Hemels Brood 962 t/m 992

Hemels Brood 962

Iedereen mag werken in Mijn wijngaard, op Mijn akkers. Als je wilt. Overigens zijn overal Mijn wijngaarden en overal zijn Mijn akkers. Maar niet iedereen wil er werken en er zijn er ook velen die er alleen willen werken als ze er groot voordeel aan behalen. Sommigen werken en werken en de bodem van hun geldbuidel blijft toch altijd nog te zien, anderen vergaren en vergaren en hun buidel raakt vol zo dat het geld er uitvalt en andere rapen het op. Ze hebben geen idee wat te doen met het geld, willen het alleen hebben. Zo wordt er veel in de wijngaard en op Mijn akkers gewerkt, maar er is slechts weinig werkelijk resultaat zodat het geld wat verzameld wordt nergens voor uitgegeven kan worden. Zie je en het wordt niet gezien. Het wordt niet begrepen.

Wie hier op aarde leeft, leeft in Mijn wijngaard, leeft op Mijn akkers, dat is, Mijn zorg en Mijn liefde. Maar, zoals de meeste mensen Mijn zorg en Mijn liefde misbruiken voor eigengewin, zo is hun werk dan op de velden van Mijn wijngaarden en akkers, die het dagelijks leven voorstellen, in zijn verschillende facetten. En zo wordt het leven in zijn werkelijke betekenis niet gezien en zo wordt het ware werk niet uitgevoerd. Wel veelvuldig het eigenbelang, dat wordt wel veelvuldig geleefd. En sommigen kunnen zich dan nog zo beijveren om hun werelds bezit te vermeerderen, het lukt ze niet, terwijl anderen niet weten wat ze met al het wereldse aardse gewin moeten doen. En daar waar het ware leven is, het werkelijke werk, daar is armoede in het wereldse, maar zie wat een rijkdom daar is aan werkelijk leven, aan waarheid en ware liefde! Zie hoe die mens in blijdschap op Mijn akkers werkt, door weer en wind, met allerlei tegenslagen, het deert hem niet, hij blijft in blijdschap doorwerken en voelt zich innig blij en gelukkig.

Het leven hier is Mijn wijngaard, Mijn akkers, het ware werk is leven naar liefde en de rijkdom is de vreugde die dat geeft. Welke tegenslagen er ook in het leven komen, wie op de ware wijze op Mijn akkers werkt, die doet dit altijd met vreugde!

Hemels Brood 963

Ook vandaag ben Ik weer met jou. Zoals Ik elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde met je ben. Je hoeft geen angst te hebben, al begrijp Ik wel dat dat niet altijd gemakkelijk voor je is. Er gebeurt zoveel om je heen wat verwarrend is, wat je lijkt te bedreigen in je dagelijks leven en alles is zichtbaar, behalve Ik. Maar, je gedachten zijn toch ook niet zichtbaar? Je weten, je voelen in jezelf is toch ook niet zichtbaar? De wind, de lucht, ook zij zijn niet zichtbaar. En toch weet je dat zij er zijn en weet je wat zij je doen. Zo ben Ik er ook en in jezelf kun je Mij voelen en weten wat Ik voor je doe. Weten dat Ik je alleen goed doe. Met alles wat in het aardse leven op je afkomt ben Ik toch ook altijd naast je en je kunt Mijn hulp altijd inroepen.

Alleen, geef niet zelf invulling aan Mijn handelen, aan Mijn werken, want daarmee laat je het niet aan Mij over. Het is het dezelfde als wanneer jij iemand vraagt wil jij die zware wasmand even voor mij naar boven dragen? En vervolgens pak je de wasmand zelf op en begint die naar boven te dragen. Vervolgens zeg je, je helpt mij niet als ik het je vraag. Ja, wat moet die anders dan doen, de wasmand uit je handen rukken? Kijk, als jij Mij om hulp vraagt, verwacht dan ook Mijn hulp, maar vul dan niet zelf in hoe die hulp moet zijn, want daarmee belemmer je Mij je te helpen. Ik laat je namelijk de vrijheid, die belangrijk is voor je zelfbewuste bestaan. En dus neem Ik de wasmand niet van je over als je die zelf al begint te dragen. Ik blijf dan staan en hoor je gemopper aan dat Ik je niet help terwijl Ik je dat wel steeds beloof.

Ja, ja.

Laat jij eens uit jezelf die wasmand staan. Ik bedoel daarmee, geef je leven dan ook eens werkelijk aan Mij over, laat de hulp die je nodig hebt eens werkelijk aan Mij over en vul het nu eens helemaal niet zelf in, maar verwacht Mijn hulp. Luister naar je hart, laat niet je verstand het overnemen maar luister naar je hart en laat het verder eens werkelijk helemaal aan Mij over. Vul ook geen tijd in, blijf rustig en verwacht Mijn liefde.

Hemels Brood 964

Ik zie jullie allen in liefde aan. En de verschillen die jullie hebben in wel en geen liefde, zijn er voor Mijn liefde niet. Of je hierin beter bent of daarin, of je dit nog niet kunt of dat, het maakt voor Mijn liefde niet uit. Mijn liefde is voor jullie allen, Mijn genade is voor jullie allen. Maar als je het over jouw leven hebt, dan maakt wat je doet of laat wel uit. Want hoewel jouw leven gevat is in Mijn liefdevolle ordening, jij hebt toch de vrijheid om er eigen keuzes in te maken. En mede door die eigen keuzes, mede door de karaktertrekken die jij hebt, mede door de inzichten of het gebrek aan inzichten, vorm jij je leven en wordt je leven gevormd.

Ja, zeg je, maar er gebeurt zoveel waar ik helemaal geen invloed op heb of heb gehad en waar ik niet van begrijp dat het mij overkomt. Alles wat gebeurt staat met elkaar in verband en met het grote geheel, als in één lichaam. En alhoewel niet alles wat er gebeurt in directe lijn met jouw keuzes, karakter, inzichten, e.d. te maken heeft, staat het wel dusdanig met jouw zijn in verband dat het er toch wel ergens raakvlakken mee heeft en dan ook altijd jou ten goede komt. Want het is een misverstand onder de mensen te denken dat onaangename gebeurtenissen een straf zijn voor zonde en boosheid. Ook onaangename gebeurtenissen zijn er ten goede van de mens, niet om hem te straffen, niet omdat Ik boos ben laat Ik onaangename gebeurtenissen toe, Ik blijf altijd in liefde voor iedereen, maar om de mens op het juiste pad te brengen of te houden. Om hem goed te doen en zijn ziel dichter bij Mij te brengen, maar ook omdat Ik jullie de vrijheid wil laten zelfstandig mens te zijn.

En mocht je dan iemand zijn die in alle opzichten volkomen liefde leeft, geheel volmaakt en volgens de Goddelijke ordening, uit eigen vrije keus, dan nog zal die persoon hier op aarde allerlei onaangename gebeurtenissen meemaken. Maar, hij zou geen ware en volmaakt Goddelijke liefde hebben als hij dat niet in vreugde en blijdschap kon verdragen. Heb jij dan al zo’n liefde? Geloof me, Ik ben met je op weg zodat je uiteindelijk wel zo’n liefde wordt!

Hemels Brood 965

Haasten, sneller, haasten, druk, druk, geen tijd, enz. is een normaal beeld van het wereldse en zo goed als iedereen draait mee in die mallemolen. Maar, Mij kun je niet haasten. Als Ik ergens tijd voor wil nemen, iets tijd wil geven, dan kan toch niemand Mij haasten. Waarom, waarvoor heeft toch iedereen zo’n haast, hoe komt het dat iedereen het zo druk heeft en er geen tijd meer is voor rust en bezinning. En dat terwijl er nu slechts een vijfdaagse werkweek is met per dag slechts zo’n acht uur werkverplichting. Wat gebeurt toch met al die overige tijd die vol is van, ja, van wat? Juist nu zou toch ieder tijd over kunnen hebben, met zo’n korte werkweek en zo weinig uren vergeleken met voorafgaande eeuwen waarin mensen van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat moesten ploeteren voor slechts weinig geld.

Weet je waar al die tijd aan gegeven wordt? Aan de eigen behoeften. En alhoewel er zoveel al is voor iedereen, zoveel materieel bezit wil men steeds nog meer of nog beter en daarnaast wil men ontspanning voor de drukte, dus eigen plezier, plezier maken voor eigen genoegen. Wat is nou toch zo belangrijk dat je je er zo in op laat gaan en alleen nog gehaast je weg gaat, druk, druk, druk. En dan verwachten dat Ik Mij dan ook maar ga haasten en snel hier en daar van alles goedmaak. Wel, zo zit het niet. Ik laat Mij niet haasten voor het eigengewin van de mens. Ik haast Mij om de mens tot inkeer te brengen als Ik hem daarmee afdwaling en de pijn die daarmee gepaard gaat kan besparen. Maar Ik laat Mij niet haasten voor werelds eigen genoegen.

Mag Ik jou een advies geven, laat je niet gek maken, laat je niet opjagen. Neem niet meer hooi op je vork dan je aankunt. Niet hoeveel je doet is belangrijk, maar hoe je het doet, met welke intentie je het doet. En als je dan ook tijd neemt voor contact met Mij dan kan Ik je nog nuttig advies geven waardoor je in alle rust toch nog heel veel kunt doen, heel veel goeds kunt doen, in alle rust, zonder haast, zonder druk.

Hemels Brood 966

Bedekken met de mantel der liefde. Kan alles dan onder de mantel der liefde geveegd worden? Dat is heel wat anders. Want, wanneer je iets bedekt met de mantel der liefde bedoel je dat je wel in de gaten hebt dat iets niet in orde is van iemand die je liefhebt, maar je neemt hem dat niet kwalijk en je blijft in liefde voor diegene. Zelfs als het je vijand is, blijf je in liefde, dat is met de mantel der liefde bedekken. Maar wanneer je het onder de mantel der liefde veegt, dan probeer je het uit het zicht te krijgen, alsof er geen verdwaling in niet-liefde was, zonder erkenning dat iets niet in orde was. En dan kan het ondergronds gaan woekeren. Dan is het niet weg, dan is het verstopt en niet gestopt. Mensen kunnen wel alles wat geen liefde is, in liefde tegemoet treden, dat wil zeggen, met de mantel der liefde bedekken, elkaar vergeven en elkaar geen verwijten maken, maar als ze dat wat niet in liefde is gaan ontkennen, doen alsof het er niet is en dan denken dat dat liefdevol is, dan blijft er toch een uitwerking van die niet-liefde bestaan waarvan zij dan geen besef meer hebben.

Wie iets met de mantel der liefde wil bedekken laat die dat doen door vergeving en geen verwijten te maken. Door de ander te helpen tot ware inzichten te komen, zonder dwang, zonder betweterigheid. Want ieder is door Mij de vrijheid gegeven om wel of geen liefde te leven. En door Mij is alle niet-liefde erkend en met de mantel der liefde bedekt. Ik zie het, Ik weet het, Ik neem het niemand kwalijk. Ik help eenieder naar betere inzichten. Maar, Ik stop alles wat in liefdeloosheid gedaan is niet weg, Ik vang het op in Mijn grote liefde en los het op in Mijn grote liefde. Zo bedek Ik het met de mantel der liefde. Niet verberg Ik het, maar verlossen doe Ik, de mens verlossen van alles wat geen liefde is en daarmee verlos Ik hem ook van de uitwerking van alles wat geen liefde is. Doe jij dat dan ook, niet wegstoppen, maar bedekken.

Hemels Brood 967

Vrij. Ben je ooit vrij van zonden? In dit aardse leven is veel zonde en nog niemand is er vrij van. Je bent vrij, vrij in de keuze van leven, maar vrij van zonde is nog niemand hier. Wat is dan eigenlijk zonde? Zonde is liefdeloosheid, eigenliefde ten koste van anderen, ten koste van naastenliefde. Ben jij al volkomen zonder eigenliefde in volkomen liefde? Nee, maar de omstandigheden werken dan ook niet mee en maken het je niet bepaald gemakkelijk. Overal gebeurt wel iets wat tot eigenliefde prikkelt, overal is wel iemand die met zijn gedrag tot eigenliefde prikkelt en dan is er ook zoveel te hebben, zoveel materieel vermogen om naar te kunnen verlangen waardoor dan ook alweer een prikkel tot eigenliefde ontstaat. En blijf dan maar eens in volkomen liefde, in al die  verschillende soorten van verleiding, van druk, van wereldse aangelegenheden. En wanneer je dan ook nog eens hier en daar onterecht tekortgedaan wordt, allerlei tegenslagen te verwerken krijgt, tot ongenoegen gebracht wordt door de gebeurtenissen, dan is het al gebeurd met de liefde en de eigenliefde viert weer feest.

Ja, Ik heb daar begrip voor. Maar dat neemt niet weg dat Ik je toch ook bij de arm pak en laat zien waar je staat en hoe je voor eigenliefde kiest in plaats voor liefde. Als je dan toch het streven hebt om liefde te leven maar het lukt hier niet, nog niet, omdat het om je heen zo liefdeloos is, zoveel al van je verwacht wordt en zoveel eigenliefde prikkelende dingen gebeuren, dan verzacht dat wel de gevolgen als je in eigenliefde vervalt. Want eigenliefde is wel te zien als zonde, maar een moedwillig begane zonde heeft een grotere consequentie dan een door zwakte en druk door de situatie begane zonde. Want diegene heeft toch al een zeker inzicht en bereidheid zich naar de liefde te richten terwijl die ander nog tot waar inzicht gebracht moet worden. Zo is toch nog veel zonde aanwezig, maar dit wordt niet even zwaar geteld. Inzet en bereidheid tellen hoog mee en lossen veel zonden af tot vrijheid in liefde.

Hemels Brood 968

Goedheid is de mens gegeven. Vanuit de hemelen. Elk mens apart en allen tezamen nog eens in het bijzonder. Maar om deze goedheid op te kunnen nemen als zijn eigen moet de mens de verleiding van het tegenovergestelde weerstaan. Dat lijkt toch eenvoudig, want hoe prettig is niet goedheid. Ja, maar het tegenovergestelde doet zich voor als nog prettiger. En helaas, de mens gelooft dat en verdwaalt in het tegenovergestelde van goedheid, van liefde, in eigenzin, eigenliefde. En dat terwijl hij alles in liefde kan hebben. Waar zit dan zijn verstand, zou je zeggen. Hoe wijs is toch die mens die steeds maar weer of voortdurend afdwaalt van de enige ware weg die hem het volkomen onsterfelijke leven in alle gelukzaligheid brengt?

Wijsheid doorziet de tegenkant niet. Alleen liefde kan dat. Maar nou net liefde laat de mens los voor eigengewin. En zo zou hij reeds lang verloren zijn als Ik hem niet zou dragen, over alle valkuilen en verleiding heen, als Ik hem niet zou redden uit de klauwen van de hebzucht en eigengewin. Daar ben Ik voortdurend bezig en zorg ervoor dat ieder mens in zijn volkomen vrijheid van keuze toch niet voor eeuwig de valse weg blijft gaan maar terug kan komen op de ware weg en tot eeuwig leven kan komen.

Zo zal Ik altijd de schapen van Mijn kudde blijven terughalen, zonder uitzondering, als de goede Herder. En geen schaap zal voor zijn afdwaling gestraft worden want het weet niet wat het doet. Ik zal dan ook altijd weer ieder schaap, ieder mens in liefde terugbrengen in het ware liefdevolle leven.

Hemels Brood 969

Noem het geen zachtmoedigheid wat allemaal uit boosheid gebeurt, toch is het Mijn zachtmoedigheid die zorgt dat de ellende die ontstaat in liefde wordt gedragen en in liefde wordt omgezet. Want nergens blijft ellende ook werkelijk ellende. Ik zet het altijd op een zeker moment wel om in liefde. Het brengt uiteindelijk alleen goedheid, inzicht, verbetering. Niet altijd direct en soms kan het lang duren voordat het boze zich uitgevierd heeft, zijn kracht verliest en terugkeert in liefde. Het enige wat dan nodig is om je niet te gaan verzetten is geduld. Ja, laat het verzet tegen het boze gaan. Want het is Mijn toelating dat het wordt uitgevierd om volkomen te kunnen verdwijnen. En elk verzet gedurende het proces van uitviering van het boze is nutteloos, zal dit proces niet bekorten, zal eerder meer ergernis en boosheid oproepen, wat niet nodig is en nergens toe leidt. Denk je soms dat Ik het boze niet in bedwang kan houden? Denk je soms dat jij het in bedwang kunt houden? Als Ik het niet in bedwang zou kunnen houden, die alles geschapen heeft en alles is, zou jij het dan wel in bedwang kunnen houden? O, Ik kan alles in bedwang houden, maar dat zou nergens toe leiden, zou de groei stoppen van jullie allen naar totale gelukzalige vrije liefde en dat zou voor voor jullie allen een ramp zijn.

Maar jij, denk je echt dat je voor Mij kunt staan en tenietdoen wat Ik in Mijn grote liefde laat zijn? Het enige wat helpt wat enige betekenis kan hebben om het boze te laten verdwijnen is het toelaten en in geduld en liefde hullen. Met weerstand, hoe gek dat ook misschien voor je klinkt, vermeerder je de krachten van boosheid en doe je tekort aan Mijn werk, boosheid op te lossen, wat alleen kan als het zichtbaar wordt, als het tot uiting komt. Aan sluimerende boosheid onder het oppervlak is weinig te doen maar als het zichtbaar zich uitwerkt dan kan met geduld en liefde veel gedaan worden. Maar onthoud: niet met weerstand, niet met verzet.

Hiermee wil Ik niet zeggen, dat wanneer een groep dieven, je huis binnen dringen, je je niet moet weren, dat bedoel Ik niet, zet er geen boosheid tegenover, vraag Mij om hulp en weet dan wat je te doen staat of niet. Wat Ik bedoel is de boosheid die in van alles zit wat dagelijks om je heen gebeurt. Heb daarin liefde en geduld en handel daarnaar zonder in verzet te komen, maar je hoeft het er ook niet mee eens te zijn.

Ben Ik het met al jullie keuzes en handelen eens? Nee, maar Ik verzet Mij niet, help alleen jullie allen tot beter inzicht en hernieuwde liefde in een eindeloos geduld. Vat Mij dan niet verkeerd, begrijp wat Ik bedoel zonder in vertwijfeling te geraken. Je hoeft je niet te laten molesteren, maar weet daarnaast wel had al het boze tevoorschijn moet komen en daar door Mij op de juiste manier zal worden opgelost in liefde.

Hemels Brood 970

Laat de kinderen tot Mij komen. Laat degenen die bereid zijn bij Mij komen. Hinder niemand die bereid is om Mijn leer te volgen. Zeg niet dat Ik hoog verheven ben en hen niet zien wil die zondig zijn. Want allen zijn zondig, niemand uitgezonderd en dan zou geen mens bij Mij kunnen komen. Maar Ik wil hen allen juist wel bij Mij hebben, Ik wil hen allen juist wel in Mijn armen sluiten, bemoedigen en troosten, deze kleinen die zijn als kinderen, onbevangen, moedig, vol verlangen om Mij te zien. Ja, Ik wil jou ontvangen, al ben je klein, al ben je zondig, al leef je niet in alles naar Mijn leer van liefde. Wees niet bang, je hoeft je voor Mij niet te verbergen. Je hoef je voor Mij niet beter voor te doen dan je bent. Liever heb Ik je, zoals je bent, Ik weet dat immers toch wel.

Het zal Mij verheugen als je bij Mij komt en Mij kunt bekennen hoe je leeft en wat je misschien misdaan hebt. Ik zal je dan niet afwijzen, maar omarmen, dat je gekomen bent. Want hoevelen durven niet te komen, uit angst voor de zonden die zij begaan hebben, uit angst voor straf, uit een idee van hoogheid over Mij en een idee dat Ik hen vanwege Mijn hoogheid wel niet bij Mij zou willen hebben. Ik ben geen God van wraak, van bestraffing, hoe zou dat kunnen? Als Ik liefde preek en Ik zou zelf die liefde niet zijn? Kijk, dat dat veelvuldig is wat op aarde gebeurt, over liefde preken en zelf het tegenovergestelde doen, dat is de mens, dat ben Ik niet. Verwar Mij niet met de mens. Ook niet omdat Ik als mens, Jezus Christus, op aarde was. Want Mijn Zijn is heilig en zonder zonde, volkomen liefde, als een liefdevolle Vader ben Ik. En Mijn heiligheid houdt nooit op, evenmin Mijn liefde en anders ben Ik niet. Maar Mijn heiligheid hoeft niemand in de weg te staan  bij Mij te komen.

Laat de kinderen tot Mij komen. Kom, jij kleine, toon Mij jezelf en kom in Mijn armen. Ik zal je met liefde ontvangen, met niets anders dan liefde. Hoe je ook geleefd hebt, bij Mij ben je welkom! In liefde!

Hemels Brood 971

Het verlangen naar Mij is niet het verlangen om Mij te zien, Mij uiterlijk te zien en te kunnen spreken. Dat verlangen leeft wel bij veel mensen, maar het is niet het juiste verlangen waarover Ik spreek als Ik zeg dat bij de mensen een verlangen naar Mij nodig is. Een werkelijk juist verlangen naar Mij, het verlangen dat Ik bedoel, is het verlangen om Mijn liefde te leven, is het verlangen om in alles te kunnen handelen naar Mijn liefde, is het verlangen om Mij in jezelf steeds meer en steeds beter te gaan verstaan en is de wens om te groeien in het vermogen om datgene wat je van Mij in jezelf verstaat in werkelijkheid ook te leven. Een juist verlangen naar Mij is ook de volle bereidheid alle eigen willen, alle eigen zorg, alle eigen gewin, alle ongeduld, elke gebrekkigheid in eigen zijn te willen erkennen en los te laten.

Veel mensen denken Mij beter te kunnen verstaan en begrijpen als zij maar net als met hun medemensen van mens tot mens met Mij zouden kunnen praten. Ze zouden dan het liefst van alles met Mij bespreken en allerlei antwoorden van Mij krijgen. Dat is dan wat zij denken het verlangen naar Mij. Ja, zo mag je naar Mij verlangen maar het brengt je eigenlijk niets. Zie het eens zo, je praat met je buurman, hij verteld je van alles, of je buurvrouw, of wat dichter bij huis, je zus of je broer, je moeder of vader of wie dan ook. Kun jij in hun hart zien wat ze werkelijk bedoelen? Er blijft altijd een marge waar ze jou iets kunnen vertellen wat in hen eigenlijk anders leeft, wat ze verdraaid weergeven of wat jij verdraaid, verkeerd opvat. Omgedraaid geldt dat ook voor al je contacten.

Kijk dan eens naar de gesprekken die je innerlijk met Mij kunt voeren. Daar in jou zelf laat Ik je in Mijn hart, in Mijn wezen zien en daar zie Ik in jouw wezen, Ik zie precies je gedachten, je mening, je overtuigingen, je dwalingen. En jij kunt, als je wilt, in jezelf heel goed en ten diepste Mijn liefde ervaren en het advies wat Ik je wil geven. Is er een zuiverdere, een directere manier van met elkaar omgaan? Zie Mij toch liever in jezelf, ontmoet Mij toch liever in jezelf, oefen je toch liever Mij daar te ontmoeten waar je Mij helemaal hebt en kunt begrijpen. Als je Mij daar (nog) niet kunt begrijpen, zou je dan wat Ik tegen je zeg als Ik lichamelijk voor je sta wel begrijpen? Zetelt evengoed niet het begrijpen van wat er tegen je gezegd wordt in jezelf? Kijk en daar ben Ik dan, direct en in jezelf.

En als je dan eenmaal zover bent Mij daar te ontmoeten dan komt toch ook dat verlangen om Mijn liefde die je daar bij voelt te gaan leven. En dat is dan het juiste verlangen: het verlangen om naar die liefde die je van Mij in jezelf voelt, zelf te gaan leven.

Hemels Brood 972

Er is voor elk leven slechts één Bron waaruit dit leven vloeit, voortkomt. Het is de Bron van liefde, die Ik ben in Jezus Christus. En alle mensen kunnen tot die Bron gaan en eruit putten zodat zij steeds opnieuw de ware levenskracht kunnen voelen. En hoewel allen één zijn, zijn ook allen verschillend. Maar wie uit de ene ware Bron put, vormt toch met zijn medemensen een eenheid en die eenheid ben Ik. Geen mens is gelijk, allen zijn uniek en toch zijn allen in Mijn eenheid gevat. Toch vormen allen met elkaar één lichaam, één geest. Zoals het menselijk lichaam één geheel is met verschillende lichaamsdelen, verschillende organen en evengoed opgebouwd uit gelijke cellen die ieder hun plaats en functie gekregen hebben in dat lichaam, zo zijn alle mensen verschillend en toch vormen zij tezamen een één lichaam.

Maar nog niet allen hebben die juiste plaats in het geheel, in die eenheid ingenomen. En nog niet allen putten hun levenskracht uit dezelfde Bron. Zodat het lichaam zijn volle bloei nog niet bereikt heeft en zijn volwassenheid nog niet bereikt heeft, zijn volmaaktheid nog niet bereikt heeft. Het is aan ieder mens om zelf te bepalen of hij wil putten uit de enige ware Bron van leven of niet. Want het is de bedoeling dat dit ene ware lichaam, wat door alle mensen tezamen gevormd wordt, een van zichzelf bewust wezen zal zijn, met een eigen bewust bestaan, waar alle mensen een deel aan hebben en dan ook ieder voor zich dit totale wezen zijn, als individu en als onderdeel van het geheel. En dit kan alleen als allen zich vrijwillig voegen in liefde in dit grote geheel, als ieder vrijwillig zijn plaats in dat grote geheel inneemt. En die groei van alle mensen als zelfstandig wezen naar dit totale één zijn in wezen is nu bezig.

Hemels Brood 973

Bevrijd je van de buitenwereld in jezelf. Blijf niet in jezelf maar bezig met van alles wat in de buitenwereld om je heen gebeurt. Je kunt de buitenwereld niet veranderen zonder in jezelf te veranderen, zonder dat anderen in zichzelf veranderen. Dan trekt het je aandacht weg van innerlijke processen die nodig zijn voor je groei naar liefde. En datgene wat je aandacht zou moeten hebben, krijgt het niet omdat je maar steeds bezig bent het uiterlijke te plaatsen en te begrijpen. Maar alle uiterlijke verschijnselen hebben een innerlijke basis van waaruit het uiterlijke zijn vorm krijgt. Zie om naar wat jij kunt doen in liefde en weet dat je daarmee, met liefde, de enige juiste levensvorm tot uiting brengt.

Al het uiterlijke wat door liefde haar vorm gekregen heeft, zal je niet benauwen, zal je niet bezighouden, zul je gemakkelijk begrijpen en kunnen laten. Maar juist dat uiterlijke wat niet uit liefde ontstaan is zal je aandacht in beslag nemen. Laat het liever los, laat het liever aan Mij over. Ik zet hoe dan ook alles wat niet uit liefde haar vorm gekregen heeft om in liefde of Ik stel het ten dienste van liefde. En derhalve hoef jij daar niet over te piekeren. Er is zoveel wat niet uit liefde voortkomt en daarmee is er in de uiterlijke wereld zo ontzettend veel om je zorgen over te maken en over te gaan piekeren. Maar dat helpt niet mee aan de liefde die nodig is in deze wereld. Laat het dan ook liever allemaal aan Mij over en bevrijd je van allerlei gedachten over de buitenwereld en wat daar allemaal gaande is. Het is daar een gekrioel van onwaarheid en leugen, van bedrog en hebberigheid.

Maar er is ook Mijn liefde en er zijn ook mensenharten die Mijn liefde uitstralen en waar Mijn liefde leeft. Laat jouw hart dan ook liefde uitstralen en laat Mijn liefde dan ook in jouw hart leven. Dan draag je bij aan een mooi gevormde wereld, wat je met piekeren niet bereikt. Laat die zorg over de uiterlijke wereld aan Mij en wees vrij!

Hemels Brood 974

Er is maar één levensvorm die in verschillende creaturen tot uiting komt. Die ene levensvorm is liefde. Daarom zal ook alles liefde zijn. En alles wat geen liefde is, is daarmee geen leven. Ik ben het die aan alle creaturen leven geeft en dat is Mijn liefde. Ik geef aan allen liefde, liefde en nog eens liefde. Blijvend en voor eeuwig liefde. Ononderbroken liefde. Jouw leven is Mijn liefde. Leven en liefde zijn synoniem aan elkaar. Het enige bestaan is dan ook liefde.

De liefde is ook het licht en in het licht wordt de wijsheid van liefde zichtbaar. Want liefde is de basis van de wijsheid. Geen leven zou zijn zonder liefde, daarom is liefde wijsheid. Wie niet naar liefde handelt leeft niet waarlijk, daarom is het wijsheid om naar liefde te handelen. Maar wijsheid is het leven niet. En daarom is het nodig dat niet uit de wijsheid naar liefde wordt gehandeld maar dat uit de liefde naar liefde wordt gehandeld. Uit liefde voor Mij en uit liefde voor de naaste, voor de medemens.

Toch heeft wijsheid een dusdanige verbinding met liefde, dat liefde steeds samengaat met wijsheid. De wijsheid is er dan niet ter bepaling van de liefde, om te bepalen wat wel en geen liefde is. Uit de liefde komt de wijsheid voort waardoor in liefde het inzicht verkregen wordt over wat het beste is om naar te handelen, om te doen zodat het leven voor allen zo optimaal en goed mogelijk verloopt. Ik ben de waarheid, het licht der wereld en dat alles is terug te vinden in liefde, volkomen zuivere liefde. En die liefde is jullie allen gegeven tot leven.

Wie dit leven vrijwillig in nederigheid aanneemt, die leeft zelf, die leeft in een eigen bewust bestaan naar volkomenheid in ware eeuwigdurende liefde. Je bent Mijn liefde, je hebt Mijn liefde. Neem Mijn liefde aan en leef Mijn liefde, wat er ook gebeurt. Wie dat volhoudt, komt uiteindelijk in de veilige haven waar geen afdwaling van liefde meer is en eenieder eeuwig thuis is.

Hemels Brood 975

Er kan altijd maar één de beste zijn. Bij jullie. En al die anderen zijn minder. Worden dan ook minder behandeld, krijgen minder betaald. Jullie doen wedstrijden wie de beste is en die krijgt een hoofdprijs. De anderen krijgen een kleinere prijs of niets. En teleurstelling bij degenen die niet de beste zijn. Als een voetbalteam niet wint wordt de trainer ontslagen. Als hij zijn team niet tot de beste kan brengen is hij niets waard. Dat er maar 1 team de beste kan zijn in zo’n wedstrijdgebeuren, daar wordt geen rekening mee gehouden. Van de 100 teams die meedoen moeten er ook 100 winnen. Tenminste, dat wordt van ieder team afzonderlijk verwacht. Maar bij maar 1 winnaar kan het niet anders of er zijn 99 verliezers. Hoe komt het toch dat daar dan geen rekening mee wordt gehouden?

Iedereen moet altijd de beste zijn en er kan er maar één de beste zijn. Ja, bij Mij hoeft niet iedereen de beste te zijn. Sterker nog, bij Mij gaat het niet om de beste. En als het er op aankomt, denk Ik dat iedereen er wel achter kan komen dat Ik de beste ben. Niet dat Ik Mij daar op voor wil staan, in geen geval, het is simpelweg een feit, Ik heb alle macht en kan met die macht doen wat Ik wil. Maar Ik zet die macht niet in voor Mijn genoegen, uit eigengewin. Ik laat Mijn macht niet gelden voor Mijzelf. En ook zet Ik Mijn macht niet in om de beste te zijn. De beste zijn is voor Mij niet belangrijk. De minste zijn, de minste kunnen zijn, dat is voor Mij belangrijk. Geen van jullie is voor Mij de beste. Jullie zijn Mij allen even lief en Ik zie jullie niet graag tegen elkaar opbieden om de beste te zijn. Met welk doel wil iemand de beste zijn? Om er voordeel uit te verkrijgen, om gewaardeerd te worden, om meer te zijn en daardoor meer macht te hebben. Dat alles heeft alleen wereldse betekenis, voor mensen onderling.

Maar voor Mij en voor het ware leven heeft het geen betekenis, het doet eerder tekort aan het ware leven. En alle prijzen die gegeven worden, het is van de tegenkant, het spreekt het ego aan op eigengewin en prikkelt de eigenwaarde. Dat brengt je verder van het ware leven verwijderd, verder van ware liefde zonder eigenbelang. Wees daarop verdacht bij wedstrijden, bij metingen, wie het beste is. Laat dat zoveel mogelijk aan je voorbijgaan. En als dat niet kan, bijvoorbeeld in een werksituatie, laat dan in elk geval je hart vrij van de beste willen zijn en weet dat jullie allen voor Mij de beste al zijn. En dat je voor en bij Mij de beste plaats al hebt: in Mijn hart! Waar plaats is voor iedereen!

Hemels Brood 976

Nooit alleen. Je bent nooit alleen. Behalve het feit dat je met vele mensen tegelijk op deze aarde bent en zo gezien dus nooit alleen bent, ben je ook nooit zonder Mij. Al voel je je misschien wel alleen, juist alleen in een wereld vol mensen die heel anders lijken te zijn dan jij, heel anders lijken te denken dan jij, toch zijn al die mensen een stukje Mij. En toch worden al die mensen door Mij zo ingezet dat al die stukjes Mij, uiteindelijk tezamen ook Mij zijn. En wel zo dat ook jij, die ook een stukje Mij bent, in dat tezamen zijn ook je plaats hebt en mee opgaat in die eenheid. Elk stukje in ieder mens is uniek, ieder wezen is uniek, toch is ieder mens ook Mij en wij zijn altijd samen, niemand is dus zo gezien ooit alleen.

Hoe komt het dan, dat je je soms toch zo alleen voelt? Zelfs in grotere gezelschappen nog alleen voelt? Wat zijn dan je ver-wachtingen? Want als je verwachtingen hebt van je medemensen die zij niet kunnen waarmaken en je bemerkt dat, dan kun je je alleen gaan voelen omdat dat wat je van een ander denkt te krijgen je niet gegeven wordt. Maar je hebt het nodig en toch is er geen die dat ziet en het je geeft. Is dat het waardoor je je eenzaam voelt, dat je niet begrepen wordt, niet gezien wordt, dat je niet krijgt wat je eigenlijk zou moeten krijgen?

En waar ben Ik dan, want als mensen niet bereid zijn je te geven,  wil dat nog niet zeggen, dat Ik niet bereid ben je te geven!

 Jawel Ik geef, Ik geef liefde, is die niet naar verwachting? Als je verwachtingen hebt, waar niet aan voldaan kan worden dan zet je jezelf alleen. Ja, alle mensen zouden elkaar lief moeten hebben. Maar dat doen ze niet. Want zij hebben, net als jij, de vrijheid om een eigen keuze te maken. En in deze tijd kiest het merendeel ervoor de liefde, Mijn liefde, voor zichzelf te houden. Dat is koud en onprettig. Maar als je je verwachtingen loslaat, dan ga je ervaren, dat hoe dan ook, al die mensen een stukje Mij zijn en dat daardoor toch liefde naar je toe komt. Misschien is dat nog niet hun eigen keuze maar dan toch is het liefde van Mij!

Hemels Brood 977

Vrijwillig zelfstandig. Denk niet dat je door Mij gedwongen bent hier op aarde te zijn. Ik heb je ooit in jezelf de keus gegeven om hier naar toe te komen en je hebt Mijn aanbod aangenomen. Alhoewel je je dat moment niet zo direct herinnert, zoals je niets van voor dit leven je zo direct herinnert. Toch kun je in jezelf wel inzien dat het niet anders kan zijn dan dat je er zelf voor gekozen hebt naar deze aarde te komen. En het is je voorgehouden dat het hier niet gemakkelijk zou zijn. Maar je weet ook, dat het de beste plaats is om te zijn, als je als een zelfstandig en een zelfbewust bestaan bij Mij wilt kunnen komen. En dat is wat je wilde, Mij zien en begrijpen, bij Mij kunnen komen, als een zelfbewust en zelfstandig bestaan. Dat is dan ook de reden van je zijn hier op aarde en de weg die je gaat. Want met de weg die je gaat vervul je je eigen vervolmaking maar ook de gezamenlijke vervolmaking . En de zodoende heeft alles wat je overkomt hier een onderling verband, het één voor je eigen vervolmaking, het ander voor de gezamenlijke vervolmaking of voor beiden tezamen, dan is het én voor jouw vervolmaking én voor de gemeenschappelijke vervolmaking.

Het is daarbij de bedoeling dat je hier nog eens tot die vrijwillige keuze komt om hier te leven zoals het leven zich voordoet. Het is voor de groei van je ziel daarbij belangrijk dat je het leven aanneemt als van Mij in liefde jou gegeven, in alle opzichten. En daar waar het moeilijk en onaangenaam is, dit ook als liefde van Mij aan te nemen en te vertrouwen dat Ik het zie en je help maar het niet altijd onmiddellijk wegneem als het voor jouw vervolmaking of voor de gezamenlijke vervolmaking nog nodig is. Of jij dan meer te dragen hebt dan je buurman wil daarbij niet zeggen dat je minder bent dan je buurman, zeker niet. Voor Mij zijn alle mensen Mij even lief. Jij niet minder dan wie ook. De verschillen hebben een  andere reden, die onder andere te maken hebben met jouw groei, de gezamenlijke heelwording, maar ook met de taak die voor iedereen op deze aarde verschillend is, zoals ook de talenten voor iedereen verschillend zijn. Hoe je leven ook gaat, houdt vast aan Mijn liefde, blijf op Mij vertrouwen en weet: Ik heb je eindeloos lief!

Hemels Brood 978

IJdelheid is een heel gevaarlijke afdwaling van liefde. Want het is een sluipend aanwezig egoïsme wat zo op zichzelf gericht is dat het toch niet als egoïsme ervaren wordt. Wie er mee bezig is zijn uiterlijk te verfraaien, zijn imago te verbeteren, wie graag gezien wil worden, voor wie het belangrijk is dat anderen hem aardig vinden, hem graag mogen, die is met ijdelheid bezig. En dat zit heel dicht bij willen handelen naar goedheid en liefde. Want dat oogst de aandacht van anderen die zo iemand eigenlijk graag heeft. Achter dit goed willen zijn schuilt vaak ijdelheid, die bijna niemand van zichzelf ziet en al haast helemaal niet wil inzien en toegeven. De aandacht willen hebben, genegenheid willen krijgen, het zit vaak zo verborgen maar is in meer of mindere mate bij iedereen aanwezig en het belemmert de vrije liefde doorstroming uit waarlijk belangeloze eigen keuze.

Deze ijdelheid die zich zo verdekt opstelt, kan er dan oorzaak van zijn, dat er situaties ontstaan die niet zo aangenaam zijn maar wel nodig om iemand van zijn verkapte ijdelheid bewust te maken. Denk niet, ik kijk niet in de spiegel, het maakt mij niet uit hoe ik eruit zie, het valt wel mee met mijn ijdelheid. Ik zeg je, wees dan voorzichtig, want ijdelheid zit niet zo direct in het mooi willen zijn uiterlijk gesproken, maar vooral in het gewaardeerd willen worden, het gezien willen worden, gehoord willen worden, erkend willen worden, mee willen doen, enzovoorts.

Hele gewone en bekende neigingen die uit ijdelheid voorkomen en niet zo onschuldig zijn als het lijkt. Daarom is het goed jezelf eens op ijdelheid te onderzoeken en je zult zien hoe verweven ijdelheid met je zijn is zonder dat het je eigenlijk zo opgevallen is, zonder dat je het eigenlijk zo bemerkt. Ga maar eens in jezelf kijken en wat je aan ijdelheid vindt, breng het Mij zodat we het samen in liefde kunnen oplossen.

Hemels Brood 979

Voor het eeuwige leven. Jullie allen zijn voor het eeuwige leven bestemd. Jullie zijn het eeuwige leven uit Mij. En jullie zijn dat al eeuwig. Maar niet steeds als een zelfbewust wezen in een eigen zijn zoals jullie dat hier op aarde zijn. Want eerst hier op aarde is de mogelijkheid je bestaan zelf te ervaren, je herkomst zelf te ervaren en uit eigen beweging, uit eigen keus, je ware leven te zijn. Nergens is zoiets mogelijk als op de plaats waar goed en kwaad tezamen ervaren kunnen worden. Waar daarin een keus gemaakt kan worden, waar daarin door ieder zelf een onderscheid gemaakt kan worden. In alle vrijheid.

Het eeuwige leven is liefde. Het eeuwige leven is vrijheid. Het eeuwige leven is in het zelfbewuste bestaan de kroon, het allerbelangrijkste. Het zelfbewuste bestaan zijn jullie en als zelfbewust bestaan zijn jullie de kroon op de Schepping, het mooiste wat ooit kan bestaan, Mijn Zijn opgenomen in zoveel zelfbewust bestaan. Wat in delen zich manifesteert als ook als één geheel. En het is alles Mijn liefde. Voor het eeuwige leven zijn jullie bestemd, je bent het eeuwige leven, de eeuwige liefde, dat ben je. Hoe je je ook gedraagt, wat je ook kiest te doen of te laten, je bent en blijft van oorsprong volmaakte belangeloze liefde. En hier op deze aarde krijg je de mogelijkheid dit alles als een eigen zijn zelfstandig te gaan ervaren. Alles wat je hier opbouwt in dat opzicht, is eeuwig van jou.

Maar dat alles heeft niets te maken met geld en goederen, niets te maken met alles wat stoffelijk is, materieel is. Dat alles biedt alleen hier op aarde de mogelijkheden die nodig zijn om je in de zelfstandigheid te brengen, in een eigen bewust ervaren te brengen, met een volkomen vrije keuze. Wat je hier opbouwt in ware liefde is eeuwig van jou. Het was ook eigenlijk al van jou maar hier kun je het allemaal zelf zijn en hebben in een eigen bewust bestaan. Ik laat je vrij en het is aan jou om te volgroeien naar het waarlijk eeuwige leven als een zelfbewust bestaan. Nu heb je al wel een eigen bewustheid van bestaan. Maar je hebt nog niet, in volmaaktheid en in vrijheid, de volledig belangeloze liefde, die je van oorsprong bent, aangenomen. Stukje voor stukje groei je. Want Ik heb jullie nooit helemaal alleen gelaten, Ik omring je eeuwig met Mijn liefde. In die liefde mag je zelf uitgroeien tot liefde in een eigen bewust bestaan. En Ik zeg je, dat dat dan uiteindelijk ook de grootste gelukzaligheid brengt.

Hemels Brood 980

Ik ben een liefdevolle God en Vader. Denk daarbij niet dat er dan nooit onaangename situaties zouden mogen zijn, want in Mijn liefde laat Ik juist ook die toe. Het is voor de mens moeilijk, heel moeilijk te begrijpen dat deze aarde, waar juist Mijn liefde voor alles en iedereen verkondigd wordt, zoveel ellende en narigheid ook draagt. Zou Ik dat juist met Mijn liefde niet heel snel kunnen wegnemen? Ja, wat Ik al niet kan, eigenlijk alles. Maar, juist dat toelaten, juist het bestaan van die narigheid is ten diepste ook Mijn liefde. Hoewel dat door maar zeer zeer weinigen nog zo gezien wordt, kan worden.

Hier op aarde zijn de mensen vrij in hun handelen, vrij in hun keuze van leven. Maar dat heeft een bedoeling. Juist door die vrijheid kan de mens in een zelfbewuste opperste gelukzaligheid komen. Kan. Want het hangt er dan wel vanaf wat de mens in zijn vrijheid kiest. En wat hij in zijn vrijheid leert over zijn bestaan, over het leven, over de liefde, over Mijn liefde. Dat leren is voor het welzijn van de mens heel belangrijk. Het is Mijn liefde om alle mensen in de volkomen totale gelukzaligheid te brengen in een zelfbewust bestaan, alleen dat is dan ook Mijn doel met de mens hier op aarde. En elke gebeurtenis, hoe onaangenaam en pijnlijk ook, staat in dienst van dat doel, in dienst van Mijn grote liefde voor alle mensen. Wie dat kan gaan begrijpen, zal Mijn liefde in alles gaan inzien en begrijpen. Want waarlijk alles is Mijn liefde of staat hoe dan ook in dienst van Mijn liefde. Nare gebeurtenissen baricaderen nog al eens een weg in afdwaling die vele malen meer ellende zou brengen dan de nare gebeurtenis die die weg afsluit (brengt).

Ook al is de situatie nog zo onaangenaam, je kunt er vanuitgaan dat het in Mijn liefde gevat is, dat het veel erger vóórkomt en dat het die mens zoveel brengt in geestelijk opzicht, dat het hem uiteindelijk vele malen dichter bij volkomen gelukzaligheid brengt, in tegenstelling tot de afdwaling van die gelukzaligheid waarin hij anders zou komen. Want de mens heeft veel zwakte nog en het is Mijn liefde, die hem voor al zijn zwakte op allerlei manieren behoedt. Dat kan helaas niet steeds zonder pijn. Maar, neem dat voor lief en bedenk dat die pijn vele malen minder is dan een totale afdwaling die iemand anders zou gaan doormaken om weer terug te kunnen komen in die volkomen gelukzaligheid, in een zelfbewust bestaan.

Toch, Ik begrijp het wel, dat het moeilijk is om dat alles wat aan ellende gebeurt te gaan zien als ook Mijn liefde. Niet de gemeenheid, de leugen, het bedrog is Mijn liefde, dat is de zonde van de mens, maar de manier waarop Ik het dan voor een ieder van jullie laat uitwerken, is Mijn liefde, de oefening in waarlijk leven die het geeft, is Mijn liefde.

Wat Ik kan wegnemen, omdat de mens zijn lering heeft gemaakt of omdat het geen lering meer zal brengen, zal Ik ook wegnemen, bekorten of het zal geen effect hebben op het leven van de betrokkenen anders dan groot voordeel in geestelijk opzicht.

Ik ben waarachtig en getrouw aan allen en allen die Mij liefhebben zullen dat ook in alles kunnen gaan zien en het zal dan hun liefde voor Mij vergroten en Mijn liefde voor hen zal meer en meer zichtbaar worden. Ga in vrede.

Hemels Brood 981

Bereid je voor op het ware leven. Voor allerlei wereldse geneugten bereiden mensen zich voor, maar over het ware leven wordt niet nagedacht en nog minder bereidt de mens zich voor op het ware leven. Als je op reis gaat, tref je voorbereidingen, als je je huis opknapt, tref je voorbereidingen, zelfs als je boodschappen gaat doen, tref je voorbereidingen. Voor op reis zorg je dat je alles bij elkaar hebt om mee te nemen, je zorgt voor geld, voor een reisschema, enz. Als je je huis opknapt zorg je voor hulp, voor iemand die schildert, behangt, verbouwt. Je zorgt voor een plan van aanpak, enz. Zelfs boodschappen doen doe je niet zonder ervoor te zorgen dat je weet wat je hebben moet, waar je inkopen gaat doen, dat je betalen kunt, vervoer hebt, enz. En hoe zit dat nu met het ware leven? Welke voorbereidingen tref je voor het ware leven? Of denk je dat je het ware leven al bereikt hebt? Dan zou Ik je willen vragen, hoe ben je dan aan het ware leven gekomen en wat is voor jou dan het ware leven?

Mag Ik je zeggen wat het ware leven is of eigenlijk niet is? Als liefhebbende Vader zou Ik je willen zeggen dat het ware leven niet is het materiële aardse leven, het leven voor materieel en lichamelijk welzijn, het streven naar voordelen en eigengewin. Het ware leven is liefde, is liefde leven. Bereid jij je wel voor op een leven in pure liefde? Denk je er weleens over hoe je je daar op kunt voorbereiden? Ik zal je een beetje helpen. Bij de voorbereiding van alledaagse dingen kijk je er vooral naar wat er allemaal voor nodig is en wat je zoal te doen staat om wat je wilt tot een succes te maken. Denk er dan nu eens over na wat er zoal nodig is, wat je zoal te doen staat om dat aardse succes eens om te zetten in een waarlijk leven vol liefde.

Als je dat zou willen, kijk dan eens naar jezelf, waar heb je al bijeen wat nodig is voor ware liefde en waar is het nog nodig dat je bijeenbrengt of afstaat om ware liefde te kunnen leven. In alle vrijheid. Maar, alhoewel het nog lang kan duren, eens komt de dag in werkelijkheid, dat je met het ware leven geconfronteerd wordt. En dan ga je merken in hoeverre je je aardse leven in overeenstemming gebracht hebt met het ware leven en in hoeverre nog niet. En zonder dat Ik het je nu moeilijk wil maken, maar Ik kan je wel zeggen, dat je dan niet meer terug kunt. Als je dan het gevoel krijgt je aardse leven anders te willen doen, dan kun je alleen verder met de voorbereidingen die je wel getroffen hebt en alles wat je niet voor elkaar gebracht hebt, dat zul je dan alsnog voor elkaar moeten brengen. Dat is net zo ongeveer als je op reis gaat en je vergeet een aantal zaken mee te nemen. Terug kun je niet, dus je zult het dan waar je bent moeten oplossen. En dat is dan vaak veel moeilijker dan wanneer je de juiste voorbereidingen had getroffen en niets vergeten was.

Kijk, zo kun je voor het ware leven ook maar beter de juiste voorbereidingen treffen. Want je komt uiteindelijk ervoor te staan dat je leven gepast wordt in het ware leven. En waar het daar dan niet mee in overeenstemming is, daar zul je het nog moeten aanpassen. En geloof Me, dat is dan echt wat moeilijker dan wanneer je er nu voor zorgt dat het straks allemaal in orde is. Nu heb je die tijd ervoor! Leef dan nu in voorbereiding op het ware leven en je zult er straks blij en dankbaar mee zijn!

Hemels Brood 982

Gratie. Soms kunnen mensen die in de gevangenis zitten gratie krijgen en dan worden zij eerder vrijgelaten. Op welke gronden gebeurt die gratie? Bij goed gedrag en berouw over de verkeerde daden. Zo gaat dat bij Mij ook. Zodra iemand berouw toont voor datgene wat hij gedaan heeft tegen Mijn ordening van liefde in krijgt hij van Mij gratie en vergeving. Die gratie betekent dan dat Ik de gevolgen van zijn daden ophef, voor zover dit ook ten goede komt aan zijn ziel. Want soms komt het voor dat iemand wel berouw heeft, maar dat Ik zie dat dit berouw niet zo diep zit en dan laat Ik de gevolgen wat langer toe zodat de ziel daardoor gerijpt wordt en het vergrijp, de afdwaling van liefde niet zo gemakkelijk nog eens gebeurt.

Gratie is een verzoek dat je kunt doen op de autoriteiten. Je kunt ook Mij om gratie, om vergeving vragen voor alles wat je buiten Mijn ordening van liefde doet of gedaan hebt. Als je het oprecht en standvastig meent, dan zul je van Mij ook gratie krijgen. De gratie is dan Mijn genade aan jou. Maar ook als je er niet om vraagt en Ik zie dat je door lering een groter inzicht hebt gekregen en daardoor meer naar de ordening van liefde gaat handelen zal er voor jou Mijn gratie zijn. Zonder het te vragen “dwing” je Mijn gratie af als je terugkomt in de ordening van liefde. Want Mijn liefde vloeit daarheen waar liefde gedeeld wordt. En die stroom van Mijn liefde zuivert dan je pad zodat je blij te moede verder kunt en geen last hebt van eerdere dwalingen. Laat die dan ook achter je, kijk vooruit en neem Mijn gratie in liefde aan.

Hemels Brood 983

Elke dag opnieuw wil Ik je graag ontmoeten. Zo vaak als je er zelf aan denkt. Nooit heb Ik teveel te doen, Ik heb altijd tijd voor je. Bij Mij is het niet zo, dat als Ik Mijn aandacht bij het één heb, Ik geen aandacht kan hebben bij het ander. Bij Mij is het niet zo, dat wanneer Ik met iemand spreek, Ik niet meer met een ander kan spreken op dat moment. Ik zeg je, er zijn miljoenen mensen en Ik spreek met miljoenen mensen tegelijk, als zij dat willen. Met ieder afzonderlijk spreek Ik dan en ieder kan Mij in zijn hart persoonlijk verstaan. Ik ben alles en iedereen, Ik weet alles en ken iedereen, Ik heb het alles gemaakt en maak nog alles, onderhoud ook alles en zo heeft alles en iedereen op hetzelfde moment Mijn aandacht.

Dat is voor mensen moeilijk te begrijpen. Want als jij thuis op een stoel zit en praat met een vriend of vriendin in jouw huis, dan kun je, natuurlijk gezien, niet ook in een ander huis, in een andere plaats met nog heel iemand anders spreken. Maar bedenk dan wel, Ik kan en doe dat wel. Dat is namelijk ook het verschil tussen jullie levensvorm die hier op aarde in ontwikkeling is en Mijn volmaakte eeuwige bestaan. Jullie leven is, om tot een zelfstandig zelfbewust bestaan in volkomen zuivere liefde te kunnen komen, gevat in een materieel natuurlijk lichaam, waarmee het een zekere scheiding heeft met de eigenlijke levensvorm uit Mij, die jullie evengoed als een vonkje in jullie dragen en waarvan het de bedoeling is dat je die ontdekt en ontwikkelt waarmee zich het natuurlijke materiële oplost en de scheiding verdwijnt en jullie in eenheid met Mijn liefde komen als een waarlijk zelfstandig wezen in volkomen liefde en daarvan geheel bewust.

Als deze tijdelijke scheiding er niet was, zouden jullie niet tot een eigen bewustheid kunnen komen. Kijk, en nu kunnen jullie door het natuurlijk materiële lichaam niet overal tegelijk zijn en met iedereen tegelijkertijd spreken, maar in de geest kan dat wel, in het ware leven in volkomen zuivere liefde kan dat wel. En wie in die ware liefde groeit en zich die ware liefde eigen maakt die groeit ook in het ware leven en maakt zich ook alle mogelijkheden van het ware leven eigen.

Hemels Brood 984

Hoe ga je om met de heerszucht van de wereld? Hoe ga je om met de hebberigheid van de wereld? Je kunt niet zeggen, ik laat het voor wat het is en leef er wel langs, leef wel mijn eigen leven, want het is ook in jouw eigen leven, je wordt er in je eigen leven voortdurend mee geconfronteerd en daardoor kun je het niet negeren, je komt er niet langs, je zult er mee moeten omgaan, ten aanzien van jezelf en ten aanzien van je medemensen. Het vreemde in dit alles is, dat net als jij, veel mensen liever langs de wereldse heerszucht en hebberigheid heen gaan en er het liefst niet mee te maken hebben, terwijl ieder leven ook dat wereldse in zich heeft, ook jouw leven. En het vreemde is dat je, waar het je uitkomt, je er wel gebruik van gemaakt, net als al die anderen die er langs willen leven maar er toch ook gebruik van maken waar het hen uitkomt. En nog vreemder is het, dat die mensen van elkaar zien dat dat gebeurt en niet juist is, dat jij het van anderen ziet en ziet dat dat niet juist is, maar dat die heerszucht, die hebberigheid ook in jouw leven zit, daar ga je aan voorbij.

Maar zo vreemd is dat niet. Want door die neiging van de heerszucht en hebberigheid en de zwakte om daar aan toe te geven, word je blind voor je eigen aandeel in het wereldse. Hoe komt het dan dat de afwijkingen van de ander juist zo zichtbaar worden? Wel, niet uit naastenliefde maar juist uit die heerszucht en hebberigheid. Juist daardoor ga je al het afwijkende zien, omdat het jou tekort doet in wat je hebben wilt. Ja, zelfs als je het goed hebben wilt is daar heerszucht en hebberigheid aanwezig. Want jij kunt het op je eentje niet goedmaken. Alleen door Mij en in samenwerking met Mij is er goed te maken. Keer je daarom liefst naar Mij en leer dan zuiver te zien. Eerst je eigen tekortkomingen en wereldse neigingen en leer dan door ogen van liefde je  medemensen te zien, zodat je ze kunt helpen en steunen zonder eigen gewin, maar in liefde, waardoor het wereldse langzaam maar zeker het hemelse wordt!

Hemels Brood 985

Ga deze dag in voorspoed en geluk. Maar leer deze dag ook weer een stukje van het ware leven en kom daarmee dichter en dichter bij Mij. Weet dat elk leren, ook al is het pijnlijk, je een stukje dichter bij Mij brengt. Wie graag leert, stapt misschien gemakkelijker door dit leven wat vooral op leren gericht is. Maar wie graag leert en tegelijkertijd ook erg eigengericht is, eigenzinnig is, zal het leven op aarde niet zo gemakkelijk afgaan. Het leven is leren en verwerken, verwerken wat nog niet het juiste leven is. Zo heeft iedereen een stukje talent gekregen om dan ook een deel van het ware leven te worden en dat wat niet het ware leven is te overwinnen.

Dit overwinnen van wat niet het ware leven is, gaat niet vanzelf, dat vraagt iets van je. Dat vraagt moed, doorzetting, wil, vertrouwen, standvastigheid, geduld. Hemelse gaven waar de één al wat meer van heeft dan de ander. Is dat dan ongelijk verdeeld en is dat ongelijke verdelen dan oneerlijk? Geen mens is gelijk maar wel krijgt ieder mens Mijn onvoorwaardelijke liefde, is dat oneerlijk? Ieder mens heeft de mogelijkheid tot het ware leven te komen, dat is voor ieder wel verschillend maar ook is met dit verschil rekening gehouden in het grote geheel. Is dat dan oneerlijk? De eeuwigheid is voor iedereen de eeuwigheid en geluk is voor iedereen geluk.

Is het eerlijk, als je aan twee mensen het gelijke geeft om eerlijk te zijn en je houdt er geen rekening mee dat de één liever iets anders heeft dan de ander, omdat hun situatie verschilt? Als je b.v. twee mensen chocola geeft uit gelijkheids-eerlijkheid, maar één van beide houdt niet van chocolade, is dat dan eerlijk om daar geen rekening mee te houden? Weet dat Ik wel degelijk overal rekening mee houd en precies weet wat voor eenieder geschikt of ongeschikt is. En is dat alles dan eerlijk? Ja, ook ongelijk kan dan gelijk zijn en eerlijk. Zo is alles naar groei naar het ware leven ingericht en geloof me, dat is eerlijk, oprecht en optimaal goed. Zoals liefde, ware liefde eerlijk oprecht en optimaal goed is.

Hemels Brood 986

Gunstig, wat is gunstig? Dat is voor ieder mens verschillend. Net zoals prettig, wat is prettig voor de één en wat voor de ander? Geen twee mensen zijn gelijk en geen twee mensen hebben dezelfde wensen. De één zal zich met dit gelukkig voelen, de ander met dat. Maar, het gevoel van geluk is wel voor iedereen hetzelfde. Kijk, en wat Ik te bieden heb is voor iedereen geluk, gelukzaligheid. Maar niet het geluk wat mensen op aarde nastreven, wat zij denken te vinden in materieel bezit, in macht, aanzien, roem. Dat is een heel vergankelijk geluk. Want zodra de roem, de macht, het aanzien verdwenen is, zodra er geen materieel gewin meer te behalen valt, is ook het geluk weg. En wat is dan geluk? Je kunt aan de speeltafel van het casino geluk hebben veel te winnen. Maar wat voor een geluk is dat? In elk geval een tijdelijk want even later kun je het grote bedrag aan winst ook zomaar weer kwijt zijn en weg is het geluk.

Dat alles kan dan ook niet het ware blijvende eeuwige geluk zijn, dat kan dan ook niet werkelijk gelukzaligmakend zijn. Het ware geluk heeft te maken met ware liefde. En ware liefde is belangeloos, streeft niet naar macht, roem en rijkdom. Streeft er zelfs niet naar zelf gelukkig te zijn maar streeft ernaar de ander waarlijk gelukkig te zien. Waarlijk gelukkig is diegene dan ook die juist het streven naar materieel welzijn, naar macht, roem, aanzien, ja die zelfs het streven naar het verkrijgen van liefde en een lichamelijke gezondheid helemaal kan loslaten en ondanks tegenwind, ondanks ziekte en allerlei gebrek, toch nog vanuit zijn hart er naar streeft de ander goed te doen en gelukkig te zien.

Vanuit zijn hart. Want alleen dan is het waar en oprechte liefde, als het ook innig zonder enige dwang volkomen uit het hart komt. Ja, dat is de enige ware gelukzaligmakende liefde die eeuwig is en eeuwig blijft. Maar je kunt haar voor jezelf niet nastreven, je duwt haar dan eerder van je af. Je kunt haar alleen oprecht en zonder eigenbelang nastreven voor anderen en zij komt naar je toe!

Hemels Brood 987

Jezelf kennen. In alle opzichten is het belangrijk dat je jezelf kent. En natuurlijk ken je jezelf, weet je wel van jezelf wat je wel en niet prettig vindt, wat je wel of niet gemakkelijk afgaat, hoe je hier of daar mee omgaat. Zo gezien ken je jezelf wel. Maar Ik bedoel een dieper kennen, een kennen van jezelf in je ware gronden. Daarvoor heb je ook de juiste inzichten nodig. Want als iemand bijvoorbeeld het inzicht niet heeft dat liegen niet tot zijn dagelijkse bezigheden zou moeten horen, dan zal hij ook niet tot de kennis over zichzelf komen een leugenaar te zijn als afdwaling van het ware leven. En zo gezien hebben veel mensen eigenlijk heel weinig kennis over zichzelf, heel weinig zicht op zichzelf. Er is namelijk nog zoveel wat in werkelijkheid afdwaling is van het ware leven maar wat zij bij zichzelf helemaal niet als afdwaling zien.

Nu wil Ik helemaal niet zeggen dat jij een leugenaar zou zijn. Ik wil je alleen duidelijk maken dat je misschien denkt jezelf goed te kennen, maar dat er in de beweegredenen van je handelen nog best één en ander is, wat naar eigen gewin is, zonder dat je je daar zo duidelijk van bewust bent. En nu juist die min of meer grotere of kleinere afdwaling, die je bij jezelf eigenlijk niet zo direct als afdwaling ervaart, nou juist die zijn ook belangrijk om in jezelf te gaan herkennen, erkennen en er mee bij Mij te komen, zodat je er een juiste handelswijze, een handelwijze uit de juiste gronden voor in de plaats kunt zetten.

Hoe kun je dan die zelfkennis opdoen? Eigenlijk alleen door steeds opnieuw heel eerlijk en oprecht met Mij naar jezelf te kijken, Mij te vragen je steeds een beetje van wat nog verstopt in jouw aanwezig is onder je aandacht te brengen. Als jij daar oprecht oog voor wilt hebben, dan zorg Ik dat je oog het ook gaat zien en dat jij dan gaat inzien waar je nog verborgen eigengerichte meningen en ideeën hebt, zodat je die met Mij samen in ware liefde kunt omzetten!

Hemels Brood 988

Waarheid, hoe belangrijk is waarheid. Veel mensen nemen het niet zo nauw met waarheid. Voor bestwil wordt dan ook vaak gezegd. Maar mensen “steunen” op die “bestwil” en wat gebeurt hen als de waarheid niet waar blijkt te zijn? Ik zal je een voorbeeld geven. Zie, daar is een brug over een snelstromende rivier en mensen willen die brug gebruiken, maar vragen eerst aan degene die het kan weten, is die brug sterk genoeg voor ons om te gebruiken. Oh ja hoor, zeker waar, is het antwoord. Vervolgens gaan de mensen over de brug en ja hoor, hij stort in want ja, diegene die zei dat die brug sterk genoeg was, wist het eigenlijk niet maar dacht het komt er niet zo op aan, het zal wel goed zijn. Ja, zo belangrijk is het, waarheid te spreken. Waarheid te zijn. Kijk en zo ben Ik eeuwig waarheid en zo zou iedereen eeuwig waarheid moeten zijn. Wat heeft onwaarheid ooit voor zin?

Nu kun je zeggen, je weet waar een goed iemand zich bevindt en mensen die kwaad willen, zoeken hem en vragen je waar ze hem kunnen vinden. Moet je dan ook waarheid spreken en de goede tegen de slechte verraden? Kijk, dan kun je zwijgen. Want je hoeft het kwade niet te steunen en niemand kan je tot spreken verplichten. Maar zo kan er ook een situatie ontstaan waarbij je door een kleine leugen iemand een hoop narigheid kunt besparen. Mag je dan in onwaarheid treden? Kijk, dan zeg Ik, doe wat je hart je ingeeft, want liefde staat boven alles. Maar wees er dan wel zeker van dat het liefde is waarop je handelen gebaseerd is en niet ook nog ergens stiekem eigenbelang.

Wees er zeker van dat daar waar waarheid voor het welzijn van mensen belangrijk is, dat je dan ook aan waarheid vast houdt en laat het ook nooit eigenbelang zijn om waarheid los te laten. Maar laat dan toch ook wanneer zich dat in een situatie voordoet liefde boven alles gaan. Maar dan wel ware zuivere liefde. Want liefde draagt alles en iedereen en met liefde zal nooit iemand ten ondergaan. Ik ben liefde en Mijn liefde is waarheid, altijd en overal. Wie in die liefde is, is ook in waarheid altijd en overal. En niets kan hem deren. Elke brug zal hem dragen, hoe wankel ook.

Hemels Brood 989

Zakelijk. Hoe zakelijk mag een mens zijn? Kijk, staat er niet geschreven, geef de keizer wat des keizers is? Wel, dat betekent dat degene die zakelijkheid wil ook de zakelijkheid krijgt. Maar dan ook met alle consequenties vandien. En dan kan het zijn dat die zakelijkheid niet meer zo prettig ervaren wordt als eerst gedacht was dat die zou zijn. Is niet de liefde veel gemoedelijker, veel verdraagzamer, veel toleranter? Ja, zakelijkheid is voor veel mensen duidelijkheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, maar wel op een wereldse manier. Want zakelijkheid is dan ook: als ik er meer van kan maken dan jij, omdat ik snel ben, of betere inzichten heb, meer macht en geld, dan doe ik dat. Op zakelijke gronden mag dat. Op zakelijke gronden mag dan ineens heel veel wat in wezen ernstig afwijkt van liefde. Maar, waar zakelijkheid de afspraken beheerst, daar moet je dus werkelijk niet met liefde aankomen. Dat heeft er ten ene male helemaal niets mee te maken. En zo draait de wereld heel zakelijk, fijn zonder al teveel liefde, duidelijk, rechtvaardig, enz. Ja, als je dat wilt, als mensen dat willen, dan ben Ik ook zakelijk, dan moet Ik wel zakelijk zijn, want de mens is vrij in zijn keuze en Ik ben hem daarin dienstbaar. Wil de mens dan zijn leven zakelijk invullen, dan zal ook Mijn inbreng zakelijk zijn. Ja, zakelijk en toch blijft bij Mij dan nog evengoed de liefde bovenaan staan. En die zakelijkheid zal Ik dan ook altijd alleen zo inzetten dat het vroeg of laat hem die het aangaat de ogen opent voor het ware levensbelang. Dat het ware levensbelang nooit zakelijk kan zijn, mag hem dan duidelijk worden. Wie zakelijk wil zijn en denkt daar het beste aan te doen en het meeste voordeel uit te krijgen, die zij zakelijk. Tot het ook hem duidelijk wordt hoe ver ware zakelijkheid van liefde afstaat en hij vrijwillig afstand doet van zijn zakelijkheid en liefde ervoor in de plaats stelt!

Hemels Brood 990

Overtuigd, waar ben jij van overtuigd? Ben je ervan overtuigd dat Ik besta of heb je er nog zo je twijfels over? Van wat ben je dan wel overtuigd? Ben je overtuigd van het leven? Of is voor jou het leven eigenlijk een toevalligheid, een samenloop van omstandigheden waarin jij dan terecht bent gekomen. In zo’n toevalligheid zal het dan moeilijk worden om het roer voor je eigen leven, voor het verloop van je leven, te vinden. Want dat kan dan eens hier, dan eens daar zijn. Als je leven uit toevalligheid samenhangt, dan zal de plaats van het roer ook wel een toevallige zijn en dan zal het ook wel toeval zijn als je ontdekt waar het roer van je leven zich bevindt. Je bent vrij en je mag er overdenken zoals je maar wilt, je overtuigingen zijn je in vrijheid gelaten.

Uit liefde voor jou wil Ik je graag zeggen, dat niets in je leven uit toevalligheid ontstaan is, uit nonchalance misschien, maar niet uit toevalligheid. Ook wil Ik je graag zeggen dat alles in je leven een bestemde plaats heeft en zo ook je levensroer. Maar, of je alles in je leven al op de juiste manier ziet en ervaart, of je je al bewust bent waar je levensroer te vinden is, dat is een ander verhaal. Maar ook daarin ben je vrij, daar wel of niet naar te zoeken, of wat jij denkt en waar jij van overtuigd bent echt wel waar is of misschien toch niet. Uit liefde zeg Ik je dat het je misschien goed zal doen om zelfs de sterkste overtuiging en de grootste kennis, eens los te laten en opnieuw te onderzoeken. Eens open te staan voor een ander gezichtspunt. Mocht je, na onderzoek vanuit een ander gezichtspunt, nog steeds van je eerdere overtuiging overtuigd zijn, dan houd je die vast, je hebt daaraan dan toch niets verloren. Maar het kan ook zijn dat je zo een ander inzicht verkrijgt met een nieuwe overtuiging. Dat kan je dan helpen oplossingen te vinden, waar je eerder geen oplossingen voor kon vinden. Het is maar een idee, je bent vrij, maar wat zou je er mee te verliezen hebben? Ik gun je het beste en Mijn liefdevolle steun is altijd tot je dienst. De keuze is aan jou.

Hemels Brood 991

Mijn Evangelie is voor alle mensen, niemand ooit uitgezonderd. Dat heb Ik al vele malen op allerlei manieren en in allerlei geschriften gezegd. Maar evenzogoed is ieder mens vrij om dit Evangelie wat de weg wijst naar het eeuwige ware leven voor iedereen, aan te nemen of te verwerpen. En helaas zijn er velen die menen Mijn Evangelie niet aan te hoeven nemen om tot waarlijk leven te komen. Zij denken dat wat zij leven het totale ware leven al is en hebben geen boodschap aan welk ander leven dan ook. Zij zijn blind en denken ziende te zijn, zij zijn doof en denken horende te zijn, zij zijn stom en denken redevoeringen te kunnen houden, zij zijn dom en denken intelligent te zijn, zij staan stil en denken vooruit te komen, zij zijn zonder liefde en denken barmhartig te zijn, zij zijn dood en denken te leven. Ja, zo is het gesteld met een hele grote groep mensen. De een nog eigenwijzer en eigenzinniger dan de ander. En dan spreek Ik nog niet van de criminaliteit onder een deel van de mensen. Dan heb Ik het nog over het gezapige deel van de mensen wat, nog als gemoedelijk eigenwijs en eigenzinnig genoemd kan worden. Van die zijn er velen.

Juist dat gezapige, dat haast gemoedelijke, maakt de blindheid even zo erg en even zo moeilijk om te doorbreken. Want in Mijn grote liefde laat Ik jullie allen de vrije wil en daarmee de keus om Mijn Evangelie aan te nemen of te verwerpen. Maar diegenen die Mijn Evangelie willen aannemen zijn niet zomaar ineens vrij van blindheid en hebben ook nog steeds te maken met de blindheid van anderen die Ik in Mijn grote liefde voor allen laat bestaan. Vraag je niet af wat dat voor liefde is, die blindheid bij diegene die Hij liefheeft laat bestaan. Want Ik zeg je, als je dat vraagt heb jezelf nog een enorme blindheid en Ik raad je dan aan, doe eerst iets aan die blindheid van jezelf voor dat je ook maar iets van Mijn liefde in twijfel trekt. Niet voor Mij, maar voor je eigen gelukzaligheid.

Hemels Brood 992

Uitwisselen, het is goed om met elkaar gedachten uit te wisselen, om over het leven en alles wat er gebeurt in het leven met elkaar te praten en om naar elkaar te luisteren. Het is goed aan elkaar uit te spreken hoe je ergens over denkt en waarom je er zo over denkt. Dan is het goed om te luisteren naar de ander, denkt hij er net zo over of denkt hij er anders over en hoe komt het dat hij er anders over denkt. Heeft hij meer of andere gegevens en hoe is dat dan zo gekomen. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren kun je tot allerlei nieuwe inzichten komen. En er zijn nog heel veel inzichten te verkrijgen in je leven hier op aarde. Maar let op, als je met elkaar praat en naar elkaar luistert is het niet per definitie zo dat je elkaars ideeën moet aannemen of geloven. Ieder mens heeft misvattingen en ieder mens brengt zijn misvattingen wel als een zekerheid. Want voor hem is die opvatting, die een misvatting kan zijn, een zekere waarheid. En met elkaar pratend en horend kun je een misvatting van een ander gaan overnemen.

Nu zeg Ik, blijft toch evengoed met elkaar in gesprek en blijf evengoed naar elkaar luisteren, maar luister met een open hart, met een open hart vol liefde. Want in een open hart vol liefde ben ook Ik aanwezig en Ik luister dan met je mee. Natuurlijk ben Ik altijd wel van alles op de hoogte, maar dat wat jij dan beluistert, beluister je dan als het ware met Mij en zo kun je ook voelen wat wel of geen misvattingen zijn. Wat ook kan, is dat je niet alleen praat met en luistert naar de medemens maar ook praat met en luistert naar Mij. Zodat je altijd nog in overleg kunt gaan met Mij over alle dingen die je ziet en hoort. Zo is het belangrijk om met Mij te praten, zodat je geen misvattingen van anderen gaat overnemen, maar het is ook belangrijk om met anderen te praten zodat zij jouw hart kunnen helpen openen waar jij het nog gesloten hebt en jij hun hart kunt openen waar zij hun hart nog gesloten hebben. Zo kunnen jullie elkaar helpen en leren begrijpen waarom de één iets op deze manier doet en de ander op die. En zo kunnen nieuwe inzichten elkaar wederzijds helpen.