Hemels Brood 8526 t/m 8556

Hemels Brood 8526

‘De waarheid zal u vrijmaken’ staat er geschreven. En zo is het. Want de waarheid neemt de leugen weg. Wanneer de leugen niet door de waarheid wordt weggenomen, blijft de leugen haar vernietigende werking houden, en dat kan heel lang doorgaan. Veel mensen hebben er geen idee van hoe onaangenaam en verstorend de leugen werkt en in welke opzichten dat mensen treft. Leugens doen niemand goed, hoe mensen er ook over denken, het brengt hen niet wat ze ermee denken te kunnen bereiken.

Toch wordt de leugen veel gebruikt in allerlei opzichten en van de kleine leugen wordt vaak gedacht, ach, een leugentje om bestwil kan geen kwaad. Maar ook een zogenaamd leugentje om bestwil kan heel wat onaangenaams teweegbrengen. Wanneer een kleine sneeuwbal van een besneeuwde heuvel naar beneden rolt, wordt die groter en groter, hoe verder die rolt, des te groter wordt die. Zo is het met elke leugen, groot of klein, hoe langer het duurt voordat de waarheid de leugen wegneemt, des te meer nadelige gevolgen heeft het, en na lange tijd weet niemand meer waar die onaangename situaties uit voortkomen.

Houd je zoveel mogelijk, liefst altijd, aan de waarheid, kom in je hart bij Mij en weet van Mij of iets wel of niet waar is. Neem zonder Mij in je hart te raadplegen niet aan wat anderen beweren dat waar is, want veel mensen zijn van hun eigen waarheid overtuigd, zonder te beseffen dat het geen waarheid is, omdat zij denken het vermogen te hebben om onderscheid te kunnen maken tussen waarheid en leugen. Ook laten mensen zich bedriegen om te kunnen krijgen waarnaar zij verlangen, dan wordt een mooi verhaal zonder meer geloofd.

Lieve mensen, blijf toch altijd bij de waarheid, houd je ver van de leugen, kom steeds bij Mij in je hart om zeker te weten wat wel en wat niet waar is. Ondersteun met liefde, zonder dwang en zonder je op te dringen, je medemensen in waarheid, en zwijg in liefde wanneer Ik je dat ingeef. Dan blijf je in waarheid en liefde steeds vrij en raakt de leugen van de wereld je niet.

Hemels Brood 8527

Mensen zeggen wel, alles heeft een prijs. Maar het is niet een prijs, alles heeft een werking. Wat een mens in zijn vrijheid ook kiest te doen of te laten, te zeggen of te zwijgen, het heeft een werking. Leven is altijd werkend. Alles leeft en alles werkt, alles is altijd in beweging.

Die werking, de richting van beweging, heeft op aarde direct te maken met de door de mens in zijn vrijheid gemaakte keuzen. Al naargelang de keuzen van mensen uit ware liefde voortkomen, onbaatzuchtig zijn, zonder hebzucht, zonder verlangen naar macht en genoegdoening, zonder jaloezie en verwijten, komt die werking de mens tegemoet met goede resultaten, komt het de mens ten goede, vooral in geestelijk opzicht, en waar nodig ook in materieel opzicht. Maar wanneer de mens keuzen maakt die het tegenovergestelde van liefde zijn, geen waarheid zijn, uit kwade bedoelingen voortkomen, gaan om macht en bezit, dan krijgt hij te maken met de werking van zijn leugens, van zijn hebzucht, enzovoorts, met minder aangename resultaten.

Elke keus die een mens maakt, heeft een werking. Alle mensen maken allerlei keuzen ten goede of ten kwade, en alle mensen hebben persoonlijk en allen tezamen daarmee te maken. Daarbij is er geen beloning en is er geen straf, er is een werking, die wel of niet aan Mijn waarheid van leven, aan Mijn liefde voldoet. Het is aan de mens in zijn vrijheid om dat in te zien. En ieder mens kan dat inzien, want in ieder mens ben Ik aanwezig, Ik ben het leven in alles en in ieder mens, de waarheid, de onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar niet te overtreffen wijsheid. En ieder mens die leeft en beseft dat hij leeft, leeft uit Mij, en vanuit dat besef te leven, beseft hij Mij.

Dat besef te leven geeft hem zicht op Mij, maar door zelfgerichte keuzen kan ieder mens blind voor Mij in hem worden, dat is de werking van de door hem gemaakte keuzen. Een mens kan Mij in hem als zijn leven negeren, Mijn bestaan ontkennen, zichzelf wijsmaken dat hij het leven zelf is, en ook dat heeft een werking. Toch, lieve mensen, is er voor alle mensen Eén Weg die altijd openstaat voor iedereen om uit eigen vrije wil te gaan, en die Weg geeft aan iedereen altijd het juiste zicht.

Die Weg ben Ik in Jezus Christus, het eeuwig ware licht van Mijn liefde, met een werking ten goede aan alle mensen tot in de eeuwige oneindigheid. Want Ik, het eeuwig ware leven, Ben de oneindigheid, de waarheid, de liefde en haar wijsheid. Ik ben het ware leven in alles, in iedereen, en ook in jou.