Hemels Brood 838 t/m 868

Hemels Brood 838

Veel mensen zijn van goede wil. Maar die goede wil is nog heel zwak. En zodra er een moeilijke situatie ontstaat, is de goede wil niet genoeg om op het ware pad van liefde te blijven. Het gemak van een oplossing voor de nijpende situatie wordt dan verkozen boven wat meer inzet voor een oplossing die overeenkomt met ware liefde. Ook zijn er genoeg mensen met een goede wil die vaak zeggen, morgen ga ik het beter doen of, zodra ik het niet meer zo druk heb, ga ik wat meer van mijn tijd aan het helpen van anderen geven en dan gaan zij door met veel wat eigenlijk alleen of voornamelijk henzelf ten goede komt. Een goede wil is dan toch niet genoeg om het ware goede ook werkelijk te leven. Het vraagt kracht, krachtig willen en overtuiging, de volle overtuiging. En lef, het lef om los te laten en te vertrouwen. Los te laten wat je eigenlijk wilt behouden en vertrouwen dat er hoe dan ook voor je gezorgd wordt. Dat Ik voor je zorg.

Welke weg je ook kiest, als je hem voor jezelf kiest zonder vertrouwen op Mij, schakel je Mijn merkbare aanwezigheid uit, dan ben Ik er nog wel, maar op de achtergrond. Je wil het immers zelf doen, dan mag je het ook zelf doen. Maar zodra je welke weg dan ook met Mij kiest te gaan dan zul je Mij ook naast je bemerken. En je weg met Mij gaan betekent in naastenliefde, vol vergeving, verdraagzaamheid, acceptatie en geduld. Mij bemerk je dan door het gevoel van vrede in je hart, het gevoel dat het goed is en dat alles altijd goed zal komen. Mij bemerk je dan niet in plotselinge kolossale wonderen, maar in de kleine dingen die als vanzelf op z’n plaats komen, die als vanzelf in orde komen. Zonder al teveel ophef, geleidelijk, maar zeker. Dan stroomt je hart vol vreugde, omdat je op Mij vertrouwd en Ik je niet in de steek laat en omdat je dan het wezenlijke van ware liefde voelt in je hart, in je wezen, in je leven. Die vreugde ben Ik, die liefde ben Ik en Ik ben voor allen, Ik ben er ook voor jou!

Hemels Brood 839

Ook al trek Ik Mij wel eens even terug, dan nog ben Ik er en dat betekent dan ook niet dat Ik je alleen gelaten heb en dat je op jezelf aangewezen bent. Maar van tijd tot tijd laat Ik je Mij even minder voelen, zodat je niet in een soort van routine, een soort van gewenning vervalt en Mij niet meer opmerkt, Mij niet meer bemerkt, eigenlijk een beetje vergeet. Ook omdat er toch steeds opnieuw door jou de keuze gemaakt moet worden hoe je je leven invult, welke richting jij je leven wilt geven. En dan is het goed als Ik zo af en toe wat minder sterk voelbaar aanwezig ben op momenten dat je Mij nodig hebt. Want juist dan kan Ik je veel over jezelf duidelijk maken, juist dan komen er neigingen die ondergronds aanwezig zijn naar boven, juist dan worden je over jezelf die eigen gerichte neigingen duidelijk die min of meer verborgen in jou aanwezig zijn en die je alleen kunt overwinnen als je je ervan bewust bent geworden.

En juist als Ik Mij dan op zulke momenten wat meer terugtrek en niet direct naast je sta en het verloop der dingen voor je recht brei, juist dan kom je tot inzicht door de prikkel van Mijn, zoals het alleen lijkt te zijn, afwezigheid. Dat lijkt alleen zo te zijn, want in werkelijkheid ben Ik er nog net als altijd en zorg nog evengoed voor je en er zal je evengoed geen haar werkelijk gekrenkt geworden. Soms is het goed dat je even voelt hoe het is in jezelf, op jezelf. Soms is het goed dat je dan even voelt dat je, bij wijze van spreken, nog niet geheel zelfstandig kunt zwemmen of wel waarlijk kunt leven. Je bent het aan het leren en Ik help je aan alle kanten. Maar het is goed als je die hulp ook eens even niet direct bemerkt en je eigen zijn in zijn waarheid als nog zeer zwak voelt.

Het versterkt je nederigheid, het vergroot je vertrouwen bij het Mij weer voelen en bij het zien van de oplossingen die je dan toch van Mij krijgt. Dan weet je het weer: in alles is Hij erbij, merkbaar of onmerkbaar, Hij is er altijd. Ja, je kunt er op vertrouwen, Ik ben er altijd.

Hemels Brood 840

Je kunt niet nijdig iets uit liefde doen. Je zult dan toch eerst de nijdigheid moeten loslaten. Je kunt niet ongeduldig iets uit liefde doen. Je zult dan toch eerst je ongeduld moeten loslaten. Om dat te kunnen moet je bereid zijn om de onaangename wijze waarop je behandeld wordt niet te bevechten omdat zij voor jou onaangenaam is. Bereid zijn om de minste te zijn, als de minste behandeld te worden. Gewoon bereid zijn om niets voor je eigen persoonlijk welzijn te bevechten. En om dat te kunnen moet je al heel goed kunnen herkennen bij jezelf wanneer je iets voor eigen persoonlijk welzijn bevecht en wanneer uit liefde voor de ander. En om dat dan weer goed te kunnen moet je heel eerlijk en oprecht zijn en bereid zijn te zien wat je wel zou willen kunnen, maar nog niet kunt. Bereid zijn te zien hoeveel er nog met je eigen persoonlijk welzijn tesamenhangt en nog lang geen werkelijke belangeloze liefde is.

Als je bereid bent tot zo’n diep en waar inzicht in alle oprechtheid te komen en je als heel minderwaardig kunt laten behandelen zonder de liefde voor de ander te verliezen en zonder je ware eigenwaarde te verliezen, dan blijf je ook vrij van nijd, vrij van ongeduld en heeft liefde de ruimte om te groeien en goed werk te doen. Alle niet-liefde, alle nijd, alle ongeduld e.d., wijzen er op dat er nog genoeg hoogmoed, eigenliefde aanwezig is. Niet dat Ik je dat verwijt, maar opdat je het begrijpt. Begrijpt waardoor je nijdig wordt, ongeduldig wordt, enz. Jezelf afdwingen lief te zijn helpt dan niet. In de ware nederigheid komen, dat helpt wel. En …. Ik help ook, Mijn liefde omarmt je elke dag! Dat helpt.

Hemels Brood 841

Hoe kan Ik je ertoe bewegen je zorgen los te laten, je zorgen om je zonden, om wat allemaal niet goed is gegaan, om wat nog allemaal niet goed zou kunnen gaan, los te laten en op Mij te vertrouwen? Heeft het wel ooit enig effect gehad je angst en je zorgen? Kun je je ook momenten van vol vertrouwen op Mij herinneren en dat het dan toch ook goed kwam? Zo kan het allemaal weer zijn. Je zorg loslaten en op Mij vertrouwen dat het goed komt, dat het goed is. Het lammetje dartelt in de wei, het eet, het groeit en het speelt, zorgeloos want het weet dat Ik er voor zorg. Maar verder dan groeien en spelen komt het niet. Dat is bij mensen dan ook anders.

De mens is zich zijn leven als een eigen zijn bewust, het lammetje niet op die manier als bij een mens het geval is. Toch is Mijn zorg niet alleen bij dit lammetje, Mijn zorg is bij de hele Schepping, bij alles en iedereen. En Mijn zorg is liefde. Kun je die liefde dan niet voelen? Wat belemmert je Mijn liefde te voelen die zo groot is, meer nog dan het hele universum, die het hele universum draagt met onvoorstelbare kracht, zonder ooit uitgeput te raken, voor eeuwig. Maak er toch gebruik van.

Je was doe je toch ook niet meer op een geribbeld wasbord zoals je betovergrootmoeder deed, waarom steun je dan niet volledig op Mijn liefde nu je van Mijn liefde weet? Ik ken je zwaktes, Ik ken je dwalingen, je blindheid, maar toch wil Ik het beste voor jou en het beste is Mijn liefde, voor jou. Zonder enige terughoudendheid staat Mijn liefde voor je klaar, je hoeft er alleen op te vertrouwen om haar voelbaar in werking te zetten.

 Je hoeft niet mooi en geweldig te zijn, volmaakt en zonder zonden, je hoeft niet sterk en in alles de beste te zijn om voor Mijn liefde in aanmerking te komen. Mijn liefde is er voor alle mensen, in alle maten en soorten. Ik heb alle mensen lief en Ik je gun alle mensen het allerbeste. Ik heb jouw lief, Ik gun jou het allerbeste. Met of zonder dwalingen, met of zonder blindheid, hoe je ook bent, je mag op Mij vertrouwen, en met dat vertrouwen komt Mijn liefde in volle werking en maakt alles goed.

Hemels Brood 842

Wees maar rustig, wees maar rustig over alles. Onrust helpt je niet verder, maar in rust blijf je het geheel beter overzien. Waar komt je onrust vandaan? Is het geen angst dat het allemaal niet goed komt, dat er nog onaangename dingen te gebeuren staan. Over alles kun je je bang maken maar als je in rust blijft, gebeurt je toch niets meer dan je hoe dan ook gebeuren zou en in rust heb je er veel minder last van als iets misschien niet zo naar wens verloopt. Je kunt je over van alles en nog wat opwinden, kwaad maken, je laten prikkelen tot kwaadheid, maar wat levert het je tenslotte op behalve het ongenoegen van de onrust, het onaangename gevoel van de angst? En zou het zo zijn dat Ik er de ene keer wel ben en de andere keer niet en zou het zo zijn dat je niet zou weten wanneer Ik er wel of niet ben, ja, het dan kan Ik me er wat bij voorstellen, maar, Ik ben er altijd, er is geen twijfel nodig of Ik er wel of niet ben. Ik ben er.

 Ja het leven golft op en neer, gaat soms soepel en gemakkelijk en dan weer minder soepel, minder gemakkelijk. Maar, jij doet het de ene keer ook allemaal met meer liefde en de andere keer met minder liefde. Daar komen die golvingen dan ook vandaan. Niet als straf, dat weet je toch ondertussen. Niemand is al volkomen belangeloze liefde en zo schommelt het leven dan ook nog heen en weer. Maar niet zonder Mij, niet zonder Mijn liefde, Mijn begeleiding.

Daarom kun je rustig blijven in je hart en in die rust kun je gemakkelijker alles overzien en tot het juiste liefdevolle handelen komen. Je bent een kind van Mij en je liefdevolle handelen komt uit Mij voort, is Mijn hulp aan allen om je heen. Dat zien mensen die niet met Mij wensen te gaan graag verstoord. Laat hen gaan, stoor je niet aan hen, blijf maar rustig, het is alles goed en zoals het moet. Ik ben met je, alle dagen. Tot aan de voleinding der dagen.

Hemels Brood 843

Je kunt blij zijn, altijd blij zijn, want alles, maar dan ook alles is door Mij geregeld. In alles, elke afdwaling van welke aard ook heb Ik voorzien. En wel zo dat het nergens ook maar iets tekort kan doen aan het ware volmaakte leven voor iedereen. Welke afdwaling dan ook, het is door Mij allemaal zo geordend dat er nergens, maar dan ook nergens ook maar enige schade toegebracht kan worden aan ware liefde, aan het ware oneindige leven, aan Mij en aan jullie. Dat is waar en waarachtig.

Zo dan, je kunt blij zijn, er is geen enkele reden voor treurnis, want hoe treurig iets er ook uit mag zien, het zal zijn tijd hebben en weg zijn en alleen het ware leven vol van liefde en wijsheid, vol van geluk en vreugde zal overblijven zonder een spoor van treurnis. Het oude leven, de dood, het niet werkelijke leven, kan treurnis oproepen. Laat het gaan, want het is het ware leven niet en het doet het ware leven ook geen kwaad, het kan het ware leven geen kwaad doen, alleen zichzelf en dat houdt een keer op, uit vrije keus of omdat het uitgewerkt is, zijn tijd gehad heeft. Want alleen liefde, waarheid, wijsheid zijn oneindig, al het andere is eindig, heeft slechts korte tijd van bestaan, relatief gezien ten aanzien van oneindigheid die eeuwig is.

Wees blij, sta jezelf toe om gelukkig te zijn, ondanks wat dan ook, gelukkig en blij te zijn, met Mijn liefde, met Mijn alom tegenwoordigheid, met Mijn eeuwige zorg en blijvende ordening van waar leven waaraan nooit iets veranderd kan worden, waar geen tekort aan liefde is of kan ontstaan en waar het kwaad geen enkele invloed op heeft of ooit op kan hebben. Alles is door Mij geregeld, alles. En wel zo, dat het werkelijk allemaal goed komt dat ook werkelijk alles liefde is wat waarlijk leeft en dood zal niet meer zijn. Verdriet, ziekte, leed, het zal niet meer zijn. Alleen nog het ware leven zal zijn!

Hemels Brood 844

De mens heeft een vrije wil. Maar, ook Ik heb de vrije wil, een vrije wil die boven de wil van de mensen staat. Dat wil zeggen, dat Ik wel de wil van de mens vrijlaat, maar daarmee kan hij nog niet Mij zijn wil opleggen en iets van Mijn ordening veranderen. Ik, daarentegen kan wel Mijn wil de mens opleggen, daar Ik in alles en alles ben, daar Ik Schepper ben van hemel en aarde en alle wezens die daarop zijn. Nu kun je denken dat je dus tegen Mijn wil niets kunt in brengen en dat daarmee je lot bepaald is en dat je eigen vrije wil dan niet veel voorstelt. Nu kun je denken dat Ik je wel van alles met Mijn wil zal opleggen, al opgelegd heb, zoals er bijvoorbeeld ziekte was, ongemak, sterven van dierbaren en allerlei situaties waarin je niet behaalde wat je wilde en ga zo maar door. Toch, Ik heb je steeds je vrije wil gelaten zoals die door Mij je gegeven is, wel binnen Mijn ordening, zoals Ik die ingesteld heb bij de Schepping van hemel en aarde. Er is dan ook iets wat veel mensen steeds opnieuw vergeten, ze vergelijken Mijn zijn met het eigen menselijke zijn wat nog op allerlei momenten een tegengesteld zijn aan Mij is door keuze voor eigenbelang.

En dat is het verschil met Mij, Ik ben en blijf eeuwig onveranderlijk liefde en Mijn wil komt alleen uit liefde is alleen liefde. Die mens die dat nog niet tenvolle beseft en begrijpt zal keer op keer bang voor Mij zijn, bang zijn dat Ik met Mijn wil hem onaangename situaties zal geven waar hij niets aan kan veranderen ook met zijn  vrije wil niet. En kijk, daar vergist die mens zich deerlijk. Want Mijn wil is niet een willekeurig heen en weer schakelen tussen boosheid en liefde zoals dat bij de mens gebeurt, Mijn wil is en blijft alleen liefde die in alle wijsheid tot uiting komt. De vrije wil van de mens maakt dan zijn leven en maakt ook hoe Mijn liefde zich uitwerkt. Maar het blijft toch altijd liefde. Want Mijn wil is alleen liefde, vrije liefde. Jij bent vrij om je wil met Mijn liefde overeen te stemmen, wat je in ongemakkelijke situaties brengt is het feit dat je je vrije wil niet in overeenstemming brengt met Mijn liefde, maar dat is jouw vrije wil, jouw wens.

Hemels Brood 845

Het weer kan plotseling omslaan, maar het klimaat niet zo plotseling, het landschap kan door een bominslag plotseling veranderen, maar normaal verandert het landschap niet plotseling. Je humeur kan plotseling omslaan, maar je karakter, de wijze waarop je tot handelen komt, meestal niet zo snel. Kijk, als je bij jezelf denkt, daar zou Ik willen veranderen, dan moet je daarbij beseffen dat dit net als bij een klimaat, niet zo plotseling als jij misschien zo willen, gaat. Dat heeft tijd nodig en net als bij het veranderen van een klimaat er bepaalde aspecten zich moeten wijzigen die met het geheel te maken hebben, de pijlers waarop het klimaat berust, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag, overheersende windrichting, enzovoorts zo zijn er bij de mens opvattingen, meningen, inzichten die het algemene en met het individuele denken te maken hebben die eerst verandering vereisen om tot veranderd handelen te kunnen komen.

Zo kun je dus misschien wel ineens tot veranderingen willen komen, maar dat gaat niet zo snel als je zou willen. Het ligt namelijk niet in het moment van handelen waar je de verandering zou willen hebben maar dieper verscholen in je persoonlijk zijn, je persoonlijke opvattingen, meningen, je geaardheid, enz. Als je bijvoorbeeld in bepaalde situaties nogal eens ongeduldig handelt, dan helpt het je niet genoeg jezelf te dwingen geduldiger met die situaties om te gaan als verandering. Je zal op dieper vlak in jezelf tot een veranderen moeten komen. En dat gaat meestal niet van het ene op het andere moment. Maar het gaat wel, als je wilt. En Ik kan je er bij helpen, als je wilt. Dan laat Ik je zien waar het met je opvattingen en meningen te maken heeft en jij toont je bereid tot inzicht te willen komen. En langzaamaan help Ik je dan daar te veranderen waar jij dat wilt.

Hemels Brood 846

Wie Mij ziet als gezond, voor die ben Ik gezond, wie Mij ziet als goud, voor die ben Ik goud. Dat wil zeggen, Ik ben voor iemand dat wat hij zich voorstelt dat Ik ben. Niet dat Ik dat invul, hij vult dat voor zichzelf zo in. Als je denkt dat je wat hebt aan een mooie vaas, dan doet die mooie vaas je genoegen, maar zodra je die vaas niet mooi meer vindt, is het genoegen weg. De vaas is niet veranderd, maar bij jou is het zicht op de vaas veranderd. Zo ligt de wijze waarop je naar iets kijkt bij jou. Als je denkt dat je veel aan je buurvrouw hebt, ook al doet ze niets voor je, zul je haar ervaren alsof je veel aan haar hebt. Of als de buurvrouw veel voor je doet, kun je haar toch ervaren als van geen enkel nut en zoals je haar dan ervaart is zij voor jou, ook al doet ze nog zoveel voor je. Zo maak je de buurvrouw, zoals jij haar ziet en dat is dan voor jou waarheid. Maar de werkelijke waarheid zie je dan niet.

 Zoals je Mij ziet, zo ben Ik, voor jou. En zo ziet ieder Mij anders, ieder ziet Mij vanuit zijn eigen ideeën over Mij. En zolang iemand Mij zonder waarde ziet, zolang ben Ik ook voor diegene zonder waarde, ondanks de ware werkelijke waarde die Ik wel degelijk voor diegene heb. Voor iemand die Mijn waarde wel ziet, is die waarde er ook zoals hij ze ziet. Alles heeft een werkelijke werkelijkheid en een zelf ingevulde werkelijkheid, een werkelijkheid die de mens zichzelf bedacht heeft als werkelijkheid maar geen werkelijkheid is. Alleen zuivere eerlijkheid kan de ware werkelijkheid zien en ware zuivere liefde verheldert het oog daarbij.

Wie uit is op eigenbelang komt heel moeilijk tot die ware zuivere eerlijkheid, omdat ware eerlijkheid niet samengaat met eigenbelang. Voor eigenbelang wordt ware eerlijkheid, oprechtheid nog al eens losgelaten waardoor ook werkelijkheid wordt losgelaten en een eigen werkelijkheid wordt ingevuld. Voor wie Ik bestraffend ben, ben Ik bestraffend, voor wie Ik liefde ben, ben Ik liefde. Maar in werkelijkheid ben Ik voor alle mensen liefde!

Hemels Brood 847

Het leven is niet zo maar even een recept wat je kunt krijgen, dat volg je dan maar op en je krijgt het beste resultaat. Al zou dat zo zijn, geen twee mensen krijgen met het zelfde recept een zelfde uitkomst. De taart, met dezelfde ingrediënten, smaakt bij de één altijd anders als bij de ander. Hoe kan dat dan? Geen twee mensen zijn hetzelfde en alhoewel de ingrediënten dezelfde zijn, maakt het toch uit hoe je ze samengevoegt en met welke temperatuur en hoelang je ze bakt. Het leven kun je niet met z’n allen naar een en hetzelfde recept invullen en al zou het kunnen, je zou nog niet het zelfde resultaat bereiken. Dat is ook niet de bedoeling. Waar het geheel een eenheid vormt door de verschillen van de onderdelen waaruit het geheel bestaat, omdat de verschillen aan elkaar aanvullend zijn, is er voor ieder onderdeel een eigen werkzaamheid die met het geheel van alle onderdelen harmoniseert en samenwerkt.

Neem bijvoorbeeld een winkel. De winkel is het geheel, de mensen die erin werken hebben elk een andere werkzaamheid. Als ze allen het zelfde zouden doen zou er geen geheel als winkel met de verschillende onderdelen samengevoegd de winkel maken. Zo zou er geen winkel zijn als iedereen die het geheel winkel samen moeten maken alleen maar zouden inkopen en niemand zou zich bezighouden met verkopen, met boekhouding, met spullen in de rekken zetten, enzovoorts. Nu zou je zo’n geheel winkel een recept van handelen voor de verschillende mensen kunnen noemen. Maar dan ga je de mens inzetten als een soort robot. En dat is de mens niet en dat is hij ook niet bedoeld te zijn. Juist die eigen vrije keus is zo belangrijk. Juist dat maakt uiteindelijk het grote geheel. Als je naar een recept handelt, ben je niet werkelijk vrij en dat is toch de bedoeling, dat je werkelijk vrij bent.

Is het dan toch niet nodig om naar liefde te handelen? Wat denk je er zelf van? Niet naar een recept handelen maar vrij zijn te kiezen wil toch nog niet zeggen dat er geen beste keus is. En wat is nu volgens jou de beste keus?

Hemels Brood 848

Hoe komt het dat degenen die zeggen Mijn woord te schrijven en dat ook doen toch verschillend schrijven? Hoewel zij wel Mijn woord schrijven zijn zij toch ieder verschillend ten opzichte van elkaar en dat verschil laat Ik bestaan als hun vrijelijk zijn. Ook zal degene die Mijn woord schrijft dit doen zoals het overeenkomt met zijn hart of zijn denken, zijn overtuigingen. Dan kan het zijn dat een hart nog niet zoveel met Mijn hart overeenstemt in doen en laten of in het verstaan van Mijn woord. Iemand die bijvoorbeeld overtuigd is van bestraffing Mijnerzijds zal dat ook zo doorgeven in het woord dat hij als van Mij zijnde opschrijft of in elk geval zou hij niet schrijven dat Ik nooit iemand straf. Want mocht Ik hem dat aanreiken om te schrijven, hij zou het als niet van Mij komend ervaren totdat het ware inzicht doorbreekt, dan begrijpt hij dat Ik niet bestraffend ben.

Zo heeft ieder nog zijn misvattingen, ook degenen die Mijn woord schrijven. Zo vind je bij de een wat meer overeenstemming met wat jezelf in je hart voelt dan met de ander. En zo wil Ik je zeggen dat wat je het gevoel geeft niet uit Mijn naam te komen, omdat het niet met jouw hart overeenstemt, niet met wat je in je hart van Mij ervaart, laat dat los, overweeg het in je hart, leg het Mij voor in je hart en neem het alleen zo aan als het met je eigen hart overeenstemt. Probeer dan zelf je hart in overeenstemming te brengen met Mijn hart. En je hart in overeenstemming brengen met Mijn hart, is je hart met ware liefde in overeenstemming brengen. Wat wie wat ook zegt of schrijft, onderzoek het allemaal en behoud het goede, dat is: ware liefde.

Hemels Brood 849

Iedereen is onderhevig aan de zwaartekracht van deze aarde, aan de aantrekkingskracht van de aarde. Ieder mens is onderhevig aan de werking van het tegenovergestelde van liefde en voelt de druk  van niet-liefde. De kunst is het daarmee op de juiste manier om te gaan en te leven. De zwaartekracht is iets wat het leven verzwaard, naar onderen trekt. In het vrije heelal is geen zwaartekracht maar ook zijn daar geen vormen, geen verplaatsing. Wie in het luchtledige terechtkomt waar geen aardse aantrekking meer is, heeft al gauw geen leven zonder kunstmatige apparatuur om in leven te blijven. De vrijheid op zich brengt dus zonder de zwaarte-kracht geen mogelijkheid om in te leven. Er is meer nodig om vrij van de aardse, dat is wereldse, aantrekking te kunnen leven. En net zo als je in de ruimte niet zonder allerlei hulpmaterialen kunt leven, zo kun je je ook niet ontrekken aan de keuze tussen liefde en niet-liefde en toch vrij leven. Er is geen vrij leven als je de aantrekking van de aarde weg neemt, je zou van de aarde af vallen.

Zo is er geen leven zonder liefde. Maar hoe kan dan niet-liefde met de aantrekking van de aarde vergeleken worden als noodzaak voor het leven? Niet-liefde is geen noodzaak voor het leven, liefde is noodzaak voor het leven, is het leven. En de eigenlijke samen voegende kracht is liefde ook al is nu nog de aantrekkingskracht van de aarde te vergelijken met de aantrekking van wereldse materiële zaken op de mens. Die aantrekking kan de mens omzetten in liefde. De mens kan de aarde ompolen naar aantrekking in liefde in plaats van niet-liefde. Dat is ook de bedoeling dat gebeurt en dat is dan ook de grote wende (ommekeer) die gaat plaatsvinden. De omschakeling van de mens van niet-liefde, van eigenliefde naar ware belangeloze liefde. En zodra dat heeft plaatsgevonden op grotere schaal, zodra zal in werkelijkheid de aarde zich ompolen en ware liefde zal het geheel samenvoegen en verbinden.

Maar de aarde doet dat niet uit zichzelf. De aarde is niet zelf, zij is gevormd voor de mens, om als basis te dienen voor de mens waarvanuit hij zijn leven naar vrije keuze kan vormgeven. Die aarde is eerst geestelijk in de mens aanwezig als ook materieel voor het materiële lichaam. Maar, materie heeft geen eigen vrij leven daarom wordt haar verandering bewerkstelligd door hetgeen de mens leeft. En dan ook door wat de meerderheid leeft of wel voor kiest te leven. Alle vorm wordt door de mens bedacht, door zijn keus van leven. Waar die keus totale liefde wordt vervalt alle aantrekkingskracht van niet-liefde. Maar dan vallen niet alle mensen van de aarde, nee, die dan volkomen ware liefde, die mensen dan leven, die voegt alle mensen nieuw tezamen en vormt dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor de nieuwe mens, die in alles al aanwezig is en was. Want ieder mens is volmaakt, nog niet ieder mens kan die volmaaktheid al zelfstandig uit eigen vrije keus leven. Toch, de tijd komt dat de mens dat wel kan en liefde leeft uit vrije keus.

Hemels Brood 850

Zondig is iedereen. Dat wil zeggen, de hang naar zonde is er bij iedereen, maar niet iedereen geeft er aan toe. Er is een kleine groep mensen die er in meer of mindere mate niet aan toe geeft en in belangeloze liefde weet te leven. Deze groep moet er zijn en is vooral door Mij gesteund zodat zij als licht zijn voor de vele mensen die licht nodig hebben om de duisternis de baas te kunnen blijven. Dat wil zeggen, om niet geheel door de duisternis, hun blind eigenverlangen, opgeslokt te worden. Maar ook vooral voor hen die zwak zijn zorg Ik en ook vooral voor hen zijn er mensen die licht verspreiden door hun liefde en door het juiste inzicht wat zij aan anderen, die nog niet de juiste inzichten hebben, kunnen doorgeven. Ik ondersteun dat alles met Mijn liefdekracht zodat de zwakke niet verder afdwaalt in zijn vrijheid zonder dat zijn vrijheid belemmerd wordt.

En juist de nederigheid van diegenen die inzicht hebben geeft kracht aan Mijn woord van liefde waardoor de zwakke gesterkt kan worden zijn eigenliefde los te laten en te vertrouwen op waarheid en liefde, op Mijn zorg juist ook voor hem, juist ook voor de zwakke. En juist ook voor de zwakke die zijn zwakte niet ziet en denkt dat zijn kracht juist zit in zijn macht wat hij over anderen heeft, in het materiële bezit wat hem voordelen lijkt op te leveren, in zijn mondigheid waardoor hij het allemaal goed kan regelen voor zichzelf en soms voor zijn naaste. Want juist voor diegenen is het moeilijk om tot het inzicht te komen, juist ook voor diegenen is het moeilijk om tot nederigheid te komen en het eigenbelang los te laten, de sterke mondigheid los te laten, het materiële los te laten. En juist ook voor diegenen is die kleine groep mensen, die licht van Mijn licht verspreiden, die liefde van Mijn liefde doorgeven, die nederig voorleven waar Ik hen in liefde toe inspireer. Zodat er licht is in de duisternis en de zwakke in liefde omarmd wordt.

Hemels Brood 851

Mijn woord is eeuwig, Mijn woord is voor allen, Mijn woord is liefde, komt uit liefde voort en brengt naar liefde terug. Heeft alleen liefde voor. Waar het niet als liefde ervaren wordt wil dat nog niet zeggen dat het ware woord uit Mij geen liefde is. Want de mens kan Mijn woord verkeerd verstaan, verkeerd uitleggen. Ook kan de mens uit zichzelf iets anders dan liefde willen en niet tevreden zijn met Mijn woord wat wellicht zijn eigenliefde aan de kaak stelt. Mijn handelen is eeuwig, is voor allen en is alleen totale liefde. Mijn ordening is eeuwig dezelfde voor allen en is geheel en al liefde. Mijn willen is liefde, Mijn Zijn is liefde, alles in volkomen waarheid. En alles is erop gericht om ieder vanuit een volkomen vrijheid tot liefde te brengen, de ware liefde die allen van oorsprong aan zijn. Want het enige ware leven is ware liefde.

Daarom, wil je werkelijk leven, dan leer liefde te leven, niet alleen met het verstand, vanuit plicht maar met geheel je hart, met volle oprechte overtuiging en kom zo tot waarlijk leven in volle vrijheid. Maar weet daarbij dat geen mens enig leven in zich heeft zonder Mij, zonder Mijn leven, zonder Mijn liefde. Geen mens kan gescheiden van Mij leven, werkelijk leven en zelfs geen mens kan zonder Mij dood zijn. Want dood is nog bestaan, maar zonder Mij is geen enkel bestaan. Jouw bestaan is Mijn bestaan. Jouw leven is Mijn leven, jou gegeven. Jij kunt je met Mij verenigen, zodat al het Mijne ook werkelijk het jouwe is en je dat ook ten volle bewust bent. Ik verwacht niet dat je het alleen kunt, alleen doet. Ik sta klaar om het met je samen te doen, jij en Ik en allen.

Hemels Brood 852

Het is een gewone dag. Elke dag is een gewone dag. Maar op zo’n gewone dag kan van alles gebeuren, van alles gewoon maar ook van alles bijzonders gebeuren. Soms heb je het gevoel dat een dag je iets bijzonders gaat geven, soms verwacht je alleen een gewone dag en hij wordt je heel bijzonder. Leg je niet vast in het één of het ander, laat de dag gaan zoals hij gaat, probeer niet vast te zetten wat in vrijheid het beste resultaat geeft maar verzuim ook niet dat vast te zetten wat in vrijheid kapot gaat. Kijk steeds opnieuw wat wel en wat niet vrijgelaten kan zijn en wat sturing nodig heeft maar draai de dingen niet om. Laat de dag komen zoals hij komt, maar kom wel de afspraken na en maak zonodig afspraken. Alleen, loopt het anders, dan accepteer dat, houd niet vast aan iets wat anders wil gaan dan afgesproken, als je het los kunt laten, kunt laten gaan in vrijheid, dan zal het toch goeds blijven geven.

Als je de loop der dingen je wil oplegt vanuit eigenbelang zal het je niets baten. Als je los kunt laten en mee kunt buigen met de wind, zal er niets breken zoals een arenhalm mee buigt met de wind terwijl hij anders zou breken en de aar zou geen water en voeding meer krijgen. Maar, als de grond niet vast zou zijn en de wortels van de aar vast zouden houden, dan zou de aar door de wind uit de grond getrokken worden en zou evengoed geen water en voeding meer krijgen en afsterven. Daarom, weet waar in vrijheid te buigen, vrij te laten, te accepteren en weet wat waar vast te houden, niet los te laten, niet toe te geven. Maar draai de zaken niet om, houd niet vast waar buigzaamheid, toegevendheid nodig is en laat niet los waar vasthouden, niet toegeven juist nodig is. Laat niet de stengel door stijfheid knakken en de wortels los schieten door los te laten, niet vast te houden. Zie op die wijze in liefde met alles juist om te gaan zonder hier of daar te vasthoudend te zijn en elders te los. Behoud het goede en laat het andere gaan.

Hemels Brood 853

Ik houd van alle mensen. En Ik heb ook al vaker gezegd dat Ik daarbij geen mens uitsluit. Ook niet als iemand iets niet goed doet. Mijn liefde blijft ook dan voor diegenen even sterk aanwezig. Bij Mij gaat het dan niet zoals bij jullie mensen, dat je genoegen verstoord raakt over die mens die het niet goed doet.

Maar wat is bij jullie iets niet goed doen en wat is bij Mij iets niet goed doen, want daar zit een groot verschil. Jullie hebben bepaalde opvattingen waarnaar je vindt dat iemand zich moet gedragen omdat anders je welzijn, je prettig voelen bedreigd wordt. Als iemand geen rekening met de ander houdt, doet hij het niet goed en dat geeft onvrede. Maar, bij Mij gaat het er niet om dat iemand geen rekening met Mij houdt en het daarom niet goed doet. Jullie komen in onvrede omdat je je tekortgedaan voelt, Ik kom niet in onvrede en Ik voel Mij niet tekortgedaan, zo ligt het bij Mij niet.

Kijk, Ik ben waarheid en liefde van eeuwigheid aan en blijf dat in alle eeuwigheid, wat een mens ook misdoet of miszegt, dat verandert aan Mijn eeuwig Zijn niets. Zo kan niemand Mij dus iets tekort doen en zo raak Ik dus ook niet in onvrede, verontwaardiging of boosheid. Wat Ik wel zie, dat is dat iemand zelf geen liefde doet, geen waarheid leeft. Dan is het Mijn liefde om die mens te helpen in te zien wat er aan verbonden is als hij geen liefde en waarheid leeft en wat hij bereiken kan voor zijn ziel als hij wel liefde en waarheid leeft. Maar ook is het Mijn liefde om hem het onderscheid te leren tussen liefde en waarheid en het tegenovergestelde daarvan. Want daar is veel verwarring over bij veel mensen. Niet om Mijnentwil, maar voor bestwil van die mens die nog niet in naastenliefde, verdraagzaamheid, waarheid, geduld, deemoed leeft. Want wie het tegenovergestelde van liefde doet, die krijgt ook te maken met hetgeen samengaat met het tegenovergestelde van liefde. En dan kun je wel denken dat dat Mijn ongenoegen over het niet leven van liefde is, wat velen denken en als zodanig dan ook ervaren, maar dat is niet zo. Ik ben geen naijverige God die in eigen onvrede de mens bestraft, Ik ben een liefhebbende Vader die zijn kinderen redt van al het tegenovergestelde van liefde om hen allen in vrede en geluk te brengen.

Als de mens ook zo met elkaar omgaat, elkaar niets kwalijk neemt en elkaar helpt in liefde te leven en niet-liefde te herkennen, te laten, dan zou vrede en liefde zich sneller bij allen kunnen uitbreiden. En kijk, juist daar help Ik dan ook zodat velen in die vrede en het ware geluk, het ware levensgeluk mogen komen. Niet voor Mijzelf, maar voor hen. Want Ik heb allen onbaatzuchtig lief en Ik ben allen onbaatzuchtig dienstbaar. Zo is het ware leven voor de mens: elkaar in ware onbaatzuchtige liefde dienen en niemand zijn afdwaling daarvan kwalijk nemen maar met Mij degene die afdwaalt van ware liefde helpen terug te komen in liefde en hem te steunen wanneer hij het moeilijk heeft in zijn niet-liefde, zijn eigenliefde. Dat is waarachtig leven.

Hemels Brood 854

Waar een wil is, is een weg. Die weg gaat parallel aan die wil en zo kan die weg toch weleens niet zo glad verlopen als men wel zou verwachten gezien wat men wil. Wie per se veel geld wil hebben zoekt zich een weg om veel geld te verkrijgen en vindt dan die weg, al gaat die weg nog zo scheef en onrechtmatig. De één zal dan die weg gaan en rijk worden, de ander zal die weg niet gaan en arm blijven. Niet omdat hij de weg niet gevonden heeft, maar omdat hij de weg die hij gevonden heeft dan toch besluit niet te gaan, niet omdat hij toch niet rijk wil zijn maar om dat hij niet over een scheve en onrechtmatige weg wil gaan. Welke weg gaat hij dan wel? Hij zal zich dan een weg zoeken die rechtschapen en eerlijk is. Dat zal hem wellicht geen aardse rijkdom geven, maar wel veel genade voor zijn ziel en dat is een hemelse rijkdom die eeuwig niet verloren gaat. Daar tegenover degene die zijn rijkdom koste wat kost toch wil hebben en er de scheve onrechtmatige weg wel voor wil gaan, beperkt zijn geestelijke groei en op zeker moment is hij toch zijn aardse rijkdom kwijt. Hetzij in het natuurlijke leven al maar toch zeker na het natuurlijke leven. Dan zal hij net als ieder ander zonder enig aardse rijkdom verder leven en bemerken dat hij zijn geestelijke gaven niet ontwikkeld heeft. In beslag genomen als hij was om aardse rijkdom te vergaren.

Waar een wil is, is een weg. Maar wat is precies je wil en welke weg ga je ervoor nemen? Ga je ervoor ten goede of ga je ervoor ten beste voor jezelf, ongeacht het ware leven? De keus is aan jou, maar bedenk je wel goed voor welke waarde je gaat. Ook al ga je welke weg dan ook altijd nog met Mijn liefde, je eigen keus in vrijheid gemaakt zul je evengoed ook zelf moeten ondergaan. Dat kan Ik je niet ontnemen of voor je veranderen. Mocht je in alle oprechtheid je keuze berouwen, dan kan en zal Ik je zeker helpen. Maar tot zolang zal je vrije keus jouw zijn en de voordelen die je je vergaard ook evengoed als de nadelen die daaraan verbonden zijn. Niet zonder Mijn liefde, maar opheffen kan Ik de nadelen pas na eigen inzicht, oprecht berouw en de eigen vraag aan Mij om je te helpen. Zo kun je vrij welke weg ook gaan, verbonden met je vrije wil ook altijd met Mijn liefde, maar de consequenties zijn er ook. Je bent vrij.

Hemels Brood 855

Voor allen die gerechtigheid willen, komt gerechtigheid, voor allen die liefde willen komt liefde. Maar, diegene die gerechtigheid wil, zal ook naar gerechtigheid gericht worden en wie liefde wil zal ook naar liefde gericht worden. Dat wil zeggen gerechtigheid vraagt gerechtigheid en liefde vraagt liefde. Daarbij is het belangrijk dat men zich wel bedenkt dat diegene die gerechtigheid wil veelal zijn eigen ongerechtigheid niet ziet, blind is voor de ongerechtigheid die hijzelf pleegt en hetzelfde geldt voor diegene die liefde wil, vaak ontbreekt het hem aan liefde te geven en dat ziet hij dan vaak niet maar is wel verontwaardigd als hij geen liefde krijgt. Daarbij komt dan ook nog, dat degenen die het niet zo belangrijk vinden om geen gerechtigheid te krijgen en diegenen die zich er niet druk om maken weinig liefde te krijgen (dit alles van mensen bedoeld) zelf vaak veel gerechtigheid geven en liefde. Wie het hardst schreeuwt om iets wat hij wil hebben en in zijn eigen omgeving niet genoeg van krijgt, laat hij voorzichtig zijn en juist goed naar zijn eigen daden en hart kijken. Want van Mij kan hij altijd gerechtigheid krijgen en liefde maar in zijn aardse leven bepaalt ieder zelf de mate van gerechtigheid en de mate van liefde.

Hoeveel geef je zelf? En hoe weinig je ook geeft, hoe weinig je ook van mensen krijgt, van Mij krijg je veel, zeker meer dan genoeg!

Hemels Brood 856

Elk gebed wat niet uit eigenliefde is, wordt door Mij verhoord. Maar vul de manier waarop het verhoord wordt niet zelf in. Want Mijn wegen zijn niet de menselijk bedachte wegen. Mijn bereik is niet het menselijk bereik. Mijn bereik gaat veel verder dan het menselijk bereik. Zou dat niet zo zijn, dan zou je Mij ook niets hoeven vragen, je zou het dan wel zelf kunnen bedenken. Maar geloof me, je kunt niet bedenken wat Ik in Mijn volkomen liefde voor je kan betekenen, dat gaat verre je besef van wat bij Mij mogelijk is te boven. Als Ik dan alleen zou doen wat jij je bedenkt als oplossing, zou dat wel heel jammer zijn van de veel betere oplossing die Ik kan bieden en waar je dan geen gebruik van zou maken.

Alleen, vaak is Mijn oplossing niet onmiddellijk zichtbaar, merkbaar voor je, omdat die met veel meer rekening houdt dan jij overziet en soms ook op een andere tijd zichtbaar wordt dan jij zou willen en dan je verwacht of wilt. Maar voor de meest optimale oplossing moet Ik je dan wel eens in dat opzicht alleen laten en dan bemerk je op zeker moment wel dat Ik je toch op de beste manier en de beste tijd geholpen heb. Is het trouwens ook niet zo dat je Mij juist kwam vragen, omdat jezelf geen uitweg meer ziet? Nu hoop je dat Ik wel even voor je tover wat jezelf niet kunt, maar wel even bedacht hebt als oplossing. Nee, Ik ben geen tovenaar en Ik tover ook niet even wat jij als beste oplossing bedacht hebt. Maar Ik help je wel, waar je ook om bidt, als het zonder eigenliefde is, dan help Ik je hoe dan ook. Maar, ook als er eigenliefde bij is, help Ik je. Alleen dan wel zo, dat die eigenliefde voor je duidelijk wordt en je die kunt loslaten zodat in alle waarheid en alle werkelijkheid je ziel geholpen wordt verder te groeien naar oneindige volmaaktheid en volledige liefde. Want Ik zou je werkelijk niet helpen, als Ik je in je eigenliefde zou laten of je daarin zelfs tegemoet zou komen, als dat al zou kunnen, want Mijn eeuwige volkomen liefde kan niet afwijken van liefde, wijkt niet af van liefde.

En het zou geen liefde zijn je in eigenliefde te laten gaan. Elk gebed wordt door Mij verhoord, maar zeker niet steeds zoals de mens het zich voorstelt, zoals jij het je voorstelt. Maar, als je het in vertrouwen aan Mij overlaat zal Ik je uiteindelijk zeker niet teleurstellen.

Hemels Brood 857

Ieder heeft genoeg aan zichzelf. Let daarom niet steeds op wat een ander doet of niet doet of zou moeten doen. Kijk naar jezelf, zorg dat je het zelf doet zoals het kan en bedoeld is. Iedereen heeft een weg te gaan en mag stukje bij beetje leren. Wat voor jou al heel duidelijk en bekend is, is voor een ander nog onduidelijk en nauwelijks bekend. Je hebt dan de neiging te veronderstellen dat ieder ander al net zoveel ergens van weet en begrijpt als jij zelf, terwijl dat niet zo is. Dan verbaas je je, irriteert je zelfs en er ontstaat wrijving omdat je iets verwacht vanuit jouw kennis en begrip wat bij de ander (nog) niet zo aanwezig is. Daartegenover staat dat ook jij nog niet in alles volmaakt bent en er daarom ook nog het één en ander is wat bij jou nog niet zo bekend is en wat jij nog niet zo begrijpt als iemand anders. Het is genoeg dat je je met je eigen groei in liefde en begrip voor het leven bezig houdt. Het is niet nodig je extra te belasten door een ander te beleren en te verbeteren terwijl ieder zijn tijd van leven toch wel krijgt in de levensweg die hij gaat.

Niet dat je iemand niet mag helpen tot nader inzicht en begrip te komen, zeker wel. Maar let dan op dat je een instrument in Mijn hand bent en niet zelf de touwtjes in handen neemt en de ander benaderd vanuit je eigen opvattingen en meningen, die dan weleens niet met Mijn opvattingen zouden kunnen overeenstemmen. Dan help je de ander niet, maar maakt het hem eerder moeilijker en daarmee ook jezelf. Want wat iemand nog niet weet en kan begrijpen zal hij ook niet gaan begrijpen, als het  vanuit een ergernis wordt aangereikt, zal het hooguit de verhoudingen vertroebelen en het zal een eventuele vriendschap bekoelen. Laat ieder zijn tijd en zijn weg gaan, zie naar jezelf en wees een werktuig in Mijn hand. Wees blij, ga je weg in vreugde en deel die vreugde met anderen in de wetenschap dat alles goed is en goed komt.

Hemels Brood 858

Weet je het allemaal even niet meer, wat te denken over het leven, over liefde, over mensen en wat zij waard zijn, over Mij en wat Ik waard bent? Begin er eens mee om helemaal eerlijk te zijn, alleen waarheid te leven. Doe en zeg eens alleen waarheid in alle oprechtheid en bekijk dan alles eens naar waarheid. Naar wat waarheid in jezelf is en wat je als waarheid ervaart. Laat alles wat geen waarheid is eens weg en herstel alles wat oneerlijk was bij jezelf in eerlijkheid. Laat de ander zijn onwaarheid maar behouden als hij die denkt nodig te hebben, houdt er alleen rekening mee dat anderen misschien in onwaarheid willen leven of onwetend in onwaarheid leven. Die onwetendheid heeft met hun eigenliefde te doen, heeft met blindheid door opvattingen die niet de Mijne zijn te maken. Maar dat mag, ieder is vrij, alleen, het heeft wel gevolgen voor hoe het leven zich dan uitgewerkt en daar zal diegene dan mee moeten omgaan.

Als dat zijn keuze is, oké. Bijvoorbeeld, iemand kiest ervoor te roken, daar is hij vrij in, maar roken kan de gezondheid schaden. Nu denkt ieder die rookt, dat zal zo snel mij niet gebeuren. Maar dat is nog niet zo zeker als diegene denkt en als hij er wel gezondheidsstoringen door krijgt zal hij daarmee om moeten gaan. Zo hij wil, met Mijn steun, want Mijn liefde heeft hij altijd nog steeds, wat iemand in zijn vrijheid ook kiest. Als je het allemaal even niet meer weet, wees dan simpelweg eerlijk en waar want ook daarin ligt de basis van het ware leven. Onwaarheid, oneerlijkheid vertroebelt het zicht, net als eigenliefde en hoogmoed dat doen. Kijk niet naar wat anderen kunnen en doen en het lijkt allemaal te kunnen terwijl het toch eigenlijk niet het ware leven is, geen ware liefde is, onwaar is en oneerlijk. Kan dat dan zo maar? Terwijl jouw situatie moeizaam is en vol met problemen.

Wees moedig en neem je situatie zoals ze is, want zij zal je sterken, sterken in waarheid en liefde waar anderen in hun gemakkelijk-uitziende leven daarin nog geen training krijgen, waar jij die nu wel krijgt. Wees daarom moedig, oprecht, leef naar waarheid en wees getrouw aan liefde. Je zult overleven!

Hemels Brood 859

Voor alles de liefde, want de liefde verdraagt, heeft geduld, bemoedigd, neemt niets kwalijk, is oprecht, waarheid, goedmoedigheid. Maar zo gemakkelijk is het niet om in alle omstandigheden vast te houden aan liefde en alleen liefde te leven, zoals dat wel bedoeld is. Toch, dat is het grootste werk voor de mens hier op aarde, dat hij alle niet-liefde aflegt en totale liefde wordt. Hoe moeilijk dat in allerlei situaties ook lijkt, in hele onaangename situaties of zelfs met kleinigheidje’s, het is toch eeuwig nog het enige ware leven en voor ieder mens bedoeld om naar te leven. In vreugde naar te leven.

Als mens heb je als het ware het oog wat zuiver kijkt en het oog wat onzuiver kijkt. Het onzuivere oog is het oog wat te maken heeft met eigen genoegen, wat voor het eigen willen kijkt, het zuivere oog heeft te maken met dienstbaar zijn, voor het welzijn van anderen, belangeloos handelen. En daartussen kan een mens kiezen. Het zuivere oog is het oog wat met liefde te maken heeft. Het onzuivere oog met alles wat geen liefde is. En zodra je vervalt in dat wat geen liefde is, opent zich het onzuiver oog. Misschien kun je je voorstellen dat hetgeen je dan ziet niet de werkelijkheid is, terwijl je wel denkt dat het werkelijkheid is en zo ga je er dan ook mee om, alsof het werkelijkheid is. Misschien kun je je dan ook voorstellen dat je op een gegeven moment schreef uitkomt, dat er dan situaties gaan komen die je niet begrijpt en met het onzuiver oog bekeken zul je het ook niet beter kunnen gaan begrijpen. Door dit niet begrijpen ga je zoeken en door dit zoeken gaat, als je eerlijk zoekt, je zuivere oog mee open. En met dit zuivere oog ga je weer wat helderder waarnemen en kom je er achter dat je bepaalde dingen niet helemaal goed gezien hebt. Als je helemaal eerlijk bent kun je er ook achterkomen waardoor je onzuivere oog zich opende en het zuivere oog zich sloot. Zo kun je dan een volgende keer misschien eerder bemerken dat je van liefde afdwaalde waardoor je onzuiver oog zich opende. Dan weet je ook hoe je je zuivere oog weer openen kunt. En weer helder kunt zien.

Hemels Brood 860

Alles is oorspronkelijk van Mij, alles komt uit Mij. Maar Ik heb het geheel aan jullie mensen gegeven. Zo is het dan niet Mijn bezit maar toch van Mij. En hoewel het alles aan jullie is gegeven, is het toch ook niet jullie bezit. Ik ga met alles ook niet om als zijnde Mijn bezit terwijl het wel van Mij is. De mens gaat wel met alles om alsof het zijn bezit is of in elk geval moet zijn. Zie je wat een arrogantie daar in zit? Ik zie de mens die arrogantie niet aan. Ik persoonlijk niet. Maar, Ik zie wel wat voor uitwerking deze houding heeft ten aanzien van zijn levensontwikkeling.

Ik zal je een voorbeeld geven. Sommige mensen zijn heel autoritair. Zij denken met zo’n houding bij anderen veel te bereiken. Maar je kunt zien dat zij juist anderen er mee afstoten en juist veel minder bereiken dan zij met een vriendelijke houding bereikt zouden hebben. Nu heb je met zo iemand niets vandoen en dus zie je hem zijn autoritair gedrag niet aan, maar je ziet wel het effect wat het heeft, wat die mens zelf niet ziet. Kijk, Ik ben volkomen liefde, eeuwig en altijd, daar zal niets aan veranderd worden, dus ook arrogantie verandert daar niets aan. Toch zie Ik wel het effect van die arrogantie, zoals jezelf ook wel bij mensen ziet dat hun houding een ander effect heeft dan zij verwachten of beogen. Alleen, gaat Mijn zicht nog veel verder dan dat, zowel naar het verleden, het heden als de toekomst. Want alles is met elkaar verbonden en alle verbindingen zijn Mij volkomen bekend. Alles is Mij bekend.

Waar Ik kan help Ik de mens om tot het juiste inzicht van leven te komen, zonder enig verwijt over zijn afdwaling van liefde en zonder de vrijheid te belemmeren. En verder wacht Ik geduldig tot de inzichten groeien en de mens zich meer en meer bewust wordt van zijn ware zijn. Tot de mens bereid is om Mijn liefde aan te nemen. Tot de mens bereid is liefde te gaan leren leven. Tot de mens bereid is om te leven, waarlijk te leven, Mij te leven. Tot de mens bereid is, dat wat hem door Mij gegeven is aan te nemen als zijn eigen, maar niet in bezit te nemen. Want alles wat je in bezit neemt, neem je van een ander terwijl waarlijk leven liefde is en liefde niet neemt, maar geeft en aanneemt als je eigen, maar niet als bezit.

Hemels Brood 861

Ga gerust je weg. Wat er ook op je pad komt, Ik ben erbij, Ik laat je niet alleen gaan. Ook al voel je je misschien alleen zo nu en dan, Ik ben er en Ik bescherm je voor al teveel afdwaling en zo ook voor alle tegengestelde van liefde. Maar, Ik kan het niet wegnemen, het kan nog niet zo zijn dat het op aarde nu al volkomen liefde is, dat Ik alle kwaad en onheil wegneem. Want alle mensen krijgen hier hun levenskans, hun levensgroei, hun vrijheid om mens te worden. En die levensgroei staat met elkaar in verbinding. Bovendien kan dit alleen voor ieder in een eigen bewustzijn als er vrijheid van keuze is en zodoende kan Ik niets wegnemen vóór de mensen gezamenlijk zódanig gegroeid zijn, dat het weggenomen kan worden zonder hun zieleheil in gevaar te brengen niet meer in het bewuste te zijn en te blijven

Want ook na de natuurlijke dood heeft de mens een eigen bewustheid alhoewel dat nog niet wil zeggen dat hij al een juiste bewusteid van zijn bestaan heeft. En ook daarin zal Ik niets veranderen want ook daarin zal de mens zelf moeten groeien om zijn eigen bewustzijn in een werkelijkheids bewust zijn te brengen. Zo maak je van alles mee en heb je keer op keer te maken met mensen die de werkelijkheid wat anders zien dan zij is. Ga dan gerust je weg. Want Ik ben toch ook overal aanwezig en zorg ervoor dat het grote geheel en het kleine individueel niet spaak lopen, dat alles rustig zijn weg kan gaan, ondanks de afwijkingen van waarlijk leven. Zo zorg Ik ook voor jou en leid je op de weg die je gaat. Soms voel je Mij wat duidelijker aanwezig, soms wat minder duidelijk, maar ook dan heb Ik Mijn armen vol liefde om je heen. En ook nu heb Ik Mijn armen vol liefde om je heen!

Hemels Brood 862

Wat bemoeien jullie je met elkaar, om elkaar te vertellen hoe het moet, wat je wel wilt, wat je niet wilt, wat je wel goed vindt, wat je niet goedvindt en het zicht op de ander is altijd vele malen scherper naar de ander als naar jezelf. Zou het dan niet goed zijn eens te gaan luisteren. Werkelijk te luisteren. Niet naar die anderen die het voor jou het beste denken te weten, niet naar jezelf, wat jezelf het beste denkt te zijn, maar innerlijk naar Mij? Zodat je meer een waarachtig beeld van de werkelijkheid kunt krijgen, over jezelf en ten aanzien van anderen. Wat zul je je bemoeien de ander te bewegen tot iets wat hij nog niet kan inzien of wellicht ook niet voor hem is weggelegd terwijl er genoeg is waar je zelf nog kunt veranderen. Verander de wereld: begin bij jezelf. En dat wordt door de meeste mensen niet gedaan, zelf zijn zij goed, in orde, maar die ander, oei, die heeft nog heel wat inzichten te verkrijgen. Ja, je zult ook wel gelijk daarin kunnen hebben, maar hoe staat het met jouw inzichten? Ik zeg je, ook daar is nog genoeg te verbeteren. Niet dat Ik je dat kwalijk neem, niet dat Ik vind dat je daar maar snel wat aan moet doen, maar het zou je niet schaden je met je eigen gebreken bezig te houden en misschien wat minder met die van een ander. Laat die ander zijn weg maar op zijn manier gaan en bemoei of laten we zeggen vermoei je niet met iets wat jij niet in de hand hebt.

Laat die ander aan Mij over. Ik bemoei Mij al die tijd al met diegenen, denk je dat jouw bemoeienis beter is dan Mijn bemoeienis? Je mag loslaten en vertrouwen dat niemand stuk loopt omdat hij jouw bemoeienis mist, want Mijn bemoeienis mist nooit. En weet je, als Ik je eens wil inschakelen, dan gebeurt dat toch wel, ook daar kun je zeker van zijn, dat hoeft ook niet door jou verzorgd te worden. Ga je eigen leven en laat al het andere aan Mij. Op Mijn tijd en op Mijn wijze zal Ik je wel laten helpen, diegenen die Ik voor je uitkies en datgene wat Ik voor je uitkies en dat is nu: jijzelf! En laat die ander maar los!

Hemels Brood 863

Gezegend zijn alle mensen in Mijn genade. Wie wil kan zijn zorgen aan Mij geven, hij hoeft niets zelf te dragen. Wie denkt zonder Mijn zorg te kunnen die mag zijn zorg zelf doen, Ik zal het hem niet ongevraagd afnemen. Maar wie zijn zorg in het volle vertrouwen dat het goed komt aan Mij overlaat, die zal ook ervaren dat Mijn zorg boven alle zorg verheven is. Niemand hoeft overwerkt te raken als hij zijn zorg aan Mij laat. Niemand hoeft een zware last te dragen, Ik neem het graag over. Maar Ik neem het pas over als je Mij er om vraagt. Want jij bent vrij en in die vrijheid laat Ik je. Daarom, Ik sta altijd paraat, maar het is wel nodig dat je Mij vraagt of Ik het voor je wil dragen, van je wil overnemen, zodat je weg lichter en lichter wordt. Zodat je in het licht meer gaat zien en begrijpen. Ik kan je dit alles wel zeggen, maar als je niet luistert, geen vertrouwen durft te hebben, blijft het denken dat het alleen je eigen verantwoording is en dat je het dus allemaal zelf moet kunnen en je vraagt Mij dus niet, dan laat Ik het jou, dan laat Ik je in je eigen vrije wil en wacht tot je het Mij wel vraagt, zodat Ik je dan wel kan helpen en kan laten zien wat Ik allemaal voor jou kan doen. Het is ook weleens goed als je het zelf wilt doen want je gaat dan, als je uiteindelijk toch Mij vraagt je te helpen, duidelijker zien wat het verschil is tussen jouw eigen zorg om van alles en nog wat en Mijn zorg. En daardoor ga je dan een volgende keer sneller naar Mij en laat je zorg al eerder en meer aan Mij over. Zo krijg je dan meer en meer inzicht in wat jij voor elkaar brengt en wat Ik voor elkaar breng. We kunnen dat ook goed samen doen, als je jouw doen wilt overeenstemmen met Mijn doen, dan lossen we alles samen op en hoef je ook al niet veel te dragen, is dat een goed idee?

Hemels Brood 864

Ik voel uw liefde, Vader, als een warme gloed in Mijn hart, het maakt mij blij en het geeft mij een vrij gevoel. Dat kan alleen Uw liefde zijn die mij zo verwarmd, sterkt en vol vreugde maakt.

Ja, zo is Mijn liefde ook voor ieder mens, de warme gloed in zijn hart en de vreugde die daarmee samengaat, het gevoel van vrijheid wat daarmee samengaat. Wie Mij zoekt, kan Mij in elk geval overal vinden waar liefde is, waar liefde gevoeld wordt en waar een oprechte vrijheid daarmee gepaard gaat. En wie dat in zijn hart voelt en beseft dat zijn leven niet zijn eigen verdienste is, die kan ook beseffen dat Ik die warme gloed van liefde in het hart ben, dat Ik die vreugde geef en dat uit Mij de ware vrijheid is.

Zo kan iedereen met Mij kennismaken in de warme gloed van liefde in zijn hart en voelen dat Ik nergens ook maar iets anders dan liefde ben, in totale dienstbaarheid aan jullie mensen. Alles wat niet die liefde is of wekt, die vreugde biedt en die vrijheid geeft, ben Ik niet, maar is een waan die voorbij gaat en geen werkelijk bestaan heeft. Opgeroepen door de afdwaling van de mens in eigenliefde, in hoogmoed en alles wat daarmee samenhangt. Wie daarvan los komt, zijn recht op wat dan ook voor zichzelf weet los te laten, die schiet omhoog, los van de aardse ketenen naar de oprechte liefde, het ware leven. Omhoog in de vrijheid van het ware leven. Waarbij hoog niet verheven is want alleen ware deemoed kan de eigenliefde overwinnen en de ware vrijheid geven. Daarom verwissel hoog en laag niet met de wereldse betekenis, waarbij mensen met aanzien hoog zijn en mensen die geen macht of enige betekenis hebben laag zijn. Die betekenis heeft omhoogschieten dan ook beslist niet. Omhoog is dan eerder omlaag, van hoogmoed naar nederigheid. Waardoor de warme gloed van Mijn liefde in het hart eerst heel goed gevoeld kan worden!

Hemels Brood 865

Jullie allen zijn Mijn liefde. Vergis je daar niet in, allen zijn Mijn liefde. Maar nog niet allen leven naar Mijn liefde. Toch, Mijn liefde brengt ieder langzaam maar zeker terug in liefde leven. Nu lijkt het er nog helemaal niet op. Zoals een schilderij in een eerste opzet nog veel mist en nog lang niet het uiteindelijke beeld geeft, zo is nu ook nog niet te zien hoe straks allen in liefde zullen leven. Het ziet er nu veelal als een volkomen chaos uit en Mijn ordening is ver te zoeken, zo lijkt het. Maar net als met een groots spektakel, een groot toneelstuk wat kundig geregisseerd wordt, moet eerst iedereen de juiste kleding aan krijgen en moet voor iedereen ook duidelijk zijn welke plaats hij in het geheel in te nemen heeft. Als dat bezig is, loopt iedereen door elkaar en het is een grote chaos. Dan gaan allen naar hun plaatsen en wordt het even een hele grote chaos van door elkaar lopende mensen maar algauw komt een ieder op z’n plaats en wordt het geheel geordend en duidelijk.

Zo gaat het ook met Mijn ordening. Eerst krijgt ieder de juiste kleding, dat is de ware levensinzichten en talenten zoals geduld, wijsheid, eerlijkheid, begrip, enzovoorts passend bij de plaats die hij in te nemen heeft. Dan krijgt ieder het besef wat zijn taak, zijn plaats is op aarde en vervolgens gaat ieder zich met zijn talenten naar die plaats begeven en zijn taak uitvoeren. Met plaats wordt dan niet een letterlijke plaats bedoeld maar eerder een positie ten opzichte van zijn naaste. Plaats is dienstbaarheid ten aanzien van de naaste. Totdat ieder zijn taak gaat uitvoeren en daarmee ordening aanbrengt tezamen met alle anderen zal er eerst nog behoorlijke chaos zijn. Maar dat wil niet zeggen dat Mijn liefde niet werkzaam is en bezig is om allen in harmonie en waarlijk leven tezamen te brengen tot Mijn ware liefde. Want dat is waarlijk reeds lang in gang. Hoe groter de chaos des te dichter bij het doel.

Hemels Brood 866

Alles is Mijn liefde en zou je wat meer op Mijn liefde vertrouwen, dan zou je rustiger alles kunnen aanvaarden wat er om je heen gebeurt. Dat komt eigenlijk ook omdat je nog niet in alles Mijn liefde kunt zien. En dat heeft er weer mee te maken dat je je geen voorstelling kunt maken van Mijn liefde, door de eigenliefde die je nog hebt. Maar jij niet alleen, ook alle mensen om je heen zijn meer of minder blind voor Mijn totale liefde, door hun eigenliefde. In die blindheid zoek je Mij maar kun je Mij niet vinden. Zodra je de eigenliefde loslaat, lost de blindheid op, word je zicht helder en kun je Mij wel vinden. Ik laat je vrij, vrij in je liefde, vrij in je eigenliefde. En al ben je blind door eigenliefde, Mijn liefde is  daarmee niet weg. Als je ergens blind voor bent, is datgene waar  je blind voor bent er evengoed nog wel.

Net zoals kinderen denken dat als ze hun ogen dicht doen en zij jou niet meer zien dat jij ze dan ook niet meer ziet, zo denk jij dat als je Mij niet ziet of beseft, dat Ik er dan niet ben. Maar net zoals het kind zichtbaar blijft, terwijl het denkt niet zichtbaar te zijn omdat het de ogen dicht heeft, zo denk je in je blindheid dat Ik er niet ben, dat Ik Mijn liefde heb teruggetrokken, terwijl Ik er nog steeds ben en Mijn liefde ook niet heb teruggetrokken. Als je dat eens zou beseffen, dat Ik in alles liefde ben, dat Ik je altijd en eeuwig liefheb en daar niet van afwijk, nooit van afwijk, dan zou je ook weten dat je eigenlijk nooit

iets werkelijk kan gebeuren, dan zou je ook kunnen beseffen dat je eeuwig geborgen bent in Mijn hart,  jij en alle mensen op aarde, die de moeilijke weg door het vlees gaan, dat is de verleiding in het materiële weerstaan. Ik neem jullie niets kwalijk, Ik neem je je afdwaling niet kwalijk. Ik weet hoe het is daar te zijn waar jij bent, waar jullie zijn. En Mijn liefde draagt je daarom juist eens te meer als je afdwaalt van waarheid, als je afdwaalt van liefde. Niets kan je werkelijk gebeuren, Mijn liefde blijft altijd en eens zul je in alle vrijheid die enige ware liefde zelf mogen zijn.

Hemels Brood 867

Ook vandaag ben Ik weer bij je. Ook vandaag kun je bij Mij zijn. Ook vandaag kun je leren, alles wat zinvol is voor het ware leven, voor je ziel, voor ware liefde. Al lijkt het nog zo donker op aarde, al is er nog zoveel onrecht, eigenliefde, hoogmoed, al lijkt het op aarde nog zo’n totale waanzin die eerder toeneemt dan afneemt, al zijn er maar heel weinig mensen die besef hebben van Mijn bestaan en zo ontzettend veel die helemaal niets met Mij te maken willen hebben, toch ben Ik er voor allen, toch ben Ik er voor jou en evenzogoed kun je met Mij zijn, bij Mij komen, net als alle andere mensen.

Mijn deur staat voor jullie allen open. Die kan lopen, kome zelf binnen, die niet kunnen lopen en Mij vragen binnen te mogen komen, die draag Ik naar binnen. Binnen in Mijn hart, in de warmte van Mijn liefde, in het besef van waarheid. Mijn deur staat open, dat wil zeggen, Ik ben altijd bereid naar je te luisteren, je te helpen, Ik verzorg je altijd, maar Ik laat je ook vrij om je eigen keuzes te maken. Daarom zal Ik niemand naar binnen trekken als die niet zelf wil, niemand naar binnen dragen, als die niet zelf aangeeft naar binnen te willen. Ik maak Mij op veel verschillende manieren bekend, het is aan jullie zelf om de kennismaking dan voort te zetten, om Mij nader te leren kennen of niet.

Maar Ik ben en blijf er altijd voor iedereen. Ook vandaag en ook vandaag ben Ik weer bereid om Mijn armen liefdevol om je heen te slaan en je te helpen op je weg hier op aarde. Altijd, ook vandaag. Je bent ook vandaag van harte welkom!

Hemels Brood 868

De afdwaling van ware liefde is heel groot. En het besef van afdwaling is er nauwelijks of niet. Zelfs diegenen die Mij in hun hart kennen en weten dat liefde de basis is voor het ware leven hebben heel weinig besef hoever deze aarde van de ware liefde is afgedwaald. Maar het wordt alles door Mij zo toegelaten, zodat uiteindelijk ieder mens in vrijheid tot ware liefde kan komen. Want juist in vrijheid is dat mogelijk. Ik zou wel iedereen zijn blindheid kunnen wegnemen, Ik zou wel iedereen het totale besef ineens kunnen geven, maar daarmee zou Ik dan ook alle vrijheid wegnemen en juist die vrijheid is nodig voor een eigen bewust bestaan. Hoe moeilijk dat nu ook is, toch laat Ik het zo bestaan.

Maar, het kan ook anders, de mens heeft een keuze en met die keuze kan hij zijn leven richting geven. Dat hij dan vaak een richting kiest die hem blind maakt voor het ware leven, het besef vertroebelt voor zijn ware zijn, is zijn eigen verantwoordelijkheid. Toch laat Ik jullie dan nog niet alleen en verdrinken in de vloedgolf van afdwaling. Steeds opnieuw helpt Mijn liefde jullie om terug te komen uit de afdwaling en waar mogelijk zonder de vrijheid te belemmeren open Ik het zicht op Mijn hemelen, hef Ik de blindheid op en geef Ik het besef van het ware bestaan. Dan eens bij deze mens, dan eens bij een ander. En zij die dat meemaken vertellen hierover en helpen daarmee anderen, die Ik, zonder hun vrijheid te belemmeren niet het zicht kan geven of het besef van waar leven.

En juist voor hen is het dan moeilijk om aan te nemen wat anderen dan in het volle besef van Mijn bestaan vertellen. Evengoed ben Ik ook bij hen wiens vrijheid niet toelaat dat Ik hun blindheid ophef en hun besef vergroot en Ik heb veel geduld met hen. Heb ook jij dan veel geduld met hen die ver afgedwaald zijn van liefde en door hun blindheid niet kunnen zien. Ook zij zijn Mijn kinderen en ook hen heb Ik plaats bereid tot in eeuwigheid.