Hemels Brood 7937 t/m 7967

Hemels Brood 7937

Mensen gaan regelmatig met zichzelf, in hun verstand, in hun gedachten, in gesprek. Ik ga niet met Mijzelf in gesprek. Ik heb wel gedachten, Goddelijk heilige gedachten uit Mijn liefde en haar wijsheid, maar dat zijn scheppende gedachten waaruit de mooiste liefdevolle werelden geschapen worden, met schitterende wezens van licht en liefde, werelden en vormen die de verbeelding van de mens op aarde verre te boven gaan. Ik ben Eén in leven en in Mij is Eenheid, is balans, in waarheid, liefde en wijsheid. Er is geen wikken en wegen, is dit goed of is dat beter, er is ontwikkeling uit leven, uit Eén Zijn dat volmaakt weten in liefde en wijsheid is.

Daar gaat geen tijd overheen, dat is direct, voor de mens op aarde niet te bevatten, de mens is tijd gegeven om zijn overwegingen te maken, waarbij hij de keus heeft tussen liefde en wijsheid, en het tegenovergestelde daarvan, tussen zijn wil en Mijn Wil. Mijn Wil is niet zo’n keus als de mens gegeven is, Mijn Wil is Eén en Dezelfde, eeuwig waarheid, eeuwig liefde en eeuwig haar wijsheid, niets kan dat veranderen. Het ware leven is eeuwig Mijn Wil, eeuwig zoals alles Mijn Wil is, eeuwig Dezelfde, het eeuwig levende Zijn, in Eén eeuwig scheppende beweging vanuit waarheid, liefde en haar wijsheid, zonder tijd.

Maar juist is de mens tijd gegeven om levend zelfstandig te kunnen gaan zijn zoals de mens bedoeld is naar Mijn beeld en gelijkenis te zijn, uniek wezen uit Mijn Goddelijk ware Zijn, bewust van zichzelf, bewust te leven waarbij ieder mens uniek is en evengoed in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid één is met Mij en elkaar, de ware Mens in Jezus Christus, Die met Zijn komst op aarde, Zijn leer van liefde en haar wijsheid, Zijn opoffering tot in de materiële dood, en Zijn opstanding om het werkelijke leven zichtbaar te maken, alle mensen gered heeft van de zonde, van al wat geen waarheid, geen liefde en haar wijsheid is.

Want zonder dat, zonder Zijn geboorte in onschuld, Zijn leer in liefde, Zijn offer te sterven, en Zijn licht om tot zicht te kunnen komen, zou de mens blijvend verdwalen in zijn eigen belangen, zijn dwalingen zouden oneindig zijn. Word stil in jezelf, mens, en ga zien wat werkelijk Is. Zie de Mens Die jullie in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid zijn en besef, jullie zijn gered voor het eeuwig gelukzalige Leven.

Hemels Brood 7938

Alle stappen die mensen op aarde in allerlei opzichten in hun vrijheid maken zijn bedoeld om bij de volkomen zuiverheid van Mijn Woord te komen, bij Mijn volmaakt zuivere liefde en haar volkomen onovertroffen volmaakte wijsheid. Elke stap die iemand maakt en hem dichter bij Mij en Mijn liefde en haar wijsheid brengt, kan niet gekeerd worden in de verbinding met Mij.

Wanneer iemand een weefwerk maakt en eenmaal weet hoe een fout in het weefsel te voorkomen, zal hij die fout niet meer maken en medewevers daarover vertellen. En wanneer zijn medewevers begrijpen hoe die fout te voorkomen, zullen ook zij die fout niet meer maken. Maar wie het niet van belang vindt om die fout niet meer te maken of er de moeite niet voor wil doen, blijft die fout maken en zijn weefsel zal niet door mensen zo gewaardeerd worden als het foutloze weefsel, alleen door hen die het niet uitmaakt of er fouten in een weefsel zijn.

Zo is het met het doorgeven van Mijn Woord. Wie het begrijpt zal het altijd zo willen doorgeven zoals hij het begrijpt en zoals hij het in zijn hart van Mij voelt, het zou voor hem als oneerlijk voelen wanneer hij het niet zou doorgeven zoals hij het van Mij in zijn hart voelt. Ook al voelt niet ieder mens het hetzelfde als hij voelt, zal hij toch niet kunnen afwijken van wat hij als waar en zuiver voelt, omdat het als een leugen zou voelen. Maar niemand hoeft het voor hem hetzelfde te voelen, iedereen is vrij zich te uiten zoals ieder het voelt, niemand hoeft wat hij voelt en uit ook zo te voelen en te uiten.

Maar wie eenmaal Mijn Woord ervaart zoals het bedoeld is, kan niet terug, kan alleen naar de volgende stap, want er is veel wat ook hij nog niet begrijpt. Zo groeit ieder mens, maar niet steeds hetzelfde, iedereen leert met verschillende stappen, omdat niemand precies gelijk is aan de ander en ieder zijn eigen omstandigheden heeft en vandaaruit zijn stappen maakt op weg naar Mij en Mijn liefde. In Mij en Mijn liefde kun je elkaar toch altijd begrijpen wanneer je in Mij en Mijn liefde gelooft, want in Mijn liefde komt alles tezamen, versmelt alles tot waarheid en liefde.

Hemels Brood 7939

Lief mens, blijf bij het kleine wat je begrijpt, probeer niet het grote te begrijpen, want het zou je verpletteren. Meer dan het kleine wat je nu begrijpt, kun je nog niet begrijpen. Het is genoeg wat je nu begrijpt, het is genoeg hoe je langzaam groeit in waarheid en liefde. Het is genoeg wat je nu van Mijn liefde voelt, want meer dan dat zou je niet overleven, het zou een te grote druk op je leggen, die zou je niet kunnen weerstaan. Wat je nu voelt van Mijn waarheid en wijze liefde zal groeien, maar niet met grote stappen, daarvoor gebeurt er teveel wat geen waarheid en liefde is en verwerkt moet worden in de vrijheid die jullie mensen hebben.

Teveel zicht op de omvang van Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, zou je compleet moedeloos maken en dat zou je groei in de vrijheid die je hebt ernstig belemmeren. Daarom, weet dat Ik je precies zoveel geef te zien, te voelen en te weten als je aankunt, en mettertijd zul je meer aankunnen, want zoals het nu gaat, groei je gestadig door zoals voor jou en alle mensen het beste is. Je verlangen om meer van Mijn liefde te voelen is goed, want het is je kracht om in je vrijheid door te gaan in waarheid en liefde en niet op te geven.

Want juist in die vrijheid kan de verleiding je tot andere verlangens brengen die niet zo goed voor je zijn. Om te voorkomen dat hem dat lukt laat Ik je van Mijn liefde voelen, van Mijn waarheid beseffen, van Mijn wijsheid kennen, maar nooit overdadiger dan goed voor jou is en altijd om je verder te helpen naar een leven in totale waarheid, totale liefde en wijsheid, totale gelukzaligheid, met alles en iedereen in Mijn Goddelijke waarheid van eeuwig Leven.

Dat is de bestemming van jullie allemaal, dat is het doel van Mijn Schepping van hemel en aarde met jullie mensen, geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, om te komen tot de volkomen waarheid van eeuwig Zijn in volmaakte liefde en haar wijsheid, in de vrede met iedereen op de juiste manier die de enige manier is. Wil niet teveel tegelijk, want je kunt dat nog niet aan. Maar de tijd komt dat de hemel opengaat en ieder mens daar zijn plaats vindt in het volle licht van Mijn Goddelijk Zijn in eeuwigheid. Amen.

Hemels Brood 7940

Denk niet dat het allemaal niet uitmaakt, omdat Mijn liefde en haar wijsheid er toch wel voor zorgt dat iedereen tot het eeuwig ware gelukzalige leven komt, want zo gemakkelijk is het toch ook weer niet. Iedereen is vrijheid gegeven en in die vrijheid kan iedereen kiezen voor wat hij wil, het ware goede of het tegenovergestelde daarvan. Wat iemand kiest maakt wel degelijk verschil, want dat heeft een effect op de weg die diegene gaat. Ieder mens kan uiteindelijk zeker tot het eeuwig ware gelukzalige leven komen, maar niet voor iedereen is dat even gemakkelijk, want veel hangt toch ook af van de keuzen die iemand maakt. En daar is niet mee te sjoemelen.

De grens tussen volkomen zuivere waarheid en een klein beetje minder waarheid is een heel scherpe, daar is geen enkele ruimte tussen, en dat is Mij ernst. Dat geldt ook voor liefde en haar wijsheid, ook die hebben een scherpe grens tussen het kleinste beetje afwijking van zuivere oprechte liefde en ook daarin ben ik heel ernstig. Want het ware eeuwig gelukzalige leven is volkomen zuivere, onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volkomen volmaakte wijsheid, en dat is de volkomen zuivere volmaakte waarheid, waar werkelijk niets in de eeuwigheid aan te veranderen is. En het is belangrijk voor iedereen dat dit goed begrepen wordt.

Voor de weg ernaartoe is het wat minder streng, omdat de weg ernaartoe een leerweg is in alle opzichten en daarmee voor ieder mens anders is, deels persoonlijk en deels gezamenlijk als een en dezelfde weg. Persoonlijk, omdat de weg direct in verband staat met de keuzen die ieder mens persoonlijk maakt, gezamenlijk, omdat alle mensen tezamen in eenheid zijn, samen één mens in het grote geheel, waarbij iedereen te maken heeft met de keuzen die alle mensen maken.

En ja, in Mijn oneindig grote liefde en haar wijsheid zorg Ik voor jullie allemaal, zorg Ik in Jezus Christus dat alles meehelpt om tot het eeuwig ware gelukzalige leven te komen voor alle mensen, maar de wegen die daarvoor nodig zijn brengen moeilijkheden met zich mee, al naargelang de vrije keuzen van jullie mensen. Dus ja, het maakt verschil hoe je denkt, hoe je omgaat met je medemensen, of je wel of niet voor Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid kiest, en ja, na het verblijf op aarde wordt het verschil nog meer duidelijk tussen hen die geloven in Mij en Mijn liefde en aan waarheid vasthouden, en zij die niet geloven. Ik zeg dit in alle ernst.

Hemels Brood 7941

Waar liefde is, is geen oordeel. In het licht van Mijn liefde kan iedereen zichzelf zien zoals hij is, beseffen in hoeverre hij zelf gevorderd is in liefde. Mijn liefde, Mijn licht, richt zich er niet op te oordelen, maar richt zich erop de mens tot zichzelf te brengen en zichzelf te zien zoals hij is en daarmee kan hij besluiten verder te groeien tot liefde of door te gaan met zijn afdwalingen.

Mijn liefde is voor ieder mens even sterk en intens, maar wordt nog niet door ieder mens zo duidelijk beseft en het licht uit Mijn liefde wordt niet door iedereen even helder ervaren. Er zijn blinde en ziende mensen en verschillende maten van zicht daar tussenin en zo is ook het innerlijk vuur van Mijn liefde van klein tot groot in de harten van mensen, maar iedereen kan tot helder zicht komen en iedereen kan tot een groot innerlijk vuur van liefde komen.

Ik zie mensen liever via hun hart Mijn ware liefde en het licht van Mijn liefde uitstralen dan hun medemensen berispen om hun slechte zicht, want wie zijn medemens berispt heeft zelf op dat moment slecht zicht op Mijn liefde. Alleen het licht van Mijn liefde kan iemand tot meer zicht brengen, wanneer de tijd daarvoor rijp is en het Mijn Wil is dat iemand tot zicht komt. Want half werk heeft weinig zin en stoot iemand die nog niet in staat is om meer van Mijn liefde en haar licht te verdragen eerder af, omdat hij zich in zijn verlangens bedreigd voelt en hij nog niet los kan komen van die verlangens.

Ik weet de mate van liefde en licht voor iedereen zoals dat het beste is. Wie iemand tot inzicht over zichzelf wil brengen, die zal eerst zelf tot een zuiver zicht moeten komen door Mijn liefde en het licht van Mijn liefde in zijn hart, dan zal hij uit Mij de juiste liefde en haar licht kunnen uitstralen, wat meer brengt dan een koude berisping of een kil oordeel.

Hoe meer liefde iemand in zijn hart van Mij voelt, des te meer leert hij zelf die liefde te zijn. Daarom, kom zo vaak je kunt in alle vrijheid bij Mij in je hart, in Mijn liefde, in Mijn licht en leer jezelf steeds beter kennen, en je leert steeds meer Mijn liefde, Mijn licht van liefde te zijn en steeds meer ook naar haar ware wijsheid te handelen.

Hemels Brood 7942

Elk stukje materie heeft een verbinding met het geestelijke, tot in het kleinste van het kleinste deeltje. Elk stukje materie vertegenwoordigt iets van het geestelijke, elk deeltje op zich en alle deeltjes tezamen, en daarbij tonen ze alles wat waarheid is, het ware geestelijke leven en het tegenovergestelde daarvan. Maar wanneer een mens dat allemaal wetenschappelijk onderzoekt om al de geheimen die daarin verborgen zijn te ontdekken, al de deeltjes los van elkaar en hun verbanden in het geheel met elkaar wil gaan begrijpen, dan zal hem dat niet lukken. Zelfs de geestelijke betekenissen zoals die uit Mij en door Mij geschapen zijn zal hij niet in zijn geheel kunnen zien, omdat het de eeuwige oneindigheid in zich heeft Die Ik Ben en zonder Mij en het besef van Mij, Mijn bestaan, Mijn liefde en haar wijsheid, is het voor geen mens te bevatten.

Want al is de mens geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, hij blijft het geschapene en Ik blijf zijn Schepper, daaraan is niets te veranderen. Daarbij ben en blijf Ik de Levengever aan de mens, zonder Mijn leven leeft geen mens, en ook daaraan is niets te veranderen, in de eeuwigheid niet. Wel is Mijn leven oneindig eeuwig en iedere mens die Mijn leven gekregen heeft, leeft daarmee eeuwig, wanneer hij uit eigen vrije wil Mijn leven als van Mij gekregen aanneemt zoals het in alle werkelijkheid is, volkomen waarheid van zijn, volmaakt onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar volmaakte wijsheid. Lief mens, dat betekent dat in jou en in alles, in elk deeltje materie, in het kleinste van het kleinste en het grootste van het grootste, in heel het geestelijk oneindige Ik Ben, leven is, Mijn liefde en haar wijsheid in volledige waarheid is, oneindig.

En toch ben jij ook, leef jij, ben jij, besta jij met het eigen besef te bestaan, met de vrijheid van keus of je wilt leven of niet, terwijl je bestaat, hoe dan ook bestaat. In dat bestaan kun je leven en altijd gelukkig zijn of niet leven en het ware geluk niet beseffen, bestaan in het niet terwijl je denkt te leven, maar meer dan bestaan is het niet. Want leven Ben Ik en alleen wanneer je vrijwillig uit eigen vrije keus één wordt met Mij, Mijn ware liefde en haar wijsheid, kom je tot leven, tot de grootste gelukzaligheid, waarvan je je op aarde geen voorstelling kunt maken. En weet je wat nu zo mooi is voor alle mensen? Hoe ze ook zijn, wat hun achtergrond ook is, zonder iemands vrijheid te belemmeren komen jullie allemaal toch eens tot werkelijk leven, tot Mijn leven zoals het is, de volle gelukzaligheid van Mijn liefde en haar wijsheid, het leven Die Ik Ben.

Hemels Brood 7943

Wanneer je bij Mij bent in je hart, in Mijn liefde en liefde voelt, heb je het niet meer koud, ben je warm. Ik bedoel niet dat het om je heen dan niet koud meer is, het kan vriezend koud zijn, maar in je hart is het warm, daar voel je die kou niet. Kom zoveel mogelijk in Mijn liefde en verwarm je aan Mijn liefde in alle opzichten, dan ziet alles er vrolijker en gemakkelijker uit, dan is het allemaal zo moeilijk niet, dan voel je dat Ik er altijd voor je ben en je help.

Op aarde is niet alles altijd rozengeur en maneschijn, gebeuren de dingen niet zoals jij zou willen, maar bij Mij in je hart is het in Mijn liefde wel altijd fijn, ook al zijn er momenten waarop Ik je voor jou ten beste je zwakten laat zien, want dat zal Ik altijd in liefde doen, wanneer jij in liefde komt. Mijn liefde zal nooit verwijtend zijn, boos of agressief, straffend of kwetsend. Mijn liefde zal zacht en begrijpend zijn, helder verlichtend en bemoedigend, en altijd warm en omarmend, zodat het voor jou niet moeilijk is om je zwakten te zien en te erkennen, en naar Mij te luisteren, hoe je zwakten tot kracht in liefde om te zetten.

In Mijn liefde kun je ook zien hoe je gegroeid bent, in waarheid, in liefde, en hoe verlichtend die ware liefde is voor de mensen om je heen en voor jezelf, in de nederigheid die nodig is om te kunnen zien en liefde te laten groeien. En steeds wanneer je met de wereld te maken krijgt waarin leugen en bedrog hoogtij viert, kun je bij Mij in liefde komen, je bij Mij warmen en warmte opdoen om de wereldse onwijsheid en liefdeloosheid niet met hetzelfde te beantwoorden maar met liefde en ware wijsheid uit de warmte in je hart.

En dan kan het vriezen en heel koud zijn met wereldse aangelegenheden, letterlijk en geestelijk, maar die kou deert je niet, omdat je de ware warmte in je hart hebt, de ware liefde, en daarmee ben jij verwarmend voor al je koude medemensen. Daarmee smelten de polen, met Mijn warmte uit Mijn liefde voor alle mensen, hoe koud hun hart ook is. Dat doet ware liefde, maar helaas, veel mensen begrijpen dat niet. Kom in je hart in Mijn liefde en begrijp.

Hemels Brood 7944

In Jezus Christus Ben Ik en in Mij is Jezus Christus. Wie in Jezus Christus gelooft, gelooft in Mij, jullie God en Schepper, want Hij en Ik zijn Eén in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, niet ieder apart maar Eén in werkelijk leven in werkelijk God Zijn. Daarom heeft ieder mens in Jezus’ Naam het ware leven, zo hij vol van werkelijk geloof en in ware liefde Zijn Naam aanroept, want daarmee roept hij Mij aan.

Maar spot niet met Die Naam, want dat roept niet Mij aan maar juist het tegenovergestelde, het niet, wat in de verleiding vorm heeft, het tegenovergestelde van liefde en wijsheid, en wie spot met Mijn Naam, die verliest uit die vrije keus de kracht om de verleiding te weerstaan en krijgt te maken met al wat het tegenovergestelde van Mijn liefde en haar wijsheid met zich meebrengt. Dit is geen dreiging van Mij, maar de waarheid waarmee Ik duidelijk laat weten hoe het is voor wie Mijn Naam ijdel gebruikt.

Wie daarentegen Mijn Naam in alle liefde en respect vanuit zijn hart met volle overtuiging aanroept, die roept Mij aan en Ik zal hem horen en voor hem getuigen in het ware leven, het ware Zijn. Zo is het verdeeld op aarde, waar ieder mens de vrijheid heeft om zijn eigen keuzen te maken en waar ieder mens zelf de keus heeft om in zijn hart, daar waar Ik Ben, bij Mij te komen en met Mij te spreken, zodat hij steeds kan weten hoe naar Mijn liefde te handelen.

Maar vergeet daarbij niet dat alle mensen met elkaar verbonden zijn in eenheid met elkaar en dat ieder mens te maken heeft met al de vrij gemaakte keuzen van zijn medemensen, de goede en de slechte. Laat dat je niet ontmoedigen, want die eenheid met elkaar is al eerder in die eenheid verbonden met Mij, in waarheid, liefde en haar wijsheid, en daarin heeft alles plaats, ieder mens, ieder dier, elk gewas, alle gebeurtenissen, alles.

In die eenheid heb Ik de leiding om alles en iedereen tot het ware gelukzalige leven te brengen, en Mijn leiding is de waarheid, de liefde en haar wijsheid, niet anders dan dat, Mijn ware Goddelijke Zijn, waaruit Ik de mens geschapen heb en waaruit Ik jullie mensen oneindig intens liefheb voor eeuwig. Wees op aarde en accepteer de gebeurtenissen in liefde voor de korte tijd die je daar bent, en kom tot werkelijk leven en wees dan voor eeuwig werkelijk gelukkig.

Hemels Brood 7945

Lieve hemelse Vader, ik begrijp dat de moeilijkheden die op ons pad komen ook deel uitmaken van Uw liefde, om ons mensen te helpen tot het ware levensgeluk te komen. En wij zouden wel graag willen dat alle pijn en verdriet niet nodig zou zijn, dat mensen U gaan zien in Uw ware liefde en gaan begrijpen dat liefde de enige oplossing is voor alle problemen. Maar zo is het nog niet, helaas.

De maat is nog niet vol, er is nog veel onrust onder de mensen, er roert zich nog veel. De eenheid die nodig is om tot vrede te komen is tot chaos verworden, het is de tijd waarin mensen zich tegen elkaar afzetten en tegelijkertijd zijn er die de noden van mensen zien en gaan helpen. Maar er zijn nog te veel leiders die zich laten sturen door macht en bezit en daarmee een speelbal zijn voor de verleiding die hen macht en bezit belooft, maar daarvoor wel een prijs rekent.

Daar wordt veelvuldig voor betaald en die betalingen geven de verleiding veel macht, die hij direct inzet om macht over de machtige leiders en hun knechten te houden, zodat het hen voorkomt dat zij niet anders kunnen en geloven dat hun macht geëigend is, dat het een goede situatie is, dat zij de wijsheid in pacht hebben en daarmee is hun macht gerechtvaardigd en zijn hun privileges dat evenzo. Maar zij voelen niet de pijn en het verdriet van alle mensen die onder hun bewind lijden. Voor de machtige leiders en hun trawanten is dat bijzaak, is het nu eenmaal het lot.

Lieve mensen, ieder mens heeft de vrije keus en elke vrij gemaakte keus die niet naar waarheid en liefde is, vergroot de chaos, vergroot de macht van de verleiding. Maar Ik zeg jullie dit, wanneer die macht steeds meer wordt opgeblazen, komt het moment waarop die macht ontploft doordat de druk te groot wordt. In de wolken van die ontploffing zal Ik er zijn voor de herschikking van de aarde, de waarheid, liefde en wijsheid, en al die macht zal weg zijn en tot niets verworden zijn.

Nu is de maat nog niet vol, nu vraag Ik jullie die Mij kennen en in Mij en Mijn liefde geloven, heb nog geduld. Steun elkaar in liefde, verdraag elkaar in de kleine afdwalingen die er bij jullie nog zijn en blijf steeds in je hart bij Mij komen voor Mijn steun, Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid. Het gaat allemaal goedkomen, op de tijd die daarvoor staat. En tot dan kun je Mij steeds in liefde voelen in je hart en daarna in Mijn liefde werkelijk Zijn.

Hemels Brood 7946

Het is op aarde niet alleen kommer en kwel, er is ook geluk, er zijn liefdevolle daden, er is vreugde en plezier. Zou dat er niet zijn, dan zou niemand de moeilijkheden van het aardse bestaan overleven. Maar nu zijn er mensen die zichzelf het fijne en aangename in hun leven kwalijk nemen. Terwijl zij daar niets verkeerd voor gedaan hebben, er niet naar gezocht hebben, er geen leugens voor gebruikt hebben, leggen zij het zichzelf toch op om vooral streng voor zichzelf te zijn en zich elk genoegen te ontzeggen. Zo’n strengheid is niet van Mij en door Mij ook niet bedoeld.

Strengheid is alleen nodig vanuit Mij, daar waar mensen zichzelf verrijken ten koste van hun medemensen, waar mensen hun plezier zoeken zonder Mij en Mijn liefde, waar mensen ervoor liegen en bedriegen om het goed en aangenaam te hebben, en anderen tekortdoen en misbruiken voor het eigen genoegen, terwijl zij zich niets aantrekken van Mijn leer van waarheid, liefde en haar wijsheid. Maar ieder mens mag genieten van het goede dat hem uit Mij gegeven is, vrij en zonder strengheid.

Ieder mens mag genieten van de schoonheid van de natuur, van de vreugde die mensen met elkaar hebben, enzovoorts, wanneer hen dat gegeven is, en juist ook Mijn kinderen, die Mij in hun hart kennen, Mijn liefde in alles beseffen, Mijn Woord en leer van liefde nastreven in waarheid. Kom, lieve mensen, en schaar je met elkaar om Mij heen en geniet van al wat mooi en goed is op zijn tijd. Er is veel narigheid op de aarde en het is goed om hen die in nood zijn zoveel je kunt te helpen, maar er mogen ook momenten van vreugde zijn, om dat wat goed is, om een vriendelijk woord, om een grapje, om het mooie in de natuur, om de goede werken, en alles wat plezier geeft zonder erom te hebben gevraagd.

Laat strengheid aan Mij over, wees mild zoals Ik mild ben voor allen die hun best doen om aan Mijn liefde en haar wijsheid gelijk te worden in alle waarheid en uit liefde voor Mij. Want het zou werkelijk wel heel treurig op aarde worden wanneer er niet gelachen zou mogen worden, wanneer er geen blijdschap, geen vreugde zou mogen zijn. Er zijn momenten van pijn en verdriet, maar laat dat de ware levensvreugde niet in de weg staan wanneer Mijn liefde je dat geeft. Want juist dat is ook Mijn liefde aannemen.

Hemels Brood 7947

Lieve hemelse Vader, ik denk dat U van alle tijden bent.

Ik Ben Die Ik Ben in alle tijden, verleden, heden en toekomst, eeuwig onveranderlijk Dezelfde. Dat wil zeggen dat Ik nu Ben in alle tijden, in verleden, heden en toekomst, en in het verleden, wat voor jullie op aarde het verleden is, weet wat er in de toekomst nodig is, omdat Ik alle tijden Ben en niets anders gaat dan Ik voorzien heb. Toch Ben Ik nu en toen en morgen. Voor jullie mensen niet voor te stellen, wanneer je vandaag een glas kapot laat vallen is het morgen nog steeds gebeurd, daar kun je niets meer aan veranderen.

Ik weet wat er in alle tijden gebeurt en gebeuren gaat ten aanzien van het ware leven, de keuzen die mensen gaan maken, de kansen die mensen krijgen en pakken of laten liggen. En in die wetenschap en Mijn liefde zorg Ik voor alle mensen en dat is in de eeuwigheid allemaal voorzien voor ieder mens persoonlijk en alle mensen tezamen.

In aardse tijd van verleden, heden en toekomst heb Ik reeds lang geleden het verloop der dingen op aarde gezien en zo kon Mijn discipel Johannes ook profeteren over veel wat er te gebeuren stond en nog staat, maar geuit in taal waarin de gebeurtenissen verborgen aangezegd worden, in visioenen die zodanig beschreven staan dat alleen degenen die Mij oprecht ernaar vragen gaan zien en begrijpen.

Zelfs nu er onder jullie verschillende mensen zijn die meer en meer Mijn liefde en haar wijsheid verstaan en met Mij in hun hart spreken, is dit moeilijk te begrijpen hoe Ik alle aardse tijden in Mijn Zijn Ben, alles nu Ben, alles nu weet van iedereen die op aarde leefde, die nu op aarde leeft en die er nog zal gaan leven. Want Ik Ben Alles en hoe dat is, is op aarde moeilijk in de werkelijkheid van Zijn te bevatten voor jullie mensen die nog vooral in het vlees zijn, op weg naar het geestelijk ware eeuwige Zijn in waarheid, liefde en haar wijsheid.

Hiermee heb Ik jullie nu wat meer licht gegeven over de werkelijkheid van bestaan en Mijn werkelijkheid van bestaan, Mijn Zijn in alle eeuwigheid, en buiten Mijn Zijn is niets. Daarom denken veel mensen die niet in Mijn bestaan geloven dat er niets is na hun aardse levenseinde. Maar zij zullen ontdekken dat leven niet eindigt na hun aardse verblijf en dat het hen van Mij gegeven leven hun eeuwige leven is en blijft. Dat lijkt een verhaal voor hen in de toekomst, maar Ik zeg jullie, alles is Eén, nu, gisteren, morgen, voor Mij. Omdat Ik eeuwig onveranderlijk Ben Die Ik Ben, leven, waarheid, liefde en haar wijsheid. En zo gaat alles wat is en was en gaat zijn naar Mijn ware Woord, omdat Ik jullie mensen eeuwig oneindig intens liefheb.

Hemels Brood 7948

Lange tijd heb ik gedacht dat seksualiteit een uiting van liefde is, maar dat is het in veel opzichten niet, ben ik gaan beseffen. Zelfs ben ik gaan beseffen dat het tot misdadig handelen kan aanzetten en veel schade kan aanrichten. Dat het een vorm van obsessie kan worden, wat niets meer met liefde te maken heeft, alleen met de zelfbevrediging ten koste van medemensen.

De gemeenschap tussen man en vrouw heeft in Mijn ordening een duidelijke betekenis, het is in waarheid bedoeld een bekrachtiging van de werkelijke liefde tussen hen te zijn, met de bedoeling uit die liefde kinderen te verwekken, die uit de liefde voor elkaar en voor Mij geboren worden en Mijn zegen dragen. Maar heel vaak is de gemeenschap tussen mensen een wellustig gebeuren geworden, waarbij het meer om de lichamelijke bevrediging gaat dan om een bevestiging van wederzijdse liefde tussen man en vrouw, gezegend in liefde door Mij.

Zelfs is het bedrijven van de gemeenschap tussen mensen ontaard in dwangmatigheid, overheersing, misbruik, misdadigheid, en veelvuldig veroorzaakt het leed zonder dat daarnaar omgekeken wordt door de veroorzakers. Het is één van de grote zonden van de mens geworden, op zoveel verschillende manieren gepaard gaande met veel kwellingen door al het misbruik ervan. En Satan weet veel macht te vergaren van al degenen die de daad misbruiken voor eigen bevrediging en voor macht, terwijl die bedoeld is uit ware liefde te worden verricht.

Maar al diegenen zullen de rechtvaardiging van hun misdaden niet ontlopen. Zij zullen hun overtredingen van wat in oorsprong rein en zuiver is, maar door hen vertrapt en misvormd is, onder ogen krijgen en de schande van hun handelen gaan ervaren, wat voor hen uiterst pijnlijk zal zijn, maar nodig om hun ziel te redden van de meest ellendige dood. Hoe ernstiger hun daden, des te meer moeite en pijn zullen zij lange tijd te verdragen krijgen om hun ziel voor het ware leven te redden, voor de ware liefde, die zij bewust met voeten getreden hebben. Want daarmee hebben zij hun ziel in de waagschaal gelegd. Ook Satan zal daarvoor schuldig gehouden worden.

Lieve mensen, laat je niet verleiden tot oneigenlijk gebruik van al wat Ik aan ordening en wetten gegeven heb, zodat je niet in het gericht komt om je ziel te redden. Blijf bij Mij in Mijn liefde, dan hoef je je geen zorgen te maken.

Hemels Brood 7949

Het geloof is een voor de mens niet te omschrijven besef van Mijn bestaan in alles en iedereen en in de mens zelf, zijn leven. Niet te omschrijven, maar wie dat besef heeft, die weet en twijfelt daar niet aan. Tussen degenen die dat besef hebben is een onzichtbare band, waardoor zij van elkaar herkennen wat er beseft wordt zonder dat zo precies in woorden te kunnen delen. Met een enkel woord is al genoeg gezegd, want veel meer woorden zijn niet nodig, de wederzijdse herkenning is er al.

Toch is het vaak fijn om de bijkomende gevoelens met elkaar te delen, de verwondering over iets dat er zeker is, maar in het algemeen aards materiële niet gezien wordt. Juist ook niet door degenen die zo’n besef niet hebben, en de kloof tussen dit besef en de onwetendheid van dit besef lijkt steeds groter te worden en meer te verwarren, omdat steeds meer leugens en bedrog het zicht op wat werkelijk is, vertroebelt en dan is het moeilijk om aan medemensen duidelijk te maken wat je weet en voelt dat werkelijk waar is, ook al is het met het materiële oog niet te zien en met de materiële mogelijkheden niet vast te stellen.

Lieve mensen die dit besef van Mijn werkelijke bestaan hebben en daarmee weten dat jullie leven Mijn leven aan jullie mensen gegeven is, laat je door alle leugens en bedrog, door al degenen die dat besef niet hebben niet in verwarring brengen. Ook voor hen is het verwarrend, want zij begrijpen niet hoe hun leugens en bedrog hen tekortdoen in het zicht op wat materieel niet te zien is, voor hen is het leven onvoorspelbaar vreemd. Maar in jullie besef van Mijn bestaan en Mijn liefde ligt altijd de waarheid en van daaruit is de leugen te herkennen. Want wie de werkelijke waarheid van Mijn bestaan en Mijn liefde kent, die kent daarmee ook alle onwaarheid in alle opzichten.

Leer van Mij in je hart de volkomen werkelijke waarheid en liefde kennen en je zult alle leugen kennen en naast je neer kunnen leggen. En het belangrijkste daarbij is, vast te houden aan de ware liefde die Ik in alle waarheid van leven Ben.

Hemels Brood 7950

Lieve mensen, veel van jullie geloof in Mij en Mijn liefde zit nog vast aan aangeleerde denkbeelden, aan eigen voorstellingen en interpretaties van Mijn Woord. Ook voor Mij onbelangrijke tradities spelen daarbij nog een rol, en wat Mij betreft kunnen die losgelaten worden. Maar voor jullie dienen zij nog om aan vast te houden als een gewenning uit het verleden die door de kerk verbonden is met wat Mijn wens zou zijn, terwijl het door kerkleiders verzonnen is als een machtsmiddel of om als een autoriteit gezien te worden in Mijn dienst.

Maar echt nodig als eerbetoon aan Mij is het vanaf het begin al niet geweest, liever heb ik een oprecht hart in liefde, het besef dat Ik daar woon in alle mensen en het besef dat uiterlijkheden overbodig zijn, terwijl een contact met Mij in het hart voor Mij en de mens het belangrijkste is. Want in een liefdevol hart ben Ik graag en spreek Ik graag over de dingen van het leven die belangrijk zijn om naar alle waarheid te gaan begrijpen en naar te handelen.

Wat baat het iemand die elke dag eenzelfde uit het hoofd geleerd gebedje opzegt, maar zelden of nooit Mij in zijn hart ontmoet voor waarheid en liefde, voor Mijn raad? En daarbij, al zou je wel elke dag in je hart bij Mij komen en ook elke dag aan een ritueel meedoen, dan zou dat ritueel toch niets bijdragen aan je innerlijk contact met Mij.

Laat al die rituelen, verzen opzeggen, aangeleerde gebruiken maar weg en kom eenvoudig zo vaak mogelijk bij Mij in je hart en vertel Mij over wat je bezighoudt. Luister naar Mijn liefdevolle raad, en wanneer je inziet dat Mijn raad het goede geeft, volg het dan op. Handel ernaar, ook al kost dat je moeite of zelfs pijn. Mij volgen vanuit je contact met Mij geeft je vele malen meer dan welk aangeleerd woord en gebed, of welk ritueel ook, en zal ook goed zijn voor je medemensen.

Ik weet dat aangeleerde gewoonten niet zo gemakkelijk losgelaten worden, juist voor degenen die het als een tonen van respect voor Mij aangeleerd gekregen hebben. Maar het ware respect voor Mij is het naar Mijn liefde uit je hart handelen, het verdragen van wat niet goed is in de wereld, maar het niet oordelen. Respect voor Mij is in vrede leven en geduld hebben met degenen die nog niet beseffen Wie Ik Ben, zoals Ik geduld heb en ervoor ijver dat alle mensen tot inkeer komen, in ware vrijheid Mijn liefde gaan zien en gaan zijn, en voor altijd gelukkig worden in Mijn liefde.

Hemels Brood 7951

Wanneer je alle verschillende momenten in je leven, al je gedachten, al je gevoelens, al de sferen waarin je gemoed verkeerde, enzovoorts, in kleuren zou kunnen terugzien, zou je verbaasd zijn hoeveel verschillende kleuren en tinten van kleuren je te zien zou krijgen. En elke kleur, elke tint zou voor een beleving, een gedachte, een gemoedstoestand, een gevoel, enzovoorts staan, waardoor er deels kleuren sprankelend en fris zouden zijn, en deels zouden er doffe en donkere kleuren zijn. Want niet alles is zo vrolijk geweest, fijne en blije tijden zijn afgewisseld door nare en onaangename tijden. En zo vorm je ook nu nog een kleurrijk patroon met al je gedachten, gevoelens, belevingen, enzovoorts.

Kleuren hebben een verbinding met het leven, met het doen en laten van de mens op aarde, met zijn gedachten, gevoelens, besef, zijn emoties, belevingen, enzovoorts. Elke kleur en elke tint van een kleur vertegenwoordigt iets in het grote geheel van leven, maar het zijn niet de kleuren die het leven maken, het is de mens die zijn leven vorm geeft en het is de kleur en de tint waaraan de mens kan zien wat hij eigenlijk maakt. Weet hierbij dat Ik niet de letterlijk materiële kleuren bedoel, zoals die met het materiële oog te zien zijn, maar de geestelijke nuances van besef, beleving, voelen, weten, geloven, enzovoorts.

Toch zijn alle kleuren en hun tinten in de natuur terug te vinden zoals alles van werkelijk leven in de natuur terug te vinden is, en daarbij is ook het doen en laten van de mens in waarheid en liefde of in het tegenovergestelde daarvan in de natuur terug te vinden, wanneer met het juiste oog, dat is vanuit het geestelijk besef in het hart, gekeken wordt. Dan is er zoveel te zien wat voor de mens van nut is voor zijn weg over de aarde, maar niet veel mensen zien wat in de natuur, vanuit hun hart, vanuit Mij, te zien is.

En aan degenen die begrijpen wat Ik hier gezegd heb, zeg Ik nog dit, alles wat uiterlijk zichtbaar is, in geestelijke zin, is alleen zichtbaar omdat het allemaal in jou, in je hart waar Ik Ben, aanwezig is, de totale oneindigheid van alles, van al wat leeft, wat is, zichtbaar en onzichtbaar. Want in jou is de ruimte, het universum dat reikt tot in de oneindigheid, voor jou onvoorstelbaar hoe, maar het is toch in jou aanwezig, in alle mensen. Het is Mijn leven, Mijn liefde voor jou, voor alle mensen.

Hemels Brood 7952

In Mij is de volmaakte heelheid. Wie in Mij kiest te zijn, is die heelheid. Maar ook wie gedeeltelijk al kiest in Mij te zijn is voor dat deel heel. Dat wil zeggen, geestelijk heel, en hij zal meer en meer geheeld worden. In werkelijk leven is ieder mens in Mij, maar niet ieder mens heeft dat uit eigen vrije keus aangenomen, en veel mensen hebben er nog geen besef van dat zij in Mij zijn, dat hun leven Mijn Leven is en dat zij daarmee al in Mij zijn.

Wie daar in zijn vrijheid wel enig besef van heeft, en dat in zijn vrijheid heeft aangenomen, die zal dat in zijn doen en laten ook bemerken door op allerlei momenten eenvoudig te weten hoe te handelen, wat te zeggen of te zwijgen, wat waar of niet waar is, wie hij vertrouwen kan en van wie hij beter wat afstand neemt. Dat gaat tot in de kleinste dagelijkse dingen en tot in al wat nodig is om in Mijn waarheid en ware liefde te blijven in alle omstandigheden.

Jullie, die al meer van Mijn Woord in de ware betekenis zijn gaan begrijpen, van Mijn liefde en haar wijsheid, ervaren dat als kleine of wat grotere wondertjes. Het valt jullie op en soms brengt het jullie tot verbazing, dat innerlijke weten op momenten, zonder erover te hebben nagedacht, je weet het gewoon, hoe te handelen, wat te doen, wie te vertrouwen, enzovoorts. En soms vraag je je nog af, hoe is dit mogelijk? Lieve mensen, bij Mij zijn alle dingen mogelijk, alleen bij jullie nog niet, omdat het jullie tijd nog niet is om geheel uit eigen vrije wil in Mij op te gaan zonder je eigen persoonlijkheid te verliezen.

Het is eerst nodig om vanuit je eigen persoonlijk zijn, geheel Mij vertrouwend, jezelf in alle opzichten aan Mij over te geven, en dat gaat al groeiend in liefde stap voor stap, door Mij in ware liefde geholpen. En ondertussen, in jullie geloof, liefde en vertrouwen, geeft de verbondenheid met Mij in je hart al heling en besef en weten tot in de kleinste dagelijkse dingen, wat soms opvalt en soms niet, omdat je zicht zover nog niet reikt. Maar je groeit en je komt steeds meer tot het ware levensbesef uit Mij en meer in Mijn licht, waarin je steeds meer gaat zien van Mij, Mijn waarheid van eeuwig Zijn, Mijn liefde en haar wijsheid, en van jezelf, tot je zelf persoonlijk in vrijheid in Mij gelijk Mij en Mijn ware liefde en haar wijsheid gelukkig bent.

Hemels Brood 7953

Wanneer er lichamelijk en geestelijk gezien geen vooruitgang meer mogelijk is, omdat de voorwaarden daarvoor niet meer aanwezig zijn in de aardse omstandigheden, is het beter dat het verblijf op aarde beëindigd wordt. Veelal gebeurt dat op een manier die voor de geest van die mens het beste is ten aanzien van zijn verdere leven. Maar er zijn mensen die denken zelf te weten wanneer het hun tijd is om hun aardse verblijf te beëindigen. Bij een aantal van hen heeft dat te maken met een aandoening die hen een verwrongen beeld geeft van de werkelijkheid en in dat opzicht is het te begrijpen dat zij tot het beëindigen van hun leven op aarde komen, en zij worden op een voor hen goede wijze opgevangen.

Maar er zijn ook mensen die vanuit hun eigen onwel bevinden denken dat het wel goed geweest is, de moeite van het aardse verblijf achter zich willen laten en liever in het niets verdwijnen, zoals zij denken dat er na het bestaan op aarde niets meer is, dan op aarde voort te ploeteren met alle narigheid die zij meemaken. Voor hen is er een wat andere ontvangst na de beëindiging van hun leven op aarde. Om te beginnen is er wel degelijk een verder leven na het verblijf op aarde en dat zullen zij ook gewaar worden. Vervolgens zal er een zekere verwarring zijn, omdat zij niet verwachten nog iets van zichzelf te zullen ervaren, maar het tegendeel is de situatie, zij zijn zich nog steeds bewust van hun bestaan in persoonlijke zin. Hoe het hen verder vergaat ligt aan heel veel dingen, die hier nu niet van belang zijn.

Wanneer het erom gaat te weten wanneer het bestaan op de aarde het beste voor iemand beëindigd kan worden, dan is er slechts Eén Die dat precies zuiver weet en dat ben Ik, jullie Schepper, jullie Levengever. Ik ben Degene Die jullie plaats geeft op aarde en Ik ben ook Degene Die weet wanneer het beste moment gekomen is om de aarde weer te verlaten en de beste manier waarop. En ja, iedereen heeft evengoed altijd de vrije keus en kan in zijn vrijheid zelf bepalen wanneer hij aan zijn verblijf op aarde een einde wil maken, maar begrijp Mij goed, dat staat los van wat Ik het beste moment en de beste manier vind. Dat geldt ook voor de keus om een ander het bestaan op aarde te ontnemen. Hoewel jullie allemaal vrij zijn, is het leven Mijn leven, en dat blijft zo, voor altijd.

Hemels Brood 7954 – Eerste Kerstdag 2022

Vandaag is een bijzondere dag, een dag waarop mensen Mijn geboorte in Jezus Christus op aarde gedenken. En hoewel velen deze dagen feestelijk doorbrengen met speciaal klaargemaakt eten en drinken, zijn er toch maar weinig mensen die de belangrijke betekenis voor de mens op aarde enigszins verstaan en beseffen welk een ommekeer dat voor alle mensen gebracht heeft. Want Mijn geboorte in de Mens Jezus Christus was niet alleen belangrijk op dat moment, vooral ook het vervolg, Zijn leven op aarde en Zijn toewijding om te volbrengen waartoe Hij op aarde gekomen was. Zie, voor velen is het een dag om feest te vieren, lekker te eten en te drinken, alles materieel gezien, maar van het ware geestelijke eten en drinken hebben zij geen besef.

Toch is Mijn boodschap van liefde nog steeds levend, nu nog onder een wat kleine groep mensen, maar zodra de tijd daarvoor rijp is, kom Ik terug en zal Mijn boodschap van liefde onder de aandacht van veel meer mensen brengen, en Ik zal met velen maaltijd houden en hen hemels te eten en te drinken geven, waardoor mensen geen honger en geen dorst meer gaan hebben. Want nu kunnen mensen hun maag vol eten met van alles wat zij lekker vinden, maar wanneer het verteerd is, komt de trek in eten en drinken weer terug. Maar Mijn eten en drinken geeft een verzadiging die blijvend is, Mijn eten en drinken is niet van deze wereld, maar is uit de hemel gegeven.

Maar reeds nu kunnen jullie, lieve mensen die in Mij geloven en op Mij en Mijn liefde vertrouwen, in je hart bij Mij komen, en Ik geef je te eten en te drinken. Ik geef je hemelse voeding, waardoor je geestelijk groeit en krachtig wordt. Want niet het wereldse, het materiële is van belang, maar het geestelijke besef van werkelijk leven is van belang. En met Mijn geboorte op aarde is het begin gemaakt om ieder mens met het ware hemelse te voeden, zodat uiteindelijk iedereen tot het ware, eeuwig gelukzalige leven komt en eeuwig hemels verzadigd is.

Hemels Brood 7955

De wegen die mensen gaan zijn heel verschillend, en ieder mens denkt dat zijn weg de beste is. In de vrijheid die de mens heeft mag hij zijn eigen weg kiezen en vanzelf komt hij erachter dat het wel of geen goede weg is. Maar er is aan iedere weg wel iets goeds en daar zorg Ik voor. Ieder levend wezen hoort Mijn Stem, maar niet iedereen volgt Mijn Stem. Op aarde is verleiding en voor de één is die verleiding sterker dan voor een ander en dat heeft te maken met het grote geheel van werkelijk leven in de nederigheid van zijn, Mijn Zijn.

Want Mijn Zijn is voor iedereen de basis van bestaan en van begrijpen, waarbij de één het nog anders begrijpt dan de ander, omdat de wegen die mensen gaan niet gelijk aan elkaar zijn. Steeds is er een nieuwe generatie die leert en vrij de eigen weg invult, en daarbij ook te maken heeft met de verleiding. Zo vult de één zijn weg in met liefde voor anderen en de ander vult zijn weg in met liefde voor zichzelf, en daar zitten dan ook nog grote verschillen tussen, wat te maken heeft met de omstandigheden waarin iemand opgroeit, het karakter dat iemand heeft, enzovoorts. Daarin heb Ik dan ook de Hand, want leven is altijd Mijn leven en blijft altijd Mijn leven.

Wat de mens in zijn vrijheid ook kiest, het blijft Mijn leven aan hem gegeven, en welke keus een mens ook maakt, aan Mijn leven verandert niemand iets, het is en blijft waarheid, liefde en haar wijsheid. Wie dat in zijn vrijheid wil, kan daarvan afwijken, maar dat doet niets af aan wat het ware leven, het ware Zijn is en eeuwig blijft. Wees vrij, maar onthoud dit, dan kun je altijd innerlijk weten wat wel of geen goede keus is, wat wel of geen waarheid, liefde en wijsheid is, omdat dat altijd hetzelfde is voor alles en iedereen. Laat dat dan zoveel mogelijk je keus bepalen, waarheid, liefde en wijsheid uit liefde.

Hemels Brood 7956

Het leven is vol met kleine wondertjes in dagelijkse gebeurtenissen, maar lang niet iedereen bemerkt die. Degene die ze wel bemerkt, bemerkt Mij, Mijn liefde en haar wijsheid. Zie, in het grote geheel wordt er veel door Mij opgelost, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren en veelal niet te bemerken door jullie mensen, maar in jullie dagelijkse doen en laten zorg Ik er ook regelmatig voor dat er wondertjes ten goede gebeuren, die door een aantal van jullie wel opgemerkt worden en voor blijdschap zorgen.

Er is Mij vanuit Mijn ware liefde en haar wijsheid alles aan gelegen dat de moeilijkheden waar mensen mee te maken krijgen opgelost worden, maar dat is niet altijd mogelijk zonder de vrijheid van de mens te belemmeren en dan zal het wel een tijd lang verdragen moeten worden. Maar nooit ten onrechte of zonder dat er een ruime vergoeding tegenover staat. Zo zijn er mensen die veel te verduren krijgen en die Ik niet zonder hun vrijheid te belemmeren tegemoet kan komen, maar wel kan Ik hen met een overlopende maat vergoeden voor het ongemak dat hen overkomt.

Maar besef daarbij dat zo’n vergoeding geen geld of goederen, geen macht of eer, geen hoge positie zal zijn, maar meer een hemelse vergoeding waarbij die mensen veel liefde en wijsheid gegeven wordt. En dat heeft eeuwigheidswaarde. Al het andere heeft slechts op aarde een waarde die er door mensen aan gegeven is en er door mensen ook weer afgehaald kan worden, maar wat van Mij komt heeft eeuwigheidswaarde, zonder dat dat veranderd kan worden door een mens, omdat het van Mij, jullie Schepper, in ware liefde gegeven is voor altijd. De wereld heeft haar waarden die op een gegeven moment weg zijn, Ik heb Mijn waarden die nooit weg zijn, die voortkomen uit Mijn eeuwige liefde en haar wijsheid. Vergeet dat niet.

Hemels Brood 7957

Wanneer het je overkomt, dat je door gebeurtenissen, door wat mensen zeggen, door wat er geschreven staat, toch in de war gebracht wordt over de betekenis van Mijn Woord, van het ware leven, blijf er dan op vertrouwen dat Ik ervoor zal zorgen dat je de waarheid als niet tevoren zult gaan zien zoals die waarlijk is. Want zie, zo nu en dan beproef Ik degenen die in Mij geloven en Mijn Woord zijn gaan begrijpen, juist omdat zij daarmee beter gaan zien wat de waarheid van Mijn Woord is, wat de waarheid van liefde is, wat het ware eeuwige leven is en Wie Ik Ben. Een beproeving om datgene wat nog niet juist begrepen is, om datgene wat nog niet gezien is, duidelijker te maken, om het geloof dieper en krachtiger te maken.

Vooral het geloof en het vertrouwen in Mij houdt de mens in het juiste besef van Mijn bestaan en Mijn liefde voor alles en iedereen. De ene mens is al wat dichter bij een onvoorwaardelijk geloof in Mij en Mijn liefde dan een ander, maar iedereen heeft nog blindheid in zich voor de volkomen waarheid. En met zo nu en dan een beproeving wordt die in Mijn licht zichtbaar en is die te zuiveren. Wees daarom niet angstig voor zo’n beproeving, leer ervan en bemerk dat je geloof gesterkt wordt wanneer je de beproeving doorstaan hebt. Weet dat het Mijn liefde voor jou is die zo’n beproeving ten goede aan je geeft.

Voor iedereen is er een tijd van groei en een tijd van beproeving, en zo’n beproeving verheldert je geest, vergroot je hart voor Mij en zuivert het zicht van je geestelijk oog. Hoe verward of vertwijfeld je misschien eens raakt, eenmaal Mijn kind blijf je Mijn kind, maar een kind op aarde heeft sturing in liefde nodig, heeft de juiste voeding nodig en heeft toetsing nodig, zodat het kan zien wat zijn vorderingen zijn. En zo geeft elke beproeving iets waardevols voor het eeuwige leven, voor altijd, waar je ook bent, want steeds ben Ik bij je en tegelijkertijd ben Ik met ieder van al Mijn kinderen, en tegelijkertijd ben Ik met alle mensen, want hun leven is Mijn leven, hoe zou het dan anders kunnen zijn dan dat alle mensen bij Mij zijn en Ik bij hen. Altijd in waarheid, in liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7958

De grond onder je voeten komt overeen met je besef van leven, met dien verstande, dat met die grond niet de letterlijke grond bedoeld wordt, maar de normen en waarden waarop je doen en laten berust. Evengoed is er een letterlijke grond waarop je letterlijk staat, want je bent letterlijk op de materiële aarde, en daarin is toch ook het leven te zien zoals het is. Alleen is de aarde bevolkt met veel mensen die los van de materiële grond ieder ook hun eigen grond hebben waarop zij staan. En die grond verschilt van mens tot mens en van plaats tot plaats, van besef tot besef, van cultuur tot cultuur, enzovoorts.

Al die verschillen zijn mogelijk, omdat er een materiële aarde is waarop jullie mensen in een materieel lichaam kunnen verblijven. Juist daarmee is het voor jullie mensen mogelijk om het ware leven in je te ervaren, terwijl je het ware leven zelf in de volkomen heelheid van zijn nog niet bent, maar leert. Dat is puur genade uit Mijn liefde en haar wijsheid.

Al naargelang de grond onder je voeten Mijn liefde en haar wijsheid benadert, groeit je besef van wie je bent, wat het werkelijke leven is, hoe je tot het werkelijke leven kunt komen, en krijg je besef van Mij in jou, je Schepper, God in Jezus Christus. En al naargelang groeit in je hart de ware liefde voor Mij, voor je medemensen en voor jezelf op de ware juiste manier, waardoor je in je hart vreugde en vrede gaat voelen en sterker gaat vasthouden aan de waarheid van werkelijk leven, Mijn leven aan jou in alle vrijheid gegeven.

In alle vrijheid aan alle mensen gegeven, maar lang niet alle mensen begrijpen de wonderlijke bijzonderheid daarvan en houden eraan vast het leven zelf te zijn, het leven als hun bezit te zien, terwijl zij daarmee het ware leven nog niet zijn.

Nu juist daarvoor is de materiële aarde en is de mens daarop in een materieel lichaam plaats gegeven, om al zijn misvattingen te gaan doorgronden en tot het ware leven te komen. En daarom ben Ik in Mijn Zoon, de Mens Jezus Christus, op aarde gekomen, zodat de mens ondanks zijn misvattingen toch tot het ware leven kan komen. En ieder op zijn tijd zal het bereiken, het ware eeuwig gelukzalige leven in vrijheid en eeuwige vrede.

Hemels Brood 7959

Door Mijn liefde en haar wijsheid weet en ken Ik altijd volmaakt precies alles, tot in het kleinste, en wat ten allerbeste voor alles en iedereen te doen, te laten, te geven, te nemen, toe te staan of af te wijzen. Alles is altijd ten volle voorbereid, omdat Ik alles eeuwig van tevoren weet van iedereen in elke tijd, overal, zij het op aarde of waar dan ook in de eeuwige oneindigheid van Mijn Zijn. En al kunnen jullie mensen, al dan niet nog levend op de aarde, of waar dan ook in het oneindige universum van Mijn Zijn, dat niet als zodanig begrijpen, via Mijn Zoon Jezus Christus kun je er wel meer van gaan beseffen. En hoe meer de mens tot Mijn ware eeuwige liefde en haar wijsheid komt, des te groter wordt het besef daarvan en de mogelijkheid om te weten wat Ik in werkelijke liefde en haar wijsheid te weten geef.

Maar de aarde is en blijft de enige plaats waar de mens al datgene mee te maken krijgt wat nodig is voor het besef van de werkelijkheid van Mijn aan hem gegeven eeuwig liefdevolle en wijze leven. Velen noemen de aarde een tranendal waar het voor velen niet aangenaam is om te verblijven, maar Ik zeg jullie, het is een zegen voor ieder mens persoonlijk en voor alle mensen tezamen om plaats te krijgen op de aarde. Het is Mijn genade aan de mens in alle opzichten van werkelijk leven, werkelijk zijn. Nergens is er voor de mens een betere plaats om te zijn dan op de aarde, om te kunnen komen tot wat de hoogste gelukzaligheid voor eeuwig en altijd geeft, Mijn eeuwig onveranderlijke leven, welke onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid in volledige waarheid is.

Neem genoegen met het minste van het minste en kom tot het hoogste van het hoogste. Niet aards gezien, als een door mensen ingesteld begrip van hoog en laag, van heersen en overheerst worden, zeker niet, maar hemels gezien, van nederigheid, en daarmee meer ware liefde te bereiken dan wat er op aarde als waarde gezien wordt. Want zo is het, de hoogste zullen de laagste zijn en de laagste de hoogste. Wie oren heeft die hore!

Hemels Brood 7960

In het materiële van de natuur is de dwangmatigheid van Mijn ordening, dat zijn de wetten van de natuur, die de geestelijke wetgeving van Mijn leer weerspiegelt en die net als de geestelijke wetgeving met ware liefde op te heffen is. Maar zowel het één als het ander is niet zo gemakkelijk gedaan, want er is in de mens altijd het spanningsveld tussen het hart en het verstand. En zolang in veel opzichten het verstand dominant is, is ook Mijn ordening als een gericht dominant.

Dat moet zo zijn, omdat er anders geen lering zou zijn, geen doel van waarheid en liefde bereikt zou kunnen worden, waardoor de dood een vast gegeven zou blijven. Maar nu juist dat is door Mijn Zoon Jezus Christus overwonnen, waarmee alle mensen gered zijn voor het eeuwig ware vrije leven in ware liefde. Want juist liefde is de sleutel tot alle geheimen die in het ware leven geborgen zijn. De sleutel tot gelukzaligheid voor altijd. Daar is geen tijd aan gebonden, maar wel een maat. Wanneer de maat van liefdeloos gedrag vol is, gebeurt wat nodig is, maar geen mens weet wanneer.

Mensen worden gemakzuchtiger en steeds minder mensen verwachten Mij in Jezus Christus nog terug op aarde. De kerken worden verlaten, Mijn Woord wordt niet meer gezocht, niet meer verstaan, behalve door een klein aantal mensen, die verspreid over de aarde nog altijd in Mij en Mijn liefde geloven en Mij ook nog steeds terug op aarde verwachten, die hoop hebben en bidden voor vrede op aarde, niet hier en daar, maar overal voor alle mensen. En hun gebed is krachtig in liefde.

Jullie, lieve mensen, zeg Ik, blijf vertrouwen, blijf verwachten, blijf de waarheid van liefde nastreven, want Ik zal Mijn Woord gestand doen. Maar vul niets in, geen tijd, geen wijze waarop, laat alle duiding achterwege. Vertrouw eenvoudig op Mijn Woord, op Mijn liefde en haar wijsheid. Vertrouw op je hart, waar Ik Ben, waar je Mijn liefde kunt voelen, waar je Mij kunt spreken, waar Ik je licht kan geven, zodat je Mijn Woord kunt verstaan. Voor al diegenen die dat opgegeven hebben kom Ik als een dief in de nacht, maar voor jullie kom Ik in het heldere daglicht. Zichtbaar en voelbaar in liefde.

Hemels Brood 7961

Lieve mensen, het loslaten van het eigen willen, van een eigen comfortabele situatie, is voor heel veel mensen heel moeilijk. Wanneer het nodig is om comfort, bezit, gemak, enzovoorts af te staan om problemen het hoofd te bieden, komt er over het algemeen verzet, meestal gericht op anderen, die verweten worden niets te hebben gedaan om te voorkomen dat er problemen zouden ontstaan.

Maar al generaties geleden zijn mensen oneerlijk geweest, hebben mensen zich verrijkt, hebben zij zich comfortabele situaties bezorgd, doorgaans ten koste van medemensen, ten koste van zoveel meer dan alleen hun medemensen. Dat het land, de wateren, de lucht vervuild zijn, dat er grote meningsverschillen zijn, dat er oorlogen zijn, misdaad en criminaliteit, dat is generaties geleden begonnen.

Nu is steeds meer te zien hoeveel schade al het eigen willen, hebzucht, onverdraagzaamheid, het niet willen afstaan van rijkdom en macht, toebrengt aan zoveel mensen, en evengoed komt de mens niet tot het inzicht dat hij de werking van besluiten uit het verleden niet kan veranderen zonder zelf te veranderen, zelf zijn comfort af te staan, zijn macht los te laten, naar waarheid te gaan handelen, zonder de eenheid met elkaar te zoeken in de waarheid van Zijn, in Mijn Zijn, Mijn ware Woord, Mijn ware liefde en haar wijsheid.

En zo stapelen de problemen zich verder op, niet om wat voorouders in hun gebrek aan zicht, liefde en waarheid misdaan hebben, maar omdat mensen nu niet tot waarheid, tot vergeving, tot afstaan, tot hun macht loslaten, tot het verdelen van rijkdom, enzovoorts komen. De goede, welwillende, eenvoudige, in Mij en Mijn liefde gelovende mensen niet te na gesproken, maar naar hen wordt niet geluisterd en daarmee ook niet naar Mij, Schepper van hemel en aarde met alles erop en eraan.

Kom, lieve mensen, houd moed, want het is nog niet klaar, het zicht is er nog niet, het zal nog wat duren, maar het komt goed, omdat Ik dat in Mijn liefde Wil.

Hemels brood 7962

Oprechtheid is voor Mij van groot belang. Mensen kunnen veinzen van alles te zijn, doen zich vriendelijk voor, maar zijn eigenlijk uit op voordeel. Dat verbergen zij achter vriendelijkheid en voorkomendheid, want mensen zijn gevoelig daarvoor. En wanneer zij met mensen vrienden geworden zijn, manipuleren zij de situatie zodat het gewenste voordeel hun kant op komt, zonder dat gezien wordt dat het allemaal om dat voordeel te doen was, dat het geen oprechte vriendelijkheid en betrokkenheid was.

Maar Ik doorzie alles wat niet oprecht is, en degenen die in contact staan met Mij in hun hart, die kunnen van Mij in hun hart voelen wanneer iemand niet oprecht en niet eerlijk is. Dan kan iemand nog zo goed doen alsof hij vriendelijk en betrokken is, toch wordt het gevoeld wanneer dat in werkelijkheid niet zo is. Maar wat te doen wanneer je voelt dat iemand zich anders voordoet dan hij in werkelijkheid is, hoe daarmee om te gaan? Luister in je hart naar Mij en Ik laat je weten hoe daarmee om te gaan.

Soms kun je twijfel hebben over iemands gedrag. Is hij wel oprecht? Het is niet altijd mogelijk om wat je beseft te tonen zonder in moeilijkheden te komen. Laat het dan aan Mij over, blijf in je hart in contact met Mij en heb geduld. Op het juiste moment weet je hoe te handelen. Dan komt het voor dat je iemand met een afwijzing teleurstelt en zo zal hij zich dan ook gedragen, als de vermoorde onschuld, maar je weet dat zijn gedrag niet oprecht was en niet de waarheid belichtte.

Laat het los, laat het aan Mij, je hebt daarin geen taak meer. Wat iemand zaait zal hij vroeg of laat oogsten, dat zal hem niet aangenaam zijn, maar hem wel de goede weg wijzen. In zijn vrijheid is het dan aan hem om die goede weg wel of niet te gaan. En zo krijgt ieder mens te maken met zijn eigen gedrag, maar ook met het gedrag van zijn medemensen. En steeds is het de vrije keus aan de mens om dan in zijn hart bij Mij te komen, naar Mij te luisteren en naar Mijn raad te handelen. Al naargelang die vrije keus vormt zich zijn leven, uit Mijn ware liefde.

Hemels Brood 7963

In een druppel water, hangend aan de kraan, kun je je gezicht weerspiegeld zien. In zo’n kleine druppel zie je je hele gezicht, terwijl je gezicht veel groter is dan die kleine druppel.

Zo klein ben je in het leven, terwijl je denkt groot te zijn, mens op aarde. Maar in werkelijkheid ben je kleiner dan die druppel, en in jou, kleine mens, is de hele oneindigheid van Mijn leven, van Mijn liefde, en niet alleen in jou, maar in alles en iedereen, zoals heel veel druppels, heel veel kunnen weerspiegelen. Alleen, het grote geheel is voor het materiële oog van de mens niet te zien. Zijn oog is te groot, zijn liefde te klein, en de waarheid is verdraaid, zoals een caleidoscoop de beelden verdraait, zoals het brein indrukken verwart, omdat het anker losgeslagen is, waarmee alle mensen in Mij, in Mijn ware Zijn verbonden zijn, in Mijn liefde.

Maar Ik heb niemand losgelaten, Ik blijf jullie allemaal in waarheid Mijn liefde, Mijn leven geven, in voorspoed en tegenspoed, in vrijheid en gevangenschap, in waarheid en leugen, en in de eeuwige verbondenheid is het voor ieder mens mogelijk om de waarheid te zien, niet met de materiële ogen van het lichaam, maar met de werkelijke ogen van het hart. Dat zien is voelen, beseffen, weten, kennen, aannemen, zonder twijfel. Daarbij is er geen onwaarheid, geen verdraaiing, geen verwarring, daarbij is het brein onderdanig aan het hart, aan liefde en haar wijsheid, aan Mij, jullie Schepper en Levengever.

Voor wie zich overgeeft aan zijn hart, aan Mij, het eeuwig ware leven, aan Mijn onvoorwaardelijke, volkomen onbaatzuchtige, eeuwig zaligmakende liefde en haar wijsheid, verdwijnt tegenspoed, verdwijnt gevangenschap, verdwijnt de leugen en blijft de eeuwige gelukzaligheid van waarheid van leven, van Mijn liefde en haar wijsheid. Begrijp het, mens op aarde, wees heel klein wanneer je denkt groot te zijn, toch past je beeld in een druppel, en word heel groot in Mijn liefde, word werkelijk Leven, vrij in ware Liefde, in Alles.

Hemels Brood 7964

Hemelse Vader, elke dag is een zegen van U.

Zo zien niet alle mensen dat, dat ook al het onaangename wat mensen overkomt evengoed Mijn zegen draagt, omdat Ik alles wat er gebeurt ten dienste stel aan de mens en het doel van de mens op aarde, aan het uiteindelijk eeuwig welzijn van de mens. Niet aards materieel, maar hemels geestelijk. Dat wil niet zeggen dat al het onaangename wat er op aarde is en gebeurt Mijn toedoen is, want het is de mens die in zijn vrijheid zelf kiest hoe met zijn van Mij gekregen leven om te gaan, en dat is niet altijd zoals dat voor hem het beste is, ook al denken veel mensen van wel. En dan is het voor die mens van belang dat hij gaat inzien wat een betere keus geweest zou zijn.

Daarbij is het voor ieder mens van belang om te gaan beseffen Wie Ik Ben en wat zijn leven is, wat het leven in alle werkelijkheid voor iedereen het meest aangenaam maakt. En dat verschilt nogal van wat gedacht wordt dat het leven op aarde het meest aangenaam maakt. Veel mensen denken aan rijkdom en macht in aards materiële zin, terwijl dat allemaal slechts tijdelijk is, zonder te beseffen dat het leven niet materieel is en dat alle materie uiteindelijk vergaat. Wie dat niet beseft, die houdt op een gegeven moment weinig over van het ware welzijn en zal dat moeilijk kunnen bereiken nadat hij zich niet meer op aarde in de materie bevindt.

Alles is er daarom op gericht om jullie mensen tot het ware besef van werkelijk leven te brengen, dat is in alle opzichten Mijn zegen aan alle mensen, Mijn genade aan iedereen. En tijdens het verblijf op aarde leert de mens, de een sneller dan de ander, de een met meer nederigheid dan de ander, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen in Mijn zegen, in Mijn genade deelt en tot het werkelijk liefdevolle en gelukzalige leven komt. Nu is het nog vrij duister voor veel mensen, maar de nieuwe dag komt voor alle mensen, het ware leven in het licht van Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn zegen, Mijn genade, voor iedereen.

Hemels Brood 7965

Wellicht zijn er onder jullie, die Mijn Woord wat meer naar waarheid zijn gaan begrijpen, mensen die zich afvragen waarom Ik in eerdere tijden er niet voor gezorgd heb, te voorkomen dat Mijn Woord door de kerk misbruikt kon worden. Dat oorlogen gevoerd zijn, zogenaamd uit Mijn Naam, dat Ik geen duidelijkere uitleg gegeven heb van hetgeen Mijn Woord betekent. Aan jullie zeg Ik, Mijn Woord en de betekenis zou vergruisd en volkomen onder de voet gelopen zijn, en er zou weinig of niets van bewaard gebleven zijn in de betekenis die het heeft, en heel belangrijk is het om op het juiste moment door veel mensen te worden begrepen.

Zie, er zijn veel goede daden onder de mensen, waarvan de waarde voor het ware leven niet gezien wordt. Er is veel van Mijn Woord wat nog niet beklijft, maar het verliest zijn waarde niet, ook al heeft het over het algemeen de juiste aandacht nog niet. Onder al het misbruik van de kerk en de misvattingen, is de waarheid toch nog steeds aanwezig. Als Mijn Woord niet in verwarrende tekst geschreven was, en daarmee onduidelijk voor alle machtswellustige mensen met leidinggevende posities, dan hadden zij de waarheid voorgoed kunnen laten verdwijnen. Want de mens heeft de vrijheid van keus en daarmee heeft hij mogelijkheden waarmee Ik wel degelijk rekening gehouden heb.

Toch zijn er steeds weer goede betrouwbare mensen die Ik de gave van het meer naar waarheid verstaan van de werkelijke betekenis van Mijn Woord gegeven heb, en geef. Zij blijven grotendeels in de luwte en worden door de wereld weinig of niet opgemerkt. Pas wanneer het daar de bedoelde tijd voor is, zal Mijn Woord door meer mensen naar waarheid begrepen gaan worden en tot heil van veel mensen zijn. En Ik zal zelf in Jezus Christus bijdragen aan een juist begrip van Mijn Woord, van Mijn leer van liefde, op een manier die niet mis te verstaan is en niet meer vergruisd kan worden, in der eeuwigheid niet meer. Dat zal de tijd worden van ware vrede op aarde, ware liefde onder de mensen, en Ik zal zelf in hun midden zijn voor een heel lange tijd.

Hemels Brood 7966

De vrijheid van de mens is direct verbonden met zijn wil, welke met zijn besef te zijn verbonden is, en hem doet denken zelf zijn eigen leven te zijn, los van Mij en los van zijn medemensen. Maar Ik heb hem Mijn leven gegeven om te kunnen zijn, en de vrije wil om zichzelf te kunnen beseffen, dat maakt zijn leven nog niet zijn bezit.

Het besef te bestaan is alleen een besef te zijn, maar in alle opzichten is en blijft het zijn van de mens voortkomen uit Mijn Zijn. Daarmee lijkt het zijn van de mens zijn eigen zijn, maar in werkelijkheid is en blijft het Mijn Zijn, waaruit Ik de mens leven geef. Leven waarin hij zijn eigen keuzen kan maken, met de bedoeling dat hij gaat inzien dat hij het leven niet zelf is, maar gelijk Mij kan zijn, wanneer hij daarvoor kiest in zijn vrijheid.

Nu gebeurt er veel waardoor mensen denken dat zij die vrijheid niet hebben, vanwege wat hen ongewild overkomt. Maar daarin vergissen zij zich, want alles wat er gebeurt heeft te maken met de vrije keuzen die mensen maken en gemaakt hebben. Omdat het leven van alle mensen uit Mij komt, is iedereen in Mijn leven met Mij en met elkaar verbonden en zijn alle keuzen die mensen maken ook voor iedereen te merken, en al naargelang de keuzen ten goede of ten kwade gemaakt zijn, hebben zij een uitwerking, ten goede of ten kwade.

Zolang mensen denken dat zij hun vrije wil kunnen en mogen inzetten zoals het hen uitkomt en zonder aan de gevolgen voor hun medemensen te denken, zelfs als een machtsmiddel om te krijgen wat zij willen en daarmee hun medemensen tekortdoen, zal er strijd zijn, omdat niet begrepen is wat Mijn leven is en niet begrepen wordt dat elk leven van ieder mens Mijn leven van oorsprong aan is en blijft.

En het belangrijkste voor alle mensen is, dat Mijn leven als basis waarheid, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar volmaakte wijsheid is, zonder uitzondering voor eeuwig, en dat de mens in zijn vrijheid dat bedoeld is te zijn, om werkelijk te kunnen leven. Dat is zijn beste keus op aarde in de vrijheid van zijn, werkelijk te leven.

Hemels Brood 7967

Voor sommige mensen is het beter dat zij nog blind zijn voor Mij, omdat zij het vermogen niet hebben om met Mijn liefde te leven. Hun verlangen naar vermaak, naar rijkdom, naar macht, en hun weerstanden, zijn nog te groot en daarmee zouden zij in ernstig leed en pijn terechtkomen, wanneer zij zicht op Mij zouden krijgen. Hun blindheid is hun redding voorlopig.

Maar op de bestemde tijd zal hun blindheid wel opgeheven worden en zullen zij evengoed te maken krijgen met de schande van hun daden door hun blindheid, zodat zij uit hun onvermogen groeien tot het vermogen om al wat zij door hun blindheid misdaan hebben goed te maken.

Maar dat zal tijd vragen, meer tijd dan hen op aarde gegeven is. Zie, wanneer een mens te vroeg tot zicht gebracht wordt, kan die mens daardoor grote schade aan zijn ziel oplopen, daarom kan een mens dan beter blind zijn dan ziende beschadigd raken en daardoor ook meer medemensen schade berokkenen.

Zie, ook degenen die meer zicht hebben op Mij, sommigen al redelijk veel, hebben nog heel wat blindheid, wat mettertijd voorzichtig zal worden weggenomen, niet ineens, maar geleidelijk, zodat hun ziel geen schade oploopt en zij uiteindelijk het volle licht van Mijn liefde en haar wijsheid kunnen verdragen en als eigen persoonlijk zijn kunnen opgaan in de Heerlijkheid van Mijn eeuwige Leven.

Dat is voor alle mensen weggelegd, de erfenis van Mijn levende liefde en haar wijsheid, Mijn ware, eeuwige Goddelijke Zijn als eigen persoonlijk zijn gelijk te zijn zonder Mij te zijn. Schepper en schepsel in Mijn liefde en haar wijsheid, in Mijn ware, eeuwig liefdevolle levenslicht, zonder ooit nog te verdwalen in het tegenovergestelde niets, wat dan helemaal weg is en waar dan totaal geen aandacht meer voor is. Want dan, lief mens, leef je naar de volle waarheid van Mijn Zijn.