Hemels Brood 7658 t/m 7688

Hemels Brood 7658

Wat gebeurt, gebeurt omdat Ik het om liefdevolle wijze redenen toelaat, want het kwaad heeft een bepaalde macht waarmee het kan werken, maar zijn macht is niet een waarheid en is alleen daar, waar de mens opening geeft aan het kwaad, door de keuzen die de mens in zijn vrijheid maakt.

Zo zou het kwaad met zijn door Mij toegestane macht niets teweeg kunnen brengen, wanneer de mens het kwaad geen opening gaf en alle keuzen en werken van de mens volledig op ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid gebaseerd waren in alle opzichten. Maar zo is het niet, daardoor heeft de mens met allerlei kwaad te maken en steeds weer is er zoveel afdwaling van liefde onder de mensen, dat het kwaad zijn macht kan gebruiken.

Maar Ik zeg jullie, die in Mij, jullie Schepper en God in Jezus Christus geloven en je best doen om naar Mijn ware liefde te leven, dat welke macht het kwaad ook ten toon spreidt, het hoe dan ook in Mijn Macht zodanig gestuurd is, dat het de mens terug naar Mijn ware liefde en haar wijsheid brengt, ook al gaat dat stapsgewijs en is er soms veel tijd nodig voordat de mens tot een waar inzicht komt in zijn doen en laten en het verband dat er is tussen zijn in vrijheid gemaakte keuzen en het kwaad dat daarin schuilgaat.

Juist om wat in het verborgene aanwezig is en de mens niet ziet, heeft de mens Mij in zijn hart nodig om dat te zien waar hij blind voor is, want Ik zie en weet alles, maar in de vrijheid die de mens heeft, is het nodig dat hij Mij vraagt hem in zijn hart te tonen wat wel en wat niet te doen, welke weg de juiste is om te bewandelen.

En dat, lieve mensen, is in jullie vrijheid aan jullie om te ontdekken en te gaan zien in je hart, te gaan voelen wat in ware liefde mogelijk is, want wie oprecht voor Mij en Mijn ware liefde kiest en daarnaar handelt, ontneemt het kwaad diens macht, ontneemt het de grond van zijn macht, en voor die mens is het kwaad volkomen machteloos. Zegen aan hem die dat begrijpt en naar leeft.

Hemels Brood 7659

Zoals je op aarde bent, zo ben je na je verblijf op aarde en zo leef je in de sfeer die je op aarde in liefde of het tegenovergestelde ervan leefde. Want er zijn na het verblijf op aarde veel verschillende sferen waarin mensen verder leren om tot ware liefde te komen, wanneer zij dat in hun vrijheid willen en bereid zijn om de nodige moeite daarvoor te doen.

Veel van wat de mens op aarde nastreeft legt een basis voor zijn verdere levenssfeer na zijn verblijf op aarde, maar wanneer hij weinig naar liefde geleefd heeft, duurt het wel langer voordat iemand in liefde vooruitkomt, omdat hij daar, in zijn sfeer van leven met gelijkgestemde mensen, moeilijker tot inzicht komt. De mate van liefde die iemand tijdens zijn verblijf op aarde in waarheid uit zijn hart tot uiting gebracht heeft, is na zijn verblijf op aarde de grond van zijn levenssfeer.

De grond van die levenssfeer is anders voor hen die in Mij en Mijn liefde geloven en op vertrouwen, en ernaar streven om zoveel mogelijk naar Mijn liefde te handelen, dan voor hen die naar eigen inzicht en zonder geloof in Mij en Mijn liefde gehandeld hebben. Maar alle mensen zijn na hun verblijf op aarde altijd in Mijn liefde opgenomen met altijd de vrijheid van zijn en de vrijheid van keus.

Want Ik heb alle mensen innig lief en geen van hen die op aarde geweest zijn zal het aan Mijn liefdevolle zorg mankeren, in Mijn liefde zal die zorg aangepast zijn aan het vermogen van ieder mens en aan zijn mate van liefde. Zo zal iedereen de voor hem juiste zorg krijgen om verder te groeien tot volkomen ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, in eeuwigheid. Maar macht en bezit maken daar geen deel meer van uit, zoals het op aarde voor veel mensen om macht en bezit gaat.

Voor de een zal dat gemakkelijk te accepteren zijn, omdat hij op aarde weinig macht en bezit had, voor een ander zal dat moeilijker zijn, want hij zal naar macht en bezit zoeken en het kan lang duren voordat hem duidelijk wordt dat het er niet is. Maar wees gerust, jij die een vast geloof en vertrouwen in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid hebt, want jij zult gaan zien wat het leven werkelijk is, jouw hart zal ook dan Mijn ware liefde kennen en voelen.

Hemels Brood 7660

Lief mens, Ik zie in je hart de vraag, wat zal ik bidden voor alle moeilijkheden en mensen in nood, behalve het gebed dat Ik in Jezus Christus jullie heb aangeraden, terwijl je weet dat alles wat er op aarde gebeurt in Mijn Hand ligt, in Mijn liefde en haar wijsheid, en wel zodanig dat alles ten goede zal komen aan alle mensen en uiteindelijk allemaal goedkomt. Want Ik heb alle mensen lief, Ik heb niet alles wat mensen doen of laten lief, maar de mens heb Ik lief, innig lief. En vanuit die liefde weet jij dat Ik voor iedereen het beste bewerkstellig, altijd rekening houdend met de vrijheid van keus die jullie allemaal hebben.

Maar hoe je ook weet dat Ik uit Mijn overgrote liefde voor alle mensen zorg, je ziet ook welk een ellende er voortkomt uit keuzen die mensen in hun vrijheid maken en je zou graag zien dat Ik daar korte metten mee zou maken. Dat is een edele wens en Ik zeg je, niets gebeurt zomaar willekeurig, er zijn allerlei verbanden met de keuzen die mensen maken en gemaakt hebben. Ook al zijn er daarvan terug te voeren naar leiders, vergeet niet dat een leider te maken heeft met de gedragingen van een volk over langere tijd, ook het bewind van een dictator. Maar wanneer het volk zich tot vrede en liefde keert, zal ook zijn leiding navenant zich tot vrede en liefde keren.

Maar zowel het een als het ander zal niet heel plotseling gebeuren. Weet daarbij dat er geschreven staat, dat Ik zal ingrijpen wanneer de laatste druppel kwaad gevallen is, want er zal geen eeuwige strijd om macht blijven. Wanneer het verlangen naar vrede en liefde oprecht is en mensen hun offers daarvoor brengen, zal dat een werking hebben die de vrede en de liefde tot werkelijkheid brengt. Dat is dan Mijn werk uit ware liefde voor de mens in nood die terug wil naar vrede. Dat is waarvoor je mag bidden, dat ieder oprecht die ware vrede vanuit zijn hart wil bereiken en zie dan hoeveel kracht dat uit Mijn liefde aantrekt en alles beter maakt.

Hemels Brood 7661

Laat elke dag dat je op aarde leeft tot een feest zijn, wat die dag ook brengt, want je hebt die dag en elke dag van Mij gekregen, er is geen dag die je niet van Mij gekregen hebt. Of die dag je nu wel of geen fijne dingen brengt, je leeft, en Ik heb jou je leven gegeven, daarom alleen al is elke dag een bijzondere dag. Wees blij met je leven, je hoeft niet blij te zijn met de ongemakken die er kunnen zijn, maar wees blij te leven, wees blij te zijn, en vier dat elke dag met Mij, met Mijn liefde en haar wijsheid, met Mijn zorg.

Die vreugde gaat boven alles, boven pijn en narigheid, want jouw werkelijke leven is Mijn leven, Mijn ware oneindige liefde, en in die liefde kun je hoe dan ook blij zijn. Daarom, wat er ook gebeurt, kom steeds bij Mij in je hart in Mijn liefde, put uit Mijn liefde en wat er ook gebeurt, je kunt het verdragen, omdat Ik het voor je draag in Mijn liefde. Voel dat, weet dat, omarm dat, elke dag weer, dan is het elke dag feest, ook al is er ongemak, pijn, verdriet, vooral in Mijn liefde vervaagt dat in de blijdschap die je uit Mijn liefde voelt om te leven, om te zijn.

Laat niets je gemoed bezwaren en je wegtrekken van Mijn liefde, blijf steeds bij Mij in je hart, huil je tranen als dat nodig is, maar blijf ook dan bij Mij in Mijn liefde en laat Mij je troosten en je tot de blijdschap om te leven brengen. Want jouw werkelijke leven is niet alleen voor de tijd dat je op aarde bent, maar voor altijd. Jouw leven gaat verder na het verblijf op aarde, en de blijdschap om te leven zal zuiverder worden, totdat alle ongemak, alle pijn, elk verdriet voor eeuwig weg is. Begin elke dag alsof die dag een feest is, voor jou en Mij en al je medemensen, want Ik ben in jou jouw leven, elke dag, voor altijd, ware liefde en haar wijsheid, wees daar blij mee, elke dag!

Hemels Brood 7662

Voor mensen die zich verbazen over alle gebeurtenissen op aarde, zeg Ik, het zijn de vrije keuzen van de mensen, het is het goede en het kwade wat zijn uitwerkingen heeft, en die staan altijd weer tegenover elkaar. Het goede liefdevolle heeft in zich al Mijn kracht en macht, het kwade heeft een kracht en macht in zoverre Ik dat toelaat.

Aan het goede, het volkomen liefdevolle en haar volkomen wijsheid, is geen grens gesteld, maar aan het kwade zeker wel. Die grens is niet de overschrijden, geen millimeter, geen miljoenste van een millimeter, niets. Maar de liefde en haar wijsheid heeft eeuwige macht, is onbegrensd tot in de eeuwigheid. Het is goed als de mens zich dat bedenkt, en wie wat kwaad is goedpraat, zal met Mij te maken krijgen, want geen kwaad is ooit goed te praten. Wanneer de grens bereikt is, zal Mijn ingrijpen heel duidelijk zijn.

De aarde is de plaats waar goed en kwaad tegenover elkaar staan en waar ieder mens in zijn vrijheid te maken heeft met de keus tussen het één en het ander. Heeft die keus ware onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid als basis, dan heeft het alle kracht en macht, tenzij er eigenbelang, eigen voordeel mee gemoeid is, of iets dat geen liefde is, want al wat geen liefde is, zwakt de kracht en de macht van liefde af. Daarom heeft het weinig uitwerking ten goede wanneer mensen wikken en wegen, het beste zoeken om wel of niet te doen om zoveel mogelijk ten gunste van zichzelf te bereiken, zonder dat met Mij en Mijn raad te doen.

Maar wie werkelijk het goede liefdevolle voor ogen heeft, zal wegen vinden waarlangs zijn voet kan gaan, nu en altijd. Wees daarom niet bevreesd wanneer de aarde beeft, want Ik heb alles altijd in Mijn liefdevolle Hand en niets gebeurt zonder Mijn ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, alles is gevat in Mijn kracht en macht, tot in de eeuwige oneindigheid van werkelijk leven, de eeuwige waarheid van Mijn Zijn.

Hemels Brood 7663

Van tijd tot tijd is het het beste om stil te zijn, helemaal stil te zijn in je denken en doen. Van tijd tot tijd alles wat je bezighoudt los te laten en jezelf de rust in stilte te gunnen als een pauze in alle bezigheden. Laat dan eens alles wat belangrijk lijkt, onbelangrijk zijn. Laat het aan Mij, jouw Schepper, en heb geen zorgen over wat dan ook.

Misschien lijkt dat niet te doen, want je zou nog dit of dat doen, daar nog heen gaan, die nog zien. Toch, neem dat moment in stilte, adem eens alleen rust en vrede, laat alle rumoer om je heen eens gaan zonder er deel aan te hebben. Kies daarvoor een goed moment op de dag of de avond en laat die stilte niet verstoren. Wees alleen, eenvoudig alleen, wees jezelf, eenvoudig alleen jezelf in rust en vrede en blijf dat een flinke poos.

Zie hoe dan al wat belangrijk leek oplost en het belang ervan vermindert tot weinig of niets. Zie hoe je denken daarmee verandert, zie hoe kwesties toch opgelost worden, terwijl jij in stilte en rust bent. En besef dan, dat er voor jou gezorgd wordt, dat Ik, jouw Schepper, God in Jezus Christus, voor jou zorg en Mijn zorg jou altijd omringt, terwijl Ik voor alle mensen zorg, alle mensen met Mijn zorg omring, terwijl Ik mensen inspireer, jou inspireer, waardoor het leven niet zo moeilijk hoeft te zijn als jullie mensen het nogal eens ervaren.

Kom eens weg van die plek waar je alles in de hand moet houden waar je denkt verantwoordelijk voor te zijn, want al met al ben Ik verantwoordelijk voor jullie allemaal en juist in die stille pauze kun je voelen dat jij die verantwoordelijkheid aan Mij kunt geven en dat jij die los mag laten, in ware liefde los mag laten. Vervolgens kun je opgelucht en vanuit die rust je dagelijkse doen en laten weer oppakken, met Mij samen, in Mijn liefde, vertrouwend op Mij.

Hemels Brood 7664

Hemelse Vader, ergens in de Bijbel staat: “De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid.” Maar de wijsheid is de liefde niet.

In Mijn liefde ben Ik mild voor alle mensen. Uit die mildheid van Mijn liefde komt een wijsheid voort, die in zijn basis Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde is. Waarom zou een mens dan vrezen voor Mij, zou je denken. Zie, wanneer een mens in zijn vrijheid keuzen maakt die niet gelijk Mijn ware liefde zijn, dan krijgt hij te maken met Mijn wijsheid die uit Mijn liefde voortkomt. In die wijsheid werkt Mijn liefde anders dan mensen als liefde zien of van Mijn liefde verwachten.

Wanneer een mens van liefde afdwaalt, is het voor zijn eeuwig welzijn van belang dat hij teruggebracht wordt tot het handelen naar ware liefde vanuit ware liefde. Dat zal in eerste instantie mild en gemoedelijk zijn. Maar wanneer die mens daarmee niet tot liefdevoller gedrag komt, zal het nodig zijn om hem minder gemoedelijk duidelijk te maken dat het beter voor hem is om in zijn handelen liefdevoller te zijn.

Al naargelang hij in zijn handelen wel of niet liefdevoller wordt, zal Mijn wijsheid wel of niet ernstiger worden. Daarmee is het voor de mens van belang om een zekere vrees te hebben en zich vooraf te bedenken dat het wijs is om erop toe te zien om in alle opzichten steeds liefdevol te handelen. Het is echter niet bedoeld dat de mens in het algemeen vrees voor Mij heeft, alleen wanneer iemand werkelijk willens en wetens niet naar liefde handelt, is een zekere vrees voor Mij wel op zijn plaats.

Niet omdat Ik daarover boos zou worden, maar uit ware liefde kan Ik liefdeloosheid niet tot in eeuwigheid toelaten en levens verloren laten gaan. Maar wie zijn best doet naar het goede en ware te leven, ook al is hij in ware liefde nog niet volmaakt, die heeft niets te vrezen, die zal Ik vanuit Mijn liefde mild en bemoedigend tegemoet treden en zegenen in zijn goede werken. En zijn liefde zal groeien tot de ware volmaaktheid van Zijn.

Hemels Brood 7665

Ieder mens heeft zijn beperkingen, maar veel mensen accepteren hun beperkingen niet en dwingen zich ertoe geen rekening te houden met die beperkingen, en krijgen te maken met de onaangename gevolgen daarvan. Vaak omdat mensen zich minder waard voelen wanneer zij zien dat anderen die beperking niet hebben en daarbij geen rekening houden met degene die wel beperkingen heeft. Het vraagt nederigheid om de minste te zijn en beperkingen te accepteren en te beseffen dat niemand met beperkingen minder is dan anderen die geen beperkingen hebben.

Maar zie, niemand is geheel zonder beperkingen, de een kan er beter mee omgaan dan een ander, houdt er rekening mee, past het in zijn dagelijkse bezigheden in, terwijl een ander er voortdurend mee bezig is. Toch is dat ook wel begrijpelijk, want geen beperking is hetzelfde en geen mens is hetzelfde, zodat de ene beperking moeilijker te dragen is dan de andere. Het is op aarde bepaald geen volmaakt aangename situatie, er is een voortdurende aanwezigheid van goed en kwaad verdeeld onder alle mensen, waarmee iedereen te maken heeft, jong en oud, groot en klein, niemand uitgezonderd.

Dat op zich is al een beperking voor het leven op aarde, die iedereen treft. Daarbij is er voor iedereen ook een voordeel in alle opzichten, want iedereen kan in zijn hart bij Mij komen en in het hart kan Ik iedereen aangeven hoe met die beperkingen om te gaan, hoe die beperkingen te dragen, wat wel of niet te doen. Maar de nederigheid om in het hart bij Mij te komen, naar Mij te luisteren en naar Mijn raad te handelen, is in de vrijheid van de mens aan iedereen zelf.

Ik zeg tegen iedereen, kom bij Mij, die moe en bedroefd zijn, laat Mij je troosten en helpen, voel Mijn liefde voor jou, geef je zorgen aan Mij, geef alles aan Mij en vertrouw erop dat het goedkomt. Weet daarbij, dat nederigheid de sleutel is voor het verdragen van wat dan ook, voor het vergeven van wat anderen je ook hebben aangedaan, voor ware liefde ten aanzien van alles en iedereen. Gedenk daarbij dat Ik in alle nederigheid alles verdraag van jullie mensen, uit ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7666

De liefde is de waarheid van leven, de Enige waarheid, en uit die liefde komt de Enige ware wijsheid voort, die in zijn kern gelijk die ware liefde is. Die drie tezamen, de waarheid, de liefde, de wijsheid, ben Ik, het Enige ware Leven, God van alles en iedereen, Ik Ben Alles en Iedereen. Niets en niemand is zonder Mij, niets en niemand gebeurt zonder Mij, Alles Is en Ben Ik, tot in de eeuwige oneindigheid. En zo zijn jullie mensen allemaal uit Mij, gelijk Mij, tot leven gewekt.

Maar de gedachte is in jullie mensen, dat jullie je eigen leven zouden zijn, terwijl dat nooit de waarheid kan zijn, omdat Ik jullie uit Mij, uit Mijn waarheid, Mijn liefde, Mijn wijsheid geschapen heb, en de bewustheid levend te zijn gegeven heb. Juist uit die bewustheid levend te zijn, is de gedachte ontstaan zelfstandig te zijn, maar geen mens is een zelfstandig zijn zonder Mij, Mijn Zijn, Mijn ware, wijze, eeuwig volmaakte liefde. Er staat dan ook geschreven “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Dat wil niet zeggen dat dit letterlijk zo bedoeld is begrepen te worden, in zich bedoelt het te zeggen, jullie mensen zijn uit Mij, Mijn ware liefde voortgekomen en jullie zullen daarheen wederkeren.

In de vrijheid van leven, die Ik jullie gegeven heb en zoals Ik jullie in Mijn Schepping geplaatst heb, is de weg gelegd waarlangs alle mensen uiteindelijk tot Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde, Mijn wijsheid, gelijk Mijn leven, terug zullen keren en in eeuwigheid, bewust van je eigen bestaan, bewust van je herkomst uit Mij, bewust van Mijn waarheid van Leven, Mijn waarheid van liefde en Mijn waarheid van wijsheid uit Mijn liefde, voor eeuwig en altijd levend gelijk Mij, gelijk Mijn leven, zonder Mij te zijn, zelfstandig Mij zijn. En alles wat niet werkelijk is, nooit is en nooit werkelijk zal zijn, zal weg zijn, zoals stof verwaait door de wind zal het niets zijn. Alleen het ware leven is, Mijn ware Zijn, en in Mijn ware Zijn zullen jullie zijn, bewust van jezelf levend in de eeuwige gelukzaligheid, samen met elkaar, samen met Mij, eeuwig ware wijze liefde.

Hemels Brood 7667

Hemelse Vader, het is eenvoudig niet te bevatten dat U overal tegelijk bent, dat iedereen op hetzelfde moment met U kan spreken, dat U alles weet van iedereen, alles kent en tot in het kleinste detail alles bestuurt en wij evengoed de vrijheid van keus hebben.

Ik Ben. Uit Mij is alles en Ik ben alles, niets is werkelijk zonder Mij en in alles en iedereen ben Ik levend aanwezig, waardoor alles en iedereen levend is. Hoe dat precies is en hoe Ik met iedereen tegelijkertijd kan spreken is voor jullie mensen moeilijk voor te stellen, terwijl je zelf maar op één plaats tegelijk kunt zijn en alleen op die ene plaats met degenen die daar ook zijn kunt spreken, en alleen kunt weten wat er in een mens omgaat wanneer diegene jou daarover vertelt. Maar Ik hoef in die zin niets verteld te krijgen, Ik weet ten diepste wat er in ieder mens omgaat, wat er door ieder mens gedacht wordt, wat iemands beweegredenen zijn, wat iemands overtuigingen zijn, wat zijn motivaties, wat zijn verlangens zijn, en nog veel meer.

Elk leven in ieder Wezen is Mijn leven, ben Ik en heb Ik uit Mij vrijgegeven, zelfstandigheid gegeven. In jou ben Ik volledig aanwezig, en zo ben Ik in ieder mens volledig aanwezig, maar veel mensen zijn zich Mij in hen niet bewust, omdat het voor velen van jullie te overweldigend zou zijn om Mij volledig in zich bewust te zijn. Daarom gaat dat stap voor stap en er zijn veel stappen nodig om zich Mij innerlijk bewust te worden als Hem Die Ik Ben, jouw leven en het leven van alles en iedereen. Daarom kun je nog niet bevatten hoe Ik overal tegelijk kan zijn en met iedereen tegelijk over verschillende onderwerpen kan spreken. Ook bij jou gaat dat besef van Mij in jou stap voor stap en iedereen heeft daarin zijn eigen tempo, zodat de ene mens zich eerder bewust begint te worden van Mij in hem en in alles dan de ander.

Alles heeft zijn tijd en zijn plaats, niets is aan het toeval overgelaten. Dat kan ook niet, want zou Ik niet alles in Mijn Hand hebben, niet alles beheren, dan zou het er niet meer zijn. Zo weet en ken Ik alles over ieder mens, meer dan hijzelf weet en kent over zichzelf en ten diepste kan weten over zichzelf en over alles wat is. Probeer daarom niet te begrijpen waar de tijd nog niet voor gekomen is, want Ik heb reeds lang voor jouw bestaan als mens op aarde alles bepaald en in Mijn Hand zijn jullie allemaal veilig voor eeuwig en altijd. Daar mag je aan vasthouden, alles komt goed.

Hemels Brood 7668

Ik ben het licht, de waarheid, het leven. Mijn licht van de waarheid toont Mijn leven, vertelt Mijn leven, in Mijn licht kun je Mijn leven zien en horen en gaan begrijpen. Mijn licht is in jouw hart, is in het hart van alle mensen. Jouw hart is jouw besef te leven, is niet je materiële hart, maar je besef te leven. Je materiële hart is van essentieel belang voor je materiële lichaam, en zo is je besef van leven het hart van je werkelijke bestaan, wat uit Mij door Mij jou gegeven is, en in dat hart ben Ik, is Mijn licht, Mijn waarheid van bestaan, Mijn leven en tegelijk jouw leven. En dat is zo in alle mensen, hun besef te leven is in hun hart het bestaan.

Het besef te leven, te bestaan als een eigen zelfstandig zijn, is in het materiële lichaam niet aan te wijzen, in geen materieel orgaan, toch voelt en beseft de mens te leven, te zijn. Sommigen denken wel dat het de hersenen zijn waardoor er besef is te bestaan, maar Ik ben het die alle mensen het besef te bestaan gegeven heeft en Ik ben het die de mens een lichaam gegeven heeft waarmee hij zijn leven in vrijheid vorm kan geven. Ik ben het waardoor de mens Mijn licht kan zien, niet met zijn materiële ogen, maar met de ogen van zijn. Ik ben het die de mens het gevoel van leven gegeven heeft, niet met de materiële zenuwen, maar de zenuwen van zijn.

Ik heb al wat leven is vorm gegeven in het materiële lichaam, maar leven is zijn, niet het materiële, leven is zijn. Maar niemand zou Mijn licht kunnen waarnemen zonder de materiële weg over de materiële aarde in een materieel lichaam en van zichzelf kunnen beseffen te zijn, te leven, te bestaan. Via die weg over de aarde kunnen alle mensen tot Mijn licht, de waarheid van leven komen, de weg Die Ik Ben in Mijn Zoon Jezus Christus. En Ik zal gaande die weg ieders ogen openen voor Mijn licht, Mijn waarheid van leven, zodat ieder mens tot het ware gelukzalige leven komt voor eeuwig en altijd, het ware Zijn.

Hemels Brood 7669 is niet geschreven.

Hemels Brood 7670

Lief mens, wanneer je daadwerkelijk in Mij gelooft, hoeft het niet zo te zijn dat je hele leven op rolletjes loopt, dat jou niets zal overkomen, dat je geen moeilijkheden krijgt, want niet iedereen gelooft daadwerkelijk in Mij en niet iedereen voelt Mijn liefde en antwoordt met liefde daarop. En net als iedereen te maken heeft met verleiding, heb jij te maken met verleiding en ook jij zult ondanks al je goede bedoelingen, je geloof en vertrouwen op Mij, je besef van Mijn liefde en jouw liefde voor Mij, niet alle verleiding altijd al kunnen weerstaan.

Aangezien alle mensen van Mij de vrijheid van keus gekregen hebben, wordt er door veel mensen van tijd tot tijd toegegeven aan de verleiding, wat niet alleen gevolgen voor henzelf heeft, maar voor alle mensen op de een of andere manier. Dat heb Ik allemaal vooruitgezien en Ik heb daar in de Schepping van hemel en aarde ten volle rekening mee gehouden, zodat alles wat een mens in zijn leven tijdens zijn verblijf op aarde meemaakt, precies aan iedereen datgene geeft wat iedereen persoonlijk en met elkaar samen nodig heeft, en het einddoel van de Schepping en de mens op aarde door iedereen bereikt wordt op de voor ieder bestemde wijze en tijd.

Daarbij zullen zij die onschuldig toch te dragen krijgen daarvoor ruimschoots vergoed worden. Niet met goud of zilver, niet met macht of roem, maar met geestelijke groei, met inzicht in Mijn aan jullie gegeven ware leven, met meer besef van Mijn liefde en Mijn zorg, zodat ieder die meer te lijden heeft dan hij schuldig aan is, daar geen werkelijk leed door heeft, maar begrip voor zijn medemensen, begrip voor hun doen en laten.

En verdraagzaamheid en liefde zullen hem de kracht geven om te verdragen wat hem overkomt, en hij zal steeds dichter bij Mij gaan leven, meer en meer gelijk Mijn liefde worden in al zijn doen en laten. En al wat hem in zijn leven overkomt kan hij als een zegen van Mij aan hem zien en hij zal beseffen welk een zegen dat waarom voor hem is. Want een mens leert van het ware leven, van de ware liefde meer door de onaangename moeilijke momenten in zijn leven en uiteindelijk zal hij de hemel in volle gelukzaligheid al op de aarde kennen.

Hemels Brood 7671

Waar je ook bent, Ik zal er zijn. Wie je ook bent, Ik zal er zijn. Wat je ook weet, je hebt het van Mij, wat je ook ziet, Ik zie het ook. Ik ken wat je denkt, wat je wilt, wat je voelt, er is eenvoudig niets wat Mij ontgaat en zo is er niemand die ooit alleen staat. Je kunt denken dat niemand om je geeft, dat niemand beseft wat jij meemaakt, Ik zeg je, Ik geef om jou, Ik heb jou lief.

Waar je ook bent, wat je ook doet, aan Mijn liefde voor jou verandert dat niets. Ik heb jou lief en uit die liefde vormt zich jouw leven, want jij hebt de vrijheid om je eigen keuzen te maken. En juist uit die vrijheid kun je kiezen tussen goed en lief, en het tegenovergestelde. Wat je ook kiest, Mijn liefde verlies je niet. Maar uit die liefde zul je wel leren wat voor jou het beste is om te kiezen.

Je hebt Mijn liefde en je hebt Mijn leven, zodat je op aarde mens kunt zijn. Maar werkelijk levend mens op aarde zijn, is werkelijk goed en vol liefde zijn, voor alles en iedereen. Jij hebt die keus om volop tot werkelijk leven te komen, zoals Mijn leven eeuwig werkelijk waar is. En vanuit Mijn liefde help ik jou, zodat niet vooral Ik jou ken, ben waar jij bent, weet wat jij weet, maar zodat jij Mij gaat kennen, bij Mij wilt zijn, gaat weten wat Ik weet, uit je eigen vrije wil.

En al naargelang wat jij voor jouw leven op aarde kiest, zul jij je Mij bewust gaan worden, jouw leven uit Mij gaan beseffen, gaan zijn. En in je hart zal vrede komen, wat er ook gebeurt, wat je ook mee te maken hebt. De aarde is een mengkroes, een druivenpers, maar eens zal het allemaal liefde zijn op aarde en in de hemel en het zal een komen en gaan zijn tussen hemel en aarde en mensen zullen blij en gelukkig zijn met en in Mijn liefde, het eeuwig ware leven voor alle mensen.

Hemels Brood 7672

In jou zijn de bergen en de dalen, in jou zijn de wateren, in jou is de aarde, zijn de stenen, de bomen, de planten, en in jou zijn de mensen, want in jou ben Ik. In jou is alles, is de hele Schepping, de eindeloze ruimte van het universum, de zon, de maan, de sterren, de planeten, want in jou ben Ik. In jou leef Ik, want Ik leef in alles en Ik ben alles, Ik ben jouw Schepper, mens, Ik ben jouw zijn.

En jij, mens, die Ik liefheb, jij bent zelf de bergen, de dalen, de wateren, de aarde, de stenen, de bomen, de planten, en met alle mensen de ene mens die leeft in Mij, die leeft uit Mij, want alles leeft Mij, jouw Schepper van eeuwigheid aan. En wanneer je wilt en kunt begrijpen, kun je overal tegelijk zijn, daar waar je bent, want Ik ben in jou overal, Ik ben om je heen, Ik ben in jou en jij bent in Mij, want Ik ben Leven en Mijn leven, Mijn Zijn, is overal.

Dat, lieve mensen, geldt voor jullie allemaal, maar in jullie vrijheid beseffen jullie dat niet allemaal. Daardoor zijn er steeds weer vragen, waarom moest dit of dat gebeuren? Wat is de zin van ons leven? En nog veel meer vragen worden door jullie gesteld, en zie, alle antwoorden op al die vragen zijn in jullie, want Ik ben in jullie en jullie zijn in Mij, en al die antwoorden zijn te vinden in volledige waarheid, in ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde. Juist in de volledig ware nederigheid van volmaakte liefde, Die Ik Ben, en die ieder van jullie in de vrijheid van keus zelf kan zijn.

Want Ik heb jullie geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, zodat jullie mensen, wanneer je maar wilt, gelijk kunnen zijn aan Mij, zonder Mij te zijn, terwijl je in eeuwigheid Mijn liefde bent en zelf kunt zijn, wanneer je wilt, zo eenvoudig als dat.

Hemels Brood 7673

Werkelijk levend zijn is werkelijk Mijn ware liefde en haar wijsheid zijn. Zoveel als iemand op aarde uit eigen vrije wil gelijk Mijn ware liefde en haar wijsheid geleefd heeft, zoveel zal hij na zijn verblijf op aarde werkelijk levend zijn en dat ook beseffen van Mijn Zijn, daarmee licht krijgend om meer nog te gaan beseffen, te gaan zien en te gaan voelen. En de mate van licht welke hij van Mij kan zien, geeft hem zicht op al degenen die ongeveer dezelfde hoeveelheid licht van Mij zien en zelf weerkaatsen.

Zo is uiteindelijk iedereen in Mijn licht zelf licht gelijk Mijn licht, maar niet zelf Mijn licht. Maar er zijn ook mensen die nauwelijks of niet naar liefde geleefd hebben, daardoor hebben zij na hun verblijf op aarde ook nauwelijks of geen zicht op Mijn licht en lijkt alles voor hen duister. Om hen heen kunnen er meerdere mensen zijn die ook nauwelijks enig licht zien en in het zo goed als duister klampen zij zich aan een strohalm of aan elkaar vast of krijgen onderling strijd zoals zij ook op aarde strijd voerden.

Er zijn dan ook na het verblijf op aarde mensen die veel licht van Mij zien en in dat licht tot een steeds dieper begrip van werkelijk leven komen, en mensen die in het nagenoeg duister komen, en mensen die tussen licht en duister komen. Maar stel je daarbij geen werkelijk duister voor, want het ware licht staat voor het werkelijke verstaan van Mijn Woord, het werkelijk verstaan van wat werkelijk Mijn leven is, en het duister staat voor het nauwelijks iets verstaan van het ware werkelijke leven Die Ik Ben.

Het licht is het begrijpen hoe Ik in iedereen zijn leven Ben, het ware Ik in hem ben, wat hij zelf kan zijn. En dat zijn, Die Ik Ben zijn, is al op de aarde mogelijk, maar zal meer nog na het verblijf op aarde op zijn plaats vallen, wanneer alles wat geen liefde is, is weggevallen. Want eerst dan word je meer en meer waarin je op aarde gegroeid bent. Vanuit licht, dat is begrip, besef, groeit licht, dat is begrip, besef, dat is liefde, dat is werkelijk leven voor eeuwig.

Hemels Brood 7674

De sleutel tot ware vrijheid ligt in ware liefde, maar dat wordt door veel mensen niet gezien, de meeste mensen richten zich op hun vrijheid en daarbij wordt juist vaak aan liefde voorbijgegaan. Terwijl ieder mens helemaal vrij is om te kiezen tussen liefde en het tegenovergestelde daarvan, kiest hij vooral voor zichzelf, voor eigenliefde, en pas wanneer het ernst is, komt het besef anderen te hulp te komen in hun benarde situaties. Want dan beseft hij, dat kan mij ook overkomen. En zo is het in de wereld gesteld, dat elk beetje niet-liefde gebeurtenissen oproept waarvoor liefde nodig is om de gevolgen op te lossen.

De weg over de aarde is moeilijk, juist omdat veel mensen hun eigen weg willen volgen, vrij willen zijn van bemoeienissen van anderen, eigen keuzen willen maken die hen passen, en zo worden er veel keuzen gemaakt die voor anderen niet altijd even aangenaam zijn. Dat alles vormt de wereld en wie ernaar streeft om tot ware liefde te komen in al zijn doen en laten, omdat hij Mij heeft leren kennen en begrepen heeft dat de sleutel tot het ware leven de ware liefde is, zal veel tegenwind ondervinden van die voortrazende wereld met al haar ongeremde keuzen en warrigheden.

Evengoed blijft liefde toch altijd de sleutel tot werkelijk leven, hoe de wereldse wind ook waait. En het vraagt kracht om toch vol te houden, want zolang Ik het toelaat is het op aarde zoals het er is. Weet daarbij dat het niet zomaar zo is, aan alles ligt een goede, volkomen liefdevolle reden ten grondslag, die alle mensen hun deel van het werkelijk gelukzalige leven zal geven. Het is niet nodig om de wereld te begrijpen, het is nodig om Mijn liefde te begrijpen en op Mijn liefde te vertrouwen. Hoe scheef de wegen van mensen ook gaan in hun werelds besef, Mijn weg is recht, is waarheid, is liefde, en jij, lief mens, bent welkom op Mijn weg, in Mijn liefde, voor altijd.

Hemels Brood 7675

In den beginne was alles goed en voor de mens in alle opzichten heel aangenaam, al wat hij behoeft was aanwezig en het was hem allemaal gegeven. Toen dwaalde de mens af van het goede, omdat hij dacht daarmee iets te verkrijgen wat nog aangenamer was. Maar hij was bedrogen en hij verloor wat hem allemaal om niet gegeven is en moest ervoor gaan werken, wat vele malen minder aangenaam is. Nu werkt de mens voor zijn behoeften, maar nog steeds laten mensen zich verleiden om meer gemak, om het terug aangenaam te hebben, nog steeds wordt hij vooral bedrogen en bedriegt hij vooral zichzelf.

Evengoed is nog altijd alles goed en kan alles nog evengoed aangenaam zijn voor de mens, wanneer hij zich niet meer laat bedriegen, niet meer laat verleiden. Wanneer hij genoegen zou nemen met de situatie dat hij zelf het werk te doen heeft dat nodig is om in zijn behoeften te voorzien. Wanneer hij zou begrijpen dat meer gemak en minder werk hem niet het Paradijs terugbrengt, dat hij daarmee zijn eigen situatie eerder tekortdoet.

Het zou hem vooruitbrengen wanneer hij zich meer op Mijn ware liefde zou richten en het nodige werk met zijn medemensen met liefde en zorg voor elkaar zou doen, zonder zichzelf voorop te stellen. Het zou hem verder brengen, wanneer hij in nederigheid zijn leven in Mijn Hand zou leggen, vertrouwend op Mij, Schepper van hemel en aarde, vertrouwend op Mijn liefde en haar wijsheid voor jullie mensen, om jullie allemaal tot het ware gelukzalige leven in volkomen vrijheid te brengen.

Ook al zijn er nog veel mensen die Mijn liefde voor hen niet zien, niet voelen, en niet beseffen Wie Ik Ben, zoals het vanaf het begin goed is, zo blijft het ware leven goed en zo blijft het voor alle mensen mogelijk om terug te komen in die vrede, in die welzaligheid, alleen niet via de vele dwalingen die mensen gaan, niet via al die leugens en bedrog, niet via eigengewin en macht, maar via de weg van Mijn liefde en haar wijsheid. Via de weg Die Ik Ben.

Hemels Brood 7676

Ik weet dat U ons mensen allemaal innig liefheeft, maar er gebeurt nog zoveel onaangenaams voor veel mensen, dat het moeilijk is om Uw liefdevolle wegen te vinden en te volgen. Wij die in Uw liefde geloven zien er een deel van, maar veel mensen zien zelfs dat kleine deel niet en hun verdriet is groot.

Al dat verdriet zal verzacht worden, al naargelang dat de mensen baat, want geen gebeurtenis, hoe triest ook, zal zonder nut zijn, alles zal hoe dan ook door Mijn liefde en haar wijsheid zo gebogen worden dat het voor alle mensen ten goede keert. Wellicht niet gedurende de tijd van iemands verblijf op aarde, dan toch wel zeker na zijn verblijf op aarde.

Evengoed heeft alles wat er op aarde gebeurt te maken met de keuzen van mensen, die zij naar eigen goeddunken maken, voor zichzelf of voor anderen, ten goede of ten kwade. En dan kunnen er onaangename situaties ontstaan die vaak al jaren eerder een basis hebben in keuzen, lang geleden gemaakt door mensen die de aarde al lang geleden verlaten hebben.

En ook nu worden er door mensen die nu op aarde verblijven keuzen gemaakt, die over vele jaren nog een effect zullen hebben op mensen die er nu nog niet zijn en geen weet hebben van alles wat er nu op aarde gebeurt, en dan hun keuzen moeten maken, hoe om te gaan met al die effecten van hetgeen nu besloten wordt, gekozen wordt, gedaan of gelaten wordt.

Zie, wie kan het allemaal overzien, wat welke keuzen tot ver in de toekomst voor gevolgen gaat hebben? Geen van jullie mensen zonder Mij te raadplegen, want Ik ben Degene Die alles weet en kent, elke keus en alle gevolgen, en juist heb Ik dat allemaal plaats gegeven in Mijn Schepping van hemel en aarde op zo’n wijze, dat het hoe dan ook goedkomt in Mijn oneindige liefde voor alle mensen.

Geloof Mij, vertrouw Mij, vertrouw op Mijn eeuwig ware oneindige liefde en weet dat het goedkomt, want in Jezus Christus heb Ik jullie mensen verlost van het kwade  voor altijd en eeuwig.

Hemels Brood 7677

Voor veel mensen ligt het accent op zelfredzaamheid, zo onafhankelijk mogelijk te zijn, zodat zij een ander niets schuldig zijn en zij hun leven zelf kunnen bepalen. Maar iedereen is op de een of andere manier met zijn medemensen verbonden, en dat heb Ik zo ingesteld, want iedereen ontvangt zijn leven uit Dezelfde Bron, Die Ik Ben. Evengoed zijn er veel mensen toch afhankelijk van de hulp van medemensen en vaak ontleent degene die hulp geeft daar een mate van macht aan.

Het voelt voor diegene nogal eens als een voorrecht om hulp te bieden, en prettiger om de hulp te kunnen geven dan de hulp nodig te hebben. Maar uiteindelijk is het beter de hulpbehoevende te zijn dan de hulpgevende, want er is toch altijd een mate van nederigheid nodig bij degene die hulp aanvaardt. Niets maakt nederiger dan hulpbehoevend te zijn en voor de hulpgevende is het moeilijk om in diezelfde nederigheid te geven wat nodig is.

Juist die nederigheid is nodig om op de juiste manier te kunnen geven, zoals de hulpbehoevende in nederigheid kan ontvangen. Maar in de wereldse samenleving is daar nog niet in alle opzichten een juiste balans in gevonden, en zo is het dat er allerlei gebeurtenissen plaatsvinden die een contrast laten zien tussen waar het goed gaat en waar het niet goed gaat, waar een zekere mate van vrede als vanzelfsprekend aanwezig is en waar die niet aanwezig is, en waar hulp gewenst is. Hulp uit liefde.

In zulke onverwachte situaties komt het erop aan wie de nodige hulp gaan geven, zo dat mogelijk is. En wie daarbij Mijn hulp vraagt, die zal Mijn leiding zeker ervaren en de weg vinden die zinvol is om te gaan in de omstandigheden zoals die zich voordoen. Bedenk daarbij dat Ik niemand vraag boven zijn krachten te gaan. Niemand hoeft meer te doen dan voor hem mogelijk is. Geef wat je wilt, maar niet kunt, in Mijn Hand, en Ik zorg ervoor, in Mijn liefde ligt hoe dan ook al het werk.

Hemels Brood 7678

Veel mensen spiegelen hun eigen tekortkomingen als mens op aarde aan Mij, hun Schepper en Levengever. Zij denken dat Ik de gevoelens die zij hebben precies zo heb, dat Ik net als zij gevoelens van liefde, maar ook gevoelens van haat heb, in boosheid kan vervallen, wraakzuchtig kan zijn, enzovoorts. Maar niets daarvan is waar. De mens heeft op aarde te maken met onwaarheid, oneerlijkheid, leugens, bedrog, wraak, jaloezie, verleiding tot van alles wat geen liefde en waarheid is, en Ik heb dat tot een zekere mate toegestaan om wijze, liefdevolle redenen.

De Schepping van hemel en aarde is uniek in het hele oneindige universum, er is daarvan geen tweede. En jullie mensen zijn uniek, met al wat er op de aarde en om de aarde tot oneindig ver in het universum is, ook daarvan is geen tweede. De moeilijkheid is om dat te zien, want zoals jullie mensen elkaar zien en meemaken, met zowel goed en liefde als kwaad en boosheid, zo kunnen jullie Mij niet zien, want Ik ben alles tot in de oneindigheid van Zijn, en dat is met het materiële oog niet te zien zoals jullie elkaar individueel kunnen zien. Dat wil niet zeggen dat Ik er niet ben, en dat is toch wel wat nogal veel mensen als conclusie trekken, omdat zij niet beseffen hoe Ik wel te zien ben, in alles en iedereen te zien ben, niet met het materiële oog, maar met het geestelijke innerlijke oog dat ieder mens heeft, maar veel mensen besteden daar weinig of geen aandacht aan.

Zie, innerlijk kan iedereen zien en weten dat Ik volmaakte liefde ben, zonder enig kwaad, dat Ik geen haat heb, geen boosheid, geen wraak koester. Ik ben volmaakte, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige ware liefde en haar volmaakte wijsheid in alles en iedereen, en daarin zichtbaar voor iedereen, maar wie zelf die liefde niet nastreeft, wie alleen met zijn materiële ogen kijkt en vooral met zijn verstand wat hij ziet beredeneert, die zal denken dat Ik net als hij mens ben, terwijl Ik volmaakt leven in eeuwigheid ben, de eeuwige gelukzaligheid van werkelijk levend Zijn. En juist, lieve mensen, heb Ik hemel en aarde met alles erop en eromheen voor jullie mensen geschapen, heb Ik voor jullie heil en eeuwig geluk jullie van Mijn leven gegeven. Heel eenvoudig, omdat Ik jullie ten diepste innig liefheb.

Hemels Brood 7679

In den beginne was de aarde woest en ledig, maar toen Ik de Schepping voleindigd had, was het een aangename plek voor de mens om te verblijven. Inmiddels is het zo’n aangename plaats niet meer voor veel mensen, en of zij daar nu wel of niet een persoonlijke schuld aan hebben, het is hoe dan ook de mens die in zijn vrijheid dusdanig gehandeld heeft, dat het zo aangenaam als in den beginne lang niet meer is. En de moeilijkheid daarbij is, dat de mens zijn eigen aandeel daaraan niet ziet of niet wil zien, niet wil toegeven dat het verval van de aarde zijn eigen toedoen is.

Juist die blindheid voor het eigen handelen staat een verbetering van al wat onaangenaam is in de weg en veroorzaakt meer narigheid dan nodig zou zijn, wanneer de mens zijn eigen tekortkomingen onder ogen zou zien. Niet dat alle mensen zo blind zijn, maar zij zijn met weinigen die in Mij, hun Schepper, geloof hebben en vertrouwen op Mijn liefde en haar wijsheid. En jullie zeg Ik, Ik zal jullie geloof en vertrouwen niet beschamen, maar de tijd is nog niet gekomen waarop Ik zal ingrijpen, eerst is het nodig dat de maat vol is. Niet de maat waarmee mensen meten, maar de maat waarmee Ik meet.

Heb daarom nog geduld, wees nog steeds verdraagzaam, help degenen in nood, en blijf in vrede, oordeel niet. Want geen oordeel van mensen kan juist zijn, omdat ieder van jullie nog te maken heeft met misvattingen en gebrek aan kennis van de volkomen zuivere waarheid, omdat er ook voor jullie nog steeds verleiding is, die moeilijk te weerstaan is, en ook jullie nog blinde vlekken hebben. Maar wees ervan verzekerd dat het allemaal goedkomt, op Mijn tijd en op Mijn wijze, want Ik heb in alles voorzien en weet het beste hoe te handelen. Kom bij Mij in je hart en ontvang Mijn zegen, Mijn troost en Mijn liefde en vrede zal in je hart zijn.

Hemels Brood 7680

Lief mens, Ik, jouw Schepper, ben jouw leven. En hoe je ook dwaalt op de aarde, of je nog aan verleidingen toegeeft, of je alles wat je misverstaat van Mijn Woord beseft of je nog niet in alles al helemaal de ware liefde en haar wijsheid bent in alle opzichten, Ik ben jouw leven. Niets kan daar in de eeuwigheid iets aan veranderen, Ik ben jouw leven.

Of je wel of niet in Mij gelooft, jouw Schepper, jouw God, dat doet er niets vanaf dat Ik jouw leven ben. Hoe je het ook wendt of keert, Ik ben jouw leven. Hoe jij in je vrijheid ook met jouw van Mij gekregen leven omgaat, in hoeverre je Mijn Woord, Mijn aanbevelingen, Mijn uitleg over de waarheid van leven, de waarheid van liefde en haar wijsheid ook wel of niet begrijpt en aanneemt, Ik blijf eeuwig en altijd jouw leven en het leven van alle mensen.

Juist omdat Ik het Enig ware leven Ben van alles en iedereen, heb je altijd en eeuwig hoe dan ook met Mij te maken, heeft iedereen altijd en eeuwig met Mij te maken. In de vrijheid van keus in doen en laten zal dat voor iedereen anders zijn, maar de basis waarop iedereen, ieder mens, met Mij te maken heeft, zal altijd ware, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid zijn. En ja, hoe meer iemand Mijn Woord en Mijn uitleg over het ware leven gaat begrijpen en aannemen zoveel hij kan, des te dichter zal hij bij Mij komen.

Evengoed ben Ik ook in alle mensen die niet in Mij geloven, niet naar Mij luisteren, hun leven, en ook zij zullen dus met Mij te maken krijgen. Zo zal iedereen over de aarde zijn weg gaan, terwijl Ik hun leven ben, voor eeuwig en altijd. En al duurt het nog zo lang, ieder mens zal uiteindelijk bij Mij, zijn ware leven, uitkomen, bij ware liefde en haar wijsheid Die Ik Ben, en zien dat alleen liefde en haar wijsheid het ware leven is, Die Ik Ben.

Hemels Brood 7681

Leer Mij kennen in je hart, leer Mijn Woord kennen en de betekenis begrijpen, leer Mij te zien met je innerlijk oog, leer Mij verstaan met je innerlijk oor, en hoe meer je Mij leert kennen, Mijn liefde gaat voelen, des te minder zorgen zul je je maken. Want wie Mij heeft leren kennen in zijn hart, wie Mijn Woord op de juiste manier heeft leren verstaan, met zijn innerlijk oog Mij in zoveel er bestaat is gaan zien en Mijn zachte stem met zijn innerlijk oor is gaan horen, die weet en voelt dat Ik er altijd ben en altijd voor iedereen zorg, dat er geen reden tot zorg is, ook al is op aarde niet alles even prettig en aangenaam.

Wie Mij kent en Mijn Woord is gaan verstaan en Mijn Stem als een innerlijk gegeven gedachte is gaan horen, die begrijpt dat de vrijheid van de mens er moet zijn om zichzelf levend te kunnen ervaren en begrijpt dat de vrijheid van keus prettige en onprettige gevolgen kan hebben. Daarbij begrijpt diegene ook dat Ik die gevolgen, hoe onprettig ze ook kunnen zijn, in Mijn liefde ten dienste aan de mens ombuig, al maakt dat de situatie niet altijd aangenamer. Maar juist wat onaangenaam is geeft mensen zicht op datgene wat anders verborgen gebleven zou zijn, opent ogen en oren voor wat waar is en wat leugen en bedrog is.

Al is het op aarde niet gemakkelijk verblijven in allerlei opzichten, het is de weg tot werkelijk gelukzalig leven in eeuwigheid, het is de weg tot waarheid en liefde, het is de weg naar Mij, jullie Schepper, en zonder een verblijf op de aarde is er geen eigen besef van bestaan te verkrijgen. Daarom is ieders verblijf op aarde van groot belang en is ieders vrijheid van zijn, alle gebeurtenissen, van groot belang om te kunnen komen tot volmaakt gelukzalig, werkelijk zelfstandig leven, welke uit Mij het Enig ware leven is. Kom in Mijn liefde, leer Mij kennen, leer waarheid en liefde te zijn zonder zorgen, wees blij!

Hemels Brood 7682

Misschien is het vandaag voor jou een makkelijke, een fijne dag, kun je genieten van de zon, de bloemen en gelukkig zijn, en misschien is het morgen ook zo’n fijne dag, maar dan kan er ineens een minder fijne dag komen, een dag waarop je te maken krijgt met onaangename gebeurtenissen, waar je van tevoren geen weet van had. Zo gaat het op aarde nu nog op en neer, het goede en het minder goede wisselen elkaar af en je hebt er steeds weer mee te maken dat het prettig is en dan weer niet prettig is. Maar zo blijft het leven niet, het eeuwig ware leven is eeuwig prettig, is eeuwig goed en aangenaam, is eeuwig ware liefde en haar wijsheid, waardoor alles eeuwig goed is en blijft.

Dat is waar jullie op aarde allemaal naar op weg zijn, naar het eeuwig gelukzalige leven, de volkomen volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid. Nu is dat voor veel mensen niet te geloven, slechts weinig mensen beginnen in te zien wat de ware weg om op aarde te gaan is, maar de tijd gaat komen dat begrepen gaat worden dat alleen waarheid, liefde en haar wijsheid de mens kan brengen tot een fijne prettige samenleving. De tijd zal komen dat misdaad niet meer loont, dat geld en macht geen bestaansrecht meer hebben, dat ware rijkdom niet in bezit, in hoger, in meer, in beter, in macht en noem het allemaal maar op ligt, maar in waarheid, in ware liefde en haar werkelijke wijsheid.

Daarbij zullen mensen gaan zien dat Ik die waarheid, die liefde, die wijsheid in werkelijk leven Ben, eeuwig Ben en dat Ik, jullie Schepper, de Enige ware Bron ben waaruit jullie mensen eeuwig die waarheid, die liefde, die wijsheid kunnen putten, dat Ik in ieder mens levend aanwezig ben, het eeuwig werkelijke leven Ben, welke Ik aan jullie in gebruik geef om te zijn. Zo hebben alle mensen Mijn leven in gebruik en zo ben Ik in ieder van jullie eeuwig Zijn, waaruit jullie eeuwig zijn. Zo ben jij op aarde om die weg te gaan naar het eeuwig ware gelukzalige leven, naar Mij, jullie werkelijke Zijn.

Hemels Brood 7683

Hoe onaangenaam ook, maar wat nodig is om te gebeuren om alle mensen tot de waarheid van leven, de ware gelukzaligheid van werkelijk leven te brengen, zal gebeuren. En hoe mensen over al hetgeen niet aangenaam is ook denken, wat zij er ook over zeggen, welke meningen mensen er ook over hebben, de waarheid van werkelijk leven blijft eeuwig de waarheid, geen mens die daar iets aan veranderen kan, en uiteindelijk zal ieder mens de waarheid van werkelijk leven beseffen en dankbaar zijn voor alles wat zo gebeurde als nodig was en is.

Veel mensen stellen zich voor de tijd van hun leven iets ten doel. Veel mensen dromen ervan rijk en onafhankelijk te zijn, vrede te krijgen, anderen dromen van roem, bekendheid, anderen willen naam maken met de talenten die zij hebben, maar er is voor alle mensen een veel belangrijker doel, dat is tot het ware gelukzalige leven voor altijd te komen, tot Mij, jullie Schepper, jullie ware leven te komen.

En er is een klein aantal mensen, over de aarde verspreid, die beseffen wat het ware doel van hun leven op aarde is, die zich inzetten om bij Mij te komen, die ernaar zoeken de ware liefde voor elkaar en voor Mij te leven. En jullie die dat nastreven zeg Ik, Ik zie en ken jullie in jullie moeite om tot Mij en Mijn ware liefde te komen, Ik weet dat de weg die jullie gaan niet de makkelijkste weg is, maar jullie weten dat het Mijn weg is die Ik in Jezus Christus op aarde gegaan ben, voor jullie en voor alle mensen, of zij dat nu wel of niet geloven.

Ik geef jullie Mijn hulp en Mijn steun zoveel mogelijk zonder jullie vrijheid in welk opzicht dan ook te belemmeren, evengoed is het geen gemakkelijke weg. Wat er ook gebeurt, houd vast aan die weg die waarheid, liefde en haar wijsheid is, blijf daaraan vasthouden, ook in moeilijke tijden, geef niet op, en je zult verrast zijn welk een zaligheid en liefde je treft wanneer je aan het eind van die weg bij Mij aankomt in de eeuwig ware vrede van werkelijk leven, Mijn oneindige liefde.

Hemels Brood 7684

Mijn Woord is Mijn Woord en geen mens kan daar iets aan veranderen, niets en niemand kan daar iets aan afdoen of toevoegen. Mensen kunnen Mijn Woord verkeerd verstaan, niet begrijpen, anders interpreteren dan bedoeld is, maar niets kan de werkelijke betekenis veranderen. Mensen kunnen zeggen dat dit of dat met Mijn Woord bedoeld is, terwijl het dat niet is, en mensen kunnen een verkeerde uitleg van Mijn Woord geloven, maar dat verandert evengoed de ware werkelijke betekenis niet. Door de eeuwen heen zijn er allerlei meningen over de betekenis van Mijn Woord gegeven, sommige redelijk goed, maar veel niet goed, dwingend en de mens op dwaalsporen brengend.

Zie, Mijn Woord heeft altijd ware onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid als basis, de mens volkomen vrijlatend om wel of niet naar die liefde, naar Mijn Woord te handelen. Wanneer nu iemand denkt, “maar hoe moet ik, onwetende, dan te weten komen of iemand een juiste of onjuiste uitleg aan Uw Woord geeft, hoe leer ik Uw Woord kennen zoals U het bedoeld heeft”, die zeg Ik daarop, jij, mens, hebt Mijn Woord in je hart, Mijn totale Woord, en je hoeft in je hart Mij maar te vragen hoe Mijn Woord te verstaan, wanneer je oprecht Mij om uitleg vraagt, dan zorg Ik ervoor dat je de juiste uitleg krijgt, en wel zodanig dat je er zeker van kunt zijn dat die uitleg de volkomen juiste is.

Maar wanneer je zelf gedachten over de betekenis hebt en die niet loslaat, overtuigingen hebt die vastgeroest zijn, dan zal het moeilijk voor je zijn om de waarheid van Mijn Woord en de diepe betekenis in je te gaan vinden. Toch zal Ik je helpen om tot de kern van Mijn Woord te komen, want dat is het beste voor jouw heil. Want Ik heb jou lief, intens lief, Ik heb alle mensen lief en vanuit die intense diepe liefde help Ik alle mensen om Mijn Woord en de betekenis te gaan verstaan en binnen in je hart de Enig ware liefde, Mijn liefde, te vinden, voor jou en ieders heil.

Hemels Brood 7685

Satan of Satana betekent oorspronkelijk het tegenovergestelde. Daarmee wordt het tegenovergestelde van waarheid en liefde benoemd, wat het kwaad is. Het kwaad beheerst, heerst over mensen, drijft mensen tot daden die tegengesteld zijn aan waarheid en liefde, en het is aan de mens om de weg te vinden waarlangs hij kan gaan zonder door het kwaad beheerst te worden.

Het kwaad wil niet benoemd worden, wil niet gezien worden, wil heersen zonder ontdekt te worden, het kwaad verleidt mensen in hun zwakte, en de mens is zwak wanneer hij angst heeft, wanneer hij in onaangename situaties is, wanneer hij verlangens heeft en zo meer. Het kwaad wil verborgen blijven en hult zich daarom in allerlei vormen die onschuldig lijken te zijn maar dat niet zijn. En zodra het kwaad ontdekt wordt, neemt het een andere vorm aan, want dat vermogen heeft het, om zich in een seconde om te vormen, zonder dat het opgemerkt wordt.

En ja, ieder mens heeft met het kwaad te maken, want het kwaad, dat is het tegenovergestelde van waarheid en liefde, heeft plaats gekregen in het centrum van de aarde met een zekere macht, tegengesteld aan waarheid en liefde. Maar ook waarheid en liefde is op aarde, is in alle mensen aanwezig. Nu is het aan de mens om tot de juiste weg te komen. Want alleen via die ware juiste weg is de mens beschermd tegen het kwaad, iedereen die die weg gaat, wordt gevrijwaard van het kwaad.

Iedereen die beseft dat Ik in Jezus Christus die weg ben en zoveel als in zijn vermogen ligt die weg verkiest te gaan, oprecht uit zijn hart, die zal weinig door het kwaad bevangen worden. Want wie met Mij gaat zal door het kwaad gemeden worden, want in Mijn buurt verliest het kwaad al zijn vermogen tot wat dan ook. Zie, Ik ben waarheid en werkelijk ware liefde en haar volmaakte wijsheid. Liefde beheerst niet, liefde heerst niet, liefde ben Ik, liefde geef Ik, en wie Mijn liefde in alle oprechtheid aanneemt zal ieder kwaad, in welke vorm ook, herkennen en kunnen weerstaan met liefde.

Want weet dit allemaal, het kwaad is er, maar Ik, de waarheid, ware liefde en haar wijsheid, het werkelijk ware leven, ben er ook, in jou jouw leven, in alle mensen het ware leven, en met Mij ben jij geborgen in vrijheid. In die vrijheid is het aan jou om te kiezen voor Mijn weg, voor waarheid en ware wijze liefde, het eeuwig ware gelukzalige leven waar nooit en te nimmer ooit enig kwaad is of kan zijn. Die keus is aan jou, mens op aarde.

Hemels Brood 7686

Liefdevolle hemelse Vader, alles wat U doet is altijd goed, wat wij doen is nog steeds gebrekkig, ook al proberen wij het zo goed mogelijk te doen.

Lief mens, jullie inzet om het goed en liefdevol te doen is al verblijdend, maar regelmatig houden jullie dat in eigen hand, terwijl het voor jullie vorderingen beter zou zijn om wat jullie goed willen doen in Mijn Hand te leggen en je helemaal over te geven aan Mij. Ik weet dat dat niet zo gemakkelijk is als het lijkt, maar werkelijk, je wil om Mijn weg te volgen en naar Mij te luisteren hoe die weg te gaan zal je sneller brengen waar je in goedheid en liefde wilt zijn, bij Mij.

Het leren liefde te zijn komt neer op dat in alle nederigheid aan Mij over te laten en alles wat je bij jezelf aantreft dat nog niet in al je handelen waarheid en liefde was of is, Mij te vertellen. Niet dat Ik dat nog niet bij je gezien heb, maar voor jou is het belangrijk dat je Mij laat weten dat je dat zelf ook gezien hebt, dat je je bewust geworden bent van hetgeen nog niet perfect is en Mijn hulp en raad wilt. Dan geef je Mij de mogelijkheid om datgene op je pad te brengen waardoor je kunt oefenen en leren en kunt groeien in waarheid en liefde.

Want je bent een vrij mens en vanwege die vrijheid is het nodig dat je Mij toelaat om jou te helpen, anders zou Ik je in je vrijheid belemmeren en dat zou je in je groei tot waarheid en liefde belemmeren. De overgave aan Mij is nodig en voor jouw leerproces heel belangrijk en voor het behoud van jouw vrijheid en bewustheid, die eigen persoonlijke mens te zijn die je bent. In dat opzicht mag je nog gebrekkig zijn, want je bent lerende en je wil om tot het ware volkomen liefdevolle leven te komen is daarbij al heel wat waard, zeker wanneer je je in alle vrijheid zelf in alle nederigheid aan Mij overgeeft.

En wanneer dat in situaties heel moeilijk voor je is, hoef je Mij dat alleen maar te zeggen in je hart, dan geef je Mij al de mogelijkheid je daaroverheen te helpen en het voor jou makkelijker te maken om los te laten en je aan Mijn hulp over te geven. En al snel zul je merken dat het toch niet zo moeilijk is om Mij te volgen op Mijn weg en te beseffen wat het beste is om te doen of te laten, en je zult de kracht vinden om Mijn raad eenvoudig op te volgen. En het resultaat zal je zeker blij en gelukkig maken, niet aards maar hemels gelukkig.

Hemels Brood 7687

De mens leefde in den beginne in het Paradijs in levensomstandigheden die hem alles boden wat hij nodig had, zonder dat hij daar enige moeite voor hoefde te doen. Hem was ten stelligste gezegd niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad en niet te eten van de boom des levens. De reden daarvoor had te maken met het vermogen van de mens, die in bepaald opzicht nog in de groei was. De mens had nog niet het vermogen om de kennis van goed en kwaad op de juiste manier te begrijpen en in zijn paradijselijke sfeer te blijven, en al helemaal nog niet om het volkomen leven in zich op te nemen zonder in de eeuwige dood terecht te komen. Het was dan ook Mijn oneindige liefde die hem liet weten geen van beide bomen aan te raken en zeker niet ervan te eten.

Maar in de kern van de aarde is de geest van Lucifer gebonden, met een zekere macht die Ik hem gegeven heb, om belangrijke redenen voor het heil van de mens. Op een moment naar zijn keus zette hij zijn macht in en verleidde de mens ertoe te eten van de boom der kennis van goed en kwaad. Maar de mens was nog niet in staat om die kennis op de juiste manier te verstaan, en wanneer hij ook verleid zou worden tot het voortijdig eten van de boom des levens zou hij de mogelijkheid tot de eeuwige gelukzaligheid van het ware werkelijke leven verliezen. Om dat te voorkomen was het voor hem niet mogelijk om in de paradijselijke sferen te verblijven, en bovendien moest hij nu zelf de betekenis in de vrijheid van zijn gaan ontdekken, vallend en opstaand met pijn en moeite. Dat had Ik de mens uit ware liefde graag bespaard, maar dan had Ik moeten ingrijpen in de vrijheid van de mens en daarmee zou Ik hem zijn vrijheid afgenomen hebben. Vanaf het moment dat de mens voortijdig gegeten heeft van de boom der kennis van goed en kwaad is het leven op aarde voor de mens moeilijk, en de krachten van de in de kern gebonden geest van Lucifer spelen daarbij een grote rol.

Mijn liefde voor de mens heeft Mij ertoe gebracht in Mijn Zoon, de Mens Jezus Christus, naar de aarde te komen en de mensen te leren begrijpen wat ware liefde is en hoe om te gaan met elkaar in het geloof in Mij, jullie Schepper, en Mijn liefde voor alle mensen. Mijn lijden, sterven en opstanding toont de weg die voor alle mensen uitkomst biedt om tot de ware gelukzaligheid van het eeuwig werkelijke leven te komen en vrij te komen van de invloed van Lucifer, mogelijk zelfs hem te brengen tot die eeuwige zaligheid van werkelijk leven. Maar nog altijd is het nodig dat de mens de weg daartoe zelf vindt, om zijn vrijheid te kunnen behouden, zijn eigen besef te bestaan.

Daartoe heb Ik hem de Bijbel, Mijn Woord gegeven met de tien belangrijkste aanbevelingen, die de mens de “Tien Geboden” genoemd heeft. Eén daarvan is “Heb uw naaste lief als uzelf”, maar alleen al de betekenis ervan om jezelf lief te hebben, is nog door veel mensen niet begrepen en dat staat het liefhebben van de naaste in de weg. Jezelf liefhebben is niet je tegoed doen aan alles wat je voor jezelf verlangt, aan alles waar je behoeften naar uitgaan, maar is tot het ware leven in ware gelukzaligheid komen door anderen lief te hebben en Mij, jouw Schepper, God en hemelse Vader lief te hebben en Mij te volgen in Jezus Christus, het kruis van het aardse leven te dragen, wat er ook op je pad komt, in alle nederigheid en overgave aan Mijn ware liefde. Dan kom je tot werkelijk leven, tot het werkelijk begrijpen van Mijn Woord, van Mijn liefde en haar wijsheid, het eeuwig werkelijk gelukkige vredige werkzame leven, in en uit Mij.

Hemels Brood 7688

Wanneer je de verleiding tot wat dan ook, wat niet in alle waarheid en zuiverheid gelijk ware liefde is, met kracht wilt weerstaan en je merkt dat het je regelmatig niet lukt, denk er dan aan dat je altijd in je hart bij Mij kunt komen en Mij je zwakte kunt zeggen, dan zal Ik je de kracht geven die nodig is om die verleiding te kunnen weerstaan.

Je hoeft die kracht niet in jezelf te zoeken, zoek die kracht bij Mij in Mijn liefde en haar wijsheid en neem wat Ik je daarvan geef aan, dan zul je al gauw zien dat de verleiding verstomt, want tegen Mijn kracht is deze niet opgewassen. En er is maar weinig nodig van Mijn kracht, die volkomen liefde is, om de verleiding op de vlucht te jagen, want van liefde moet de verleiding niets hebben. Per slot van rekening is de verleiding het tegenovergestelde van liefde en ontneemt liefde deze haar kracht in alle opzichten. Daarom zou het voor veel mensen beter zijn om Mijn ware liefde meer en meer aan te nemen, het zou hen een meer solide bescherming geven tegen het kwaad dat op aarde aanwezig is.

Niets kan het kwaad beter bestrijden dan ware liefde. Geen enkel wapen, geen bommen, geweren, pistolen of noem maar op, kan bereiken wat ware liefde kan bereiken. Ieder mens kan voor kracht en liefde bij Mij komen en Ik zal daarvan geven in een overlopende maat aan iedereen die met een oprecht goedwillend hart bij Mij komt in Jezus Christus Naam en Mij daarom vraagt.

Veel mensen denken zelf wel goed te kunnen doen, hun hulp te kunnen geven waar zij denken dat hun hulp nodig is en Mij daarvoor niet nodig te hebben, maar daarin vergissen zij zich toch, want welk vermogen zij ook denken te hebben, het heeft eeuwig altijd zijn oorsprong in Mij, jullie Schepper, het is uit ware liefde uit Mij aan hen gegeven, alleen hebben zij het besef daarvan nog niet. Maar de tijd zal hen leren waar alle liefde en alle goedheid in werkelijke waarheid vandaan komt, Wie Ik Ben en wie zij uit Mij mogen zijn.