Hemels Brood 7348 t/m 7378

Hemels Brood 7348

Soms kan het geloof in Mij en Mijn liefde iemand in zijn vrijheid belemmeren, wanneer hij volgens Mijn liefde wil leven, het goede wil doen en al zijn doen en laten steeds weer controleert of het wel goed en naar liefde is, of het wel voldoet aan wat er in de Bijbel staat en voldoet aan de tien geboden, enzovoorts.

Die mens is niet met zijn hart, maar met zijn verstand zijn geloof in Mij tot uiting aan het brengen en legt zichzelf veel dwang op, terwijl ware liefde geen dwang kent. Het handelen naar ware liefde is bedoeld om in vrijheid uit het hart tot uiting te komen. Er zullen momenten zijn waarop afgeweken wordt van liefde, zelfs van waarheid, zelfs bij de meest in Mij gelovende mens. Dat kan iemand een schuldgevoel geven en dat kan soms moeilijk losgelaten worden. Maar het verblijf op aarde, lieve mensen die in Mij geloven, is een weg waarop je steeds van alles tegenkomt om je te leren Mijn liefde te worden, en op een gegeven moment in alle opzichten te blijven.

Het is niet zo dat Ik van jullie verwacht dat je van het ene op het andere moment Mijn volmaakte liefde in alle opzichten bent, het is een proces, en van dat proces heb Ik de leiding, op een manier die niemand in zijn vrijheid belemmert. Dat betekent dat je niet direct volmaakt bent wanneer je in Mij en Mijn liefde gelooft, juist dan begint dat proces in je bewustheid van leven te groeien en groeit je liefde voor je medemensen en voor Mij, met vallen en opstaan. Schaam je niet voor je vallen, Ik help je weer overeind. Zie wat je ervan leert en groei daarmee verder.

De volmaakte liefde groeit niet in je verstand, maar in je hart, waar Ik Ben, waar Ik, de Bron van jouw leven, van ware liefde en haar wijsheid, jou leid, zonder jouw vrijheid te belemmeren, tot jij uit Mij zelf in alle vrijheid gelijk Mijn liefde bent en voor altijd blijft.

Hemels Brood 7349

Ik ben niet specifiek man of specifiek vrouw. Ik Ben. Ik ben Leven en leven is Zijn. Zijn is in alle mensen hun leven Die Ik Ben. Zijn is in de man gelijk als in de vrouw. Ik ben bestaan in ieder mens, terwijl de persoonlijkheid van ieder mens gedeeld is in man of vrouw. Samen in Mij eenheid, samen eenheid in leven, zodat de mens op aarde, in zijn tijdelijk materiële verschijningsvorm niet alleen is. Dat heeft een diepgaande reden, die vooralsnog door veel mensen niet te begrijpen is.

In de Bijbel staat daarover wel enige uitleg, maar die is nog te verhuld om duidelijkheid te geven, en ook dat is niet zonder reden. In de vrijheid die de mens op aarde heeft, zijn veel mensen afgedwaald van Mij en Mijn liefde en word Ik door veel mensen nauwelijks of niet gekend. Veelal wordt er een uitleg gegeven aan Mijn Woord die over het algemeen meer een eigen interpretatie is, zonder dat de werkelijke betekenis in de basis begrepen wordt. En zo stellen mensen zich regelmatig de vraag of Ik man of vrouw zou zijn, vooral ook omdat Ik in Mijn Zoon in de mannelijke verschijningsvorm op aarde gekomen ben. En zeker ook dat is niet zonder reden.

Wie Mijn Woord enigszins zou begrijpen, zou kunnen beseffen hoe logisch dat is, voor op de aarde, als mens. Maar door misinterpretatie van Mijn Woord is er op aarde een waardeverschil gekomen tussen de man en de vrouw, ten voordele van de man en ten nadele van de vrouw. Daardoor wordt, over de aarde verspreid, de vrouw min of meer geminacht, wat geheel onterecht is. In verschillende culturen leidt dit zelfs tot ernstige en onaangename situaties voor vrouwen. Er zijn meer volkomen verkeerde interpretaties van Mijn Woord, te veel om hier nu te noemen. Maar laat voor iedereen die dit leest duidelijk zijn, dat man en vrouw samen een gelijke waarde hebben.

Op aarde zowel als in de hemel is de man niet de baas over de vrouw, net zo min als de vrouw de baas over de man zou kunnen zijn. Maar de eigenschappen van de man samen met de eigenschappen van de vrouw, daarin zit de werkelijke waarde in eenheid met Mij, jullie Schepper, jullie liefhebbende God, op aarde in alle mensen in Jezus Christus.

Hemels Brood 7350

De steen des aanstoots. In Jezus Christus ben Ik de steen des aanstoots, de Mens zoals de mens op aarde bedoeld is naar waarheid en liefde te zijn, in volkomen Goddelijke zuiverheid, zonder enige smet.

En steeds wordt de mens ermee geconfronteerd dat hij niet gelijk die Goddelijke zuiverheid is, niet in alle opzichten naar waarheid en volkomen liefde handelt, zijn keus niet vanuit zijn hart vanuit liefde maakt, maar ingegeven door verlangens naar macht, roem en rijkdom, zowel in het klein als in het groot. Steeds opnieuw krijgt hij te maken met de onvolmaaktheid van zijn keuzen, wanneer hij in zijn vrijheid zijn eigen weg gaat, terwijl Ik hem in alle opzichten in Jezus Christus de Enige ware Weg tot het volkomen volmaakt gelukkige Leven getoond heb om te gaan.

Wanneer hij die door Mij aangegeven weg uit eigen vrije wil kiest te gaan, ben Ik er om hem daarbij in alle opzichten te helpen, zonder zijn vrijheid op enigerlei wijze te belemmeren. Het zal dan niet een gemakkelijke weg voor hem zijn om te gaan, want de weg die Ik op aarde gegaan ben, is niet gemakkelijk te noemen, maar in Mijn spoor zal het voor hem niet zo moeilijk zijn als het voor Mij in de Mens Jezus Christus geweest is. Ik heb het pad bereid, zodat de mens in zijn vrijheid die weg kan gaan en alles is zodanig voorbereid dat wie die weg gaat, zeker in Mijn hemel komt, in de volkomen waarheid van Mijn liefde en haar wijsheid, in de volmaaktheid van Mijn gelukzalige Leven.

Maar zolang een mens die keus in zijn vrijheid niet maakt en eerst nog zijn eigen wegen kiest, zal Ik er steeds zijn, op elke weg die hij kiest, als de steen des aanstoots. Niet om hem dwars te zitten, te belemmeren in zijn vrijheid, maar om hem uit ware liefde te behoeden voor al te veel ongemak van de door hem uit eigenbelang gekozen wegen. En eens zal hij in zijn vrijheid Mij daarvoor dankbaar zijn, wanneer hij tot zicht komt in Mijn licht. Want eens zal ieder mens in Mijn zuivere licht komen en het ware leven uit Mij zien, en ten diepste weten wie hij is en Wie Ik Ben, het ware eeuwig gelukzalige Leven. En eens zal iedereen gelijk Mij gelukzalig levend Zijn.

Hemels Brood 7351

Wanneer je denkt dat je het weet, zijn er ineens mensen die het precies iets anders weten en je daarvan proberen te overtuigen. Dan kan het zijn dat je in twijfel raakt, want zoals diegene het denkt te weten, zou het eigenlijk ook waar kunnen zijn. Op zulke momenten word je van je hart naar je verstand getrokken, tot redeneren met je verstand gebracht, en ineens ben je er niet meer zo zeker van of wat je denkt te weten wel waarheid is.

Zie, iedereen is vrij om zijn eigen ideeën en gedachten te hebben en dat met zijn verstand zo logisch mogelijk te maken. Maar daarmee hoeft het nog niet de waarheid te zijn. Er is heel veel wat niet te weten is door de mens en dat is voor hem juist een moeilijkheid, want hij wil weten, begrijpen, en hij zoekt ernaar de gegevens die hij heeft sluitend te krijgen. Maar, lief mens, dat is nog niet mogelijk, want er is nog zoveel afdwaling van waarheid en ware liefde wat nog geheeld moet worden door Mijn liefde, wat op de achtergrond ongezien en onopgemerkt gebeurt, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, dat een totaal weten, een totaal kennen, een totaal zien nog niet mogelijk is.

Er gebeuren zoveel dingen buiten het gezichtsveld van de mens, op zoveel plaatsen op de aarde, er wordt zo enorm veel gelogen, verdraaid, verzwegen, anders uitgelegd dan waar is, omdat de waarheid niet gekend wordt, je kunt je daar geen voorstelling van maken. Welke taal je ook neemt, wat er ook in gezegd wordt of geschreven staat, het is altijd op verschillende manieren te interpreteren en dat gebeurt dan ook veelvuldig. Wie kan dan weten wat werkelijk waar is?

Er is maar één plaats waar je voor waarheid terecht kunt, en dat is bij Mij in je hart. Wanneer je daar in alle nederigheid en oprechtheid komt, zonder eigen mening, zonder eigen invullingen, en je bereid bent om ook je eigen tekortkomingen, je misvattingen, je verstandelijke overwegingen los te laten en naar Mij te luisteren. Evengoed zal het dan nog niet mogelijk zijn om je alles te laten weten, om je ook dat wat achter de schermen uit Mijn liefde gebeurt te laten weten, omdat het teveel omvat en verborgen moet gebeuren om de vrijheid van de mens niet te belemmeren.

In alle opzichten raad Ik iedereen die wil weten aan, volg Mij en Mijn liefde in je hart, dan weet je steeds het optimale van wat er in Mijn ware liefde te weten is.

Hemels Brood 7352

De vrije wil van de mens is de leidende factor voor alle gebeurtenissen op aarde in de ordening die Ik vanuit Mijn liefde en haar wijsheid heb ingesteld. In die ordening is alles gevat op een dusdanige manier dat de vrijheid van de mens niet belemmerd wordt, en dat alles wat hij kiest te doen of te laten, te zeggen of te zwijgen dienstbaar is aan het doel van zijn bestaan op aarde. Dat is het ware gelukzalige leven voor altijd en eeuwig te bereiken, uit eigen vrije wil, uit eigen verworven inzicht, uit ware liefde voor Mij en zijn medemensen en tenslotte uit liefde voor zichzelf, op een volkomen onbaatzuchtige onvoorwaardelijke wijze.

Maar vooralsnog is er onder de meeste mensen weinig wil daartoe, weinig inzicht en weinig ware liefde voor Mij, voor medemensen en voor de mens zelf, en is onbaatzuchtigheid en onvoorwaardelijkheid nauwelijks of niet gekend. Zo gezien zijn er voor de mens nog mijlen te gaan. Maar in Mijn liefde zie Ik niet werkeloos toe hoe de mens verdwaalt in zijn eigen keuzen, en ongezien voor het materiële oog werkt Mijn liefde en haar wijsheid aan een ommekeer voor de mens, zonder zijn vrije wil te belemmeren, zodat hij zicht krijgt op de gevolgen van zijn keuzen, die door verlangens beheerst worden en hem blind maken voor de gevolgen daarvan.

Verlangens waarmee de mens de verleiding ruimte en kracht geeft om zijn wil te beheersen en hem van het goede om te doen afhouden. Er zijn veel verlangens onder de mensen, op zich zijn daartussen ook nobele, goede verlangens. Maar de manier waarop de verleiding aanbiedt om ze te bereiken, is vaak niet het goede dienend, gaat vaak met verdraaiingen, leugens en bedrog gepaard, waarbij het lijkt dat het geëigend is om daarvan gebruik te maken, terwijl dat niet juist is.

Let erop, lieve mensen, welke verlangens je hebt, ten goede of niet, ongemerkt kun je de verleiding mogelijkheden geven om je keuzen te beïnvloeden, wat je nauwelijks of niet opmerkt, waardoor je een gemakkelijke prooi bent. Kom in Mijn licht van ware liefde in je hart en je zult zien welke verlangens er in je aanwezig zijn. Ik zal je in je hart de juiste wegen tonen om te gaan, zodat je de verleiding herkent en kunt weerstaan en in waarheid en liefde kunt blijven. Kom dicht bij Mij.

Hemels Brood 7353

Wanneer je ziet dat iemand op een dwaalspoor terechtgekomen is, weet dan dat je diegene alleen met en uit ware liefde kunt helpen in te zien dat hij op een dwaalspoor terechtgekomen is. Zorg er dan voor dat je niet belerend bent, dat je geen ergernis hebt, want dat zal diegene direct voelen en zich ertegen verweren. Wanneer er maar iets van verwijt doorklinkt in je stem, is dat al genoeg voor hem om in verweer te komen.

Aan de reactie op jouw hulp kun je vaak bemerken of je de juiste toon hebt gekozen om te helpen. Bedenk je daarbij dat je zelf ook te verleiden bent en geneigd bent om je te verweren wanneer er afwijzend of aanvallend op je best bedoelde hulp gereageerd wordt. Juist dat zijn ook de momenten waarop je Mij loslaat en niet meer vanuit je hart reageert, maar vanuit minder goede emoties. Vooral wanneer je van onwaarheid beticht wordt, terwijl je in waarheid was, eerlijk en oprecht was. Juist een beschuldiging van onwaarheid kan je tot verweer brengen, wat je loszet van Mij in je hart, zonder dat jij dat zo direct bemerkt. Maar de gevolgen bemerk je wel, want wat je goed bedoelde, ontspoort, en de situatie keert zich tegen je, je boekt geen enkel resultaat en je blijft teleurgesteld achter.

Zo verlopen goede bedoelingen van mensen vaker, en vaker zijn zij dan verbaasd dat hun goede bedoelingen zo verkeerd uitpakken. Wellicht is het de ander, die zijn keuzen waarmee hij op een dwaalspoor terechtkwam niet wil toegeven. Maar kijk toch met Mij samen in jezelf of er toch niet iets in jou was wat niet helemaal zonder oordeel, zonder ergernis, zonder een belerende toon was. Want goede bedoelingen zijn niet een garantie voor volkomen volmaakt handelen, alleen Mijn volkomen ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid is dat, en dat kun jij alleen zijn wanneer je dat rechtstreeks put uit Mij in je hart.

Daar, in je hart, ben Ik de Bron van ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid voor jou. Het is jouw vrijheid daarvan gebruik te maken zoveel je wilt, zodat je goede bedoelingen ook ware zuivere liefde zijn.

Hemels Brood 7354

Sommige mensen willen alles zelf doen, willen zelf hun hoofd stoten, struikelen, door de knieën gaan en alles zelf oplossen. Maar zie, het leven, Mijn leven, is Eén leven, verdeeld over alles en iedereen. Wel heeft iedereen daar een eigen wil, een eigen te kiezen zeggenschap over, maar evengoed blijft het Eén leven met voor iedereen dezelfde kenmerken.

Die kenmerken zijn ware onbaatzuchtigheid, ware onvoorwaardelijkheid, ware barmhartigheid, ware vergevingsgezindheid, werkelijk zuivere waarheid, eerlijkheid en oprechtheid, gevat in ware liefde en haar wijsheid, Mijn ware liefde en wijsheid. En daarin geborgen ligt saamhorigheid en eenheid die rust en vrede geeft aan iedereen die zich daarnaar gedraagt. Maar lang niet iedereen gedraagt zich daarnaar, en zo stoten mensen hun hoofd, vallen mensen, gaan zij door de knieën en lukt het hen niet om wat er daarmee misgaat op te lossen zonder Mij, hun Schepper, hun God, zonder Mijn liefde en haar wijsheid aan te nemen, het werkelijke leven uit Mij.

De mens is vrij in zijn doen en laten en in zijn vrijheid kan hij zich gedragen alsof zijn leven zijn bezit is en het geen verbinding heeft met Mij en zijn medemensen. Kan hij denken dat zijn keuzen aan hem zijn voor zichzelf en losstaan van Mij en zijn medemensen, maar zo is het niet, elk leven is hetzelfde leven, Mijn leven. Het is als een niet te verbreken rode draad waar iedereen aan vastzit en voor een deel mag beheren, terwijl gedacht wordt dat iedereen een afgeknipt stukje van die rode draad heeft, maar ook zo is het niet. Elk leven is deel van Eén leven en staat niet als een afgeknipt stukje op zichzelf.

Hoe meer er gedacht wordt dat iedereen zijn eigen leven is, zonder zich te bekommeren om de eenheid die leven in Mij en alle mensen is, des te meer golvingen, die met onrust en onvrede gepaard gaan, zal dat gegeven. Maar wanneer begrepen gaat worden dat het leven van ieder mens Eén leven, Mijn leven is, en mensen zich daarnaar gaan gedragen, in liefde voor Mij en hun medemensen, des te meer rust en vrede zal er onder de mensen komen en zal Ik er zijn, waarheid, liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7355

Hemelse Vader, het tekortschieten in Uw liefde door ons en onze medemensen, het ongeloof van mensen en het bedrog van mensen is de gezamenlijke pijn van ons allemaal, van alle mensen. Het verlangen is om daarvan verlost te zijn, om daadwerkelijk met alle mensen Uw ware liefde en haar wijsheid te zijn, maar dat lijkt hier op aarde ver weg.

Toch, lieve mensen, ben Ik en is Mijn liefde en haar wijsheid helemaal niet ver weg. Eerder is het omgekeerd en zijn veel mensen er in hun doen en laten ver weg van. Maar Ik ben in ieders hart bereikbaar met Mijn liefde en haar wijsheid aanwezig. En niet alleen dat, maar Ik omring jullie allemaal met Mijn ware onvoorwaardelijke volkomen onbaatzuchtige en aan alle mensen dienstbare liefde. In die dienstbaarheid ligt de bevrijding van alle pijn die op aarde ontstaan is door de keuzen die mensen in hun vrijheid niet naar Mijn ware liefde gemaakt hebben.

Zeker zullen alle mensen van alle kwaad en pijn bevrijd worden. Daarvoor ben Ik in Mijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gekomen en heb Ik de mensen het ware goede en liefdevolle geleerd, ben Ik onschuldig in Jezus Christus gekruisigd en gestorven, maar ten derde dage ben Ik opgestaan en daarmee heeft de verlossing van alle kwaad en alle pijn plaatsgevonden, daarmee heb Ik de weg geopend voor alle mensen om vrij te komen van alle kwaad en alle pijn. Nu is het aan de mens om Mijn uitgestoken Hand van pure ware liefde en haar wijsheid aan te nemen en te leven zoals Ik, toen Ik op aarde was, de mensen geleerd heb, eerlijk en vol liefde voor alles en iedereen.

Mijn Zoon en Ik zijn Eén in Wezen en zo kunnen jullie met Mij in Jezus Christus één in wezen zijn en het kwaad en de pijn overkomen, omdat de Mens Jezus Christus alle verleiding tot het kwaad in alle opzichten overwonnen heeft en het ware gelukzalige leven, zonder enig kwaad en zonder enige pijn, heeft zekergesteld voor alle mensen, omdat Ik jullie mensen vanaf eeuwigheid tot eeuwigheid oneindig intens liefheb. Heb dan Mij lief en je medemensen en besef, jullie zijn allemaal gered!

Hemels Brood 7356

Vanuit zijn vrijheid heeft de mens een drang om zich te laten gelden, om gewaardeerd te worden, om machtig te zijn en te heersen. Bij sommige mensen is dat heel sterk en dringend aanwezig, bij anderen blijft het bij een matige tot milde drang, maar iedereen heeft die drang in meer of mindere mate.

Het tegenovergestelde van die drang om zich te laten gelden, om gewaardeerd te worden, om macht te hebben en te heersen, is Mijn liefde en haar wijsheid te zijn, zonder toe te geven aan die drang. Het is de kunst om een balans te vinden tussen de neiging tot macht en heersen en het besef van Mijn liefde en haar wijsheid. Zowel de neiging tot macht en heersen als het besef van Mijn liefde en haar wijsheid om naar te leven, is nodig om de vrijheid van de mens te waarborgen in de vrije keus tussen het één en het ander.

Dat is in het begin van het bestaan van de mens door de mens in zijn bewustheid gekomen, door af te wijken van Mijn dringend advies om niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad, omdat die kennis daarmee in de bewustheid van de mens zou komen en hij te maken zou krijgen met krachten waartegen hij nog niet opgewassen was. Door toch te eten van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad heeft hij het Paradijs moeten verlaten. Want in het Paradijs stond ook de boom des levens, en het was van groot belang voor de mens dat hij niet ook daarvan zou eten, voordat hij daarvoor sterk genoeg zou zijn. Daarom moest Ik zekerstellen dat het onmogelijk werd voor de mens om daar nog bij te kunnen en ook van te eten en in de eeuwige dood terecht te komen.

Op de daarvoor juiste tijd is het gevaar om in de eeuwige dood terecht te komen veiliggesteld door de Mens Jezus Christus, Mijn Zoon, in Wie Ik Mijn Goddelijkheid tot de Mens bracht, en Die in Zijn Menszijn de dood voor alle mensen voor eeuwig overwon en dat toonde met Zijn opstanding uit de dood. Hoewel het besef van het enorme oneindig grote belang daarvan nog nauwelijks tot een deel van de mensen en helemaal nog niet tot een ander deel van de mensheid is doorgedrongen, is daarmee voor alle mensen het eeuwig gelukzalige werkelijke leven, zonder enig kwaad, veiliggesteld.

Iedereen kan het ware eeuwig gelukzalige leven nu bereiken, iedereen zal het eens bereiken, wanneer de tijd daarvoor aangebroken is. Verblijd je daar om, want Mijn Woord is waarheid tot in eeuwigheid voor alle mensen.

Hemels Brood 7357

Mijn hoogste hemel is de hoogst volmaakt zuivere onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar hoogst volmaakte wijsheid waarin de volkomen volmaakte gelukzaligheid ervaren wordt die in eeuwigheid door niets en niemand verstoord kan worden en oneindig eeuwig is en blijft. Dit is de meest gelukzalige hoedanigheid die een mens bereiken kan.

Het is niet een hoedanigheid die gemakkelijk te bereiken is. Er zijn veel verschillende fasen voordat Mijn hoogste hemel bereikt kan worden, maar het is voor iedereen mogelijk. Alleen zijn er op aarde onder de mensen nogal wat misverstanden en verschillende meningen over hoe Mijn hoogste hemel op aarde verdiend zou kunnen worden. Daarover zeg Ik, er is geen manier waarop Mijn hoogste hemel verdiend kan worden, alleen de groei in ware liefde en haar wijsheid is een weg daarnaartoe. Ieder mens kan groeien in Mijn hoogste liefde en haar wijsheid, maar niemand lukt dat zonder Mij.

Er is geen andere weg dan de weg Die Ik Ben, die Jezus Christus gegaan is. Een weg van opoffering, nederigheid, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, eenzaamheid, onschuldig aan enig kwaad. Een weg waarop je vernederd wordt, beschuldigd wordt terwijl je onschuldig bent, belogen en bedrogen wordt, gevangen gezet wordt, gemarteld wordt, veroordeeld wordt en toch zelf niet veroordeelt maar verdraagt, en in de grootste verdrukking bij Mij komt en aan Mijn adviezen gehoorzaamt, niet uit plicht of uit dwang, maar vrij uit liefde voor Mij, je Schepper, je God in Jezus Christus, en uit liefde voor je medemensen.

Dat is geen gemakkelijke weg, en gaande die weg wijk je zo nu en dan af, in twijfel, in pijn en verdriet, in onbegrip, onzekerheid, twijfel. Dat geeft niet, wanneer je steeds maar weer terugkomt bij Mij in je hart, steeds weer beseft dat Ik in Jezus Christus in ware eeuwige liefde en wijsheid jouw weg Ben en je je steeds weer herinnert dat Ik jouw leven Ben en jou dat uit ware diepe intense liefde gegeven heb, er eeuwig en altijd voor jou en voor alle mensen Ben.

Gaande die weg groeit je besef van waarheid, van ware liefde en haar ware wijsheid, en langzaam maar zeker ga je weten, beseffen wat werkelijk leven is en geeft. Zo komt er steeds wat meer geluk in je hart, ook al is er om je heen van alles mis en gaan mensen een andere weg dan jij en een aantal van je medemensen gaan. Niet iedereen neemt op dezelfde tijd Mijn Weg om te gaan, de een ziet Mij eerder dan de ander, de een beseft eerder Wie Ik Ben en wie hij is dan de ander. Maar uiteindelijk zal iedereen Mij zien en Mij kennen in Mijn hoogste ware liefde en haar hoogste wijsheid.

Voor alles is een tijd en voor iedereen is een plaats in de hoedanigheid van Mijn liefde en haar wijsheid, en uiteindelijk zal iedereen het eeuwig ware leven in volkomen gelukzaligheid Zijn.

Hemels Brood 7358

Het is voor alle mensen heel belangrijk om te beseffen dat het nodig is dat waarheid de basis van elk handelen is, om tot het ware leven te kunnen komen. Elke leugen, elk bedrog, elke verdraaiing leidt tot afstand tussen Mij en Mijn ware liefde en het vertroebelt het hart, zodat Mijn liefde minder gevoeld wordt en het belang van Mijn liefde steeds wat minder ervaren wordt. Leugen en bedrog leiden tot blindheid voor het belang van waarheid, zelfs het kleinste beetje verdraaiing of verzwijging heeft al een effect op het besef van Mijn bestaan in het hart en van het ware leven, uit Mij aan jullie mensen gegeven.

En er is onder de mensen veel onwaarheid, veel leugen en bedrog en heel veel verdraaiing waarvan gedacht wordt dat het geëigend is om te gebruiken. Vooral verdraaiing lijkt een oplossing om situaties naar de eigen hand te zetten, maar het tegendeel is waar en dat zal op korte of langere termijn zeker een negatief effect hebben, maar dan is er weinig meer aan te doen. Veel mensen denken dat negatieve effect positief te kunnen keren door nieuwe verdraaiingen of leugens, wat uiteindelijk alleen meer schade doet, soms tot jaren later en vaak met gevolgen voor mensen die te goeder trouw zijn en niet weten dat hun onaangename situatie het gevolg is van lang daarvoor gemaakte verdraaiingen, of van leugens die niet meer na te gaan zijn.

Er is op aarde altijd oorzaak en gevolg. Elk handelen heeft oorzaak en gevolg, en teveel mensen doen te weinig moeite om bij waarheid te blijven, om bij Mij in hun hart te blijven. Maar aan al degenen die wel moeite doen om in waarheid en oprechtheid te blijven, zeg Ik, alle leed, alle pijn zal weggenomen worden en vergoed worden. Niet met goud en zilver, maar met licht en liefde. Weet daarbij dat elke verdraaiing, elke leugen, elk bedrog door Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, ten goede gekeerd zal worden, dienstbaar gemaakt wordt aan het doel van jullie verblijf op aarde voor alle mensen.

Want alle kwaad zal opgelost worden in Mijn liefde en haar wijsheid, op een manier die goeddoet aan ieder mens persoonlijk en aan alle mensen tezamen, ook de van liefde afgedwaalde mensen zullen tot het goede en liefdevolle gebracht worden. Maar dat heeft tijd nodig en het vertrouwen dat iedereen zich tot Mijn liefde en haar wijsheid zal keren, tot het werkelijk ware eeuwige leven in alle vrijheid.

Hemels Brood 7359

Wanneer je je afvraagt hoe Jezus Christus in de eerste plaats mens was, en toch wonderen kon doen, terwijl Hij de verleiding om gebruik te maken van Zijn uit Mij aan Hem gegeven Goddelijke krachten tot in het uiterste moest weerstaan, kan Ik je zeggen, dat Hij voor al Zijn wonderen geen Goddelijke kracht gebruikte, maar volmaakte, volkomen onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid inzette.

Alleen door Zijn volmaakt ware liefde voor Mij en Zijn medemensen kon Hij al die wonderen doen. En uit diezelfde liefde weerstond Hij als mens alle verleiding om Zijn Goddelijke krachten te gebruiken en hield Hij vast aan ware liefde en de kracht die Hij daarmee had. Zelfs liet hij zich onschuldig als Hij was veroordelen, met alle moeilijkheden en pijn die daarop volgden. Door zijn liefde bereikte Hij het ware Leven en kwam Hij tot Mijn Goddelijk volmaakte Leven, voor eeuwig Eén met Mij.

Zo kunnen alle mensen door ware liefde tot eenheid met Mij, jullie God en Schepper, komen, door dezelfde liefde waaraan Jezus Christus vasthield tot Hij alles wat Hem te doen stond zonder mankeren voleindigd had. Alles wat Hij deed was vasthouden aan Mijn oneindig ware, onvoorwaardelijke, volledig onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid. Voor jullie mensen komt het ook daarop neer, om aan die ware liefde te leren vasthouden, wat er ook gebeurt, welke verleiding er ook op je weg komt.

Dat is de groei tijdens je bestaan op aarde die je met de hulp en de leiding van Mij in Jezus Christus kunt bereiken. Niets is daarbij zomaar een gebeurtenis of een situatie, alles is er om jullie mensen tot het eeuwig ware leven voor altijd te brengen, in de vrijheid van Zijn, waarbij die vrijheid jullie keuzen zijn, maar het leven altijd Mijn leven is, aan jullie gegeven uit ware, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en uit de wijsheid van Mijn liefde.

Met die liefde kan ieder mens tot wonderen komen, maar zo’n grote liefde is er op aarde nog niet gegroeid onder de mensen. Daarvoor zal Ik in Jezus Christus nogmaals op aarde komen, op de daarvoor bestemde tijd, en verzamelen wat Mijn is en eeuwig blijft. Kom bij Mij in je hart, kom bij Mij voor Mijn licht, Mijn liefde en Mijn ware eeuwige Leven en leer van Mij in Jezus Christus Mijn liefde in alle vrijheid onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig te Zijn.

Hemels Brood 7360

Op aarde is het nog steeds zo dat er voor iedereen verleiding is en dat veel van die verleiding niet weerstaan wordt. Een deel van de mensen op aarde doet er geen moeite voor om de verleiding tot het kwade te weerstaan. Zij erkennen God noch gebod en doen wat hen het beste uitkomt, hoeveel schade dat ook aan hun medemensen brengt. Een ander deel van de mensen ziet in wat zij doen lang niet alles als het toegeven aan verleiding, voor hen zijn de dingen vaak verstandelijke overwegingen hoe iets te bereiken met de minste inspanning en zonder teveel mensen tegen zich in het harnas te jagen.

Er zijn ook mensen die hun best doen om de verleiding te herkennen en te weerstaan, wat lang niet altijd lukt, omdat verleiding de meeste kans van slagen heeft door verlangens en de verleiding wegen aanbiedt die goed lijken om te gaan, maar dat niet zijn. Dat heeft te maken met een zekere blindheid die door verlangens en het daaraan willen toegeven ontstaat. De werkelijke verleider is in de mens, in het verstand aanwezig en is heel slim, want het verstand van de mens is vaak veel slimmer dan in het dagelijks leven gebruikt wordt. Verleiding tot wat dan ook is in het verstand, niet in het hart, het verzwakt het geweten en maakt blind. Vooral in de verstandelijke redenatie, die er bijvoorbeeld op gericht is om egoïstisch gedrag te rechtvaardigen, weet de verleiding op slinkse wijze wegen aan te reiken die lijken het gedrag te rechtvaardigen, vooral voor mensen die niet in Mij geloven. Evengoed geef Ik hen die niet in Mij geloven signaaltjes, maar zij geven daar weinig of geen aandacht aan.

Iedereen gebruikt in meer of mindere mate zijn verstand bij zijn handelen, maar het beste is het om van het hart uit te gaan en regelmatig bij Mij in het hart te komen. Want vanuit Mij in je hart krijg je licht en liefde en blijven je ogen open zodat je steeds kunt zien hoe je verstand probeert om via minder goede wegen aan je verlangens te voldoen. In Mijn licht en Mijn liefde kun je beseffen hoe je verstand je verleiden wil en zien wat anderen doen en beweren en van je verwachten, maar niet goed is. Richt je daarom niet op je verstand, maar op Mij in je hart en op Mijn licht en Mijn liefde, daaruit voort komt dan de beste wijsheid om naar te handelen!

Hemels Brood 7361

De wereld kent haar eigen schulden niet. Zij is blind geworden door alle afdwalingen van waarheid en liefde, door de drang naar macht en bezit, door allerlei egoïstische verlangens die blind maken, maar zo kan het niet blijven. Het doen en laten van de wereld zal als een boemerang op de wereld terugkeren en de wereldse mens zal geconfronteerd worden met zijn eigen gekozen handelen. Niet alleen van de laatste tijd, maar ook van eerdere tijden, omdat de mens niet veranderd is.

Nu kun je zeggen, maar wat mensen lang geleden gedaan hebben, hebben de mensen van nu toch niet gedaan? Ik zeg daarop, hoe mensen gehandeld hebben en hoe zij nu handelen is nog steeds de basis van een egoïstische leefstijl van veel mensen. Weinig mensen hebben zich tot waarheid en liefde gekeerd, weinig mensen hebben zich tot Mij gekeerd, nu gaan de daden van mensen zich tegen hen keren, door hun eigen in vrijheid gekozen handelen. Wanneer iemand denkt in een rechte lijn te lopen naar zijn doel, maar hij loopt scheef, dan zal hij dat niet direct bemerken, maar na langere tijd zal hij bemerken dat hij zijn doel op mijlen afstand voorbij gaat lopen. Zo is het met de wereldse mens, hij dreigt zijn doel mis te lopen, en dat laat Ik, jullie Schepper, niet gebeuren.

Alles wat de mens misrekend heeft zal hem duidelijk worden en hij zal zoeken zijn juiste koers te vinden. Uiteindelijk zal hij inzien dat er maar één juiste koers is, die van waarheid en liefde, Mijn waarheid, Mijn liefde. Vanuit grote wereldse verwarring zal langzaam maar zeker het besef groeien dat een andere koers aangehouden moet gaan worden. Dan zal Ik er zijn om de wereld tot een nieuwe koers te brengen, tot waarheid en liefde, en tot het begrip dat er geen betere koers met een beter doel is dan Mijn koers van waarheid en liefde en de daaruit voortkomende wijsheid.

Nu mag de wereld nog een chaos zijn, maar dat zal niet lang meer duren, de wal zal het schip keren en zonder veel schade zal de wereld tot zichzelf komen en voor Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid kiezen, uit geheel eigen vrije keus. Er zal dan een nieuwe wereld vol ware liefde komen die voor lange tijd rust en vrede aan de mensen zal geven.

Hemels Brood 7362

Ik open je ogen en toon je af en toe een beetje hemel, dan voel je de rust en de vrede die daar heerst en ben je even weg van de aarde met al haar tranen en pijn. Dat zijn de momenten waarop je moed kunt opdoen en gesterkt wordt in je geloof in Mij. Want om je heen zijn er maar weinig mensen die net als jij in Mijn liefde geloven.

Die kleine momenten van zicht in Mijn hemel zijn als bakens om je te helpen de goede richting aan te houden, een liefdevolle houding vast te houden, ook wanneer het je tegenzit en het moeilijk vol te houden is om met al die mensen die hun eigen mening de beste vinden om te gaan vanuit Mij en Mijn liefde in je hart en geen weerstand te bieden, geen verwijten te maken, niet verontwaardigd te reageren op de domheid, de eigenwijsheid, het egoïsme en dergelijke. Ik weet hoe moeilijk dat is en Ik steun en help je zoveel Ik kan zonder je vrijheid te belemmeren.

Wie niet in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid gelooft, is in zekere zin overgeleverd aan de grillen van het weten en niet weten, aan zijn eigen blindheid en de blindheid van medemensen. Wie in Mij gelooft heeft open ogen en ziet wat mis is en wat mis gaat. Maar denk niet dat jij de wereld kunt verbeteren, de wereld zal haar eigen weg te gaan krijgen, door Mij in ware liefde geleid, zonder de vrijheid van wie dan ook te belemmeren. Want of iemand wel of niet in Mij gelooft maakt niet uit, Ik help alle mensen zoveel Ik kan zonder iemands vrijheid te belemmeren, maar het zijn wel allemaal andere wegen waarlangs zij blind gaan. Terwijl jouw weg ook niet gemakkelijk is, kun jij wel zien Wie jouw weg leidt en kun jij beseffen dat het de beste weg is, niet alleen voor jou, maar ook voor al je medemensen.

Daarom hoef jij je over de wegen die anderen gaan geen zorgen te maken, alle wegen van alle mensen, of zij nu wel of niet in Mij geloven, zijn Mijn wegen en liggen in Mijn liefdevolle Hand. Voor jou is het meest belangrijke, dat je in je hart bij Mij en Mijn liefde komt en Ik geef je zicht op de aarde en haar bewoners, en af en toe een glimp van Mijn vredevolle hemel.

Hemels Brood 7363

De waarde van het leven is te overleven, het kwaad in alle opzichten te overleven en zonder enig kwaad alleen nog volkomen ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde in alles, voor alles en voor iedereen in alle eeuwigheid te zijn. De waarde van ieders leven is Mijn leven, en Mijn leven is eeuwig waarheid, eeuwig liefde, eeuwige wijsheid uit Mijn liefde, de eeuwig ware gelukzaligheid van werkelijk Zijn.

Veel mensen proberen hun leven glans te geven, aangenaam te maken, voor zichzelf en voor wie zij liefhebben. Ik heb alle mensen lief en Ik heb alle mensen Mijn leven gegeven, om alle mensen tot ware gelukzaligheid te brengen, maar velen hebben de weg om daar te komen nog niet begrepen, hebben nog niet begrepen dat het ware aangename leven Mijn ware liefde en haar wijsheid is. Toch, welke andere wegen mensen in hun vrijheid ook kiezen te gaan, steeds zullen zij ontdekken dat die hen niet tot het meest aangename leven en tot rust en vrede brengen. Langs allerlei omwegen zullen mensen uiteindelijk gaan zoeken naar de ware weg en uitkomen bij Mij, hun Schepper, God in Jezus Christus in hun hart.

Welke wegen mensen ook kiezen, Ik ga die altijd met hen mee, ongemerkt voor velen, opgemerkt door weinigen. Want de een zal eerder begrijpen dan de ander Wie Ik Ben en dat hij zijn leven van Mij uit liefde gekregen heeft. Maar iedereen zal op de juiste tijd en de juiste wijze Mij, Mijn ware weg, Mijn liefde en haar wijsheid vinden en beseffen dat alleen Mijn liefde en haar wijsheid hem de eeuwige gelukzaligheid kan geven en geeft. Ieders leven heeft de eeuwige waarde van waarheid, van liefde en van wijsheid uit liefde, alleen beseft nog niet iedereen dat, heeft nog niet iedereen dat begrepen en aangenomen. Maar de tijd komt dat meer mensen via al hun omwegen op Mijn enige ware weg komen. Een smalle weg, een eenvoudige weg, een deemoedige weg, waarop mensen het ware geluk in ware liefde en haar wijsheid vinden. Dan zijn alle andere wegen verdwenen en is er alleen nog Mijn liefde en Mijn wijsheid, de ware gelukzaligheid voor alle mensen.

Hemels Brood 7364

Alle verschillende geloofsstromingen komen van oorsprong in de kern ongeveer op hetzelfde neer, leef naar waarheid en liefde. Maar de mens heeft daar zijn eigen uitleg aan gegeven, zijn eigen verschillende regels op verzonnen en die als basis genomen, hij heeft daarbij de ware kern van de oorspronkelijke leer tot verschillende religies, verschillende godsdiensten gevormd en de oorspronkelijke leer zodanig vertroebeld, dat de werkelijke waarheid nog nauwelijks beseft wordt.

Terwijl de interpretatie van die waarheid in de verschillende soorten van geloof verdeeldheid gebracht heeft, was de oorspronkelijke leer juist bedoeld om de mens tot eenheid te brengen, in de waarheid van leven, van het ontstaan van de aarde, met de mens en al wat leeft, groeit en bloeit. Nu zijn er verschillende godsdiensten met nogal wat verschillende gebruiken, waarbij het vasthouden aan die gebruiken belangrijker is dan de oorspronkelijke waarheid, die in elke vorm van religie aanwezig is. Maar de verleiding, het tegenovergestelde van de waarheid, streeft ernaar om juist die verschillen in uitleg, in regelgeving, in gebruiken onder de mensen tegen elkaar uit te spelen.

Zo zijn er overtuigingen die vanuit een religieus geloof de uitleg rechtvaardigen om mensen, die de gebruiken van dat geloof niet onderschrijven, te mogen doden of zelfs te moeten doden, om na het verblijf op aarde in de hoogste zaligheid te kunnen komen. Maar Ik, Schepper van alle mensen, wat hun geloof of overtuiging ook is, zeg aan alle mensen, zo is het niet, voor niemand. Ik raad alle mensen aan om in zichzelf te zoeken naar wat hij, zonder enige vorm van religie, zonder enige uitleg, zonder opgelegde gebruiken, innerlijk, los van alles wat hem voorgehouden is als waarheid, of voorgehouden wordt als waarheid, puur in zichzelf, zonder enige mening, zonder enige dwang, zonder enige voorwaarden, ervaart, is het dan niet eenvoudig, in ware vrijheid, zonder dwang en zonder angsten, te zijn zoals het voor iedereen aangenaam, vriendschappelijk en vredig is?

Zie, de kern van het ware geloof is waarheid, liefde en haar wijsheid. Wanneer iedereen daarnaar zou leven, zou er rust en vrede zijn voor iedereen. In waarheid en liefde zou ook iedereen beseffen Wie de Bron van alle leven is. Ik Ben Die Bron, die liefde, die wijsheid. In ware liefde, in eenheid met elkaar, zijn jullie allemaal in eenheid met Mij, jullie Schepper. Ik heb jullie allemaal intens lief en gun jullie allemaal in alle vrijheid die ware rust en vrede, zowel op aarde als in de hemel, de zaligheid van Zijn. Kom daarom in vrijheid allemaal samen in waarheid, liefde en wijsheid en wees één met elkaar in rust en in vrede in Mij, dan ben je in de ware hoogste zaligheid.

Hemels Brood 7365

De band van liefde tussen mensen op aarde is vaak gerafeld, met gaten verzwakt en door beschadigingen staat die nogal eens op breken, of is die al gebroken en is heling heel moeilijk. Een opeenstapeling van verwijten, van beschuldigingen, door verschillen van mening, door verschillen in de beleving van gebeurtenissen, kan een al beschadigde band gemakkelijk verbreken, en hoe langer zo’n band verbroken blijft, des te moeilijker is die te helen.

Maar juist is het voor iedereen heel belangrijk om met elkaar te zorgen voor een stevige band van liefde onder elkaar. Want elke verstoring, elke beschadiging, doet tekort aan het besef van Mijn liefde. Niet dat Mijn liefde voor iedereen persoonlijk en voor allen tezamen ook maar het kleinste beetje vermindert of verandert, want Mijn liefde voor ieder persoonlijk en allen tezamen, blijft voor eeuwig en altijd oneindig krachtig en niet te beschadigen solide, maar het besef daarvan kan gedempt worden wanneer onderlinge vriendschap, wanneer de band van liefde, wanneer verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid er niet meer is, en wanneer er ook niets meer ondernomen wordt om beschadigingen of een breuk te helen.

Aan al degenen die geprobeerd hebben om zulke beschadigingen of breuken te helen, zonder resultaat, omdat de ander of anderen er niet aan mee wilden werken of denken dat heling niet mogelijk is, zeg Ik, geef het aan Mij, leg het in Mijn Hand, in Mijn liefde, die zo sterk is dat alles wat niet te helen lijkt, toch geheeld zal worden. Dan zal het niet altijd direct geheeld worden, want ieder mens heeft de vrijheid van keus, en die blijft altijd, maar zonder die vrijheid te belemmeren zal Mijn liefde op de daarvoor best mogelijke tijd voor heling zorgen. Want hoe beschadigd en verbroken een band van liefde tussen mensen ook is, Mijn ware liefde heelt hoe dan ook, in korte of langere tijd, alle verbroken banden van liefde.

Doe wat je kunt om een verbroken vriendschap, een verbroken band van liefde te helen en laat het vervolgens in Mijn Hand, in Mijn liefde. In Mijn liefde wordt alles geheeld, alle pijn en verdriet weggenomen, alle moeite opgelost, in Mijn liefde komt eens alles helemaal goed.

Hemels Brood 7366

Hemelse Vader, ik denk dat ieder mens in de kern van zijn wezen goed is, hoe slecht hij zich ook gedraagt, en U ziet en weet dat.

Ieder mens is in de kern van zijn wezenlijkheid goed, want hij is geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis en dat is met de zondeval niet verdwenen, alleen het besef daarvan is vertroebeld en het directe contact met Mij vanuit de eigen vrije wil in het vrije bestaan van de mens is vertroebeld. Het verblijf op aarde is voor de mens veranderd van een volmaakt gelukkige hoedanigheid in een lering door eigen werken, eigen ontdekking en ondervinding, door het besef te leven in een lichaam van vlees en bloed, met het volle besef van zowel geluk als het tegenovergestelde van geluk, waarbij het tegenovergestelde van geluk het besef en voelen van pijn en verdriet met zich meebrengt.

Pijn en verdriet welke voortkomen uit het handelen van de mens. De kennis van goed en kwaad heeft de mens ook de keus tussen goed en kwaad gegeven, en in de vrijheid die de mens levend uit Mij reeds had, kwam daar ook de verleiding tot alles wat geen geluk geeft bij en is het aan de mens geworden om daar in zijn vrijheid zelf een onderscheid in te maken, met de mogelijkheid om Mij daarover te raadplegen. Maar bij veel mensen is het gevoel een eigen heerser te zijn een belemmering om bij Mij om raad te komen of in het hart te voelen wat de beste keuzen zijn voor zijn geluk en dat van alle mensen.

Zo is de mens steeds meer op zichzelf komen te staan, als eigen heerser over zijn leven, en er zijn maar weinig mensen die tot een zekere bezinning gekomen zijn. De drempel om Mij om raad te vragen is voor veel mensen te hoog, want om daar overheen te kunnen stappen, is het nodig om vanuit het eigen beheer over hun leven af te dalen in nederigheid en Mij het beheer te geven, Mij om raad en hulp te vragen. Veel mensen kunnen hun medemensen al niet om raad of hulp vragen, zien dat al als een ongewenste vernedering, liever blijven zij bij het eigen beheer en in moeilijkheden dan Mij of medemensen om raad en hulp te vragen. Dit is een euvel op aarde waar iedereen mee te maken heeft. Het zou rampzalig worden wanneer Ik niet een aantal mensen het besef van Mijn bestaan, van Mijn liefde en haar wijsheid heel sterk gegeven zou hebben.

Aan jullie, die een sterk besef hebben van Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus, van Mijn waarheid, Mijn liefde en Mijn wijsheid, en besef hebben van Mijn Heerlijkheid, waar jullie en alle mensen deel van uitmaken, zeg Ik, wees Mijn licht van waarheid en liefde, ieder daar waar Ik je geplaatst heb, op de manier die Ik je in je hart aangeef. Geef Mijn raad en hulp aan wie erom vraagt, of van wie je voelt dat hij het nodig heeft, in alle nederigheid en kom tot de kern van je wezenlijkheid, tot Mijn liefde en haar wijsheid. Dan doe je goed uit Mij voor alle mensen.

Hemels Brood 7367

Wanneer iemand zich niet naar het goede, naar liefde gedraagt, maar hij weet niet, begrijpt niet, wat hij daarmee aanricht, kan hem dat niet ten volle aangerekend worden. Wanneer hij na zijn handelen inziet en begrijpt dat het niet goed en naar liefde was hoe hij handelde, zal hij dat betreuren en berouwen en voor dat berouw zal het hem vergeven worden.

Wanneer iemand willens en wetens niet naar het goede en naar Mijn liefde handelt, heeft hij een valse voorstelling van zaken, en dat staat gelijk aan het niet beseffen van welke schade hij aanricht met zijn handelen, daarom zullen hem ook geen verwijten gemaakt worden en zullen hem situaties gegeven worden waardoor hij gaat zien en beseffen welke schade hij met zijn handelen aanricht. Dat zal hem tot berouw brengen, waarop hij vergeving zal krijgen. Wanneer iemand veelvuldig zonder liefde gehandeld heeft en daarmee schade gedaan heeft aan medemensen, zal hij met situaties te maken krijgen die hem tot inzicht en berouw brengen en alleen door werken van ware liefde zal hij de schade kunnen vergoeden en vergeving krijgen.

Wanneer iemand op een zeker moment beseft hoeveel schade hij aangericht heeft, en tot het inzicht komt dat alleen het handelen uit goedheid en liefde in alle opzichten het juiste handelen is, en vanaf dat moment van inzicht alleen nog uit goedheid en liefde handelt, zal al zijn eerdere handelen hem vergeven zijn, zal alle schade die hij veroorzaakt heeft goedgemaakt worden en zal hij de kracht van ware liefde steeds daadwerkelijk zelf kunnen zijn. In alle opzichten zal het uiteindelijk zo zijn dat niemand voor altijd naar het kwade blijft handelen. Zelfs degenen die nog het meest afwijken van het goede en van liefde, geef Ik, uit ware liefde, alles wat voor hen en iedereen nodig is om tot inzicht te komen en te beseffen hoeveel schade zij berokkend hebben, waarmee zij tot een pijnlijk berouw komen en tot het diepste verlangen om daadwerkelijk nooit meer van het goede af te wijken en alleen nog naar liefde te willen handelen.

Wanneer dat hun werkelijk diepe verlangen is, open Ik hun ogen en zullen zij Mij zien zoals Ik Ben, Mijn oneindige, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, en in diepe nederigheid zullen zij Mij, geheel vrij en naar eigen keus, ten diepste en voor eeuwig liefhebben zoals Ik hen en alle mensen ten diepste en voor eeuwig liefheb. Nimmer zullen zij dan nog enig kwaad aanrichten en eeuwig zullen zij deel hebben aan de ware vrede en het ware levensgeluk. Dat is Mijn liefde voor alle mensen, die veroordeelt niet, maakt geen verwijten, geeft geen straf, maar helpt ieder mens tot inzicht, tot besef, tot ware liefde te komen in alles voor altijd. Want daar gaat het om, dat jullie mensen allemaal tot het ware zicht komen op wat werkelijk leven uit Mij is, tot het eeuwig gelukzalige leven, en Mijn liefde en haar wijsheid voor eeuwig en altijd zijn.

Hemels Brood 7368

Wanneer je alles wat je begrijpt van Mijn leer en Mijn liefde graag met je medemensen deelt, maar bemerkt dat er maar weinig mensen zijn die naar je willen luisteren, die je ermee bereikt, kun je denken dat het er maar minimaal toe doet. Maar Ik zeg je, zo minimaal is dat niet.

Al bereik je maar één mens, al gaat slechts één mens Mij in zijn hart vinden en Mijn leer een beetje beter begrijpen, dan is dat een stimulans om dat kleine vuurtje, wat diep verborgen in alle mensen aanwezig is, bij die mens te wekken, en wanneer dat eenmaal gewekt is, zal het groeien. Hoe meer het groeit, des te meer zal diegene gaan zoeken naar meer van wat jij hem verteld hebt. Op de achtergrond, zonder de vrije wil te belemmeren, geef Ik de juiste situaties, zodat diegene meer zal ontdekken over Mijn leer van liefde en over het ware leven uit Mij.

Na een tijdje zal diegene, net als jij, het verlangen krijgen om zijn bevindingen met andere mensen te delen, om mensen zijn bevindingen aan te reiken en ook hij zal bij iemand dat kleine diep verborgen vuurtje aanwakkeren. Inmiddels heb jij opnieuw bij iemand dat kleine vuurtje aangewakkerd, en met eenzelfde reactie groeit bij hem dat vuurtje ook en zal diegene op zijn beurt bij iemand dat innerlijke vuurtje aanwakkeren. Dat gaat in eerste instantie allemaal heel langzaam. Zie hoeveel jaren de aarde reeds bestaat en hoe lang het duurde voor de mens zich tot wat hij nu is en weet ontwikkeld heeft. Maar wat voor de mens miljarden jaren is, is voor Mij als een dag, omdat aan Mij de eeuwigheid is en het al met al niet om tijd gaat, maar om het bereiken van het ware, eeuwig gelukzalige leven in volkomen volmaakte ware liefde en haar wijsheid door alle mensen, in de volle vrijheid van de eigen keuzen.

Daar heb Ik tijd aan gegeven in Mijn eeuwigheid van Zijn, dienstbaar aan de groei van de mens tot dat ware werkelijke leven voor de mens, om in zijn vrijheid een kader te hebben om zich te kunnen bakenen, om niet in de ruimte van het oneindige verloren te gaan. Daarom heeft het zin en doet het ertoe dat je met anderen deelt wat je weet en voelt dat waar is van Mijn leer en Mijn liefde. Hoe weinig het voor jou ook lijkt toe te voegen, uiteindelijk, lief mens, is dat heel veel, exponentieel veel! Daarom, doe wat je voelt dat goed is, hoe weinig dat ook lijkt, voor Mij en je medemensen is het genoeg.

Hemels Brood 7369

Belangrijk voor alle mensen is het, dat zij steeds in hun hart contact met Mij zoeken, bij alles wat zich voordoet. Want Ik ben wel altijd in ieder mens aanwezig, Ik ben ieders leven, Ik ben leven en Ik ben altijd met iedereen innerlijk in contact, maar het is aan ieder mens zelf om in zijn vrijheid in contact met Mij te willen zijn. Het is als bij een mobilofoon, Ik kan iemand oproepen, maar als er van de andere kant geen signaal terugkomt, is er geen daadwerkelijk contact. Roep Mij en je hebt direct contact met Mij. Luister naar Mij en Ik antwoord je in je hart, zodat je steeds weet wat in liefde te doen en te zeggen, of juist niet te doen en niet te zeggen.

Veel mensen denken de regie van hun leven wel zelf in de hand te kunnen houden en wel zelf hun beslissingen te kunnen nemen, en die vrijheid heeft ook iedereen, maar waar door velen niet aan gedacht wordt, is dat hun leven niet alleen de eigen regie betreft, maar dat zij ook te maken hebben met de regie van duizenden, miljoenen andere mensen, die ook denken de regie van hun leven in eigen hand te kunnen houden, terwijl alles van alle mensen altijd met elkaar samenhangt. Ieders doen of laten, ieders zeggen of zwijgen, heeft in meer of mindere mate effect op iedereen. Alles hangt met elkaar samen, elke eigen regie gaat daarom mank, want niemand heeft het totaaloverzicht van alles. Niemand heeft zicht op alles wat iedereen denkt, doet, wil, zegt, gelooft, van mening is, niemand weet alles, kent alles, en niemand kent het effect van ieders denken en doen op alle mensen in alle tijden.

En ja, Ik weet, Ik ken, Ik zie en overzie dat allemaal, en nog veel meer, wel. Ik kan jou en ieder mens daar zinvolle informatie over geven, Ik kan je zicht geven op zoveel meer dan zover jouw vermogen reikt, maar alleen wanneer jij de lijn met Mij opent. Jij bent degene die een signaal terug kan geven, jij kunt een daadwerkelijk contact met Mij openen en dan kan Ik je alles geven wat je nodig hebt en wat nodig is, meer dan jij je in de verste verte kunt voorstellen. Ik kan je meer en meer laten zien, horen, voelen van al datgene waar je zelfs geen weet van hebt, wanneer jij in alle vrijheid in je hart contact met Mij opneemt.

Hemels Brood 7370

De mens die in Mij gelooft en op Mij en Mijn liefde vertrouwt en daarbij in eenvoud leeft, zoveel mogelijk naar waarheid en liefde, doorziet de wereld vanuit Mij in zijn hart. Maar het is voor diegene niet makkelijk om te zien wat er allemaal in de wereld gaande is aan leugens en bedrog, aan verdraaiingen en eigengewin en niet makkelijk om daarmee om te gaan.

Er zijn in deze tijd slechts weinig mensen die zich tot Mij wenden, velen hebben hun geloof in Mij losgelaten, het lijkt hen in de huidige omstandigheden geen realiteit meer dat Ik er zou zijn, dat de verhalen in de Bijbel serieus te nemen zijn, vooral omdat veel van die verhalen niet begrepen worden en ook tegenstrijdig lijken te zijn. Eeuwenlang is Mijn leer evengoed bewaard gebleven, deels verborgen in oude geschriften, deels verdraaid en onjuist weergegeven en uitgelegd, maar de kern van Mijn leer is evengoed bewaard gebleven en nog altijd levend aanwezig, ook in deze moderne tijden, terwijl uiterlijk en vertier door grote groepen mensen worden nagestreefd, zonder het gevaar daarvan serieus te nemen.

De drang naar allerlei vertier, in velerlei opzichten, is groter dan het besef van het gevaar daarvan. De natuurlijke signalen voor gevaar zijn op de achtergrond geraakt en het verlangen naar allerlei genoegens en vertier is steeds meer op de voorgrond gekomen, zodat er niet meer geluisterd wordt naar wat het belangrijkste is. Massaal wordt overgegaan tot het toegeven aan het verlangen naar genoegens en vertier. Welke consequenties dat kan hebben wordt terzijde geschoven. De economie moet hersteld worden, het entertainment moet hersteld worden, de commercie moet hersteld worden. En deels zeg Ik, ja, dat is nodig, want weer zijn het de arme, minderbedeelde mensen die er het grootste nadeel van ondervinden door de regels en noodwetten die zijn ingevoerd.

Alles zou zoveel eerlijker en gemoedelijker kunnen verlopen wanneer verlangens losgelaten konden worden, wanneer Mijn adviezen opgevolgd zouden worden. Maar, lieve mensen, geef de moed niet op. Weet dat het laatste woord nog niet gezegd is. Het laatste Woord is aan Mij. Dat laatste Woord is Mijn liefde en haar wijsheid en is de redding van alle mensen in alle waarheid voor altijd!

Hemels Brood 7371

Lief mens, al is er niemand op de hele aarde die van jou houdt, Ik heb jou lief, Ik heb jou innig lief, en Mijn liefde voor jou is niet zomaar iets, Mijn liefde voor jou reikt tot in elke cel van je lichaam, je ziel en je geest. Want zie, Ik heb jou niet alleen lief, maar je bent ook Mijn liefde, in jou komt Mijn liefde tot uiting, hoe je het ook wendt of keert, hoe je in vrijheid je keuzen ook maakt, Ik heb jou lief en jij bent Mijn liefde persoonlijk zelf.

Jij leeft. Innerlijk voel jij jouw leven, dat is Mijn liefde. En wat je ook in je vrijheid kiest, het staat altijd in direct verband met Mijn liefde voor jou, want Mijn liefde is jouw leven. Dat is de eeuwige waarheid, voor jou en voor alle mensen, of zij nu wel of niet in Mij geloven, dat maakt niet uit, want waarheid is het en waarheid blijft het. Wie besef heeft van Mij en in Mij gelooft, wie weet en Mij kent, zal met een heel andere blik om zich heen kijken dan wie geen besef heeft van Mij, niets weet en niet in Mij gelooft. Dat verschil zal steeds wat meer scheiding brengen onder de mensen, want de richting die degenen die Mij kennen gaan, is een heel andere dan de richting die mensen gaan die Mij niet kennen. Dat gaat steeds meer een tegenstelling geven.

Maar wees gerust, want of iemand Mij nu wel of niet kent en gelooft dat Ik zijn leven ben, Ik ben hoe dan ook ieders leven en daar verandert niemand iets aan, dat is eeuwig de waarheid. Daarom hoef je geen zorg te hebben over de dingen die gebeuren, over oneerlijkheid, over gemeenheid, over kwaadaardigheid. Ik ben in Jezus Christus ook de deur naar de hemel waar alleen waarheid, liefde en haar wijsheid is, en de gelukzaligheid van levend zijn, en door Mij zal daar nooit iets anders binnenkomen dan waarheid, liefde en haar wijsheid. En ieder mens die tot waarheid, liefde en wijsheid gekomen is, zal door Mij daar binnengaan en nooit meer te maken hebben met iets anders dan waarheid, liefde en haar wijsheid.

Want Ik heb alle schuld van alle zonde, van alle leugens en bedrog, van alle kwaad, van alles wat geen waarheid, geen liefde en haar wijsheid is, op Mij genomen, maar Zelf was en ben Ik volledig onschuldig, werkelijk leven, waarheid, liefde en haar wijsheid. Dat heb Ik gedaan, lief mens, voor jou, omdat Ik jou liefheb, intens liefheb. Ik ben jouw Schepper, Mijn liefde is jouw leven, toch ben jij vrij, persoonlijk jezelf, in Mijn leven, Mijn liefde en Mijn wijsheid. En in jouw vrijheid zal Ik je eens binnenlaten, wanneer jij eenmaal vrij en ongedwongen gelijk Mijn ware leven weer bent.

Hemels Brood 7372

Hoe eerlijker iemand is, des te meer kan Ik hem in alle zuiverheid laten weten, laten voelen van de betekenis van Mijn ware Woord, over zijn leven op aarde, de bedoeling van alles wat er gebeurt op aarde en daaromheen, tot in de verste verte, en des te meer zal hij daarvan naar alle waarheid begrijpen.

Hoe nederiger iemand daarbij is, des te meer zal hij van Mijn oneindig grote intense onbaatzuchtige liefde in alles en iedereen zien en voelen en zelf langzaam maar zeker er gelijk aan worden. Hoe zachtmoediger en meer vergevingsgezind iemand wordt, des te meer licht en uitleg kan hij geven aan medemensen en zal dat door hen verstaan en begrepen kunnen worden. Daarom is het voor iedereen goed om te groeien in eerlijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid.

Dat is niet iets wat iemand geheel zelfstandig vanuit boeken zichzelf leert en er in groeit, daarvoor is een rechtstreeks contact met Mij in het hart, in het innerlijk van de mens nodig. Wie steeds meer en steeds weer dat innerlijke contact met Mij heeft, die zal steeds wat meer in zijn hart aangereikt krijgen en meer gaan begrijpen van Mijn Woord en het ware leven en groeien in waarheid, in liefde en haar wijsheid. Hij zal gaan beseffen dat hij uit Mij daarin groeit, wat hem tot meer nederigheid zal brengen, hem zachtmoediger en meer vergevingsgezind zal maken, en hij zal meer mensen met Mijn Woord van waarheid en liefde gaan bereiken.

Evengoed zijn er maar weinig mensen die bereid zijn om steeds eerlijk te zijn, steeds de waarheid bovenaan te zetten en het eigenbelang los te laten. Vooral nu, in een tijd dat er weinig geloof is in Mij zoals Ik werkelijk ben. Want het geloof zoals dat in de kerken en allerlei religies de mensen aangepraat is en nog wordt, is niet het geloof zoals Ik werkelijk ben in ware liefde en haar wijsheid. Zelfs komt het veel mensen niet uit om de waarheid naar voren te brengen, dat zou namelijk hun belangen schaden. Belangen in handel, in het verkrijgen van rijkdommen en macht.

In dat grote geheel van al die mensen, die Mij liever niet kennen, vanwege hun belangen, hun handel en wandel, is het zo belangrijk dat jullie, die Mij in je hart kennen, bij Mij blijven komen en groeien in waarheid, liefde en wijsheid, en voor veel mensen Mijn lichtjes zijn in ware liefde.

Hemels Brood 7373

Wat zal vandaag brengen? Zal het zijn zoals altijd, of zullen onverwachte gebeurtenissen mensen overvallen? Wie zal het zeggen, wie zal het weten? Veel mensen leven alsof zij het weten, veel mensen bekommeren zich er niet om, zij verwachten een dag als altijd. Maar vandaag kan het anders zijn, vandaag kan het anders gaan, vandaag kan het lichter worden, of donkerder.

Wat het vandaag ook wordt, het zal nooit dezelfde dag als gisteren of eergisteren of wanneer dan ook zijn, hier niet en nergens. Wat er vandaag ook gebeurt, het zal invloed hebben op morgen en overmorgen en de verre toekomst, maar er zal nooit weer zo’n zelfde dag komen, er zullen mensen bijkomen, er zullen mensen wegvallen, maar een dag als vandaag zal altijd uniek zijn en uniek blijven, zoals ieder mens uniek is, elke dag uniek is, zoals jij uniek bent, elke dag uniek bent en altijd uniek blijft. Dat is vandaag zo en dat was gisteren en eergisteren en lang voordien zo, en dat zal morgen en overmorgen en lang daarna zo zijn.

En Ik, jouw Schepper, ben altijd Dezelfde en blijf altijd Dezelfde, jouw Schepper, Schepper van alle mensen, van hemel en aarde, van alles erop en eromheen, van alles, van werkelijk leven. Ik Ben Leven, vandaag, gisteren en eeuwig daarvoor, morgen en overmorgen en eeuwig daarna, Dezelfde, onveranderlijk. Ik ben eeuwig liefde en haar wijsheid, eeuwig licht, eeuwig Zijn. Ik ben in jou Leven, Ik ben in alle mensen Leven, Ik ben in alles Leven. Vandaag ben Ik Leven en eens is het altijd vandaag. Eens is er voor iedereen alleen werkelijk Leven, Zijn, voelen, weten, kennen, dan is alles alleen licht en is het nooit meer donker.

Dat kan vandaag zijn of morgen, maar eens zal het voor alle mensen werkelijk eeuwig licht zijn en blijven. Dat mag je verwachten voor vandaag, morgen, overmorgen, en eens zal die verwachting waarheid worden. Omdat Ik, jouw Schepper, dat heb beloofd, en wat Ik beloof zal zo zijn op de daarvoor bestemde dag, de eeuwige dag, die altijd en eeuwig onveranderlijk blijft. Blijf dat geloven, blijf daarop vertrouwen, vandaag en morgen en overmorgen en steeds, elke dag, tot in de toekomst alles wat vandaag en morgen en daarna gebeurt, die dag tevoorschijn brengt.

Zie de eerste stralen van het licht van die dag met je innerlijk oog en je weet dat Ik waarheid spreek. Die stralen zijn Mijn liefde die je vandaag en morgen en alle dagen voelt, tot die eeuwige dag er in al haar glorie is, Mijn eeuwig Zijn voor alle mensen in alle gelukzaligheid, voor eeuwig.

Hemels Brood 7374

Er zijn mensen die overleven en er zijn mensen die gedragen moeten worden om te overleven. Er zijn mensen die initiatief nemen en er zijn mensen die afwachten. Zij die initiatief nemen komen vooruit in allerlei opzichten en hun doen en laten geeft vruchten, deels goed, deels bedorven. Mensen die afwachten krijgen van die vruchten, die soms goed en soms niet goed zijn, zo blijven zij leven, maar zij bereiken niet veel of zelfs niets.

In de Bijbel, Mijn Woord, staat dat de aarde bewerkt moet worden om vrucht te dragen en de mens tot voeding te zijn. Wat de mens daarbij nodig heeft, water om te drinken, om te reinigen, voor het gewas en de dieren, om te groeien, daarin voorzie Ik. Niet alles wat er in de Bijbel staat is eenvoudig te begrijpen, maar in het hart van ieder mens ben Ik en kan iedereen Mij benaderen, Mij bereiken, en nadere uitleg krijgen, zodat wie wil meer kan gaan begrijpen van wat in eerste instantie niet zo gemakkelijk te begrijpen is, wanneer de Bijbel alleen gelezen wordt. Het is daarbij van belang of je een initiatiefnemer bent of iemand die afwacht en niet zelf de aarde bewerkt.

Wanneer je iemand bent die afwacht is het van belang dat je niet van alle vruchten eet van hen die de aarde bewerken, want niet al hun vruchten zijn goed en zullen je goed doen. Maar wanneer je zelf geen initiatief neemt, niet zoekt naar uitleg over Mijn Woord in je hart, kun je geen onderscheid maken tussen wat wel en wat geen goede vruchten zijn. Met vruchten bedoel Ik hier de meningen van hen die initiatief nemen en met het eten van hun vruchten bedoel Ik het aannemen van hun meningen, zonder te weten of die wel of niet juist zijn, zonder bij Mij in je hart te controleren of wat je van hen aanneemt wel juist en goed is.

Wees daarom geen afwachtende consument, maar kom in beweging, lees zelf, onderzoek zelf, bewerk zelf de aarde van jouw zijn in je hart en kom in je hart zelf bij Mij, luister naar Mij en eet Mijn zuivere vruchten, drink Mijn zuivere water, kom in je hart in Mijn liefde en haar wijsheid en ontvang Mijn ware heilige zegen, kom tot werkelijk leven!

Hemels Brood 7375

Nergens ben je veiliger dan onder de hoede van onze Schepper, God in Jezus Christus. Waar je ook gaat of staat, Hij gaat altijd met je mee en steunt je altijd op de voor jou beste manier. Dat is niet altijd wat je zelf invult en goed lijkt, want wat jij overziet is minder dan een fractie van wat Hij overziet. En daarbij gaat het niet alleen om jou maar om het beste voor alle mensen. Evengoed mag je erop vertrouwen dat Zijn hulp voor jou het allerbeste is. Ga daarom je weg vol vertrouwen op Hem Die jou intens liefheeft, ook al is het een moeilijke weg, neem maar aan dat het toch ook de beste weg is.

Je hebt wellicht geen idee hoe lief Hij jou en alle mensen heeft, toch, juist die enorme liefde waarin ook een enorme wijsheid aanwezig is, maakt dat alles wat iedereen in alle vrijheid ook kiest, toch ten goede uitpakt. Zo is het vandaag en alle dagen, voor alle mensen. En elke dag is altijd een zegen, ook al besef je dat niet. Waar jij bent is jouw Schepper, is Zijn liefde en Zijn wijsheid, wees daarvan verzekerd. Het goede zal altijd zegevieren!

Hemels Brood 7376 is niet geschreven.

Hemels Brood 7377

Alle mensen hebben een zekere blindheid, sommigen meer, anderen minder, sommigen zijn zo goed als blind en anderen kunnen redelijk goed zien, zeker zij die in Mij, hun Schepper, God en hemelse Vader in Jezus Christus geloven en in hun hart Mij hebben leren kennen. Maar hoe gelovig je ook bent, hoeveel liefde jij ook voor Mij hebt, je hebt nog blinde vlekken, je mist nog veel kennis over Mij en Mijn rijk van liefde en wijsheid en juist daardoor kun je je wel eens vergissen in wat je denkt dat waar is of denkt dat niet waar is.

In je denken, in je voelen, in je weten kan vertroebeling zijn en dat ga je op jezelf alleen niet ontdekken, daarvoor heb je Mijn inbreng in je hart nodig. Hoe vaker je in je hart bij Mij komt, des te meer kan ik je laten weten, laten voelen, laten ervaren, en des te meer zul je groeien in Mijn liefde.

Maar zelfs de zo goed als blinde mensen hebben Mijn inbreng, alleen op een wat andere manier. En zij merken daar weinig van, omdat het steeds past in hun omstandigheden, in hun leefwijze en hun ervaringen. En dat gaat heel langzaam, om hun vrijheid niet te belemmeren. Maar hoe langzaam ook, Mijn ingevingen doen hen toch ook groeien, de een wat sneller dan de ander.

Zo kun jij sneller groeien door steeds bij Mij in je hart te komen en naar Mij te luisteren. Weet, Ik heb jullie allemaal lief, Ik heb jou lief.

Hemels Brood 7378

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Voor een slechtverstaander is een heel boekwerk nog niet te verstaan. Ja, er zijn veel topmensen die Mij niet verstaan, die zichzelf te belangrijk vinden om naar Mij te luisteren.

Maar, lieve mensen die in Mij geloven, weet dat Ik niet werkloos toezie hoe belangrijke mensen keuzen maken die de mensheid niet ten goede komen. Integendeel, juist hen plaats Ik in situaties die hen toch uiteindelijk met de gevolgen van hun keuzen confronteren.

Niet dat zij dan meteen wel naar Mij luisteren of zich tot Mij wenden, want hun eer staat daarvoor nog teveel op het spel. Liefst willen zij recht praten wat krom is, en fouten erkennen is niet aan de orde. En zo wordt het eerst nog van kwaad tot erger. Pas wanneer anderen hen gaan toeroepen terug te komen op hun besluiten, moeten zij inzien dat zij zich niet meer verschuilen kunnen achter hun prietpraat. En dan nog ben Ik niet in beeld.

Maar andere mensen komen en die nemen hun plaats in en zij zijn minder eergevoelig, sommigen kennen Mij in hun hart en luisteren naar Mij voor raad.

Zie, dat zal gebeuren, maar het proces is nog gaande, want juist heeft iedereen de vrijheid. In die vrijheid leert iedereen zichzelf kennen en zijn handelen. En uiteindelijk ook Mij.