Hemels Brood 7038 t/m 7068

Hemels Brood 7038

Je kunt Mij alles vragen, Ik zal je steeds antwoord geven. Maar let op dat je niet denkt Mijn antwoord gehoord te hebben, terwijl het je eigen wens is wat je als antwoord gehoord hebt. Want het is niet gemakkelijk om je eigen verlangens opzij te zetten voor Mijn antwoord, als die verlangens heel sterk aanwezig zijn. Mijn antwoord zal steeds eenvoudig en oprecht binnenin jou zijn.

Sommige mensen zien in de vlucht van een vogel hun antwoord, maar dat is Mijn antwoord niet. Anderen zien in de vormen van wolken Mijn antwoord, dat is het ook niet. Weer anderen zien het aan de vorm van een blad aan een boom, in de theebladeren, of in de koffiedrab, maar Ik zeg je, dat is Mijn antwoord niet. Alleen in jou geef Ik Mijn antwoord. Soms geef Ik je via een medemens antwoord, maar dan moet het in je hart toch vervolgens wel als Mijn antwoord voelen. Vaak is Mijn antwoord zonder woorden een duidelijk besef, een moment van weten in alle zekerheid.

Mocht het zo zijn dat je toch je eigen verlangens hebt aangezien voor Mijn antwoord, dan zul je dat op een gegeven moment wel ontdekken. Weet dan dat Ik je niets kwalijk neem, want je bent en blijft een vrij mens. Maar uit ware liefde voor jou neem Ik je wel even bij de arm, zodat je het verschil wat duidelijker gaat zien, om te voorkomen dat je verlangens je een volgende keer weer verblinden voor de werkelijkheid. Want het is van groot belang dat je Mij zuiver en waarachtig gaat horen en verstaan. Dat is voor alle mensen van groot belang, dat zij allemaal Mij zuiver en waarachtig gaan horen en verstaan, zodat steeds meer harten hetzelfde ervaren en iedereen in alle vrijheid van zijn Mijn leiding volgt in ware liefde.

Dat begint bij ieder persoonlijk en komt uit bij allen tezamen, in het beste voor alle mensen, in de grootste vrijheid, in de grootste gelukzaligheid, die tevens de grootste werkzaamheid is van het eeuwig ware oneindige leven, Die Ik Ben en die jullie in eenheid met Mij zijn. Dat is de waarheid van het eeuwige leven voor alle mensen.

Hemels Brood 7039

Aan allen die dit lezen vraag Ik, wat is het belangrijkste voor jou? Daarop zijn veel verschillende antwoorden mogelijk, sommigen van jullie zullen er wel even over willen nadenken. Neem gerust de tijd, maar neem deze vraag wel ernstig, want het lijkt een simpel te beantwoorden vraag misschien, maar zo simpel is die niet.

Want er zijn in een mensenleven niet steeds dezelfde dingen belangrijk. Het hangt er ook vanaf wat de situatie op dit moment is. Mocht je net examen gedaan hebben, of mocht je net gesolliciteerd hebben, of zijn er in het ziekenhuis onderzoeken gedaan, dan zal de uitslag daarvan heel belangrijk voor je zijn, maar is dat voor je leven het belangrijkste? Dat maakt de vraag al ingewikkelder, want gaat het erom wat in het aardse leven materieel gezien het belangrijkste is, of voor het hele leven tot in de eeuwigheid van zijn?

Ik stel deze vraag dan ook niet voor een concreet antwoord nu op dit moment over dit moment, maar om je tot een dieper nadenken over je leven te brengen, over hoe jij ermee omgaat, hoe jij ermee omgegaan bent, en hoe jij denkt er in de toekomst mee om te gaan. Daarbij niet alleen voor de duur van je verblijf op aarde, maar ten opzichte van zowel je verblijf op aarde, als daarna, in de samenhang die dat voor jou heeft, in de werkelijkheid van bestaan, nu en altijd. Vooral het altijd. Want jouw leven is nu en altijd. Jouw leven is meer dan wat er nu voor jou is, ook al heb je daar geen zicht op. De keuzen die je nu maakt hebben ermee te maken, zonder dat je weet in hoeverre zich dat op welke manier uitstrekt.

Zie, Ik ben jouw leven, Ik ben jouw Schepper, Ik ken jou helemaal, meer nog dan jij jezelf kent, en zonder dat jij het met Mij eens hoeft te zijn zeg Ik jou, Ik ben het belangrijkste voor jou, nu en voor altijd, voor je hele leven, vanaf het begin tot in de eeuwigheid.

Hemels Brood 7040

Tijdens het leven op aarde gebeuren er allerlei voor mensen onaangename dingen. Mensen krijgen allerlei moeilijkheden te dragen. Er zijn ziekten die niet verholpen kunnen worden, er is armoede die voortduurt, er is hongersnood waar mensen aan sterven, er is oorlog die mensen niet willen, en het zijn regelmatig onschuldige mensen die eronder te lijden hebben.

Nu merk je op dat ieder mens die iets moeilijks te dragen krijgt niet de mens kan zijn die hij zou zijn wanneer hij die narigheid niet zou meemaken. Daarop zeg Ik je, niemand krijgt iets te dragen zonder dat Ik hem daarvoor heb uitgerust, zonder dat Ik hem daarvoor de kracht en benodigdheden gegeven heb, alleen, niet iedereen beseft dat en ziet Mijn Hand die hem helpt en draagt. En daarbij, het gaat er op aarde niet om dat je zonder enige problemen de mens kunt zijn die je zou zijn, het gaat erom hoe je als de mens die je bent omgaat met de moeilijkheden waar je op je aardse weg mee te maken krijgt.

Want dat maakt je de mens die groeit naar het ware levensbesef en het volmaakte leven in eeuwigheid. Juist door alle belemmeringen, die je op je weg over de aarde treffen, krijg je meer zicht op datgene van het ware leven wat je anders niet gezien zou hebben en belangrijk voor je is. Dat geldt voor alle mensen, voor wie in Mij als zijn God en Schepper, in Jezus Christus in zijn hart, gelooft, en voor wie helemaal niet in Mij als wat dan ook gelooft, voor iedereen. De weg over de aarde is in meerdere opzichten een beproeving, voor iedereen verschillend, maar ieder mens is verschillend.

En ja, er zijn veel mensen die liever gezond zijn, geen honger hebben, geen armoede hebben, geen oorlog meemaken, enzovoorts, maar zo is het niet, om liefdevolle wijze redenen, die uiteindelijk iedereen helemaal ten goede zullen komen. Wees jezelf in de situatie waarin je bent, want dat is de situatie waar je het meeste van leert voor je ware eeuwige leven, de ware eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 7041

Zachtmoedigheid zou het beste de basis zijn van omgang met elkaar, ware het niet dat veel mensen daar niet voor kiezen. Dan kan het zijn dat een meer directe aanpak nodig is om te voorkomen dat iemand wegen inslaat die hem geen goed zullen doen.

Wanneer een kind de straat oversteekt en daarbij een aankomende auto niet ziet, grijp je het vast en trek je het terug. Dat is dan niet bepaald zachtmoedig, maar het redt het kind wel van een mogelijk heel ernstig ongeluk. Zachtmoedigheid is daarom niet altijd het beste, ook doortastendheid, vasthoudendheid, betrokkenheid en dergelijke, zijn in bepaalde situaties van belang boven zachtmoedigheid. Maar dan alleen als het geen eigenbelang betreft. En dat is nu juist vaker wel het geval bij veel mensen, meestal zelfs zonder dat zij zich daar zo duidelijk van bewust zijn.

Alle situaties hebben een oorsprong, die mogelijk met een andere oorsprong te maken hebben en veelal tot ver in het verleden hun wortels hebben, die niet meer precies te achterhalen zijn. Maar dat is ook niet nodig, wanneer in het nu naar het eigen zelf gekeken wordt, wanneer iemand samen met Mij zijn innerlijke motivaties bekijkt om te zien of die wel geheel zonder voorwaarden en zonder eigenbelang zijn. Tot hoever in het verleden de wortels ook doorgaan, dat doet er niet meer toe, als diegene zijn keuzen bijstelt naar liefde, geen voorwaarden meer stelt en elk eigenbelang loslaat. Dan plant hij als het ware een nieuw begin en is hij los van welk verleden dan ook.

Zie, er is zoveel meer mogelijk dan mensen beseffen, met Mij, hun Schepper, hun God, en in Jezus Christus ben Ik altijd in hun midden. Ben Ik de goede Herder Die Zijn schapen verzamelt en naar goede weiden brengt, waar zij zonder gevaar vrij kunnen grazen. Zo is het voor jullie die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, voor jullie ben Ik de Herder Die jullie leidt naar het ware zicht op jezelf, naar nieuwe gronden waarop je goede daden kunt bouwen, los van wat was, wat geweest is. Als je wilt.

Alleen als je dat wilt. Want je bent vrij om je eigen keuzen te maken. Maar zou het niet fijn zijn om volkomen naar liefde te leven en daar nu en later de vruchten van te plukken? Want die vruchten zijn het ware geluk.

Hemels Brood 7042

Het leven moest zich op aarde vermenigvuldigen om tot de oorspronkelijk goddelijke wezenlijkheid te kunnen uitgroeien in de mens, welke eerst in Adam en Eva volmaakt zuiver aanwezig was, maar door het tot zich nemen van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad verloren ging.

Nu moest de mens in zijn zelfstandigheid deze zuiverheid gaan verwerven, wat de weg door het vlees tot een moeilijk begaanbare weg maakte en niet door hen alleen bereikt kon worden. De mens stond plotseling niet alleen in het licht van de waarheid, maar ook in het valse licht van de onwaarheid. En aangezien het zijn eigen vrije keus was, kon het niet anders dan dat hij in zijn zelfstandige vrijheid zijn keus moest doormaken. Maar dat hoeft niet zonder Mijn hulp en Mijn ware liefde en haar wijsheid. Zo heb Ik de mens steeds bijgestaan, advies gegeven, en zo ben Ik in Mijn Zoon Jezus Christus op aarde gekomen.

Door Mijn lijden, sterven en opstanding uit de dood heb Ik het ware eeuwig gelukzalige leven voor alle mensen veiliggesteld, wat daarmee door alle mensen te bereiken is. Ik heb daarmee de weg getoond om in vrijheid van zijn voor te kiezen. Maar veel mensen begrijpen dat niet en in hun zelfstandige vrijheid kiezen zij vaker voor het hebben van welzijn nu op de aarde dan voor de ware gelukzaligheid na het verblijf op aarde, zonder te beseffen wat zij zichzelf daarmee aandoen. Maar Ik ben een liefdevolle God en Vader, Die zorgdraagt voor alle mensen, Die begrip heeft voor alle dwalingen van mensen, Die helpt zonder de vrijheid van mensen te belemmeren.

Dat maakt het leven op aarde er voor veel mensen niet makkelijker op, maar het leven na het verblijf op aarde voor veel mensen wel. Want veel van het lijden op aarde wat zinloos lijkt, is niet zinloos en geeft een beter bestaan na het verblijf op aarde. De aarde is daarmee een moeilijke weg die eens uitkomt in de zuiverheid van Mijn ware liefde en haar wijsheid, het ware gelukzalige leven voor alle mensen die ooit op aarde geweest zijn.

Hemels Brood 7043

Zelfs het boze en het kwade dat mensen doen, beantwoordt U met liefde en wijsheid.

Er zou geen mens op aarde overleven wanneer Ik geen ware volmaakte liefde zou zijn. Al was er het miniemste beetje anders dan liefde, er zou geen leven meer zijn, zou dat mogelijk zijn, maar dat is het in de eeuwige oneindigheid eeuwig niet. Ik ben en blijf totaal volkomen volmaakte onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid tot in de oneindige eeuwigheid in volkomen waarheid, en niets kan dat veranderen.

Daarom, wat een mens in zijn vrijheid op aarde, of waar dan ook, verkiest te doen of te
laten, goed of kwaad, het maakt voor hem een verschil, maar voor Mijn volmaakte liefde totaal niet. Wat er op aarde gebeurt, wat mensen elkaar aandoen, de leugens, de verdraaiingen, het bedrog, het komt gelijk een boemerang op de mens terug in allerlei vormen, op allerlei tijden, maar Mijn liefde blijft zoals zij in al haar goedheid en wijsheid is en werkt ten beste voor alle mensen. Maar wie kan zich voorstellen hoe enorm groot Mijn liefde en haar wijsheid is, wie kan zich voorstellen hoe uitgebreid en met Mijn liefde doordrenkt de Schepping van hemel en aarde gemaakt is, voor alle mensen, voor alle zielen die Ik in de mens tot leven gewekt heb?

En wie kan zich voorstellen hoe dat voor iedereen uiteindelijk die oneindig diepe liefde geeft om zelf te zijn in de oneindig grootste gelukzaligheid, terwijl de situatie op aarde in verhouding tot die gelukzaligheid één van grote bitterheid en grote ellende is waar mensen als het ware tussen de door henzelf veroorzaakte enorme puinhopen naar iets van waarde zoeken? Ik zeg jullie, blijf zoeken, want Ik ben daar, het ware leven, de ware eeuwig wijze liefde, in jullie en in die puinhopen, en iedereen kan Mij vinden, in alles en in zichzelf.

Juist daar waar je Mij niet verwacht, ben Ik. En uiteindelijk zal iedereen Mij vinden, in ware liefde en haar wijsheid, zal iedereen uit de puinhopen herrijzen en de nu nog onvoorstelbaar grote eeuwige gelukzaligheid bereiken. Niet voor even, niet een beetje, maar volledig voor altijd en eeuwig.

Hemels Brood 7044

Verreweg de meeste mensen hebben onvolmaaktheden in liefde waarvan zij zich ten dele bewust zijn, maar meer nog niet bewust. Mensen die in Mij geloven en op Mij en Mijn liefde vertrouwen, bidden Mij om hen te helpen om dat wat nog niet naar liefde is tot liefde te brengen.

Een deel van hun onvolmaaktheid in liefde lost met de tijd op in Mijn liefde, een ander deel is nog teveel verbonden met de eigen wil en het eigen verlangen, waardoor er niet alleen tijd nodig is, maar er ook gebeurtenissen voor nodig zijn om tot liefde te kunnen komen. Daarnaast zijn er onvolmaaktheden in liefde waarvan mensen zich niet bewust zijn. Soms vragen mensen Mij om hun zwakten in liefde te verhelpen, zoals bijvoorbeeld ongeduld. Maar daarvoor is het nodig dat die mens zijn eigen wil en verlangens helemaal loslaat, en wanneer hij dat nog niet helemaal volledig kan, zou Ik zijn vrije wil belemmeren met het wegnemen van zijn ongeduld.

Soms vragen mensen Mij om hen te tonen wat zij nog onbewust aan tekorten in liefde hebben. Maar het zou een regelrechte marteling voor hen zijn wanneer Ik dat daadwerkelijk zou doen, want wanneer de wil er nog niet volledig is om los te laten wat niet naar liefde is, zou het weten van dat tekort aan liefde een kwelling worden. Daarom is de mens tijd en gebeurtenissen op aarde gegeven, zodat hij langzaam tot zicht op waarheid van leven kan komen en besef kan krijgen van het eigen aandeel in alles wat er op aarde niet naar liefde gebeurt. De ene mens kan daar al meer van zien en zijn aandeel begrijpen dan de andere, de ene mens heeft meer geestelijk inzicht dan een ander, maar dat maakt de een niet meer of minder dan de ander.

Want alles wat liefde is en doet, is Mijn, daar heeft geen mens een daadwerkelijk aandeel in, behalve de nederigheid die nodig is om toe te geven dat alles van en door Mij is en bestaat in ware liefde. Zoveel als Ik jou kan laten zien van wat je nog te leren hebt, zonder je vrijheid te belemmeren en zonder dat het jou zou gaan kwellen in de onmacht om het te willen verbeteren, terwijl je dat nog niet kunt, laat Ik je zien, en help Ik je bij om het ten goede te doen keren in Mijn liefde. Omdat Ik jou liefheb.

Hemels Brood 7045

Wanneer er staat dat Ik degenen die in nood zijn help, en degenen die honger hebben voed, degenen die ziek zijn genees, degenen die armoede hebben van al het nodige voorzie, denk dan niet aan het letterlijke, maar zie dan al diegenen in hun geestelijke nood, honger, ziekte, armoede en zo meer, want dat is veel belangrijker.

Mensen bidden Mij vaker om materiële omstandigheden dan dat zij beseffen waaraan het hen werkelijk mankeert. Beter komt een mens materieel of lichamelijk tekort, maar groeit hij geestelijk, beseft hij meer en meer de geestelijke waarheid van zijn leven, want het materiële gaat voorbij, maar het ware geestelijke leven eeuwig niet. Daarom is het van veel meer belang om geestelijke onvolkomenheden tot volkomenheid te brengen, en daarom is het van veel meer belang om Mijn Woord en al wat Ik gedaan en gezegd heb in haar geestelijk bedoelde context te leren zien.

Tegelijk is dat niet het gemakkelijkst, want daarvoor is een zo zuiver mogelijk innerlijk contact met Mij van groot belang, en er zijn maar weinig mensen die iets van dat belang zien en daarnaar handelen. Juist jullie, die dat innerlijke contact met Mij kennen, zeg Ik dan ook, kom zo vaak mogelijk bij Mij in je hart en luister naar Mij, naar Mijn Woord en de uitleg die Ik je innerlijk zuiver daarover kan geven, als jij luistert zonder eigen denken, zonder eigen weten, zonder eigen invullingen en meningen. Want alles wat jullie in je hart van Mij begrijpen, heeft uitwerking op alle mensen, omdat jullie in Mij allemaal met elkaar in verbinding staan, met alle mensen, ook met al degenen die niet in Mijn bestaan geloven. Want niet in Mij geloven doet niets af aan de waarheid van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, Mijn bestaan en jullie leven uit Mij, en doet niets af aan de eenheid van alle mensen in dezelfde waarde van mens zijn.

Kom daarom vaker nog in je hart bij Mij, want Ik heb jullie nog veel te zeggen wat niet alleen voor jullie zelf van belang is, maar meer nog voor alle mensen en vooral voor degenen die niet in Mij geloven. Want door jullie die bij Mij komen en naar Mij luisteren, komt Mijn Woord ook tot hen in hun vrijheid en kunnen zij na verloop van tijd zich ook van Mijn bestaan bewust worden. Want in hen ben Ik net zo goed als in jullie, en door jullie kunnen zij dat gaan beseffen, op de bestemde tijd. Kom, Ik heb jullie geroepen in je hart om bij Mij te komen, maar weet daarbij dat je geheel vrij bent om niet te komen. Ik heb jullie toch evengoed oneindig lief.

Hemels Brood 7046

Al lijkt de horizon altijd ver weg, Ik ben dichtbij. Al versta je Mij niet altijd direct duidelijk in je hart, Mijn Woord doe Ik gestand. Al kun je soms niet goed onderscheiden wie waarheid en wie onwaarheid spreekt, Ik ben altijd waarheid. Al lijkt liefde er bij veel mensen niet toe te doen, ieders leven is Mijn liefde. Al zijn gebeurtenissen verwarrend, Ik heb de leiding over alles en iedereen ten goede aan alles en iedereen.

Al willen mensen het goede doen, maar weten ze niet meer wat werkelijk goed is en wat niet, in Mijn liefde is alles goed, omdat Mijn liefde door en door goed is voor alle mensen. Daar is alles op gebaseerd, alles wat is en wat leeft, de hele Schepping van hemel en aarde, alle mensen, dieren, planten, tot in de oneindigheid is het allemaal Mijn liefde. Je kunt blind zijn en doof, lam en zwak, sterk als een os, zijn wat is, Mijn liefde blijft eeuwig alles en houdt eeuwig alles in evenwicht.

Wat verwarrend lijkt, het is in evenwicht. Waarvan niet te zien is of het goed of niet goed is, het is in evenwicht. Wie wel of niet in Mij gelooft, het is in evenwicht. Mijn liefde houdt in haar oneindige wijsheid alles tot in eeuwigheid in evenwicht. Hoe dreigend en onheilspellend de wereld er soms kan uitzien, het is in evenwicht. Er is niets te vrezen, want alles ligt in Mijn liefde verankerd, of dat nu wel of niet gezien, beseft, geloofd en erop vertrouwd wordt, maakt geen enkel verschil, Ik Ben Die Ik Ben en dat is zo tot in de oneindige eeuwigheid onveranderlijk.

Wees daarom gerust, wat er ook gebeurt, wees gerust, wees altijd gerust, want je bent eeuwig deel van Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, zelfs al zou je daar niet in geloven, al zou je egoïstisch, onverdraagzaam, wedijverend, boos en wraakzuchtig zijn, dan nog. Maar Ik weet, dat ben je niet, Ik weet hoe je wel bent, en dat is goed. Daarom, wees zoals je bent, niet meer en niet minder, kind van Mij, die groeit naar volwassenheid, dat is, die groeit in Mijn liefde, omdat Ik jou laat groeien, je help te groeien, want het is Mijn Hand, Mijn liefde, Mijn leven, en er is niets anders, Ik ben het Die jou leidt. Hoe het in de wereld ook lijkt te zijn, zo is het niet, de werkelijkheid ben Ik in alles en iedereen.

Hemels Brood 7047

Alle mensen zouden nu op aarde een goddelijk leven kunnen hebben, wanneer zij hun leven in volkomen onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde zouden leiden. Wanneer zij naar Mijn adviezen zouden luisteren en daar in vrijheid voor zouden kiezen, omdat zij het ermee eens zijn en beseffen dat liefde verbindt en tot het ware goddelijke leven brengt.

Maar het begrip van de mens is in dit opzicht minimaal en veel mensen zijn uit op eigen belang en voordeel. Vooral geld is een trigger voor heel veel mensen om keuzen te maken die niet naar liefde zijn. Maar ook macht trekt mensen aan om de waarheid van liefde terzijde te schuiven. Zelfs de eenvoudige burgers houden zich niet aan waarheid en liefde wanneer het om geld en macht gaat, om verlangens, en zijn bereid om daarvoor te liegen en bedriegen, als vanzelfsprekend, als enige mogelijkheid om te krijgen wat zij willen.

Zo is de situatie op aarde, mensen zoeken ernaar hun verlangens te vervullen, zoeken ernaar hun eigen leven zo aangenaam mogelijk te maken, ook al hebben zij genoeg geld en macht, dan willen zij meer, het is nooit genoeg. In die wereld leven jullie die Mij kennen en in Mij geloven, in Mijn liefde en haar wijsheid. Voor jullie, die juist wel naar Mijn liefde willen leven en Mijn adviezen willen opvolgen, omdat jullie begrijpen en inzien dat ware liefde alles heelt en goedmaakt, is het vooral moeilijk om tussen al wat geen liefde en waarheid is door te laveren. En onprettig is het dat anderen je moeite niet zien, niet waarderen en er helemaal geen rekening mee houden.

Moeilijk is het om dan stand te houden en vrede te houden tussen al die meningen en overtuigingen die niet de jouwe zijn. En onaangenaam is het om te bemerken dat er voor jouw goede handelen geen of weinig ruimte is, nauwelijks een luisterend oor is, en het geluk dat liefde belooft te geven niet tot waarheid komt door alles wat geen liefde en waarheid is. Maar weet dan bij al die moeite dat het je zeker vergoed gaat worden, al jouw liefde, al jouw goedheid, al jouw goede werken, want al zien weinig mensen je goede doen, Ik zie het, Ik zegen het, Ik vergoed het met een ruime overlopende mate, wees daar zeker van.

Hemels Brood 7048

Leven op aarde is niet de hemel, op aarde is veel mis, maar er is ook veel goed. Nu kan een mens vooral kijken naar wat mis is, dan zal hem dat terneerslaan, of hij kan kijken naar wat goed is, dan zal dat hem moed geven. Tel daarom liever je zegeningen dan het ongemak, want wie zijn zegeningen telt, ervaart wat onaangenaam is minder ernstig.

Iedereen heeft goede en minder goede dagen, iedereen heeft met ongemakkelijke situaties te maken waarmee omgegaan moet worden. Wie in de veerkracht van wat wel goed en aangenaam is weet te blijven, zal gemakkelijker met hetgeen onaangenaam is kunnen omgaan. Wie zich door het onaangename overmeesteren laat, ziet zijn zegeningen niet meer en zal eerder bij de pakken gaan neerzitten.

Ik geef jullie allemaal elke dag Mijn liefde, Mijn helpende Hand. Wie bij Mij komt, kan Ik advies geven en laten weten wat voor hem het beste is. Ik weet dat dat niet steeds even gemakkelijk is, zeker niet wanneer je meegezogen wordt in onaangename situaties, maar vergeet dan toch niet dat Ik naast je ga en je steun, in je ben en je kracht geef, dat Ik alles weet en Mijn liefde je draagt. Soms is het nodig om korte of langere tijd iets mee te maken wat niet aangenaam is, ten goede aan jezelf of juist ten goede aan je medemensen.

Alles wat er op aarde gebeurt, wat goed en wat niet goed is, wordt ten dienste van de mens omgezet door Mijn eeuwige liefde. Ook al is het op aarde geen hemel, er is wel hemel, en via de aarde kan iedereen die in Mij gelooft daarvan op de aarde al wat meemaken en kan iedereen daar na zijn verblijf op aarde komen. De hemel, waar alles altijd helemaal goed is, waar alles alleen waarheid is, waar alles alleen liefde is en wijsheid uit liefde, waar iedereen zelf ook liefde is in de volle vrijheid van zijn, in eenheid met Mij en elkaar zichzelf is, waar iedereen elkaar ten diepste kent en liefheeft in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid. Kijk daar naar uit en tel nu vooral je zegeningen.

Hemels Brood 7049

Nu de kerk voor veel mensen heeft afgedaan, heeft ook de Bijbel met de verhalen die erin staan voor veel mensen afgedaan. Want de verhalen die erin staan kunnen niet bedoeld zijn om letterlijk genomen te worden, er zijn teveel tegenstrijdigheden.

De uitleg die kerkleiders eraan gegeven hebben is ontdekt onlogisch, niet naar waarheid en in hun eigen voordeel verdraaid te zijn, waardoor er geen basis meer is voor het geloof in één God, Die alles geschapen heeft, en Zijn Zoon Jezus Christus, Die alle zonde van de mensen op zich genomen heeft. Toch, van al diegenen die de kerk verlaten hebben, zijn er die inzien dat betrokkenheid met elkaar, behulpzaamheid en onderling liefhebben nodig zijn voor ieders welbevinden. Hoewel zij Mij niet herkennen in de waarheid van levende liefde, leven zij toch zoveel mogelijk in goede harmonie met hun medemensen.

In deze tijd is het nodig dat de oude tirannie van de kerken wordt uitgewist en de mens bevrijd wordt van de kerkelijke dwang en Mij in zichzelf, in zijn besef te bestaan, te leven, gaat vinden zoals Ik werkelijk Ben. Daarom is jullie stille geloof, jullie stille besef van Mij, jullie God en Schepper, jullie leven Gever, in Jezus Christus in jullie aanwezig, van belang voor al jullie medemensen, die van goede wil zijn, maar dat geloof nog niet hebben en vanuit hun eigen wensen en verlangens als hun bestaan leven en handelen, zich niet bewust van Wie en hoe het ware leven in werkelijkheid is.

Al is jullie geloof stil, want je kunt er niet openlijk met iedereen vrijmoedig over spreken, het heeft toch een uitwerking, jullie doen en laten toont jullie stille geloof. De manier waarop je handelt, spreekt, al is het niet over Mij, over Jezus Christus in je hart, over Mijn liefde voor alle mensen, toont toch jullie stille geloof, ook al bemerken jullie daar niet zo direct iets van. Het heeft uitwerking en Ik zie dat, Ik zie wat het in de wereld doet voor jullie medemensen.

Daarom, houd moed, want al is het in de stilte, het werkt, Mijn liefde in jullie werkt voor alle mensen. Dat gaan jullie in de komende tijd zien, de zegen van jullie stille geloof in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7050

Wanneer je met iemand te spreken komt die Mijn bestaan, het bestaan van één God, ontkent, een atheïst, vraag hem dan uit welke overwegingen hij Mijn bestaan ontkent. Luister naar zijn verhaal en luister vervolgens naar Mij, zodat je weet wat het beste is om hem te antwoorden, en stel hem de door Mij aangereikte vragen.

Want de meeste mensen die Mijn bestaan ontkennen, ontkennen Mijn bestaan door hun misvattingen, terwijl Ik toch ook in hen aanwezig ben. Alleen is dat overstemd door misvattingen en verkeerde overtuigingen. Mocht diegene nadat hij zijn verhaal verteld heeft niet willen luisteren, laat het dan, zeg dan niets, want dan is zijn besef nog teveel op zichzelf gericht, op zijn wensen en verlangens. Mijn leer is er om aangereikt te worden zonder dwang, in vrijheid, en om aangenomen te worden uit instemming, uit besef van de waarheid ervan. Want het is de enige waarheid om naar te leven en op aarde met elkaar welvarend en in vrede te leven. Alleen kan dat pas werkelijkheid worden als een groot aantal mensen er vrijwillig voor kiest om naar Mijn leer te leven. Niet voor Mij, maar omdat zij begrijpen dat Mijn leer de enige ware vrede gevende manier van leven is.

Maar zolang er nog mensen zijn die geen vrede willen, omdat zij voordeel hebben door oorlog, uit wapengekletter, voordeel hebben door drugshandel, door mensenhandel, enzovoorts, zal er voor hen geen reden zijn om Mijn leer aan te nemen, en zolang de eenvoudige mensen daarmee geconfronteerd worden, terwijl zij dat niet kunnen oplossen, zullen zij zelf in het klein hun eigen wil gaan doen en niet meer eerlijk zijn, op voordeel uit zijn, en zal er ook bij hen geen vrede zijn.

Maar zie, bij jullie, die wel zoveel mogelijk naar Mijn leer van liefde leven, in jullie hart ben Ik de ware vrede, voor jou, ook al zie je de leugen en het bedrog om je heen. Laat het gaan en blijf in je hart bij Mij, sluit je hart voor al wat niet Mijn leer is, en open je hart voor degenen die naar liefde en haar wijsheid willen leven, maar Mij nog niet goed en naar waarheid kennen. Ik toon je degenen die honger hebben en dorstig zijn, geef hen in alle vrijheid te eten en te drinken van Mij, van Mijn ware leer van liefde.

Hemels Brood 7051

Ieder mens is mens bij de gratie van het besef te bestaan. Voordat iemand op aarde mens wordt, bestaat hij, maar is hij zich op die manier niet van zijn bestaan bewust en is hij vanuit Mijn Goddelijk Zijn, bestaan. Maar eenmaal op aarde komt de bewustheid van zijn bestaan, de bewustheid te leven, over hem, met de eigen verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.

Dat is een heel andere situatie, die de mens eerst als baby doormaakt, omdat het verschil anders veel te groot zou zijn. Stel je voor dat je direct als een volwassen mens op aarde zou komen, vanuit een jezelf niet beseffend bestaan, ineens jezelf als mens beseft te bestaan, tussen allemaal mensen die dat inmiddels al langer beseffen en hun keuzen gemaakt hebben, je zou er niets van begrijpen. Zie, je zou, net als nu, ook geen geheugen hebben van je eerdere bestaan, want daarin had je het besef een eigen bestaan te zijn niet.

Alles leeft, maar niet alles wat leeft heeft het eigen besef te leven. Alles leeft uit Mij, het eeuwig Enig ware Leven, Die Ik Ben, maar niet alles heeft die bewustheid. Evengoed is alles met elkaar in Mij verbonden. Op aarde heeft alles wat leeft, ook datgene wat geen eigen menselijke bewustheid van bestaan heeft, gevolgen te dragen van het handelen van de mens, wat deels ten goede en deels niet ten goede is. Zo hebben dieren, de natuur, de weersomstandigheden, alles, te maken met het handelen van de mens, en alle groei of verdorring, te maken met het handelen van de mens. De natuur en de mens zijn één, en zo is alles een spiegel waarin de mens de resultaten van zijn handelen kan terugzien.

Het beste zicht daarop kan hij van Mij krijgen, zodra hij Mij in zich gevonden heeft, als hij Mij beseft als zijn God en Schepper en beseft dat Ik in hem in Jezus Christus bereikbaar aanwezig ben en hij regelmatig met Mij contact heeft, naar Mij luistert en in alle vrijheid Mijn adviezen opvolgt. Dan heeft hij Mijn zegen, zegen die ten goede aan alle mensen en de hele Schepping effect heeft. Ja, jullie die in Mij geloven, naar Mijn liefde streven te handelen en op Mij vertrouwen, jullie zijn uit Mij een zegen voor alle mensen.

Hemels Brood 7052

Ik ben jullie God, waarin alle mensen verenigd zijn, in Mijn ware Leven. In Mij zijn alle mensen en Ik ben in alle mensen. Zo is het dat jullie allemaal samen één mens zijn en toch ook ieder voor zich persoonlijk mens is, waarbij iedereen persoonlijk ertoe doet.

Wat er op aarde gebeurt, gebeurt ten goede aan alle mensen vanuit Mijn oneindige liefde, maar gebeurt ook ten goede aan ieder persoonlijk. Het is niet zo dat alleen het geheel van alle mensen tezamen als één mens geldt, iedereen telt ook persoonlijk als die eigen mens. Wanneer iemand te lijden heeft, is dat lijden niet alleen voor hemzelf, maar ook voor het grote geheel van alle mensen tezamen, maar dat neemt Mijn zorg voor die mens persoonlijk niet weg, integendeel. Mijn zorg voor die mens is even groot als voor ieder mens persoonlijk. Ieder mens is uniek en krijgt daarom ook de bij hem best passende unieke zorg van Mij uit Mijn ware wijze liefde. Tegelijkertijd is die zorg ook het beste voor alle mensen tezamen.

Zie, mensen maken keuzen, en dan kan het zijn dat die keus de een welgevallig is, terwijl het dat voor een ander niet is. Bij de mens is met de beste wil niet te voorkomen dat wat hij kiest een schaduwkant heeft, niet iedereen evenveel goeddoet. Al Mijn zorg is voor iedereen de beste zorg, voor allen tezamen alsook voor ieder persoonlijk. Dat is omdat Ik de ware eeuwig volmaakte onvoorwaardelijke onbaatzuchtige onveranderlijke liefde en haar wijsheid Levend ben, jullie God in alle opzichten en jullie Schepper in volkomen volmaakte waarheid, de volledige werkelijkheid van Zijn. En Mijn Zijn is jullie zijn. Daarom zorg Ik voor jou, terwijl daarmee niemand tekortgedaan wordt.

En zie, in het verhaal van de goede Herder, Die een verloren schaap terughaalt naar zijn kudde, wie denkt dat Ik een Herder ben Die de kudde alleen laat om dat ene schaap te halen, die heeft het mis, want terwijl Ik als Herder dat ene schaap terughaal, ben Ik ook bij de kudde en zorg Ik ook voor de kudde. Want Ik ben altijd overal tegelijk, waakzaam in ware liefde, jullie Herder in alle opzichten, Ik haal alle verdwaalde schapen terug zonder er één te missen en Ik ben tegelijkertijd bij de kudde.

Ik ben jullie God, jullie Schepper, in jullie ben Ik Jezus Christus, in alles ben Ik Leven en voor alles en iedereen heb Ik oneindig veel liefde en wijsheid. Ik ben het ware Leven voor, van, bij, om, in jullie allemaal, Levende ware liefde en haar wijsheid voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7053

Jullie leven is Mijn leven, jullie leven heeft dezelfde mogelijkheden als Mijn leven, maar jullie gebruiken die mogelijkheden nauwelijks. Door jullie menselijke arrogantie, jullie afdwalingen van waarheid en liefde, blijven veel van die mogelijkheden voor jullie verborgen in onwetendheid, terwijl mensen denken veel te weten, denken veel te kunnen.

Hoe meer iemand zijn leven uit Mij aanneemt en naar streeft te handelen, des te meer zal hij ervan gaan begrijpen en des te meer zal hij gaan weten en uit ware liefde, Mijn liefde, gaan nastreven om naar te handelen. Dat is een proces voor ieders leven op aarde, de een is daar verder in dan de ander, waardoor er zulke grote verschillen zijn tussen het doen en laten van mensen. Omdat alles met elkaar in Mij, in het ware Leven, verbonden is, en er nog zoveel mensen zijn die allerlei omwegen maken, blijft wat sommigen van jullie bereikt hebben in hun contact met Mij in hun hart, in hun liefde voor Mij, in het grote geheel nauwelijks opgemerkt.

Maar aan jou, aan jullie, die Mij meer en meer hebben leren kennen in het hart, in alles wat is, in waarheid en liefde, en zelf liefde voor Mij hebben opgevat, zeg Ik, jij en al degenen die Mij ook meer en meer hebben leren kennen, maken het verschil. Jullie zijn als de heel kleine mosterdzaadjes, die te klein en te teer lijken te zijn, maar mettertijd uitgroeien tot grote sterke bomen die een enorme kracht hebben en met de heftigste storm niet omwaaien. Aan jullie stevigheid kunnen mensen zich vasthouden en tot de zekerheid van het ware leven uit Mij komen, de liefde en haar wijsheid Die Ik Ben in alles en iedereen.

Laat mensen hun arrogantie, hun vermeende kennis, hun misvattingen zelf te leven, zelf te zijn, uiteindelijk komt hun weg via meer of minder omwegen toch bij Mij uit en zullen zij met de waarheid van leven, met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, te maken krijgen. Eens komt iedereen voor Mij te staan, eens krijgt iedereen Mij met Mijn liefde en haar wijsheid in volledige waarheid te zien, eens zal iedereen begrijpen Wie Ik Ben. Dan zal alle arrogantie opgelost worden, dan zal ieders leven tot werkelijkheid komen, tot volmaakte liefde en haar wijsheid, de ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 7054

Micro en macro, in het klein en in het groot functioneren alle onderdelen in de Schepping zodanig op zichzelf, dat het ook past in het grote geheel.

Een kleine mierenkolonie heeft haar eigen ordening in samenwerking en lijkt op zichzelf te staan, maar heeft evengoed een precies passende plaats in het grote geheel, tot aan de samenleving van de mens toe. Niets staat alleen op zichzelf. Een mierenkolonie kan bestudeerd worden ten aanzien van hun discipline, hun geordende werkwijzen, hun patronen van bouw en voedselvoorziening en hun samenwerking, maar moeilijker is het te zien hoe dat allemaal ook precies past in het grote geheel van de Schepping.

Zo kan de mens zijn eigen doen en laten bestuderen in alle vrijheid die hij heeft, zien dat discipline geen vanzelfsprekendheid is, dat samenwerking geen vaste basis heeft, dat ordening nogal eens ontbreekt, dat het individuele belangrijker is dan het geheel. Toch heeft ook dat precies haar plek in het grote geheel van de Schepping, maar hoe dat precies is, wordt nauwelijks of niet gezien. Vrijheid wordt vaak opgegeven voor macht, voor geld, voor aanzien, zonder dat het verlies van wat veel meer waarde heeft, wat mooier, beter, aangenamer is, bemerkt wordt, geweten is.

Zo afgesloten voor het besef van wat werkelijk waarde heeft, dat alleen de valse waarden gezien worden en voor gewerkt wordt. Daarmee maken mensen schulden die zij nooit kunnen aflossen, niet tijdens het aardse leven en moeilijk daarna, zonder de diepte ervan te kennen. Mensen nemen besluiten waarvan zij de reikwijdte niet kennen, alsof zij van alles in de Schepping op de hoogte zijn, terwijl zij blinder dan een mol in het volle licht zijn. Maar wees gerust, want Ik heb het allemaal voorzien en Mijn liefde voor alle mensen verandert nooit.

Daarom is de mens met al zijn afdwalingen door Mij in Mijn Zoon Jezus Christus gered voor het ware eeuwig liefdevolle wijze leven, wat tot waarheid komt op Mijn tijd, op Mijn wijze, door Mij geleid. Heb vertrouwen in Mij en Mijn liefde, dan zul je al vroeg Mijn liefdevolle Hand zien en helemaal gerust zijn.

Hemels Brood 7055

Hemelse Vader, ik wil graag alles leren wat nodig is om gelijk Uw onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde helemaal volmaakt te gaan zijn.

Het is alle mensen gegeven om gelijk Mijn liefde te gaan zijn. Daarvoor heb Ik alles, hemel en aarde en alles wat erop en eromheen is geschapen, om de mens in volle vrijheid inzicht en lering te geven. In die vrijheid ligt verleiding verborgen, die bedoeld is gezien, begrepen en genegeerd te worden. De weg naar Mijn liefde zelf te zijn ben Ik Zelf in Jezus Christus in jullie hart.

Eerst is er het begrip voor Mijn liefde nodig, het besef dat alleen liefde in volkomen waarheid de volmaakte manier is om met elkaar om te gaan, het besef dat alleen dan iedereen gelukkig kan zijn. Uit dat begrip zal een verlangen ontstaan om gelijk Mijn liefde te gaan zijn. Het besef dat alleen liefde alle mensen gelukkig kan maken is bij jou al op jonge leeftijd ontstaan, vanuit Mij in je hart. Van daaruit is langzaam het verlangen ontstaan om gelijk Mijn liefde te gaan zijn en dat is de basis om daadwerkelijk gelijk Mijn liefde te worden, te gaan zijn. Maar er is nog veel waarvan je je nog niet bewust bent, waarvan het nodig is dat je je bewust wordt, om helemaal volmaakt tot Mijn liefde te kunnen komen. En dit geldt voor iedereen die is gaan begrijpen en hetzelfde verlangen heeft.

Alles wat er op aarde gebeurt, heeft ten doel mensen tot het begrijpen van de waarde van Mijn liefde te brengen en het verlangen te wekken om gelijk Mijn liefde te gaan zijn. Maar niet iedereen is daar even ontvankelijk voor, in de vrijheid die mensen hebben zijn er die heel ver van Mijn liefde afdwalen, zonder te beseffen wat zij daarmee anderen en zichzelf aandoen. Toch, evengoed wordt alles wat er gebeurt door Mijn liefde zo geleid, dat het alle mensen ten goede komt. Onschuldig lijden wordt met een overlopende maat vergoed. Iedereen zal op de bestemde tijd tot begrip komen en inzien dat Mijn liefde zelf zijn iedereen tot het ware geluk brengt, dat iedereen dan pas ook zelf gelukkig kan zijn, omdat liefde altijd naar twee kanten werkt, eerst naar de ander en daarna terug naar jezelf.

Zo heb Ik eerst jullie allemaal eeuwig oneindig lief, waarna jullie allemaal zelf gelijk Mijn liefde zullen gaan zijn en eeuwig oneindig gelukkig zullen zijn!

Hemels Brood 7056

Sommige mensen hebben de gave om Mijn Woord te spreken, anderen hebben de gave om Mijn Woord te schrijven. Op allerlei manieren zal Mijn Woord er zijn en kunnen mensen het tot zich nemen, als zij er hun oren, ogen en zintuigen voor open hebben.

Maar in het geheel genomen zijn er weinig mensen die Mijn Woord in ware zuiverheid aanreiken en zijn er weinig mensen die Mijn zuiver aangereikte Woord naar waarheid verstaan. Toch is het beter dat Mijn Woord er al dan niet zuiver is, dan dat het er helemaal niet is. Want het deel dat waar en juist is, doet hoe dan ook haar goede werk, en dat deel wat niet juist is, zal op een gegeven moment vergaan door de waarheid.

Eer niemand die Mijn Woord spreekt of schrijft of anders naar voren brengt, want niemand komt daarvoor eer toe, geen mens heeft wat hij zegt, schrijft, doet, hoe heldhaftig dat ook kan zijn, zonder Mij, zonder Mijn invloeiende liefde in die mens. Beter krijgt ieder mens die het goede doet zijn loon van Mij, omdat dat hemels loon is, wat nooit vergaat. Het voetstuk waarop iemand gezet wordt, wordt afgebroken, het geld, de medaille, het lintje, en noem maar op, verpulvert tot niets, terwijl er van de eer niets zinvols overblijft voor het eeuwige leven.

Doe goed zonder daar iets voor terug te verlangen, in het nederige besef dat alles door Mij, Mijn liefde en haar wijsheid geleid wordt, terwijl toch alle mensen vrij zijn in hun doen en laten. Dat is misschien wat moeilijk om te begrijpen, maar zo is het wel. Dat is waar je dan ook altijd op mag vertrouwen, op Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, het ware Leven, Die Ik Ben, in iedereen aanwezig in Jezus Christus, zodat iedereen de weg kan vinden om te gaan naar het ware eeuwig gelukzalige leven.

Hemels Brood 7057

Niemand kan Mij te slim af zijn, liegen zonder dat Ik dat weet, onwaarheid spreken en denken dat Ik dat niet bemerk, de dingen verdraaien en daar ongezien mee wegkomen. Want Ik zie alles, Ik weet alles, Ik ken alles, niets, maar dan ook helemaal niets ontgaat Mij van alle mensen ooit.

Je kunt je voorhouden dat alles wat je geheim houdt ook voor Mij geheim is, maar zo is het niet. Mensen kun je voorliegen, bedriegen, jezelf kun je wijsmaken dat niemand je leugens en bedrog, de onwaarheid van wat je zegt, kan ontdekken, maar Ik zie en weet het en eens komen al je leugens en bedrog en meer nog aan het licht bij de mensen om je heen. En vroeg of laat zul je met de gevolgen ervan te maken krijgen, wat niet zo aangenaam zal zijn. Dit is geen dreigement, alleen een constatering voor iedereen die denkt dat een kleine leugen, een beetje verdraaiing, een kleine onwaarheid niet zo erg is en voor een goede zaak moet kunnen. Voor Mijn hemel kan het niet, in Mijn hemel is alles en iedereen volkomen rein, zuiver waarheid, zuiver liefde en haar wijsheid, en niemand komt daar binnen zonder zelf zuiver volmaakte waarheid, liefde en haar wijsheid te zijn.

Ik zeg jullie, je wilt zeker in Mijn hemel komen, want daar is de ware gelukzaligheid in eeuwigheid, daar is volmaakte liefde en haar wijsheid, daar is iedereen volmaakt leven en doordrongen van leven zoals Ik Leven Ben. Op aarde is daar door alle afdwaling van waarheid en liefde nauwelijks of geen besef van, behalve uitzonderingen en mensen die even in die sfeer geweest zijn, toen zij op het randje van de lichamelijke dood waren. Maar niet iedereen gelooft hun verhalen, gelooft wat zij vertellen meegemaakt te hebben, terwijl gedacht werd dat zij niet meer leefden.

Niemand gaat na zijn verblijf op aarde werkelijk dood, alleen het lichamelijk materiële sterft, maar ieders ware leven blijft, en al naargelang iemands liefde komt hij in een bij hem passende sfeer. Niet meteen in Mijn hemel, maar uiteindelijk zal iedereen daar wel komen, en voor altijd gelukkig zijn in Mijn ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7058

Wanneer mensen zich in hun hart bewust worden van Mijn liefde in alles en iedereen, worden zij zich ook meer en meer bewust van wat er bij henzelf nog aan liefde mankeert en vervolgens zoeken zij ernaar dat bij henzelf te verbeteren. Maar algauw bemerken zij dat jezelf verbeteren niet zomaar lukt en dat stelt hen teleur.

Zie, aan jullie zeg Ik daarom, jullie zijn in vrijheid en in die vrijheid zijn er verleidingen die tot het tegenovergestelde van liefde leiden wanneer je daaraan toegeeft. Er zijn nauwelijks mensen op aarde die volmaakt gelijk Mijn liefde in alle nederigheid leven. Wie zichzelf in zijn vrijheid onder druk zet om alles wat hij nog niet naar liefde doet tot liefde te brengen door elke verleiding te weerstaan, dwingt zichzelf en dwang leidt niet tot het vrijwillig zijn van liefde.

Bedoeld is het om uit inzicht en groei tot ware liefde te komen. Daarvoor is het nodig om jezelf niet onder druk te zetten maar steeds weer bij Mij te komen en met Mij te spreken over alles waarvan je merkt dat het geen liefde was, en alles van de verleiding waaraan je geen weerstand kon bieden. Ik zal je dan voeden met Mijn Woord van liefde, ware waarachtige liefde, waardoor je tot de nodige inzichten komt en je in alle vrijheid tot meer liefde en meer weerstand tegen de verleiding groeit.

Op aarde maakt iedereen een bij hem passend groeiproces door onder Mijn leiding, waarbij toch alle mensen vrijgelaten worden. Zet daarom jezelf niet onder druk maar kom in je vrijheid, zonder dwang, in je hart bij Mij. Hoe vaker je dat geheel vrijwillig doet, des te meer kan Ik je voeden met Mijn zuivere liefde en haar wijsheid, en des te meer kun jij groeien tot volmaakte liefde waarmee je de kracht hebt om alle verleiding tot het tegenovergestelde van liefde volkomen te weerstaan.

Daarom, draai het niet om, denk niet eerst alle verleiding te moeten weerstaan om tot liefde te komen, maar kom bij Mij en laat je voeden door Mij, Mijn liefde en haar wijsheid en groei in ware liefde, dan kun je als vanzelf alle verleiding weerstaan. Gezegend allen die uit eigen vrije wil bij Mij komen, zonder dwang, in ware nederigheid, om door Mij gevoed en gelaafd te worden en te groeien in liefde, Mijn liefde.

Hemels Brood 7059

Wat is Mij een offer brengen? Je brengt Mij een offer wanneer je je gedachtegangen loslaat voor Mijn adviezen, wanneer je jouw wil loslaat voor Mijn Wil, wanneer je je verlangens loslaat en Mijn weg gaat zonder weerstand, met liefde en uit liefde voor Mij, uit een verstaan waarom dat beter is dan welk eigen idee, willen, verlangen dan ook.

Nu denk je misschien, als dat het enige is, dan is dat niet zo moeilijk. Maar dan vergis je je deerlijk. Zo goed als alle mensen zijn in hun vrijheid heel sterk gewend aan hun eigen mening, aan eigen oplossingen, aan hun eigen smaak, aan wat zij leuk en mooi vinden. Voor wie Mij offers wil brengen is het nodig om eerst bij zichzelf in te zien wat precies in alle opzichten zijn wil, zijn verlangens, zijn meningen, enzovoorts, zijn. Dat op zich is al niet gemakkelijk, laat staan het loslaten ervan voor wat Ik aanreik. Daarbij is het nodig om te begrijpen dat wat Ik aanreik het beste is voor iedereen en het daar ten diepste mee eens te zijn.

Op aarde zijn mensen een held wanneer zij iemand uit een benarde situatie gered hebben, of wanneer zij iemands leven gered hebben, en dat is mooi, maar een werkelijk offer aan Mij is een totale overgave aan Mijn advies, zonder voorwaarden, zonder belang, zonder twijfel, uit ware liefde voor Mij en uit een werkelijk inzicht en overtuiging dat Mijn advies het beste is om op te volgen. En dat, lieve mensen, is moeilijker dan je denkt, dat vraagt om een intens vertrouwen in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, zonder dat je Mij ziet zoals je je medemensen en alles om je heen ziet. Terwijl je Mij alleen in je voelt, maar wat je voelt niet bewijzen kunt.

Want jouw besef te bestaan ben Ik en dat is jouw bewijs dat Ik besta, terwijl veel mensen dat heel anders uitleggen, Mij niet zien als hun bestaan. Naar hun idee bestaan zij uit de zoveel maal duizendste mogelijkheden van het toevallige ontstaan van de aarde, terwijl het Mijn oneindig volmaakte wijsheid, of noem het intelligentie, uit Mijn liefde is waaruit jullie bestaan mogelijk geworden is. Als je weet hoe sterk mensen aan hun uitleg vasthouden, kun je ook weten hoe moeilijk het is om Mij die offers te brengen die Ik genoemd heb. Maar daarin heb Ik uit grote liefde voor alle mensen voorzien, en zo zal iedereen uit ware liefde tot de ware nodige offers komen en tot waar liefdevol leven komen.

Hemels Brood 7060

Here Jezus, de pijn bij mensen op aarde is niet van U gegeven, maar is pijn door alles wat geen waarheid en ware liefde is.

Ik ben liefde, Mijn liefde geeft geen enkele pijn. Toch hebben mensen pijn. Pijn is het tegenovergestelde van liefde in de verschillende vormen waarin het zich uit. Pijn kan lichamelijk zijn, maar ook mentaal. Een gebroken been of het verlies van een dierbare geven beide pijn, het een lichamelijk, het ander mentaal.

Pijn is niet aan persoonlijke schuld verbonden, de algemene afdwaling van liefde geeft pijn die in het grote geheel door iedereen op momenten gevoeld kan worden. Pijn kan een afweerreactie zijn op wat iemand door het van liefde afgedwaalde handelen van medemensen voelt, pijn kan een aanwijzing zijn dat er lichamelijk iets niet in orde is, pijn kan een symptoom zijn van wat geen liefde is, er zijn veel verschillende oorzaken van pijn, maar ze komen allemaal neer op de afwezigheid van ware liefde. Het is niet zo dat wie pijn heeft daar door wat dan ook alleen zelf schuld aan is, want er zijn veel mensen die schuld hebben aan veel afdwalingen van liefde en dat heeft gevolgen voor alle mensen.

Afdwaling van liefde gebeurt over de hele wereld en dat heeft dan ook gevolgen voor alle mensen over de hele wereld. Maar daartegenover staat dat er op aarde ook Mijn liefde is, verdeeld onder de mensen zijn er veel die naar Mijn liefde handelen, ook al ondervinden zij pijn. Hun van Mij gekregen liefde heeft evengoed gevolgen die ten goede aan alle mensen uitwerking hebben, daardoor lost hier en daar pijn op, daardoor worden hier en daar mensen genezen. Denk niet dat dat een verdienste van die mensen is, want ondanks goedheid geneest de een toch niet en een ander wel. Want het gaat om het geheel, om het doel van leven op aarde, om alle mensen tot de volkomen volmaaktheid van Zijn te brengen.

Daarom is alles naar Mijn liefde onder de mensen verdeeld en is de ene mens sterker om te kunnen dragen dan een ander, zo is het door Mij gegeven. Zo heeft niemand alleen schuld maar hebben allen schuld, en die schuld heb Ik op Mij genomen. Laat iedereen dragen wat hij te dragen krijgt en gedenken dat Ik het in werkelijkheid draag, uit liefde voor alle mensen, voor jullie allemaal.

Hemels Brood 7061

Wanneer alles verstilt, alle mensen stil worden, ben Ik, jullie Schepper, het beste te horen, luid en duidelijk te horen. Maar zolang er geluid is van stemmen van mensen, is Mijn stemgeluid moeilijk te onderscheiden tussen alle herrie die mensen maken.

Ik bedoel hiermee niet alleen de letterlijke geluiden, die met elkaar enorm veel decibels produceren, die van de aarde de ruimte in galmen, maar juist alle overtuigingen, alle meningen, alle gedachten, alle opvattingen, alle bedenkingen, enzovoorts, die mensen hebben. Dat is bij elkaar meer nog dan de letterlijk geproduceerde geluiden van de mens op aarde. Maar de mens heeft er zelf geen idee van hoeveel lawaai hij maakt, niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk. Hij verbaast zich er wel over Mij niet te zien en te horen, voor zover hij in Mij geïnteresseerd is, want er zijn ook veel mensen die niet in Mijn bestaan geloven, omdat Ik niet te zien en te horen ben. Voor hen niet, want hun ogen zijn blind en hun oren zijn doof voor Mij, door al hun eigen gedachten en meningen en al het geluid dat zij met elkaar maken.

Maar hoeveel geluid mensen samen op aarde ook maken, wie vast in Mij gelooft, in Mij als zijn Schepper, God in Jezus Christus, diens ogen geef Ik zicht op Mij en diens oren geef Ik gehoor voor Mijn stem, en hoeveel herrie er dan ook is, hij zal Mijn stem horen en precies weten dat het Mijn stem is die hij hoort. En zij die Mij zien en horen zijn daar blij en gelukkig mee, en willen dat met medemensen delen, maar dat lukt niet met de blinde en dove mensen om hen heen.

Dat delen is alleen mogelijk met hen die van Mij de ogen en oren geopend gekregen hebben, waardoor zij ook kunnen zien en horen. En van steeds meer mensen zal Ik de ogen en oren openen en steeds meer mensen zullen Mij gaan zien en horen, totdat alle geluid van de mens gestild is en alleen nog Mijn stem gehoord wordt en Ik in Jezus Christus door alle mensen duidelijk te zien ben.

Hemels Brood 7062

De eenheid van de mens in Mij, jullie Schepper, maakt ieder mens gelijk, maar wel met verschillende taken, die in de vrijheid van de mens naar eigen keus al dan niet uitgevoerd kunnen worden. Daarbij heeft de ene mens, die zijn taak naar behoren oppakt en uitvoert, niet meer waarde dan de andere mens die zijn taak verwaarloost.

Er is wel een verschil tussen waar de een en waar de ander op aarde mee te maken krijgt. En ook dat hangt samen met de eenheid van de mens, in verhouding tot de mate waarin iemand zijn taak al dan niet met liefde vervult. Want iedereen, of iemand nu wel of niet in Mij gelooft, heeft in zich een waarschuwend geweten waar hij in zijn vrijheid naar kan luisteren of het kan negeren. Dat maakt het verschil ten aanzien van elkaar in het grote geheel waarin alle mensen één zijn en toch ook verschillend, maar altijd gelijk in Mijn liefde.

Nu kun je vragen, maar een echt wrede misdadiger dan, die kan toch niet gelijk zijn aan een liefdevol goed en betrouwbaar mens, die in U gelooft en zoveel mogelijk het goede nastreeft? Voor Mijn liefde hebben allebei dezelfde waarde als mens, maar het verschil in handelen geeft wel een verschil in uitwerking van Mijn liefde. Het goede handelen trekt zegen uit Mijn liefde, het misdadige handelen niet. Evengoed zal Mijn liefde de van liefde afgedwaalde misdadiger een weg geven via welke hij tot besef van zijn misdaden komt, tot bezinning komt, naar zijn geweten gaat luisteren, en uiteindelijk Mij gaat horen in zijn hart. Zulke wegen zijn wel heel lang voordat er iets van verandering plaatsvindt, en veelal zijn het geen aangename wegen om te gaan.

De grond waarop een misdadiger zijn handelen gebouwd heeft, moet volledig omgewoeld worden voordat aan een nieuw en meer solide gebouw begonnen kan worden, zodat het goede, wat uit Mij ook in die mens aanwezig is, tot wasdom kan komen, zodat het kleine zaadje van Mijn liefde wortel kan schieten en tot plant kan uitgroeien. En wanneer dat op aarde niet tot vrucht komt, is er voor diegene plaats bereid in Mijn hemelen, waar ook diegene uiteindelijk tot Mijn liefde komt.

Hemels Brood 7063

Er is een verschil tussen een oordeel en iets opmerken. Met een oordeel wordt iemand iets verweten wat hij doet of zegt en wat niet naar behoren gevonden wordt. Het gedrag van iemand wordt niet goed, niet juist bevonden en daar ontstaat een afwijzende mening over. Bepaald gedrag van iemand opmerken is iets anders, daarbij wordt gezien dat iemands gedrag anders is dan juist, maar er is geen mening over, het wordt eenvoudig geconstateerd.

Toch is er maar een dunne lijn tussen opmerken en opmerken en oordelen. De meeste mensen hebben vrij snel een afwijzende mening over het gedrag van medemensen, maar vaak wordt niet bemerkt dat dit oordelend is. Maar elk oordeel heeft gevolgen in de interactie tussen mensen, veel oordeel blijft verborgen, wordt niet direct uitgesproken, maar wel naar gehandeld. En zo worden mensen in situaties afgewezen zonder dat zij weten wat daar de reden van is. Er is altijd wel iets te noemen zonder dat de ware reden gezegd hoeft te worden.

Begrip hebben voor iemand die je ligt is veel makkelijker dan begrip hebben voor iemand die je niet ligt. Een oordeel heeft vaak te maken met onbegrip, vaak wordt iemands gedrag niet begrepen. Iedereen heeft als achtergrond gebeurtenissen in zijn leven die van invloed zijn op zijn gedrag, wat nogal eens door diegene zelf niet volledig gezien wordt, hoe zou dan een medemens dat volledig kunnen zien en er een oordeel over kunnen geven? Gedenk dit bij al je doen en laten, een oordeel is gemakkelijk gemaakt, anderen oordelen ook gemakkelijk over jou.

Zorg ervoor dat je alles om je heen opmerkt, maar vel geen oordeel, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Want elk oordeel heeft een uitwerking, over en weer. Sommige weinig, andere veel, en vaak weet je de herkomst van de uitwerking niet. Maar wie in zijn hart in contact met Mij blijft, Mij steeds weer vraagt en naar Mij luistert, die zal meer en meer een weg leren gaan van opmerkzaamheid zonder een oordeel te vellen. En elk oordeel over hem zal in Mijn liefde oplossen. Hoor Mijn Woord!

Hemels Brood 7064

Gedachten over de dingen die de mens denkt nodig te hebben, lijken onschuldig te zijn, maar het zijn wel gedachten van eigenbelang. Gedachten zetten een mens niet direct aan tot een uitvoering ervan, maar ze hebben wel een zekere invloed op de mens.

Het is niet zo dat iemand gedachten kan hebben zonder dat die een kracht hebben. Mijn gedachten zijn Mijn Woord en in den beginne was Mijn Woord, en uit Mijn Woord heb Ik de Schepping van hemel en aarde doen ontstaan en de mens naar Mijn beeld en gelijkenis tot leven gebracht, Mijn Adem gegeven. Daarin ligt ook de gedachte als woord in de mens, een kracht die door goed of kwaad gestuurd tot uiting kan komen. Veel mensen beseffen dat niet en laten hun gedachten de vrije loop, zonder ze een richting te geven, die door ieder altijd vrij te kiezen is, maar veelal aan het toeval wordt overgelaten.

En zo gebruikt een mens het vermogen van zijn gedachten nauwelijks of niet, of hij gebruikt zijn gedachten voor zichzelf, voor gezondheid, voor macht en rijkdom, voor welzijn, en dergelijke. Terwijl gedachten die door liefde gestuurd zijn voor het goed van anderen, een weldaad zouden zijn die de mens in een nauw contact met Mijn gedachten, Mijn Woord, zou brengen, waarmee zijn gedachten een creërende kracht tot het ware goede zouden krijgen, ten gunste van al zijn medemensen en daarmee ook voor hem. Maar er is op aarde heel veel vervuiling in de gedachten van mensen, waardoor weinig gedachten de mens dichter bij Mij, Mijn gedachten, Mijn Woord brengen, en dat is te zien in het hele gebeuren op aarde.

Letten jullie, die in Mij geloven, Mijn bestaan als waarheid beseffen en Mijn liefde in je doen en laten nastreven, daarom vooral op je gedachten en besef welke kracht ze uit Mij kunnen hebben. Wees vrij en wees gezegend met elke goede liefdevolle gedachte voor anderen dan jezelf, houd je gedachten vrij van eigenbelang en zie Mijn liefdewerking.

Hemels Brood 7065

Geloof in Mij, jullie Schepper en God in Jezus Christus, is niet aan cultuur gebonden. Maar mensen hebben Mijn leer wel met hun cultuur vermengd, waardoor over de wereld verspreid verschillende gebruiken en rituelen aan het geloof gekoppeld zijn, die de waarheid vertroebelen. Meestal is dat gebeurd door mensen die op macht en rijkdom uit waren, die zelf aanbeden wilden worden, die misbruik maakten van de menselijke gewenning aan allerlei rituelen die, voordat Ik in Jezus Christus op aarde kwam, gebruikelijk waren, maar met bijgeloof en valse goden te maken hadden.

Er waren machthebbers die hun macht niet aan Mij en Mijn leer wilden afstaan, en zo werden er compromissen gesloten met gebruiken die niets te maken hadden met Mijn leer, alsof dat wel zo was. Zo werden grote delen van de heilige schriften verborgen of vernietigd en werd mensen kennis en inzicht onthouden. Maar wat niemand ooit ontnomen kan worden, is Mij in de mens, het ware Leven in de mens, de waarheid van Zijn in de mens, Mijn leer, die ieder mens altijd in alle zuiverheid in zijn hart aangereikt kan krijgen zodra hij daar in zijn vrijheid oprecht en naar waarheid naar vraagt. Niemand kan ooit het kleine vlammetje Die Ik Ben in ieder mens doven, het is er en het blijft er, en eens zal het groeien, al naargelang iemands vrije keus.

Vanuit dat kleine vlammetje is er voor iedereen leiding uit Mij zonder dat de vrijheid van de mens belemmerd wordt, maar die leiding uit Mij is er evengoed in iedereen, voor ieder op de voor hem en tegelijk voor alle mensen beste manier. Juist die op iedereen aangepaste leiding van Mij in de vrijheid van de mens zal alle mensen eens terug bij Mij brengen, bij het ware Leven. De ene mens eerder dan de andere, maar uiteindelijk zullen alle mensen Mij naar waarheid en zonder enige inmenging van culturen en gebruiken leren kennen, Mijn ware wijze liefde gaan zien en zelf worden. In al jullie vrijheid komen jullie toch allemaal bij Mij uit, bij jullie ware Leven, in de ware Enige gelukzaligheid van Zijn, Die Ik Ben.

Hemels Brood 7066

Er zijn mensen die in Mij geloven als een hogere macht. Een hogere macht dan zij zelf zijn. Waarbij zij zichzelf dan eigenlijk ook als een macht zien, want hoe zou Ik anders een hogere macht kunnen zijn?

Wanneer een mens een macht zou zijn, zoals hij denkt dat Ik een hogere macht ben, is leven alleen macht en zou niemand persoonlijk mens zijn. De waarheid is dat Ik alle macht heb, en de mens zijn macht alleen uit Mij kan hebben. De mens heb Ik een zekere eigen vrije macht gegeven, dat is zijn leven uit Mij, om zelf naar eigen goeddunken te besteden. Daarbij heb Ik hem ook richtlijnen gegeven, zodat hij de macht die leven in zich heeft ten beste voor zichzelf kan gebruiken. Maar velen begrijpen dat “voor zichzelf” op een verkeerde manier, want ware macht keert zich pas ten beste voor iemand zelf, zodra hij het belangeloos inzet voor anderen en juist niet voor zichzelf.

Die macht is liefde. Liefde is wijs, zachtmoedig, eerlijk, oprecht, zonder eigenbelang, onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, ijverig om het goede voor anderen te doen, verdraagzaam, heeft alle begrip, maakt geen verwijten, gelooft alles, hoopt alles, neemt niets voor zichzelf, is volledig te vertrouwen, enzovoorts. En precies dat is Mijn macht, niets meer en niets minder. En die macht is aan alle mensen gegeven, maar wordt weinig of niet gebruikt, op een uitzondering na. Het laat dan ook het beperkte zicht op Mij zien, wanneer iemand in Mij alleen een hogere macht ziet. Want Ik ben oneindig veel meer dan dat. En jullie mensen kunnen oneindig veel meer zijn dan hoe jullie je nu op aarde gedragen, de goede liefdevolle mensen die in Mij geloven, die Mij zien als hun Schepper, hun God, op aarde gekomen in Jezus Christus, niet te na gesproken.

Maar die macht, die liefde is, die jullie ware leven uit Mij is, zullen jullie allemaal in waarheid gaan zijn zoals Ik Ben, omdat Ik die macht Ben, die ware eeuwige liefde, en Ik jullie ten diepste liefheb, oneindig, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7067

God, U bent mijn Schepper, niet alleen die ene keer, maar elke dag, elk moment, of ik zou niet meer leven.

Ik ben en blijf Schepper van alle mensen, niet alleen ‘in den beginne’ maar altijd en eeuwig, ieder moment van leven. Mijn leven aan jullie gegeven is voortdurend Scheppend leven. Hoewel mensen daar in hun vrijheid doorgaans niet aan denken, blijf Ik eeuwig Schepper van alle leven en is er niets anders dan Mijn leven, Mijn bestaan in alle bestaan, voortdurend Scheppend, vernieuwend, toevoegend.

De meeste mensen hebben er geen idee van dat Ik eeuwig en altijd God en Schepper ben, en altijd God in Jezus Christus ben, en altijd aanwezig in ieder mens, in ieder levend wezen ben. Je kunt in je vrijheid alles verzinnen wat je maar wilt, maar altijd was het er al door Mij, altijd heb Ik het eerst geschapen, voordat iemand op welk idee dan ook gekomen is. Zou Ik niet voor altijd Schepper zijn, dan zou alles stil komen te staan en verloren gaan. Wanneer een motor stopt, stopt wat het voortbewoog. Maar Ik leef eeuwig en stop nooit, zo ben Ik niet alleen het eeuwige leven van alles en iedereen, maar ook eeuwig Schepper van alles en iedereen en ben Ik eeuwig in Jezus Christus mens geworden voor alles en iedereen en aanwezig in alles en iedereen. God, eeuwig en altijd, voor, in, met alles en iedereen.

Maar hoe zouden jullie, Mijn schepselen, dat kunnen begrijpen in jullie vrijheid, met de eigen wil en het besef als een eigen persoon te bestaan? Ik zeg jullie, in je hart, bij Mij, wanneer je dat oprecht wilt, kun je dat begrijpen, voelen dat het precies zo is als Ik hier vertel. Zo is het jullie uit Mij gegeven niet alleen schepselen van Mij te zijn, maar ook zelf tot scheppen te komen vanuit het ware leven, Mijn leven, welke volledig ware liefde en haar wijsheid is. Uit die liefde kunnen jullie allemaal tot de mooiste scheppingen komen, levende scheppingen vol van liefde en wijsheid. Maar pas dan wanneer je zelf in alle vrijheid, uit eigen vrije wil, Mij, Mijn liefde en haar wijsheid bent, gelijk Mijn beeld en gelijkenis, in alle gelukzaligheid van Zijn.

Hemels Brood 7068

Er wordt in rijke landen veel onderling afgewogen ten aanzien van de verschillende belangen. Daar wordt lange tijd over onderhandeld, totdat iedereen er min of meer tevreden mee is. Maar het zijn steeds de eigen belangen die tellen en de compromissen, die uiteindelijk afgesproken worden, geven vaak toch ook ruimte aan meerdere interpretaties, mocht dat nodig zijn in voorkomende omstandigheden.

Zie, er is met Mij geen onderhandelen, er zijn met Mij geen compromissen te sluiten, waarheid blijft bij Mij altijd waarheid, en die is niet te buigen tot wat minder waarheid. Liefde blijft bij Mij liefde, en daarvan is geen afwijken als compromis te bedingen. Het zou de rijke landen, met name degenen die aan de onderhandelingstafels aanschuiven, aan te raden zijn om niet te vechten voor hun belangen, voor het behoud van hun rijkdommen, maar eens om te zien naar andere landen, die in armoedige omstandigheden verkeren en hulp nodig hebben. Niet zo zeer rijkdom, maar inzichten, want veel van die landen worden uitgebuit door rijke landen en de bevolking bevecht elkaar om de rijkdom van rijke landen naar zich toe te trekken, op oneerlijke gronden, wat te maken heeft met de houding van de rijke landen.

En juist de eenvoudige burgers zijn er slachtoffer van, in de arme landen, maar ook in de rijke landen. En wanneer zal het tot de mensen doordringen dat materiële rijkdom door verdraaiing, liefdeloosheid, egoïsme verkregen, het ware leven niet verrijkt? De mens is vrij en zo zal het in zijn vrijheid ook duren voor hij tot het inzicht komt dat geen enkele materiële rijkdom, geen enkele aardse macht, zijn leven iets geeft wat hij kan meenemen wanneer zijn verblijf op aarde tot een einde gekomen is. Zodat hij na zijn verblijf op aarde met lege handen staat en pas dan tot de ontdekking komt, dat al zijn doen en laten hem niets gegeven heeft.

Maar zij die geleden hebben, hebben geleerd, en wat zij geleerd hebben komt hen te pas na hun verblijf op aarde. En zo zal het zijn dat jullie, die in Mij geloven, aan hen die met lege handen staan jullie ervaringen kunnen aanreiken, jullie liefde kunnen geven, zodat hun armoede tot de ware rijkdom van werkelijk leven kan komen. Maar ook op aarde kunnen jullie in Mijn Naam al veel doen, wat velen zal helpen om na hun verblijf op aarde te gaan begrijpen Wie Ik Ben en wie zij zijn. Gezegend allen die in Mij geloven zonder Mij in de materie gezien te hebben.