Hemels Brood 6759 t/m 6789

Hemels Brood 6759

Soms sta je op de hoogste berg en een ander moment ben je in het diepste dal. Wanneer je op de top van een berg bent, kun je met gemak alles overzien, ligt de wereld aan je voeten, maar beneden in het dal kijk je tegen steile wanden aan en is je zicht heel beperkt.

Dat wijde zicht op de berg geeft je het gevoel van vrijheid en macht, terwijl het beperkte zicht in het dal je benauwt. Maar zowel op de top als in het dal ben jij jezelf, het enige dat anders is, is het zicht, niet jij, jij bent zowel op de top als in het dal jou, je eigen zijn. Alleen, hoe je ermee omgaat, met de verschillen van plaats en van zicht, daar gaat het om. Bedenk daarbij dat iedereen soms op de top van de berg is en soms in het diepe dal, en dat iedereen daarmee om te gaan heeft. Soms lijkt het het gemakkelijkst om op de vlakte te blijven, in de gelijkmatigheid van zijn, dan zie je minder dan op de top, maar meer dan in het dal.

Ik zeg je, je bent zoals je bent, zowel op de top als in het dal als op de vlakte, alleen hoe je omgaat met waar je bent, daar gaat het om. Daarbij is het belangrijk dat je steeds beseft dat Ik bij je ben, altijd jouw leven, Die Ik Ben, en in jou je de mogelijkheden geef om te zijn die jij bent. Steeds kun je van Mij advies, hulp en ondersteuning krijgen. Maar wees op de top niet trots en overmoedig, verzet je in het dal niet tegen de wanden om je heen en denk niet dat de vlakte geen oneffenheden heeft.

Waar je op momenten ook bent, je bent altijd daar waar je bedoeld bent te zijn voor je groei naar volkomen ware liefde en haar wijsheid, of je nu op de top van je kunnen beloond wordt, in het dal van omstandigheden miskend en versmaad wordt, of op de vlakte geen gevaar te duchten hebt, het zijn slechts omstandigheden buiten jouw zijn die je tonen hoe het bij jou vanbinnen eruitziet ten aanzien van wat je doet of laat, zegt of zwijgt, hoe je handelt of niet handelt, of dat naar ware liefde en haar wijsheid is, of naar eigen wil en verlangens, naar eigenbelang. Op de top, in het dal, of op de vlakte, wees steeds met Mij jezelf.

Hemels Brood 6760

Weet je, jij bent als een klein radertje in het grote geheel van Mijn Schepping. En hoe klein jij als radertje ook bent, je bent toch belangrijk, jouw mens-zijn op aarde is niet zomaar, maar past precies in het grote geheel van Mijn Schepping.

Zie, er zijn ook grote raderen in Mijn Schepping, maar hoe het ook lijkt dat die belangrijker zijn dan de kleine radertjes, zo is het niet. Het kleinste radertje is even belangrijk als het grootste, want het gaat om het grote geheel en de samenwerking van alle mensen in het grote geheel. Zie maar eens wat er gebeurt als er een klein zandkorreltje tussen de raderen komt, of het nu bij de grote of bij de kleine is, het verstoort de werking, niet door de raderen, maar door die zandkorrel. Nu is het zo, dat Ik, jullie Schepper, niet alleen ieder mens op aarde zijn plaats gegeven heb, maar dat Ik er ook voor zorg dat ieder mens zijn werking heeft in het grote geheel, zonder verstoring van wat dan ook.

Want jullie mensen zijn vrij en toch tezamen het grote geheel, ieder van jullie heeft een werking en tezamen is dat de werking van het grote geheel. In dat grote geheel is iedereen van belang, hoe dan ook. Nu denk je misschien, maar misdadigers, hoe hebben die belang voor dat grote geheel, zij verstoren meer dan zij goed doen, we zijn hen beter kwijt dan rijk. Ik zeg je daarop, daar heb je wellicht gelijk in, gezien vanuit ieders persoonlijk belang, maar ook zij hebben een werking in het grote geheel die voor iedereen van belang is, omdat alles met elkaar samenhangt en dat juist de werking heeft om ieder persoonlijk en het grote geheel te zuiveren van alles wat niet goed is, geen waarheid, geen liefde en haar wijsheid is.

Niemand is daadwerkelijk een radertje in het grote geheel, iedereen is een eigen zijn, maar nog niet iedereen is gelijk Mijn Zijn, liefde en haar wijsheid in waarheid. Dat is zodanig in het grote geheel van alle mensen verdeeld, dat uiteindelijk alle mensen, dat is ook het grote geheel, gezuiverd worden van alle kwaad en alles en iedereen, persoonlijk en gezamenlijk gezuiverd, volmaakt gelukkig Mijn liefde en haar wijsheid in volle waarheid zal zijn.

Hemels Brood 6761

Aan Mij is alle kracht en alle macht, aan Mij zijn alle dingen, aan Mij is de Enige ware juiste Wil en aan Mij is de ware liefde en haar wijsheid, aan Mij is het verloop van alle gebeurtenissen, aan Mij is het leven, de ware gelukzaligheid tot in eeuwigheid voor alles en iedereen, en dat is allemaal in jullie hart aanwezig, uit Mij aan alle mensen gegeven, aan alle mensen die op de aarde zijn, geweest zijn, er nu zijn, en nog zullen zijn. In de vrijheid van alle mensen nu en altijd.

Het is aan alle mensen tezamen en ieder persoonlijk om in die vrijheid de juiste keuzen te maken, te ontdekken wat de juiste keuzen zijn. Ieder mens kan daarvoor bij Mij komen, want Ik ben in ieder mens aanwezig en Mijn Woord is in ieder mens zuiver te beluisteren, zelfs kan ieder mens met Mij spreken in zijn hart, het kernpunt van zijn wezenlijkheid te zijn, te leven, te bestaan. Ook al zeggen mensen niet in Mijn bestaan te geloven en denken zij alleen persoonlijk een zelf te zijn, Ik ben in hen aanwezig, dat eigen besef te zijn.

Wanneer mensen niet in mij geloven, verloochenen zij hun eigen zijn uit Mij, daarmee doen zij zichzelf enorm tekort, maar het is hun keus in hun vrijheid van zijn, Mijn Zijn. Met Hun denken en doen schieten zij alle kanten op, gestuurd door machten die zij niet beheersen, omdat zij geen contact met Mij, hun zijn, hun leven, onderhouden. Maar zonder dat, ben Ik toch in hen aanwezig en dat kunnen zij wel ontkennen, maar dat verandert de waarheid van Mijn Goddelijke Zijn in Jezus Christus in hen aanwezig niet. Ergens in hun bewustheid weten zij dat, maar erkennen het niet.

Gezegend degenen die in Mij geloven en zoveel zij kunnen naar Mij in hun hart luisteren, Mij volgen over moeilijke paden en Mijn liefde en haar wijsheid aannemen in hun doen en laten en verdragen wat door medemensen op aarde niet naar Mijn liefde en haar wijsheid gebeurt, waarmee ook verdragen wordt wat zij, ondanks hun geloof en vertrouwen in Mij, zelf nog niet naar Mijn liefde en wijsheid doen. Want liefde, Mijn liefde, maakt alles goed.

Hemels Brood 6762

In de eenheid van Zijn verblijven ook al degenen die op aarde geleefd hebben en op hun tijd overleden zijn, dat wil zeggen, niet meer op de aarde leven, maar in het gezamenlijk Zijn hun plaats gekregen hebben, al naargelang zij op aarde geleefd hebben en de mate van geloof en besef van Mij en Mijn liefde en haar wijsheid.

Sommige van hen die zijn overgegaan kunnen gezien of gevoeld worden door familie of vrienden die nog op de aarde verblijven. In het grote geheel van Zijn is dat op een natuurlijke manier in geestelijk opzicht mogelijk. Maar met die mogelijkheid is ook Satan bekend en hij zal niet schromen daar bij gelegenheid misbruik van te maken en onder valse voorwendselen zich voor te doen als een bekende. Dan is het aangeven van een gebeurtenis die geweest is toen de overledene nog op aarde was niet genoeg om als bewijs te dienen. Wees daarom steeds op je hoede voor de valse kennis van gegevens, vaak via zogeheten mediums die beweren contact te hebben met een overledene. Sommige van hen denken oprecht contact met een overledene te hebben, maar vaak is dat niet zo, en anderen zeggen het uit een zekere ijdelheid om een zeker aanzien te verkrijgen. Zelden heeft een medium daadwerkelijk contact met een overledene.

Veel aannemelijker is het dat iemand die een dierbare verloren heeft zelf de aanwezigheid voelt van diegene die overleden is. Iedereen kan een overledene in of bij zich ervaren als daar een zekere mate van oprechte belangstelling en liefde voor is, ook zonder dat daarnaar gevraagd is. Veel heeft ook met de overledene zelf te maken, met zijn hoedanigheid in het gezamenlijk Zijn en de plaats die hij daarin gekregen heeft, en ligt aan de mate van liefde voor één of meer mensen die hij op aarde gekend heeft en in liefde bij betrokken was.

Mijn raad in deze is, vertrouw geen mediums, vertrouw op het eigen gevoel, wat meestal na het verdriet wel in balans komt en, zo de overledene dat ook wil, zal diegene wel gevoeld gaan worden in het gezamenlijk Zijn, wat mogelijk is door Mijn liefde en haar wijsheid in volle waarheid.

Hemels Brood 6763

Als iets je voortdurend bezighoudt, het steeds in je gedachte is en je kunt het niet loslaten, kom er dan mee bij Mij en laten we het eens samen bekijken. Ik vanuit Mijn kant en jij vanuit jouw kant. Want vaak is er iets wat je over het hoofd ziet, waar je misvattingen over hebt, of iets roept weerstand bij je op vanuit je onderbewuste, vanuit een verlangen wat ver weggestopt is.

Het kan ook iets zijn wat je liever niet waar hebt, wat je niet had willen horen, niet had willen zeggen of niet had willen doen. Zolang je dat met je verstand bekijkt, krijg je er geen zicht op, vooral als je iemand bent die het altijd goed wil doen, maar het door omstandigheden niet zo goed gedaan heeft. Dat onder ogen zien, is heel moeilijk. Met Mij samen beloof Ik je dat dat gaat lukken, niet helemaal zonder een beetje pijn van het inzien wat het is, maar daarna zul je opgelucht zijn en bevrijd van het steeds weer in kringetjes over hetzelfde nadenken.

Iedereen die erop gericht is om steeds het goede te doen en naar Mijn liefde te leven, maar daarin nog niet volmaakt is, zal momenten van verwarring hebben, van onzekerheid, van zoeken naar waarheid, naar balans in zijn gevoel, en vaak wordt dat met het verstand gedaan, terwijl het alleen in het hart, in het gevoel gevonden kan worden. Vooral mensen die gewend zijn om vanuit het verstand de dingen te bekijken, komen op zulke momenten moeilijker in hun hart bij Mij.

Toch is het nodig om het verstand los te laten, want daar ben Ik niet, en tot het hart af te dalen, want daar ben Ik wel. Dat afdalen is eigenlijk van jezelf naar Mij komen, een verlaging van jezelf naar Mij, zonder eigen denken, eigen willen en zonder eigenbelang. Want vaak is een beetje eigenbelang de reden waardoor iets iemand die het goed wil doen belemmert om tot het juiste inzicht te komen. Kom in alle oprechtheid bij Mij en Ik toon je die reden, Ik help je om tot inzicht te komen, zodat je weer tot het goede komt en rust vindt.

Hemels Brood 6764

Op het moment dat je Mij innerlijk voelt en Mijn liefde in je begrijpt en dat je ontroert, is dat een beetje jezelf herkennen in Mij, jouw oorspronkelijk zijn, zoals je in werkelijkheid gelijk aan Mij, maar niet Mij, zelf bent. Mij in jou herkennen is als een thuiskomen waar je altijd helemaal veilig bent en geen enkel kwaad je bereiken kan.

Maar dan ben je weer terug op de aarde, waar alles nog in rep en roer is, waar je nog steeds te maken hebt met goed en kwaad. Maar ook op de aarde verblijvend kun je bij Mij zijn, in je hart, in je gevoel, in je besef. Die momenten van eenheid met Mij zullen er meer worden, maar alles wat er aan kwaad gebeurt, zal evengoed aan je deur kloppen, omdat er nog te weinig besef onder de mensen is over de gevolgen van hun doen en laten. Want er wordt nog steeds gedacht dat de technische ontwikkelingen een vooruitgang zijn, maar er wordt niet gezien hoe het kwaad daar op grote schaal gebruik van maakt.

Al die technische mogelijkheden worden als onschuldige verbeteringen van mogelijkheden gezien, maar zo is het niet. Want er is een macht in verborgen die door het kwaad gezien en gebruikt wordt, zonder dat de bedenkers zich daarvan bewust zijn, door de beslotenheid waarin zij werken, in ruimten waar het daglicht nauwelijks komt en waar ook Mijn licht nauwelijks komt. Maar dat zijn niet degenen die er kwaad mee voor hebben, zij zijn naïef en blind voor wat zij eigenlijk ontwikkelen. Het gebruik ervan door kwaadwillenden, dat gaat de grootste problemen geven. Alles heeft te maken met macht, roem, eer, rijkdom en de enorme blindheid die daardoor eerder groeit dan afneemt, omdat de mens er trots op is, op al dat technische vernuft en alle mogelijkheden daarvan.

Toch, het is niet het beste voor alle mensen, het is als de toren van Babel, en het is beter voor de mens dat ook deze toren tot een eind komt. Zo zal het zijn, want Ik heb alle mensen lief en uit ware liefde zal Ik doen wat het beste is voor iedereen. Vertrouw op Mij, blijf in je hart bij Mij en je zult steeds in alles Mijn liefde zien en voelen.

Hemels Brood 6765

Als iemand ergens goed in is, wil hij dat kenbaar maken aan zijn medemensen. Doorgaans om verschillende redenen. Het kan zijn dat iemand van waar hij goed in is zijn werk, zijn broodwinning wil maken en dan heeft hij klanten nodig. Die kan hij krijgen door bekend te maken wat hij te bieden heeft. Het kan zijn dat iemand trots is op wat hij kan en er roem, macht, rijkdom of aanzien voor wil. Ook zijn er mensen die bij het bekendmaken van hun diensten veel eigenbelang hebben en van wie de bekendmaking nogal eens bedrieglijk is.

Bij veel eigenbelang wordt wat aangeboden wordt in een mooier jasje gestoken, of wordt de kennis van zaken wat opgeblazen, wordt alles mooier voorgesteld dan de werkelijkheid. Dit komt vaak duidelijk naar voren in de reclames in de media, waar alles wat er getoond wordt ongekend wonderbaarlijk goed is en altijd beter dan andere producten of diensten. Pas na aankoop wordt duidelijk hoe het in werkelijkheid is, en dat is niet steeds naar volle tevredenheid.

Zie, Ik ben in alles heel goed, volmaakt zelfs. Ik maak geen reclame voor Mijzelf, en sta Mij niet voor op wat Ik te bieden heb. Wel maak Ik aan de mensen zoveel mogelijk duidelijk wat Ik hen te bieden heb, op een volkomen eerlijke manier. Ik maak Mijzelf kenbaar, maar niet voor Mijzelf, niet voor verdiensten, voor roem en macht, niet voor Mijn belang, maar voor het belang van alle mensen, voor het beste voor alle mensen. Want wat Ik te bieden heb is voor iedereen het beste en kan zonder kosten verkregen worden.

Het komt uit Mijn liefde voor alle mensen en het is liefde en haar wijsheid voor alle mensen. Liefde waar iedereen het ware geluk mee kan vinden, geen roem en macht, geen bezit en aanzien, maar wel rijkdom. Geen materiële rijkdom, geen geld of juwelen, maar levensgeluk, geestelijk werkelijk waar levensgeluk, niet tastbaar maar voelbaar. Die rijkdom is niet alleen op aarde van waarde, zoals geld en goederen, aanzien en macht alleen op aarde materieel van waarde zijn, maar van eeuwige waarde, het eeuwige levensgeluk dat voor altijd overal van waarde is en blijft. Dat bied Ik aan alle mensen aan.

Hemels Brood 6766

In de Bijbel wordt gesproken over de Bruid en de Bruidegom waarbij het gaat over het hemelse huwelijk met Mij in Jezus Christus. Maar de aardse mens denkt nog te letterlijk over die huwelijkse verbintenis, die op aarde gezien wordt als een verbintenis tussen twee mensen, terwijl het hemelse huwelijk met Mij niet bedoeld is te zijn tussen Mij en maar één iemand.

Daarom is het goed om de ware betekenis van het hemelse huwelijk eens wat duidelijker naar voren te brengen, zoals het bedoeld is begrepen te worden. Het hemelse huwelijk is om te beginnen de verbintenis tussen Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus, en alle mensen. Maar niet in de betekenis van een huwelijk zoals dat op aarde tussen mensen gesloten wordt, gebaseerd op aardse overeenkomsten, die in elke cultuur anders opgesteld zijn en allerlei aardse kenmerken hebben, die veelal met aardse goederen en aardse opvattingen te maken hebben.

Het hemelse huwelijk is een onherroepelijke, onveranderlijke vastlegging van de onvoorwaardelijke belofte in eenheid te blijven met Mij, Mijn ware zuivere onbaatzuchtige liefde en haar ware zuivere wijsheid in de volkomen eeuwigheid van Zijn.

Dat is in alle opzichten de bedoeling voor alle mensen om toe te komen. Dit werkelijk hemelse huwelijk heeft dan ook niets te maken met de aardse huwelijken en de aardse liefde tussen man en vrouw of anders, zoals nu op aarde ook mogelijk is, en de daarmee verbonden seksualiteit zoals die tussen mensen plaatsvindt, wat voor sommige mensen verwarrend is. Het is dan ook van groot belang voor iedereen dat het verschil tussen een aards aangegaan huwelijk en het in de Bijbel bedoelde hemelse huwelijk goed begrepen gaat worden.

Waarbij het grote verschil niet alleen gelegen is tussen de ware onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid uit Mij en de aardse opvattingen over liefde, maar ook gelegen is in de onherroepelijke vastlegging van de huwelijkse belofte voor de eeuwigheid, terwijl de huwelijkse vastleggingen op de aarde opgeheven kunnen worden voor een andere vastlegging, en alle aardse beloften eindig zijn en gelden tot aan de dood. Maar het hemelse huwelijk blijft geldig tot in de oneindigheid van Zijn, dat is eeuwig.

Hemels Brood  6767

Voor nogal wat mensen is het moeilijk om te begrijpen hoe Mij, jullie God, als Drie-Eenheid te zien en te begrijpen dat Vader en Zoon, God en Jezus Christus, Eén Zijn. Steeds zie Ik dat mensen Mij en Jezus Christus apart van elkaar zien en veel mensen zien Jezus als een Profeet, omdat zij de werkelijkheid niet begrijpen, dat Vader en Zoon Eén Zijn.

Voor een beter begrip zal Ik een voorbeeld geven over een mens op de aarde, waarbij hij meerdere benamingen heeft en toch één en dezelfde persoon blijft. Als voorbeeld een vader die voor zijn kinderen zorgt, maar daarnaast ook buschauffeur is en daarbij ook de oom van zijn neef is en de neef van de dochter van zijn tante is, maar ook de zoon van zijn ouders is. Zo is hij vader, zoon, oom, neef, buschauffeur, en mens, steeds nog dezelfde mens, zoals Ik Dezelfde God Ben. Het enige is, wanneer de man chauffeur is, heeft hij die hoedanigheid, maar tegelijkertijd blijft hij vader en alle andere benamingen, alleen zijn die wanneer hij buschauffeur is niet aan de orde.

Zo ben Ik, jullie Schepper, God, Drie-Enig, Vader en Zoon en Mens in Jezus Christus. Met één groot verschil, Ik ben alles tegelijk, het volkomen Leven, niet het ene moment vader en een ander moment buschauffeur zoals die mens, Ik ben op elk moment zowel God als Schepper, als Vader, als Zoon, als Drie-Eenheid, als alle Leven, zonder ophouden, zonder pauze, volmaakt in de oneindige eeuwigheid, ware liefde en haar wijsheid en dat voor alle leven, alle wezens, alle mensen, dieren en planten en Ik Ben dat allemaal op hetzelfde eeuwigdurende moment.

Zo zijn jullie, ieder mens, nu levend op de aarde, altijd levend, ook zonder de aarde, buiten de materie, na het verblijf op aarde, want ieder leven is uit Mijn Leven, wat eeuwig is en tot in de eeuwigheid ieder van jullie persoonlijk gegeven is, terwijl jullie allemaal tezamen in Mij de eenheid van werkelijk Leven zijn, Die Ik Ben. Zo ben Ik God, Vader, Schepper, Mens, werkelijk Leven, Alles. Alleen op aarde zijn mensen door materie gebonden gescheiden van elkaar, en dat is wat er op aarde gebeurt, daar lost de materie op door de leringen die de mensen daar opdoen en daar hebben alle mensen tijd voor gekregen. Zoveel tijd als nodig is om uit die materie los te komen tot het ware werkelijke Leven, wat jullie allemaal van oorsprong zijn, Mij, Mijn liefde en Mijn wijsheid, de ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 6768

Jullie zijn allemaal hetzelfde, mens. En al zijn jullie allemaal mens, toch hebben jullie allemaal een eigen betekenis in de Schepping. Ieder van jullie is een eigen persoonlijkheid als mens, ieder van jullie heeft een eigen persoonlijk bewustzijn van jezelf. En dat is uniek.

De betekenis van ieder mens is een betekenis van leven, van Mijn Leven, van Mijn betekenis, en zo bestaat Mijn betekenis uit velen, terwijl het toch één betekenis is, omdat er maar Eén leven is. Ik ben dat Ene Leven, een ander leven is er niet. Maar Mijn Leven heeft een oneindige betekenis in liefde en haar wijsheid, in alle mensen verdeeld tot veel verschillende betekenissen, die alleen in liefde en wijsheid tot de ware betekenis van Zijn, Mijn Zijn, tot werkelijkheid, tot ware uitdrukking van leven kan komen.

Daartegenover is er op aarde veel wat in die zin geen enkele betekenis van leven heeft, dat is alle materie, die dood is en geen bewustheid van zijn heeft, maar een omhulsel is, gevormd door het niets om het niets als zodanig te kunnen gaan herkennen als niets. In het niets van de materie is de mens gehuld om het onderscheid te leren maken tussen het zijn en niets, omdat het niets het tegenovergestelde van leven is en het leven niet te zien is, is het niets als materie te zien, terwijl het geen enkel leven in zich heeft maar wel leven omhult.

Dit is een belangrijk gegeven om voor jullie mensen te begrijpen. Geld en goederen hebben voor mensen betekenis, terwijl dat geen enkele betekenis heeft. De mens laat zich bedriegen door de materie een betekenis te geven. Maar de tijd komt dat ingezien wordt dat materie geen betekenis heeft. Dat leven, zijn, bestaan, alleen betekenis heeft. En dan gaan de geestelijke ogen van mensen open en wordt alles geestelijk gezien, niet materieel maar geestelijk. Dan wordt het ware leven gezien, zonder de materie nog te zien. Dan wordt het hart gezien en wordt in het hart in Mij gezien hoe de werkelijkheid van leven is. Dan wordt geopenbaard wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft, de volle waarheid van leven, Mijn Leven, Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6769

Wanneer je in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid gelooft, dan ben je nog niet meteen gelijk Mijn liefde en Mijn wijsheid, dan ben je op weg om gelijk Mijn liefde en haar wijsheid te worden. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar kijk, als je valt, bezeer je je misschien wel eens wat. Dat helpt je doorgaans om wat meer zicht op Mij en Mijn liefde te krijgen. En op zo’n moment dat je wat meer zicht krijgt, kun je je wat schuldig gaan voelen over je afdwaling. Maar het is niet nodig om je daar schuldig over te blijven voelen, je bent lerende en wie lerende is, die maakt nog fouten.

Wanneer je willens en wetens keuzen maakt uit eigenbelang en het je daarbij niet uitmaakt dat je er iemand mee tekortdoet en je bemerkt dat je van liefde bent afgedwaald, dan is dat een heel andere situatie. Dan is dat gevoel van schuld wel meer op zijn plaats. Dan is het nodig dat je daarover berouw toont en er zoveel mogelijk voor zorgt dat je wat je iemand aangedaan hebt, goedmaakt. Zie, wie leert maakt nog fouten, ook als hij zijn fouten kent, maar het vermogen nog niet heeft om ze steeds te voorkomen, maar wie geleerd heeft en het vermogen heeft om het goed te doen, maar uit eigen keus het niet goed doet, die zal terecht een schuldgevoel krijgen en zijn fout moeten herstellen wil hij zijn schuldgevoelens wegkrijgen.

Maar er zijn ook mensen die  schuldgevoelens negeren, die Mijn signaaltjes ten aanzien van hun afdwaling met ernstige gevolgen voor hun medemensen negeren en zelfs een zekere hardheid hebben ontwikkeld, zodat zij die signaaltjes niet bemerken en hun schuldgevoelens niet meer ervaren. Zie, voor hen is het ook een heel ander verhaal dat van Mij uit om een heel andere aanpak vraagt.

Maar voor jullie, die je best doen om in het hart met Mij contact te hebben, Mij steeds vragen om je te helpen de juiste weg te gaan, die dat jullie volle inzet geven, voor jullie heft Mijn liefde de misstapjes die jullie begaan op, voor jullie wijzig Ik die in nieuw geestelijk inzicht, nieuw geestelijk besef, op het moment dat je bij jezelf ziet, oh, zo moest het niet en je je best doet om je gedrag te verbeteren. Daarom, een kort gevoel van schuld houdt je bij de les, maar je hoeft je er geen zorgen om te maken, vervolg je weg met Mij in je hart en alles komt helemaal goed.

Hemels Brood 6770

Wat voor jullie allemaal van groot belang is, is te weten, te voelen, te beseffen, dat Ik jullie intens en oneindig liefheb, dat Mijn liefde zonder uitzondering voor iedereen even krachtig, even sterk is. Dat Mijn liefde volkomen onafhankelijk is van alle zonden die mensen op aarde begaan.

Hoe ver mensen ook afdwalen van Mij en Mijn ware liefde, niets kan Mijn liefde voor jullie ooit veranderen, verminderen, minder krachtig maken, beperken of iets van dien aard. Niemand hoeft ooit bang te zijn dat Ik hem niet meer zou liefhebben, door wat voor gedachte dan ook, Ik heb jullie lief, Ik heb alle mensen lief, met een oneindige intensiteit, tot in lengte van dagen, onveranderlijk krachtig, nooit aflatend, zonder enige verstoring en iedereen kan altijd op Mijn liefde rekenen in alle opzichten, in alle omstandigheden, hoe die omstandigheden ook zijn.

Ik weet dat er onder jullie nu mensen zijn die een “maar …” verwachten. Er is geen “maar …”, er is alleen Mijn liefde voor alle mensen en Mijn wijsheid uit Mijn liefde. En juist ook Mijn wijsheid is voor jullie allemaal de grootste goedheid uit Mijn liefde. Want Mijn wijsheid uit Mijn liefde zorgt ervoor dat alles voor alle mensen goedkomt in alle opzichten. Al zijn mensen nog zo ver afgedwaald van Mij en Mijn liefde, Mijn wijsheid uit Mijn liefde werkt eraan dat Mijn liefde door alle mensen zichtbaar, voelbaar, merkbaar ervaren gaat worden als het ware leven en dat alle mensen door Mijn wijsheid uit Mijn liefde, tot Mijn liefde gebracht worden vanuit hun eigen keus, vanuit het inzicht dat Mijn ware liefde hun ware leven is en dat ieder mens persoonlijk en alle mensen tezamen niet anders dan gelukkig zullen zijn door naar Mijn liefde te leven.

Het zal nog wel even duren voordat het zover is dat alle mensen uit eigen vrije wil alleen nog voor Mij, Mijn liefde en haar wijsheid kiezen. Evengoed heb Ik jullie allemaal oneindig intens lief, voor nu en onveranderlijk voor altijd.

Hemels Brood 6771

De dingen die op aarde gebeuren zijn niet steeds leuk en aangenaam. Mensen vragen zich regelmatig af waarom zij met moeilijkheden geconfronteerd worden of waarom anderen het moeilijk hebben, waarom er zoveel narigheid op aarde is.

Het antwoord kan heel kort zijn, er is op aarde liefde en het tegenovergestelde daarvan. En de mens heeft de vrije keus om daar tussen te kiezen, waarmee de mens het ene of het andere tot uitwerking brengt. Maar zo eenvoudig is het toch niet. Want dan zouden mensen die voor liefde kiezen alleen te maken hebben met de werking van liefde en degenen die voor het tegenovergestelde van liefde kiezen alleen met de moeilijkheden te maken hebben. Maar ook zo is het niet.

Iedereen kan in moeilijkheden komen, ook al is hij een goed en deugdzaam mens. Iedereen heeft te maken met de keuzen die mensen over de hele wereld maken en zodoende zit het allemaal toch wat ingewikkelder in elkaar. Wanneer mensen de vrijheid van keus hebben, is het nodig dat zij het verschil tussen het één en het ander kunnen ervaren. Wie voor liefde kiest, die kiest daarmee voor alles wat liefde is. Liefde heeft verschillende aspecten en een van die aspecten is bijvoorbeeld verdraagzaamheid. En dan is het nodig dat er iets is om te verdragen.

Op aarde is inmiddels genoeg om van elkaar te verdragen. Maar dat is niet het enige aspect van liefde en veel mensen hebben er ten diepste nog lang geen besef van wat alle aspecten van liefde zijn. Zie, zo eenvoudig is het dus niet om mensen antwoord te geven op de vraag, waarom? Het is op aarde niet zo dat men kan zeggen, ik doe goed, dus gaat het mij goed. Als dat niet zo is, dan zeggen anderen, waarom zou ik het dan nog goed doen? Ook dat is een vraag die eenvoudig te beantwoorden is: om tot het ware liefdevolle gelukzalige leven te komen. Alleen, ook dat is een te eenvoudig antwoord, want er is op aarde voor veel mensen weinig of geen zicht op een liefdevol gelukzalig leven.

En nu juist dat zicht is in ieders hart te vinden, want in ieders hart ben Ik in Jezus Christus het licht en de ware liefde. Aan jullie, die Mij in je hart gevonden hebben, Mijn licht en Mijn liefde, zeg Ik, draag het uit in je doen en laten, dring de mensen niet op wat je in je hart van Mij weet en voelt dat ware liefde is en geeft, maar draag het uit, wees Mijn liefde zoals je het in je hart van Mij voelt. Dat zal niet meteen tot een betere wereld leiden, maar het zal uiteindelijk veel mensen op weg helpen om in hun hart tot Mij te komen en antwoord te krijgen op die eenvoudige vraag, waarom? Tot uiteindelijk die vraag er niet meer toe doet, omdat iedereen begrijpt waarom: om het levensgeluk van alle mensen. Daarom.

Hemels Brood 6772

Dit is de tijd waarin de kerken veelal hebben afgedaan, waarin het geloof in Mij, jullie Schepper, jullie Leven-gever, steeds minder wordt en voor velen een verleden fantasie is zonder waarheid. Mensen zijn meer en meer op zichzelf, en in het geheel stuurloos aan het worden, waarbij ruzies en gekrakeel van overheden onderling en met elkaar niet van de lucht zijn. Mensen gaan hun eigen weg en voor de meesten is Mijn gegeven wet in de Bijbel van geen belang meer.

Zelfs de eigen opgestelde wetten worden door velen overtreden, zowel in het klein als in het groot. Misdaad wordt steeds moeilijker aan te pakken, mogelijkheden voor misdadigers om zich buiten de wet te houden en zich te verbergen zijn legio, kortom, er is zich een chaos van wereldse omvang aan het ontwikkelen en iedereen zal daarmee te maken krijgen. In die chaos is er een kleine groep mensen die in Mij en Mijn liefde gelooft en op Mij blijft vertrouwen. Aan jullie, die tot die groep behoren, zeg Ik, houd je met elkaar samen aan Mij vast, blijf elkaar ondersteunen in het geloof en het vertrouwen in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid. Want steeds meer gaat het erop lijken dat Ik er niet ben, terwijl Ik er zeker wel ben. Maar het handelen van de mensen is zonder dat zij Mij erbij betrekken. Evengoed wil dat niet zeggen dat Ik er niet ben.

Ik blijf in alle harten altijd aanwezig, maar dat wordt bij de grote groep wereldse mensen niet meer opgemerkt, overtuigd als zij zijn van hun eigen gelijk dat Ik niet zou bestaan, en zij op zichzelf aangewezen zijn. In die sfeer van Goddeloosheid is het voor jullie niet alleen belangrijk om steeds bij Mij in je hart te komen voor Mijn liefde en Mijn raad, maar ook om samen te blijven komen en elkaar zoveel mogelijk vanuit Mij in je hart te steunen en te bemoedigen. Want de tijd van geestelijk grote armoede gaat komen en de chaos wordt steeds duidelijker en moeilijker om door te komen zonder Mij. Uiteindelijk zal alles goedkomen, en zal het juiste besef en het juiste geloof in Mij de chaos tot orde brengen.

Blijf tot die tijd in ware liefde met elkaar in je hart met Mij en Mijn liefde verbonden, zodat jullie de chaos kunnen doorstaan. Chaos waarin het lijkt dat Satan de winst gaat behalen, maar Ik verzeker jullie dat het juist de aankondiging is van zijn verlies. Want juist alles wat gaat gebeuren toont hoe onbetrouwbaar hij is en juist dan gaan de ogen van alle mensen open en wordt het verschil gezien tussen dood en leven. Dat is wat dan gezien wordt, dat jullie leven, dat Ik Leef, en zo zal het zijn dat de wereldse mensen uit de chaos van de dood zullen opstaan met Mij en Mijn liefde en samen met jullie allemaal zullen leven! Vertrouw op Mij.

Hemels Brood 6773

Lieve mensen, soms kom je iemand tegen waar je je meteen prettig bij voelt, waar het meteen mee ‘klikt’ om het zo maar te zeggen. Maar daarnaast kom je ook mensen tegen waarbij je een afstand ervaart, of waar je afstand van wilt houden.

Wat maakt nu dat het met de ene mens meteen klikt, je de ander eerst wat langer moet kennen voordat je tot een vriendschap komt, en je een ander liever op afstand houdt? Dat heeft te maken met de levenssfeer waarin iemand zich bevindt ten aanzien van zijn besef van Mij, en met zijn innerlijke overtuigingen ten aanzien van zijn leven, het heeft te maken met zijn karakter, zijn opvoeding, wat hij geleerd heeft en wat niet, en daarnaast heeft het ook te maken met de levenssfeer waarin jij je bevindt, je besef van Mij en Mijn liefde, je innerlijke levensovertuigingen, jouw karakter, jouw opvoeding. Al jouw kenmerken en die van de ander passen, passen gedeeltelijk, of passen niet.

Dit heeft niet te maken met de mate van goedheid van jou of de ander, maar met het passen van de weg die ieder van jullie gaat. Zo kun je hetzelfde geloven, beiden Mij en Mijn liefde innerlijk kennen, maar toch niet bij elkaar passen, of verschillend geloven, de een in Mij geloven en de ander niet, en toch een klik met elkaar hebben. In het geestelijke is er dan toch zoveel overeenkomst dat jullie levenssfeer past en jullie elkaars nabijheid als aangenaam ervaren.

Laat dat zo zijn, probeer het niet te begrijpen. Want zoals het in de Bijbel staat, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, en dit maakt deel uit van die ondoorgrondelijkheid van Mij ten aanzien van de wegen die jullie op aarde gaan. Alles heeft een doel, alles heeft een betekenis, maar voor jullie is nog niet alles te kennen, te begrijpen, te doorgronden. Toch is het allemaal Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 6774

Nu zaaien mensen nog in de materiële grond om later het opgegroeide materiële gewas te oogsten. Nu komt tussen het gezaaide gewas nog onkruid omhoog dat uitgetrokken moet worden, zodat het onkruid het te oogsten gewas niet verstikt. Maar in de werkelijkheid van geestelijk leven wordt er geestelijk gezaaid en wordt er geestelijk geoogst.

Maar ook tussen het geestelijk te oogsten gewas is nog veel onkruid dat verwijderd moet worden om het geestelijke gewas ruimte te geven om tot volle groei te komen. Alleen zijn er maar weinig mensen die in Mijn geestelijke tuin werken en het onkruid groeit nu nog sneller dan de mensen het kunnen bijhouden, en zo lijkt het goede geestelijke gewas in de verdrukking te komen. Maar de tijd komt dat meer en meer mensen in Mijn geestelijke tuin komen werken, en hoeveel werk er ook te doen is, Mijn tuin zal op aarde steeds groter en groter worden en meer en meer arbeiders zullen zich melden.

En er zal een scheiding komen tussen het goede gewas en het onkruid. Het onkruid zal apart opgeruimd worden, zoals de mens ook materieel gezien het onkruid apart opruimt. Maar de manieren die de mens daarvoor veelal toepast zijn schadelijk voor het te oogsten gewas en voor de mens, terwijl de manier die de werkers in Mijn tuin gebruiken volkomen schoon en helemaal onschadelijk is en ervoor zorgt dat er in Mijn tuin geen onkruid meer voorkomt. Wees er zeker van dat Mijn tuin alle materiële tuinen zal opnemen, en het werk zal op Mijn geestelijke manier gedaan worden en alle tuinen voor altijd van onkruid bevrijden.

Iedereen zal te eten krijgen van Mijn geestelijk gewas en te drinken krijgen van de stroom van Mijn liefde en haar wijsheid. Zie, Mijn tuin en de werkers in Mijn tuin zijn onder alle mensen aan het werk en er zal tegen alle verdrukking in een enorm goede oogst zijn, als de tijd daar is.

Hemels Brood 6775

Iedereen denkt weleens, zou ik dat niet gezegd hebben, of zou ik dat niet gedaan hebben, dan zouden de dingen heel anders gegaan zijn, dan zou nu dit of dat niet gebeurd zijn, enzovoorts.

Ja, als de eerste mens zich niet had laten verleiden, dan zou alles anders geweest zijn, maar zo is het niet gegaan en dat geldt voor alles wat er anders gegaan zou kunnen zijn als iemand anders gehandeld zou hebben dan hij gedaan heeft. Alles zou altijd anders geweest kunnen zijn, maar dat is het niet. Alles is zoals het is, en daar heeft iedereen mee te maken. Ieders keus van handelen zet iets in beweging, er is geen teruggaan en wijzigen van het handelen mogelijk, er is alleen een doorgaan en ermee omgaan, omgaan met alle keuzen die gemaakt zijn en met datgene wat uit die keuzen voortkomt en eerder voortgekomen is.

Belangrijk is het wel om steeds datgene wat gekozen is te bezien naar de intentie die tot die keus geleid heeft. Want die keus is nu eenmaal gemaakt, maar er komen steeds weer momenten waarop keuzen gemaakt gaan worden en die kunnen wel iets doen aan door eerdere keuzen ingezette werkingen. Elke werking is te wijzigen, niet door de keuzen die gemaakt zijn, maar wel door de nieuw te maken keuzen. En het zou daarbij veel helpen als de nieuw te maken keuzen met Mij samen gemaakt zouden worden, als in het hart naar Mijn raad geluisterd zou worden.

Nu kun je zeggen dat jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, dat al zoveel mogelijk doen, maar veel andere mensen, die niet in Mij geloven, dat niet doen en daar ook niet toe te brengen zijn. En ja, zo is dat dan ook. Aan jullie zeg Ik, laat jullie keuzen dan toch zoveel mogelijk uit je hart met Mij samen komen en weet daarbij dat, hoewel het ook anders zou kunnen, alles wat mensen zonder Mijn raad in hun hart kiezen, door Mij toch zodanig ingepast wordt in het grote geheel, dat het evengoed dienstbaar is aan alle mensen, zodat toch bereikt wordt wat voor alle mensen van belang is, dat het ware gelukzalige leven bereikt wordt, en al is het via omwegen, het zal bereikt worden door allemaal.

Hemels Brood 6776

De aarde met alles erop en eromheen, met de mens, deel van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid en in verbinding staande met de eerste geest, die uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid is voortgebracht, is geschapen om de eerste geest en de mens tot het inzicht te brengen van wat het werkelijke leven is en tot het besef te brengen van Wie Ik Ben, en wie hij, de eerste geest, en ieder mens, zelf is. Zodat de eerste geest Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in zich gaat herkennen en gaat beseffen dat hij van oorsprong uit Mij zijn leven, zijn bestaan, gekregen heeft.

De mens is daarbij de persoonlijke spil in het geheel en de samenhang van het werkelijke leven uit Mij, jullie God en Schepper, geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, een eigen zijn, dat onlosmakelijk gelijk Mijn Goddelijk Zijn is, zonder Mij te zijn, met de vrijheid om in de werkelijkheid van zijn leven te ervaren hoe het is om gelijk Mij te zijn. Maar in die vrijheid kan de mens zijn uit Mij verkregen bewustheid van bestaan ook ervaren als een bestaan uit zichzelf, zonder zijn onveranderlijke eeuwige verbinding met Mij te ervaren, en kan hij tot keuzen komen die hem geen goed doen, terwijl hij het inzicht mist dat hij zelf degene is die in zijn vrijheid met zijn keuzen van handelen daar de oorzaak van is.

Daarvoor is de aarde met alles erop en eromheen geschapen, voor de mens en voor de eerste grote geest, zodat deze eerste geest uit Mij, via de mens, in de vrijheid van het besef te bestaan, welke in Mijn Zijn haar basis van werkelijk leven heeft, tot het inzicht komt dat zijn leven Mijn Leven hem gegeven is en dat zijn leven Mijn ware onveranderlijke onbaatzuchtige onvoorwaardelijke volmaakte liefde en haar volkomen volmaakte wijsheid is. En daarbij het besef dat niemand leeft zonder dat hij dat in zijn vrijheid van zijn uit eigen vrije wil ten diepste inziet en erkent als de enige waarheid van zijn en, vanuit Mijn liefde, al zijn handelen vorm geeft in de vrijheid van zijn persoonlijke uit Mij gekregen goddelijke wezenlijkheid.

Wanneer de mens en deze eerst geschapen geest tot erkenning van hun ware leven uit Mij gekomen zijn en al hun keuzen van handelen alleen nog gelijk Mijn ware liefde en haar wijsheid in ware vrijheid en liefde voor Mij gemaakt worden, zal elke keus, elk handelen in ware vrijheid gemaakt, de mooiste, wonderbaarlijkste, gelukzaligste uitwerkingen hebben, dan zullen zij de mooiste werelden scheppen en de ware glorie van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in de grootste gelukzaligheid voor eeuwig meemaken.

Hemels Brood 6777

Als je denkt dat je al veel beseft over de Schepping, over Mij, over ware liefde, over werkelijk leven, dan vergis je je, want wat je weet, voelt, beseft dat werkelijk waar is, en dat is het ook, dat is van het grote geheel nog maar heel weinig. En alles wat je van Mij weet en voelt is Mijn genade.

Die genade is niet zozeer Mijn genade aan jou, maar meer Mijn genade aan alle mensen, dienstbaar aan alle mensen, met het doel om alle mensen tot het volmaakt gelukzalige leven te brengen, in de vrijheid van het persoonlijk en gezamenlijk bestaan. Mijn genade is niet willekeurig aan deze of gene gegeven, maar precies gegeven aan diegene of aan diegene om liefdevolle wijze redenen. Mijn genade is niet aan mensen gegeven omdat zij beter zijn dan hun medemensen. Het besef van Mij en Mijn liefde en haar wijsheid is genade, om niet gegeven aan niet.

Niemand kent en voelt Mijn liefde uit zichzelf, alleen wel in zichzelf. Dan kan het lijken of het uit hemzelf komt, maar dat is een vergissing die begrijpelijk is, gezien de vrijheid die jullie allemaal hebben. Veel mensen die op nieuwe eerder niet gekende ideeën komen, denken dat die ideeën uit henzelf komen,  omdat zij in hun gedachten komen, dus voor hen is het alsof zij uit henzelf opgekomen zijn. Maar ook dat is een vergissing. Alle ideeën die mensen ten goede aan anderen krijgen, komen toch uit Mij in de mens, niet anders dan dat.

Nu vraag je je af, en de boosaardige  ideeën, komen die dan ook van Mij? In de vrijheid van de mens kan ieder mens ideeën die van Mij in hem aanwezig zijn voor het kwade inzetten. Het is niet Mijn Wil om het voor boosaardigheid te gebruiken, dat is de vrije keus van de mens, dat is zijn eigen vrije wil. Het al dan niet ten goede of kwade gebruiken van ideeën die in een mens opkomen, is aan de mens. Toch evengoed ligt de uitwerking van alles in Mijn Hand en is het ook Mijn genade aan alle mensen hoe die uitwerking gaat zijn. Weet daarbij dat Mijn genade altijd uit Mijn liefde en haar wijsheid voortkomt, altijd dienstbaar aan de mens is en ten goede komt aan alle mensen.

Hemels Brood 6778

Kinderen zien geen gevaren. Daarom is het nodig dat volwassenen de kinderen leren gevaren te zien, leren te onderscheiden wat wel en wat geen gevaren zijn. Eigenlijk bergt alles gevaar in zich, het ligt eraan of er wel of niet ten goede voor iets gekozen wordt.

Jullie zijn volwassenen, maar voor Mij als kinderen, en het is nodig dat Ik jullie de gevaren toon die jullie niet zien, dat Ik, jullie Schepper, jullie het besef bijbreng van wat gevaarlijk is en wat niet. Zoals jullie uit liefde jullie kinderen het besef van gevaar bijbrengen, zo leer Ik jullie uit liefde het gevaar te kennen, want jullie zijn allemaal Mijn geliefde kinderen. Ik geef zicht en besef aan ieder mens, maar veel mensen luisteren niet naar Mij, geloven niet in Mij en beseffen daardoor niet welke soorten gevaren er zijn en beseffen niet hoe zij daar zelf en met elkaar een aandeel aan hebben.

Het gevaar komt van het kwaad. En nu denk je, hoe kan het kwaad in de wereld gekomen zijn door de mens, als de mens geschapen is naar Mijn beeld en gelijkenis, naar Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, naar Mijn ware liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben. Zou het kwaad er dan niet al geweest moeten zijn, om onze volmaaktheid te kunnen verstoren en ons tot kwaad te verleiden? Je vraagt je af hoe dat dan kan zijn, dat mensen verleid kunnen worden tot elkaar en de aarde verwoestend behandelen. Terwijl je zelf die volmaaktheid van Mijn liefde en haar wijsheid zou willen zijn, zonder ooit nog verleid te worden, besef je met spijt die volmaaktheid nog niet bereikt te hebben.

Ik zeg jullie, het kwaad is niet in Mij en ook is het niet in jullie, maar de verleiding van het kwaad is er, maar niemand hoeft aan de verleiding toe te geven. Daarom is er geen sprake van schuld, maar van zwakte, van misvattingen, van blindheid. In de vrijheid van zijn is er de keus, en de keus is tussen volmaaktheid, waarheid, liefde en haar wijsheid en onvolmaaktheid, onwaarheid, liefdeloosheid en domheid, en dat is zodanig verborgen in de wereld, zodat het lijkt dat het niet uitmaakt wat je kiest, en dat het je voordeel zal opleveren, je geluk zal opleveren.

Op aarde kan iedereen ontdekken wat waar is en wat niet, kan iedereen ontdekken Wie Ik Ben en niet ben, wie hij zelf is en niet is, wie jullie allemaal in werkelijkheid zijn. En dat is zonder enig kwaad het werkelijk ware gelukzalige Leven.

Hemels Brood 6779

In sommige teksten over Mij en Mijn leer is een en ander nogal streng en dwingend weergegeven. Kerken hebben die strengheid misbruikt om mensen te dreigen zich aan hun kerkelijke regels te houden, waardoor mensen angst voor Mij gekregen hebben.

Niets van wat de kerken dwingend en dreigend hebben weergegeven is door Mij zo bedoeld. Het is door Mij zo weergegeven ter verduidelijking van de ernst van Mijn Woord en adviezen. Want het kan mensen werkelijk onprettig vergaan wanneer niet naar Mij, naar Mijn Woord en adviezen gehandeld wordt. Niet als een straf voor hun van Mijn adviezen afwijkend handelen, maar als een uitwerking van de eigen vrije keus. Het geeft aan dat het wel degelijk uitmaakt of je de waarheid spreekt of niet, omdat het onheil kan brengen wanneer je de waarheid niet spreekt.

Vergelijk het met wat kinderen bijvoorbeeld geleerd wordt bij het oversteken van de straat, dat zij eerst goed moeten uitkijken of er geen auto, bus of vrachtwagen aankomt voordat zij oversteken. Dat zeg je hen duidelijk, ernstig, zodanig dat het dreigend kan overkomen, maar je bedoelt dat de gevolgen heel ernstig kunnen zijn, als het kind niet naar je luistert en zonder uitkijken de straat over rent. Wat er dan kan gebeuren is een feit, is geen straf van jou omdat het kind niet geluisterd heeft, is niet bedoeld om het kind angst aan te jagen, is geen bedreiging, het is liefde om het kind te behoeden voor de mogelijk ernstige gevolgen, wanneer het je adviezen niet opvolgt.

Zo is het met Mij, met Mijn Woord en adviezen, zij zijn niet bedoeld om angst aan te jagen, als een bedreiging met een bestraffing in het vooruitzicht als er niet naar Mij geluisterd wordt. Het is Mijn liefde om jullie allemaal te behoeden voor het leed dat voortkomt uit jullie keuzen naar eigen wil en verlangens, zonder rekening te houden met hetgeen Ik jullie allemaal aanreik. In de wereld zijn nu veel mensen die zich om allerlei redenen niets aantrekken van Mijn Woord en adviezen, velen geloven zelfs helemaal niet in Mijn bestaan. Dan wordt het zoals het nu is, een warboel van mensen die allemaal denken te weten wat het beste is, zonder het met elkaar eens te zijn. Er is geen eenheid meer te vinden in waarheid en liefde, door al die verschillende meningen.

Lieve in Mij gelovende mensen, aan jullie, die al een en ander van Mijn liefde beseffen, zeg Ik, weet dat Mijn liefde en haar wijsheid alles draagt, zodat alles door Mijn ware Wil van ware liefde en haar wijsheid, die Ik eeuwig gestand doe, voor alle mensen helemaal goedkomt.

Hemels Brood 6780

Ieder mens heeft veel verschillende gedachten, en dan denkt een mens bij het nemen van besluiten, bij het kiezen wat te doen, er nogal eens niet aan om even in zijn hart bij Mij te komen en Mij te vragen. Het is vaak zo, dat de gedachten die iemand heeft het idee om Mij te vragen in de weg staan.

Wanneer je een glas met water hebt, kun je er niet tegelijkertijd thee in hebben, als je er thee in wilt, moet je eerst het water eruit schenken om er thee in te kunnen doen. Zo is het ook met je gedachten, wanneer je vol bent met eigen gedachten, kunnen daar Mijn gedachten niet tegelijkertijd ook zijn. Je zult dan eerst je eigen gedachten tot stilte moeten brengen voordat Mijn gedachten bij je binnen kunnen komen. Maar de mens is zo gewend aan zijn eigen gedachten, die gaan bij veel mensen de hele dag door, vaak non-stop.

Wie veel gedachten heeft over van alles en nog wat, en vaak beseffen mensen niet hoeveel gedachten zij hebben, zal het tot stilte brengen van zijn gedachten niet zo gemakkelijk gedaan krijgen. Zoals een gewenning in het handelen, of een verslaving ergens aan, niet gemakkelijk af te leren is, zo is het hebben van gedachten ook niet gemakkelijk te stoppen en tot stilte te brengen. Dat vraagt oefening over een langere periode en inzet en volharding om innerlijk van tijd tot tijd tot de nodige stilte te komen. Zie, dat hebben gelovige mensen lang geleden wel ontdekt, en daaruit zijn stilte kloosters ontstaan, maar daarin zijn de kerkleiders doorgeschoten en die stilte kloosters zijn hun doel voorbijgeschoten, het doel is daar het volhouden van de stilte geworden, niet het Mij in hun hart te horen.

Daarom, je hoeft zeker niet de hele dag stil te zijn en weinig of niet te praten, het gaat erom dat je beseft dat even naar Mij luisteren belangrijk voor je is, dat momenten van innerlijke stilte nodig zijn om Mij te kunnen beluisteren en Mijn innerlijk advies te verstaan, te begrijpen. Want wanneer je Mijn innerlijk Woord begrijpt, zul je er ook voor kiezen daarnaar te handelen, omdat je inziet dat Mijn advies het beste is om te doen. Als je vaker even stil bent en Mij aan het Woord laat, ga je steeds meer begrijpen van Mij en Mijn liefde en van Mijn adviezen, en het voordeel daarvan voor iedereen.

Hemels Brood 6781

Lieve mensen die nog niet ten volle begrijpen hoe alles in Eenheid is met Mij, jullie Schepper, jullie God. Mijn Persoonlijkheid toon Ik in de Mens Jezus Christus, Ben Ik in Jezus Christus. Want Ik ben Leven in alle opzichten, Goddelijk Wezenlijk Alles. Maar om jullie Persoonlijk tegemoet te komen ben Ik Persoonlijk, uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, in de menselijke materie op aarde gekomen en heb Ik het leed van alle schuld van alle mensen op Mij genomen, zodat aan alle schuld voldaan is en zodat jullie mensen Mij en Mijn liefde en haar wijsheid Persoonlijk kunnen leren kennen.

In die tijd zichtbaar in de materie, nu in de geest, zichtbaar met het geestelijk oog in jullie hart. Ik ben toen uit de materie terug opgegaan tot Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, de eeuwige waarheid van Leven, van Zijn. Zo ben Ik God, Schepper, en voor jullie innerlijk Jezus Christus. In Mijn Naam ligt Alles, daarom, roep Mij bij Mijn Naam en je roept Mij, jullie Schepper, God en Hemelse Vader. Maar bij veel mensen geeft het eigen persoonlijk besef te bestaan, te leven, de gedachte zelf te zijn, los van de Eenheid die alle mensen tezamen in Mij levend zijn. Toch, hoewel alle mensen een eigen besef te bestaan hebben, is iedereen en alles tezamen de Eenheid van Leven Die Ik Ben en bestaat er geen ander leven dan Ik Ben, Persoonlijk Jezus Christus, in Mijn Almachtig Goddelijke Wezenlijkheid van eeuwig Zijn.

Wie zich dan ook tot Jezus Christus in zijn hart wendt, die wendt zich tot Mij Persoonlijk en tot Mijn Goddelijke waarheid van Zijn, het ware Leven, ware volmaakte liefde en haar ware volmaakte wijsheid. Mijn Almacht zal diegene genadig zijn voor al zijn afdwalingen, zijn hoogmoed, zijn zonden, door Mij in Jezus Christus zal hem de weg gewezen worden om te gaan om voor altijd en eeuwig tot het ware gelukzalige Leven te komen. Want dat is voor alle mensen bereikbaar, de ware eeuwige gelukzaligheid van Zijn.

Zodra een mens de hem aangewezen weg gegaan is, zal hij vinden wat geen mensen oog ooit zag, wat geen oor ooit hoorde, waar geen mens zich een voorstelling nog van kan maken, de ware gelukzaligheid van Zijn. En Ik verzeker jullie, die gelukzaligheid is werkelijkheid, is de werkelijkheid van het leven naar Mijn liefde en haar wijsheid, voor iedereen, voor altijd.

Hemels Brood 6782

Wanneer je denkt dat je het moeilijk hebt, er zijn meer mensen die het veel moeilijker hebben. Maar wanneer heeft iemand het moeilijk? Doorgaans is dat zo wanneer er situaties zijn die niet direct opgelost kunnen worden door die mens zelf en over het algemeen onaangenaam voelen. Juist het onaangename van een situatie maakt het moeilijk om die te doorstaan. En hoe langer de situatie duurt, of hoe vaker die situatie voorkomt, des te onaangenamer voelt het en des te meer wordt die als moeilijk ervaren. Dan beheerst de onaangename situatie in grote mate die mens, die maar niet weet hoe de situatie op te lossen.

Ik kan daarbij helpen. Maar vaak is iemand zo in beslag genomen door machteloosheid, dat hij aan Mijn macht niet denkt en in moedeloosheid blijft hangen, waardoor een toch wel op te lossen situatie eruit blijft zien alsof de wereld vergaat. Wanneer je dat gevoel hebt, alsof de wereld vergaat, en jij daar naar jouw idee niets aan kunt doen, dan wordt het tijd om je eens rustig bij de situatie neer te leggen en aan Mij te denken. Vervolgens om innerlijk in alle rust bij Mij te komen en in je hart naar Mij te luisteren. Het zal niet zo zijn dat Ik dan op wonderbaarlijke wijze alles goedmaak en de situatie naar genoegen tot een oplossing breng. Maar het zal wel zo zijn dat Ik je de middelen zal tonen om ermee om te gaan en de wegen waarlangs je kunt gaan, om de situatie aan te pakken. Dan zal dat niet tot een onmiddellijke oplossing leiden, maar op termijn wel tot de beste oplossing. Daarbij zal het ook niet zo zijn, dat er geen ongemak meer zal zijn, maar wel zal het zo zijn, dat het ongemak te dragen is en de omstandigheden acceptabel zullen worden.

Zie, Ik help altijd iedereen die in zijn hart bij Mij komt om hulp, maar het is nodig dat je zelf komt en dat je zelf een aandeel hebt in het werk dat gedaan moet worden. Werk dat je dan met Mij samen doet, en door ware liefde en haar wijsheid uit Mij helemaal goedkomt, voor jou en alle betrokkenen.

Hemels Brood 6783

Er is een groot verschil tussen het handelen vanuit de goedheid van het verstand, vanuit de kennis van Mijn leer, en het handelen vanuit de goedheid van het hart, uit liefde. Daarbij is het ook nog een groot verschil of het om liefde uit het hart gaat voor iemand die je dierbaar is en waarvoor je hoe dan ook liefde voelt, of om liefde voor iemand die je niet na staat of je niet kent en zich onaangenaam gedragen heeft, oneerlijk is en je nadeel berokkend heeft. Want het is makkelijker om over ongemak heen te stappen van iemand die je dierbaar is en zijn onaangename handelen te vergeven, dan het is wanneer het om iemand gaat die je nauwelijks of niet kent en je onaangenaam behandelt.

Toch heeft het voor jou en voor die ander meer waarde wanneer je de liefde weet vast te houden en je erop richt om degene die je tekortdeed te helpen zijn handelen in te zien als niet juist, zonder daarbij aan jezelf te denken, zonder daarbij genoegdoening voor jezelf te willen verkrijgen, zonder een excuus te willen, zonder erkend te willen worden in je gelijk, of iets dergelijks. En dat dan niet omdat je het ermee eens bent dat het beter is om voor het welzijn van de ander te kiezen, maar omdat je die ander liefhebt uit je hart, uit Mij en die ander het beste gunt, dat is, het licht uit Mij, het licht van Mijn liefde en haar wijsheid, zodat diegene kan gaan zien wat zijn doen en laten teweegbrengt wanneer het geen basis in Mijn liefde heeft.

Maar ook al besef je nu hoe belangrijk dit is om naar te handelen, Ik weet hoe moeilijk het is om opgekomen verontwaardiging, opgekomen boosheid, opgekomen gevoelens van gekwetst te zijn, oneervol behandeld te zijn, te overkomen en daarvoor in de plaats liefde te gaan voelen vanuit Mij in je hart. Alles in je verzet zich tegen het gemene handelen van die ander, tegen de oneerlijkheid, de kwetsingen, de verdraaiingen, enzovoorts. En zie, Ik verwacht niet van je dat je nu direct alles naar liefde kunt doen, maar wees er alert op en kom steeds in je hart bij Mij, dan zul je langzaam maar zeker steeds minder vanuit verontwaardiging reageren en steeds meer bij Mijn liefde kunnen blijven. Met Mijn hulp lukt het je om uiteindelijk zelf Mijn liefde te zijn.

Hemels Brood 6784

Om Mij in het hart te kunnen verstaan is het heel belangrijk dat er helemaal geen eigen invullingen zijn, geen verlangens, geen verwachtingen, geen twijfels, want dat vervormt allemaal alles wat Ik in het hart aanreik, of dat vormt een belemmering om Mij in ware zuiverheid te kunnen verstaan.

Er zijn daardoor veel mensen die denken Mij in hun hart te hebben verstaan, terwijl het deels, of zelfs helemaal, hun eigen invullingen zijn, hun verwachtingen, hun wensen en verlangens die zij ervoor gezet hebben en aannemen als Mijn Woord aan hen. Vaak willen mensen van Mij in hun hart bevestigd krijgen wat zij graag willen, en door het verlangen daarnaar lijkt het dat zij een bevestiging krijgen, maar in werkelijkheid is het hun eigen invulling die de wens om naar dat verlangen te handelen rechtvaardigt.

Dat gebeurt bij veel mensen, en vervolgens komt er een moment waarop op de een of andere manier duidelijk wordt dat de keus niet aan de verwachtingen voldoet. Dat kan een zodanige verwarring geven, dat er geen vertrouwen meer is in het kunnen bereiken van Mij in het hart. Voor sommige mensen doet dat ook afbreuk aan hun geloof in Mij en Mijn liefde voor hen. Nogal wat mensen zien het voldoen aan hun verlangens als een uiting van Mij van Mijn liefde voor hen en als het voldoen aan hun verlangens uitblijft, twijfelen zij sterk aan Mijn liefde voor hen.

Maar Mijn liefde en haar wijsheid reiken veel en veel verder dan te voldoen aan verlangens. Juist is het vaak beter om niet aan verlangens te voldoen. Juist kan het voldoen aan verlangens het egoïsme van iemand bevorderen, hoogmoed vergroten, blindheid veroorzaken, en zo nog meer wat de geestelijke groei naar waarheid en liefde, naar het ware levensbesef, naar het besef van Wie Ik Ben en wie jullie mensen zijn, ernstig belemmert, zodat het langer duurt voordat het werkelijke leven in de volheid van bestaan en in ware liefde en wijsheid bereikt kan worden.

Het zou geen liefde en wijsheid van Mij zijn als Ik aan allerlei wensen en verlangens en dergelijke zou voldoen. Wat nodig is voor wie dan ook, daar zorg Ik voor, en dat zal altijd uit ware liefde en haar wijsheid zijn, en ook al wordt dat niet steeds begrepen, het zal wel altijd het beste zijn.

Hemels Brood 6785

Als de gewoonste zaak oordelen en veroordelen mensen elkaar voortdurend. Het is heel gewoon geworden om te oordelen en te veroordelen, zelfs zo gewoon, dat het vaak niet eens bemerkt wordt. Daardoor is er bij veel mensen ook geen besef van hoeveel schade dat doet aan de samenleving en aan degene die oordeelt of veroordeelt zelf.

In de Bijbel heb Ik het advies gegeven, oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Maar iedereen oordeelt of veroordeelt wel een of meerdere medemensen, het gebeurt iedereen dagelijks. Zo’n oordeel kan vormen aannemen die mensen uitsluiten van de samenleving. Het gaat er hierbij niet om of iemand daadwerkelijk iets verkeerd gedaan heeft, gelogen of bedrogen heeft, het gaat erom dat er niet geoordeeld of veroordeeld zou mogen worden. Nu is er wellicht de vraag, maar moeten misdadigers dan vrij hun gang mogen gaan? Nee, dat bedoel Ik zeker niet. Een bepaling van schuld aan een misdaad en een passende straf is geëigend, wanneer er geen innerlijke veroordeling over die mens als zodanig bij komt en wanneer de straf er vooral op gericht is om die mens tot inzicht te brengen in zijn verkeerde handelen, zodat hij tot berouw kan komen.

Waar het hier vooral om gaat, is alle oordelen en veroordelen in de dagelijkse omgang met elkaar over het dagelijkse handelen van elkaar. Dat lijkt onschuldig en is algemeen geaccepteerd, maar zo onschuldig als het lijkt, is het niet. Dat wordt vooral bemerkt als je zelf veroordeeld wordt en het een roddel onder mensen geworden is. Als mensen je om een of andere reden, die jou niet bekend is, anders gaan behandelen, je gaan mijden, of opmerkingen maken die je niet begrijpt. Dan merk je hoe een oordeel schade kan berokkenen. Besef je dan, dat je zelf ook mensen om je heen geoordeeld en veroordeeld hebt? Meestal beseffen mensen dat van zichzelf niet en vervallen in een slachtofferrol, want het oordeel over hen is vals, maar er is geen mogelijkheid om dat te bewijzen. Zelfs maakt dat de situatie alleen erger.

Weet, lieve mensen, dat elk oordeel iets teweegbrengt wat niet goed is, wat schade brengt op de een of andere manier. Let er daarom steeds op dat je vrij van oordelen en veroordelen blijft. Kom steeds in je hart bij Mij om zicht op al je denken, zodat er geen oordeel in je sluipt, zodat je vrij van oordeel blijft. Want het is een moeilijk te overkomen afdwaling. Maar samen met Mij kun je er vrij van worden en blijven.

Hemels Brood 6786

Door allerlei gedachten over gebeurtenissen, over meningen, over handelen van mensen waarbij eigengewin voorop staat, over blindheid van mensen, en over afdwalingen van jezelf, waarbij je aan verleiding hebt toegegeven, terwijl je dat eigenlijk niet wilde, is je contact met Mij verzwakt en is het moeilijk om het contact met Mij weer even sterk als het was op te pakken. Maar je hebt vragen en je weet dat Ik ze kan beantwoorden.

Het lijkt er dan op of je Mij innerlijk even kwijt bent, maar Ik ben jou niet kwijt, Ik ken je vragen, Ik weet wat je gedachten zijn, Ik weet wat je belemmert waardoor je directe contact met Mij weg lijkt te zijn, en Ik geef je tijd om weer tot dat directe contact te komen en uit eigen vrije keus alles wat je belemmert om tot dat contact met Mij te komen, los te laten. Overdenk het allemaal rustig en forceer je niet. Je gedachten zijn nodig om van alle dingen die je bezighouden te gaan begrijpen in welke verhouding ze staan en welke betekenis ze voor je hebben.

Als vanzelf komt dan wel het moment waarop je het kunt loslaten en weer tot dat directe contact met Mij kunt komen. Zo nu en dan zijn overdenkingen nodig, maar laat het niet alleen verstandelijke overdenkingen zijn, voel ook met je hart wat goed en wat niet goed is, wat waar en wat niet waar is, want niet alles is even zinvol, daarom is het nodig om een ordening aan te brengen in wat meer en wat minder van belang is om te doorgronden. Zodra je die ordening gemaakt hebt, kun je als vanzelf weer in dat directe contact met Mij komen, want Ik ben altijd in jou zodanig aanwezig, dat je Mij nooit werkelijk hoeft te zoeken, je hoeft wat je bezighoudt maar los te laten.

Het heeft geen zin om dat te forceren door gedachten niet toe te laten, je kunt dat bereiken door je gedachten toe te laten en ze vervolgens los te laten, vrij te laten. Erken ze en laat ze los, dan ben je ervan bevrijd, blokkeer ze en ze blijven zich aan je opdringen en blijven tussen jou en Mij staan. Doorschouw ze en je kijkt er doorheen en je ziet Mij en ze verflauwen in het niets.

Dan komt het juiste besef over alles wat je bezighield, door het zuivere zicht uit Mij, door Mijn licht, Mijn liefde en haar wijsheid. Je bent Mij nooit kwijt, Ik ben er altijd en je kunt Mij altijd in je hart vinden en bereiken. Al lijkt dat soms even niet zo te zijn, dat duurt nooit lang en dan zie je Mij weer, dan is ons contact er weer, dan is het weer allemaal goed.

Hemels Brood 6787

Elke dag is een nieuwe dag met nieuwe kansen, met nieuwe mogelijkheden om te groeien naar geestelijk werkelijk volmaakt leven. Elke dag begint niet alleen met het ‘s morgens opgaan van de zon en het ‘s avonds ondergaan van de zon en het opgaan van de maan. Elke dag is Mijn licht in jouw hart waardoor jij de mogelijkheid hebt om te gaan zien, licht dat je inzicht geeft in alles wat je nog niet gezien hebt, nog niet begrepen hebt.

Wanneer je wilt kun je in Mijn licht meer gaan zien, meer gaan begrijpen en meer gaan leren van wat het werkelijke leven is. Door Mijn licht kun je groeien tot steeds meer geestelijk besef van het ware leven uit Mij, en Mijn liefde en haar wijsheid dieper gaan begrijpen, zodat je steeds wat gelukkiger kunt worden. Maar evengoed komt er ook de avond, dan is er minder licht, dan is er alleen wat licht van de maan, dat is de tijd van rust, geen letterlijke bedrust, maar rust in jou om wat je in Mijn licht nieuw bent gaan zien, in haar volheid te doorvoelen en je eigen te maken.

Voor alle mensen is er de dag, Mijn licht, en de nacht, de rust om te verwerken wat er overdag, in Mijn licht, te zien en te beseffen was. Maar veel mensen leven alleen de wereldse letterlijke dag en nacht, zonder Mijn dagelijks licht te bemerken, zonder in geestelijk opzicht de tijd van rust te nemen. Zo is er voor velen alleen de dag en de nacht van de materiële aarde, de opgang van de zon is voor hen de letterlijk beginnende dag en haar ondergang is voor hen de letterlijke aanvang van de nacht. Die nacht wordt door velen vooral gebruikt voor datgene wat zij in het licht niet gezien willen hebben.

Dat is hun blindheid, want in Mijn licht wordt toch alles gezien. Omdat Mijn licht niet alleen in materieel opzicht dagelijks schijnt, maar Mijn licht schijnt eeuwig en altijd, ook ‘s nachts, en steeds meer van jullie die in Mij geloven en naar Mijn liefde en haar wijsheid leren te leven, gaan Mijn licht langer bemerken, tot er voor jullie alleen nog Mijn licht is, de eeuwige dag, waarop je voor altijd in Mijn eeuwig licht gelukkig bent.

Hemels Brood 6788

Ieder mens heeft van Mij de vrijheid van leven gekregen en daarbij talenten. Tussen mensen is veel gelijkenis, maar er zijn ook veel verschillen. Zowel de gelijkenissen als de verschillen en de verschillende talenten zijn afgestemd op het grote geheel wat alle mensen tezamen in eenheid zijn.

Alle mensen hebben een eigen persoonlijk besef te bestaan, maar alle mensen zijn samen ook één mens, en die grote mens is één met Mij, jullie Schepper, het ware Leven, Die Ik Ben, wat Ik aan jullie ieder persoonlijk en gezamenlijk als één mens gegeven heb. Iedereen is vrij in zijn doen en laten, maar daarbij toch ook met elkaar verbonden in die grote gezamenlijke mens. En wat iemand ook kiest in zijn vrijheid van persoonlijk zijn, dat kiest hij ook voor die gezamenlijke mens waarvan hij onderdeel is.

Wanneer je weet dat Ik het eeuwig ware onveranderlijke Leven ben, dan kun je beseffen dat elke keus die niet overeenkomt met het ware leven Die Ik Ben, geen goed doet aan jullie gezamenlijk mens zijn en daarmee ook geen goed doet aan ieder mens persoonlijk. Zie, jij bent Mijn leven als een van jezelf bewuste persoonlijke wezenlijkheid, vrij in je doen en laten, maar niet zonder verantwoordelijkheid voor je doen en laten, en dat geldt voor alle mensen. Want ieders doen en laten heeft niet alleen gevolgen voor hemzelf, maar ook voor allen tezamen, voor de gezamenlijke mens die jullie in eenheid met Mij zijn.

Wat jij alleen voor je eigen persoonlijk kleine ik doet, doe je dan niet voor de grote gezamenlijke mens, die jij toch ook bent. En ook dat geldt voor alle mensen. Wanneer er alleen voor zichzelf gedacht en gehandeld wordt, doet dat de gezamenlijke eenheid, de grote mens tekort. En wat de grote mens tekortgedaan wordt, dat doet ieder mens tekort. Kijk eens om je heen, dan zie je enorme ongelijkheid onder de mensen, dan zie je hoe mensen elkaar mishandelen, bedriegen, dan zie je egoïsme, onverdraagzaamheid, hebberigheid, enzovoorts. Wat je ziet, dat is de grote mens die enorm tekortgedaan wordt, waarmee iedereen tekortgedaan wordt. Iedereen doet dat in zijn vrijheid, niet beseffend dat wanneer het die grote gezamenlijke mens niet goed gaat, het niemand goed gaat.

Wie in Mij gelooft, jullie Schepper, ware liefde en haar wijsheid, het eeuwig onveranderlijke werkelijke Leven, die heeft een verantwoordelijkheid voor zijn leven en die verantwoordelijkheid is niet alleen voor zichzelf en voor een aantal medemensen, maar voor alle mensen, juist voor die grote gezamenlijke mens, die iedereen is, ook jij.

Hemels Brood 6789

Zowel op aarde als in de hemel heeft iedereen zijn plaats, afgestemd op het ware werkelijke leven en de mate waarin ieder persoonlijk zich al dan niet gedraagt naar wat het werkelijke leven is. Dat zijn geen statische plaatsen, het geheel van alle mensen is altijd in beweging, want de mens is altijd in beweging, het leven op zich is beweging.

Er is wel een verschil tussen de beweging van alle mensen op aarde en de beweging in de hemel, het werkelijke leven, tussen de vrije keuzen die mensen op aarde maken en het werkelijke leven. Zolang de vrije keus van de mens nog niet in alles gelijk is aan het werkelijke leven, zal dat verschil er zijn. Maar terwijl de beweging van het werkelijke leven nooit anders dan waarheid, liefde en haar wijsheid is, is dat bij de vrije keus van de mens niet steeds zo. Daarom is de beweging van alles wat er op aarde gebeurt een steeds meer passend maken aan de beweging van het werkelijke leven in de hemel, terwijl de beweging van het hemelse leven voortdurend ondersteunend is aan het verloop van de vrije keuzen van de mens op aarde, zodat het verschil opgelost wordt in het ware werkelijk eeuwig gelukkige Zijn.

Dat kost tijd, die er op aarde is, maar die er in de hemel niet is. En dat is een groot verschil tussen het verblijf en de bewegingen van mensen op de aarde en hen die in de hemel opgenomen zijn. Maar niet iedereen wordt direct na zijn verblijf op aarde in de hemel opgenomen, voor velen is er eerst nog een verdere zuivering nodig van alles wat in hun vrijheid van keus nog niet naar waarheid, liefde en haar wijsheid is. Van groot belang is het daarbij, dat de vrijheid van alle mensen gewaarborgd blijft.

Want alleen vanuit ware vrijheid is voor iedereen de hemel, de volmaakte waarheid, de volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid, te bereiken. Zonder die vrijheid op enigerlei wijze te belemmeren of teniet te doen, zijn alle hemelse bewegingen zodanig, dat geen mens ooit in zijn vrijheid verloren gaat voor het hemels Paradijs, waar alles voor altijd in ware harmonie de grootste gelukzaligheid geeft aan iedereen die daar is. En uiteindelijk zal iedereen daar in ware volledige vrijheid voor eeuwig gelukzalig zijn en blijven.