Hemels Brood 5240 t/m 5270

Hemels Brood 5240

Doe wat je doet in Mijn Naam. Zeg wat je zegt in Mijn Naam. Maar zorg er voor, dat je bij alles wat je doet en zegt eerst in alle oprechtheid en eerlijkheid in je hart bij Mij komt, om precies te weten wat je in Mijn Naam kunt doen en kunt zeggen. Bid voor je medemensen in Mijn Naam, doe goed aan je medemensen in Mijn Naam, maar kom eerst in je hart bij Mij om precies te weten hoe je in Mijn Naam kunt bidden en hoe je in Mijn Naam goed kunt doen.

Want veel mensen zeggen dat wat ze doen en zeggen, wat ze bidden en goed doen, uit Mijn Naam is, maar ze weten niet wat in Mijn Naam precies is. Veel mensen zegenen hun medemensen in Mijn Naam, maar ze weten niet wat zegenen in Mijn Naam precies is. En hoe kunnen ze dat ook weten, als ze nog niet eens weten hoe met Mij in hun hart in contact te zijn. Maar wie zegt te handelen, te spreken, te doen wat goed is voor anderen, in Mijn Naam, en het helemaal oprecht meent ten goede van zijn naasten, zijn medemensen, die handelt, spreekt en doet goed voor anderen in Mijn Naam, ook al weet hij nog niet precies wat dat in werkelijkheid inhoudt. En wie oprecht, vanuit een helemaal goede bedoeling, in Mijn Naam iemand zegent, bekrachtig Ik die zegen met liefde, ook al weet hij in werkelijkheid nog niet precies wat zegenen in Mijn Naam is.

Het gaat Mij er altijd om hoe oprecht, eerlijk en goed het hart van iemand is. Naar de mate van oprechtheid, waarheid, eerlijkheid en goedheid in het hart zal “in Mijn Naam” ware kracht hebben. Maar wie Mijn Naam ijdel gebruikt, die zal dat wel merken, tot zijn eigen schande. Niet als straf, maar om hem tot besef te brengen van zijn misbruik, zodat hij, voor zijn eigen bestwil, met zijn ijdelheid geconfronteerd wordt. Zegen aan al diegenen die dan hun ijdelheid herkennen en bekennen, zodat zij vergeving bewerken en zicht krijgen op wat werkelijk goed en vol liefde is en wat werkelijk in Mijn Naam tot stand kan komen aan goede werken voor hun medemensen. Want wat werkelijk in Mijn Naam gebeurt, brengt zegen voor alle mensen.

Hemels Brood 5241

De minste kunnen zijn. Ook als iets oneerlijk is, als iets niet terecht is, als je onheus bejegend wordt. De minste zijn is ook wat je ziet dat een ander nog niet goed kan doen, niet vergelijken met wat je zelf wel kunt. Want het is niet zo dat wanneer jou iets gemakkelijk afgaat, het voor die ander even gemakkelijk is. De minste kunnen zijn is je ondergeschikt maken aan wat voor de ander het beste is, ook al doet het jou tekort.

De minste kunnen zijn kun je niet zonder Mij, daar heb je Mij bij nodig, daar heb je Mijn kracht van liefde voor nodig, Mijn zicht op wat het beste is om te doen. De minste kunnen zijn ligt in de kern van je hart waar Ik altijd aanwezig ben en waar je in contact met Mij versterkt wordt om te herkennen wanneer je de minste niet bent, zoals bedoeld is de minste zijn. Want een eigen invulling van de minste zijn, is niet per definitie ook werkelijk de minste zijn. De minste zijn kan ook voordeel hebben, dan is de minste zijn niet zonder eigenbelang. Bij het afstaan van het één, om het ander, gaat het er niet om de minste te zijn. Afstaan en de ander iets te gunnen uit verstandelijke overwegingen, om te voldoen aan de minste te zijn, voldoet niet aan het ware de minste zijn.

Kom voor het juiste de minste zijn in je hart bij Mij en vraag Mijn hulp. Dan laat Ik je situaties herkennen waarbij je de minste kon zijn en een aantal van die situaties zullen we samen bekijken of je ook werkelijk de minste was. Ik kan je beproeven, want het lijkt je misschien makkelijk, vooral als je vooruit weet beproefd te zullen worden, maar je zult verbaasd zijn hoeveel eigenheid je nog hebt en hoever je zo nu en dan nog afstaat van het werkelijk de minste kunnen zijn. Want weten hoe iets goed is, is nog niet het goed kunnen doen. Weten dat de minste zijn het beste is om te zijn, is nog niet daadwerkelijk de minste in alle opzichten kunnen zijn.

Het is een van de moeilijkste opgaven voor de mens op aarde, om te leren steeds de minste te zijn. Toch is het ook één van de belangrijkste aspecten van ware liefde, want het geeft liefde weinig betekenis, als je de minste niet kunt zijn en je niet in je hart bij Mij komt en van Mij leert om de minste te kunnen zijn. Als je niet van Mij leert zien dat je de minste niet was, als je niet aanvoelt wat werkelijk de minste zijn is. Want de minste zijn is ware liefde zijn.

Hemels Brood 5242

Op aarde is de plaats en de tijd waar je Mij ontmoet. Waar je Mij ontmoet in alles wat er is en in alles wat er gebeurt. Op aarde is de plaats en de tijd waar iedereen Mij ontmoet, elke dag, iedere seconde, altijd in alles en iedereen. En hoe en waar ontmoet je Mij dan? In elke keus die je maakt ontmoet je Mij. In jezelf, om je heen, door anderen, steeds ontmoet je Mij. Je kunt niet om Mij heen, niemand kan om Mij heen, want Ik ben altijd overal, in alles en iedereen.

Maar de meeste mensen zien Mij niet, zien Mij nergens, zien vooral zichzelf en hun medemensen. Omdat zij denken, dat als Ik te zien zou zijn, dat letterlijk in een materieel lichaam zou zijn. Omdat zij zelf in een materieel lichaam zijn, denken zij vanuit het materiële als basis, zonder te beseffen dat zijn, Mijn Zijn, de basis van alle bestaan is. Toch ontmoeten zij Mij elke dag in alles en iedereen. Ook jij en jij en jij, jullie allemaal, je ontmoet Mij nu, gisteren, morgen, altijd. Want Ik ben Leven, totaal volmaakt leven. Leven realiseert jouw bestaan, door al jouw doen en laten realiseert zich jouw vorm. Materie houdt jou tezamen tijdens je verblijf op aarde, omdat je het vermogen nog niet hebt om op de aarde in alles geestelijk tezamen met Mij te blijven, zonder in Mij uiteen te vallen en je persoonlijk besef te bestaan kwijt te raken.

Want je ontmoet Mij op aarde in alles, om tot Mij te komen en zelfstandig gelijk Mij te zijn uit eigen vrije keus. Tot zolang je keus nog wisselt, ontmoet je Mij in alles, maar zie je Mij niet zoals je gewend bent je medemensen in de materie te zien. Ik zeg je, iedereen is ook zonder materie te zien door het zuiver geestelijke oog, maar nu nog zien mensen elkaar vooral door het materiële lichaam met het materiële oog. Terwijl het werkelijke bestaan van ieder mens, los van zijn materiële omhulsel, zijn eigen unieke vorm heeft, die uiteindelijk vrij komt uit de materie en in die eigen unieke vorm te zien is. Zelfs nu al te zien is voor zover iemand in zijn geestelijk zicht zuiver geoefend is. Zuiver, want er is nog veel onzuiver zicht, waarvan beweerd wordt dat het geestelijk zuiver zicht is. Het ware zuivere zicht ziet Mij zoals Ik werkelijk Ben. Maar veel ogen kijken scheel en zien een dubbel beeld, een goede liefdevolle God en een strenge bestraffende God. En zo’n dubbel beeld vertroebelt elk zicht op de werkelijkheid en vertroebelt de ontmoeting met Mij, die op aarde elk moment van de dag voor alle mensen plaatsvindt.

Ja, jullie ontmoeten Mij allemaal elk moment van de dag in alles en iedereen, overal! En hoeveel besef jij daarvan? Jij, uniek mens uit Mij, doe je ware oog in zuiverheid open, dan zie je Mij, dan besef je dat je Mij je hele leven al kent en elk moment van je leven in alles en iedereen Mij ontmoet, want jouw leven is de ontmoeting met Mij, Leven Ben Ik.

Hemels Brood 5243

Als jij in een groep mensen met iemand in gesprek raakt en diegene heeft het over van alles en nog wat, wat jou eigenlijk helemaal niet interesseert, hoe lang blijf je dan luisteren? Zodra je een mogelijkheid ziet om aan het gesprek te ontkomen, of het op een ander, voor jou wel interessant onderwerp kunt brengen, zul je dat doen. Want wat je niet interesseert, vind je zonde van je tijd en heb je geen zin in. Juist dat is de reden waarom veel mensen niet over Mijn bestaan, over werkelijk leven, over in Mij geloven en op Mij vertrouwen, willen praten met je. Zij zijn niet geïnteresseerd.

Voor hen is Mijn bestaan een soort sprookje en volwassenen zijn niet geïnteresseerd in sprookjes, zeker niet als het in hun overtuiging onzin is. Aan onzin geven mensen hun tijd liever niet. En dat is jammer, maar niet te doorbreken door er toch over te beginnen en toch over te praten. Dat wekt alleen ergernis en ergernis vertroebelt het zicht en elk vermogen om te luisteren naar wat er gezegd wordt. Dus als je met mensen over Mij, over Mijn leer van liefde, over wie Ik in werkelijkheid ben en hoe Mijn liefde voor iedereen alleen het beste uitwerkt, wilt praten, is het nodig om ze ervoor geïnteresseerd te krijgen, zodat ze willen luisteren en willen horen en je kunnen gaan begrijpen.

Vind met Mij samen de manier om tot iemands interesse te komen, om mensen tot interesse te brengen, tot luisteren, vragen en begrijpen. Want zolang zij praten over Mij en Mijn bestaan zinloos vinden, zullen ze je op zijn best beleefd laten uitpraten, maar niet echt luisteren. Of je aanvallen en verwijten maken over zo’n onzin en domheid om te geloven in een God, die volgens hen niet bestaan kan. Nee, zoals zij denken dat Mijn bestaan is, zo besta Ik ook niet, maar breng ze maar eens op andere gedachten, dat zal je bij veel mensen niet lukken. Want veel mensen zijn zo van zichzelf overtuigd, dat zij heel moeilijk tot interesse te brengen zijn. Het heeft dan ook geen zin om hen met Mijn Woord te benaderen. Voor veel mensen is het nog geen tijd, hun hart is gevuld met eigen overtuigingen en er zijn in hun verstand gedachtepatronen vastgeroest die niet gemakkelijk losgemaakt kunnen worden. Richt je met Mijn Woord van liefde daarom niet tot diegenen die totaal niet geïnteresseerd zijn, want hun tijd is nog niet gekomen.

Maar degenen die wel te bereiken zijn, hebben je hulp wel nodig, dus richt je op hen. En al weet je niet wie dat zijn in de grote hoeveelheid mensen die er zijn, spreek je uit wanneer Ik je dat in je hart aangeef, schrijf en openbaar wat je in je hart uit Mij voelt, en degenen met interesse zullen bij je komen, zullen wat je geschreven hebt lezen en het zal hen goed doen, ook zonder dat jij hen kent. Doe wat je in je hart voelt te doen, zeg wat je in je hart voelt te zeggen, schrijf en openbaar wat je in je hart voelt, en Ik zal het zegenen met Mijn eeuwig grote liefde.

Hemels Brood 5244

Jij kunt Mij zonder woorden verstaan, jij kunt Mij zonder woorden begrijpen, je voelt regelmatig zonder woorden, zelfs zonder uitleg, wat het beste is om te doen of te zeggen, maar je weet niet hoe je al wat je in je hart van Mij zonder woorden verstaat, begrijpt, aanvoelt, aan je medemensen kunt duidelijk maken, om hen te helpen hun leven uit Mij beter te gaan begrijpen en hen aan hetzelfde zicht op Mij, Mijn bestaan, Mijn liefde te helpen. Omdat jij de enorme waarde ervan beseft, omdat je beseft dat er in heel de oneindigheid geen grotere waarde is dan het werkelijke leven, Mijn werkelijke leven, zelf, uit vrije keus te zijn.

Maar die vrije keus is bij zoveel mensen vertroebeld en hun ogen zijn verduisterd, de werkelijke kennis van bestaan, van Mijn bestaan en het besef van de betekenis van bestaan op de aarde, de reden van verblijf in de materie, is in mist gehuld en heeft de aandacht niet of nauwelijks. Kijk eens naar mensen die naar andere landen, waar een andere taal gesproken wordt, verhuizen en zie eens, dat sommigen al na vrij korte tijd die andere taal leren spreken, terwijl anderen na jaren de taal nog niet spreken. Daar zijn verschillende redenen voor. Wie wil en kan en zich ervoor inzet, die leert de taal snel en gemakkelijk; wie wil, maar niet zo goed kan, leert de taal, maar doet er langer over; wie niet kan, die kost het teveel moeite en hij geeft het op; en wie niet wil, omdat hij zijn eigen gewoonten en wat hij gewend is wil vasthouden, die leert de taal nauwelijks of niet en wat hij leert, is alleen wat hij voor zichzelf nodig heeft.

Ieder mens, waar hij maar woont en welke taal hij ook maar spreekt, kan in zijn hart Mijn taal zonder woorden leren, kan in zijn hart leren Mij te verstaan, Mij te begrijpen, zonder woorden, kan leren zonder uitleg aan te voelen wat het beste is om te doen. Maar het is aan ieder zelf om ervoor te kiezen Mijn taal te leren. Het enige wat jij voor anderen kunt doen, is hen van die mogelijkheid vertellen. En dat doe je al. En kijk, wie in zijn hart Mijn taal aan het leren is, die zal van wat jij in jouw daarvoor gebrekkige taal spreekt of schrijft, tussen de regels door, toch aanvoelen wat je bedoelt uit Mij verstaan en begrepen te hebben. En waar nodig en zinvol help Ik je een handje. Dus maak je er geen zorgen over, hore wie horen kan en wie horen wil!

Hemels Brood 5245

Zie toe, dat als je in je hart bij Mij komt, je dat niet doet uit een soort van verplichting, maar uit liefde, uit vrije wil. Zie toe, dat als je bij Mij komt in je hart, je al je eigen ideeën en overdenkingen over de dingen die jou bezighouden stopzet, alsof ze er niet zijn. Wees zelf in dat opzicht stil, maar blokkeer daarmee niet het spontaan binnenkomen van besef. Want in dat besef is Mijn contact met jou, als een idee dat uit het niets bij je opkomt. Als dat idee past in je gevoel van waarheid, liefde en wijsheid, oprecht in je is, zonder verwijten, zonder iemand tekort te doen, zonder vooroordeel, dan kun je er vrijwel zeker van zijn dat Ik het ben die jou die gedachte als een besef innerlijk aanreikt.

Maar laat niemand in zichzelf naar Mij toekomen, om dat eens uit te proberen, want hij zal niets anders dan zijn eigen denkbeelden tegenkomen en Mij niet vinden. Ik kom bij iedereen die oprecht en in alle eerlijkheid contact met Mij wil, als gelijke, als vriend, als liefhebbende Vader en geef Mijn adviezen, Mijn uitleg, ten goede aan alle mensen. Maar voor degenen die bij Mij komen om contact met Mij eens uit te proberen, ben Ik verheven Heilig en in Mijn Heiligheid niet te bereiken voor hen. Het maakt in Mijn liefde geen verschil, maar in hoe iemand Mij ervaart wel. Wie als vriend komt, in waarheid en oprechtheid, om Mij te ontmoeten, om met Mij te overleggen, om gedachten uit te wisselen, voor die kom Ik als vriend en gelijke en zo zal hij Mij naar Mijn werkelijk Zijn ook als vriend en gelijke ervaren en hij zal zich volkomen op zijn gemak voelen bij Mij en weten dat Ik het ben Die hem tot bepaalde gedachten brengt en hij zal Mijn liefde daarin voelen en het zal hem innerlijk ontroeren.

Hoe vaker iemand oprecht, eerlijk, in volle waarheid en liefde Mij innerlijk vraagt om in contact met Mij te komen, des te meer zal hij Mijn in hem stromend besef van gedachten als van Mij herkennen en des te duidelijker gaan verstaan, en Mijn liefde er in gaan voelen. Maar het vraagt oefening. Niet om Mij te ontmoeten, maar om zelf innerlijk precies te begrijpen wat Ik bedoel met wees stil in jezelf en blokkeer het inkomen van gedachten door Mij gegeven, daarmee niet. Het vraagt oefening om die eigen stilte te bereiken, en te leren onderscheiden wanneer het nog eigen gedachten zijn die opkomen en wanneer het Mijn stem als gedachte in jou is. Hoe vaker je innerlijk bij Mij komt en oefent je eigen gedachten stil te zetten, zonder Mijn inkomende gedachten te blokkeren, des te sneller zul je begrijpen wat Ik bedoel en het verschil leren onderscheiden. Maar laat niemand komen op oneerlijke gronden, want Ik kom alleen merkbaar in het hart dat werkelijk in liefde naar contact met Mij verlangt.

Hemels Brood 5246

Het meest optimale is nog niet het volmaakte. Het volmaakte gaat veel verder dan wat op aarde het meest optimale is. Want het meest optimale is wat als beste met alle toedoende factoren mogelijk is, terwijl daarbij altijd met factoren te doen is, die aan het kwade en het onmogelijke, verwant zijn. Maar het volmaakte heeft volstrekt niets te maken met enig kwaad of iets van het onmogelijke. Daarom, er kan op aarde door mensen gestreefd worden naar het meest optimale, maar het volmaakte is dat niet. Maar voor veel mensen voldoet het meest optimale als het volmaakte, wat het niet is. Is het volmaakte op aarde op enigerlei wijze te bereiken?

Zolang genoegen genomen wordt met het optimale, met de aanwezigheid van het kwade en het onmogelijke als onoverkomelijk, zal het heel moeilijk blijven om tot het volmaakte op aarde te komen en lijkt iets op aarde al volmaakt te zijn, als het meest optimale bereikt is. Alleen, voor wie is wat het meest optimale? Want daarover zijn de meningen bij belanghebbende meestal verdeeld. Optimaal is op aarde bij mensen nooit volmaakt, maar altijd een compromis waar alle belanghebbende mee instemmen. En nu zeg Ik jullie, Ik ben met jullie allemaal een belanghebbende en Ik stem niet in met een compromis. Ik ben volmaakt leven en Ik stem alleen in met volmaakt leven voor alle mensen. Ik stem alleen in met volmaakte liefde voor alle mensen, volmaakte gelukzaligheid voor alle mensen. Met Mij is geen compromis te sluiten als het meest optimale, voor Mij is er maar één doel: volmaakt leven, volmaakte waarheid, volmaakte liefde, volmaakte gelukzaligheid voor iedereen, voor altijd, overal.

Overal in de hele oneindigheid. En dat zou het voor jullie allemaal moeten zijn, geen compromissen om het meest optimale, en dan is het hoogst mogelijke bereikt, maar hooguit is daarmee een stap gezet om verder te komen naar het hoogst mogelijke: naar volmaakt leven, volmaakt zijn, waarbij alles voor iedereen volmaakt is, zonder enig kwaad, en alles mogelijk is. Want het volmaakte is te bereiken, met Mij is het te bereiken, het volmaakte in alles, dat is volmaakt leven, volmaakte liefde, volmaakte gelukzaligheid in alles, voor iedereen, overal!

Hemels Brood 5247

Soms is een mens niet geduldig genoeg om te wachten tot hij Mijn advies in hem kan verstaan. Ongeduld sluit het innerlijk besef van Mijn advies af en dan gaat diegene naar zijn eigen ideeën handelen, soms denkend dat het Mijn ingeving is. Maar Satan is alert op ongeduld en staat klaar om zijn ideeën in te geven als een goed idee, en hij kan het zelfs zo brengen, dat het lijkt of een beetje verdraaiing, een beetje verkromming, een beetje achterhouden van iets, er niet toe doet en hij geeft daar altijd een heel plausibele reden bij aan.

Ook bij het kleinste beetje ergernis, verwijt, afwijzing, enzovoorts, wordt het besef van Mijn innerlijke raad tenietgedaan en staat Satan klaar met zijn “goede” ideeën, waarvan de gevolgen niet voorzien worden. En veel mensen laten zich door die zogenaamde goede ideeën misleiden en beseffen vaak pas veel later, of zelfs helemaal niet, dat er minder prettige gevolgen aan de uitwerking van die “goede” ideeën kleven. Wees altijd oplettend op je emoties, op je gemoedstoestand, als je raad van Mij wilt. En als je bemerkt dat in jou iets van verwijten, afwijzing, ongenoegen, ongeduld en dergelijke aanwezig is, vraag Mij dan eerst je te helpen dat los te laten en te overkomen, zodat je Mijn raad innerlijk juist kunt verstaan. Lukt je dat niet, wacht dan met je besluit hoe te handelen tot je gemoed tot rust gekomen is en je innerlijk contact met Mij hersteld is.

Want geloof Mij, Satan ligt altijd op de loer en kan je van alles wijsmaken, als je door een van liefde afwijkende gemoedstoestand het vermogen om Mijn adviezen innerlijk te verstaan, geblokkeerd hebt. Zolang jij in vrijheid wat dan ook kiest, wat niet naar volle liefde is, kan Satan je zicht op waarheid vertroebelen, zonder dat je je daarvan bewust bent. Het draait altijd om de vrije keuzen die jij maakt. Daarmee geef je hem al dan niet de mogelijkheid om je onderscheidingsvermogen te verkleinen en in het ernstigste geval volkomen te vervalsen.

Maar zover zal het bij jullie die in Mij geloven en op Mij vertrouwen niet komen. Omdat jullie door je geloof en vertrouwen op Mijn liefde Mij boven Satan gezet hebben en de macht van Satan is door Mij aanzienlijk aan banden gelegd ten aanzien van allen die in Mij geloven, op Mijn liefde vertrouwen en Mij liefhebben. Zijn invloed heeft alleen nog enige kracht op van liefde afwijkend handelen in een zekere mate van dienstbaarheid aan Mij en jullie, om hetgeen dat nog niet volledig in liefde is, nog afwijkt van Mijn innerlijk advies, bij jullie tot besef te brengen, zodat jullie verder kunnen groeien tot volkomen waarheid, volkomen liefde uit Mij. Geloof in Mij en vertrouwen op Mijn liefde in een oprecht en eerlijk hart zegen Ik en daar kan Satan niets aan veranderen, want in dat geval bestaat hij helemaal niet. Omdat hij in werkelijkheid helemaal niet bestaat. In werkelijkheid besta alleen Ik, Mijn liefde en Mijn wijsheid. In werkelijkheid ben Ik Alleen Alle Leven in eeuwigheid, volmaakt ware eeuwige liefde. Begrijp dat innerlijk tot heil van jullie allemaal!

Hemels Brood 5248

Onderzoek altijd de waarheid van alles. Want alleen de waarheid maakt je vrij. Al het andere wat geen waarheid is, houdt je gebonden en belemmert je zicht, zonder dat je het beseft. Alleen in waarheid is werkelijkheid en alleen in werkelijkheid ben Ik, je Schepper, te vinden als vriend, als liefdevolle Vader.

Voor iedereen is het belangrijk om in de waarheid van zijn hart te zien of iets waar is of niet. Dat kun je alleen in de waarheid van je hart te weten komen door Mij. Op geen andere manier kun je tot zekerheid komen of iets waar is of niet. Je kunt geloven dat iets waar is, maar alleen in de waarheid van je hart kun je zeker weten dat iets waar is. Want waarheid en waarheid herkennen elkaar. Net als leugen en leugen elkaar herkennen. Daarom denken mensen die van leugens gebruikmaken, als zij mensen ontmoeten die ook van leugens gebruikmaken, dat het niet zo erg is om leugens te gebruiken, de herkenning van de leugen steunt hen in die gedachte. Maar als je wilt weten wat wel of geen leugen is, zul je zelf volkomen eerlijk moeten zijn, in je hart volkomen naar waarheid moeten zijn, om de leugen als leugen te kunnen zien en niet als ‘niet zo erg’.

Leugen en onwaarheid bij anderen kun je niet veranderen. Maar bij jezelf wel. Als je oprecht wilt weten wat volkomen waar is en zelf ook volkomen naar waarheid wilt zijn, kom dan in je hart bij Mij, want Ik ben volkomen waarheid. Maar kom in waarheid om waarheid, want zonder waarheid kom je niet bij Mij, al doe je nog zo je best. In waarheid voel je je medemensen het beste naar waarheid aan en kun je het meest dienstbaar voor hen zijn. Je kunt in waarheid het beste aanvoelen wat je voor hen kunt doen, ten gunste van hun welzijn ten aanzien van hun geestelijk besef van zichzelf en hun omgeving. Maar als je in waarheid dienstbaar wilt zijn aan je naasten, als je in waarheid de minste wilt zijn voor je naasten, en je wilt alles goed doen voor je naasten, dan zeg Ik je, ook iets niet goed doen kan ten dienste voor je naasten zijn.

Ook iets niet goed doen is de minste kunnen zijn. Te verdragen dat je iets niet goed deed, maar je naaste deed het wel goed, is ook de minste kunnen zijn. Want de minste zijn is niet altijd alles goed doen en verdragen dat anderen het niet goed doen, de minste kunnen zijn is ook zelf iets niet goed doen en verdragen dat anderen het wel goed gedaan hebben. Dat is ook dienstbaar zijn aan je naasten en dienstbaar zijn aan Mij. Zegen aan allen die dit in waarheid begrijpen!

Hemels Brood 5249

Sommige mensen zeggen dat ze iets wel of niet doen, uit principe. Beter doe je iets wel of niet uit je hart, uit de goedheid van je hart, omdat het goed doet aan je medemensen, levend goed. Maar wat bedoel Ik nu met ‘levend goed’? Want iedereen leeft toch terwijl hij goed doet? Met ‘levend goed’ bedoel Ik, dat het goede wat je doet zodanig is, dat het het aannemen van het werkelijke leven bevordert. En met het werkelijke leven bedoel Ik, zoals Ik werkelijk leven Ben, volmaakt ware wijze liefde.

Mensen met allerlei principes kunnen zich daarmee behoorlijk blokkeren zichzelf te zijn, zoals zij bedoeld zijn te zijn. Of anders gezegd, zoals zij zonder principes ten beste voor zichzelf en hun medemensen zouden kunnen zijn. Elk principe beïnvloedt en begrenst de vrijheid van die mens. Die grens blokkeert de vrijheid die Ik aan alle mensen gegeven heb. Vrijheid om persoonlijk en ieder vrij voor zich, te ervaren wat het goede werkelijk is en geeft, en wat het tegenovergestelde verloren doet gaan. Daarom, blokkeer jezelf niet met allerlei principes, al zijn ze nog zo edelmoedig, maar leef naar de goedheid van je hart, leef naar wat je innerlijk besef je aanreikt, leef naar wat Ik je in je hart laat weten, als een hint, een idee, een beste mogelijkheid om te doen. Als je dat doet zonder iemand te kort te doen, eerlijk en oprecht, zal het altijd edelmoedig zijn, altijd goed zijn voor iedereen. Maar bij de ene situatie zal je hart je wat anders aanraden, dan bij een andere situatie, omdat de ene situatie een andere aanpak nodig heeft om ten goede te keren, dan de andere.

Je hart weet dat. Principes belemmeren dat. Het hart is flexibel op de beste manier, principes zijn star en onbuigzaam. Elke situatie is anders, ook al lijkt veel hetzelfde, elk mens is anders, geen twee mensen zijn gelijk. Je hart spreekt, principes doven de stem van je hart, doven het vuur van liefde en belemmeren een spontane goede keus uit het hart. Laat ze los en let op je hart, op het goede dat altijd in de kern van je hart aanwezig is, want Ik, jouw Schepper, met alleen wijze liefde, ben daar aanwezig en Ik geef jou in je hart altijd de beste raad, de beste ideeën om tot het beste resultaat te komen in elke situatie voor alle mensen. Beter dan Ik in je hart Ben, is er niet. Ware goedheid vol liefde.

Hemels Brood 5250

Mijn Woord, dat Ik aan alle mensen gegeven heb, is Mijn Licht. Niemand kan zeggen dat hij in Mijn Licht staat, als hij niet Mijn Woord kent, de ware betekenis ervan begrijpt en er zoveel hij kan naar handelt met de bedoeling tot volkomen waar evenbeeld van Mij in werkelijk leven te komen. Elk ander woord is niet Mijn Licht en met geen ander Licht is zicht op Mij en op werkelijk leven te verkrijgen. Mijn Woord is in ieder hart aanwezig, want Ik ben in ieder hart aanwezig. Het in een boek geschreven woord dat de mensen de Bijbel noemen, is pas Mijn Woord, Mijn Licht, als het naar volle waarheid juist is opgeschreven, als het naar de ware betekenis begrepen wordt en als het geheel overeenkomt met Mijn Woord zoals het uit Mij in ieders hart aanwezig is.

Het licht van de materiële zon is ook Mijn Licht, omdat alles van Mij is en door Mij is, maar met Mijn Woord bedoel Ik het ware geestelijke Licht, dat nooit anders is, nooit vergaat, eeuwig onveranderlijk hetzelfde Licht is, geen schaduwen werpt en overal evenveel aanwezig is. Omdat mensen op aarde de zon als enige lichtbron gewend zijn, die niet op alle kanten van de aarde tegelijk haar licht doet stralen, kunnen veel mensen zich geen lichtbron voorstellen die alles zonder schaduw overal geheel verlicht. Maar als je Mijn Woord in haar volmaakt ware betekenis kunt zien als Mijn Licht dat overal aanwezig is, omdat Mijn Woord overal en in iedereen aanwezig is, dan kun je het misschien een beetje gaan begrijpen.

Mijn Licht is overal, nu al. Maar nog lang niet alle mensen beseffen dat. Alle mensen staan voortdurend in Mijn Licht, maar de meesten hebben er geen enkel besef van, zien alleen door de kieren in hun hart het minimale en ook dan nog zonder te beseffen dat het Mijn Licht is, Mijn liefde is, waardoor zij zijn. De wereld is zo arm aan Licht, werkelijk Licht. Jullie, kleine spiegeltjes van Mijn Licht, kleine vuurtjes van Mijn liefde, straal het Licht dat je van Mij in je hart beseft uit naar je medemensen, opdat hun ogen opengaan en zij ook Mijn Licht in hun hart vinden en gaan uitstralen, totdat jullie allen gelijk Mijn Licht zijn en eeuwig blijven.

Hemels Brood 5251

Niets is onherroepelijk voor Mij. Zelfs de dood moet aan Mij gehoorzamen. Dus denk niet dat ook maar iets van werkelijke waarde ooit verloren gaat. Het kan van de aarde verdwenen zijn, maar dat wil niet zeggen dat het uit Mijn oneindigheid verdwenen is. Jouw liefde voor Mij heeft eeuwigheidswaarde voor Mij en zal dat altijd hebben. Alle liefde van alle mensen voor Mij en hun medemensen heeft eeuwigheidswaarde en zal dat eeuwig zijn.

Elke daad uit liefde, elk liefdevol gebed, elk werk van barmhartigheid, het heeft allemaal eeuwigheidswaarde en dat zal het ook altijd behouden. Elk medeleven aan een naaste getoond, elke bemoediging aan een medemens die het moeilijk heeft, elke inzet om iemand tot genezing te brengen, elke arm om iemand heen om te troosten, het heeft allemaal eeuwigheidswaarde en dat blijft behouden. Het blijft behouden, want het is allemaal Mijn liefde en Mijn liefde is eeuwig en altijd Mijn liefde voor alle mensen in alle tijden. In Mijn liefde heb Ik geduld met alle mensen om hen steeds weer kansen te geven om, vol van Mijn liefde, tot goede liefdevolle werken te komen, die eeuwig hun waarden behouden. Maar naast Mijn geduld ben Ik ook ijverig in Mijn liefde, om mensen aan te zetten tot goede liefdevolle werken, zodat Ik hen Mijn zegen kan geven over de goedheid van hun hart, zodat zij daarmee in de ware gelukzalige vrede weten, dat Mijn liefde hen altijd bijstaat. En naast Mijn geduld en Mijn ijver ben Ik krachtig in het werk dat nodig is, om alle mensen tot werkelijk liefdevol leven te brengen, zodat zij de gelukzaligheid daarvan als zelfstandig wezen persoonlijk in eeuwigheid kunnen ervaren.

Dat houd Ik vol tot zolang nodig is voor alle mensen en Ik vergeef allen die de waarde van al Mijn werken terzijde schuiven en hun eigen zin blijven doen, in de blindheid van hun eigenwaan. Ik vergeef en blijf barmhartig voor allen die zwak zijn en Mij verachten, zonder dat ze enige kennis of besef van Mijn liefde hebben. Zonder dat zij besef hebben van werkelijk leven in eeuwig blijvende ware liefde, de eeuwig ware gelukzaligheid. Want het heeft voor Mij waarde, eeuwige waarde, om jullie allemaal tot Mijn liefdevol hart te brengen, tot Mijn eeuwige liefde, en jullie allemaal tot eeuwig durende ware vrede en gelukzaligheid te brengen, in de werkzaamheid van Mijn liefde en de eigen werkzaamheid van ieder persoonlijk uit Mijn liefde in jullie eigen hart. Want dat is eeuwig voor Mij de grootste waarde, jullie liefde voor Mij.

Hemels Brood 5252

Dingen gaan niet altijd zoals iemand wil, zoals iemand het beste acht en veel mensen gaan zich verzetten, als het niet gebeurt zoals zij willen. Als er overlegd wordt, over wat het beste is om te doen, heeft iedereen wel de beste oplossing en blijft ieder ook nog eens steevast zijn oplossing als de beste propageren. Zo goed als iedereen zou het graag helemaal voor het zeggen willen hebben, zodat het eens kan gaan, zoals hij het het beste vindt. Zodat hij eens geen rekening hoeft te houden met andere, lang niet zulke goede meningen. En meestal gaat daarbij Mijn stem verloren.

Het geredeneer over wat het beste is om te doen, verdooft de oren voor Mijn stem, neemt de aandacht weg voor Mijn innerlijk advies, hoe met minder goede voorstellen om te gaan bij verschil van mening. Iedereen heeft in zich het verlangen om Patriarch te zijn, degene die het voor het zeggen heeft en gerespecteerd wordt in zijn mening, zonder tegenwerpingen. En iedereen heeft het in zich, dat verlangen tot werkelijkheid te brengen. Vaak is iemand er daarbij ten volle van overtuigd, dat hij met zijn ideeën zijn medemensen de juiste diensten kan bewijzen. Maar heel vaak word Ik daarbij over het hoofd gezien als enige echte Leider, in Mijn dienstbaarheid uit liefde voor alle mensen. Geen van jullie kan dat overnemen, want alleen uit Mij kan iemand het beste om te doen, in alle situaties, weten.

Maar het is heel begrijpelijk, dat iemand die uit Mij put en van Mij weet wat in elke situatie het beste is om te doen, er naar verlangt dat wat hij vanuit Mij voorstelt, ook gebeurt. Maar lief mens die uit Mij put en beseft wat het belangrijkst is om te doen en naar te leven, hoe goed je verlangen ook is, het is nog niet de tijd dat mensen in hun vrijheid zullen luisteren, niet naar Mij en dan ook niet naar jou. Hun verlangen is het nog om wat zij als het beste zien of wat hen het beste uitkomt, door te drijven, ten koste van wat werkelijk het beste is. Dat kan ernstige problemen geven. Maar wie steeds voor het beste om te doen of te zeggen bij Mij in zijn hart komt, die weet heel goed hoe daarmee om te gaan en toch ook het beste te bereiken, met Mijn zegen.

Hemels Brood 5253

Er zijn mensen die totaal niet geleerd zijn, maar een goed hart hebben en Mij in hun hart kennen. Die in hun hart meer weten en beseffen van Mijn liefde en het werkelijke leven uit Mij, dan miljoenen wijze geleerden weten door wetenschappelijk onderzoek en dan al de wetenschap over de kosmos, andere planeten, andere zonnestelsels, sterren en al zo meer wat in de ruimte buiten de aarde te vinden is. Er zijn mensen die totaal niets weten over de opbouw van een molecuul, de opbouw van een cel, het bestaan van eencellig leven, van de evolutietheorie, van de opbouw en werking van het menselijk lichaam, van atomen en noem het allemaal maar op, maar een goed hart hebben en Mij in hun hart kennen en die door Mij te kennen meer van het ware leven beseffen, dan honderdduizend atoomgeleerden bij elkaar.

Het verschil tussen ‘kennis van’ en ‘besef van’ is heel groot. Besef van leven gaat in de oneindige ruimte oneindig veel verder, dan de kennis van de zich op bereikbare afstand van de aarde bevindende hemellichamen zoals die daar zijn. Zelfs de kennis van wat zich op aarde bevindt, is niet een miljoenste in vergelijking met wat het besef van werkelijk leven is en het besef van de enorme waarde van Mijn liefde is in de hele oneindigheid en in het kleine hart van ieder mens. De verwondering over de schoonheid van Mijn Schepping in het hart van een mens komt dichter bij Mijn liefde, dan de kennis van alle geleerden tezamen over hoe een en ander opgebouwd is en in zijn werk gaat. Maar zo’n besef is niet in enigerlei opzicht in welke geleerde woorden ook weer te geven, zonder dat de verwondering in de geleerde woorden verloren gaat en slechts kennis overblijft, welke geen hart beroert, misschien alleen tot enige interesse voor de kennis aanzet, maar meer niet.

Daarom kunnen geleerden dan ook alleen tot verwondering over de volmaaktheid van Mijn Schepping komen, als zij in hun hart verbinding met Mij en Mijn liefde hebben en dan nog zullen zij dat met geen geleerde uitleg zo onder woorden kunnen brengen, dat het medemensen tot verwondering, tot beroering van het hart brengt. Want alles in de hele oneindigheid begrijpen, heeft niet de intelligentie van een briljant geleerde nodig, maar een eenvoudig goed hart dat Mij in zich kent, Mijn liefde beseft en Mij liefheeft.

Hemels Brood 5254

Als je midden in een dorre woestijn staat zonder water en nergens in de verste verte water te vinden is, geloof je dan nog ooit water te krijgen? In zo’n situatie is de nood aan water hoog maar het is moeilijk om nog in water te geloven, te geloven water te krijgen. Hoe moeilijker een situatie is, des te moeilijker is het om in een goede afloop te geloven. En juist dan is het van belang om toch in een goede afloop te geloven. Want zodra de mogelijkheid op een goede afloop niet meer geloofd wordt, wordt ook de inzet om tot een goede afloop te komen verminderd en wordt wat nodig is om te doen, niet meer gedaan.

Geloof en vertrouwen zijn altijd van belang in moeilijke situaties. Daarmee bedoel Ik niet, irreëel vasthouden aan iets wat reëel gezien niet kan, maar er aan vasthouden, dat er nog wel mogelijkheden zijn. Want hoe zou Mijn Schepping kunnen zijn, als Ik niet vast zou houden aan al het mogelijke? Het zou als een luchtbel uit elkaar spatten. En zo is het, dat je je bij alles en in elke situatie mag vasthouden aan Mij, mag vertrouwen op Mij, want er is een oplossing ten goede voor elke situatie, voor alle moeilijkheden, voor alles en iedereen. Van belang is het die te vinden. Wie opgeeft, kan niet vinden wat toch wel mogelijk is, toch wel oplossing brengt, toch wel goedmaakt.

Uit Mij zijn alle dingen, uit Mij is alle leven, uit Mij is alles goed en uit Mij kun je alles putten. Kom bij Mij. Ik ben de Bron van werkelijk leven en Ik kan je oplossingen geven voor elke situatie, elk probleem, alle moeilijkheden. Daarom, geef niet op maar kom bij Mij, je Schepper, je hemelse Vader. Want Ik heb je lief en van Mij kun je alles krijgen wat je in alle werkelijkheid ten goede komt en al je medemensen ten goede komt. Geloof het, blijf vertrouwen, houd vast en geef niet op, dan zul je vinden wat je niet verwachtte, in de droge dorre woestijn, levend water. En het levende water zal alle dorst lessen, je geest verfrissen en ware liefde doen groeien voor Mij en al je medemensen, zoals Ik jou lief heb en al je medemensen. Kom en drink!

Hemels Brood 5255

Als je het kleinste wat op aarde te vinden is neemt, ben je als een reus zo groot. Als je het grootste wat in de oneindigheid te vinden is neemt, ben je heel, heel klein, onooglijk klein.

Veel mensen zoeken het kleinste, om groot te zijn als een reus. Want groot zijn staat voor kracht en macht. Groot zijn maakt indruk, geeft privileges, aanzien. Mensen vrezen kracht en macht, vrezen wat groot is en zij niet aan kunnen. Heel weinig mensen kunnen klein zijn zonder vrees voor het grote, machtige wat hen probeert te overheersen. Weinig mensen beseffen dat het werkelijk grootste in de oneindigheid, iedereen even klein maakt en ieders kracht en macht gelijk maakt aan niets. Er zijn veel mensen die zich vergroten via de kleinheid van hun medemensen, die misbruik maken van onwetendheid, van allerlei behoeften van hun medemensen, om macht over hen te krijgen. Er zijn maar heel weinig mensen die klein kunnen zijn, en de zich via de kleinheid van hun medemensen vergrotende mens, kunnen weerstaan. Hoe kleiner de mens die de zich groter voordoende mens weerstaat, des te heftiger gebruikt deze zijn kracht en macht. En soms wordt dat de kleine mens teveel.

Ik zeg jullie, Ik ben er voor al die kleine mensen die onder de voet gelopen dreigen te worden en Ik geef hen uitweg om aan de zogenaamde kracht en macht van de zich groot wanende mensen te ontkomen. Maar dat zal altijd langs Mijn wegen gaan. Wegen die niet alleen de kleine mens helpen, maar ook de zich groot warende mens helpen kleiner en kleiner te worden. Want de deur die toegang geeft tot Mijn hemelen, waar alles in vrede en gelukzaligheid is, is minuscuul klein en laat alleen de allerkleinste onder jullie binnen. Maar stel je die deur niet voor als een letterlijk materiële deur, want wat Ik bedoel met deur is een maatstaf en die maatstaf is de maat van nederigheid en liefde. En met iemand die klein is, bedoel Ik iemand die nederig en vol liefde is, kwetsbaar door de hoogmoed van de groten. Een beetje hoogmoedige kan zelfs door te bukken niet door de deur.

De kleinsten neem Ik Zelf bij de hand, leid ze weg onder de ogen van de groten vandaan, door de kleine deur naar Mijn hemelen vol vreugde en blijdschap!

Hemels Brood 5256

Sommige mensen moeten zich door een oerwoud van vragen worstelen om tot een beetje begrip te komen, terwijl anderen met een paar vragen al helemaal duidelijk zien, waar hun weg naar toe gaat. Sommige mensen willen weten, want weten is voor hen als een anker in een hele woelige wereld, terwijl anderen genoeg hebben aan een innerlijk besef van datgene, wat met het verstand niet te plaatsen is, maar in het hart precies op zijn plaats valt en hen houvast geeft. Onwetendheid kan onzeker maken, maar onwetendheid hoeft geen gebrek te zijn voor degenen met een innerlijk besef dat alles altijd juist geplaatst is en er nooit iets werkelijk mis kan gaan.

Als je gebruik maakt van elektriciteit bij het aan en uit doen van een lamp, is het niet nodig om te weten hoe elektriciteit werkt, om van het licht gebruik te maken. Maar wie evengoed wil weten hoe het werkt, kan het onderzoeken. Alleen zal het weten hoe elektriciteit werkt, niets toevoegen aan het gebruik van de lichtknop om het licht aan of uit te doen. Daarom, wie wil weten, die onderzoekt, wie beseft, heeft nauwelijks onderzoek nodig. Want Ik weet alles en wie Mij innerlijk in zijn hart ontmoet, die kan Ik alles vertellen. Niet alles in één keer. Maar wat iemand onderzoekt om te weten te komen, komt diegene ook niet in één keer te weten. Alles heeft zijn tijd en zijn plaats, alles heeft zijn aard en zijn beweging, alles heeft met elkaar te maken in een ordening die Ik heel nauwkeurig heb vastgelegd, onverbrekelijk verankerd in Mijn oneindig wijze belangeloze eeuwige liefde voor alle mensen, nu en altijd werkend voor alle mensen in de hele oneindigheid, voor alle leven.

Al het weten komt onveranderlijk eeuwig en altijd bij Mij uit, zonder uitzondering. Elk weten is aanwezig in ieder hart, maar het besef daarvan is niet bij iedereen hetzelfde, zoals ook het doen en laten niet bij iedereen hetzelfde is. Alles, elk weten, elk besef, elk vinden, is Mijn genade om de mens in zijn groei naar waar leven, ware liefde, ware gelukzaligheid te helpen. Eenvoudig en alleen, omdat Ik jullie allemaal innig liefheb, omdat Ik jou innig liefheb.

Hemels Brood 5257

Als je nu eens alles neemt wat er op de hele aarde is, elke haar van ieders hoofd, van ieder dier, elk blad aan alle bomen, elke grasspriet die ergens groeit, elke zandkorrel, elke cel in wat dan ook, ieder dier, hoe klein ook, echt elk onderdeel van Mijn Schepping neemt, wat op of in de aarde is en Ik zeg je dat al die onderdelen apart en ook nog eens tezamen staan voor een geestelijke betekenis. Neem daarbij dan elk doen en laten, elk handelen van alle mensen, apart en tezamen, dan zeg Ik je, dat er geen doen of laten, geen handelen is, zelfs geen gedachte, die niet in verband staat met alle geestelijke betekenissen van alle onderdelen van Mijn Schepping.

Elk onderdeel, en er zijn er oneindig veel, heeft zijn geestelijke betekenis in het grote geheel van bestaan op aarde en heeft te maken met elk doen en laten, elk handelen van iedereen, elke dag, elk uur, elke minuut, seconde en minder dan een seconde. Dat is zo ontzettend veel, dat het voor het verstand veel te ver gaat om te begrijpen. En toch leef jij in die samenvatting van materiële onderdelen van Mijn Schepping en de geestelijke betekenis daarvan. Ik zeg je, dat kan alleen goed gaan door Mijn ordening, door Mijn aanwezigheid, die zodanig is, dat jij je vrije keuzen kunt maken, zonder in de eeuwige dood terecht te komen, waar geen besef meer is van enig werkelijk bestaan. Maar juist is Mijn ordening zodanig, dat de vrije keus tegengesteld aan het werkelijke leven kan zijn, zonder daardoor het werkelijke leven aan het tegenovergestelde daarvan, voor altijd te verliezen.

Het is Mijn liefde die dat waarborgt en wel zodanig, dat de mens op aarde zijn weg terug tot zijn werkelijke bestaan, het werkelijke leven, kan vinden. Daarvoor openbaar Ik van tijd tot tijd de geestelijke betekenis van onderdelen van Mijn Schepping. Wie dichter bij Mij komt, zal in zich, in zijn hart, steeds meer van de geestelijke betekenis van Mijn Schepping beseffen. Maar met het verstand alleen is het niet te begrijpen, omdat het daarvoor te omvattend is. Een klein deel van de materie, haar ontstaan, haar werking, kan door het verstand begrepen worden, zelfs de diepte van de bijzondere samenwerking tussen onderdelen kan met het verstand gezien worden, maar voor de geestelijke betekenis is altijd het hart nodig, waar Ik Ben. En dan nog altijd alleen zoveel als Ik in Mijn liefde zie dat goed is. Want Mijn liefde doet alleen goed. Goed voor iedereen tezamen en goed voor ieder persoonlijk. Nu en altijd.

Hemels Brood 5258

Laat vandaag een dag in Mijn huis van liefde zijn. Laat niets je bedrukken en wees vandaag in vrede in Mijn huis van liefde. Wees vandaag vrij en dankbaar voor je vrijheid in Mijn huis van liefde.

Misschien denk je nu, dat wil ik graag, maar waar is Uw huis van liefde, zodat ik er heen kan gaan. Dan zeg Ik je, Mijn huis van liefde is heel dichtbij, Mijn huis van liefde is namelijk in jouw hart. Of eigenlijk is de deur van Mijn huis van liefde in jouw hart. In ieder hart is de deur naar Mijn huis van liefde. Iedereen die die deur in zijn hart weet te vinden en er door gaat, komt in Mijn huis van liefde. Open de deur in je hart naar Mijn huis van liefde, door in nederigheid en waarheid je hart te openen voor Mijn liefde en wees voor je medemensen dienstbaar, dan gaat in je hart de deur naar Mijn huis van liefde open en kun je binnenkomen en de hele dag blijven in de vrede van Mijn liefde.

Maar besef dat Mijn huis van liefde geen materieel gebouwd huis is en de deur in je hart naar Mijn huis ook geen letterlijke deur is. Daarom kun je wel Mijn huis binnengaan, maar of je er binnen kunt blijven, ligt helemaal aan jou. Ligt er aan of je in nederigheid en liefde in waarheid blijft en je je niet door wat buiten Mijn huis in de wereld zich afspeelt, laat verleiden tot enige vorm van verontwaardiging over wat je door de ramen van Mijn huis ziet. En alweer, die ramen zijn geen letterlijke ramen, maar is het contact wat de wereld met je probeert te maken, om je te verleiden Mijn huis, waar je tegen de wereld beschermd bent, te verlaten, zodat de wereld weer vat op je krijgt.

Laat vandaag een dag in Mijn huis van liefde zijn en laat niets je bedrukken, laat niets je verleiden. Want op het moment dat iets je maar tot het kleinste beetje ergernis brengt, sta je al buiten Mijn huis van liefde, terug in de wereld, met alle ongemakken die dat geeft. Lukt het je niet in Mijn huis te blijven, blijf dan in de tuin van Mijn huis, dat is, houd dan toch vast aan de goedheid van je hart, aan Mijn raad, zoveel je kunt. Want ook in de tuin van Mijn huis is het goed toeven, daar zijn allerlei vruchten die je tot voeding kunnen dienen om stand te houden en niet mee te gaan in de verleiding van de wereld.

Die vruchten zijn Mijn aanbevelingen voor jou om in waarheid te blijven en los te komen van je ergernis, je verontwaardiging over wat er in de wereld gebeurt en niet goed is. Door Mijn vruchten te eten, dat is Mijn aanbevelingen op te volgen, kun je de wereldse verleidingen weerstaan en in de wereld staande blijven en Mijn vruchten ter gezondheid van alle mensen uitdelen. Kom vandaag in Mijn tuin, in Mijn huis, en wees in vrede.

Hemels Brood  5259

Worstel en kom boven. Als de bergen geen bergen waren, hoefde je ze niet te beklimmen. Als er geen moeite in het leven zou zijn, hoefde je niets te leren. Als er geen doel op aarde zou zijn, wat zou je leven ertoe doen? Als er geen dwaasheid op aarde zou zijn, geen domheid, geen hoogmoed, ja, dan zou het er op aarde heel anders uitzien. Maar er zijn wel bergen om te beklimmen, er is wel moeite in het leven, er is wel te leren, er is wel een doel, er is dwaasheid, domheid, hoogmoed en dat ziet eruit, zoals het er op aarde uitziet.

En jij hebt daarmee te maken. Maar jij niet alleen, ook al je medemensen hebben daarmee te maken. En weet je wat? Ik ook. Ik heb met dat alles te maken, Ik, je Schepper, je liefhebbende hemelse Vader, heb ermee te maken, Ik heb er ten goede van jullie allemaal mee te maken. Maar de meeste mensen hebben daar geen boodschap aan en draaien de boel net zo makkelijk om. Alsof zij als mensdom aan het hoofd van de Schepping staan. En wie dat niet ziet, is ongelofelijk dom en naïef. Veel mensen geeft het hebben van de vrije keus het gevoel superieur te zijn in het grote geheel van de Schepping, op aarde. Want zij kunnen denken, praten, hun handelen uitgebreid overwegen, hun intelligentie naar eigen goeddunken gebruiken, sturing geven aan van alles en nog wat. Dat kan de mensheid, en geen ander levend wezen heeft dat vermogen, wat de mens heeft. En dat is bewijs dat mensen superieur zijn en het voor het zeggen hebben, er is geen hogere macht dan de macht die zij voelen te hebben en te zijn. 

Maar de waarheid is anders, heel anders. En jij, die dom en onnozel, naïef en achterlijk bent, volgens die superieure mens, jij beseft dat de waarheid anders is, heel anders. En in je goedheid probeer je dat aan te reiken aan die zich superieur voelende mens. Maar die staat niet klaar met applaus. Die wil niet van zijn superieure toren naar beneden komen naar die domme onwetende naïeve mens. En jij, ren je weg? Lief mens, blijf waar je bent, want je bent vanuit die hoogte waar die superieure mens zich bevindt, klein. Maar zou hij afdalen van zijn hoogte, hij zou kleiner zijn dan je kleinste teen. En dat kan hij niet aan. Ga door diepe dalen, nederig en oprecht, maar ga Mijn weg, dan zul je steeds weten dat Ik er ben en voor jou zorg, in liefde voor je zorg. Want jij kent in je hart de waarheid, en hoewel je voor dom en naïef gehouden wordt, weet en kan die superieure mens niets van wat jij weet en kunt.

Wie Mij ontkent, zal altijd ook jou ontkennen in je geloof en je vertrouwen op Mij en Mijn liefde. Maar nooit is iemand door het ontkennen van diegene die in waarheid is en bestaat, daardoor verdwenen. Jij bestaat en je bent goed. Niets kan dat veranderen. Want Ik besta, en Ik ben je Schepper, Mijn liefde draagt jou en niets kan dat veranderen. Het kan ontkend worden, maar wat is, dat is. Elke ontkenning daarvan is een leugen. Elke gevolgtrekking vanuit die leugen is een leugen. Houd je niet met de leugen bezig, want de leugen vergaat in ware liefde. Daarom, houd je met liefde bezig, dat is het enig ware dat telt.

Hemels Brood 5260

Al ben je alleen maar als een onnutte vuurtoren, die zijn licht ver over de zee laat schijnen en niet weet hoeveel zeelui hij met zijn licht redt van de ondergang. Dat licht heeft waarde voor de zeelui, niet voor de vuurtoren, die eenvoudig een vuurtoren is en het werk doet waarvoor hij bedoeld is om te doen, anders zou het geen vuurtoren zijn, geen bestaan hebben. Bepaalt de vuurtoren wat hij is en doet? Hij is wat hij is en doet wat hij is.

Dat is wat de mens is, hij is eenvoudig mens. Niet anders dan dat, mens. Niet meer en niet minder. De vuurtoren gedraagt zich als vuurtoren, de mens gedraagt zich als mens. Bij elke tegenwerping die je op deze stelling kunt opwerpen, en er zijn er daarvan meerdere, zeg Ik je, hoe je het ook wendt of keert, ieder mens blijft evengoed mens en niets anders dan mens. Mens in Mijn Schepping. Mens naar Mijn evenbeeld, mens uit Mij, zijn Schepper, voortgekomen. Al ben je alleen maar als een vuurtoren en laat je je licht schijnen over de zee van mensen, je weet niet hoeveel mensen door dat licht op de juiste koers komen of blijven. Je weet niet hoeveel mensen gered worden van een ondergang in de wereldse zee van ongerechtigheden, die wereldse zee die verder strekt dan je als vuurtoren kunt zien, maar je licht uit Mij reikt wel verder, veel verder dan jij als mens kunt zien. Want je bent mens. Niet anders dan onnut mens, maar je doen en laten heeft waarde, veel waarde, voor je medemensen, alleen al omdat je licht kan redden.

Maar mens, zorg er in je mens zijn voor, dat jouw licht helemaal overeenkomt met Mijn licht, zodat het Mijn licht is wat je uitstraalt en je werkelijk mensen van de ondergang redt in de zee van de wereld. En dan ben Ik het die jou, mens, in Mijn licht zet, zodat jezelf op koers blijft, op de rots blijft staan. Dat is, op Mijn liefde gebaseerd blijft en niet wankelt en valt. Want wie mens is, kan vallen. Een beetje, maar ook dieper en pijnlijk. Toch, hoe je het ook wendt of keert, je bent en blijft mens, mens uit Mijn liefde geboren, mens op aarde, mens in al je doen en laten, mens. En Ik ben jouw Schepper, God te noemen, werkelijk leven in jou, waardoor jij bent, waardoor jij mens bent, eenvoudig mens, niet meer en niet minder, mens.

Hemels Brood 5261

Productie is vooral afhankelijk van tijd en vermogen. Sommige dingen groeien snel, andere langzaam, voordat je er iets mee kunt doen. Sommige vruchten zijn in korte tijd rijp, andere hebben lange tijd nodig om te rijpen. Tijd noch vermogen is te forceren voor meer productie. Net zo min is groei te forceren tot sneller en is het rijpingsproces van een vrucht te forceren. De natuurlijke groei, het natuurlijke rijpingsproces levert altijd het beste resultaat. Dat is zo, als de mens daarop niet ingrijpt.

En nu juist grijpt de mens veelvuldig in op zowat alles en nog wat. Want hij is uit op voordeel. Voordeel denkt hij te krijgen door meer productie, door snellere groei, door snellere rijping. En de resultaten lijken hem tevreden te stellen. Voor heel even. Want dan komt zijn honger alweer naar meer en beter, naar veel en heel veel. En meer en meer verjaagt hij het natuurlijke proces van tijd en vermogen, van groei en van rijping, niet beseffend dat dat niet anders dan ten koste van zijn eigen welzijn gaat. Want de kruik gaat net zolang te water tot hij barst en dan heb je er niets meer aan. Wat heeft iemand er aan als hij duizenden producten weet te produceren in de kortst mogelijke tijd en ineens zijn er nog geen 100 afnemers van zijn producten? Dan is hij zijn geïnvesteerde tijd en geld kwijt en zijn producten zijn niets waard.

Ik heb de mens tijd en vermogen gegeven, groei en rijping bepaald, alles zodanig dat het de mens ten goede komt in de natuurlijke door Mij ingestelde verhoudingen. Voor een prima welzijn van de mens. Als de mens in zijn hart naar Mij zou luisteren, zou hij dat weten en beseffen, dat wat goed is uit Mij, door hem niet overtroffen kan worden, omdat wat Ik goed en naar waarheid heb ingesteld het beste en in alle opzichten het volmaaktste is. Zo is ook altijd Mijn raad in het hart gegeven, de beste raad voor de volmaaktste resultaten, die kan geen mens ooit op enigerlei wijze overtreffen. Maar als het hem niet genoeg is, dan mag hij het zelf proberen, zolang en zoveel hij wil. Maar uiteindelijk zal hij begrijpen, dat hij Mij niet kan overtreffen, op geen enkele manier.

Nu zijn jullie mensen die dat al beseffen, en steeds meer naar Mijn advies leven. Maar er zijn ook nog mensen, die dat beseffen, maar niet willen erkennen. En zij verzetten zich ertegen Mij te erkennen. Want in ieder hart ben Ik aanwezig op een te kennen wijze, die nog door velen ontkend wordt. Ik geef hen tijd, doen jullie dat ook. Maar help degenen die op de grens staan te erkennen en Mijn liefde aan te nemen. Dan volg je de door Mij ingestelde natuurlijke groei en rijping ten gunste van alle mensen. Dan doe je goed.

Hemels Brood 5262

Iemand kan zich diep beledigd voelen over onrecht dat hem is aangedaan. Al is het nog zo onterecht, het is zijn ego wat zich roert, als hij daarop verbolgen reageert. Zou hij zijn ego, dat is zijn innerlijk rechtsgevoel als eigen zijn te mogen bestaan, gelijk aan Mijn bestaan gevormd hebben, dan zou hij het onrecht wel als onrecht bemerkt hebben, maar er niet door beledigd zijn en, zoals de meeste mensen doen, niet vanuit een beledigd voelen reageren. Hij zou het onrecht alleen aangesproken hebben, om de ander tot het goede te brengen en luisterend naar Mijn advies in zijn hart zou hij alleen datgene gezegd hebben, wat zinvol voor een beter inzicht over het aangebrachte onrecht zou zijn, of hij zou gezwegen hebben, als het Mijn advies was te zwijgen.

De algemene manier van met elkaar omgaan, is vaak lik op stuk. Als de een beledigd wordt, beledigt hij op zijn beurt de ander. Verontwaardiging over onrecht, over oneerlijkheid, leidt vaak tot ruzie en ongenoegen, wat later, als de gemoederen bekoeld zijn, meestal wel uitgepraat wordt, alleen gaat het daarbij meestal meer om het eigen prestige, om genoegdoening van de eigenwaarde, dan om het welzijn van de ander. Maar degenen die hun hart al wat in overeenstemming gebracht hebben met Mij in hun hart, gaat het niet om genoegdoening van hun eigenwaarde, maar om de ander tot inzicht en besef te brengen, voor zijn bestwil. Want wie zijn innerlijk besef van eigen zijn, wat door mensen het ego genoemd wordt, meer en meer afgestemd heeft op Mijn wezenlijkheid in zijn hart, ervaart geen belediging, wordt niet onrustig, verontwaardigd, niet boos.

Want zijn waarde ligt in Mij, in Mijn waarheid, in Mijn liefde en dat kan door geen mens verstoord worden, tenzij diegene afdwaalt van Mijn waarheid en liefde. En ja, dat kan de beste overkomen. Want in ieder mens is ook een bepaalde zwakte te overwinnen en van tijd tot tijd trek Ik Mij terug en is het aan de mens om sterker te worden in zijn vasthouden aan Mij, Mijn waarheid en Mijn liefde. Dat komt die mens dan ten goede en zo groeit zijn kracht om elke belediging zonder zich beledigd te voelen, op de juiste liefdevolle manier uit Mij aan te pakken, te verdragen en los te laten. Zegen aan degenen die hiernaar streven uit liefde voor Mij en daarmee uit liefde voor hun naasten.

Hemels Brood 5263

Morgen is er vrede. Vandaag nog niet. Gedenk dat elke dag, tot er vrede is. Bedenk dat er elke dag nog wel iets nog niet goed is, verbeterd kan worden, dat er elke dag wel iets aan iemand te vergeven is en dat mensen elke dag onrecht aangedaan wordt. Elke dag is er wel ergens de gruwel van oorlog, van ruzie, elke dag zijn er mensen in nood, zijn er mensen ziek, zijn er mensen die honger en dorst hebben, elke dag, en jij kunt dat niet allemaal verhelpen, want het is veel, heel veel. Het is genoeg als je doet wat Ik je in je hart aangeef om te doen en het is genoeg als je niet doet wat Ik je in je hart aangeef om niet te doen.

Morgen is er vrede. Vandaag nog niet. Gedenk dat elke dag, want elke dag zijn er nog veel mensen die denken het te weten, maar in hun hart weten ze niets. Elke dag zijn er mensen die hun eigen zin doen, alsof dat het beste is. Elke dag zijn er mensen die anderen ernstig te kort doen, mensen pijn doen, zelfs mensen doden, voor hun eigen welzijn, voor hun genoegen. En elke dag denken mensen dat hun vrijheid hen recht geeft om zichzelf te verrijken ten koste van anderen, macht uit te oefenen over anderen, hen te onderdrukken en tot ellende te brengen, alsof dat terecht is, alleen maar terecht is omdat het kan en die ander zwak is. Morgen is er vrede. Vandaag nog niet. Gedenk dat elke dag.

Want het goede hart, waar Ik gehoord word, wil elke dag vrede en is er op uit om die vrede af te dwingen, vanuit zijn goede hart recht te zetten wat krom is, vanuit zijn goede hart problemen op te lossen, onrechtvaardigheid ongedaan te maken, alle nood te ledigen, oorlogen te stoppen, doden terug tot leven te brengen, hongerigen te eten te geven, dorstigen te drinken te geven en elke dag opnieuw ziet het goede hart meer nood en ellende en het ontmoedigt hem. Laat je niet ontmoedigen, jij lief mens met je goede hart. Morgen is er vrede. Vandaag nog niet.

Elke dag ben Ik er, in je hart, bij alle mensen, en Ik zorg voor alle mensen en draag alles, alle narigheid, overal, zodat het uiteindelijk in Mijn liefde helemaal goed komt. Vandaag nog niet. Maar morgen. Gedenk elke dag dat Mijn liefde alles altijd draagt en tot zegen brengt!

Hemels Brood  5264

De zuiverheid van Mijn koninkrijk kun je in je hart bereiken, kun je voelen en kun je je handelen op afstemmen. In ieder mens is in zijn hart de zuiverheid van Mijn koninkrijk en iedereen kan, als hij dat oprecht wil, zijn handelen daarop afstemmen. Maar die zuiverheid van Mijn koninkrijk in ieders hart is als het heilige der heiligen in de tempel. En zoals het in de Bijbel staat, mogen alleen de priesters onder strenge voorwaarden het heilige der heiligen betreden. De betekenis van die voorwaarden zijn geestelijk en gelijk aan de geestelijke zuiverheid van oprechtheid van de wil zoals die nodig is om in je hart de zuiverheid van Mijn koninkrijk te kunnen ervaren.

Voor het heilige der heiligen moesten de priesters zich volkomen zuiveren, wassen. Dit wassen of zuiveren wordt door veel mensen letterlijk gezien als wassen met water en zeep. Maar in werkelijkheid is ermee bedoeld, het zuiveren in de geest, het oprecht zuiver willen komen tot het geestelijk werkelijk ware levensbesef en daarvoor tot in het diepst van de ziel, al wat niet tot het werkelijke leven behoort te erkennen en af te leggen. Evenals alles waarvan nog niet gezien wordt dat het niet tot het werkelijke leven behoort, oprecht bereid zijn dat in te zien, te erkennen en af te leggen. Daarmee wordt de ziel gereinigd van elke afdwaling van werkelijk leven en kan de zuiverheid van Mijn koninkrijk in het hart bereikt worden.

Maar daaraan vooraf gaat dan nog de vraag, wanneer ben je een priester? Want het zijn in de Bijbel altijd alleen de priesters die de voorhof mochten betreden en alleen de uitgekozen priesters die onder voorwaarden en bepaalde omstandigheden het heilige der heiligen mochten binnengaan als zij gereinigd waren. Alweer heeft dat alleen geestelijke betekenis. Diegenen die vast in Mij, Mijn bestaan, Mijn wijze liefde, Mijn zorg voor alle mensen als een zeker weten geloven en vanuit hun liefde voor Mij in alle nederigheid dienstbaar willen zijn aan Mij, Mijn liefde en Mijn werkelijke leven, en oprecht dienstbaar aan hun medemensen willen zijn, diegenen zijn Mijn priesters en jullie nodig Ik uit in reinheid tot de zuiverheid van Mijn koninkrijk te komen, in het heilige der heiligen in jullie hart, het centrum van Mijn ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 5265

Willen en kunnen zijn aan elkaar verbonden. Vaak niet in de juiste verhouding. Want het komt veel voor, dat mensen wat ze voor zichzelf willen, zo sterk willen, dat ze het ook kunnen. Terwijl wanneer hen iets gevraagd wordt, wat ze niet makkelijk vinden om te doen, ze hun wil er nauwelijks voor inzetten en het er op houden, het niet te kunnen. Maar met een sterke wil, kunnen mensen heel veel.

Alleen, door wat en door wie laten mensen de kracht van hun wil voeden? Want wie iets dat goed is voor anderen zou willen doen, maar dat niet makkelijk kan, die hoeft zijn wil alleen af te stemmen op Mijn wil, en hij ontvangt de kracht van Mijn wil en kan daarmee meer dan hij denkt te kunnen. Al te gemakkelijk leggen mensen zich bij de gedachte neer iets niet te kunnen. En met die gedachte verslapt de wil en kunnen ze het ook niet. Maar ontstaat er een situatie die hen zelf te na komt, dan vormt zich ineens toch een wilskracht uit eigen behoud, waardoor zij ineens meer kunnen, dan ze beweerden. Zo is het bij veel mensen. Hoe is het bij jou? Wat zijn jouw zwakten? Wat kun jij moeilijk of niet? En hoeveel wilskracht breng jij op om meer te kunnen, dan je denkt te kunnen?

Voor het werkelijk goede van je medemensen sta Ik klaar om je wil te sterken, als je bereid bent je wil op Mijn wil af te stemmen. Als je bereid bent om over de moeite die het je kost heen te stappen en je naar Mijn wil te buigen. Dat kost ook moeite, je naar Mijn wil buigen. Toch hoef je je alleen maar naar Mijn wil te buigen, om tot de juiste kracht te komen, waarmee je dan kunt doen en zijn voor je medemens, wat voor diegene nodig is en goed is voor hem. Je hebt vast je wil wel eens ergens met kracht op gezet en gemerkt dat je daardoor toch meer bereikte dan je in eerste instantie dacht te kunnen bereiken.

Tegen jullie allemaal zeg Ik: neem niet gemakkelijk aan iets niet te kunnen, of ergens het talent niet voor te hebben, want dat verlamt je wil, die, zodra je die in overeenstemming brengt met Mijn wil, onvermoed sterke kracht heeft! Word sterk waar je zwak bent met Mijn oneindig sterke wilskracht: ware wijze liefde.

Hemels Brood 5266

Alleen door Mij toe te laten in jou te zijn Die Ik Ben bereik je dat je medemensen in hun hart herkennen Die Ik Ben. Je kunt nog zo precies naar Mijn leer leven, en nog zo duidelijk Mijn leer aan je medemensen uitleggen om ook naar te leven, maar het meeste van Mij breng je over door Mij in je hart toe te laten te zijn Die Ik Ben. Want met al je inspanningen om het goed te doen, naar Mijn wil te doen, naar Mijn liefde te leven, bereik je niet zoveel, als wanneer je Mij in jou toelaat te zijn Die Ik Ben.

In Jezus Christus ben Ik Die Ik Ben. Laat Mij in Jezus Christus in jou zijn Die Ik Ben. Want dat wekt Mij, Jezus Christus, in de harten van je medemensen. Omdat ieder mens in Mijn wezenlijkheid leeft, zijn in Mijn wezenlijkheid alle mensen eeuwig in werkelijk leven met elkaar verbonden. Wanneer jij Mij toelaat in jouw hart, jouw innerlijke wezenlijkheid als de ziel die je bent, te zijn Die Ik Ben, wordt dat in elk persoonlijk zielsverwantschap bemerkt. Nu zal dat niet bij iedereen onmiddellijk tot een ommekeer naar het besef van Mijn wezenlijke aanwezigheid in ieder persoonlijk teweegbrengen, maar het zal wel mensen in Mijn richting in beweging brengen, meer dan al je goede daden dat kunnen doen. Want steeds als je Mij toelaat in jou te zijn Die Ik Ben, worden mensen in hun hart met Mij geconfronteerd, ook zonder dat jij dat ziet of bemerkt. Elke confrontatie met Mij op die manier brengt in hen iets teweeg, wat hen uiteindelijk ten aanzien van werkelijk leven ten goede komt. Ook hun verzet tegen Mij is een stap om verder te komen op hun weg naar werkelijk leven, naar Mij.

Stem, als je wilt, innerlijk zoveel mogelijk je doen en laten op Mij af en laat Mij in jou zijn Die Ik Ben, dat komt dan in je handelen tot uiting. Maar het is niet je handelen waarmee je anderen bereikt, maar het is Mijn Zijn Die Ik Ben, waarmee je medemensen bereikt. Omdat alles en iedereen met Mij in verbinding staat. Wek Mij in jou tot jouw leven en je wekt Mij in anderen tot hun leven. Gezegend zijn allen die dit naar waarheid begrijpen.

Hemels Brood 5267

Ieder mens leeft naar de overtuigingen die hij heeft. Doet hij zich anders voor, dan zijn zijn overtuigingen door zijn handelen heen toch te zien voor het geestelijk geoefende oog. Geen mens kan zijn ware aard voor Mij verbergen, en wie zijn innerlijk oog op Mij heeft afgesteld, kan met zijn geestelijk oog meer zien en bemerken dan zijn medemensen normaal gesproken kunnen zien en bemerken.

Er zijn mensen die zich heel goed anders kunnen voordoen dan ze zijn, die op een slinkse manier gebruik maken van de goedgelovigheid van medemensen en zich aardig en betrokken voordoen, maar dat in werkelijkheid niet zijn. In doorsnee worden zij moeilijk of niet doorzien. Maar door mensen die hun innerlijk geestelijk oog op Mij hebben afgestemd, is het wel te zien en te bemerken. Want Ik zie en bemerk alles. En daarmee dus ook dat mensen zich anders voordoen dan ze zijn. Toch is het niet gemakkelijk om degenen die zich anders voordoen dan ze zijn te ontmaskeren. Want als veel mensen diegene als een goed, betrokken en betrouwbaar mens ervaren en diegene niet doorzien, zijn zij verontwaardigd als iemand het tegendeel beweert en hij wordt niet geloofd of hij moet met harde bewijzen komen.

In het geval dat mensen zich als medium presenteren en allerlei voorspellingen doen en uitleg geven, wat niet zuiver en niet naar waarheid is, lukt het toch meestal niet dat voor het grote publiek aan te tonen als onwaar. Op de eerste plaats heeft het grote, in het hart onwetende publiek grote belangstelling voor sensatie en de mystiek van wat er beweerd wordt. Vaak worden uitspraken van zogenaamde mediums niet heel duidelijk met feiten en nadere uitleg omschreven, er zijn altijd factoren in het verhaal onduidelijk, die volgens het verhaal later nog verduidelijkt gaan worden, wat altijd “later” blijft. Maar de publieke opinie wint het van de enkeling die dat doorziet. Op de tweede plaats lukt het niet om zo’n met het mystieke doorweven vertelling met bewijzen te ontmantelen, omdat er geen harde bewijzen te vinden zijn, anders dan wat het hart aanvoelt, door het geestelijk contact met Mij, wat velen niets zegt Laat daarom zulke verhalen links liggen en houd vast aan je contact met Mij in je hart. Dan heb je de waarheid rechtstreeks en al het andere doet er voor jou niets toe. En voor anderen? Dat is hun zaak. Uiteindelijk zal Ik hen die niet naar waarheid zijn, ontmaskeren. Blijf jij in je hart in Mijn liefde, dat werkt ten goede aan al je medemensen!

Hemels Brood 5268

Mensen die tijdens hun verblijf op aarde goede mensen zijn, maar Mij als hun Schepper, enige God en Mij in Jezus Christus niet als hun werkelijke bestaan, werkelijke leven gevonden hebben, niet in Mij geloven en op Mij vertrouwen, zullen na hun bestaan op aarde in hun eigen sfeer terechtkomen van waaruit zij alleen heel traag groeien naar een besef van Mij, hun Schepper, God en Jezus Christus. Deze traagheid is niet in aardse tijd uit te drukken.

Wanneer het leven van goede mensen die niet in Mijn bestaan geloven, op aarde ten einde gekomen is, zullen zij in de voor hen juiste sfeer terecht komen en hulp krijgen van diegenen die tot besef van Mijn bestaan gekomen zijn en vast in Mij en Mijn ware liefde geloven en daarop vertrouwen. Die hulp zal door hen die Mij liefhebben uit Mij gegeven worden, op een vriendelijke liefdevolle manier, zonder dwang, zonder vergelding. Het wordt de goede mensen niet kwalijk genomen dat zij op aarde niet tot geloof in Mij gekomen zijn. Maar voor hun werkelijke hemelse bestaan in vreugde, is het evengoed toch nodig, dat zij tot besef van Mijn bestaan komen en tot besef komen, dat zij schepsel zijn en Ik hun Schepper ben. En alhoewel hun leven zonder besef van Mijn bestaan en zonder hun vertrouwen op Mij en Mijn liefde geen werkelijk leven is, komen zij niet in het niets terecht, maar in de sfeer die hen de meeste kans geeft om, al zal dat maar heel traag verlopen, toch wel tot het werkelijke leven, wat alleen uit Mij is, te komen.

Iedereen die tijdens zijn leven Mij als God en Schepper en als Jezus Christus in alle oprechtheid heeft aangenomen en zoveel hij kan ernaar streeft gelijk aan Mijn ware liefde te leven, zal een hulp zijn aan al die goede mensen, die geen weet hebben van Mij, het werkelijke leven, Die Ik Ben. Zowel op aarde als na het verblijf op aarde. Het zal een vreugde zijn voor allen om deze goede mensen te helpen hun weg naar Mij te vinden. En Ik zal hen met vreugde verwelkomen als zij tot Mij gebracht worden. Want al die goede mensen zijn evengoed Mijn kinderen, ook al zien ze Mij nog niet. Maar Ik zal hun ogen openen en zij zullen zien dat hun goedheid in werkelijkheid Mijn goedheid is, hen tot zegen!

Hemels Brood 5269

Vandaag twijfelde je er aan, of je nog een stukje te schrijven zou krijgen. Want je voelde Mij in je niets aangeven. Zo kwam de gedachte bij je op, dat Ik Mij teruggetrokken had en geen stukjes meer te schrijven zou geven. Daarbij kwam ook de gedachte bij je op, dat Ik Mij wel eens helemaal zou kunnen terugtrekken van alles wat er in de wereld gebeurt en niet naar liefde is.

Het is niet voor niets dat Ik die gedachten bij je liet opkomen. Want voor veel mensen lijkt het van tijd tot tijd dat Ik Mij heb teruggetrokken en alles maar laat gebeuren. Maar zo is het niet. Aan alle mensen laat Ik weten, Ik ben er, Ik ben overal en bij alles aanwezig en Ik laat niet zomaar gebeuren. Ik was voor jou even niet voelbaar zoals je gewend bent, maar Ik was er en Ik ben er altijd. Mijn liefde omringt jullie allemaal altijd en hoe woest het er in de wereld ook aan toe gaat, het is als een storm die voorbij gaat. En ja, zoals er na een storm puin te ruimen is, zo is er door de verwoestende gebeurtenissen in de wereld ook puin te ruimen, zijn er gewonden te verzorgen. Ook en juist geestelijk puin en geestelijk gewonden. Hoe langer en hoe heftiger een storm woedt, des te meer moeite kost het om op de been te blijven, geestelijk op de been te blijven en Mij in je hart duidelijk en helder te blijven voelen.

Sommige stormen duren zo lang, dat het lijkt of er geen eind aan komt en dat roept de vraag op, waar Ik ben. Ik ben er, Ik ben nooit weg. Ik laat niemand alleen. Maar Ik kan de storm niet voortijdig beëindigen, want elke storm, alles wat er gebeurt, staat zodanig met elkaar in verband, dat het ten goede vormt, wat nog niet ten goede gevormd is. Leuk is dat niet. Maar goed is het wel. En al zouden veel mensen het leuk willen, beter is het dat het goed komt voor alle mensen. En dan lijkt het soms dat Ik er niet naar omkijk, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar Ik verzeker jullie allemaal, Ik ben er, niets gaat aan Mijn aandacht voorbij en alles, maar dan ook alles, wordt door Mijn oneindige liefde gedragen en voor eeuwig ten goede gekeerd voor alle mensen. De wereld in al haar slechtheid zal helemaal vergaan. Mijn liefde zal zegevieren en alle mensen verheffen tot eeuwige vreugde!

Hemels Brood 5270

Stel je voor dat er maar één sleutel is om door de deur van het beste verblijf van alle verblijven binnen te komen. Eén sleutel. Voor iedereen die het beste verblijf binnen wil, is er alleen die ene sleutel en er zijn miljoenen mensen die graag door die deur dat verblijf binnen willen gaan. En het is voor al die mensen mogelijk, om met die ene sleutel door die deur het beste verblijf binnen te gaan. Hoe denk je dat dat mogelijk is?

Je kunt hiervoor allerlei oplossingen bedenken, maar er is maar één juiste oplossing en die is, dat iedereen zelf die sleutel moet zijn. Op het moment dat je die sleutel zelf bent, kun je die deur door. En dat geldt voor alle mensen. Maar om die sleutel te zijn, is het nodig te weten hoe die sleutel is, je moet die sleutel leren kennen, helemaal leren kennen en daarmee te weten komen hoe je zelf die sleutel kunt zijn.

Ik ben in Jezus Christus die sleutel. Zodra je Mij in jou laat zijn, ben jij die sleutel en kun je door de deur het beste verblijf binnen. Nu kun je begrijpen dat Ik het niet over een materiële sleutel heb, of over een vorm van zijn als sleutel, maar over je totale wezenlijkheid zoals jij bent, van waaruit je je doen en laten kiest. Het gaat dus om de keuzen die je maakt en de basis waarop je je keuzen maakt, je motivatie, je begrip van waarheid, van onbaatzuchtige liefde en haar liefdevolle wijsheid. Want zodra je je keuzen gelijk maakt aan Mijn keuzen, die volkomen volmaakt zijn in waarheid, onbaatzuchtige liefde en haar liefdevolle wijsheid, ben je gelijk Mij en Mijn keuzen, ben jij Mij en ben Ik jou, en daarmee ben je de sleutel die toegang geeft tot het beste verblijf om te zijn, het werkelijke, eeuwig liefdevolle, gelukzalige leven.

Dit klinkt misschien gemakkelijk, en er zijn al genoeg mensen die denken toegang te hebben tot dit beste verblijf, maar ze zijn nog niet die sleutel en nog niet door die deur, die geen werkelijke deur is, maar een omstandigheid van grote diepe nederigheid. Niet even, maar blijvend, zoals Ik niet even volmaakt ben, maar blijvend. Het ingewikkeldste probleem heeft een oplossing, maar die te vinden, is niet makkelijk. Maar deze oplossing heb Ik jullie gegeven en Ik zeg je erbij, vind Mij in je hart en leg je erop toe gelijk aan Mij in jou te worden, dan ga je als vanzelf door die deur en kom je in de sfeer van waarheid, liefde en haar liefdevolle wijsheid, werkelijk leven.