Hemels Brood 5209 t/m 5239

Hemels Brood 5209

Ik ben niet op aarde gekomen om gebouwen voor mensen te redden, maar om de ware liefde onder de mensen te brengen, om de mens in ziel en geest te redden. Want al heeft een mens op aarde, zeker in koudere gebieden, een dak boven zijn hoofd nodig, onderkomen nodig, veel belangrijker is het voor ieder mens, dat hij Mij leert kennen zoals Ik werkelijk Ben, niet zoals door kerkgemeenschappen beweerd wordt, zoals allerlei goeroes beweren, allerlei stromingen van religieuze aard beweren, maar zoals Ik het de mens leer. En de beste plek voor ieder mens om rechtstreeks van Mij Mijn leer aangereikt te krijgen, is niet in een gebouw, maar in zijn hart, waar Ik altijd aanwezig ben.

heeft andere belangen. Pas als iedereen zijn eigen belangen helemaal loslaat voor het gezamenlijk belang, geïnspireerd door Mij, door Mijn ware liefde, wordt iedereen goed gedaan. Alleen dan ben jij het niet die goed doet, dan ben Ik het Die goed doet.

Maar jij kunt toch iedereen goed doen, als je je met Mij verbindt en vanuit Mij in je hart goed doet. Dan zal niet iedereen tevreden zijn met jouw goed doen, maar het zal dan wel werkelijk goed doen zijn. Niet de wensen van je medemensen, hun verlangens, hun belangen, zijn maatstaf voor wat hen goed doen is, niet de mate van hun tevredenheid laat zien of je hen werkelijk goed doet, maar het resultaat voor hun werkelijke geestelijke leven, dat geldt. En dat is meestal niet te zien en niet te peilen. Dat wordt vaak pas veel later duidelijk, en voor velen pas veel en veel later. Denk daarom niet dat jij het voor iedereen goed moet doen, dat goed doen voor iedereen Mijn liefde uitdragen is. Want wat weet jij ervan, wat voor de ziel van die mens van werkelijk levensbelang is? Dat is niet zichtbaar voor het menselijk oog, niet letterlijk en niet geestelijk. Zo zuiver kun jij nog niet zien. Zo zuiver kan Ik alleen zien. Maar door Mijn ogen kan Ik het jou wel laten zien, en als dat die mens werkelijk goed kan doen, laat Ik je dat door Mijn ogen zien.

Liefde voor je medemensen begint altijd met liefde voor Mij. Liefde voor Mij ontstaat uit het beseffen en voelen van Mijn liefde voor jou, in je hart, in alles wat je overkomt. Ook in de minder prettige dingen die je meemaakt. Want op aarde is goed en kwaad. En kwaad maakt geen onderscheid tussen wel of geen goede mensen, kwaad treft iedereen in meer of mindere mate, ook goede mensen. Maar iedereen die in zijn hart bewust met Mij verbonden is, die weet, die voelt dat Mijn liefde hem draagt, en dat het kwaad wat hem overkomt niet zijn schuld is; omdat kwaad macht gegeven is, omdat Ik die schuld op Mij genomen heb, omdat de aarde de zuivering is van alle kwaad tot helemaal goed. Verbind je met Mij, met Mijn ware liefde en doe goed uit Mijn liefde, dan doe je alle mensen goed, of ze daar nu wel of niet tevreden mee zijn. Mijn liefde in jouw hart is maatstaf ten goede aan iedereen.

Hemels Brood 5210

De zon schijnt niet altijd even helder op je pad. Soms schuift er weleens een wolkje voor. Dan is het wat moeilijker om je pad te blijven volgen. Laat je door wat minder licht niet in verwarring brengen, door Mij geleid zullen je voeten het goede pad toch wel vinden. Al wordt het licht op je pad soms wat minder en zie je daardoor niet altijd alle obstakels, Ik houd je eeuwig bij de hand, Ik laat jouw hand nooit los. En als de zon achter de wolk vandaan komt en je alles weer heel helder kunt zien, dan zie je ineens ook nog meer dan je voor dat de wolk het licht verminderde zag.

Dit bedoel Ik natuurlijk niet letterlijk en je begrijpt wel, dat het betekent dat sommige situaties die ontstaan je even tot nadenken aanzetten als je die niet meteen kunt plaatsen in het geheel van gebeurtenissen. Het lijkt alsof je het juiste zicht mist en het lukt je niet meteen de juiste verhoudingen te vinden. Op zo’n moment ga je in jezelf zoeken, maar vind je niet meteen het contact met Mij, je krijgt even wat minder licht, wat minder verheldering. Maar terwijl de situatie voortduurt en jij blijft zoeken, ga je Mij weer vinden en krijg je van Mij weer volop inzicht. Door al je zoeken ben je je dingen bewust geworden, die je je eerder niet bewust was en met Mijn licht, Mijn uitleg, die Ik je vervolgens daarover geef, begrijp je ineens meer dan je voor die gebeurtenis kon begrijpen.

Bij alles wat niet meteen duidelijk is, ben Ik toch altijd evengoed nog aanwezig, al is het even achter een wolk, of anders gezegd, achter datgene wat je jezelf nog niet bewust was. Het brengt je altijd nieuw inzicht. Zo gaat het bij alle mensen, maar er zijn veel mensen die lange tijd Mijn licht missen, door al hun eigenwijze daden, door al hun afdwalingen, die als het ware als een wolk tussen hen en Mijn licht blijven hangen. Maar ook bij hen ben Ik altijd aanwezig en langs de wolken die voortdurend tussen hen en Mij voorbij schuiven, schieten toch lichtstralen naar hen toe. Niemand is geheel aan zichzelf overgelaten, niemand staat er helemaal alleen voor, Ik ben er altijd voor iedereen, maar lang niet iedereen beseft dat. Wees jij daarom blij met al je zonlicht uit Mij en laat dat wolkje af en toe maar voorbij drijven. Ik heb jou lief, dat voel je in je hart en dat blijft altijd!

Hemels Brood 5211

Het volmaakte kan pas volmaakt zijn, als het zuiver en oprecht Mijn wil is. Al wat de mens wil en met zijn wil bereikt, is pas volmaakt als zijn wil zuiver en oprecht gelijk is aan Mijn wil. Elk eigen willen dat niet geheel zuiver en oprecht gelijk is aan Mijn wil, kan veel bereiken, maar volmaakt is het niet.

“Alles heeft zijn prijs” wordt wel gezegd. Dat kun je ook omdraaien: niets is gratis. Zo is het voor de meeste mensen. Toch is Mijn liefde gratis. Iedereen kan Mijn liefde geheel gratis aannemen. Maar dan krijgt hij er wel ook de werking van Mijn liefde bij. Dat is de liefdewerking van Mijn wil. En dat is voor veel mensen nu juist het probleem, want zij hechten vooral aan hun eigen wil. Als zij Mijn liefde met haar liefdewerking gratis aannemen, dan is het nodig dat zij hun eigen wil gelijk maken aan Mijn wil. Maar voor hen voelt dat alsof zij hun eigen wil verliezen, het kost hen dus hun wil, Mijn liefde kost hen hun wil.

Is dat werkelijk zo? Is Mijn liefde dan toch niet gratis voor iedereen? Mijn liefde is zeker wel zonder prijs, gratis voor iedereen, is altijd in en voor iedereen het beste werkend gratis aanwezig. Het kost niemand zijn eigen wil, wie niet wil krijgt toch Mijn liefde. Alleen de uitwerking, die iedereen er ook gratis bij krijgt, zal hij niet altijd zo prettig vinden. Ieders wil blijft altijd zijn eigen wil, ook als hij zijn wil gelijk aan Mijn wil brengt. En als iemand dat doet, dan krijgt diegene naast Mijn gratis liefde ook nog de voor hem beste uitwerking daarvan, Mijn liefde. Het kost dus niemand iets, iedereen krijgt door vrijwillig zijn wil met Mijn wil overeen te brengen, meer dan hij door eigen wil ooit kan bereiken en daarbij houdt hij evengoed zijn eigen vrije wil.

Nu heb Ik het heel mooi voorgespiegeld, zoals jullie mensen elkaar ook heel veel mooi voorspiegelen. Maar wat Ik er nog niet bij gezegd heb, is dat het iedereen wel moeite kost om zijn eigen wil in overeenstemming te brengen met Mijn wil. Het kost dus wel inspanning. Nu ben Ik eerlijk geweest. En als jij nu ook eerlijk bent, kun je dan zien, begrijpen, wat Ik hiermee bedoel? Ik heb jullie lief en dat is gratis, het geeft je alles, alles wat er werkelijk toe doet. De keus is aan jou, en dat kost. Dat kost jou zuiver en oprechte moeite, inspanning, maar dan krijg je behalve Mijn liefde, Alles!

Hemels Brood 5212

Je kunt het niet voor iedereen goed doen, door naar iedereen te luisteren en iedereen zoveel mogelijk tegemoet te komen in wat hij graag wil of zegt nodig te hebben. Je kunt niet iedereen te vriend houden, want iedereen heeft andere belangen. Pas als iedereen zijn eigen belangen helemaal loslaat voor het gezamenlijk belang, geïnspireerd door Mij, door Mijn ware liefde, wordt iedereen goed gedaan. Alleen dan ben jij het niet die goed doet, dan ben Ik het Die goed doet.

Maar jij kunt toch iedereen goed doen, als je je met Mij verbindt en vanuit Mij in je hart goed doet. Dan zal niet iedereen tevreden zijn met jouw goed doen, maar het zal dan wel werkelijk goed doen zijn. Niet de wensen van je medemensen, hun verlangens, hun belangen, zijn maatstaf voor wat hen goed doen is, niet de mate van hun tevredenheid laat zien of je hen werkelijk goed doet, maar het resultaat voor hun werkelijke geestelijke leven, dat geldt. En dat is meestal niet te zien en niet te peilen. Dat wordt vaak pas veel later duidelijk, en voor velen pas veel en veel later. Denk daarom niet dat jij het voor iedereen goed moet doen, dat goed doen voor iedereen Mijn liefde uitdragen is. Want wat weet jij ervan, wat voor de ziel van die mens van werkelijk levensbelang is? Dat is niet zichtbaar voor het menselijk oog, niet letterlijk en niet geestelijk. Zo zuiver kun jij nog niet zien. Zo zuiver kan Ik alleen zien. Maar door Mijn ogen kan Ik het jou wel laten zien, en als dat die mens werkelijk goed kan doen, laat Ik je dat door Mijn ogen zien.

Liefde voor je medemensen begint altijd met liefde voor Mij. Liefde voor Mij ontstaat uit het beseffen en voelen van Mijn liefde voor jou, in je hart, in alles wat je overkomt. Ook in de minder prettige dingen die je meemaakt. Want op aarde is goed en kwaad. En kwaad maakt geen onderscheid tussen wel of geen goede mensen, kwaad treft iedereen in meer of mindere mate, ook goede mensen. Maar iedereen die in zijn hart bewust met Mij verbonden is, die weet, die voelt dat Mijn liefde hem draagt, en dat het kwaad wat hem overkomt niet zijn schuld is; omdat kwaad macht gegeven is, omdat Ik die schuld op Mij genomen heb, omdat de aarde de zuivering is van alle kwaad tot helemaal goed. Verbind je met Mij, met Mijn ware liefde en doe goed uit Mijn liefde, dan doe je alle mensen goed, of ze daar nu wel of niet tevreden mee zijn. Mijn liefde in jouw hart is maatstaf ten goede aan iedereen.

Hemels Brood 5213

Wat heeft een plant fout gedaan, als ze door mensen vertrapt wordt? Wat heeft een mens fout gedaan, als hij door medemensen vertrapt wordt?

Distels en dorens die goede planten verdringen, worden uitgetrokken en verwijderd en zo mogen ook mensen die hun medemensen verdringen worden aangepakt. Maar de aanpak zal wel altijd in de juiste verhouding tot de verdringing moeten zijn en ten goede komen aan alle mensen. Boosheid, haat, onverdraagzaamheid, wraak en verwijten zijn als dorens en distels, zij verdringen liefde. En er is liefde nodig, Mijn liefde, om de juiste maat aan te houden om iemand aan te spreken op zijn gedrag wat ten nadele is van zijn medemensen. Maar, tussen alle goede planten staat ook onkruid, planten die op de goede planten lijken, staan daar naast en ontnemen hen voeding en vocht. Tussen goede mensen staan ook mensen die op goede mensen lijken en naast hen werken, maar ongezien zich tegoed doen en in werkelijkheid hun eigenbelang dienen.

Ook het op goede planten lijkende onkruid wordt het beste uitgetrokken. Maar het vraagt kennis om onderscheid te kunnen maken tussen de ware goede planten en het er op lijkende onkruid. Zo is het ook bij mensen, het vraagt kennis om onderscheid te kunnen maken tussen de werkelijk goede mens die goede daden uit zijn hart, uit Mijn liefde, doet en de zich goed voordoende mens die achter de schermen een eigen agenda bijhoudt uit eigenbelang. Om dat verschil te kunnen zien, is het nodig om zelf volkomen eerlijk en oprecht te zijn, om in verbinding te zijn met Mij in het hart. Veel mensen denken eerlijk en oprecht genoeg te zijn, terwijl zij dat nog niet zijn. Zij denken hun medemensen goed te kunnen inschatten, maar zien veel over het hoofd. Wat zij zien staat in dezelfde verhouding als hun opvattingen over wat eerlijk en oprecht is en dat is nog niet wat Ik met eerlijk en oprecht bedoel.

Want Ik laat de mens wel vrij, maar dat wil niet zeggen dat er ook maar het kleinste beetje verdraaiing in Mijn hoogste hemel wordt toegelaten. Want in Mijn hoogste hemel is alles volkomen volmaakt zuiver, waar, eerlijk, oprecht, volmaakt liefde. Wat het met het kleinste beetje onwaarheid al niet meer zou zijn. Iedereen is vrij om van waarheid af te dwalen, om aan een zekere mate van eigenbelang vast te houden, maar dat vertroebelt wel het zicht en daarmee ook het vermogen om onderscheid te kunnen maken tussen wat goed is en wat niet, wat waar is en wat niet, wat liefde uit Mij is en wat niet. Het vertroebelt ook het vermogen om mensen die zich goed voordoen te kunnen onderscheiden tussen mensen die werkelijk goed zijn en werkelijk goed doen.

Wie het goede wil kunnen onderscheiden van het aan het goed gelijkende maar niet zijnde, moet zelf ten volle goed zijn, uit Mij in zijn hart oprecht en eerlijk goed zijn. Want veel lijkt goed, maar is nog niet hemels goed. De ware vreugde komt voort uit hemels goed. Aan jou de keus.

Hemels Brood 5214

Het rechtspreken door rechters op aarde is vaak geen eerlijk rechtspreken en heeft vaak heel veel te maken met genoegdoening of het ontlopen van straf. Wie veel geld heeft, kan zich een advocaat, of meerdere juristen veroorloven, die de rechtspraak met hun gewiekste vraagstelling en zaakomschrijving zo weten te beïnvloeden, dat degene die iets misdaan heeft, vrijgesproken wordt van zijn gepleegde misdaad of slechts een te verwaarlozen straf krijgt opgelegd. En slachtoffers van een misdaad kunnen zich meestal geen uitgekiende jurist veroorloven en ervaren vaak nog tot lang er na de gevolgen.

Maar denk niet dat Mijn rechtspraak op zo’n manier verloopt. Mijn rechtspraak heeft op geen enkele manier iets te maken met genoegdoening of het voorkomen van straf. Bij Mijn rechtspraak wordt omgezien naar de slachtoffers. Mijn rechtspraak vraagt volkomen verantwoording aan degene die de misdaad begaan heeft en geeft kracht tot verdraagzaamheid aan de slachtoffers. Alleen niet op de manier zoals mensen zich dat voorstellen. Want in het geestelijke is Mijn ordening zodanig ingesteld, dat een misdadiger de gevolgen van zijn misdaden op zijn eigen weg gaat vinden en het slachtoffer zal zijn geestelijk bezit zien groeien. Alleen gebeurt dat allemaal niet in een rechtszaal en staat daarover niets in de kranten, noch komt het op tv of anderszins in het nieuws. Want Mijn rechtspraak gebeurt rechtstreeks in ieders hart, bij iedereen, onafhankelijk van wat iemand wel of niet gelooft over Mij, Mijn bestaan en Mijn liefde.

Mijn rechtspraak heeft geen letterlijke betekenis en wordt niet in een straf omgezet die iemand moet uitzitten of een boete die betaald moet worden. Mijn rechtspraak is er een die tot verbetering aanzet en tot het nemen van verantwoordelijkheid. De gevolgen van Mijn rechtspraak duren voor de misdadiger tot hij zijn misdaden erkent en berouw toont aan zijn slachtoffers en aan Mij. Slachtoffers krijgen Mijn geestelijke steun en ware liefde ter compensatie voor hun lijden. Alleen nemen veel slachtoffers Mijn steun en liefde niet aan, en kiezen zij voor de aardse rechtspraak, voor genoegdoening uit haat, zonder dat het hen tot genoegdoening dient. Maar uiteindelijk zal Mijn rechtspraak toch zegevieren, alleen niet onmiddellijk op dat moment, maar op Mijn tijd, ten gunste van alle mensen.

Hemels Brood 5215

Hebzucht. Hebzucht is een van de mogelijkheden waardoor mensen ernstig in verleiding gebracht kunnen worden. Er is veel hebzucht onder de mensen. Door hebzucht kunnen veel mensen de verleiding tot liefdeloos en egoïstisch handelen niet weerstaan. Nu vraag je Mij in je hart, waar die hebzucht in mensen vandaan komt, want van tijd tot tijd voel je bij jezelf ook een zekere mate van hebzucht, die je ook niet altijd weerstaat. Ik zeg je, wie denkt dat hij geen hebzucht heeft of aan hebzucht niet toegeeft, die misleidt zichzelf enorm. Maar dat beantwoordt je vraag niet. En je opmerking daarbij is, dat je wel weet waar liefde vandaan komt, van Mij, maar komt hebzucht dan ook van Mij?

Ieder mens is een vrij wezen uit Mij. Om in die vrijheid te kunnen zijn, is het nodig bewust te zijn van wat werkelijk leven, werkelijk liefde is. Om te kunnen beseffen wat werkelijk is, is het nodig om ook te beseffen wat niet werkelijk is. Het één is onlosmakelijk verbonden  met het ander. Maar het zou niet een vrij en werkelijk besef zijn, als daarbij ook niet een keus mogelijk zou zijn tussen hetgeen werkelijk is en wat niet werkelijk is. Die keuze vrijheid zou niet werkelijk vrij zijn, als niet naast het werkelijke ook het niet werkelijke ervaren zou kunnen worden. Maar nu juist om het niet werkelijke te kunnen ervaren, kan het niet anders dan de indruk wekken dat het werkelijk is, of het zou het niet werkelijke tegenover het werkelijke niet zijn. En dat is precies waar hebzucht vandaan komt. Uit het niet werkelijke. Daar komt alles vandaan wat geen liefde en waarheid is, wat geen werkelijk leven is.

Wie zich in zijn hart tot Mij keert, tot Mijn ware liefde en haar wijsheid in zijn hart, die kan precies voelen wat Ik bedoel. Want Ik ken alles wat niet werkelijk is precies en door Mij, Jezus Christus, is het voor iedereen mogelijk om precies te weten wat werkelijk is en wat niet. Daarom staat er ook geschreven wie tot de Zoon komt, Hem kent, komt tot de Vader, kent de Vader, want de Zoon en de Vader zijn Eén. Waarheid is gelijk aan liefde, werkelijk leven. In de ervaring van wat niet werkelijk is, vindt de verleiding plaats, maar dat verandert Mij niet, Ik Ben Die Ik Ben, eeuwig onveranderlijk werkelijk leven, waaruit jij werkelijk bent.

Hemels Brood 5216

Zodra het denken de overhand neemt, lijkt het gevoel geen prioriteit meer te hebben. Soms zegt het hart iets te doen, maar als dat vervolgens met het verstand overdacht wordt, dan worden er allemaal belemmeringen ontdekt die de uitvoering ervan tegengaan. De feiten die het verstand ziet als belemmering hebben prioriteit op wat het gevoel zegt dat mogelijk is. Kortom, bij de meeste mensen is het zo, dat het gevoel geen rekening lijkt te houden met de feiten, die het verstand ziet, en feiten zijn belangrijker dan wat het hart zegt, daarom heeft bij de meeste mensen het verstand definitief voorrang op het hart.

En zo vreemd is dat niet, want de verlangens die mensen hebben, worden ook in het hart gevoeld en er is een verschil, een groot verschil, tussen wat iemand in zijn hart verlangt en wat vanuit zijn hart in het gevoel hem wordt aangereikt. Want verlangens komen uit de mens zelf naar voren en worden door de mens zelf gevormd, terwijl er daartegenover in het hart een zuiver contact met Mij is, waaruit de mens perfect het hoe en wat over alles wat er gebeurt, kan aanvoelen. Veel mensen kunnen het onderscheid tussen hun eigen verlangens en het uit Mij zuivere aanvoelen van waarheid en het beste om te doen, niet maken en verwisselen hun eigen verlangens met het zuivere aanvoelen uit Mij.

Wie naar zijn eigen verlangens handelt, denkende dat het een juist aanvoelen is, zal heel anders uitkomen, dan wanneer hij daadwerkelijk naar het zuivere aanvoelen uit zijn hart zou handelen. Naast het eigen verlangen is in het hart ook altijd waarneembaar het zuivere aanvoelen uit Mij aanwezig, maar vaak zijn de eigen verlangens zo sterk en gewenst, dat voorbij gegaan wordt aan het zuivere aanvoelen en daardoor kan iemand zich behoorlijk vergissen. Dit gebeurt zoveel mensen, zodat over het algemeen de voorkeur gegeven wordt aan het verstand om te volgen en niet het hart. En, voor al die mensen die het onderscheid niet kunnen maken, is dat ook maar beter.

Maar aan jou, die het onderscheid wel kan maken, zeg Ik, let op je zuivere aanvoelen. Leef dat, je weet dat wat je verstand ook zegt, of je verlangens ook zijn, je zuivere aanvoelen het belangrijkst is, dat geeft je het beste aan.

Hemels Brood 5217

Als je het goede, wat veel waarde heeft, bekend maakt in de wereld, zullen dieven het stelen, zullen degenen die de waarde niet zien, het vertrappen en zullen degenen die het niet kunnen bemachtigen, het uit jaloezie vernietigen. Daarom verberg Ik Mijn Woord voor de wereld, zodat haar waarde niet vertrapt wordt, Mijn Woord niet teniet gedaan wordt en de machtigen het niet kunnen misbruiken om hun zin te krijgen.

Maar voor de eerlijke oprechte mens, die naar de waarheid van het werkelijke leven zoekt en bereid is afstand te doen van zijn bezit, niet zijn materiële bezit als zodanig, maar juist zijn ideeën, gedachten, overtuigingen, voor de waarheid van Mijn Woord, waarheid van leven, verberg Ik het niet, laat Ik het tevoorschijn komen, langzaam, als een silhouet wat uit de mist opdoemt en steeds meer zichtbaar wordt. Maar wat verdwijnt wanneer de mist dikker wordt, waarmee Ik bedoel, dat Ik Mijn Woord weer verberg als iemand het zichtbaar wordende toch voor eigen goed misbruikt. Zo is Mijn Woord en haar waarde beschermd, ook voor de wispelturige mens die dan eens goed doet, en oog en oor heeft voor Mijn Woord, en dan weer terugvalt in wereldse beslommeringen.

Maar voor degenen die standvastig blijven volhouden te zoeken naar de werkelijk goede levenswaarden, zal Mijn Woord en haar waarde steeds duidelijker naar voren komen en zal de mist er omheen zich oplossen, zodat Ik Zelf zichtbaar word en die mens Mij Zelf zichtbaar bereikt in het heerlijke licht van Mijn eeuwige allesomvattende wijze liefde en haar warmte zal diegene verwarmen tot de grootste vreugde van werkelijk zijn, werkelijk leven. En het zal dan zo zijn, dat de één in het volle licht Mij ziet, terwijl de ander in een dichte mist van zijn misvattingen verblijft, denkende te zien, alhoewel hij niet ziet. En die Mij ziet, wil over Mij vertellen, maar het heeft geen nut om dat eerder te doen, dan dat die ander op zoek gaat naar de waarheid van leven en dat oprecht en standvastig volhoudt. Daarom, roep niet de wereld tot Mij te komen, maar help de zoekende in Mijn Naam, Mij te vinden.

Hemels Brood 5218

Als iemand iets niet weet, kun je hem dat niet kwalijk nemen. Als je iemand iets uitlegt, maar hij begrijpt het niet, kun je hem dat niet kwalijk nemen, als iemand iets niet kan, kun je hem dat niet kwalijk nemen. Er is zoveel wat mensen niet weten, niet begrijpen, niet kunnen en wat hen door hun medemensen wel wordt kwalijk genomen. Dat is vaak heel onprettig voor degenen waar het om gaat. Hoe vaak wordt niet een onschuldig iemand als schuldige aangewezen, omdat hij de schijn tegen zich heeft en soms dat niet eens, maar er is gewoon altijd een schuldige nodig om wat er gebeurd is te kunnen verklaren.

Dit is allemaal onderdeel van de wereld, van het eigenbelang, van hebzucht en vergeet ook niet, van perfectionisme zonder rekening te houden met wat reëel gezien de mogelijkheden zijn. Dit is allemaal het rumoer van de wereld, het wapengekletter van mensen onderling, die het liefst willen dat anderen volmaakt zijn, waarbij volmaakt zijn niet de ware volmaaktheid is, maar de aanpassing naar wat gewenst is, naar wat verlangd wordt, en dat is voor de ene mens iets heel anders dan voor de andere mens. Zo vult iedereen het volmaakt zijn anders in, want ieders wensen en verlangens zijn anders, ieders belangen zijn anders en ongeveer iedereen is er wel min of meer mee bezig mensen om hem heen naar zijn belang aan te sturen. En over het algemeen gaat dat tegen alles in wat echt van belang is voor het werkelijke leven, voor het perfect volmaakt ware zijn van iedereen. Mijn Ware Zijn.

Het zou allemaal zo eenvoudig en gemakkelijk kunnen zijn, als ieder zijn eigenbelang zou loslaten, niet zijn medemensen tot perfectie zou willen brengen, maar zichzelf tot Mijn perfecte Zijn zou brengen. Want dat is voor iedereen op aarde mogelijk. Niet de anderen sturen en manipuleren tot wat gedacht wordt dat het beste is, maar jezelf door Mij laten sturen tot wat uit Mij perfect is. Mijn perfecte liefde, waaruit iedereen alles het beste kan krijgen, ten goede aan alle mensen. Maar er zijn nog veel mensen die niet weten, niet begrijpen, niet kunnen. Help hen als ze willen, neem hen niets kwalijk, want Ik neem niemand iets kwalijk, Ik help en breng iedereen tot Mijn liefde, het beste voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5219

Als je vandaag jarig bent, hoe oud ben je dan? Dan ben je zoveel jaren als je op aarde verblijft, wat gezien wordt als zoveel jaren dat je leeft. Maar is dat je ware leeftijd? Want je ware leeftijd is gevestigd in de oneindigheid, is eeuwigheid. Op welke dag ben je dan jarig of hoe oud ben je dan? Als tijd alleen tijdelijk is, op de aarde, hoe kun je dan nog meten hoe oud of jong je bent? Oneindig en eeuwig hebben geen tijdsmeting en zo is Mijn bestaan, Mijn leven zonder tijdsmeting, niet anders dan oneindig eeuwig. Dat is jouw leven, oneindig eeuwig. Maar je besef van bestaan kun je aards gezien wel afmeten aan de op aarde gegeven tijd, als je de letterlijk gemeten tijd neemt, waarbij tijd afgemeten wordt aan zonsopgang en zonsondergang en aan de hand van het verloop van de zonnestand, van opgang tot ondergang.

Geestelijk gezien is op aarde tijd voor de mens alleen af te meten aan het licht dat hem gegeven is en wat hij in het licht van Mijn liefde en haar wijsheid in waarheid doet of laat. Het is de maat daarvan, die de tijd in geestelijke zin voorstelt. Want zowel het een als het ander duurt net zolang tot de maat vol is. Dat is niet te meten aan de letterlijke opgang en ondergang van de materiële zon, maar ligt aan de hoeveelheid doen en laten naar Mijn liefde in het licht van Mijn liefde en de hoeveelheid licht op iemands pad. Op een zeker moment is de maat vol, is Mijn maat vol. En Mijn maat is niet bekend aan de mens, Mijn maat is Mijn tijd, die niet bepaald wordt door het omwentelen van de aarde en het opkomen en ondergaan van de materiële zon, maar wel met het doen en laten van ieder mens apart en allen tezamen.

Hoelang duurt het een en hoelang duurt het ander. Ik stel daarbij Mijn maat, want zou Ik het aan de mens overlaten, dan zou het leed niet te overzien zijn. Mijn maat is een eerlijke maat, ongezien en onbemerkt door de mens, raakt die maat vol, dan zal gebeuren wat voor alle mensen recht zet wat nu nog krom is, wat alle mensen in hun eigen verhoudingen van doen en laten naar Mijn liefde of niet naar Mijn liefde tot recht is, waarbij ieder oogst wat hij gezaaid heeft, naarmate hij wat hij gezaaid heeft, onderhouden heeft. Want ieder heeft van Mij een even grote mate van goed zaad gekregen, dat is, evenveel liefde, maar ook heeft iedereen de vrijheid gekregen het naar eigen goeddunken te zaaien. En daar waar het zaad, dat is Mijn liefde, op goede grond gezaaid is, zal de oogst meer zijn, dan waar het op arme grond gezaaid is.

Iedereen heeft daarbij van Mij de belofte dat Mijn maat in alle opzichten rechtvaardig en vanuit Mijn volmaakte liefde en haar wijsheid door Mij bepaald is. De tijd van oogsten is nabij, want Mijn maat loopt vol. Denk daarbij niet aan aardse tijd, want daar gaat het in deze niet om. Gezegend wie dit naar de juiste maat begrijpt.

Hemels Brood 5220

Een voorwerp wordt gezien door de mate van licht dat er door weerkaatst wordt. Hoe het gezien wordt, ligt aan de hoeveelheid licht die op het voorwerp valt. De vormen van een voorwerp kunnen verschillend ervaren worden, door absorptieverschil van kleuren en wanneer het uit verschillende richtingen belicht wordt. Daardoor kan een voorwerp door de ene mens heel anders gezien en ervaren worden, dan door een ander mens. En dat hetzelfde voorwerp door iedereen anders gezien kan worden, ligt ook nog eens aan de hoeveelheid licht die de ogen van iemand kunnen opvangen. Ieder mens krijgt Mijn licht. Mijn licht belicht de mens van binnen en van buiten. Maar de mate van Mijn licht die een mens opvangt en uitstraalt, is bij iedereen anders. Hoe iemand in Mijn licht staat, hoeveel licht hij weerkaatst, uitstraalt, in zich opneemt, is allemaal per mens verschillend. Ook het vermogen om licht te zien is voor iedereen verschillend. Maar het vermogen licht te zien is nodig om werkelijk te kunnen zien. Zonder licht is er niets te zien.

Wie beseft dat al het werkelijke licht alleen van Mij komt? De meeste mensen denken te zien door het licht van de materiële zon en zijn ermee vertrouwd dat zij daardoor kunnen zien. Maar het werkelijke zien kan alleen door Mijn licht. Ieder mens heeft zijn eigen vorm, door wie hij is, door wat hij doet of laat, door de keuzen die hij maakt, waardoor het licht dat hem bereikt, hem werkelijk toont zoals hij persoonlijk is. Maar hoe iemand gezien wordt door andere mensen, ligt niet alleen aan de vorm van iemand in Mijn licht, maar ligt ook aan de ogen van degene die kijkt en de hoeveelheid licht die diens ogen kunnen verdragen en kunnen verwerken. Niemand kan bij zichzelf weten hoeveel licht hij kan opnemen van Mijn volle licht. Aan Mijn licht is geen grens, maar aan de hoeveelheid licht die de mens van Mijn licht kan opnemen, is wel een grens, die per persoon verschilt.

Sommige mensen kunnen veel van Mijn licht opnemen en kunnen daardoor veel van ieders vormen al goed zien. Maar de meeste mensen tasten voor een groot deel nog in het duister en denken in het licht te lopen, omdat ze aan het licht van de wereld gewend zijn. Hoeveel licht iemand ook al kan opnemen en daardoor kan zien, toch is er nog veel meer licht van Mij op te nemen en daarmee is er ook nog veel meer te zien.

Hemels Brood 5221

Oog om oog, tand om tand. Nog steeds zijn er heel veel mensen die op die manier met elkaar omgaan. Het is een soort van wraak op elkaar nemen, die lang kan doorgaan en weinig verheffend is. Ik heb het in de tijd dat Ik op aarde was de mensen anders geleerd. Maar ook oog om oog en tand om tand is nooit een leer van wraak geweest. Maar het is wel zo uitgepakt en doet op die manier geen recht aan Mijn liefde. Daarom heb Ik de mensen geleerd verdraagzaam te zijn. Slaat iemand u op de ene wang, keer hem ook uw andere toe. Dat is niet alleen verdraagzaamheid, het is ook een leer aan degene die slaat, een leer dat zijn handelen hem zijn zin niet geeft en hem de macht die hij met het slaan denkt te bereiken niet geeft. Het zal hem tot bezinning brengen.

Maar nu zie Ik je in je hart denken: of diegene wordt kwaad, omdat hij zijn zin niet krijgt, omdat hij zijn macht niet krijgt en gaat uit woede daarover nog meer slaan en geweld gebruiken. En dan wordt het heel moeilijk om standvastig te blijven in Uw leer en niet een keer terug te slaan. Ik zeg je daarop, buig je liever je hoofd voor het kwaad of voor Mij, Die jou je leven geeft, uit grote liefde voor jou zorgt en jou nooit meer te dragen geeft, dan voor jou door Mijn liefde mogelijk is? Er zijn momenten van beproeving, om je de gelegenheid te geven sterk en krachtig te worden om elke verleiding te weerstaan en voor niemand anders te buigen dan voor Mij, uit ware liefde voor Mij. Juist die beproevingen geven je meer zicht op alles wat door Mijn liefde voor jou mogelijk is om zelf te zijn en aan vast te houden, vooral als je met alles onveranderlijk in je hart bij Mij komt en Mij om hulp vraagt, om de moeilijke beproevingen te kunnen doorstaan.

Elke beproeving is Mijn liefde voor jou en voor alle mensen. Want ben jij sterk in Mijn liefde, dan komt dat ten goede aan alle mensen. Niets is alleen voor jou, alles is voor alle mensen. Want Ik heb alle mensen even lief, maar Mijn liefde werkt voor de een wel anders uit dan voor de ander, omdat alle mensen door hun vrijheid van keus verschillend zijn. Daarom maak Ik sterk die sterk kan zijn en bescherm Ik die te zwak is om sterk te zijn. Doe jij dat in Mijn liefde ook, wees sterk, omdat jij in Mijn liefde sterk kunt zijn, uit liefde voor Mij.

Hemels Brood 5222

Lieve Here Jezus Christus, hemelse Vader, elke morgen schrijf ik op wat ik in nederigheid in mijn hart voel dat het Uw aan ons gegeven Woord is. Maar als een in liefde nog onvolmaakt handelend mens, kan ik nooit van Uw Woord beoordelen of het waarlijk Uw Woord is. Ik kan alleen zeggen, dat het in mijn hart zuiver en volkomen voelt als Uw Woord. Maar als ik geen beoordelaar van Uw Woord kan zijn, hoe kan het dan, dat ik er toch zo zeker van ben, dat het Uw Woord is?

Zoals jij het in je hart voelt als zuiver en waar Woord van Mij aan jullie gegeven, zo geef Ik jou dat in jouw hart aan. Dat jij voelt dat het zuiver Mijn Woord is, geef Ik jou en is in het geheel niet jouw oordeel over Mijn Woord, het is alleen het zuiver aanvoelen van Mijn Woord, zoals Ik jou in je hart inspireer te voelen. En dat geldt voor alle mensen die, wat jij elke morgen door Mij in je hart geïnspireerd opschrijft, in hun hart aanvoelen als zuiver en waar Mijn Woord. Ook zij beoordelen Mijn Woord niet naar waarheid en zuiverheid als Mijn Woord, maar Ik inspireer hen direct in hun hart om aan te voelen dat het waar en zuiver Mijn Woord aan hen is. Om dit uit te leggen heb Ik jou vanmorgen om je oordeel gevraagd en je ertoe geïnspireerd je antwoord, welke tegelijk ook een vraag inhoudt, aan het begin hiervan op te schrijven.

Want hoe kan een mens Mij, zijn Schepper, beoordelen naar waarheid en liefde, naar volmaakt zuiver zijn, als alles wat de mens is, uit Mij is en als alles wat de mens heeft, van Mij gekregen is? Met wat zou hij het moeten vergelijken, als er niets anders is, dan Ik Zelf, werkelijk Leven, en niemand is dan uit Mij. Zal de mens in zijn onvolmaakt handelen ooit een juist en eerlijk oordeel naar waarheid over Mij kunnen geven? In de hele oneindigheid eeuwig niet. Maar dat is wat Ik zie in jouw hart, de vraag, wat te doen met reacties van mensen die jouw schrijven van Mijn Woord als niet juist menen te kunnen beoordelen.

Laat dit duidelijk zijn, niemand is in staat om Mij of Mijn ware Woord te beoordelen, daarom ben Ik het alleen, Die oordeelt en Ik oordeel naar ware liefde en alleen Ik zie wie in zijn hart in staat is om Mijn Woord naar waarheid en zuiverheid te voelen en te verstaan. Dat is tussen Mij en ieder persoonlijk, want in ieders hart ben Ik Persoonlijk. Schrijf jij dus maar rustig wat jij voelt als Mijn Woord. Ik heb jou lief.

Hemels Brood 5223

Zoals de winden over de aarde waaien, zo verlopen de gebeurtenissen, dan eens hier, dan eens daar meer wind. Maar er zijn altijd gebieden waar de wind meer schade aanricht dan elders. Zo is het ook met gebeurtenissen, er zijn plaatsen waar gebeurtenissen meer schade aanrichten dan elders en mensen meer getroffen worden dan elders. De natuur lijkt grillig in wat zij doet, maar mensen zijn grilliger en juist dat heeft invloed op alles wat er op aarde gebeurt, op de winden die waaien of juist stil blijven liggen.

De mens heeft invloed op alles wat er gebeurt, maar het is Mijn ordening waarlangs alles wat de mens vrij kiest zijn werking heeft. Het is Mijn wetmatigheid die op alles wat een mens maar vrij kan kiezen, betrekking heeft. Die wetmatigheid is door de mens heel goed te herkennen in de natuur en in ieders hart is het oog aanwezig om open te doen en te zien, te herkennen en te beseffen hoe Mijn wet, Mijn ordening, onophoudelijk samengaat met alle keuzen die een mens vrij kan maken. Maar in veel harten is dat oog gesloten, houden mensen dat oog gesloten, want wat het oog van het hart niet ziet, kan genegeerd worden, alsof het er niet is.

Maar het is er wel en Mijn oog ziet het wel. Het heeft dan ook geen nut om het oog in het hart te sluiten voor wat iemand niet waar wil hebben, want wat er wel is, heeft ook zijn uitwerking door Mijn ordening, door Mijn wetmatigheid. En zie, dat zijn de stormen die woeden en waarvan de mensen zeggen dat het de grilligheid van de natuur is, dat zijn de onverwachte omstandigheden die zich voordoen, dan eens hier, dan eens daar. Dat is wat door het gesloten oog niet begrepen wordt en toch zo duidelijk te zien zou zijn, als het oog in het hart opengedaan werd. Wie zijn oog in het hart wel open heeft en ziet wat er allemaal mis is, laat je niet ontmoedigen, want alles is gevat in Mijn liefdevolle ordening met haar volkomen zuivere wet van ware liefde voor alle mensen. Vertrouw daar op, vertrouw op Mij, want alles komt goed.

Hemels Brood 5224

De verbinding tussen jou en Mij is nooit weg. Is bij iedereen nooit weg. Maar of jij je van je verbinding met Mij helemaal bewust bent, is niet op elk moment van de dag hetzelfde. En voor een bewust contact met Mij is het nodig dat je daarvoor in je hart naar Mij toekomt, je tot Mij richt in jezelf. De ene mens lukt dat makkelijker dan de andere, dat ligt eraan hoeveel oefening iemand er in heeft. Hoe vaker iemand in zichzelf bewust met Mij in contact is, des te makkelijker is het voor diegene Mij in zichzelf te vinden en met Mij te communiceren.

Sommige mensen heb Ik het talent gegeven om in hun hart makkelijk met Mij in contact te komen, zodat zij ten dienste kunnen staan aan hun medemensen die nog niet zo gemakkelijk in hun hart met Mij in contact komen. Voor degenen die nog niet zo makkelijk met Mij in hun hart in contact komen, is het wel van belang dat zij onderscheid kunnen maken tussen degenen die zeggen contact met Mij te kunnen maken, maar van wie dat nog niet in alle zuiverheid waar is en degenen die uit volle oprechtheid werkelijk bewust contact met Mij in hun hart hebben. Iedereen die oprecht en geheel eerlijk is in zijn hart en zonder afgunst, jaloezie, verwijten en dergelijke is, kan door Mij in zijn hart precies aanvoelen of wat iemand zegt of schrijft werkelijk van Mij komt, ook al heeft diegene zelf nog geen bewust contact met Mij in zijn hart.

Iedereen heeft het vermogen tot onderscheid, maar door allerlei persoonlijke aangelegenheden kan dit vermogen verminderd of geblokkeerd zijn, waardoor het onderscheid niet zuiver gemaakt kan worden. Daardoor zal Mijn Woord in oprechtheid naar waarheid gezegd of geschreven niet door iedereen herkend en als waar aangenomen worden. Veel mensen zullen het eerder niet herkennen dan wel, omdat de meeste mensen voor een heel groot deel door wereldse gewoonten en ideeën in beslag genomen zijn en weinig of geen werkelijk besef van Mijn bestaan en Mijn liefde voor alle mensen meer hebben. Maar, hoewel zij weinig of geen besef van Mij hebben, Ik blijf evengoed in ware liefde in hun hart in contact met hen en ook zij zullen op zeker moment Mij in hun hart beseffen en bewust in contact met Mij komen, in ware liefde.

Hemels Brood 5225

Heb je van Mij ooit iets anders gevoeld dan liefde? En als je boosheid voelde, kwam dat dan niet altijd door een gebeurtenis, een situatie, iets wat iemand zei of deed, of niet deed, door leugens die je bemerkte, door gemeenheid van mensen, door van alles en nog wat? Zo kun je Mij altijd herkennen: liefde. Liefde in jou, liefde in andere mensen, in hun doen en laten, in hun spreken en zwijgen, in jouw hart en om je heen.

Hoe komt het dat veel mensen de mond vol kunnen hebben over liefde, maar over Mij niet of nauwelijks gesproken kan worden, terwijl Ik Liefde Ben. De Enige Bron van liefde Ben. En iedereen die liefde voelt, Mij voelt. Hoe kan het zijn dat mensen wel over liefde willen praten, maar veelal niet over Mij? In de loop der tijden zijn er onder de mensen enorm veel misvattingen ontstaan en is er een enorme valse leer ontstaan, die langzamerhand ontmaskerd wordt en de schande die daarmee zichtbaar wordt, verwart veel mensen nog tot allerlei misvattingen. Het klopt allemaal niet meer, en als het één niet waar is, zal het ander mogelijk ook niet waar zijn. Niemand ziet de waarheid meer, alleen wat niet waar is wordt gezien.

Maar liefde wordt los van alle verwarring toch gevoeld. Alleen, hoe zouden al die verwarde mensen na zoveel valse leer nog kunnen beseffen dat Ik liefde Ben? Dus het goede van liefde wordt gevoeld, maar de Bron wordt niet herkend, niet beseft. Toch, jij, jullie herkennen Mij in je hart, Mijn Bron van ware liefde in je hart, jullie zijn met weinigen er zeker van dat Ik, jullie Schepper, God, Jezus Christus, in je hart Ben, Bron van liefde, Zelf alleen liefde Ben. Gezegend zijn jullie, want als het stof van de verwarring, die ontstaan is door de ontmaskering van alle valse leer, is neergedwarreld, komt er helderheid in de geest van de verwarde en daardoor Mijn bestaan negerende mensen, en zijn jullie degenen die meehelpen om de balans tussen Mij en hen te herstellen en hen te helpen Mij in ware liefde en als Bron van ware liefde in hun hart te herkennen.

Nu zijn er al enkelingen die door jullie geholpen kunnen worden. Maar verwacht nog niet teveel, want het stof van de verwarring is nog lang niet helemaal neergedaald en het zicht is daardoor bij velen nog vertroebeld. Wees daarom matig in het benoemen van Mijn bestaan en Mijn ware leer en wees niet teleurgesteld als je slechts weinig bereikt. Wees geduldig en houd vast aan wat Ik je in je hart aangeef om te doen of juist te laten. Blijf steeds in contact met Mij in je hart. Wees met elkaar gezegend, in Mijn liefde, eensgezind.

Hemels Brood 5226

Een cirkel draait altijd om zijn middelpunt. Hoe groot of klein je de cirkel ook maakt, het middelpunt blijft steevast het middelpunt en verandert niet van plaats ten opzichte van de omvang van de cirkel. Hoe dichtbij of veraf de mens zich van Mij ook bevindt, Ik blijf altijd het onveranderlijke middelpunt, waar en waarachtig werkelijk Leven. Leven is voor iedereen het middelpunt van zijn, Mijn Zijn. Voor veel mensen is het niet duidelijk wat zijn, wat leven, precies is. Het is door veel mensen niet nader te omschrijven dan ‘zijn’, ‘bestaan’, bewust van jezelf ‘zijn’. Op die manier lijkt leven geen andere inhoud te hebben, dan wat de mens er met zijn doen en laten van maakt, mee doet. Alsof Ik een dood ‘Zijn’ ben, wat door mensen tot leven gebracht wordt door hun doen en laten. Maar zo is het niet, helemaal niet.

De inhoud van werkelijk leven is onveranderlijk als het middelpunt van een cirkel waar alles om draait. Kijk eens naar de wereld, daar draait alles om alles, kijk eens naar het heelal, daar draait alles om alles, maar zien jullie het ware middelpunt, waar alles onveranderlijk om draait? Het ware Leven, Die Ik Ben, wordt door maar heel weinig mensen alleen nog maar vermoed en vanuit dit vermoeden innerlijk gevoeld en beseft, en vanuit dit voelen en beseffen, in geloofd en op vertrouwd. Jij, die vanuit je innerlijk voelen en beseffen, in Mij gelooft, en jullie die vanuit je innerlijk voelen en beseffen, in Mij geloven, jouw geloof, jullie geloof is ongeweten en ongezien werkelijk geloof in werkelijk leven, in Mij, jullie Schepper, God, in Jezus Christus, om niet. Zo’n geloof is weinigen gegeven. Toch gaat het daarom voor alle mensen, om werkelijk geloof.

Werkelijk geloof om niet. Niet een geloof door wonderen, door bewijzen, door te zien, door krijgen en bezitten, maar om niet. Zolang iemand gelooft door een of meer wonderen, door bewijzen, door iets mystieks, door te zien, door genezing, bezit, krijgen, en niet zomaar, uit innerlijk gevoel, besef, innerlijk weten, om niet, is het nog geen werkelijk geloof. Wie werkelijk gelooft, begrijpt zonder bewijzen, ziet zonder te zien, kent Mij zonder Mij op aarde ooit gezien te hebben, kent Mij in zijn leven wat hij in zich voelt, weet dat elke beweging die hij maakt, werkelijk leven is uit Mij, hem gegeven.

Geen enkel wonder kan een mens tot werkelijk geloof brengen. Alleen nederigheid trekt Mij aan en door nederigheid breng Ik iemand tot geloof, tot besef, tot liefde. In nederigheid ligt de sleutel tot werkelijk besef, zicht en geloof in waar leven, in Mij.

Hemels Brood 5227

Soms kun je in je hart verward raken door allerlei situaties en gebeurtenissen om je heen, waarbij je niet weet hoe daar het beste mee om te gaan. Je wilt het voor iemand goed doen, maar de situatie ligt verder weg, dan je hand reikt. Dat wil zeggen, dat alles wat met de situatie te maken heeft, zijn oorsprong heeft in eerdere gebeurtenissen, die niet meer te veranderen zijn. Wat gebeurd is, is gebeurd. En nu worden de gevolgen zichtbaar. Pijnlijke, nare gevolgen, waardoor iemand lijdt. Je wilt het lijden van diegene graag verminderen, maar je kunt het verleden niet ongedaan maken. Tegelijkertijd zie je nu bij anderen dingen gebeuren, die soortgelijke gevolgen kunnen gaan geven, maar door allerlei omstandigheden kun je ook daar al weinig tot niets aan veranderen. Hoe kun je dan Mijn liefde doen, wat je ziet dat nodig is? Dat verwart je in je hart.

Op deze aarde, in deze wereld, is het goede en het kwade in tegenstelling tot elkaar aanwezig. Die situatie is voor alle mensen de weg tot Mijn eeuwige zaligheid, waar helemaal niets kwaads is of ooit kan komen. Hoe onaangenaam en pijnlijk, hoe oneerlijk en gemeen het er in allerlei verschillende opzichten voor mensen ook aan toegaat, en hoe verweven het kwaad ook met het goede, en omgekeerd het goede met het kwade, werkt en verwarring geeft, het is er op die manier, zoals het er voor iedereen is, om iedereen tot Mijn eeuwige zaligheid te brengen. Ook al kun jij dat nu nog niet begrijpen en verwart het je hart, het brengt mensen tot Mijn eeuwige zaligheid.

Hiermee bedoel Ik niet, laat maar gebeuren wat je ziet dat niet goed is, hiermee bedoel Ik, dat je je geen zorgen hoeft te maken over wat je niet begrijpt en daardoor niet weet hoe te handelen. Je kunt nog niet alles begrijpen van wat op aarde juist zo gebeurt en is, zoals het gebeurt en is. Maar blijf er rustig naar zoeken, dan zul je vinden, in Mijn liefde vinden hoe het beste met alles om je heen om te gaan.

Hemels Brood 5228

In Jezus Christus ben Ik Mens. Maar Ik, Jezus Christus, ben niet zoals een mens op aarde achter een bureau zit, schrijft, bestuurt, leert, ‘s avonds zijn eten kookt, ‘s morgens opstaat en naar zijn werk gaat, of thuis blijft en voor de kinderen zorgt. Kun je je voorstellen dat Ik op die manier niet ben?

Als je dat mens-zijn niet eerst loslaat, kun je Mijn Goddelijke Wezenlijkheid alleen van uit je materiële zienswijze gedeeltelijk ervaren en zal je verstand nog regelmatig met je hart in verwarring komen. Heel veel mensen zien Mijn Mens-Zijn als hun eigen mens beeld, zoals mensen op aarde doen en denken. Ik ben nu niet ergens in het geestelijke timmerman. Ik ben leven, volmaakt leven, werkzaam leven in alles en iedereen. Waarheid, liefde, wijsheid. Dat ben Ik en dat ben Ik in jullie allemaal, in de hele oneindigheid. Vanuit Mij, leven, leven jullie op aarde en een verblijf op aarde vraagt jullie om te gaan met de situatie op aarde, zelf te vinden wat op aarde je bestemming is. Daar, op aarde, is het voor de mens nodig om voor zijn eten te zorgen, voor woning en werk te zorgen. Dat hangt samen met de materiële bestaansvorm van de mens, de aarde en alles erop en erom heen. Daarmee hangt jullie werken, koken, zorgen samen, wat in Mijn Zijn geen enkele aanwezigheid heeft.

De aarde en alles wat er op en er omheen is, is voor de mens de mogelijkheid om in zijn werkelijkheid te gaan begrijpen wat het verschil is tussen wat werkelijk leven is en wat niet en wat werkelijk leven, Die Ik Ben, geeft en wat gemist wordt zonder het werkelijke leven. Ik ben werkelijk leven en Ik ken wat werkelijk leven voor jullie is, want Ik ben werkelijk leven eeuwig en onveranderlijk, dus heb Ik geen aardse situaties nodig. Maar jullie hebben die nodig, om te gaan beseffen Wie Ik Ben en wie jullie zijn. Welk een kortzichtigheid is er nog onder jullie mensen, het houdt jullie in de greep van het materiële denken en zien. Kom er los van, word werkelijk mens zoals Ik Goddelijke Mens ben, word naar Mijn beeld en gelijkenis werkelijk, zoals je bedoeld bent.

Laat je verblijf op aarde je tot zegen zijn in Mijn grote liefde voor jullie allemaal en besef wie jij bent en Wie Ik Ben.

Hemels Brood 5229

Je kunt niets zelf, maar je kunt alles aannemen uit Mij, alles weten uit Mij, alles doen uit Mij, overal mee omgaan uit Mij. Je hoeft niets zelf te kunnen, je kunt alles uit Mij. Niets hoeft te zwaar te zijn, te moeilijk, alles is mogelijk door Mij. Het enige waar het om gaat, is dat je de weg vindt en daar niet van afdwaalt. En ja, dat is, zolang je op aarde verblijft, niet makkelijk, dat is van tijd tot tijd ronduit moeilijk. Dat is het.

Daar mag je over mopperen, Mij op aankijken, Mij naar vragen, maar het zal niet anders zijn dan zoals het is. Maar vanuit Mij en Mijn wijze liefde zal alles altijd op zijn plaats vallen, altijd ten goede komen aan alle mensen en het doel van jullie verblijf op aarde, wat tijdelijk is, om liefdevolle wijze redenen tijdelijk is en niet anders dan gebaseerd op Mijn ordening altijd gedragen is door Mijn wijze liefde. Wat denkt de mens toch altijd zelf te kunnen, zelf zijn tijd te kunnen bepalen, zelf ordening te kunnen geven aan zijn doen en laten, zelf in te vullen wat goed is en wat niet. Wat denkt de mens te kunnen maken, te kunnen bouwen, te kunnen organiseren, zonder dat het uit Mij is. Ik zeg jullie allemaal: niets. En dan kun je denken dat Ik een betere Schepping had kunnen maken, met minder leed en minder pijn, met meer liefde voor elkaar. Kun jij dat? Kunnen jullie dat? Ik zeg je, niet zonder Mij. Je kunt het goed willen doen op alle mogelijke manieren, maar niet werkelijk zonder Mij, zonder Mijn liefde, zonder Mijn goedheid, zonder Mijn ordening, Mijn waarheid, zonder Mijn leven.

Niet zonder Mijn leven. Bedenk je dat bij alles wat pijn doet, je verwart, terneer drukt, en kom ermee bij Mij, zodat Ik je troost, je omarm, je Mijn oneindige liefde laat voelen, je Mijn trouw aan jullie allen nog eens bevestig in je hart. Want het is niet anders dan zoals het is en het gaat niet anders dan zoals het gaat en het komt precies zo als het uit Mij komt en niet anders dan het komt, of het begrepen wordt of niet, of het geloofd wordt of niet, of het gewenst is of niet. Maar het moment komt dat je zult zeggen, ja, in Uw liefde is alles goed, oneindig volmaakt goed.

Hemels Brood 5230

Overal ben Ik, toch word Ik niet gezien. In iedereen ben Ik, toch word Ik niet beseft. Het beste kan Ik iedereen geven, toch zijn er maar weinig mensen die er om komen. Een kudde olifanten die op hol slaat, is niet zo verwoestend als de eigenwijze mens die alles beter denkt te weten, als de mens met macht, met bezit, met status. Maar net zo min als een kleine groep mensen een op hol geslagen kudde olifanten tot staan kan brengen, zo is het voor een kleine groep mensen ook niet mogelijk om de wereldse verwoestingen tot staan te brengen. En zoals het met een op hol geslagen kudde olifanten meestal gaat, ze komen na een tijdje “vanzelf” tot stilstand, zo zal ook de wereld “vanzelf” tot stilstand komen.

Maar dat wil niet zeggen, dat er niets te redden valt voor de aanstormende olifanten. En dat wil niet zeggen dat er niets te redden valt voor de verwoestende werking van de wereldse eigenwijze mens met macht en status, met geld en bezit. Geen weldenkend mens gooit zich voor de aanstormende olifanten om ze te stoppen of af te remmen, want iedereen beseft wel daarbij eerder verpletterd te worden, dan ze tot stoppen te brengen. Daarom zeg Ik jullie die de wereldse verwoestingen een halt willen toeroepen, gooi je niet voor de verwoestende horde, maar red wat er te redden valt en laat de wereld uitrazen en “vanzelf” tot stilstand komen. Dat is de loop der dingen zoals zij vanuit Mijn wijze liefde bedoeld zijn.

Maar wie zich innerlijk tot Mij wendt, tot Mijn wijze liefde, die zal steeds geïnspireerd worden vanuit Mijn Geest, hoe te handelen om te redden wie en wat er te redden is. Dan zal Ik er in grote liefde voor zorgen, dat de verwoestingen tot zegen uitwerken en er geen werkelijke schade geleden wordt. Laat de wereld haar dood tegemoet rennen, want daaruit zal de mens herleven zoals hij bedoeld is in Mijn wijze ware liefde werkelijk te leven. Kom in je hart bij Mij, zodat je voor de verwoestingen van de wereld behoed blijft en Ik je kan laten zien hoe je kunt redden wie en wat er te redden is. Dan kun je voor velen in Mijn Naam tot zegen zijn, zonder onder de voet gelopen te worden. Laat de wereld gaan, kom bij Mij in je hart en wees behoed door Mijn liefde, ondanks moeilijke tijden. Want niets gebeurt “vanzelf”, alles gebeurt vastgelegd in Mijn wijze liefde.

Hemels Brood 5231

Wanneer is iets klaar, afgerond en blijft het altijd hetzelfde? Kun je iets noemen wat niet verandert op de aarde, bij mensen, wat onveranderlijk hetzelfde blijft? Het enige wat nooit verandert, ben Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus, werkelijk leven. Door Mij leven jullie Mijn onveranderlijke leven, in een steeds veranderende situatie. Kun je daar enige verklaring voor geven? Ik zeg je, dat is de werkzaamheid van het onveranderlijke, van Mijn onveranderlijke liefde en haar wijsheid in werkelijkheid. Mijn adem heb Ik jullie gegeven, waardoor je inademt en uitademt, ononderbroken. Mijn adem blijft eeuwig dezelfde, maar de beweging is er wel bij nodig. Stopt de beweging, dan stopt de in- en uitademing, maar daarmee is Mijn adem niet veranderd.

Er is eeuwig een verband tussen wat eeuwig onveranderlijk is, werkelijk leven, en wat veranderlijk is, door de uitwerking ervan. Het onveranderlijke leven, Die Ik Ben, geeft vorm, verschillende vormen die onderling passen en onderling in hun werking verschillen en ten opzichte van elkaar kunnen veranderen, hoewel gebaseerd op Mijn ware leven, welke onveranderlijk Dezelfde is en blijft. Wat is de plaats van de mens daarin? Want niets veranderlijker dan de mens. De mens is geplaatst in de werking van Mijn onveranderlijk eeuwig blijvende liefde. Hij heeft de vrijheid gekregen zichzelf te vormen tot ware liefde, tot Mijn ware liefde. Zodat de werking van zijn liefde overeen gaat komen met de werkelijkheid van Mijn liefde en hijzelf eeuwig onveranderlijk Mijn liefde is en blijft. Zodat hij zelfstandig al zijn uit die liefde komende werking stuurt en beheert in de volle zaligheid van Mijn Zijn.

Wie begrijpt het Mijn evenbeeld te zijn? Want niemand kan zichzelf tot evenbeeld van Mij maken. Niemand kan zichzelf tot iets anders maken, dan Ik hem gemaakt heb, mens. Het enige is, dat hij in nederigheid toegeeft, dat hij is en bestaat, omdat Ik hem tot zijn en bestaan gebracht heb, met Mijn adem tot leven gebracht heb.

Lief mens, het is de adem van Mijn liefde waardoor jij leeft, het is Mijn liefde die jij ademt uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid. In het onveranderlijke leven is de zaligheid van de werking van Mijn onveranderlijke liefde voor eeuwig verankerd. En jij, die Ik als Mijn evenbeeld tot leven gebracht heb, jullie allemaal, bent Mijn eeuwige liefde, tot mens gebracht.

Hemels Brood 5232

Wie de intentie heeft om datgene wat hij in zijn hart uit Mijn liefde in hem beseft heeft, waardoor zijn inzichten in Mijn ware leven vergroot zijn, aan medemensen door te geven, die laat Ik weten, dat hij een deel daarvan niet doorgegeven krijgt, als degene waaraan hij het wil doorgeven nog niet het begripsvermogen heeft om innerlijk de waarheid ervan te herkennen. Maar geef het daarom niet op. Want elk waar woord uit Mijn Naam gezegd of geschreven, is als een baken op zee, het is er en het kan voor redding zorgen op het moment dat het nodig is, het kan inzicht geven zodra het vermogen om te begrijpen en te beseffen er is.

Daarom is iets dat gezegd of geschreven is in Mijn Naam nooit zonder nut, het heeft altijd zin. Alleen zal dat niet altijd op het moment dat het gezegd of geschreven wordt zo zijn en ook niet altijd meteen bij degene tegen wie het gezegd wordt of door wie het gelezen wordt, innerlijk op zijn plaats vallen. Laat de intentie je besef en inzichten over Mij, Mijn liefde en werkelijke leven te delen met je medemensen dan ook niet zijn om mensen ermee te bereiken, maar laat je intentie zijn, dat mensen de door Mij gegeven inzichten kunnen bereiken, dat mensen wat jij van Mij met hen te delen hebt, kunnen bereiken, zoals mensen in nood op zee het baken kunnen bereiken. Dat baken is er niet om mensen te bereiken, maar zodat mensen, zo nodig, het baken kunnen bereiken. Wees in alle opzichten zoals een baken, om bereikt te kunnen worden.

Dan zul je zeker vrucht dragen. Want zo ben Ik in alles en iedereen aanwezig, om bereikt te worden, als mensen Mij willen bereiken, dan bereik Ik hen. Pas dan bereik Ik hen. Dus deel met wie je voelt te willen delen, maak openbaar aan je medemensen wat je beseft over Mij en waar leven en wacht af wat er daarop komt en gebeurt. Laat je niet afschrikken door negatieve reacties, weet dat een baken altijd redt, wat zonder baken niet gered kan worden. Wees als een baken, spreek, schrijf, doe, niet om te bereiken, maar om bereikt te kunnen worden. Dat is Mijn liefde bereikbaar maken voor je medemensen, uit Mij in jou, in hen.

Hemels Brood 5233

Als je iets dat groot is in kleine stukjes verdeelt, en de tijd neemt om al die kleine stukjes een voor een aan te pakken, legt dat een veel minder grote druk op je, dan wanneer je in een keer het grote geheel moet aanpakken. Zie wat te groot voor je is en als een kolos op je af komt te verdelen in kleine delen los van elkaar, zet dat in een volgorde van prioriteit en ga er per deel mee aan de slag. Dan is het geen kolos meer wat dreigt je te verpletteren, maar een goed overzichtelijk geheel geworden.

Satan probeert verwarring te stichten waar het goed gaat, juist de zwakke plekken van iemand overdadig aan te spreken, iemand daarop te overvragen en liefst ook meerdere mensen daarop tegen elkaar uit te spelen, op hun zwakke plekken of juist hun onderlinge verschillen van mogelijkheden. Dan ontstaat onvrede en ongenoegen, een prima bodem voor Satan voor zijn plannen om goedwillende mensen uit elkaar te drijven. Wees waakzaam daarvoor, want zonder waakzaamheid word je gemakkelijk in verwarring gebracht, tot verwijten gebracht en kunnen goede werken uit elkaar vallen.

Dat is al eeuwen het doen en laten van Satan, tweespalt bevorderen waar hij ziet dat het goed gaat, waar goede werken worden opgebouwd. Hoed je daarvoor door steeds in je hart bij Mij te komen met elke wrevel over iets, met elke ontevredenheid, zodat Ik je inzicht geef in de werken van Satan en je inziet hoe hij je bij de neus neemt en je in zijn macht trekt via je zwakte of via je gedrevenheid. Zijn werken zijn stiekem, hebben hun wortels in jouw trots, in jouw aandrang tot succes, in je overtuigingen, juist waar je ze niet verwacht of niet gemakkelijk bewust bent. En opnieuw zeg Ik je, zeg Ik iedereen, wees alert op elk misnoegen, op elk ontevreden gevoel, want dat heeft Satan graag, dat zijn de sferen waarin hij macht over je krijgt en daar ook zoveel mogelijk gebruik van maakt, als je niet bij Mij komt en om Mijn hulp vraagt, naar Mij luistert en handelt zoals Ik je aanraad. In Mijn liefde heeft Satan geen bestaan. Ik zeg het je nog een keer: in Mijn liefde heeft Satan geen bestaan! Onthoud dat goed en handel daar naar. Dan kun je blijvend goed doen.

Hemels Brood 5234

Iedereen is met Mij verbonden, iedereen. Zelfs de meest overtuigde atheïst kan nog zo zelfverzekerd beweren dat Ik niet besta, een fantasie ben, ook diegene is geheel en al met Mij verbonden, of hij zou niet zijn, niet bestaan. Het enige is, dat hij zichzelf niet in verbinding met Mij kan zien, omdat hij zijn bestaansbesef aan zichzelf toe-eigent en dat niet wil loslaten. Hij eigent zich zijn zelfstandigheid toe als zijn eigen bezit, wat hij niet wil afgeven aan een of andere God, zoals Die door zoveel mensen beschreven wordt en hem in het geheel niet aanstaat.

Maar het komt niet in hem op, dat het beeld wat mensen over Mij geven niet met het werkelijke overeenkomt en daardoor vecht hij tegen de onwerkelijke beelden over Mij, zonder Mijn werkelijke bestaan te beseffen. Verspilde moeite en jammer van de mogelijkheden die hij in zich heeft, maar door zijn opvattingen niet aan toekomt om te gebruiken. En zo heel veel verschil maakt het dan ook niet, met veel mensen die wel in Mijn bestaan geloven, maar een beeld over Mij hebben, wat inderdaad veel van een soort fantasie weg heeft en het bestaan van innerlijke verbondenheid met Mij nauwelijks of niet beseffen. Uiteindelijk zijn er in het geheel genomen maar weinig mensen die tot het besef van hun innerlijke verbondenheid met Mij gekomen zijn. Hen heb Ik die zegen gegund. Niet omdat zij beter zijn dan alle andere mensen en niet omdat zij Mij meer waard zijn, maar juist om al hun medemensen dienstbaar te zijn met Mijn liefde, die zij innerlijk uit Mij kunnen putten.

Zo heb Ik de mensheid verdeeld, om tot redding van alle afgedwaalde zielen te komen en geen mens kan daaraan iets veranderen, want aan Mijn liefde is eeuwig niets te veranderen. Maar wie de zegen van Mijn liefde heeft en Mijn zegen om dat te beseffen heeft en zoveel hij in zijn vrijheid en zelfstandigheid kan, leeft, die heeft een grotere verantwoordelijkheid die van tijd tot tijd druk kan geven. Want ook die gezegende mens, die jij en jij en jij en jij bent, is vrij in zijn doen en laten en die mens kan door zijn eigenheid en door wereldse aangelegenheden het toch ook moeilijk hebben. Aan hen zeg Ik: blijf zoveel mogelijk bij Mij, bewust van je verbondenheid met Mij en onderga in nederigheid al wat er gebeurt, in dienstbaarheid aan je naasten, dan ben je dienstbaar aan Mij. Zegen aan jullie allemaal!

Hemels Brood 5235

Op het moment dat je Mijn kracht van liefde zonder voorbehoud en zonder eigenbelang vanuit je hart leeft, werkt alles wat je doet naar Mijn liefde uit, zoals het voor iedereen het beste is. Meerdere mensen zijn in zichzelf wel tot de conclusie gekomen, dat het handelen naar liefde de enige weg is om met elkaar in vrede te komen en te blijven, maar zien dat niet meer dan een kracht die liefde is. Zij beseffen niet dat liefde een kracht uit Mij is en niet zomaar een kracht.

Zonder Mij zou die kracht van liefde er niet zijn, zonder Mij zou niemand er zijn. Maar Ik ben er wel, eeuwig en oneindig wel. Als mensen denken met een kracht van leven te doen te hebben, waarin denken zij dan dat deze kracht zijn oorsprong heeft? De meesten die niet in Mijn bestaan geloven, zullen hoogstwaarschijnlijk zeggen, dat alle kracht er eenvoudig is, zoals zij er gewoon zelf ook bij toeval zijn. Maar zo is het niet en wie de moeite neemt om zichzelf innerlijk wat dieper te beschouwen, zijn gevoel en weten te bestaan, kan gaan begrijpen dat een persoonlijk bestaan niet uit een onpersoonlijke kracht kan zijn voortgekomen. De kracht op zich is vormend naar de keus van de mens, maar de aansturing daarvan kan niet anders dan door de Persoonlijke Wezenlijkheid van Mijn Scheppende Geest in werkelijkheid zijn.

Wat kan een kracht zonder sturing? Niets. Vooral in de natuur kan de mens zien dat de levende kracht die planten en dieren tot leven aanzet, een sturing heeft die, als de mens deze niet verstoort, volmaakt is. Maar zelfs daarover denken mensen dat het vanuit toeval groeit en bloeit. Veel mensen in de rijkere landen zeggen, ik leef nu, ik moet er het beste van maken. Ja, het beste voor zichzelf bedoelen ze dan. Maar wat werkelijk het beste voor hen is, dat beseffen ze niet, omdat ze uitgaan van hun tijdelijk verblijf op aarde. Het verblijf op aarde is wel tijdelijk, maar hun leven is eeuwig en houdt niet op na het verblijf op aarde. Juist is het verblijf op aarde bedoeld om liefde op te bouwen, zodat na het verblijf op aarde een bewustheid van werkelijk bestaan, grond genoeg heeft om het verdere leven na het verblijf op aarde te begrijpen en op te bouwen.

Gedenk daarom allemaal dat dit leven op aarde voorbijgaat, maar dat jouw persoonlijk leven niet voorbijgaat. Want zoals Ik al vaker gezegd heb, Ik ga niet voorbij, Ik blijf eeuwig, Mijn leven is eeuwig en jullie, jij maakt eeuwig deel uit van Mijn leven, jij persoonlijk van Mij Persoonlijk.

Hemels Brood 5236

De waarheid kan als een scherp tweesnijdend zwaard zijn, het geeft geen mogelijkheid om te ontsnappen in de leugen en het is pijnlijk te bemerken dat de leugen ontdekt is, en de gevolgen niet wijken. Veel te veel mensen denken dat onwaarheid geen belangrijke gevolgen heeft, maar zoals liefde mensen tot aan de andere kant van de aarde goed doet, zo berokkent onwaarheid mensen tot aan de andere kant van de aarde schade, zonder dat degene die voor onwaarheid kiest, daar rekening mee houdt. Het deert hem niet. Maar uiteindelijk deert het hem wel, en meer dan hem lief is. Maar tegen de tijd dat hij dat bemerkt, is alle kwaad, voortkomend uit zijn onwaarheid, al geschied en niet meer terug te draaien.

Onwaarheid is leugen, is bedrog, maar vaak wordt onwaarheid, verdraaiing, halve waarheid en dergelijke niet zo zwaar gezien als leugen en bedrog. Maar Ik zeg jullie allemaal, hoed je voor zelfs het kleinste beetje onwaarheid, blijf steeds eerlijk, want in Mijn hemel is geen onwaarheid en wanneer er ook maar het kleinste beetje onwaarheid gebruikt wordt, kan en wil Ik Mijn zegen niet meer geven. Maar Mijn liefde beschermt wel onschuldige mensen voor de gevolgen van onwaarheid, waardoor het misschien lijkt dat een beetje verdraaiing, een beetje onwaarheid, niet erg is, maar zo is het niet. Mijn liefde buigt het ten goede, maar dat gaat niet altijd zonder pijn en moeite voor degenen die door onwaarheid geraakt worden. Wie toch gebruik maakt van onwaarheid, terwijl hij op welke manier dan ook gewaarschuwd is om geen onwaarheid te gebruiken, die laadt nogal wat op zijn schouders, wat Ik niet voor hem draag.

Wie nu beseft, dat hij al gebruik gemaakt heeft van onwaarheid, leugen en bedrog, laat hij bij Mij komen, al zijn onwaarheid aan Mij bekennen en oprecht uit zijn hart berouw tonen, met de ware intentie niet meer gebruik te zullen maken van enige onwaarheid. Dan zal Ik hem vergeven en zijn leugens, verdraaiingen, onwaarheden ten goede doen keren aan alle mensen, als hij zich aan waarheid houdt en steeds bij Mij blijft komen om geholpen te worden in waarheid te blijven. Want wie gewend is om af en toe van onwaarheid gebruik te maken, die zal zo’n gewoonte niet gemakkelijk loslaten, ook al is het zijn oprechte bedoeling om in waarheid te blijven. Maar wie oprecht zich ervoor inzet van afdwaling terug te keren naar de juiste weg, die geef Ik de kracht om de weg terug, die niet makkelijk is, vol te houden.

Daarom, niemand heeft een excuus om te zeggen, ik kon het niet, want samen met Mij zijn alle dingen mogelijk. En wie niet bij Mij komt, hoeft ook niet te zeggen, ik durfde niet te komen, want Ik zal niemand die bij Mij komt om hulp om van zijn dwaalwegen terug te komen op de juiste weg, ooit enige verwijten maken. Integendeel, Ik zal diegene altijd in grote liefde omarmen en zegenen!

Hemels Brood 5237

Iedereen krijgt wel iets te verdragen op aarde. Ook al lijkt het dat het iemand alleen voor de wind gaat, ook diegene zal momenten meemaken om te verdragen. Maar niet van iedereen is dat te zien, te bemerken. Genoeg mensen kunnen zich niet uiten over hun verdriet, hun pijn, hun onmogelijkheden. Denk daarom niet dat jij de enige bent die te verdragen heeft, onjuist bejegend wordt, het moeilijk heeft met je onmogelijkheden. In verhouding tot wat anderen overkomt, stelt jouw moeite niks voor. En daarbij, als je bij Mij komt in je hart, dan kan Ik je tot helder zicht brengen, waardoor je kunt zien dat alles in Mijn liefde altijd een goede reden heeft.

Waar komt verdriet bij mensen vandaan? Vaak heeft het te maken met wat die mens graag zou willen, maar niet lukt of niet kan. Iemand wil gezond zijn, maar is het niet. Iemand wil gerespecteerd worden, maar wordt dat niet. Iemand wil vrienden, maar heeft ze niet. Iemand wil macht, wil geld, wil, wil, wil, maar krijgt het niet. Er is zoveel wat mensen willen, voor zichzelf, en veel daarvan wordt helemaal niet als eigen willen ervaren, wat het toch wel is. Daarom is er nog pijn, is er nog verdriet, want er is nog kwaad onder de mensen, er is nog egoïsme, er is nog leugen en bedrog, er is nog een enorme blindheid voor de eigen afdwalingen van liefde in velerlei opzichten. Mensen willen helpen vanuit hun eigen optiek, wat zij voor diegene het beste vinden, omdat men dat gewend is en komen niet bij Mij om raad, door een soort onwetendheid die zo algemeen is, dat het niet opgemerkt wordt als afdwaling van Mijn liefde. Maar zo gaat het, zolang dat nodig is om alle mensen tot Mijn liefde te brengen.

Want het gaat om alle mensen, niet om de paar goede, maar om alle mensen. Mijn liefde omvat alle mensen. En jullie, goede zielen, neem je lasten op je schouders en verdraag, want in werkelijkheid verdragen jullie niets, maar verdraag Ik in Mijn liefde alles. Elke afwijking van liefde verdraag Ik. Laat dat in alle opzichten jullie troost zijn en wees blij met Mijn liefde die eeuwig Dezelfde is en jullie allemaal geeft wat nodig is: ware liefde in eeuwigheid.

Hemels Brood 5238

Als Ik aan een aantal mensen uitleg geef over Mijn bestaan, dan zullen ze het allemaal op hun eigen manier opvatten en het naar ieders eigen vermogen begrijpen, niet allen gelijk en ook niet allen even diep en volkomen. Hoe kan iemand weten of hij het helemaal juist begrijpt, waar kan hij dat aan afmeten? Hoe kun jij weten of je Mijn Woord juist begrijpt? Is het niet zo, dat je het afmeet naar wat je weet, denkt, voelt? Maar hoe kun je zeker weten dat wat je weet, denkt, voelt juist is?

Dat hangt vooral af van je mate van eerlijkheid. Niet alleen op het moment dat je iets afmeet aan haar betekenis, maar ook de mate van eerlijkheid bij al je keuzen. Want alleen in waarheid, oprechtheid en eerlijkheid ontmoet je Mij, ook al ben je je daar niet van bewust. En alleen door Mij kun je Mijn uitleg, Mijn Woord juist begrijpen. Alleen in nederigheid kun je het dieper begrijpen. Maar hoe weet je van jezelf of je waarlijk zo nederig bent om Mijn Woord dieper te begrijpen? Niemand kan bij zichzelf afmeten hoe en in welke mate hij nederig is. Er is voor niemand een ander meetpunt dan Ik in hem. Geen enkele mate van wat dan ook in werkelijk leven kan afgemeten worden aan iets of iemand, dat kan alleen door Mij, want alleen aan het volmaakte kan elke mate van volmaaktheid afgemeten worden, dat is daarom alleen aan Mij.

Maar wie kent Mijn volmaakte wezenlijkheid, zolang hij zelf nog in enigerlei mate onvolmaakt handelt en daarmee geen zicht kan hebben op wat volmaakt is? Hij kent nog niet eens zijn eigen volmaakte oorsprong, en daarmee is het ook niet mogelijk om Mij in Mijn volmaakte zuiverheid te zien, te kennen.

Wie bij zichzelf wil weten in welke mate zijn handelen juist is, zijn luisteren in zichzelf naar Mij juist is, die kan dat alleen in zoverre Ik hem daartoe innerlijk besef geef, wat direct verbonden is met zijn oprechtheid, zijn eerlijkheid en zijn nederigheid. Daarom is het aan de mens om in nederigheid bij Mij te komen, en aan Mij om hem inzicht te geven in Mijn Woord en het kunnen begrijpen van Mijn Woord. Het is nederigheid toe te geven en te beseffen dat je niets zelf kunt, dat alles alleen uit Mij komt, maar jou, uit grote liefde, in volle vrijheid, allemaal gegeven is. In ware nederigheid gegeven is en alleen in ware nederigheid eigen gemaakt kan worden!

Hemels Brood 5239

De woorden van een vader aan zijn kind dat hij liefheeft, werkelijk liefheeft, zullen anders zijn dan de woorden van een vader die zijn kind veracht en niet liefheeft. Een kind dat zijn vader liefheeft, zal de woorden van zijn vader anders aanhoren en plaatsen dan een kind dat zijn vader veracht en niet liefheeft, ook al heeft zijn vader hem wel lief. Hoe iemand woorden zegt en hoe zijn woorden overkomen, daartussen kan een wereld van verschil liggen. Maar hoe groot dat verschil ook is, de kern van de betekenis van de woorden ligt altijd bij degene die ze spreekt of schrijft, nooit bij degene die ze hoort en interpreteert.

Degene die woorden zegt of schrijft legt daar zijn bedoeling in, of degene die ze hoort of leest die bedoeling ervan op de juiste wijze ziet en begrijpt, is de vraag. Hoe woorden worden opgevat door de luisteraar of lezer, kan volkomen anders zijn dan ze bedoeld zijn, wat tot allerlei misverstanden kan leiden. Maar nooit kunnen de opvattingen van de luisteraar of de lezer de werkelijke bedoeling van de door een ander gesproken of geschreven woorden bepalen, of de onjuistheid er van aantonen, want een bedoeling blijft altijd die bedoeling, of die nu wel of niet begrepen wordt. Op die wijze is Mijn Woord zo als Ik het bedoel, altijd naar haar bedoeling juist. Ook al wordt zij niet begrepen zoals zij bedoeld is.

Eenzelfde betekenis kan in de aardse taal op verschillende manieren verwoord worden, het gaat dan ook niet om de woorden, maar om de bedoeling, om wat met de gesproken of geschreven woorden bedoeld wordt. Zoek daarom niet naar de betekenis van woorden, maar naar wat de spreker of schrijver met zijn woorden bedoelt te zeggen. Zoek er naar wat Ik met Mijn Woord bedoel te zeggen. En dat wat Ik met Mijn Woord bedoel te zeggen, kan ieder mens in zijn hart in contact met Mij voelen, zelfs zonder aards gebruikte woorden voelen en de betekenis innerlijk zonder woorden begrijpen. Ik geef Mijn Woord in ieders hart, en iedereen heeft het vermogen de bedoeling van Mijn Woord naar haar ware betekenis te begrijpen. Want de bedoeling van Mijn Woord is in haar betekenis altijd juist. En zo is jullie leven in haar bedoeling uit Mij altijd juist.