Hemels Brood 5116 t/m 5146

Hemels Brood 5116

Verwachtingen. Dat zijn er vaak heel veel. Veel verwachtingen die mensen hebben zijn ze zich nauwelijks of niet eens bewust. Totdat een verwachting die steeds vervuld werd, ineens niet meer vervuld wordt. Dan is iemand zich plotseling ervan bewust dat hij een verwachting had, zonder te beseffen dat hij die verwachting had en hij schrikt. Want, wat is er mis gegaan, wanneer of waarmee heeft hij iets verkeerd gedaan of niet gedaan wat wel had gemoeten?

Maar zo is het niet. Iedereen mag verwachtingen hebben, iedereen heeft ze. Maar kijk niet raar op als ze eens niet uitkomen. Want wat een mens zich kan bedenken is maar zo beperkt en dan zijn er momenten dat Ik even een duwtje geven moet, om die mens op het goede spoor te houden. Niet omdat hij er af was, maar om te voorkomen dat hij van het goede spoor af raakt. Soms is dat heftig. Maar ga nooit twijfelen aan jezelf. Weet dat Ik het ben Die in liefde jou zo leid, dat je steeds tot het goede blijft komen.

Vergeet daarbij niet, jouw leven is met ieders leven verbonden. Wat jou overkomt kan wel eens juist voor die ander nodig zijn. Dan hoef jij alleen te dragen, wat uiteindelijk door Mijn liefde gedragen wordt.

Hemels Brood 5117

De wind blaast over bergen, nooit er door heen. Maar heel hoog kan zij komen, al is het nog zo’n harde steen. Wind is heel krachtig en tilt met het grootste gemak rotsen van het ene naar het andere eind. Maar hoe hard de wind ook blaast en hoe hoog en hard de stenen rotsen ook zijn, het stelt helemaal niets voor ten aanzien van Mijn liefde voor jullie allemaal. Nergens kan de wind komen als Ik het niet wil en het hardste steen verpulvert tot stof als Ik dat wil. Wat Ik wil, dat doe Ik, zoals Ik wil: Mijn grootste liefde wil Ik geven aan alle mensen, in het bijzonder aan wie haar hebben wil!

Hemels Brood 5118

De mensheid is van alle gemakken voorzien. Maar steeds opnieuw besluiten mensen hun eigen gemakken na te streven. Met elk streven voor het eigen gemak, wordt er een goddelijk gemak vervangen. Dat geeft dan ook problemen, die mensen denken zelf te moeten oplossen. Kun je je eigen gemakken loslaten, de ongemakken daarvan accepteren, dan komen de goddelijke gemakken weer terug en worden problemen als vanzelf opgelost. Begrijp hierbij wel, dat wat mensen voor gemak aanzien niet hetzelfde is als de werkelijk goddelijke gemakken. Wie oren heeft, die hore.

Hemels Brood 5119

Door een land gaan veel wegen die de mens plant, omdat hij het belangrijk vindt om van die ene bepaalde plaats snel naar een andere te kunnen komen. Snelwegen gaan altijd van plaatsen naar plaatsen die de mens snel wil kunnen bereiken. Mijn wegen zijn op een heel ander systeem gebaseerd. Niet om snel van hier naar daar te komen, maar om er zeker van te zijn dat iedereen tot de ware liefde kan komen en daarmee tot het beste voor alle mensen. Wie dit goed begrijpt die bekommert zich niet meer om zijn weg op aarde, die weet dat al Mijn wegen voor hem altijd de beste zijn en voor iedereen. Die gaat zijn weg, dankbaar dat Ik hem leid.

Hemels Brood 5120

Wat roept het sterkst, het hart of de plicht? In de huidige snelle tijd is het vaak de plicht die ten uitvoer gebracht wordt, want dat is iedereen als medemenselijk aangeleerd. Daarbij is er aan medemenselijkheid een waarde, een zekere eer, gegeven, die voor veel mensen de motivatie is om aan de plicht, zoals die aangeleerd is gekregen, te voldoen. Plicht wordt nog al eens verwisseld met het hart. Maar het verschil is, dat bij het doen van je plicht een eigenbelang aanwezig is, je wilt iemand niet tekort doen, je wilt doen wat van je verwacht wordt, of je verliest een zekere mate van waarde.

Maar als je je plicht niet doet, blijf je met een gevoel van schuld zitten. En dat is nu juist de minst goede reden om je plicht te doen, uit gevoel van schuld, om niet een gevoel van schuld te krijgen. Maar niemand is zonder schuld, hoe nauwgezet iemand zijn plicht ook doet. Schuld komt eerder door dat je je hart niet volgt. Maar dat voelen de meeste mensen nu juist weer niet. En als het hart soms zegt iemand niet te helpen, dan kan dat niet juist zijn, dus letten mensen maar liever niet op hun hart. Nu juist het oprechte gevoel in je hart geeft het eerlijkst aan wat het beste is om te doen of te laten. En dat is ook altijd, zonder eigenbelang. Want volg je je hart, dan word je vaak niet begrepen door plichtmatige medemensen, dus waardering krijg je er niet voor. Mijn raad: volg je hart, dan doe je het beste voor iedereen!

Hemels Brood 5121

De hemel is hoog, de aarde is laag, de ruimte ertussen is open. Open voor keuzen die omhoog of omlaag stuwen. Eigengewin en onwaarheid stuwt omlaag, onbaatzuchtigheid en liefde stuwt omhoog. In de lege ruimte tussen hemel en aarde wordt door elkaar omhoog en omlaag gestuwd, want mensen maken keuzen uit eigengewin en in onwaarheid en even later zijn ze onbaatzuchtig en in waarheid. Dus kun je je voorstellen welk een tumult er gaande is tussen hemel en aarde. Een en ander botst in stuwing omhoog en omlaag en zo kunnen heel wat weerbarstige weersomstandigheden ontstaan. Hier valt een gat, daar te veel druk, enz.

Zo gaat het in het leven. De ene mens kiest dit en dat, een ander kiest iets heel anders en alle mensen zijn vrij in het kiezen: omhoog of omlaag. Dat blijft op aarde steeds de situatie, kiest iemand omhoog of kiest hij omlaag. Pas als alle mensen voor omhoog kiezen zal het in de ruimte tussen hemel en aarde rustiger worden. Besef hierbij dat dit geestelijk bedoeld is en niet letterlijk. Alhoewel de aardse weersomstandigheden het geestelijke wel laten zien in hun letterlijke samenhang. Maar alleen het geestelijk begrijpen heeft ware levenswaarde.

Hemels Brood 5122

Liefde. Welk beeld hebben mensen bij liefde? Veel mensen zullen zeggen: goed doen. Liefde voel je. Ja, maar als iemand je tekort doet, voel je dan nog liefde, of komt er dan ergernis of zelfs boosheid in je op? Dat is ook iets wat je voelt. Wat en hoe is dan eeuwige liefde? Dat is liefde die nooit weg is, die er altijd is, die je altijd voelt, al doet iemand je nog zo tekort, of heeft je belogen en bedrogen. Eeuwige liefde is daarmee niet weg.

Maar vaak voelen mensen, als ze tekort gedaan worden, geen liefde. De liefde die mensen voor elkaar hebben, is dus nog niet de ware eeuwige liefde Die Ik Ben. Het zijn tijdelijke momenten van liefde, vooral gekoppeld aan momenten van tevredenheid, als het goed gaat, als alles naar wens gaat, de mensen vriendelijk zijn jegens elkaar. Kort gezegd, voor veel mensen is liefde gelijk aan welzijn, welzijn voor jezelf en voor de ander. Je goed voelen met jezelf en met de ander. De ander graag zien, graag om je heen hebben. Dat is de tijdelijke liefde bij de mens. Hoe kunnen mensen die tijdelijke liefde nu tot de eeuwige liefde brengen? Met Mijn hulp kan dat, alleen in grote nederigheid en altijd alleen in volkomen totale onbaatzuchtigheid.

Bij het kleinste beetje eigenbelang is de liefde direct tijdelijk. Wordt aan het eigenbelang getornd, dan komt ergernis en is de liefde weg. Alleen volkomen onbaatzuchtigheid geeft de mens gelegenheid om tot ware eeuwige liefde te komen. En met Mijn eeuwige liefde, die nooit weg is, altijd en eeuwig voor iedereen aanwezig is, help Ik alle mensen tot onbaatzuchtig handelen in ware eeuwige liefde te komen. Zegen aan allen die nastreven onbaatzuchtig te handelen!

Hemels Brood 5123

Wat je het liefst wilt, is het moeilijkst om af te staan. Datgene wat voor je welzijn belangrijk is, is het moeilijkst om af te staan en een ander op voor te laten gaan. Als je ergens lang op gewacht hebt en veel moeite voor gedaan hebt, is het heel geëigend om het te nemen als het er eindelijk is. Dan dat afstaan, niet zelf hoeven, maar kunnen weggeven.

Bijvoorbeeld, in de winkel, je hebt zo hard schoenen nodig, maar die specifieke in jouw maat, die het lekkerste zitten en het prettigst lopen, zijn er niet, tot daar dan plots één paar van is en jij bent aan de beurt, dus ze zijn voor jou. Maar achter je komt iemand die ze ook graag zou willen nemen. Duizend van de duizend mensen staan die schoenen niet af maar nemen ze, dat is toch normaal? Op die manier zijn er zoveel situaties waarbij totaal geen besef is niet onbaatzuchtig te zijn, met zo te handelen. Ga bij jezelf eens na, je laat een keer iemand voor gaan in de winkel, die minder in het karretje heeft, maar er zijn zoveel momenten waarop totaal niet aan enige mate van onbaatzuchtigheid gedacht wordt. Maar als je wilt, laat Ik het je in je hart zien. Als je tot ware liefde wilt komen, dan is het nodig onbaatzuchtig te worden.

Maak nu niet de vergissing om voortaan die schoenen af te staan of meer mensen voor te laten gaan, want dat is geen verbetering. In je hart moet de verbetering komen. In je hart. Kom daarvoor bij Mij en in je hart help Ik je te verbeteren en meer en meer tot ware liefde te komen.

Hemels Brood 5124

Zou je Mij willen omschrijven, Die het Al Is. Veel mensen hebben geprobeerd een omschrijving van Mij te geven, veel mensen hebben geprobeerd een omschrijving van ware liefde te geven. Het is nog niemand gelukt. Dat is niet zo verwonderlijk, als om te beginnen diegenen die Mij of liefde willen omschrijven Mij maar voor een deel kennen, de één wat meer dan de ander, maar altijd slechts voor een deel. Ook is het niet verwonderlijk dat mensen de liefde slechts heel gebrekkig kunnen omschrijven, als ze zelf slechts heel gebrekkig in het geven en doen van liefde zijn. Daar komt nog bij, Ik ben eeuwig Die Ik Ben en liefde is eeuwig de alles omvattende liefde uit Mij.

Wie kan de eeuwigheid omschrijven? Want eeuwig is onophoudelijk, altijd. Dus probeer Mij niet te omschrijven, probeer Mij in jou zoveel mogelijk te voelen, te beseffen en doe hetzelfde met liefde. Voel Mijn liefde en neem Mijn liefde op in je doen en laten, in je totale wezenlijkheid, je bestaan, je zijn. Zelfs lukt het je niet om jezelf te omschrijven en je zou toch denken dat je jezelf wel kent. Maar nee, er zijn nog zoveel hoogten en dalen in jou, die je nog niet of nauwelijks kent of waar je nog niet of nauwelijks geweest bent. Ook jij, jouw leven, is op aarde dan wel eindig in het vlees, maar daarbuiten eeuwig oneindig. Ook dat kun je niet omschrijven, nog niet bevatten. Laat het los en wees wie je voelt te zijn, eenvoudig Mijn kind, Mijn liefde, nu en eeuwig.

Hemels Brood 5125

Vandaag, een dag als alle andere dagen. Wat is er dan toch weer bijzonder aan vandaag? Vandaag gaat alles zoals het gewoonlijk gaat, mensen staan op, eten, gaan naar hun werk of blijven thuis, doen wat ze denken te moeten doen of willen doen, kortom, ze leven hun leven. Het bijzondere aan vandaag is, dat leven niet zomaar het alledaagse leven is. Het alledaagse leven noemen mensen leven, maar dat is eigenlijk alleen hoe zij met hun leven op aarde omgaan.

Het werkelijke leven is bestaan, van jezelf bewust bestaan. Het besef, het voelen te bestaan. Dat is het bijzondere vandaag en alle dagen, dat hoe iemand ook met zijn leven dagelijks omgaat en hoe verschillend dat ook kan zijn, hoe gevarieerd dat ook kan zijn, het werkelijke leven blijft zoals het eeuwig is, eeuwig werkelijk leven, ware eeuwige liefde, Mijn leven, zaligheid voor alle mensen. Dat is vandaag bijzonder, je kunt vandaag die zaligheid gaan voelen, en morgen, en eeuwig nog.

Hemels Brood 5126

Ieder mens heeft een eigen vermogen om iets te kunnen doen. De een kan meer van iets doen dan de ander. Vergelijken heeft dan ook weinig of geen zin. Toch zijn er veel mensen die hun doen en laten niet van hun eigen vermogen laten afhangen, maar van wat zij zien dat anderen kunnen. Dat willen zij vervolgens ook kunnen. Het is liefde voor Mij en voor jezelf om niet meer te willen kunnen, dan het vermogen dat Ik je gegeven heb reikt. Jezelf forceren doet niemand goed, jezelf nog in het minst.

Veel mensen denken dat het hun plicht is om te proberen tot meer te komen dan voor hen eigenlijk mogelijk is. Maar Ik geef niet zonder reden de één meer kracht, meer mogelijkheden, meer talenten dan de ander. Het vraagt de juiste nederigheid om het mindere vermogen te dragen en niet meer dan dat na te streven. Maar aan degenen die meer van Mij aan kracht, mogelijkheden en talenten krijgen, zeg Ik: ook dat is niet zonder reden. Want, weet je je optimale vermogen juist en goed in te zetten, zonder boven anderen uit te steken en op te vallen? Kun je er mee omgaan, dat mensen je goede werken waarderen, zonder naast je schoenen te gaan lopen?

Zowel het een als het ander vraagt een mate van deemoedigheid, nederigheid. Wees daarom in alle opzichten dat wat je bent, zwak waarin je zwak bent, sterk waarin je sterk bent en altijd deemoedig, nederig en tevreden met wat Ik je gegeven heb.

Hemels Brood 5127

Sommige mensen maken zich druk om wat ze eten. En zo gek is dat niet, want er is veel voedsel door allerlei zogenaamde verbeteringen lang niet meer zo gezond. Daar ligt ook een link met het geestelijk voedsel. Want ook dat is door allerlei omstandigheden niet meer zo gezond, niet meer zo waar, niet meer zuiver en helemaal niet meer werkelijk voedzaam voor de ziel van de mens in geestelijk opzicht.

Mensen kunnen zich bekommeren om hun dagelijkse kost, of het nog goed is, geen e-nummers in zich heeft, bespoten is, gemanipuleerd is, etc. En ja, bij het meeste voedsel is dat het geval. Toch zou iedereen er beter aan doen om zich te bekommeren om het voedsel dat Ik hen te geven heb, voedsel voor de geest. Want elk voedsel dat van Mij komt en het besef van de mens bereikt, helpt de mens ook tot betere voedselverwerking te komen, zodat op een natuurlijke manier het voedsel haar kracht en gezondheid aan het lichaam kan geven. Lichaam en ziel staan met elkaar in verband. Maar het is niet zo dat de werking van de geestelijke voeding verstoord kan worden door de natuurlijke voeding. Het is dat Mijn geestelijke voeding in de mens opgenomen moet zijn om van het lichamelijke voedsel geen schade te ondervinden. Dus kom voor de juiste krachtige voeding bij Mij, je hemelse Vader. Mijn liefde is de beste voeding voor lichaam, ziel en geest.

Hemels Brood 5128

Sommige reizigers over de aarde komen van ver, ver weg voordat zij hun woonplaats bij Mij gevonden hebben. Zo zijn er mensen die voortdurend verre reizen maken, veel, heel veel van de wereld zien, veel wijsheid uit alle windstreken opdoen, maar de werkelijke reis om te maken hebben zij aan het eind van hun bestaan op aarde toch niet gemaakt. Terwijl er ook mensen zijn die niet verder komen dan een aantal kilometers vanaf hun huis en toch verder reizen dan al die reizigers over de aarde tezamen.

Ja, wil je veel van de wereld zien, het staat je vrij, het zal je altijd iets opleveren, maar vergeet niet de reis naar Mij te maken, want dat is voor ieder op aarde de enige ware zinvolle reis. In het geestelijke besef van het ware werkelijke leven. Alle mensen hebben elkaar iets te zeggen, niemand uitgezonderd, maar zonder geestelijke reis naar Mij zal wat ieder aan elkaar te zeggen heeft niet verder gekomen dan bijzondere ervaringen vol van allerlei wijsheden en zal het geestelijke ervan nauwelijks verstaan worden. Ieder maakt op aarde de reis van zijn leven, geestelijk. Alleen, niet iedereen verstaat wat zijn reis hem zegt. Let daarom niet alleen op al wat nieuw, bijzonder en wijs is, maar vooral ook op Mij in je hart, of je nu thuis bent of ergens in een ver land. Reis je leven met Mij, dat geeft zicht op werkelijk leven!

Hemels Brood 5129

Als je niet krijgt wat je graag wilt hebben, kun je dat dan gemakkelijk accepteren? Want veel mensen bidden vooral om wat ze graag hebben, maar Ik geef alleen wat goed voor hen is. Altijd met het doel om geestelijke groei naar nederigheid, onbaatzuchtigheid, verdraagzaamheid en ware liefde te bevorderen.

Veel mensen zijn ijdel en zoeken voldoening voor hun ijdelheid. Denk daarbij niet aan ijdelheid als er goed willen uitzien, mooie kleren en fijne sieraden willen hebben, maar denk daarbij vooral aan niet willen zien dat ze een vergissing begaan hebben, niet willen waar hebben wat ze niet prettig of niet wenselijk vinden, niet willen toegeven dat ze iemand tekortgedaan hebben en vooral niet willen toegeven dat ze verkeerde keuzen gemaakt hebben, omdat ze blind waren voor de werkelijkheid, doordat ze zo graag dit of dat wilden hebben.

Dat kan van alles zijn, zoals eer, macht, aanzien, erkenning, vriendschap, begrip en noem maar op. In dat alles is ijdelheid de basis, het willen, het onder controle willen houden. Ik zie dat allemaal en Ik zie de gevolgen, die Ik niet weg kan nemen, omdat de keuzen die gemaakt zijn, uit eigen vrije wil gemaakt zijn. En op het moment dat zo’n keuze uit een zekere ijdelheid gemaakt wordt, grijp Ik niet in, het is de vrije wil. Maar het vervolg leert iemand het best om zijn beperkingen in te zien als hij daar tenminste niet te ijdel voor is. Gaat het anders dan je zou willen, bekijk jezelf eens in alle waarheid, was er sprake van ijdelheid? Kom bij Mij en erken je ijdelheid. Dan heb je geleerd en kan Ik je helpen op het goede spoor te komen, waarbij de gevolgen tot een eind komen.

Wees steeds op je hoede voor ijdelheid, want dat is een valkuil voor veel mensen, omdat ijdelheid veel meer is dan er goed willen uitzien! Gezegend degenen die begrijpen dat ijdelheid een veel groter gevaar is, dan er mooi willen uitzien.

Hemels Brood 5130

Al doe je nog zo je best, al probeer je nog zo ernstig alles goed te doen, toch blijf je bemerken dat het hier of daar niet goed gegaan is, dat je toch missers gemaakt hebt, een verkeerde opmerking gemaakt hebt, wat ergernis gehad hebt, enzovoorts. En steeds denk je, dat zal me de volgende keer beter afgaan. Maar de volgende keer is anders en blijkt het ook weer anders te gaan. Hoe je ook je best doet, accepteer dat je nog niet volmaakt bent en daarom ook nog niet alles volmaakt kunt doen, hoe ernstig je het ook probeert. Want het ligt niet aan je wil om het goed te doen. Het ligt aan de weg die je te gaan hebt en de lering die je hoe dan ook te maken hebt. Je kunt niet het goed willen doen en daarmee je leerweg, die Ik voor je uitgezet heb, eigenhandig bekorten.

Je hebt misvattingen, je hebt onvolmaaktheden en Ik weet het best hoe je die werkelijk voor je ware leven overwinnen kunt. Daarvoor is het nodig dat je fouten maakt en daardoor langzaam tot inzichten komt die naar volkomen waarheid zijn en dan pas helemaal beklijven. Dat gaat stap voor stap. En ja, daar is jouw wil en inzet bij nodig, maar niet om je fouten te voorkomen, maar om er van te leren, om tot waar en werkelijk levensinzicht te komen. Probeer niet het allemaal goed te doen, leer meer en meer naar Mij te luisteren in je hart, dan doorloop je je geestelijke weg tot waar levensbesef het best en het snelst. Niet goed doen, maar goed zijn is je doel, het werkelijke geestelijke leven.

Hemels Brood 5131

De wind waait zo hij gaat. Soms heb je de wind mee, soms tegen. Soms kun je de wind in je voordeel gebruiken, maar soms blaast de wind je zonder dat je er grip op krijgt. Hoe grillig de wind ook kan zijn, op Mijn teken gaat hij liggen en laat je met rust. Op zijn tijd laat Ik de wind even zijn gang gaan, ten gunste van een nieuwe situatie. Misschien zie je die nieuwe situatie niet meteen en valt het je moeilijk de richting van de wind te begrijpen. Maar lief kind, nooit zal de wind je te veel beheersen, omdat Ik hem volkomen in Mijn macht heb en jou altijd behoed, ook in de heftigste storm. Maar nu gaat de wind liggen en zo zal het zijn, wees gerust, Ik ben met je. Nu en altijd.

Hemels Brood 5132

Leeftijd. Wat is leeftijd? Op aarde is het het aantal jaren dat iemand op aarde leeft. Maar leven is eeuwig en in dat opzicht is er geen leeftijd. Op aarde heeft iedereen een tijd te leven, aan het eind is dat zijn leeftijd, in het eeuwige gezien, zijn tijd van leven op aarde. Of anders gezegd, zijn leef – tijd die hem in de aardse sfeer gegeven is. Want hoewel het leven eeuwig is, zijn er wel verschillende leef – sferen waarin iemand verblijft. Zowel op de aarde, tijdens zijn verblijf in de aardse sferen, als er voor en daar na. Die sferen hebben een afgemeten tijd, die heel kort kan zijn, maar ook haast oneindig lang. Sferen waarin iemand verblijft kunnen in tijd van verblijf worden aangegeven. Zo kan iemand in de aardse sfeer in jaren gemeten heel lang verblijven, naar de materieel bepaalde jaren als leeftijd, terwijl leven oneindig is, eeuwig is.

Iedereen maakt leef – tijd door in verschillende sferen, die afhankelijk zijn van de keuzen die die mens maakt, maar ook samenhangt met de keuzen die andere mensen, die in dezelfde sfeer verblijven, maken. Want alles en iedereen hangt met elkaar samen in Eén, Die Ben Ik. Alle levenssferen komen tot Eén in het oneindige eeuwige volmaakte leven, waar geen tijd of leef – tijd is, alleen oneindig eeuwig Zijn. Elke weg die iemand gaat, is een levensweg verbonden aan een verblijfssfeer die voor iedereen verschillend is, omdat iedereen deel is van één geheel, waarbij geen deel hetzelfde is en ook niet kan zijn. Zoals je een taart of een appel of wat dan ook in delen uiteen kunt snijden. Alle stukjes blijven deel van dezelfde appel of taart of wat dan ook, en toch zijn ze allen verschillend, hoe klein de deeltjes ook zijn. Maar het geheel blijft altijd hetzelfde geheel.

Die Ik Ben blijf Ik eeuwig onveranderlijk en ieder van jullie zal tot Mij in eeuwigheid komen, buiten tijd, aan elkaar verbonden, Mij zijn. Waar, volmaakt, oneindig, eeuwig, gelukzalig werkelijk leven!

Hemels Brood 5133

Elke dag vindt Mijn opstanding plaats, ergens in een mensenhart. Hoe verguisd en afgewezen Ik ook door velen wordt, ergens in een mensenhart vindt elke dag opnieuw Mijn opstanding plaats. Ik ben het Die Leven geeft. Die Leven Is. Hoe vaak Ik ook afgewezen wordt, voor dood verklaard wordt, niet zou bestaan, nog vaker vindt Mijn opstanding plaats tot bekentenis dat Ik werkelijk Leven Ben, werkelijk Bestaan Ben en dood geen leven heeft, niets is.

In jouw hart sta Ik keer op keer op. Na elke twijfel komt nieuw zicht. Na elke vergissing komt nieuw zicht. Na elke onwaarheid komt echte waarheid, werkelijk zicht op wat werkelijk waar is. Na elke misvatting komt nieuw inzicht en begrip voor hoe het werkelijk is. Steeds opnieuw raak Ik je met Mijn liefde in je hart en elke keer dat Ik je met Mijn liefde in je hart raak, is Mijn opstanding, jouw ervaring dat Ik werkelijk Levengever Ben, werkelijk liefde Ben, werkelijk in jou besta en werkelijk in alles en overal Besta, Ben. Ik zie in je hart dat je precies voelt en beseft wat Ik bedoel en de overtuiging in je hart dat Ik je Levensgever ben, je leven ben, terwijl jij ook zelf Mijn aan jou gegeven leven in vrijheid bent. Dit wonder, Mij te leven, als van jezelf bewust eigen bestaan, ontroert je, want je beseft hoe waar en werkelijk Ik Ben in alles en iedereen. Ook dat is Mijn opstanding in jou, in jouw besef in je hart.

Er zullen velen komen die Mij, het ware leven in zichzelf, zullen herkennen in hun bewuste besef van bestaan. Mijn liefde zal in hun hart uitgroeien tot volledige opstanding van hun goddelijke wezenlijkheid Die Ik Ben. En iedereen zal zijn zoals zijn eigen goddelijke wezenlijkheid in ware liefde is. Eeuwig leven, eeuwige gelukzaligheid, volmaakt onvoorwaardelijke liefde, persoonlijk zelf en allen in Eén.

Hemels Brood 5134

“Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt.” Het is de dag waarop alles volmaakt in orde gebracht is, de Schepping van hemel en aarde volbracht is en Ik, jullie Schepper, zag dat het goed was. Volmaakt goed.

Is er dan een dag in de week, de zaterdag of de zondag, die geheiligd is in jullie aardse dagtelling en als rustdag gehouden moet worden? Het zou alle mensen ten goede komen, als dat ter Mijner ere gedaan zou worden. Maar het is niet wat Ik bedoel met “Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt.” Bedoeld is de volmaaktheid van Mijn Schepping van hemel en aarde in ere te houden en die niet ten schande te brengen. Maar al lang geleden heeft de mens zich van de volmaaktheid van Mijn Schepping weinig of niets meer aangetrokken. Zodat de Ik Zelf in Jezus Christus, in Die Mens op aarde gekomen ben. Maar de verdwaalde mensen hebben Mij niet herkend, hebben Mij gekruisigd, wilden van Mij af zijn. Maar niemand zal ooit van Mij af zijn. Want Ik ben leven en niemand leeft zonder Mij.

Na drie dagen ben Ik opgestaan uit de voor de mensen ogenschijnlijke dood, welke geen werkelijke dood is. Weinigen hebben Mij dan herkend en zelfs Thomas, één van de discipelen, heeft grote moeite gehad Mijn levende verschijning als werkelijk te geloven. De gedachtenis aan Mijn kruisiging en opstanding is de basis van het Paasfeest, wat elk jaar door duizenden mensen gevierd wordt. Maar meer en meer wordt de oorspronkelijke betekenis niet meer beseft, de gebeurtenis niet meer geloofd en gaat het vaker om een seizoensovergang, dan Mijn opstanding.

Aan jullie, die elk jaar met Pasen Mijn opstanding gedenken, zonder bewijs zoals Thomas nodig had, gezegend zijn jullie en gezegend zullen jullie zijn op de jongste dag waarop Mijn opstanding door niemand meer ontkend kan worden. Gelukzaligheid zal jullie deel zijn in Mijn liefde.

Hemels Brood 5135

Ik kan je het goede om te doen voorhouden. Ik kan je niet dwingen het goede te doen. Satan kan je in verleiding brengen, hij kan je niet dwingen om aan zijn verleiding toe te geven. Hij maakt zijn verleidingen wel heel, heel erg aanlokkelijk om op in te gaan, terwijl het goede wat Ik je voorhoud om te doen, meestal een offer vraagt. Bijvoorbeeld, hetgeen Satan biedt en je veel beter uitkomt, afstaan en voor onbaatzuchtigheid kiezen.

De verleidingen van Satan staan scherper afgetekend aan de horizon, dan Mijn goede adviezen. De verleidingen van Satan lijken altijd iets goeds op te leveren, maar steeds is er wel een kleine leugen voor nodig, of iets egoïstisch, of iets oneerlijks, soms zet hij aan tot haat en wraak, wat dan heel terecht lijkt en je eigenwaarde ten goede komt. Mijn goede adviezen vragen niet om leugens, om oneerlijkheid, egoïsme. Wel om het afstaan van je eigenwaarde, of om onbaatzuchtigheid, of om verdraagzaamheid, altijd om waarheid en oprechtheid. Veel mensen kunnen daardoor Mijn goede adviezen moeilijk of niet opvolgen. Kunnen niet de minste zijn, denken de leugen nodig te hebben, willen wraak nemen op wie hen tekort gedaan heeft, hem een lesje leren, terugpakken wat hen toebehoort. Voor veel mensen is Satan eerder te geloven in zijn voorspiegelingen, dan dat Ik in Mijn zachtmoedigheid en waarheid geloofd wordt.

Maar hoe staat het er met jou voor? Ben jij ook gemakkelijk te bedriegen door Satan? Heb jij diepe verlangens die Satan kan aangrijpen om je te laten denken dat hij er aan kan voldoen? Dan zeg Ik je, dat kan hij niet, niet op een eerlijke manier, want hij kent geen eerlijkheid, niet in waarheid, want hij is volkomen onwaarheid, niet leidend tot verdraagzaamheid, want hij is geheel onverdraagzaam, nooit onbaatzuchtig, want hij doet alles alleen ten eigen bate. Let op, want Satan is heel actief in zijn valsheid. Ken jezelf, je verlangens, je wensen en kom er mee bij Mij. Kom nederig en onbaatzuchtig, dan geef Ik je kracht om Satan in al zijn verleidingen te weerstaan en Mijn moeilijker advies op te volgen tot het beste resultaat!

Hemels Brood 5136

Wie Ik terg met moeilijkheden, zijn Mij het liefst. Hebben veel voor Mij over. In hun hart ben Ik het levendigst aanwezig en hun besef van Mijn liefde is bovengemiddeld. Hoe vreemd is het voor de doorsnee mens om te zien, dat Ik juist diegenen die Mij oprecht liefhebben en Mij oprecht in hun hart steeds ontmoeten, terg met moeilijkheden, met zwakten, met ziekten. Maar wat weet de doorsnee mens van Mijn liefde? Niets.

Wie niet begrijpt dat Ik juist diegenen terg met moeilijkheden, die Mij het liefst zijn, staat nog heel ver van Mij vandaan. Want liefde moet beproefd worden. Hoe groter de liefde voor Mij is, des te moeilijker de beproeving. Wat is die liefde anders waard? Ik beproef juist diegenen die Ik heel dicht bij Mij wil hebben, die Ik belangrijk vind om te beproeven. Wie zal Mij daarin bekritiseren? Of de persoon die Ik beproef bekritiseren? Pas op, want Satan schept er genoegen in verwarring te stichten. En wie niet begrijpt, is een prooi voor zijn verwarring. Welke beproeving iemand ook krijgt, geen mens is het geëigend zich daarover een oordeel te vormen, een vergelijk te maken, een bestemming aan te geven. Een ernstige vergissing is maar al te snel gemaakt. Wacht je ervoor om invulling te geven aan redenen waarom iemand iets ernstigs zou zijn overkomen, want het is hoogmoed te denken Mijn liefde te kunnen doorgronden.

Ik heb hemel en aarde geschapen, de mens daarop tot leven gebracht, om tot werkelijk leven te komen. Laat ieder zich bezighouden met het ware werkelijke leven dat Ik hem geef en zich er op toeleggen Mij in zijn hart te ontmoeten en beter te leren kennen en daarbij Mijn liefde in alle oprechtheid in praktijk te brengen. Dat en meer niet, dat is genoeg.

Hemels Brood 5137

Goede lieve mensen, geef de moed niet op, blijf op Mijn eeuwige liefde vertrouwen. Laat je niet overweldigen door alle misdadigheid en ellende die de wereld overspoelt. Hoe moeilijk het ook is om de pijn en ellende te zien die veel mensen overkomt en steeds erger lijkt te worden, laat het je niet overmeesteren, blijf vertrouwen op Mijn ware liefde. Het lijkt steeds erger te worden, en je zou er zo graag iets aan doen, al die mensen willen helpen, maar je bent er te klein voor, te machteloos, hoe zou jij ook maar enigszins iets aan al die ellende kunnen doen?

Daadwerkelijk concreet niet veel. Maar je kunt wel standvastig blijven in je geloof en vertrouwen op Mijn liefde. Je kunt standvastig blijven in je overtuiging dat Ik alles in Mijn Hand heb en de wereld gered heb, alle mensen gered heb. Ook al lijkt de wereld aan haar kwaad ten onder te gaan, niet de wereld, niet de mens, maar het kwaad zal ten ondergaan, volledig ten ondergaan. Maar net als een vuur zal het eerst uitgewoed moeten zijn. Hoe hoger en intenser de vlammen, des te eerder is het uitgewoed. Ja, de vlammen zijn hoog, de pijn en ellende zijn groot, maar het zal niet lang meer duren of het kwaad heeft zijn krachten verbruikt. Dan komt de tijd dat allen die Mij in hun hart trouw gebleven zijn en op Mijn liefde zijn blijven vertrouwen, te Mijner ere in alle nederigheid aan de macht, de macht van liefde komen.

Wees daarom nu verdraagzaam, heb geduld met elkaar, blijf in waarheid en blijf vasthouden aan Mijn liefde in je hart. Want de aanhouder wint in waarheid en liefde. Houd vast aan je geloof in Mij en je vertrouwen op Mijn liefde, dan draag je bij aan een betere wereld, meer dan je denkt. Houd moed, Ik ben met jullie in waarheid en liefde, nu en altijd.

Hemels Brood 5138

Je hebt een eeuwig leven. Besef het eens, je leven is eeuwig. Je bestaan op aarde is eindig, maar je leven, je besef te bestaan, dat wat je als leven in je voelt, is eeuwig, oneindig. Hoeveel besef je daarvan? De meeste mensen kunnen het niet bevatten, steeds gaan er mensen dood, dat is een einde van leven voor hen. Maar dat is niet een einde van werkelijk leven, het is alleen een einde van bestaan in een materieel lichaam op aarde, meer niet.

Het bestaan op aarde in een materieel lichaam brengt allerlei gebreken met zich mee, maar het ware werkelijke leven dat iedereen is en in zich kan voelen, is helemaal niet gebrekkig, is volmaakt en wie het in zijn gevoel kan vinden, zal blijdschap ervaren. Hij zal uit dit ware volmaakte leven vreugde ervaren, levensvreugde. Wie alleen kijkt naar de gebrekkigheid van de wereld, niet in het ware werkelijke leven ‘Die Ik Ben’ in hem gelooft, niet in zich dat werkelijk eeuwige leven kan voelen, mist een groot deel van die vreugde die het ware leven in hem, hem kan geven. Zelfs in heel onprettige omstandigheden blijft het ware werkelijke innerlijk voelbare leven vreugde geven. Kan de wereld nog zo vernietigend zijn en vol van ellende, dat verandert niets aan wat werkelijk leven is, vol vreugde en blijdschap.

Voel het in jezelf, voel je werkelijke leven in jezelf, je leven dat eeuwig is, oneindig. En voel dan de vreugde, de blijdschap te leven, werkelijk eeuwig leven in je te zijn. Want werkelijk eeuwig vreugdevol leven ben je, niet een materieel bestaan op aarde dat eindig is, maar werkelijk vreugdevol eeuwig, oneindig leven ben je. Mijn ware leven, Mijn ware liefde, voel het in je en wees ondanks de wereldse onaangenaamheden blij werkelijk te leven!

Hemels Brood 5139

Hoe de één de wereld ervaart en hoe een ander de wereld ervaart, kan heel verschillend zijn. Hoe de één zijn leven vormgeeft en hoe een ander zijn leven vormgeeft, kan heel verschillend zijn. Hoe bewust iemand zijn keuzen ook maakt, bij iedereen komen onverwachte situaties voor. Onverwachte situaties die om een oplossing vragen, die een bepaalde aanpak nodig hebben, die niet voorzien zijn en nogal eens niet gewenst zijn.

Hoe iemand zijn onverwachte situaties aanpakt, opneemt, ermee omgaat, laat zien wat hij in het leven belangrijk vindt. Wat hij zegt, wat hij doet, wat hij laat. Alleen, aan de mensen om hem heen laat dat maar een deel zien, namelijk het uiterlijke, het te bevatten deel. Aan Mij laat het alles zien. Maar veel mensen denken aan iemands doen en laten te kunnen zien, hoe iemand is en over het algemeen vergissen de meeste mensen zich daarin behoorlijk. Want hoe iemand op zekere momenten reageert, hangt niet alleen samen met de situatie van dat moment, maar met heel zijn leven, met alles wat diegene heeft meegemaakt, met zijn zicht op de wereld, met zijn karakter, met zijn verlangens en wensen, met zijn begripsvermogen, en met nog veel meer. Maar vooral ook heeft het ermee te maken of hij Mij kent of hij in Mijn liefde gelooft, of hij vertrouwen heeft in Mijn adviezen, of hij Mij weet te vinden in zijn hart en of hij contact met Mij legt in zijn hart. En dat alles weet en zie ik. Daarom kan Ik alleen een juist oordeel over iemand geven. Daarom kan niemand zich over iemands doen en laten een oordeel vormen.

En toch doen de meeste mensen dat wel. En spreken daarover met hun medemensen, zodat er een beeldvorming ontstaat, die niet zuiver kan zijn, omdat geen mens zonder Mij zuiver kan zien. Gedenk Mijn woorden als je je een mening over iemand of over zijn gedrag vormt en kom eerst in je hart bij Mij. Dan kan Ik je zoveel laten zien als mogelijk is, want volkomen zicht heeft nog niemand. Maar dan weet je in elk geval hoe je iemand kunt helpen, wat belangrijker is dan een oordeel. Zoek Mij in je hart en Ik help je tot een helderder en eerlijker zicht, ook op jezelf!

Hemels Brood 5140

Wie  is er niet gevoelig voor, als iemand iets over je zegt wat niet waar is, maar hij weet het zo te omschrijven, dat het heel erg waar lijkt te zijn en hoe meer je wilt aantonen dat het niet waar is, des te meer lijkt het wel waar. Wat kun je er dan nog aan doen, dan het te laten en je heel onprettig te voelen, oneerlijk behandeld te voelen en je terug te trekken in verontwaardiging, wat je niets brengt. Dat zijn moeilijke momenten. Het is alsof je aangeklaagd en veroordeeld bent voor een zonde die je niet begaan hebt, maar de gevangenisdeuren sluiten zich onherroepelijk achter je en vrijkomen van de onterechte laster zal je niet zo snel lukken.

Dat gebeurt heel veel mensen. Dat gebeurde Mij. En het moeilijkste om dan te doen, is te zwijgen, je niet te verdedigen, alleen in het besef te blijven dat het niet waar is, dat de werkelijkheid altijd de werkelijkheid blijft, hoe iemand die werkelijkheid ook verdraait tot iets dat totaal de werkelijkheid niet meer is. En diegene daarbij niets kwalijk te nemen, niet van slag te raken, niet verontwaardigd te worden, hoe ontzettend moeilijk is dat. Toch is dat de beste weg om te gaan en wat je aangedaan wordt tot diegene die het je aandoet te laten terugkeren. Zodanig te laten terugkeren, dat hem zijn onrecht tot een lering wordt, tot een besef van wat hij misdaan heeft en wat hij tot zijn schande openbaar gemaakt ziet. Is het niet tijdens het verblijf op aarde, dan zeker daarna.

Maar mocht je het lukken om zonder verontwaardiging en verwijten, uit liefde voor diegene, hem te helpen tot inzicht te komen, dan doe je meer dan goed aan diegene die jou in een kwaad daglicht zette en het zal diegene tot zicht brengen. Maar kom steeds in je hart eerst bij Mij, om kracht om niet van slag te raken en om inzicht over degene die jou tekort doet. Want niet iedereen die een ander tekort doet, is op dat moment te helpen. Ik weet wie wel en wie niet. Dus luister altijd in je hart naar Mijn advies, dan weet je wat wel en niet te doen. Want in Mijn liefde komt alles goed.

Hemels Brood 5141

Hoeveel kan een mens hebben? Ik zal je zeggen, weinig of niets, als Ik hem niet de kracht zou geven te dragen. Maar Ik zal nooit iemand iets te dragen geven zonder een goede reden, zonder voordeel voor diegene en voor alle mensen. Want op aarde zijn mensen vrij in het maken van hun keuzen, die altijd te maken hebben met het goede en ware of het tegenovergestelde daarvan. En veel mensen kiezen vaak voor het tegenovergestelde van het goede en ware, voor eigengewin, voor eigenbelang, veel mensen zijn niet eerlijk, liegen en bedriegen. Veel keuzen worden gemaakt voor het tegenovergestelde van het goede en ware.

Elke niet goede keuze, al is die nog zo klein en al lijkt die nog zo onbeduidend, heeft gevolgen. Die gevolgen komen niet alleen neer op degenen die de verkeerde keuzen maken, maar op alle mensen. En vaak krijgen goede mensen daardoor zulks te dragen, zonder dat zij verkeerde keuzen gemaakt hebben. Nu zou je kunnen zeggen, kunnen die gevolgen van die verkeerde keuzen niet precies alleen neerkomen op degenen die die keuzen maken? Daarop zeg Ik, nee. Alle mensen zijn met elkaar verbonden en daarmee komt alles wat in de wereld goed en kwaad gebeurt ook op alle mensen neer. Maar daarbij is nog iets belangrijk. De wereld zou er niet beter op worden als alleen de kwaad kiezende mensen hun kwaad te verduren kregen. Zij zouden alleen kwader worden. De goede mensen daarentegen, die van het kwade te verduren krijgen, verdragen het en vergoeden het daarmee, zodat het in Mijn liefde wordt opgelost.

Maar het geeft de goede verdraagzame mens ook extra’s. Extra zicht op het werkelijke leven, extra besef van de geestelijke betekenis van bestaan, van werkelijk leven, van het verblijf op aarde en soms ook zicht in Mijn hemel. Op de kwaad kiezende mens komt alleen datgene neer, wat hem kan helpen tot een beter mens te groeien. Soms of misschien moet Ik zeggen vaker, lijkt dat heel oneerlijk. Maar de waarheid is, dat alle mensen samen verbonden zijn, om samen, elkaar helpend, tot werkelijk leven te komen, tot Mijn ware liefde te komen. En wie daarbij meer te dragen krijgt, krijgt ook meer te zien, te beseffen, te weten. Uiteindelijk is alles wel degelijk helemaal eerlijk in Mijn grote liefde verdeeld.

Hemels Brood 5142

Ik zie in je hart, dat hoe meer je van Mij en het wonder van leven begint te begrijpen, je des te meer beseft hoeveel je niet begrijpt, om dat er zoveel meer is dan het kleine beetje dat je nu beseft. Ik zie in je hart, dat je meer en meer beseft dat er oneindig veel meer is, dan het uiterst kleine beetje wat je begrijpt, gewoon niet aan te beginnen zoveel. Maar Ik zeg je, dat hoeft ook niet. Begrijp dat wat je kunt begrijpen met je hart en neem daar genoegen mee. En steeds zal Ik je helpen om meer te begrijpen, precies zoveel meer als voor jou en alle mensen zinvol is.

Houd je bij datgene wat in je hart opkomt, dan is het ook in je hart te begrijpen. Probeer het niet met je verstand te begrijpen. Niet alleen omdat met het verstand het geestelijke niet te begrijpen is, maar vooral ook, omdat het verstand de neiging heeft om dat wat niet logisch lijkt aan te vullen zodat het logisch wordt, maar niet juist is. Of het verstand vult een gat in de redenering in zoals het lijkt te passen, maar niet naar waarheid is. Het verstand gebruikt trucjes om tot een sluitend geheel te komen, zonder dat het waar is. Het hart doet dat niet, geeft alleen de waarheid weer of laat iets onbegrepen, maar geeft er geen eigen invulling aan en gebruikt geen trucjes. Accepteer wat je met je hart nog niet begrijpt. Blijf er mee bij Mij komen en op zeker moment zul je genoeg besef hebben, om te gaan begrijpen wat eerder in je hart een vraag was.

Ik ben Degene die geregeld zo’n vraag in je hart legt en Ik help je er bij tot besef en begrip van het antwoord te komen. Ja, er is heel veel niet te begrijpen, heel veel, maar laat je daardoor niet afschrikken. Wees er nederig door, door te beseffen hoe groot Mijn Schepping is en hoe weinig tot niets je er eigenlijk van weet, van beseft, van begrijpt. Want in een nederig hart vol liefde voor Mij kan meer beseft en begrepen worden, dan je met je verstand kunt bedenken. Laat het grootse, het wonderbare maar aan Mij en wees jij klein en nederig, dan zul je veel in je hart beseffen en begrijpen.

Hemels Brood 5143

Soms is de grens tussen edelmoedigheid en eigenbelang maar heel dun. Dan doe je iets voor een ander, terwijl je er zelf ook voordeel door hebt. Wie kan er zeker van zijn, dat het voordeel niet ook een motief is? Zou je het dan maar moeten laten, en niets voor de ander doen? Als je bij jezelf weet, dat je niet op je eigen voordeel uit was, maar die ander goed wilde doen, dan heb je goed gedaan en mag je ook blij zijn met het voordeel dat het jou oplevert. Want ook al zou je iets voor een ander doen waarbij er geen enkel voordeel voor jou is, dan nog heb je er voordeel aan, hemels voordeel, geestelijk voordeel. Maar dat geldt alleen, als je daar niet op uit was, als dat niet je bijkomende gedachte was. Als je niet goed wilde doen omdat het Mijn leer is en je beloond wordt, als je die opvolgt.

Want het is wel de bedoeling dat je Mijn leer opvolgt, niet om het goed te doen, maar omdat je het oprecht en naar eigen besef helemaal en geheel vanuit je hart mee eens bent en daarom doet. Dat is, dat je je eigen vrije wil aan je hart geeft en daarmee geef je je eigen vrije wil aan Mij, zonder er iets voor terug te verwachten. Laat je vrije wil je hart zijn, Mij zijn. Vergeef jezelf als dat nog niet zo is. Want wie dat al kan, zou volmaakt zijn, en dat is nog bijna niemand. Je leert en je groeit, je bent er nog niet. Maar dat is geen schande, Ik geef je de tijd om te leren, om te groeien en Ik help je daarbij.

Besef die dunne grens tussen edelmoedigheid en eigenbelang. Besef dat het onderscheid soms heel moeilijk te maken is, dat gevoelens niet altijd volledig beseft worden en je je daardoor in jezelf kunt vergissen. Want hoeveel je ook al geleerd hebt en gegroeid bent, er zal ook altijd nog steeds verleiding zijn, verlangens, wensen, vooral als het even wat minder makkelijk is, als pech op je weg komt. Besef dan hoe weinig je zou leren, hoe weinig je zou groeien, als het leven altijd gemakkelijk en soepel voor je zou zijn. Ik ben de steen des aanstoots. Begrijp dat. Want daartegen stoten mensen zich keer op keer. En dat is juist Mijn liefde voor alle mensen, Mijn liefde voor jou.

Hemels Brood 5144

De machtsdrang om als eigen zijn te heersen, is in ieder mens aanwezig. Het komt niet bij ieder mens even krachtig tot uitdrukking. Bij een aantal mensen blijft het zelfs helemaal op de achtergrond, maar bij iedereen is het aanwezig. Evengoed ben Ik in iedereen aanwezig. Het klinkt misschien vreemd, maar juist omdat in ieder mens het Goddelijk Zijn aanwezig is, is ook de macht om te heersen aanwezig, die ieder mens in zijn vrijheid voor zichzelf kan inzetten. Op het moment dat een mens zijn macht voor zichzelf inzet, blokkeert hij de Goddelijkheid van zijn macht en verandert hij de Goddelijke eigenschappen zoals bijvoorbeeld geduld, verdraagzaamheid, zachtmoedigheid e.d. in het tegenovergestelde daarvan, met ook een tegenovergesteld bereik.

De Goddelijke macht met alle Goddelijke eigenschappen brengen de mens tot werkelijk leven. Het tegenovergestelde, de eigen macht, met de tegenovergestelde eigenschappen zoals bijvoorbeeld ongeduld, onverdraagzaamheid, eigen gewin e.d. brengen de mens het tegenovergestelde van werkelijk leven, wat niets is. De aarde nu met alles erop en er omheen heb Ik voor de mens zodanig geschapen en in ordening gezet, dat hij in zijn vrijheid zijn Goddelijke macht voor zichzelf kan inzetten en in een tegenovergestelde werkelijkheid van leven kan blijven bestaan, zonder tot niets te verworden. Daarom is de mens gebonden aan materie en heeft hij op aarde plaats in een materieel lichaam. Hij kan daar, doorheen zijn eigen vrije keuzen, tot werkelijk leven komen.

In alle opzichten keert op aarde alles zich naar het licht. Het licht dat voor alle leven nodig is. Maar voor de mens is er naast dit licht ook het valse licht, wat hem kan wegtrekken van het ware licht. Toch is het op aarde zo door Mij in orde gezet, dat het ware licht, welke Mijn licht is, op zeker moment het valse licht overschijnt en de mens tot Mijn ware licht brengt. Hoe iemand er aan het eind van zijn leven op aarde voorstaat, zal hem daarna wel duidelijk worden, in een sfeer die geheel Mijn liefde toont en iedereen alsnog tot waar gelukzalig eeuwig werkelijk leven brengt.

Hemels Brood 5145

Als de hersenen uitvallen, is de mens zich niet meer van zichzelf bewust. Dan kan het hart nog kloppen, de organen nog werken, maar zonder dat die mens zich van zichzelf bewust is. Daarom wordt er alom gedacht dat leven vanuit de hersenen gebeurt. Dat de hersenen het centrum van bewust leven zijn. Dat er geen geestelijk leven los van het materiële lichaam is. En het is waar, dat geen mens op de materiële aarde nog besef van zijn bestaan in een materieel lichaam meer heeft, als de hersenen zijn uitgevallen, ook al klopt het hart nog.

Toch is het leven geestelijk en het is Mijn leven. In alle opzichten is het leven van ieder mens Mijn leven. Mijn leven is eeuwig oneindig. Dat houdt in, dat elk leven van ieder mens eeuwig oneindig is. Vallen de hersenen uit, dan is het besef te bestaan in een materieel lichaam op de materiële aarde ten einde, maar het ware leven van die mens, welke Mijn leven is, niet. Ook de bewustheid van levend te bestaan is niet weg, is in het geestelijke besef nog altijd aanwezig. Op aarde is een materieel lichaam nodig om je bestaan te beseffen, terwijl je bestaan niet de materie is, maar Mijn leven is jouw bestaan. Mijn leven geef Ik jou om als een eigen bewust bestaan te leven. In een materieel lichaam, op de materiële aarde, leven dat zonder materieel bestaan, zonder de materiële aarde, leven is en blijft.

Want leven, Mijn leven, is alom tegenwoordig en bevindt zich in alles, is alles en is overal, ook zonder de materiële aarde, die op zichzelf eindig is. Het ware centrum van je bestaan zijn dan ook niet je hersenen, maar is je hart. Is niet het materiële mechanisme waardoor je in je materiële lichaam beseft te bestaan, maar is dat besef van leven in jezelf als centrum waaruit je leeft. Dat verdwijnt niet als je hersenen uitgevallen zijn, alleen het besef van het materiële lichaam is weg, maar het eigen bestaan leeft eeuwig en is daarmee niet weg. Waarom kan er dan geen contact meer zijn met iemand wiens hersenen uitgevallen zijn? Omdat het materiële lichaam op de materiële aarde nodig is voor contact. Maar in het geestelijke kan er wel degelijk nog contact met die mens gemaakt worden. Alleen, die vaardigheid is bijna geheel van de aarde verdrongen, door het idee dat leven materieel is. Leven ben Ik in alles en iedereen, ware liefde in alles en iedereen, nu en altijd. Jij bent en iedereen is Mijn leven, Mijn liefde, eeuwig.

Hemels Brood 5146

Een spreekwoord zegt: “Een gewaarschuwd mens telt voor twee”. Maar luisteren mensen voor twee? De meeste mensen luisteren nog niet voor één. Vaak omdat zij met eigen gedachten bezig zijn, van alles aan het bedenken zijn, door allerlei gebeurtenissen in beslag genomen worden en dan gaan Mijn waarschuwingssignalen vaak aan hun aandacht voorbij of, als zij er iets van gewaar worden, lijken vaak hun eigen verstandelijke overwegingen beter om op te volgen, dan de moeite te nemen om Mijn waarschuwingen te doorgronden. Dat gebeurt bij de doorsnee mens als gebruikelijk, zij hebben door hun gebrek aan geloof en besef van Mij, hoe dan ook geen of weinig aandacht voor Mijn innerlijke waarschuwingen. Maar het gebeurt ook bij mensen die in Mijn bestaan geloven en besef hebben van Mijn bestaan. Over het algemeen wordt het verstand vele malen vaker geraadpleegd dan het hart, terwijl Mijn waarschuwingen niet in het verstand gegeven worden, maar juist in het hart, dat is in het gevoelsbesef van bestaan.

Aan alle mensen die dit lezen adviseer Ik: let eens meer op je hart, op je gevoelsbesef te bestaan. Let eens meer op wat min of meer spontaan als een mogelijkheid, als een waarheid in je opkomt. Ga er eens niet mee naar je verstand, maar blijf eens bij dat gevoel en onderzoek het eens met je gevoel. En het beste zou het zijn, als je Mij daarbij zou betrekken, als je Mij in je gevoel zou vragen je te helpen Mijn advies, want dat is het wat je voelt, beter te gaan begrijpen. Begrijpen in je gevoel, dus niet met je verstand. Dan zul je in je gevoel meer gaan ervaren en begrijpen. Als je dat voor elkaar krijgt, heb je voor twee geluisterd! En het zal je bemoedigen om vaker in je hart bij Mij te komen, als er vragen in je opkomen waar je eerder met je verstand over ging redeneren. Er is in je hart, in je gevoel zoveel meer te begrijpen dan je ooit met je verstand kunt bedenken of beseffen. En dit, wat in dit stukje staat, kun je beschouwen als een waarschuwing. Tel jij nu voor twee?