Hemels Brood 4992 t/m 5022

Hemels Brood 4992

Soms denk je in je hart, het zijn maar zo weinig mensen die deze stukjes lezen, die ik van U opschrijf uit mijn hart, dat zal toch in het grote geheel niet zoveel doen. Dan zeg Ik je, laat Ik niet de grootste boom groeien uit het kleinste mosterdzaadje? Je kunt niet overzien hoe ver Mijn arm reikt door het kleinste beetje oprechte liefde in iemands hart en hoe ver Mijn arm reikt door een paar oprechte woorden, die uit Mijn Woorden oprecht uitgedragen worden. Je kunt niet overzien hoeveel bereik het kleinste beetje hulp uit oprechte liefde uit het hart heeft en hoeveel zegen er uitgaat van oprecht geloof in Mij en Mijn liefde.

Heb je wel eens gezien hoeveel licht er door een kleine kier in een donkere ruimte zich verspreidt, terwijl hij het maar zo’n kleine kier is. Heb je wel eens het licht uitgedaan, zodat de kamer helemaal donker was voor je ogen en na enige tijd kon je toch licht gewaarworden, wat er eerst niet leek te zijn. Mijn licht kiert overal tussendoor en het trekt mensen aan. Het trekt iedereen die in zijn hart ontwaakt aan en Mijn Hand van liefde helpt ze verder op weg naar Mijn licht. Kleine beetjes licht voor de ogen die gewend aan het donker waren, maar door kieren en gaten steeds meer licht gaan zien en meer licht willen gaan zien. Je hebt gelijk als je zegt, maar er zijn er zo ontzettend veel die nog in het donker verkeren. Voor jou lijkt dat donker donkerder dan het is, omdat jouw ogen al meer aan Mijn licht gewend zijn. Toch, al die kleine stukjes die je uit je hart van Mij gekregen opschrijft, hebben allemaal beetjes licht in zich en zijn net die beetjes meer licht voor mensen, die al meer licht kunnen verdragen en zij stralen dat licht vervolgens zelf ook weer uit. Dat licht wordt door anderen, die aan licht toe zijn, opgemerkt. En meer en meer neem Ik met Mijn licht via allerlei kieren en gaten het donker weg bij al die mensen, die aangetrokken worden door Mijn stralen van licht, die hun hart beroeren.

Voor jou lijken het weinig mensen te zijn, maar Ik zeg je, Ik ben blij met iedereen die Mijn licht begint te zien en Mijn leven, Mijn liefde en zijn bestaan in Mijn liefde begint te begrijpen. Ook al zijn het er maar weinig, maar ze hebben plaatsgenomen in Mijn hart en dat, Mijn lief kind, geeft in de hemel grote vreugde, dat van zo’n grote groep afgedwaalde blinde mensen er toch enkele zijn, die Mijn licht zijn gaan zien, Mijn liefde zijn gaan voelen en naar Mijn licht en liefde willen leven. Die zich, ondanks alles wat hen aan moois in het valse licht van het duister wordt voorgespiegeld, toch keren tot Mijn licht en Mijn liefde, zonder dat ze weten wat ze daarmee winnen. Alleen in het volle vertrouwen op Mij, al het wereldse en de wereldse geneugten en beloften achter zich laten. Het zijn er weinig, maar dat maakt de vreugde om die kleine groep mensen er in de hemel niet minder om.

Zegen aan die kleine groep mensen, die in hun hart Mijn licht en Mijn liefde gevonden hebben, hun ogen zijn opengegaan en zij zien, wat miljoenen niet zien: Mij, Mijn liefde, waar Leven. En dat doet heel veel in het grote geheel lief kind, heel veel!

Hemels Brood 4993

Als je in theorie iets denkt te begrijpen, maar in werkelijkheid is het toch anders, dan is het nodig dat er iets gebeurt, waardoor je theorie niet meer klopt, of dat nieuwe gegevens je theorie onderuithalen en je opnieuw gaat zoeken naar de werkelijkheid. Want maar al te vaak wordt te snel aangenomen dat iets juist is, terwijl nog lang niet alle gegevens, alle aspecten, gekend zijn.

Denk daarom niet te snel, dat je Mijn leer al tot op de bodem begrijpt en het leven doorziet. Denk daarom niet te snel, dat je genoeg weet en kent om goed en kwaad te kunnen onderscheiden bij jezelf en bij anderen. Dat je besef van liefde en het tegenovergestelde ervan gevorderd is en genoeg is om te zien of iemand wel of niet uit ware liefde handelt. En bovenal, denk nu niet, dat jij dat ook allemaal niet denkt, dat je wel weet dat je nog maar weinig weet of kent, dat je wel weet dat je weinig onderscheid kunt maken tussen goed en kwaad en dat je wel beseft hoe weinig besef je van liefde hebt. Want dat kleine beetje wat je wel denkt te weten, wel denkt te beseffen, wel denkt te zien, is op zich ook nog veel minder dan je denkt.

In het land der blinden is één oog koning. En in een wereld met zo heel veel afdwaling van liefde, zoveel eigen dunk, zoveel hoogmoed, zoveel eigen gewin en eigenbelang, met zoveel ontkenning van Mijn bestaan, van Mijn liefde en het ware werkelijke leven, ben jij één van de weinigen die Mij kent, van Mijn liefde weet en die in je voelt en enigszins beseft waar het om gaat, wat het doel van jullie bestaan en verblijf op aarde is en ben jij één van de weinigen, die in Mij gelooft, in je hart Mij kent en contact met Mij hebt en er naar streeft om naar Mijn leer van liefde te leven, waardoor dat, in vergelijk, meer lijkt dan het is. Het contrast is heel groot, maar in een situatie met volmaakt levende mensen, zou je bijna niets voorstellen.

En toch ben je goed zoals je bent, in de situatie waarin je op aarde verkeert. Want zou je in de situatie zijn met volmaakt levende mensen, dan zou je al heel snel zelf ook die volmaaktheid bereiken. Alleen gedenk nu, dat je dat niet bent, en dat je in je huidige situatie wel geestelijk gezien wat verder op weg bent dan de meeste mensen, maar zeker niet meer bent in Mijn liefde, dan alle anderen zijn. Als je dat begrijpt, dan heb je je plaats op aarde begrepen. Dan sta je in Mijn licht, alleen zichtbaar voor Mij.

Hemels Brood 4994

Waar word je blij van? Word je blij van geld bezitten? Word je blij van macht bezitten? Word je blij van iets doen, iets maken, iets zijn? Word je blij van krijgen of van geven?

Ieder mens zoekt in zijn leven naar iets dat hem blij maakt, waar hij blij van wordt. Blij zijn is gelukkig zijn. Maar als iemand niets heeft, niets kan vinden om blij mee te zijn, of er niet genoeg van heeft om blij mee te zijn, wordt hij depressief of gaat het zich toe-eigenen. De een zakt weg in verbittering en doet niets, de ander voelt zich te kort gedaan en zint op wraak op degenen waarvan hij ziet, dat zij wel blij met iets zijn. Dat iets wil hij ook en hij zal het krijgen ook. Alles wat iemand voor het verkrijgen van macht of geld doet en waar hij denkt blij van te worden, geeft geen werkelijke blijdschap. Maar omdat diegene blind is voor wat werkelijke blijdschap geeft, blijft hij zijn macht willen vergroten of zijn geld willen vermeerderen. Hoeveel hij daar ook aan werkt, het zal hem de werkelijke blijdschap waar zijn hart naar verlangt, niet geven.

Iedereen heeft iets nodig om blij van te worden. Iedereen zal aan die behoefte op allerlei manieren toegeven, niet altijd op de goede manier. Dit zoeken naar iets om blij mee te zijn, is eigenlijk zoeken naar de ware levensblijheid. De ware levensblijheid die Ik Ben, die liefde geeft, die iedereen in zijn hart heeft en daar ook vinden kan. Alles wat je met liefde doet, al is het werk met het minste aanzien, geeft ware blijdschap. Al het werk wat je voor Mij doet, geeft hemelse blijdschap. Levend werken geeft blijdschap. Levend werken is uit ware liefde werken, is al wat je doet uit liefde doen en uit liefde voor wat het aan je medemensen goed doet. In liefde bevindt zich blijdschap, ware levensblijheid. Maar velen zoeken blijheid niet in het doen van liefde, of iets doen met liefde, velen zoeken blijdschap in materieel bezit, in het hebben van macht, het willen hebben wat anderen hebben, het meer willen zijn dan anderen zijn.

Echte blijdschap is bij mensen die uit liefde hun werk doen, uit liefde iets voor anderen doen, uit liefde voor Mij en hun naasten over Mij vertellen, die alles wat ze doen of ondernemen, uit liefde doen. Dat geeft echte levensblijheid, tot in de ziel!

Hemels Brood 4995

Er zijn nogal wat mensen die niet gemakkelijk hun eigen beslissingen nemen. Die voor veel beslissingen afhankelijk zijn van wat anderen vinden en adviseren, van wat een ander zou doen. Ze vragen eerst aan deze en gene wat hij zou doen, omdat ze zelf maar geen beslissing kunnen nemen.

Maar degenen waar ze aan vragen, wat zij zouden besluiten, hebben verschillende meningen en allen hebben andere ideeën en opmerkingen. Is daar iemand bij, met een hele overtuigende mening, die hij heel aandringend geeft, dan is het vaak diens mening die opgevolgd wordt. Het is een zwakte bij mensen om voornamelijk afhankelijk van anderen, hun eigen besluiten te nemen. Dat  leidt er vaak toe, dat zij zich aan een krachtige persoonlijkheid binden. Op die manier kunnen gemakkelijk groepen mensen ontstaan, die zich aan een charismatische persoonlijkheid binden en diens overtuigingen overnemen, zonder dat zij uit zichzelf tot die overtuiging gekomen zijn. In hun doen en laten zijn zij afhankelijk van die ene persoon, van wat diegene zegt, doet, wil.

Vanuit het instituut kerk is een soortgelijke afhankelijkheid ontstaan. Vanuit de kerk worden door kerkleiders op een bepaalde manier allerlei regels en gewoonten opgelegd, met ceremonieën  en overtuigingen, en krijgen mensen gedicteerd hoe te kiezen. Daarmee wordt hen het eigen besluit afgenomen. Veel mensen hebben ondertussen de kerk en haar opleggende wijze van geloven, haar uitleg van hoe te leven, verlaten. Maar velen zijn daarbij niet vrijgekomen, niet tot onafhankelijkheid gekomen over hun beslissingen. Zij zijn gaan zoeken naar een ander houvast, om hun besluiten op te baseren. Allerlei soorten van ideeën, aangedragen door mensen die zich daaraan vasthouden, lijken voor velen de oplossing te zijn om te volgen, om hun besluiten, hun doen en laten op te baseren. Want hoe kunnen zij anders tot juiste besluiten komen?

Toch is er maar één juiste weg om tot de juiste besluiten te komen en dat is de geheel vrij zelf te kiezen weg, die in elke situatie iedereen het beste leert en wat het beste is om te besluiten. Zolang iemand zijn keuze, zijn besluiten, richt naar wat iemand anders zegt of aanraadt, baseert op wat anderen doen en laten, gaat hij niet zijn eigen weg, maar een omweg. Want diegene gaat voorbij aan zijn eigen vermogen om juiste besluiten te kunnen nemen. Dat eigen vermogen ben Ik in iedereen, werkelijke wijsheid uit werkelijke liefde. Doe niet wat anderen vinden en zeggen, wat mensen je aanraden, doe wat jezelf in je hart uit Mij als het beste voelt, weet, beseft. Dat is dan ook het beste.

Hemels Brood 4996

Dit is een Woord van Mij aan al degenen, die zich de moeite doen naar Mijn liefde te leven en daarbij bij zichzelf zien, hoezeer zij nog vaak niet naar liefde handelen, nog neigingen hebben om uit eigenbelang en eigenliefde te handelen, hoezeer zij nog hun eigen wil voorrang geven, een ander bekritiseren, Mij even vergeten, terwijl zij het oprecht goed willen doen. Aan jullie zeg Ik, Ik zie de oprechtheid in je hart om tot het goede te komen en Ik geef jullie tijd en gelegenheid om te leren, Mijn Hand van liefde draagt jullie en omringt jullie in al jullie beperkingen, die je nu nog moeilijk kunt overwinnen.

Maar zoals jullie dapper je beperkingen onder ogen zien, zo mogen jullie ook je goede handelen zien en zien dat je vorderingen maakt, dat je geleerd hebt, dat de goedheid van Mijn liefde ook in jullie handelen al aanwezig is. Ik zeg niet, dat je daar trots op mag zijn, Ik zeg wel, dat je het mag zien en beseffen, dat je ook al veel goed doet. Want dat zien en beseffen geeft moed om door te gaan met wat nog te leren is, moed om ook wat je moeilijk te veranderen vindt aan jezelf, toch aan te pakken en voor te gaan. Ik spreek niet van trots, Ik spreek van besef dat je op de goede weg bent en dat je daar blij mee mag zijn. Als je wat nog niet zo goed gaat onder ogen ziet, mag je ook zien wat wel goed gaat en daar mag je blij mee zijn, dat geeft vreugde, ook in Mijn hemelen. Je bent nog niet volmaakt in liefde, maar je inzet is er, je erkent je missers, erken nu dan ook wat je goed doet, anders raak je het zicht op jezelf in werkelijkheid kwijt.

Wie alleen kijkt naar wat hij nog niet goed doet of kan doen, raakt daarover bedroefd en dat bemoedigt niet. Dus, erken wat je nog niet goed doet, maar ga niet voorbij aan wat je wel goed doet. Raak niet bedrukt, maar juist blij, want je doet al zoveel wel goed en je wil voor het goede is er, dat is al heel belangrijk en iets om blij mee te zijn. Dat is Mijn vreugde, dat je het goede, het ware zoekt te doen, naar Mij wilt toekomen en ernaar streeft Mijn liefde te volgen zoveel je kunt. Daar mag je blij mee zijn, daar ben Ik blij mee!

Hemels Brood 4997

Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat heb je gelezen in de Bijbel, wat Ik gezegd heb, nadat Adam en Eva toegegeven hadden aan de verleiding tot ongehoorzaamheid aan Mij. En nu vraag je Mij hoe dat te begrijpen, omdat dit lijkt te zeggen, dat de mens geen eeuwig leven gegeven is. En nu vraag je Mij wat Ik daarmee dan bedoeld heb, omdat je weet, dat jullie allen op aarde juist wel tot eeuwige leven bedoeld zijn te komen.

Ook nu is er geen sprake van een letterlijke betekenis van de woorden die Ik gesproken heb. Het gaat hier dan ook niet om daadwerkelijk stof oftewel, om materie. Stof staat voor een geestelijke betekenis. Vanwege het verblijf in materie, om het geestelijke voor de mens zichtbaar te maken in een letterlijke weergave, heb Ik veel ook in materiële termen weergegeven, waarbij het om de geestelijk diepere betekenis gaat en daarbij is het aan de mens, om die betekenis te vinden en te begrijpen. Ik ben altijd bereid om iedereen die dat wil en Mij daar om vraagt, te helpen de geestelijke betekenis van Mijn woorden en daden te begrijpen. En zo je Mij het gevraagd hebt, heb Ik het je uitgelegd en je hebt het grotendeels begrepen.

Grotendeels, want het woord “stof” staat in geestelijke zin voor meerdere geestelijke begrippen, die aan elkaar verwant zijn. Stof is op zich dood materiaal. Maar geestelijk is dood het tegenovergestelde van leven. Leven is liefde, daarmee is dood geen liefde. Toch betekent het niet, je bent dood en dood ga je weer. De betekenis ligt veel dieper. De betekenis ligt in je besef van eigenheid en de hoogmoed waarin de mens, na zijn afvalligheid in terecht is gekomen en heeft te maken met nederigheid. Want uit zichzelf is de mens niets, stof. Tot dat niets, stof, zal de mens teruggebracht worden, dat is, tot het besef niets te zijn uit zichzelf. Dat heeft met hoogmoed en nederigheid te maken. Als de mens niet tot stof, dat is tot het besef niets uit zichzelf te zijn, komt, kan hij niet tot volledig waar eeuwig leven komen. Dat is wat Ik zeg: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, of, niets zijt gij en tot het erkennen daarvan zul je komen, in het eigen bewuste zijn.

Daarvoor is het nodig om vrij te komen van alle hoogmoed, al is het nog zo weinig. Zelf tot dat inzicht komen, zelf tot volkomen nederigheid komen. Wie dat bereikt, die is terug stof, terug niets en die is op dat moment eeuwig leven, zelf. Want alleen in de erkenning van het uit jezelf niets kunnen zijn, ligt het werkelijke eeuwige leven, als dat in ware deemoed, ware nederigheid, uit liefde voor Mij, in volkomenheid ten aanzien van alles, erkend en doorleefd wordt. Dan is iemand tot stof wedergekeerd, wat hem tot werkelijk leven, ware gelukzaligheid brengt.

In het besef niets te zijn, in het loslaten van alle hoogmoed, ligt de deur naar werkelijk gelukzalig leven. Dat heb Ik gezegd met ‘stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Werkelijk leven zijt gij en tot werkelijk leven zult gij wederkeren!

Hemels Brood 4998

Ieder mens is direct met Mij verbonden, anders zou hij niet bestaan, er niet zijn, niet leven. Niet ieder mens is zich daarvan bewust. Leven ben Ik, leven geef Ik. Door die directe verbinding die ieder mens met Mij heeft, kan iedereen rechtstreeks met Mij in gesprek komen, als hij dat wil. Maar al diegenen die zich van Mij, van de verbinding met Mij, niet bewust zijn, zijn zich ook niet bewust van de mogelijkheid om, direct in hun hart, met Mij te kunnen spreken.

Een groot aantal van de mensen die wel weten dat zij leven door Mijn leven, doordat Ik hen leven geef, hebben van jongs af aan geleerd, dat Ik hoog verheven heilig ben, waardoor zij de durf niet hebben om Mij te benaderen, zij blijven bij een eenzijdig spreken in de vorm van een met de mond, zacht of hardop, uitgesproken gebed. En iets wat zo vroeg en beslist is aangeleerd, is in het geheel niet gemakkelijk af te leren, om daar voor in de plaats iets anders aan te leren. Dus als je iemand wilt leren in zijn hart direct met Mij in contact te komen en met Mij te praten, zal diegene eerst wat hij geleerd heeft, moeten afleren. Dat op zich is niet gemakkelijk. Maar heilig ben Ik en in die heiligheid blijf Ik, ook in het contact met mensen in hun hart. Die heiligheid zal zeker in acht genomen moeten worden tijdens het contact met Mij in het hart. Alleen, dat hoeft niet op een afstandelijke manier.

Mijn heiligheid vraagt om het besef van Mijn volmaaktheid, om besef dat wie bij Mij komt, alleen in waarheid komt. Iedereen is welkom om bij Mij te komen, als hij eerlijk en oprecht en nederig is. Dan komt diegene niet tot Mijn heiligheid, maar tot Mijn liefde en wijsheid, tot Mijn eenvoud en volmaakte waarheid. Dan komt diegene bij Mij als liefhebbende hemelse Vader, als vriend, als broeder, als gelijke in Mijn hemels verblijf, in zijn hart. Dan kunnen wij samen praten over alles wat diegene beroert, het moeilijke, het onaangename, maar ook het vreugdevolle, al wat goed gaat en mooi is. Dan kunnen wij praten zolang diegene maar wil. Hij kan vragen stellen en luisteren naar Mijn antwoorden. Ik kan hem vragen stellen en luisteren naar zijn antwoorden.

Jij, die dit allemaal al weet en vaker in je hart bij Mij komt, met Mij spreekt, al je zorgen vertelt, je moeite met Mij bespreekt, je dankbaarheid aan Mij toont, je blijdschap over al wat goed gaat en over al wat Ik je geef, leer je medemensen af wat hen niet juist geleerd is en leer hen daarvoor in de plaats bij Mij te komen in hun hart en alles met Mij te bespreken, alles wat ze maar willen bespreken. Leer hen dat Ik hun vriend ben, hun broeder, hun hemelse Vader. Leer hen dat Ik hen liefheb en dat zij Mijn liefde zijn, Mijn ware eeuwige liefde, hun leven.

Hemels Brood 4999

Waar een wil is, is een weg. Maar welke weg ontstaat uit die wil? Want uit de eigen wil ontstaat een heel andere weg dan uit Mijn wil. Uit Mijn wil komt altijd een weg van zuivere liefde en wijsheid, van volkomen waarheid. Uit de eigen wil komt een omweg naar liefde, wijsheid en waarheid. Die omweg kan lang en heel moeizaam zijn of kort en gemakkelijk. Dat ligt helemaal aan hoe weinig of hoeveel die eigen wil toch nog op Mijn wil lijkt of deels met Mijn wil overeenkomt. Het ligt er ook aan, hoe sterk iemands eigen wil is.

Een zwakke wil kan gemakkelijk gemanipuleerd of beïnvloed worden door de wil van een medemens. Dan ontstaat een weg die niet met Mijn wil overeenkomt, maar ook niet aan de eigen wil gelijk is. Een sterke wil kan een lange omweg teweegbrengen, die misschien niet zo moeilijk is, maar wel lang. Maar als een sterke wil overeenkomt met Mijn wil, dan zal diegene over een korte weg naar liefde en wijsheid, naar volkomen waarheid gaan. Terwijl een zwakke wil iemands weg enorm doet slingeren, doordat hij dan eens wel, dan eens niet overeenkomt met Mijn wil. Daarom is het iedereen aan te raden zijn wil sterk en krachtig door Mij te laten voeden, zodat geen kromme kronkelweg het hem moeilijker maakt dan nodig is. Want iedereen heeft zijn talenten gekregen. En wie zijn talenten op de juiste manier weet in te zetten, niet voor zichzelf, maar voor Mij en zijn medemensen, die zal daarmee zijn wilskracht versterken en gemakkelijker zijn wil in overeenstemming houden met Mijn wil en daarmee zijn weg rechten.

Alles is jullie gegeven, het ligt er, het is aan jullie om het op te pakken, om het aan te nemen. Mijn Arm is uitgestrekt en Mijn Handen zijn jullie toegestoken met alles wat voor het ware werkelijke leven nodig is. Aan jullie om uit Mijn Handen alles aan te nemen en naar ware wijze liefde te gebruiken zoals het bedoeld is. Alles mogen jullie uit Mijn Handen nemen. Maar daarvoor is het wel nodig tot Mijn toegestoken Handen te komen. De rechte weg is de kortste weg. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om op die rechte weg te komen en te blijven. Maar het is voor iedereen mogelijk om bij Mij te komen en uit Mijn toegesproken Handen alles te nemen en tot werkelijk gelukzalig leven te komen. Voor iedereen.

Hemels Brood 5000

Een jubileum. Wat is een jubileum? Bij mensen op aarde is het een jubileum, als iets een bepaalde tijd is volgehouden. Dan is er feest. Bij Mij is het een jubileum als iemand tot besef gekomen is, tot besef van wat werkelijk leven is, tot besef van Mijn bestaan, tot besef van Wie Ik ben, gekomen is. Dan hoeft diegene nog niet in alles al het werkelijke leven uit eigen vrije keus te zijn, maar het besef alleen door Mij te zijn, het besef van waarheid, het besef van Mijn liefde, dat is bij Mij een jubileum, een verheugend moment.

Als iemand zich door eigen inzicht, eigen besef naar Mij gekeerd heeft, dat is een verheugend moment. Als iemand in zijn hart met Mij contact zoekt en Mij in zijn hart vindt, dat is een verheugend moment. Als iemand beseft hoeveel zorg Ik voor hem heb en voor alle mensen heb, als iemand volkomen op Mij en Mijn liefde voor hem en voor alle mensen vertrouwt, als iemand Mijn Woord als geheel zuiver en enig ware Woord tussen duizenden andere woorden in zijn hart herkent, als iemand begint te beseffen wat Mijn Woord geestelijk betekent ten aanzien van werkelijk geestelijk leven, dat zijn verheugende momenten. En alles wat er toe bijdraagt om bij mensen duidelijk te maken Wie Ik ben, hoeveel liefde Ik geef, wat werkelijk leven is, is verheugend en reden tot feest, tot blijdschap. Is reden tot hemels feest.

Het gaat bij Mij niet om jaren, om tijd, om hoeveelheid, om kwaliteit, het gaat bij Mij om besef, werkelijk besef in het hart, om liefde, werkelijke liefde in het hart, om waarheid, werkelijke waarheid in het hart. Om het besef in je hart dat Ik jou liefheb, ja, jou en jou en jou en jou, jullie allemaal, ieder persoonlijk liefheb, om het moment van dat besef gaat het Mij, dat is verheugend! Dat is jubileum! Of daar nu twee of een miljoen van Mijn Woorden voor nodig zijn, maakt niets uit, het moment van inzicht naar waarheid, het moment van besef van Mijn volmaakte liefde in je hart, het moment van besef dat je bij Mij altijd veilig bent, dat Ik jou nooit buiten Mijn liefde laat, je altijd met Mijn oneindige liefde bijsta, dat is voor jou en voor Mij en voor alle mensen, zowel op aarde, als in de hemel, enorm verheugend en jubileum, reden tot feest in het hart.

Wees blij met elkaar, met elk waar Woord dat jullie van Mij mogen ontvangen, het is een zegen aan allen die het verstaan en begrijpen en er zoveel mogelijk naar leven. Dat geeft vreugde, hemelse vreugde!

Tot in het diepst van mijn hart en tot tranen geroerd, heb ik onze hemelse Vader gedankt, dat ik dit zoveelste stukje liefdevolle tekst van Hem  mocht opschrijven. Hoe oneindig groot is Zijn liefdevolle zorg voor ons!

Hemels Brood 5001

Iemand kan doof, blind en stom zijn, niet kunnen spreken, toch kan hij Mij zien, Mij horen, met Mij spreken en Ik ken hem, hoor hem en weet wat hij wil, wat hij nodig heeft. Al beseft diegene niets van de wereld om hem heen, hij kan in zichzelf Mij beseffen en Ik ben altijd in hem, met hem in contact. Ik ben altijd in iedereen, ongeacht wat iemand kan, niet kan, doet, niet doet, zegt, niet zegt, wil, niet wil, enz. Je kunt doof zijn, je kunt blind zijn, je kunt stom zonder stem zijn, maar Ik ken je, Ik zie je, Ik hoor je, voor Mij ben je niet doof, niet blind, niet stom. De wereld is doof, de wereld is blind, de wereld is stom, en toch is het gevecht op leven en dood en het geschreeuw, niet van de lucht. Toch denkt de wereld te horen, te zien en te spreken, maar hoe kan een dode nog horen, nog zien, nog spreken?

Dat is de grote tegenstelling op aarde, wat dood is schreeuwt het hardst, wat leeft valt nauwelijks op. En terwijl de wereld in haar dood zich heer en meester waant, in haar ijdelheid en waanzin, heeft het leven de kroon van de overwinning. Maar die kroon is niet het grof geweld, die kroon is de liefdevolle zachtmoedigheid, niet op de voorgrond, maar nauwelijks zichtbaar op de achtergrond. Niet roepend en schreeuwend, maar zacht volhoudend wat waar en rechtvaardig is, wat goed en bemoedigend is, wat tot werkelijk leven brengt. En hoe het ook gaat op aarde, in die woelige wereld, die denkt, maar niets is, uiteindelijk heb Ik de leiding over alles wat is en wat niet is. Over leven en dood. Nu mag de leeuw nog brullen en zijn prooi verslinden, maar straks zal hij zijn als een lam en zal zijn brullen verstomd zijn, in het besef wat werkelijk Is, Wie Ik werkelijk ben.

Want Ik heb de dood overwonnen en hem, zijn plaats gewezen, zoals Ik de zon en de maan en alle sterren hun plaats heb gewezen. Het werkelijke leven kan niet overgenomen worden, door niets en door niemand, omdat Ik het ware werkelijke leven onomstotelijk eeuwig onveranderlijk ben en blijf. Laat de leeuw maar brullen, laat de wereld doof, blind en stom zijn, de tijd komt dat Ik haar dove oren open, haar blinde ogen tot zicht breng en haar stem werkelijk geluid geef. Dan zal de verbazing groot zijn en niemand zal de wereld dan nog kennen, want alles wat werelds was, zal niet meer zijn en alle mensen zullen als schapen zijn en tot ware liefde komen in de vrede van Mijn werkelijk leven, gelukzalig waar leven.

Hemels Brood 5002

Soms kom je terecht in een situatie waarbij je in verlegenheid gebracht wordt. Het goede is daarbij vermengd met wat niet goed is. En je wilt het goede niet te niet doen, door op wat niet goed is te reageren en dat openlijk af te wijzen. Dat brengt je in verwarring, hoe te handelen?

Over de hele wereld is de situatie een mengeling van het goede en het kwade, van liefde en het tegenovergestelde van liefde. Daarmee word Ik voortdurend in verlegenheid gebracht, als dat zou kunnen. Maar Ik heb niet voor niets aan Mijn discipelen gezegd, het onkruid tussen het graan te laten staan, opdat niet met het uittrekken van het onkruid, ook het goede graan meegetrokken wordt. Ik heb hen ook gezegd, dat bij de oogst het onkruid en het graan wel van elkaar gescheiden wordt. Dus je hoeft je niet schuldig te voelen als je, om het goede niet te bederven, het verkeerde niet openlijk benoemd hebt en niet gezegd hebt, wat niet goed was. Het kwade zal zich keren tegen degene die voor het kwade koos, niet als straf, maar als lering en daarmee keert het kwade toch nog ten goede.

Het is genoeg Mijn Woord in Mijn Naam uit te dragen zoals het je door Mij in je hart aangegeven wordt. Wie dat als Mijn Woord herkent en aanneemt, die zal het tot zegen zijn, als hij het in zijn doen en laten opneemt. Niemand wordt verantwoordelijk gesteld voor het kwaad van anderen, voor verkeerde opvattingen, verkeerde of onware uitlatingen van iemand anders, dat blijft ieders eigen verantwoordelijkheid. Is het mogelijk om schade door het kwade aan een medemens te voorkomen, dan is het goed om dat te doen, als het in liefde uit het hart en met Mij samen gebeurt. Maar niet een vereiste, of een tekortkoming als het gelaten wordt, omdat het uittrekken van het kwaad, ook het goede zou kunnen schaden.

Voel altijd in je hart, daar laat Ik je in liefde wel weten, wat het beste is om te doen. En mocht verwarring een belemmering zijn om Mijn advies in je hart te bemerken, doe dan zoals het je het beste voorkomt. Dan zal Ik je handelen toch ook zegenen. Want ook dan heb je de intentie het goed te willen doen gevolgd en dat zal Ik zien als het goede. Dat wordt dan gezegend en in Mijn liefde ten goede gedragen.

Hemels Brood 5003

Soms doe je, zonder er bij na te denken, wat je gevoel zegt, wat je hart zegt. Maar er zijn ook gebeurtenissen waarbij meerdere mensen met een eigen mening betrokken zijn, waardoor je tot twijfelen gebracht wordt of je gevoel het wel goed zegt.

Juist in het geval van twijfel kiezen veel mensen ervoor, niet hun gevoel te volgen, maar het een en ander met het verstand te gaan beredeneren. Ze gaan feiten op een rij zetten en verstandelijke overwegingen maken. Vaak ook met allerlei twijfels, want op de achtergrond speelt toch ook nog wat het gevoel zegt. Uiteindelijk, als er een beslissing genomen moet worden, wordt eerder de verstandelijke redenering gevolgd, dan het gevoel. Mede door de andere betrokkenen, want de meeste mensen willen alleen op feiten afgaan en niet op gevoel. Terwijl het gevoel vaak veel zuiverder aangeeft wat waar is, dan het op feiten gerichte verstand. Want feiten laten niet zien wat achter de schermen verborgen gehouden wordt, maar het eerlijke gevoel kan als het ware achter de schermen kijken.

Vooral in de rechtspraak wordt alleen op de te bewijzen feiten afgegaan. Als daarbij iemand liegt, maar dat liegen is niet met feiten te bewijzen, dan wordt het niet meegeteld in de beoordeling van bijvoorbeeld een straf. Dan kan wel gevoeld worden dat iemand liegt, maar het kan niet bewezen worden. Dat belangrijke gevoel wordt op aarde veelal niet erkend. Dat is niet zo vreemd, want veel mensen zijn bereid te liegen over wat zij voelen en veel mensen kunnen het onderscheid niet maken, tussen zuiver eerlijk gevoel uit het zuivere centrum van het hart, waar Ik ben, en hun eigen invulling uit betrokkenheid met een situatie. Een zwart-wit situatie is gemakkelijk te onderscheiden, maar een grijs-grijs situatie is al veel moeilijker. Zo kunnen mensen met hun verkeerde daden ook bij de rechtbank vrij van schuld gesproken worden, terwijl zij in werkelijkheid niet vrij van schuld zijn.

Ernstig. Maar hoewel de mens in aardse termen vrijgesproken wordt, kan Ik het verschil wel zien en bij Mij is diegene dan ook niet vrijgesproken. De lering die voor diegene nodig is, zal hij van Mij krijgen en dat zal door zijn leugens niet gemakkelijk voor hem zijn. Treur daarom niet als niet naar je gevoel geluisterd wordt, Ik luister altijd en Mijn oor en Mijn oog zijn volmaakt zuiver, Mijn oordeel is altijd volmaakt zuiver. Voor iedereen is het van het grootste belang voor zijn werkelijke leven, dat hij leert uit zijn hart, uit zijn gevoel te leven, uit het zuivere besef in zijn hart, want dat zuivere besef, dat zuivere gevoel in het hart, dat ben Ik en Ik ben, niet te bedriegen, niet te verdraaien, niet te negeren of te ontkennen, altijd in het zuivere centrum van het hart aanwezig.

Wat anderen ook zeggen, blijf je oefenen je gevoel uit het zuivere centrum van je hart te volgen, blijf Mij volgen. En in situaties waarbij anderen bepalen dat alleen de feiten van belang zijn, terwijl jij het anders voelt en ervaart, daar neem Ik het van je over. Niet altijd zichtbaar en merkbaar op dat moment, maar Ik houd niemand onschuldig die wel degelijk schuldig is. Laat dit een troost zijn voor allen die tekort gedaan worden, doordat alleen aan feiten belang gehecht wordt. Want Ik zal in dat geval recht doen, recht doen aan liefde uit liefde, in liefde en met liefde.

Hemels Brood 5004

Wat jij schrijft, Mijn kind, zijn getuigenissen van wat Ik jou in je hart heb uitgelegd over waar leven, over ware liefde en haar wijsheid, over Mij, jullie Schepper, God en hemelse Vader. Het zijn antwoorden op jouw vragen, die Ik ook bij andere mensen zie en het zijn antwoorden op vragen, die nog niet eens bij je opgekomen zijn. Veel van wat Ik in de Bijbel heb laten schrijven als Mijn Woord, wordt maar gedeeltelijk begrepen, daarom is meer uitleg nodig, uitgebreider dan Mijn Woord in de Bijbel laat zien. Ook is er nog veel wat door mensen met het verstand begrepen wordt, maar nog niet in het hart beklijfd is.

Zo begrijpen mensen dat het belangrijk is om naar liefde te leven en vervolgens vullen ze met het verstand in wat met naar liefde leven bedoeld is. Daarbij bezien zij hun medemensen naar hun idee van wat liefde is. Dan is wel begrepen dat liefde belangrijk is, maar het is nog niet in het hart beklijfd. Een voorbeeld is, dat veel gelovige mensen met Mijn lijden, Mijn sterven en Mijn opstaan uit de dood wel begrijpen, dat Ik dat voor hun zonden gedaan heb, dat Ik daarmee de zonden van alle mensen op Mij genomen heb, en dat is juist. Alleen heeft het toch nog een iets andere betekenis dan alom gedacht en gevoeld wordt. Want Ik heb daarmee niet de zonden van mensen zonder gevolgen gemaakt. Ik heb met Mijn daad er voor gezorgd, dat zonde overwonnen is. Dat betekent, dat geen zonde meer een belemmering is om tot werkelijk leven te komen. Zou Ik dat niet overwonnen hebben, dan zou de zonde de mens in de eeuwige dood van zijn zonde gehouden hebben.

Zonder Mijn overwinning zou de dood door geen mens te overwinnen zijn. Daarom ben Ik Mens geworden, uit liefde voor jullie allemaal. Daarmee heb Ik wel de overwinning van alle zonde behaald, maar dat ontslaat niemand ervan om de weg te gaan, die nodig is om Mijn verlossing tot werkelijkheid te maken. Wie Mij volgt, zal eeuwig leven, dat heb Ik met Mijn sterven en opstanding veiliggesteld. Daarmee is iedereen behouden voor het ware leven, voor werkelijke liefde. Maar pas als die ware liefde in het hart de eigenheid van iemand geworden is en niet alleen met het verstand begrepen is en nagestreefd wordt, maar geheel vanuit het hart, heeft ook die mens in Mijn Naam overwonnen. Wat iedereen nog in zijn hart te begrijpen heeft, is dat Ik het doe, wat iemand ook kiest. Daarom komt het hoe dan ook goed. Voel dat maar in je hart!

Hemels Brood 5005

Een mens kan dichter en minder dicht bij Mij komen. Dat ligt aan iemands gemoedstoestand, aan zijn eerlijkheid, aan zijn zelfkennis, aan zijn bereidheid stil te zijn, aan zijn mate van nederigheid, aan zijn besef van Wie Ik Ben, aan zijn zuiverheid, aan zijn overtuigingen, aan zijn wil, aan zijn mate van liefde voor Mij en zijn medemensen, en aan meer. Wie dicht bij Mij wil komen, die komt dicht bij Mij. Want wie werkelijk dicht bij Mij wil komen, die heeft Mij lief en wie Mij liefheeft, die voldoet aan alle voorwaarden om dicht bij Mij te kunnen komen. Alleen, wie Mij niet kent, hoe zou hij Mij lief kunnen hebben en hoe zou hij dan dicht bij Mij kunnen komen?

Iedereen kan Mij leren kennen in Mijn liefde voor hem, voor iedereen. Dat is wat op aarde gebeurt, dat iedereen de gelegenheid krijgt om Mij te leren kennen. Dat iedereen Mijn liefde voor hem en voor alle mensen kan leren kennen, zelf, in zijn hart, Mijn liefde kan gaan voelen. Want niemand kan tot liefde voor Mij komen zonder eerst Mijn onvoorwaardelijke liefde voor hem persoonlijk te gaan voelen. Hoe minder iemand Mijn liefde voor hem voelt en beseft, des te minder zal hij liefde voor Mij voelen en beseffen. Evengoed is in ieder mensenhart liefde van Mij voor hem aanwezig, maar ook van hem voor Mij. Maar dat is niet iedereen zich bewust, dat wordt niet door iedereen beseft.

Alles wat op aarde gebeurt, heeft ten doel om iedereen tot Mij, tot Mijn ware liefde, tot het ware leven te brengen. Dat is tot het bewuste besef van Mijn liefde, het werkelijke leven en tot zijn liefde voor Mij. Daarvoor is iedereen tijd en een weg gegeven om te gaan. Hoe meer iemand zijn weg ten goede gaat, des te dichter komt hij in zijn hart bij Mij en gaat hij Mij beter leren kennen en Mijn liefde in hem voelen en zijn liefde voor Mij voelen. Uit die liefde voor Mij gaat hij ook liefde voor zijn medemensen voelen en in zijn handelen toepassen. Dit lijkt heel eenvoudig maar in de praktijk duurt dit jaren, zo niet eeuwen, over de totale mensheid gezien.

Wie dicht bij Mij wil zijn, die kent Mij in zijn hart, die voelt Mijn liefde voor hem en voor iedereen, die voelt liefde voor Mij en zijn medemensen en die is daarmee dicht, heel dicht bij Mij. En dat, lief kind, zal Ik niemand onthouden, wie eenmaal dicht bij Mij is, blijft altijd dicht bij Mij!

Hemels Brood 5006

Als iemand pijn heeft door onrecht, en je hebt zelf ook pijn gevoeld door onrecht, dan ken je de pijn van de ander en weet je wat hij voelt. Je kunt je in zijn sfeer verplaatsen, hem tegemoet komen en tot troost zijn. Zo ken en weet Ik alle onrecht en de pijn en het ongemak wat mensen daardoor meemaken. Vanwege de vrije wil kan Ik het niet wegnemen, maar Ik kan wel troost geven en helpen, Ik kan dragen en draaglijk maken. Ik kan oplossingen bieden en wijsheid uit liefde tonen om aan te nemen.

Niemand hoeft alleen pijn te dragen, niemand hoeft alleen zijn, voor hem moeilijke, weg te gaan. Iedereen kan altijd bij Mij komen. En denk niet, dat dat toch niet helpt, want Ik help altijd. Alleen, niet altijd zoals de mens het verwacht, of zoals de mens zou willen of invult. Ik neem niets weg voordat het doel bereikt is. Alles, alle liefde en alle afdwaling van liefde, heeft van Mij hetzelfde doel gekregen. Zodanig, dat er niets gebeurt of het dient het door Mij ingestelde doel: iedereen persoonlijk en allen tezamen tot werkelijk leven te brengen. Zou Ik daar iets van af doen, dan zou er een hiaat ontstaan in het verloop van alles wat hetzelfde ten doel heeft, gelukzaligheid voor alle mensen. Daarom blijft alles gaan, zoals het gaat. Maar wees er van overtuigd, dat alles Mijn wijze liefde ten grondslag heeft. Ik weet hoe moeilijk het is met al die heel gemene en mensonterende gebeurtenissen, die dan eens hier en dan eens daar veel mensen pijn en verdriet doen. Het lijkt niet op te houden.

Het zal ophouden, maar niet eerder dan dat de maat vol is. Alleen Ik weet wanneer de maat vol is, wanneer aan de wereld een eind komt, wanneer het genoeg is en het doel bereikt is. En jullie zullen het weten, op het moment dat Ik bepaald heb en het jullie laat weten, omdat het dan zo is, als het moet zijn, zoals het nu is, zoals het moet zijn. En al die mensen die blind zijn voor wat hun doen en laten teweeg brengt en in hun arrogantie en hun hoogmoedigheid denken, dat zij het weten, zullen zien welke weg zij gegaan zijn, eerst hun afvalligheid en vervolgens hoe Mijn liefde al hun afvalligheid toch zo gekeerd heeft, dat Mijn doel, werkelijk gelukzalig leven voor alle mensen, bereikt is. Dan zal hun berouw groot zijn en hun verlossing hen tot grote dankbaarheid en liefde voor Mij brengen. En Mijn liefdevolle genade zal ook hen opnemen in Mijn hemel, waar de vreugde over hun berouw groot zal zijn. En alles zal goed zijn, hemels goed.

Hemels Brood 5007

Voor alles is een tijd, een mogelijkheid, een plaats, maar die tijd, die mogelijkheid, die plaats is door Mij bepaald voor alles en iedereen en dat allemaal wel op zo’n wijze, dat toch iedereen de vrije wil behoudt, zonder te weten wanneer, waar, wat mogelijk is. Dat zal zo zijn, zolang er nog afdwaling van waarheid en liefde is. Alle afdwaling van waarheid en liefde hebben effect op iedereen, ook op degenen die op dat moment in waarheid en liefde zijn.

Het is nederigheid om dat te dragen en zonder verzet aan te nemen, in het besef dat Ik alles draag en het door de vrijheid van wil niet anders kan zijn, dan dat ook goede liefdevolle mensen, die Mij liefhebben en er naar streven, naar waarheid en liefde te handelen, er ongemak van ondervinden. Ook dit ongemak heeft tijd, mogelijkheid en plaats gekregen in dienstbaarheid aan alle mensen en het doel dat voor iedereen van het grootste levensbelang is. Wie dit enorme belang voor het werkelijk zijn begrijpt, zal ervaren dat hij de kracht van Mij krijgt om het ongemak wat hem treft te kunnen dragen en daarmee ook beseffen, dat Ik zijn ongemak draag. Ook zal diegene beseffen, dat het ongemak wat hem treft, niet zomaar hem toevallig treft en ook al begrijpt hij niet hoezo dit ongemak hem treft, het doet voor hem niets af aan zijn vertrouwen op Mij en zijn liefde voor Mij.

Niemand treft ongemak om niets, als een toevallige gebeurtenis, die er nu eenmaal is. Maar het is niet nodig en ook vaak niet mogelijk, om precies te weten waarom dit of dat iemand overkomt. Het is genoeg als in nederigheid aangenomen wordt, wat is en gebeurt, in vertrouwen dat niets straf is en dat ook goede mensen getroffen worden door ongemak, zonder dat zij daar zelf ook maar iets aan bijgedragen hebben, maar door Mij aangewezen zijn, om dat mee te maken in de kracht en de liefde van Mij, voor hun medemensen en in dienstbaarheid aan het doel van verblijf op aarde, om alle mensen van alle eeuwen tot werkelijk leven, tot waarheid en liefde, tot eeuwige gelukzaligheid te brengen.

Voor de één kan het lering zijn, voor een ander dienstbaarheid, maar alleen Ik weet wat nodig is, weet tijd, weet jaar, weet dag, weet plaats en weet wat mogelijk is. Alleen Ik weet wat goed is en iedereen tot werkelijk eeuwig leven brengt. Vertrouw erop, dat Ik iedereen tot eeuwig gelukzalig leven breng!

Hemels Brood 5008

Ieder mens op zich en alle mensen tezamen komen tot eenheid in Mij, jullie Schepper en hemelse Vader. Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen karakter en daarbij de vrijheid van wil, waarmee ieder mens vrij zijn keuze van handelen bepaalt. Al die verschillende mensen zouden niet in Mij tezamen tot eenheid kunnen komen, als zij niet zodanig zouden zijn, dat die eenheid in Mij mogelijk is. Daarom kan het niet anders zijn, dan dat ieder uniek mens, met zijn geheel vrije keus van handelen, toch hoe dan ook zodanig plaats heeft, dat hij met alle mensen tezamen tot eenheid in Mij komt en dat geldt voor alle mensen. Niet één mens valt daar buiten, niet één.

Kun je dat begrijpen, dat jij, volkomen uniek mens, met al je eigen vrije keuzen, met je voorkeuren en je afkeuren, met je genoegen en je ongenoegen, met al wat je begrijpt en al wat je nog niet begrijpt, met al je opvattingen die zuiver of onzuiver zijn, met al je wisselingen van humeur en aanverwante keuzen, met alle verleidingen die je soms weerstaat en waar je soms aan toegeeft, met alle verschillen die je wel en niet kunt bedenken, kun je dat begrijpen, dat je, zo uniek en verschillend als je maar kunt zijn, toch met al die andere geheel unieke en verschillende mensen, tot eenheid komt in Mij? Je kunt zijn zoals je wilt, iedereen kan zijn zoals hij wil, toch komen jullie allen tot eenheid in Mij. Niemand hetzelfde, in Mij allen in eenheid hetzelfde, Mij.

Jij, uniek deel van Mij, blijft altijd uniek deel van Mij. Wat je ook kiest, wat je ook doet, waar je maar gaat of staat, je blijft altijd dat unieke deel van Mij en ieder mens blijft altijd zijn eigen unieke deel van Mij en al die unieke deeltjes, die jullie allemaal ieder voor zich zijn, die blijven tezamen altijd met elkaar hetzelfde deel, in dezelfde eenheid in Mij, altijd. Want Ik ben en blijf altijd Dezelfde, eeuwig werkelijk Leven. Als Ik eeuwig Dezelfde eeuwig Ben en blijf, dan kan het niet anders dan dat alle deeltjes van Mij ook eeuwig en altijd Mijn zelfde deeltjes blijven en in Mij altijd tot eenheid met Mij blijven passen. Toch ben jij, zoals jij jij bent. Toch ben jij deel van Mijn liefde zoals jij van den beginne deel van Mijn liefde bent.

Zo is iedereen altijd deel van Mijn liefde en tezamen één in Mijn liefde. Mijn liefde, Mijn Leven. Ik heb jou lief, dat zal nooit anders zijn, jij bent Mijn liefde, hoe zou Ik anders kunnen, dan je liefhebben, dan alle mensen liefhebben, Ik Ben Zelf volmaakt liefde, tezamen in Mij zijn jullie dan ook Mijn liefde! De ware eenheid in Mij, liefde.

Hemels Brood 5009

Als hier een deur sluit, gaat daar een raam open. Wat ten goede gebeurt, gebeurt met Mijn Zegen. Wat niet ten goede gebeurt, zal Mijn Hand ten goede keren. Dat wil niet zeggen, dat degene die aandeel heeft aan wat niet ten goede gebeurt, aan Mij geen verantwoording hoeft te geven. Want Ik ken alle soorten van verleiding, Ik ken alle soorten van behoeften, Ik ken alle soorten van blindheid, van eigendunk, van starheid, waar Satan gebruik van kan maken, zonder dat iemand het bedoelt om Satan gelegenheid te geven. Maar Satan kijkt niet naar bedoelingen, Satan neemt waar de mogelijkheid zich voordoet.

Het is dan ook niet Satan die de mogelijkheid creëert, dat doet de mens. Satan heeft de macht niet om mogelijkheden te creëren. De mens creëert zelf de mogelijkheid, Satan maakt daar gebruik van. Dat is zijn kracht. Als Satan ziet dat iemand ergens behoefte aan heeft, is dat voor hem een mogelijkheid diegene te verleiden. Dan komt hij met een heel aanlokkelijk aanbod. Het is vervolgens de mens die de keuze heeft om de verleiding van Satan wel of niet te weerstaan. Satan op zich heeft geen macht, totdat iemand op zijn verleiding in gaat. Zo doet Satan eigenlijk niets, voordat de mens hem gelegenheid geeft en dan kan Satan nog pas iets nemen, als de mens op zijn verleiding in gaat. Satan heeft geen macht, het is altijd de mens zelf die hem wel of geen macht geeft.

Elke ijdelheid, elke hoogmoed, elke zelfgenoegzaamheid, elke behoefte, elk eigenbelang, elk misnoegen, enzovoorts, al is het nog zo weinig, geeft Satan gelegenheid tot verleiding, alleen tot verleiding. Zijn macht begint pas, als de mens in gaat op zijn verleiding. Als de mens bijvoorbeeld de verleiding niet weerstaat om van een leugen gebruik te maken, omdat Satan hem voorspiegelt dat hij daarmee zijn probleem kan oplossen. En ja, dan beginnen de problemen pas echt, want dan heeft Satan macht. De meeste mensen hebben hier geen enkel besef van. Maar wie dit leest, is gewaarschuwd, niet Satan heeft macht, maar de mens geeft hem macht als hij niet in waarheid, in liefde, in nederigheid blijft.

Toch zal Mijn liefdevolle Hand alles ten goede doen keren.

Hemels Brood 5010

Je kunt niet recht maken, wat recht is, omdat een ander zegt, dat het krom is. Als iemand een rechte weg als krom ziet, is zijn blik vertekend. Probeer niet de rechte weg recht te maken, maar verdraag het, dat de ander de rechte weg nog als krom ziet, want diens blik is nog vertekend en alleen Ik weet hoe die blik tot zuiver recht te brengen is. Nu is niet de tijd, niet voor jou, niet voor de ander.

Alle tijd is Mijn tijd en Mijn tijd kan niemand zich toe-eigenen. Dat wil zeggen, iemand kan wel willen dat het tijd is om een situatie te veranderen, dat het tijd is dat iemand tot betere inzichten komt, dat het tijd is dat iets ophoudt, maar tijd is Mijn tijd en Ik bedien de tijd. Verandering, het verkrijgen van beter inzicht, het stoppen van iets wat niet gewenst is, is aan Mij op Mijn tijd. Niemand kan dat van een ander afdwingen, omdat iets hem stoort, omdat hij zich onprettig bejegend voelt, omdat hij vindt dat hij gelijk heeft, omdat hij het wel

genoeg vindt enzovoorts. Tijd is Mijn tijd, evenals plaats en mogelijkheid.

De vrije keus is aan de mens en veel mensen kiezen ervoor, tijd naar hun hand te zetten, plaats en mogelijkheid naar hun hand te zetten. Het enige wat zij daarmee bereiken, is een vertroebeld zicht, krom zicht, vertekend zicht en wat zij daarmee verliezen, is het vermogen om juist onderscheid te kunnen maken tussen waar en niet waar, tussen goed en niet goed, onderscheid te kunnen maken tussen wat de ander bedoelt en wat zij door hun vertekend zicht denken te voelen dat bedoeld wordt. Dat zijn dan ook vaak de momenten, dat Satan zich ermee gaat bemoeien en barricades opwerpt tussen twee of meer mensen, waardoor het zicht op elkaar nog verder vertroebelt. Iedereen heeft de vrije keus, de vrije wil. Maar dat wil niet zeggen, dat iedere keus iets goeds bewerkt. Dat wil niet zeggen, dat iedere keus wel door Mij ten goede gekeerd wordt, zonder dat dit consequenties heeft voor degene die die keuze maakt. Door Mij wordt wel elke keus ten goede gekeerd, zodat Mijn doel voor alle mensen behouden blijft, maar dat gebeurt niet zonder dat degene die een afdwalende keus maakt, niet ook tot het inzicht van zijn keus hoeft te komen.

Juist dat wordt meestal uit het oog verloren, bij de gedachte dat Mijn Hand alles wel ten goede zal keren. Ja, maar juist dan mengt Satan zich er in, als het zicht niet meer recht is en mensen met elkaars mening in conflict komen. En dan is tijd aan Mij, want Ik houd eeuwig vast aan Mijn doel: gelukzalig waar leven voor alle mensen. Gezegend alle mensen die hun vrije keus niet loslaten, maar daar aan gelijk stellen!

Hemels Brood 5011

Een offer met het hart gebracht, neem Ik onmiddellijk op en stijgt onmiddellijk naar Mijn hemel omhoog. Een offer uit het hart gebracht, geeft kracht uit zegen van Mij en goede gevolgen, die uitstralen naar de hele mensheid. Het enige juiste offer is het offer met het hart gedaan, in nederigheid en heeft alleen kracht, als diegene de minste kan zijn in de situatie. Alleen degene die de minste is in een situatie heeft onmiddellijk een verbinding met Mij, waardoor hij onmiddellijk ziet en weet hoe het beste met de situatie om te gaan en wat te doen om vrede en liefde terug te brengen in de situatie.

Iemand die het accepteert de minste te zijn in een situatie waarbij hem tekort gedaan wordt, in een situatie waarin hij onheus bejegend wordt, offert aan Mij het respect wat hij eigenlijk verdiende te krijgen, maar niet krijgt. Offert hoe hij eigenlijk geloofd zou moeten worden, maar niet geloofd wordt, aan Mij. Dat zijn de offerranden die tot in Mijn hemel opstijgen en die kracht, liefde en inzicht uit Mij in hem omhoog trekken. Maar de minste zijn wil niet zeggen, het goede vermogen wat Ik hem in zijn hart geef, niet gebruiken. Wie in zijn hart volkomen de minste kan zijn, die mag in alle zachtmoedigheid iets aan een onaangename situatie doen. Niet om zichzelf te rehabiliteren, want dan zou hij onmiddellijk de minste niet meer zijn, maar om Mijn liefde en Mijn vrede terug te brengen in de ontstane situatie, uit liefde voor Mij en alle betrokkenen.

Het juiste offer geeft aan degene die werkelijk de minste is, al het nodige uit Mij om tot vrede te komen. Want in degene die de minste kan zijn, is Mijn liefde de grootste kracht die het allerbeste kan bewerken. Maar wie het juiste offer wil brengen, in alle nederigheid de minste wil zijn, zal eerst tot een zuiver zicht op zichzelf moeten komen. En dat zal hem het beste lukken door liefde voor Mij. Want alleen werkelijke liefde voor Mij geeft de juiste kracht, die nodig is, om de intentie om de minste te zijn, in het werkelijk de minste kunnen zijn, mogelijk maakt. Want de minste willen zijn, is nog niet de minste zijn. Maar wie Mij zuiver liefheeft en daar aan vasthoudt, die kan er in nederigheid toe komen de minste te zijn. In Mijn liefde.

Hemels Brood 5012

Van sommige vruchten is de schil hard, maar het vruchtvlees zacht en zoet, heerlijk fris om te eten. Wie zich niet de moeite getroost om door de harde schil heen te komen, komt niet bij het heerlijke voedzame vruchtvlees. Wie zich laat afschrikken door de harde bast, komt niet tot het heerlijke maal wat de vrucht in zich verborgen houdt. Zo is het ook bij mensen. Wie op het uiterlijk afgaat, op de indruk die iemand maakt, zonder verder naar het innerlijk van die mens te kijken, zonder door te dringen tot wat in die mens aan goeds leeft, die mist daardoor levensvoeding en het plezier van de goedheid van die mens.

Goede vruchten hebben vaak een harde bast. Van goede mensen wordt, door hun harde aanpak, nogal eens hun innerlijk zachte gemoed niet gezien. Maar Ik heb de vrucht een harde buitenkant gegeven en zo heb Ik ook sommige mensen een hardere aanpak gegeven. Wie die harde aanpak, die oprecht gemeend is en als de harde bast van de vrucht is, door Mij gegeven, schuwt, gaat daarmee voorbij aan wat het hem aan goedheid kan geven. Ik heb het niet over mensen die hard zijn om eigengewin, want hun innerlijk is als een smakeloze vrucht, die uitgespuugd wordt, omdat deze, na de moeite om de bast te doorbreken, afschuwelijk van smaak blijkt te zijn. Hoe is de goede vrucht met de harde bast te onderscheiden van de smakeloze? Hoe is de hardere mens, die vanuit een goed en zachtmoedig hart handelt, te onderscheiden van de harde naar eigengewin handelende mens?

Elke boom, elke struik ontstaat uit het zaad van de vrucht. Al gauw leert men de boom herkennen van de smakeloze vrucht en zo leer je de harde doch goede mens herkennen, door de zegen die hij op zijn daden ontvangt van Mij. Daaraan is te herkennen dat diens harde aanpak Mijn gave is, met redenen die Mij aangaan. Verwar de vruchten met een harde bast die zoet en smaakvol zijn, niet met de vruchten met een harde bast die geen smaak hebben. Wie oren heeft, die hore. Maar in het oprechte, geheel eerlijke en Mij om waarheid vragende hart, zal de ware vrucht en haar innerlijk goed smakende vruchtvlees, steeds herkend worden als Mijn zegen en als voeding dienen ten goede aan Mij en alle mensen.

Hemels Brood 5013

Sommige mensen vinden Mij een strenge God. En ja, van tijd tot tijd ben Ik streng. Maar deze strengheid komt voort uit ware liefde. Maar het is niet de strengheid waarmee mensen nog al eens hun medemensen bejegenen. Waarbij zij voor hun strengheid redenen aandragen, die buiten hun verantwoordelijkheid zouden liggen. Bijvoorbeeld wordt vaak gezegd, zo zijn de regels. En of die regels daarbij wel of niet zinvol zijn, dat doet er daarbij niet toe. Veel regels en wetten waaraan streng vastgehouden wordt, hebben eigenlijk helemaal geen nut of hebben hun nut in de veranderende tijden al lang verloren, zonder dat die regels en wetten aangepast zijn.

Als Ik streng ben, dan heeft dat altijd een hele goede en belangrijke reden, belangrijk voor het bereiken van het ware levensgeluk voor alle mensen. Mijn ware liefde weet in haar wijsheid wanneer het niet anders kan dan met strengheid, om het goede, ware te bereiken. Want het komt heel regelmatig voor dat mensen keuzen maken, waarvan zij de gevolgen niet serieus nemen. Dan is het nodig om hen er bewust van te maken, dat hun keuze veel meer kwaad kan doen, dan zij voor mogelijk houden. En als daarvoor een strenge aanpak nodig is, dan zal Ik uit grote liefde voor die mens hem met een strenge Hand aanpakken. Dan kan Ik hem plaatsen in een strak geordende situatie of naast een streng handhavende medemens, zodat hij tot besef komt.

Maar veel mensen beseffen niet hoeveel liefde Ik daarbij voor hen heb, keren zich van Mij af, omdat zij in Mijn strenge aanpak geen liefde terugvinden. Toch, in Mijn strenge aanpak is Mijn grootste liefde verborgen. Wat voor Vader zou Ik zijn, als Ik het noodlot dat iemand over zich afroept met zijn gedragingen, met zijn opvattingen, met zijn handelen, niet met strenge Hand zou tegengaan en hem aan de eeuwige dood zou overlaten, met alle ellende die dat hem zou geven? Dan ben Ik liever, veel liever, die strenge, niet geliefde God, die wel al zijn kinderen redt en tot grote gelukzaligheid brengt.

Maar zie Ik in je hart, dat je Mij met al Mijn strengheid toch lief hebt, toch beseft dat Mijn strenge aanpak Mijn liefde voor jou is, dan is Mijn vreugde groot, in jouw hart en in Mijn hart, ware liefde.

Hemels Brood 5014

Degene die het het beste weet, heeft de meeste verantwoording om het goed te doen. Maar het is niet zijn taak om de ander te veranderen en hij is niet verantwoordelijk voor wat een ander niet goed doet. Dus als ergens een conflict over ontstaat, gaat het niet om wie gelijk heeft, of om wie het niet goed gedaan heeft, of niet goed doet, maar het gaat er om, dat degene die het beste weet hoe Ik graag zie dat jullie met elkaar omgaan, zich daar zoveel hij kan, aan houdt. Dat kan zijn, geen weerstand bieden aan datgene, wat met weerstand tot een ernstigere situatie kan leiden. Uitleg geven, zolang dat in redelijkheid blijft en de gemoederen niet verhit.

Ik weet dat het niet gemakkelijk is om de wijste te zijn, om de minste te zijn, om iemand gelijk te geven, die geen gelijk heeft. Toch is het nodig de wijste, de minste te zijn en gelijk te geven aan iemand die dat hebben wil. Er staat geschreven, vraagt iemand je mantel, geef hem ook je rok, prest iemand je een mijl met hem te gaan, ga er twee. In rust en vrede is meer te bereiken, dan in het tegenovergestelde ervan. Pas als het echt niet meer anders kan, en er gevaar aan de situatie verbonden is, kan het nodige verweer gegeven worden, maar niet zonder Mijn raad op te volgen, die in het hart duidelijk als Mijn raad herkend moet zijn. Maar wie in zich het ongemak van een situatie voelt, die zal er moeite mee hebben, Mijn raad in zijn hart te herkennen, zonder zijn eigen gevoelens er voor te hebben. Want als eenmaal het gevoel van ongemak door een situatie ontstaan is, dan is dat al een belemmering om Mijn raad zuiver te kunnen verstaan.

Voor iedereen geldt, de ander kun je niet veranderen, jezelf kun je alleen veranderen samen met Mij. Want alleen Ik verander mensen, alleen Ik weet wanneer het de tijd daarvoor is. Als je weet hoe Ik het graag zie dat mensen met elkaar omgaan, dan is het aan jou om het zoveel mogelijk zo te doen. Of die ander dat al doet, zoals Ik het graag zie, is niet jouw verantwoordelijkheid. Als je diegene uit liefde wilt helpen en dat zuiver vanuit de liefde van Mij in je hart kunt, geef Ik je de zegen het te doen. Zorg anders dat je het zelf doet, zoals Ik het graag zie en laat het gedrag van de ander aan Mij over. Als goede mensen dit vaker ter harte zouden nemen, zou er bij gelovigen onderling meer vrede zijn. In je hart vind je altijd Mijn liefdevolle waarheid en raad. Je bent daar in liefde altijd mee geholpen!

Hemels Brood 5015

Hoeveel mensen denk je dat serieus elke dag contact met Mij zoeken in hun hart, om met Mij te spreken, om uitleg van Mij te krijgen over werkelijk leven en Mijn Woord? Wereldwijd zijn het er meer dan je denkt, maar veel minder dan zou kunnen. En het zijn ook niet vooral de kerkelijk gelovige mensen. In vergelijking met het aantal mensen dat op aarde is, is het maar een handjevol mensen. Is dat genoeg? Is dat genoeg om bemerkt te worden door de wereld?

Al zouden er twee of driemaal zoveel zijn, de wereld zou het evengoed niet bemerken. Want haar aandacht is op zichzelf gericht. Al is de aandacht van heel veel mensen niet op Mij gericht, Mijn aandacht is wel op alle mensen en het ware heil voor alle mensen gericht. En dat is voor ieders ware leven, voor ieders geluk, uiteindelijk wel genoeg. Ieder mens die in zijn hart bij Mij komt, om contact met Mij te hebben, om Mijn liefde in zijn hart te voelen, om raad aan Mij te vragen, om met Mij te spreken en uitleg van Mij te krijgen over alles wat hem bezighoudt, is een eenling in de wereld, een eenzame reiziger, die nauwelijks opvalt in de menigte of eenzaam door de woestijn trekt en, zo nu en dan een gelijke ontmoetend, zijn weg gaat. Maar bij de heldere waterstromen in sommige oorden komen zij tezamen, buiten de wereld om, om met elkaar Mij te ontmoeten en gezamenlijk Mijn Woord te horen en om gevoed te worden met de kracht van Mijn liefde, om elkaar in Mijn liefde te herkennen, zodat zij staande kunnen blijven in de wereld, ongezien staande kunnen blijven in de woestijn van de wereld.

Geliefde kinderen van Mij, al zijn jullie met weinig, jullie kracht uit Mijn liefde is groot, als je vasthoudt aan je contact met Mij in je hart, als je niet toegeeft aan de verleiding van de wereld, die de leugen als waarheid genoeg vindt. Die zelfs de leugen nog verdraait. Die zelfs de waarheid gebruikt om betrouwbaar over te komen en juist dan nog veel onbetrouwbaarder is, omdat het alleen het deel waarheid laat zien, maar de leugen, die zij daarmee bedekt, verborgen houdt, voor de goedgelovige. Ga niet alleen op waarheid af, kom bij Mij in je hart en wees heel alert, dan laat Mijn liefde in je hart je zien, wat er aan leugens onder die waarheid verborgen gehouden wordt en benut wordt voor eigen gewin. Wees zachtmoedig als de duif, maar zo slim als de slang, dat wil zeggen, wees lief, maar ook wijs en kijk onder de steen van waarheid naar het ongedierte wat daar haar onverkwikkelijke werk doet.

Want juist jullie, Mijn geliefde kinderen, die Mij dagelijks in jullie hart in Mijn liefde ontmoeten, kunnen dat zien, wat de arme goedwillende mensen, die Mij nog niet in hun hart ontmoeten, niet kunnen zien. En juist jullie kunnen met Mijn liefde en zegen al die arme mensen tot zicht brengen, door ze in hun hart bij Mij te brengen, als Ik hen op je pad breng en Ik je in je hart daarvoor roep. Jouw dagelijks contact met Mij in je hart is van groot belang voor alle mensen. Dus kom en blijf komen, elke dag, zo vaak je wilt.

Hemels Brood 5016

Lieve mensen, het is op aarde voor velen bepaald geen paradijs, terwijl anderen in weelde leven. De verschillen tussen de armen en de rijken zijn groot en de kloof lijkt niet te overbruggen. Dat is op aarde. Maar zo is het niet in Mijn hemel. En hoewel jullie allen op aarde verblijven in een materieel lichaam, omringd met materiële zaken en gebouwen, is jullie leven in die materie geen materie, maar geest. In Mijn hemelen is geen materie, daar is alleen geest, Mijn Geest. Al zijn jullie in de materie op aarde, toch kun je daar ook in Mijn hemel komen, in de geest. Het kost op aarde  moeite, om in de materie levend, toch die geest los te maken van die materie en tot volkomen geestelijk leven te komen.

Om jullie daarbij te helpen ben Ik in de materie op aarde gekomen, op aarde geboren. Uit de reinheid van Geest, in het stoffelijke lichaam als mens. Met in Mijn materiële lichaam, Mijn Goddelijke Geest, het ware eeuwige Leven. In een stal, als de minste onder de mensen, ben Ik geboren, de Koning van alle Leven. Maar Ik ben door veel mensen niet herkend als koning, omdat een koning niet in een stal geboren wordt, maar in een paleis en direct met rijkdom omringd wordt. Mijn paleis was de stal en Mijn rijkdom was en is liefde, oneindig ware liefde. Heel eenvoudig was het kribje waarin Ik gelegd ben, net zo kwetsbaar als iedere andere baby na zijn geboorte op aarde is. En toch sterk in het werkelijke leven, God Zelf, Koning van alle leven, het werkelijke Leven, ware volmaakte liefde.

Geen koning zoals mensen zich een koning voorstellen, met macht en overheersing, juist zonder macht, zonder overheersing. En dat viel tegen. Want Ik stelde geen legers samen om de overheerser te overwinnen, Ik deelde geen wapens uit om de vermeende vijanden te verslaan en te doden. Ik vertelde over liefde en Ik gaf liefde, Ik liet mensen zien hoe de minste te zijn en daarmee de hemel op aarde te zijn, te bereiken. Ik leerde de mensen af te zien van eigen gewin en macht, om vast te houden aan waarheid en elkaar als vrienden, als zusters en broeders in liefde te bejegenen. Ik liet Mij kruisigen en doden en Ik liet zien dat wel het lichaam, maar nooit de Geest gedood kan worden. Dat het leven eeuwig leven is en los van het lichaam geen dood kent. Dat werkelijk leven in Mijn hemelen eeuwig is, ware liefde.

Daarom ben Ik op aarde gekomen, geboren in een stal, in het materiële lichaam de minste, in de Geest Koning van alle leven, het werkelijk Leven Zelf, de Enige, werkelijke volmaakte liefde. Geboren op aarde, voor jou.

Hemels Brood 5017

Ergens in je hart word Ik geboren. Ergens in je hart ben Ik geboren. Dat kan gisteren geweest zijn, of vorig jaar, dat kan vandaag gebeuren, of morgen, of pas volgend jaar. Maar in je hart word Ik geboren, in je hart ben Ik geboren. Ik, eenvoud, liefde, waarheid. Ik, geduld, vergeving, zachtmoedigheid. Ik, Goddelijk besef van leven, van bestaan, van zijn. Ik, jouw werkelijke leven, jouw eigenheid in nederigheid, jouw wezenlijkheid. In jouw hart word Ik geboren, in jouw hart ben Ik geboren, altijd al, eeuwen geleden en in de verste toekomst, of nu, op dit moment.

In jouw hart geboren, ben Ik Alleen, de Enige waarheid, de Enige liefde, de Enige wijsheid, de Enige Mens. In jouw hart geboren, ben Ik het licht, het vuur, de warmte, altijd herkenbaar in je hart, helder en stralend, of een klein vonkje in duisternis, bijna niet opgemerkt. En wat Ik doe vanuit jouw hart, nadat Mijn geboorte in jouw hart door jou is opgemerkt, ligt helemaal in jouw hand. Je kunt Mij laten groeien tot een groot helder stralend licht, met Mijn vuur je medemensen verwarmen, of Mij als een nietig vonkje, wat er in je hart altijd zal zijn, onbenut klein, maar wel aanwezig, laten. Mijn geboorte in jouw hart is eeuwig en kan eeuwig duren.

Maar in werkelijkheid ben Ik eeuwig al geboren in jouw hart. Kom en zie Wie Ik eeuwig al Ben, waarheid, liefde, wijsheid, God zelf in Jezus Christus, geboren op aarde in de harten van alle mensen, in het eenvoudigste centrum van ieder mensenhart. De engelen zingen, de hemel staat wijd open, het eeuwig grootste licht straalt tot in de verste verte, wees blij, wees vol vreugde, want God is in ieder mens werkelijk Mens, werkelijk liefde, werkelijk wijsheid, werkelijk zachtmoedig, werkelijk bestaan, waarheid, goedheid, vrede, oprechte zuivere nederigheid, in alles en iedereen, eeuwig werkelijk Leven.

Vrees niet, want Ik verkondig jullie allemaal grote blijdschap waaraan jullie allemaal deel zullen hebben. Aan jullie allemaal zal gegeven worden, zal gegeven zijn, het ware eeuwige volmaakte en gelukzalige Leven, Mijn eeuwig Goddelijk wijze Liefde!

Hemels Brood 5018

Stel je een ruimte voor van 1 cm³. Daar pas je niet in. Maar nu word je kleiner en kleiner. Je wordt kleiner dan 1 cm, nu pas je er wel in, maar er is weinig ruimte over. Je verkleint verder tot 1 mm, daardoor krijg je meer ruimte in die cm³. Je verkleint nog meer en nog meer en hoe meer je verkleint, des te groter wordt de cm³.  Zo klein als je zelf bent, zo groot wordt de ruimte om je heen, oneindig klein, maakt oneindig groot. Hoe kleiner je in jezelf wordt, des te meer ruimte krijg je om te doen en te laten wat goed is om te doen en te laten.

Ik heb alle ruimte, Ik ben alle ruimte, Ik ben klein en oneindig groot, maar kun jij je dat voorstellen? Met je verstand kun je berekeningen maken, modellen, vergelijkingen, tabellen, etc. Maar elke berekening komt in het oneindige uit, elke tabel, elke vergelijking. Begrijp je daardoor het leven beter, Mij, Wie Ik Ben, wat Ik kan, de omvang van alles, het heelal, en jouw bestaan in eeuwigheid? Je raakt met je kleine verstand verdwaald in de oneindig grote ruimte van de wetenschap. En hoe meer je met het verstand wilt begrijpen, des te kleiner word je in de uitgestrekte ruimte van het niets. Maar in je hart, in je zelf vind je Mij, heel klein, als je hart klein is. Maar zodra je zelf kleiner wordt in je hart, wordt je hart groter en ga je meer en meer zien van wat er in je hart aanwezig is. Want dat is klein, heel klein aanwezig. Maar hoe kleiner je zelf wordt in je hart, des te groter wordt alles wat in je hart aanwezig is, des te groter word ook Ik, waarheid, liefde, wijsheid, zodat je je daar aan kunt vasthouden. En zodra je je aan Mij, je Schepper, in je hart vasthoudt, kun je in de ruimte van je hart alles bereiken, overal komen, alles zien en begrijpen.

Alleen jij kunt je zelf zo klein maken, dat je in het zuiverste binnenste van je hart past en tot Mij kunt komen. Als jij je zo klein gemaakt hebt, tot in het zuiverste van je hart, dan gaat er een heel nieuwe wereld voor je open, die je niet zag toen je zo groot was, niet met je verstand, niet met een vergrootglas, niet met een microscoop. Omdat die nieuwe wereld er in het verstand niet is, maar in je hart, alleen in je hart. In jouw kleine hart is het mooiste, het beste, het zuiverste, het meest ware en goede, de eeuwig ware zuivere zachtmoedige wijze liefde. In jouw hart ben Ik, alles, iedereen, alle Leven. Hoe kleiner je in je hart wordt, des te meer kun je Mij zien in alles en iedereen en des te meer kun je werkelijk zijn, evenbeeld van Mij zijn, in volkomen gelukzaligheid: Leven.

Hemels Brood 5019

Ga je weg zoals je in je hart voelt dat goed is. Dat goed is voor je medemensen en niemand tekort doet. Let daarbij vooral op wat je als liefde, zachtmoedigheid en waarheid in je hart voelt en niet op wat mensen zeggen dat waar is en goed, of wat geschreven staat als waar en goed. Laat je eigen hart de graadmeter zijn van wat wel of niet goed is. Laat je door niets anders van de wijs brengen, blijf steeds bij je hart. Want in je hart ben Ik altijd aanwezig en als jij ernaar streeft om het goede te doen, naar waarheid en liefde te handelen, dan kun je ervan verzekerd zijn, dat Ik ervoor zorg dat jij in je hart precies kunt voelen wat wel of niet goed is en waar.

Mocht je af en toe niet zeker weten of het je hart wel is of misschien je verstand, je eigenbelang, of als ergernis je doof maakt, waardoor je je hart niet goed kunt verstaan, zoek dan toch niet buiten je, maar doe dan wat je het beste lijkt of laat het gaan, tot je wel weer kunt voelen wat je hart je zegt dat goed en waar is. Wat nog niet volmaakt bij je is, wordt door Mij heus tot volmaaktheid gebracht. Maar wel op zo’n manier, dat het jouw werk is je eigen te maken wat Ik je aanreik. Ik reik je niet alles tegelijk aan, maar altijd juist zoveel als Ik zie dat je aan kunt en zin heeft. Daarvoor is jou tijd gegeven, daarvoor is ieder mens tijd gegeven. En steeds kom je wat meer tot het zuivere ware levensbesef, tot besef van het doel van je leven, tot besef van Mijn liefde voor jou en voor alle mensen.

Het verblijf op aarde is niet altijd gemakkelijk, maar alles wat er gebeurt, wordt wel altijd door Mijn wijze liefde gedragen. Wie het goede en ware oprecht nastreeft, die is daarmee niet direct in alles volmaakt, maar wel op weg. Op weg met Mij, met Mijn liefde en Mijn wijsheid. Ik ga in liefde naast je, ook al ben je nog niet in alles al volkomen volmaakt ware liefde. Je bent Mijn kind, Ik heb je lief, zonder voorwaarden. Want Mijn ware liefde is onvoorwaardelijk, en jij mag in Mijn onvoorwaardelijke liefde leren en groeien tot je eeuwig in Mijn liefde zelf ook onvoorwaardelijke liefde bent en geeft. Je wilt het goed doen, dan doe je het al goed, ook al doe je het misschien nog niet volmaakt. Je leert en dat is goed. In Mijn ware liefde doe je het goed, omdat je naar het goede streeft: Mijn liefde!

Hemels Brood 5020

Hoe meer je ergens met je verstand over nadenkt, des te verder kom je van wat je hart erover zegt. En alles wat je bedenkt, geeft nieuwe bedenkingen, en weer nieuwe en dat gaat maar door. Op een gegeven moment kom je vast te zitten in al je verstandelijke overwegingen en is het moeilijk geworden om een keuze te maken, dan weet je niet meer wat het beste is om te kiezen. Je bent met al je denken zo ver van je hart geraakt, dat je het verschil niet meer voelt tussen wat je hart zegt en wat je verstand zegt.

Als je de dingen eenmaal intensief met je verstand aan het overdenken bent, kleeft dat vast en kun je dat moeilijk loslaten en naar je hart gaan. De feiten blijven zich aan je opdringen en je krijgt ze niet geordend: wat is belangrijk, wat is niet belangrijk? Steeds opnieuw maak je met je verstand overwegingen, omdat je zeker wilt zijn van de goede keus. Op je hart vertrouwen lijkt geen optie, want je hart houdt geen rekening met de feiten, het verstand houdt rekening met de feiten en dat is wat de meeste mensen belangrijk vinden, de feiten, uitgaan van de feiten. Maar in elke situatie is er een gemis aan feiten, feiten die, niet merkbaar, toch een aandeel hebben aan een situatie. Als je alleen afgaat op de bekende feiten, terwijl er ook altijd onbekende feiten zijn, heb je niets aan verstandelijke overwegingen.

Maar in de zuiverheid van het hart worden alle feiten wel degelijk opgemerkt. Want die zuiverheid in je hart ben Ik en Ik weet, zie en bemerk altijd alle feiten, tot in de oneindigheid. Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn hart te raadplegen. In werkelijkheid is dat, Mij raadplegen. Ook mensen die niet in Mijn bestaan geloven, maar wel in alle oprechtheid hun hart in het zuiverste deel raadplegen en daar naar luisteren, vragen eigenlijk Mij om raad en krijgen Mijn raad. Want Mijn liefde is onvoorwaardelijk en iemand hoeft Mij niet te erkennen, niet in Mij te geloven, om in zijn hart Mijn raad te kunnen krijgen. Dat is dan ook het grote misverstand dat velen over het geloof in Mij hebben: zonder dat zij in Mij en Mijn bestaan geloven, gaat het hen toch net zo goed en voelen zij in hun hart toch ook wat het beste is om te doen.

En ja, dat klopt, omdat Ik geen verschil maak tussen gelovigen en ongelovigen. Wie naar zijn hart komt, komt naar Mij, of diegene dat nu wel of niet beseft. Maar vaak wordt het verstand gebruikt om tot keuzen te komen, terwijl in het zuivere deel van het hart alles te vinden is wat het verstand niet vinden kan. In de zuiverheid van het hart ben Ik het Die de beste raad geeft, Die alles en iedereen kent, alle feiten van elke situatie weet en Die precies weet wat wel en wat niet belangrijk is voor de oplossing van een situatie. En zo is het, dat alle mensen tot goede dingen in staat zijn, als ze naar hun hart luisteren, of ze nu wel of niet in Mijn bestaan en Mijn liefde voor alle mensen geloven. Daarom, wie zegt dat het niet uitmaakt of je in Mij gelooft, omdat het in zijn leven toch ook goed gaat, die mist het besef dat het niet door hem zelf goed gaat, maar door Mij, door Mijn liefde voor alle mensen!

Hemels Brood 5021

De volkomen werkelijk volmaakte liefde is tegelijkertijd onlosmakelijk ook de volkomen werkelijk volmaakte wijsheid. De volmaakte wijsheid is altijd alleen de volmaakte liefde of, omgekeerd gezegd, is de volmaakte liefde altijd tegelijk de volmaakte wijsheid. Alleen tezamen zijn zij in Eén volmaakt. Wijsheid op zich is nooit volmaakt, liefde zonder wijsheid ook niet. Dus als iemand zich afvraagt: wat is in deze wijsheid? Laat hem zich dan eerst afvragen, wat is in deze ware liefde? En als hij daarop een waarheidsgetrouw antwoord wil, dan ben Ik de Enige Die hem dat kan geven.

Er zijn veel mensen die in allerlei situaties ernaar zoeken wijs met de situatie om te gaan, wijsheid op zich heeft een zekere waarde bij het oplossen van problemen. Wijsheid die gezocht wordt om bijvoorbeeld te bemiddelen tussen twee of meer partijen die het niet eens zijn met elkaar. Wie daarvoor nog geen ware liefde kan voelen en ware liefde als basis kan inzetten, die doet er goed aan problemen zo wijs mogelijk op te lossen voor alle betrokkenen. Dat op zich is al een bepaalde mate van liefde, waardoor de wijsheid tot meer werkelijke waarde komt, maar zonder de volkomen liefde nog niet volkomen is. Wie wijsheid gebruikt om de situatie naar zijn hand te zetten, uit eigenbelang, voor eigen gewin, blijft daarmee ver van ware liefde en die wijsheid levert misschien voor hem iets op, maar dat zal uiteindelijk niet die waarde hebben, die hij wilde en dacht te krijgen.

Liefde is wijsheid en wijsheid kan niet anders dan liefde zijn, of het is geen werkelijke wijsheid. Voor veel mensen is wijsheid bijzonder, er zijn wijze leermeesters; meer waarde heeft het om leermeester van werkelijke liefde te zijn, omdat alleen dan ook ware wijsheid geleerd wordt. Maar wijsheid wordt nog vaak apart van liefde gezien en heel nuttig gevonden. Heb Ik  nu, door dit allemaal zo uit te leggen, wijze woorden gesproken?

Ja, want het is pure ware liefde waarmee Ik deze uitleg aan jullie gegeven heb. Maar ze zijn alleen wijs, omdat het Mijn ware zuiver volmaakte liefde voor jullie allemaal is waarmee Ik deze woorden heb aangereikt. Zodat jullie meer gaan begrijpen hoe belangrijk het is om naar ware liefde te blijven zoeken, om tot ware werkelijk volmaakte liefde te komen in alles. Omdat die werkelijk volmaakte liefde jullie tot ware wijsheid brengt en volkomen volmaakte liefde jullie volmaakte gelukzaligheid geeft.

Hemels Brood 5022

Als er in de Bijbel staat dat Ik aan iemand verschenen ben, denk dan niet dat Ik als een geest ineens naast of voor iemand stond. Met aan iemand verschijnen wordt bedoeld, dat Ik in zijn besef gekomen ben. Dat diegene Mij in zichzelf aanwezig besefte en begreep dat Ik in contact met hem wilde zijn. Dat Ik in zijn besef hem vraag naar Mij te luisteren, omdat Ik hem wat te zeggen heb dat belangrijk is.

Ik kan in een droom aan iemand verschijnen, dan komt er voor diegene beeldvorming bij, maar Ik kan ook zonder droom in het besef van iemand verschijnen. Op die manier verschijn Ik ook in deze tijd aan mensen, om hen Mijn Woord nog eens duidelijker uit te leggen, of om hen voor vallen te behoeden, maar ook om wat belangrijk is voor hem en zijn medemensen te laten weten. Dus als ergens staat dat Ik aan iemand verschenen ben, dan ben Ik in alle duidelijkheid in het besef van Mijn aanwezigheid in hem tot hem doorgedrongen en heeft diegene zich innerlijk naar Mij gewend. Dat laatste is heel belangrijk. Want er is geen werkelijke ontmoeting met Mij, als iemand zich niet tot Mij wendt. Dan blijft het bij Mijn niet opgemerkte signalen in het innerlijk die Ik aan iemand geef. Maar als diegene daarop zich niet naar Mij wendt, is er geen sprake van een ontmoeting en kan er ook niet gezegd worden dat Ik aan hem verschenen ben. Als Ik niet opgemerkt word, blijf Ik ongezien.

Ook in deze tijd verschijn Ik aan mensen, maar er zijn maar weinig mensen die Mijn verschijning in hun hart beseffen en zich naar Mij toe wenden om Mijn boodschap te beluisteren en er naar te handelen. Ik kom naar velen, maar velen keren zich niet naar Mij en in de vrijheid die Ik iedereen gegeven heb, zal Ik niemand naar Mij toe dwingen of dwingend Mijn aanwezigheid laten bemerken. Bij mensen die Mij verwachten, kan Ik sterker en duidelijker verschijnen zonder dwingend te zijn, dan bij mensen die Mij niet verwachten. Bij hen blijft Mijn boodschap een signaal dat, zonder zich naar Mij te keren, soms wel en soms niet opgepakt wordt.

Aan mensen die regelmatig Mij in hun hart zoeken, naar Mij toekomen om met Mij in contact te komen, zal Ik steeds vaker ook Zelf verschijnen en hen roepen bij Mij te komen. Wie zich dan tot Mij wendt, aan die ben Ik Zelf verschenen, bij die ben Ik in het besef bewust gekomen. Kom, hoor en zie Mij in je hart!