Hemels Brood 404 t/m 434

Hemels Brood 404

Laat je niet verstoren in je liefde voor Mij. Laat je niet verstoren in je vertrouwen in Mij. Laat je door niets wat van buiten je komt verstoren in het innerlijk contact met Mij. Wat je diep in je innerlijk weet, houdt dat vast, laat dat niet los, laat al het wereldse los, maar blijf bij dat wat je diep in je als zekerheid, als waarheid weet. Ga je door diepe dalen, zoek dan dat ene ware punt in jezelf en houdt daar aan vast. Maar ook in je blijdschap, je vreugde om te mogen leven en Mij te kennen, houdt ook dan vast aan die innerlijke waarheid waarin je verbondenheid in liefde met Mij ligt, waar je Mij persoonlijk kunt bereiken, waar Ik persoonlijk aanwezig ben en je Mij kunt ontmoeten, als je wilt. Waar je de ware levensweg kunt vinden om te gaan. Dwars door alles heen, dwars door alle rumoer van wereldse afdwaling van mensen om je heen, die niet naar dat ene ware punt in zichzelf gaan, omdat zij de verleiding van het wereldse in hun blindheid nog niet kunnen weerstaan.

Maar als jij wel bij dat ene ware liefdevolle punt in jezelf blijft, als jij wel in contact met Mij blijft, dan help je daar ook anderen mee die wellicht niet vasthouden aan dat ene ware punt in zichzelf en verdwaald dreigen te raken in de veelheid van wegen die niet zo gemakkelijk begaanbaar blijken als ze in eerste instantie lijken. Die dan niet weten hoe zij die wegen de rug toe kunnen keren en hoe zij terug kunnen komen op de goede ware weg ten leven. Hen kun je helpen door ze uit je ware innerlijk de liefde voor te leven. Heel eenvoudig, uit jezelf, uit dat ene ware punt, dat contact met Mij leven, waardoor je hen die dat niet doen, nog niet doen, laat zien wat het ware leven eigenlijk is. Maar laat iedereen altijd vrij, want dwang verwijdert mensen eerder van Mij, van hun ware levenspunt in zich, dan dat het hen daar dichter bij brengt. Laat liefde je vrije keus zijn, zodat het ook anderen in vrijheid tot liefde brengt.

Hemels Brood 405

Voor alles: liefde, dat is toch ondertussen duidelijk. Maar hoe duidelijk Ik dat ook steeds aangeef, het naleven ervan blijft in veel opzichten niet gemakkelijk. Makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, deze aarde is een groot oefenterrein, met veel ruimte voor oefening en veel oefening is nodig. Maar wat als deze aarde overvol raakt, zoals zij op meerdere plaatsen al overvol is, waar is dan de ruimte voor oefening? Ja, met die ruimte is niet letterlijk de oppervlakte van de aarde bedoeld, maar de grond van je bestaan, je geestelijk bestaan. Die grond is de ruimte die je hebt, de ruimte die oefening biedt. Doordat je uit bepaalde inzichten leeft, gebeuren er dingen om je heen in verhouding tot je inzichten, in verhouding tot je liefde. En daarmee groeit uit die grond een gewas, wat bestaat uit de effecten, de opbrengst van je handelen. Is het een edel gewas, dan komt dat voort uit edel handelen, uit liefdevolle daden, is het een minder edel gewas, dan komt het voort uit minder liefdevolle daden of zelfs alleen uit eigenliefde.

Zoals Ik dit zeg, bedoel Ik ook met grond en gewas niet letterlijk grond en letterlijk gewas. In veel van de geschriften heb Ik Mijn leer gegeven in zulke termen dat zij in eerste instantie meer naar hun letterlijke betekenis genomen zijn, terwijl zij toch niet in die letterlijke betekenis bedoeld zijn. Dat is voor velen nog heel moeilijk te aanvaarden en ook de aanwijzingen die Ik door de eeuwen heen in allerlei geschriften gegeven heb, zijn niet steeds op de juiste manier begrepen. Maar daarmee is niets werkelijk verloren gegaan, nog steeds kan de letterlijke betekenis vervangen worden door de geestelijke, voor wie dat wil en dan kan ook de weg naar ware liefde volledig ontdekt worden in de vele geschriften die er reeds lang zijn en in de nieuwe geschriften die nog steeds gegeven worden en waar Mijn boodschap van liefde nog steeds juist weergegeven wordt.

Die boodschap is voor allen die werkelijk zoeken. Degenen die werkelijk zoeken vinden Mijn boodschap van liefde ook in hun hart,  waarmee zij ook de ware betekenis van de geschreven woorden kunnen ontdekken in plaats van de letterlijke betekenis, die velen er nog aan geven. Wie de waarheid in zich gevonden heeft en zich gaat toeleggen op de naleving daarvan, die bemerkt dan ook in zich steeds meer ruimte en groei tot ware liefde!

Hemels Brood 406

Mijn leer, Mijn koninkrijk, is voor de kinderen. Dat wil niet zeggen dat alleen kinderen bij Mij kunnen komen. Dat wil zeggen, dat Mijn leer voor de kleinen is, voor de eenvoudigen, voor degenen die niet voor zichzelf zoeken, dat zijn de “kinderen” die Ik bedoel en dat kunnen dan ook in jullie termen gesproken, volwassen mensen zijn, die dan evenwel bij Mij nog niet volwassen zijn, omdat zij nog niet volledig, volmaakt in liefde zijn. Diegenen die klein kunnen zijn onder de mensen, die de minste kunnen zijn, die geduldig kunnen wachten wat er voor hen eventueel is, die bedoel Ik met kinderen. En dat kunnen dan in jullie termen gesproken, ook letterlijk kinderen zijn. Maar niet alleen letterlijk kinderen, ook ouderen, mensen van elke leeftijd, in aardse jaren gezien. Het gaat hier dan ook alweer niet om het letterlijk nemen van het woord “kinderen” maar om het besef, om de inzet, om de wijze waarop iemand zich gedraagt of minstens probeert te gedragen.

Evengoed zijn jullie allen Mijn kinderen. Dat wil nog niet zeggen dat allen al het besef hebben Mijn kinderen te zijn en de inzet tonen om hun kindschap aan te nemen en te leven, zodat zij uitgroeien naar Mijn ware broeders en zusters, dat is, tot personen die in alle volheid, waarheid en wijsheid Mijn diepe liefde ook volkomen leven. Tegen ieder die liefde wil kiezen, zeg Ik: haast je. Want hoe eerder je je bewust wordt Mijn kind te zijn en dat aanneemt, des te eerder ervaar je de volle vrijheid van het ware gelukkige zijn. Niet voor Mij raad Ik je dat aan, maar voor jezelf. En ook al lijkt dit in de huidige wereld moeilijk, doe het toch, want wat je in deze niet doet, heb je dan ook niet en wat je in deze wel doet heb je en houd je, ook in het hiernamaals. Wat je in moeilijke tijden toch aan liefde weet te geven, versterkt zich nog eens te meer in Mijn rijk.

Hemels Brood 407

Voor wie het wil. Mijn leer is bestemd voor wie het wil en kan aannemen. Daar komt geen dwang aan te pas. De vrije wil is een heel belangrijk gegeven in je leven. Probeer je wil daarom vrij te houden. Je wil vrij houden betekent dat je los van elke verplichting ook, je keuze van leven maakt. Je wil vrijhouden betekent, je keuze maken naar eigen inzichten. Maar dat wil nog niet zeggen, dat je eigen inzicht al in de juiste levensverhoudingen is doorgedrongen. Dat wil nog niet zeggen, dat je eigen inzichten al volkomen liefde zijn, zonder enig eigenbelang, wat de enige ware levensgrond is, het enig ware leven. Hoewel liefde het enig ware leven uit Mij is, is zij dat alleen in volkomen vrijheid van zijn en niet onder dwang of uit verplichting. Want liefde is vrij, is vrijheid, zonder eigenbelang. Ware liefde zonder eigenbelang maakt ook vrij, maakt vrij van dwang, vrij van verplichting.

Daarom is er steeds maar één weg om vrij te worden, om vrij van dwang of vrij van verplichting te komen: door liefde uit eigen inzicht, uit eigen keus. Blijft in die eigen keus de eigenliefde, het eigenbelang meespelen, dan is de wil niet vrij maar gebonden aan het eigen ego.

Veel mensen denken dat zij dan vrij zijn, als zij de keus maken ten behoeve van het eigen ego, maar dat is een ernstige vergissing. De wil is niet vrij als ze aan het eigen ego, aan de eigenliefde, aan het eigenbelang gebonden is. Er is dan geen sprake van ware onbaat-zuchtige liefde en daarmee ook geen vrijheid van zijn. Begrijp dat goed. Laat dit goed tot je doordringen. Want veel, heel veel heeft nog te maken met eigengericht willen en eigengericht sturen, waarmee geen ware vrijheid in oprechte belangeloze liefde bereikt wordt. Vrijheid lijkt het mogen kiezen voor eigenbelang en dat mag wel, maar het is niet de ware vrijheid zoals Ik die bedoel. Ware vrijheid is ware liefde uit eigen  keus, zonder eigenbelang, op welke goedbedoelde wijze ook.

Hemels Brood 408

Als Ik alles voor je zou doen, wat heb je dan zelf? Als Ik alle werk, alles van je zou wegnemen, wat heb je dan zelf nog te doen? Dan blijft er toch niet veel van jezelf over? Juist het zelfbewust zijn bestaat mede door alles wat je bewust meemaakt, doordat je wat in en om je heen gebeurt, bewust meemaakt. En daar zitten ook minder prettige situaties bij als tegenstelling tot prettige situaties. Want als je niet alles zou meemaken wat met het leven en het niet-leven te maken heeft, alles waaruit het leven wel en niet bestaat, zelf niet zou kunnen ervaren, hoe zou je je bestaan dan bewust kunnen zijn? Want dat alles met elkaar maakt het zijn tot wat het is. De vraag is alleen daarbij, stuur jij je leven of Ik?

Ik maak mogelijk dat je leeft. Maar jij geeft invulling aan je leven. Soms bewust, maar vaker nog niet bewust van het resultaat van de invulling die jij je leven geeft. Daarmee bedoel Ik niet te zeggen dat je er op los leeft en niet nadenkt of niets voelt over de invulling van je leven. Daarmee bedoel Ik, dat je nog niet alle verbanden ziet tussen de keuzes die jij maakt in je leven en de situaties waarin je van tijd tot tijd terechtkomt. En toch staat alles en iedereen met elkaar in verband. Alle handelingen staan met een resultaat in verband. Alles wat gebeurt is een resultaat van het voorgaande. Tot welk resultaat wil je komen? Als je dat weet, zul je ook willen weten hoe je tot het gewenste resultaat kunt komen. Ik kan je dan ook vragen, weet jij precies wat tot welke resultaten geleid heeft? Zo zijn er nog allerlei verbanden die niet direct zichtbaar zijn en waar je geen weet van hebt, maar die er wel zijn. Toch ben jij degene die je leven leidt. Met de mogelijkheden die Ik je ter beschikking stel. Wil je weten hoe de verbanden liggen, hoe je welk resultaat kunt bereiken? Kom bij Mij en Ik laat het je allemaal weten, kom bij Mij en het resultaat is dat Ik het je allemaal laat weten!

Hemels Brood 409

Een zonnige dag. Een dag met veel zon voelt warm aan, doet goed. Veel zon, veel liefde. Een dag met veel liefde doet het hart goed, doet de medemens goed, doet alles goed. De warmte van de liefde doet alle ongemak wegsmelten en alles verlichten zodat nergens meer schaduw is, zodat alle inzichten zuiver worden en misvattingen verdwijnen. Maar als aan het eind van de dag de zon verdwijnt, is het moeilijk de warmte van de dag vast te houden. Als er na zoveel liefde, momenten komen waarin weinig of geen liefde voorkomt, dan is het moeilijk om zelf wel in liefde te blijven. De maan staat er dan, om de stralen van de ondergaande zon toch naar de aarde te weerkaatsen. De herinnering aan de zon laat toch haar licht in het donker geworden hart schijnen. En bij dit matige licht wordt toch zicht gegeven op de ware situatie. Zodat opnieuw het juiste inzicht opkomt, waarmee het licht van de zon, in stralen alweer boven de horizon uitkomt.

Zo groeit dan weer de liefde en de warme stralende zon stijgt boven de horizon uit, een nieuwe dag: nieuw juist inzicht! Zo wisselt de ene dag de andere af, zo rijst het ene inzicht na het andere, totdat de volle waarheid, het volle licht, de eeuwige dag bereikt is en er geen nacht meer komt, er geen misvattingen meer zijn die door het licht, de warmte, de liefde, verdreven hoeven te worden. En eeuwig blijft dan de liefde, de warmte, het licht, de waarheid, het volle gelukzalige leven. Begrijp je zo de dag en de nacht in haar ware geestelijke betekenis? Zo kun je ook de seizoenen naar hun ware geestelijke aard gaan herkennen. Maar eerder nog, zo kun je je eigen geestelijke groei in waarheid gaan begrijpen. Zo kun je zonder angst de nacht voorbij laten gaan en in het volle licht van de dag komen, steeds opnieuw, tot de eeuwige dag!

Hemels Brood 410

Verbazen. Ben je verbaasd als je iets gebeurt wat je niet verwacht, als je iets gebeurt wat een wonder is in jouw ogen? Dat wat je ziet als een wonder, is óók Mijn liefde voor jou. Met zoiets wat jij als wonder ziet, laat Ik Mijzelf zien, laat Ik zien dat Ik buiten het wereldse sta, dat Ik het wereldse niet ben, maar dat Ik er wel ben. Daarmee laat Ik zien dat Ik in het onverwachte ben, niet in het verwachte wereldse, maar in het onverwachte niet-wereldse, het geestelijke. Daarmee laat Ik ook zien, dat Ik dingen teweeg kan brengen, die buiten je bevattingsvermogen gaan, buiten je wereldse bevattingsvermogen. Maar zou je omzien naar je geestelijke vermogen, dan zou het niet zo’n wonder zijn als jij ervaart, want je zou dan de geestelijke verhoudingen zien. En juist waar je die geestelijke verhoudingen niet ziet, maar het resultaat ervan wel, omdat Ik je dat laat zien, ervaar je dat als een wonder.

Ja, er is veel meer tussen hemel en aarde. Ik ben tussen hemel en aarde in Jezus Christus als een brug tussen weten en niet weten, tussen liefde en niet-liefde, tussen willen en niet willen. Zodat het ware leven bereikt kan worden, zodat het niet weten, weten wordt, het niet willen, willen en niet-liefde, liefde. Het wonderbaarlijke maakt iets van Mijn belangeloze liefde zichtbaar, wat je niet verwacht, omdat je geen belangeloze liefde verwacht. Maar Mijn belangeloze liefde is er tóch, voor jou en voor iedereen. En van tijd tot tijd wordt die zichtbaar in iets wonderbaarlijks, iets wat in menselijke, wereldse ogen onbegrijpelijk is. Maar belangeloze liefde, hoe onbegrijpelijk ook, is de enige ware juiste weg die ten leven voert en het wonderbaarlijke laat daar een stukje van zien. Hoe wonderbaarlijk het ook lijkt, in alle waarheid: Ik ben er in volkomen belangeloze liefde voor jou en voor iedereen.

Hemels Brood 411

Bevoorrecht zijn. Het is een voorrecht Mij te kennen. Een voorrecht Mij te kennen en daarmee te beseffen dat Ik alleen liefde ben. Maar, heb Ik jou bevoorrecht? Heb Ik je daarmee boven anderen geplaatst? Niet voordat jij eerst zelf Mijn richting bent uitgekomen. Maar Ik plaats nooit iemand boven een ander en met het voorrecht Mij te kennen en lief te hebben, heb Ik je ook nog steeds niet boven een ander geplaatst. Wat is dan het voorrecht? Dit is niet anders dan een voordeel, een voorsprong die je op anderen hebt als het gaat om de wijze waarop je je leven vorm geeft. Als jij dat namelijk doet uit het besef van liefde, het vertrouwen in Mij, dan zullen de dingen in je leven, dan zal je leven er heel anders uitzien voor jou, heel anders voelen voor jou als voor iemand die Mij en Mijn liefde nog niet beseft en nog niet op Mij vertrouwt. Zo kun jij, als je steeds meer op Mij vertrouwt, ook steeds minder in verwarring gebracht worden over je ware bestaan uit Mij en de volle liefde die jullie allen zijn en doet leven, de volle liefde die Ik in alle waarheid ben.

Dat voordeel, wat jou dan ten deel is gevallen, plaatst je niet boven anderen maar doet je wel eerder het ware leven beseffen. Het ware leven heeft in zich de dienstbaarheid aan de naaste in belangeloze liefde, geheel uit vrije wil. En in die betekenis van het ware leven kan nooit iemand boven een ander staan. Wat een vreugde als je dat geheel uit jezelf beseft en naar wilt leven! Wat een voordeel voor jou! Wat een voorrecht voor jou! Niet in de zin van meer zijn of hoger zijn, maar dienstbaar zijn. En ben jij dienstbaar aan de ander, uit ware liefde, dan is dat weer een voorrecht voor de ander die daarmee de ware liefde mag gaan beseffen, wat een voorrecht dan voor de ander, die daarmee zelf tot een innerlijk besef van liefde kan komen en een medemens tot voordeel kan zijn!

Hemels Brood 412

Of je nu leeft of sterft, het is voor Mij. Zo staat dat in de bijbel. Maar sterven wordt niet gezien als zoiets geweldigs als het in werkelijkheid is. Ik zou zelfs willen zeggen, wie niet eerst sterft, leeft nog niet. Want met wie niet sterft wordt bedoeld: wie niet loskomt van het wereldse, wie niet zijn eigen ego, zijn eigenliefde volkomen aflegt, wie niet volkomen vrij wordt van alle eigenverlangen, eigen voordeel, kortom, wiens ego niet volledig sterft, leeft nog niet volkomen. Kijk, als je het sterven zo kunt zien, als het loslaten van al het wereldse, het eigengerichte, de eigenliefde, om daarvoor in de plaats lief te hebben, zonder eigenbelang, zonder wereldse belang, om daarvoor in de plaats Mij lief te hebben, die sterft voor Mij en vervolgens leeft die voor Mij.

Hoe is dat dan met het letterlijke sterven van het natuurlijke lichaam, is dat dan ook voor Mij? Jazeker, ook dat is voor Mij. Maar pas dan als het de juiste tijd is voor het natuurlijke lichaam om te sterven. Want in het natuurlijke, lichamelijke leven krijgt de ziel de kans om de hem gegeven geest uit Mij, dat is de zuivere ware liefde, uit vrije wil op te nemen en zich mee te verenigen. De tijd die de ziel gegeven is in het natuurlijke lichaam staat in verhouding tot de groei die de ziel als zodanig in het natuurlijke lichaam kan maken. Als de mens zelf niet ingrijpt, sterft hij in natuurlijk opzicht op de tijd die in de gegeven verhouding juist is voor zijn ziel en zijn groei naar het volkomen licht, Mijn volkomen liefde. Ook zal dan de manier van overlijden uit het natuurlijke lichaam zodanig zijn, dat het in de juiste verhouding staat tot de groei van de ziel naar volkomen liefde en het zal de ziel verder voorbereiden op het geestelijke leven zonder natuurlijk lichaam. Ook een plotselinge dood staat, als het geen ingrijpen van de mens zelf is, altijd in de juiste verhouding, zodat het de ziel helpt om zijn ego los te laten en Mijn liefde te gaan leven. Zo is ook de natuurlijke lichamelijke dood voor Mij en het ware geestelijke leven voor Mij. Zo is ook het natuurlijke leven er voor Mij, om in vrije wil, bij Mijn liefde te kunnen komen en ware liefde te gaan leven! Ook na het sterven, zonder het natuurlijke lichaam.

Hemels Brood 413

Onder elkaar. Bekenden onder elkaar gaan makkelijker met elkaar om als onbekenden. Kijk, als wij met elkaar goed bekend zijn, gaan wij makkelijker met elkaar om. Daarom is het heel goed als we elkaar goed bekend zijn. Nu ben jij Mij wel goed bekend, maar ben Ik jou ook zo goed bekend? Of denk je misschien dat je Mij al goed kent? Hoe leer je iemand eigenlijk goed kennen, hoe leer je Mij goed kennen? Door elkaar vaak te ontmoeten leer je elkaar steeds beter kennen, door met elkaar om te gaan, elkaar vaak mee te maken. Dus, door Mij vaak te ontmoeten leer je Mij kennen. En dit ontmoeten, dat kan. Ook omgaan met Mij kan, Mij vaker meemaken kan. Want je ziet Mij wel niet letterlijk, zoals je je medemensen op deze aarde ziet, maar dat wil nog niet zeggen dat Ik er niet ben en dat je geen contact met Mij kunt hebben.

Kijk, jij bent een stukje van Mij en Ik ben in jou, in jouw zijn. Daarom kun je Mij in eerste instantie niet letterlijk zien. Kijk naar jezelf, kijk naar je medemens en je kunt Mij zover zien als je geestelijk vermogen toelaat. Ik kan dit geestelijk vermogen om te zien verruimen en dan kun je Mij ook zien alsof Ik letterlijk daar sta. Maar dat doe Ik niet tenzij het voor je ziel, voor de groei van je ziel in geestelijk opzicht bevorderlijk is. En dat is het doorgaans niet. Om je vrije keus niet te belemmeren. Maar je kunt Mij wel op een andere manier dan letterlijk “zien” en met Mij omgaan, zo kun je Mij ook wel degelijk leren kennen. Kijk maar in jezelf, voel maar in jezelf, vraag Mij maar in jezelf, want daar, in je hart kun je Mij ontmoeten, met Mij spreken, Mij van alles vragen en zo kun je Mij beter leren kennen. Als je dan naar de gebeurtenissen van elke dag kijkt, kun je ervaren dat Ik daar bij ben en zo kun je Mij meemaken, van dag tot dag van moment tot moment. Want Ik ben er altijd bij, het is aan jou of je dat wilt opmerken en Mij verder wil leren kennen, zodat we als bekenden gemakkelijk met elkaar kunnen omgaan!

Hemels Brood 414

Er zijn zoveel verschillende manieren om iets uit te leggen en er zijn dan ook weer zoveel verschillende interpretaties mogelijk van wat er gezegd wordt. Een woord heeft zoveel verschillende betekenissen en elke taal heeft wel allerlei nuances in stembuiging die allen weer hun eigen betekenis hebben. Zo is het gemakkelijk om wat gezegd is volkomen te verdraaien tot iets wat helemaal niet bedoeld is. Dat kan met opzet gebeuren, maar ook geheel te goeder trouw. En zo kan dan weer iets wat te goeder trouw verkeerd geïnterpreteerd is, verdraaid is, gezien worden als een opzettelijke verdraaiing. Ja, zo zijn allerlei misverstanden mogelijk en zo zijn ook al heel veel misverstanden ontstaan, ook over Mijn woord van eeuwige liefde zijn zo veel misverstanden ontstaan.

Maar in de mens heb Ik de volle waarheid gelegd en de mogelijkheid om tot het volkomen besef te komen van de volle waarheid. Ik heb iedereen de mogelijkheid gegeven om tot Mij  te komen en bij Mij  inzichzelf de volle liefde en waarheid te vinden. Zo kan iedereen terugkomen in waarheid en liefde, ondanks de vele misvattingen die er zijn. Daarom hoeft ook niemand te zeggen, ik ben voorgelogen, hoe kon ik het nou goed doen, mij  is het alles verkeerd verteld. Ja, dat kan zeker zo zijn en dat maakt het er niet gemakkelijker op, maar iedereen die wil, kan ondanks alle misvattingen, alle leugen en bedrog, toch de ware liefde in zichzelf vinden en daarmee tot de volle waarheid van leven komen. Niet of en wat fout is telt dan, maar het goede, juiste ware in jezelf vinden en daar dan naar handelen telt. Natuurlijk is het voor ieder makkelijker als hem alles direct in de juiste verhoudingen en zonder verdraaiing verteld wordt, maar jammergenoeg gebeurt dat meestal niet. Toch zorg Ik er dan voor, dat diegenen die liefde en waarheid nastreven, dat ook vinden. Zo hoef je niet bang te zijn dat door verdraaiing van waarheid je iets tekort komt. Bij Mij  vind je alles en je bent vrij om bij Mij  te komen.

Hemels Brood 415

Heb geen angst. Angst is een slechte raadgever. Angst als signaal voor gevaar, ja, die functie heeft angst, maar als raadgever is hij niet zo best. Daarom, zie angst als een signaal en probeer dan te achterhalen waardoor dit signaal in je klinkt. Soms is het snel en gemakkelijk te achterhalen, maar vaak is dat moeilijk, omdat er allerlei gebeurtenissen in het leven geweest zijn die een signaal achtergelaten hebben waardoor angst onbewust aanwezig gebleven is. Omdat de reden van het signaal niet achterhaald is, klinkt het signaal iedere keer als iets je aan die gebeurtenis herinnert. Die gebeurtenis is voorbij, dus reageren op die angst geeft geen oplossing. Als angst op je weg komt, zie het als een signaal. Handel niet om de angst kwijt te raken, maar om de situatie die met de angst in verband staat te veranderen. Vraag je af waar de angst precies mee te maken heeft en wees daarbij heel eerlijk tegenover jezelf.

Ben je bang om tekort te komen, ben je bang om iets verkeerd te doen, heb je iets verkeerd gedaan en ben je bang voor de gevolgen of reageert iemand op een manier die je niet prettig vindt en ben je bang voor de pijn die dat doet? Zo zijn er allerlei redenen, allerlei oorzaken voor angst. Je kunt bijvoorbeeld bang zijn voor een persoon, omdat deze je vaak kwetst. Om de angst kwijt te raken ga je de persoon uit de weg. Kijk, dan laat je angst je raadgever zijn. Je kunt het ook als signaal zien en bij jezelf nagaan hoe het komt dat je angst hebt, hoe het komt dat je gekwetst wordt en wat je er aan kunt veranderen. Ik wil je daar graag bij helpen. Ik zie je graag vrij en zonder angsten, zonder de bedreiging gekwetst te worden. Als je weet wat er aan de hand is, waar de angst vandaan komt, dan heb je goede raad nodig om de angst te overwinnen. Ik zou je graag die goede raad geven. Bij Mij  ben je veilig, Ik ben liefde, Ik ben zachtmoedig en Ik begrijp je angst. Ik wil je helpen je niet door die angst te laten sturen maar door liefde. Want weet je, alles wat je angstig maakt, kun je met liefde overwinnen. En die liefde heb Ik voor jou. Je hoeft Mij er maar naar te vragen!

Hemels Brood 416

Vanwaar komen je inzichten? Is het niet zo dat die zich binnen in jezelf vormen? In jezelf komen de ideeën en inzichten als uit het niets. Het niets bestaat niet, dus kunnen je ideeën en inzichten niet uit het niets komen. Alles wat je denkt, voelt en meemaakt heeft met jou te maken, daar maakt jouw zijn deel van uit. Zo maak je deel uit van het grote geheel waarbinnen alle gedachten en inzichten zijn of liever gezegd zich vormen. Zich vormen naar het grote geheel en uit het grote geheel, maar ook voor het grote geheel en tegelijkertijd ook voor het individu. De ideeën en inzichten die je krijgt zijn uit het grote geheel, hebben met alles wat is te maken en met jou zelf, jouw eigen vrije keuze. Geen mens staat los van het geheel en het geheel staat niet los van welke mens dan ook. Zo is ieder het geheel en zichzelf en zo is het geheel ieder mens en alles wat is en leeft. Ik ben dat geheel. Buiten Mij is niets, geen idee, geen inzicht, niets. Uit het niets kan niets voorkomen. Zo is alles wat voort komt uit Mij, op deze aarde zo gezet dat de mens, dat jij vrije keus hebt en vrij en zelfstandig kunt leven en je daar ook bewust van kunt zijn.

Dat alles, dat hele zijn, dat grote geheel, is op zich de puurste, de zuiverste liefde, volmaakte liefde. Volmaakte liefde heeft alles in zich, is het ware leven. Volmaakte liefde heeft in zich: wijsheid, waarheid, geduld, ernst, vasthoudendheid, gerechtigheid en barmhartigheid, alles in de juiste verhoudingen en alles werkzaam op de juiste momenten. De mens is vrij om dit wel of niet als waarheid aan te nemen. Jij bent vrij om zelf die keuze te maken. Maar voor degenen die het als zodanig niet aannemen is de tegenstelling van het ware leven, het niet-leven, de dood, ingesteld. Niet om hen af te schrikken, bang te maken of iets dergelijks, maar om de keuze persoonlijk te kunnen ervaren. Want als je niet kunt ervaren wat het leven niet is kun je ook niet vrij en zelfstandig ervaren wat het leven wel is en uit eigen vrije keus voor het leven kiezen. Begrijp je?!

Hemels Brood 417

Voor de dag die komt. Alles is voorbereiding voor de dag die komt. Als je bezoek krijgt, ga je van tevoren wat nodig is voorbereiden. Als je een vergadering hebt, wordt wat nodig is daarvoor  voorbereid, zo wordt er voor allerlei situaties van alles voorbereid. En zo is alles wat er gebeurt een voorbereiding van Mij voor de dag die komt. Voor de dag waarop Mijn liefde in volle waarheid en zuiverheid door alle mensen gezien wordt én aangenomen wordt. Die dag, die komt, dat alle mensen één zijn in Mijn Naam, in Mijn liefde. Die dag is de eeuwige dag, het eeuwige ware leven en die dag komt.

Voor die dag gebeuren nu alle voorbereidingen die nodig zijn. Die dag is een eeuwig durend moment waarop allen in de gelukzalige liefde zijn. Maar de voorbereidingen voor die dag, de werkzaamheden die nodig zijn voor die dag, zijn niet in alle opzichten zo gemakkelijk. En Ik vraag daar een aandeel in aan jullie. Ik vraag jullie medewerking in de voorbereidingen. Dat is een vraag, niet een dwang, niet een eis. Maar net zo goed als een voorbereiding voor bijvoorbeeld een verjaardag of een bijeenkomst of wat dan ook, niet voor elkaar komt als niet deze en gene bereidwillig hun medewerking aan de voorbereidingen geven, zo blijven Mijn voorbereidingen ook steken als Ik van jullie geen bereidwillige medewerking krijg. En net zo goed als de voorbereidingen voor bijvoorbeeld een groot feest in het honderd lopen als ieder op zichzelf bezig gaat zonder samenwerking, zo zullen Mijn voorbereidingen ook niet veel teweeg brengen als jullie niet bereid zijn samen te werken en als ieder op zichzelf doet wat hem het beste uitkomt.

Kijk, Ik vraag jullie medewerking ook omdat het de voorbereiding betreft die jullie op die dag een grote gelukzaligheid brengt en jullie hulp in de voorbereiding is nauw verbonden met die dag, die zeker komt. Maar wanneer, dat ligt natuurlijk ook aan de voorbereiding en de inzet om alles wat nodig is voor elkaar te brengen. Ja, hoe meer jullie en Ik samen doen aan voorbereiding, aan werk, hoe meer inzet wij samen geven, des te sneller komt die dag dichterbij, die dag die voor jullie allen er al is, die alleen nog bereikt hoeft te worden. En als alle voorbereiding, alle werk voor die dag gebeurd is, dan is plots die dag daar, dan is plots het ware licht daar, het ware leven, de ware liefde, de volle gelukzaligheid!

Hemels Brood 418

Wie het laatst lacht, lacht het best, is dat niet een spreekwoord wat aangeeft dat degene die het laatst aan bod komt, de beste situatie treft? In dit spreekwoord zit iets van naijver, zo iets van, jij kunt wel denken dat je beter aan bod bent, maar tenslotte zal ik er het beste uitkomen. Kijk, dat bedoel Ik niet als Ik zeg dat degene die de laatste zal zijn, de eerste is. Ik bedoeld daar dan niet mee, dat de laatste de eerste de loef afsteekt. Wie de laatste is, die is dat als hij de ander uit liefde voor laat gaan, die is de laatste als hij de ander uit liefde eerst laat krijgen wat er aangeboden wordt, de laatste is hij die zich volkomen belangeloos uit liefde voor de ander inzet, voor het beste, het welzijn van de ander inzet en voor zichzelf daarbij niets toegeëigend, niets vraagt. Degene die zo de laatste is, is de eerste in deemoed, nederig-heid, in belangeloze liefde. Als je het laatst aan bod komt omdat je alle anderen uit liefde voor hebt laten gaan, zonder op eigenbelang te letten, dan ben je in Mijn rijk de eerste, d.w.z. dat je dan bent zoals je in Mijn rijk bedoeld bent te zijn. Dan ben je in Mijn rijk nog niet een hoog verheven aanbedene, maar je bent er een mens naar Mijn hart.

Maar vergis je niet, want als je niet op volkomen vrijwillige basis en uit ware belangeloze de liefde de ander voor laat gaan, als er het motief bij zit, om de eerste te zijn om in Mijn rijk de eerste te zijn, om een mens naar Mijn hart te zijn, uit verdienste en daar een eer in ziet, dan ben je nog verre van de laatste te zijn en daarmee dus ook nog verre van de eerste. Daarom is dit zo’n moeilijke, want je kunt het met je verstand wel begrijpen en aannemen, maar de uitvoering zit in het gevoel, gebeurt met het gevoel, niet met het verstand. En daar veel met het verstand wel beredeneerd en bekeken wordt, is het nog niet zo gemakkelijk om het verstand los te laten, op Mij te vertrouwen en uit het ware belangeloze gevoel van liefde te handelen. Maar weet je, dat is wel mogelijk! Als je bereid bent wat voor jezelf is werkelijk los te laten, is het mogelijk!

Hemels Brood 419

Voor Mij ben jij geweldig mooi! Want Ik zie door alles heen wat je in werkelijkheid bent, hoe Ik je in werkelijkheid geschapen heb en welke liefde je eigenlijk in jezelf bent. En niet alleen jij, maar jullie allemaal zijn zo mooi en jullie allemaal hebben zo’n liefde in je, ja, met jullie allen ben Ik blij, met jou ben Ik blij!

Zeker zie Ik dat je niet steeds die liefde die je in je hebt mogelijk maakt om zijn werking naar anderen te hebben. Zeker zie Ik je zwakte, je eigengerichtheid. Maar denk je dat Ik daar naar kijk? Als jij een kast ziet onder een dikke laag stof waarvan je weet dat het een hele mooie kast is, kijk je dan naar het stof of zie je die mooie kast voor je, wat je weet dat hij is? Dan ga je toch het stof verwijderen, zodat de mooie kast weer tevoorschijn komt en dan let je niet op het stof als zodanig. Kijk, zo zie Ik jullie ook zoals jullie in werkelijkheid zijn, zo zie Ik jou zoals je in werkelijkheid bent: heel mooi! En dan ga Ik je helpen om dat heel mooie ook te zijn! Daarbij kijk Ik dan niet naar je zwakheden, je eigengerichtheid, je niet-liefde, maar Ik kijk naar het mooie, de liefde die je in werkelijkheid bent.

En Ik weet dan, dat al je niet-liefde, al je zwakheid slechts tijdelijk is en verdwijnen zal en dat jij, lieve mooie mens, dan weer volkomen tevoorschijn komt! Zal Ik Me dan druk maken om dat laagje stof? Kom, laat Mijn liefde in je stromen, laat Mijn liefde je reinigen tot de ware mooie liefde die je van oorsprong bent. Treur niet over dat laagje stof, over je zwakheden, je eigen-liefde. Beken Mij je zwakheden, neem Mijn liefde aan en laat je door Mijn liefde reinigen. Durf te leven zoals je bent, met Mijn armen van liefde om je heen en met Mijn adem die al het stof wegblaast, zodat je als volkomen nieuw tevoorschijn komt, stralend van liefde!

Hemels Brood 420

Niet Mijn straf aan de afdwalende mens gaat over de aarde maar de gevolgen van veelvuldige keus van de mens voor het Mij tegengestelde stapelt zich op. Alles wat op aarde gebeurt houdt direct verband met de levenskeus van de mens. En daar waar de mens veelal het Mij tegengestelde kiest, ervaart hij ook daadwerkelijk het Mij tegengestelde. Door Mijn liefde altijd nog in een verzachtende vorm, in een helpende vorm, in een dienende vorm. Waar Ik pure reine belangeloze liefde ben, welke gelukzaligmakend is, is het tegengestelde van Mijn belangeloze liefde: eigenliefde. En waar deze belangeloze liefde gelukzaligmakend is brengt het tegengestelde, de eigenliefde ook het tegengestelde van gelukzaligheid – dat is het ongelukkig voelen. Waar kiest de mens tegenwoordig nog steeds het meeste voor?

Als hij werkelijk eerlijk bij zichzelf kijkt, dan kan haast niemand ontkennen dat toch een groot deel van zijn levenskeus voor zichzelf is, voor eigen welzijn is. Kijk, en als je dat beseft, dan hoef je je niet meer te verbazen over allerhande nare dingen die gebeuren. Dan weet je uit welke hoek de wind waait. Probeer dan niet die wind te keren, te draaien, want dat zal je niet lukken. Houdt zelf als een rots zo vast aan Mij, aan datgene wat je van Mij in jezelf gevonden hebt, aan zoveel mogelijk liefde als je kunt en vertrouw op Mijn liefdevolle arm om je heen. Bid Mijn zegen voor degenen die zich nog niet van Mijn liefde bewust zijn, voor degenen die nog vastzitten in voornamelijk eigenliefde, in boosheid, haat, afgunst, jaloezie, enz. en help hen in liefde waar je kunt of laat hen gaan en aan Mij over als je ze niet kunt helpen. Want velen zullen nog lange tijd dwalen en je hulp zal hen nu nog niet bereiken. Help dan die, die je wel kunt helpen en blijf anders voor allen om je heen in liefde, dan doe je al veel goed!

Hemels Brood 421

Grote of kleine ongerechtigheden, wat zijn dat eigenlijk. Dat zijn afdwalingen van waarheid en liefde. Maar de mens heeft hier op aarde de vrije wil gekregen en daarmee kan hij nou eenmaal afdwalen. Aan zo’n afdwaling kun je je ergeren, maar dan ben je zelf ook aan het afdwalen, want ergernis komt voort uit onverdraagzaamheid van het onvolmaakte, waar juist verdraagzaamheid en liefde gevraagd wordt, om degene die afgedwaald is mogelijkerwijs voor zijn bestwil terug te helpen naar waarheid en liefde. Alleen de juiste beweegreden, om de ander terug te helpen naar waarheid en liefde, houdt de deur naar contact met Mij open. Alle ergernis en verwijt dicht de deur naar contact met Mij. En deze deur kan Ik, zonder je vrijheid te belemmeren, niet voor je openen, hoe graag Ik dat ook zou willen.

De gevolgen van het sluiten van de deur naar contact met Mij laten zich merken, maar evengoed ben Ik niet weg, ook al voelt dat zo. Ik kan weliswaar niet de deur weer voor je openen, maar er zijn wel andere onzichtbare mogelijkheden om je te helpen van je dwaalweg terug te komen in waarheid en liefde. Maar altijd is het daarbij belangrijk dat Ik je vrije wil niet belemmer en daarom kan Mijn hulp op moeilijke momenten niet altijd zijn zoals jij je die voorstelt.

Hoewel de afdwaling van de ander niet waarheid en liefde was, wat het wel had moeten of kunnen zijn, ligt de ergernis die het probleem niet oplost, geworteld in een tekort aan vertrouwen in Mij. En juist in situaties waar onwaarheid en niet-liefde de gebeurtenissen een onaangename wending lijken te geven, wordt dit tekort aan vertrouwen zichtbaar, moet dit tekort ook zichtbaar worden, anders zou je het niet bewust worden en wat je jezelf niet als zodanig bewust bent, zul je ook niet aanpakken om te veranderen. Daarom, wees voor alles blij en dankbaar als je onvermogen in wat dan ook, door de gebeurtenissen zichtbaar wordt. Want dan kun je het tenminste, als de woelige baren weer tot rust gekomen zijn, Mij voorleggen en de deur naar contact is dan weer open en samen kunnen we dan eraan werken je tekort aan b.v. geduld of vertrouwen in Mij opheffen. Dat moeten we samen doen want jij hebt en houdt te allen tijde de vrije wil. Maar, weet dit heel goed: jij houdt ook altijd en eeuwig Mijn liefde!

Hemels Brood 422

Deemoed. Voor de meeste mensen is dit een woord wat zij niet werkelijk goed verstaan. Het is een woord wat eigenlijk betekent: zonder ego, zonder eigenliefde. Maar het betekent niet: zonder eigen zijn, zonder zelfbewust bestaan. En dit laatste wordt wel als betekenis genomen. Daarbij komt dat veel mensen er helemaal niets voor voelen om hun ego los te laten, weg te zetten, zichzelf weg te cijferen zodat het woord deemoed en haar betekenis haast helemaal uit de mode geraakt is. Als woord mag het ouderwets zijn, maar als levenshouding is het heel belangrijk en zou het een hot-item moeten zijn. Want op een deemoedige levenshouding wordt pas de ware liefde in al haar facetten gegrondvest. Als de basis van al het handelen niet eerst ware deemoed is, is er ook van ware liefde nog geen sprake. Uit de deemoed komt het geduld voort, de zachtmoedigheid, waarheid, betrokkenheid, behulpzaamheid, wat alles facetten zijn van ware liefde zonder eigenbelang.

Deze deemoedige levenshouding, dat is een houding waar je niet overheersend bent, maar ook niet slaafs onderdanig, is een houding waar je niet de ander bekritiseert maar hem in zijn waarde laat, waar je rustig blijft als onwaarheid de overhand neemt, waar je geen verwijten maakt over onwaarheid maar zo mogelijk rustig deze onwaarheid aanhoort zonder de ander te bekritiseren als zodanig, zonder betweterig te zijn, zonder verwijten over die onwaarheid. Die houding is afwachtend, de ander de ruimte gevend om op zijn daden terug te komen. Die houding is niet voor de ander bepalend maar aanreikend en vrijlatend, bemoedigend in het ware, het juiste, en niet het onjuiste afvallend. Die houding is beschermend voor het zwakke, maar niet het bedreigende neerslaand. Die houding is open maar niet jezelf goedgelovig naïef aan willekeurig wie weggeven. Die houding is vertrouwend op Mij en allen in wie je Mij herkent. Maar niet afwijzend voor degenen in wie je Mij niet herkent. Deemoed is liefde voor Mij en je medemens in je hele levenshouding.

Hemels Brood 423

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet wordt als de kinderen, zal moeilijk het hemelrijk binnengaan. Zo staat het in de bijbel. Daarmee wordt niet bedoeld dat je kinderlijk moet worden. Daarmee wordt bedoeld dat je gelijk een kind groeit uit het niets weten naar het ware besef van bestaan, daarbij vertrouwend op een juist verloop van de gebeurtenissen, daarbij beseffend dat een kind niet zijn leven in eigen hand neemt, maar het over moet laten aan zijn verzorgers, zijn ouders, familie. Worden als kinderen betekent dan, je leven in Mijn hand leggen, je geheel aan Mij toevertrouwen en ook je zorgen aan Mij geven, in het vaste vertrouwen dat je bij Mij veilig bent, dat je zorgen bij Mij veilig zijn en dat je de zorg voor jou en allen om je heen aan Mij kunt over laten. Een kind stippelt zijn weg niet zelf uit, het laat zijn weg gaan zoals die komt in het vertrouwen op de volwassene die voor hem zorgt. Daarmee wil Ik niet zeggen dat elke volwassene altijd de juiste zorg aan zijn kinderen geeft, maar het kind blijft toch zich op die volwassene verlaten.

Zoals het kind zich op zijn verzorgers, zijn ouders verlaat, zo is het bedoeld dat ieder zich op Mij verlaat. Ik kan je daarbij dan wel zeggen, dat je dan de allerbeste zorg krijgt, beter dan welke ouder kan geven, omdat alles wat is, van Mij komt, Mijn liefde is. Eenieder die zich zo vrij als de kinderen aan Mijn zorgen overlaat, die zal nooit bedrogen uitkomen en steeds ervaren hoe wonderbaarlijk Mijn zorg zijn leven leidt. Wel is het dan nodig de eigen sturing van het leven los te laten en volkomen te vertrouwen op Mijn zorg, zoals een kind zich overgeeft aan zijn verzorgers, die hem wellicht nog niet eens in alles het beste kunnen geven, omdat zij zich op hun beurt niet volkomen aan Mijn zorg hebben gegeven. Want Mijn zorg is volkomen pure liefde in alle waarheid voor iedereen die zich als een kind aan Mij overgeeft, goed merkbaar.

Hemels Brood 424

Voor alle mensen geldt hetzelfde: het ware leven is handelen naar ware liefde. Dit is niet voor alle mensen even gemakkelijk. Dit handelen naar ware liefde is bedoeld uit volkomen vrijheid te gebeuren. Maar in die volkomen vrijheid ligt ook de verleiding om niet naar ware liefde te handelen. En deze verleiding is voor de ene mens moeilijker te weerstaan dan voor de ander. Of eigenlijk zou Ik moeten zeggen, de ene mens geeft makkelijker toe aan de verleiding dan de ander. Is dus zwakker in het vasthouden van handelen uit liefde uit vrije wil. Juist door die vrijheid voor iedereen is er dat verschil en dit verschil is opgenomen in het totale mens zijn. Daarmee is toch iemand die makkelijker bij liefde blijft niets meer dan iemand die moeilijker bij liefde blijft. Ieder mens heeft van Mij zijn specifieke zijn in dit leven gekregen. En dit specifieke zijn is nauw verbonden met het totale zijn van alle mensen tesamen. Ieder heeft in dat totale zijn een taak, een functie, een plaats om mee te helpen het totale zijn tot volledig vrije volmaakte liefde te maken. En al deze taken zijn weer anders en vragen ook andere kwaliteiten, andere inzet. Voor ieder geldt een eigen weg, die toch ook nauw verbonden is aan de gezamenlijke weg, naar de ware volmaakte liefde als individu en tegelijk voor het gezamenlijke zijn.

Zo kan het zijn dat de ene mens een moeilijkere weg lijkt te hebben dan een ander, maar Ik weet wat de mogelijkheden, de talenten, van ieder mens zijn en wat zijn taak is. Of iemand zijn taak, zijn plaats nu weet of niet, dat maakt niet uit, want zijn werken staan hoe dan ook in dienst van het ware leven, de ware liefde, welke vrije keuze hij ook maakt. En daar taak en plaats voor ieder mens verschillend zijn, zijn mensen onderling ook verschillend. Zo heeft het zwakke een functie naast het sterke evenals het negatieve een functie heeft naast het positieve. Het hoeft niet gekozen te worden, maar het moet er wel zijn om gekozen te kunnen worden, anders zou er geen vrije keus zijn. Zo heeft alles zijn plaats, zijn functie en niets is daarmee meer dan het andere, geen mens is daarmee meer dan de ander. De sterke heeft van Mij de kracht gekregen de zwakke te steunen en te helpen. Maar het is zijn vrije keus. Doet hij het niet, is hij dan niet zelfs zwakker dan zijn medemens? Doet hij het wel, dan gebruikt hij slechts dat wat hij van Mij gekregen heeft. Zo zijn allen verschillend maar niet meer dan de ander.

Hemels Brood 425

Over de hele wereld zijn allerlei soorten van godsdienst verspreid. Allen verschillend van elkaar. Hoe zijn die verschillen ontstaan als er één God is en één leer, één waarheid? Ja, Ik ben wel de enige ware God en Schepper, maar er zijn veel verschillende mensen die allen weer een verschillend beeld van Mijn goddelijkheid hebben en een eigen interpretatie van Mijn leer. Dan zijn er bij de verschillende volken ook verschillende gebruiken, die vermengd zijn met hun opvattingen over religie, over Mijn bestaan of niet bestaan. Als je uit al die verschillende religies, al die verschillende godsdiensten, al die verschillende opvattingen over waar of niet waar, de juiste opvatting over Mijn bestaan, over de schepping, over het ware leven zou willen vinden, door ze allen te bestuderen en onderzoeken op waarheid of onwaarheid, ben je ten eerste lang bezig en daarnaast zul je er waarschijnlijk weinig mee opschieten, want hoe bepaal je wat waar is en wat niet, hoe bepaal je wat waarde heeft om aan te nemen en wat niet? Gebruik je daar niet het eigen innerlijke inschattingsvermogen, je eigen innerlijk besef van waarheid en waarde voor? Zou het dan niet mogelijk zijn om zonder al die verschillende religies te onderzoeken, de waarheid in jezelf te vinden? Dat zou je toch een heleboel tijd en werk besparen. Onnodig werk, want alles wat niet van waarde is om aan te nemen ga je wel eerst onderzoeken. Terwijl je ook in jezelf direct kunt vinden, wat je over het leven nodig hebt.

Misvattingen zijn er bij iedereen. Ook bij jou. Is het niet genoeg in jezelf, je eigen misvattingen te vinden en de tijd en inzet te geven aan waarlijk leven in plaats van de misvattingen van anderen te ontdekken en die vervolgens te laten voor wat ze zijn? Of denk je dat de waarheid die je in een godsdienst vindt niet in jezelf te vinden zou zijn? Hoe zou dat kunnen, je toetst die waarheid toch in jezelf, dan moet die toch eerst al in jou aanwezig zijn?! Ja, als je wilt, kun je de hele wereld over reizen en overal alle levensvormen en godsdienstige opvattingen onderzoeken. Maar Ik zeg je, wat je overal ook vindt, het is eerst ook al in jezelf aanwezig. En de beste plaats om het ware leven te ontdekken, is in jezelf. De beste reis die je kunt maken, is de reis in jezelf. Die reis kun je maken wanneer je wilt en waar je maar wilt, je bent vrij en Ik zeg niet dat je niet op reis moet gaan, maar Ik weet waar je dan uit zult komen: bij Mij in jezelf!

Hemels Brood 426

De kern van de boodschap die Ik steeds ieder mens geef, is: heb Mij lief en heb je naaste lief als jezelf. Zo eenvoudig als dat en toch ook weer niet eenvoudig, want als het zo ook in alle eenvoud door iedereen geleefd zou worden, zou de samenleving er toch echt heel anders uitzien. De grootste moeilijkheid om dit toch zo eenvoudig lijkende advies te kunnen opvolgen, heeft ermee te maken dat veel mensen eigenlijk weinig of niets weten van hun ware bestaan en daarmee eigenlijk ook weinig of niets weten van Mijn ware bestaan. Als je weinig of niets weet van iemands bestaan, hoe kun je hem dan liefhebben? Toch is dat de belangrijkste pijler van ieders bestaan en daarom is het dan ook voor iedereen belangrijk om Mij te kennen of Mij te leren kennen. En daar zit dan juist weer de moeilijkheid, veel mensen denken dat ze het ook zonder Mij, zonder Mij te kennen, wel kunnen. Omdat zij de kracht die hen hier het leven geeft niet herkennen als Mijn liefde, zich niet bewustzijn van de ware aard van hun bestaan. Toch is het belangrijk dat zij Mij wel degelijk leren kennen en liefhebben. En daarvoor is het belangrijk dat allen die Mij wel kennen en Mij liefhebben dit ook zichtbaar maken in hun leven, in hun handelen, in hun omgang met hun medemens.

En daar is dan gelijk het tweede deel van Mijn boodschap: heb uw naaste lief als uzelf. Want alleen dán maak je Mij zichtbaar voor al die andere mensen die Mij nog niet kennen en nog niet zoeken. En met dit zichtbaar maken wek je de aandacht van die mens voor Mij. Daarmee help je die mens ontwaken uit zijn misvatting dat hij het alleen kan doen en dat Ik er niet of nauwelijks ben. Ik kan Mij zeker ook op andere manieren aan die mens openbaren. Maar dan zou die mens Mij nog steeds niet erkennen omdat hem dat in zichzelf duidelijk is geworden, maar omdat het onomstotelijk bewezen is. Daarmee wordt de vrije wil van die mens geen goed gedaan. Mij erkennen uit eigen inzicht is de beste weg om in vrijheid tot de ware erkenning te komen, zodat de liefde voor Mij en de medemens kan groeien tot de ware vorm van leven. Niet uit dwang of uit onomstotelijk bewijs, maar door inzicht, zodat de vrije wil ook de vrije wil blijft.

Hemels Brood 427

Doorzien. Hoe kun je alles doorzien? Hoe kun je weten wat met wat te maken heeft en wat er aan een situatie vooraf is gegaan. Hoe kun je doorzien wat de mens gebracht heeft tot de wijze van handelen zoals je die op zeker moment ziet. Want alles heeft zijn geschiedenis en het voorafgaande heeft geleid tot de huidige situatie, tot de huidige handelswijze. Veel hangt samen met de motivatie waarop voorgaand handelen gebaseerd is, maar ook misverstanden in opvattingen over het leven en eigenbelang heeft invloed op het verloop van gebeurtenissen. Vaak kan door vriendelijk praten en in jezelf voelen al veel duidelijk worden. Belangrijk is daarbij, dat je vasthoudt aan liefde en geen oordeel vormt. Belangrijk is daarbij, dat je motivatie om iets te willen doorzien geen eigenbelang is, maar betrokkenheid met de ander, om hem waar mogelijk en nodig de helpende hand toe te steken.

Dan kan het zijn dat je beseft hoe iets in elkaar steekt en dat je tegelijkertijd ziet dat diegene waar alles mee te maken heeft niet alles zo helder ziet als het in werkelijkheid is. Hoe ga je daar dan mee om? Schud je die ander dan onmiddellijk wakker of laat je hem in zijn misverstanden verder gaan? Lief mens, lief kind, je bedoelingen zijn te helpen in liefde en dat is goed. Als je niet weet welke kant op te helpen, dan mag je het gerust loslaten. Ook zonder jouw hulp blijft Mijn hulp direct aanwezig, die is met jouw vertrek, zonder daadwerkelijk iets gedaan te hebben, niet weg. En hoe weet je zo zeker dat je niet werkelijk iets gedaan hebt? Zou het niet kunnen, dat je toch iets gezegd hebt, iets gedaan hebt, wat de ander een opening in zijn denken, in zijn ervaren gebracht heeft, zonder dat jij dat zo direct gemerkt hebt? Want jouw hulp, is Mijn hulp, zolang Ik dat zegen en jouw hulp kan alleen hulp zijn, als Ik het zegen. Je had meer willen doen, meer willen geven, ben je tekortgeschoten? Dan ben Ik tekortgeschoten, want Ik ben de Hemelse Vader die alles leidt en in zijn grote liefdevolle hand heeft, ook jouw hulp, begrijp je?!

Hemels Brood 428

Door weer en wind, door dik en dun, Ik ben er altijd. Of jij wel of geen contact met Mij maakt, Ik ben er altijd of je wel of niet in Mijn bestaan gelooft, Ik ben er altijd. En of je Mij nu loslaat of niet, Mijn leer loslaat of niet, Ik ben er altijd en Ik laat jou niet los, Ik blijf jouw levenskracht, Ik blijf jou levenskracht geven. En het blijft jouw vrije keus hoe je die levenskracht benut. Je bent vrij en Mijn levenskracht staat je vrijelijk ter beschikking. Maar om in die vrijheid daar over te beschikken, kan het alleen zo zijn als je de levenskracht die je hebt ook als van jezelf voelt. Want als je die levenskracht die Ik je gegeven heb niet als van jezelf zou ervaren, zou je niet vrij zijn. Ik heb je Mijn levenskracht gegeven, ze is van jou en Ik heb je vrijheid gegeven, zodat je je eigen bestaan bewust kunt zijn, je eigen bestaan bewust bent.

Stel je eens voor dat er geen ziekte, geen dood, geen leugen en bedrog, geen hebzucht, geen jaloezie en dergelijke zou zijn en er zou alleen vrede, gemoedelijk samenleven zijn, zou je dan niet heel gelukkig kunnen zijn? Kijk, en dat, zo’n leven, heb Ik voor jullie voorbestemd. Daarom heb Ik jullie Mijn levenskracht en vrijheid gegeven. Maar helaas in jullie vrijheid is het ware leven nog niet begrepen. Ik neem jullie dat niet kwalijk, Ik zie de problemen, de narigheid die door dit onbegrip over het ware leven zijn ontstaan en Ik zie de in vrijheid van het ware leven afdwalende keuzes die gemaakt worden. Het zijn jullie keuzes, in alle vrijheid genomen, maar Ik zie ook de blindheid voor het ware gelukzalige leven daardoor groeien.

Toch, Ik ben naast jullie en hoewel Ik voor velen ver weg lijk te zijn, ben Ik heel dicht bij jullie allemaal en Ik omarm jullie voortdurend met Mijn liefde. Al lijkt het misschien niet zo, maar toch is alles in Mijn grote plan zo geordend dat jullie allen in alle vrijheid Mijn levenskracht hebben gekregen en wel zodanig dat jullie allemaal in volle vrijheid daarmee het ware gelukzalige leven kunnen verkrijgen en ook zullen verkrijgen!

Hemels Brood 429

De Jakobsladder. Hierover staat in de bijbel dat het de ladder is naar Mijn hemel. De ladder waarop je omhoog klimt vanaf de aarde. Via deze ladder klim je sport voor sport naar Mijn hemelen. Maar wat is deze ladder op zich dan eigenlijk. Want ondertussen kan toch ieder wel begrijpen dat hier niet letterlijk een ladder bedoeld wordt die zich eindeloos hoog uitstrekt naar de blauwe lucht en uit de aarde opdoemt. Deze ladder is dan ook alweer geestelijk te verstaan en te zien als de vele stappen, dat zijn de verschillende sporten, die naar de volkomen deemoed voeren en daarmee de volkomen barmhartige zuivere wijze liefde mogelijk maken. Want voor die enige ware barmhartige liefde is volkomen deemoed nodig en deze bereik je niet van de ene op de andere dag, ook al begrijp je al langere tijd dat je deemoedig zult moeten worden om in de door Mij bedoelde liefde volkomen opgenomen te kunnen worden. Maar zodra je daar besef van krijgt en naar wilt streven, sta je op de Jakobsladder naar boven.

Alleen, vergis je niet, want naar boven wil niet zeggen naar meer waarde, waardoor je je belangrijk zou kunnen gaan voelen voor Mijn hemelen, voor Mijn werken, want dan sta je alweer onder aan de ladder. Zo is de ladder net het tegenovergestelde van wat mensen werelds gezien invullen als omhoog gaan. En dit omhoog gaan in wereldse zin is juist belangrijk zijn en machtig. En omdat die gedachtengang al zolang en zo intensief verbonden is met de gedachten over bestaan en het ego van de mens, is het heel moeilijk om van het belangrijk willen zijn en macht willen hebben los te komen. Hemels gezien ga je via de Jakobsladder omhoog, maar werelds gezien ga je omlaag. De sporten van de ladder zijn de verschillende situaties in je leven waardoor je stapje voor stapje meer in deemoed, ware deemoed komt, steeds verder verwijderd van het wereldse zijn en dichter bij het hemelse, dichter bij Mij komt, alhoewel Ik altijd heel dicht bij jullie allemaal ben. Ga je de Jakobsladder dan ga je je steeds meer verdeemoedigen en uiteindelijk in de volkomen ware zuivere liefde komen, zijn!

Hemels Brood 430

Mogelijkheden. Voor een probleem zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk en zo kunnen allerlei  mensen verschillende mogelijkheden aandragen. Wat is de juiste of zijn er meer mogelijkheden goed en hoe weet je welke de beste is? Ik zou je dit willen zeggen: of een mogelijkheid juist is ligt aan de motivatie, ligt er aan wat je wilt bereiken en waarom je dat wilt bereiken. Is het puur eigenbelang, dan vind je waarschijnlijk wel een oplossing die dat eigenbelang steunt, of anders gezegd, dan kies je uit de aangeboden ideeën de oplossing die jouw belang steunt. Is het om anderen te dienen, om het welzijn van andere mensen te bevorderen, om te helpen, dan vindt en kies je die oplossing die dat wat je beoogt ook teweeg zal brengen. Maar is dat dan de beste oplossing?

De beste oplossing is die, die door Mij gezegend is. En dat kan een oplossing zijn die je in gebed aan Mij gevraagd hebt te krijgen en die je ook voelt als van Mij aangereikt, dan weet je dat die ook gezegend is. Het kan ook zijn dat je een oplossing zoekt en die Mij voorlegt om gezegend te worden. Als je dat doet, luister dan innerlijk naar Mij of Ik die ook zegenen zal. Want het kan zijn dat zo’n oplossing, zonder dat je dat in alle goede bedoelingen bewust bent, toch nog aspecten van eigenbelang heeft of het kan zijn dat een andere oplossing door jou nog niet ontdekt is. Dan luister eerst goed in jezelf naar Mij en als Ik je laat weten dat jouw oplossing goed is, dan is hij ook gezegend en daarmee de beste oplossing, wat verder ook gebeurt. Dat mag je dan loslaten in Mijn liefde. Als Ik je laat weten dat het niet de beste oplossing is, luister dan dieper zodat Ik je kan aangeven waar misschien eigenbelang meespeelt of waar je door omstandigheden niet aan gedacht hebt. Wat je dan zo als oplossing krijgt, wordt dan ook door Mij gezegend en is daarmee de beste oplossing. Ook al lijkt het een ander misschien niet zo. En ook dan is dat wat er gebeurt steeds nog Mijn liefde waarmee Ik alles en iedereen ten beste leid! Ook jou!

Hemels Brood 431

Op Mijn tijd. Alles komt goed, op Mijn tijd. Maar dat wil nog niet zeggen, dat Ik het bepaal. Toch heeft de mens de vrijheid en die neem Ik hem niet af door te bepalen wanneer iets wel of niet, zo of zo, gebeurt. Wat betekent dat dan als Ik zeg op Mijn tijd? Daarmee bedoel Ik het moment waarop het in alle opzichten goed kan komen ook voor alle betrokkenen. “Op Mijn tijd” wordt mede bepaald door de keuzes die jij maakt voor liefde of eigenliefde. Op Mijn tijd, wil dan zeggen, in Mijn ordening, in de verhouding tot de keuze die je maakt. Iets gebeurt als alle aspecten die van belang zijn, aanwezig zijn. En dat is mogelijk door Mijn toedoen, niet door het toedoen van de mens.

Hoewel jij in je vrijheid je keuzes maakt, heb Ik in Mijn vrijheid de mogelijkheid gecreëerd, dat jij je vrije keuzes kunt maken. Daarom kan Ik zeggen, op Mijn tijd. Alles is Mijn tijd. Ook jouw vrije keuze is Mijn tijd. En zo staat alles met elkaar in verbinding en zo staat alles met Mij in verbinding. Net als de elektriciteitsdraad waar de stroom door heen gaat. De stroom komt van Mij, maar jij hebt de vrijheid die stroom te gebruiken, jij kan vrijelijk bepalen wat je met die stroom doet, maar dat die stroom er is, is aan Mij en zo is de werking van die stroom ook aan Mij en de tijd van werking is zo ook aan Mij, terwijl jij bepaalt, kiest. Zo komt alles op Mijn tijd goed, terwijl jij vrijelijk kiest en bepaalt. Kies jij voor niet-liefde, voor eigenliefde, dan duurt het goed komen op Mijn tijd langer, kies je voor ware liefde, dan heb je het goed komen op Mijn tijd al veel dichter bij gehaald. Zo blijft het op Mijn tijd, maar jouw vrije keus!

Hemels Brood 432

Zie de bloemen op het veld, zij zaaien niet, zij maaien niet en toch worden zij door de Hemelse Vader gevoed. Evenals de vogels, de vissen, etc. Wees toch niet bang dat alles wat wel of niet gebeurt geheel van jou afhankelijk is of jij wel juist handelt of jij wel alles goed doet. Als dat zo was, zou alles dan niet net zo goed van de buurvrouw of wie ook afhankelijk zijn? In zekere zin is dat ook wel zo, maar niet geheel en alleen van jou of de buurvrouw of wie ook. Ieder mens heeft een bepaalde invloed op het geheel, met zijn doen of laten, met zijn denken en willen of niet willen, maar het geheel is als zodanig niet van één  persoon alleen afhankelijk. Het is goed dat een mens zijn verantwoordelijkheid neemt, maar niet als hij daarmee alles naar zich toetrekt alsof de wereld valt of staat met hem. Ieder heeft zijn aandeel, ieder heeft zijn weg. Als het op je weg eens niet zo goed gaat, als je even niet zo fraai handelt of gehandeld hebt, dan is het op zich goed dat je je dat realiseert, maar de wereld vergaat er niet mee, het geheel rust niet op jouw schouders en jij hebt dan niet ineens alles verstoord zonder dat het weer goed komt. Want zie je, het geheel rust op Mijn schouders, alles en iedereen wordt door Mij verzorgd en zo wordt ook alles wat jij of wie ook iemand te kort doet, op Mijn schouders opgevangen, zodat het niet werkelijk iemand tekort doet, zodat eventuele schade weer hersteld wordt, voor jou en voor iedereen.

Als Ik hier de mensen de vrijheid geef te zijn, dan wil dat niet zeggen dat Ik jullie dan onverzorgd laat zijn. Als Ik de bloemen vrij op het veld laat staan, dan zorg Ik toch ook dat dat kan, dat zij nog steeds krijgen wat zij nodig hebben, om daar zo vrij en mooi te staan. Zal Ik dan niet ook voor jullie, die Mij werkelijk zo dierbaar zijn, zorgen, zodat de weg die jullie bedoeld zijn te gaan, ook mogelijk is en blijft? Jazeker, Ik zorg voor jullie allen, Ik zorg ervoor dat voor allen het einddoel te bereiken is, dat jullie allen werkelijk leven kunnen, dat jullie allen tot vrij en gelukkig leven kunnen komen en zullen komen. Jullie hebt er allen een aandeel in, maar het geheel rust op Mijn schouders.

Hemels Brood 433

Alles is zover klaar. Het wachten is niet op Mij, het wachten is op de mens. Op het moment dat de mens zich Mij beseft, Mij bewust wordt. Het wachten is op de mens, dat hij tot inzicht komt, tot inkeer. Want wat Mij betreft is alles klaar, de hemel is geopend, de deur staat wijd open en iedereen is welkom om binnen te komen, iedereen is uitgenodigd binnen te komen. En voor iedereen is het ook mogelijk om binnen te komen. Maar wel in alle vrijheid, uit eigen beweging, eigen initiatief. Niemand is hier gewenst die niet zelf wil, vrijelijk wil. Niemand hoeft binnen te komen, maar iedereen kan en mag binnen komen.

Wat is dit binnenkomen, wat betekent de hemel is open? De hemel is open wil zeggen, voor iedereen is een wijze van leven mogelijk gemaakt in pure reine liefde, waarmee ook opperste gelukzaligheid bereikt wordt. Dit binnenkomen in de hemel wil zeggen, deze levenswijze werkelijk aannemen en in de daad, in handelen omzetten. Kijk, daarom is het wachten niet op Mij, want Ik heb al lang geleden alles in orde gebracht zodat de mens in pure reine liefde en volle gelukzaligheid kan leven, Ik heb daarmee ook mogelijk gemaakt dat de mens deze wijze van leven kan aannemen en uitvoeren. Maar de keuze is aan de mens om dat ook werkelijk zelf te willen en te doen. Daar is nu al langere tijd het wachten op: dat de mens gaat inzien dat er een ware levenswijze is, gebaseerd op pure, reine, wijze liefde en daar is het wachten op: dat de mens zich realiseert dat alleen die wijze van leven, de ware liefde, de enige wijze van leven is die volkomen gelukkig maakt, die iedereen gelukkig maakt. En daar is het wachten op: dat de mens uit eigen beweging, in alle vrijheid ook zelf kiest voor die wijze van leven en het zijn volle inzet geeft. Mijn hemel staat open en je bent van harte uitgenodigd er binnen te gaan!

 

Hemels Brood 434

Zoals de gouden zonnestralen over de mensen schijnen, zo straalt Mijn liefde zich uit over alle mensen en biedt warmte en licht aan allemaal. Maar zoals de ene plant in de schaduw beter lijkt te gedijen en de ander beter in het volle licht, zo kan ook nog niet ieder mens in het volle licht gedijen. Dan is het beter hem nog in zijn schaduw te laten. Maar je hoeft niet mee in de schaduw als je het licht nastreeft. Als je Mijn liefde kunt aannemen, dan neem Mijn liefde aan, sta in het volle licht en laat degene die in de schaduw wil zijn daar zijn waar hij wil. Iedereen is vrij om in het licht of in de schaduw te zijn. En wie bang is voor het licht heeft nog binding met de schaduw, is bang dat die verbinding met de schaduw in het volle licht zichtbaar wordt voor anderen. Die verbergt zich liever en denkt dat wat in de schaduw verborgen blijft er ook niet is. Maar het is er en ook hij zal op zijn tijd tot dit besef komen en langzaam maar zeker tot inzicht komen, de schaduw willen ontvluchten en het licht zoeken.

Waarheid kan altijd het licht verdragen, onwaarheid niet. Maar diegene die in de schaduw is, herkent zijn onwaarheid niet, het licht ontbreekt. Die mens kun je alleen helpen op de grens tussen het licht en het donker van de schaduw. Want wil je hem in de schaduw helpen, dan moet je je licht uitzetten, want hij verdraagt geen licht. Zet je je licht uit dan loop je het risico door de schaduw opgeslokt te worden in dat wat de schaduw is: geen liefde, geen waarheid, niets. En waar je ook in de schaduw je ware licht van liefde en waarheid ontsteekt, degenen die in de schaduw leven en willen leven, stuiven uiteen voor je plotselinge licht. Maar diegenen die enigszins naar het licht trekken, zijn al aan de rand van de schaduw, vlak bij het licht. Daarom, ware zinvolle hulp kun je geven, in het licht, aan de rand van de schaduw, voor wie zover is. En voor wie niet zo ver is zorg Ik, in alle liefde.