Hemels Brood 3721 t/m 3751

Hemels Brood 3721

Doe de dingen uit Mijn Naam, zonder Mijn Naam te noemen aan al diegenen die Mij nog niet werkelijk kennen. Noem Mijn Naam pas als daar om gevraagd wordt en Ik je in je hart laat weten dat het goed is. Ondersteun de mensen waar ze tekortgedaan worden in Mijn Naam, maar noem Mijn Naam niet voordat Ik je in je hart laat weten dat zij Mijn Naam verdragen kunnen. Want er is veel onwetendheid over Mij en er zijn veel misvattingen over Mij onder de mensen. Die zijn niet zo gemakkelijk weg te nemen door het noemen van Mijn Naam en dan doet het noemen van Mijn Naam, het bekend maken van Mijn leer, meer schade dan goed.

Handel in alles uit Mijn Naam, dat is uit onbaatzuchtige liefde en volkomen waarheid, zachtmoedig, eerlijk, duidelijk, vasthoudend, vergevend, verdragend, wees in al je handelen bemoedigend aan allen die kwetsbaar zijn, niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, tekortgedaan worden. Laat Mij in al je gedrag zien, maar noem Mij niet bij Naam. Je noemt Mij met liefdevol gedrag meer bij Naam, dan je met je mond ooit kunt, als je voortdurend naar Mijn ware liefde handelt in volkomen waarheid.

Niet iedereen kan Mij al in zich bemerken. Toen Ik in Jezus Christus op aarde was, kwamen er velen naar Mij toe, naar de wonderdoener. Maar weinigen raakte in hun hart met Mij in contact. Velen verlieten de bijeenkomsten, zij kwamen om de sensatie, om het wonder ook eens te zien, als een uitje, weinigen omdat hun hart open stond voor Mij, voor Mijn ware liefde, voor de waarheid van Mijn leer. Zo is het. Alleen nu zijn er geen wonderen meer, zoals Ik die deed. Nu is het alleen nog Mijn liefdevolle leer, die roept geen sensatie op. Want nu gaat het om de ware belangstelling, om het hart.

Tref de mens in Mijn Naam in zijn hart door je daden en daarna pas kun je Mijn Naam noemen, dat is, Mijn leer verkondigen aan allen die er om vragen en aan allen die Mij willen leren kennen. Ik laat het je in je hart allemaal weten, nu en altijd. Voel Mijn liefde in je hart en leef uit die ware liefde van Mij voor jou en al je medemensen. Weet dat hoe jij in liefde leeft, het noemen van Mijn Naam is!

Hemels Brood 3722

Houd vrede waar het u aangaat. Dat is niet zo gemakkelijk gedaan, als gezegd. Want waar precies is de scheidingslijn tussen de één en de ander. Hoe kun je vrede bewaren, als iemand tegen je uitvalt, je verwijten maakt of aan onwaarheden vasthoudt? Want al gauw heb je op de verwijten iets terug gezegd en vooral onwaarheid vraagt om waarheid. Hoe houd je dan aan vrede vast.

Als iemand je verwijten maakt, zet er geen verwijten tegenover. Als iemand tegen je uitvaart, blijf zelf kalm. Als iemand aan onwaarheid vasthoudt, houd zelf aan waarheid vast. Het vasthouden aan waarheid verstoort de vrede niet, het vasthouden aan onwaarheid verstoort de vrede. Laat je dan ook niet van de wijs brengen als je vasthoudt aan waarheid, terwijl anderen dat niet doen. Als de vrede daarbij verstoord raakt, is dat niet aan jou toe te rekenen. Zelf in vrede blijven, wil niet zeggen, dat je er altijd voor moet zorgen, dat anderen ook in vrede blijven of weer terugkomen. Het is mooi als je dat kunt, maar als je in vrede blijft waar het jou aangaat, is dat ook genoeg. Als het moeilijk voor je wordt, om vast te houden aan vrede, omdat je wel heel sterk wordt uitgedaagd door verwijten, door onwaarheden, misvattingen, kom dan in je hart bij Mij en vraag Mij je te helpen. In vrede te blijven, rustig te blijven, de ander in vrede en liefde tegemoet te komen, zonder zelf in verwijten te vervallen.

Want daar ligt Mijn koninkrijk, in die rust, die vrede, in zachtmoedigheid, verdraagzaamheid. Maar Mijn koninkrijk binnengaan, is niet zomaar naar binnen lopen. Daar gaat werk aan vooraf. Vredewerk, liefdewerk, soms heel hard werk, met weinig resultaat. Dan is er nederigheid nodig om dat vele werk toch te doen en er niets of weinig voor terug te verwachten. Voor de vrede werken, is liefde werken, is binnenkomen in Mijn koninkrijk.

Hemels Brood 3723

Alle belevingen die je meemaakt op aarde zijn niet zomaar, toevallig. Alles wat je meemaakt dient Mij en dient ieders groei naar totale ware liefde, waar leven in werkelijkheid. Niet alles heeft direct een persoonlijke betrekking op degene die iets meemaakt, alles houdt met elkaar verband en dat tot in het oneindige. Daarom is het voor de mens in zijn korte verblijf op aarde, in de onvolkomenheid van het aardse verblijf, niet te overzien in het grote geheel.

Zelfs in het kleinere verband van zijn eigen directe omgeving is het niet te overzien. Het gaat er daarom niet om dat je precies ziet wat je aandeel in gebeurtenissen is, het gaat erom, dat je bij jezelf gaat zien wat wel en wat geen liefde is. Wat eigen belang is en wat waarheid of onwaarheid is. Want gebeurtenissen ontstaan naar gelang een mens handelt, is dat naar liefde of juist niet. Is dat naar waarheid of juist niet. Is dat onbaatzuchtig of naar eigenbelang. Hoe een situatie ook in elkaar zit , niet het uitpluizen van de situatie is van belang, maar het eigen besef of je naar liefde, naar waarheid, onbaatzuchtig handelt. Want al naar gelang vormen zich de situaties om je heen, waarbij niet alleen jouw eigen handelen de situatie bewerkt, maar ook het handelen van anderen, veel anderen.

Daarom ook heeft het geen zin alle situaties uit te pluizen, alleen je eigen handelen, daar gaat het om. In het geheel heeft dat een plaats, zoals het handelen van ieder mens in het geheel een plaats heeft. Dat maakt tezamen dat al wat er gebeurt niet zomaar is, niets is zomaar. Alleen, het in het grote geheel doorgronden, is aan Mij voorbehouden. En wat voor jou daarbij van belang is, laat Ik je weten, op de juiste tijd en op de juiste manier. Uniek, omdat jij uniek bent, zoals jullie allen uniek zijn en het hele bestaan van het  hele universum met alles uniek is, zoals Ik Uniek Ben!

Hemels Brood 3724

Schaam je niet voor je onvermogen. Als iets niet lukt, waar je toch je best voor doet, hoef je er niet treurig over te zijn, dat het je niet lukt. Je leert. En niet alles is met één keer oefenen geleerd. Dan is het niet nodig om direct al moedeloos te worden. Leren gaat met vallen en opstaan.

Niet blijven liggen, als je valt. Opstaan en het blijven oefenen. Bij het één heb je meer oefening nodig dan bij het ander. En zelf kun je niet bepalen, nu wil ik het kunnen, zeker niet als je nog niet alle mogelijkheden hebt om het te kunnen. Ik ben degene die je langzaam die mogelijkheden geeft. En niet elk leerproces is door veel of weinig oefening tot een waar kunnen te brengen. Want ook de mogelijkheden hebben daar een invloed op. En juist die mogelijkheden pas Ik af, naar gelang dat voor jou het beste is, om tot ware liefde te komen. Zo kun jij iets oefenen en willen bereiken, wat je maar niet lukt, terwijl iemand anders die je kent, het zomaar met een beetje oefening, wel bereikt. Neem dat jezelf niet kwalijk. Alles wat iemand kan en weet, heeft hij uiteindelijk van Mij, of hij dat nu beseft of niet. En wie iets eerder en beter kan, dan zijn naaste medemensen en dan daar trots op is, of zich daardoor meer voelt, die maakt een grote vergissing en heeft zijn eigenlijke les nog niet geleerd, het ware leven, de ware liefde.

Al wat je wel of niet kunt, al wat je leert in korte of langere tijd, het hangt allemaal samen met wat Ik voor jou het beste vind en dat is voor iedereen verschillend. Daarom, vergelijk jezelf niet in het wel of niet iets kunnen, met je medemensen. Want voor ieder gaat zijn leren anders, met andere talenten, andere mogelijkheden. Door Mijn ware liefde gestuurd, is alles goed en leert iedereen wat goed voor hem is, op de juiste tijd met de juiste middelen. Ook jij!

Hemels Brood 3725

Alles heeft een schaduw kant, omdat het licht niet overal komt. Zo is het in het leven van de mens dat niet alles zonnig, licht verloopt, omdat niet alles liefde is. Dat zijn de schaduw kanten van het leven. Nu is dat nog zo. Maar uiteindelijk zullen er geen schaduwen meer zijn en zal Mijn licht van liefde overal schijnen, zonder ergens enige schaduw te geven.

Ook jijzelf geeft nu nog een schaduw, als je in het licht staat. Maar ieders eigen schaduw zal dan ook verdwijnen en waar je dan gaat of staat, er zal geen schaduw meer om je heen zijn. Zelf zul je ook geen schaduw meer geven. Want, en dat is heel belangrijk, je zult zelf licht zijn! En geen enkel zuiver licht uit Mij, wat je dan bent, geeft aan zichzelf schaduw of heeft om zich heen schaduw.

Al nu op aarde kun je zo’n lichtgever zijn. En als uiteindelijk alle mensen lichtgevers uit Mijn licht geworden  zijn, dan is er nergens meer enige schaduw! Zo belangrijk is het, dat je uitgroeit tot dat hele zuivere liefde licht uit Mij en met elkaar Mijn licht bent. Nu is er nog schaduw om je heen te dragen, dat zijn de moeilijke momenten in ieders leven, die er zijn als schaduw, door al wat nog geen liefde is. Blijf er met Mij aan werken, Mijn totale licht te worden, zuiver schijnend liefde licht, waar leven. Want het ware werkelijke leven, wat alleen en volkomen uit zuivere ware werkelijke onbaatzuchtige liefde bestaat, heeft en geeft geen enkele schaduw en dan is er ook helemaal niets meer verborgen. Er is geen duisternis of schaduw meer waar iets verborgen kan zijn. Alleen zuiver licht, Mijn zuivere liefde!

Hemels Brood 3726

Er is altijd een goed oplossing voor alles wat zich voor doet. Maar die wordt niet altijd gezien. Zelfs de meeste mensen zien die goede oplossingen niet op het moment dat zij die nodig hebben. Wie zicht steeds van Mijn aanwezigheid in ware liefde bewust is, die weet als vanzelf de goede oplossingen. Wie zich op de belangrijke momenten waarop hij het even niet meer weet, met Mij in verbinding stelt, die laat Ik in hem de juiste oplossingen zien.

En waar Ik kan, zonder de vrije wil van de mens te belemmeren, laat Ik ook aan wie het Mij niet vraagt, de goede oplossingen in hem weten. Maar vaker gebeurt het, dat die mens naar de redenering met zijn verstand gaat en voorbij gaat aan Mijn ingevingen, die hij wel bemerkt, maar geen zekerheid over voelt. Dat komt omdat Ik hem de vrije keus moet laten in zijn zelfstandig bestaan. Zo weten eigenlijk wel alle mensen de beste oplossingen in alle verschillende situaties en gebeurtenissen, maar niet iedereen komt er toe, die juiste oplossingen tussen al zijn eigen denken te herkennen. En zo worden er vaak oplossingen gekozen, die niet de beste zijn.

Wie in verbinding is met Mij, die beseft dat wel en ziet zijn medemensen keuzen maken, die niet met zijn gevoel van de beste oplossing overeenkomen. Dan is het moeilijk om wat je ziet als beste oplossing, los te laten en de ander de vrijheid te laten, een minder goede oplossing te kiezen. Maar soms is het voor diegene toch beter zijn eigen minder goede keuze te maken. Want al is het niet de beste keuze, Mijn liefde blijft er toch bij en daarmee ontstaan dan weer nieuwe situaties, die de vrijheid van iemand niet belemmeren, maar waarbij hij toch wel tot een zekere lering gebracht wordt. Een lering die uiteindelijk het beste voor hem bewerkt in ware liefde, waar leven. En zo gezien is dan toch weer elke keuze een goede keuze, maar over een langere tijd pas te bemerken dat dat alles toch Mijn ware liefde is. Welke keus de mens in zijn vrijheid ook maakt.

Wil je graag steeds die beste oplossing om ook dichter bij Mijn ware liefde te komen, kom dan steeds in je hart bij Mij, stel je in verbinding met Mij, voel Mij n liefde en dan weet je wat de beste oplossing is, altijd.

Hemels Brood 3727

Vaak willen mensen alleen maar de mooie dingen horen. Wat ze goed gedaan hebben, wat fijn en leuk was. Maar er zijn ook minder mooie gebeurtenissen, die af en toe maar beter ook besproken kunnen worden. Niet om de mens treurig te stemmen, maar om de mens te helpen zicht te krijgen op zijn eigen aandeel in wat gebeurt.

Als nooit gezegd mag worden waar het nog hapert, dan leer je niet hoe het beter kan. Laat het daarom nooit een schande zijn, om iets wat verkeerd gegaan is onder ogen te zien en toe te geven. Niemand is al in alles volmaakt. En al zou iemand in alles volmaakt zijn, zoals Ik volmaakt ben, dan zou diegene bij geen gebeurtenis van schande spreken, als de dingen niet goed of naar waarheid gebeuren. Hij zou alleen diegene in liefde laten zien, waar het niet goed ging en waarom. Opdat diegene zijn wijze van handelen kan verbeteren en dichter bij het ware leven kan komen, dichter bij ware liefde, bij volmaakt zijn, dichter bij Mij. Zonder iemand te schande te zetten.

Zou die volmaakte mens zijn naaste niet op die manier helpen, dan is hij zelf nog verre van volmaakt. Want ware liefde zet niemand te schande, maar helpt de van liefde afgedwaalde mens zijn afdwaling, zonder gezichtsverlies, in te zien en geeft hem de gelegenheid zich tot liefde te herstellen. Zo ga Ik in liefde met jullie allen om. Ik laat je zien wat geen liefde bij je is, uit liefde, niet om je te schande te zetten. Kom en zie ook wat niet zo fraai is en geniet van al wat vol liefde mooi is!

Hemels Brood 3728

Een plant wortelt gemakkelijk in losse grond. Er is niet veel moeite voor nodig om zijn wortels de diepte in te steken tussen de rulle grond. Maar als de wind komt en storm opsteekt, met rukwinden, wordt de plant ook net zo gemakkelijk uit de losse grond getrokken en weggeblazen. Anders is het met vaste stevige grond. Daar is het voor de plant veel moeilijker om zijn wortels diep in de grond te laten groeien. Maar de plant die de moeite neemt en zijn wortels diep in de vaste stevige grond steekt, is als de wind opsteekt en de storm met rukwinden aan hem trekt, niet zomaar uit de grond te trekken. Hij staat stevig en blijft stevig staan, ook als de storm aan hem trekt.

Zo is het ook bij de mensen. Als het een mens heel goed gaat in zijn leven en hij van kind af aan nooit werkelijk iets moeilijks heeft meegemaakt, is hij als de plant die in de losse grond gemakkelijk zijn wortels steekt. Die mens heeft het gemakkelijk. Maar als dan op een gegeven moment toch moeilijkheden komen, is hij die niet gewend en heeft er geen weet van, hoe daar mee om te gaan. Hij raakt van slag en kan de situatie niet aan. Daartegenover iemand die van tijd tot tijd, vanaf zijn jeugd, moeilijke situaties heeft gehad, heeft geleerd daar mee om te gaan en staat sterk en raakt niet snel van zijn stuk. Hij is als de plant die met moeite zijn wortels in de vaste grond gestoken heeft.

Zo ga Ik met jullie om. Met zo nu en dan moeilijke situaties, om jullie sterk en krachtig te maken. Sterk en krachtig in liefde, in waarheid, in verdraagzaamheid en onbaatzuchtigheid. Want dat zijn de meest belangrijke stromen die liefde geeft en die nodig zijn om in moeilijke tijden staande te blijven. Terwijl jullie mensen toch ook veel meer zijn dan een plant. Daarom, neem de moeite en leef. Leef liefde. Leef waarheid, leef verdraagzaamheid, leef Mij en je leeft sterk en krachtig, door alle moeilijkheden heen. Wees sterk, wees Mij, Leef!

Hemels Brood 3729

De meeste mensen hebben een hekel of een natuurlijke weerstand tegen mensen die hen de waarheid vertellen over hun wijze van handelen, vooral als het afwijkend van waarheid en liefde is. De meeste mensen willen niet gezien worden in die afdwaling en als zij bemerken gezien te worden, verzetten zij zich daartegen. Het hoeft niet eens gezegd te worden. Hun antenne pikt het op, wanneer iemand hen doorziet.

Zo zijn er ook heel veel mensen die weerstand hebben tegen Mij. Omdat zij voelen dat Ik hen doorzie. Tot in de kleinste details doorzie. En vooral degenen die voordeel denken te hebben door hun van waarheid en liefde afdwalend gedrag, hebben veel weerstand tegen Mij. Toch, voor hun eigen bestwil blijf Ik naast hen, niemand kan Mij ontlopen. Voor hun eigen bestwil blijf Ik hen doorzien en laat hen dat weten. Niet direct, maar meestal indirect, om de vrije wil niet te belemmeren.

Niemand vindt het fijn om gezien te worden, in wat hij verkeerd doet. Maar waar de mens lerende is, mag er één en ander verkeerd gaan. En wie de goede weg steeds zoekt, die zal blij zijn met elke waarschuwing, zodat hij zich kan herstellen, waar hij zich niet bewust was van zijn afdwalingen. Dan zal hij bekennen en zijn spijt betuigen, als hij iemand tekort gedaan heeft. Om vergeving vragen, die krijgen en dan is alles weer goed. Maar de mens die niet gezien wil worden in zijn afdwalingen, omdat hij denkt er voordeel mee te behalen, die zal niet bekennen en geen spijt betuigen. Voor diegene zal het heel wat moeilijker worden zijn handelen terug te brengen tot waarheid en ware liefde. Maar niets is onmogelijk.

Heeft iemand weerstand tegen je, besef dan dat diegene zijn tijd nog komt. Zoals ieders tijd komt. Zoals alles uiteindelijk helemaal goed komt. Maar Ik ben er, naast jou, naast hen, naast jullie allen!

Hemels Brood 3730

Verspilling. Er is op aarde heel veel verspilling. Er wordt voedsel geproduceerd en terwijl een deel van de wereldbevolking honger lijdt, wordt door de weldoorvoede mensen voedsel weggegooid, verspilt. Er worden voorwerpen gemaakt, gebruiksvoorwerpen en voor de sier, als die niet meer voldoen, worden ze weggegooid, terwijl ze nog prima in orde zijn en velen er nog iets aan zouden kunnen hebben.

Er wordt geld verdient. Maar als er ergens teveel van is, komt er minder geld binnen, dan wordt het overtallige vernietigd, ook al is het nieuw. Alweer verspilling. Als iemand vrijwillig werk wil doen, dan mag het geen werk zijn waar al betaal afspraken over gemaakt zijn. Want dan wordt er aan datzelfde maar betaalde werk, minder verdiend. Zo wordt behulpzaamheid verspilt. En dichter komt het bij verspilling van Mijn liefde. Want op aarde wordt nog het meest Mijn liefde verspilt. Overal kan Ik helpen met Mijn liefde, op maar weinig plaatsen wordt Ik gevraagd. Overal kan Ik helpen met Mijn waarheid, op maar weinig plaatsen wordt Ik gevraagd. Iedereen mag gebruik maken van Mijn liefde en waarheid, door zelf liefde en waarheid te zijn. Maar er zijn maar heel weinig mensen die gebruik maken van Mijn liefde, van Mijn waarheid. Wat een verspilling.

Er zou geen honger hoeven te zijn, als onderling gedeeld werd, in liefde, onbaatzuchtig. Er zou geen verspilling zijn, als niemand meer wilde dan nodig. Er zou geen verspilling zijn als geleefd werd naar Mijn onbaatzuchtige liefde en waarheid. Maar helaas, zo wordt er niet geleefd. Dat is het verblijf op aarde, er mee omgaan dat daar een enorme verspilling is. Van materieel en immaterieel goed. Van Mijn liefde en Mijn waarheid. Dat is wat jou op aarde te wachten stond. Maar het is ook, dat je daar, op die luizige aarde, Mij kunt ontmoeten. Mijn liefde daadwerkelijk persoonlijk kunt leren kennen. Mijn waarheid kunt gaan beseffen. Mij persoonlijk kunt gaan ervaren en uiteindelijk Mij Zelf kunt zien, met Mij persoonlijk kunt omgaan. Ja, dat kan alleen op deze luizige aarde, want dat is de aarde, het goede en het tegenovergestelde daarvan. Dat maak je op aarde mee en hoe ga je daar mee om. En te meer je daar in liefde mee omgaat, te meer ga je Mij zien, Mij persoonlijk ervaren, Mij Zijn.

Dat brengt je in liefde tot waar leven, tot ware gelukzaligheid en tenslotte kun je los van de aarde, weg van de aarde, eeuwig met mij samen zijn, in eeuwig gelukzalig leven. Dat kan alleen door een verblijf op die luizige aarde… 

Hemels Brood 3731

Doe de dingen uit Mijn Naam, zonder Mijn Naam te noemen aan al diegenen die Mij nog niet werkelijk kennen. Noem Mijn Naam pas als daarom gevraagd wordt en Ik je in je hart laat weten dat het goed is. Ondersteun de mensen waar ze tekortgedaan worden in Mijn Naam, maar noem Mijn Naam niet voordat Ik je in je hart laat weten dat zij Mijn Naam verdragen kunnen. Want er is veel onwetendheid over Mij en er zijn veel misvattingen over Mij onder de mensen. Die zijn niet zo gemakkelijk weg te nemen door het noemen van Mijn Naam en dan doet het noemen van Mijn Naam, het bekendmaken van Mijn leer, meer schade dan goed.

Handel in alles uit Mijn Naam, dat is uit onbaatzuchtige liefde en volkomen waarheid, zachtmoedig, eerlijk, duidelijk, vasthoudend, vergevend, verdragend. Wees in al je handelen bemoedigend aan allen die kwetsbaar zijn, niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, te kort gedaan worden. Laat Mij in al je gedrag zien, maar noem Mij niet bij Naam. Je noemt Mij met je gedrag meer bij Naam dan je met de mond ooit kunt, als je voortdurend naar Mijn ware liefde handelt in volkomen waarheid.

Niet iedereen kan Mij al in zich bemerken. Toen Ik in Jezus Christus op aarde was, kwamen er velen naar Mij toe, naar de wonderdoener. Maar weinigen raakten in hun hart met Mij in contact. Velen verlieten de bijeenkomsten, zij kwamen om de sensatie, om het wonder ook eens te zien, als een uitje, weinigen omdat hun hart openstond voor Mij, voor Mijn ware liefde, voor de waarheid van Mijn leer. Zo is het. Alleen, nu zijn er geen wonderen meer, zoals Ik die deed. Nu is het alleen nog Mijn liefdeleer. Die roept geen sensatie op. Want nu gaat het om de ware belangstelling, om het hart.

Tref de mens in Mijn Naam in zijn hart door je daden en daarna pas kun je Mijn Naam noemen, dat is, Mijn leer verkondigen aan allen die erom vragen en aan allen die Mij willen leren kennen. Ik laat je dat allemaal in je hart weten, nu en altijd. Voel Mijn liefde in je hart en leef uit die ware liefde van Mij voor jou en al je medemensen. Weet dat hoe jij leeft in liefde, het noemen van Mijn Naam is!

Hemels Brood 3732

Wie in Mijn hart is, is in het reinste en zuiverste, in de volkomen liefde en de volkomen waarheid. Wie volkomen liefde en waarheid is, is in Mijn hart. Want Mijn hart is volkomen liefde en volkomen waarheid. En al Mijn handelen, al wat Ik geschapen heb, is uit die liefde en die volkomen zuivere waarheid.

Al wat Ik jullie mensen geef, is ware liefde, is waarheid. Ik ben rein en volkomen zuiver, alles wat Ik ben is liefde, ware liefde, is waarheid en nergens dwaal Ik ooit af van wat Ik ben, want Ik ben eeuwig die Ik ben en daar kan nooit sprake zijn van enige afdwaling van liefde en van enige afdwaling van waarheid. Wie diezelfde liefde wil zijn, onbaatzuchtig, omdat hij inziet dat alleen ware liefde het ware leven is en alleen die liefde aan ieder de ware gelukzaligheid kan geven en daarbij ook in de volkomen ultieme waarheid wil zijn, laat die in zijn hart bij Mij komen en samen met Mij leren die liefde te zijn en die Enige juiste goede waarheid vast te houden in alle omstandigheden.

Want ieder die dat wil, die zal Ik helpen om ook daadwerkelijk zijn hart te reinigen van al wat geen liefde en geen waarheid is. Die zal Ik helpen te groeien in ware liefde en waarheid, tot hij in alles rein en volmaakte liefde en waarheid is. Dan is hij ook helemaal in Mijn hart en zijn leven is dan waar leven, waar geen dood ooit meer hem bereikt, maar waar hij voortdurend in ware liefde en waarheid de gelukzaligheid van waar leven ervaart. Samen met Mij en velen die ook gekozen hebben voor ware liefde en waarheid. Komt in Mijn hart!

Hemels Brood 3733

Elke stap die je op aarde gaat, elke seconde die je op aarde bent, Ik ben er altijd bij en Mijn hand van liefde geleidt je. Niets gaat zonder Mij, zonder Mijn liefde, zonder Mijn trouw aan jou. Alle momenten dat je je niet van Mij bewust bent, ben Ik Mij wel van jou bewust. Alle momenten dat je even niet meer weet waar Ik ben en of je nog contact met Mij hebt, ben Ik er en heb contact met jou. Ik laat je nooit alleen gaan, of je Mij nu wel of niet voelt, Ik voel jou altijd, je bent altijd samen met Mij, je bent nooit zonder Mij, omdat zijn, er zijn, bestaan, altijd met Mij is, Mij is.

In al je vrije keuzen kun je verdwaald raken, keuzen maken die je bewustzijn van leven verminderen, je bewustzijn van Mij. Of je kunt situaties meemaken waarbij anderen om je heen keuzen maken die het bewustzijn van Mij verminderen en je in twijfel brengen, waardoor je het contact met Mij even niet meer merkt of aandacht aan geeft, dan nog ben je in Mijn bewustzijn, in Mijn aandacht, in Mijn liefde en geef Ik je wat je nodig hebt, waarheid, waar leven. Mijn zorg om jou is altijd, niet dan eens meer, dan eens minder, zoals het door mensen wel eens ervaren wordt, maar altijd. En Mijn zorg is er altijd voor alle mensen. Want als Ik geen zorg zou hebben voor alle mensen, zou Ik ook niet in alles en altijd goede zorg om jou hebben, want alles, alles wat mensen doen en laten, zeggen en verzwijgen, weten en niet weten, voelen en niet voelen, hangt met elkaar samen. Daarom zou Mijn zorg voor jou maar gebrekkig zijn, als Ik geen zorg voor alle mensen, altijd zou hebben.

Ik heb zorg voor alle mensen in grote liefde en waarheid en Ik heb zorg voor jou in grote liefde en waarheid, specifiek voor jou, zoals Ik specifiek zorg voor iedereen heb. Ik laat jullie vrij in eigen keus van leven, maar wie de ware liefde hierin begrijpt en zelf in alle vrijheid voor die liefde kiest, in alle waarheid, die blijft Mij steeds bewust, elke stap die hij op aarde gaat, elke seconde die hij op aarde is.

Hemels Brood 3734

Veel mensen hebben de wens dat he n eens iets heel geweldig goeds gebeurt. Dat ze een prijs winnen in de loterij, of plotseling een heel goede baan krijgen, of een enorme erfenis met een mooi huis of zelfs met een kasteel. Veel mensen dromen van een heel gemakkelijk leven, waarbij de sappigste vruchten hen zomaar aan komen waaien en ze alleen maar hoeven te doen waar e zin in hebben.

Zo is het niet op aarde. Maar er is wel een schat te krijgen op aarde. Niet zomaar een schat van goud en sierraden, een bijzondere schat. Een schat aan liefde. Maar voor al die mensen die zoveel wensen en dromen hebben, is liefde niet een waardevolle schat. En toch heeft liefde veel en veel meer waarde dan welke prijs, welk kasteel, welke goede baan, welk gemakkelijk leven dan ook. En juist liefde geeft de sappigste vruchten vrij aan iedereen. Alleen, dan is het nodig om zelf die liefde, die onbaatzuchtig is, geen eigen wensen, geen eigen dromen, geen verlangens heeft, helemaal in alles te zijn. En dat vinden de meeste mensen te moeilijk of zelfs niet mogelijk. Zo komt het dat mensen doorgaan met wensen en verlangens vervult te krijgen en niet proberen die ware liefde te bereiken. Doe geen moeite voor het onbereikbare.

Ik zeg aan iedereen, doe wel moeite voor die liefde. Dan zul je bemerken dat liefde wel bereikbaar is. Dan zul je bemerken dat liefde een enorme levenswaarde heeft, waardoor een grote gelukzaligheid bereikt kan worden, welke geen goud, geld, goederen, of gemakkelijk leven ooit ook maar voor het minste deel kan geven. Want op aarde lijkt geld, goud, goederen en een gemakkelijk levengelukzaligheid te geven, maar in werkelijkheid blijkt dat toch niet zo te zijn. Alleen ware liefde zelf zijn, kan je al wat je wenst geven, tot grote gelukzaligheid toe!

Hemels Brood 3735

Soms sta je er met de rug naar toe. Dan ben je aan het zoeken en zoeken en kunt het niet vinden, maar je staat er met je rug naar toe. Draai je eens om en dan vind je wat je zoekt, je stond er met je rug naar toe.

Dit overkomt velen in hun zoektocht naar waarheid, naar waar leven, ze zoeken het, terwijl ze er met de rug naar toe staan. Een simpel omdraaien zou het zicht op wat ze zoeken geven, maar zij komen niet op het idee, zich eens om te draaien. Dat is de vaste mening aan iets. In die mening zoeken zij. Maar als zij de vaste mening eens los lieten en zich zouden omdraaien, dan zou een ander zicht hen helpen, te vinden wat zij zoeken. Dat klinkt heel eenvoudig, maar in de praktijk is het heel wat moeilijker dan dat. Want veel mensen zitten helemaal vast geroest in hun meningen of zelfs in angsten voor verandering. Zij kunnen zich als het ware niet omdraaien, gewend aan het zicht dat zij hebben, het bekende, willen zij niet kijken naar het onbekende, zij ervaren al wat buiten hun gezichtsveld is als eng, ongemakkelijk en daarom ook onaantrekkelijk. En zij draaien zich niet om en vinden zolang zij zich niet omdraaien, niet wat ze zoeken.

Het vraagt moed om je te durven omdraaien. Het vraagt moed om de bekende gewoonten los te laten. Het vraagt moed om vastgeroeste meningen los te laten en je mening te veranderen. Toch, wie wil vinden wat hij zoekt, zal bereid moeten zijn zich om te draaien, anders te gaan kijken naar wat er om hem heen en in hem is en gebeurt. Durf dat te doen en je zicht wordt verruimd en je vindt, wat je zoekt.

Hemels Brood 3736

Overvloed. De mens die in aardse weelde leeft, spant zich maar zelden in om de hemelse weelde te bereiken. Maar als hen iets overkomt, blijkt de aardse weelde hen geen diensten te leveren. Aardse goederen zijn met geld te kopen, aardse weelde is met geld te bereiken, maar de ware hemelse weelde niet.

Juist in nood is de aardse weelde niet veel meer waard, terwijl de hemelse weelde zoveel te bieden heeft. Het is de ware liefde, die op de momenten van nood juist die hulp biedt die troost, bemoedigt, steunt, volhoudt en oplossingen geeft, die zinvol zijn. Geld doet dat niet. Materie doet dat niet. Een mooie stoel of een mooie auto of een schitterend huis doet dat niet, dat houdt je hand niet vast, legt geen arm om je heen, als je het moeilijk hebt. Maar liefde wel. Iemand die weinig of niets heeft, maar wel liefde heeft, die heeft daarom juist heel veel wat geld en goederen nooit heeft. Wie vooral bezig is met geld, met materiële rijkdom, met vergroten van zijn rijkdommen, die gaat vaak voorbij aan het opbouwen van liefde en als het er op aankomt, dan heeft hij niets aan zijn verzamelde rijkdom en is arm aan het ware contact met mensen in liefde.

Dan blijkt diegene arm te zijn, heel arm. Arm aan liefde. Arm aan ware vrienden in liefde. Arm aan begrip. Maar hoe arm hij dan ook kan zijn en hoe weinig bewust hij dan ook kan zijn van Mij, de ware liefde, Ik heb Mijn armen om hem heen en Mijn liefde blijft hem nabij. En zal hij tot besef komen, dat al het aardse bezit, al zijn aardse rijkdommen, geen echte waarde hebben, dan zal hij toch de ware rijkdom van liefde kunnen gaan zien en Mijn armen van liefde gaan voelen tot ware weelde, hemelse weelde.

Hemels Brood 3737

Zien, niet iedereen ziet de waarheid, beseft de waarheid. Velen denken te zien, te beseffen, maar het is geen werkelijk levensbesef, geen werkelijkheidsbesef. Een waar zicht op de werkelijkheid, helder en klaar, kan alleen via Mij verkregen worden, of wel, via ware liefde, in alle oprechtheid.

Maar, het goed zien is nog niet het goed doen. Door Mij kan wel goed gezien worden, een waar begrip over leven verkregen worden, een waar besef van het juiste handelen naar liefde in vrijheid zelf gekozen. Maar dit geeft pas vruchten af, als naar dat zicht, naar dat besef, naar dat begrip ook daadwerkelijk in alle voorkomende situaties gehandeld wordt. Want veel mensen die wel al begrip en besef hebben, brengen dat nog niet in alle voorkomende situaties in praktijk. Daarom laat Ik steeds opnieuw situaties ontstaan, waarbij mensen kunnen oefenen, dat wat zij beseffen dat goed is, dat liefde is, in de praktijk te brengen. Aan die situaties doen vaak meer mensen mee, mensen die met elkaar die situatie veroorzaken en tot oplossing moeten brengen. Ieder heeft daar een ander aandeel in en ook ieder heeft daar en eigen taak in. Voor sommigen niet als lering, maar als aangever.

Om de mens oefening te geven het geleerde in praktijk te brengen, ontstaan steeds weer die situaties die hem die oefening geven die hij nodig heeft. Niet als een straf, zoals mensen over allerlei situaties wel denken, maar als oefening, dienstbaar aan de mens. Zo zijn er ook situaties die een mens op andere gedachten kunnen brengen. En alleen al daarom gegeven worden. Zodat die mens in zijn handelen een andere kant op gaat, inziet dat een andere handelwijze nodig is. Dan is het een soort van stop, om hem van koers te doen veranderen.

Zo zijn er veel situaties met een verschillend doel. Vul niet zelf in welk doel een situatie heeft, want dan kun je het doel wel eens juist missen. Neem elke situatie op zich en verbind je met Mij, dan krijg je het juiste zicht, de juiste kracht en de juiste liefde om met elke situatie om te gaan. En wat het doel er van is, doet niet ter zaken. Jouw groei in liefde in contact met Mij in al je handelen is vóór alles het allerbelangrijkste in elke situatie. Want dat brengt je tot het volkomen gelukzalige leven wat je van oorsprong bent, in een van Mij en jezelf bewust werkelijk bestaan.

Hemels Brood 3738

Het is niet zo, dat Ik op een bepaalde plek meer ben, dan op een andere. De plaats waar Ik altijd ben, waar je ook bent op de aarde, is je hart. In ieder hart ben Ik altijd te bereiken, waar die mens op de aarde ook is. De plaatsen op aarde waar mensen van zeggen dat Ik daar ben en dat het daar heilig is, zijn door mensen verzonnen plaatsen of plaatsen waar iemand in zijn hart Mij leerde kennen, op een diepgaande wijze. Die mens heeft niet begrepen, dat het niet de plaats is waar hij Mij ontmoet heeft, maar zijn hart waar hij Mij ontmoet heeft. Als die mens ergens anders geweest was, had hij Mij ergens anders ontmoet, in zijn hart.

Nu leggen mensen verband tussen een ontmoeting met Mij in hun hart en de plaats waar dat gebeurde en vaak wordt die plaats dan een bedevaartsoort voor mensen, in de hoop dat zij Mij daar ook zullen treffen. Maar zij kunnen Mij overal treffen, want een treffen met Mij gaat in het hart, waar je maar bent. Nu is het wel zo, dat het hart meer openstaat voor een treffen met Mij op een rustige plaats, waar weinig of geen verstoring van die rust is door drukke situaties, met veel door elkaar krioelende mensen en bezigheden. Op zo’n rustige plaats bereikt het hart een grotere toegankelijkheid voor een treffen met Mij. Daarom zijn het vaak zulke plaatsen waar mensen Mijn heiligheid voelen en dan die plaats heilig noemen.

Wie wil mag naar zo’n rustige plaats, als hij denkt dat hij Mij daar meer kan treffen, dan waar hij normaal verblijft. Maar hier zeg Ik nu aan allen, dat hoeft niet. Want als je dat zelf waarlijk wilt, oprecht en eerlijk, dan kun je Mij in je hart treffen, waar je maar bent. Zelfs in de grootste wereldse drukte. Want het is niet de plaats waar Ik mensen tref, het is in hun hart, altijd in het hart. Daar is het centrum van waarheid en liefde en in dat centrum ben Ik altijd en kun je Mij altijd treffen.

Hemels Brood 3739

Niet de mens verdeelt de dingen, maar Ik verdeel de dingen. Al denkt de mens dat hij wat hij van een mens krijgt, ook van die mens komt, maar uiteindelijk krijgt hij wat hij van wie dan ook krijgt, van Mij. En in het grote geheel van aan elkaar geven en nemen, is Mijn liefde de belangrijkste schakel, altijd.

Niemand kan iets geven, als Ik hem de impuls tot geven niet zou geven. Want in ieder mens leef Ik. In elke vrijheid van keus geef Ik Mijn kracht. Ik stuur alle wegen die de mens in vrijheid kiest en elke weg heeft Mijn impuls. Toch is de vrijheid van de mens niet fictief, hij kan werkelijk vrij kiezen. Maar in liefde zal hij altijd Mijn wil kiezen, Mijn impuls voelen. Buiten Mijn liefde om komt hij in het tegenovergestelde van Mijn liefde, wat ook alleen kan, door Mijn toelating en geen werkelijkheid heeft. Al wat hem daarbij overkomt, is niet zomaar een toevalligheid. Want al wat is, is door Mij geschapen en in plan gezet. En al wat niet is, kan door de mens, door Mij, als in een tijdelijke niet werkelijkheid ervaren worden, alsof het werkelijk is.

In dat tijdelijke kan het verschil geleerd worden tussen wat werkelijk is en wat niet werkelijk is, het verschil tussen wat werkelijk leven is en geen werkelijk leven. Die keuze tussen liefde en het tegenovergestelde is in vrijheid aan de mens. Maar wie Ik in liefde wil geven, die geef Ik en wie Ik in liefde iets wil onthouden, die onthoud Ik. Maar ook dat wat Ik iemand onthoud, is alleen uit ware liefde. Zo kan ieder vrij kiezen zijn leven wel of niet met Mij te leven. Maar Ik blijf de Groot Meester, Die alles weet, alles ziet, alles kan en alles uiteindelijk stuurt. Geen mens heeft daar een verdienste in. Het is allemaal Mijn zegen, Mijn genade aan de mens. Omdat Ik jullie liefheb, oneindig liefheb, ten diepste liefheb en jullie allen graag in Mijn liefde breng, tot grote gelukzaligheid voor jullie allemaal.

Hemels Brood 3740

Het uitgangspunt voor alles is ware onbaatzuchtige liefde, voor Mij en je naasten. Daar is Mijn wetgeving op gebaseerd en daaraan kun je afgemeten in welke verhouding je tot Mij staat. Maar dit afmeten lukt de meeste mensen niet, omdat zij ten opzichten van die onbaatzuchtige liefde de waarheid niet zien, hun  afdwaling daarvan niet zien en niet in alles altijd helemaal eerlijk zijn. Als het dan op een inschatting aankomt, ben Ik de Enige die geheel volgens de waarheid en precies naar de werkelijkheid van ieder mens persoonlijk weet en zie in hoeverre diegene zich aan onbaatzuchtige liefde houdt en in hoeverre hij nog afdwaalt.

Als het er op aankomt is niemand op aarde al geheel die onbaatzuchtige liefde in volle waarheid in al zijn handelen. Dus kan ook niemand naar volledige waarheid weten hoever het met hem of met één van zijn naasten staat. Toch zijn er veel mensen die van allerlei beweren te weten over Mij en Mijn Schepping, alsof dat waar is, maar het is niet waar. En zoveel mensen geloven wat diegenen zeggen, zonder in hun hart bij Mij te komen en Mij te vragen of iets wat beweerd wordt, waar is. En juist naar die mensen, die Mij in hun hart vragen hoe iets wel of niet uitgelegd moet worden, wordt vaak niet geluisterd.

Kom lieve mens en vraag Mij in je hart. Vraag in nederigheid en vertrouwen op Mij in je hart wat werkelijk is, wat Ik werkelijk bedoel, want werkelijk Mijn wil is. En Ik zal het je in je hart laten weten. Zoveel dat in jou kan, zonder je vrije wil te belemmeren, zal Ik het je in je hart laten weten. Ook wie je wel en wie je niet in waarheid op zijn woord kunt vertrouwen. Want Ik zal altijd ook door mensen spreken en in je hart kun je voelen door welk mens Ik wel spreek en door welk mens Ik niet spreek. Het komt altijd neer op ware onbaatzuchtige liefde en volkomen waarheid.

Hemels Brood 3741

In de liefde ben Ik één met jullie. Met ieder van jullie. Mijn liefde voor jullie is er altijd en daarom ben Ik ook altijd één met jullie, met ieder van jullie. Als je Mijn liefde niet in je voelt, wil dat niet zeggen dat Mijn liefde er voor jou niet is, of minder sterk is. Want Mijn liefde is Mijn liefde en die is er voor iedereen even sterk. Alleen, niet iedereen voelt die even sterk. Maar dat is geen maatstaf voor Mij, of je Mijn liefde allemaal even sterk voelt.

Want er is verschil tussen jullie allen. En dat verschil is bedoeld zo te zijn. Ook is er verschil in groei tussen jullie, en ook dat verschil is bedoeld zo te zijn. De sluier bij de ene mens is dichter en moeilijker te doordringen, dan de sluier bij de andere mens. Ook daar is verschil. Maar er is geen verschil wat niet bedoeld is zo te zijn en er is geen vergelijk met elkaar wat recht doet aan het eigen besef van waar en van liefde. Ieder mens is uniek. En wel zo uniek, zoals Ik dat wil in Mijn Schepping. Laat er daarom onderling geen vergelijk zijn, wie Mij beter kent, meer voelt, dieper bewust is. Want het is niet aan de mens om zich met elkaar te vergelijken. Het levert die mens ook niets op. Het is als de wereldse mens, die ziet dat de buren een mooie auto hebben, dat wil hij dan ook. Als in geestelijke zin de mens het zelfde besef wil hebben van waarheid, waar leven, Mijn liefde, Mijn Goddelijkheid, als een ander mens heeft,  dan is hij niets meer dan die wereldse mens die ook zo’n mooie auto wil.

Wil liever niets ook, van wat je medemens heeft of kan, ziet of voelt, begrijpt en weet. Want aan ieder geef Ik en van ieder neem Ik, wanneer Ik dat in grote liefde het beste vind. De wil tot waarheid, de wil tot ware onbaatzuchtige liefde, in nederigheid, is Mij genoeg. De rest doe Ik, in vrijheid van zijn. Want ja, bij Mij zijn alle dingen mogelijk, dus denk niet dat iets niet mogelijk is als Ik zeg dat het mogelijk is. Maar altijd op Mijn tijd en altijd pas dan, als Ik zie dat het goed is, werkelijk goed is.

Hemels Brood 3742

Reik uit naar het zuivere. Reik uit naar de volle waarheid, reik uit naar onbaatzuchtig besef van liefde. Reik uit naar Mij in alles. Want alleen je uitgestoken handen pak Ik in ware liefde, als jij ze uitsteekt in alle oprechtheid van wil. Reik uit naar Mij wat anderen ook zeggen en wat anderen er ook van vinden, want jou heil ligt bij Mij en alleen bij Mij.

Doe wat je voelt in je hart met uitgestrekte armen naar Mij en blijf in waarheid in alles. Want geen enkele onreinheid zal Ik aanpakken, omdat Ik volkomen rein ben en geen onreinheid zal Mijn hand aanpakken. Daarom, wees in alles oprecht naar je hart, zonder eigen verlangen, zonder verdraaiing, zonder ook maar het kleinste naar je hand te zetten. Want Mijn hand kan geen afwijking aanpakken, geen verdraaiing aanpakken, dat stoot Mij af en geeft gelegenheid aan de tegenkant om zich tussen jou en Mij te plaatsen.

Laat dit ook aan allen om je heen weten, dat zij hun handen naar Mij uitstrekken, maar dat zij dat doen, reikend naar volkomen zuiverheid, volkomen waarheid, om ware liefde en laat hen weten, dat het kleinste beetje onwaarheid, het kleinste beetje verdraaiing, voeding voor de tegenkant is en Mijn hand belemmert om die van hen te pakken. Laat ze weten dat al wat van geen belang lijkt in werelds opzicht, voor Mijn zegen, voor Mijn genade wel degelijk van belang is. In hun vrijheid is alles te kiezen. In Mijn liefde vang Ik elke afdwaling op. Ik laat niemand verloren gaan. Maar, alleen in de grootste zuiverheid ben Ik werkelijk te zien, werkelijk te ontmoeten, zonder ook maar de minste glimp van de tegenkant. Kom, reik naar Mij in alles en zie Mij Zelf, helemaal!

Hemels Brood 3743

Het valse licht is voor veel mensen nog te sterk. Het overschijnt het ware licht uit Mij. Niet omdat het sterker is dan Mijn licht, maar omdat Ik Mijn licht terugtrek, daar waar mensen de voorkeur geven aan het valse licht. Trek je terug van het valse licht, bestrijd het niet. Zodat Mijn licht helder in je blijft en je jezelf niet laat verduisteren door het valse licht. Ik ben je licht, Ik ben je waarheid, Ik ben je leven, van Mijn licht mag je leven en werken.

Het is niet je taak het valse licht te bestrijden. Je mag, als je wilt, Mijn ware heldere licht verspreiden. In jouw leven is het valse licht van geen belang. Maar het is er wel en het zal zich ook van tijd tot tijd aan je opdringen. Ook daar waar je het niet verwacht. Maar bestrijd het niet. Want op het moment dat je het bestrijdt, zien je ogen het valse licht en al weet je dat het het valse licht is, je verliest er je zicht op het ware licht in alle helderheid mee. Niet doordat je iets fout zou hebben gedaan, maar doordat je de strijd bent aangegaan, hoe begrijpelijk dat menselijk gezien ook is.

Blijf bij het licht dat Ik je geef, verspreid dat, laat dat om je heen schijnen en bekommer je niet om misvattingen uit de weg te ruimen. Ga niet mee met hetgeen een ander ziet in zijn valse licht, onwetend van het ware heldere licht uit Mij. Want wat je dan ziet, is wat het valse licht toont en niet naar waarheid is. Dat zal je benauwen, terwijl het je niets doet als je in Mijn licht blijft, omdat je dan wel het valse ziet, maar door Mijn licht de rust behoudt. Ik geef je dagelijks elk moment Mijn warme heldere licht, neem dat op in je ziel, neem dat op in heel je wezen en geen vals licht kan je ooit uit balans brengen. Niet de strijd, maar de liefde herstelt.

Hemels Brood 3744

Mensen hebben verschillende temperamenten. De één heeft een rustig, bezadigd temperament, de ander een actief, gedreven. En daartussen in zijn nog allerlei gradaties van temperamenten. Het gaat niet om het temperament of iemand goed is. Het gaat om de intentie van handelen. In Mijn Schepping heb Ik mensen die verschillende temperamenten gegeven en hun plaats op aarde bepaald. Zal een mens dan het temperament van zijn medemens beoordelen naar goed of niet goed?

Het is aan Mij over wie dan ook te oordelen en Mijn oordeel is altijd mild, zachtmoedig en nooit verwijtend. Omdat Ik zie wat van een mens verwacht kan worden in verhouding tot zijn talenten, zijn vermogens, zijn temperament en al wat hem in zijn leven is overkomen. Ik houd rekening met alles, ook met alles wat een mens niet ziet, niet weet. Want Ik weet en zie dat wel, wat verborgen is in tijd, in iemands hart, in zijn vermogen. En nergens gaat het Mij er om iemand terecht te wijzen als een soort van straf, een vernedering, het gaat Mij erom iemand tot inzicht te brengen, om hem te behoeden voor de gevolgen van zijn daden, zijn misvattingen. Nooit uit irritatie, omdat Ik er last van heb.

Want in liefde is er geen „last van hebben”. Geen ergernis, geen irritatie. En in iemand ergens op wijzen voor zijn bestwil, zit geen ergernis, geen irritatie, maar zorg. Maar mensen zijn geneigd de ander te verbeteren, zonder in zichzelf te zien en zonder eigen misvattingen te kunnen erkennen. Zo ontstaat strijd waar liefde nodig is, strijd, waar zorg nodig is, strijd, waar vrede nodig is. Laat irritatie liefst nooit je inzet zijn om iemand op zijn gedrag aan te spreken. Want dat is nooit de weg om tot bevredigende oplossingen te komen. Het doodt elke goedheid en blokkeert Mijn zegen. Dat is Mijn raad in liefde gegeven.

Hemels Brood 3745

De personificatie van al wat geen liefde is, gebeurt door de mens. Zonder de mens is er geen personificatie mogelijk voor de geest van het kwaad, dat door velen de duivel genoemd wordt. Hij manifesteert zich via de mens die van liefde afwijkt, die naar eigenbelang trekt, naar eigen genoegen. Zo zijn er steeds weer mensen die door hun van liefde afwijkende handelen, de duivel zijn kansen geven om anderen in hun zwakheid te verleiden en zijn macht over mensen te vergroten.

Hij is geniepig, verborgen in de eigen verlangens, verborgen in verwijten, verborgen in boosheid. Hij slaat toe, waar en wanneer de mens op zijn zwakst is en hem niet in zich bemerkt. Maar hij is er, steeds paraat om toe te slaan en te nemen wat van zijn gading is. En juist in zwakte openbaart hij zich het liefst, daar kan hij zijn macht vergroten. O ja, zo veel mensen geven hem ruimte in hun zwakheid, zonder te bemerken dat hij hen gebruikt. Hij gebruikt hen waar zij in onwaarheid zijn, hij gebruikt hen waar zij verwijten maken, ontevreden zijn, zich irriteren, ongelovig zijn en in vele andere situaties. En juist diegenen, die daar niet op verdacht zijn, hier geen oog voor hebben, ook het goede van tijd tot tijd nastreven, misbruikt hij het liefst, het gemakkelijkst. Want zij bemerken hem niet in hun ongenoegen over iets of over hun naasten. Hij drijft een wig tussen mensen, beider zwakheid tegen elkaar uitspelend, zonder dat die mens dat beseft. Hij pakt de kracht, die de mens in zijn strijd tegen onrecht, verliest.

Besef dat, mens. Want Ik kan geen kracht geven waar liefde ontbreekt, want het zou kracht geven aan de duivel zijn. Het zou ook de vrije wil van de mens belemmeren. Laat je verlangens los en kom terug in nederigheid. Want nederigheid kan de duivel niet aan. Dan vlucht hij en laat je met rust. Hij is gebaat bij hoogmoed, in nederigheid kan hij niet zijn. In nederigheid komt de liefde weer terug en kan Ik weer kracht geven, liefde geven en al het verkeerde ongedaan maken en tot het goede terugbrengen. Daarom is in alles nederigheid zo belangrijk en hoogmoed zo gevaarlijk. In grote liefde zeg Ik, wees vooral in nederigheid, dan blijft de duivel ver weg en is liefde je deel!

Hemels Brood 3746

Wat is jouw liefste wens? Als je die vraag aan verschillende mensen stelt, krijg je veel verschillende antwoorden. De meeste antwoorden zullen te maken hebben met willen hebben, krijgen, met gemakkelijk leven, gezondheid, genoegens. Er zullen maar weinig mensen zijn die de wens hebben, dichter bij Mij te zijn. Aan alle mensen waarvan hun liefste wensen bestaan uit werelds bezit, wereldse genoegens, gezondheid en welzijn, zou Ik willen vragen: en wat wil je het liefst daarna? Na je leven op aarde? De meeste mensen zullen daar niet direct een antwoord op weten te geven, gewend als zij zijn aan het aardse bestaan en voor hen kan dat maar beter niet eindigen, want wat komt daarna? Daar hebben zij geen idee van. En, daar hebben zij dan ook geen greep op. Dat gaat hen overkomen. Is daar dan een keus in?

Ja, daar is een keus in. Maar die keus begint bij het leven op aarde, in het nu. Want hoe iemand zijn leven op aarde invult, heeft direct te maken met het leven na zijn verblijf op aarde. Niets van wat de mens nu op aarde voor zijn leven wenst en kiest, staat los, staat op zichzelf. Al wat iemand doet, kiest, zich wenst, heeft direct betrekking op zijn leven na zijn verblijf op aarde. Maar velen zien dat niet en hebben geen andere keus voor het hiernamaals dan dat zij het daar ook goed willen hebben. Maar “daar” is geen specifieke plaats, meer een hoedanigheid die vorm krijgt door ware liefde, opgebouwd tijdens het leven op aarde. De meest aangename hoedanigheid in het hiernamaals is liefde, hoe minder liefde, des te minder de hoedanigheid vorm krijgt naar hemelse waarden. Maar in het hiernamaals gaan toch de aardse waarden vervlakken en nieuw inzicht wordt verkregen. In een andere verhouding, een andere dimensie.

Al wat belangrijk leek, verliest dat belang en wat op aarde niet gezien werd, wordt zichtbaar. Dan zal het hart zich vullen met liefde en tot waar leven uitgroeien. Het aardse ver voorbij en al wat niet waar is ver voorbij. Tot het ware leven volkomen Is, de liefde volkomen Is en de hoedanigheid van waar leven totaal hemels Is. Totaal Mijn hart, totaal Mijn liefde, terwijl ieder in zijn wezenlijkheid helemaal zichzelf blijft en zichzelf ook helemaal bewust is en blijft. Want aarde en de hemel van de aarde vergaan, maar Mijn hemel zal altijd blijven en Ik zal altijd Zijn, in liefde met jullie allen, altijd Zijn.

Hemels Brood 3747

Als je voelt wat Ik je zeg, je aanraad, dan blijft het toch altijd nog jouw keus om Mijn raad wel of niet op te volgen. Mijn raad zal altijd de volle waarheid en de volle liefde in zich hebben. Maar met Mijn raad komt ook de verleiding, om het tegenovergestelde te kiezen. Anders zou het geen keuze in gelijke verhoudingen zijn. En nu juist dat maakt de weg naar de hemel, waar je alleen komt en kunt zijn, in volkomen waarheid en volkomen liefde, zo moeilijk van tijd tot tijd. Want regelmatig wordt waarheid logelaten en regelmatig wordt liefde losgelaten, ondanks Mijn raad.

Jullie laten ieder voor zich Mijn raad wel eens liggen en wijken daarmee af van ware liefde, maar Ik wijk nooit af van waarheid en Ik wijk nooit af van ware liefde. En dat, lieve mensen, is jullie redding, altijd. Daardoor wordt je steeds weer teruggebracht op de juiste weg en geholpen om tot het hemelse te komen. Wat je ook kiest en welke moeilijkheden je ook tegenkomt, of dat nu door eigen toedoen is of door toedoen van iemand anders, al verlies je soms de waarheid uit het oog, al verlaat je soms de ware liefde, dan nog blijf je gedragen in Mijn liefde. In elke moeilijkheid die zich voordoet wordt je hoe dan ook gedragen door Mijn liefde en langzaam, zonder je eigen wil te belemmeren, teruggebracht op de ware weg naar de hemel.

Want jouw heil ligt in Mijn Hand, dat is, in Mijn liefde, zoals ieders heil in Mijn Hand ligt. De afdwalingen van liefde die je maakt, geven niet Mij gebrek, of doen Mij tekort, maar geven jezelf tekorten, moeilijkheden. Ik blijf altijd in liefde voor jou en voor alle mensen en Ik zeg je, in Mijn liefde maak Ik alles weer goed, voor jou en voor allen om je heen. Want Ik Ben waarheid en eeuwige onbaatzuchtige liefde en daarmee draag Ik jullie allen!

Hemels Brood 3748

Op één dag worden mensen geboren en sterven mensen, doen mensen goed en doen mensen kwaad, schijnt de zon en is er regen en onweer, is het dag en is het nacht. Op één dag gebeurt er zo ontzettend veel tegelijk en toch niet tegelijk. En al wat er gebeurt, staat op zich en ook staat het met elkaar in verband. Op één dag en ook op alle andere dagen, die elk ook weer één dag voor zich zijn, en ook met elkaar verbonden zijn. Hoe kun je dan iets los en op zichzelf zien en tegelijk tezamen met alles in één verband?

Dat kan alleen in waarheid. Alleen in zuivere waarheid kan al wat is als één op zichzelf staand gezien worden en tegelijk in het grote geheel tezamen met elkaar in verband gezien worden. Kijken alleen is niet genoeg daarvoor. In waarheid zijn, zuivere waarheid, want alleen vanuit zuivere waarheid kun je zuiver zien en begrijpen, al wat er in waarheid is. Voor het ware leven doet alleen al wat er in waarheid, in werkelijkheid is, er toe. Niets anders doet er toe, is volkomen nutteloos om te beschouwen.

Ik ben waarheid. In Mij is waarheid, zuiver en ongeschonden. In je hart ben Ik, kun je Mij benaderen, contact met Mij maken. Maar ook dat, alleen in waarheid, volkomen zuivere waarheid. En in bereidheid, bereidheid om waarheid te zien. Want velen komen in hun hart bij Mij en vragen Mij antwoord te geven op allerlei vragen. Maar in zichzelf hebben onwaarheden postgevat, die zij meebrengen in hun hart. Dat zijn de obstakels waardoor Mijn stem nauwelijks of niet gehoord wordt. En het verbaast die mens, dat hij oprecht in zijn hart bij Mij komt en toch geen antwoord krijgt.

Leg eerst die onwaarheid af, wees eerst bereid om ten diepste met Mij te zien wat op onwaarheid berust. Wees bereid die pijn te aanvaarden. Bemerk dan dat het zien van de waarheid geen enkele pijn doet, maar juist opluchting geeft! Alleen de bereidheid is nodig, meer niet. Dan help Ik je in waarheid, echte waarheid te komen en gelijk gaat daarbij de liefde je hart vullen. En liefde geeft blijdschap, grote blijdschap! Kom in Mijn liefde!

Hemels Brood 3749

Denk niet dat Ik het ooit opgeef. Want Ik geef nooit op. Of een mens het nu opgeeft of niet, Ik geef niet op. En als jij het opgeeft, wat geef je dan op, Mij? Je kunt Mij niet opgeven, want Ik geef jou niet op en je blijft altijd en eeuwig deel van Mij. Deel van Mijn liefde, of je dat nu wel of niet zo ervaart.

Ik geef niet op. Ik geef niemand op. Dat is het baken in ieders leven, dat is het baken in jouw leven, dat Ik niet opgeef. En in de volle werkelijkheid geef jij ook niet op, want er is niks op te geven, je bent. En dat kun je niet opgeven. Je kunt van handelen veranderen, je koers wijzigen, maar opgeven, jezelf zijn opgeven, dat gaat niet, bestaat niet. Je kunt je geloof in Mij opgeven, je vertrouwen in Mij verliezen, je contact met Mij opgeven, maar je kunt Mij niet opgeven, want Ik ben, Ik besta, Ik ben eeuwig, eeuwig leven, eeuwig ben jij. Als het je  niet zint, kun je zoeken naar andere wegen, andere mensen om je heen, andere omgangsvormen, maar het leven als zodanig in alle werkelijkheid kun je niet opgeven, omdat het is, eeuwig is. Je kunt het op aarde vervormen, in onwerkelijkheid zetten, mopperen en negatief zien, maar opgeven kun je het niet. En voor je eigen bestwil zeg Ik je, probeer het ook niet op te geven.

Want al wat je in negatieve kijk doet of zegt, helpt je niet tot de rust te komen die je graag hebt, die je zoekt. In jouw innerlijk ben Ik, eeuwig waar leven, eerlijke ware liefde. En al wat jou kan helpen ben Ik, in jouw, waarheid en liefde. Je hoeft alleen maar het negatieve los te laten en naar het positieve te zoeken. Dan vind je Mij, je werkelijke zijn, je werkelijke besef van leven, van waarheid, van liefde. En dan wil je niet meer opgeven, dan wil je weer  leven, blij zijn te leven, want waar leven is ware blijdschap, is ware liefde!

Hemels Brood 3750

In liefde verwijt Ik niemand iets. Ook niet zijn afdwaling van liefde. In wijsheid uit die liefde geef Ik wel situaties die de van liefde afdwalende mens tot besef van zijn afdwaling brengt. Daar zitten zo nodig moeilijke, pittige situaties bij. Maar nooit als straf, nooit als verwijt, nooit als wraak, met wrok of uit enige vorm van boosheid.

Mijn liefde noch Mijn wijsheid doet iemand ooit het kleinste beetje schade. En als een situatie bij die mens ongenoegen oproept, boosheid, verzet, irritatie, enz. dan ligt dat bij die mens. De basis daarvoor ligt bij die mens. Maar heel vaak wordt dat niet gezien. Helaas beschuldigen mensen vaak elkaar, zonder werkelijk naar elkaar te luisteren. Luisteren is niet alleen horen, luisteren is ook overdenken in jezelf, voelen en bij jezelf kijken wat de ander eigenlijk zegt.

Zo is het ook de bedoeling dat je in elke moeilijke situatie kijkt wat Ik je ermee zeg, wat Mijn wijsheid uit ware liefde je duidelijk wil maken. Is je inzicht wel zo waar, wel zo zuiver als je denkt dat het is. Dat kun je in alle oprechtheid in jezelf bij Mij te weten komen. Bij alles kun je van Mij de betekenis krijgen. Dat zal niet altijd direct en in zijn geheel zijn, vaker zal dat in verschillende stappen gaan. Vooral als het gaat om diepgewortelde misvattingen, die je al voor langere tijd hebt. Maar niets is onmogelijk. In ware liefde, in ware nederigheid, kan alles je duidelijk worden en kun je tot de ware inzichten komen.

Ik verwijt in liefde niemand, maar Mijn wijsheid uit liefde zorgt ervoor dat al wat geen liefde is, aangepakt wordt. Soms zachtmoedig, maar zo nodig ook streng en zonder ruimte. Want niemand is gebaat bij liefdeloosheid, dat is maar het beste zo snel mogelijk uit de weggeruimd. Vergeven en vergeten in ware liefde. Nooit in straf of verwijten, altijd in ware liefde, geholpen door Mijn wijsheid, dat is voor allen het beste.

Hemels Brood 3751

Ik predik niet voor de wereld. De wereld verstaat Mij niet. Ik predik voor de mensen die van goede wil zijn en het wereldse bereid zijn, los te laten. Die bereid zijn hun heil niet in het wereldse te zoeken, maar in waarheid van leven. Die bereid zijn moeilijke tijden te accepteren in liefde voor Mij en hun medemensen.

Ik predik liefde, Ik predik waarheid, Ik predik het goede voor alle mensen. Maar ieder die met wereldse oren luistert, hoort Mij niet. Ieder die nog in eigenbelang handelt, hoort Mij niet. Ik roep niet luid, Mijn stem is zacht. Maar voor de ware oren ben Ik luid en duidelijk te verstaan en voor de goedwillende mens ben Ik ook heel goed te begrijpen. Die hoeft geen moeite te doen om met Mij in contact te komen, Mijn stem te horen en wat Ik zeg te begrijpen. Dat gaat diegene zonder moeite af. Omdat hij met zijn gedrag in waarheid en liefde, Mij is. Dat is dan ook het contact met Mij, het begrip van Mijn Woord, van Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn waarheid.

Versta jij Mij? Of zitten je oren met het wereldse verstopt? Met je eigen denken, je eigen invullingen? Misschien met ongenoegen? Want een luisterend oor is niet genoeg om Mijn stem te horen. Een oprecht en zuiver geweten, een stilte in eigen denken en geen eigen invulling is nodig om Mijn stem te horen. Loslaten van wereldse genoegens of verlangens is daarbij nodig. Zoek naar de zuiverheid in jezelf, de oprechtheid, de waarheid, zonder eigen invullingen en Ik predik ook voor jou. Dan kun je Mijn stem in je horen en ook verstaan. Heel waar en oprecht. Alleen, de wereld zal je niet steunen, niet erkennen en de wereld zal niet veranderen. Werelds blijft werelds, zonder begrip, zonder goedmoedigheid, bedrieglijk, onwaar, lonkend en meeslepend. Maar als je wilt, laat de wereld dan los en Ik predik dan ook voor jou, zodat ook jij begrijpt en Mijn liefde in waarheid aanneemt!