Hemels Brood 3659 t/m 3689

Hemels Brood 3659

Maak je sterk voor het leven, niet voor de wereld. Zet je in voor het leven, niet voor de wereld. Put je niet uit om de wereld te overtuigen, maar bouw aan waar leven en help anderen te bouwen aan waar leven. Laat al het wereldse los, het heeft geen belang en pak je leven op zoals je leven bedoeld is te zijn: ware belangeloze liefde. Dat is waar leven, dat is waard om na te streven.

Niet de wereld brengt voorspoed en zegen, maar liefde en vertrouwen in Mij en Mijn liefde brengt voorspoed en zegen. Maar nooit op een wereldse manier, nooit om het wereldse te bevorderen of om beter in de wereld te passen. Over het algemeen heeft de wereldse mens niet veel of niets met Mij of Mijn liefde op en in die wereld leeft dan ook weinig of niets wat van belang is. Help de mens de wereld en haar verleidingen los te laten en de waarheid van leven in liefde te vinden. Doe dat door eerst zelf die liefde te leven, in al je handelen en toon daarmee het ware leven. Zodat mensen het verschil gaan beseffen. Niet dat je dan geen moeilijkheden meer op je pad krijgt, maar wel dat je weet hoe daar mee om te gaan zonder moedeloos te worden. Wel dat je rust behoudt bij al je werken.

Geef je inspanningen niet weg aan de wereld, geef je inspanningen aan waar leven, ware liefde. Help mensen het ware leven te ontdekken, dan komen zij vanzelf van de wereld los tot waar leven. Maar denk niet dat je inspanningen snel resultaat zullen geven. Want de wereld trekt krachtig en veel mensen zijn zwak, zonder dat zij beseffen zwak te zijn. In de wereld lijken zij het gemaakt te hebben, maar in het ware leven staan zij zo goed als op nul. Laat de hardnekkige werelds gerichte mens maar gaan en help diegene die in dat wereldse in de verdrukking is gekomen en zich daar niet van kan losmaken. Laat hen het ware leven zien, door zelf in waarheid te leven, liefde te leven uit je hart, uit Mijn hart. Want al is het niet makkelijk, zo heb je Mijn steun, Mijn liefde, dat is de hoogste kracht, houd daar aan vast en alles komt helemaal goed, hemels goed!

Hemels Brood 3660

Als mensen ruzie hebben onder elkaar, waar gaat het dan om? Om gelijk te hebben en te krijgen? Meestal staan twee partijen tegenover elkaar als zij het niet met elkaar eens zijn en ieder voor zich vindt, dat hij de beste oplossing heeft. Hoe kies je dan samen welke oplossing het wordt? Daarvoor is het nodig om eens goed naar elkaar te luisteren. Niet alleen met de oren, maar ook en vooral met het gevoel, het verstand en met begrip voor de ander. Laat eerst de een zijn verhaal doen, zonder de ander te bekritiseren en laat dan de ander zijn verhaal doen, ook zonder de ander te bekritiseren. Waar zijn de verschillen en welke beweegredenen maken de verschillen. Is er eigenbelang bij die beweegredenen?

Laat ieder voor zich heel oprecht en eerlijk naar zijn eigen beweegredenen kijken. Want vaak zijn de verschillen, door eigen gerichte beweegredenen ontstaan. Wie eerlijk en oprecht een ruzie wil oplossen, zal bereid moeten zijn zijn eigen gerichte beweegredenen los te laten. En voor de ware gezamenlijke oplossing te gaan. Om de beste gezamenlijke oplossing te vinden, raad Ik ieder aan bij Mij te komen in zijn hart en Mij te vragen aan beiden de beste oplossing te tonen. Ik zal dat dan ook zeker doen. Maar wat Ik niet doe, is de keuze maken, dat zullen de betrokkenen zelf moeten doen. Ben jij wel bereid Mijn advies op te volgen, maar de ander is dat niet, dan is Mijn advies, laat het los, laat het aan Mijn liefde over, om de situatie ten goede te brengen. Ga geen verdere strijd aan en vertrouw op Mij in vergeving voor degene die zijn mening niet los kan laten en nog niet kan luisteren naar Mijn advies.

Dat is niet altijd makkelijk, vooral als je ziet dat de oplossing van de ander mensen te kort doet en geen werkelijk liefdevolle oplossing is. Houd dan toch vast aan Mijn liefde voor jullie allen en vertrouw op de werking van Mijn liefde voor jullie allen. Dan zul je zien, dat de slechtste oplossing toch iets goeds brengt!

Hemels Brood 3661

Als je Mij vraagt je te helpen, dan heb Ik je al geholpen. Vraag het oprecht en eerlijk en Ik heb je geholpen in al wat nodig is. Het gaat er dan niet om of Ik je help als je Mijn hulp nodig hebt, het gaat er dan om, hoe jij met de dingen om gaat. Hoe jij met je medemensen om gaat. Het gaat er dan om, of jij in alles eerlijk en oprecht in waarheid blijft en of jij zoveel je kunt aan liefde blijft vasthouden. Te goeder trouw bent en onbaatzuchtig. Het gaat er om, dat jij geen eisen stelt en begrip hebt voor je medemensen.

Want Ik kan je nog zoveel goed doen, waar het uiteindelijk op neerkomt is, doe jij het goed? Want niet Mijn handelen bepaalt jouw levensweg, maar jouw eigen handelen, jouw levensinstelling, jouw manier van handelen, van met je medemensen omgaan. Dat bepaalt. Mijn hulp heb je hoe dan ook altijd. Maar, met je vrije keuze van doen en laten bepaal jij zelf voor een groot deel hoe je leven er uitziet. Ik zorg er voor dat er genoeg liefde voor jou voorradig is. Maar het is aan jou, om uit die voorraad van liefde te putten en daarmee je leven de beste vorm te geven. Jij hebt de vrije keus en die blijft jouw vrije keus. Kun je begrijpen dat Mijn hulp, die je van Mij al krijgt, nog voor je er om gevraagd hebt, aan die vrije keus van jou niets toe of af doet? Hoe zou je anders die vrije keus kunnen behouden. Let er daarom op, wat je in je vrijheid van keus doet of laat, wat je kiest. Want Mijn hulp, die je altijd in grote liefde van Mij krijgt, staat altijd in verhouding tot jouw vrijheid en jouw vrije keus van doen of laten.

Daarom zal Mijn hulp niet altijd zo uitwerken als jij wel graag zou hebben en nog al eens van Mij verwacht. Liefde kun je niet sturen met je wil. Liefde, ware onbaatzuchtige liefde, stuurt zichzelf, dwars door alles heen. En wel zo, dat het alle betrokkenen ten goede komt. Al Mijn liefde voor jou heft niet je vrijheid van keus op, houd rekening met jouw vrijheid van keus en geeft je toch hoe dan ook wat voor jou en iedereen het beste is. Nog voor je het vraagt. Dat is Mijn ware onbaatzuchtige liefde!

Hemels Brood 3662

Emoties. Emoties kunnen hoog oplopen. Soms door ontroering, maar vaker door het ego. Dan is aan het ego iets onthouden, wat het graag wil hebben. Het ego is gevoelig voor waardering en heel veel emoties hebben te maken met een gebrek aan waardering. Het dwingt de mens dingen te doen om de gewenste waardering te krijgen. Maar als die niet verkregen wordt, dan is de teleurstelling groot en komt het ego in verzet.

Dat verzet kan zich op allerlei manieren uiten, om toch nog waardering te krijgen of om degene die de waardering niet gaf, te straffen. Waardering laat zich niet afdwingen, niet door heel erg je best ergens voor te doen en niet door te eisen dat je ergens waardering voor krijgt, of boos te worden op degene die je geen waardering geeft. Wat ook helemaal niet helpt, is verwijten aan jezelf. Jezelf zien als mislukkeling, omdat je de gewenste waardering niet krijgt of kreeg. Jouw waarde is niet afhankelijk van de waardering van anderen. Het is niet zo, dat je geen waardering waard bent als mensen je die niet geven. Dat is geen gebrek van jou, het is een gebrek van diegenen. Maar neem het diegenen niet kwalijk, want wie geen waardering voor zijn medemensen heeft, is zelf minder dan de minste, of heeft het besef niet.

Niemand bepaalt jouw waarden dan Ik en jijzelf. Maar meet je waarde niet af aan de wereld, aan wat mensen vinden dat waarde heeft. Meet je waarden af aan hemelse waarden, aan Mijn waarden. Meet ze af aan waarheid en liefde. Want jouw waarheid en jouw liefde zijn jouw grote waarden, in jou aanwezig, maar door medemensen niet gezien. Omdat zij blind zijn. In blindheid kan geen waarde bepaald worden. Hecht daar dan ook niet aan en blijf wie je bent, in de waarde die je hebt, ook al wordt die niet gezien, je bent die waarde ongezien toch! Ik zie die, Ik ken je, Ik heb je lief, voor Mij ben je van grote waarde!

Hemels Brood 3663

Als je een keuze ergens voor gaat maken, gebruik je dan meer je verstand of je gevoel? Veel mensen gebruiken daarvoor hun verstand en de meesten zijn gewend daarbij hun gevoel uit te schakelen, nauwelijks te gebruiken. Maar juist in het gevoel geef Ik signaaltjes, aanwijzingen, advies hoe het beste te handelen. In het verstand, de beredenering ben Ik niet te vinden. In het egoïstische gevoel van eigen willen ook niet. Maar in het zuivere gevoel, de zuivere intuïtie ben Ik wel en kun je Mij ervaren.

Alleen, lang geleden is de intuïtie verdrongen door het verstand en nu geldt voor het maken van keuzen, voor het nemen van beslissingen, het verstand als het beste daarvoor. Jammer, want het verstand kan lang niet overzien wat het zuivere intuïtieve gevoel kan overzien. Nu juist dat maakt dat de mens met zijn verstand het gevoel niet vertrouwt. Het verstand kan dat niet overzien. Wat het gevoel aanreikt, is dan ook vaak met het verstand niet te begrijpen en kan dan ook niet gecontroleerd worden. Dat is wat de mens toch graag heeft, controle! Over zichzelf, maar vooral ook over anderen, over wat zij doen. Want hij wil niet te kort gedaan worden en alleen controle kan hem behoeden voor onverwachte onaangename gebeurtenissen. Zo is hij meer en meer met zijn verstand gaan kijken naar al wat er om hem heen gebeurt en met zijn verstand is hij dat allemaal in kaart aan het brengen.

Hij denkt daarmee de beste controle over zijn leven te hebben. Maar ziet niet dat hij al wat buiten zijn verstand om gaat, nooit onder controle zal krijgen, zelfs nooit in kaart kan brengen. Hij mist daarmee al wat zijn zuivere intuïtieve gevoel hem kan vertellen, maar wat met zijn verstand niet te begrijpen is. Zo ontstaat een visueuze cirkel, die het beste doorbroken wordt, door het lef te hebben het gevoel voorrang te geven op het verstand.

Durf jij dat? Durf de controle eens uit handen te geven aan Mij en durf te vertrouwen op Mijn liefde, die heel veel verder gaat, oneindig veel verder gaat dan het verstand. Durf jij je gevoel te volgen en besef je dan, dat je juist dan Mij volgt, Mijn liefde volgt? Het verstand is je gegeven om je gevoel te beseffen, wat je van Mij aangereikt krijgt als waar en waarachtig. Niet om je gevoel te beredeneren, maar om er mee om te gaan en naar te kunnen handelen. Wie het gevoel weg laat en vooral op zijn verstand koerst, die blijft in cirkels ronddraaien. Hij heeft die cirkel onder controle, alleen die cirkel.

Maar er is veel meer dan die cirkel. Waar het verstand niet bij kan. Waar je uit Mijn oneindige kennis, waarheid en liefde kunt putten zoveel je maar wilt. Oefen je daarom er in je gevoel, om je gevoel in ere te herstellen. Daarmee herstel je je contact met Mij en daarmee open je oneindig veel mogelijkheden van waar Leven, van werkelijk Zijn. Durf!

Hemels Brood 3664

Jouw leven, ben Ik. Je leeft niet zonder Mij. Ik ben leven. Ieder leven is Mij. Als je voelt dat je leeft, voel je Mij. Maar los daarvan voel je ook jezelf. Jij voelt leven, jij voelt Mij, je bent je bewust. Dat bewust voelen, maakt dat jij je als een zelf voelt. Dat jij je leven als je eigen voelt.

Toch ben Ik dat leven. Dat leven dat jij voelt als je eigen, jezelf. Ik geef Mij jou. Jouw geboorte is Mijn geven van jezelf aan jou, uit Mijzelf. Is Mijn geven van je bewust zijn als een eigen zijn, uit Mijn eigen zijn. Met het eigen bewust zijn heb je een eigen keuze gekregen, vrijheid! Zo is het leven wat je voelt, Mijn leven, waarover jij voor jezelf kunt bepalen hoe daar mee om te gaan. Maar het blijft wel zo, dat Ik leven ben en elk leven Mij is, ook jouw leven. Al heb jij er beschikking over in je vrijheid, Ik blijf leven, alle leven. Hoewel jij de beschikking over je leven in je vrijheid hebt, blijf Ik dat leven en leven op zich, wat Ik Ben, is onveranderlijk. Ik, leven, ben onveranderlijk. In jouw vrijheid kun je zelf kiezen hoe met leven, jouw leven, om te gaan. Maar leven op zich, Ik Ben, is onveranderlijk.

Onveranderlijk. Daar is bij mensen een groot misverstand. Want velen denken leven te kunnen veranderen en denken hun leven te kunnen veranderen. Hun leven ben Ik. Ik ben eeuwig en altijd Dezelfde. Leven is altijd en eeuwig hetzelfde: Leven! Als je met het leven wat je van Mij gekregen hebt, zo wilt omgaan dat het je goed doet, is het nodig dat je eerst leven als zodanig gaat begrijpen. Dan is het nodig dat je vanuit dat begrip gaat zien, hoe je er het beste mee om kunt gaan. Hoe je het beste met Mij om kunt gaan. Want Ik ben leven. Ik ben jouw leven, Ik ben alle leven, laat het tot je doordringen, Ik ben leven, niet jij, Ik.

Jij mag met jouw leven omgaan, in vrijheid van zijn, in vrijheid van het bewust jezelf zijn. Laat de gedachte dat jij je leven bent los. Ik ben leven. Zoek de beste manier om met je leven om te gaan. Zoek te begrijpen wat leven is, Die Ik Ben. Ik zeg je, Mijn leven is ware onvoorwaardelijke liefde. Onveranderlijk. Begrijp dat. Begrijp daarmee jouw leven. Ga ermee om naar wat het is, jouw leven, onveranderlijk Mij. Dan vind je alles. Alles. Ga je aan je leven voorbij, aan Mij voorbij, dan vind je niets. Al wat je dan denkt te vinden, is hol, loos, niet werkelijk. Ik Ben Die Ik Ben, onveranderlijk dezelfde voor eeuwig en altijd. Dat Leven ben jij.

Hemels Brood 3665

Ieder tiende sta je af aan Mij. Van al wat je krijgt, vraag Ik een tiende terug. Is dat te veel gevraagd? Hoe kun je afmeten wat een tiende is, als je niet beseft wat je hebt, wat je van Mij gekregen hebt. Wat jij gekregen hebt en wat anderen gekregen hebben, krijg Ik steeds een tiende van. Dat is, van het voordeel wat je er van hebt. En dat is per mens verschillend. Want Ik geef aan jullie allen het leven. Maar de een heeft daar meer besef van en daardoor meer profijt van, dan de ander. Van dat profijt krijg Ik een tiende. Dat is van de één meer dan van de ander. In werkelijkheid is het van allen evenveel. Want hoe lang en hoeveel staat in verhouding met hoe kort en hoe weinig.

Een tiende afstaan, is gelijk aan het kunnen accepteren, dat niet iedereen in ware liefde met je omgaat. Want dat is de situatie op aarde, niet iedereen gaat in ware liefde met elkaar om. Dat accepteren is een tiende aan Mij afstaan. Daar niet over klagen, is een tiende aan Mij afstaan. Daar begrip voor hebben, is een tiende aan Mij afstaan. Accepteren dat je in je leven op de aarde te maken hebt met medemensen die niet steeds en volkomen met jou en hun andere medemensen in ware liefde omgaan, is een tiende aan Mij afstaan. Maar, zelf heb je ook nog te maken met afdwaling van ware liefde ten aanzien van je naasten. Dat staat precies in verhouding tot je besef van waarheid en liefde. Zo staat een tiende voor iedereen in de juiste verhouding. Wel voor iedereen daarom verschillend. En in het geheel van verhoudingen, toch ook voor iedereen gelijk.

Maar wat het bijzondere er aan is, wie daadwerkelijk een tiende aan Mij afstaat, die krijgt dat van Mij vermeerderd terug. Omdat Ik geen rijkdom nastreef, maar het geluk aan jullie mensen gun, krijgt ieder die in vrijheid Mij zijn tienden afstaat, het dubbel en dwars terug. Kom in Mijn armen van liefde en neem in je armen van liefde je medemensen mee. Sta die tiende aan Mij af en krijg van Mij meer dan het dubbele terug!

Hemels Brood 3666

Mijn wijsheid is liefde. Voor de meeste mensen is wijsheid hun verstand. En de wijsheid uit liefde is in hun begrippen ook verstand. Maar ware wijsheid is liefde en liefde is wijsheid in liefde. Die twee, liefde en wijsheid of wijsheid en liefde, zijn niet te splitsen en wat heel belangrijk is om te begrijpen, hebben niets te maken met het beredenerende verstand.

Wie werkelijk wijs is, weet en beseft dat alleen liefde hem iets werkelijk goeds kan brengen en alleen liefde de beste grond is, om al het handelen en de omgang met elkaar op te baseren. Alles lukt door ware liefde, alles. Maar vaak wordt liefde nog gemixt met eigenbelang, eigen redenering, verstandelijke overwegingen en zo meer. Zelfs met onwaarheid, waarvan dan gedacht wordt, dat het de goede zaak dient. Alleen liefde dient werkelijk, in de grootste wijsheid. Dan moet het wel de volkomen ware geheel zuivere onbaatzuchtige liefde zijn. Zonder enige eigen invulling, eigen beredenering. Ik weet dat dat voor mensen op aarde moeilijk is. Dat het moeilijk te begrijpen is, dat liefde en wijsheid één zijn, zonder het verstand, zonder verstandelijke overwegingen.

Daarom is uiteindelijk al het gebeuren op aarde en niet alleen op aarde, maar in de hele  oneindigheid, alleen gebaseerd op Mijn liefde en hangt het verloop van de gebeurtenissen in de oneindigheid en het vaste bestaan ervan, niet af van de mens en zijn handelen. Hij heeft wel de vrije keus, maar dat is alleen binnen zijn eigen verblijf in het zijn van zichzelf. In de werkelijkheid van bestaan heeft het pas belang, als zijn handelen volkomen overeenkomt met Mijn wijze liefde. Tot zolang staat al wat de mens doet, ondergeschikt aan Mijn wijze liefde. Daarom vergaat niets van wat Ik geschapen heb en zo kan de mens zijn weg vinden en gaan tot waar eeuwig gelukzalig leven. Die weg is wijsheid, is in waarheid liefde.

Hemels Brood 3667

Adem Mijn adem en leef! Adem Mijn liefde en leef! Leef Mijn adem, leef Mijn liefde in al je vrijheid van zijn en voel de gelukzaligheid van ware liefde in je, in je hart, in je hele wezen. Laat Mijn liefde je doortrekken en zalig maken. Want het kan, het kan. Iedereen kan Mijn liefde ten diepste ervaren, want Mijn liefde is in ieder mens, in ieder dier, in iedere boom, struik en plant. Mijn liefde is in heel de aarde en het uitspansel. Mijn liefde is alles en overal.

Voel het, leef het, wees het. In alles. Heb geen zorg over wereldse beslommeringen, wees blij met Mijn liefde, jouw leven, Mijn adem. Welke woorden moet Ik nog gebruiken om duidelijk te maken wie Ik ben, hoe jij bent, wat waar leven is en het ware levensgeluk. Hoe kan Ik het nog duidelijker zeggen, je bent liefde, leef liefde! Je bent gelukzaligheid, laat je zorgen los en vertrouw op Mij, op Mijn liefde, op Mijn wijsheid, op Mijn oneindige zachtmoedigheid. Het is er allemaal. Voor alle mensen. Geen uitgezonderd. Het is er, voor jou en voor iedereen. Vrij, zonder dwang, zonder eisen, zonder macht, zonder geld. Maar dat is wat de mens vasthoudt, zijn dwang, zijn eisen, zijn zucht naar macht, zijn geld en allerlei rijkdommen. Bezit.

Hoe zal Ik het duidelijker uitleggen, dat niets daarvan gelukkig maakt, werkelijk gelukkig. Hoe zal Ik het nog duidelijker uitleggen, dat onbaatzuchtigheid in ware liefde de grootste rijkdom in zich heeft voor alle mensen. Voor alle mensen. Dat Mijn adem het ware leven is. Mijn liefde het ware leven is. Dat je daar alleen maar helemaal oprecht en daadwerkelijk voor hoeft te kiezen, in je vrijheid van zijn, daarvoor hoeft te kiezen. En de almacht is aan jou, aan alle mensen die vrij daarvoor kiezen. Weet het! Weet het nu en adem Mijn adem, leef Mijn liefde, vrij en ongedwongen, Leef!

Hemels Brood 3668

Het mysterie van de liefde is door de mens nog niet ontrafeld. Ware liefde is voor hem nog steeds een mysterie. Het kan niet zijn. Niemand kan die ware liefde zijn. Altijd zal er wel de leugen bij zijn, de onwaarheid, het eigenbelang. Hoe is het mogelijk die ware liefde dan in alles te zijn en te blijven? Ik zeg je, het is mogelijk. Al wat Ik ben is mogelijk. Ik ben die ware liefde, daarom is het voor alle mensen mogelijk om zelf ook die ware liefde te zijn.

Toch is het mysterie niet opgelost. Omdat de mens nog steeds niet in alle opzichten contact met Mij onderhoudt. Hoe kun je een mysterie oplossen, als je niet naar de Bron van alle benodigde gegevens gaat? Voor alles is een broncode. Ik ben de Broncode voor het ware levensmysterie. Ik heb Mijn Bron in jullie gevestigd en in jullie ligt ook de Broncode. Ik heb de mogelijkheid om contact met Mij te maken in jullie gelegd en daarmee de mogelijkheid om de Broncode van waar leven te ontdekken en het mysterie van ware liefde te ontrafelen.

Ja, in je, in je hart, in waarheid, in goedheid, in onbaatzuchtigheid ligt de kern van alles, de kern van liefde, ware liefde. Zo kun je het mysterie doorzien, door Mij, door contact met Mij. De grootste wetenschapper kan nog zoveel wetenschappelijks ontdekt hebben, de techniek kan nog zover ontwikkeld zijn door de grootste wetenschappers en nog hebben zij het mysterie van leven, van liefde, niet ontrafeld. Want dat is niet via de wetenschap ook maar te benaderen. Maar via contact met Mij, via het onbaatzuchtige contact met Mij in jezelf.

Kom in je hart en neem Mij op in je leven, in je doen en laten. In alles steeds opnieuw. Leer Mij steeds meer naar waarheid kennen in jezelf en je leert steeds meer jezelf kennen, waar leven kennen en ten einde het mysterie doorzien en oplossen. Met Mij in je hart lukt dat!

Hemels Brood 3669

Als je alle dagen feest wilt, kom dan in Mijn hemelen. Daar is het feest van blijdschap, elke dag, daar is het feest van waar leven, elke dag, daar is ware blijdschap van waar leven, elke dag een feest. Maar, je komt daar alleen als je het wereldse feest vaarwel zegt. Als je afstand doet van al wat je graag hebt aan genoegens en bezit, aan macht en aan roem. Je komt daar alleen, als je uit eigen vrije keus in alles geheel zonder eigen belang handelt en je hart in ware liefde helemaal overeenkomt met Mijn hart van liefde. Als je in alles alleen waarheid leeft. En nooit nog de kleinste verdraaiing kiest, maar altijd alleen in volle oprechtheid waarheid leeft.

Je hoeft dat niet te doen, je bent vrij. Maar als je in die vrijheid graag een waar feest wilt meemaken, ware vreugde wilt kennen en meemaken, dan zeg Ik je, kom in Mijn hemelen en ervaar wat werkelijk feestelijk is, wat werkelijk vreugde geeft, wat werkelijk blijdschap geeft en dat is niet wat mensen zoeken aan plezier door veel drank te nuttigen of  drugs te gebruiken. Die verdoven misschien het onaangename gevoel van de wereldse moeilijkheden, maar geven een surrogaat van zogenaamd wel voelen, wat ongelooflijk verarmend is  in allerlei opzichten. En zodra de drank en de drugs zijn uitgewerkt, komt de ellende van het wereldse als een mokerslag terug, met alle onaangename gevoelens erbij.

Dat is met het feest in Mijn hemelen heel anders. Dat roep je niet op met drank en drugs, dat is er in werkelijkheid, als je zelf in werkelijkheid bent. Kom, laat het wereldse bedrieglijke feest los en keer je tot onbaatzuchtige waarheid in liefde. Maak het hemelse feest mee. Niet even, een klein poosje, maar voor altijd, altijd!

Hemels Brood 3670

Licht van Mijn licht, Ik geef jullie licht. Licht om te zien, licht om te begrijpen, licht om te zijn, licht in jullie wezen. Want rondom mag duisternis zijn, Ik geef jullie licht. Rondom is duisternis, maar in jullie is Mijn licht, geef Ik Mijn licht. Keer je naar Mijn licht, keer je af van de wereldse duisternis en ontvang in je hart Mijn licht. Open je ogen, ontwaak en ervaar in je hart Mijn licht. Laat Mijn licht je geest verhelderen en je wezenlijkheid tot leven brengen. Je ware geest tot waar leven wekken.

Niets kan Mijn licht belemmeren. Zelfs in de diepste duisternis is nog Mijn licht en verheldert Mijn licht nog de mens. Waarlijk, Ik ben opgestaan en het duister is niet, maar Mijn licht overschijnt het al, tot in de verste uithoeken van de duisternis is Mijn licht en iedereen kan Mijn licht zien en ervaren. Want Mijn licht is waarheid, Mijn licht is zuiverheid, Mijn licht is zachtmoedigheid, Mijn licht is ware onbaatzuchtige liefde, Mijn licht ben Ik, Mijn licht is Jezus Christus, Mijn licht zijn jullie allemaal. Verheug je en straal, want je bent Mijn licht en je brengt Mijn licht. Alle duisternis moet wijken voor Mijn licht, voor Mijn liefde. Alle dood moet leven, kom tot leven, zodat duidelijk wordt dat geen dood ooit werkelijk is, maar leven is werkelijk. Leven is licht, eeuwig licht, eeuwig leven, eeuwig liefde.

Straal en wees waar, straal en wees liefde. Straal en wees Mij in volle gelukzaligheid van zijn. Geniet het leven, het licht, Mijn leven, Mijn licht Mijn liefde en wees gelukkig met Mij zoals Ik gelukkig ben met jou in Mijn oneindige liefde, Nu en voor altijd. Wees Mijn licht, wees Mijn liefde.

Hemels Brood 3671

Het leven is niet als een film, jullie zijn de spelers en Ik ben de regisseur. Zo lijkt het misschien voor veel mensen, die zeggen dat het lot van de mens allang bepaald is. Dat het dus niet uitmaakt, het leven neemt zijn weg hoe dan ook.

Zou Ik zo´n bedrieglijke God zijn, die Zijn schepselen vrijheid geeft en gelijk die vrijheid terug neemt? Nee, zo is het niet. Ik heb de voorwaarden gezet, de mens is vrij om daar mee om te gaan. Ik heb het toneel opgebouwd, de mens maakt met elkaar het stuk. Vrij met elkaar. Vrij in gebruik van alle mogelijkheden die Ik hem geef. Maar, denk in die vrijheid niet dat het niet uitmaakt wat je kiest. Denk in die vrijheid niet dat Ik toch al vastgelegd heb hoe het in jouw leven zal gaan. Want dan zou Ik je een bedrieglijke vrijheid gegeven hebben. Ik heb jullie vrijheid gegeven, maar in die vrijheid ben Ik wel ook aanwezig. Ik ben niet weg. Met Mij heb je in die vrijheid hoe dan ook te maken. Net als je met alle mensen om je heen te maken hebt. En met jezelf.

Je hebt in alles ook en vooral met jezelf te maken. Want je bent een zelf. Leven ben je. Vrij leven ben je. En het maakt wel degelijk uit hoe jij met je leven vrij omgaat. Het maakt verschil of je het een of het ander kiest. Alleen, net als alle mensen er zijn, Ik ben er ook. Ik ben leven, onveranderlijk dezelfde, leven. Zo vrij als jij bent, zo vrij ben Ik ook. In Mijn onveranderlijkheid kun jij geen verandering brengen. Daaruit heb Ik het toneel opgebouwd waarin ieder in vrijheid zijn leven vorm geeft. Leven blijft leven, liefde blijft liefde, waarheid blijft waarheid. En vrijheid, lief mens, blijft vrijheid.

Maar het maakt uit, wat je zegt, het maakt uit, wat je doet, het maakt uit wat je kiest, of wat je niet kiest, het maakt uit. Ik zeg je, het maakt uit. Daarom is het belangrijk, dat je onderzoekt, dat je ontdekt, dat je leert, dat je beseft, dat je ontwaakt in je vrijheid, dat je ontwaakt in je waarheid, dat je ontwaakt in het ware besef van leven, waar leven. Daarom is het belangrijk dat je ontwaakt. Ik zeg je, ontwaak!

Hemels Brood 3672

Ik kan steeds een beetje meer van de sluier oplichten en van het ware hemelse leven zichtbaar maken. Van het geluk zichtbaar maken. Maar, wat doe Ik de mens daarmee aan, als hij het zichzelf niet eigen kan maken. Daarom blijft de sluier nog grotendeels veel bedekken en gaat het er eerst om, dat de mens bereid is om af te staan, zijn wereldse weg te verlaten, zijn wereldse geneugten los te laten en voor de hemelse weg te kiezen.

Maar al degenen die daadwerkelijk voor de hemelse weg kiezen, al gaat het met vallen en opstaan, die licht ik wel steeds een beetje meer op van de het ware leven bedekkende sluier. Om hen te helpen, te steunen, te bemoedigen. Want als je zien kunt waar de weg heen gaat, als je zien kunt, al is het maar een glimp van de schoonheid van de hemelse rijkdom, die aan het eind van die weg bereikt gaat worden, dan ga je de weg met meer moed,  met heel je inzet en dan maken de moeilijkheden op die weg niet uit. Je hebt er dan alles voor over om door te zetten en het prachtige einddoel te bereiken. Maar het heeft geen zin om de sluier op te lichten voor diegenen die de wereldse weg gaan. Zij zien onder de sluier niet welk een schat daar ligt. Wat daar ligt is niet van hun gading en zij zullen geen stap willen zetten naar die andere hemelse weg.

Het gaat er altijd eerst om, bereid te zijn om de wereldse weg te verlaten en de hemelse weg te zoeken. Dan lukt het ook om die hemelse weg te vinden en te gaan. En telkens zal Ik dan wat meer van de levenssluier oplichten en tonen wat in Mijn hemelrijk voor jou bestemd is. Van het begin af aan voor jou bestemd is. Kom, verlaat je wereldse weg en vervolg je weg op Mijn hemelse weg. Ontmoet Mij daar in de grootste liefde en zie onder de sluier het grote ware levensgeluk, helemaal voor jou!

Hemels Brood 3673

Er zijn zoveel opvattingen, zoveel meningen, zoveel beweringen en daar is onderling zoveel verschil tussen. De een vindt dit belangrijk, de ander dat en vaak ontstaat er discussie wat de waarheid is, wie de waarheid kent. Ik zeg jullie allen alleen degenen die Mij kennen, kennen de waarheid, want alleen Ik ben waarheid in Jezus Christus. Wie Mij in Hem kent, kent waarheid. Maar niet alleen waarheid, die kent ook liefde, ware onbaatzuchtige liefde.

Nu is het zo, dat er wel mensen zijn die Mij leren kennen, maar nog verschillende opvattingen hebben en meningen hebben over Mij en Mijn leer. Daarover gaan zij met elkaar in discussie en proberen elkaar te overtuigen. Wie daar niet voor bij Mij komt, zal steeds in discussie blijven met zijn naasten en het zal hem, als hij zijn opvattingen niet ook bij Mij brengt, niets zinnigs opleveren. Want wie een overtuiging heeft, die laat zich door een medemens niet snel op een andere gedachten brengen. Alleen van Mij kan hij er op aan, dat Ik hem precies laat weten, of zijn overtuiging juist is, met waarheid overeenkomt of niet. Wie dan niet aan Mij vraagt of zijn overtuiging juist is, die zal lang vasthouden aan zijn overtuiging zonder werkelijk te weten of die juist is. En mocht hij door een medemens tot een andere overtuiging gebracht worden, dan kan het zijn, dat zijn eerdere overtuiging beter was dan de nieuwe overtuiging.

Want wie weet of een medemens wel de juiste overtuiging heeft, terwijl iedereen kan weten dat Ik altijd de waarheid geef en kan tonen. Daarom, breng je overtuiging bij Mij en laat Mij je tonen of die overtuiging juist is. Zo niet, dan kun je van Mij leren welke overtuiging juist is. Welke overtuiging ware liefde is, werkelijk juist is.

Hemels Brood 3674

Lief en leed. Deel lief en leed met elkaar. Denk niet dat je leed alleen moet dragen. Het is er. Je mag dat delen. Wie geen leed van de ander mee wil dragen, wie alleen de gelukkige momenten wil vasthouden, wie niet verstoord wil worden door leed van anderen, die heeft Mijn liefde nog niet begrepen. Wie zich verstopt met zijn leed, het voor zich houdt, het niet deelt met zijn medemensen, die heeft ook Mijn liefde nog niet begrepen.

Deel met elkaar. Luister naar elkaar. En kom gezamenlijk bij Mij. Wie het leed van zijn naaste meedraagt, door naar hem te luisteren, hem te bemoedigen, die geeft daarmee Mijn liefde, en zonder vragen krijgt hij meer dan genoeg kracht om mee te dragen. Maar wie zich in zijn geluk gestoord voelt en niet mee wil dragen, niet of moeilijk luistert en vergeet te bemoedigen, die zal juist zijn kracht verliezen. Want de mens is vrij. En al is hij er zich niet zo duidelijk van bewust, zonder zijn juiste keus, zonder zijn keus voor Mij, kan Ik hem niet veel geven. Want Ik kan zijn vrijheid niet overnemen, zonder zijn wezenlijk eigen zijn te belemmeren. Liefde is dragen, ook als dat wat vraagt. Ook als het gelukkige momenten verstoord. Want het gaat niet om gelukkige momenten, het gaat om liefde. Ware liefde maakt die gelukkige momenten.

Verdraagzaamheid is liefde. Wie dan een onaangename situatie in liefde met iemand meedraagt, die raakt zo’n gelukkig moment niet kwijt, die zal zich eerder verrijkt gelukkig voelen, omdat hij in liefde zijn naaste tegemoet komt en Mijn steun en kracht in hem voelt stromen. Dan is zo’n onaangename situatie snel voorbij. Opgelost in de kracht van ware liefde. Zo kan een gelukkig moment, gelukkig blijven. Laat degenen die leed voelen dit delen met hun naasten en met Mij. Wees dan met elkaar dragers van het leed wat zo nu en dan de kop op steekt. Voel daarbij dat het te dragen is met liefde, Mijn kracht van liefde.

Hemels Brood 3675

Er gaat een nieuwe wereld voor je open, zodra je je oude opvattingen hebt losgelaten. Er gaat een nieuwe wereld voor je open, als je beseft dat je opvattingen niet juist waren en als je beseft dat het toch steeds je ego is, die de wil beheerst en je zuivere voelen belemmert. Dit geldt voor zoveel mensen. Ook gelovige behulpzame mensen hebben nog vaak vastgeroeste opvattingen, voortkomend uit opvoeding en kerkelijke leer. Wees niet benauwd om verder te kijken dan je opvoeding, verder te kijken dan de kerkelijke leer, de normen en waarden die je opgedrongen zijn in je jeugd. Laat ze gerust los, ga er gerust aan voorbij.

Kom naar je hart, niet naar je verlangen, wat veel mensen verwisselen met hun hart, maar kom naar je ware zuivere innerlijk. In alle eerlijkheid. Hoe eerlijker je bent, hoe meer je bereid bent je afdwalingen te erkennen, des te directer kom je bij je eigenlijke zuivere innerlijk. Maar zolang je de uit je jeugd geleerde opvattingen en de kerkelijke normen-en-waardenleer, de verwachtingen over je doen en laten, niet helemaal loslaat, zolang zul je niet dichter bij je ware werkelijke kern van waarheid en pure ware liefde komen. Dan zul je denken daar te zijn, maar in werkelijkheid is het je ego, je verlangen tot het beste, het mooiste, het gelukkigste. En toch vind je dat niet. Toch raak je vermoeid.

Kom bij Mij in je hart en luister naar Mij. Luister en hoor Mij aan, zodat het je duidelijk wordt, waar je opvattingen eigenlijk misvattingen zijn. Dan kun je ze veranderen. Zonder ze te bekennen, kun je ze niet veranderen. Beken ze en Ik wijs je de weg tot nieuwe betere opvattingen en er gaat een nieuwe wereld voor je open. En een nieuwe Hemel opent zich voor je ogen. Daar ben Ik en heet je welkom, welkom in Mijn ware Liefde!

Hemels Brood 3676

De heiligen verering, de Maria verering, het zijn kerkelijke rituelen die het leven geen meerwaarden geven. Want het gaat niet om verering. Het gaat om onbaatzuchtige liefde. Het gaat er om dat je Mij in je leven betrekt. Mij, God in Jezus Christus. Want Ik ben de Mens Jezus Christus in de volle Goddelijkheid die Ik Ben. Wie Hem kent, kent Mij. Wie Hem in zijn hart vraagt, vraagt Mij. Want Hem Ben Ik. In Hem ben Ik bereikbaar voor alle mensen. In Hem ben Ik niet een verre ongenaakbare afstandelijke God, maar jullie volmaakte evenbeeld. Volmaakt, omdat Ik, Jezus Christus als Mens God Ben en volmaakt Ben.

Niemand kan Mij in Mijn Goddelijkheid zien en in leven blijven. Maar in Jezus ben Ik te zien en te voelen. Want in Jezus Christus ben Ik direct in je hart, direct aanspreekbaar, zonder dat daar een tussenpersoon bij nodig is. Ik ben tot de aarde gekomen, Ik heb met jullie geleefd als Mens, terwijl Ik God ben. Ik ben gekruisigd en gestorven, als Mens en als Mens ben Ik, jullie God en Schepper, opgestaan in Mijn Menselijke gedaante, uit de vermeende dood. Om jullie te tonen dat er geen dood werkelijk is. Om jullie te tonen dat Ik God ben en jullie zonden draag, zodat jullie verlost zijn van de dood die de zonde met zich meebrengt, zodat jullie eeuwig leven, tot eeuwig waar en zuiver rein leven kunnen komen, verlost van alle kwaad, verlost van al het tegenovergestelde van liefde en toch mens kunnen blijven, zoals Ik Mens ben in Jezus Christus.

Neem Hem aan als jouw verlosser en je neemt Mij aan, jouw God en Schepper, jouw ware Zijn. Want in Hem Ben Ik de Glorie, Almachtig God, liefdevolle Vader, eeuwig Leven, eeuwige Liefde, eeuwige Waarheid. In Hem bereik je Mij in jezelf. Hij Ben Ik, God in jou, God in jouw hart. Was Ik niet Jezus Christus, Ben Ik niet Jezus Christus, dan zou de eeuwige dood niet overwonnen zijn. Ik Ben Jezus Christus en Ik heb de dood voor jullie overwonnen. Niet voor Mijzelf, maar voor jullie! Voor jullie.

Hemels Brood 3677

Duurt de nacht te lang, de morgen breekt aan. De morgenstond spreidt haar eerste gouden stralen al over de horizon uit. De belofte wordt waargemaakt, de overwinning is nabij. Nog is de nacht niet voorbij, nog zijn de weeën niet voorbij, maar de dagenraad kondigt zich aan en spoedig zal de nacht voorbij zijn. Spoedig zal de dag aanvangen.

De dag waarop alles anders wordt. De dag waarop alles vernieuwd wordt, de dag waarop alles tot waar leven komt en alle mensen tot waar leven gewekt worden. Vreugde zal hun deel zijn, omdat die dag de heerlijke belofte tot vervulling komt. De belofte van de overwinning door al het goede, alle liefde, alle waarheid. De belofte van vergeving voor allen die afweken van liefde, afweken van waarheid en teruggekomen zijn van hun dwalingen. De belofte dat geen afdwaling meer is, dat alleen nog waarheid en echte onbaatzuchtige liefde de mens vervult. Dat de mens tot volmaakt Leven gebracht is en blijft wat hij van eeuwigheid aan is, Mijn kind, Mijn Leven, Mijn Liefde, Mijn Waarheid.

Die dag breekt aan. Bijna is het zover. Laat de moed niet zakken in het zicht van de nieuwe dag, in het zicht van de opgaande zon, haar gouden stralen beginnen reeds zichtbaar te worden aan de horizon. Wie goed kijkt, ziet dat de dag nabij is. Ook al is de nacht nog niet verdwenen, de dag, de gouden morgenstond komt! Wees paraat om Mijn liefde in alles te ontvangen, nog tijdens de nacht. Want ook dan is Mijn liefde jullie baken, jullie licht. Tot de volle zon alles volkomen in het licht zet en er geen nacht meer is. Ja, wees vervuld van Mijn liefde en bereid je voor op de nieuwe eeuwige dag, de morgenstond gloort. Nog even en de nacht is voorbij en alles is in de nieuwe dag liefde, volkomen volmaakte Liefde!

Hemels Brood 3678

Niets is zo verleidelijk als de wereld. Niets is zo verleidelijk als de wereldse gedachtenpatronen. De wereldse voorwaarden en ideeën. Het belang van de wereld is winst, macht, roem. En daarvoor is veel geoorloofd. Daarvoor is leugen en bedrog geoorloofd, als het binnen een bepaald kader valt. Bijvoorbeeld bij reclames. Veel mag daar als waar gebracht worden, als het maar enigszins de lading dekt. Maar werkelijk waar is het niet en de mens dienend al helemaal niet. Juist zinnenprikkelend en verleidend.

Dat is de wereld, zinnenprikkelend en verleidend. Het belang van de wereld komt overal naar voren, bij alle bedrijven. Want zo goed als geen zaak of bedrijf is werkelijk de mens dienend, zij zijn allen winstvergarend, macht op bouwend en roem gebruikend om hun doel te bereiken. Want bekendheid in de vorm van roem geeft macht en macht levert geld en allerlei voorrechten. Dat is de wereld. Veel mensen weten dat wel, maar weten niet goed hoe zich daar buiten te houden. Want ieder heeft ondertussen zijn geld nodig om te kunnen leven, te kunnen wonen, zich te kunnen voeden en leuke dingen te kunnen doen. Hoe zul je dan in het wereldse dienstbaar en zonder onwaarheid, zonder roem en macht, jezelf staande houden?

De wereld doet je geloven dat je niet anders kunt dan meedoen. Maar Ik zeg je, dat is niet waar. Je kunt ervoor kiezen niet aan die wedren van meer, beter, macht, rijkdom en roem mee te doen. Je kunt ervoor kiezen in je hart bij Mij te komen. En als je er zeker van bent niet de wereldse weg meer te willen gaan, dan laat Ik je weten hoe je een andere weg kunt gaan. Een andere weg te midden van al het wereldse gewoel. Een weg van waarheid en liefde, van dienstbaarheid aan elkaar. Een weg vol echte vreugde en blijdschap. Omdat het de ware levensweg is. Kom in je hart bij Mij en Ik toon je die weg!

Hemels Brood 3679

Forceer jezelf niet tot iets wat je met je verstand begrijpt te moeten zijn, maar je uit je hart nog niet kunt leven. Want Ik vraag niemand om perfect te zijn met zijn verstand, Ik vraag ware perfecte liefde uit het hart. Het verstand kan dat begrijpen, maar het hart moet het doen, het moet uit het hart komen, niet met het verstand geforceerd worden. Het is fijn dat het verstand begrijpt, maar als het hart niet uit liefde spreekt, dan kan het verstand dat niet overnemen. Alleen in het hart ligt het ware zuivere centrum waar liefde en waarheid het ware leven tot uiting kunnen brengen. Niets anders dan liefde uit het hart in vrijheid gekozen brengt je tot waar leven, tot Mijn ware leven.

De invloed van het tegenovergestelde van Mijn liefde is op aarde nog groot. Daarom zijn er nog velen die de verleiding ervan niet kunnen weerstaan. Maar uiteindelijk overwint Mijn liefde al het tegenovergestelde, omdat het tegenovergestelde in werkelijkheid niet is. Het zit in de keuze van één van de zeven vrije geesten en heeft vanuit die vrije geest invloed op al wie op aarde is. Het is een verantwoordelijkheid van deze vrije geest en vervolgens van ieder mens op zich. Wie denkt, het maakt niet uit, ik ben slachtoffer van die vrije geest en daarom denkt, dat het niet uitmaakt of hij de verleiding weerstaat, het ligt toch aan die geest, heeft het mis. Wie denkt, dat hij door zijn afdwalingen en door het niet kunnen weerstaan van de verleidingen, verloren kan gaan, heeft het ook mis. Ieder die de verleiding kan weerstaan, is er aan gehouden dat ook te doen. Ieder die dat werkelijk nog niet kan, nog niet ziet, zich nog niet ervan bewust is, is er nog niet aangehouden. Weet daarbij dat Ik precies zie wie het wel kan, maar het niet doet en wie het probeert, werkelijk probeert, maar het nog niet lukt.

Want met Mij valt niet te spotten. Van wie Ik zie dat hij het nog niet kan, die zal Ik daarop niet aanspreken maar helpen, zolang het duurt. Van degenen die het wel kunnen, maar niet doen, die zal Ik daarop aanspreken. Die zal Ik het besef bijbrengen en dat zal hen even niet aangenaam zijn. Maar, wie oprecht zoekt om los te komen van alle verleidingen en het toch niet in alles voor elkaar krijgt, die is dat bij voorbaat vergeven. Die heeft Mijn hulp om te groeien in kracht, om alle verleiding te kunnen weerstaan. Niet het weten alleen is daarom belangrijk, maar ook het kunnen. Vooral het kunnen. En daarbij komt, dat veel weten, maar nog niet kunnen, frustraties geeft. Want als je wilt kunnen wat je weet, is dat genoeg. Probeer daarom niet meer te weten, dan Ik je te weten geeft en besef dat je wil om te kunnen Mij genoeg is en Ik je dan wel help, om het te leren kunnen. Op Mijn tijd in jouw tempo.

Forceer jezelf niet. Maar forceer ook anderen niet door hen veel te weten te geven, zij kunnen het niet bevatten. Want Ik waak over al de Mijnen en veel meer weten, dan kunnen, helpt niemand. Ieder moet er in een zekere verhouding aan toe zijn. Daarom zei Ik vaker tegen Mijn discipelen, verraad Mij niet, voor het de tijd daarvoor is. Zo heeft weten ook een tijd en kunnen daarna. Wees vooral lief voor elkaar en betrek Mij bij alles wat je doet zoveel je kunt. Dan blijf je altijd in de juiste verhouding met al wat je kunt en nog niet kunt. Dan hoef je je nergens zorgen om te maken. Ik ben in je hart en leid je, door heel jouw leven met grote liefde. Vertrouw daar maar op!

Hemels Brood 3680

Mijn liefde is universeel en tegelijkertijd heel persoonlijk, individueel. Dat wil zeggen, het is er voor iedereen, zonder voorwaarden en het is ook voor ieder persoonlijk, toepasselijk individueel. Het is dus niet zomaar een algemene liefde die iedereen goed doet, het gaat veel verder dan dat. Behalve dat Mijn liefde onvoorwaardelijk iedereen goed doet, bewerkt zij ook voor iedereen wat specifiek per persoon het beste is, zodanig, dat het evengoed aan allen ten goede komt. Algemeen, persoonlijk en individueel.

Mijn liefde werkt aan alle kanten voor iedereen het beste uit en toch is het in zijn geheel één en dezelfde liefde. Hoewel één en dezelfde liefde, ervaart ieder een andere werking, ervaart ook ieder een andere mate. Maar dat heeft niet met Mijn liefde als zodanig te maken, dat heeft met ieder mens persoonlijk te maken. Want ieder mens heeft eigen individuele behoeften, eigen individuele mogelijkheden, eigen ontwikkeling en begripsvorming, kortom ieder mens is in zijn eigen zijn uniek en verschillend aan elkaar. Daarom ook verschillend in ervaring. Niemand zal dan ook alles precies zo ervaren als één van zijn medemensen. Veel kan op elkaar lijken, maar helemaal identiek is niemand. En zo zullen ervaringen en besef van leven ook altijd verschillend zijn. Elk gezichtspunt is anders, soms maar heel weinig, maar het is anders.

Zo is Mijn liefde voor allen dezelfde, maar de uitwerking, aangepast aan de persoon, is anders, omdat de mens anders is. Elk gezicht van ieder mens heeft ogen, neus en mond en al kunnen mensen nog zo op elkaar lijken, ze zijn nooit helemaal gelijk. En ook zien ze altijd ieder vanuit andere ogen om zich heen. Alleen jij kunt de achterkant van je medemens direct zien, terwijl die medemens alleen jouw achterkant ziet en geen van jullie kan zonder spiegel zijn eigen achterkant zien. Zo is er altijd wel iets wat je niet ziet en er toch is. Zo zie je ook niet altijd overal Mijn liefde, terwijl die er altijd wel is. Vul elkaar in eerlijkheid en liefde aan. En houd daarbij rekening met verschillen die er mogen zijn, in Mijn liefde zijn. Verschillen mogen er zijn, zolang ze in de liefde en waarheid blijven. Aan het verschil ligt het niet, wel aan waarheid en liefde. Wees ieder verschillend, maar met elkaar Eén in Mijn Liefde!

Hemels Brood 3681

Iedereen heeft er mee te maken, met het tegenovergestelde van liefde. Vaak is dan de vraag, hoe ga ik er mee om. Want het lijkt niet uit te maken, het tegenovergestelde van liefde laat zijn sporen na en die zijn niet zo gemakkelijk uit te wissen. Zelfs liefde lijkt dat niet direct te kunnen stoppen. Dat komt door de vrije keus die mensen hebben. Al krijgen zij liefde, dat wil nog niet zeggen, dat een ieder dan ook zelf voor liefde kiest.

Als dat zo was, dan zou er allang alleen nog liefde zijn. Want Ik geef jullie elke dag van Mijn enorme liefde een overlopende maat. Ik geef alle mensen van Mijn ware liefde een overlopende maat. En toch kiezen veel mensen nog voor het tegenovergestelde ervan. Maar dat wil nog niet zeggen, dat het dan niet uitmaakt of iemand voor liefde kiest. Dat wil niet zeggen dat Ik Mijn liefde net zo goed kan terugtrekken, het helpt toch niet tegen de vrije keus. Want dat is niet waar. Mijn liefde is Waar Leven en zou Ik Mijn liefde terugtrekken, dan zou Ik jullie het ware leven afnemen. Daarbij is alle liefde waar een mens in zijn bestaan op aarde voor kiest, ook Waar Leven. Alles wat gekozen is in ware liefde, is waar leven en is eeuwig, blijft eeuwig bestaan. Terwijl al datgene wat niet in ware liefde gekozen is, niet werkelijk is en ook nooit blijvend.

Ook al neemt het de vrije keus voor het tegenovergestelde van liefde niet weg en ook de gevolgen niet direct, toch bouwt liefde Leven op, Waar Leven, waar geluk. En dat is voor iedereen heel belangrijk, speciaal voor na het bestaan op aarde. Want zoals de verhoudingen in de vrije keus tijdens het bestaan op aarde zijn, zo zijn ze niet meer na het bestaan op aarde. Hoe ze dan zijn, is nu niet van belang. Wat wel van belang is, is dat ware liefde nu geleefd, voor dan heel belangrijk is. Wat je op aarde met liefde opbouwt, heeft zijn waarde voor erna, heeft eeuwigheidswaarde, na je leven op aarde.

Hemels Brood 3682

Inzicht in je leven vergroot je niet met het verstand, maar met je hart. Alles waarbij je je hart laat spreken, vergroot je inzicht. Niet je inzicht in het wereldse, maar je zicht op waar leven, op het hemelse. Door dat zicht krijg je meer inzicht in jezelf, in je eigen liefde, je eigen keuze en wat nog het belangrijkste is, je motivatie, je beweegredenen. Zijn het jouw beweegredenen of zijn het Mijn beweegredenen. Die van Mij zijn geheel zonder eigenbelang. Die van jou, zijn die ook zonder eigenbelang? Want alleen als ze helemaal zuiver zonder enig eigenbelang zijn, zijn ze gelijk aan die van Mij. Je kunt met je verstand gaan kijken wat je allemaal fout doet en je zult zeker veel aantreffen waarvan het minstens dubieus is of dat wel ware liefde is. En dan?

Dan wil je dat veranderen en goedmaken, voortaan goed doen. Maar na verloop van tijd merk je, dat het nog steeds niet echt verbeterd is. Ondanks al je inspanningen. Wat een frustratie! Ik zeg je de weg om in je leven dat van liefde afdwalende gedrag te veranderen, gaat alleen via Mij, Jezus Christus. Dat lukt je niet alleen. Dat lukt je niet zonder Mij. Je kunt zeggen, maar het is toch mijn verantwoordelijkheid om tot het juiste gedrag te komen. Dan zeg Ik, ja, maar niet zonder Mij, niet zonder Mij. Juist niet zonder Mij.

Hemels Brood 3683

Op Mij vertrouwen is iets, wat door veel mensen nog al eens vergeten wordt. Ook zijn er die het vertrouwen niet hebben, omdat ze vaker om iets gebeden hebben, zonder het te krijgen. Ze hadden de verwachting het te krijgen en zo vertrouwden zij op Mij. Maar een verwachting is iets anders dan vertrouwen. Want bij een verwachting vult de mens, in wat hij vindt dat hij zou moeten krijgen, vult de mens de oplossing van zijn noden in. Terwijl bij vertrouwen juist niet een eigen invulling gegeven wordt, maar de invulling aan Mij gelaten wordt, in het vertrouwen dat Ik de beste oplossing voor wat dan ook weet en geef. Dat is het verschil.

Maar wie vaker niet naar verwachting geholpen is en niet naar wat hij gebeden heeft gekregen heeft, die kan heel moeilijk volkomen op Mij vertrouwen. Ja, soms zijn Mijn oplossingen wel het beste, maar niet naar genoegen. Zij zijn dan wel het beste, omdat zij de mens voor erger behoeden. Dat behoeden voor erger heeft vaak te maken met wereldse verlangens, menselijke verlangens. Voor die mens lijken die goed te zijn. Maar Ik zie gevolgen tot in veel latere tijd en om die te voorkomen, laat Ik dan ook situaties ontstaan, die niet direct naar genoegen zijn, maar voor later wel veel narigheid voorkomen.

Wie dat uit handen kan geven aan Mij, zijn behoeften aan vervulling van zijn verlangens, en kan accepteren dat hij niet de invulling maakt, maar Ik, hoezeer die ook afwijkt van wat hij het liefst heeft, als hij daar afstand van kan doen, dan kan hij wel op Mij vertrouwen. En al ontvouwt zich dan eerst toch een moeilijke weg om te gaan, wie in vertrouwen die weg gaat, zal zien dat die uiteindelijk bovenwel goed uitkomt, in Mijn liefde uitkomt. Daarom, heb vertrouwen!

Hemels Brood 3684

Als je groeit in liefde, krijg je beproevingen. Want door beproevingen beklijft die groeiende liefde. En dat is nodig. Want het is de bedoeling, dat je in alles voor altijd helemaal liefde wordt. Dus niet een keertje hier en een keertje daar, maar bij alles altijd. Dat je, bij wat er ook gebeurt, in ware onbaatzuchtige liefde weet te blijven. Daarvoor krijg je oefening, beproeving. Steeds opnieuw.

Vooral diegenen die al veel begrijpen en kunnen, krijgen het nodige te dragen. Niet om het hen extra moeilijk te maken, maar om hen extra te sterken. Want elke proef doorstaan, is een beklijven van liefde en zo groeit die mens sterker en sterker in liefde. Niet de veelheid van proeven maakt die mens sterker, maar zijn vasthouden aan onbaatzuchtigheid in liefde bij die proeven, maakt hem sterker. Iemand kan honderden beproevingen krijgen en niet één in onbaatzuchtigheid doorstaan, dan groeit hij niet in liefde. Terwijl iemand, die misschien maar tien beproevingen krijgt en daarvan vijf in onbaatzuchtigheid doorstaat, wel zeker in liefde groeit. Niet het aantal, maar de vasthoudendheid aan onbaatzuchtige handelen doet liefde groeien en sterker beklijven. Maar wie veel beproevingen in onbaatzuchtige liefde doorstaat, groeit tot sterke ware liefde uit. Mijn liefde geeft jullie steeds opnieuw beproevingen. De één meer dan de ander. Want de één kan en begrijpt al meer dan de ander en daarbij houdt Mijn liefde ook rekening met jullie verschillende talenten en de verschillende karakters.

Nu heb Ik hier weer iets uitgelegd. Weet daarbij dat er achter het eenvoudige een hele oneindige hemel schuilgaat. Zo ruim en zo vol van liefde en gelukzaligheid, dat het je duizelen zou, als het niet verscholen lag. Eens zul je in die hemel zijn, in die liefde, die gelukzaligheid. Maar nu ben je op aarde. Leef daar en groei!

Hemels Brood 3685

Hoe kan Ik je vertrouwen leren, als je niet in een situatie komt waar vertrouwen nodig is? Hoe kan Ik je geduld leren, als je niet in een situatie komt waar geduld nodig is? Hoe kan Ik je liefde leren, als je niet om liefde gevraagd wordt. Of hoe kan Ik je ook maar iets leren, als je niet in een situatie komt waarbij je leren kunt. Hoe onaangenaam ook, maar uit liefde zal Ik je steeds die situaties geven, waar jij rijker van kunt worden. Niet rijker aan geld of goederen, maar rijker aan inzicht, rijker aan besef van leven, rijker aan waarheid, rijker aan geduld, rijker aan liefde, aan zachtmoedigheid. En elke keer opnieuw zul je dankbaar zijn, als je weer een stukje meer levensinzicht bereikt hebt, als je weer wat meer van het ware leven ziet, meer van de ware hemelse gelukzaligheid.

Ja, dankbaar en blij. Steeds meer zul je beseffen, dat Mijn liefde je nooit in de steek laat, maar bij je is, tot in het kleinste detail. Al is je weg soms moeilijk en al lijkt het soms allemaal teveel, oneerlijk, genoeg, toch zal het je verrijken, hemels verrijken en dat stop Ik niet. Mijn liefde is onstuitbaar het goede voor jou en dat zul je gaan beseffen, elke dag wat meer. Omdat je Mijn liefde al in je voelt en omdat je al heel wat besef van Mij en ware liefde hebt. Dat is al een groot deel rijkdom, meegekregen door al wat je meegemaakt hebt en daardoor uit Mijn liefde gekregen hebt. Laat je door tegenslag niet ontmoedigen, want zie, Ik ben met je, alle dagen, tot alles is volbracht en ware liefde in alles zegeviert. Zo is het. En zo ben jij, Mijn geliefd kind, op weg naar de ware levensrijkdom bij Mij, in Mijn hemels rijk van pure eeuwige lief. Ja, jij!

Hemels Brood 3686

Alles gaat voorbij. Alles heeft zijn tijd. Niets van de wereld blijft zoals het zich voordoet. Alleen wat waar is, blijft. Alleen wat goed is, blijft. Alleen ware onbaatzuchtige liefde, blijft. Welke tijd iets gegeven is, weet alleen Ik, je hemelse Vader en Schepper. Alle tijden zijn Mij bekend en zo ook de oneindigheid. Zelfs de oneindigheid is Mij bekend.

Tijd is een beperking op aarde. Maar buiten de aarde is geen tijd. Hoe zou je tijd afmeten in de oneindigheid? In de oneindigheid bestaat alles nu. Het verleden, het heden en de toekomst is nu. Altijd nu. Kun je je daar iets bij voorstellen? In het aardse verblijf niet, maar buiten het aardse verblijf ligt dat heel anders. Hier is de fase van bewustwording van al wat je los van Mij bent, zonder werkelijk los van Mij te zijn. Het is een start van je leven in een eigen bewustheid. Die je niet plotseling meemaakt, maar waar je langzaam in groeit. En toch, in werkelijkheid op één en hetzelfde moment gebeurt.

Terwijl het proces voor jou in tijd gezet is, is het voor Mij in het nu, reeds altijd nu. Daarom weet en ken Ik elke minuut, elke seconde van je leven, tot in de kleinste details. Voor jou in tijdsbesef niet te overzien en te begrijpen. Alleen in nederigheid van Mij aan te nemen. Zo is er veel wat buiten tijd eeuwig en oneindig is, wat voor de mens op aarde nog niet te begrijpen is. De aarde is niet alleen jullie verblijf in letterlijke zin, het is ook jullie hoedanigheid. Zoals de hemel niet alleen letterlijk het uitspansel om de aarde is, maar ook een hoedanigheid. Al wat in jullie wereld materieel aanwezig is, vertegenwoordigt een hoedanigheid van zijn, van wezenlijkheid. Al wat materieel is, is op die manier de spiegel voor waar leven en het effect van de som van letterlijk bestaan in materiële zin en de hoedanigheid van wezenlijk bestaan, van waar leven, ware liefde.

Het letterlijk materiële en wat daarmee te maken heeft, gaat allemaal voorbij. Maar al hetgeen als hoedanigheid wezenlijk is, blijft eeuwig bestaan. Is nu, zonder verleden, zonder toekomst, nu, zonder tijd. Alleen ware nederigheid geeft in je de ruimte om dat te gaan begrijpen, zoals ook nederigheid je de ruimte geeft om lief te hebben. Daar waar geen nederigheid is, kan Ik in je hart geen liefde leggen. En juist liefde is nodig, om tot een fijn en prettig leven te komen. Op deze materiële aarde in je wezenlijkheid, en daarna in de oneindige eeuwigheid, waar alles nu is, zonder tijd en in het eeuwige oneindige licht van Mijn wezenlijkheid, oneindig nu, oneindige liefde.

Hemels Brood 3687

Wat kan jullie helpen, om minder hoogmoedig te zijn en je hart meer naar nederigheid te buigen? Ik kan jullie steeds opnieuw laten weten wat het beste voor je is. Maar jullie ambities zijn nog vaak heel wat anders dan goed voor je is. Want wat je denkt dat goed voor je is, heeft meestal te maken met welzijn, met makkelijk leven, met het verkrijgen van genoegens.

Niet dat het je niet goed mag gaan, dat mag het heel zeker. Maar hoe jullie denken, dat het goede te bereiken is en hoe Ik denk, dat het goede te bereiken is, is toch wel heel verschillend. Bij jullie is het idee dat je goed voor jezelf moet zorgen, dat je jezelf niet tekort doet, door over je grenzen te gaan. Daarop zeg Ik, ja, zorg voor jezelf, ga niet over je grenzen. Maar daarbij zeg Ik dan ook, dat goed voor jezelf zorgen, Mij voor je laten zorgen is. En op momenten dat je grenzen bereikt zijn, dat je dan alles verder aan Mij overlaat, in de overtuiging dat Ik het van je overneem of dat Ik je de kracht geef, om je grenzen te verleggen.

Hoe vaak kies je niet een zelf bedachte oplossing voor iets, terwijl je dat aan Mij had kunnen overlaten? Zo zijn er veel mensen die niet gemakkelijk om hulp vragen aan hun medemensen, laat staan dat ze het aan Mij vragen. Het is een soort van hoogmoedigheid om te denken dat hulpvragen een zwakte is, wat alleen een zwakkeling doet. Velen willen dan ook nog niet eens laten merken, dat zij hulp kunnen gebruiken. Afhankelijk zijn van hulp van anderen, voelt hen vernederend. Het is pas vernederend, als je te hoogmoedig bent om hulp te vragen, hulp aan te nemen. Vooral dan, wanneer blijkt dat je het zonder hulp toch niet lukt. Het is geen schande hulp te vragen, waar hulp gegeven kan worden. Hulp aan Mij te vragen waar het je medemensen te boven gaat. Mij altijd te vragen, ook om je medemensen te steunen bij hun hulp aan jou. Kom tot ware deemoed en wees bereid om in liefde hulp aan te nemen en van tijd tot tijd ook zelf hulp te geven!

Hemels Brood 3688

Op aarde zijn veel wedstrijden. In Mijn hemelen zijn geen wedstrijden. Niemand hoeft meer te zijn of beter te kunnen dan de ander. Iedereen is er gelijk, ook al kan de een iets meer dan de ander. Ook is er geen beloning op prestatie. Het zou dan ook goed zijn als op aarde de mensen onderling ook geen wedstrijd met elkaar aangingen. Maar, kun je je voorstellen, een sport zonder wedstrijd?

Mensen hebben behoefte zich aan elkaar te meten. Op zich is er met jezelf afmeten niets mis. Met de motivatie en de manier waarop wel. Ook Ik meet jullie mensen af. Maar de reden waarom Ik dat doe is een heel andere, dan mensen op aarde dat onderling doen. Voor Mij is het een afmeten hoe ver iemand in het ware leven, in onbaatzuchtige liefde, gegroeid is. Daarbij blijft iedereen voor Mij van gelijke waarde. Bij jullie is een winnaar van meer waarde, dan een verliezer. Deelnemers zoeken aanzien, winst, roem, macht. Bij Mij zijn geen verliezers. Iedereen is op weg en de wegen zijn niet gelijk, onvergelijkbaar niet gelijk. Ik vergelijk de mensen niet onderling. Ik meet af naar hoeveelheid eigen onbaatzuchtig gekozen liefde, in verhouding tot het vermogen van die mens, zijn situatie, de gebeurtenissen, zijn karakter, enz. Daar wordt bij jullie wedstrijden helemaal niet naar gekeken.

Zo is het bij Mij niet. Juist degenen die het al goed doen in liefde, staan onderaan, krijgen extra te dragen, worden niet geëerd en zijn van zichzelf uit niet op zoek naar winst, naar roem, naar verering. Zo zou het beter op aarde zijn, dat je je wel meet, om je vorderingen in liefde te zien, maar niet in een wedstrijd met elkaar, hooguit in bemoediging aan elkaar. Maak daar eens een sport van in het dagelijks leven! Zonder wedstrijd!

Hemels Brood 3689

Het hart is het centrum van liefde. Maar niet ieder hart is gevuld met liefde. Bij veel mensen is het hart gevuld met haat, wrok, ongenoegen. Toch is ook in dat hart liefde aanwezig. Maar het is ver verborgen achter alle ongenoegens. Hoewel nog steeds in de kern van het hart Mijn liefde aanwezig is, overstemd al wat geen liefde is, deze kern en lijkt het of in dat hart geen liefde is.

Maar, als beetje bij beetje de wraak vermindert, de wrok en ongenoegens verdwijnen, dan komt als vanzelf die kern van liefde weer vrij en zichtbaar, voelbaar. Soms duurt het heel lang voordat een hart gezuiverd is van al wat geen liefde is, maar nooit is de kern van liefde weg. Het wordt lange tijd overwoekerd, niet gebruikt, maar het is nooit weg. En als dan na lange tijd voor die mens de morgengloed glanst, dat wil zeggen, dat het hart zover gezuiverd is, dat de liefde weer zichtbaar, weer voelbaar wordt, dan is die mens eerst nog onhandig in zijn omgang met liefde. Wie veel wrok en ongenoegens gewend is om naar te handelen, heeft niet meteen de slag van liefde te pakken, als zijn hart bevrijd is van de slang van het kwaad.

Maar al gauw zal de dag aanbreken en het volle licht van de liefde zal hem verwarmen, zodat de kilheid volkomen oplost en hij groeit in volmaakte liefde, in vrijheid en blijheid van zijn. Ook al heeft iemand lange tijd nodig om zijn hart helemaal te zuiveren en tot die eeuwige kern van liefde te komen, met allerlei gebeurtenissen geholpen, zal hij er uiteindelijk komen. Dan komt de zon van liefde in de kern van zijn hart tot leven en de ware dag begint voor die mens. De ware dag van ware liefde uit de kern van zijn hart, het centrum van bestaan, de ware eeuwige liefde!