Hemels Brood 3411 t/m 3441

Hemels Brood 3411

Als je soms wel eens afdwaalt van het goede pad en de liefde loslaat, niet oplettend bent wat je eigenlijk doet, dan geef Ik je een innerlijk signaal. Want Ik kan niet ingrijpen in je vrije wil, Ik kan je niet stoppen op je zelfgekozen weg met afdwalingen. Wel kan Ik je innerlijke signalen geven. Maar het is aan jou om aandacht aan Mijn signalen te geven en het is aan jou om je weg bij te stellen, in je vrijheid van keus.

Steeds krijg je van Mij signalen, soms hele sterke, waar je haast niet om heen kunt, die je haast wel moet opmerken. Toch blijft het jouw keuze om daar wel of niet naar te handelen. Naast de signalen die Ik geef om je aandacht op je van liefde of van waarheid afdwalende gedrag te richten, zijn er ook gebeurtenissen of mensen om je heen, die je op de afdwalingen opmerkzaam kunnen maken. Maar hoeveel signalen Ik ook geef en wat er ook om je heen gebeurt en gezegd wordt, het blijft altijd je eigen vrije keus om je handelen wel of niet te veranderen en meer in overeenstemming te brengen met de juiste weg om te gaan. Ik zal nooit stoppen je te helpen de juiste weg te herkennen en te gaan, je te steunen en inzichten te geven in het beste om te doen.

Ook al volg je Mijn adviezen niet op, Ik blijf toch altijd in liefde je hemelse Vader die voor je zorgt en er voor je is. Net als jij soms erg vasthoudt aan je eigen wensen en verlangens, doen veel mensen dat. Zo zijn jullie voor elkaar niet altijd zo liefdevol als wel zou kunnen en Ik graag zou zien. Dat neem Ik allemaal op in Mijn liefde en wat ook, Ik blijf er voor iedereen zijn, in liefde. Voor jou en allen heb Ik geduld, maar als je nu dit weet, ga je dan wat meer op Mijn signalen letten? Want al wat je in liefde doet, doe je voor Mij en je medemensen en brengt het ware gelukzalige leven dichterbij voor jullie allen!

Hemels Brood 3412

Al naargelang het weer, pas je je kleding aan. In de winter dikker dan in de zomer. Zo zul je in de zomer geen dikke wintertruien aan doen en in de winter geen luchtige zomerkleren. Je hebt een reden waarop je je kleding kiest. Op die manier kies je doorgaans wat je wel of niet doet, om bepaalde redenen. Bij alle keuzen die een mens maakt, zijn de omstandigheden een eerste factor van belang.

Door de eeuwen heen hebben de mensen hun keuzen van doen en laten afgestemd op de omstandigheden en steeds de juiste oplossingen voor allerlei omstandigheden gezocht. Dat is de basis geweest voor de ontwikkelingen van de mens. Maar de keuzen zijn niet altijd alleen op de omstandigheden gebaseerd. Wat bij velen ook een rol speelde en nu nog steeds speelt, is aanzien, macht, verdiensten, rijkdom, enzovoorts. Dus het zijn nu, en toen ook niet, niet alleen de omstandigheden die de keus bepalen, het is niet alleen het type weer bijvoorbeeld wat de keus van de kleding bepaalt, de mens kijkt vooral ook, staat dit mij, maakt het mij mooi, geeft het mij aanzien, past het bij mijn status, enzovoorts. Ook andere keuzen hebben aanvullende redenen zoals: kan ik hier veel geld mee verdienen en krijg ik er ook meer macht mee, enzovoorts. Dat zijn allemaal redenen die het eigen bestaan moeten verhogen, het zijn geen noodzakelijke redenen voor het leven van de mens. Maar het zijn door de eeuwen heen wel totaal ingeburgerde keuzen, die haast iedereen net zo normaal vindt als winterkleren in de winter.

En toch zou dat alles geen belang moeten hebben bij de keuzen van de mens. Want het belemmert zijn groei naar waarheid en het pure leven zoals Ik, jullie Schepper, het bedoelt heb. Het zijn levenvertroebelende keuzen, waar je beter zonder kunt. Kijk daarom bij elke keuze wat de ware redenen zijn. En weet dat alleen omstandigheden zoals bijvoorbeeld winter/zomer een keuze vragen die terecht is en passend moet zijn. Alle het andere is ijdel en kun je beter achterwege laten.

Hemels Brood 3413

Het is op de aarde in veel opzichten helemaal niet mooi. Veel gaat ook helemaal niet zo goed. Ook al lijkt het op momenten allemaal mooi en goed, dan doet zich opeens wel iets voor waardoor een schaduw over het mooie en goede trekt en het allemaal niet zo mooi en goed meer is. Dat is leven op aarde. Met mooie momenten en met moeilijke, helemaal niet mooie momenten. Het liefst zou je er voor zorgen dat alles mooi en goed werd op de hele aarde voor iedereen.

Was het maar zo dat iedereen dat wilde, dan zag het er al heel anders uit op de aarde. Maar helaas, veel mensen bekommeren zich niet om mooi en goed voor elkaar. Voor zichzelf wel, maar voor anderen niet. Juist op de aarde is dat zo en juist ben jij ook op die aarde, die vol van beproevingen is, die mooi en helemaal niet zo mooi is. Nu kun je je steeds verzetten tegen al wat niet mooi is en dan daar steeds je tijd aan verdoen of je kunt het accepteren en je toeleggen op het mooie en goede en met al het andere omgaan zoals Ik je in je hart aangeef. Dan wordt je tijd op aarde, ondanks al het niet mooie en niet goede, toch minder onaangenaam als het is met je verzet tegen al wat er niet aangenaam is.

Als jullie dat met elkaar doen en daarbij bedenkt dat het niet zomaar is zoals het is, maar juist door Mij toegelaten uit ware liefde en hele goede redenen, die je niet hoeft te weten, dan zul je bemerken dat al het mooie en goede op je toekomt en dat al het niet mooie, het onaangename van je wijkt. Het is er wel maar wijkt uit voor al diegenen die Mij volgen in hun hart en in hun daden. Ga je er niet tegen verzetten, want daarmee verzet het zich tegen jou. Laat het gaan en het gaat bij je vandaan. Zo komt Mijn liefde meer als leidraad in je leven op aarde en het goede komt naderbij.

Hemels Brood 3414

Je kunt praktisch zijn en je verstand volgen, of het praktische loslaten en je hart volgen. Dan zul je bemerken dat ook dat wat je hart aangeeft praktisch goed uitkomt. Maar de meeste mensen houden toch gemakkelijker vast aan hun verstand dan aan hun hart. Onderling wordt er ook naar elkaar geen waarde gehecht aan wat het hart zegt als het niet ook met het verstand te beredeneren is. Zo heeft het verstand een overheersende positie over het gevoel, wat nu juist beter omgekeerd zo zou zijn.

Ik ben de volle waarheid, de totale liefde, volkomen onbaatzuchtig, Ik ken en weet alles in de juiste vormen en maten. Niets ontgaat Mij. Ik heb het volkomen zicht op de hele Schepping en alles wat er gebeurt, en Ik heb het volkomen inzicht over elke samenhang van alle gebeurtenissen. En al dat bied Ik de mens aan. Maar niet in zijn verstand, als eerste in zijn hart. In je hart kun je contact met Mij maken, overal en altijd, over alles wat maar nodig is. In dat contact kan Ik je alles wat nodig is en wat je ergens mee helpen kan, tonen, geven.

Als je eerlijk, open, onbevooroordeeld, zonder ingevulde mening, in ware oprechte ijver om het goede te doen en het niet goede te laten, Mij vraagt, in je hart Mij vraagt.

Dus niet met je verstand, maar met je hart, je gevoel. En laat Mij dan ook je gevoel zien, in je hart. Want de enige plaats waar Ik kan zijn en waar je Mij kunt ontmoeten, waar je altijd welkom bent, is in je hart, niet in je verstand, niet in de beredenering. Ik ben de zachtheid, zachtmoedig, vergevend, geduldig, altijd en eeuwig liefhebbend, iedereen liefhebbend. Mijn liefde is oneindig en stopt niet, om geen enkele reden, ook niet als iemand zelf wel van liefde afdwaalt.

Alles win Ik, met liefde. Alles verzamel Ik, met liefde. Alles heel Ik, met liefde. Doen jullie dat dan ook, doe jij dat dan ook. Doe dat met je hart, oprecht, naar volle waarheid, naar onbaatzuchtige liefde, eerst voor Mij, en dan ook voor allen om je heen.

Hemels Brood 3415

Laat je hart vol vreugde zijn, want er kan niets zo onaangenaam zijn of Ik ben bij je om je te helpen. De aarde kan nog zo vol afdwalingen van liefde zijn, Mijn liefde overstijgt dat allemaal verre. Dus verheug je over Mijn liefde bij alles wat je overkomt en blijf op Mij vertrouwen. Blijf zonder invulling op Mij vertrouwen. Waar je ook bent, wat je ook doet, alle leven is Mijn leven, alle zijn is Mijn zijn en er is geen ander leven, geen ander zijn.

In de vrijheid van de mens kan hij dood over zich halen en dat gebeurt ook. Wees dan toch blij want ook in de dood ben Ik en Ik heb de dood overwonnen. Niet voor Mijzelf, maar voor jullie allen, voor eeuwig. Houd je hart vol vreugde voor Mij, voor Mijn liefde en besef het, voel het dat Ik er ben, bij jou ben, in jou ben en in alle mensen ben. Het is niet jullie alleen, het is niet Ik alleen, het is niet Ik apart en jullie apart, het is jij en Ik samen, jullie en Ik samen, wij allen samen. Samen leven, samen zijn. Voor ieder vrij de keus om in werkelijkheid ook samen te leven, in werkelijkheid samen te zijn en vol vreugde met elkaar, jullie en Ik, samen te zijn. Dit samenzijn is in de kern liefde, onbaatzuchtige liefde. De sleutel tot alle waarheid, de sleutel tot ieders vreugde, de sleutel tot werkelijk leven, tot werkelijk zijn.

Ik heb en Ik ben die liefde voor jullie allen. Voor jou en allen om je heen. Wie daarin gelooft, wie dat ten diepste als helemaal waar kan aannemen, diens hart zal zich vullen met vreugde en blijdschap, want diegene zal in alles, werkelijk in alles, Mijn liefde beseffen, weten dat niets zonder Mijn liefde gebeurt. En om die grote liefde zal in zijn hart altijd vrede zijn en vreugde, wat er ook gebeurt. Probeer daarom niet zelf te sturen, maar geef elke gebeurtenis in je hart aan Mij, zodat je de ware vreugde blijft voelen in je hart en niet verdwaalt in het wereldse ongeloof. Ik ben het leven, het zijn, de liefde en de wijsheid, tot vreugde van alle mensen, nu en altijd.

Hemels Brood 3416

De grootste moeite heeft de mens met erkennen. Erkennen dat hij anders gehandeld heeft dan het beste of het eerlijkste. Als dan iemand hem daarop aanspreekt, verbergt hij zich achter allerlei smoezen en erkent niet hoe het werkelijk is. Dat kun je onder elkaar misschien doen, maar bij Mij beter niet. Want hoe je je ook probeert te verbergen of goed te praten wat niet goed is of waar je geen goede keus gemaakt hebt, Ik weet het, Ik zie het en dan kun je je wel voorstellen dat je het alleen nog erger maakt door niet te erkennen dat je afgedwaald was en je daden te vergoelijken.

Wees eerlijk en oprecht in al je het doen en laten. Als je dan keuzen gemaakt hebt die niet goed uitpakken in resultaat, wees daar dan eerlijk in en erken in je hart aan Mij dat je keuze niet de beste was. Dan ben je niet alleen eerlijk naar Mij, maar ook naar jezelf. Want als je aan verdraaiing vasthoudt, zul je er ook je handelen op afstemmen, om er aan vast te kunnen houden. Dan vertoon je ander gedrag dan wanneer je eerlijk bent. Maar ook belemmer je hulp aan jezelf om wat niet goed uitwerkte in orde te krijgen, want volgens jouw verdraaiing is toch alles al in orde, want zal Ik je dan nog helpen!

Erkennen van wat mis ging, van wat je beter zo niet had gedaan, wat afgedwaald is van liefde en meest in een eigen wens voorzag, is veel beter dan niet toegeven dat je niet volmaakt bent en missers maakt. Ja, je maakt missers, veel mensen maken missers, hele erge missers ook nog, dat anderen die niet toegeven, laat dat zo zijn, maar geef je eigen missers toe, nu direct, aan Mij en aan jezelf. Want pas dan kun je aan oplossingen gaan denken, pas dan kan Ik je helpen, ook al maken mensen om je heen missers die ze niet erkennen, laat hen, erken zelf je missers, vindt ze allemaal met Mijn liefde en laat Mij ze met jou samen in liefde herstellen. Ook al is erkennen vernederend, juist de nederige die zijn missers weet te erkennen, komt door de hemelpoort!

Hemels Brood 3417

Alles is in Mijn hand, alles wat er gebeurt. En toch hebben mensen de vrije keus en grijp Ik niet in, in de vrije keus van de mens. Ieder mag zijn eigen gekozen weg gaan, of het nu een goede gevende weg is of het tegenovergestelde, een nemende weg is.

Je kunt je afvragen hoe Ik dan alles toch in Mijn hand kan hebben. Dat kan, omdat Ik vooraf een ordening ingesteld heb. Alles wat de mens kan kiezen, heeft een gevolg. Dat gevolg is in alles gekoppeld aan Mijn ordening, het heeft een zekere wetmatigheid. Die wetmatigheid is te zien als Mijn hand in alles, altijd. Nu is het aan de mens om die wetmatigheid, die ordening te leren kennen. Veel mensen maken hun keuze zonder zich te verdiepen in Mijn ordening of de moeite te nemen de wetmatigheden te leren kennen. Maar ook daarin is de mens vrij om voor te kiezen. Want Ik heb de mens wel de vrijheid van keus gegeven, maar niet gezegd dat hij dan zelf de gevolgen kon bepalen. Die heb Ik in Mijn ordening, als een zekere wetmatigheid, vooraf ingesteld.

Daar is Mijn hand van liefde en wijsheid. Wie dat gaat begrijpen, gaat ook de ware weg zien, die gaat ook Mijn ordening zien in alles en weet hoe hij vrij is en Mijn hand toch alles in zich houdt. Maar kijk, ook is het leven wat de mens heeft niet zijn leven, maar Mijn leven, in vrijheid aan hem gegeven. Wat het leven precies is, heb Ik dan ook precies in de hand, het is Mijn leven, niet een menselijk leven, maar het ware Goddelijke leven, wat geen mens uit zichzelf bezit. Ook al denken velen dat wel, omdat zij het van het begin af aan hebben en niet beseffen dat zij het door Mij vrij in bezit gekregen hebben.

Er is een grote gelukzaligheid in het ware leven geborgen. Een schat, die voor iedereen bestemd is. Het is aan ieder in vrijheid om zich die schat te verwerven. Maar Mijn hand houdt alles zo in zijn greep, dat niemand tot die schat komt als hij niet in vrijheid de juiste weg kiest. Die schat van leven ligt in alle vrijheid in Mijn hand.

Hemels Brood 3418

Als Ik het over liefde heb, dan heb Ik het altijd over onbaatzuchtige liefde. Onbaatzuchtig. Zonder het minste beetje eigenbelang, zonder het minste beetje verwachting er iets voor terug te krijgen. Helemaal zonder iets dat ervoor terug zou moeten of mogen komen. Weet je wel hoe moeilijk dat is voor de meeste mensen, in de meeste situaties?

En toch denken veel mensen dat hun liefde puur en zuiver is. Maar in werkelijkheid speelt er zoveel mee in een situatie, dat iedereen toch wel nog steeds aan een zeker eigenbelang vasthoudt, welke helemaal niet zo weinig is als de meesten wel denken. Er is op die manier onder de mensen zo goed als geen werkelijke onbaatzuchtigheid in hun liefde. Heel vaak is er die wederkerigheid, de één past zich aan omwille van de ander, maar waarom doet die ander dat niet zoals volgens die één wel zou kunnen? Zo zijn er steeds behoeften die mensen bij elkaar neerleggen: “ik ben er voor jou, wees jij er nu ook eens voor mij”. Waar is daar dan de onbaatzuchtigheid?

Ja, Ik weet hoe moeilijk het is om te leven in een wereld die eist en eist en bepaalt en bepaalt en dat allemaal zonder die ware onbaatzuchtige liefde. Dan is het ook moeilijk om zelf wel onbaatzuchtig lief te hebben. Maar, let nu op, Ik heb jullie nooit gevraagd de wereld lief te hebben! En toch wordt er door velen om de wereld gevochten, niet om de liefde, maar om de wereld. En dat is helemaal niet door Mij bedoeld, niet. Laat ieder die de wereld lief heeft die weg gaan, bekommer je daar niet om, laat de wereld, de wereld. Wordt onbaatzuchtig in liefde voor Mij en verhelder je geest met Mijn onbaatzuchtige liefde voor jou! Al zou het zo zijn, dat honderden mensen je lief zouden hebben zoals jij verlangt, dan nog ben je niets, als je niet Mij lief hebt en Mijn liefde voor jou elke dag, elk moment van de dag in je hart opneemt en ten diepste beseft. Want alleen uit die liefde kun jezelf tot onbaatzuchtig liefhebben komen.

Die liefde heelt je leven, die liefde is de sleutel tot al je welzijn, ook al zijn de situaties dan niet altijd even gemakkelijk. Juist dan komt de verleiding om onbaatzuchtigheid los te laten. Maar juist ook dan is Mijn liefde genoeg om die verleiding te weerstaan. Als je eenvoudigweg in alle nederigheid Mijn liefde aanneemt. Zodra je dat doet, heb je Mij lief, in alle oneindigheid. Dan heb je werkelijk Mij lief en daarop volgt, als vanzelf, de onbaatzuchtige liefde voor je naasten. En kijk, dan heelt je leven zich, in je hart, angsten verdwijnen en moed komt terug, moed om je leven op te pakken en elke situatie aan te kunnen, niet jij alleen, maar jij en Ik en alle anderen om je heen tezamen! In ware liefde tezamen.

Hemels Brood 3419

Je hoeft alleen maar bij alles te geloven in Mijn onbaatzuchtige liefde voor jou. Bij alles wat er in je leven is, hoef je alleen maar ten diepste te geloven in Mijn enorme oneindige ware liefde voor jou. Als je daar ten diepste van overtuigd kunt zijn, dan krijgt alles in je leven een andere kleur, dan kun je alles wat er gebeurt met andere ogen zien. Dan kun je alles, wat dan ook, zien met ogen vol vertrouwen op Mijn liefde voor jou. Want Mijn liefde is niet, zoals bij de mens, er de ene keer wel en de andere keer niet.

Mijn liefde houdt niet op. De mens kan iemand iets kwalijk nemen en dan is er even geen liefde of hij kan zijn liefde terugtrekken als iets hem niet helemaal bevalt. Bij Mij gaat dat zo niet. Ik trek Mijn liefde nooit terug. Je zou er niet meer zijn, als Ik dat deed. Want Mijn liefde is jouw leven! Begrijp dat heel goed, jij en iedereen, leeft door Mijn liefde, dat is de kracht van jou en ieders leven. Niet zomaar een kracht, maar een enorme kracht, niet meetbaar voor mensen, niet zichtbaar voor het natuurlijke oog, maar wel voelbaar en ook weerspiegelt in de hele natuur, in alles wat er op aarde is.

Alles is uit Mij voortgekomen, alles is Mijn Woord, Mijn gebod tot leven, tot zijn, tot ware liefde. Zou Ik ook maar een fractie van een seconde Mijn liefde terugtrekken, dan zou je er niet meer zijn. Besef daarom eerst en ten diepste Mijn liefde voor jou. Voel Mijn liefde in je hart, in je hele wezen en voel het in je leven, in heel je leven, in alles wat maar met jouw leven te maken heeft en in je leven gebeurt. Niets, maar dan ook niets staat los van Mijn liefde voor jou, zoals Mijn liefde voor allen nergens los van staat. Geloof dan ten diepste, wees dan ten diepste overtuigd van Mijn oneindige en enorme liefde voor jou, zonder twijfel. Dat maakt voor jou dan een wereld van verschil!

Hemels Brood 3420

Je kunt met 1000 dingen bezig zijn en veel talenten hebben, toch kan het ware leven aan je voorbijgaan als je er niet minstens naar streeft in liefde te handelen bij al wat je doet. Je kunt van alles bedenken en plannen maken voor je toekomst, maar wat je ook plant en voorbereid, uiteindelijk kan het allemaal heel anders verlopen dan je gepland en gedacht hebt. Dat kun je niet voorkomen. Want in de wereld, op de aarde, ben jij niet de enige die plant en voorbereidt. En zo is het dat al die plannen en voorbereidingen elkaar kunnen kruisen en elkaar kunnen beïnvloeden en veranderen.

Maar er is meer. Want zoals al die plannen en voorbereidingen door elkaar kunnen gaan lopen en de boel verstoren, zo zijn er ook de gedachten van mensen, de opvattingen, de overtuigingen en de misvattingen, die elkaar beïnvloeden en plannen in de war brengen, levens in de war brengen. Omdat alles met elkaar in verband staat. Ook omdat alles aan een zekere ordening gebonden is. Bedenk je eens een groep van 100 mensen in een ruimte die allemaal iets anders willen en elkaar allemaal nodig hebben, maar dat niet weten. Hoe denk je dat het er dan met die allen aan toe gaat? Geen van hen komt tot wat hij werkelijk wil en het wordt een chaos, misschien breken er zelfs gevechten uit. Als dat al met 100 mensen gebeurt, hoe zal het er dan uitzien, met alle mensen over de hele wereld, kun je je dat voorstellen?

Waar je ook terechtkomt, wat je ook wilt, wat je ook doet, jij hebt altijd en overal te maken met je medemensen, met hun willen, met hun overtuigingen, hun misvattingen, met al hun afdwalingen. Maar, let op, zij hebben ook met dat alles van jou te maken. En denk nu niet dat je hen kunt veranderen, zeker niet, als jezelf al moeilijk verandert. Kijk maar naar je zelf, hoe je in allerlei opzichten niet of nauwelijks verandert, zelfs al weet je waar dat eigenlijk wel nodig zou zijn. Daarom zeg Ik je nu, voor je eigen rust, staak de strijd tegen onrecht, zowel bij je medemensen als bij jezelf. Accepteer de chaos en laat je door Mij door die chaos heen leiden naar kalme en rustige plaatsen in je hart, waardoor dan ook je leven weer een goede basis krijgt, die niet steeds opnieuw verstoord raakt. Alles is schijn, alleen liefde is waar.

Hemels Brood 3421

Durf eens heel dicht bij Mij te komen, in je hart. Leg alle regels en gewoonten eens naast je neer, doe eens alsof die helemaal niet bestaan en durf eens heel dicht bij Mij te komen, durf Mij eens wat sterker te voelen, voel eens heel sterk Mijn liefde in jou, Mijn leven in jou, jouw leven in jezelf.

Want dat ben Ik, jouw leven in jou. Jouw bewustheid van bestaan, dat ben Ik, je Schepper, in jou, dat levensbesef, voel dat eens dieper, intenser, dan voel je Mijn liefde als een gevoel van vreugde, een beginnende gelukzaligheid. Durf dat eens meer en meer te voelen, dan ga je Mij ook meer en meer kennen. En steeds meer en meer voelen dat Ik je leven ben, dat bewuste gevoel te bestaan, te weten, te voelen, te denken, jij, precies jij. En als je Mij dan zo steeds sterker beseft, dichter bij Mij durft te komen, oprecht en eerlijk, dan ga je ook steeds meer van jezelf zien en ervaren, als deel van Mij, met een eigen persoonlijk besef van leven. Hoe dichter je bij Mij durft te komen, des te meer ga je Mijn Goddelijkheid, het volkomen volmaakte leven in alles, in jezelf vermeerderen en aannemen als je eigen leven.

Weet daarbij wel dat je alleen in waarheid, in vrijheid, in oprechtheid, nederigheid en zonder enig oordeel, dichter bij Mij kunt komen. In ware liefde kun je het dichtst bij Mij komen. Maar bij Mij komen mag altijd, als je dat eerlijk en oprecht in alle zuiverheid van geest wilt. Leg dan wel al je ongeduld, verwijten aan medemensen, boosheid, onwaarheid af en kom schoon van al het wereldse dichter en dichterbij. Schroom niet voor al wat je misschien niet goed gedaan hebt, laat dat achter je en kom!

Want Ik kijk naar wat er nú in je hart leeft en als dat goedheid is, waarheid, nederigheid, dan laat Ik je ook dicht bij Mij komen. Want je bent Mijn kind, Mijn leven, Mijn liefde en Ik heb je innig en oneindig lief. Dus kom in alle zuiverheid, kom en leef met Mij, zelf, zoals je bent, heel dicht bij Mij.

Hemels Brood 3422

Het gaat er niet om dat je mensen naar de mond praat, alleen zegt wat ze willen horen of zoals ze zelf denken over het leven en hun bestaan op aarde. Het gaat er juist om dat zij geprikkeld raken, in verwarring gebracht worden, uit hun standaard gedachtenpatronen gehaald worden. Het gaat er juist om, dat zij opnieuw moeten gaan zien, opnieuw moeten ervaren dat niets is zoals het volgens hen is en dat zij gaan beseffen dat alles anders is dan het is. Pas dan kunnen zij los komen van al wat zij jaren hebben vastgehouden, als waar, terwijl het niet, of maar ten dele waar is.

Woel de grond om waarop de mensen staan, dat geeft lucht, dat geeft ruimte, dat geeft plaats voor vernieuwing. Laat niets blijven zoals het was, dan kan het goede plaats krijgen, waar misvattingen de dienst uitmaakten. Laat alles anders worden, nieuw. Want het is juist de bedoeling dat de mensen van de allang platgetrapte paden naar nieuwe wegen komen, een nieuwe richting uit, meer gericht op het enige ware leven. Want wie de oude platgetrapte paden blijft gaan, bereikt het ware leven niet. Dus, praat niet met de mensen mee, praat niet mee in wat zij als waar zien, als juist, als de goede weg. Laat ze schrikken, laat ze in beweging komen, verstoor ze in hun vastgelopen denken en doe dat met Mijn Woord wat Ik je in je hart ingeef.

Trek je niet terug als mensen niet geloven dat je Mijn Woord spreekt, Mijn Woord schrijft. Trek je niet terug als zij commentaar hebben en je woorden van weinig of geen belang vinden. Hun ogen zijn nog deels gesloten, hun oren kunnen niet goed horen en veel van eigen opgebouwde ideeën kunnen zij niet loslaten. Zij zien meer de letter dan de betekenis. Maar geef niet op, blijf Mijn Woord verspreiden, blijf Mijn Woord aanreiken zoals jij het in je hart voelt en blijf ervan verzekerd, dat het Mijn zegen heeft, ook al zijn er mensen die denken van niet. Ik zeg je, ga door en blijf op al wat Ik je in je hart aangeef vertrouwen. Geef het door, ook al wordt het door sommige mensen afgewezen, het blijft Mijn Woord wat Ik je in je hart aangeef en gezegend zijn al degenen die oprecht voelen welke diepe waarheid jij uit Mij uit je hart mag aanreiken. In alle nederigheid van zijn.

Hemels Brood 3423

Al zou niemand van je houden, dan blijft nog altijd Mijn liefde voor jou. Al zou niemand waarde in jou zien, voor Mij ben je toch altijd van grote waarde. Al zou niemand je zien staan, iets voor je over hebben, Ik zie je en Ik heb veel voor je over. Maar als het omgedraaid zou zijn, veel mensen zouden je liefhebben, je eren, je op handen dragen, je heel belangrijk vinden, maar je zou Mijn liefde niet hebben, dan zou je bestaan geen werkelijk bestaan zijn en als een fata morgana, een luchtspiegeling, langzaam vervagen tot niets.

Maar Ik heb je wel lief, voor Mij ben je wel belangrijk en Mijn liefde werkt dagelijks voor je, elk moment van de dag, om je tot het ware gelukzalige leven te brengen als een zelfstandig eigenbewust persoon. En Ik kan je zeggen, dat dat het allerbelangrijkste voor je is. Ook al zie je Mij niet zoals je je medemensen ziet en ook al bemerk je Mij niet zoals je je medemensen bemerkt, Ik ben er evengoed wel, met meer betrokkenheid bij jou, dan de hele mensheid bij elkaar. Zoveel kun je je zelfs niet voorstellen. Je zou daarvan meer beseffen als je ook wat betrokkenheid had met Mij, als je ook wat meer belangstelling had voor Mij. Maar in je vrijheid mag je zijn zoals je zelf wilt, mag het alleen jouw keus zijn of je wel of geen belangstelling voor Mij hebt. Maar het zou je goed doen, als je dat kleine beetje belangstelling wat je voor Mij wel hebt, zou vergroten en je hart wat meer zou openstellen voor Mijn liefde voor jou.

Zoek de ware liefde niet bij mensen om je heen, vind de ware liefde bij Mij en laat dat voor jou genoeg zijn. Kijk dan niet verbaasd op, als blijkt dat mensen om je heen toch ook wel van je houden. Want Mijn liefde voor jou gaat door alle mensen heen. Alleen uit het zich pas voor jou, als je Mijn liefde aanneemt en in je besef laat komen. Dan gaan je ogen open, ook voor de liefde van je medemensen!

Hemels Brood 3424

Bij alles wat je overkomt, vergelijk je niet met anderen en met wat anderen overkomt. Ieder mens is uniek, ook al lijken veel mensen op elkaar, uiterlijk en innerlijk en ook al lijken gebeurtenissen op elkaar. Want twee mensen kunnen heel verschillende reacties geven op precies dezelfde gebeurtenis. Ook kunnen twee mensen een heel verschillende beschrijving geven van dezelfde gebeurtenis. De één merkt heel andere dingen op, dan de ander en wat voor de één van belang is, is dat voor de ander helemaal niet. Zo gaat het in het leven bij iedereen anders, ook al lijken mensen op elkaar en ook al zijn gebeurtenissen hetzelfde, niets werkt voor iedereen hetzelfde uit, ieder mens is in elke situatie uniek.

Ook Mijn liefde is voor ieder mens even uniek als die mens is. Hoewel even groot en dezelfde liefde, want liefde is liefde, dan nog werkt Mijn liefde voor de ene mens heel anders uit dan voor een ander. Vergelijk daarom nooit Mijn liefde voor jou en wat jij denkt dat Mijn liefde is of zou moeten zijn, met Mijn liefde voor een of meer van je medemensen. Want bij iedereen werkt Mijn liefde anders uit, uniek anders. Bij iedereen werkt Mijn liefde uit, zoals het voor die mens het beste is. En daarin moet je Mij zeker geloven, Ik weet voor ieder mens wat voor ieder persoonlijk het beste is. Dus als jouw leven met allerlei gebeurtenissen, die vergelijkbaar zijn met die van je medemensen, anders verloopt dan je zou verwachten, in vergelijk met je medemensen, weet dan dat het Mijn ware liefde is, die voor jou persoonlijk anders uitwerkt dan voor je medemens. Niet om het je moeilijker te maken, maar om je het beste voor jou te geven.

Vergeet daarbij nooit, dat je een vrij mens bent voor Mij, met een vrije keus, die mee bepaalt hoe jouw leven verloopt. Vergeet daarbij nooit, dat Mijn liefde helemaal rekening houdt met jouw vrij gemaakte keuzen, jouw opvattingen, jouw levenspatronen, jouw overtuigingen, die allen met elkaar uniek zijn. Begrijp je dan ook, dat Mijn liefde voor jou, gelijk dat, juist ook een unieke uitwerking geeft? Vergelijk daarom niets met je medemensen, maar vraag Mij in je hart wat het beste is om te doen en op de een of andere wijze krijg je Mijn antwoord.

Hemels Brood 3425

Daar is het geween en het tandengeknars. Mensen denken aan de hel als een plaats van vuur, waar ieder in brand staat maar niet verbrandt, eeuwigdurend niet verbrandt. Toch is het geen plaats zoals de kerken leren, maar een gemoedstoestand. Een gemoedstoestand die ontstaat als iemand zijn wil gedwarsboomd ziet en daar boos over is. Een gemoedstoestand als iemand zijn naaste haat en wraak wil nemen, maar het lukt hem niet. Een gemoedstoestand als iemand geen vrede kan vinden met zijn situatie en daar diep teleurgesteld door is.

Alles wat voor de mens niet prettig is, kan een gemoedstoestand teweegbrengen die heel onprettig is voor die mens en zijn gevoelens zijn dan vergelijkbaar met het geween en tandengeknars. Maar mensen kunnen elkaar wel zodanig iets aandoen, dat de hel verschijnt in de gemoedstoestand. Want de ware liefde, die de hel kan voorkomen, is nog lang niet op kracht onder de mensen. Nu kan iemand nog helemaal verstoord raken door al het tegenovergestelde van liefde. Door leugen, bedrog, door verdraaiing, door misbruik, door egoïsme en meer van dat, door medemensen. Want op de wereld nu, is meer hel dan hemel, meer misbruik dan goeds, meer eigengewin dan zorg voor elkaar en dat alles haalt de hel in het gemoed van de mens, met alle gevolgen van dien.

Want zo gemakkelijk is het niet om bij flinke tegenslag in het hemelse te blijven, in liefde en vergeving te blijven en het gemoed niet te laten afzakken tot de hel. Daarom, help elkaar vooral bij tegenslagen, vooral bij moeite en pijn, uit die hel te blijven en op hemelse gronden te blijven staan. Om de vreugde van leven als basis te houden in alle situaties. Doe dat voor Mij, voor Mijn liefde, die elke hel oplost en elke situatie aan kan, nu en altijd.

Hemelsbrood 3426

Ik heb Mijzelf in jullie allen gedeeld. Jullie kunnen daarmee alles zijn en hebben zoals Ik ben en heb, als je helemaal oprecht en eerlijk jezelf aan Mij deelt, jezelf aan Mij teruggeeft. Daar Ik Mij in jullie allen gedeeld heb, is het ook zo, dat jullie deel zijn met elkaar en is het dus niet alleen terugdelen met Mij, maar ook aan je naasten. Hoe kun je dat het beste doen, dit jezelf delen aan Mij en je naasten? Door Mij en je naasten lief te hebben.

Daarbij is het dan wel nodig, dat je weet wat liefde precies is en hoe die, wanneer toe te passen. Over liefde is al veel gezegd en uitgebreid besproken. In het kort komt het er op neer, dat je zonder eigenbelang de ander uit het diepst van je hart, het allerbeste gunt en daarbij ook het geluk voelt wat gepaard gaat met het geven van liefde. Daarbij vraagt liefde nooit iets terug, stelt geen eisen, is verzoenend, verdragend, vergevend en bovenal, zachtmoedig. In liefde ligt het delen van jezelf met de ander, geheel vrij en uit vrije keus. Dat is hoe Ik Mijzelf in jullie gedeeld heb, door grote oneindige gelukzalige liefde voor jullie allen. En zo is het dat jullie je in Mij en je naasten, je medemensen, in elkaar kunt delen tot één wezen, met ieder toch een eigen persoonlijkheid.

Want ieder mens is uniek en iedere situatie is uniek, iedere combinatie is uniek en al lijkt iets hetzelfde, Ik zeg je, niets is ooit helemaal hetzelfde. Want uiteindelijk is alles en zijn jullie allen Mijn geestelijk wezen en dat is precies nergens gelijk in zijn deling. Al deel Ik Mij in oneindig veel deeltjes, dan nog is geen deeltje aan een ander deeltje precies gelijk, het is en blijft altijd een ander deeltje, zoals jullie ook altijd ieder een eigen deeltje zijn. Wel allen uit hetzelfde grote deel, welke Ik Ben. En, wat voor jullie moeilijk te begrijpen is, maar wel zo is, Ik ben in elk miniscuulste tot grootste deeltje altijd en eeuwig dezelfde. Altijd en eeuwig dezelfde. Nu weet je iets heel belangrijks. Neem het op in je hart, neem Mijn liefde op in je hart, want dat ben Ik, altijd dezelfde, ook al zijn jullie allen uniek, Ik ben in jullie allen, altijd dezelfde!

Hemels Brood 3427

Heimelijk. Hoeveel mensen houden niet iets heimelijk verborgen. Omdat ze er voordeel aan denken te hebben, of omdat ze het niet openlijk durven zeggen. Het hoeft niet altijd verkeerd te zijn als je iets voor je houdt. Maar meestal is het dat toch wel, vooral als het het eigenbelang dient.

Toch zit Mijn Schepping vol geheimen, vol met van alles wat de mens niet weet, niet kent, niet beseft. Het is Mijn toedoen delen van de Schepping voor de mens in het verborgene te houden. Niet in Mijn belang, maar in het belang van de mens. Nu houden de mensen meestal wat ze verborgen willen houden, het liefst in het donker verborgen, waar geen zicht is. Maar nu juist wat Ik verborgen houd, houd Ik in Mijn licht verborgen. Dus eigenlijk zou iedereen het kunnen zien en dat is zo. Alleen niet iedereen kan al Mijn licht zien. Veel ogen zijn nog blind en dan is Mijn licht er wel, maar hun ogen kunnen niet zien. Zodra iemand meer licht kan verdragen aan zijn ogen en in zijn geest, gaat hij ook meer van Mijn geheimen zien en leren kennen. Dit heeft alles te maken met de groei van die mens in tegenovergestelde richting van belangrijk zijn, eigen belang, hoogmoedigheid, gezien en geëerd willen zijn, enz.

Dus hoe minder eigenbelang, hoe minder hoogmoed, hoe minder wens voor het ego, des te meer licht en zicht. Dat is een proces van rijping. De ene mens rijpt eerder dan de andere en hoeveel licht er van Mij ook is, voor wie nog niet tot rijping is gekomen, blijft veel in Mijn licht evengoed nog verborgen. Want al Mijn geheimen wil Ik heel graag met jullie delen, maar dat kan alleen als Mijn licht gezien en verdragen kan worden. Zo zijn, voor ieder die rijp wordt, al Mijn geheimen te kennen in Mijn licht, wat in datzelfde licht nog verborgen is, voor degenen die nog niet de juiste rijpheid hebben. Word dan rijp voor Mijn licht en ontdek al Mijn geheimen!

Hemels Brood 3428

Amuseer je je op aarde? Veel mensen zijn er vooral mee bezig zich op aarde te amuseren, zodat er grote amusementen georganiseerd worden, waar veel, heel veel mensen naar toe komen. Een grote massa mensen vieren met elkaar feest. Dansen en krioelen door elkaar met maar één doel, zichzelf met elkaar vermaken.

Natuurlijk mogen mensen met elkaar plezier hebben. Maar er is een groot verschil tussen plezier maken met veel mensen voor eigen genoegen of plezier hebben met elkaar in Mijn Naam. Het zoeken naar amusement is vooral gericht op het eigen genoegen, terwijl de wereld daarvoor veel gelegenheid biedt. De aarde is evenwel door Mij geschapen, niet voor het amusement, niet ter genoegdoening van het menselijk verlangen naar een eigen welzijn, maar om tot het ware gelukzalige leven te komen met elkaar en daar de vreugde in te beleven elkaar te helpen en te stenen. Het zoeken naar plezier en vreugde in amusement is een eenmalig kort plezier, waar aan teruggedacht kan worden, maar wat niet blijvend is en waarnaar dan ook steeds opnieuw een verlangen uit gaat om het nog eens en nog eens te beleven. Zo zoekt de mens dan keer op keer naar gelegenheden om te feesten met elkaar op zulke door mensen georganiseerde evenementen. Het grote verschil met het ware levensevenement wat Ik voor de mens op aarde bedoeld heb, is dat dit een blijvende gelukzaligheid geeft. Niet één voor het moment, maar blijvend, voor eeuwig.

Wie in dat werkelijk blijvende vreugdevolle levensevenement wil komen, die zoekt niet zijn eigen vertier, zijn eigen amusement, zijn eigen feest, maar die geeft zijn zorg en plezier, zijn levensvreugde aan zijn behoeftige medemensen. Die zoekt niet voor zichzelf, maar die zoekt goed te doen aan Mij, zijn Schepper en aan zijn medemensen. Wees daarom met elkaar in vreugde in Mijn Naam, zonder werelds vertier, zonder wereldse evenementen en geniet met elkaar van Mijn liefde, van waar leven. Deel met elkaar die vreugde, voor elkaar. Dan ervaar je een blijvende vreugde!

Hemels Brood 3429

Alles wat Ik aan de mens zeg, doe of geef, is voor het beste van die mens, om hem tot een beter inzicht te brengen. Om zijn geest open te breken voor beter en meer waar besef over zichzelf, zijn doen en laten en het ware Goddelijke leven. Soms is dat niet aangenaam, soms roept het weerstand op en protest. Maar wie protesteert, die moet Ik nog meer laten zien dat zijn protest niet terecht is. Die heeft nog meer zicht nodig op de juiste verhoudingen, op zijn doen en laten en het verschil tussen wel en geen waarheid, tussen wel en geen goedheid, wel en geen liefde, zodat hij de weerstand laat varen en inziet dat zijn ideeën en overtuigingen nog niet zo juist zijn als hij wel denkt.

Dat is meestal niet gemakkelijk voor mensen. Zeker niet als een overtuiging al jaren geleden ontstaan is en er geen twijfel over bestaat. Maar Ik wil jullie graag helemaal thuis brengen in Mijn rijk van alleen ware onbaatzuchtige liefde. Daarom moet Ik julie wel uit de verkeerd opgebouwde overtuigingen halen. Daarom moet Ik de aangeleerde opvattingen en de aangeleerde beleefdheden wel door allerlei omstandigheden in een andere daglicht zetten, wat zo confronterend kan zijn, dat niet meer vastgehouden kan worden aan de misvattingen en loze overtuigingen. Dat kan dan voor verwarring zorgen. Maar Ik leid dan een ieder wel zodanig dat hij uit de verwarring in het betere zicht komt, zonder dat Ik de vrije wil van de mens belemmer en zonder dat Ik het van de mens overneem.

Daar gaat dan wel tijd over heen. Bij sommigen veel tijd. Dat ligt ook aan de inzet van de mens, hoe star hij is of juist flexibel. Alles pas Ik aan, aan die mens en zijn innerlijk vermogen. Niets is Mij onbekend en met iedereen heb Ik altijd het beste voor, de volle gelukzaligheid in Mijn rijk van liefde. Ook voor jou!

Hemels Brood 3430

De aarde is klein geworden voor de mens. Door steeds vernieuwende technieken weet iedereen zo ongeveer alles van wat er over de wereld gebeurt. Ook zijn er zoveel meer mensen over de aarde verspreidt gekomen, dat er geen grote gebieden meer zijn waar de mens niet geweest is, of wat de mens niet in kaart gebracht heeft. Steeds meer zijn de mensen dan ook op elkaar aangewezen en hebben mensen met elkaar te maken. Je bent niet meer een eenling, die gemakkelijk als een kluizenaar je eigen zaken voor jezelf houdt. Je kunt niet meer zeggen, als het hier niet zo prettig is, ga ik wel ergens anders naartoe, zo gemakkelijk is dat niet.

Zoveel mensen en de aarde wordt al kleiner, door de groei van de mensheid en het vooruitstrevend intellect. Alles wordt ingezet om de vooruitgang van techniek en industrie te verbeteren en het gaat dan ook met een enorme vaart naar steeds meer en ingewikkelder resultaten. Maar waar blijft de mens in geestelijke opzicht? Want Ik zeg je, daar ligt het land zo goed als helemaal braak. Te meer de techniek en de industrie groeit en vernuftiger wordt, des te meer dwaalt de mens af van het besef van zijn goddelijke afkomst, zijn geestelijk bestaan en het doel van zijn verblijf op aarde. Te meer ziet hij daar geen heil in, verliest hij het contact met Mij en ziet hij zichzelf als een god-mens, die alle rechten heeft van leven uit zichzelf. Maar dat het niet om recht hebben gaat, beseft hij zich niet meer.

Toch zijn er mensen die dat in zich wel beseffen. En als jij die dit leest, dat wel beseft, dan zeg Ik je, houd dat vast, dat besef in jezelf van geestelijk leven, houd dat vast, dat besef van Mijn bestaan, laat je niet meetrekken in de euforie van alle techniek en industrieën, van meer, meer en beter, beter. Want de aarde wordt te klein voor al die mensen, maar het geestelijke land kan bewerkt worden tot vruchtbaar land en daar is het ruimer dan oneindig maal de aarde, omdat het daar oneindig groot is. Kom daarom naar dat land, wat Mijn ware liefde is en maak dat land vruchtbaar, wees daar oneindig gelukkig en blij, voor altijd en eeuwig.

Hemels Brood 3431

Het is niet de bedoeling dat je je door Mij als een marionet laat sturen. Dat is niet wat Ik met gehoorzaamheid aan Mij bedoel. Als Ik dat bedoelde dan zou Ik niet aan iedereen de vrije wil gegeven hebben. Het is bedoeld dat je uit eigen vrije wil, die Ik je toch wel gegeven heb, niet afdwaalt van ware liefde en met die vrije wil in alles blijft vasthouden aan liefde.

Als je dat wilt, geef Ik je daarbij adviezen om je te helpen op aarde tussen alle verleiding door te laveren en op het goede pad te blijven. Maar daarbij is het niet bedoeld, dat je alles wat Ik adviseer als een marionet stipt opvolgt. Laat Ik het zo zeggen, stel iemand volgt zijn leven lang heel stipt al Mijn adviezen op en iemand anders volgt alleen zo nu en dan Mijn adviezen op, maar de eerste doet het om het allemaal zo goed mogelijk te doen en de tweede doet het uit besef in zijn hart. Dan is de manier waarop de tweede het doet Mij liever dan de eerste, die strikt en precies alleen het goede doet. Jullie hebben de vrije wil gekregen om zelfstandig in geestelijk vermogen tot het ware leven te komen, met zoveel van Mijn hulp, zonder dat Ik je leven over neem. Iedereen groeit tijdens zijn verblijf op aarde tot volwassenheid in geestelijk opzicht, zoals ook kinderen op aarde groeien tot een natuurlijke volwassenheid. Geen kind bereikt die volkomen, als de ouders zich op zeker moment niet terug trekken en het kind aan zichzelf overlaten. Juist door eigen ervaring wordt het kind volwassen, door eigen vrije keuzen.

Zo is het ook met jullie als Mijn kinderen. Ik trek Mij terug en geef jullie ruimte. Kopieer niet Mij, luister naar Mij en volg Mij met je hart, als je het er met je hart mee eens bent, in vrijheid, niet als een plicht, maar als een besef van waarheid en liefde, dan komt het ware leven naar je toe en wordt een eigen deel van jou zoals Ik bedoeld heb.

Hemels Brood 3432

Als het leven voorbij is, is het niet voorbij. Want het ware leven is niet voorbij, maar gaat aan de aardse voorbij. Alles gaat voorbij, maar het ware leven gaat nooit voorbij. Het leven zoals het is, is geestelijk en altijd doorgaand. Niet zoals de dag overgaat in de dag via de nacht, want de nacht brengt geen leven, de dag brengt leven. De morgen brengt licht en licht is nodig om te leven. Ontneem elkaar het licht niet, want het licht is het levensterkende. De duisternis van de nacht is verzwakkend.

Daarom is de rust nodig in de nacht, omdat daar geen licht is en zodat juist op de dag energie opgedaan wordt in het licht, in het krachtgevende licht. Wie zich in de nacht opricht om tot actie te komen, zal bemerken dat de kracht hem snel ontvloeit, want er is geen licht om hem te sterken en de nacht verzwaart dan het gemoed, dat overdag door licht veel helderder kan zien en veel lichter aanvoelt. Laat al wat gebeuren moet dan op de dag gebeuren, in het licht en de warmte van Mijn zon, in de kracht van Mijn liefde, die vooral op de dag meer gevoeld kan worden dan in de donkere nacht. Want de dag is al het goede, alle liefde, al het geduld, alle verdraagzaamheid, alle waarheid. De nacht ontkent al Mijn licht, al Mijn liefde, al Mijn zorg. Wie in de nacht zijn werk wil doen, verliest van al zijn goede voornemens, door verlies aan kracht.

Eens zal de nacht helemaal verdwenen zijn, zal alleen de dag zijn, zal alleen licht zijn. Verbind je daarom met de dag, met het licht, met de ware kracht van leven en ervaar dan als het komt, de eeuwige dag, die nooit meer wisselt met de nacht, die eeuwig licht houdt en geeft, en wordt zelf licht, eeuwig licht, eeuwig leven. Want Ik ben dag, Ik ben licht, Ik ben eeuwig leven. Wie dat aanneemt op de aarde, waar dag en nacht zich nog wisselt, die kan er zeker van zijn dat de nacht gaat wijken en ook voor hem de eeuwige dag met alleen licht aanbreekt en tot in eeuwigheid blijft.

Hemels Brood 3433

Ieder mens heeft altijd nog een factor vergeten, een factor eigen invulling en misvattingen. En bij ieder mens komt het voor dat hij al die factoren voor het gemak maar even niet meetelt. Dat hij zich voordoet als volmaakt. Door alle verleiding op aarde is het te begrijpen dat mensen nog niet volmaakt zijn, maar wat hen geen goed doet, is de ontkenning daarvan. Want niemand zal datgene verbeteren aan zichzelf, wat hij ontkent dat het er is.

Zo kan de groei naar volkomenheid op sommige punten lange tijd stil komen te liggen. Ik kan dat niet wegnemen, om de vrije wil niet te belemmeren. Wel kan Ik situaties laten ontstaan die een prikkel kunnen vormen om de groei weer in beweging te zetten. Maar sommige mensen zijn hardnekkig en zijn moeilijk in beweging te krijgen op die punten. Wie denkt volmaakt te zijn, al veel te begrijpen en te weten van het geestelijk ware leven, doet er goed aan rekening te houden met zijn hoeveelheid vergeten, zijn eigen invullingen en zijn misvattingen en doet er goed aan die allen onder ogen te zien en te erkennen. Want niemand van jullie heeft al het volkomen zicht, het volkomen besef en het helemaal perfect zuivere gevoel. Reken daarom altijd met een zekere marge bij alles wat je denkt te begrijpen, denkt juist te voelen, denkt juist te doen.

Als je echt wilt zien, echt wilt voelen, echt zeker wilt weten hoe het beste te handelen, kom dan met overtuiging naar Mij toe in je hart. Met overtuiging en vast vertrouwen, zonder eigen invullingen. Dan kan Ik je groei naar zuiverheid, naar waar besef bevorderen. Niet in één keer volmaakt maken, want dat zou je vrije wil belemmeren, je eigen persoonlijk zijn te kort doen, maar wel je groei bevorderen. Alles is het waard om in groei te blijven en waar het kan daar zal Ik die groei bevorderen. Kom tot erkenning en besef je deel van onvermogen, wat er bij jullie allen nog is. Maar juist de erkenning ervan in je hart, oprecht aan Mij gegeven, versterkt Mijn hulp aan je groei naar volkomenheid, naar volmaaktheid van leven.

Hemels Brood 3434

Gebruik je hart om het leven te doorvoelen en gebruik je verstand om het leven te begrijpen. Gebruik beiden om te leren wat het ware leven is. Gebruik je vrijheid om te onderzoeken wat in je hart is en je verstand daarover zegt. Laat Mij je in alles raden, adviseren en begrijp met je gevoel en met je verstand hoe belangrijk het is om het ware leven te leren kennen, om de ware liefde te leren kennen en, wat nog het allerbelangrijkste is, leer met je hart en met je verstand in al je handelen de ware liefde toe te passen.

Dat is het allerbelangrijkste voor jullie allemaal: in al je handelen de ware liefde toepassen. Daarom is het ook zo belangrijk om met heel je ziel en verstand, met heel je wezen, te voelen en te begrijpen wat ware liefde is en hoe je die in al je handelen toepast. Iedereen kan dat leren, niemand kan zeggen, dat hij het niet kan leren. En vaak zijn het de mensen die het minste hebben, het minste kunnen en als het minste gezien worden, die het meest naar ware liefde handelen en toch niet opvallen. Want heb Ik niet gezegd, aan de minste onder de mensen is het gegeven te zien en te begrijpen wat aan de vooraanstaande kenners niet gegeven is, maar verborgen gehouden wordt. Hoe meer iemand vorst naar kennis, naar bewijzen in wetenschappelijke termen en hoe meer wetenschappelijke kennis iemand vergaart, des te minder ziet diegene van wat het werkelijke leven is, van wat ware liefde is en des te minder begrijpt hij van Mijn Schepping naar liefde. Die mens bedenkt uit zijn wetenschappelijke kennis samen met machthebbers wetten en regels die nooit het bereik krijgen wat zij er mee willen bereiken.

Zo zal steeds opnieuw geprobeerd worden de hemel op aarde te krijgen en het zal hen niet lukken. Maar voor de kleinen, de minderen, de eenvoudigen staat de hemel open en zij kunnen zien en begrijpen, de volle gelukzaligheid van ware liefde. De ware liefde die Ik Ben en waaruit jullie allen zijn. Wees dan eenvoudig en tevreden en zie de hemel geopend.

Hemels Brood 3435

Alles staat vast en wel zo, dat de mens in alles de vrije keus heeft. Dan kun je zeggen, dat niets vast staat, anders is er geen vrije keus mogelijk. Dan toch zeg Ik, alles staat vast en toch ook heeft de mens de vrije keus. Elke mogelijke keuze staat vast, elk mogelijk gevolg van welke keus dan ook staat vast, het enige wat niet vast staat, is welke keus de mens maakt bij alles wat er in zijn leven gebeurd. Dat is geheel vrijgegeven, terwijl verder alles helemaal vast staat. Dit is de grond waarin de mens naar vrijheid kan woelen, kan planten, kan oogsten. Maar de grond blijft altijd dezelfde en die grond ben Ik in alles, altijd helemaal vast en zeker dezelfde. In dat alles ben Ik oneindig, oneindig veel, oneindig groot, en in dat alles blijf Ik eeuwig oneindig.

Dat is voor de mens niet te bevatten, al zouden er miljoenen malen miljoenen hele knappe wetenschappers een miljoen jaar wetenschappelijk onderzoek doen naar wie Ik ben en naar alles van Mijn Schepping, dan zouden ze nog niet één zandkorrel werkelijk kunnen doorgronden. Want er is geen wetenschappelijk onderzoek te bedenken door de mens dat de volkomenheid van één zandkorrel of zelfs een grasspriet, in kaart kan brengen. Terwijl diegene die geen enkele wetenschappelijke interesse heeft, die ook geen talenten op dat gebied heeft, een besef in zich kan verwerven van al wat is, op een wijze die geen hoogst intelligente wetenschapper ook maar bij de minste benadering te weten kan komen. Omdat hij de sleutel daartoe ondanks alle wetenschappelijke onderzoeken niet kent. En als hij die al zou kennen, dan weet hij nog niet het gebruik van de sleutel toe te passen.

Aan allen zeg Ik hier, de sleutel is ware onbaatzuchtige liefde. Maar dat weten opent geen enkele hemel. Alleen het toepassen opent het ware besef van leven, van Mij, van alles in de oneindige Schepping, alleen het toepassen van die ware liefde, geeft alles.

Hemels Brood 3436

Verbaas je er niet over, dat er mensen zijn die met heel hun hart in Mij geloven en dat er mensen zijn die Mij met hun hart afwijzen. Want alleen door Mij worden mensen tot geloof geroepen, maar het is niet iedereen gegeven tot geloof te komen.

Wie wel en wie niet is aan Mij en is een geheimenis van Mij. Maar als Ik je er op uit stuur om mensen tot Mij te brengen, dan zijn het mensen die Ik niet alleen roep, maar ook de genade geef om te komen. Als Ik je niet stuur, maar je gaat op jezelf, wees dan niet verbaasd, als het je niet lukt. Kom dan eerst bij Mij en bid Mij om genade voor die persoon. En wanneer Ik je Mijn genade voor die persoon laat voelen, kun je hem bij Mij brengen. Maar daarbij moet Ik je wel ook zeggen, dat er hardnekkige mensen zijn, die Mij ondanks jouw gebed en ondanks Mijn genade, niet tegemoetkomen, niet tot geloof in Mij komen. Zulke mensen hebben meer tijd nodig. Ik geef hen die tijd in zachtmoedigheid, maar hun afwijzing moet toch ook gevolgen hebben en die zijn niet altijd zo prettig. Niet dat jij gefaald hebt, niet dat Ik hen niet genadig genoeg geweest ben, maar hun eigen misvattingen houden hen in de greep, zodat hun ogen gesloten blijven voor Mijn genade en hun oren niet horen hoe Ik hen roep, om tot Mij te komen.

Zo zij Mijn genade al niet zien, niet bemerken en Mijn stille roep niet horen, zo zullen ze ook met jou niet meegaan naar Mij toe. Wees daarom niet bedroefd. De tijd komt dat ook dezen Mijn roep beantwoorden. Want Ik laat geen van Mijn schapen verloren gaan en Ik zal de macht van de verscheurende wolf inperken, zodat ook de verstokte afwijzers Mijn genade gaan aanvaarden in grote nederigheid. Maar eerst zal een schok door de aarde gaan, die allen wakker schudt en bewust maakt van Mijn macht, van Mijn kracht en dan ook van Mijn liefde.

Hemels Brood 3437

Goede wensen. Goede wensen kunnen door Mij gezegend worden, als zij geheel zonder eigenbelang zijn. Maar de meeste wensen zijn niet geheel vrij van eigenbelang, vaak is er altijd wel iets wat de wenser zelf ook wel goed uitkomt. Het onbaatzuchtige deel van een wens kan Ik dan toch wel zegenen en tot een goed resultaat brengen. Er is veel wat mensen zich wensen en van Mij verwachten tot waarheid te brengen. Vaak vullen zij dan ook helemaal in hoe en wat precies gedaan moet worden.

Maar Ik ben niet zoals een goede Fee, die alle wensen met een toverstafje tot werkelijkheid brengt. Alles wat Ik tot werkelijkheid breng is de ware liefde, zonder eigenbelang. En zo ook al wat de mens uit ware liefde tot stand wil brengen. Altijd geestelijk, want het natuurlijke is de mens gegeven, om tot het geestelijke in vrijheid te komen. Zet daarom maar liever al je wereldse, materiële wensen opzij, laat de natuur zijn, en bemerk het geestelijke zoals je uit het natuurlijke kunt leren. Want in het natuurlijke zijn alle geestelijke wetten gevat en zichtbaar gemaakt voor de mens, opdat hij door het natuurlijke te doorgronden, wat hij daar ziet, zelf toepast op zijn geestelijke bestaan. Niet uitbuit, maar doorziet in haar schoonheid hoe ook het geestelijke in die schoonheid het ware leven is. Het natuurlijk materiële is er niet om uitgebuit te worden door de mens, maar om hem zicht te geven op het geestelijke leven en te doorgronden wat Ik in Mijn Schepping hem aangeef om tot zelfstandig vrij en waar leven te komen.

Kijk niet naar al datgene wat de mens in de natuur heeft aangericht, maar kijk ernaar wat Ik, jullie Schepper, voor jullie in de natuur zichtbaar maak, voor het ware leven, de ware orde, de ware wetten, de ware liefde! Want alles in je leven heeft met elkaar te maken, zodat je in alle vrijheid tot het ware gelukzalige leven kunt komen. De natuur is daarbij het uiterlijke zicht op al het ware innerlijke leven. Ken daardoor Mijn leven, ken daardoor Mijn liefde, jouw leven.

Hemels Brood 3438

De boog kan niet altijd gespannen blijven. Als je alles voortdurend beter wilt doen dan je al kunt, overstress je jezelf. Denk niet dat dat voor Mij nodig is. Ik kan zien hoe ver je vermogen gaat en Ik zal niet meer van je verwachten dan je kunt. Maar Ik weet ook wat je wel kunt en dat zal Ik dan wel van je verwachten. Laat je werk nooit meer zijn dan je aankunt, maar ook niet minder. Neem op tijd genoeg rust, zodat je lichaam en  geest zich kunnen versterken. Maar als je te veel werk verzet, dan is er te veel tijd nodig om te herstellen. Dan kun je moedeloos raken, omdat het herstel niet komt en de stress vermeerdert.

Houd rekening met de beperkingen van je lichaam en dat van anderen. Wat dringt je tot meer te doen dan je aankunt? Vaak zijn dat redenen die met eigenbelang te maken hebben, met wensen en verlangens. Maar niet met Mij, want Ik verwacht niet dat iemand zich buiten zijn kunnen begeeft. Als er werkelijk een noodzaak is, iets boven je kunnen te doen, dan weet Ik dat en dan verruim Ik je krachten voor dat moment. Maar alleen voor dat moment, tot het extra werk gedaan is. Maar weet, dat dat nooit gebeurt om jezelf te verrijken of om jezelf ergens in te beteren, voor meer macht of aanzien. En daar waar je onnodig teveel doet, zul je geen verbetering ergens in verkrijgen van Mij. Niet voor macht, niet voor aanzien en helemaal niet voor rijkdom.

Maar als je alles wat je kunt zonder eigenbelang inzet voor Mij en je medemensen, dan zul je rijk oogsten aan macht, aanzien en zo nodig ook geld. Maar niet om werelds mee te pronken. Alleen om te gebruiken in geestelijk opzicht en ten beste van je medemensen. Alles is je gegeven, maar alles kan je krachten te boven gaan, als je het niet inzet ten dienste van Mij en je medemensen. Wie dat juist doet, die verruim Ik zijn krachten en diegene kan zijn krachten niet te boven gaan, omdat het Mijn krachten zijn!

Hemels Brood 3439

Je geloof is goed. Je liefde is goed. Je streven naar het beste voor iedereen is goed. Toch denk je teveel dat je Mij al kent. Ik ben veel meer dan jij kunt bedenken, veel meer dan jij kunt weten. Je kunt zelfs niet beseffen hoeveel meer. Maar je kunt nog wel meer leren, veel meer leren over Mij, over het ware leven, de Schepping en wat het beste voor alle mensen is. Ook al ben je zeker op de goede weg, het is nog vaak een aardse weg, soms ook een omweg. Maar je bent niet alleen op weg, veel gelovigen gaan op dezelfde wegen, maar ook zij hebben nog zeker niet de volmaakte weg gevonden.

Wie tot het volkomen ware leven wil komen, zal steeds opnieuw de weg die hij gaat moeten bekijken met zijn hart en met Mij. In alle ernst en nederigheid. Dan kan hij steeds een beetje meer op een betere weg komen. Een weg waar Ik ook altijd op meega. Ik loop naast ieder mens, welke weg hij ook gaat. Maar Ik ben niet altijd merkbaar mee op elke weg. Er zijn wegen waar mensen gaan en waar Ik naast ga, zonder dat zij ook maar in het minst beseffen dat Ik besta en dat zij alleen door Mij, zelf bestaan. Zij bemerken Mijn aanwezigheid dan ook totaal niet. En als jij af en toe wat verdwaalt en een wat minder goede weg kiest, dan kan het ook goed zijn dat je Mij ook minder ervaart, minder Mijn alom tegenwoordigheid beseft en voelt, soms kan het zijn dat je Mij even helemaal niet meer ervaart.

Toch ben Ik er, pal naast je. Je hoeft alleen maar naar de keuze van weg te kijken en te zien hoe die is. Mocht je beseffen dat die weg toch niet zo heilzaam is, kies dan een betere weg en je zult ook Mijn aanwezigheid weer direct bij je ervaren. Maar welke afwijkende weg iemand ook kiest, Ik ben alom aanwezig, op elke weg. Maar wel op elke weg anders en Mijn werken zijn dan ook voor iedereen op elke weg anders. Hoe liefdevoller je weg, hoe nederiger jij je weg gaat, hoe minder eigenbelang je hebt, des te beter gaat je weg en des te meer besef je Mij naast je en Mijn oneindige liefde voor jou!

Hemels Brood 3440

Je kunt liefde niet afdwingen. En nu juist de meeste mensen doen dat wel. Dwingen hun medemensen tot liefde, met wat zij vinden dat liefde is. Maar uiteindelijk zijn zijzelf geen liefde, want liefde dwingt niet, liefde eist niet, liefde verwacht niet.

De meeste mensen keuren het gedrag van hun medemensen af, omdat zij geen liefde tonen. En zij weten heel goed te zien wanneer een medemens hen niet in hun verlangens tegemoet komt, niet in hun noden voorziet. Daarom houden ze zichzelf ook niet aan liefde, want als die zorg in liefde van hun medemensen achterwege blijft, moeten zij immers wel voor zichzelf de beste weg kiezen en de beste zorg bewerken. Zo blijft het natuurlijk over en weer een arme bedoening en zo wordt het meer en meer een kille wereld waar ieder voor zich er voor zichzelf het beste van probeert te maken en in zichzelf de ander verwijt hem niet in liefde te helpen en er in liefde voor hem te zijn.

Wat door iedereen daarbij voortdurend vergeten wordt, is Mijn liefde. Mijn liefde is er voor jullie allemaal altijd. Die kun je naar je toetrekken zonder te eisen, zonder te dwingen, zoals jullie elkaar dwingen. Want Mijn liefde is altijd beschikbaar. Die is er puur voor jullie, niet voor Mijzelf, zoals jullie veel liefde voor jullie zelf hebt en weinig voor je naaste, omdat diegene ook weinig liefde voor jou heeft, Mijn liefde is helemaal en overal en altijd alleen voor jullie. Maar dat wordt zo vaak vergeten en daardoor even vaak totaal niet bemerkt.

Hoe jammer is dat, dat er zo’n enorme schat aan liefde ligt voor iedereen en bijna niemand neemt haar aan, bijna niemand heeft er profijt van, het blijft liggen in het stof en wordt steeds minder zichtbaar en steeds moeilijker bereikbaar. Want eigen zorg, eigen liefde maakt blind en gevoelloos voor Mijn liefde, voor de schat aan liefde die er is en die iedereen mag aannemen. Laat je ijver om de wereld tot liefde te dwingen eens los en neem Mijn liefde aan, dan heb je alle liefde die voor jou goed en van belang is!

Hemels Brood 3441

Wat de mensen zoeken, is in de wereld niet te vinden. Toch zoeken de meeste mensen het in de wereld. Sommigen denken dat ze het gevonden hebben, als ze veel geld en macht hebben. Velen doen alsof ze het gevonden hebben en maken dat zichzelf wijs. Maar geen die in de wereld zoekt heeft het daar werkelijk gevonden en geen mens zal het daar werkelijk kunnen vinden. Waar is het dan wel, wat de mensen zoeken?

Heel eenvoudig: bij Mij. Bij Mij is alles wat mensen zoeken. Want wat zij zoeken is liefde, is geluk, is rijkdom, is welzijn. En in Mijn liefde is dat allemaal en nog veel meer dan de mens zich op aarde ook maar bij benadering kan voorstellen. En dat alles is bij Mij helemaal vrij voor de mens verkrijgbaar, als hij zich tot Mij keert, als hij Mij aanneemt als zijn hemelse Vader, zijn Schepper en Mijn liefde aanneemt. Hij kan het zoeken in de wereld direct laten en Mij zoeken en vragen in zijn leven te komen. Mij aannemen en hij zal het meemaken dat zijn leven langzaam gaat veranderen. Maar niet in werelds opzicht gaat veranderen, in geestelijk opzicht. En niet ineens, maar geleidelijk. Naar de mate van zijn zoeken. Want wie zich eenmaal naar Mij toe keert, zal niet ineens alles vinden. Dat zal steeds een beetje zijn. Want er is bij Mij zoveel goeds te vinden, dat het niet te verwerken is door een mens, als hij alles ineens zou zien en meemaken. Het zou zijn eigen persoonlijke zijn als het ware verpletteren.

Ook voor degenen die niet meer werelds zoeken, die Mij in hun hart gevonden hebben, want daar ben Ik voor iedereen werkelijk te vinden, is het zicht, het besef van alle goeds, groeiend en niet ineens helemaal totaal. Zodat ieder zichzelf kan blijven en uiteindelijk de ware levensgelukzaligheid kan bereiken zonder zichzelf te verliezen. Zoek niets in de wereld, laat die zijn, zoek Mij in je hart, keer je naar Mij in je hart, vind al wat je zoekt bij Mij en neem Mij en Mijn liefde aan, dan vind je alles wat je zoekt en nodig hebt, tot volle gelukzaligheid.