Hemels Brood 3349 t/m 3379

Hemels Brood 3349

De mens kan dromen over wat hij graag zou willen en hoe hij het graag zou willen. Maar dromen zijn geen waarheid, geen werkelijkheid. Kun je dromen werkelijkheid maken? Veel mensen gaan ervoor hun dromen waar te maken, maar dat lukt lang niet altijd. Bij sommigen lukt het niet omdat ze de middelen niet hebben, bij anderen lukt het niet omdat ze geen rekening met het onverwachte hebben gehouden. Nog anderen geven het na korte tijd op, omdat het hen teveel moeite kost.

Veel dromen die mensen hebben gaan over welzijn en bezit, macht en roem. Zelden droomt de mens van eenvoud en nederigheid om te bereiken.  In de dromen van de meeste mensen spelen wereldse aangelegenheden vaak een hoofdrol. Onder invloed van de gezamenlijke opvattingen zet een mens zijn dromen uit. Wie droomt er van waar leven, van ware onbaatzuchtige liefde, om te kunnen geven? Daar wordt wel over gedroomd, maar dan om het zelf te krijgen, om zelf in welzijn behandeld te worden. Dromen worden geen  werkelijkheid als je er geen werk van maakt. Je kunt dromen van een groot kapitaal op je bankrekening, maar door dromen wordt het geen werkelijkheid. Zo worden dromen hoe dan ook geen werkelijkheid, want een droom is een fictie.

Nu is het voor veel mensen als een droom dat Ik er ben, met eeuwige liefde voor iedereen er ben. Omdat zij Mij niet zien. Terwijl Ik wel te zien ben, voor iedereen te zien ben. Niet in de droom, maar in werkelijkheid. Niet met de natuurlijke ogen, maar met de ware geestelijke ogen. Droom niet langer, maar stel je doel en leef daarnaar. Werk daarvoor. Maar stel een doel waarvoor het zinvol is om voor te werken. Besef daarbij dat eigenlijk alleen het ware leven in onbaatzuchtige liefde zinvol is om voor te werken, omdat het als enige eeuwigheidswaarde heeft, voor iedereen!

Hemels Brood 3350

Door en door goede mensen zijn moeilijk te vinden. Er zijn wel goede mensen, maar allen hebben toch wel iets wat niet zo goed is en allen gebruiken van tijd tot tijd leugens en vertellen onwaarheden. Van wie kun je werkelijk helemaal in alles op aan? Op Mij kun je altijd in alles werkelijk helemaal aan. Ik ben in alles waarheid, Ik ben door en door goed, bij Mij is niets afwijkends van onbaatzuchtige ware liefde, Ik ben in alles, in waar leven helemaal volmaakt, Ik ben je Schepper, God en hemelse Vader, voor jou en alle mensen.

Dit zeg Ik niet om Mijzelf op een voetstuk te zetten, dit zeg Ik tot genade van alle mensen en hun zielenheil. Zo Ik ben, volmaakt waar lezen, zo ben Ik in Jezus Christus op aarde geweest en heb daar Mijn voetsporen achtergelaten. Wie in Mijn voetsporen Mij volgt, komt tot waar leven, komt tot volmaakt zijn, Goddelijk, zoals ieders oorsprong Goddelijk is. Die mens, die Mijn voetsporen volgt en in de ware liefde Mijn wijsheid leeft, leeft Mij als Jezus Christus en heeft geen leugen of onwaarheid meer nodig, wordt volmaakt. Ook dit zeg Ik jullie tot genade en zegen, want in het volgen van Mijn voetsporen ligt het zware leven verborgen, wat eerst dan naar voren komt en zichtbaar wordt, als iemand Mijn weg op aarde gaat zoals Ik die gegaan ben.

Denk niet dat dat te moeilijk is, want wie de keus heel duidelijk en vasthoudend in zijn hart maakt, met alle ernst, die zal door Mij heel de weg gedragen worden, want Ik draag de wereld en de hele oneindigheid als een veertje. Wat voor jullie een ondraaglijk gewicht heeft is in Mijn eeuwige liefde licht en gemakkelijk te dragen, als je in vrijheid Mij volgt.

Hemels Brood 3351

Van alles is er een “het beste”, “het mooiste”, “het prettigste”, enzovoorts. Toch is het niet altijd wat voor de een het beste is, is ook voor de ander het beste of het mooiste of het prettigste. Ieder heeft zijn voorkeuren en die komen lang niet altijd overeen. Maar weet iedereen wel altijd precies goed wat voor hem het beste is en of er niet iets nog mooiers is en nog prettiger? Hoe en waar zou iemand dat te weten kunnen komen? De meeste mensen denken dat ze het voor zichzelf allemaal wel weten. Wel weten wat het beste is en vaak weten ze het ook voor hun medemensen en verbazen zij zich als die hen niet volgen in wat toch het beste is.

In werkelijkheid weten mensen meestal nog helemaal niets van wat het beste voor hen is. Voor hen is datgene waar zij hun zinnen op gezet hebben het beste voor hen. Ik zeg je, geen mens heeft op aarde nog het beste helemaal gevonden, geen mens heeft op aarde het mooiste al gevonden, het prettigste beleefd. In werkelijkheid hebben de meeste mensen nog geen idee van wat werkelijk het beste, het mooiste en prettigste is, nog niet op aarde en nog helemaal niet in het hemelse.

Wil jij weten wat werkelijk het beste, mooiste, prettigste voor jou is? Begin dan eerst in werkelijkheid te leven. Dat is in waarheid, in nederigheid, in zachtmoedigheid. Kom dan bij Mij in je hart en vraag Mij naar het beste voor jou. Maar denk dan niet, dat hetgeen Ik als het beste voor jou aandraag, ook gelijk het prettigste zal zijn, want dan vergis je je. En denk dan ook niet, dat Ik je direct tot het mooiste breng, want ook dan vergis je je. Als je Mij vraagt wat het beste voor je is, breng Ik je daar, tegen al je verwachtingen in en totaal niet overeenkomend met je eigen ideeën van wat het beste voor jou is.

Dat is waardoor de meeste mensen er van afzien Mij te vragen. Wat zij het beste voor zichzelf vinden, is meestal ook wat zij het prettigste vinden. En dat komt bij Mij juist veel en veel later pas. Wat wil jij? Je kunt altijd kiezen tussen wat jij het beste vindt en wat Ik het beste vind…..

Hemels Brood 3352

Lieve mensen, Ik kan jullie woorden geven, zinnen, met verschillende diepten van betekenis, maar niet al deze diepten zouden jullie begrijpen. Slechts de eerste lagen zou een aantal van jullie begrijpen, een aantal zou simpelweg alleen de buitenste lagen begrijpen en sommigen verstaan alleen de uiterste, bijna alleen de letterlijke betekenis, die in werkelijkheid nauwelijks van belang is. Maar diegene van jullie die groeit in liefde en waarheid, in ware levenservaring en steeds zijn contact in de geest met Mij onderhoudt, die zal meer en meer de diepten van Mijn woorden gaan begrijpen en van de buitenste lagen steeds meer naar de binnenste diepten zien en verstaan.

Want het is niet buiten jullie, maar binnen in de diepte van je ziel, van je hart. Het diepere begrip, ook de diepere betekenis van Mijn woorden, komt langzaam, groeit met het groter worden van het eigen bewustzijn van waar leven en in het contact met Mij. In het groeiende besef van het ware bestaan, wat in de geest is, in de ziel, in de waarheid, in de onbaatzuchtige liefde. Maar, hoeveel mensen streven naar die volkomen onbaatzuchtigheid, die totale ware innerlijke nederigheid, waarvan de keus helemaal bij de mens ligt?

Daar ligt de sleutel tot het dieper en dieper begrijpen van Mijn woorden, van Mijn hart, van Mijn ware Goddelijke Leven, het Enige Leven, want ander leven dan Mijn leven is er niet. Wie kan dat bevatten, wie kan dat zonder tegenwerpingen zien, aannemen, beamen? Toch is dat volkomen waarheid. Dat is ook de waarheid van jouw leven, werkelijk waar en eeuwig.

Hemels Brood 3353

Geloof je, met heel je hart, dat Ik er voor je ben, dat Ik je ken, door en door ken en er in alles voor je ben? Want wat heb je eraan, als iemand naast je gaat en je bemerkt het niet, als iemand je steun geeft, helpt en je bemerkt het niet, als iemand je lief heeft, oneindig lief heeft en je bemerkt het niet. Dan lijkt het nog, dat diegene niet bestaat en dat je er alleen voor staat. Alleen, met duizenden mensen alleen.

Open je hart en voel Mij, bemerk Mij. Want Ik ga al je leven lang naast je, Ik steun en help je al je leven lang en van je oorsprong aan heb Ik je innig en oneindig lief. Open je hart en laat al je twijfels los, want zij zijn niet nodig. Ik ben er altijd en eeuwig. Open je ziel, open je hart en bemerk. Bemerk Mij, bemerk Mijn liefde, bemerk Mij in en buiten je, bemerk Mij in alle mensen om je heen, bemerk Mij in elke situatie, elke gebeurtenis. Kom, open je en bemerk alles wat Ik ben, overal, dichtbij en veraf. Besef het allemaal nu en altijd, zonder twijfel, zonder terughoudendheid, zodat je in Mijn liefde tot Eenheid met Mij komt, Goddelijke liefde zelf wordt. Zelf.

Want jij blijft dan samen met Mij toch jij, persoonlijk zelf jij. Wees Mij in jezelf en jezelf in Mij, vrij en eigen, Mij en jezelf. Open je hart en leef ware liefde. Ik ben die ware liefde die altijd al jouw deel is, besef dat voor altijd en neem dat aan voor altijd. Leef voor altijd in ware liefde, Mij en jij. Want dat is waarheid, het ware leven in je hart te voelen en te weten wat ware liefde is. Ik ben die ware liefde, Ik ben in jouw hart, Ik ben jouw leven, nu en altijd.

Hemels Brood 3354

Je moet willen leven om te kunnen leven. Je moet willen leren om te kunnen leren. Willen is een eigen factor om iets te bereiken. Zonder willen geen inzet. Zou er geen wil meer zijn, dan zou de mens tot een passief wezen zonder activiteit verworden. De wil geeft de beweging en beweging is altijd nodig om alles gaande te houden. Een sterke wil houdt meer gaande dan een zwakke wil, maar de richting van de wil bepaalt de uitkomst.

Deze uitkomst kan opbouwend of afbrekend zijn. Beide geeft activiteit, door de wil gedreven. Wanneer de wil gegrondvest is op liefde, zal de door de wil ingezette actie opbouwend zijn, opbouwend aan welzijn en gelukzaligheid in al het geestelijk ware leven. Is de wil juist op het tegengestelde van liefde gegrondvest, dan zal de ingezette actie afbrekend zijn en al het tegengestelde van liefde bewerkstelligen. De aarde is de plaats waar de wil op geplaatst is, met de keuze voor ware liefde of voor het tegenovergestelde van liefde. Buiten de mens geplaatst, wordt de aarde zichtbaar gesteld, die in de mens grond biedt voor zijn wil en het is aan de mens zijn keuze te maken waarvoor hij zijn wil inzet.

Let nu op. Want wie zijn wil krachtig overeenbrengt met Mijn wil, die altijd en eeuwig alleen ware onbaatzuchtige liefde is, die brengt zijn wezenlijkheid, zijn ware grond van leven met Mij overeen en bereikt daarmee Mijn Goddelijke gelukzaligheid met alle goeds wat daar bij hoort. Als een soort van erfenis, wat geen erfenis is, want Ik ben voor eeuwig en altijd levend en de Enige levengevende, Leven Zijnde, waardoor de mens levend is en blijven kan. Wie Leven wil, waarlijk Leven wil, die zet zijn wil in voor leven, voor ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 3355

Ja, Ik ben almachtig, groot, heilig, onschendbaar, koning over alles en allen, hoog boven al het aardse en wereldse verheven. Maar daarbij ben Ik ook je vriend, je liefhebbende vriend, die met je om wil gaan als gelijke, dienstbaar aan jouw welzijn. Ik ben Schepper van hemel en aarde, het heelal is Mijn, het hele universum is Mijn, het hele leven is van Mij. Maar Ik geef van Mijn leven aan jou, omdat Ik je lief heb, innig liefheb. Je kunt denken dat Ik ver van je af sta, door Mijn heiligheid, door Mijn grootheid, Mijn Goddelijkheid. Maar Ik sta evengoed gewoon en eenvoudig naast je, aan jou dienstbaar sta Ik naast je, altijd.

Ik heb je lief, innig lief. Zoals je bent heb Ik je lief. Zoals je wordt, heb Ik je lief. Zoals je was heb Ik je lief. Met al wat je was, wordt en nu bent, heb Ik je innig lief. Zo zou Ik willen dat jij Mij liefhebt, zo zou Ik willen dat je je medemensen liefhebt. Terwijl jij geen hoogverheven persoon bent, maar eenvoudig mens, met goede en minder goede kanten, in wording, heb Ik je lief, ben Ik je dienstbaar. Ik houd Mijn wil terug, zodat jij de kans krijgt om, terwijl jij eigenlijk zelf niets bent, ook zo jouw naaste, jouw medemensen lief te hebben en ten dienste te staan, zoals Ik, die alles is, jou en alle mensen liefheb en ten dienste sta.

Niet kijken of de mensen jou liefhebben, niet wachten tot de mensen jou liefhebben. Het is genoeg voor jou dat Ik je liefheb, Hij, de allerhoogste je vriend is. Want geen mens is iets, ook al denkt hij iets te zijn. Stel je verwachtingen niet op niets, niet op een mens. Stel je verwachtingen op Mij, de allerhoogste, je Schepper, die alles is en alles bezit. Geen mens heeft werkelijk iets te geven, Ik daarentegen het allerbelangrijkste: je leven, ware liefde. Van Mij krijg je alles!

Hemels Brood 3356

Pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest. Het besef van geestelijke levenswaarden en de goddelijk geestelijke mogelijkheden. Inzicht in het ware eeuwige Goddelijke Leven, gegeven aan de mens die zuiver van hart is. De kracht van ware liefde, onbaatzuchtig in werking gezet om door te geven aan de zwakke en in nood verkerende mensen, om hen van het Evangelie te vertellen, om hen te helen en te bemoedigen.

De Heilige Geest Die het Al kent, Die alles weet en ziet, die de diepten der dalen en zeeën kent en de grootste hoogten van de bergen en alles daar tussen in. De aarde en de hele oneindigheid, het hele Universum in Zich draagt en toont aan de mens met een zuiver hart gegeven, om goed te doen, zonder enige verdienste, aan alle mensen, zonder voorwaarden, in de zuivere liefde. De Heilige Geest, die voor mensen het zicht opent, de sluier wegtrekt, de voorhang doet scheuren. Zodat de oude blindheid plaats maakt voor het nieuwe zicht, zicht tot in de oneindigheid, zicht in de hemelen, zicht in de harten van alle mensen, zicht op wat in ieders hart leeft en kracht om te helen, gezond te maken wat afgedwaald was, te bemoedigen om door te gaan, te verhelderen waar mist is opgetreden en licht te geven, veel licht te geven in grote liefde, waar de duisternis nog niet overwonnen is.

Zodat bij iedereen de nacht gaat eindigen en de dag, het morgenlicht aanbreekt en in de geest van de mens het besef doorbreekt van ware liefde, waar leven, ware eeuwige gelukzaligheid voor alle mensen. Zo is de Heilige Geest bij de mens gekomen om te redden, te helen, te steunen, te bemoedigen. Elk hart waar goedheid leeft, zal haar ontvangen in waarheid tot gelukzaligheid voor allen.

Ook voor jou is het Pinksteren, ook voor jou is de uitstorting van de Heilige Geest. Ook voor jou tot eeuwig Leven!

Hemels Brood 3357

Steeds opnieuw stel Ik mensen op de proef. Ook jou stel Ik regelmatig op de proef. Want wat heb je eraan van alles te leren, van Mijn leer te begrijpen, maar het niet toe te passen, niet te gebruiken. Ook is het belangrijk voor het ware leven, om zelf te weten of je het geleerde in voorkomende situaties wel kunt uitvoeren. Want je kunt wel denken iets te kunnen, maar het werkelijke kunnen, komt door oefening, door het geleerde in praktijk te brengen. Daarom geef Ik steeds opnieuw situaties waarbij het geleerde nodig is om toe te passen.

Vaak kom je er dan achter, dat het in de praktijk veel moeilijker is dan gedacht. Heb je bijvoorbeeld van Mijn leer begrepen, dat je mensen die je te kort doen het best kunt vergeven en liefhebben en je komt dan in de situatie waarbij iemand je niet alleen bedriegt, maar ook nog besteelt van iets wat je heel dierbaar is, breng dan maar eens het geleerde in praktijk en wordt niet boos of wraakzuchtig, teleurgesteld. Blijf dan maar eens in liefde en vol vergeving. Dan is het ineens allemaal zo makkelijk niet meer en heel begrijpelijk om boos te worden. Het ligt er dan ook wel aan welke leugen en wat er gestolen is. Want tot op een zekere hoogte kun je nog wel tot vergeving komen, maar in bepaalde situaties is de grens bereikt. Kom bij die grens zo snel je kunt in je hart bij Mij en laat Mij je helpen door je het juiste inzicht te geven hoe met die moeilijke situaties om te gaan.

Doe dat bij elke beproeving, zodat je werkelijk in alles de juiste weg blijft gaan, welke uitdaging er ook op je afkomt. Met Mij samen kom je overal goed doorheen. Maar ook dat kan een beproeving zijn, in alles eraan te denken bij Mij te komen in je hart en Mijn raad in alles op te volgen. Dan breng je steeds beter al het geleerde op de juiste manier in praktijk. Namelijk, met Mijn liefde.

Hemels Brood 3358

De wil moet krachtig zijn, om het Koninkrijk Gods te bereiken. Want het laat zich met een zwakke wil niet bereiken. Alleen, het is dan wel nodig, de wil op de juiste koers te houden. Want een krachtige wil die niet op de juiste koers ligt, bereikt ook het Koninkrijk Gods niet. Ieder die een krachtige wil heeft, zal steeds ook goed moeten opletten, dat hij zijn wil in de juiste richting zet. En dan mag zijn wil heel krachtig zijn. Ook al zijn mensen daar soms niet blij mee.

Maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om of de mensen blij zijn met je gedrag en de kracht van je wil. Het gaat er om of je wil in zijn kracht op Mij gericht is, op Mijn liefde, Mijn waarheid van Leven. De opvattingen van mensen zijn nogal verschillend, ieder heeft zijn mening. Let vooral op je hart en wat je hart je zegt. Want in je hart kan Ik je raden. Zet dan heel je wilskracht in, om wat Ik je in je hart aanraad op te volgen. Dan heb je goede richting gegeven aan je wilskracht, wat anderen er ook van zeggen of denken. Want er is veel wilskracht in een van Mij afwijkende richting en ook dat vraagt wilskracht, om daar niet in meegezogen te worden, maar vast te houden aan de ware richting die je van Mij in je hart voelt dat de Enige juiste is. Blijf vasthoudend in zachtmoedigheid, want ook daar is kracht voor nodig om vast te houden.

De afdwalingen van mensen onderling zijn talrijk. Zachtmoedigheid wil niet zeggen, de richting van die mens aannemen om hem niet te kwetsen, zachtmoedigheid is begrip hebben, niet kwalijk nemen en vasthouden aan je hart met de grootste kracht van je wil. Als die wil een ware wil van liefde is, dan is jouw wil ook Mijn wil en dan vermeerdert jouw kracht zich met Mijn kracht, die onoverwinnelijk is in haar goedheid, waarbij Mijn goedheid ook jouw goedheid is en geeft. Ware liefde vraagt ook wilskracht.

Hemels Brood 3359

Zoek er altijd naar het goede te vinden om te doen. Hoe moeilijk het ook is om tussen alle gevoelens en emoties het juiste te herkennen, blijf toch zoeken tot je het gevonden hebt. Kies niet, om er maar van af te zijn, iets wat je voor jezelf wilt en het gemakkelijkst lijkt, wacht en zoek, bid Mij om het juiste zicht en de juiste aanpak.

Laat je emoties en gevoelens uitrazen, voordat je iets onderneemt en als je dan iets onderneemt, laat het dan zonder boosheid,verwijten, ongenoegens, e.d. zijn. Kies dan voor zachtmoedigheid, maar ook vastberadenheid om de juiste weg te gaan. Want er zijn veel situaties die je verleiden tot verzet, boosheid, verwijten. Houd het contact met Mij open en laat het door boosheid en verwijten niet dichtzetten. Zoek dan net zolang tot je de weg van liefde en vergeving weer gevonden hebt en je die met een waar en opgeruimd gemoed kunt uitvoeren. Het is gemakkelijk boosheid en verwijten te uiten, je daarin te laten gaan. Beter is het je de moeite te nemen, de boosheid te overwinnen en geen verwijten te maken. Zonder dat je iemand naar de mond praat, of hem in zijn afdwalingen steunt, kun je een weg vinden om met boos makende situaties om te gaan in verdraagzaamheid en met vergeving.

Neem de moeite om die weg te vinden, ook al lijkt dat nog zo moeilijk, houd vol tot je de ware weg gevonden hebt en ga dan vol goede moed die weg, wetend dat je op die weg niet zelf hoeft te gaan, maar door Mij in de grootste liefde gedragen wordt. Want ieder die naar Mij komt en volhoudt alleen de ware weg te willen gaan, die zal de ware weg ook vinden, met moeite, maar hij zal hem vinden en dan zal hij door Mij die hele weg gedragen zijn, terwijl zijn hart overloopt van Mijn eeuwige liefde!

Hemels Brood 3360

De wereld zou je kunnen zien als een gevangenis, waar je in terechtkomt, zodra je aan de verleiding van de wereld toegeeft. De verleiding zijn de deuren van de gevangenis, die wijd open staan. Zodra je aan de verleiding toegeeft, slaan de deuren achter je dicht en kun je niet zomaar meer terug. Zo zijn die deuren bijvoorbeeld een kleine leugen, de verleiding tot een kleine leugen in een situatie waarbij het het makkelijkst zou zijn, om die kleine leugen te gebruiken om een situatie aan te kunnen en niets te verliezen.

Op het moment dat je de verleiding niet weerstaat en gebruik maakt van die kleine leugen, klappen de deuren achter je al dicht. D.w.z., is je leugen een feit met gevolgen. Die gevolgen stop je niet zomaar, je komt niet zomaar door de dichte deuren meer. Je zult dan eerst die leugen ongedaan moeten maken. En Ik zeg je, dat is moeilijker dan het eerdere aan de verleiding toegeven. Toen stonden de deuren wijd open, wat wil zeggen, dat was heel gemakkelijk. Nu zijn de deuren dicht, wat wil zeggen dat het moeilijker is uit de leugen in de waarheid te komen, dan in de leugen te stappen en aan de waarheid voorbij te gaan. Hoe kom je dan uit die wereldse gevangenis, waar je met open ogen, dat is uit eigen keus, bent binnen gegaan?

Alleen met berouw, ernstig en oprecht berouw én met het helemaal goedmaken van je verkeerde keuze. Vooral dit goedmaken blijft nogal eens achterwege, waarmee je dan niet werkelijk los van de wereldse gevangenis komt, wat wil zeggen, dat er altijd nog een zekere werking van de leugen gaande is die schade kan geven. Wie uit de wereldse gevangenis wil, die raad Ik om te beginnen aan, niet aan enige wereldse verleiding toe te geven. Mocht dat toch zo zijn, heb dan berouw en maak aan iedereen goed wat je ten onrechte en buiten de liefde hebt gedaan en kom terug in ware juiste liefde, dan openen de deuren zich door Mijn liefde en kom je vrij!

Hemels Brood 3361

Als de mens iets heel graag wil hebben, is hij vaak bereid er ook heel veel voor te betalen. Dat geldt voor veel wereldse aangelegenheden. Meestal weet hij dan ook wel, wat het werelds gezien waard is. Daardoor weet hij ook wanneer er woeker prijzen gevraagd worden. Maar wie iets heel graag wil, die betaalt nog van zijn laatste centen die woekerprijs of gaat er zelfs een lening voor aan. En dat, terwijl er van hetgeen hij zich zo heel graag toe-eigent, vaak na enige tijd al niets meer over is. Het heeft hoe dan ook nooit een eeuwigheids waarde.

Wat wel een eeuwigheidswaarde heeft, is het ware leven uit Mij. Wat Ik de mens, zonder woekerprijzen, zo goed als gratis geef. De meeste mensen zien die waarde echter niet en hebben er ook niets voor over. Strekken nog niet de handen uit om het aan te nemen. En nu juist dat leven uit Mij, wat pure liefde is, houdt alles in zich, wat de mens nodig kan hebben en door en door gelukkig mee kan zijn. Alleen, het wordt niet gezien. Dat wat vlak voor de neus staat en al wat van belang is voor de mens in zich houdt, wordt niet gezien en wordt niet gewenst. Daar willen mensen niets voor betalen.

En nu juist omdat zij niet willen betalen, wat zij gratis kunnen krijgen, wordt het steeds duurder betaald. Ja, het ware leven kun je gratis krijgen en toch wordt het met de dag duurder. Want juist temeer iemand het ware leven afwijst, niet aanneemt, temeer komt hij terecht in situaties die voor hem een heel andere wending aan zijn leven geven, dan hij gedacht heeft of zich wenste. Dat is dan de prijs voor het ware leven, om tot inzicht te komen en dat ware leven toch aan te gaan nemen. Want blijft die mens het ware leven als niet van belang en zonder waarde afwijzen, dan komt de ware dood steeds dichterbij. Het is Mijn ware liefde die dat de mens wil besparen. Dat gaat dan toch de mens, die het gratis had kunnen krijgen, kosten. Alleen wie beseft hoe onbetaalbaar van waarde (duur) het ware leven is, krijgt het helemaal gratis!

Hemels Brood 3362

Er is een scheiding gaande in deze tijd. Een scheiding tussen al het wereldse en het hemelse. Tussen het natuurlijke en het geestelijke. Niet dat het verband wat er bestaat tussen het natuurlijke en het geestelijke ophoudt, want het natuurlijke blijft, als een soort van spiegel, het geestelijke zichtbaar maken. Maar het verschil zal duidelijker worden tussen het natuurlijke als spiegel en het geestelijke als waar leven.

De mens zal al het onderscheid kunnen ervaren op een steeds duidelijker manier. Dan zal ook zichtbaar worden, hoeveel mensen er voor het wereldse kiezen, want die keuze zal hen meer en meer gaan benauwen. Dat is reeds gaande en is ook al meer en meer zichtbaar. Vooral de mens die besef heeft van waar leven, van Mij als zijn Schepper en hemelse Vader, gaat dat ook zien en de langzame neergang van alle wereldse triomfen. Maar kinderen van Mij, maak je daar geen zorg om. Want al het wereldse zal toch op een zeker moment moeten wijken voor Mijn geestelijk ware leven en Mijn hemelse rijk, ook op aarde. De tijd van duidelijkheid is nu aangebroken en deze tijd maakt ook steeds meer duidelijk, hoe belangrijk het is, om de juiste keuzen van leven te maken en je handelen zoveel mogelijk op waar leven, dat is ware liefde te richten. Zodat je de wereldse afbraak kunt verdragen en in het geestelijke ware leven overleeft.

Want eerst na de afbraak van al het wereldse kan het hemelse ware leven zich bij de mens op aarde vestigen. En dan zal gebeuren wat in de schriften is voorspeld, het duizendjarige rijk, Mijn rijk op aarde, is in aantocht. Zie de tekenen en begrijp het. Want juist jullie, Mijn kinderen, zijn het begin van dit hemelse rijk op aarde, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 3363

Er zijn in dit leven mijlen te gaan. Als je de jaren van je leven als mijlen ziet. En toch kun je het ook in een paar cm afleggen. Want uiteindelijk is het maar een heel klein stukje, van jezelf naar Mij. Heel eenvoudig, van jezelf naar Mij. Het is in een seconde gedaan, van jezelf naar Mij. In minder dan een seconde kan het ook. En toch zijn er mensen die er jaren en jaren over doen. Die er mijlen en mijlen voor gaan, terwijl ze er elke dag zo dicht bij zijn. Want je kunt ergens heel dicht bij zijn en het niet zien, niet weten. Als dan niet iemand of iets je er opmerkzaam op maakt, ga je er onwetend aan voorbij, zoekend er omheen, mijlen ver er omheen en daardoor mijlenver er van af. Niet beseffend hoe eenvoudig het is en hoe dicht je erbij bent, een seconde.

Toch blijven de meeste mensen bij zichzelf en wijken niet af van zichzelf. Vaak bang om zichzelf te verliezen. Maar waaraan zich te verliezen. Aan Mij? Daar hoeft toch niemand bang voor te zijn, want wie zich aan Mij verliest, die verliest niets, maar krijgt. Krijgt het ware leven, voor eeuwig. Wie zich niet in Mij verliest, die verliest wat hij kan krijgen, het eeuwige leven. Maar hij verliest het alleen, zolang hij er bang voor is het aan Mij te verliezen, omdat hij zo lang hij bang voor Mij is, Mij ontwijkt en mijlen omwegen maakt. Terwijl het zo eenvoudig is.

Van je verstand naar je hart, van je eigen willen naar Mijn willen, van eigen liefde naar Mijn liefde, van eigen leven naar Mijn leven, van jezelf naar Mij. Nu, een seconde te gaan. Een seconde.

Hemels Brood 3364

Mensen spreken niet allemaal dezelfde taal. Daarmee bedoel Ik niet, dat de één Engels, de ander Duits en nog een ander Grieks spreekt en welke andere landstaal nog. Ik bedoel daarmee, dat al spreken mensen dezelfde landstaal, ze dan nog een verschillende taal kunnen spreken. En daardoor elkaar niet goed kunnen verstaan, niet goed kunnen begrijpen.

Alhoewel Ik elke taal uit ieder land en elk verschil in taal kan verstaan en begrijp wat het betekent, is er bij Mij altijd maar één taal die Ik spreek en die Ik ook met jullie allen spreek en die jullie allen ook alleen maar zouden moeten spreken. Dat is de taal van het hart, de enige hemelse taal die iedereen die die taal spreekt, altijd van Mij en zijn medemensen kan verstaan en begrijpen. Op het aardse wordt die taal nogal eens in de woorden van de landstaal gezet, maar de zuivere hemelse hartstaal behoeft geen woorden, die is door alle mensen over de hele wereld te verstaan, mits zij die kennen. Een deel van de mensen kent die taal wel of gedeeltelijk, maar heel veel mensen zijn er niet bekend mee. Daar ligt dan ook het verschil tussen de één en de ander, ook al spreken ze dezelfde landstaal.

Want de doorsnee mens spreekt niet met zijn hart, maar met zijn verstand. Veel van het huidige taalgebruik is verstandelijk of een mengeling van hart en verstand. En al spreken twee mensen beide met het verstand, dan nog verstaan zij elkaar niet goed of helemaal niet. Want ieder verstand denkt anders, heeft andere opvattingen, kent andere situaties, vult situaties anders in en heeft andere verwachtingen. Maar spreek volkomen met je hart en je verstaat elkaar en …  je spreekt dan ook met Mij!

Hemels Brood 3365

Mij zie je, zoals jij denkt dat Ik ben. Of Ik in werkelijkheid zo ben, hoeft niet zo te zijn. Ik laat Mij aan jou zien, zoals jij denkt dat Ik ben en van daaruit zal dan je zicht op Mij veranderen, steeds een beetje meer veranderen, totdat je uiteindelijk het helemaal juiste zicht op Mij hebt.

Want Ik ben altijd dezelfde, maar wordt niet door iedereen hetzelfde gezien. Zo ziet de één Mij als een rechter, de ander als een wijze man, een ander als een zwerver, nog iemand anders als een weldoener, enzovoorts. Sommige mensen zien Mij als heel streng, een strenge rechter, anderen zien Mij mild, een milde rechter, zo is er een enorm verschil hoe mensen onderling Mij zien. Ieder heeft er bewijs van vindt hij, want zoals iemand Mij ziet, zo ben Ik voor diegene ook, terwijl dat voor ieder dus heel verschillend kan zijn en daarom ook niet de volkomen waarheid is. Ieder groeit vanuit zijn zicht op Mij naar het ware zicht, want uiteindelijk ben Ik altijd Eén en dezelfde, voor iedereen, altijd en eeuwig dezelfde. Maar nog niet iedereen ziet Mij zo als Ik van eeuwigheid aan ben en eeuwig zal zijn. Sommigen zien al veel van Mijn ware zijn, maar toch zijn er altijd nog verschillen die in het handelen naar voren komen. Voor ieder die Mij als rechter ziet, is dat waarheid, tot hun zicht zich verruimt en zij meer Mijn werkelijkheid zijn gaan herkennen. Zo is het ook voor elk ander zicht dat mensen van Mij hebben, na een zekere tijd komt het ware zicht op Mijn ware zijn.

Stoor je niet aan de verschillende zichten die mensen onderling van Mij hebben. Het verandert Mijn ware zijn in werkelijkheid niet. De dag komt dat Mijn kinderen Mij naar volle waarheid en in volle glorie naar de enige werkelijkheid met elkaar gaan zien. In tijd zal dat zo zijn. Heb tot die tijd geduld met elkaar en blijf in vrede, zoals Ik met jullie allen in vrede blijf. Want er staat geschreven dat mensen zullen roepen, zie hier is Hij, nee hier… Ga er niet heen. Je hoeft nergens heen, want Ik ben altijd in je hart, hoe je Mij ook ziet en waar je ook bent, Ik ben in ieders hart, zoals je Mij ziet, groeiend tot je Mij in volle glorie in werkelijkheid waarlijk ziet.

Hemels Brood 3366

Verbaas je niet, dat Ik in deze tijd geen grote wonderen laat gebeuren. Want dit is de tijd van onderscheid. De tijd waarin het de mens gegeven is zelf tot een inzicht te komen van waar of niet waar, van geloof en vertrouwen in Mij of niet. Wonderen zouden de mensen een geloof afdwingen wat niet uit het eigen hart, uit een eigen besef ontstaat. En juist is dit de tijd aan de mens gegeven om zonder enig wonder Mij in hun hart te herkennen, Mij in alles om hen heen te herkennen en om te geloven wat niet zichtbaar is met het natuurlijke oog, maar wel is.

Al degenen die ware liefde in hun hart hebben, die zorg voor hun medemens hebben, zonder daarbij aan zichzelf te denken of zichzelf op de voorgrond te zetten, uit de natuurlijke impuls van hun hart, die zullen zien en verstaan vanuit een eigen besef en geloven dat Ik hun Schepper in alles, ook voor hen zorg en zullen Mijn liefde voor hen voelen en aannemen, zonder dat een wonder hen daarbij beïnvloed. Wie een wonder nodig heeft om te geloven, gelooft uiteindelijk niet met zijn hart maar met zijn verstand. En daarop houdt het geloof geen stand. Omdat er altijd wel weer iets gebeurt wat het verstand onzeker maakt en in een tegengestelde richting trekt. Maar als het hart Mij eenmaal herkend heeft en open blijft voor Mijn ware liefde, dan verankert in die mens Mijn ware liefde tot een eigen besef, wat niet meer verloren kan gaan, omdat Ikzelf het in diens hart veranker.

Dat is nu in deze tijd nodig, het eigen besef van waar leven. Niet vanwege een wonder, maar vanwege de waarheid van zijn, vanwege het eigen besef in het hart door waar geloof in Mij. Wie dan in zijn hart uit eigen besef zeker weet, zonder enig wonder, die gaat het ware leven in liefde ervaren in zich, als het grootste wonder ooit en Mijn liefde voelen, als de grootste gelukzaligheid, die eeuwig blijft, in Mijn liefde.

Hemels Brood 3367

De armoede onder de mensen is groot. Toch hebben velen hun armoede niet door. Zij zien alleen de wereldse armoede van anderen, maar de geestelijke armoede van zichzelf zien zij niet. Zo is er juist ook onder de welgestelde mensen over de hele aarde een enorme armoede, waar de wereld niet in kan voorzien.

Zo zijn er in de wereld mensen die honger lijden, gebrek hebben en in nood zijn in natuurlijk opzicht. Zouden de welgestelden met hun wereldse rijkdom en wereldse machten, zich het lot van hun arme medemensen aantrekken en hen met de verzamelde natuurlijke middelen te hulp schieten, dan zouden zij daarmee hun eigen geestelijke armoede verminderen en er geestelijk op vooruitgaan. Maar van enig delen van werelds natuurlijke middelen is vaak nog weinig sprake en van het afstaan van macht al helemaal niet. Zo blijft de natuurlijke armoede in stand door de geestelijke armoede.

Maar uiteindelijk blijkt in het hiernamaals, dat degenen met de natuurlijke armoede, een hemelse vergoeding daarvoor kunnen verwachten, terwijl de welgestelden hun geld, goederen, macht en roem in het hiernamaals kwijt zijn en er geestelijk niks voor terug zien. Dan is het omgekeerd en zal hun hulp moeten komen van al die armen, die dan het welzijn mogen ervaren. Maar ook zij kunnen dat alleen dan bewaren, als zij uit zichzelf het verkregene delen met hun medemensen. Of zij dat doen is aan hen, want hier is de mens vrij, maar daar ook. Maak daarom hier goed wat je hier goed kunt maken, zodat het daar niet tegen je werkt. Neem hier Mijn liefde aan, zodat je die daar ook volop krijgt.

Hemels Brood 3368

De hardheid van de mens ontmantel je met zachtmoedigheid. De leugen van de mens ontmantel je met waarheid. Stelen met geven. Maar met de hardnekkige mens is meestal niet veel te beginnen. Laat die maar aan Mij over en laat die voor zijn daden gestraft worden. Mocht diegene berouw krijgen, behandel hem dan naar zijn berouw in zachtmoedigheid en geef diegene de kans om zijn leven in werkelijkheid te beteren.

Want Ik sta altijd klaar om ieder die berouw heeft over zijn van liefde afwijkende gedrag te helpen, te bemoedigen, om in het goede gedrag terug te komen en goed te maken wat mis ging. Niet alleen leugen en bedrog is van liefde afwijkend. Ook roddel en negatief praten achter iemands rug is van liefde afwijkend en dat is iets wat door velen gedaan wordt. Want een boos of afwijzend of negatief woord over iemand spreken kan hem terdege schaden, vooral bij de goedwillende, goedbedoelende, goedgelovige mens. Dan komen praatjes in de wereld, die niet meer recht te zetten zijn en veel leed kunnen veroorzaken. Hoed je er daarom voor niet over iemand te spreken op wat voor negatieve manier ook.

Mocht iets aan iemand je opvallen en heb je daar twijfels over, laat het Mij in jezelf weten. Als je erover wilt praten, doe dat dan op uiterst zachtmoedige wijze alleen direct met de persoon zelf. Mocht diegene zich niet in je opmerkingen kunnen vinden, geef het dan in je hart aan Mij en laat het tussen jullie beide. Want niemand is rechter over zijn naaste, zodanig dat roddel geëigend is. Laat de wet bestraffen door degenen die daarvoor zijn aangesteld en besef dat Ik daarvan altijd het hoofd ben, in ware liefde altijd voor alle mensen de Hemelse Vader ben en precies weet wat goed is voor allen en voor ieder persoonlijk.

Hemels Brood 3369

Door de eeuwen heen heb Ik zoveel beschikbaar gesteld aan de mens, zoveel geschriften met Mijn boodschap van waar leven, zoveel in de natuur laten zien van waar leven, van Mijn aanwezigheid in alles. En in zoveel harten openbaar Ik Mij van tijd tot tijd. Toch, hoeveel mensen ook van Mij weten en in Mij geloven, daarvan zijn er ook velen die evengoed nog aan de wereld hangen, die veel van hun aandacht geven aan een goed leven op aarde, genoeg inkomen, welzijn, gezondheid en noem het maar op. Die allerlei verleiding niet herkennen en aan toegeven.

Veel daarvan is als een geëigende situatie, een gewenning, een cultuur geworden. Juist dan is het moeilijk om, zonder de vrije wil te belemmeren, hen een beter zicht, een zicht op werkelijke waarheid te geven. De afdwaling van liefde is groot in dat opzicht. Er is een geloof in Mij, maar het wordt geregeerd door het verstand en niet door het hart, terwijl het hart juist de plaats is, waar Ik in de mens ben met het juiste zicht op het ware leven. Er zijn kerken, plaatsen waar mensen samenkomen om Mijn woord te horen, maar het blijft nog al eens achterwege, er ook vanuit het hart naar te leven. Nu gaan steeds minder mensen naar zulke kerken, zij verlaten de kerk, maar velen verlaten daarmee ook Mijn woord en houden het voor gezien. Deels komt dat door de kromme regelgeving en de dogma‘s die de kerk uitvaardigt en niets met Mijn woord te maken hebben, vooral het voordeel van de kerk als organisatie dienen, niet als leer voor het hart, uit het hart.

Naar zo’n kerk hoeven mensen dan ook niet te gaan. Maar waar blijven al die gelovigen in Mijn ware kerk? Waar Ik jullie graag zo vaak mogelijk tref? Want Mijn ware kerk is in jullie hart, waar Ik in grote liefde ervoor je ben en je graag ontmoet. Kom naar de ware kerk in je hart en ontmoet Mij daar elke dag, zo vaak mogelijk, in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 3370

Het besef van de mens gaat net zover als de groei in ware liefde. Als een vat vol is, kun je er niet meer in doen, want dan loopt het over. Alles wat je er meer in doet en over loopt heeft geen enkele zin want het verdwijnt in de grond waar het vat op staat. Zo is het met het besef bij de mens. Al wat hij kan bevatten is aan zijn maat gebonden, een maat naar het handelen uit ware liefde. Wat hem boven zijn maat gegeven wordt, kan hij niet bevatten en heeft dan ook geen enkele zin om hem te geven.

Ieder heeft een bepaalde hoeveelheid van het ware leven, van Mijn leer, wat hij kan bevatten. Zou Ik iemand meer kennis aanreiken over het ware leven en de inzet van ware liefde, dan hij kan bevatten, dan zal dat diegene niet ook meer inzicht geven. Een vat is zo groot als het is en zo is het met de mens ook, hij kan niet meer bevatten dan zijn vermogen iets te bevatten. Bij de ene mens is dat meer dan bij de andere mens. Iedereen kan wel groeien tot een groter vermogen. Dit groeien gebeurt door de voeding die Ik de mens geef, het water en het brood, de wijn en de honing die Ik geef. Het ligt dan aan de mens hoe hij Mijn voedsel opneemt, verteert en gebruikt. Want de één neemt meer op uit Mijn voeding dan de ander. Maar de één heeft ook een heel andere plaats dan de ander. En bij dat alles schijnt ook Mijn stralende zon, die voor iedereen schijnt, veel groei teweeg.

In groei en besef is bij mensen veel verschil, al dat verschil laat Ik in ieders eigen verhouding van leven naar ware liefde. Als Ik dat aan allen doe, doen jullie dat dan onderling ook en probeer niet elkaar wijzer te maken dan mogelijk is. Beleer elkaar niet met verwachtingen, geef ieder die ruimte die Ik jullie allen geef. Groei zelf in liefde en geduld, in vergeving en verdraagzaamheid, meer vraag Ik niet van je. Zodat ook jouw vat niet overloopt en je van Mijn liefde verspilt aan de grond waarop je staat. Besef dan nu in jezelf dat de grond waarop je staat je opvattingen van leven is, poreus door de misvattingen die er ook bij jou nog zijn. Juist die misvattingen nemen al wat je niet bevatten kunt op in het niets van je misvattingen en zo vloeit dan een deel van Mijn liefde weg in de grond van jouw denken. Voor wie dit leest, begrijp dat ieder mens nog groei doormaakt en dat jij ook nog groei doormaakt. Deel je hart in liefde met je naasten, van niemand verwachtend dat hij hetzelfde begrijpt als wat jij al begrijpt. Want niet jij of iemand anders vergroot het begrip van iemands vermogen, opent zijn hart voor Mijn liefde, maar Ik, op Mijn tijd, welke de beste tijd is.

Zo heb jij ook je tijd van Mij gekregen en Ik zal ook jouw hart openen en je besef doen groeien. Want ook jij krijgt hemels voedsel en drinken van Mij en ook jij krijgt van Mijn stralende zon de warmte van Mijn liefde, alle dagen van je oneindige ware leven uit Mij! Tot volkomen gelukzaligheid.

Hemels Brood 3371

Hoe vaak je Mij ook even vergeet, Ik vergeet jou nooit. Hoe vaak je ook even afdwaalt van het ware leven, Mijn leven is altijd jouw leven. Hoe vaak je ook even alleen aan jezelf denkt en voor jezelf denkt te moeten zorgen, Ik heb allang van eeuwigheid aan voor jou gezorgd en zal dat altijd blijven doen. Hoe vaak je ook denkt, dat je het zelf allemaal wel kunt, door Mij kun je het, alleen door Mij.

Op elk gebied ben Ik je voor en toch ben je zelf en heb je een eigen vrije keus, door Mij. Heel eenvoudig, door Mij. Omdat Ik het je allemaal gegeven heb, leven, liefde, jezelf.

Jij mens, jij bent Mijn heiligheid, Mijn zuiverheid, Mijn waarheid, Mijn liefde, alles ben je, alles. Besef het toch diep in je, hoe Ik jou ben en jij in vrijheid Mij bent, Mij, Schepper, God, Vader. Besef toch, dat dat het mooiste, zaligste, meest ware zijn is, het meest ware, gelukzalige leven is. Leef het, leef het uit het diepst van je ziel, uit het diepst van je hart, leef de volle goedheid van Mijn zijn, leef het ware, Mijn leven! Niet af en toe wel en af en toe niet, maar altijd! Zoals Ik altijd ben, zoals Ik je altijd leef, waar en goed leef Ik jou altijd, zodat jij uit eigen vrije keus als een eigen persoonlijk zijn zo kunt leven, waar en goed kunt leven. Want al wat Ik je geef is aan jou in je vrijheid om aan te nemen, meer hoef je niet te doen, dan het in je vrijheid volkomen aan te nemen, dan leef je Mij in vrijheid, dan leef je jezelf in vrijheid, uit Mij, de volkomen waarheid, de volkomen liefde, de volkomen gelukzaligheid.

Het is en jij bent. En al wat is, ben Ik, elk mens, elk dier, elke plant, boom, struik, Ik ben het, Ik geef het en jij hebt het, jij hebt het allemaal in je, breng het tot waar leven, zoals Ik jou en alles tot leven gebracht heb. Want in jou en in alle mensen is alles aanwezig, omdat Ik alles ben en Ik ben in jullie allen aanwezig. Ik, je Schepper, je God, je Vader, ware liefde, totale gelukzaligheid. Neem het aan!

Hemels Brood 3372

Je hebt het allemaal in je. Alles wat er te weten en te beseffen is, alles wat er te begrijpen is, alles over je ware leven, je herkomst, waar je naar toe gaat, hoe je bent en wat het allemaal in en om je heen betekent. Jij en alle mensen hebben alles in zich.

Maar niet alles wordt opgemerkt en veel is overwoekert of wordt genegeerd. Toch kan niemand zeggen, ik kon het niet weten, ik kon niet weten wat het leven is en wat ik te doen heb, ik kon het niet begrijpen en niemand heeft mij iets gezegd, iets uitgelegd. Want al wat je in je hebt, is ook om je heen en in andere mensen. Steeds krijg je alle nodige informatie, binnen in je, maar ook van buiten je, aangereikt. Als je nu zegt, maar dat is zo verwarrend, want de één zegt dit en de ander zegt dat en iemand zegt het nog anders, wat zal ik dan geloven? Dan zeg Ik je, als je er werkelijk oprecht naar zoekt wat wel en wat geen waarheid is, dan heb je het ook in je, om het onderscheid te maken. Dat onderscheid kun je maken, als je helemaal eerlijk bent en bij jezelf kunt toegeven, alles wat je voor jezelf wilt en doet, als je al je eigenbelang tot in het kleinste beetje loslaat, dan wordt je zicht helemaal helder en dan kun je in jezelf heel duidelijk zien wat wel en wat geen waarheid is. Maar waarheid kun je niet onderscheiden als je niet eerst zelf helemaal waarheid bent en doet.

Zo is het met alles. Wil je het goede herkennen, wees dan eerst zelf in alles goed. Wil je de waarheid herkenen, wees dan eerst zelf in alles waar en waarachtig. Doe dat in alles en je zult ook alles doorzien en begrijpen. Leer dit in je handelen op te nemen, dag na dag, tot je het kunt en je zicht helder en oprecht is. Besef dat jij degene bent die kiest hoe te leven met alles wat er is en op je pad komt. Kies dan het goede en je beseft het goede, kies dan voor liefde en je beseft dan liefde.

Hemels Brood 3373

Als het om je heen geen vrede kan zijn, houd dan wel vrede in je hart. Heb dan wel vrede met Mij in je hart. Je hebt niet alles in je hand, al wil je graag vrede, het is niet bij alles jouw zaak, jouw verantwoording. Neem dan ook niet meer verantwoording op je, dan jou aangaat. Neem vooral niet Mijn verantwoording op je schouders, omdat je denkt Mij daarmee te leven, daarmee liefde te leven. Je kunt voor liefde kiezen, maar je kunt niemand tot liefde dwingen, tot liefde brengen, want ieder heeft de vrije keus van Mij gekregen en in die vrijheid is ook het tegenovergestelde van liefde toegelaten door Mij. Daarin heb jij geen taak, daar hoef jij je niet voor te verantwoorden.

Wees Mijn liefde, wees Mijn vrede, wees Mijn zachtmoedigheid, Mijn waarheid, Mijn geduld, Mijn verdraagzaamheid, maar wees niet Mijn verantwoordelijkheid. Wees alleen verantwoordelijk voor je eigen daden, je eigen keuzen en wees daarin nederig, bescheiden, oprecht. Want aan het kleinste beetje overnemen van Mijn verantwoordelijkheid zul je je gruwelijk vertillen. Je bent daar niet op gebouwd, probeer het dan ook niet, nooit. Je mag Mijn liefde zijn in de volle gelukzaligheid daarvan. Werkelijk niets anders dan Mijn liefde in waarheid en in gelukzaligheid. Je mag daar blij mee zijn, intens blij mee zijn. Je mag de vreugde daarvan die je in je hart voelt, delen met je medemensen, je mag die liefde uitstralen, je mag uitleggen hoe je aan die liefde geloofd en waar die vandaan komt, aan degenen die daar belangstelling voor hebben. Maar laat Mijn verantwoordelijkheden aan Mij en vertrouw er op dat alles goed komt, hoe dan ook helemaal goed komt, hoe het er om je heen ook uitziet en aan toe gaat.

Houd vrede in jezelf, houd vrede met Mij, blijf in nederigheid Mijn ware liefde, dat is het beste voor jullie allemaal.

Hemels Brood 3374

Ieder krijgt zijn portie op aarde. Maar ook ieder krijgt zijn talenten, zijn mogelijkheden en zijn zicht op Mij, zijn Schepper, God en hemelse Vader, wat ook inhoudt zijn zicht op Mijn oneindige ware wijze onbaatzuchtige liefde. Kwel jezelf niet met gemor, verzet, tegenwerpingen over dat wat je niet zint, niet goed uitkomt, niet prettig is. Aanvaardt het in ware nederigheid zolang het duurt. Het is door Mij toegelaten of door jou opgeroepen of je door medemensen aangedaan. Laat het zijn voor wat het is en richt je op de waarden van het leven, het ware leven uit Mij. Richt je in al je handelen op liefde als basis voor je hele wezen in alles, in waarheid en onbaatzuchtige trouw aan Mij als schepsel van Mij.

Ook al gaat niet alles zo volmaakt om je heen, al gaat het niet zoals je graag zou hebben, Mijn liefde zorgt voor je in alles en zal je nooit tekort doen. Draagt je door moeilijke tijden, ook als het lijkt dat je er alleen voor staat, ook dan. Soms zie en voel je Mij gemakkelijk in jezelf en om je heen. Maar soms ben Ik ook niet zo intensief in en om je heen te ervaren. Ook dan ben Ik er voor je en ook dan hoef je Me maar te vragen in het volle geloof en vertrouwen.

Laat Mij niet los, Ik laat jou nooit los. Jouw geloof in Mij geeft je zicht, inzicht en het ware levens besef. Bij twijfel zakt dat weg, maar Ik ben niet weg, Ik ben altijd bij je, in je hart aanwezig. Al het wereldse, alle afdwalingen van mensen, alle twijfel, kan Mij toch nooit op afstand houden waar Ik Heer en Meester ben. Waar Ik jou ken en jij Mij kent, daar blijven wij toch altijd in een waar contact. En liefde is de bezegeling bij alles. Ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 3375

Hoe voel je je vandaag? Want er is vandaag weer een “vandaag” waarop ook weer van alles gebeurt wat je ‘s morgens bij het opstaan niet weet. Heb je zin in vandaag, omdat er leuke dingen gepland staan of juist geen zin omdat er moeilijke dingen te gebeuren staan? Wat de dag ook brengt, Ik raad je aan van het goede en fijne te genieten, maar niet hoogmoedig te worden en bij het moeilijke vast te vertrouwen op Mijn hulp en liefde en niet ontmoedigd te raken, maar optimistisch over de afloop. Steeds optimistisch. Zolang de moeilijkheden blijven, optimistisch te blijven, vol van vertrouwen op Mij.

Zo zul je steeds Mijn liefde in je voelen, en ervaren dat alles door Mij gegeven is en gedragen wordt. Je mag heel blij zijn als het goed gaat en Mij dankbaar zijn in je hart. Je mag vol van vertrouwen op Mij blijven, als moeilijkheden je overkomen. Wordt in je blijdschap niet overmoedig en hoogmoedig en wordt in je moeilijkheden niet triest, ontmoedigd en klagend. Want zowel het één als het ander maakt deel uit van een verblijf op aarde, waar het nog niet in alles ware onbaatzuchtige liefde is en waar iedereen zijn deel te dragen krijgt van al wat afwijkt van ware liefde. Ieder zijn deel, dat is niet ieder een gelijk deel, omdat ook niet ieder gelijke krachten heeft, gelijke talenten heeft, gelijke opleiding, gelijke opvoeding, enzovoorts. Daarom, laat ieder zijn verschil, zowel in vreugde als in verdriet, zowel in interesse als een niet interesse, zowel in macht en kracht als in het tegenovergestelde.

Alles is naar ieders kunnen en willen, naar iemands beseffen en ervaren. Goed en kwaad, het is er nu nog door elkaar. Maar in alles is aan iedereen de overwinning gegeven en dat is de onbaatzuchtige liefde, wie daaraan vasthoudt die zal altijd weer goed terechtkomen, zo is het vandaag altijd.

Hemels Brood 3376

Mijn Woord dringt niet tot iedereen door. Nog is dat zo. Door alle afdwalingen is er een mist waar Ik niet in volle helderheid doorheen bemerkt wordt. Die mist is alle misvattingen die mensen hebben en bij sommigen is die mist heel dicht en ondoorzichtig. Maar Mijn stem roept de mens door alle mist heen. En de mens die Mijn stem herkent, komt Mijn richting uit. Maar er zijn er velen die in de mist ook het gehoor niet hebben, die naast Mijn roepen, veel valse roepen van mensen horen en zich niet kunnen oriënteren in de dikke mist welk roepen Mijn roepen is. Zij gaan dan eens achter deze, dan eens achter gene roep aan om dan te ontdekken, dat geen van die roepen Mijn ware roep is.

Wie in de mist beland is, die raad Ik aan om de waarheid in zichzelf te zoeken en aan waarheid vast te houden. Dan zal de mist dunner worden en het gehoor sterker. Verder raad Ik diegene aan om meer en meer onbaatzuchtig te worden. Om zijn eigenbelang steeds minder vast te houden en los te laten. Dan zal de mist verder oplossen. Dan is het vervolgens van belang om op zoek te gaan naar ware liefde, de gevende blij makende liefde. En hoe meer de mens die liefde in zijn hart gaat voelen, des te meer wordt zijn zicht helder en gaat hij Mijn Woord tot in het diepst van zijn ziel horen, verstaan en uit eigen vrije keus naar leven. Ieder die in zijn hart, al is het maar een klein beetje, Mijn woord wil horen en verstaan, Mijn liefde wil voelen, die help Ik door de dikste mist en met de slechtste oren toch bij Mij te komen, bij ware liefde.

Hemels Brood 3377

Zoek Mij op bergen en in dalen. Zoek Mij in vreemde landen, ver van huis. Zoek Mij in en boven water, zoek Mij overal en nergens, maar vindt Mij in jezelf, in je hart. Ik kan overal zijn en je kunt Mij steeds net missen. Juist daar komen waar Ik net weer weg ben. Maar in jezelf zul je Mij nooit missen in waarheid en oprechtheid. In van alles kun je Mij missen, maar in ware onbaatzuchtige liefde ben Ik altijd.

Iemand kan Mij zien en naar Mij wijzen en als je kijkt, ben Ik ineens niet meer te zien. Maar kijk je in jezelf, dan zie je Mij en ben Ik er. Daar waar je Mij verwacht, duurt het eeuwig tot Ik kom, maar waar Ik altijd ben, daar kijk je niet naar om. En toch zal het nooit anders zijn, dan zoals het is en blijft. Ik ben in het midden van je hart, in waarheid en oprechtheid, in onbaatzuchtigheid. Al reis je nog zo vaak de wereld rond, naar de meest exotische landen, om Mij te vinden hoeft dat zeker niet, ga naar binnen in je hart en vind Mij eenvoudig daar, in je meest zuivere zijn.

En vraagt iemand aan je waar Ik toch ben en wanneer Ik toch ga komen, laat diegene dan weten, dat Ik er al ben, binnen in zijn hart er altijd al ben. Laat diegene dan weten, dat hij voor Mij niet hoeft te reizen om Mij te zoeken, want hij kan Mij al eeuwen vinden, eenvoudig in zijn hart, in waarheid en onbaatzuchtigheid, in zuivere liefde. Daar wil Ik iedereen graag ontmoeten, in ieders eigen hart, niet om de beurt, maar ieder op elk moment. Want Ik ben altijd in alle harten tegelijk, zonder uitzondering. Vind Mij daar, ontmoet Mij daar, elke dag, elk moment van je leven.

Hemels Brood 3378

De verleiding klopt steeds bij je aan, doet zich voor als heel begeerlijk, trekt aan je als beste oplossing voor je gemak. Maar alles aan de verleiding is onwaar, leugen en bedrog. Als je dat inziet, kun je het wel weerstaan. Maar vaak zie je het niet en heel vaak zien je naasten het niet, de doorsnee mensen om je heen zien het niet. Wie de verleiding niet ziet als verleiding, als bedrog, die weerstaat het niet in zijn wens tot welzijn en  zijn hang naar genoegens. Als jij op zo’n moment bij iemand die verleiding wel herkent, reken er dan niet op, dat jouw zicht ook onmiddellijk het zicht van die ander ook is.

Mijn zicht is volkomen zuiver, Ik zie alle misleiding, alle verleiding, alle leugen, elke onwaarheid, elk bedrog. Ik ben in ieders hart en toch herkennen maar heel weinig mensen Mij. En van diegenen die Mij in hun hart kennen, zijn er toch maar heel, heel weinigen die Mijn zuiverheid doorvoelen en door Mijn volkomen zuivere zicht, zelf zuiver gaan zien. Maar het gaat er dan nog niet alleen om het zuivere zien, als ook om het verdragen van wat je ziet. En dat is dan nog weer zo moeilijk, dat ook juist daar de verleiding kan toeslaan.

Zo is het als iemand liefdeloosheid herkent bij zijn naaste, wat uit verleiding bij die naaste ontstaan is, en die liefdeloosheid dan niet kan verdragen. Want het is moeilijk om juist bij het zicht op afwijking van liefde, zelf toch wel in liefde te blijven. Juist daar komt de verleiding zo sterk mogelijk naar voren, om de liefde tegen te werken en net te doen alsof boosheid de beste oplossing is op dat moment. Maar laat je niet afleiden van Mijn leiding. Blijf bij Mij zoals Mijn leerlingen, toen Ik op aarde was, bij Mij gebleven zijn. Wees steeds allen in liefde en alleen dan in verzet, als Ik het je duidelijk in je hart aangeef. Alleen dan is het door Mij gezegend.

Hemels Brood 3379

Als er in je leven een moment is, waarop je iets heel, heel graag wilt, terwijl je in een moeilijke situatie bent en je krijgt de keus tussen jouw wil en Mijn wil, in vrijheid van keus, waarbij je de uitwerking van Mijn wil niet kent, wat kies je dan, wat jij nodig denkt te hebben in die moeilijke situatie of wat Ik denk dat het beste is? Bedenk daarbij wel, dat jouw verlangen tot jouw wil heel sterk is en heel juist lijkt, vooral ook in het idee van waar en terecht. Kun je dan met heel je hart, met heel je ziel, met de volle overtuiging zeggen, “Uw wil geschiede”? Want wie dat met de volle overtuiging recht uit zijn hart kan zeggen, ondanks zijn sterke eigen wensen, die heeft zichzelf aan Mij gegeven en die mag dan de beste oplossing verwachten.

Denk nu niet, dat kan ik wel. Want zonder dat je in een totaal moeilijke situatie bent, is het makkelijk om dat te zeggen. Maar om dat waar te maken, als je een sterke behoefte aan een oplossing voor ontstane problemen hebt, is veel meer nodig dan, “oh, dat lukt mij wel”. Want er zijn heel veel gelovige mensen, die regelmatig bidden, “Uw wil geschiede” en dat op dat moment ook menen. Maar toch op moeilijke momenten hun eigen invulling doen en niet eens meer aan Mijn wil denken. Onder druk van de omstandigheden trekken zij hun eigen plan en maken hun eigen keuzen. Soms wel in een zeker vertrouwen op Mij, dat Ik hen wel zal helpen en er wel voor en hen ben.

Ja, Ik zal hen ook wel helpen. En Ik ben er ook zeker wel voor hen. Maar voor iemand, die uit het diepst van zijn hart, heel bewust en heel overtuigd kan zeggen, “Uw wil geschiede”, kan Ik veel meer doen in waarheid en zuivere liefde die alles omvat en de meest optimale situatie tot stand brengt voor alle betrokkenen. Zie daarom toe, dat je hart in elke situatie oprecht kan zeggen: “Uw wil geschiede”.