Hemels Brood 311 t/m 341

Hemels Brood 311

Er bestaat geen gemeenzaamheid zonder Mij, zonder waarheid en liefde. Waar men zich tezamen voor iets inzet, ben Ik. Vergis je niet door te zeggen dat mensen zich tezamen kunnen inzetten om een bank te beroven en ben Ik daar dan ook bij? Nee, dat is geen gemeenzaamheid, want ware gemeenzaamheid is je tezamen inzetten voor één en hetzelfde doel. Bij het beroven van de bank zijn meerdere mensen tegelijk bezig om ieder hun eigen doel te bereiken: er zelf beter van worden. Dat is geen gemeenzaamheid, geen werkelijk eenzelfde gemeenschappelijk doel en daar ben Ik dan ook niet bij. Een werkelijk gezamenlijk doel kan dus nooit op jezelf gericht zijn. Ook al zou je samen met iemand op jou gericht zijn dan nog zou het doel niet gezamenlijk zijn, omdat het doel van de één een ander betreft en het doel bij jou jezelf betreft, dan is het alweer een verschillend doel.

Is het dan gemeenzaamheid als twee mensen tezamen iemand kwaad willen berokkenen, ben Ik daar dan bij? Is dat dan zich gemeenzaam voor iets inzetten? Kwaad willen doen komt uit eigen gerichtheid, heeft te maken met eigen gerichtheid en is daardoor al niet meer hetzelfde doel. Al lijkt dat nog zo, het is toch niet zo, dus daar ben Ik dan ook niet bij. Blijft over de enige ware gemeenzaamheid waar twee of meer zich inzetten voor het welzijn van anderen, vanuit hun gevoel van liefde en waarheid, zonder enig eigenbelang. En kijk, daar ben Ik altijd aanwezig, daar is altijd Mijn steun, Mijn zegen. Daar zie Ik toe dat de mens zijn doel bereikt, daar zie Ik toe dat jij, dat jullie, je gezamenlijke doel in alle liefde en waarheid ook bereikt, daar mag je ten volle op vertrouwen. Maar houd wel vast aan waarheid en liefde om helder te blijven zien en de juiste koers te blijven varen!

Hemels Brood 312

Alles is voorzien. In alles is voorzien. Daar zit een verschil. Van het eerste, alles is voorzien, kan men zeggen, je lot is bepaald, wat je ook doet, je lot is bepaald. Maar van het tweede, in alles is voorzien, kun je dat niet zeggen. Daarvan kun je niet zeggen dat je lot bepaald is. Als dat zo zou zijn, zoals de mens dat uitlegt bij “alles is voorzien”, waar zou dan je vrijheid zijn? De vrijheid waardoor je een eigen zelfstandig bewust zijn bent. Ik zeg je, in alles is voorzien. En dat wil zeggen, dat je vrij bent je eigen keuzes te maken, dat alles zodanig geordend is voor de mens dat hij vrijelijk zijn eigen keuzes kan maken. Ik heb alles in het werk gesteld om voor de mens een situatie te creëren waarin hij vrijelijk zijn eigen keuze kan maken zonder daarbij verloren te gaan in de gevolgen daarvan. Want een vrije keuze houdt in dat alles zijn tegenovergestelde moet hebben. Dus ook zijn en niet-zijn. Zo heb Ik de ordening zo gemaakt, dat je kunt kiezen voor zijn en voor niet-zijn. In een bepaalde verhouding, zodat niemand verloren gaat.

In al het mogelijke is voorzien. Dat lijkt of het lot van een mens bepaald is, maar in werkelijkheid bepaalt ieder zijn eigen weg. Maar wel is in elke weg voorzien. Elke weg is voorzien. Dat houdt niet in dat Ik bepaal welke weg je gaat, als dat zo was, dan was je geen vrij levend zijn, vrij eigen bewust zelfstandig zijn. Zo heb Ik jullie wel geschapen en in die vrijheid bedoeld te zijn, je eigen weg kiezend, zelf je leven bepalend. Maar hoe je het ook kiest, wat je ook voor jezelf bepaalt, Ik heb vooraf er in voorzien en alle wegen, alle keuzes, Ik ken ze, Ik ben ze. Verwar de consequenties, de gevolgen, de samenhang in het geheel niet met lotsbepaling. Als je hard tegen een muur rijdt, zeg niet, het is je lot, vooraf bepaalt. Want het heeft slechts te maken met je keuzes van leven en daarin is volkomen voorzien. Zodanig voorzien dat het voor jou het allerbeste is. Want dat heb Ik wel bepaald: voor iedereen het beste, de beste mogelijkheden. Ook voor jou. Maar het blijft alles jouw vrije keuze!

Hemels Brood 313

Binnen handbereik, elk mens heeft zijn volmaakte zijn binnen handbereik, elk mens heeft zijn volmaakte zijn in zichzelf. Daarom, je hoeft maar in jezelf te kijken, in het diepst van jezelf, je hart, je vrije centrum, om volmaaktheid te vinden. Maar waar is je vrije centrum? Dat is je oer-zijn, je zijn van aanvang, je Goddelijke zijn, je geschapen zijn. In dat vrije centrum, waar je vrij bent van eigengerichte liefde en hoogmoed, kun je je volmaaktheid vinden. Maar hoe kom je dan in dat vrije centrum? Kijk, daar kom je door uit eigen vrije wil te zijn zoals je in dat vrije centrum bent. Want in oorsprong ben je volmaakt en heb je de mogelijkheid gekregen die volmaaktheid ook te zijn. Maar, het is aan jou om gebruik te maken van die mogelijkheid. En hoe kun je dan gebruik gaan maken van de mogelijkheid om niet alleen de volmaaktheid in je te hebben, maar ook die volmaaktheid te zijn?

Daar zul je een beetje naar moeten zoeken. Je kunt Mij vragen om je daar bij te helpen. Dat moet je wel eerst oprecht zelf willen. En als je het oprecht wilt en Mij ernaar vraagt om je te helpen vinden wat je in jezelf verborgen hebt, dan is het de bedoeling dat je leeft naar wat je zo in jezelf gevonden hebt. Door daar naar te leven, groei je steeds meer naar die innerlijk aanwezige volmaaktheid toe wordt je meer en meer zelf volmaakt tot je uiteindelijk uit eigen zijn volmaakt bent. Het besef deze volmaaktheid in jezelf te hebben en de wil om uit eigen keuze je handelen in overeenstemming te brengen met je innerlijke volmaaktheid, zodat je volmaakt leeft, gebeurt niet van het ene op het andere moment, maar is een voortgaand proces waar je dit leven, precies zoals het is, voor gegeven is, met het doel jezelf in overeenstemming te brengen met de volmaaktheid die je in wezen in jezelf al hebt. Zodat je het niet alleen hebt maar ook bent. Wat heb je dan in jezelf? Je hebt in jezelf de volmaakte waarheid, de volmaakte liefde en je hebt de mogelijkheid die volmaakte waarheid, die volmaakte liefde in alle vrijheid en naar eigen keuze ook te zijn. En daarmee Mij te zijn, daarmee Goddelijk te zijn.

Hemels Brood 314

Uit elk onderdeeltje van de natuur spreekt de schoonheid van de  schepping. Waar je ook kijkt, wat je ook gadeslaat, het is alles de uiting van de schepping en geeft de overgrote liefde voor al wat leeft weer van de Schepper. In werkelijk alles zit Mijn liefdevolle genade zo vervat dat het voor ieder die dat wil herkenbaar is. Als de mens in zichzelf Mij niet herkent, dan kan hij in al het natuurlijk geschapene, als spiegel van al wat innerlijk leeft, Mij toch nog gaan herkennen. Daarom, wie nog niet in zichzelf Mij leeft, zal dan toch nog al het innerlijke in het natuurlijke weerspiegeld zien en daardoor op weg geholpen worden om het toch te gaan beseffen, Mij toch te gaan beseffen. Want wie goed en met eerlijke ogen naar de natuur kijkt, zal daar zeker het volmaakte, de volmaakt liefdevolle waarheid gaan zien en de verbinding gaan voelen met het werkelijke leven wat hij in zichzelf draagt.

Met het natuurlijk geschapene bedoel Ik dan niet wat de mens zich geregeld en georganiseerd heeft, maar wat Ik in het natuurlijke, door de planten, de dieren, de elementen, enzovoort, zo ontwikkeld en geordend heb, dat het het ware innerlijke leven in al zijn facetten weerspiegelt. En daar heb Ik de mens in geplaatst, zo in geplaatst dat hij steun heeft aan alles wat om hem heen is, steun heeft om in zichzelf tot het ware leven te komen. Degene die werkelijk in Mijn natuur kijkt en haar grote schoonheid ziet, van het kleinste diertje tot de grootste boom of het grootste dier, die zal zeker in zichzelf Mij gaan ervaren. Zo heb Ik Mij in de mens voelbaar gemaakt en in de natuur zichtbaar, voor degenen die juist en oprecht kijken. Zo heb Ik alles in het werk gesteld om iedereen tot het enige ware leven te brengen in alle vrijheid , liefde en waarheid.

Hemels Brood 315

Ik ben bij iedereen. Ook bij jou. Ik houd jullie allen in Mijn hand. Maar Mijn hand is niet beperkt, zoals jullie hand beperkt is. Mijn hand omvat de ganse oneindigheid, met jullie allen daarbij. In die oneindigheid reikt Mijn arm oneindig ver, in liefde voor jullie allemaal. Wat bij jullie als een onmogelijkheid lijkt te zijn, is bij Mij mogelijk. Wordt daarom niet mismoedig, wees blij, verheug je, want alles komt steeds weer goed. Steeds weer overwint de liefde. Alles golft en beweegt, maar Ik heb al die golven, al die beweging in Mijn hand en niets ontgaat Mijn liefde, ook wat met jou gebeurt ontgaat Mijn liefde niet. Mijn sterke arm reikt in de totale oneindigheid en dat wil zeggen dat je voor eeuwig in Mijn armen geborgen bent, in Mijn liefde geborgen bent. En die liefde kun je voelen in jezelf. Geef elkaar liefde, omarm elkaar zoals Ik jullie allen omarm. Voor Mij is niet één meer of minder, voor Mij zijn jullie allen even belangrijk. Ik help jullie allen met Mijn liefde, waar het maar kan zonder jullie vrijheid te belemmeren. Gun Mij de vreugde je te helpen, kom naar Mij toe en neem Mijn hulp, neem Mijn liefde aan. Ja, Ik wil jullie altijd helpen, Ik wil jou ook altijd helpen, maar jij bent vrij om zelf te kiezen of je dat wilt.

En als je wilt dat Ik je help, laat dan je zorgen los, laat je bedenkingen los, laat je twijfel los, laat je ongeloof in wat kan of niet kan los en vertrouw, vertrouw eenvoudig erop dat alles goed komt, vertrouw ten diepste erop dat alles heus goed komt. En je zult zien, de bomen neigen zich, de bergen verzetten zich en het komt goed, alles komt prima in orde. Maar, op zijn tijd en op zijn plaats, alles heeft zijn tijd en zijn plaats. Accepteer dat ook. Want ieder heeft hier zijn vrijheid en Mijn hand omvat allen zodat alles wat gebeurt ook het grote geheel dient, evenals hetgeen gebeurt het kleinste deeltje dient. Want alles en allen zijn Mij oneindig lief en met die oneindige liefde komt waarlijk alles goed. Ook voor jou, op zijn tijd, op zijn plaats. Wat jij hoeft te doen is vertrouwen, in liefde vertrouwen en Mijn hulp aannemen. Ja, je zult zien wat Mijn liefde dan kan!

Hemels Brood 316

Graag, heel graag laat Ik jullie weten hoe lief Ik jullie allen heb, hoeveel liefde Ik voor jullie heb, alleen liefde. Maar hoe kan Ik jullie dan toch duidelijk maken dat Mijn liefde geen wereldse liefde is en daarom ook geen wereldse zaken uitricht, hoe kan Ik jullie dan duidelijk maken dat Mijn liefde niet steeds de vervulling van je wensen kan zijn. Hoe kan Ik je dat duidelijk maken, als je je niet losmaakt van het wereldse, van het materiële, van het gekrakeel over macht en geld, over wel waar of niet waar, over hoe iets wel of niet zou moeten. Ik kan je dat maar op één manier duidelijk maken: door je simpelweg voor eeuwig in alles lief te hebben en te wachten tot dat tot je doordringt, geduldig te wachten tot je aandacht en tijd voor Mij hebt. In die tussentijd laat Ik je niet zomaar spartelen met al het werelds gekrakeel, in die tussentijd ben Ik steeds met Mijn liefde naast je, achter je, bij je, in je. Zodat je je op elk moment naar Mij toe kunt buigen, op elk moment bij Mij kunt komen, op elk moment met Mij kunt praten. Ook laat Ik alleen die dingen toe, gebeuren, die jou, misschien met een omweg, aan Mij doen herinneren en je bij Mij laten uitkomen, dingen die je terugbrengen in het besef van Mijn overgrote liefde voor jou.

Zo werkt Mijn liefde voor jou en voor allen altijd en eeuwig door, tot je haar in alle vrijheid herkent en beseft dat zij het enige ware leven geeft en is. En dan, als je dan Mijn liefde herkent en in jezelf opneemt, door je daden uitdraagt, dan wordt je in alle vrijheid één met Mijn liefde. Als je inmiddels weet dat het gevoel van liefde voor iemand of het besef van liefde van iemand, het gelukkigste gevoel is, dan kun je ook beseffen, dat wanneer je één bent geworden met Mijn ware liefde voor alle mensen, je in de ware gelukzaligheid zult zijn. Omdat Ik zoveel van jullie houd, wacht Ik daar geduldig op en blijf je Mijn liefde duidelijk maken.

Hemels Brood 317

En Henoch wandelde met God. Wat wil dat zeggen, dat hij met Mij door de bossen wandelde, of over de velden? Geestelijk gezien, ja. Maar letterlijk genomen, nee. Henoch wandelde met God wil zeggen, dat hij in al zijn handelen, in zijn hele leven, Mij navolgde in liefde en waarheid, steeds niet anders deed dan uit eigen vrije wil Mijn liefde te leven, in alles vrijwillig volkomen volgens Mijn wil te leven. En zo wandelde hij met God, met Mij. Want zo was hij steeds in direct contact met Mij en had ook steeds al Mijn kracht en macht. Maar denk nu niet dat met die kracht en macht een legersterkte heerskracht bedoeld wordt. Want zijn kracht en macht lag hem niet in welk werelds vermogen ook, maar in de diepste nederigheid, in volkomen de minste kunnen zijn en dienstbaar in vrije liefde aan zijn medemensen, zoals Ik voor jullie allen de minste ben. Ja, dat is moeilijk te vatten. Hoe kan Ik nou de minste zijn, terwijl Ik alles geschapen heb en terwijl alle wezens, de hele schepping zich naar Mij moet richten? Toch is het zo. En sterker nog, als Ik niet de minste zou zijn, dan zou geen element uit Mijn schepping naar Mij horen. Kijk, zo was Henoch ook nederig en stond zich op niets voor. En juist daardoor, door de minste te kunnen zijn uit eigen vrije keus, kwam alle kracht en macht hem ook toe, zoals dat iedereen toekomt die de minste weet te zijn. Realiseer het je goed, elke kracht en macht die in het wereldse regeert over geld en aanzien is een gefingeerde kracht en macht die in werkelijkheid helemaal niets voorstelt. Maar die kracht en macht die je door nederigheid verkrijgt, in alle liefde, dat is het ware leven, waar Mijn schepping op gebaseerd is.

Hemels Brood 318

Danken, danken, danken. Dank Mij oprecht in je hart en je hart wordt gezuiverd van al het onreine. Dank, oprechte dank, verjaagt de zelfzucht, verjaagt de hoogmoed. Want dank, oprechte dank uit het hart gaat gepaard met vreugde over het gekregene, gaat gepaard met liefde voor de gever. Dank Mij in je hart oprecht voor alles, voor het kleinste, maar ook voor het onaangenaamste. Want iets kan nog zo onaangenaam voor je zijn, je kunt er verzekerd van zijn dat het evenzogoed Mijn liefde voor jou is. En als je ook daarvoor oprecht en uit het hart Mij kunt danken, dan pas heb je ook op de juiste manier Mijn liefde doorzien en aangenomen en dan zal zij een volledige zegen uitwerken!

Want danken voor het fijne, het goede, kan en doet wel iedereen, maar inzien dat ook het onaangename pure liefde van Mij voor jou is, is heel wat moeilijker, en door Mij uit de grond van je hart ook daar oprecht voor te danken, laat je een waar vertrouwen en begrip van Mijn liefde voor jou zien. Want, zou het liefde zijn als een vader zijn kind de straat over ziet rennen zonder uit te kijken en een vrachtwagen dreigt het te overrijden en de vader grijpt niet zijn kind vliegensvlug beet? Ja, liefde is het als hij het kind snel grijpt en terugtrekt. Ook al komt het dan ten val en schaaft pijnlijk zijn knie. Zou het kind dan niet zeggen, vader, hartelijk dank, mijn pijnlijke knie kunt u niet helpen, u kon mij anders niet helpen, u heeft mij gered, duizendmaal dank. Dank jij, danken jullie, Mij dan ook zo, ook als Ik pijnlijk moet ingrijpen om je voor erger te behoeden.

Hemels Brood 319

Een blij gemoed zie Ik graag bij jullie, eigenlijk het liefst altijd, bij elk type weer. Daarmee bedoel ik, bij alles wat gebeurt. Of het nu leuk is of minder leuk. Ja, Ik begrijp wel dat het bij leuke dingen gemakkelijker is om blij te zijn, dat gaat dan als vanzelf. Maar graag zie Ik ook blijdschap als het wat minder leuk toegaat. Want weet je, alles wat gebeurt is uiteindelijk Mijn genade aan jou en de minder leuke dingen misschien nog wel het meest. Kijk, minder leuke dingen laat Ik toch alleen gebeuren voor iets goeds, om je ergens voor te behoeden, om je iets duidelijk te maken, uit zorg voor jou. Nergens anders voor dan uit zorg voor jou en je naasten. Dus, wat er ook gebeurt, je kunt blij zijn! Want het is Mijn sterke arm om jou heen en dat is toch genoeg om heel blij te zijn?! Zeker, Ik weet dat sommige onaangename situaties je eerder bedrukken dan blij maken en dat je er dan niet direct aan denkt dat het Mijn hulp, Mijn zorg voor jou is. Dan denk je er ook niet steeds aan dat je Mij kunt vragen alles weer tot rust te brengen of te doen wat Ik denk dat voor jou het beste is.

Tja, en dan ben je geruime tijd bedrukt en denkt dat Ik je vergeten ben of dat Ik je niet helpen wil of dat Ik je dit wil aandoen. Nee, Ik ben je niet vergeten en Ik wil je graag helpen en zeker wil Ik je niets onaangenaams aandoen, alleen is soms een onaangename situatie voor ieders bestwil niet te voorkomen. Ik heb er zeker ook begrip voor als het je alles even te veel wordt en je er niet blij mee bent. Maar, het blijft toch altijd Mijn liefde voor jou, hoe dan ook. Daarom zie Ik jullie graag blijmoedig in alle situaties, omdat Ik daarmee dan ook zie dat je Mijn liefde herkent! En dat je weet dat jouw hele leven Mijn liefde is. Dat is toch zeker verblijdend!

Hemels Brood 320

Zoveel Ik kan wend Ik mij tot jullie. Ik kan natuurlijk alles, maar Ik moet jullie in vrijheid laten, daarom zeg Ik, zoveel Ik kan. In allerlei situaties, in allerlei personen, kom Ik bij je, om je te laten weten dat Ik je liefdevolle Vader ben, dat Ik je liefdevolle Vader wil zijn en dat je bij Mij mag komen met alles en alles wat je bezighoudt, dat je bij Mij mag komen als je liefdevolle Vader. Niet als een hoog verheven ver-weg God, maar als een heel zachtmoedige, begripvolle, liefdevolle Vader. Maak Mij toch niet een rechter, een strenge stramme man, gebieder, ongenaakbaar, want dan kun je Mij  niet zien en beleven zoals Ik werkelijk ben: zachtmoedig, vriendelijk, behulpzaam, vol begrip.

Ik ben niet bars, Ik verwacht geen volmaaktheid, Ik verwacht liefde en Ik ben liefde. Al is er bij jou nog weinig of geen liefde, dan nog blijf Ik geduldig en zachtmoedig, dan nog neem Ik je dat niet kwalijk, dan nog blijf Ik zachtmoedig, liefdevol, je Vader. Oordeel niet, oordeel niet jezelf, want daarmee ben je geoordeeld, daarmee roep je de druk van het moeten op. En mijn liefde kan geen dwang zijn, liefde kan nooit dwang zijn, liefde is vrij! Jij bent vrij! Maar maak Mij in je vrijheid geen strenge, dicterende, eisende, dwingende, verre God, dat ben Ik namelijk niet. Ik ben niet ver weg, Ik ben dichtbij, niet streng maar zachtmoedig, niet eisend maar geduldig, vol begrip voor hoe en wie jij bent, vol belangstelling voor hoe en wie jij bent. Jij bent belangrijk voor Mij, je bent Mijn kind en Ik heb jou lief. Werkelijk waar, Ik heb jou lief!  

Hemels Brood 321

Bij degenen die in Mij geloven zijn toch nog veel misvattingen die Ik niet een twee drie kan wegnemen. Als Ik dat zou doen, dan zou Ik de vrijheid belemmeren maar ook het vrije bewustzijn verstoren en daarmee de vrije eigen ontwikkeling. Terwijl juist die vrije eigen ontwikkeling bedoeld is om de mens tot een volkomen liefdevol zelfstandig eigen bewust zijn in opperste goddelijke gelukzaligheid te brengen. Dus Ik kan, wil en zal daar niet ingrijpen. Maar het gebeurt wel, dat mensen elkaar aanspreken op hun misvattingen. En kijk, enerzijds brengt dat, soms wederzijds, soms enkelzijds, ergernis met zich mee, maar anderzijds wordt daarmee iets aangepakt, waar Ik Mij als Schepper, God en Vader afzijdig van houd, terwijl Ik eigenlijk toch weer niet weg ben, want alles, maar dan ook alles ligt in Mijn hand en jullie mensen zijn dan voor elkaar prima instrumenten om toch dat te bereiken wat voor jullie zielenheil zo enorm belangrijk is.

Maar weet je, als je op de juiste manier in jezelf Mij vraagt zal Ik steeds verheldering in je geven, zodanig dat je je aan elkaar niet hoeft te ergeren en dat je toch elkaars instrument tot zielenheil blijft. Want welke misvatting ook, als je in het ware hemelrijk wilt komen zul je, zullen jullie die werkelijk allemaal moeten gaan inzien en opruimen. En zogezegd is het voor ieder een genade van Mij als hij eens door zijn naaste bij de oren gepakt wordt. Is het niet terecht, dan is het een goede oefening in deemoedigheid en dienstbaarheid aan de ander. Bedenk je wel, dat diegene die denkt: bij mij is niets mis, nog de grootste misvatting heeft, want bij jullie allen is nog meer dan genoeg mis. En dit zeg Ik uit overgrote liefde als jullie alleen steeds liefdevolle Vader.

Hemels Brood 322

Recht is krom en krom is recht. Zo ongeveer is Mijn leer verontreinigd, verdraaid geworden. De mens heeft geen idee meer wat hij als richtlijn om te leven kan aanhouden. Zoveel mensen, zoveel meningen en volgens hen ook evenzoveel waarheden. Als je zelf overtuigd bent van je waarheid dan is het waarheid, ook als is het nog zo’n grote misvatting. Maakt het iets uit? Jawel, het maakt wel iets uit, jawel, er is toch maar één waarheid en die ene waarheid ben Ik, jullie Schepper en Ik ben volkomen liefde, pure zuivere, ware liefde. Alles wat met Mij, met Mijn liefde overeenstemt is waarheid. Hoe moeilijk is het, om in de wereld waarin recht krom is en krom recht is, Mij te vinden, om waarheid te vinden. Ja, dat is heel moeilijk. Als je het niet in de wereld zoekt, maar in jezelf, oprecht in jezelf, dan kun je de enige waarheid vinden, daar kun je Mij vinden. Want vind je in jezelf waarheid, ware liefde, dan heb je Mij gevonden, dan heb je ook een juiste richtlijn om vanuit te leven gevonden, een richtlijn om je aan vast te houden. Hoe krom recht dan is in het wereldse of hoe recht ze krom ook maken in het wereldse, als jezelf je leven baseert op de waarheid in jezelf, dan leef je waarlijk recht. En het kromme rechte of het rechte kromme heeft geen effect meer en brengt je niet meer in verwarring.

Probeer niet het kromme recht te buigen in de wereld of te bewijzen dat wat zij zeggen dat recht is, krom is, want het baat je niets. Leef alleen uit jezelf de waarheid die werkelijk in je aanwezig is en ben daarmee een stilzwijgend voorbeeld. Tot iemand je vraagt, spreek dan en vertel waar ook zij de enige waarheid kunnen vinden.

Hemels Brood 323

Hoogmoed blijft het grootste euvel wat tussen Mij en jullie, tussen Mij en jou staat. Ik zie je die hoogmoed meestentijds niet aan. Niet omdat het niet erg is, maar omdat je nog lang niet in staat bent om het af te leggen. Nog geen van jullie is ook maar enigszins in staat om die hoogmoed af te leggen en zich tot de diepste graad te verdeemoedigen. Als Ik je dan naar je hoogmoed zou behandelen, zou er geen licht, geen warmte je ooit meer bereiken. Daarom, Ik zie je niet aan op je hoogmoed, Ik heb je lief.

Dat wil nog niet zeggen dat je hoogmoed geen bepaald effect op je leven heeft of liever gezegd, dat Ik niet een effect van je hoogmoed op je leven toelaat. Want deze hoogmoed, die iedereen nog heeft, brengt ook blindheden met zich mee. Blindheden voor Mijn rijk van waarheid en liefde, blindheden voor jouw afdwalingen, afdwaling van Mijn rijk van waarheid en liefde. En hoewel Ik je niet aanzie op je hoogmoed, kun je in Mijn hemelrijk met nog het kleinste mini-atoom hoogmoed niet komen. En graag gun Ik je dat je daar wél komt! Daarom laat Ik je stapje voor stapje tot inzicht komen. Soms zijn dat wat grotere stappen, maar meestal zijn het kleine stapjes. Want je kunt ook nog maar nauwelijks lopen. Ik ondersteun je veelvuldig, waarvan je je nog maar nauwelijks bewust bent.

En denk nu niet dat dit hier staat voor je buur of wie ook, omdat jij Mijn aanwezigheid in je leven al heel goed beseft, want, juist aan jou zeg Ik dit, aan degenen die denken dat zij Mijn aanwezigheid al heel goed beseffen. Want dat besef wat jij zo groot al schat, is nog minimaal. Daarmee wil Ik je niet te kort doen of verontrusten, alleen een beetje waarschuwen. Want de gedachte dat jij het allemaal al veel beter beseft is op zich al hoogmoedig. Begrijp je wat Ik bedoel?! Ja, zo ligt hoogmoed verborgen op de loer. Wees gerust, Ik blijf er altijd ook nog met grote liefde voor jou en allen.

Hemels Brood 324

Hoe ligt het met de beoordeling van Mij en van mensen, hoe komt het dat die niet steeds overeenstemmen, hoe komt het dat een mens door zijn medemens verkeerd beoordeeld wordt en dan ook nog daarnaar behandeld wordt. Kijk, als de mens iets of iemand beoordeelt, kijkt hij merendeels naar de feiten. De feiten spreken voor zich, de feiten is wat je daadwerkelijk ziet en dus ook het meest relevante om een oordeel, een inschatting op te maken.

Maar zo gaat dat bij Mij niet, Ik kijk namelijk naar het hart, Ik kijk naar wat de beweegredenen in het hart zijn. En de zichtbare feiten doen daar bij Mij niets toe of af, die laat Ik volkomen wat ze zijn. Voor Mij is alleen het hart belangrijk, hoe ziet het er in iemands hart uit.

Nu zijn er mensen die denken dat zij aan de feiten de oorspronkelijke motivatie kunnen aflezen. Kijk, daar gaan zij mank. Want in het uiterlijke schijnbare is zoveel wat niet is wat het lijkt te zijn, zodat het je gemakkelijk tot geheel verkeerde conclusies kan brengen. Het hart is de enige juiste plaats om naar om te zien. Maar niemand van jullie kan zuiver, rechtstreeks in het hart van de ander kijken, alleen Ik heb daar toegang. Alleen via Mij kan eventueel, zo dat nodig is, informatie over de toestand van iemands hart verkregen worden. Aan zijn daden herken je iemands goedheid. Jazeker, maar via Mij herken je dat. Veel mensen die niet met Mij verbonden zijn, zien Mij zelfs nog niet als Ik pal voor hen sta. Vergis je niet en beoordeel niemand dan door Mij. Veroordeel nooit iemand, Ik veroordeel ook nooit iemand. Zoek de liefde te leven en al het andere komt te zijner tijd op zijn plaats van liefde voor jou en voor allen.

Hemels Brood 325

Zachtmoedigheid is de mooiste glans over de velden. Wanneer Mijn zachtmoedigheid zich niet over de mensheid zou spreiden, dan zou het gejammer en geweeklaag zeer groot zijn. Ja, Mijn zachtmoedigheid is enorm. Het moet wel enorm zijn, want het moet alle kwaad van de wereld kunnen omvatten, kunnen oplossen. En dat doet het. Niet van het ene op het andere moment, maar geleidelijk aan. Je mooiste contact met Mij is wanneer je Mijn zachtmoedigheid voelt, direct voelt in de genade die je krijgt om te mogen leven zoals je bent, zonder dat je iets kwalijk genomen wordt.

Toch, verwar Mijn zachtmoedigheid waarbij je mag zijn zoals je bent niet met of je mag blijven zoals je bent. Want je bent er niet mee gebaat te blijven zoals je bent. Laat Ik je voor eeuwig zoals je bent, je zou nooit Mijn hemelrijk bereiken. En juist Mijn hemelrijk gun Ik aan jullie allemaal. Daarom, in Mijn grote genade, Mijn barmhartigheid mag je zijn zoals je bent. Voor jouw overgrote heil en zegen is het beter dat Mijn barmhartige genade je niet laat blijven zoals je bent, maar je begeleidt in een proces van lering naar een volkomen mens, volkomen in waarheid en liefde voor Mij en je naaste. Want eerst dán kun je tot het ware gelukzalige leven komen wat Ik je in grote liefde gun. Daarom is het proces wat jou leert en wat je niet laat blijven zoals je bent, niet een proces van straffen en/of belonen maar een proces wat je inzicht brengt in jezelf en in je werkelijke bestaan.

En zo ga je dan niet blijven zoals je nu bent, maar worden wat je vanaf het oerbegin aan bedoeld bent te zijn. Je mag nú zijn zoals je bent en elke dag zijn zoals je bent en je mag steeds een stapje groeien naar je volkomen zijn van eeuwigheid aan, zoals je bent. Mijn barmhartige genade zorgt ervoor dat je de weg, het proces naar volkomenheid, zonder schade aan je ziel kunt volbrengen. Steeds door Mij gedragen zoals je bent!

Hemels Brood 326

Mijn grote vreugde is het, als je uit liefde voor Mij, in je hart bij Mij komt. Nog meer vreugde is het als je uit liefde je medemens opneemt in je hart en met hem je rijkdom uit Mij deelt, hem geeft van je liefde uit Mij, zonder dat Ik het je vraag, uit eigen beweging, dat is Mijn grootste vreugde. Vreugde heb Ik aan degene die Mijn liefde uit het hart leeft omdat Ik hem daartoe roep, maar degene die die liefde van Mij uit zijn hart uit eigen beweging in de juiste verhouding leeft, is Mij het meest na. Die vraagt Mij niet meer, die laat Mij niet vragen, die staat in directe verbinding met Mij en is Mij eenvoudigweg. Ja, die Mij zo liefheeft dat hij uit eigen beweging de liefde van Mij uit zijn hart leeft, zoals dit van oer af aan bedoeld is, die leeft in Mijn hemelen en is Mij volledig toegedaan.

Maar ga jezelf niet schouwen, ga niet in jezelf vorsen of je zo’n liefde al hebt, of je zo’n liefde al leeft, want dat is ijdel. Als je zo’n liefde leeft vraag je jezelf niet meer af of je Mijn liefde leeft. Je bent dan eenvoudigweg Mijn liefde in alles. Die liefde bereik je niet door steeds in jezelf te kijken of je al zo’n liefde hebt. Zoek eenvoudigweg de liefde te leven uit je hart zonder enig eigenbelang en vraag Mij je daarbij steeds te helpen, te steunen, te sterken.  En hoe meer je je eigenbelang, je wereldbelang, opzij kunt zetten, offers kunt brengen, des te meer gaat de liefde in je groeien, als een genade, niet als een verdienste. Daarom baat het je niet jezelf tot liefde te dwingen en het baat ook niemand een ander tot liefde te dwingen. Zoek onbekommerd het goede te doen zonder eigenbelang en je groei in liefde zal Mij een grote vreugde zijn!

Hemels Brood 327

Laat liefde toch steeds je leidraad zijn in alle waarheid. Met liefde als leidraad kun je nooit verkeerd uitkomen. Onderzoek steeds als iets moeilijk gaat of liefde wel je leidraad is. En zo dat je leidraad is, weet dan dat wat er gebeurt in alle opzichten ook goed is en zoals het gebeurt ook nodig is. Als je hoe dan ook aan liefde vasthoudt, zul je zien dat alle moeilijkheden zich zodanig oplossen, dat de beste situatie voor alles en iedereen overblijft. Maar vaak heb je zelf toch verwachtingen en invullingen gemaakt over het hetgeen gebeurt. Als je verwachtingen dan niet uitkomen, terwijl je wel uit liefde gehandeld hebt, ben je verbaasd en soms ook teleurgesteld. Maar Ik zeg je, ook al handel je volkomen te goedertrouw en naar waarheid in volkomen liefde dan wil dat nog niet zeggen, dat daarmee jouw verwachtingen en invulling overeen komen met Mijn liefde-uitwerking.

Ook bij alles wat je in liefde naar waarheid doet, past het je alleen de uitwerking aan Mij over te laten en niet zelf in te vullen of te verwachten. Dan kun je niet teleurgesteld raken en Mij ook niet voor de voeten lopen. Wat Ik in je hart leg, in alle liefde, doe dat en verwacht zonder eigen invulling daarmee alleen het goede voor iedereen. Daar mag je op vertrouwen! Maar laat de invulling aan Mij over, laat dat maar los in het volste vertrouwen dat alles goed komt! Zoals Ik al vaker gezegd heb, niets gebeurt zonder reden, zonder het juiste doel in liefde en waarheid. Ook datgene wat jij niet begrijpt, niet kunt plaatsen, heeft toch van Mij de juiste plaats gekregen in de grote oneindigheid en heeft daar precies de juiste werking! Wees maar gerust, alles is goed, alles komt goed, voor jou en voor allen. Je zult het zien en begrijpen en Mij dankbaar zijn. 

Hemels Brood 328

Lief mens, als je het moeilijk hebt met jezelf, met je misvattingen, met je daden waarvan je merkt dat ze toch nog niet zo zuiver zijn, toch nog niet zo vol liefde zijn als je wel zou willen, bedenk dan dat Ik toch bij je ben, toch naast je sta, je toch nog net zo veel lief heb als was je een volkomen zuiver in de liefde handelend mens. Bedenk dan, dat ook de aartsvaders allen hun misvattingen en ijdelheid gehad hebben. Ik heb hen even zo sterk lief, Ik heb hen evenzogoed in Mijn heerlijkheid opgenomen, Ik heb hen evenzogoed belangrijke taken ten aanzien van Mijn schepping gegeven. Ieder mens, hoe klein en afgedwaald, is voor Mij belangrijk en voor ieder mens, hoe hij ook is, heb Ik grote liefde en genade. Juist genade, in alle zachtmoedigheid. Weet toch dat je uit Mij groeit, niet uit jezelf, uit Mijn liefde. En Mijn liefde is er altijd, daarmee kun je altijd groeien, altijd.

Zijn je daden nog niet in overeenstemming met Mijn ware zuivere liefde en bemerk je dat, wees dan niet treurig dat je nog niet volkomen liefde bent, wees blij dat je je misvattingen, je nog niet zo zuiver liefdevol handelen hebt mogen bemerken, zodat je tot inzicht kunt komen en daarmee kunt groeien. Dat je het verschil tussen handelen uit jezelf en handelen in overeenstemming met Mijn liefde bemerkt hebt.  Hoe zul je ooit kunnen leren, als je niet tot dat onderscheid gebracht wordt?

Daarom, wees blij, dank Mij en vertrouw erop dat Ik je help groeien, vertrouw erop dat je eens die volkomen liefde zult worden, dat je dan die volkomen liefde zult zijn. Want in Mijn overgrote barmhartige genade kan iedereen uiteindelijk komen tot volmaakte liefde, overeenkomend met Mijn volmaakte liefde. En dat is waar en waarachtig!

Hemels Brood 329

Alles zingt Mijn lof, alles buigt zich naar Mijn liefde, alles is Mijn liefde, niets uitgezonderd. Alles verheugt zich over Mij, over Mijn liefde en die het beseffen juichen het uit! Al het leven juicht en roemt Mij, prijst Mij met lofgezang, want al het ware leven beseft Mij in al zijn waarheid en liefde. Nergens bedruktheid, argwaan, alles vreugde en onbekommerd loven en prijzen. Koud is het waar het leven ontbreekt, waar de liefde ontbreekt, waar de waarheid ontbreekt. Daar kan men niet loven en prijzen, niet juichen voor Mijn liefde. Maar Mijn liefde ontbreekt nooit. Het is daar blindheid waardoor het lijkt dat Mijn liefde ontbreekt. De zon is door de wolken van blindheid aan het oog onttrokken en deze wolken beletten de warmte om de aarde te bereiken en nog is ook dat Mijn liefde waarover toch allen die leven evenzogoed juichen en Mij loven en prijzen omdat zij ten volle beseffen hoe Mijn liefde tot in het oneindige reikt!

O, konden ook al alle mensen die oneindige liefde beseffen, maar hun blindheid is nog zo groot en Ik kan die niet wegnemen zonder hun groei in vrijheid te belemmeren. Half-blinden begrijp dit. Het komt alles waarlijk goed. Alle blindheid zal zich oplossen en het zicht zal voor iedereen volkomen helder zijn. Maar alles op zijn tijd en alles op zijn plaats. Denk je dat Mijn oneindig grote liefde ook maar 1 schaapje van Mijn grote kudde verloren laat gaan? Dan zou zij toch de overgrote oneindige liefde niet zijn, wat zij heus waarlijk wel is.

Daarom, verheug je met de engelen op het leven in alle waarheid en liefde. Geef je over aan de blijdschap over Mijn eeuwige liefde en laat je blindheid voor wat het is. Op z’n tijd zul ook jij alles naar waarheid zien en begrijpen, alles is liefde!

Hemels Brood 330

Vergeven, honderden malen vergeven. Op grond waarvan zul je vergeven en wanneer? Ja, vergeven is gemakkelijker gezegd dan in het hart werkelijk gedaan. Komt niet vaak toch de herinnering aan de pijn weer boven? Een teken dat toch nog niet alles is verdwenen. Vergeven, honderden malen vergeven op grond van liefde. Want alleen liefde geeft genoeg kracht en ruimte om werkelijk ten diepste te vergeven. Natuurlijk is het het beste om onmiddellijk te vergeven, om altijd lief te hebben, zodat nooit iets kwalijk genomen wordt en er nooit iets te vergeven is. Als je dat al kunt ben je een gezegend en begenadigd mens.

Maar schaam je niet als je dat nog niet kunt. Als je niet onmiddellijk kunt vergeven, als je nog niet zo veel liefde hebt dat je zelfs niemand iets kwalijk neemt. Wanneer zul je dan iemand vergeven? Als jij er aan toe bent. Als je zover bent dat je alle liefde die daarvoor nodig is ook kunt voelen, ook in je kunt opnemen. Ik zeg niet, dat het niet belangrijk is om te vergeven, zeker wel, want het doet jou eerder goed om te vergeven dan om niet te vergeven. Maar, jezelf dwingen te vergeven heeft enkele zin en doet je al helemaal niet goed, is zelfs erger omdat je dan in de waan kunt komen dat je iemand vergeven hebt, terwijl dat ten diepste misschien nog niet zo is.

Vergeven is gebaseerd op liefde en pas als je die liefde in je kunt toelaten, die liefde kunt voelen, kun je op de juiste manier diep in jezelf vergeven en dan heb je ook werkelijk vergeven! Kijk, dat is dan een stukje hemel wat je daarmee voor jezelf hebt verworven. Niet als verdienste maar als een eigen zelfstandig zijn in ware liefde. Want Ik kan wel alles en iedereen vergeven, maar dat jij het zelf ook kunt, daar gaat het dan om.

Hemels Brood 331

Rijk. Jullie zijn rijk. Want je kunt in je hart naar Mij en alle liefde die Ik voor jullie heb voelen. Met die liefde kun je zo veel goeds doen. Je bent rijk! Maar, leef je er ook naar? Deel je ook aan iedereen uit van je rijkdom? Deel je op de juiste manier uit van je rijkdom? Niet dwingend, maar zachtmoedig gevend, begripvol gevend, bemoedigend gevend, vrijblijvend gevend. Erop lettend dat niemand te kort komt maar ook erop lettend dat je niemand overweldigd of uit zijn eigen vermogen haalt door hem te veel te geven wat hij ‘nog’ niet kan aannemen. Wees blij, want je hebt Mij in je hart, je kunt Mij vinden in je hart!  Altijd, nooit hoef je gebrek aan Mij te hebben. Je kunt gebrek hebben aan geld, aan vrienden, aan eten, aan werk, aan aandacht of aan wat ook, aan Mij heb je geen gebrek. En daarmee heb je het ware leven.

Hoe zul je dan al de andere gebreken dragen? Met Mij. Want in werkelijkheid is elk gebrek een geestelijk gebrek, wat in het samengaan met Mij uit liefde in alle vrijheid wordt opgelost, wordt omgezet in de ware geestelijke levensrijkdom. Dragen en vertrouwen in blijdschap, dat vasthouden is niet steeds even gemakkelijk. Laat je onvermogen maar los, Ik ben je vermogen, je rijkdom! Maar, ook jij bent Mijn vermogen, Mijn rijkdom en Ik verheug Mij in jou, Ik verheug Mij omdat Ik in jou mag zijn, Ik verheug Mij dat je naar Mij zoekt in je hart, dat je Mij vraagt en Ik verheug Mij erop dat je bereid bent naar Mij te luisteren, Ik verheug Mij erop dat jij Mijn liefde aanneemt, Mijn rijkdom aanneemt, jij, Mijn Rijkdom!

Hemels Brood 332

De goede wil van de mens is voor Mij al heel belangrijk. Is het voor jou nog moeilijk om in alles Mijn liefdevolle wil te vinden, Mijn liefdevolle wil te doen, dan is het voor Mij al heel veel als je van goede wil bent. Er is in de wereld, nu, zoveel verleiding en zoveel afdwaling, Mijn woord is zover weggezakt in het geheugen van de mens en daarmee zover weggeraakt in het handelen van de mens, dat het al heel veel is als iemand oprecht van goede wil is. Al diegenen kom Ik haastig tegemoet. Wordt daarom niet vertwijfeld als de één zegt: dit is de waarheid, zo zit het leven in elkaar of als een ander zegt, nee, zo zit het leven in elkaar. Want zo gaat dat bij Mij niet.

Ik verwacht van niemand dat hij precies weet hoe het leven in elkaar zit. Dat hij precies weet, wat om hem heen is of gebeurt of het goed is of niet of het waar is of niet. En nog minder verwacht Ik dan, dat mensen elkaar gaan vertellen hoe het nou wel of niet is en hoe zij nou wel of niet moeten handelen. Niet elkaar beleren maar liefhebben is wat Ik graag zie. Elkaar liefhebben in alle nederigheid. Niet naar elkaar luisterend, maar naar Mij luisterend. Naar Mijn liefdevolle raad in je hart luisterend en zo je dat wilt dan ook daar naar handelend. Daarmee doe je elkaar het meeste goed en daarmee doe je Mij het meeste goed. Als je zo van goede wil bent, dan heeft je handelen al uit Mij een goede strekking gekregen, dan zal je handelen uit dat goede willen ook goeds voortbrengen, al goede vrucht dragen.

Hemels Brood 333

Op welke wijze wil jij vandaag je dag doorbrengen? Wil je hem zelf invullen of wil je misschien dat Ik je dag invul? Als je zelf  je dag zou invullen, hoe doe je dat dan? Bedenk je dan vooruit precies wat je gaat doen, wanneer je het gaat doen en waarom je het gaat doen? En als je dat zo gedaan hebt en je kijkt aan het eind van de dag terug, is alles dan zo gegaan als jij gewild en gepland hebt? Nee, zeg je, meestal niet. Meestal gebeuren er tussentijds allerlei onverwachte dingen of wat je wel verwachtte, gebeurt niet. De leverancier komt niet opdagen, een ruit springt kapot, je auto wil niet starten en noem maar op. En steeds moet je iets nieuws bedenken om wat je van plan was nog te kunnen volbrengen. Zo lijkt het wel of je net zo goed geen plan voor de dag kunt maken, want het loopt toch vaak heel anders dan je bedoeling was. Maar hoe kun je dan op een juiste manier met alles omgaan? Kijk dan eens, hoe bouw je je dag op, alleen vanuit je eigen denken, je eigen willen of ook met Mij? Je vraagt misschien ‘s morgens wel een zegen voor je dag, maar vind je aan het eind van de dag die zegen ook terug? Want wat vind jij zegen? Dat je dag verloopt zoals gepland? Ja, soms kan Ik Mijn zegen op die manier geven, maar vaker niet. Vaker geef Ik je Mijn zegen op hele andere manieren dan jij verwacht. En dan gaat ook je dag er heel anders uitzien dan jij verwacht, dan jij gepland hebt.

Durf je ook eens in jezelf naar Mij toe te komen en je dag niet te plannen, niet zelf te plannen, maar eens helemaal aan Mij over te laten. Ik zeg niet dat je dag er dan heel anders gaat uitzien. Wel zeg Ik dat je dag dan heel anders gaat voelen. Want als je je dag aan Mij overlaat, weet je ook dat wat er op zo’n dag ook gebeurt, Ik er bij ben, Ik er bij betrokken ben en als je weet dat Ik in alle vrijheid alleen liefde ben, dan weet je ook hoe goed je dag dan wordt. Doe dan eens één stapje verder en zie je dag eens geestelijk, zie je dag eens als je geestelijke besef, je geestelijk besef van leven. Als Ik dan vraag je dag aan Mij over te laten, kun je dan ook je geestelijke dag aan Mij overlaten? Ook daar niet zelf invullen, niet zelf plannen, maar aan Mij overlaten? Want elke dag is Mijn dag, elke dag is onze dag, zodra je bij Mij komt en Mij je dag geeft om die met Mijn volle liefde voor jou in te vullen, met liefde te vullen. Als je je dag met Mij invult, zal hij misschien niet veel anders zijn dan andere dagen, uiterlijk gezien, maar van het verloop van een dag zonder Mij zul je de dingen die gebeuren zonder enig onderling verband ervaren, terwijl je van de dingen die gebeuren op een dag die je door Mij laat invullen, altijd weet dat zij Mijn liefde ten grondslag hebben. Is het niet zo dat dit laatste je innerlijk vrede brengt, terwijl het eerste je onrustig laat zoeken naar waar het mis ging en waarom en hoe je het beter had kunnen doen. In het eerste geval draag jij, in het tweede geval draag Ik. Voor Mij weegt het niets, zou je dan toch niet liever voortaan je dag met Mij gaan?! Door Mij laten invullen?!

Hemels Brood 334

Omgedraaide wereld, het is een doorgedraaide, omgedraaide wereld. Veel staat op zijn kop, veel staat anders dan het van Mijn liefde uit, in Mijn ordening van liefde, bedoeld is te staan. Mensen die werkelijk niets weten van Mijn liefde, van Mijn ordening van liefde, hebben belangrijke posities in de samenleving, alsof zij daarvoor volkomen geschikt zijn. Ja, werelds gezien zijn zij daarvoor volkomen geschikt, maar de uitwerking van hun daden is dan ook volkomen werelds, opgebouwd vanuit het verstandelijke denken. Deze mensen zijn, zoals heel veel mensen, er volkomen van overtuigd dat zij de juiste en beste eigenschappen bezitten, de beste kennis en vaardigheden bezitten, om zo’n positie te hebben. En vanuit de positie die zij zo hebben, besturen zij veel op de wereldse manier, wat een verstrekkende werking heeft.

Als Ik er niet bij zou zijn met Mijn liefde en erbarmen, zou het eind zoek zijn. Maar weet dat Ik er nog steeds ook ben en dat Mijn ordening van liefde nog steeds boven alles staat. Niet autoritair gezien, maar dienstbaar gezien. En deze liefdevolle dienstbaarheid van Mij strekt zich eindeloos ver uit, vele malen verder dan welke wereldse machthebber ook. Want al die dingen hebben hun tijd en plaats van Mij gekregen in de schepping en al die dingen worden door Mij toegelaten, in de juiste verhouding zo ingepast in Mijn ordening van liefde, dat zij uiteindelijk in die liefde slechts alles en iedereen dienstbaar is. De tijd van niet-liefde is afgemeten, is zo door Mij toegelaten dat het toch uiteindelijk de mens in liefde dient. Kun je dat vatten? Dan kun je ook vatten dat niets zonder liefde is, zelfs de ergste tiran niet. Ik maak alles goed, Ik heb alles goed gemaakt. Dat mag je beseffen, dat in jou en in alles en allen altijd nog Mijn liefde het laatste woord heeft!

Hemels Brood 335

Niets voor jezelf nemen. Hoe moeilijk is het om niets voor jezelf te nemen, om af te wachten wat je krijgt, om niet zelf iets te willen en daar naar te streven. Hoe gewoon is het in de samenleving om iets voor jezelf te nemen, iets voor jezelf te willen. Je wordt er wel toe gedwongen, als je niet voor jezelf opkomt, word je onder de voet gelopen. Je moet dus wel goed weten wat je zelf wilt en daar voor gaan. Zo word je van kleins af aan precies het omgekeerde geleerd dan eigenlijk zou moeten. Zo wordt je in de samenleving geleerd voor het jouwe op te komen en het jouwe na te streven in plaats van het jouwe los te laten, Mij te laten en op Mij te vertrouwen en er voor de ander te zijn, de ander zijn welzijn na te streven.

Omdat allen dat van jongs af aan geleerd krijgen en zo doen, sta je er wel zo ongeveer alleen voor, als je tot het besef komt, dat het eigenlijk net andersom zou moeten. Dan lijkt het schier onmogelijk om je eigen streven los te laten en er op te vertrouwen dat je krijgt wat je toekomt, zonder dat jij er naar hoeft te streven. Weet je hoe het komt dat dit zo moeilijk is? Omdat je eigenlijk verwacht, dat de zorg voor jou van de mensen om je heen zou moeten komen en je ziet dat zij het allemaal al veel te druk hebben om zich hoe dan ook met iets voor jou bezig te houden, er zelfs niet aan denken dat zorg voor jou nodig zou zijn of je moest er om vragen en dat is niet werkelijk zorg voor jezelf loslaten. Maar in werkelijkheid ben Ik degene die voor jou zorgt, als je je eigen zorg loslaat en je zorg naar je medemens keert. En Ik heb geen mens, geen bekering van mensen om je heen nodig om voor jou te zorgen. Ik kan heel goed voor jou en iedereen zorgen. Als jij dan tot de ontdekking komt dat geven belangrijker is dan nemen, dat liefde voor je naaste en loslaten van zorg over jezelf de beste levenshouding is, denk dan niet dat dat alleen lukt als ook je medemensen zo denken en gaan leven. Verwacht dan niet dat de zorg voor jou dan van je medemens moet komen. Verwacht de zorg voor jou dan van Mij. En Ik zal je meer dan uitstekend verzorgen!

Hemels Brood 336

Bijeenkomen. In Mijn Naam bijeenkomen, daar ben Ik bij. Wie zich in Mijn Naam verzamelen mogen er op vertrouwen dat Ik hun samenkomst zegen, zegen en bijwoon, merkbaar bijwoon. Met Mijn aanwezigheid wil zeggen, met Mijn liefde. Zo ben Ik er ook voelbaar als liefde, rust en vrede. Zodat wat daar gezegd wordt, ook ten diepste Mijn woord is, waarnaar je je dan gezamenlijk kunt richten. Zo’n samenkomst geeft ook innerlijk de vreugde van Mijn aanwezigheid en bemoedigt en bekrachtigt dan ook voor de komende tijd, voedt en steunt de mens die naar Mijn Woord, naar Mijn evangelie wil leven, wat in de huidige samenleving niet bepaald gemakkelijk is. Daarom, kom gerust in Mijn Naam samen en verheug je met elkaar in Mijn Naam, in Mijn woord van Liefde en waarheid. Getuig elkaar van Mijn liefde en voel Mijn aanwezigheid. Maar, leg elkaar nooit iets op, bepaal voor elkaar nooit hoe te handelen. Bepaal voor elkaar nooit wat wel of niet goed is en wijs elkaar daarop nooit af. Wat van Mij uit in het hart komt mag gezegd worden, maar nooit opdringend en nooit opleggend. Zie toe dat jullie elkaar in vrijheid laten. Want in Mijn naam samenkomen is in ware liefde en volkomen vrijheid samenkomen om met elkaar de zekerheid van Mijn bestaan in en door jezelf te bevestigen. En wie zo samenkomen, zullen Mij ook daadwerkelijk ervaren!

Hemels Brood 337

Hoe ben jij vorm gegeven? Wat is dan eigenlijk jouw vorm? Zoals je er uit ziet? Alles heeft zijn vorm van Mij gekregen, maar die vorm is niet eerst het uiterlijk. Alhoewel ook de uiterlijke vorm door Mij gegeven is, gaat het in eerste instantie om de innerlijke vorm die Ik de mens gegeven heb. En wat is dan die vorm als het niet de buitenkant is? Die vorm is dat wat de mens in zijn handelen, in zijn levenswandel, mens maakt. Die vorm is voor jou hoe je bent, met je talenten, met je mogelijkheden en je onmogelijkheden, zo heb Ik je vorm gegeven. En hoe je daarmee tot uitdrukking komt, maakt je vorm zichtbaar, zichtbaar in je doen en laten en daarna ook zichtbaar in hoe je er uit ziet.

Er zijn twee vormen: de menselijke vorm en de Goddelijke vorm. Daarmee bedoel Ik: er is wat de mens vorm geeft en wat Ik vorm geef. En dat tezamen komt in het uiterlijke, het natuurlijke tot uitdrukking. Ik heb je je vorm gegeven, maar ook de vrijheid om die vorm aan te nemen of een eigen vorm aan te nemen. In je kern is je enige ware vorm uit Mij volledig aanwezig. Maar dat wil nog niet zeggen dat je die volledige vorm, die aan Mij gelijk is, ook hebt aangenomen. Je hebt de vrije keus en de mogelijkheid jezelf vrij te vormen, al dan niet overeenkomstig de vorm die Ik je gegeven heb. De vorm die Ik je gegeven heb, is de enige ware levensvorm. Maar Ik heb je die zo gegeven, dat je zelf kunt ontdekken dat dat werkelijk de enige ware levensvorm is. Vroeg of laat zul je dat ook ontdekken. Waarom heb Ik je die vorm dan niet gelijk als volkomen eigen vorm gegeven? En waarom moet je die zelf ontdekken, zelf aannemen. Omdat het pas dan je eigen vorm is, als je hem zelf ontdekt, zelf verworven hebt als je eigen vorm en zo zelf uit eigen vrije wil hebt aangenomen. Want alleen dan kun je met die enige ware levensvorm een vrij eigen bewust leven zijn. Nu rest nog de vraag, hoe ontdek je die volkomen van Mij gekregen vorm? Kijk, daar is jouw leven op ingericht, daarom gebeurt in jouw leven alles zoals het gebeurt, opdat je de in jou gekregen enige ware levensvorm uit Mij ontdekt en vrijwillig aanneemt.

Hemels Brood 338

Neem Mijn liefde aan, het is voor jou heel belangrijk, dat je Mijn liefde aanneemt. Zie het zo, iemand wil jou een cadeautje geven, hij strekt zijn arm uit met het cadeautje. Nu kan hij het jou pas geven als jij jouw arm uitstrekt en het van hem aanneemt. Zo kan Ik je Mijn liefde ook pas voelbaar geven, als je het aanneemt. En met voelbaar bedoel Ik, dat het voor jou dan duidelijk te ervaren wordt. Liefde aannemen van Mij wil zeggen, dat je tot het inzicht komt dat Ik je lief heb, dat je van Mij gelooft, aanneemt, dat Ik je liefheb, dat alles wat om je heen gebeurt, dat alles wat met jou gebeurt, hoe dan ook Mijn liefde is, Ik ben alleen liefde. Alle nare onprettige gebeurtenissen kun je misschien niet zien als liefde: als mensen elkaar de koppen inslaan, wat is daar liefde aan? Hoe kan dat ook Mijn liefde zijn? Heb je er wel eens aan gedacht dat dit toelaten uit liefde gebeurt? Ja, zeg je dan, hoe kan dat nou liefde zijn, het toestaan dat mensen elkaar pijn doen?

Weet je, als Ik zoiets toelaat, dan weet Ik dat het ergens uiteindelijk een dusdanig inzicht voor de ziel brengt, zodat zij dichter bij de liefde komt, dichter bij Mijn liefde komt. Is dat dan geen liefde, als Ik dat dan laat gebeuren, zodat beide zielen er voor het ware leven op winnen? Zou Ik het dan niet moeten toestaan, waarmee hun ziel verder van Mijn genade verwijderd blijft en verder van Mijn liefde? Nee, Ik weet en zie vanuit Mijn grote liefde bij alle mensen wanneer iets zo of zo beter gebeuren kan. Hoe dat dan zijn uitwerking ten gunste van die mens heeft, kan Ik je hier niet uitleggen zonder je ware levensvorm te belemmeren. En dat zou alweer geen liefde zijn, dus laat Ik dat voor een later tijdstip. Maar je zult het zeker eens gaan zien en geloven dat Ik in alles werkelijk liefde ben. Ook in het onaangename zit Mijn liefde voor jou en voor iedereen.

Hemels Brood 339

Als donderslag bij heldere hemel, zo kan iets plotseling gebeuren wat je niet verwacht. Alles gaat zijn gangetje en opeens gebeurt er iets wat je onaangenaam verrast. Zoiets waarvan je zegt, dat mij dat nu moet overkomen, dat had ik nooit verwacht. Maar kun je dat zeggen, dat iets jou nooit zou gebeuren? Heb jij alles in je leven dan zo in de hand, dat je precies kunt weten wat je wel en wat je niet zal overkomen of heb je misschien gedacht dat jij kunt weten wat je wel en wat je niet zal overkomen? Hoe kan het dan dat iets je overkomt wat je niet verwacht hebt en wat je ook niet graag hebt? Dat heeft te maken met de mate waarin je het ware leven uit Mij al begrijpt en leeft en in hoeverre je nog het wereldse, je eigen “leven” nastreeft. Want in die mate waarin je het ware leven uit Mij begrijpt en leeft heb je ook zicht op jouw leven en inzicht van handelen, zodat je in dat opzicht niets onverwachts gebeurt. Maar voor het deel waarvoor je nog uit het wereldse begrip handelt, voor dat deel ben je als het ware blind ten aanzien van het ware leven en alles wat daarmee samenhangt. Voor dat deel laat Ik dan ook situaties ontstaan, die je bewust maken van de wereldse instelling die je deels nog hebt. Eigenlijk om je geestelijke inzicht in het ware leven uit Mij te vergroten, te verruimen, gebeurt iets onverwachts.

Niet alleen wat er gebeurt, maar ook het onverwachtse ervan zet je aan tot dieper onderzoeken van de geestelijke waarden van het leven, tot een dieper contact met Mij, om de zin van de gebeurtenis te vinden en om de oplossing te vinden of de beste manier om er mee om te gaan. Het onverwachte karakter van de gebeurtenis heeft ook nog te maken met het wereldse streven wat je nog hebt. Want de opening voor zulke gebeurtenissen ligt in het wereldse. De opening, die de tegenkant benut om je verder bij Mij vandaan te trekken, als dat mogelijk zou zijn, wat niet mogelijk is, omdat Ik die gebeurtenissen wel toelaat, maar dan altijd nog zó toelaat, dat het je niet verder bij Mij vandaan haalt, maar juist dichter bij Mij brengt. De tegenkant kan niet anders dan zich daarnaar voegen, ook al heeft hij een zekere vrijheid, die hem wel mogelijk maakt om van jouw zwakke kanten gebruik te maken, voor zijn glorie en vermaak, maar je niet kan schaden en juist zijn genoegen aan jouw zwakte ontneemt hem een stukje van zijn kracht, zodat ook hij in liefde naar Mij groeit. En zo is met zulke gebeurtenissen uiteindelijk heel veel gewonnen voor het ware leven, voor jullie allemaal!

Hemels Brood 340

Gewoon, Ik ben gewoon. Ik wil gewoon naast je staan, Ik ben geen elite waar je naar op moet kijken, Ik verwacht ook van jou niet dat je elite bent, dat je statig bent, plechtig eerbiedig. Je kunt gewoon zijn, gewoon jezelf zijn, je mag je aan Mij laten zien zoals je bent. Sterker nog, Ik heb je het liefst als je je Mij laat zien zoals je bent, zoals je voelt en zoals je denkt. Want alleen dán kunnen we eerlijk en in volle liefde met elkaar praten. Wat heb Ik eraan als je je anders voordoet als je bent, voelt of denkt, terwijl Ik dat alles wat in je is, wat je in je voelt en denkt toch weet. Heeft het dan zin om je anders voor te doen, denk je? En dan, als je met Mij wilt praten, wat Ik heel graag met je doe, hoe kunnen we dan eerlijk en oprecht praten, als je je anders voor doet, Mij plechtig eerbiedig nadert, maar op een afstand blijft staan? Hoe overbruggen we dan die afstand om tot een fijn gesprek te komen? En als je Mij niet alles zegt wat je bezighoudt of het wat verdraait, hoe kan ons gesprek dan zinvol zijn? Ik wil je echt niet als een statig eerbiedig buigende zogenaamde aanbidder op afstand. Graag wil Ik je gewoon dichtbij, zonder poespas of mooie woorden, zonder statige manieren. Zoals ware vrienden met elkaar omgaan, elkaar vertrouwend en elkaar hun diepste innerlijke voelen en denken toevertrouwend, zo wil Ik graag met jou zijn, gewoon. Wil jij dat ook? Kun je dat wel van Mij aannemen,  dat Ik in Mijn liefde voor jou het liefst gewoon naast je sta en met je praat, in je hart met je praat, alsof Ik naast je sta? Probeer het eens en kom eens in je hart naar Mij, voel eens in je hart en luister daar eens naar Mij. Leg Mij daar maar voor wat je bezig houdt en luister dan eens in je hart naar Mij. Ik ben echt niet statig en ver weg, Ik ben vlak bij in je hart, nu!

Hemels Brood 341

Morgen der verrijzenis. De opstanding uit het vlees. Het afleggen van alles wat geen liefde is en volkomen ware zuivere liefde worden. Dat is op aarde het proces wat ieder mens doormaakt. De morgen is het eerste ontstaan van besef dat het leven op aarde niet puur toeval is, niet zomaar uit een dom aanwezige kracht ontstaan is. De morgen is het begin van het besef dat je als mens bent geschapen en op deze aarde bent geplaatst met een bedoeling en niet zomaar uit een kracht leeft maar uit liefde. Er zijn bij de mensen zoveel verschillende ideeën en opvattingen over hun bestaan, over hoe de mens op aarde gekomen is, over wat het leven is, over het wel of niet verder leven na de lichamelijke dood, over de kracht waaruit de mens leeft en ga zo maar door. En al die verschillende gedachtegangen maken het de goedwillende mens moeilijk om bij zichzelf te vinden wat waarheid is en wat niet, want waar is een bewijs, een bewijs van Mijn bestaan. Een bewijs waarmee je bij alle mensen voor de dag kunt komen, zodat niemand meer anders kan denken dan het bewijs heeft aangetoond. Waarmee dan alle mensen het ook in een keer met elkaar eens zijn en er daarover geen verschillen en mistoestanden zijn. Zou het niet gemakkelijk zijn, als Ik aan jullie een volkomen vaststaand bewijs gaf van Mijn bestaan, hoe Ik besta en precies hoe jullie daaruit bestaan, dat is wat je denkt. Kijk en dat is nou net niet hoe het is. Want zodra Ik op die manier een bewijs geef, een bewijs waar niemand om heen kan, is ook de vrijheid van jullie mensen weg. En die is juist zo belangrijk voor je. Want juist door die vrijheid kun je het ware leven als een zelfstandig zijn in jezelf voelen. Maar, Ik laat jullie echt niet zo maar modderen. Ik heb in de wijze waarop jullie op aarde zijn echt heel veel mogelijkheden gegeven waarmee je Mij kunt ontdekken en in jezelf kunt weten dat Ik besta en wat jouw bestaan is. Dat is niet direct gemakkelijk, maar wel het meest zaligmakend.