Hemels Brood 3070 t/m 3100

Hemels Brood 3070

Als je iemand iets wilt zeggen, zeg dan alleen iets wat de ander ten goede komt, in geestelijk opzicht. Zeg dan alleen iets wat die ander helpt te groeien naar ware liefde uit eigen vrije keus in al zijn handelen. Zeg dan niet iets uit eigenbelang, uit boosheid, uit teleurstelling. Laat wat je zegt geen verwijt zijn. Als iemand je iets te kort heeft gedaan en je wilt hem dat laten inzien, laat dat dan alleen zijn, omdat je diegene wilt helpen naar een beter zelf-inzicht voor hem, ter verbetering van diegene voor zijn bestaan en voor zijn groei naar eeuwig waar gelukzalig leven.

Als iemand je iets te kort heeft gedaan, maak hem dan geen verwijten, om je er zelf beter door te gaan voelen. Probeer hem zijn handelen in jouw nadeel, niet duidelijk te maken voor jezelf, om een excuus te krijgen, om gelijk te krijgen, om terug gewaardeerd te worden, zoals jij vindt dat hoort. Als je iemand iets zegt, let dan op wat je motivatie is. Laat je motivatie zorg om de dwaling van de ander zijn, laat je motivatie liefde voor de ander zijn, laat die motivatie gevoed worden door verdraagzaamheid, vergeving en zachtmoedigheid. Reageer niet als je nog boosheid, verwijt, ongenoegen, teleurstelling e.d. in je voelt, in je bemerkt. Want al is je intentie dan nog zo goed bedoeld, met in je bedoeling het welzijn van de ander, dan zullen die ondergrondse boosheid, verwijt, ongenoegen, teleurstelling e.d. toch ook een uitwerking hebben.

Soms kan het lang duren voordat je een situatie in ware liefde kunt benaderen. Zo is het ook omgekeerd, soms kan het lang duren voordat iemand zijn misvatting over jou kan inzien. Ik heb jullie allen in Mijn grote liefde leven gegeven, tijd gegeven en jullie allen hebben Mijn zorg in alles, heel je leven. Kom dan bij Mij wie bedrukt is en tekort gedaan is en laat Mij je helen tot die ware liefde, die jullie allen uit Mij zijn!

Hemels Brood 3071

Alles ten spijt maakt de mens vaak zijn eigen keuzes, zonder in zich eerst naar Mijn advies te luisteren. Voor Mij hoeft dat niet, maar voor hemzelf zou het een wereld van verschil kunnen betekenen. Want de eigen keus van de mens kan een heel andere uitwerking geven, dan de mens ermee wilde bereiken.

Niet iedere keus van de mens heeft een terugkoppeling met Mij nodig. Als iemand uit volle onbaatzuchtige liefde een keus maakt, dan is die keus door Mij gezegend en gedragen. Dan is daar geen advies van Mij meer bij nodig, want volkomen ware liefde is gelijk aan Mijn wil. Maar veelal maakt de mens niet zijn keus uit volmaakte onbaatzuchtige liefde, dan is er geen overeenkomst met Mijn wil en staat die keus geheel op zich en heeft dan ook zijn uitwerking op zich. Juist de liefde houdt de richting vast. Alle afdwaling van liefde geeft de richting vrij en in de samenleving zwalkt die keuze dan mede afhankelijk van wat er in de samenleving gebeurt en ook afwijkend is van ware belangeloze liefde. Terwijl de keuzen uit liefde hun doel, hun richting behouden en ook niet afhankelijk worden van wat er in de samenleving gebeurt.

Maar in ieder mens blijft altijd nog de mogelijkheid behouden om naar Mijn advies te komen luisteren en nieuw advies te vragen, om gevolgen van eerder gemaakte eigen keuzen te herstellen naar keuzen uit ware onbaatzuchtige liefde en de resultaten zullen dan naar verwachting zijn!

Hemels Brood 3072

Alle kracht is Mijn kracht, de ware levenskracht in alles is Mijn levenskracht, waarmee alles is en leeft. Kracht waarmee alles gebeuren kan. Waarmee ieder mens leeft en zijn vrije keuzen maakt. Die kracht is Mijn liefde, onbaatzuchtig, zonder voorwaarden ten dienste gesteld aan de mens, aan leven voor iedereen. Vrij.

Daarover zijn zoveel meningen en de mens heeft zich daarover zoveel gedacht, zoveel verschillende invullingen aan gegeven en toch nog steeds niet werkelijk in zichzelf begrepen. Steeds slaat bij de mens de balans om naar hemzelf, naar zijn eigen ego, zijn eigen belang, tot in het kleinste. En dat houdt het ware besef, het juiste inzicht vertroebeld. Hoe komt het dat mensen weten, dat zij met elkaar de aarde vervuilen, haar voor bewoning steeds meer onmogelijk maken, door haar voor eigenbelang uit te putten aan natuurlijke levensmiddelen voor de mens en daar weinig of niets aan doen? Omdat iedereen vooral voor en aan zichzelf denkt, het geheel niet ziet als ook een verantwoordelijkheid voor de individu in zijn persoonlijke omgeving. Er worden leiders gekozen op grond van hun beweringen, wat zij zullen bewerken. Maar na hun verkiezing komt het daar niet van. De kiezer is bedrogen.

De mens begrijpt niet, dat hij zelf iets kan doen, zelf kan zorgen tot de juiste opvattingen te komen in ware liefde. Want als allen hun persoonlijke leven naar ware liefde gaan leiden en alle voorwaarden voor eigen welzijn en eigen belang loslaten, dan wordt het gezamenlijke geheel ook liefde, ook waarheid en is er genoeg voor alle mensen voor vele eeuwen. Laat Mijn liefde je leiden in alles!

Hemels Brood 3073

Ik zegen in liefde alles wat in liefde ontstaat bij de mens. Deze zegen geeft een kracht waardoor het kleinste kan uitgroeien tot het grootste. Maar zodra de liefde verdwijnt, verdwijnt ook de zegen. Zo zijn er mensen die in liefde kleine werken beginnen en dit zien uitgroeien tot een groot geheel. Maar op een zeker moment laten zij de liefde los, worden zij gegrepen door macht of door de roem, die het grote hen door anderen gegeven wordt en wijken zij af van de liefde waaruit zij hun werken eerst begonnen. In de neergaande lijn van hun grote resultaten begrijpen zij niet wat er mis is gegaan, waardoor hun grootse werk tot niets aan het terugvallen is.

Het is niet Mijn straf om hun afdwaling van liefde, het is hun afdwaling die de zegen heeft stop gezet, waardoor hun kracht niet meer toereikend is. Dit is een proces wat zoveel bij de mens gebeurt. In het kleine, bij mensen persoonlijk, maar ook in het grotere, bij een volk of bij meerdere volken, die zich verenigd hebben. En zo gebeurt het ook met de wereldbevolking. In het klein wordt de mens steeds opnieuw op de feiten gewezen op allerlei manieren. In het groot worden regeringen op de feiten gewezen.

Maar veelal komt de mens niet tot herstel van de liefde. Herstel van strategie, herstel van planopbouw, herstel van uitvoering, herstel van wat ze maar kunnen bedenken, maar aan herstel van liefde komt de mens nauwelijks of niet toe. Dat is nu net het enige en belangrijkste herstel om het met elkaar weer helemaal op orde te kunnen brengen en het voor iedereen aan niets te laten ontbreken. Onthoud het toch altijd heel goed, alles uit liefde heeft Mijn zegen en daaruit komt al het goede voor alle mensen tot het grootste voort. Verlies de liefde, verlies alles, win aan liefde, win alles!

Hemels Brood 3074

Het ware laat alleen het ware toe in je leven. Wijk nergens van het ware af. Want aan het ware kan Ik Mijn zegen geven, aan het onware niet. Hoe een situatie ook is, zorg altijd dat je bij het ware blijft, in eerlijkheid en oprechtheid. Want in Mijn hemel is alleen waarheid en elke onwaarheid wordt daar niet toegelaten.

Dus als je gewend bent om zo nu en dan af te wijken van waarheid, om jou bekende redenen, dan zeg Ik nu tegen je, stop daar mee, want het weerhoudt je verdere groei in het hemelse. Het hemelse is toch waar je bedoeld bent te komen. Waar jullie allen bedoeld zijn te komen. Maar wie nog met het kleinste beetje onwaarheid zijn weg denkt te kunnen gaan, die heeft het mis. Want de weg tot volkomen waar leven kan niet anders dan alleen in waarheid gevolgd worden. Waarheid en onwaarheid gaan niet tezamen en wie niet tegen de waarheid kan, die zal daar nog in te leren hebben.

Zie toe dat je de waarheid niet voor eigenbelang, eigen voordeel gebruikt. Om de ander te bestrijden. Verdraai de waarheid ook niet om iemand te sparen. Zorg ervoor dat je met de waarheid ook in zachtmoedigheid en ware liefde blijft. Zodat het de ander kan helpen bij zijn groei naar waar en gelukzalig leven. Ook al gebruiken anderen zogenaamd ten goede verdraaiing en onwaarheid, blijf zelf altijd in waarheid, wat er ook gebeurt. Want alleen waarheid in ware liefde reikt tot in de hemel, brengt je op weg tot in de hemel.

Hemels Brood 3075

Wat is het beste cadeau aan iemand? Iets wat hem dichter bij het ware eeuwige leven brengt. Wat hem de ogen opent voor het ware leven, de waarde van waarheid, trouw, oprechtheid, geduld, verdraagzaamheid, begrip, liefde en barmhartigheid. Wat hem in zichzelf doet inzien, waar hij misvattingen heeft die hij moeilijk loslaat. Het beste cadeau is dan, diegene tot de juiste inzichten voor het ware eeuwige gelukzalige leven helpen.

Het mooiste cadeau is Mijn liefde. Dit cadeau krijgen jullie elke dag en elk moment van de dag. Ware liefde stroomt elke dag naar een ieder van jullie en ondersteunt jullie bij alles wat op de aarde gebeurt. Mijn liefde geeft aan allen steun en bemoediging, soms bemerkt, maar vaker helemaal niet bemerkt. Dan is het een cadeau, als je in je hart voelt dat Mijn liefde je omringt, je steunt, je helpt, je bemoedigt. Want door het voelen van Mijn liefde, belangeloos, zonder voorwaarden, gaat een stroom van gelukzaligheid door je heen. Die stroom is het ware leven, in je, door je. De gelukzaligheid ontspant je en al je zorgen zijn voorbij. Want er zijn geen zorgen of Ik draag ze in Mijn liefde voor jou, voor allen.

Elke dag is een bijzondere dag als je Mijn liefde hebt gevoeld. Elk moment van de dag is een bijzonder moment, als je Mijn liefde hebt gevoeld. Elk mens is een bijzonder mens, niet alleen als hij Mijn liefde voelt, maar eens te meer als hij Mijn liefde leeft, uitstraalt! Dat is Mijn cadeau aan jullie allen, Mijn liefde te kunnen aannemen en leven, te kunnen uitstralen aan alle mensen. Zodat jullie met elkaar die blijdschap, dat geluk van waar leven kunnen voelen en gelukkig zijn!

Hemels Brood 3076

Ieder mens is een eigen individu, die past in het totale geheel. Toch juist ook dat individuele kan een gevoel geven in de samenleving op een eiland te zijn, alleen te staan. Hierdoor gaan mensen zich bemoeien met mensen om hen heen. Hoe zij zich zouden moeten gedragen. Want het liefst heeft de mens dat anderen zich net zo gedragen als hij zich gedraagt, waardoor hij zich geen eenling meer hoeft te voelen en hij zich niet hoeft aan te passen, maar de ander zich aan hem aanpast. Maar voor die anderen is het net zo, ook zij hebben graag dat anderen zich aan hen aanpassen, ook diegene wil gelijkheid aan zijn individu.

Wie last heeft van zo’n “eiland gevoel” zou zich het volgende het best bedenken: Ik heb jou en alle mensen een individueel zijn (bestaan) gegeven in een samenlevingsverband. Al jullie individueel zijn past bij elkaar en in het grote gezamenlijke geheel heeft ieder individu er precies zijn plaats. Maar die past alleen helemaal goed als die mens, vanuit zijn individuele zijn, als basis van zijn handelen, voor belangeloze liefde kiest. Iedereen die dat doet, zal zich in de liefde met Mij verbonden voelen en zijn plaats in het geheel voelen als een vanzelfsprekendheid. Dat heeft dan niets meer te maken met wat andere mensen zeggen, vinden of denken. Dat doet dan helemaal niet meer ter zake. Die hoeven dan ook geen aanpassingen meer te doen om er bij te horen, zodat diegene zich niet meer alleen op een eiland voelt.

Want in Mijn ware liefde vind je je individuele plaats in de mengeling van individuen. Daar vind je dan ook je rust en uit ware liefde groei je in de samenleving, waar ieder individu ook de ware liefde kan gaan zien en aannemen. Kom van je eiland, kom in Mijn liefde en wees individu in de samenleving, zoals Ik je in liefde geplaatst heb!

Hemels Brood 3077

De mens kiest zijn wijze van aanpak en denkt daarbij dat hij het juist en goed doet. Maar dat is niet altijd zo. Dan is het moeilijk om hem te laten inzien dat er ook andere manieren zijn, die betere resultaten geven. Wat de mens eenmaal bij zichzelf als vaststaand in zijn begrip heeft, laat hij niet zo gemakkelijk los. Voor al het ware en juiste is dat heel goed, want daar laat hij zich dan ook niet van af brengen, welke verleiding dan ook. Maar met die zelfde vasthoudendheid wordt daarbij ook vastgehouden aan misvattingen en dan is het juist weer jammer, want die zijn daardoor veel moeilijker los te weken.

Vasthoudendheid is een goede eigenschap, maar daarbij is dan wel een juist onderscheidingsvermogen van belang, om alleen aan het ware en goede vast te houden en al het andere los te laten. Vaak speelt het verstand daarbij een rol. Met het verstand is een verklaring bedacht die helemaal lijkt te passen. Het is het verstand waarop in de samenleving vertrouwd wordt. Gevoelens mogen eigenlijk geen rol spelen. Zo wordt de mens van jongs af aan van zijn gevoel los gemaakt en in zijn verstand gebracht en geleerd het verstand te vertrouwen en het gevoel niet te erkennen.

Juist in het gevoel ben Ik en daar geef Ik Mijn aanwijzingen. Aanwijzingen die altijd goed, juist en waar zijn en het beste met de mens voor hebben. Maar met het verstand worden gevoelens weggeredeneerd, daarmee worden Mijn adviezen weggeredeneerd. Alles wat met het verstand logisch lijkt, zou je eens in je gevoel moeten zetten en dan zien wat je gevoel je aangeeft. Misschien kun je er dan toe komen je verstand los te laten, je gevoel toe te laten en tot helemaal nieuwe inzichten te komen, ook daar waar je zo vast van overtuigd bent dat het onveranderlijk juist is.

Laat Mij toe in je gevoel en leer van Mij wat werkelijk is, wat werkelijk leven is, wat werkelijk liefde is. Zodat je alle misvattingen als zodanig herkent en die kunt loslaten voor de juiste. Kom in je gevoel, kom in Mijn liefde!

Hemels Brood 3078

Het is niet alleen het verstand wat de mens vaker voor zijn zuivere gevoel zet, waardoor het intuïtieve gevoel uit Mijn liefde aan hem voorbij gaat. Ook wensen worden door de mens vaak verwisseld met het gevoel. Dan is er het gebed met een wens, iets wat iemand heel graag heeft, maar diep in het gevoel kan hij weten, dat die wens niet overeenkomt met Mijn wil in ware liefde. Omdat hij toch liever vasthoudt aan zijn wens, wordt het zuivere gevoel weggedrukt en wordt vastgehouden aan de wens.

Bij elk gebed zou de mens oprecht en van ganser harte moeten zeggen, Uw wil geschiede. Wat eigenlijk betekent: als U vindt dat het voor mij en andere mensen beter is dat het anders gaat, dat het niet gaat zoals ik wens, graag heb, doet U het dan zoals U het het beste vindt voor ons allen, want ik kan dat niet overzien en U in Uw oneindige liefde voor ons, wel. Zo zou het in alle oprechtheid van het hart dan helemaal aan Mij overgelaten moeten worden, om in de werkelijkheid van Mijn liefde ook het allerbeste te bewerkstelligen, ook al gaat dat wellicht met onaangename situaties gepaard. Maar vaker zegt de mens met de lippen of met het verstand wel, Uw wil geschiede, maar in het gevoel laat hij zijn wens niet los en houdt hij daaraan vast als een zekerheid. Als dan zijn wens niet uit komt, terwijl hij daar zo op vertrouwde, raakt die mens in verwarring en denkt niet meer op zijn gevoel te kunnen vertrouwen.

Ik zeg je, het zuivere gevoel in de mens is de directe verbinding met Mij en dat laat je nooit in de steek, omdat Ik je in Mijn grote liefde nooit in de steek laat. Daarom is je gevoel, als je er geen wens of eigen gedachten voor in de plaats zet, altijd waar, altijd Mijn liefde. Zoals je op Mij kunt vertrouwen, zo kun je op je gevoel vertrouwen, in oprechtheid en waarheid.

Hemels Brood 3079

Gelijk. Gelijk is niet gelijk aan elkaar. Er zijn geen twee mensen gelijk aan elkaar en toch zijn alle mensen gelijk voor Mijn liefde. Onderling verschillend, in Mijn liefde gelijk. Maar wat voor mensen gelijk is, is voor Mij van geen belang. En wat voor mensen verschillend is, is voor Mij van geen belang.

Liefde maakt geen onderscheid, heeft geen voorkeur, heeft geen voorwaarden. Maar de wijsheid die met de liefde gepaard gaat, zorgt ervoor dat de liefde niet buiten proporties gaat. De wijsheid die bij de liefde hoort, zorgt ervoor dat de mens niet naar het gelijkheidsprincipe verzorgd wordt, maar precies naar wat werkelijk nodig is. Want alleen de liefde zou in het oneindige in haar zachtmoedigheid helemaal doorslaan. Daarom is bij de liefde altijd de wijsheid geplaatst en nodig. Wijsheid die geheel en al van liefde doordrenkt is, weet het allerbeste voor de mens te bewerken.

Maar ook de mens heeft bij zijn liefde de wijsheid nodig. Want alleen naar liefde handelen, zou ook bij de mens in oneindigheid doorslaan. Terwijl liefde met de wijsheid tezamen op de juiste koers blijft. Laat dus bij de ware liefde nooit de wijsheid los. Laat liefde en wijsheid altijd tezamen gaan, zoals het ook het beste is als jij en Ik tezamen gaan. Jij alleen bestaat niet, het is altijd jij en Ik, want Ik ben je leven, jij bent de uitvoering. En zo is de liefde het leven en de wijsheid voert haar uit, zodat het beste bereikt wordt voor iedereen.

En dan is er voor iedereen het ware leven, hoe verschillend mensen ook zijn en toch ook gelijk. Gelijk in Mijn liefde en wijsheid, verschillend in hun wezen, in hun handelen. Maar de wijsheid kent vele wegen om de mens in de liefde tot gelukzaligheid te brengen. Allen gelijk en toch ook weer niet.

Hemels Brood 3080

Als je voor altijd weet dat Ik in jou ben, dat je Mij in jezelf, in je ware belangeloze zelf kunt ontmoeten, elke dag, elk moment van de dag, dan kun je toch steeds gerust zijn bij alles wat er gebeurt. Want met  alles wat je maar wilt, kun je bij Mij komen, daar in jezelf. Met vragen en opmerkingen, met twijfels en verdriet. Je kunt er altijd in rust zeker van zijn, Mij in jezelf aan te treffen.

Wat er ook gebeurt, je hebt altijd de mogelijkheid ermee bij Mij te komen en in alle rust met Mij te overleggen. Daarbij kan Ik je laten weten hoe de zaken er voor staan. Ik kan de gebeurtenissen en de gevolgen ervan niet zomaar wegnemen zonder de vrije wil van mensen te belemmeren, dus dat laat Ik dan ook. Maar Ik kan je wel, in jezelf, uitleg geven, inzicht geven, kracht geven, je liefde versterken met Mijn liefde, je steunen, troosten en je de beste weg tonen, om met de gebeurtenissen om te gaan. Ook kan Ik je de beste manieren aanreiken om met de betrokken mensen om te gaan. En als je heel eerlijk en oprecht, zonder enig eigenbelang bij Mij komt, kan Ik je ook laten zien wat zich bij de betrokkenen innerlijk afspeelt, in hoeverre hun ego in het tegenovergestelde van liefde is geraakt en waar je zelf in het tegenovergestelde van liefde ben geraakt.

Dan wordt je inzicht gezuiverd, je verdraagzaamheid vergroot, je liefde groeit in begrip en zachtmoedigheid en je ego slinkt, zodat je in nederigheid tot ware behulpzaamheid komt. Dan wordt je handelen helemaal zonder eigenbelang, gestuurd door de uit ware barmhartige liefde voortkomende wijsheid, met de allerbeste resultaten voor alle betrokkenen.

Hemels Brood 3081

Wat is materie? De mens kleeft eraan alsof zijn leven er van af hangt. De materie is niet zijn ruggengraat. Het is de hardheid in de mens die Ik hem laat om uit eigener beweging afstand te doen en tot zachtmoedigheid te komen. Materie is de mens gelaten om uit zichzelf los van te komen, niet om in vast te blijven zitten. Maar voor de mens is materie bezit en zo gezien hecht hij er waarde aan. Toch is het door Mij alleen zo geplaatst als een hulpmiddel, om het verblijf op aarde die vorm te geven.

De mens heeft aan die materie een waarde gegeven, een waarde die in het algemeen geldt, zoals bijvoorbeeld goud wat een zekere handelswaarde gekregen heeft en een waarde voor hem zelf, zoals bijvoorbeeld zijn huis, zijn auto, zijn meubels, omdat hij daar persoonlijk levensgenoegens uit haalt. Tot op zekere hoogte is daar niets mis mee, maar zodra het aan de mens gaat kleven en hij er geen of maar heel moeilijk afstand van kan doen, is er toch een verkeerd gebruik van materie ontstaan, die haaks op Mijn liefde en zorg staat. Ik ben geen materie, Ik ben het ware leven, wat helemaal niets met materie van doen heeft. Zo heeft jouw leven, zo heeft ieders leven eigenlijk niets met materie van doen, materie heeft niets met waar leven van doen.

Materie is om het aardse verblijf te ondersteunen, zodat de mens een onderkomen heeft, een beschutting, zodat de mens een omhulsel heeft, een beschutting, welke hij naar eigen goeddunken mag inzetten. Maar het beste hecht hij aan materie niet veel belang voor eigen gewin, voor eigen genoegen. Want vaak staat dat ware onbaatzuchtige liefde in de weg en daar is de wereld vol mee. Laat de wereld maar gaan en zoek liever de ware liefde uit te dragen, zonder materie, met je hart, dat is dan ook Mijn hart!

Hemels Brood 3082

Wachten. Kun je op Mij wachten, zoals Ik op jullie wacht? Want vaak is het zo, dat je direct ergens op af wilt, iets direct in orde wilt hebben en er niet aan denkt om eerst even Mij te vragen en Mij de kans te geven het beste voor jou te bewerkstelligen. Ik moet dan op jou wachten, tot je wel bij Mij komt. Want Ik heb je de vrije wil gegeven en om die niet te belemmeren, wacht Ik tot je bij Mij komt en kan Ik niet zomaar bij jou komen met Mijn liefdevolle adviezen. Ik heb dan geduld.

Maar nu vraag Ik jou, als je iets helemaal goed in orde wilt hebben en je vraagt dat in jezelf aan Mij, heb jij dan ook het geduld om op Mij te wachten, totdat Ik zie dat het gunstigste moment daar is, om jou en alle betrokkenen het beste ten dienste te zijn en de dingen op de beste manier te regelen? Ik zie dat dat toch nog wel eens moeilijk is, de menselijke ijver staat dan het geduld in de weg. Niet dat je het niet goed bedoelt, maar in je ijver ben je Mij wel eens te snel af en heb je al gehandeld zonder werkelijk op Mij te wachten. Het is het meer dan waard om op Mij te wachten. Voel in jezelf eerst of je handelen onmiddellijk gewenst is, of dat het beter is eerst nog even te wachten met handelen.

Als je oprecht in jezelf Mij vraagt, laat Ik het je weten. Soms voel je dan, nu handelen en een andere keer voel je, nu even wachten tot er van Mij een seintje komt. Ja, het onmiddellijk handelen lukt meestal wel, maar de ijver is nog wel eens te groot en dan wordt er niet gewacht. Voel in jezelf en wacht, tot je van Mij een seintje krijgt. Als je dan handelt naar je gevoel, krijg je het beste resultaat.

Hemels Brood 3083

Ieder mens is geneigd te zoeken naar de situatie waarin hij zich het prettigst voelt. Voor ieder mens is daar een verschil tussen wat de één en wat de ander als prettig ervaart. Maar voor iedereen geldt wel dat hij zijn huis, zijn omgeving, zijn vrienden en kennissen, zijn werk en wat nog meer, zo kiest als hij prettig vindt, voor zover het mogelijk is dat te kiezen. Dat op zich is verwant aan het zoeken naar de volmaaktheid van leven uit Mij en in die zin ook heel begrijpelijk.

Want ieder mens heeft in zich een herinnering aan de volmaakte liefde, het volmaakte leven, een herinnering die niet concreet is, maar een innerlijk gevoel van oorspronkelijkheid. En in die  herinnering zit ook een zekere behoefte terug te komen in die zuivere heelheid van volmaakt leven, volmaakte liefde. Bij de een wat sterker al aanwezig, dan bij de ander. Maar deze herinnering is zonder werkelijkheid gehouden, om de mens zelf tot de werkelijkheid te laten komen, uit eigen vrije keus. Daarbij is er de verleiding, de liefde voor eigen nut in te zetten. En juist die verleiding maakt bij de mens dat hij zijn hang naar volmaakt leven in zijn eigen voordeel probeert om te zetten en niet zoekt tot het volmaakte leven in werkelijkheid te komen, maar een zo prettig mogelijke situatie te bereiken, in zijn tijdelijke leven op aarde, wat niet het werkelijke, eeuwige, ware, volkomen, onbaatzuchtige, liefdevolle, gelukzaligmakende leven is.

Voor dat werkelijke leven in volmaaktheid zijn heel andere keuzen nodig. Voor dat ware leven is afstand doen van persoonlijke voorkeuren voor eigen genoegen nodig, loslaten van persoonlijke wensen en verlangens. Voor dat ware leven is het nodig zorg te hebben voor je naaste, voor dat wat voor je naaste nodig is, zonder naar je eigen wensen om te zien, in het vertrouwen dat Mijn liefde dan wel in alles wat voor jou nodig is, voorziet.

Hemels Brood 3084

Kom in Mijn armen, lief kind. Je bent altijd welkom bij Mij. In Mijn hemelen is plaats voor jou en allen die met jou zijn. In Mijn hemelen kun je elke dag zijn, nu en hier bij jou op aarde. Want Mijn hemelen zijn aan geen plaats gebonden. Maar wel aan ware liefde en waarheid van zijn. Zo kom je, waar je ook bent, in Mijn hemelen, door waarheid en ware liefde.

Ook op aarde is dat zo. En altijd zijn Mijn armen om jou heen. Vanaf het begin van je dagen tot in eeuwigheid. Want Mijn liefde voor jou is nooit weg, is altijd daar, bij jou en jij bent altijd gevat in Mijn liefde. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. Hoe de wereld zich ook laat zien, hoe verwarrend het ook is, wat er om je heen ook gebeurt, hoe wisselend van karakter mensen en gebeurtenissen om je heen ook zijn, Mijn liefde voor jou staat eeuwig vast en verandert niet. Maar vul niet in wat Mijn liefde je zou moeten brengen, laat alles in Mijn liefde aan Mij en Ik beloof je, je zult altijd in ware liefde uitkomen, waar leven. Houd je hart open voor Mijn liefde, die er altijd voor je is. En bemerk hoe alles zich om je heen naar Mijn liefde buigt, als je zelf die liefde in je opneemt en leeft.

Want Ik kan wel altijd Mijn liefdevolle armen om jou heen hebben, maar jij moet daar ook iets mee doen, in je hart Mijn liefde opnemen en in je daden Mijn liefde tot werkelijkheid brengen. Dan zie je hoe liefde tot het mooiste en beste leidt voor iedereen. Ja het allermooiste zijn niet Mijn armen om je heen, maar jouw hart gevuld met Mijn liefde! Neem Mijn liefde op in je hart en leef het werkelijk in waarheid van waar leven!

Hemels Brood 3085

Geloof je in Mijn liefde? Vertrouw je op Mijn liefde? Er zijn zoveel mensen die van alles geloven. En zoals zij dat geloven, krijgt het een vorm in hun leven. Maar het is daarom nog geen werkelijkheidsvorm. Het is schijnbaar werkelijk en duurt zolang er geen wijziging in het geloofsidee van die mens komt. Zo is er heel veel wat vorm heeft gekregen in de wereld, maar niet in werkelijkheid is. Door geloof wordt het door mensen voor hen een werkelijkheid, die na verloop van tijd, korter of langer, evengoed verdwijnt.

Wat werkelijk is en altijd blijft, is Mijn liefde voor jullie allen. Wie op Mijn liefde vertrouwt, vertrouwt op werkelijkheid en door op die werkelijke liefde te vertrouwen, kan de mens werkelijk nieuwe vormen oproepen, die geen schijnbaar werkelijke vormen zijn, maar werkelijk zijn. Kijk naar jezelf, je eigen bestaan, uit Mijn liefde in werkelijkheid vorm gegeven, niet schijnbaar, niet tijdelijk, maar eeuwig, vast en volkomen werkelijk. Zoals Mijn liefde werkelijk is. Wie op Mijn liefde vertrouwt, vertrouwt op vaste werkelijkheid, niet materieel vast, maar blijvend in die hoedanigheid. Mensen kunnen in van alles geloven zonder werkelijkheid en dan toch een vorm krijgen alsof die werkelijk is.  Maar al geloven er maar een paar mensen, of helemaal niemand, dan nog is Mijn liefde een werkelijkheid voor iedereen aanwezig én werkend!

De werkelijkheid van Mijn liefde hangt niet af van het geloof van mensen, zoals in de wereld zoveel wel afhangt van wat de mensen geloven. De werkelijkheid van Mijn liefde Ben Ik en door Mij zijn jullie mensen, in werkelijkheid Mijn liefde, Mijn leven. Wie dat gelooft en op Mijn liefde vertrouwt, maakt zijn leven persoonlijk werkelijk!

Hemels Brood 3086

Op de aarde, in de wereld gebeuren fouten, ernstige fouten en minder ernstige fouten. Er worden vergissingen gemaakt, met allerlei gevolgen, op allerlei niveaus. Er worden belangrijke gegevens vergeten of over het hoofd gezien. Ook dat heeft allerlei gevolgen. Gevolgen die vaak heel onaangenaam zijn voor iemand of voor meerdere mensen. Ook voor mensen die zelf weinig of geen fouten maken, die vol goede bedoelingen leven. Het is dan ook niet zo, dat gevolgen van fouten alleen bij mensen terecht komen die het, in jullie menselijke begrippen uitgelegd, “verdienen”. Ja, iedereen vergeet wel eens iets belangrijks, iedereen maakt fouten, in meer of mindere mate. Maar fouten zijn pas werkelijk fout, als andere mensen er serieus door in de problemen komen en er niets aan gedaan wordt.

Zo gaat het er in de wereld aan toe. En Ik kan dat alles niet voorkomen of wegnemen, omdat ieder mens de vrijheid van keus heeft, om zelfstandig te kunnen uitgroeien tot het wezen wat ieder mens van Mij uit is. Zo wisselt het leven van mensen op aarde, soms gaat het allemaal heel voorspoedig, soms niet. Toch, van alles wat er op de wereld gebeurt, heb Ik de eindregie en zo gebeurt er niets wat Ik niet uiteindelijk ten dienste van de mens kan omzetten in Mijn liefde. Soms worden de gebeurtenissen tot een proef door Mij gezet, soms tot lering, tot groei, tot vergroting van waar en juist inzicht. Maar alles altijd naar verhouding van waarheid, van inzet van de betrokken mens, in hoeverre diegene al uit eigen vrije keus naar Mijn liefde in waarheid handelt.

Daarmee krijgt niemand meer te dragen, te verwerken dan hij kan en zinvol voor hem  is. En waar iets volkomen ten onrechte gebeurt, daar geef Ik compensatie. In een verhouding van vele malen meer dan gewoon. Daar geef Ik een rijkdom die niet van de wereld is, maar een hemelse rijkdom op aarde, die het ware levensgeluk doet voelen!

Hemels Brood 3087

Bezinning. Sommige mensen gaan in stilte, of in retraite, zoals zij dat noemen, om tot bezinning te komen. Maar dat is niet altijd genoeg. Vaak zijn er gebeurtenissen nodig om de mens ten aanzien van diepe misvattingen en eigengerichtheid tot bezinning te brengen. In een rustige en kalme omgeving blijft die mens anders hangen in zijn misvattingen en komt niet tot het besef, dat in zijn overtuigingen misvattingen geslopen zijn, of komt niet tot besef dat zijn handelen nog niet zo liefdevol en onbaatzuchtig is, als hij wel denkt.

Gebeurtenissen die het rustige, kalme, routinematige doorbreken, vorderen die mens tot meer in zichzelf kijken en zien en voelen dat het in zijn overtuigingen toch niet helemaal klopt met wat hij meemaakt. Langzaam komt hij dan tot bezinning over zijn handelen, zijn overtuigingen, zijn motivaties. Er komt een zeker besef die tot groei aanzet en die misvattingen aan het licht brengt. Zo wijzigen dan de opvattingen van die mens langzaam maar zeker. In het geheel zijn er zoveel afdwalingen bij de mens, zoveel misvattingen nog die hij niet beseft, dat er nog tijd nodig is om die stap voor stap aan het licht te brengen, in het besef te brengen. Tijdens bezinning of door gebeurtenissen die de mens tot nadenken stemt en in zich voelen naar waarheid brengt.

Van tijd tot tijd een innerlijke bezinning is heel goed. Maar doe dat dan wel ook samen met Mij, laat je door Mij helpen zicht te krijgen op datgene wat je zelf voor juist en goed houdt, maar het nog niet is. Als je heel eerlijk en oprecht, met een vaste wil, Mij vraagt, kan Ik steeds een beetje meer van de sluier oplossen in Mijn liefde en je stap voor stap zuiver innerlijk zicht geven. Het is dan aan jou om wat je ziet en beseft naar te handelen. Dan zijn er minder gebeurtenissen nodig om tot bezinning te komen. Veel mensen gaan in een stilte-bezinning, zonder Mij te vragen. Maar daarbij zien zij wel naar wat anderen beweren en nemen onwaarheden over als een verbetering voor hun handelen. Hoed je daarvoor, want dan verwissel je de ene misvatting voor een andere.

Kom in de stilte van je bezinning naar je hart, naar je gevoel, naar Mij. Laat je verstand los en voel wat Ik je aanreik en maak het je eigen door het in je overtuiging en je handelen op te nemen en uit te voeren. Maar neem daarbij ook alle gebeurtenissen, al zijn ze niet altijd gemakkelijk te verwerken, die je tot bezinning, tot vernieuwd besef kunnen brengen, in dankbaarheid  in je hart aan, zodat je een optimaal zicht in jezelf krijgt en je besef van waar, goed en ware liefde verruimd wordt.

Laat Mijn heilige Geest van liefde in je hart wonen en je hebt in je het eeuwige licht, waarbij je in volle waarheid alles wat goed en waar is, de ware liefde, je eigen kunt maken en kunt uitdragen in woord en in daad.

Hemels Brood 3088

De daden laten de mens zien. Want vaak zijn de woorden die iemand spreekt niet naar zijn daden. Uit woorden alleen leer je iemand niet kennen, maar uit zijn daden leer je iemand kennen. En dan ook niet van het ene op het andere moment. Toch speelt ook een eerste gevoel mee bij het iemand leren kennen. Maar pas er mee op, als je denkt iemand te kennen uit je gevoel en uit zijn woorden. Want veel is gemakkelijk gezegd, maar de daden laten de werkelijkheid zien.

Toch ook verdraait de mens zijn daden wel, om een bepaalde indruk te maken. Als je op die momenten je hart openzet voor Mij, dan kun je in jezelf voelen of zijn daden wel naar waarheid diegene vertegenwoordigen. In alle gevallen zal de ware aard van iemand toch zichtbaar worden in zijn handelen, in zijn daden. Want niemand houdt het vol in alles onbeperkt zijn handelen te verdraaien. Wie een innerlijk zuiver hart heeft, die bemerkt het gemakkelijk als iemands handelen, om wat voor reden ook, afwijkt van zijn ware aard. Zo kan een leugenaar zich voordoen als een heel eerlijk persoon en dat in zijn zichtbare handelen ook zo brengen. Maar hij zal toch ook momenten hebben, waar zijn leugenachtige aard gezien kan worden.

Wie zelf niet in alles naar waarheid handelt, zal niet zo’n zuiver zicht hebben en kan gemakkelijk bedrogen worden. Maar wie een zuiver hart zonder eigenbelang heeft, die zal gemakkelijk door loze woorden en zogenaamd goede daden heen kijken en beseffen met welke aard van mens hij te doen heeft. Vertrouw op  je gevoel om te weten of  je iemand kunt vertrouwen. Maar let op als je gevoel je zegt, diegenen is niet zoals hij zich voordoet in zijn woorden en daden. Houd daar dan rekening mee in je omgang met diegene. Zet je hart open voor Mijn advies en volg dat op, dan zul je geen schade oplopen.

Hemels Brood 3089

Verwennen. Wie zijn kinderen verwent, leert hen een heel ander beeld dan de werkelijkheid en onthoudt hen een deel van hun ontwikkeling tot zelfstandigheid in het leven. Jullie allen zijn op aarde om tot volledige zelfstandigheid te komen in het Goddelijk zijn. Om die ontwikkeling tot die zelfstandigheid niet te belemmeren, trek Ik Mij eerder zo nu en dan wat terug, dan dat Ik jullie als Mijn kinderen verwen.

Maar als er een situatie ontstaat, waarbij je in de knoop komt met alles wat er gebeurt, dan ben Ik er wel om je te helpen en soms mag het dan ook wel wat gemakkelijker gaan zonder dat het je ontwikkeling tot volkomen zelfstandigheid in de weg staat. Ik ben niet een Vader die zijn kinderen verwent, ook al zou je dat wel graag willen misschien. Maar het zou je geen goed doen. Net zoals het een kind van verwennende ouders geen goed doet. Want het kind zal in zijn verdere leven een eisende houding aannemen, het kreeg immers steeds zelfs meer dan nodig en denkt dat dat altijd zo moet zijn. Dat eisende staat dan zijn ontwikkeling naar onbaatzuchtigheid in de weg, hij is er aan gewend alles aangedragen te krijgen, zelf niets te hoeven af staan, geen oplossingen te hoeven bedenken en in veel, zo niet alles, zijn zin te krijgen.

Zo is het hem geleerd, zo is dat voor hem als normaal in zijn normen en waarden opgenomen. En omdat dat zo is van heel jongs af aan, is dat moeilijk te veranderen, want het inzicht tot werkelijkheid is in de fundamenten al een misvatting, welke voor diegene niet inzichtelijk is. Deze persoon is dan heel moeilijk tot het ware zicht te brengen. Zelfs door Mij, want Ik zal hem altijd zijn vrijheid van keus moeten laten. Pas als zo iemand werkelijk vanuit zichzelf in zichzelf wil kijken waar nog eigenbelang in hem is, kan hij dat herkennen en inzien en dan uit eigen keus de weg inslaan om uit zijn door verwenning opgebouwde misvattingen te komen en zijn eisende houding los te laten voor een gevende houding. Daar is dan ook nog tijd en oefening voor nodig.

Verwen je kinderen daarom niet, zoals Ik jullie Mijn kinderen ook niet verwen. Heb elkaar in wijsheid lief in de juiste balans van geven en nemen. Waarbij nemen dan aannemen is, wat iemand anders je uit vrije keus en onbaatzuchtige liefde wil geven. Dan is ook het nemen zonder eisen, in onbaatzuchtige liefde voor elkaar en samen in Mij en Mijn onbaatzuchtige liefde, die jullie allen, zonder jullie te verwennen, wel altijd ten dienste staat!

Hemels Brood 3090

Overdag of ’s nachts, Ik ben er altijd. In goede fijne dagen en wanneer het allemaal niet zo fijn meer is, Ik ben er altijd. Je kunt dan ook altijd in jezelf bij Mij komen, om de fijne dingen in je leven met Mij te delen en om de minder fijne dingen of moeilijkheden met Mij te delen. In dat delen is dan een gezamenlijke vreugde waar het je goed gaat en een bemoediging in kracht en liefde waar het je niet goed gaat. Elke dag en elke nacht, in het licht en in het donker. En wat gebeurt er in het donker?

Dan blijven je ogen niet blind omdat het te donker is om te zien, maar dan zien je ogen toch ondanks het donker. Want je hebt niet alleen je natuurlijk materiële ogen, maar ook je geestelijke ogen. En het donker van een moeilijke tijd, die te vergelijken is met het donker van de nacht, blijft dan niet donker maar wordt in het contact met Mij verlicht met Mijn wijze liefde. Daardoor kun jij dan zien in het donker, wat betekent, dat je kunt begrijpen hoe met de moeilijkheden het best omgegaan kan worden en hoe ze opgelost kunnen worden. Een moeilijke tijd wordt dan, hoe donker soms ook, toch verlicht, makkelijker te dragen en te begrijpen, waardoor het donker oplost en alles weer licht wordt. Na de nacht komt de dag en zo gaat het verder, nacht en dag, elkaar afwisselend. Fijne tijden en moeilijke tijden, elkaar afwisselend.

Maar in het donker van de moeilijke tijden kun je zien met het licht van Mijn liefde en de wijsheid leidt je, ziende in het donker, naar het licht van de dag, waar alles weer straalt van waar leven, van ware liefde in alles in en om je heen. Zie in de nacht en straal overdag ware liefde!

Hemels Brood 3091

Wonden kunnen genezen. Met tijd genezen wonden. Genezen is een grondbeginsel van de ware liefde. Het leven, het ware leven, is volmaakt, volledig volmaakt. Waar het volmaakte verstoord wordt, daar zal het leven het terugbrengen naar volmaaktheid. Dat is in het ware leven verankerd. Het ware leven herstelt die verstoring met tijd.

Op de aarde wordt veel verstoord, daarbij is dan veel geduld nodig voor herstel. De mens moet zich dan ook de rust en het geduld geven om in tijd te herstellen, van welke verstoring dan ook. Soms zijn de verstoringen zo omvangrijk, dat de tijd op aarde niet toereikend is. Maar het leven gaat door, is eeuwig, dus genezing gaat er hoe dan ook komen. Niets kan de liefde tegenhouden verwondingen te herstellen, altijd en doorgaand te herstellen. Maar soms komen steeds nieuwe verwondingen of de mens gunt zich geen tijd in geduld te wachten en in rust te genezen. Dan duurt het langer of dan komen er complicaties bij.

Zo is het ook geestelijk, ook geestelijk kunnen er verwondingen ontstaan. Maar ook dan zal het ware leven, de ware liefde, de genezing bewerken. Heling zit in liefde, in leven, in volmaaktheid van zijn. Verwondingen kunnen ontstaan door afwijking van liefde, door afdwaling van waar leven. Toch, in ieder mens Ben Ik het ware Leven als een Bron, de Oerbron van bestaan, aanwezig. Uit Mij vloeit in ieder mens de kracht van leven, zodat die mens leeft, zodat jij leeft. Uit Mij vloeit in ieder mens de kracht van liefde, zodat je liefde kunt leven. Zodat je kunt genezen. Zodat je kunt leven. Want liefde is leven, leven is volmaakte liefde, de genezing in ieder mens uit Mij!

Hemels Brood 3092

Ik Ben altijd in Mijn Heerlijkheid. De Goddelijke Heerlijkheid. Die Heerlijkheid is geen plaats, zoals de hemel nog door veel mensen als een plaats gezien wordt, maar een hoedanigheid, de hoedanigheid van volmaakt, waar, eeuwig, gelukzalig leven. Tot die hoedanigheid roep Ik jullie, tot waar leven roep Ik jullie. Maar velen horen Mijn roep niet, Velen gaan volkomen voorbij aan Mijn roep, doordat zij zo in zichzelf opgaan en in wat zij voor zichzelf willen, dat zij geen aandacht, geen ruimte hebben voor Mijn roep.

Mijn roep is liefde, is de roep naar liefde, is de roep: kom naar de belangeloze liefde en kom daarmee tot waar leven in ware gelukzaligheid. Kom in Mijn hemelen, in Mijn Heerlijkheid. Want voor iedereen is plaats, omdat het geen plaats van beperkte omvang is, maar het is juist geen plaats, maar een hoedanigheid vol van waar leven, vol van ware liefde, vol van ware eeuwige gelukzaligheid. Maar weinigen reageren op Mijn roep en zijn bereid om de weg te gaan. Een weg die niet werkelijk een weg is zoals de mens in natuurlijk opzicht kent, maar een weg welke een proces is, van een hoedanigheid die op zichzelf en eigen welzijn gericht is, naar de hoedanigheid van eigen zorg loslaten en zorg voor anderen opbouwen, zonder eigenbelang, met daarbij een groeiende ware naastenliefde, die uit Mij geput kan worden.

Wie die weg gaat, welke een hoedanigheidswijziging is, zal in zich het een en ander te overwinnen krijgen, moeilijkheden op te lossen krijgen, onaangenaamheden te verdragen krijgen. Maar wie Mijn roep blijft volgen, met volharding, die zal zeker de ware hoedanigheid van leven bereiken en het volle geluk van leven in ware liefde tot zich trekken en in Mijn Heerlijkheid bij Mij komen!

Hemels Brood 3093

Als je alles hebt en alles verloopt gladjes en naar je zin, dan is het niet zo moeilijk om Mij na te leven, naar Mijn liefde te leven. Maar als het allemaal niet zo mee zit, tegen zit, er veel moeilijkheden op je pad komen en je niet meer zo gemakkelijk oplossingen vindt, dan wordt het veel moeilijker om oprecht en zonder eigenbelang naar Mijn liefde te leven en je geduld te bewaren, je vertrouwen op Mij vast te houden. Maar in zulke tijden wordt je krachtiger als je dan juist wel je inzet geeft, om toch naar Mijn liefde te blijven leven, geduld op te brengen en op Mij te blijven vertrouwen. Krachtiger en in vrijheid zelfstandiger in ware liefde, alle verleidingen ten spijt.

Want hoe krachtiger je dan wordt, des te sterker sta je in liefde en weet je de verleiding te weerstaan. Maar juist ook leer je in je hart wat de verleiding is. Je leert het meer en meer als verleiding te herkennen, tot aan de meest verborgen verleiding, die door heel veel mensen nog niet als verleiding herkend wordt. Want er is gemakkelijk te herkennen verleiding, zoals iets wegnemen wat van de ander is. Mensen die al een deel naar liefde leven, zullen dat als verleiding herkennen en daar geen gehoor aan geven. Mensen met weinig geweten, herkennen het misschien, maar weerstaan de verleiding toch niet. Maar er is ook veel verleiding wat in de cultuur van een samenleving niet als verleiding gezien wordt. Zo mag er hulp geweigerd worden als de regelgeving er niet in voorziet. Vaak speelt het wel of niet verkrijgen van geld daar een grote rol bij. Macht, roem en geld zijn vaak verblindende factoren waardoor verleiding niet herkend wordt als zodanig.

Maar wie in moeilijke tijden toch ook de moeite neemt, naar de liefde te blijven leven, waarheid vast te houden, vertrouwen op Mij vast te houden, die zal verleiding ook in het verborgene gaan herkennen en sterk worden om die te weerstaan voor ware liefde zonder eigenbelang. Ook al krijgt diegene werelds gezien dan minder macht, roem en geld. Hemels gezien wordt je dan niet te omschrijven rijk aan waar en eeuwig gelukzalig leven!

Hemels Brood 3094

De goedwillende mens die zo nu en dan van liefde afdwaalt en de verleiding tot dit of dat niet weerstaat, is met zachtmoedigheid al snel weer op het goede terug te brengen en is dan ook al gauw bereid zijn afdwaling in te zien en berouw te tonen. Een strakke hand doet diegene geen goed, duwt die mens eerder terug in zijn schulp en maakt het die mens juist moeilijk om tot inzicht en berouw te komen. Wees daarom vooral zachtmoedig tegen alle goedbedoelende, goedwillende mensen en vooral ook vergevingsgezind. Want daarmee help je hen voort in het hemelse te komen, in de eigen vrije keus en het juiste besef.

Maar er zijn ook mensen die willens en wetens in een eigen bewuste vrije keus voor afdwaling van liefde kiezen, die bijvoorbeeld niet het goede in gedachten hebben en de verleiding ervan niet kunnen weerstaan. Zij zijn er juist op uit om winst en voordeel te behalen met het tegenovergestelde van liefde. Voor deze mensen vooral is de wet gegeven. Mensen mogen wat duidelijker gezegd krijgen wat goed en vol liefde is en wat niet. Maar ook zij moeten met een zekere zachtmoedigheid aangepakt worden om hen de gelegenheid te geven tot inzicht te komen en tot berouw en terug te komen op de goede weg. Laat de wet die Ik gegeven heb werken voor al diegenen die willens en wetens niet terug willen komen naar de goede weg en zich tot ernstige misdaad gekeerd hebben, zonder zicht, zonder gewetensbezwaar, zonder berouw over hun misdaden.

Veroordeel hen niet in je hart, maar laat de wet voor hen zijn werk doen en doe al datgene wat mogelijk is om mensen te beschermen tegen die misdaden. Juist die mensen die van goede wil zijn, maar de misdaden niet kunnen weren, hebben hulp in liefde nodig. Vraag jij om onbaatzuchtige liefde en kracht en help om diegenen die slachtoffer zijn, terug in welzijn, waar je kunt.

Hemels Brood 3095

Ik geef je lering, Ik geef je oefening, Ik geef je rust tussendoor en zo kom je steeds een stapje dichter bij Mij, in je hart, in je daden, in je leven. Je weet niet altijd wanneer iets lering inhoudt of oefening geeft, maar in je hart kun je wel altijd Mijn aanwezigheid voelen. Mijn aanwezigheid in je hart, maar ook Mijn aanwezigheid overal in je leven, waar je ook gaat of staat, waar je ook voor kiest.

Ik zie in je hart dat je Mij liefhebt. Liefhebt zoals je Mij in je leven hebt leren kennen. En je gaat Mij steeds beter kennen, steeds een beetje meer Mij in werkelijkheid leven. Iemand liefhebben in het menselijk aardse gaat met veel schommelingen gepaard, omdat iedereen nog met eigenbelang, eigenzorg te maken heeft. Omdat je verwachtingen hebt die niet altijd uitkomen, omdat iemand je niet zo aangenaam behandelt, enz. Juist dan, waar die ander afwijkt van ware liefde, krijgt jouw liefde een deuk en is het moeilijk ware liefde zelf wel vast te houden. Zo is het ook nog gesteld met jouw liefde voor Mij. Als dingen in je leven wat moeilijker zijn, weet je evengoed nog wel dat Ik er voor je ben en voor je zorg en je liefde is niet echt weg, maar je menselijke neigingen van ongeduld, verwijten, niet direct kunnen vergeven en dergelijke, komen wel bovendrijven en daar geef je dan, net als zoveel mensen, ondanks je liefde voor Mij, toch aan toe.

Is je liefde dan zo zwak, of te weinig, of ineens weg? Nee, wees daar niet bang voor. Je bent op aarde uit eigen vrije keus aan het groeien naar volmaaktheid van leven en in de vrijheid komt verleiding. Die moet je leren te weerstaan en dan oefenen wat je geleerd hebt in waar leven vast te houden. Ik ben dan even teruggetrokken, zodat je in eigen beheer het ware leven naar je toe kunt trekken. Dan voel je Mij weer, Mijn liefde voor jou en jij voelt dan ook weer heel sterk en oprecht jouw liefde voor Mij!

Hemels Brood 3096

In alles zit het goede en het tegenovergestelde van het goede, waarbij er ook de verleiding is voor het tegenovergestelde van het goede. Het is aan de mens om in zijn vrijheid te kiezen, de verleiding te weerstaan of aan toe te geven. Juist datgene wat het aantrekkelijkst lijkt, is dat vaak in werkelijkheid niet. Maar wie op zichzelf gericht is, om te hebben of uit angst iets te verliezen, die verliest daarmee een deel van zijn werkelijkheidsbesef en kan daardoor veel moeilijker de verleiding weerstaan voor iets te kiezen wat hem voor zichzelf het beste uitkomt. Daarom is het belangrijk om bij elke keus goed bij jezelf te onderzoeken of je iets voor jezelf wilt behouden of misschien bang bent iets te verliezen waar je aan hecht. Want als je dat bij jezelf kunt inzien, dan kun je ook beseffen dat je in de verleiding gebracht bent, zo houd je je besef van wat wel en niet een onbaatzuchtige keus is.

Vooral het onbaatzuchtige is een belangrijke factor in al de keuzes die je maakt. Wees er steeds alert op dat de verleiding juist daar het slimst is, je te verleiden de onbaatzuchtigheid los te laten of niet te laten ervaren. Alleen als je heel eerlijk en oprecht naar jezelf kunt kijken, kun je in Mijn ware liefde ontdekken waar je nog aan hangt, waardoor je door verleiding meegetrokken kunt worden voor jezelf te kiezen en onbaatzuchtigheid los te laten. Als je eenmaal zo’n keus in eigenbelang gemaakt hebt, zonder werkelijk goede redenen, dan gaat er veel moeite en tijd overheen voor je dat weer in de juiste liefde en onbaatzuchtigheid hebt teruggezet. Hoe sneller je je dwaling inziet, berouw hebt en Mij dat toont, des te sneller kun je terug komen in ware liefde en onbaatzuchtig je keus herstellen.

Let op, kijk steeds in je hart, wat drijft je of wat houdt je tegen. In alle eerlijkheid laat Ik je dat dan zien, zodat je de juiste onbaatzuchtige keuzes kunt maken. Maar in al Mijn liefde blijft altijd de keuze aan jou!

Hemels Brood 3097

Een hart wat zuiver is in waarheid en liefde weet veel van Mijn hemelse waarden, weet veel van Mijn bestaan. Dat straalt diegene ook uit, maar er zijn veel belemmeringen in de wereld waardoor die stralen niet bij iedereen overkomen. In de wereld is die waarheid en die zuiverheid nog ver te zoeken. Daar is nog veel eigengewin, onwaarheid en weinig echte liefde. Daardoor is daar ook weinig zicht op hemelse waarden en daardoor is de liefde uitstraling van zuivere harten nauwelijks zichtbaar voor hen.

Zet je een groep mensen bij elkaar die nog weinig ervaren van de zuiverheid, van hemelse waarden en een groep mensen met een open hart voor waarheid en liefde, dan zie je twee heel verschillende sferen in de groepen ontstaan. Zet je nu iemand van de ene groep bij de andere groep of omgekeerd, dan zullen diegenen zich geen van beiden werkelijk op hun gemak voelen in die andere groep. Meng je de beide groepen, dan zie je dat na verloop van tijd de wereldse bij elkaar gaan zitten en de openharters bij elkaar gaan zitten. Mensen willen zich graag in elkaar herkennen. Zo slaagt een bijeenkomst het best als de mensen zich in elkaar kunnen herkennen.

Het bijzondere van een bijeenkomst in Naam van Jezus Christus is daarbij, dat mensen zich niet alleen in elkaar herkennen, maar ook, en dat is het vreugdevolle, zij herkennen zich gezamenlijk in Mij, hun hemelse Vader die in waarheid en onbaatzuchtige liefde Zijn armen om hen allen heen slaat en er voor hen is! Daar, ter plekke, in ware liefde zich in ieders hart laat voelen en vreugde opwekt in ieders hart. Ook dat herkennen diegenen dan bij elkaar en ook dat maakt vreugde. Wees blij met elkaar, met Mijn aanwezigheid bij jullie allen die verzameld zijn in Mijn Naam!

Hemels Brood 3098

Dat Ik van je houd, je oneindig liefheb, wil niet zeggen dat Ik je voor alles wat niet prettig is, vrijhoud. Juist omdat Ik je zo oneindig liefheb, laat ik dingen gebeuren, houd Ik moeilijkheden niet van je weg. Want voor jouw groei naar echte ware onbaatzuchtige liefde, zijn al die situaties van groot belang. Mijn enorme liefde ziet in wijsheid wat voor jou het beste is, ook al zie jij dat vaak niet en komt er soms verzet tegen een naderende situatie. Kom in je hart dan nog meer naar Mij en vraag Mij in je hart je te helpen de situatie aan te gaan. Want al laat Ik voor jou moeilijke situaties wel ontstaan, alles in verhouding tot jouw groei, Ik laat je daarbij niet alleen gaan. Ik sta naast je en je kunt er steeds Mijn hulp bij krijgen.

 Maar Mijn hulp, altijd in ware wijze liefde geplaatst, zal je altijd in vrijheid van keus laten. Want het komt juist ook op jouw vrije keus aan, hoe situaties voor jou zich ontwikkelen. Welke motivaties liggen ten grondslag aan je keuzes. Is dat angst iets te verliezen, hebzucht om iets te krijgen of te willen behouden of is het onbaatzuchtige liefde, begrip voor anderen die bij de situatie betrokken zijn. Net wat jouw basis van keuze is, werkt dat mee aan je welzijn en aan het verloop van de situatie. Kun je geven, kun je afstaan, kun je nieuw beginnen. Al naar gelang je keuze wordt de situatie lichter, wordt Mijn hulp, Mijn ware liefde voor jou, sterker te ervaren, te voelen in alles wat er gebeurt.

Ik help je altijd in alles wat er gebeurt. Ik help je altijd en dat weet je toch. Ik heb je oneindig lief en steun je altijd, maar jij bent in die vrijheid, waar Ik je laat en waar alleen jij in nederigheid Mijn liefdewerking door de juiste keus vrij werkend kunt maken. Nu en altijd, tot groei naar de oneindig grote gelukzaligheid van waar leven!

Hemels Brood 3099

In de wereld raast de leugen. De leugen die overal mee verweven is en zich voordoet als waarheid. De leugen waarvan gezegd wordt, ieder heeft zijn waarheid, zo zijn er verschillende waarheden.

Er is maar Eén waarheid in alles. Die waarheid kan voor iedereen duidelijk zijn. Maar die kan pas duidelijk worden als je zelf in waarheid bent, als je zelf geen leugens gebruikt, als je zelf alleen de waarheid zegt en leeft. Elke leugen, elke zelfbedachte waarheid die geen waarheid is, elke verdraaiing, onoprechtheid, ondoorzichtigheid in je doen en laten, vertroebelt het ware zicht, het zicht op de werkelijke waarheid, de Enige echte waarheid.

Hoe meer leugens er rond gaan en de kleinste verdraaiing of het kleinste achterhouden van feiten is al leugen, des te meer leugen is nodig om de leugen verborgen te houden en des te meer mensen gebruiken de leugen tegen de leugen. Zo raakt het zicht van veel mensen ernstig vertroebelt. Om de mensheid niet te ver te laten afdwalen, plaats Ik mensen met een meer dan gemiddeld gevoel voor waarheid, leugen en bedrog. Zij zijn het die de leugen zichtbaar maken, die de kleinste verdraaiing zichtbaar maken, uit het verborgene halen en aantonen dat het geen waarheid is. Maar dat wordt hen niet in dank afgenomen. Want wie de leugen gebruikt, wil die verborgen houden, tot de kleinste verdraaiing toe. Om er iets mee te bereiken. Maar als de leugen, al is het maar de kleinste verdraaiing, wel zichtbaar gemaakt wordt, kan dat iets ook niet meer bereikt worden, dat geeft verweer bij die mens.

Als je iets wilt bereiken, blijf dan oprecht en eerlijk en handel alleen in werkelijke waarheid, de enige waarheid die Ik Ben, verdraai niet, houd niets voor je eigen goed achter, wees waarheid in ware liefde!

Hemels Brood 3100

Elke stap die je maakt, heeft een effect op je leven. Maar niet alleen op jouw leven, tot in de hele oneindigheid werkt die stap door, voor alles en iedereen. Niet alleen voor jouw stappen geldt dat, voor alle stappen van alle mensen over de hele aarde. Kun je je daar een voorstelling van maken, dat al die stappen, van al die mensen, alle keuzes van al die mensen, voor iedereen effect heeft, voor het hele verloop van de dingen tot in het heelal toe? En toch ben je vrij om te gaan en te staan en zo is iedereen vrij om te gaan en te staan. Zo heb Ik dat alles gemaakt en zo is Mijn liefde voor jullie allen en in grote wijsheid draagt Mijn liefde elke stap die op aarde door jullie gemaakt wordt. Elke stap.

Niemand gaat alleen over deze aarde. Al voel je Mij misschien niet, Ik ben er toch altijd, je gaat niet zonder Mij, Ik draag elke stap die je maakt, zodat ook de misstappen tot ware juiste stappen uitwerken. Mijn stappen gaan samen met al jullie stappen en soms zo, dat je geen verkeerde stap kunt maken, alleen goede. Want Ik zie en weet alles en Ik ken je hart. In je hart kan Ik je Mijn liefde laten voelen. Als jij je hart opent voor Mijn liefde is zij een Bron van kennis en besef, een Bron van inzicht voor je. Uit die Bron kun je dan putten bij elke stap die je maakt. Stem je je stappen af op Mijn ware liefde in je hart en uit liefde voor je naaste, dan zul je merken dat al die stappen in een richting voeren die steeds dichter bij Mij komt en groei brengt in ware onbaatzuchtige liefde.

Elke stap die je zet heeft betekenis in liefde, in waarheid en elke stap die je zet is jouw keuze, al dan niet in liefde. Maak je die stap in liefde, dan werkt die liefde in de hele oneindigheid door voor alle mensen. Zo klein de stap is, zo ver komt die in het heelal, voor jou, voor Mij, voor alle mensen. Elke stap!