Hemels Brood 2915 t/m 2945

Hemels Brood 2915

Aanvoelen. Veel heeft te maken met hoe je een situatie aanvoelt. En dat aanvoelen heeft weer te maken met je verlangens, met je verwachtingen, met je behoeften. Want als je iets verwacht, of graag hebt, dan zul je een situatie anders aanvoelen, dan wanneer je niets verlangt, niets verwacht. Ook als je een vooroordeel hebt, door eerdere ervaringen, zul je een situatie anders aanvoelen, dan zonder dat vooroordeel. Als iets gezegd wordt door iemand die je niet graag mag, voelt hetgeen hij zegt heel anders, dan wanneer iemand die je wel graag mag, precies hetzelfde zegt. Je reactie zal dan ook heel anders zijn. Terwijl hetgeen gezegd wordt precies hetzelfde is. Is dan je reactie naar gevoelens wel juist?

In werkelijkheid reageer je niet op wat er gezegd is, maar op de persoon die je niet aardig vindt of op de persoon die je wel aardig vindt. Maar je zou beter reageren naar waarheid op wat er gezegd is en niet op wie het zegt. Doe je dat niet, dan doe je je op meerdere manieren tekort. Bij degenen die je aardig vindt, ga je wellicht te gemakkelijk in iets mee, wat je beter niet zou doen en bij degenen die je niet aardig vindt, ga je juist niet mee met iets wat je goed zou doen, wat je dan mist, terwijl het je iets kon opleveren. Maar ook, je hebt het pad van de ware liefde verlaten en je door afkeer laten leiden, wat gevolgen heeft, die je vervolgens toch ook moet oplossen.

Let op dat je aanvoelen van situaties ook in de werkelijkheid staat, in de zuiverheid van zijn, in de juiste proporties en je je niet door verwachtingen, verlangens, behoeften en vooroordeel, laat verleiden tot valse gevoelens die tegen de waarheid en de ware liefde ingaan. Blijft altijd alert op je gevoelens, laat ze je niet op dwaalwegen brengen, waardoor je verdwaalt. Blijf op weg met Mij, in waarheid en liefde, dan ga je goed!

Hemels Brood 2916

Voor goedheid is de mens altijd te vinden. Maar wanneer het hem niet zint, is de verdraagzaamheid snel verdwenen. De meeste mensen denken dat wat hen niet zint, een fout van de ander is. En dat accepteren zij niet. Maar het zit in de wereld nog vol van die fouten bij mensen onderling. Want iedereen wil het naar zijn zin hebben en ieder neemt het de ander kwalijk als hij het aangename verstoort. Geen van hen ziet dat zij allen daarin afwijken van het ware leven en daarmee ook van de mogelijkheid om in vrede en rust het met elkaar prettig te hebben. Want juist het elkaar gunnen is veelal weg zodra iemand zijn zin niet krijgt en daarover verwijten gaat maken. Dit gebeurt bij alle mensen in meer of mindere mate, dat ze elkaar verwijten maken en beiden niet bereid zijn elkaar eenvoudig te accepteren in hoe de ander is.

Ik accepteer jullie allen in grote liefde en neem niemand zijn afdwalingen kwalijk. Maar in Mijn grote liefde is ook de wens en de werking aanwezig om jullie tot de juiste inzichten van leven te brengen. Dat gaat in de beleving van de mens met gevoelens van pijn, is vaker onaangenaam en neemt ook wel juist het gevoel van welzijn weg. Dat alles komt niet voort uit een verwijt van Mij aan jullie, het komt voort uit Mijn liefde voor jullie. Zodat jullie als broeders en zusters met elkaar in liefde leren omgaan. Zonder elkaar ook maar iets te verwijten.

Hoezeer het ook mag zijn, dat jij vindt dat je gelijk hebt, jullie hebben geen van allen ook maar in de verste verte gelijk, als je je naaste ook maar het minste verwijt maakt, als je boos weg gaat, als je blijft hangen in verwijten, omdat de ander geen sorry zegt. Laat schaamte over je komen en maak het met elkaar goed, zodat Mijn liefde jullie niet in onaangename situaties hoeft te brengen, tot heil van je ziel. Want Ik Ben een liefdevolle God en Vader, die in die liefde niet toelaat dat Zijn kinderen in strijd met elkaar gaan en wegdwalen van de ware liefde. Kom tot jezelf in ware liefde en verdeemoedig tot vergeving en verdraagzaamheid. Want niets doet de ziel zo slecht als denken dat je met verwijten, afwijzing, verontwaardiging, je recht mag halen. Begrijp dat allen heel goed!

Hemels Brood 2917

Regelmatig geef Ik in de mens een signaaltje, zacht en niet op de voorgrond. Maar wel zo, dat het even in de aandacht is. Dat zijn signaaltjes die de mens tot het goede willen aanzetten, zonder hem in zijn vrijheid van keuze te belemmeren. Het zijn signaaltjes op momenten dat hij voor een keuze staat tussen goed en het tegenovergestelde van goed. Zo’n signaaltje laat hem even voelen in zijn hart wat het goede is. Maar direct daarop trek Ik dat signaaltje weer weg en dan is het de keus aan de mens of hij naar Mijn signaaltje wil luisteren of niet.

Heel veel mensen gaan aan dat soort signaaltjes voorbij. Ze merken ze nauwelijks of niet op, zo druk zijn ze met zichzelf en met hun leven bezig. Maar er zijn er, gelukkig voor hen, ook die mijn signaaltjes wel bemerken en er ook waarde aan hechten er naar te luisteren. Hoe is het met jou, ken je Mijn signaaltjes, die ergens in je bewustzijn in je hart je iets lijken te zeggen, maar als je er naar wilt kijken, is het al weer verdwenen. Toch was het er en als je er over nadenkt lijkt het wat onwezenlijk, want het was geen gedachte, maar heel kort even een besef in je hart. Een besef van wat het beste te doen.

Het is zo’n signaal wat je ook weleens kunt bemerken, bijvoorbeeld op een moment dat je wilt oversteken en die ene auto niet hebt gezien. Dan is er iets in je, wat je weerhoudt om over te steken, een moment word je innerlijk teruggehouden en dan bemerk je die auto, waar je anders door aangereden zou zijn. Van die momenten zijn het, Mijn signaaltjes. Om je te helpen zonder je vrije keus te belemmeren. Als je ze opmerkt, bedenk je dan dat ze van Mij komen en je ten goede door Mij gegeven zijn, dat het Mijn liefde is die je dat signaaltje geeft.

Hemels Brood 2918

Ik ben niet zomaar prominent aanwezig. Het zou de mens geen goed doen. Vooral niet de mens die Mij heel anders ziet dan Ik in werkelijkheid ben. En er zijn veel mensen die Mij niet zien zoals Ik ben. Zou Ik zomaar voor hen staan, zij zouden Mij niet herkennen, omdat hun beeld niet overeenkomt met Mijn verschijning. Maar zou Ik hun ogen in één keer openen en hun het juiste beeld geven, dan zou de schrik te groot zijn en zij zouden in grote onmacht vallen.

Daarom zijn er overal mensen die een beeld van Mij hebben dat meer naar de werkelijkheid is. Hun ogen en oren, hun besef van waarheid en liefde, hun besef van waar leven, van Mijn liefde voor jullie allen, heeft al een zekere omvang. En juist deze mensen zijn als een voorbode van Mij. Zij werken mee aan de juiste beeldvorming van al die mensen die daarin nog te groeien hebben. Zij zijn wegbereiders voor Mijn komst. Maar dat is voor hen geen gemakkelijke taak, want niet alleen zijn er veel mensen met een heel verkeerd beeld van Mij, er zijn ook veel mensen die over Mij niets willen weten, Mij niet willen kennen, niet geloven in Mij. En daarnaast zijn er ook nog eens veel mensen die Mij verwijten maken over allerlei onaangename gebeurtenissen en situaties op aarde.

Tussen al die mensen heb Ik degenen geplaatst die Mij in hun hart kennen, die van Mijn ware liefde weten en die over Mij willen getuigen. Maar stel je voor dat je als éénling in een groep mensen staat die verafschuwen wat jij juist mooi en goed vindt. Zo is het met hen. Maar Ik heb Mijn armen van liefde beschermend om hen heen en laat hen geen werkelijk kwaad overkomen. Mijn voorboden, wegbereiders, zij zijn door Mij geplaatst in Mijn grote liefde voor jullie allen!

Hemels Brood 2919

Elk streven naar liefde heeft al de waarde van leven, ook al is het nog niet de volkomen liefde. Het streven trekt Mij al naar zich toe en daarmee het ware leven. Want alles heeft op aarde een begin, een begin in de oneindigheid van leven, de oneindigheid van tijd, de oneindigheid van Zijn. Elk begin op aarde is als het ware een moment in het eeuwige, wat geplaatst is op aarde. Zo is het verblijf van de mens op aarde een stukje tijd van de eeuwige oneindige tijd en een stukje momenten van het eeuwig voortdurende leven.

Al die momenten staan in verbinding met Mij, zoals ook alle mensen in verbinding staan met Mij. In die verbinding is de mens vrij om te gaan. Maar kiest hij in die vrijheid ervoor zoveel mogelijk naar liefde te leven, dan zal hij daarin door Mij geholpen worden en met elk streven trekt hij Mijn hulp sterker naar zich toe, zodat zijn lering ook sterker zal zijn. En alle momenten die hij in zijn aardse leven al omzet in ware liefde voor Mij en zijn naasten, zijn momenten waarop hij Mij heel dicht naar zich toetrekt en zijn vooruitgang sneller gaat. Alleen door de ware liefde.

Maar uit de vrijheid van zijn moet daar het oprechte streven zijn om tot de ware groei van liefde te komen. Want geen mens kan iets van de hemelse schatten van Mij ontvangen, als hij er niet in vrijheid naar vraagt en als hij niet in vrijheid zijn handelen op liefde wil afstemmen. Want hoe graag Ik een hart ook tot ware liefde help, dit kan Ik in de vrijheid van zijn alleen dan doen, als het oprechte streven van de mens handelen naar ware liefde is geworden. Dan trekt die mens Mijn liefde naar zich toe en dan wordt Mijn liefde werkzaam in zijn hart. Steeds meer en meer, als hij het streven naar liefde vasthoudt en zijn hart voor Mij open houdt. Dan groeit hij in ware liefde, hemels ware liefde.

Hemels Brood 2920

Zalig zijn degenen die in hun hart liefde voor Mij voelen. Want zij hebben Mijn liefde voor hen en voor allen begrepen. Zij hebben het leven begrepen en zijn in hun hart Mij heel dicht genaderd. Zo zijn jullie allen welkom om Mij dicht te naderen. In je hart is het mogelijk om contact met Mij te maken en Mijn liefde voor jou te gaan voelen. En daarbij ook Mijn liefde in alles te gaan zien. Mij beter te leren kennen zoals Ik werkelijk ben en zoals jij oorspronkelijk ook bedoeld bent te zijn.

In vrijheid heb je die keuze om Mij lief te hebben, om alle mensen lief te hebben, zoals Ik jou en alle mensen liefheb. In je vrijheid kun je kiezen wat je wilt, maar besef daarbij dat wat je wilt niet altijd het beste aan je geeft. Want je hebt wel de vrije keus, maar er is een goede en een niet goede keus. In je vrijheid is het aan jou om erachter te komen wat wel en wat niet het goede is.

Dat ontdekken, wat wel en wat niet, kun je geheel op jezelf doen, maar je kunt het ook in contact en in liefde met Mij doen. Als je wilt, dan kan Ik je het goede en het niet goede in jezelf laten voelen, laten weten. Dat is dan de kortste weg. Je kunt het ook zelf uitzoeken, met vallen en opstaan leer je het ook, dan is de weg wel langer. Aan jou de keus.

Hemels Brood 2921

Er zijn miljoenen wegen die allemaal uiteindelijk bij het ware leven uitkomen, maar daar zijn ontzettend veel heel lange wegen bij, die haast oneindig lang zijn en over heel onaangenaam gebied gaan. Er zijn maar weinig korte wegen en er is maar één werkelijk korte weg.

Er zijn miljoenen mensen die dagelijks hun weg over de aarde kiezen en de meesten kiezen een lange weg, nauwelijks beseffend dat zij een lange weg kiezen. Want zij zien slechts een stukje van de weg die zij gaan. Maar er zijn ook mensen die kiezen voor de kortere weg. In het begin is die weg moeilijk en vraagt het veel inzet, veel inspanning om die weg te gaan. Maar na verloop van tijd gaat het gemakkelijker. En juist dat moeilijke stuk in het begin, doet veel mensen niet voor die kortste weg kiezen.

Al die andere, veel en veel langere wegen, lijken in het begin heel makkelijk te gaan en velen die zien dat die kortste weg in het begin zo moeilijk is, roepen: kom naar deze weg, die gaat heel goed en is lang niet zo moeilijk. Ja zij zien alleen de eerste stukken van de verschillende wegen en weten van het vervolg niets. Juist die zo makkelijk lijkende lange wegen zijn alleen in het begin zo gemakkelijk, maar na verloop van tijd worden ze moeilijker en moeilijker. En dan is het overstappen naar een kortere weg niet zomaar gedaan. Dan moet je eerst op je weg terug komen en daarna kun je voor een andere weg kiezen.

Na zoveel wegen te zijn gegaan, begint een mens te beseffen dat het niet de makkelijk lijkende wegen zijn, die hem tot iets goeds brengen, maar juist die moeilijke. En juist als je op zo’n moeilijk geworden weg die moeilijkheden niet uit de weg gaat, maar ze aanpakt en er van leert, kijk dan ben je ineens op een al veel kortere weg, die al wat makkelijker te gaan is.

Maar de kortste weg blijft in het begin ook de moeilijkste weg: je eigen wil helemaal loslaten voor Mijn wil en in grote deemoed in alles naar Mijn ware onbaatzuchtige liefde leven.

Hemels Brood 2922

In het verstandsmatige zul je het nooit vinden. In het verstandsmatige zul je misschien de werking van de materiële onderdelen van de aarde vinden, maar van het geestelijk ware leven niet. Want het geestelijk ware leven is alleen met het hart te begrijpen. En dat is dan niet het lichamelijk materiële hart, maar het gevoels hart, je intuïtief zuivere gevoel. In je gevoel kun je het vinden, als je oprecht en zonder enig eigenbelang zoekt. Want elk eigenbelang staat een werkelijk vinden in de weg. En juist het eigenbelang trekt de mens in het verstandelijke, hij gaat zijn geweten, wat met het zuivere gevoel verbonden is, met verstandelijke redeneringen het zwijgen opleggen. En daar is de mens heel bedreven in. Dan lijkt het verstandelijke beredeneren uit het gevoel te komen en de mens houdt zich daarmee voor de gek.

Zolang er maar een beetje eigenbelang bij komt kijken, zal er altijd een verstandelijk beredeneren bijkomen, waarmee de mens dan net dat eigenbelang weet onder te brengen in juist en terecht. En dan “voelt” dat allemaal weer goed. Want een mens moet wel altijd zijn verstand blijven gebruiken, is de algemene stelregel. Ik zou haast zeggen, gebruik toch je verstand en zie in dat je eerst goed naar je zuivere intuïtieve gevoel moet luisteren, voor het beste resultaat. Kijk zo zeg Ik het niet. Maar Ik zeg wel dit: je verstand heb je niet voor niets bij je zuivere intuïtieve gevoel gekregen. Je kunt het gebruiken. Maar let goed op wanneer en met welk motivatie je het gebruikt.

Want het brengt je niet op goede wegen, als je er je geweten mee sust, als je er je handelen naar eigen belang meer verstopt, als je er je eigenbelang mee goed praat. Je gebruikt je verstand goed, als je het gebruikt om het wereldse buiten de deur te houden, als je het gebruikt om de verleiding tot eigenbelang te weerstaan. Als je het gebruikt om dat wat je zuiver en juist naar waarheid voelt, wilt uitleggen aan je naasten, om hen te helpen. Kijk, het verstand is ook een parel, als je het op de juiste gronden inzet, met liefde voor Mij en je naasten!

Hemels Brood 2923

Alles wat uit liefde voorkomt, heeft Mijn zegen. Laat je liefde naar boven komen om het goede aan anderen, je naasten te doen. Want alleen de onbaatzuchtige liefde doet goed en brengt waarde aan je leven. Al het andere is ijdel en hoogmoedig. Tot in het kleinste gedachtengoed is de liefde het belangrijkste om tot het goede te komen. En dan niet als eerste dat het jou goed gaat, dat jij alles hebt zoals voor jou het prettigst is, maar als eerste voor allen om je heen.

Daarmee bedoel Ik niet dat je maar met ieders grillen en wereldse behoeften moet meegaan en moet zorgen dat ieder om je heen van al het materiële en wereldse genoeg heeft, naar zijn zin. Daarmee bedoel Ik dat je naar je naasten eerlijk en oprecht bent en geen verwijten maakt, hun afdwalingen van liefde, uit liefde voor hen, hen voorhoudt en ze in liefde helpt tot de ware levens inzichten. Daarmee bedoel Ik, dat je geduld hebt met hun traagheid, vergeeft wat ze je aandoen, verdraagt en vriendelijk blijft. Daarmee bedoel Ik, dat je in vertrouwen op Mij jezelf blijft, jezelf niet forceert maar ook hen niet forceert, geen verwachtingen of eisen stelt aan je naaste, maar ook niet aan jezelf.

Laat je handelen vrij zijn ten goede van Mijn ware liefde en daarmee ten goede van je naaste. Want het wereldse is het ware leven niet, het voldoen aan allerlei eigen behoeften is het leven niet, maar ware onbaatzuchtige liefde aan elkaar geven, dat is het ware leven. Het klinkt zo gemakkelijk, maar zelfs verliefde mensen leven het nog niet ten volle naar elkaar. Dus bedenk je goed dat het gemakkelijker begrepen is, dan in alles uitgevoerd. En dat is wel de bedoeling, niet alleen te begrijpen, maar het ook in alles wat op je pad komt te doen!

Hemels Brood 2924

Kom voor het ware levensvoedsel bij Mij. Ik geef je van het levende brood te eten en van het levende water te drinken. Dat wil zeggen, Ik geef je het ware Woord, zodat je tot het ware levensinzicht kunt komen en Ik geef je Mijn liefde zodat je Mijn Woord in je kunt opnemen, kunt begrijpen en naar kunt handelen. Als je voor voeding naar de mens gaat, is het nooit helemaal Mijn zuivere levende brood, Mijn volkomen Woord en is het niet het helemaal zuivere levende water, de volkomen ware zuivere onbaatzuchtige liefde. Maar je bent vrij en je kunt daarom zelf je eten en drinken kiezen en laten staan wat je niet goed bekomt.

Maar Ik zeg je, wie Mijn levende Woord predikt en Mijn levende water aanbiedt, die geeft je van de kruimels van Mijn levende Brood en Mijn levende Water, van Mijn hemels gedekte tafel en dat is altijd nog vele malen voedzamer en verkwikkender dan een heel brood uit menselijke handen. Want al wat niet van Mijn brood en van Mijn water gegeten en gedronken wordt, biedt je geen inzichten en groei in waar leven en ware gelukzaligheid. Het ware voedsel is Mijn voedsel en het ware water is Mijn water. Want al het ware leven is Mijn Leven. En Ik geef het aan wie Ik wil in Mijn liefde voor jullie allen.

Kom voor het ware levensvoedsel, het ware Woord en de ware liefde bij Mij, zodat je inzicht krijgt in waar leven, je eigen ware leven in Mijn ware leven en je kunt gaan zien wie Ik Ben en wie jij bent en hoe alles en iedereen Mijn liefde is en in Mijn liefde staat. Kom, eet en drink en voel de gelukzaligheid van waar leven, van ware liefde!

Hemels Brood 2925

De kennis van goed en kwaad is geen wetenschappelijke kennis. Maar is een kennis uit Mij. Nergens anders is de ware kennis te verkrijgen dan uit Mij. Wetenschappers, onderzoekers, ontdekkingsreizigers, ze kunnen de wereld rondgaan en kennis verzamelen over van alles en nog wat, maar de enige ware kennis is uit Mij alleen. En zo is ook de ware kennis van goed en kwaad alleen uit Mij te verkrijgen.

Je kunt jezelf nog zo goed willen onderzoeken op ware liefde of eigenliefde om het goed te doen, goed te maken, maar als je dat niet samen met Mij doet, wie zal je dan laten weten, wie zal je dan laten zien, wat waar en waarachtig goed is en wat niet? Want buiten Mij is er niemand die werkelijk alles weet, alles kent, alles ziet, alle kennis heeft en precies weet wanneer iets waar, juist, goed en volkomen liefde is en wanneer niet. En het is juist de ware onbaatzuchtige liefde die het goede, het juiste, het ware leven is, terwijl al het tegenovergestelde dat juist niet is. Maar wie kan al dat onderscheid maken? Zonder Mij kan niemand dat.

Laat je daarom niet van de wijs brengen door mensen die je aanspreken op fouten die je begaan zou hebben, laat je niet in de war brengen door mensen die zelf fouten maken en doen voorkomen alsof die juist helemaal goed zijn en jij het verkeerd ziet. Kom in je hart bij Mij en Ik zal je precies tonen wat juist en goed is en wat niet. Of mensen je wel of niet geloven, doet niets te zake, of Ik het ware en goede in je zie, dat telt. Laat je hart zijn zoals je voelt dat goed is, dan heb je Mijn zegen.

Hemels Brood 2926

Ken je die momenten, je zoekt en kunt het niet vinden. Je kijkt overal en kunt het niet vinden. En dan blijkt dat je er vlak voor stond en het toch niet zag. Zo sta Ik vaak vlak voor je, naast je en je zoekt naar Mij zonder Mij te zien. Ik ben er, Ik sta vlak bij je en Ik grijp je hand, zodat je Me ziet, zodat je Me herkent. In heel je leven ben Ik bij je, ook al zie je Me niet altijd. Ook al zoek je Me niet altijd. Maar als je Mij zoekt, weet dan dat Ik nooit ver weg ben. En weet dan, dat Ik je graag bij de hand neem en je verder help. Verder help in je leven, naar het goede, het ware, de onbaatzuchtige liefde.

Maar ook ben Ik er om je te sterken in momenten van zwakte, momenten waarop je wordt aangevallen door de wereld, momenten waarop de verleiding om van het pad van de liefde af te dwalen te groot wordt om te weerstaan. Roep Mij en Ik ben er. Geef Mij je hand en Ik leid je. Vertrouw Mij en Ik laat je nieuwe wegen zien die we samen kunnen gaan. Waar je ook bent, Ik ben er ook. En als je van de mensen om je heen niet naar ware liefde behandeld wordt, weet dan dat het altijd Mijn liefde is die alle mensen draagt en die er voor alle mensen is, ook voor jou en ook voor hen.

Nu hoef je niet meer te zoeken, want je weet nu dat Ik er altijd ben, altijd bij je ben, voor je sta, naast je sta, je helpt waar je Mij vraagt te helpen en daarbij heb je altijd Mijn liefde. Al is er helemaal geen liefde om je heen van mensen, dan nog heb je Mijn ware warme liefde. Daaraan hoef je nooit te twijfelen, wat er ook gebeurt, hoe je ook bent, Ik heb je lief!

Hemels Brood 2927

Leg een probleem voor aan meerdere mensen en je krijgt voor dat probleem evenveel verschillende oplossingen. Met hier en daar wat overeenkomsten, maar in grote lijnen toch allen weer anders. Welke oplossing ga je dan kiezen, hoe weet je welke oplossing het beste resultaat geeft? Want ieder voor zich is van zijn oplossing als beste overtuigd. En welke je dan ook zou kiezen, allen leveren wel een zeker resultaat op waarmee je tevreden kunt zijn.

Wat kiest de mens die de keuze moet maken? Datgene wat hemzelf het beste uitkomt. Op die basis wordt de keuze gemaakt. Maar ook op die basis worden door de verschillende mensen een andere oplossing gegeven. Namelijk naar wat henzelf het beste uitkomt. Daarom zijn oplossingen ook allen verschillend, want bij iedereen speelt wel iets anders wat hem het beste uitkomt. Zo worden alle oplossing gegeven en gekozen.

Maar wie in zijn hart Mij om de beste oplossing zou vragen en zijn eigen belangen daarbij helemaal los kan laten, die krijgt in zich van Mij de beste oplossing en die zal in grote lijnen juist hetzelfde zijn, als van ieder ander die voor de oplossing Mij in zijn hart gevraagd heeft. Dat zou dan een grote eensgezindheid geven en een grote vreugde om ook juist die oplossing ten uitvoer te brengen. Het zou zo dan ook allen ten goede komen en allen juist ook helemaal passen. Kijk, Ik kan, bij wijze van spreken, een jas maken die allen past, ook al hebben allen nog zo’n uiteenlopende maten.

Hoe dat kan, weet Ik en daar hoef jij alleen op te vertrouwen. Dan zorg Ik ervoor dat welk probleem je ook hebt, het zo opgelost wordt, dat het iedereen past, ook al zijn de belangen nog zo verschillend. Want die jas, is Mijn liefde. Vertrouw op Mijn liefde en alles komt helemaal goed.

Hemels Brood 2928

Het is de liefde die alles regelt. De liefde is de opperste kracht uit Mij die uiteindelijk alles op aarde regelt. Juist daardoor blijft het ware leven op aarde te bereiken. Omdat alles geplaatst is in Mijn kracht van ware liefde. Zo wordt de wereld bestuurd door liefde, ook al wijken de mensen af van ware liefde, het hele grote totaal wordt evengoed wel door liefde bestuurd.

In die liefde kunnen mensen hun eigen vrije keuzes maken, al dan niet naar liefde. Toch is ook alles wat geen liefde is in de besturing van Mijn kracht van liefde geplaatst, waardoor niemand werkelijk in de eeuwige dood hoeft te blijven. De ware liefde kracht uit Mij, die Ik over de aarde gesteld heb, laat Mij niet zien, niet zoals de materie te zien is. Laat ook liefde niet zien, maar wel voelen, bemerken. Korte tijd ben Ik gezien in Jezus Christus, gedurende Zijn tijd op aarde, in die tijd was een direct zien mogelijk. Maar van die tijd gaat nog steeds invloed uit over de hele wereld, over de hele aarde. Hoe mensen dat ook ontkennen en niet willen zien, niet kunnen zien.

De waarheid blijft de waarheid, al ontkennen miljoenen mensen de waarheid, dat maakt het niet ineens geen waarheid meer. Bij de mens is iets waar, als een grote groep mensen het als waarheid ziet, of niet waar als een grote groep mensen het niet waar vindt. Zo kan zij een leugen tot waarheid brengen. Maar in werkelijkheid blijft het een leugen. Want de mens bepaalt de waarheid niet, de waarheid is en blijft eeuwig waarheid, zoals Ik haar als waarheid geplaatst heb, zo is het ware leven, de ware liefde.

Hoe de mens ook denkt dat waarheid tot zijn vermogen behoort, waarheid wordt niet door de mens gemaakt of bepaald. Waarheid is. Uit Mij is al het ware, dat is waar leven, dat is ware liefde, waarheid ben Ik, het eeuwige Al, het eeuwige bestaan, oneindig, waar.

Hemels Brood 2929

In elk hart zou blijdschap moeten zijn. Blijdschap voor het leven, voor Mijn liefde. Want elk hart kan verbonden zijn met Mij, met het leven uit Mij, met Mijn ware barmhartige liefde. Helaas zijn er zoveel mensen niet in hun hart verbonden met Mij, hoewel Ik wel in verbinding sta met hen. Maar zij hebben deze verbinding voor zichzelf dicht gezet door alle afdwalingen van liefde die om hem heen en in henzelf nog veelvuldig aanwezig is.

Nog slechts vaag voelen zij zo nu en dan een zekere vreugde, een zekere blijdschap waarvan zij de herkomst niet precies herkennen. Dit is door het contact wat er toch altijd met Mij is, maar niet bemerkt wordt, niet gebruikt wordt, waar in hun leven geen aandacht voor is. Toch is er bij allen ook een zekere hunkering naar die blijdschap, die een ongekende belofte inhoudt, Mijn liefde, het ware leven.

Aan degenen die dit in zich toch wel herkent, die zeg Ik, laat die blijdschap in je boven komen, ga er heen en zoek uit waar het mee te maken heeft, ga er op in en vraag het naar je toe te komen, waarmee je Mij vraagt meer naar voren te komen, meer merkbaar in je aanwezig te zijn. Voel dan de blijdschap steeds duidelijker in je worden, het besef van waar leven steeds duidelijker in je worden en voel dan ook Mijn liefde, die er altijd voor je is en die je tot herkenning van al het goede en ware en gelukzalige brengt en je ten dienste staat zelf die liefde in waar leven te zijn.

Hemels Brood 2930

Er is een poort waar alle mensen door moeten. Zoals er bij gebouwen of op luchthavens een poort is waar mensen door moeten om te zien of zij niets meenemen wat niet mag. Zo is er een poort voor Mijn hemelen waar ieder mens door heen moet. Die poort laat zien of er iets is wat niet in de hemel kan worden toegelaten. En alleen diegenen komen er door heen die in alles ware liefde zijn en ook de verleiding voor het tegenovergestelde daarvan volkomen kunnen weerstaan.

Bij de mensen die op aarde door de poort voor een gebouw gaan, kan alles wat gevonden wordt eenvoudig weggelegd worden. Tot die mens niets meer bij zich heeft wat niet gewenst is. Maar bij de hemelse poort is dat toch iets anders. Want daar gaat het bijvoorbeeld om ongeduld, boosheid, verwijten, negatief denken, ongeloof, wraakzuchtigheid, enzovoorts. En dat zijn geen zaken die iemand zo gemakkelijk van zich afgezet, loslaat. Dat vraagt werk. En zo zijn er dan ook verschillende poorten die de mens doorgaat. Steeds een beetje verder naar de ware hemel. Al werkend aan zichzelf en de groei in liefde, komt de mens steeds een poort verder. Elke poort laat zijn groei zien en bevestigt de mens naar de volgende fase.

Totdat uiteindelijk de ware zuiverheid en volkomen liefde bereikt is en die mens zonder moeite de laatste poort passeert die hem toegang geeft tot de ware hemel, waar alleen liefde is in volkomen wijsheid van zijn en een eeuwigdurende gelukzaligheid. Die hemelse poort is niet van materie en er rinkelt geen bel als iemand niet voldoet. Maar die poort is het besef van waarheid en liefde en voor alles wat nog geen liefde is, krijgt de mens een innerlijk signaal. Die poort is geestelijk en waar leven. Die poort ben Ik in Jezus Christus.

Hemels Brood 2931

Zie wat er allemaal in de vrijheid van de mens over de aarde gebeurt. Alles heeft te maken met de keus van de mens. Denk je dat al de onaangename gebeurtenissen, die nu over de aarde gebeuren, al de oorlogen, al de strijd, al de ziekten, honger, de gebreken van de mens, deze omvang zouden hebben als allen in liefde en waarheid met elkaar leefden? Je zal nu zeggen, nee, dat is wel duidelijk, dan zou er een hele andere veel aangenamere situatie zijn over de aarde.

Maar dan zeg Ik, als dat nou zo gemakkelijk voor te stellen is en eigenlijk ieder mens zich dat wel kan bedenken, hoe komt het dan dat bijna niemand zich er werkelijk voor inzet tot die ware liefde te komen? Want wat in het grote geheel geldt, geldt ook voor ieders persoonlijke leven. Want dáár begint het, hoe je zelf in je persoonlijke leven je keuzes maakt. En als je dan zo goed en zo duidelijk weet, dat alleen waarheid en ware liefde tot een fijne aangename samenleving voert, waar wacht je dan nog op? Tot die ander over gaat tot waarheid en liefde, tot die ander zijn keuzes helemaal gaat afstemmen op waarheid en liefde? Dan kan Ik je zeggen, dat je wel eens lang te wachten hebt. Want die ander wacht ook en vindt dat hij eerst naar waarheid en liefde behandeld moet worden.

Dat wil niet zeggen, dat niemand tot ware en goede liefdevolle daden komt, gelukkig wel. Alleen, het is bij de beste zelfs nog maar voor een deel en de overgrote meerderheid walst daar gemakkelijk overheen. Als ieder voor zich vanaf nu zijn inzet geeft voor waarheid, voor liefde en er vanaf nu ten volle mee begint te vergeven wat nog te vergeven is, te verdragen wat nog geen liefde is, te begrijpen wat nog tijd vraagt, eigen voorwaarden loslaat, geduld te hebben met zijn naasten en daaraan vasthoudt, dan verandert dat aan de samenleving. Dat kun jij doen, als je wilt, nu.

Hemels Brood 2932

Vergeet niet dat het op aarde een mengeling is van goed en niet goed en dat alles door elkaar loopt. Daarom is het ook niet altijd even gemakkelijk om de juiste keuzes te maken. Al wil je het nog zo goed doen, het gaat hoe dan ook niet altijd zo als je denkt dat goed is. Want tussen wat goed is en het beeld wat de mens van het goede heeft, zit bij velen nog een groot verschil.

Eigenlijk is er bij iedereen een verschil in het beeld wat iemand van het goede heeft en wat werkelijk goed is. Ook al kom je in je hart bij Mij en ook al vraag je Mij je te laten zien wat goed is, dan is er vaak toch een zekere ontwikkeling in jezelf nodig, voor je instaat bent om het beeld wat je van het goede hebt, te vervangen voor het werkelijk goede zicht. Daarbij is het nodig dat je het beeld wat jij van het goede hebt, helemaal kunt loslaten. Uit eigen inzicht kunt loslaten, niet omdat Ik het je laat weten. Want anders zou het je vrijheid, je vrije ontwikkeling kunnen schaden.

Maar blijf het toch aan Mij vragen, want dan kan Ik je zeker helpen tot de juiste inzichten te groeien, door gebeurtenissen en gesprekken in jezelf met Mij. Daarbij blijf je vrij in je keuzes en groei je naar een juist begrip van wat waar en goed is, werkelijk goed is. En als je dat gevonden hebt, blijft het in je aanwezig en breidt het zich uit, tot je in alles het ware en het goede kunt onderscheiden van het niet ware en niet goede.

Blijft dus in je hart wel bij Mij komen en al laat Ik het je niet altijd direct weten, Ik help je toch altijd antwoorden te vinden op wat je vraagt. Ik help je met liefde.

Hemels Brood 2933

Leven op aarde is een samenwerking tussen de mens en Mij. Dat zou het althans voor ieders bestwil moeten zijn. Maar tot dat ware leven zijn nog niet veel mensen gekomen, waardoor het ware leven nog geen werkelijke omvang heeft. De mens heeft de vrijheid en Ik heb de waarheid en het leven. De samenwerking zou er het best in bestaan, dat de mens zijn vrijheid voegt naar Mijn waarheid van leven.

Maar de mens neemt juist zijn vrijheid vooral voor zichzelf, voor eigen behoeften, voor eigen inzichten. Het loslaten van zijn eigen invullingen van leven voor Mijn invullingen van leven, uit eigen vrije keus, is bij de meeste mensen nog ver weg. Alsof Ik niet besta, alsof het er niet toe doet, alsof Ik geen deel uitmaak van het leven, van de mens, van alles wat bestaat. Alsof. Want Ik Ben wel degelijk en het is alleen Mijn leven wat de mens tot leven gebracht heeft. Zonder Mij zou de mens niet leven, ook niet in de schijnwereld, die hij zich op aarde gecreëerd heeft.

Aan al degenen die wel in vrijheid tot een samenwerking met Mij willen komen, in waarheid en liefde, zeg Ik, houd vol, laat je niet in verwarring brengen door wat mensen beweren, wat sommigen zelfs zeggen te kunnen bewijzen. Want van alle bewijzen op de aarde ontbreken er altijd nog een heleboel, die men niet kent. En het belangrijkste bewijs van alle leven is Mijn eeuwig ware oneindig grote liefde voor jullie allen. En juist omdat zij het zicht daarop missen, missen zij het allerbelangrijkste bewijs van waar leven, van de noodzaak om samen te werken met Mij. Laat je niet verwarren, vertrouw op Mijn liefde en leef met Mij.

Hemels Brood 2934

Bidden is niet alleen maar vragen en beloven, bidden is vooral ook doen! Doen wat je in je hart voelt dat goed is en laten wat je in je hart voelt dat niet goed is. Ook al is je beeld van wat goed en niet goed is nog niet in alles juist, het hart maakt vaker een juist onderscheid, dan het zicht de mens biedt. Alleen zijn de meeste mensen geneigd te handelen naar hun zicht, hun inzicht, hun verstand en niet naar dat vage signaal uit hun hart. Ook komt het veelvuldig voor, dat een negatieve emotie als boosheid, verdriet, ongeduld, het gevoel voor wat het hart laat weten, blokkeert. Dan is de mens zich ook niet bewust van de juiste signalen in zijn hart. En zo worden dan de juiste signalen in het hart niet meegenomen in het handelen van de mens.

Bidden is vooral ook naar je hart gaan en luisteren naar de signalen die je daar door Mij gegeven worden. Luisteren en dan naar dat signaal handelen. Als je het tenminste eens kunt zijn met wat je hart je vertelt. Want als je het niet met de grond van je hart eens kunt zijn, doe dan maar wat je zelf bedenkt dat juist is. Met tijd zul je dan wel leren of je eigen inzichten beter waren dan de signalen in je hart. Mocht je door boosheid, verwijten, ongeduld, of iets dergelijks het gevoel voor je hart even kwijt geweest zijn, dan kun je evengoed nog terug gaan naar je hart, als je boosheid en dergelijke is afgezakt.

En mocht je dan iets anders als juist aantreffen dan je naar gehandeld hebt, dan kun je dat altijd nog herstellen, door je handelen te herstellen en je excuus aan te bieden. Eigenlijk zou iedereen er het beste aan doen, om na het wegzakken van negatieve emoties alsnog in zijn hart te voelen naar de juiste signalen en recht zetten wat door het niet luisteren naar de juiste signalen, niet juist is gegaan. Dan komt ware liefde terug in je handelen en dat is het mooiste voor alle mensen!

Hemels Brood 2935

Over het algemeen hecht de mens aan wat hij gewend is. Wat hem het vaakst gebeurt, in welke situatie hij het meest verkeert. En dat kan een ware goede situatie zijn of een heel onprettige, de mens kleeft er als het ware aan vast, omdat hij het niet anders gewend is en er een zekere angst is voor het onbekende. Want het onbekende kon wel eens slechter uitpakken dan de bekende situatie, al is die nog zo onaangenaam.

Iets aan zichzelf veranderen, is voor de mens niet gemakkelijk. Iets veranderen aan datgene waaraan een mens helemaal gewend is, is moeilijk. De manier waarop iemand gewend is te handelen, te denken, te reageren, is een patroon wat heel bepalend is. En juist zo’n patroon is voor die mens een houvast, dat staat als een blok en biedt hem bescherming voor alles wat over de wereld gaande is. Maar dat patroon is niet werkelijk dat blok, die ware bescherming. In werkelijkheid geeft zo’n patroon geen bescherming. Gewenning op zich geeft geen bescherming.

Toch voelt het loslaten van het bekende alsof je de grond onder je voeten verliest en je in het luchtledige terechtkomt. Desondanks zou het voor heel veel mensen zoveel goeds betekenen als zij dat wat zij gewend zijn, konden loslaten. Als zij dat moment van luchtledigheid even zouden kunnen accepteren. Want dan zou er al snel genoeg een nieuwe grond onder hun voeten komen, die ook nieuwe perspectieven biedt, welke de mens goed kunnen doen.

Laat niet los waar je Mij ontmoet, maar laat los waar je Mij niet ontmoet. Houd niet vast omdat je iets zo gewend bent, maar houd vast aan Mijn liefde, dan verandert wat je gewend was, maar je zult dat niet missen.

Hemels Brood 2936

Als je Mij wilt leren kennen, ken Mij dan in alle goedheid, in alle geduld, in alle oprechtheid, in alle vergevingsgezindheid, in alle eerlijkheid, waarheid, ken Mij in alle betrokkenheid, in de zorg voor elkaar zonder voorwaarden, ken Mij dan in alle liefde en ken Mij in volkomen barmhartigheid. Want dat alles Ben Ik, in oneindig overgrote mate. Wie zelf in zich dat alles kent, die kent Mij. Wie zelf uit vrije wil daar naar leeft, die leeft Mij.

Want Ik ben in alles en alles is in Mij, waarachtig en waar leven. Wat Ik niet ben, wat niet in Mij is, is schijn. Al wat tegenovergesteld is aan waarheid, aan liefde, aan wijsheid, is schijn en niet werkelijk. Toch is het veelal deze schijn die regeert over veel omstandigheden waarin mensen zich bevinden. In zijn vrijheid kiest de mens nogal eens voor die schijn en laat daarmee waarheid, liefde en wijsheid los, waarmee hij het ware leven als het ware loslaat. Die schijn is niet zomaar weg. Alleen de mens zelf kan die schijn zijn regerende kracht ontnemen, door er niet meer voor te kiezen. Door andere keuzen te maken, die naar volkomen waarheid, belangeloze liefde en de daaruit voortkomende wijsheid zijn. Want door die andere keuzes te maken, verdwijnen de eerdere keuzen en verdwijnt ook alle schijn, als sneeuw voor de zon. Alle kracht en vastheid die het leek te hebben, blijkt het dan helemaal niet te hebben en ook nooit gehad te hebben.

Kom dan tot besef, dat alleen waarheid, onbaatzuchtige liefde en liefdevolle wijsheid het ware bestendige eeuwige leven is en niets anders. Neem in je vrijheid van zijn het ware leven aan. Daarmee neem je je werkelijke zijn in en uit Mij aan. Juist dan leer je Mij naar waarheid, liefde en wijsheid werkelijk kennen. Want alleen Ik, je Schepper en liefdevolle hemelse Vader, in Jezus Christus, alleen Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven!

Hemels Brood 2937

Geef je leven en je krijgt leven. Geef je leven zonder enig eigenbelang en je krijgt het ware leven ervoor terug. Geef zonder enig belang wat je hebt aan je naasten en een schat wacht je in de hemelen. Want juist het volkomen zonder eigenbelang geven wat anderen nodig hebben, is de sleutel tot waar leven. En geven zonder eigenbelang is geven uit liefde, uit ware liefde.

Zo krijgt ieder mens Mijn liefde, die Ik geheel zonder enig eigenbelang geef. Ik sta in Mijn liefde voor jullie allen, jullie allen in grote werkzaamheid ten dienste. Maar juist aan degenen die zelf in grote werkzaamheid anderen ten dienste staan, heeft Mijn liefde de meeste merkbare uitwerking. Niet dat Ik Mijn liefde terughoud voor degenen die niet uit vrije wil en zonder eigenbelang aan hun naasten dienstbaar zijn, want Mijn liefde is voor allen en iedereen altijd even groot. Alleen, de een neemt er met zijn onbaatzuchtige gedrag meer van aan dan de ander.

Zie in jezelf hoeveel liefde en onbaatzuchtigheid je hebt en hoeveel dienstbaarheid zonder eigen belang voor je naaste. Want daaraan zie je hoeveel liefde je al van Mij hebt opgenomen en weet je hoeveel meer je nog kunt krijgen. Neem Mijn liefde aan en Leef!

Hemels Brood 2938

Sommige mensen pluizen hun hele familie uit. Om precies te weten van wie ze afstammen, wie hun voorouders zijn en hoe die geleefd hebben. En sommigen komen heel ver terug in de tijd. Maar Ik zeg je, je kunt nog zo ver terug in de tijd gaan, om je voorouders, je familie uit te pluizen, maar niet zover als je eerste ontstaan uit Mij.

Zo zijn alle mensen ooit eerst uit Mij ontstaan. Lang geleden, niet in aardse jaren voor te stellen. En juist omdat jullie allen in het begin uit Mij ontstaan zijn, zijn jullie allen familie van elkaar en zo zijn jullie ook bedoeld om in harmonie en liefde als één familie met elkaar om te gaan. Oorspronkelijk zijn er geen rassen of volkeren die verschillend zijn. En in Mijn liefde is er dan ook nooit een verschil voor deze of gene vanwege bouw of gelaatskleur. Dat is allemaal door de afdwaling van liefde door de mens gekomen en vervolgens tijden vastgehouden. Aardse tijden. Maar geen hemelse tijden.

Wie dat wil, die zoekt maar naar zijn voorouders. Maar het zou voor iedereen beter zijn, in liefde en harmonie zijn naasten als familie te zien. Want wat baat het je te weten wie er voor je bestaan op aarde allemaal als familie geleefd hebben, terwijl je nu met de mensen om je heen familie kunt zijn! Ik ben als Eerste je familie en uit Mij zijn alle mensen je familie. In ware liefde is iedereen gelijk en iedereen Familie!

Hemels Brood 2939

Als je een vergrotingsapparaat neemt en je draait de vergroting stapsgewijs steeds naar een hogere vergroting, dan zie je per stap steeds een beetje meer, tot het kleinste detail goed te zien is. Zo is het met het ware leven. In het begin zie je lang niet alles wat er te zien is. Maar in de loop van de tijd wordt alles meer en meer vergroot, je wordt zelf groter en ziet dan ook groter. Je leert meer kennen van wat om je heen is.

Zo gaat het ook met het geestelijke besef. Gaande je leven kun je ook een stapsgewijze vergroting meemaken in het ware geestelijke leven. Alleen je wil is daarin je vergrootglas. In welke mate je wil is gesteld op geestelijke groei, in die mate werkt je vergrootglas. Daarom zijn er mensen die in korte tijd al veel meer geestelijk besef hebben dan de gemiddelde mens om hen heen. Hun wil heeft als een sterk vergrotend glas het zicht en het besef heel helder gemaakt en duidelijk uitvergroot. Zij kunnen vertellen over wat zij zien en beseffen, maar veel van de mensen die nog niet zo’n sterk vergrootglas als wil hebben, zien dat alles niet en kunnen dat zicht maar moeilijk geloven, niet plaatsen in hun eigen beeld, hun eigen zicht.

Toch kan iemand die al veel ziet, door daar over te vertellen, anderen bewust maken van hun beperkte zicht en hen stimuleren een sterker vergrootglas aan te schaffen, een sterkere wil in te zetten. Want hoe groter de wil, des te groter het zicht en wat er gezien kan worden, is voor allen van belang en hemels mooi!

Hemels Brood 2940

Onuitputtelijk, Mijn liefde voor alle mensen is onuitputtelijk en iedereen mag er van blijven putten. Zoveel mensen er op aarde zijn en al geweest zijn of nog komen, er is voor allen in de hele oneindigheid meer dan genoeg van Mijn liefde in Mij voor allen aanwezig. Kom en put uit Mijn Bron de ware liefde en geef daar rijkelijk van aan al je naasten zoals Ik er rijkelijk van geef aan allen, groot en klein, mooi en lelijk, goed en niet goed, ver weg en dichtbij, hoe dan ook, allen krijgen Mijn liefde.

Waar haal jij je levenselixer? Uit jezelf, uit je naasten, of uit Mij? Ik zeg je, het enige ware leven krijg je uit Mij en het is de kracht van Mijn liefde. Je krijgt die en je kunt die uit Mij putten, uit Mijn oneindig stromende Bron van vers hemels water, wat voor ieder Mijn ware Enige Leven is, de ware liefde. Niemand hoeft daar tekort aan te komen. Want bovenop wat Ik al geef, kan ieder nog bij Mij komen en uit Mijn Bron van liefde, het Levende Water, putten, zodat ieder overmatig verzadigd kan zijn. Kom en drink van het Ware Levenswater uit Mijn eeuwige Bron en groei in ware liefde voor allen om je heen.

Want het eeuwige leven is ware liefde en dat heb Ik voor iedereen beschikbaar die wil, die wil komen, die wil putten, die wil leven, die wil liefhebben en anderen wil helpen lief te hebben. Put en laat het water stromen, laat Mijn liefde stromen, zonder enig voorbehoud, zonder vragen, zonder eisen, zonder dwang, vrij! Want liefde is vrijheid, is kracht, is leven, is vreugde, is harmonie, is totale ware oprechte gelukzaligheid!

Hemels Brood 2941

Hoewel alle mensen voor Mijn liefde gelijk in waarde zijn, zijn zij toch allen verschillend en verschillend ook in hun doen en laten. In dat verschillend zijn, is de een al meer op de weg naar volmaakt waar leven in totale liefde, dan de ander en heeft de een al meer besef en inzichten in waar leven, dan de ander. Van al die verschillende mensen zijn het er nog maar weinig, die de weg naar waar leven gevonden hebben, de meesten gaan allerlei kronkelwegen en dwaalwegen.

Maar denk nu niet dat al diegenen er bij gebaat zijn als Ik ze van die wegen afhaal en op de juiste weg plaats. Ieder gaat zijn weg en alleen diegenen die een zekere groei doormaken op hun weg, daar verandert geleidelijk hun weg. Niet plotseling maar geleidelijk. Alles geleidelijk , zodat de mens het zelf doet en niet Ik. Zo laat Ik velen hun weg gaan en grijp niet in op hun vrijheid van keus. Grijpen jullie dan ook niet in op iemands weg die hij gaat. Ook al zie je dat er besef en begrip mist. Alleen als iemand er naar vraagt, alleen als iemand belangstelling toont, voor groei en om een andere weg te vinden, dan kun je iets doen, iets zeggen. Maar luister altijd eerst in jezelf naar Mij in je hart zodat Ik je de juiste uitleg kan geven hoe met de situatie om te gaan. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Zo zal het zijn, dat de een je woorden hoort en er lering uit trekt, terwijl een ander je niet hoort en er dan ook geen lering uit trekt. Ieder heeft zijn tijd gekregen en ieder heeft zijn eigen momenten waarop hij tot een zeker besef, een beter begrip komt. Al die momenten, voor al die mensen zijn Mij bekend en heel precies door Mij zo gegeven. Want Ik ken alles en allen en in Mijn liefde krijgt ieder het zijne. Vrede zij met jullie allen!

Hemels Brood 2942

Soms zie je bij jezelf wel eens trekjes die niet naar volkomen liefde zijn. Je vraagt Mij dan je te helpen. En toch merk je dat je die trekjes niet zo direct kwijt raakt. Het lijkt iets in je te zijn verankerd. En dat is ook zo. Maar je hoeft ook niet van het ene op het andere moment perfect te zijn. Misschien zouden mensen om je heen dat wel graag willen. Maar Ik laat je liever zijn zoals je bent en Ik geef je de tijd om zelf te leren, zelf te ontdekken en langzaam datgene wat nodig is jezelf eigen te maken, zodat jouw zelf ook jouw zelf blijft en helemaal goed wordt.

Goed wordt naar ware liefde uit een helemaal eigen inzicht. Niet omdat iemand in je omgeving dat wil, of omdat je denkt dat Ik dat wil, of om geen kritiek van anderen meer te krijgen, maar juist helemaal door eigen inzicht en groei. En tot die tijd mag iedereen die zich aan je mogelijk wat minder goede trekjes stoort, zelf leren verdraagzaam te zijn en zich daarin oefenen. Zo zijn jullie elkaar ook dienstbaar gemaakt door Mij. Alles past dan weer mooi in elkaar.

En weet je, als je werkelijk in liefde wilt groeien dan help Ik je echt, want Ik zie dat in je hart. Maar Mijn hulp is anders dan die mensen elkaar soms denken  te moeten geven. Mijn hulp heeft een heel andere volgorde, maar met Mijn hulp komt het wel altijd op de beste manier helemaal goed. Laat wat gezegd wordt maar los en vertrouw op Mijn hulp nu en altijd in ware liefde.

Hemels Brood 2943

Is het dagelijks leven zo moeilijk? Veel mensen maken het zich moeilijk. Zij stellen allerlei eisen aan zichzelf en willen daarbij ook nog voldoen aan eisen die mensen om hen heen stellen. Maar Ik stel geen eisen, Mijn liefde stelt aan niemand eisen, hoezo wil jij dan aan al die eisen voldoen? Ik vraag je alleen Mijn liefde aan te nemen en door te geven. Niet meer dan dat. En daarbij stel Ik helemaal geen eisen. Zelfs geef Ik je tijd en gelegenheid om te leren, als je nog niet in staat bent om Mijn liefde op te nemen en door te geven. Als Ik zou willen dat je nu direct volmaakt aan alle eisen van jezelf en anderen kon voldoen, zou Ik dan tijd van leven aan de mens op aarde gegeven hebben?

Lief mens, Mijn liefde zij je genoeg en jouw inzet om Mijn liefde te ontvangen en zoveel je kunt door te geven is Mij genoeg. Want met tijd zul je dan zeker groeien in ware liefde en in het doorgeven van Mijn liefde. En het proberen te voldoen aan al die door jou en anderen gestelde eisen, bevorderen die groei echt niet, frustreren eerder, omdat aan veel van die eisen helemaal niet te voldoen is. Laat in je dagelijks leven al die eisen maar los, laat Mijn liefde eenvoudig bij je binnenstromen, laat die van binnenuit in je binnenstromen en leef op die kracht van Mijn binnenstromende liefde zonder eisen en groei dan langzaam met tijd tot volkomenheid, tot de volle gelukzaligheid van waar leven, Mijn liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 2944

Uit de Maagd Maria ben Ik geboren, zuiver, rein en zonder zonden. Zonder zonden ben Ik door mensen veroordeeld en niemand heeft voor Mij een getuigenis naar waarheid afgelegd. Zo ben Ik gekruisigd en gestorven, een lichamelijke dood. Maar na drie dagen ben Ik opgestaan en heb aangetoond dat het eeuwige leven geen dood kent. Dat Ik het eeuwige leven Ben en dat de dood met ware liefde overwonnen is. Met Mijn opstanding ben Ik de mens tot redding en allen kunnen zich in Mij tot redding vastklampen.

Want wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven en geen aards materiële dood zal dat kunnen verhinderen. Kom daarom allen dicht, heel dicht bij Mij en houd je aan Mij vast zodat je nooit, in geen enkele situatie, hoeft te wanhopen, maar altijd weet dat Mijn opstanding jullie allen tot redding is en Ik altijd voor jullie allen zorg. Met ware liefde voor jullie zorg. Op een hemels gekende manier voor jullie zorg. Geloof vast en vertrouw vast en houdt je allen aan Mij vast, blijf in alles heel dicht bij Mij. Dat is, zoek houvast in je hart aan Mij en Mijn woord van waarheid en liefde die Ik altijd in je laat klinken en luister daarnaar in alle omstandigheden.

Ik heb jullie oneindig lief en Ik geef jullie die bij Mij komen en Mij vragen van Mijn oneindig grote eeuwig durende kracht van ware liefde tot heil en zegen aan de wereld. Een wereld die afgedwaald is, maar toch ook door Mij gered is en op wonderbaarlijke wijze ook terug gebracht zal worden tot ware liefde en Mijn glorie zal tonen.

Hemels Brood 2945

Angst. Zo veel mensen hebben weleens ergens een angst voor. Maar ook voor Mij. Voor wat Ik wel van hen zal vinden. En hun grootste angst is toch ook wel voor de dood, voor het einde van hun leven op aarde. Maar de dood heeft geen betekenis voor diegenen die in Mij geloven en beseffen dat voor het ware leven geen dood geldt. Want het ware leven kent geen dood. Het ware leven is geestelijk eeuwig zonder dood. Alleen het natuurlijk materiële komt voor ieder mens eens tot een einde, het verblijf op aarde komt eens tot een einde, maar niet je werkelijke bestaan, niet je eigen persoonlijke zijn.

Zo ben Ik voor eeuwig en altijd jouw leven, het ware leven voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Wie overgaat van dit materiële leven naar het puur geestelijke bestaan, zal zeker opgevangen en begeleid worden op een manier die bij hem persoonlijk past. Een manier die samengaat met de aard, de gedachten en het geloof van die persoon. Want jullie zijn allen verschillend en zo is ook jullie denken, voelen, geloven en overtuiging verschillend. Ook al weet je niet precies wat na je heengaan zal zijn, hoe het je dan zal vergaan.

Maar Ik zeg je, leef  NU. Leef nu je leeft, zonder angst voor het einde, want tot die tijd leef je op aarde en maak daar dan het beste van en vertrouw en geloof  Mij dat daarna alles ook helemaal goed komt. Leef daarom nu zolang je leeft, zonder zorgen voor morgen of later. Ik ben met je alle dagen tot de voleinding en dan nog!