Hemels Brood 2822 t/m 2852

Hemels Brood 2822

Oprechte dankbaarheid in het hart is als een balsem voor de ziel, het verrijkt de ziel in vrede en harmonie, het brengt het hart vreugde en Mijn zegen. Oprechte dankbaarheid is ook een teken van nederigheid in de juiste vorm. Oprechte dankbaarheid naar Mij laat zien dat je Mij begrepen hebt, dat je Mij gevoeld hebt in wat er maar gebeurd is. Oprechte dankbaarheid is een teken dat je Mijn liefde ervaren hebt, in je hart gevoeld hebt en weet wat je door Mijn liefde gekregen hebt of bespaard gebleven is. Oprechte dankbaarheid naar Mij is waar besef van Mijn bestaan en alles wat je van Mij in liefde hebt mogen ontvangen, zonder dat Ik er voorwaarden aan gesteld heb of er iets van je voor terug verwacht.

Oprechte dankbaarheid kun je niet bij jezelf oproepen als het er niet spontaan uit jezelf is. Het heeft geen zin om te doen alsof, want dat geeft dat heerlijke bevrijdende rustgevende vredige blijde gevoel niet. Alleen het begrijpen in het hart, het voelen waar je hulp vandaan is gekomen, het inzien dat je door Mijn liefde geholpen bent, dat roept een spontaan gevoel van blijdschap op en een oprecht gevoel van dankbaarheid, die Mijn zegen aantrekt en vermeerderd. Want Mijn liefde wil graag gevoeld worden, wil graag bemerkt worden, wil graag je hart doorstralen. En zodra jij je gevoel, je hart, daarvoor openstelt en je bewust wordt van Mijn liefde in alles en het geluk wat Mijn ware liefde je in alle werkelijkheid brengt, zal dankbaarheid in je hart opwellen en je blijdschap om al het goede wat Mijn liefde je gebracht heeft, vergroten. Dan voel je ook een stukje van Mijn blijdschap, welke in Mijn hart in liefde voor jou en alle mensen is, nu en altijd!

Hemels Brood 2823

De verleiding in de wereld zit in een klein hoekje, zodanig dat het nauwelijks of niet als verleiding herkend wordt. Als verleiding gemakkelijk zichtbaar en duidelijk te herkennen was, zou de mens er eerder aan voorbijgaan, zich niet zo gemakkelijk laten verleiden. Maar juist omdat het zo verborgen is met leugen en bedrog, herkent de mens het niet zo snel en laat zich verleiden. Vooral als de mens op een voordeel uit is, gebeurt het o zo gemakkelijk. Dat hoeft niet alleen een financieel voordeel te zijn, het kan ook een voordeel in positie, in macht, in roem, e.d. zijn.

Juist dat gericht zijn op een voordeel, maakt de mens in een zekere mate blind, blind voor de verleiding, de verleiding om iets te doen wat hij eigenlijk zo niet zou doen, als hij precies had geweten wat de ware feiten zijn. En zo gebeurt het vaak dat ergens op in gegaan wordt en later pas duidelijk wordt dat er eigenlijk geen voordeel is behaald, maar eerder nadeel. Bijvoorbeeld een goedkope verzekering blijkt in de kleine lettertjes net dat uit te sluiten, waardoor het eigenlijk nauwelijks waarde blijkt te hebben. Of een werkplek die heel mooi wordt afgeschilderd, maar bij de uitvoering blijken er ook kanten aan te zitten, die helemaal niet fijn zijn. En zo zijn er heel veel voorbeelden te geven. Iedereen overkomt het in het klein of in het groot. Want iedereen wil graag op de goedkoopste manier het beste hebben. En het motto is altijd, betaal niet teveel als het goedkoper kan.

Laat je keus voor goedkoop en best en zo meer liever los en let er op dat je niet verblind raakt door het optimale te willen en de leugen en het bedrog daardoor niet te zien. Wees tevreden met het gewone, wat je altijd in Mijn liefde kunt krijgen en altijd goed is!

Hemels Brood 2824

Juist in het leven van elke dag lijkt het zo onwaarschijnlijk, zo vanzelfsprekend dat de zon ‘s morgens opkomt en ‘s avonds weer ondergaat, zo ongelooflijk dat er meer is dan gezien kan worden, dat er veel is wat niet gezien wordt. Juist in het leven van elke dag lijkt het bestaan van God een utopie voor veel mensen. Er gebeurt zoveel waarvan mensen denken dat het zo niet zou gaan, als er een liefdevolle God was.

Maar Ik zeg je, het zou zo niet gaan, als er meer liefdevolle mensen waren. Vreemd is het dat bij onprettige gebeurtenissen altijd naar Mij gewezen wordt, ook al geloven mensen niet in Mijn bestaan, nauwelijks ooit kijkt de mens naar zijn eigen liefdeloze handelen, daar kan het niet aan liggen. Want goede mensen worden net zo hard getroffen door onheil als onaangename niet goede mensen. Dat kan toch niet juist zijn, dat kan een liefdevolle God toch niet toelaten. Het gaat er niet om wat Ik toelaat, het gaat er om wat de mens in zijn vrijheid van handelen doet. Juist in zijn vrijheid waar Ik hem geen belemmering kan opleggen, om niet terstond zijn vrijheid te beëindigen en daarmee zijn zelfbewustheid van bestaan.

Zo komt het dat goede mensen net zo, of zelfs in verhouding meer nog, getroffen worden door onheil. De vrije liefdeloze mens heeft daar een aandeel in. Op deze aarde is het onheil er en ieder mens, goed of kwaad, heeft ermee te maken. En dan komt het erop aan hoe je daarmee omgaat, met Mij en Mijn liefdevolle steun en kracht, of zonder Mij, mopperend op Mij en Mij de schuld gevend. Misschien kun je begrijpen dat je dan meer nog dat alles als onaangenaam zult ervaren. Maar ga je je weg met Mij en Mijn hulp en liefdekracht, dan zul je merken dat je alles aan kunt en zelfs nog dankbaarheid en liefde kunt blijven voelen voor je leven op aarde, wat in werkelijkheid Mijn liefde in jou is!

Hemels Brood 2825

Je kunt in principe alles worden wat je wil. Alleen zal het één sneller en makkelijker te bereiken zijn dan het andere. En het is ook niet allemaal even goed om te willen. Ook zijn niet alle middelen om je wensen te bereiken zo juist en goed. Maar veel mensen maken zich daar niet druk om en vinden elk middel om hun doel te bereiken goed genoeg. Als je jezelf consequent in veel geld kunt projecteren, heb je kans dat ook voor elkaar te brengen. Maar het kan goed zijn, dat je daarbij dan helemaal de ware liefde uit het oog verliest. Dan heb je op een gegeven moment misschien wel een heleboel geld en kun je jezelf van alles kopen, maar ware liefde is niet te koop.

In eerste instantie zal dat vele geld je wel plezier geven, maar dan zul je ook het gebrek aan ware liefde gaan voelen en ervaren. Dan kun je je wensen, die ware liefde te krijgen. Maar zonder het afstaan van je wens om geld, is dat niet te bereiken. Zie je, want wat je jezelf wenst heeft consequenties voor andere wensen in het leven. En wensen op het werelds materiële vlak staan loodrecht op die van het hemels geestelijke vlak. Maar dat realiseren mensen zich vaak niet. En als dan een of andere goeroe leert dat je door je iets voortdurend en overtuigend te visualiseren, je dat ook in werkelijkheid oproept, gaat de mens daar gretig op in. Helaas zonder het besef dat het één beslist zonder het ander is. Maar, dat wordt er niet bij verteld.

Het leven, het ware leven, is ware wijze liefde. En liefde is zonder eigenbelang, onbaatzuchtig. Dus je kunt je liefde in overtuigende vormen visualiseren, toch kun je het niet anders naar je toe trekken dan in grote nederigheid en geheel onbaatzuchtig, geheel zonder eigenbelang. Bedenk je daarom heel goed wat je met je leven in werkelijkheid wilt. Wil je het in ware liefde vereeuwigen? Laat dan al het andere, al je wensen los en geloof in nederigheid en onbaatzuchtig in Mijn ware wijze liefde!

Hemels Brood 2826

Ik ben in alles ware liefde. Laat je niets anders wijsmaken. Al is er in de wereld nog zoveel afdwaling van liefde, Ik ben alleen ware liefde in alles. Niets kan Mijn liefde voor jullie allen onderbreken of te niet doen, Mijn liefde voor jullie is eeuwig en oneindig groot. Wat mensen ook over Mij zeggen, beweren dat zo is, geloof ze niet als het anders is dan ware liefde. Juist omdat Ik alleen lief Ben en altijd liefde Ben, wordt alle afdwaling van liefde daarmee opgevangen en tot liefdewerking gekeerd. Hoe, dat is aan Mij, maar niets van Mijn liefde gaat in afdwaling van liefde verloren.

Zo kunnen gebeurtenissen zich nog zo onaangenaam voordoen, in Mijn liefde wordt het opgenomen en tot liefde werking gevormd. Ook al is het verdriet over gebeurtenissen dan niet onmiddellijk weg, toch heb Ik het in Mijn liefde al tot liefdewerking omgezet. Dat neemt niet weg, dat wie afdwaalt van ware liefde wel de verantwoording daarvoor houdt en tot het juiste inzicht zal moeten komen, om in de ware liefde te kunnen komen met zijn handelen. Ik neem de verantwoordelijkheid die ieder voor zijn daden heeft niet weg, anders zou Ik ook ieders vrijheid wegnemen.

Maar Ik kan wel zorgen dat de uiteindelijke afdwaling van liefde tot een liefde werking van Mij wordt omgezet. En zo draag Ik voor iedereen mee aan alle gebeurtenissen en zet ze om, zodat een waarlijk onheil wordt voorkomen. Vergeet daarom bij elke onaangename gebeurtenis niet dat Ik met grote liefde evengoed voor je zorg en het beste voor je zal bewerken. Hier, nu en altijd. Onthoudt het goed, Ik ben eeuwig en oneindig ware liefde voor jou en voor iedereen!

Hemels Brood 2827

Ik ben bij je. Elke dag, elk moment van de dag ben Ik bij je. Dat betekent dat Ik altijd voor je zorg. In lichte en donkere tijden, Ik zorg voor je. Er is op aarde licht en donker. Maar dat wil niet zeggen, dat Ik er in het licht wel ben en in het donker niet. Je kunt niet naar de gebeurtenissen kijken en als die heel onprettig zijn, daar aan afmeten dat Ik er niet ben. Want Ik ben er dan evengoed. Alleen grijp Ik niet in, in de gebeurtenissen die uit de vrijheid van de mens ontstaan. Ik kan wel helpen zo goed mogelijk met die gebeurtenissen om te gaan en de beste oplossingen te vinden. Ik kan je ook de nodige kracht en liefde bezorgen, als je wilt en je daar voor open kunt stellen.

Zo ben Ik er altijd. In ware liefde voor jou. Maar ook in ware liefde voor alle andere mensen, over de hele aarde. En in Mijn liefde trek Ik niemand voor, allen krijgen Mijn liefde. Maar de mens zelf is niet in alles gelijke liefde en daardoor zijn ook niet alle levens in liefde gelijk. Er is nu eenmaal een zekere mate van niet-liefde in de wereld, op aarde. Daar heeft iedereen mee te maken, de goede mens net zoals de niet zo goede of zelfs slechte mens. Maar Mijn doel met jullie allen is het, om jullie allen thuis te brengen in Mijn oneindig ware wijze onbaatzuchtig liefde, om jullie allen met elkaar in vrede te brengen in Mijn Rijk, waar alles wonderbaarlijk mooi en vol van eeuwig ware liefde is.

De weg over de aarde brengt heel wat onaangename situaties met zich mee die niet zomaar weg zijn en toch ben Ik altijd bij je, help je, steun je, geef je Mijn liefde, Mijn kracht, Mijn leven. Met dat alles kun je alles aan wat zich voordoet, al ziet het nog zo donker uit. En in het licht zie je dan hoe Mijn liefde je in het donker geholpen heeft. Weet dat dan, als het weer eens donker is. Het licht komt altijd terug en Mijn liefde is nooit weg, Mijn liefde is er altijd voor jou, Ik sta naast je, altijd.

Hemels Brood 2828

Er zijn nogal wat mensen die vanuit hun kerkelijke achtergrond geleerd hebben gekregen, dat Ik een strenge maar rechtvaardige God en Vader ben. Nu zou Ik willen dat zij dat loslaten en in hun hart gaan voelen hoe Ik werkelijk ben. Want in werkelijkheid ben Ik als de barmhartige Samaritaan en dat is goedmoedig en vol liefde naar alle mensen, vooral ook diegenen die in nood zijn en hulp nodig hebben. Eerst geef Ik Mijn hulp en daarna kunnen we altijd nog samen zien wat misschien nog geen ware liefde was en waar nog oefening in ware liefde nodig is. Want hoe zachtmoedig en liefdevol Ik ook ben, het ware leven wordt niet anders verkregen, dan in alle nederigheid voor 100% naar liefde te handelen.

Ik ben daar niet streng in, maar wel in grote liefde hulpvaardig, want niemand is er bij gebaat niet tot het ware leven te komen. Streng is dan ook niet het juiste woord. Er is eenvoudig een waarheid van leven die volkomen onbaatzuchtige liefde is. Dat is dan ook wat Ik jullie mensen leer, zonder strengheid maar wel in liefdevolle waarheid. En daar houd Ik in alles aan vast. Laat daarom het beeld van een strenge rechtvaardige God toch los en zie Mij zoals Ik werkelijkheid ben, een liefdevolle Vader die in alle oprechtheid en waarheid zijn kinderen, zijn schepselen, leert naar ware liefde te leven, onbaatzuchtig. Niet voor zichzelf, maar juist voor jullie, voor jullie welzijn, voor jullie geluk. Daarbij wijk Ik niet af van waarheid. Elke afwijking van waarheid is leugen en daarmee geen liefde meer. Maar ook dan is bij Mij geen strengheid, wel een vasthoudendheid.

In al Mijn liefde, waar alle ruimte is voor vergeving, houd Ik ook altijd vast aan waarheid. Omdat in Mijn Rijk alleen liefde is en niets anders dan liefde. Niets anders kan daar binnen komen. Dat is niet streng, dat is waar en dat zal altijd en eeuwig zo behouden blijven. En allen die nog in afdwaling van liefde zijn en daarmee Mijn hemelrijk nog niet bereikt hebben, die allen heb Ik evengoed innig lief en hen ben Ik evengoed vergevingsgezind. Zonder strengheid raad Ik hen allen aan, kom in ware liefde, kom in Mijn Rijk van liefde en gelukzaligheid en leef!

Hemels Brood 2829

Wanneer je voet mocht wankelen op de paden die je gaat, wees dan toch niet bang, laat je door Mij steunen. Wees niet bang voor de kuilen en stenen op je pad, dat ze je tot struikelen kunnen brengen, maar vertrouw op Mij. Vertrouw er op dat Ik je steun en mocht je toch eens struikelen, weet dan dat Ik je overeind help, dat Ik je weer op de been breng. Je kunt door bang te zijn toch niets aan het pad dat je gaat veranderen.

Wel kun je aan je houding wat veranderen. Je kunt in vertrouwen op Mij je weg met meer zekerheid vervolgen. Ook al zul je nog wel eens struikelen, misschien ook vallen, je zult ook weer opstaan, en verder gaan en uiteindelijk zul je je bestemming bereiken. Hoe dan ook. Over welke weg je ook gaat, hoeveel kuilen en obstakels je ook tegenkomt, laat angst je niet weerhouden op te staan en verder te gaan. Wees moedig in alles wat je op je pad tegenkomt, want angst neemt het niet weg, maakt het alleen zwaarder om mee om te gaan. Laat je niets van je levensblijheid afnemen door tegenslagen. Want juist in die levensblijheid is alles lichter en gemakkelijker om mee om te gaan. Niet alles in het leven is hiep hiep hoera. Maar het einddoel is wel de totale gelukzaligheid en die zul je zeker bereiken, gaande je weg in nederigheid en vreugde voor het leven en Mijn Liefde, Mijn steun.

Elke kuil, elke steen, elk obstakel op je weg, brengt je verder en hoewel het je een moment misschien tot struikelen brengt of zelfs ten val, je zult zien dat je daarna ineens een stuk verder bent op je weg, meer juiste inzichten hebt verkregen, meer kracht in ware liefde, enz. Dat is de winst die je maakt bij elke kuil en elke steen. Het brengt je misschien aan het wankelen, of zelfs ten val, maar het versnelt ook je groei en verkleint de afstand tot ware liefde, tot Mij en de eeuwige ware gelukzaligheid van leven. Zo is elke weg met kuilen en obstakels toch ook een goede weg, die je met Mij kunt gaan!

Hemels Brood 2830

De mens is geneigd steeds naar zijn eigen voordeel te kijken. De ene mens geeft daar meer aan toe dan de andere. Maar in allen is de neiging aanwezig. Het is deze neiging die de mens gevraagd wordt te overstijgen, te overstijgen met liefde voor zijn medemensen en er niet aan toe te geven. Alleen met ware liefde voor de naaste en voor Mij is deze neiging te overwinnen.

Al te krampachtig hier tegen in gaan, maakt de neiging naar eigen voordeel te zoeken en te handelen alleen groter en moeilijker te overwinnen. Terwijl degenen die naar de ware liefde in hun hart handelen, die eigen gerichte neiging als vanzelf verliezen. Maar nu juist het in je hart naar boven laten komen van die ware liefde vormt nogal eens het probleem: waarom zou ik me minder te goed doen dan al die anderen, is daarbij vaak de gedachte. Daarmee wordt de neiging versterkt om niet naar de naaste om te zien, die kan wel voor zichzelf zorgen en dan te nemen wat voor het eigen belang goed uitkomt.

Ik heb het hierbij niet alleen over geld en goederen, maar ook over macht, roem, positie en dergelijke. Want afstand doen van een financieel te behalen voordeel is niet makkelijk, maar afstand doen van macht, roem en dergelijke is ook helemaal niet makkelijk. Of de macht die je op een presenteerblaadje aangereikt  wordt en zo geëigend lijkt om aan te nemen, niet aannemen, maar eenvoudig blijven, dat is ook niet makkelijk. Dat alles heeft te maken met de neiging het beste in alles optimaal te verkrijgen. Waarbij vooral gehandeld wordt naar het gezegde: ieder voor zich en God voor ons allen.

Ja, Ik ben er voor en met jullie allen, maar in broeder- en zusterschap, in gezamenlijk met jullie allen onderling. Juist tezamen, voor elkaar en met elkaar is de bedoeling en maakt sterk, sterk in liefde, sterk in waar leven, sterk om elke van liefde afwijkende neiging glansrijk te overwinnen!

Hemels Brood 2831

Er zijn twee manieren van willen weten. Er is een willen weten om je voordeel ermee te doen en er is een willen weten uit liefde om te zien hoe Ik de Schepping vorm heb gegeven. De eerste manier, of eigenlijk reden, heeft puur met de mens te maken en met zijn willen voor eigen gerief, eigen vermogen, eigen werelds materiële verlangens. Om zichzelf te goed te doen en meer te verkrijgen uit het aardse. De tweede reden heeft minder met de mens te maken maar meer met Mij. Daar is de mens geïnteresseerd in het wonderlijke van alles wat is en bestaat. Dat kan evenwel materieel zijn en dat kan geestelijk zijn. Of het nu het materieel of geestelijk is, het is vooral zonder eigenbelang en vooral uit bewondering voor alles wat Mijn Schepping inhoud en is.

De mens die uit die bewondering naar alles kijkt en onderzoekt, heeft daarbij een zekere liefde voor Mij en voelt ook in de Schepping in alles Mijn onbaatzuchtige liefde. Terwijl de wetenschapper meestal daaraan voorbij gaat, ziet de bewonderende zoeker naar het hoe en wat, de schoonheid en de liefde die Ik er in gelegd heb en zo ziet hij in alles Mijn Hand van Liefde voor de mens. In beide gevallen is veel te ontdekken door de mens, maar wat de wetenschapper ermee doet, heeft toch een heel andere strekking dan wat de bewonderaar ermee doet.

De wetenschapper is geneigd te zeggen, zie, alles werkt uit zichzelf, wij vinden geen God. Terwijl de bewonderaar zegt, ik heb God in mijn hart gevonden en nu zie ik met hoeveel liefde Hij ons en alles geschapen heeft, ik wil daar wel meer van weten, hoe Hij dat alles voor ons gedaan heeft. Zo ziet hij Mij in ware liefde, wat hem een enorme vreugde is. Wat is mooier dan dat!

Hemels Brood 2832

Van gedachte veranderen. Hoe vaak veranderen mensen van gedachte? Vaak. En vaak wel zo dat afspraken niet nagekomen worden en mensen niet echt op elkaar kunnen vertrouwen. Zo leert de mens wantrouwen en steeds minder vertrouwen. En zo groeit ook een zeker wantrouwen in Mij, zo gaan mensen ook steeds minder op Mij vertrouwen. Maar Ik verander niet van gedachten, Ik verander niets aan wat Mijn hand ooit begon. Ik verander niets aan de ordening die Ik eens heb ingesteld en waarnaar alle leven gevoegd is. Ik blijf altijd dezelfde liefhebbende Schepper en Vader, die altijd en eeuwig zorgt voor zijn Schepping en alle mensen die door Mij geschapen zijn en dat zijn alle mensen.

Niets doet iets af van Mijn zorg uit liefde voor jullie allemaal. En daarom is het ook zo jammer dat velen groeien in wantrouwen en elkaar niet meer kunnen vertrouwen en daarmee ook Mij steeds minder vertrouwen, alsof Ik net zo makkelijk van gedachten verander als veel mensen dat doen. Mij kun je vertrouwen. Mijn Woord is solide en altijd blijvend hetzelfde, altijd waar en vol van ware liefde. Wat Ik eens beloof, wordt niet op een ander moment teruggetrokken, Ik kom Mijn beloftes na. Maar ook zonder beloftes blijf Ik trouw aan waarheid en liefde voor jullie allen.

Want zoals Ik alles in de hele Schepping bedoeld heb, zo blijft het bedoeld. Daarom is het begin ook het eind, daarom ben Ik de Alfa en de Omega, want het begin is niet anders dan het eind en het eind is dan ook net het begin en het begin net het eind. Niets verandert van het begin tot het begin, alles blijft zoals Ik het in oorsprong geschapen heb voor jullie allen, om in vrijheid te komen tot zelfbewuste Goddelijk geschapen wezens, in Mijn liefde in gelukzaligheid. En daar kun je op vertrouwen.

Hemels Brood 2833

Het moet allemaal minder kosten, minder tijd en minder geld. Dat is de motivatie bij veel herzieningen. Maar die motivatie zou dat niet moeten zijn, de motivatie zou moeten zijn, hoe zorgen we het best voor elkaar, waarmee kunnen we elkaar het best dienen. Daarbij zou het helemaal niet om tijd, inzet en geld moeten gaan. Dat zou pas daarna moeten komen en in vertrouwen op Mij zou dat dan toch ook helemaal goed komen. Maar de mens ziet Mij niet staan en denkt niet aan de mogelijkheden die Ik hem kan geven zodra hij naar ware liefde uit het hart in nederigheid elkaar ten dienste staat.

Zodra het de mens niet meer teveel is of teveel kost, zodra hij dat los kan laten en er eenvoudig is voor zijn naaste, treedt de werking van zijn liefde in, op elk gebied waar dan ook maar iets nodig is. Dat is deel van Mijn ordening in de Schepping. Zou de mens maar vrijwillig uit zichzelf in liefde kiezen voor nederige dienstbaarheid aan elkaar en je zou een totaal andere samenleving gaan zien, één met veel rust en vrede en toch ook veel werkzaamheid, maar dan liefdewerkzaamheid.

Steeds opnieuw roep Ik mensen in hun hart op om zo te gaan leven, om hun handelen naar liefde vorm te geven. Maar het blijft veelal bij een enkele keer en bij weinig mensen die de roep beantwoorden. Evengoed blijf Ik roepen, blijf Ik uitleg geven, waar en wanneer Ik maar kan zonder de vrije keus van de mens te belemmeren. Kijk eens naar je motivaties van handelen. Is daar ook iets bij wat gericht is op besparen van tijd, geld en goederen, ten koste van liefdevolle dienstbaarheid aan elkaar? Luister dan eens goed in je hart wat Ik je daar voorhoud. En als je ook graag toe wilt naar een wereld vol rust en vrede met elkaar, laat dan je streven naar besparing eens los en handel alleen nog naar ware liefde ten dienste van je naaste.

Hemels Brood 2834

Je bent nooit alleen. Zolang je Mijn leven in je hebt, ben je nooit alleen, altijd met Mij. Want Mijn leven in jou is eeuwig leven wat nooit ophoudt. Zo ben je in jezelf nooit alleen. Alleen kun je Mij niet zien zoals je je medemensen kunt zien. Maar je eigen innerlijke zijn, je besef te leven, kun je ook niet zien, alleen innerlijk voelen. En zo kun je Mij ook innerlijk voelen.

Je kunt van je medemens ook eigenlijk alleen hun materiële lichaam zien, maar hun innerlijk besef van leven kun je ook niet zien. In de gezichtsuitdrukking en houding kan je wel iets duidelijk worden over hun emoties van dat moment, maar dat is ook niet altijd helemaal goed in te schatten omdat mensen soms toneel spelen en je hun werkelijke emoties niet tonen. Je bent dan afhankelijk van je innerlijk gevoel van waarheid en juist dat is het meest betrouwbaar als je in je gevoel in verbinding staat met Mij. Die verbinding kan daar alleen zijn in oprechte nederigheid en ware liefde. Alleen dan kun je betrouwbare gegevens in je voelen krijgen.

Wanneer een mens in zichzelf eerlijk en oprecht en met de beste en liefdevolle bedoelingen in zich Mij vraagt naar de juiste gegevens, naar de ware situatie, dan zal hij dat van Mij ook krijgen, in zijn hart, in zijn centrum van waarheid en liefde. Want Ik ben het ware leven in ieder mens en alles wat in de mens omgaat is Mij bekend. Zo Ik in ieder mens ben, zo is niemand ooit werkelijk alleen. In jezelf ben je altijd samen met Mij, bewust of niet bewust. Ik ben er en jij kunt Mij voelen en met Mij spreken, in je hart, in liefde.

Hemels Brood 2835

Geniet van het leven met volle teugen. Maar geniet dan wel van het ware leven, niet van het wereldse surrogaat wat mensen aanzien voor leven. Want dat is het niet. Dat zijn de zinnenprikkelende geneugten die mensen zich toe-eigenen maar niets met waar leven te maken hebben. Het ware leven is Mijn liefde en wijsheid. Is vrede en verdraagzaamheid, is rust en geduld met elkaar, is begrip en zachtmoedigheid, vertrouwen en openheid, eerlijkheid en waarheid. Geniet van dat alles en wat het je geeft aan gezamenlijke vreugde in Mijn ware liefde. Wie in de vreugde van Mijn ware liefde leeft, die is alle wereldse geneugten vreemd en die heeft daar geen vreugde of genoegens aan.

Maar de wereld begrijpt dat niet en wijst die mens in zijn eenvoudige levensvreugde af. Wie niet meedoet aan de wereldse geneugten, hoort er niet bij, is een buitenbeentje en mensen hebben in diegene geen interesse. Daar is het dan moeilijk om met de werelds gerichte mens in verbinding te blijven. Maar hoe verschillend mensen onderling ook zijn in hun invullingen van leven, in hun opvattingen van leven, in hun nastreven van wat voor hen van belang is, toch zijn jullie er met elkaar en het is de bedoeling om met elkaar om te gaan. Niet om mee te gaan in de wereldse geneugten, maar toch ook niet om elkaar op verschillen van opvatting af te wijzen.

Ik laat Mijn zon schijnen over alle mensen, over de werelds genietende mensen en over de het ware leven genietende mensen. Want Ik heb jullie allen intens lief. Heb elkaar dan lief en wijs elkaar niet af, maar laat een ieder in Mijn liefde in zijn waarde en leef naar wat je zelf voelt en denkt dat goed is. In Mijn liefde krijgt alles zijn plaats en zijn gestalte. Geniet van het ware leven, van Mijn ware liefde. Houd daar aan vast en laat al het andere gaan zoals het gaat, in Mijn liefde.

Hemels Brood 2836

Laat Mijn liefde je helen. Op de juiste tijd en op de juiste manier. Alles heeft zijn tijd en zijn plaats en zo ligt alles in Mijn Schepping geborgen. Niets is zonder Mijn liefde, niets gaat anders dan zoals het in Mijn Schepping geplaatst is. In de vrije wil van de mens gaat alles precies zo als passend in de bestemming van Mijn Schepping. Dit geldt voor het grote en het kleine tot in het kleinste detail. Want Mijn liefde reikt tot in de uiterste oneindigheid en is in het kleinste van het kleinste. Zo kan er niets verloren gaan.

Ga je weg in Mijn liefde en waar je even afdwaalt van die weg, daar ben je toch nog altijd in Mijn liefde, want Mijn liefde is overal en maakt alles heel wat door de vrije mensenkeus afgedwaald is van liefde en geheeld moet worden. Mijn liefde voorkomt niet de gevolgen van die afdwaling, maar heelt wel de wonden, de ziekten, de ongemakken die daarnaar zijn ontstaan. Alles te gelegenertijd. Want als Ik heel, dan heel Ik ten diepste en voor het ware eeuwige leven. Niet voor even, als tijdelijke oplossing. Daarom kan werkelijke heling juist pas dan gebeuren als de ziel ook zover genezen kan worden in haar zelfstandige vrijheid van keuzen. En dat heeft niet alleen met de persoon als individu te maken, maar ook met het grote geheel, met de grote mensenziel waar jullie allen deel-ziel van zijn.

Zo moet het alles in elkaar passen, een heling voor de één is daarmee ook heling voor vele anderen. Als de tijd daar is. Niet eerder en niet later. Mijn liefde heelt juist op het goede moment.

Hemels Brood 2837

Gelukkig is de mens die Mij in zijn hart herkent. Die in zijn hart Mijn liefde voelt en herkent en uit die liefde put in zijn dagelijks leven. Die met die liefde alles aan kan wat hem aan moeilijkheden in zijn leven tegemoet komt. Gelukkig is de mens die beseft dat ook die moeilijkheden in Mijn liefde zijn opgenomen. Die beseft dat niet Ik maar de wereld deze moeilijkheden heeft opgeroepen en dat het los staat van schuld. Alles hangt samen met elkaar, maar niet in schuld, juist in liefde. In die liefde vinden we elkaar, jij en Ik, jij en alle mensen om je heen. Daarom is het goed om elkaar in elke omstandigheid in liefde te dragen, in de goede en de minder goede momenten.

Gelukkig is de mens die door de nacht heen toch altijd nog het licht ziet, Mijn licht, het licht van ware liefde. Gelukkig diegenen die dat licht, Mijn licht van liefde, blijft volgen, ook bij nacht en ontij. En juist diegenen die Mij in hun hart voelen en herkennen in ware liefde, die herkennen ook Mijn licht overal in de duisternis en laten zich door vals licht niet misleiden. Zo komen zij na het duister van moeilijke momenten altijd weer in het licht en de ruimte waar alles goed en vredig is. Want in elke duisternis zoeken zij Mijn ware licht van liefde en zij vinden het en volgen het. Zij vinden het altijd in hun hart en zij weten dan altijd dat het zuiver en goed is, Mijn licht, Mijn liefde.

Bij jou ben Ik dat licht, die liefde in je hart, altijd bereikbaar en altijd mag je bij Mij komen om met Mij te spreken, om Mijn liefde te voelen, om Mijn licht van ware wijsheid in liefde te volgen. Wees daar blij mee en verheug je, want in Mijn liefde ben je geborgen en je beseft het, voor eeuwig en altijd!

Hemels Brood 2838

In Mijn Rijk kun je komen, wanneer je maar wilt. Maar neem niets anders mee dan ware onbaatzuchtige wijze liefde, anders kom je er niet in. Want Mijn Rijk is precies dat: onbaatzuchtige wijze liefde in volle waarheid. Zodra je dat bent, dat leeft en werkelijk niets anders meer dan dat, heb je de deuren van Mijn Rijk ontsloten en ben je binnen in Mijn Rijk.

Want Mijn Rijk is niet zoals velen zo precies en letterlijk denken, een afgeschermde begrensde plaats waar je naar toe kunt reizen, Mijn Rijk is meer een hoedanigheid van zijn, van bestaan, van leven. En de zodra je die hoedanigheid zoals Ik die omschreven heb in alles en tot in het kleinste van het kleinste detail bent, geheel zuiver, zonder enige afdwaling hoe klein ook, ben je daar, maak je deel uit van Mijn Rijk en is dat je plaats, door Mij gegeven. Niet op het aardse, maar in het hemelse. In die hemel, in Mijn Rijk ben je dan hetzij in je aardse leven, hetzij daarna.

Mijn Rijk is van geen aarde of hemel in de letterlijke betekenis van het woord, zoals de materie letterlijk is. Maar verblijvend in de materie op de aarde, is Mijn Rijk te bereiken, of je nu materieel op aarde nog bent of lichamelijk gestorven. Het gaat om het ware leven, niets anders dan het ware leven. Zo is Mijn Rijk niet in tijd te meten, niet in omvang te meten, niet als een plaats te beschouwen. Zij is waar leven, ware wijze onbaatzuchtige liefde in alle vrijheid van zijn. En jij kunt daar voor kiezen.

Hemels Brood 2839

De meeste mensen beseffen nog maar heel weinig wat ware liefde eigenlijk is. Zij voelen ook nauwelijks de liefde die zij van Mij krijgen. Hebben meestal ook geen idee dat waar leven Mijn liefde is en dat zij uit Mijn liefde leven. Zo maken zij veel missers en doen veel buiten de ware liefde, zonder het als zodanig te beseffen. Toch verwelkom Ik hen allen om bij Mij te komen en met Mij te spreken in hun hart. Daar kan Ik in alle eerlijkheid en oprechtheid hen tot meer zicht brengen, als zij dat willen.

Want voor alles is de mens vrij om zijn keuzes te maken. In die vrijheid is veel afdwaling van liefde. Niet voor Mij, maar voor die mens, die zonder het zo te beseffen, van liefde afdwaalt, roep Ik hem in Mijn liefde te komen. Ik doe dat op allerlei manieren. Soms in die mens zelf, door hem innerlijk signalen te geven. Soms door gebeurtenissen, zodat die mens aan het denken gezet wordt. Soms door anderen, door wat zij zeggen, door wat zij doen. Soms door iets te lezen of te horen. Steeds met het doel een ieder tot ware liefde te brengen en daarmee tot het ware leven, de ware gelukzaligheid. Want Ik gun iedereen die gelukzaligheid, Ik verwijt niemand zijn afdwaling van liefde en Ik zal ook niemand om zijn afdwaling straffen.

Steeds is Mijn liefde erop gericht die mens te helpen uit de narigheid te komen, die door onwetende afdwaling van liefde kan ontstaan. Mijn geduld is groot, net als Mijn vergeving en lankmoedigheid. Aan jullie allen richt Ik Mijn liefde, voor jullie aller gelukzaligheid. Kom, luister naar Mijn roep van liefde en kom tot besef dat alleen ware wijze liefde de weg is voor jullie allen om tot de grootste gelukzaligheid te komen, persoonlijk en gezamenlijk, met elkaar en met Mij in Mijn liefde, het ware leven!

Hemels Brood 2840

Het is voor alle mensen bedoeld om zelfstandig in de wereld te staan en uit die zelfstandigheid te komen tot een samenwerking in liefde. Te komen tot een saamhorigheid zonder eigenbelang, om vanuit een vrije zelfstandigheid te komen tot een gewillige vrije dienstbaarheid aan elkaar, in een volkomen bewustheid van het eigen bestaan, wat haar oorsprong heeft in Mij, in Mijn ware onbaatzuchtige wijze liefde. Wat dan het ware eeuwige gelukzalige leven is.

\Zo is het bedoeld te zijn. En zo is de weg uitgezet, dat ieder mens tot waar leven komt, vrij en ongedwongen. Door Mij vrij gelaten, door Mij gesteund in liefde, door Mij gedragen overal waar het moeilijk is. Alleen zijn er nog weinigen die het ware levensdoel voor ogen hebben. Velen gaan andere wegen in hun vrijheid, met een heel ander doel dan waar leven. Toch blijft ook voor hen Mijn doel voor alle mensen, wezenlijk bestaan en Mijn liefde blijft dan ook voor alle mensen zorgen, wat hun vrije keus van weg ook is. Ik ben er op al die wegen die mensen vrijelijk kiezen. Ze gaan kris kras door elkaar en op al die wegen, al lopen ze nog zo schijnbaar chaotisch door elkaar, ben Ik met grote liefde, help en steun, draag en vergeef en waar mogelijk help Ik de mens tot juiste inzichten van leven te komen.

Ik geef nooit op en het ware leven blijft eeuwig het ware leven voor iedereen. In welke situatie je ook bent, door welke oorzaak ook, je kunt altijd in eerlijke oprechtheid een beroep op Mij doen. Vergeet dat nooit. Vergeet Mij nooit en kom als je Mij nodig hebt in je hart en Ik ben er en Ik zal je tot steun zijn!

Hemels Brood 2841

Als de nacht valt en alles donker wordt, komen de dieven en rovers uit hun schuilplaatsen en maken alles onveilig met hun ondeugdelijke daden. Wie bij nacht en ontij over straat gaat, kan met hen te maken krijgen. Want zij zijn niets ontziend, gaan voor niemand opzij en hun macht is het donker. Het donker in de mens, waar hij het even niet meer weet, waar hij het ware en het goede even niet meer ziet. Dan komen de slechte gedachten boven, die de mens verleiden tot dief en rover.

Want in iedereen is die nacht, dat even niet meer weten wat waar en goed is, dat even vervallen in wat niet juist en niet goed is. Ik zie het allemaal en denk niet dat het juist is, omdat Ik niet ingrijp. Ik grijp niet in, omdat de mens vrij is in zijn keus. Ik grijp niet in, om de mens de kans te geven terug te komen uit vrije wil op de keuzes die hij maakte. Ik grijp niet in, om de mens zelf tot inzicht te laten komen, zodat hij zelf zijn onjuiste handelen gaat inzien. Die kans geef Ik steeds ieder mens in zijn donkerheid. En geloof Me, iedereen maakt deze donkere nachten mee, waar het lijkt dat niets helpt en Ik er niet ben om te helpen.

Maar stel dat Ik altijd zou ingrijpen bij alles wat niet juist is, niet goed gaat, hoe zou iemand dan tot eigen besef komen, niet juist te hebben gehandeld? Zo geef Ik jullie allen van tijd tot tijd die gelegenheid zelf te ontdekken waar je niet naar ware liefde handelde, waar je onterechte verwijten maakte, waar je geen rekening gehouden hebt met de beperkingen van je naaste, waar je je eigen conclusies voorop stelde en daarmee de ander geen ruimte gaf. Dat zijn je nachten. En daar waar je kunt bekennen, ja dat had ik zo niet moeten zeggen, zo niet moeten doen, dat niet mogen verwachten, daar komt de heerlijkheid van de dag, de nacht verdrijven. Wees mild en toegeeflijk naar elkaar, laat elk verwijt los en heb elkaar alleen innig lief, zoals Ik jullie innig lief heb, zodat Mijn liefde door jullie kan stralen!

Hemels Brood 2842

Kerstfeest voor alle mensen. Vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Zo ben Ik op aarde gekomen, als kind in Jezus Christus. Zo zijn alle mensen op aarde gekomen als kind. En in ieder kind ben Ik, jullie Schepper en hemelse Vader. In ieder kind ben Ik God. Als een vonk van vuur dat mag groeien in vrijheid. En juist daar waar Mijn vonk die vrijheid krijgt, kan zij uitgroeien tot een waar vuur. Een vuur van ware liefde.

Maar het is een kribbe waarin Ik gelegd ben. In ware nederigheid is Mijn plaats op aarde en in ware nederigheid is Mijn plaats in ieders hart. Juist die nederigheid is de voeding voor het ware vuur van naastenliefde, van Gods liefde. In het klein en in het nederige groeit Mijn vonk uit tot het grootste vuur van ware liefde. In het kind, in het kind-zijn, in het ongerepte ware wezen in de mens. Daar vindt Mijn geboorte plaats. Daar ontwikkelt de mens het goddelijke, wat in hem gelegd is, door Mij, je Schepper. Geen mens heeft daar een aandeel in, het is Mijn zaad wat als een vonk van liefde in ieder mensenhart aanwezig is en mag groeien tot een nieuw mens is ontstaan, die alleen nog uit ware wijze onbaatzuchtige liefde bestaat en naar handelt. In de grootste vrijheid van zijn.

Mijn zijn. Wat op het aardse in de mens tot die volmaakte liefde in wijsheid gegroeid is, in Jezus Christus, Hij, God, Mens, Waarheid, Wijsheid, Liefde. In een kribbe, in je hart, vrij maar bescheiden, volkomen liefde, volkomen Mens.

Hemels Brood 2843

Kijk hoe de wereld uit is op meer, beter, groter. Kijk hoe dat mensen verleidt tot eigenbelang, om dat meer, dat beter, dat groter en mooier. Maar zie dan ook dat dat nooit ophoudt, als de mens er niet zelf mee stopt. Als de mens niet zelf los komt van al dat hebben, al dat krijgen, al dat streven naar meer, beter, groter.

In een wereld waar dat in de hele samenleving zo prominent aanwezig is, wordt het heel moeilijk om zelf te kiezen voor onbaatzuchtig liefhebben van je naaste. Laat staan dat de mens er toe komt zijn vijanden lief te hebben. Of te beseffen dat Ik alle mensen lief heb, hoe ze ook doen of zijn. En het allermoeilijkste is het dan voor de naar meer, beter, groter gedreven mens, om Mijn liefde ook te zien in elke gebeurtenis, of die nu prettig of onprettig is. Juist ook dat inzien, dat onprettige gebeurtenissen toch ook deel uitmaken van Mijn liefde, op een voor de mens nog niet te begrijpen wijze, juist dat lukt dan ook vaak niet. Toch, in alles is het Mijn liefde die voor alle mensen zorgt, in het liefdevolle maar ook in alles wat van liefde afwijkt. Niet om het te vergoelijken, maar om het zo voor de mens te laten uitwerken, dat het hem tot meer waar levensinzicht dient, dat het hem zicht geeft op werkelijk waar leven en dat het hem kracht geeft los te komen van meer, beter, groter, mooier en te groeien naar onbaatzuchtige liefde in alles, voor alle mensen.

Niet het kwaad vergoelijkend, maar de juiste wegen gaande om het kwaad een halt toe te roepen, op een ware onbaatzuchtige manier, die recht doet aan ware liefde, Mijn liefde, in ware wijsheid gevat. Zoek daarom steeds de weg om los te komen van wereldse belangen, van roem en macht, van meer, beter, groter, mooier. Zoek de weg van ware onbaatzuchtige liefde in verdraagzaamheid naar elkaar en vind dan de grootste ware levensschat, die alles tot een grote vreugde en gelukzaligheid verheft. Zoek naar minder, naar juist, naar onbaatzuchtig, naar waar leven, naar ware liefde en de Hemel gaat voor je open, vol van genade, vol van vrede, vol van Mijn liefde!

Hemels Brood 2844

Sinds Mijn verblijf op aarde, in Jezus Christus, is een lange tijd voor de mens voorbijgegaan. In die tijd hebben discipelen van Mij verhaald en gebeurtenissen opgeschreven. Dat is samengevoegd in de Bijbel, die in vele talen vertaald over de wereld gaat als Mijn Woord. En het is Mijn Woord. Ook al is er zo hier en daar een verkeerde vertaling gebruikt, ook al is zo hier en daar de waarheid wat verdraaid. Over het in de Bijbel geschrevene heb Ik gezegd, dat geen mens er iets aan mag toevoegen, weglaten of veranderen. Ik heb daarbij Mijn Woord en de betekenis van Mijn Woord bedoeld. Ik heb daarbij niet bedoeld, dat Mijn Woord van waarheid en liefde niet door anderen opgeschreven mag worden. Ik heb daarmee niet bedoeld, dat Ik geen Woord meer zou spreken tegen de mensen. Ik heb daarmee niet bedoeld, dat Ik vanaf dan geen enkel contact meer zou hebben met de mensen. Ik heb alleen bedoeld dat er aan Mijn Woord van waarheid en liefde, zoals Ik die in Jezus Christus geleerd en geleefd heb, niets mag worden veranderd door een eigen idee van de mens.

Maar nog altijd heb Ik contact met mensen, in hun hart. En in hun hart leg Ik vaak nogmaals Mijn Woord van waarheid en liefde, Mijn Evangelie. Zodat zij het rechtstreeks van Mij in hun huidige tijd en toegepast op de huidige situaties aan de mens zichtbaar kunnen maken, wat anders verborgen zou blijven. Wat voor zin heeft het om al die jaren voorbij te laten gaan en jullie niets meer van Mij te laten horen of merken? Ik heb grote zorg voor jullie allen en Mijn liefde wil er voor jullie allen zichtbaar zijn. Niet verborgen en onvindbaar, maar duidelijk en klaar zodat jullie weten dat Ik er Ben, dat Ik jullie leven in ware liefde Ben, levend, werkend in jullie leven, jullie liefde gevend in vrijheid van zijn. Ja, Ik spreek nog altijd tegen jullie in je hart en ja, dat mag opgeschreven worden voor alle mensen opdat jullie steeds opnieuw herinnerd worden aan Mij, aan Mijn liefde, aan Mijn trouw, aan Mijn leven, wat ook jullie leven is. Zou alleen de Bijbel uit de oude tijd jullie leidraad zijn, wie zou niet zeggen, wat moet ik met die oude woorden of wie zou de uit die tijd stammende taalgebruiken nog net zo begrijpen, als ze oorspronkelijk bedoeld waren.

Nu is een andere tijd, met andere inzichten, andere gebruiken, maar Mijn Woord van waarheid, liefde en wijsheid is nog altijd hetzelfde en dat zal Ik altijd aan alle mensen steeds opnieuw in alle tijden laten weten. Door mensen, via het hart. En als je oprecht en eerlijk dat wilt, kom dan bij Mij in je hart en Ik leg ook jou al Mijn Woorden in je hart en je zult weten dat Ik het ben die tot je spreekt in je hart en je zult weten dat tijden veranderen, mensen veranderen, maar Ik verander niet en Mijn Woord, Mijn Evangelie, Mijn leer van liefde in wijsheid en waarheid ook eeuwig niet. Ik waak over al wat waar en goed is, over al wat van Mij is, over alle wijze liefde, over alle mensen en over Mijn Woord, wat nog altijd zo is als Ik het in Jezus Christus op aarde gebracht heb. Zo is het, toen, nu, en altijd en zo mag het ook altijd opgeschreven worden door wie het naar waarheid en oprechtheid in zijn hart voelt en weet dat Ik het ben die hem Mijn Woord van ware wijze liefde in het hart leg.

Zalig allen die Mijn Woord in hun hart voelen en herkennen en in vreugde daarnaar leven!

Hemels Brood 2845

Als je misschien denkt, tussen alle mensen om je heen, eigenlijk geen waarde te hebben, dan zeg Ik je, dat je je ernstig vergist. Want ieder mens heeft daar waar hij is en tussen de mensen die om hem heen zijn een waarde, Mijn waarde. Want overal waar je bent, ben Ik ook en die waarde geef je aan iedereen om je heen, of de mensen dat nu wel of niet bemerken, of de mensen er nu wel of geen waardering voor hebben. De waarde die jij hebt, is net zo groot en belangrijk als Ik, om dat Ik ben waar jij bent.

Maar niet de mensen bepalen je waarde, niet jij bepaalt je waarde, Ik heb jouw waarde al lang geleden bepaald. En daaraan doet geen mens iets af. Hoe je ook behandeld wordt, of dat nu wel of niet naar waarde is, je hebt Mijn waarde en Ik zeg je, die is voor iedereen om je heen van belang, die is voor het ware leven op aarde en in de hele oneindigheid van belang. Laat je gevoel van waarde niet afhangen van hoe mensen met je omgaan, of ze je wel of geen liefde geven. Want dat heeft niets te maken met je van Mij gekregen waarde. Ik ben jouw waarde, jij bent Mijn waarde en je bent waard er te zijn, meer dan waard er te zijn.

Misschien zijn er mensen of situaties die je het gevoel geven, geen waarde te hebben, of die je het gevoel geven niets werkelijk zinvols te kunnen of te zijn, Ik zeg je, het is een vals licht wat zij verspreiden en het klopt niet met de werkelijkheid. Laat al die neerhalende gedachten los en wees jezelf, wees jezelf zoals je bent, zoals jij kunt zijn, meer niet. Ook al lijkt het voor mensen om je heen geen waarde te hebben, ook al hebben mensen om je heen geen belangstelling, geen waardering. Zij weten het ware niet. Het ware is dat jij, net als allen Mijn liefde bent en door Mij geplaatst en ook voor hen leeft en waard bent er te zijn! Voor en door Mij!

Hemels Brood 2846

Je kunt niet met één been op de aarde en met één been in de hemel zijn. Daarmee bedoel Ik, dat een duidelijke keuze nodig is om tot waar leven te komen. Je kunt niet dan eens wel en dan eens niet voor waarheid en liefde kiezen en toch ook steeds in het hemelse zijn. Want het hemelse is helemaal en in alles waarheid, wijsheid, liefde, zonder ook maar de minimaalste afwijking daarvan.

Op aarde is het nog wel mogelijk om dan eens zus en dan eens zo te handelen. In de hemel niet. In het ware leven niet. Net zoals je niet vooruit en achteruit tegelijk kunt lopen, zo kun je niet voor het één in het hemelse en het tegenovergestelde in het andere kiezen, tegelijkertijd. Maar ook niet afwisselend, want dat zou betekenen, dat je het ene moment wel en het andere moment niet leeft, niet in het hemelse bent. Je kunt je van tijd tot tijd hemels voelen, als alles goed en voorspoedig gaat. Maar het is de bedoeling dat je op zeker moment in het hemelse aankomt en blijft. Zodat eeuwige gelukzaligheid je niet meer verlaat.

Maar, dan is het wel nodig dat je standvastig alleen voor ware liefde kiest, in al je doen en laten. Zonder uitzondering. En altijd in volkomen waarheid. Dat je op aarde lerend bent is goed, maar wel om uiteindelijk tot ware liefde uit te groeien. Niet om tussen het één en het ander heen en weer te blijven gaan, alsof het niet uitmaakt. Want uiteindelijk maakt het wel degelijk uit. Kom, groei, wees meer en meer je oorspronkelijke liefde uit eigen vrije wil en kom tot het ware hemelse, niet voor even, niet voor af en toe, maar voor eeuwig en altijd!

Hemels Brood 2847

De menselijke keus kan Ik niet beïnvloeden. In de liefde kan Ik de mens tot zegen zijn, tot kennis, tot besef, maar de keus in zijn denken en handelen, de wijze van interpretatie, staat de mens vrij en alleen door gebeurtenissen, door situaties, door onderlinge contacten en gesprekken tussen mensen kan Ik iets zichtbaar maken van de waarheid en de wijze hemelse liefde. Maar dan toch is de keuze aan de mens en daarin heb Ik geen invloed. Anders zou Ik de vrijheid van de mens beperken, afnemen. En zo kan het steeds opnieuw voorkomen, dat de mens zich meningen vormt die niet naar het ware leven zijn, dat hij in zijn besef missers heeft, dat hij zich die missers niet realiseert, omdat hij zich op menselijke ijkpunten ijkt en het verborgen vernuft van de tegenkant niet ziet.

Als je bij zulke situaties, waar iemand van zijn gelijk overtuigd is, maar het is niet een werkelijk gelijk, in waar leven gezien, de waarheid naar voren brengt, kan het goed zijn dat je diegene tegen je krijgt, ter verdediging van zijn gelijk. Want voor zo iemand is het moeilijk om iets wat zijn overtuiging al zolang en zo vast is, los te laten en te erkennen. Diegene zal alles in het werk stellen om niet toe te geven, omdat hij het niet anders kan zien. Bij sommigen kan hieraan iets gedaan worden met ware liefde, maar bij anderen kan het heel lang duren voordat het ware inzicht de onwaarheid duidelijk kan maken. Voel dat in je hart en laat los, waar het nog lange tijd nodig heeft. Want Mijn liefde forceert niets, zodat alles in vrijheid voor de mens op de juiste tijd helemaal goed kan komen.

Hemels Brood 2848

Om iets groots te bewerkstelligen, is soms maar iets kleins nodig. Maar soms kan iets kleins een grote verstoring teweeg brengen. Dan zoekt de mens naar de oorzaak van die grote verstoring en vindt het niet. Wat hij zoekt is iets groots, er moet iets groots zijn wat zo’n omvangrijke verstoring teweegbrengt. Daardoor ziet hij het kleine over het hoofd. Er is zoveel klein, zodat het zoeken lijkt op het zoeken van een speld in een hooiberg. Dan is het haast onmogelijk om de oorzaak te vinden. Mensen willen de oorzaak vaak vinden, omdat ze denken daarmee ook een oplossing te kunnen vinden.

Alleen, een oplossing kan ook zonder de oorzaak van iets te kennen, gevonden worden. Wees er op verdacht, dat iets heel kleins de oplossing kan zijn. Sluit in je zoeken naar waar en juist niets uit. Sluit in je zoeken naar een oplossing niets uit. Al lijkt iets nog zo onbeduidend, ga er niet zomaar aan voorbij. Want Ik zeg je, uit het kleine, het nederige, het minst waardige voor de mensen, groeit het mooiste, het fijnste, het gelukkigste hemelrijk uit, wat zich eindeloos uitstrekt en oneindige gelukzaligheid geeft. Maar in het kleine, onbeduidende, kun je er gemakkelijk aan voorbij gaan.

Let in je leven vooral ook op het kleine, het onbeduidende, het haast niet zichtbare. Wees zelf ook tevreden met het kleine, wat lijkt je nauwelijks iets te geven. Wees zelf klein, nauwelijks iets voor de mensen om je heen. En kijk hoe iets kleins en onbeduidends uitgroeit of iets teweeg brengt van enorme afmetingen. En zie hoe je zelf uitgroeit in waar gelukkig leven, vanuit dat klein zijn, dat tevreden zijn met weinig. Uit het kleinste nietige zaadje groeit de grootste boom. Zo kun je, als je de minste kunt zijn, uitgroeien tot een sterk en liefdevol mens in een enorme goedheid van zijn!

Hemels Brood 2849

Ieder mens heeft een zekere behoefte aan liefde, aan genegenheid. Vanuit die behoefte verdwaalt de mens wel eens in eigenliefde. Vanuit die behoefte vraagt de mens aan elkaar om liefde. Maar niet altijd wordt die liefde in voldoende mate door medemensen gegeven. Als de mens er dan niet aan denkt om voor liefde bij Mij te komen, kunnen er allerlei eisen en verwachtingen aan elkaar gesteld worden en zo kan er zelfs ruzie tussen mensen ontstaan, omdat aan elkaars behoeften en verwachtingen niet voldaan wordt.

Alle ware liefde komt van Mij en blijft eeuwig stromen. Het stroomt naar alle mensen. Alle mensen kunnen Mijn liefde ontvangen en doorgeven. Voor een deel wordt Mijn liefde zo ook aan elkaar doorgegeven, voor een deel ook niet. Toch hoeft niemand tekort aan liefde te voelen. Want als je in je hart bij Mij komt, kun je in jezelf de stroom van Mijn liefde voelen. Die stroom maakt je blij, vult je met vreugde, geeft je moed en verstouwen, sterkt je, zodat je zelf ook van die liefde kunt doorgeven. Als je soms een tekort voelt aan liefde van je medemensen, als je soms eens niet naar waarheid en liefde behandeld wordt, neem het diegene dan niet kwalijk, maar zie het als een uiting van die persoon om aan te geven dat hij in een zekere behoefte aan liefde niet voorzien is.

Dat hij even vergeten is, hoe hij zijn hart met Mijn liefde kan vullen en daarmee zelf die liefde kan zijn. Als jij hem dan van Mijn liefde in jou kunt geven, vermindert zijn behoefte en vult zijn hart zich. Maar ook als jouw liefde niet overkomt, omdat je niet in alles aan zijn eisen kunt of wilt voldoen, is het beter zelf niet boos te worden, of verwijtend. Verzet je niet tegen het onterechte, kom bij Mij voor de liefde die je onthouden is en voel dat Mijn liefde je ruim genoeg is. Laat die ander vervolgens aan Mij over, gun hem Mijn liefde en het besef van Mijn liefde en in liefde komt dan toch alles weer goed.

Hemels Brood 2850

Iedereen wil wel daar zijn waar alles goed is, waar altijd voldoende van wat dan ook voor iedereen aanwezig is, waar iedereen alleen vriendelijk en goedhartig naar elkaar is, waar alles altijd soepel en flexibel verloopt, waar niemand gebrek lijdt of ziek is. Waar je je geen zorgen hoeft te maken over wat dan ook, kortom, waar alles volkomen naar ieders wens en genoegen is.

Kijk, en zo’n plaats is er, zo’n situatie is er. Zo is het in Mijn hemelen. En ook kan ieder die dat wil daar zijn. Jazeker, jij ook en iedereen om je heen. Alleen, geen situatie kan zo zijn, als je niet zelf zo bent. Dat kun je toch wel begrijpen. Want op het moment dat je afwijkt van iets, niet helemaal naar wens voor iemand bent, is de situatie van volkomenheid weg. Als je nu om je heen kijkt, dan zie je wel hoeveel mensen er nog lang niet aan toe zijn om naar de wens en genoegens van hun medemens te leven. Maar wens en genoegens voor zichzelf, ja zeker. Maar dat is vaak niet naar de wens en genoegens van de medemens.

Als je werkelijk naar zo’n geweldig mooie, fijne, rustige vredige, perfecte situatie toe wilt, dan is er maar één weg te gaan. Namelijk die van volkomen ware wijze onbaatzuchtige liefde. En hoe meer mensen zich daarop gaan richten, des te meer komt die situatie er daadwerkelijk. Op die manier kan iedereen in de meest perfecte, in alles gelukzalige situatie komen. Alleen, daarbij is het wel nodig, dat het komt uit eigen vrije keus. Dus niet afgedwongen. En ook niet voor eigen welzijn. Want onbaatzuchtige liefde vraagt niets voor zichzelf. Helemaal niets.

Dat is al een behoorlijke hindernis voor veel mensen. Op aarde, in het materiële leven, is het moeilijk tot een werkelijk vrije liefdevolle gelukzalige samenleving te komen. Toch, de hemel is er en jullie allen zijn er welkom. Je kunt er ook komen, met Mijn hulp en onbaatzuchtige liefde, zul je er komen!

Hemels Brood 2851

Als je wacht om in je hart van Mij te voelen wat je het beste kunt doen, dan zal Ik je precies op de juiste tijd laten weten wat het beste is om te doen. Maar wacht dan niet meer, maar handel dan naar wat Ik je in je hart aangeef. Want als je dan nog wacht, gaat het juiste moment voorbij en gaat Mijn advies verloren. Het is goed om in je hart Mij om raad te vragen en je zult dan ook Mijn raad krijgen, daar mag je op wachten. Maar kom dan in actie. Blijf dan niet stilstaan of op je stoel zitten. Na de stilte van het wachten en in je voelen, komt de actie om het goede in werking te stellen.

Zo wisselen rust en actie elkaar af. Dat kun je in je hart voelen en weten. Er is altijd ook actie nodig. Niets komt vanzelf. En wat lijkt dat vanzelf komt, daarover kan Ik je zeggen dat ook daar actie voor genomen is, ook al is dat voor jou niet zichtbaar. Aan alles gaat actie vooraf en aan actie gaat rust vooraf. Zo wisselen actie en rust elkaar af. Rust om in jezelf te voelen, Mijn advies te voelen en actie om wat je daarmee te weten komt, om te zetten in werkelijkheid. Op die manier bouw je je leven het beste op. Dat geldt voor alle mensen.

Maar veel mensen bedenken zich hun doen en laten liever zelf, zonder Mij om raad te vragen. Dat is hun in vrijheid gelaten. Maar dan loopt het wel eens heel anders dan gewenst. Dan wordt er wel te lang gewacht voor actie wordt ondernomen of te snel gehandeld. Daarmee komt er dan een heel ander resultaat dan iemand voor ogen had. Toch, iedereen is vrij zelf zijn moment van actie te kiezen. Maar mocht je Mijn advies willen, wacht dan af tot je het in je hart voelt en kom dan ook in actie, zodat je precies op tijd de juiste actie onderneemt, met het beste resultaat.

Hemels Brood 2852

Je vijanden liefhebben, werkelijk liefhebben, is geen gemakkelijke opgaaf. Zeker diegenen die het wel erg bont maken en totaal geen respect tonen voor andermans wel en wee. Die volkomen hun eigen gang gaan en daarbij niets ontziend zijn voor hun naasten. Maar ook vrienden, die ineens geen vriend meer zijn, die ineens een zekere vijandigheid hebben, om wat voor reden dan ook. Juist ook dan is het moeilijk in ware liefde te blijven.

De enige weg om toch in liefde te blijven, is door alle vijandigheid heen te kijken. Door alle respectloosheid, alle eigenliefde, heen te kijken en dat stukje mens in iemand te zien, wat Ik er rein en goed ingelegd heb. Dat stukje mens te zien wat Ik Ben. Want in ieder mens, hoe slecht ook, is dat stukje mens dat Ik Ben. Ook al is dat nog zo ver weg, nog zo niet te zien, nog zo verborgen achter misdaad en criminaliteit. Die misdaad, die criminaliteit  is niet wat Ik je vraag om lief te hebben. Maar die werkelijke mens, dat stukje dat Ik Ben in die mens, dat liefhebben is de bedoeling.

Dat is moeilijk, omdat de daden van iemand daar vaak heel prominent voor staan en het zicht op de mens die Ik in hem Ben wegneemt. Dan lijkt het dat er niets is om lief te hebben. Als dat de situatie is en je vindt nergens de mens die Ik Ben in die ander, heb dan Mij innig lief en daarmee heb je dan diegene lief. Probeer het maar eens op die manier. Maar dwing jezelf niet tot iets wat je niet helemaal met je hart zo kunt voelen. Want dan is het beter te laten en Mij te geven wat je zelf niet voor elkaar krijgt. Het hart laat zich niet dwingen, liefde is niet af te dwingen, liefde werkt alleen goed uit, in vrijheid. Maar je kunt Mij wel vragen in die vrijheid je hart met liefde te vullen, waar je het zelf niet meer genoeg hebt om te geven. Dan vul Ik je hart in overlopende maat, voor jou en allen om je heen.