Hemels Brood 2667 t/m 2697

Hemels Brood 2667

In waarheid, zuiverheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid ben je met Mij alleen. Want geen mens heeft nog al die volkomen ware onbaatzuchtige wijze liefde en geen mens is in alles volkomen eerlijk en betrouwbaar. Dus wil je iets zeker weten, zeker zijn in je oordeel, in je inschattingen, dan heb je daarvoor alleen Mij. Want tot welk lief en aardig mens je je ook wendt, niemand is helemaal zuiver. Alleen Ik, je Schepper en hemelse Vader, die jou oneindig liefheeft, Ben in alles totaal zuivere wijze liefde, oprecht, eerlijk, volkomen waar. Bij Mij is altijd volkomen waarheid en Ik kan je in alles de allerbeste raad geven. Maar, jij hebt de vrijheid om wel of niet voor raad, voor antwoorden bij Mij te komen. Jij hebt de vrijheid om aan je medemensen te vragen wat zij ervan vinden.

Alleen, Ik zal Mijzelf nooit aan je opdringen. Dus als jij ervoor kiest de vragen niet aan Mij te stellen maar aan je medemens, dan laat Ik je dat in liefde doen. Ook al krijg je dan niet de juiste antwoorden, Ik zal daar niets anders tegen inbrengen dan een klein signaaltje in je hart, in je gevoel. Als je daaraan voorbij wilt gaan, laat Ik je daarin ook helemaal vrij en je kunt dan helemaal zelf kiezen welke weg je neemt. En als je op een gegeven moment bemerkt dat de van mensen gegeven raad je niet gebracht heeft wat je dacht, dan kun je altijd nog bij Mij komen en dan kan Ik je altijd nog met Mijn ware wijze liefde raad geven en je helpen. De keus is dan aan jou.

Heb je genoeg aan Mij, aan Mij alleen of denk je dat de raad van mensen genoeg voor je is? Ik zeg je, je kunt honderdduizend mensen om raad vragen en tezamen geven ze nog niet één tiende van de juiste raad die Ik alleen je kan geven. Maar het is je vrijheid en jouw keus om je raad te vragen waar jij dat wilt. Als je niet alleen met Mij wilt zijn, is dat ook goed. Maar als het je genoeg is om alleen met Mij te zijn en alleen van Mij raad aan te nemen, zonder zelf in te vullen Mijn raad op te volgen, dan kan Ik je zeggen dat je een rechte weg zult gaan naar ware liefde, wijsheid, vrede en gelukzaligheid voor jou en vele anderen. Mijn liefde en wijsheid is voor jou en jullie allemaal. Maak ieder zelf je keus, maak in vrijheid je keus.

Hemels Brood 2568

In sommige aangelegenheden in het dagelijks leven is het heel goed dat iets bewezen kan worden. Als iemand ergens van beschuldigd wordt en onschuldig is, dan is het maar al te goed dat hij ergens mee zijn onschuld kan bewijzen. Waarom laat Ik dan geen bewijzen toe om Mijn bestaan te bewijzen?

Mijn bestaan is niet op de aards-wereldse manier te bewijzen, maar dat is ook niet nodig. In het aards-wereldse is leugen en bedrog, verdraaiing en verzwijging van waarheid. Daar is het kunnen geven van bewijs in verschillende situaties heel nodig en daarom ook gegeven. Maar in het van Mij gekregen ware leven is geen leugen, is geen bedrog, geen verdraaiing of terughouden van waarheid. Daar is onbaatzuchtige wijze liefde in volkomen waarheid. Wie in die oprechte ware onbaatzuchtige liefde leeft, die leeft waarheid en heeft daarvoor geen bewijs nodig, hij is dan zelf het levende bewijs en heeft Mij als levend bewijs in hem.

Voor degenen die dat nog niet volkomen bereikt hebben, is ook geen bewijs nodig, want voor hen is er de mogelijkheid om in henzelf hun beperkte liefde en hun afdwaling van liefde te erkennen en in alle nederigheid te bekennen. In die oprechte nederigheid komt dan direct de innerlijke herkenning van Mij en Mijn ware onbaatzuchtige wijze liefde als een volkomen waarheid, die ook alweer geen verder bewijs behoeft, omdat het innerlijke besef genoeg bewijs voor diegene is.

Zo is voor het aards-wereldse bewijs geëigend, maar voor Mijn liefde, het ware leven is de innerlijke zekerheid genoeg!

Hemels Brood 2669

Mij dienen is aan de waarheid vasthouden, is geduld hebben met de zwakken, zorg geven aan de behoeftigen waar dat op je pad komt, is onbaatzuchtig handelen zoveel je kunt, is in liefde naar waarheid leven, op Mij vertrouwen in alles en steeds zoeken in wijsheid uit liefde te handelen naar wat je innerlijk voelt dat goed is. Mij dienen is niet het opzeggen van gebeden, daarbij knielend op de grond en buigend als een knipmes. Wie is daar in werkelijkheid mee gebaat? Laat je gebed geen lippengebed zijn met rituelen en buigingen. Wees in je handelen één met Mij, één gebed met Mij, dat uit je hart opstijgt en door ware liefde wordt ingegeven.

Laat je gebed de liefde voor je medemens weergeven in je hart en tegelijkertijd in je handelen. Dan sta je geheel ten dienste aan Mij en je medemens. Dan kan Ik je in je hart bereiken en je inspireren tot alles wat nodig is om je medemensen te helpen, om je medemensen ten dienste te zijn. Want de dienst aan je medemens is je dienstbaarheid aan Mij en daarin vind je Mij, in je hart vind je Mij en in je hart vind je de juiste inspiratie om voor Mij en je naaste, voor je medemens dienstbaar te zijn.

Je hoeft niets, je moet niet, je mag. Je bent vrij en kunt zelf kiezen hoe te leven. Maar wil je leven voor Mij, dat is ook voor je medemens, luister dan vooral in alle oprechtheid en waarheid naar de ware wijze liefde van Mij in je hart en handel dan uit vrije keus daarnaar. Dan ben je Mij en je medemensen werkelijk van harte en in je handelen op de juiste manier dienstbaar.

Hemels Brood 2670

Het kan zijn dat je iemand kwetst als je hem de waarheid zegt. Dan kies je er misschien liever voor datgene wat hem mogelijk kwetst niet te zeggen. Je kwetst hem dan wel niet, maar je helpt diegene ook niet. Want zonder het bij zichzelf zo te beseffen, gaat diegene door met zijn van liefde afgedwaalde gedrag, wat jij wel ziet, maar hem om de lieve vrede wil niet zegt, om niet te kwetsen niet zegt. Maar weet je, als je wel iets zegt en je doet dat geheel naar waarheid en te goeder trouw, dan wordt hij niet door jou gekwetst, maar dan ontstaat de gekwetstheid door hemzelf, door zijn afdwaling, door zijn weerstand om zijn afdwaling in te zien. Jij kwetst hem dan niet, maar zijn  inzien van zijn afdwaling kwetst hem en daar kan jij niets aan doen.

Wat heb je liever, dat iemand niet gekwetst wordt, maar in zijn afdwaling blijft, wat hem zeker geen goed zal doen en wat afstand maakt tussen hem en Mij, of dat hij zich een tijdje gekwetst voelt en dan tot inzicht komt, zich realiseert dat hij afgedwaald was, zich herstelt en terugkomt in ware liefde, wat hem dan ook weer dichter bij Mij brengt?

Als Ik je mag raden, kies er dan voor om zoveel je kunt in rust en liefde, iemand zijn afdwaling voor te houden en zijn gekwetste reactie niet persoonlijk op te vatten. Jij hebt hem niet gekwetst, zijn weerstand doet dat. Jij kunt diegene helpen, door hem licht te geven, zodat hij tot inzicht kan komen, tot de ware liefde kan terugkomen. Daar zal hij je later dankbaar voor zijn.

Hemels Brood 2671

Steun elkaar zoveel je kunt op aarde, in de samenleving zoals die is. Want er is veel wat niet eerlijk en vriendelijk is en waar je allemaal mee te maken hebt. Je hebt elkaar nodig, je hebt de steun en liefde van elkaar nodig. Want juist door die steun en liefde voor elkaar kom Ik in de samenleving. Juist jullie geven Mij de kans om in de samenleving te komen als je Mijn liefde in waarheid en oprechtheid leeft. En juist de tegenkant komt in de samenleving door die mens die niet naar Mijn liefde wil leven.

In zijn vrijheid heeft de mens keus. Jij hebt keus of je naar goedheid, naar waarheid, naar liefde leeft, eerlijk en oprecht of kiest voor al het tegenovergestelde daarvan. Zo laat je Mij in de samenleving komen, of juist niet, net wat je kiest. Maar als je ziet hoeveel mensen voor zichzelf kiezen, voor eigenbelang, voor verdraaiing van waarheid, voor leugen en bedrog, dan zie je hoe weinig Ik in de samenleving gebracht wordt. Ik heb jullie Mijn leven gegeven en hoewel Ik voor jullie allen zorg en er altijd in grote liefde voor jullie Ben, is het aan jullie om Mij in de samenleving te brengen, door ook daadwerkelijk Mij te leven, eerlijk en oprecht te blijven in al je handelen, onbaatzuchtig naar je medemens te leven, zoveel mogelijk de liefde aan te houden, verdraagzaam voor elkaars struikelen, actief in het goede en traag in het verkeerde, zodat Ik kans krijg in de samenleving.

Want al het goede kan alleen door het goede voortgebracht worden en dat kan alleen door jullie mensen voortgebracht worden. Jullie zijn Mijn handen, Mijn voeten, Mijn leven, als je wilt. Maakt het waar, maak Mijn liefde op aarde waar, maak het leven waar, maak Mijn liefde waar, maak Mij waar! Breng Mij in de samenleving!

Hemels Brood 2672

Het grote levensgeheim is in ieder mens zelf aanwezig en kan door ieder mens in zichzelf ontdekt worden. Het is geen mystiek of magie, het is geheim om het zuiver te houden. Daarom zal het pas ontdekt worden als die zuiverheid in de mens is. Hoe zuiverder een mens in zichzelf wordt, des te meer wordt hem het geheim in hemzelf onthult.

Veel mensen houden zich bezig met mystiek en magie, het mag, maar het brengt ze niet dichter bij de onthulling van het grote levensgeheim in henzelf. Groei in ware zuivere onbaatzuchtige liefde wel, onthult wel meer en meer het grote levensgeheim. Vooral innerlijke oprechte nederigheid geeft opening tot de onthulling en opent inzicht in het ware leven. In jezelf weet je wat waar leven is en in jezelf kun je alle vragen beantwoord krijgen door Mij, als je in alle zuiverheid en oprechtheid in jezelf luistert.

Alle antwoorden op al jouw vragen onthullen dan langzaamaan, stapje voor stapje, in jou zelf het ware leven, het inzicht tot alles wat met het ware leven te maken heeft. De enorme gelukzaligheid van het ware leven vloeit daaruit voort in je gemoed en alles wordt je helemaal duidelijk. De hele oneindigheid, de totale Schepping, hemel en aarde, materieel en geestelijk, het wordt je allemaal duidelijk als je groeit in liefde en in zuiverheid in jezelf kijkt en luistert. Niet buiten je, maar in jezelf is al het nodige aanwezig, in jezelf ben Ik aanwezig. Onthul Mij en Ik onthul je Mij in jou!

Hemels Brood 2673

Als je tegenstrijdigheden in jezelf voelt, je wilt het één, maar het ander wordt als aardiger gezien, wat moet je dan kiezen? Waar is dan de waarheid in ware liefde? Soms is je gevoel overwoekerd door je denken en soms wordt je denken overwoekerd door je gevoel. Als het goed is, zou je gevoel en je denken in één lijn met elkaar moeten zijn. Als dat het niet is, ga dan kijken waardoor het komt dat je voelen en je denken niet op één lijn zitten.

Natuurlijk kan Ik je daarbij helpen. Alleen, dan is het wel nodig dat je er in je hart in alle oprechtheid Mij naar vraagt en dan is het ook nodig dat je ten diepste bereid bent om mogelijke misvattingen, eigen invullingen, eigen wensen en verlangens in te zien en los te laten. Ook is het nodig dat je bereid bent om egoïsme, eigenbelang, eigen willen en dergelijke onder ogen te zien. Je hoeft daarin dan nog niet perfect al te zijn, als je maar bij jezelf kunt erkennen dat het er nog is, dat je daar nog niet vrij van bent.

Als je dat allemaal doet, dan is je hart open genoeg om Mijn hulp te herkennen en de beste weg om te gaan, te zien. Kies je er dan voor om die weg te gaan, dan komt alles voor alle betrokkenen helemaal goed, hemels goed. Dan heb je ook weer een goed en vredig gevoel in jezelf, je denken en voelen zullen weer op één lijn komen en liefde en dankbaarheid vullen je hart weer in overlopende mate.

Zie je, je staat er nooit alleen voor. Ik ben met je alle dagen, onthoud dat goed!

Hemels Brood 2674

Over de hele wereld sterven mensen. Gebeuren er dingen die mensen verdrietig maken, die het bestaan van ware liefde tarten, die lijken te bewijzen, er is geen liefdevolle God die begaan is met ons mensen. Zo lijkt het van Mij te komen, al het leed, de ziekte, de dood. Maar van Mij komt het leven, de waarheid, de wijsheid, de liefde die al het andere overwint. Juist door Mij is de mens het leven gegeven en juist door Mij wordt alles wat geen waarheid, geen wijsheid, geen liefde is, verslagen.

Alleen, dat gaat niet zonder strijd, zonder inzet van de mens, zonder volharding, geloof, vertrouwen. Het leven is niet als een verdienste te bereiken. Het is en moet geleefd worden om tot waar leven in ware goddelijkheid te komen. Geloof niet dat een mens de ware Goddelijkheid kan aannemen anders dan door die Ene weg te gaan, de weg door het vlees, de weg door de wereldse verleiding, de weg op aarde en die weg kan maar op Eén manier juist bewandeld worden en tot een goed einde gebracht worden en dat is via de ware onbaatzuchtige Liefde. Al het andere is geen werkelijkheid, is als een fata morgana, een drogbeeld wat op een gegeven moment als een zeepbel uit elkaar spat en niet meer is. Wat overblijft is net zoveel als er ware onbaatzuchtige liefde is.

Ik heb niet gezegd dat de weg makkelijk is, wel ben Ik er altijd om je te steunen. Je hoeft maar bij Mij te komen en Ik ben er. In waarheid, in nederigheid, in oprechtheid, in zuiverheid. Niet in hoogmoed, in lust, in eigenbelang Ben Ik er. Dus let op in welke kleren je komt en let er op dat je niet naakt bent, dat is zonder liefde. Want ware liefde is de bouwsteen voor contact met Mij, voor inzicht uit Mij, voor vrede met Mij in alles. Let op dat je niet in hoogmoed gekleed bij Mij komt, maar in nederigheid gekleed gaat, in zuiverheid, in oprechtheid, in waarheid, in ware liefde.

Dan herken Ik je als Mijn kind en open je ogen en oren, open je hart voor het heldere licht van Mijn eeuwige enorme liefde voor jou en laat je al wat je op dat moment nodig hebt zien en inzien. Zo is het voor jou en allen die met jou zijn.

Hemels Brood 2675

Open je hart naar je medemens, laat je voelen in je hart zien in een juiste verhouding met degene die je voor je hebt en de situatie, dan laat je Mij zien. Wees daarin steeds helemaal jezelf, doe je niet anders voor dan je bent en voelt. Want juist door jezelf te zijn, zoals je bent, laat je dat stukje van Mij zien wat in je verborgen ligt en zichtbaar gemaakt kan worden in je doen en laten.

Maar als je jezelf afsluit en terugtrekt, sluit je ook elk mogelijk zicht op Mij af en trek je ook elk mogelijk contact van Mij met diegene voor je via jou terug. Niet dat je Mij bewust aan wie er tegenover je staat moet verkondigen, maar als er geen communicatie is met jou, is er voor Mij ook nergens een mogelijkheid tot communicatie. Je bent Mijn handen, Mijn voeten, Mijn ogen, Mijn oren, Mijn stem, op die momenten dat je communiceert, ook al gaat het helemaal over Mij, ook al gaat het steeds over het weer. Weet jij wanneer een ziel opening heeft?

Ik weet het en misschien moet je eerst wel honderd keer over het weer gesproken hebben, zonder enige inhoud van betekenis voor de ziel en dan is er opeens een moment, wat Ik zie, dat er iets met inhoud voor de ziel gezegd kan worden. Ik zal je dan inspireren juist dat wat goed is te zeggen. Maar als je nooit over iets spreekt, al heeft het nog zo weinig inhoud, hoe kan Ik je dan juist op dat ene moment inspireren, je hebt het zwijgend voorbij laten gaan. Zie je, Ik bepaal niet, maar jij bepaalt of Ik door jou mag Zijn!

Hemels Brood 2676

Wat Ik via de mens laat weten, is nooit helemaal zonder de invloed van die mens. Maar ieder mens heeft Mij in zijn hart en zodoende kan ieder mens voor zichzelf toch aanvoelen in welke zuiverheid een mens iets van Mij doorgeeft. Voor iedereen geldt daarbij, dat wat niet in het hart op zijn plaats valt, losgelaten mag worden. Want het kan zijn dat wat als van Mij komend aangereikt wordt, veel invloed heeft van degene die het zegt. Of het kan zijn dat degene waar het niet op zijn plaats valt, nog het zicht, het vermogen niet heeft om het aangereikte naar waarheid te schatten. Het kan zijn dat het helemaal Mijn Woord niet is.

Laat je eigen hart spreken. Bij twijfel, kom in je eigen hart bij Mij en vraag Mij je te laten voelen, weten, wat je wel en niet kunt aannemen van wat iemand zegt van Mij te hebben ontvangen. Ga altijd op jezelf af. Ook al is het misschien niet juist wat jezelf denkt te voelen, denkt te weten, toch heeft het geen zin om de gedachten en beweringen van iemand anders over te nemen als je ze zelf niet ziet als waar en gegrond in Mijn liefde. Neem alleen datgene aan wat in jou op zijn plaats valt, wat je in jezelf als waar en liefdevol, zonder dwang en bedreiging, kunt herkennen als waar en vol van ware liefde.

Mocht je datgene wat iemand zegt niet als waarheid voelen nu, maar het is het wel, dan komt er wel een ander moment waarop het je nogmaals wordt aangereikt en je het wel herkent en kunt inzien. Blijf altijd bij jezelf, laat altijd je hart je de weg wijzen, dan komt het toch ook altijd helemaal goed!

Hemels Brood 2677

In alles ben Ik voor de mens vol liefde en genade, maar voor de mens blijft het nodig, dat hij zich buigt voor Mij in totale nederigheid, voordat hij het ware hemelse leven kan bereiken. Dat is niet dat hij letterlijk op zijn knieën moet, maar dat is dat hij daadwerkelijk alleen nog naar ware wijze, onbaatzuchtige liefde leeft, in al zijn handelen en daarbij alle hoogmoed, alle eigendunk heeft losgelaten.

Buigen is in de betekenis bedoeld, er vrijwillig voor kiezen om Mijn ware onbaatzuchtige liefde in de grootste nederigheid te verkiezen boven alles andere wat lijkt gemak, genoegen, macht, geld, roem, etc. te geven. Het is af te zien van elke boosheid, al is dat nog zo terecht, van elk ongeduld, van alle verwijten, van alle wraak, van onvrede, ongenoegen over wat dan ook, al is dat nog zo begrijpelijk. Kortom, overal en in alles alleen nog in vrijheid te kiezen, voor wat Ik jullie geef als waar en oneindig leven.

Buigen voor Mij, is de weg die Ik je vol liefde in je hart aangeef, zonder enig voorbehoud in alle vrijheid van zijn, met vreugde opvolgen en gaan zo die gaat, in volle tevredenheid en vol van vertrouwen op Mij, je Schepper en liefdevolle hemelse Vader. Wetend dat Ik alleen het allerbeste met je voor heb en je ook tot de grootste gelukzaligheid breng in ware liefde. Buig voor Mij in nederigheid tot ware eeuwige liefde!

Hemels Brood 2678

Tevredenheid is een belangrijk bezit voor de mens. Het is niet zomaar een vanzelfsprekende situatie dat iemand tevreden is. Er zijn zoveel situaties waar een mens ontevreden mee is en geen mogelijkheid om die situaties te veranderen, hoe kan die mens dan tevreden zijn? Het ligt aan wat je wilt. Sommige mensen willen juist die dingen, die niet in de lijn van hun leven passen en dan gaat dat wringen en brengt het hen tot ontevredenheid.

Voor iedereen is het nodig dat hij de lijn van zijn leven ontdekt, waar gaat zijn leven naar toe, wat is het bereik van zijn leven. Daarbij mag iedereen zich bedenken, dat het er hoe dan ook om gaat het ware gelukzalige hemelse leven te bereiken. Daarvoor gaat ieder een weg, een weg die overeenkomt met zijn ziel, zijn geest en het einddoel. Elke weg is anders en de situaties zijn onderdeel van de weg naar het gegeven doel. Wie probeert ervan af te wijken, al dan niet bewust, krijgt te maken met weerstanden. Dat kan ontevredenheid oproepen. Wie ontevredenheid voelt raad Ik aan eens goed te kijken, waar die ontevredenheid vandaan komt. Als je oprecht de oorzaak wilt vinden, help Ik daar zeker bij.

Het is niet zo, dat je per se met elke situatie tevreden moet zijn, maar wel dat je zoekt wat die ontevredenheid teweegbrengt. En als je het gevonden hebt, doe er dan iets mee, zodanig dat je weer terug komt op de juiste bedoelde weg en je dan ook op natuurlijk passende wijze weer tevreden kunt zijn. Zoek niet de tevredenheid voor jezelf, maar de tevredenheid die past bij de weg die je bedoeld bent te gaan.

Hemels Brood 2679

Aan alle mensen ben Ik dienstbaar in grote liefde voor hen allen. Maar Mijn dienstbaarheid staat in nauw verband met ieders ware levensdoel. Mijn dienstbaarheid is daarom niet door de mens in te vullen zo het hem uitkomt. In Mijn dienstbaarheid, die in grote nederigheid de mens gegeven is, ben Ik ook zijn Meester, of wel, zijn Leermeester. Zo Ik handel, zo zou ook de mens het beste handelen. Zo Ik dienstbaar ben, zo zou ook de mens het beste dienstbaar zijn. Zo Ik nederig ben, zo zou de mens ook het beste nederig zijn. Toch ben Ik Schepper van alles en als zodanig Heer en Meester, maar dat alles in de grootste liefde, wijsheid, dienstbaarheid en nederigheid. Voor de mens niet voor te stellen.

Als de mens iets gemaakt heeft, iets gedaan heeft, dan is hij er niet alleen trots op, maar hij wil er ook voor beloond worden met geld, roem, eer en dergelijke. Hij wil in al zijn doen en laten gezien en geëerd worden, goed gevonden worden. Terwijl er eigenlijk voor niemand verdienste te maken is, ziet de mens veel van zijn doen of laten als een verdienste welke beloning behoeft, is het niet met geld of goederen, dan toch vaak wel met eer, bevestiging.

Maar wie zijn leven vult met goede werken uit ware liefde en dat in de eerste plaats in dienstbaarheid voor Mij doet, die behoeft geen bevestiging, geen eer. Hij voelt Mijn eeuwige liefde en dat maakt diegene overgelukkig. Wat meer heb je dan nog nodig?

Hemels Brood 2680

Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde, alles wordt nieuw. Het oude gaat voorbij en het nieuwe komt. Zoals elke dag een nieuwe dag is en de oude dag voorbij is gegaan, zo wordt alles nieuw. Elke cel van je lichaam wordt steeds vernieuwd en de oude is dan voorbij gegaan. Alles wordt nieuw en wordt beter.

Want op het aardse, in het wereldse, wordt wel veranderd en dat is vaak dan nieuw, maar het is zeker niet altijd beter, soms vaker zelfs slechter dan het voorgaande. Maar als Ik het er over heb dat alles nieuw wordt, de hemel en de aarde, dan bedoel Ik daarmee wel beter, dan bedoel Ik dat bij de mens vernieuwing gaat komen, wat verbetering is in ware liefde en daarmee ook vernieuwing is van de hemel, waar alleen liefde is en de mens dan meer en meer naar toe zal groeien.

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in de mens zelf, een volmaakt samengaan van Mijn liefde en de mens in zichzelf, in zijn handelen, in zijn leven. Wat dan hemel en aarde samenvoegt tot een wondermooi geheel, zonder afdwaling van liefde, zonder enig verdriet, zonder zorgen.

Ja het komt, al het oude zal voorbijgaan en plaats maken voor het nieuwe, het goede, het juiste, het ware Enige Leven vol oneindige, onbaatzuchtige Liefde in de grootste wijsheid. Houd daarom moed, geef niet op, houd vast aan Mij in eeuwigheid, want van Mij is en komt alle Leven, alle Liefde, alle Waarheid, alle Wijsheid, in alle Eeuwigheid, voor jullie allen! Amen.

Hemels Brood 2681

Er is geen enkele moeilijkheid die wij niet samen aankunnen. Wie in een moeilijke situatie terecht is gekomen, die kome bij Mij en samen kunnen we die moeilijke situatie aan. Niet dat Ik die onmiddellijk wegneem, oplos, maar samen vinden we een weg om er mee om te gaan, zodat het minder moeilijk wordt.

Want door de vrijheid van keus die de mens gegeven is en de mogelijkheid daarmee af te dwalen van ware liefde, kunnen er onaangename moeilijke situaties ontstaan. Op die momenten is de liefde bij die mens wel afwezig, maar Ik en Mijn eeuwige oneindige liefde zijn niet afwezig. Ik Ben er altijd voor alle mensen en Mijn eeuwige oneindige liefde in grote wijsheid geef Ik jullie allen ook altijd. Maar in jullie vrijheid kun je eraan voorbij gaan en dan lijkt het of Ik ver weg ben en dan lijkt het of Ik Mijn liefde heb teruggetrokken.

In werkelijkheid Ben Ik er in alle situaties toch altijd met een enorme liefde voor jullie allen. Alleen, Ik dring Mij niet op, als je een andere kant op wilt, laat Ik je gaan. Toch, zonder dat je het misschien merkt, ga Ik met je mee, geef Ik je evengoed nog Mijn ware liefde. En op het moment dat je terug komt van je afgedwaalde pad, voel je onmiddellijk in je hart dat Ik er steeds was en je steeds met Mijn liefde heb omringd.

Voel je Mij even niet, kijk dan naar je keuzes, is er een afdwaling misschien? Keer je terug naar Mij en je ziet en voelt Mijn liefde weer in alles, zoals het er altijd is!

Hemels Brood 2682

De vrijheid van keuze wil niet zeggen, dat elke keuze een goede keuze is en dat elke keuze alleen goeds teweeg brengt en nooit kwetst, teleurstelt, verdriet doet. Vrijheid van keus is een ruim begrip, wat zowel naar de goede als naar de verkeerde kant kan uitpakken. Vrijheid van keus is geen vrijbrief om voor misdaad te kiezen, zonder enige gevolgen. Vrijheid is niet altijd blijheid. Vaak wordt vrijheid gezien als een toestemming om dingen naar de eigen hand te zetten, om onbeleefd of egoïstisch te zijn, om zaken te regelen waar iemand zelf het meeste aan heeft. Maar er is geen toestemming, er is eigen verant-woordelijkheid en in vrijheid die verantwoordelijkheid nemen.

Maar veel mensen nemen hun verantwoordelijkheid in het leven niet zo nauw en kiezen fijn steeds eerst voor hun eigen welzijn, hun eigen wensen en verlangens. Zij zijn immers vrij en in vrijheid is toch alles geoorloofd! Maar zodra er situaties ontstaan waarbij iemand anders op diezelfde manier voor zichzelf heeft gekozen en er voor hem een onaangename situatie door is ontstaan, dan is het ineens voor diegene geen vrijheid meer maar ongewenst, onaangepast, onverantwoordelijk gedrag. Zo zijn veel mensen, zelf mogen ze in vrijheid voor zichzelf kiezen, maar omgekeerd moeten anderen met hen rekening houden.

En jij lief mens, komt daardoor in gewetensnood, hoe daar mee om te gaan. Ik zeg je, in liefde, als je kunt en anders gewoon, zoals je het voelt. Geef jezelf die ruimte die voor jou nodig is en vergeet daarbij niet dat Mijn liefde er altijd is, voor jou en alle anderen evengoed.

Hemels Brood 2683

De moeilijkste weg voor de mens om te gaan op deze wereldse aarde is de nederigheid in totaliteit. Totale nederigheid is geheel zonder de wens om ook maar in het kleinste stukje roem of aanzien te krijgen, erkenning nodig te hebben. En dat dan niet alleen in prestaties, maar ook gewoon in de omgang met elkaar, over eenvoudige handelwijzen. Totale nederigheid is nergens ook maar de kleinste genoegdoening voor verwachten of nodig hebben om je goed en gerespecteerd te voelen.

Nederigheid is geen enkel respect van anderen nodig hebben en toch de ander lief kunnen hebben, ook al laat diegene geen respect, geen liefde voor jou zien. Ook al word je vernederd ten aanzien van alle anderen om je heen, geen enkele aandrang voelen respect en/of liefde te willen afdwingen of recht te zetten wat je eigenlijk denkt toe te komen. Puur in liefde te blijven zonder verwijt, zonder ongenoegen te voelen, geduldig de ander latend in zijn afdwaling en hooguit vanuit een ware liefde de ander zijn afdwalen voorhouden, zodat hij daardoor tot juist en vernieuwd inzicht kan komen en daarmee groeit in ware liefde en dichter bij Mij en het ware gelukzalige leven komt.

Nederigheid zonder iets daarvoor, als wat voor verdienste dan ook, terug te verwachten. Dat is een hele moeilijke weg om te gaan in een wereld die zover van die diepe totale nederigheid is afgedwaald en zo bezig is met ieder persoonlijk op een voetstuk te zetten. Al is het nog zo’n klein voetstuk, toch streeft de wereldse mens daarnaar, alsook naar bezit, roem, respect, aanzien, mee mogen tellen, enz. Dat alles staat de weg en de groei naar ware totale nederigheid in de weg, belemmert de doorgang. En nu juist totale innerlijke nederigheid is nodig om in de ware wijze liefde te komen en daarmee het totale ware gelukzalige leven in alle eeuwigheid te bereiken.

Hemels Brood 2684

Waar mensen het moeilijk hebben om in liefde voor hun medemens te blijven, terwijl die medemens hen onheus behandelt, daar ben Ik met zachte helende Hand om te helpen in liefde te blijven, ondanks de afwijzing, de vernedering. Want Ik zie dan in het hart van de gekwetste mens wel de strijd om in liefde te blijven terwijl de boosheid om de voorrang strijd.

Het is moeilijk in liefde te blijven als iemand je beliegt en bedriegt, waarheid verdraait, je dingen kwalijk neemt die niet zo zijn, je in je eerlijkheid niet gelooft, van je afneemt wat je toebehoort, geen rekening houdt met je gevoelens, enz. Je verstand zegt je dan wel dat je in liefde moet blijven, ondanks de onprettige houding van de ander, maar je gevoel, je emoties zeggen iets heel anders en vaak zijn die zo sterk, dat de liefde verdreven wordt en de verontwaardiging je doen en laten gaat beheersen.

Als Ik dan in je hart zie dat je erom strijdt terug te komen in liefde en de situatie in liefde te behandelen, dan ben Ik er ook onmiddellijk met zachte helende Hand en help je afstand te doen van verontwaardiging en boosheid, door je in liefde en begrip te laten groeien. Vooral eerst begrip. Want wie afdwaalt van liefde voor eigen gewin en daarmee anderen kwetst, is in een geestelijke armoede, die hij bij zichzelf niet bewust is als armoede, als een tekortkoming, als een afdwaling. De drang naar eigenbelang is zo groot geworden dat het het bewustzijn in eigen waar zicht vertroebelt.

Laat verontwaardiging, boosheid, wrok, niet jouw bewustzijn vertroebelen, maar laat je door Mijn zachte helende Hand vol liefde terugbrengen in liefde, dat heelt dan ook de pijnlijke wond van de kwetsing!

Hemels Brood 2685

Het is niet zo, dat Ik er op wacht dat eenieder van jullie individueel volmaakt wordt, het is zo dat het bedoeld is dat jullie met elkaar tezamen volmaakt worden, volmaakt met elkaar in ware wijze liefde. Want de afdwaling van liefde zit niet in de mens per persoon individueel, maar in de mens gezamenlijk en zal ook in die gezamenlijkheid aangepakt moeten worden. Want liefde is niet iets individueels. Liefde is iets gezamenlijks. Je hebt elkaar lief, je hebt Mij lief in elkaar!

Zonder medemens is er geen mens om lief te hebben en juist hebben jullie elkaar om lief te hebben en om door die liefde voor elkaar, in de opperste gelukzaligheid te komen. Niemand is volmaakt zonder elkaar in liefde te dragen, in volmaakte liefde te dragen. Alleen de volkomen gezamenlijke liefde maakt het geheel volmaakt en maakt daarmee ook ieder voor zich volmaakt.

Wel heeft ieder persoonlijk individueel daarin een eigen verantwoordelijkheid. En daarin verschilt het nogal bij jullie onderling. De ene mens voelt zijn verantwoordelijkheid al veel duidelijker dan de ander. Maar dan komt het er juist ook op aan, in ware liefde geduld met elkaar te hebben en de liefde niet te laten overnemen door verontwaardiging, ongeduld, e.d.

Je mag elkaar helpen, maar de leermeester Ben en Blijf Ik, jullie Schepper en liefdevolle hemelse Vader. Niemand is al volmaakt, want de mens in zijn gezamenlijkheid is nog niet volmaakt in zijn wording naar nieuw en totaal mens in volmaakte liefde. Je bent individueel en allen zijn individueel, in het eigen besef, het eigen bewustzijn. Maar tezamen zijn jullie ook Eén geheel in Mij, de volkomen volmaaktheid en ware wijze volmaakte liefde.

Blijf jezelf en kom tezamen in die volmaakte liefde, in die eenheid die je ook bent. Er is geen volmaakte liefde, je bent nog geen volmaakte liefde, als er geen totale volmaakte gezamenlijke liefde is. En jullie zijn ieder voor zich mede verantwoordelijk voor de totale gezamenlijke liefde.

En weet je, Mijn waarheid in oneindig wijze liefde draagt jullie allen daarnaar toe. Kijk elkaar in liefde aan en laat je gezamenlijk door Mij dragen! Dan voel je dat het allemaal helemaal goed komt!

Hemels Brood 2686

Als hier een weg wordt afgesloten, opent zich elders een andere weg, nieuw om te gaan. Het leven staat niet stil, maar is voortdurend in beweging, alles is voortdurend in beweging. Lijkt het ergens stop te komen, dan gaat de beweging ergens anders toch weer verder, maar beweging blijft er. Verlies je hier iets, elders vind je iets terug. Een verlies levert ook altijd weer iets op. Een dichte deur opent altijd wel een andere. Daardoor blijft de mens alert, daardoor wordt de aandacht van de mens geprikkeld om niet in te dutten, niet af te dwalen. De mens wordt op die manier steeds opnieuw geroepen.

Juist wanneer iemand in sleur indut, wordt hij geroepen doordat er iets gebeurt wat zijn indutten verschrikt, wat hem uit de sleur haalt, wat hem tot vernieuwde beweging aanzet. Is een mens tevreden, dan gebeurt er iets om de tevredenheid te verstoren, zodat hij weer in beweging komt. Want zolang niet alles en iedereen alleen naar ware wijze liefde handelt, kan er geen vrede in gezapigheid zijn. Er is werk te doen, opnieuw en opnieuw werk te doen. Ieder voor zich en allen met elkaar.

De stilte zo nu en dan is nodig om bij jezelf richting te bepalen uit Mij, uit ware wijze liefde. Maar dan is het weer nodig om in beweging te komen. Doe je dat zelf niet, dan doen de gebeurtenissen dat wel. Zodat het ware werk aan de heelmaking van jullie allen aan elkaar in liefde, niet stil komt te liggen. Daarbij Ben Ik jullie motor, die altijd geluidloos en soepel doorloopt en jullie allen in de juiste beweging houdt. Die motor is Mijn liefde voor jullie allemaal!

Hemels Brood 2687

Ik wil graag dicht bij je zijn, je innigste vriend zijn, altijd welkom zijn. Jij bent voor Mij die heel belangrijke mens, Ik heb jou innig lief. Hoewel je Mij ziet als heilig, hoogverheven, in het hemelse, Ben Ik vlak bij je, in je, naast je, met je. Voor Mij is er geen afstand tussen jou en Mij omdat Ik je Schepper Ben en daarmee boven je zou staan. Voor Mij hoeft er helemaal geen afstand te zijn tussen jou en Mij. Jij bent Mij heel dierbaar. En wat je dierbaar is, daar wil je toch dichtbij zijn, zoveel en zo vaak mogelijk?

Zo wil Ik graag zo veel en zo vaak mogelijk heel dicht bij jou zijn en zo vind Ik het heel fijn als jij ook zoveel en zo vaak mogelijk dicht bij Mij wilt zijn. Dicht bij Mij met een direct contact. Een direct innerlijk contact tussen jou en Mij, zonder enige tussenvorm. Niet van een zogenaamde heilige, niet van Maria, van niemand, alleen direct contact tussen jou en Mij, dat is wat Ik heel graag zou willen. In je hart kun je dat contact met Mij direct maken. Want daar Ben Ik altijd direct bereikbaar voor jou. En dat geldt voor alle mensen.

Want Ik Ben geen God, geen Schepper, geen hemelse Vader die ver weg, hoogverheven, ergens in de hemel, zich voor jullie verbergt. Ik Ben bij je, naast je, in je, met Mijn eeuwig durende overgrote liefde voor jou en alle mensen. Ik kan Mijn stappen naar jou toe doen. En Ik zie en ken je altijd. Maar om Mij te zien en te kennen is het nodig dat jij stappen naar Mij toe zet, uit eigen vrije keus. Wil jij ook contact met Mij, in Mijn eeuwig ware liefde, kom dan in je hart en vraag Mij daar ook te zijn en laat Mij weten dat je contact wilt. Op dat moment is er contact, direct contact in grote liefde voor jou!

Hemels Brood 2688

Alle gebeurtenissen en al je beslissingen in die gebeurtenissen hebben je leven en je verschillende inzichten in het leven gevormd. Sommigen gebeurtenissen staan je bij en andere zijn in je geheugen weggezakt. Maar allen hebben ze sporen achter gelaten, voor jou en voor anderen om je heen. Je kunt denken van de gebeurtenissen, dat ze niet zo interessant voor Mij zijn, maar elke gebeurtenis heeft ook steeds Mijn nabijheid gehad, of je dat nu wel of niet ziet of gezien hebt. Want alles wat je ooit gedaan of gelaten hebt, heeft invloed op je leven, je levensinstelling en je levensinzichten.

Alle gebeurtenissen passen bij jou en de mensen om je heen zodanig, dat het je tot besef van waarheid, goedheid en eerlijkheid brengt in een groeiend besef van onwaarheid, misleiding en oneerlijkheid. Dit besef is nodig om tot de ware levenskeuzen te kunnen komen, om tot de ware keuzen in ware liefde te komen, in vrijheid van zijn. Want levend is het de bedoeling tot leven in liefde en wijsheid te komen, zelf doende en lerende uit dat doen, zodat je in jezelf waar en oprecht gaat zijn, gevoed door Mij in het dagelijks leven en de dagelijkse gebeurtenissen.

Een innerlijk besef groeit bij leven, bij doen, wat dat doen ook is. Voor ieder geeft dat inzichten die samen gaan met de mogelijkheden van de ziel in geestelijk opzicht. Zodat de groei naar waar leven optimaal de kans geeft dit ware leven ook werkelijk te bereiken, de oneindige volmaakte wijze liefde te bereiken en daarmee de volkomen gelukzaligheid van waar leven in eeuwigheid.

Hemels Brood 2689

Wat maakt een keuze moeilijk? Meestal is het moeilijk als je bij het één belang hebt en bij het ander ook. Dan moet je tussen twee belangen kiezen. Als je bij het ene belang hebt en bij het andere niet, is de keuze snel gemaakt. Vaak sta je er dan helemaal niet bij stil, dat het een keuze naar eigenbelang is en dat de andere keuze er één van liefde zou kunnen zijn.

Zo gaat het in het dagelijks leven bij heel veel mensen. Er zit altijd nog een mate van eigenbelang in ieders keuze en het is heel moeilijk om bij de keuze dat eigenbelang buiten beschouwing te laten. Wie denkt er dan aan om in zichzelf bij Mij te komen en Mij te vragen hoe en wat het beste gekozen kan worden? Heel weinig mensen denken daar aan. Zo worden de meeste keuzes toch meer naar eigenbelang dan naar gezamenlijk belang in ware liefde gemaakt.

Hoe is dat bij jou? Ben je je altijd bewust van je eigenbelang wat overal een deel van is? Elke keuze heeft altijd ook een deel eigenbelang, hoe je het ook went of keert. De vraag is, of je dat eigenbelang herkent, inziet, erkent en kunt loslaten voor ware liefde en gezamenlijk belang. Laat Mij je in jezelf daarbij helpen, zodat je werkelijk uit ware liefde kiest en niet deels voor eigenbelang en deels voor het gezamenlijke belang, terwijl je daarbij denkt vooral uit gezamenlijk belang te hebben gekozen. Want de menselijke geest fopt zichzelf daar vaker in, maar Ik fop niemand, bij Mij vind je waarheid, waar zicht, ware liefde.

Hemels Brood 2690

Wat verwachten mensen van Mij? Wat verwacht je van Mij? Veel mensen hebben een beeld van Mij wat niet met de werkelijkheid overeenkomt. Ik ben geen oude man met grijs haar, een lange grijze baard, op een troon, hoog verheven. Hoe Ik er uit zie is niet onder woorden te brengen en hoeft ook niet gezien te zijn. Wie Ik Ben is van belang, in geestelijk opzicht voor alle mensen. Ik Ben jullie Schepper, Ik Ben als een liefdevolle Vader, Ik Ben alles, de hele Schepping, alle Bestaan.

Veel mensen hebben een beeld van Mij als weldoener die hen vergeet in hun moeilijkheden, of zij hebben een beeld van Mij als strenge machthebber, die alle afdwaling streng bestraft. Ik Ben geen weldoener en Ik bestraf niet. Alle afdwaling van liefde heeft gevolg, wat niet tot gelukzaligheid leidt. Alleen ware wijze liefde leidt tot gelukzaligheid en die liefde Ben Ik, in die liefde zijn jullie, Mijn kinderen en zorg Ik voor jullie allen. Welk beeld mensen ook van Mij hebben, Ik blijf altijd dezelfde, in alles en iedereen, goed, vol eeuwige ware wijze liefde. Elk daarvan afwijkend beeld heeft met de mens te maken, niet met Mij, maar met de weg die die mens kiest te gaan en de inzichten en verlangens die die mens heeft.

Wie in ware wijze liefde groeit en in ware levensinzichten groeit, bij die groeit ook het ware beeld van Mij en het ware innerlijke besef van Mij. Want ieder heeft Mijn ware Beeld en Gelijkenis in zich en iedereen groeit van in zichzelf tot Mijn ware Beeld en Gelijkenis, wat uiteindelijk de ware eeuwige gelukzaligheid geeft, het ware eeuwige leven, wat Ik in alle werkelijkheid BEN.

Hemels Brood 2691

Kinderen schieten soms alle kanten op. Je leert ze iets, hoe ze zich moeten gedragen, maar dan ineens houden ze zich daar niet aan en gaan een eigen weg. Zo is het ook met jullie als Mijn kinderen. Ik leer jullie iets, hoe het beste met alles om te gaan, maar dan opeens wordt het heel anders gedaan. Dan komt er iets bij je opzetten wat je er toe brengt, net als kinderen dat doen, een eigen weg te kiezen. En weet je, ook al is dat dan niet de geleerde weg, de best te kiezen weg, ook al is het niet Mijn advies wat je opvolgt, toch ga Ik met je mee, toch laat Ik dat dan ook een goede weg voor je zijn.

Want net zoals je bij kinderen ziet, dat wanneer ze afgedwaald zijn van hetgeen hen geleerd is, zij juist daardoor leren dat de aangeleerde weg de juiste was, zo leren jullie dat ook. Juist door zo af en toe voor een eigen weg te kiezen, kom je er achter dat de door Mij geadviseerde weg of de van Mij geleerde weg, toch wel de beste is. Dan kom je in het vervolg wel terug op die weg en verlaat die niet weer. Daarom laat Ik ook iedereen vrij en ga juist ook mee op die eigen gekozen weg.

Het mag allemaal en het brengt je toch tot de juiste inzichten. Maak je dus niet zo’n zorgen als je het eens anders wilt doen dan de geleerde normen en waarden of als iemand anders zich buiten die geleerde normen en waarden begeeft. Want uiteindelijk ga je er juist die ervaring uit opdoen, die je standvastiger maakt in wel de juiste weg, wel de juiste normen en waarden. Zo is elke weg een goede weg, ook al is het een omweg. En zo begeleid Ik met Mijn overgrote liefde jullie allen op elke weg die je kiest te gaan!

Hemels Brood 2692

Als je in de rust van de vrije natuur bent, kijk dan eens om je heen, voel dan eens de stilte, de schoonheid, zie hoe alles harmonieus bij elkaar past. De kleuren, de bomen, de struiken, het gras, de bloemen en alle kleine en grotere dieren die er ook zijn. Het heeft alles met elkaar een gezamenlijke basis. Een gezamenlijke basis die het geheel maakt tot wat het is. Het is niet de boom of de struik die het geheel maakt, niet de bloem of één van de dieren.

Toch is er dat geheel, dat gezamenlijke in harmonie, in die zekerheids rust. Je ziet niet wat het is, je weet dat het er is, je voelt het en het maakt je blij, brengt jezelf tot rust en laat je een soort van eenheid voelen met die natuur. Je voelt je één met die natuur in die basis, die ook in jou aanwezig is. En juist die basis, die je niet letterlijk ziet, maar wel voelt, die Ben Ik, je Schepper, die alles gemaakt heeft en in alles de basis van het bestaan, het ware bestaan is. 

Je voelt Mij door alles heen als je daar zo in de natuur staat en het geheel tot je door laat dringen. Want Ik Ben in alles en door Mij staat alles met elkaar in verbinding en door Mij maakt alles contact met elkaar. Jij kunt dat voelen, voelen als een weten, een zeker weten zonder materieel direct bewijs. En toch Ben Ik in alle materie voelbaar het bewijs van waar leven, van ware liefde. Je ziet en voelt het in de schoonheid en de harmonie waarop alles in de natuur op elkaar is afgestemd.

En jij bent deel daarvan. Deel van die natuurlijke harmonie, deel van al het natuurlijke leven, deel van ware liefde, deel van Mij. Jullie met elkaar, alles tezamen Ben Ik, Ben jij, Zijn jullie! Voel het, weet het.

Hemels Brood 2693

Geen mens is al volmaakt in ware liefde. Altijd is er nog wel iets wat zijn liefde overwoekert en hem van het pad der liefde afbrengt. Maar daarbij wil hij wel graag dat anderen wel volmaakt zijn in liefde, in elk geval naar hem toe. Dat dat niet in de juiste verhouding staat met zijn eigen afdwalingen, ziet hij niet. Dit is omdat de mens de drang naar volmaaktheid gegeven is. Liefst heeft hij alles perfect in ware liefde voor elkaar, maar wanneer het op zijn eigen aandeel aankomt, is de mens blind.

Ieder mens heeft een zekere blindheid en ieder mens probeert de blindheid bij zijn medemens op te heffen, terwijl hij zijn eigen blindheid niet toe wil geven. Zo is het voorlopig en je kunt daar weinig of niets aan veranderen zonder ware liefde, ijver en geduld. Maar nu juist verontwaardiging, boosheid, irritatie en dergelijke staan op zulke momenten dat je medemens van het pad der liefde is afgedwaald, die liefde, die ijver en dat geduld in de weg, zodat de situatie er niet beter op wordt, voor beide partijen niet.

Als de liefde verstek laat gaan, voelt dat niet prettig, dan ontstaat er onrust, ongenoegen, onvrede. Iedereen die dat bemerkt, heeft er een verantwoording in om de liefde terug te brengen, niemand uitgezonderd. Dus niet alleen degene die afgedwaald is, heeft die verantwoordelijkheid, ook degenen die er bij betrokken zijn, hebben er een verantwoordelijkheid in. Want anders zou de grote gehele gezamenlijkheid niet tot Eenheid kunnen komen. Daarom is het ieders verantwoordelijkheid bij een afdwaling van liefde van iemand, op de juiste manier mee te helpen aan het terugbrengen van de ware liefde. Dat is elkaar helpen, dat is in liefde degene helpen die afgedwaald is, dat is degene in liefde helpen die slachtoffer van de afdwaling is.

Laat geen wrok, irritatie, verontwaardiging toe, maar pak afdwaling aan met je hart, waar Ik je raad geef en meehelp om zoveel mogelijk de liefde in elke situatie van afdwaling terug te brengen. Dat is liefde aan Mij en de gezamenlijke heelmaking van de Schepping en alle Leven.

Hemels Brood 2694

Wat is werkelijkheid? De materie of de liefde? Veel mensen zien materie als werkelijkheid, terwijl liefde de werkelijkheid is, het werkelijke leven is. Maar nu juist vinden mensen dat wat tastbaar aanwezig is werkelijkheid en daardoor verstaan zij hun ware leven, de ware liefde niet.

Alles is in werkelijkheid geest, Mijn Geest. In alles Ben Ik en alles ademt Mijn Geest. Zonder Mij is geen leven. Alle materie is door Mij zo samengesteld dat het een weerspiegeling is van het geestelijk ware leven. Mensen draaien dit om en zien het geestelijke eerder als een spiegeling van de materie. Zoals de droom een spiegeling voor hen is, die ongrijpbaar zonder materie is, zo is het geestelijk leven voor hen ongrijpbaar  zonder materie. Maar juist dat voor de mens ongrijpbare is de werkelijkheid en alle materie is samengevoegd de spiegel van alle geestelijk waar leven.

In die spiegel leeft de mens als het ware. En op het moment dat het leven van de mens op deze aarde in het materiële lichaam beëindigd wordt, stapt die mens uit die spiegel in de waarheid, in het werkelijke geestelijke leven. Dan is hij ook direct zijn ware geestelijke zijn, wat hij in de spiegel van het materiële heeft opgebouwd. De ware opbouw van leven gebeurt in die materiële spiegel door liefde, door het ongrijpbare te begrijpen uit het grijpbare, het ontastbare uit het tastbare. Want liefde is ongrijpbaar, ontastbaar en toch de belangrijkste bouwsteen.

Hemels Brood 2695

Er zijn tijden geweest dat de mensen dachten dat de aarde plat was. Iedereen in die tijd was er zelfs van overtuigd dat de aarde plat was. Toen iemand erachter kwam dat de aarde in werkelijkheid een ronde bol was, wilden heel veel mensen dat voor langere tijd niet geloven. Zo gebeurt het nog steeds dat mensen in het algemeen van een aantal dingen gezamenlijk overtuigd zijn, terwijl dat helemaal niet een werkelijkheid is. Als dan iemand met de werkelijkheid komt, wordt diegene niet geloofd. Zo werd Ik door veel mensen die aan een niet-werkelijke overtuiging vasthielden niet geloofd. En zo is het nog.

In veel verschillende groeperingen is een bepaalde kijk op het leven ontstaan. Er zijn verhalen die de ronde doen over leven en dood, over wonderen, over leven na de dood. En de ene groep heeft deze en een andere groep heeft die overtuiging. Als nu iemand met de werkelijkheid  komt, wordt diegene toch niet geloofd. De mens laat zich regelmatig iets wijsmaken, wat in werkelijkheid niet zo is. En vooral als een grote groep mensen iets met elkaar gezamenlijk gelooft, van generatie op generatie, dan is het heel moeilijk om de waarheid op tafel te krijgen en hen tot die waarheid te brengen.

Zo zijn er over de aarde veel verschillende invullingen over Mij en Mijn leer, zo zijn er volgens verschillende groepen mensen, leermeesters met dezelfde oorsprong als Ik in Jezus Christus, zo wordt er veel verzonnen over de macht die die leermeesters zouden hebben, over heiligen en hun wonderen. Maar Ik zeg je, neem er geen nota van, want geen mens is Schepper van Leven, maar hij is doener van leven.

In je hart ligt alle waarheid van Leven uit Mij, de enige ware Bron van informatie, over alles! Voor jou en iedereen.

Hemels Brood 2696

Liefde is het gevoel van warmte in je hart. Warmte die je voelt voor iemand die je dierbaar is. Jullie zijn Mij allen dierbaar en er gaat een enorme liefde-warmte van Mijn hart uit naar jullie. In die liefde-warmte zijn jullie en die liefde-warmte zijn jullie. Alles ligt in jullie eigen hart besloten, de ware warme liefde voor Mij en voor elkaar. Of je die warmte ook uitstraalt is jou keus.

Ieder mens straalt die liefde-warmte naar eigen keus. De ene mens al wat meer dan de ander. Maar jullie allen staan hoe dan ook altijd in de enorme warmte van Mijn grote liefde voor jullie allen. Zodanig, dat je nooit aan liefde-warmte te kort komt. Al zou er geen mens om je heen zijn die je liefde-warmte geeft, dan nog krijg je alle nodige liefde-warmte van Mij altijd in overlopende mate. Dus je hoeft je nooit te beklagen over te weinig liefde-warmte van je medemensen, want krijg je het niet van hen, dan krijg je het toch altijd wel van Mij. Niets of niemand kan dat tegenhouden, want verwacht je liefde-warmte niet van de mens, verwacht die van Mij.

Alle liefde-warmte die je van mensen krijgt is ook nog altijd in oorsprong van Mij. Ik zie precies wat je nodig hebt en Ik geef je dat ook. Alleen jij ziet en voelt het misschien niet altijd op dat moment. Als je verwachtingen afgestemd zijn op mensen, dan kun je diep teleurgesteld worden. Maar als je je verwachtingen op Mij hebt afgestemd, wordt je niet teleurgesteld. Zelfs die mens kan je dan niet meer teleurstellen en wonderlijk genoeg komt er dan ook via die mens Mijn warme liefde voor jou, zodat je niet alleen van Mij maar ook van de mens met warme liefde wordt omringd.

Hemels Brood 2697

Als de duif die Noach heeft laten uitvliegen om te zien of er al land is, terugkomt omdat er nog geen land is, betekent dat, dat er bij de mens nog geen begrip van waar leven gekomen is. Dat er nog tijd nodig is om tot dat begrip te komen. Als dan op een gegeven moment de duif niet meer terugkomt, is er genoeg droge grond gevonden. Dat wil zeggen, dan is er genoeg basis van begrip bij de mens om tot ontwikkeling te komen van waar leven, ware liefde.

En zo is het van betekenis voor de mens dat hij de verleiding van de afdwaling van liefde leert te weerstaan. Daarvoor is een “droge grond” nodig. Zolang die “droge grond” er niet is, kan er ook geen lering plaatsvinden. Die “droge grond” is in de mens de basis van begrip, de basis van kracht uit willen en kunnen. Zolang die basis er nog niet is, zolang niet aan alle voorwaarden voor een goed leerproces voldaan is, kan er niet geleerd worden. Dus verbaas je niet als je iets wilt leren en het lukt je niet.

Dan zijn de basisvoorwaarden nog niet aanwezig, de grond is nog niet drooggevallen waarop de lering kan plaatsvinden. Er zullen dan nog stappen nodig zijn, gebeurtenissen nodig zijn, om de ziel te rijpen en de grond droog te maken om op te bouwen. Alles op zijn tijd. Wees daarom niet teleurgesteld als je iets graag wilt leren en het lukt je toch nog niet dat voor elkaar te brengen. Laat Mij in je hart weten dat je wilt leren en Ik zorg ervoor dat de grond droog wordt en jij kunt gaan bouwen. Maar weet daarbij dat alles een proces van tijd is en groei ook tijd vraagt. En langzaamaan zul je zien dat de grond droog wordt, dat je basis ontstaat en dat je leert!