Hemels Brood 2636 t/m 2666

Hemels Brood 2636

Het licht kan verblindend zijn en het licht kan verhelderend zijn. Het ligt er maar aan hoe het licht komt, van de zijkant of van achteren of recht van voren. En zo is het ook met Mijn licht, het kan verhelderend zijn, maar het kan ook verblindend zijn. En daarom zeg Ik tegen diegenen die Mijn licht uitstralen, laat het niet verblindend zijn, laat het niet te rechtstreeks komen. En tot diegenen die Mijn licht vragen zeg Ik, let er op als je in het licht wilt staan, waar je staat zodat het licht je niet verblind en Mijn woord je niet verwart. Dit betekent dat zelfs het goede op een zekere manier niet voor iedereen het goede is.

Iedere situatie is anders, iedere persoon is anders en zo werkt ook wat er gebeurt op iedereen anders uit. Laat Mijn licht een verheldering voor de mensen zijn, voor zover het aan jou ligt. En waar het niet aan jou ligt, is het aan die mens hoe hij zich opstelt, of hijzelf recht tegenover het licht gaat staan en zich daarmee laat verblinden, dat is dan zijn vrije keus. Waar Ik je in je hart geef Mijn licht te stralen, kun je stralen, zodat mensen door het ware licht verheldering krijgen.

Wie dan te recht in het uitstralende licht gaat staan neem Ik in Mijn armen en door zijn verblindheid leid Ik hem toch. Dus heb dan geen zorg, want Ik ben er altijd en leid ieder mens, daarbij houd Ik rekening met ieders vrije keus.

Straal Mijn licht en ontvang Mijn licht, maar laat je niet verblinden door te recht in het licht te willen zien. Heb vertrouwen over dat wat voor jou nog niet verlicht is. Alles zal op zijn tijd in het licht komen en je duidelijk worden.

Hemels Brood 2637

De mens in zijn zwakheid zoekt kracht. Want zwakheid geeft geen macht en macht is waar de mens naar getrokken wordt. Zijn zwakte wil hij niet. Kracht wil hij om te heersen, zelf te heersen en zelf baas te zijn, zelf controle te hebben over zijn leven en daarom wil hij macht uit die kracht. Maar het is niet de ware levenskracht waar hij toe getrokken wordt. Zou de mens zijn zwakheid aanvaarden en in liefde zijn dan zou in die liefde zijn ware kracht tot een enorme sterkte uitgroeien en een ware levenskracht zijn, waaruit hij een helemaal juiste macht zou krijgen over zijn levensloop, over zijn bestaan, over dieren en planten.

Maar de mens wil zijn zwakte niet aanvaarden en laat de liefde links liggen, steeds probeert hij zijn kracht te ontwikkelen om controle te krijgen over alles wat met zijn leven te maken heeft. En zo rent de mens over de aarde, zich verrijkend met aards materiële zaken, om meer macht te kunnen vergaren. Macht die voor hem kracht is. Maar het is loze kracht en loze macht. Alleen de liefde heeft een ware kracht en ware macht. Maar dat is geen macht voor eigengewin, dat is geen macht om de zwakheid te overwinnen.

Laat eerst die zucht naar kracht los, aanvaard je zwakte in het aardse lichaam. Zoek niet naar kracht om die zwakte te boven te komen. Zoek naar de ware onbaatzuchtige liefde en aanvaardt die menselijke zwakte, die je de nietigheid van je aardse bestaan laat voelen, zodat je daar doorheen de kracht van je ware Goddelijke bestaan gaat voelen, die je werkelijk sterk maakt. En dan weet je: ik ben zwak op aarde in het menselijke, maar in het ware geestelijke leven heb ik in ware liefde, de ware enorme Goddelijke kracht.

Hemels Brood 2638

Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Dat wil zeggen, laat altijd eerlijk weten wat je bedoelt, wat je beweegredenen zijn, hoe je ergens tegen aan kijkt. Maar het wil niet zeggen dat je altijd vast moet houden aan wat je eerder gezegd hebt. Het leven is lering en in die lering worden steeds nieuwe verbeterde inzichten verkregen. Dat betekent, dat wat op een zeker moment eens gezegd is, op een ander moment niet meer van toepassing is. Houd dan niet vast aan wat je eerder gezegd hebt, omdat het eenmaal gezegd is. Want dan is je ja geen ja en je nee geen nee meer.

Het gaat er om altijd eerlijk met jezelf te zijn en eerlijk met Mij en je medemens te zijn. Zeg niet ja, als je nee bedoelt, omdat je ooit ja hebt gezegd. Als het in je hart verandert, laat dat dan zien, laat dat dan weten, zodat je de ander niet op het verkeerde been zet en zodat je jezelf niet forceert tot iets waar je hart het niet werkelijk mee eens is. Je ja mag geen ja meer zijn als je inzichten tot een nee gevormd zijn. Wees dan eerlijk en kom voor die verandering uit. Anders wordt je ja een leugen.

Maar let wel op dat degene die op je ja vertrouwde, niet in de problemen komt na je wijziging in nee. Help diegene zo goed als kan in eerlijkheid, zodat je diegene toch niet te kort doet. Maar eerlijkheid helpt diegene altijd meer dan oneerlijkheid en er kan altijd over gepraat worden, om toch met elkaar in harmonie te blijven. Laat je hart in liefde spreken, dan komt het altijd goed.

Hemels Brood 2639

De mens trekt zijn sporen over de aarde. Steeds opnieuw laten mensen hun sporen achter over de aarde en nieuwe mensen vinden die sporen en trekken daar overheen hun eigen nieuwe sporen. Maar steeds hebben zij ook te maken met al die sporen die voor hen getrokken zijn. En van die sporen zijn er een aantal zichtbaar, maar veel is ook onzichtbaar of is in de loop der tijden onzichtbaar gemaakt. Toch, elk nieuw geboren mens heeft in zijn leven te maken met alle mensen die voor hem geleefd hebben en hun sporen, al dan niet zichtbaar, hebben achtergelaten.

Welke sporen laat jij achter en hoe ga je om met de sporen die achtergelaten zijn? Want je kunt sporen van liefde en waarheid, van wijsheid trekken of je kunt sporen van eigenbelang en liefdeloosheid trekken. Je kunt de sporen die getrokken zijn zonder liefde, in eigenbelang, met liefde uitwissen of ze dieper maken met eigenliefde en zucht naar roem en macht.

Alles is hier mogelijk, maar het is niet allemaal makkelijk. Diepe sporen van liefdeloosheid die lang opnieuw en opnieuw getrokken zijn, laten zich in één leven niet met liefde uitwissen. Daar zijn meer mensen voor nodig of meer mensenlevens achter elkaar. Daar is volhouden voor nodig en doorgeven aan de volgende generatie wat je in liefde bent begonnen.

Je sporen in liefde blijven eeuwig bestaan, in het hemelrijk altijd zichtbaar. Geef het door, je sporen van liefde aan alle anderen die ook in sporen van liefde over de aarde willen gaan, zodat er altijd sporen van liefde getrokken blijven worden!

Hemels Brood 2640

Niets is verloren. Mag er nog zoveel liefdeloosheid op aarde zijn, niets is werkelijk verloren. Alles op aarde is en heeft Mijn ware liefde en zal zich naar die liefde uitwerken. Elke afwijking van liefde, al is die nog zo onprettig, al bewerkt die nog zoveel ellende, de uiteindelijke uitwerking zal ware liefde zijn. Hier of in het hiernamaals. Alle mensen zijn Mijn liefde en al dwalen zij in hun vrijheid van zijn af van Mijn liefde, zij zijn er nooit los van. En al heeft afdwaling van liefde nog zo’n ellendige uitwerking op goede mensen, al brengt het nog zoveel leed teweeg, het zal voorbijgaan en tot eeuwige ware liefde worden.

Maar Mijn liefde zal nooit voorbijgaan en altijd bij jullie allen zijn, in jullie allen zijn. Het zal jullie de volmaaktheid in eeuwige gelukzaligheid brengen, vergeet dat niet. Want een situatie kan er nog zo hopeloos uitzien, nog zo verdrietig zijn, nog zoveel leed geven, het is tijdelijk in het aardse bestaan en erna komt zeker vergoeding in hemelse liefde, in hemelse gelukzaligheid.

Want niet de liefdeloosheid regeert, al lijkt dat nog zo te zijn, maar Mijn eeuwig ware gelukzalig makende liefde regeert. Laat je niet in de war brengen door nare gebeurtenissen, door afdwaling van liefde en al het leed wat zich voordoet, want het is niets in Mijn ware liefde, die jullie allen tot eeuwige gelukzaligheid brengt!

Hemels Brood 2641

Technisch gezien heeft nog niemand het ware zuivere zicht. Bij ieder mens is nog wel een zekere mate van vertroebeling. Maar in ieder mens is evengoed wel het hele universum aanwezig en daar kan ieder mens dan ook wel zuiver en waar zicht op krijgen. Bij ieder mens zijn er wel stukjes zuiver en waar zicht. Alleen zijn dat niet bij iedereen dezelfde stukjes. En zo kunnen mensen nogal van mening verschillen. Maar zo kunnen mensen elkaar ook aanvullen. Want over de mensheid verspreid passen al die stukjes tot één geheel bij elkaar. Zo zou iedereen, door naar elkaar te luisteren in waarheid en oprechtheid, tot het zuivere zicht kunnen komen. Als ieder naar ieder zou luisteren en in zich zou voelen naar waarheid en zuiverheid, oprecht en eerlijk, dan zou het totaal, in alle zuivere waarheid, zich aan de hele mensheid tonen.

Maar hoe goed luisteren mensen naar elkaar? Vaak heeft ieder al zijn eigen mening gevormd, vaak houdt een mens het liefste vast aan zijn eigen inzichten, al dan niet juist. Vasthoudendheid kan een hele goede eigenschap zijn, maar vasthoudendheid zonder een innerlijk steeds opnieuw schouwen en voelen en Mij vragen, kan tot het vasthouden van misvattingen leiden, wat een vertroebeling geeft naar het grote ware geheel. Wees daarom van tijd tot tijd stil in jezelf, ook als alles super goed gaat, misschien ook juist wel dan en kom in jezelf bij Mij, kijk in jezelf, schouw alles in jezelf wat in en buiten je gebeurt, zodat je je inzichten naar waarheid en zuiverheid verheldert, voor jezelf en je medemensen.

Hemels Brood 2642

Kracht van leven put je uit waarheid en liefde. Hoe komt het dat die kracht wegebt als iemand je niet naar liefde behandelt? Omdat je op zo’n moment zelf niet meer op liefde vertrouwt. Dat is ook moeilijk, want wat je meemaakt is juist geen liefde, geen waarheid en je moet daar maar mee omgaan. Het geeft je het gevoel dat er op dat moment geen liefde voor jou is. Maar in werkelijkheid is het alleen die mens of die mensen die geen liefde voor hun medemens hebben, geen liefde voor jou over hebben. Want in welke situatie je ook bent, Mijn liefde heb je altijd, die is nooit weg. Zelfs niet op momenten dat je er geen vertrouwen in hebt, of momenten dat je je niet van Mijn liefde bewust bent en zelfs niet op momenten dat je zelf niet naar ware liefde handelt. Elke afdwaling van liefde staat los van Mijn liefde. Sterker nog, Mijn liefde vangt al die afdwalingen van liefde op en laat alles de mens toch nog ten goede komen.

Soms is dat in de vorm van een lering en een groei naar dieper waar levensinzicht, maar het kan ook een verheldering van geest in het hemelse zijn wat Ik iemand ter vergoeding van het gemis aan liefde van zijn medemens geef. Zo hoeft ziekte niet het gevolg van het handelen van de zieke te zijn. Het kan ook te maken hebben met de algemene afdwaling van liefde in de samenleving, over de hele aarde. Want in het grote geheel van de samenleving is veel afdwaling van liefde, wat zijn gevolg heeft voor alle mensen, ook degenen die goed doen en veel liefde al kunnen geven. Maar zij hebben dan ook al een veel dieper inzicht in het geestelijke ware leven, omdat Ik hun geest verhelder en verlicht en hen inzichten geef, die veel verder gaan dan de doorsnee mens aan inzichten heeft. Dat geeft die mens hemelse gaven, die op aarde niet gemakkelijk uit te dragen zijn, omdat er maar weinig mensen zijn die het kunnen begrijpen en waar diegene zijn gaven mee kan delen. Maar het geeft hemzelf wel licht en steun in moeilijke tijden en Ikzelf Ben heel dicht bij hem. In het hemelse zal die mens zich heel vertrouwd voelen, omdat hij in het aardse bestaan al zoveel besef van waarheid en liefde heeft gekregen.

Zie een zieke niet naar zijn ziekte, want dat is een aardse materiële manier van zien. Zie om naar het geestelijke en zijn besef daar in. Blijf bij je hart in ware liefde, dan vind je in alle omstandigheden Mijn liefde en de ware geestelijke verlichting.

Hemels Brood 2643

In het ware hemelse paradijs is alles alleen ware zuivere belangeloze liefde. Daar is dan ook alleen helder, overal stralend licht. Daar is blijdschap en vreugde alom. Daar gaan mensen van harte met elkaar om, alles voor elkaar overhebbend. En doordat er niemand iets voor zichzelf vergaart, heeft iedereen alles wat maar enigszins in zijn behoefte kan opkomen, zonder dat het in zijn behoefte opkomt. Een heel natuurlijk proces van geven en nemen, zonder te willen hebben, zorgt daar door en voor alle mensen dat iedereen altijd al het nodige in overvloed heeft. Niemand hoeft er te vragen, omdat de onderlinge verbinding zo goed is, dat alles geweten wordt, alles gevoeld wordt, wat maar mogelijk is, voor elkaar. Voor elkaar is daar een belangrijk gegeven.

Niemand voor zichzelf, allen voor elkaar. Niemand wordt uitgesloten, niet aardig gevonden, berispt door zijn medemens, bedrogen of tekortgedaan. Iedereen krijgt er het zijne, zonder vragen, zonder ook maar één moment gebrek aan iets te hebben. Zo heeft iedereen altijd al het goede en deelt dat ook altijd met zijn medemens, die het zelf ook weer deelt met zijn medemens. De blijdschap, de vreugde is enorm groot en het licht is alles doordringend, alles belichtend, hartverwarmend en alles is liefde, die in alles en iedereen tot in de grootste gelukzaligheid gevoeld wordt.

Er zijn daar dan ook geen zorgen, er is geen pijn, geen ziekte en geen dood. Want daar is alleen leven, waar leven, eeuwig leven, eeuwig vreugde, eeuwig blijdschap, in een eeuwig werkende volledige gelukzaligheid. En jij mag daar komen, jij mag daar Zijn!

Hemels Brood 2644

De hemel is niet de aarde. De hemel kan iemand op aarde ervaren, maar de aarde is niet de hemel. Probeer dan ook niet van de aarde de hemel te maken. Want dat zal niet lukken. Probeer de hemel te ervaren door je daden, daden van liefde te maken. Want in de hemel is alleen liefde, ware zuivere liefde, terwijl op aarde ook al het tegenovergestelde van liefde is.

Ik ben met jullie op de aarde, want het leven met zowel liefde als het tegenovergestelde van liefde is niet gemakkelijk. En de vrije keus die jullie steeds moeten maken is ook niet makkelijk, omdat er ook steeds de verleiding is waar je aan voorbij moet komen, om in liefde te komen. Steeds opnieuw moet je je krachten bundelen en niet toegeven aan de verleiding, die soms zo sterk is en ook zo slim, ook vaak zo verborgen is, dat je nauwelijks bemerkt dat je kiest voor die verleiding en toegeeft aan eigenbelang, toegeeft aan eigen verlangen, toegeeft aan teleurstelling, toegeeft aan je eigen misvattingen die je nog niet ziet als misvattingen.

Dat is de aarde en je verblijf op aarde. Je hebt er met alles te maken. Je hebt er te maken met afdwaling van liefde van je medemensen en je hebt er te maken met je eigen afdwalingen, alles is in de aarde vertegenwoordigd. Zo is de aarde gemaakt, met liefde en liefdeloosheid. Maar zo is de hemel anders gemaakt, met alleen liefde, ware wijze liefde. De hemel is overal waar ware wijze liefde in vreugde en vrijheid gevoeld wordt, dat kan op aarde zijn, maar het is de aarde niet. Het is de Hemel die alleen liefde draagt, voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 2645

Vrijheid is mooi. Maar vrijheid is ook de verleiding. De verleiding tot eigen keuzes, keuzes die alleen voor jezelf goed zijn en waarbij niet echt rekening gehouden wordt met de ander, met de gevolgen die je keuzes hebben voor anderen om je heen. Dat is vrijheid. Ja, dat is de vrijheid die Ik jullie gegeven heb. Een vrijheid waarin je helemaal voor jezelf en je eigen genoegen mag kiezen. Een vrijheid waarin je met niemand rekening hoeft te houden, anders was het geen vrijheid.

Maar, naast die vrijheid, heb Ik jullie ook het ware leven gegeven, de ware liefde. En in die vrijheid heb Ik jullie de keuze gegeven tussen liefde, dat is waar leven en het tegenovergestelde daarvan, dat is de dood. Veel mensen zijn levend op aarde eigenlijk dood. In hun enorme vrijheid van bestaan, van hun leven op aarde, zijn zij eigenlijk dood. Want in de vrijheid van keuze zit ook de vrijheid van leven en dood. Met de totale gelukzaligheid in waar leven en het tegenovergestelde in dood.

En wat kiest de mens, wat kies jij? Zo vaak wordt er door de mens gekozen voor de vrijheid van dood, de vrijheid van eigen genoegens, de vrijheid van werelds gemak, boven een stukje ongemak, ongemak wat wel leidt tot waar gelukzalig leven. Mijn grote liefde, die de mens in vrijheid zelf in grote  gelukzaligheid van waar leven kan zijn, ziet de mens in zijn enorme vrijheid vaak niet. Wees liever niet levend dood, maar sta op uit de dood en leef!

Hemels Brood 2646

Voor jullie lijkt het misschien dat Ik niet alleen het tegenovergestelde van liefde over de wereld heb losgelaten en vrijheid gegeven, maar ook dat het de regering heeft gekregen over de wereld. Dan zeg Ik jullie nu, zo is dat niet. Er is hem een zekere vrijheid gegeven, ook ter keuze van de mens, maar de regie over alles is eeuwig in Mijn Hand, de regie van alles is eeuwig Mijn wijze liefde. Buiten die de wijze liefde gebeurt niets. Hoe onaangenaam zich de afdwaling van liefde ook uit en welke gevolgen het ook heeft, Mijn liefde in grote wijsheid staat er altijd nog boven.

Onthoud dat en laat het je troosten en vertrouwen geven te weten dat Ik er altijd Ben, dat Mijn liefde jullie in alle omstandigheden altijd draagt en je de weg wijst in elk duister gebeuren. Want de tegenkant kan een grote duisternis over de aarde brengen, maar Mijn liefde, Mijn wijsheid kan hij niet verduisteren bij diegenen die in Mij blijven geloven, op Mij blijven vertrouwen, Mij blijven volgen in waarheid en liefde, zoveel zij maar kunnen. Hen leid Ik door alle duisternis heen, ook al zien zij zelf door alle gebeurtenissen de weg niet meer zo goed, Ik laat niemand van jullie verdwalen.

Ik zie in ieders hart en Ik zie de hoop, de liefde, de waarheid, het vertrouwen en Ik Ben in al jullie harten, Ik Ben in jullie leven, Ik Ben jullie leven, jullie zijn Mijn liefde. Wat er ook gebeurt, hoe onaangenaam ook, blijf in het vertrouwen op Mijn ware wijze liefde, ook al begrijp je de gebeurtenissen niet, ook al kun je de gebeurtenissen niet steeds zien in ware liefde. Houd vast, want juist dan vecht de tegenkant voor je ziel, om je weg te trekken van Mij, van Mijn liefde.

Houd vol, Ik heb Mijn armen van liefde om je heen en hoe het ook lijkt dat de tegenkant wint, Ik Ben het die de wereld overwonnen heeft, Mijn liefde in wijsheid staat boven alles!

Hemels Brood 2647

Als de woorden die je spreekt, overeenkomen met wat je in je hart zo voelt, zijn ze oprecht en hebben ze kracht van zijn, kracht van leven. Dan hebben zij ook creërende kracht in de hele Schepping, in de hele oneindigheid.

Zo komt Mijn Woord overeen met Mijn hart en is de Schepping in de hele oneindigheid ontstaan, gevormd, gecreëerd door Mij. En alles daarin is Mijn Woord, Mijn kracht, Mijn leven, Mijn liefde. Daarin zijn jullie en in jullie is alles wat Ik Ben, waar leven, ware liefde. Je bent niet los van wie Ik Ben, je bent niet alleen met zoveel andere mensen en toch alleen. Want Ik ben er altijd, ook al Ben Ik er niet in materieel opzicht nu, als mens op aarde, Ik ben er toch, overal, in alles en iedereen bij jou en bij allen.

Spreek de woorden van liefde uit je hart en je creëert werelden van liefde, kracht en waarheid. Laat je niet ontmoedigen, blijf bij je hart en laat liefde stromen. Ook al zie je niet wat ware woorden van liefde doen, in een wereld vol strijd tussen goed en kwaad, laat de liefde niet los, bewaar in je hart altijd die stroom van ware liefde, die onbaatzuchtig is en je de grootste wijsheid geeft, waarmee je de mooiste werelden bouwt met woningen voor vele mensen in ware liefde!

Hemels Brood 2648

Liefde op het eerste gezicht. Ik heb jullie allen lief vanaf het allereerste begin en Ik heb jullie lief tot in eeuwigheid. Hoe is het met jullie, hebben jullie Mij lief vanaf het eerste begin, kennen jullie Mij vanaf het eerste begin en hebben jullie Mij lief vanaf het eerste moment dat je Mij kent, van Mij weet?

Zoveel Ik kan laat Ik jullie Mijn liefde voelen, zoveel Ik kan zonder je vrijheid te belemmeren Ben Ik er en toon je Mijn liefde voor jou, in alles. Ik heb Mijn armen steeds beschermend om je heen, elke dag, elke minuut, elke seconde. Waar jij gaat, ga Ik met je mee, Ik laat je nooit alleen, Ik Ben er altijd. Je kunt altijd op Mij vertrouwen, want Ik heb je oneindige lief, ook al is jouw liefde voor Mij er nog niet altijd en ook al is jouw liefde nog beperkt, Mijn liefde is er voor jou altijd.

Maar Mijn liefde zou je niet veel goeds brengen als zij niet op de grootste wijsheid zou berusten. En die wijsheid van Mijn enorme liefde voor jou, is de leidraad die Ik je onzichtbaar geef voor je leven. Onzichtbaar, om je vrijheid niet te belemmeren, maar met die wijze liefde, waarmee Ik je leven begeleid, kom je altijd goed uit, wat je ook doet, waar je ook gaat. Dat is Mijn Zegen, Mijn Genade aan jou. Jij hoeft daar in je vrijheid niets voor te doen. Want Ik heb je hoe dan ook lief. En als jij Mij ook lief hebt, in de stilte van je hart Mij lief hebt, dan heb je de hemel geopend, de hemel waar de grootste gelukzaligheid aan ieder gegeven is!

Hemels Brood 2649

Maak je leeg in jezelf. Dat wil zeggen, zet al je eigen gedachten stop. Heb even helemaal geen mening over wat dan ook. Laat al je denken over hoe iets wel of niet is los en wacht een korte tijd. Richt je innerlijk op Mij en laat dan Mijn ingeving bij je binnenstromen. Dan komen Mijn ingevingen als heldere gedachten fris en nieuw bij je binnen en je mag daarmee tot vernieuwde inzichten komen. Het zijn niet jouw gedachten, het zijn Mijn ingevingen aan jou. Voel ze in je hart en weet dan dat ze waarheid en wijze liefde zijn.

Want in je hart kun je in alle eerlijkheid en oprechtheid de zuiverheid van iets voelen, de waarheid. Mijn Woord draag je in je, in je hart en Ik raak je hart aan als jij er om vraagt, zodat je Mijn advies kunt verstaan en begrijpen, zodat je Mijn liefde kunt voelen. Want juist in het voelen van Mijn liefde, ligt de opening voor jou om Mij te horen in je hart en Mij te verstaan in jouw taal en Mij te begrijpen als een zeker weten van waar en vol liefde.

Want ieder die Mij binnen vraagt, daar Ben Ik al binnen, daar laat Ik mijzelf al zien en kennen. Je hart is de plaats waar Ik binnen kom en binnen Ben. Voel dat en weet dat Ik je de frisse nieuwe gedachten geef in de stilte in jezelf. Ware liefde roept ware liefde op. Wie Mijn liefde in zijn hart ervaart, die komt zelf ook tot liefde, die wordt door Mijn liefde in zijn hart zelf ook tot ware liefde geroepen. Kom dus zo vaak mogelijk tot stilte in je hart en voel Mijn liefde binnenstromen en jou tot liefde brengen voor Mij en alle mensen om je heen.

Hemels Brood 2650

Profiteren, van wie profiteert de mens het meest? In alle opzichten, van Mij, van Mijn leven, van Mijn liefde. Elke dag weer opnieuw profiteert ieder mens van Mijn liefde en wijsheid die hem leven geeft. Want op zich doet de mens het meest wat hemzelf het beste lijkt, wat hemzelf het beste uitkomt. En het leven neemt hij als vanzelfsprekend als zijn leven aan. Zonder er ooit iets voor gedaan te hebben, neemt hij zijn leven als een eigen bezit. Dat het een van Mij gekregen leven is, doet er bij de meesten niets toe of af, het is hun leven.

Zo weten de meeste mensen niet hoe zij van Mij profiteren, maar ik geef hen allen de vrijheid. Jullie mogen je leven leven als van jezelf. Jullie mogen een eigen weg gaan en gaande die weg mogen jullie tot de ontdekking komen, wiens leven je eigenlijk leeft, wiens liefde je eigenlijk leeft, wiens wijsheid in liefde je eigenlijk door dat leven begeleidt. En zo zul je op een zeker moment, voor de een eerder dan voor de ander, tot ontdekking komen wie Ik Ben, wat Ik in je leven beteken, wat je zoal van Mij hebt ontvangen in je leven. Dat zal je dan uiteindelijk verheugen, want wie tot de ware inzichten van leven komt, die komt tot Mij en gaat Mijn liefde meer en meer in en om zich bewust ervaren.

Mijn ware wijze liefde brengt altijd vreugde in het hart, hoe moeilijk een situatie soms ook is, dan nog brengt Mijn liefde, als die gevoeld wordt, een grote vreugde in het hart. Jullie mogen van Mijn liefde profiteren, altijd. Maar eens zal iedereen dat beseffen en niet meer profiteren, maar Mij uit zichzelf in vrijheid naar ware wijze liefde leven!

Hemels Brood 2651

Alles is gemeengoed. Alles is voor en van iedereen. Maar niet iedereen ziet het zo. Velen staan op hun bezit. Dat en dat is van hen en van niemand anders. Meestal hebben zij veel wat zij met niemand willen delen, vooral materieel. Maar ook geestelijk willen zij niet delen. Wat van hen is, is van hen. Hun mening is hun mening en daar mag niemand aankomen. Wat zij denken, wat zij vinden dat zo of zo is, dat willen zij behouden. Met andere ideeën, andere meningen drijven zij de spot, maken ze belachelijk. De gedachte aan een Schepper, ware liefde, onbaatzuchtig handelen, naar volkomen waarheid leven, met elkaar delen, dat alles is voor hen geen optie en daarmee moet je bij hen niet aankomen. Wat zij hebben, zoals zij denken, dat alles willen zij behouden, hun macht, hun roem, hun geld, enzovoorts.

Maar alles wat Ik geef is voor jullie allen. Niet voor de één wel en voor de ander niet. Het is er voor iedereen. Maar niet iedereen neemt het aan en zo blijft er veel liggen, zo nemen er mensen veel voor zichzelf en staan niet af, zodat er weer anderen tekort komen. Maar van Mijn liefde komt uiteindelijk niemand tekort, zelfs diegenen die veel voor zichzelf nemen en niet willen delen. Want Mijn liefde is overal en vult overal steeds aan tot een overlopende maat. Of de mens dat merkt, is aan hem. Of hij ervan opneemt, is aan hem. En gek genoeg, juist die mens die alles heeft en hebben en houden wil, voelt weinig of niets van Mijn overlopende maat liefde voor hem, terwijl diegene die niets of weinig heeft, Mijn liefde steeds in alles ziet, voelt en beleeft!

Hemels Brood 2652

Over de hele wereld gaat Mijn liefde. Maar ook over de hele wereld gaat het tegenovergestelde daarvan. Mijn liefde is overal vertegenwoordigd, alleen lang niet overal zichtbaar, over het algemeen juist onzichtbaar. Terwijl het tegenovergestelde zich juist heel zichtbaar aan de mensen opdringt, zich overal laat zien en probeert iedereen in te palmen. Juist daardoor lijkt het of het Mijn liefde de baas is, of het Mijn liefde overtreft. Maar het tegendeel is waar. Want al zie je Mijn liefde voor jullie allen niet overal zo duidelijk, het is er wel en het heeft altijd de regie over alles, terwijl jullie in alle vrijheid je keuzes van leven mogen maken. Het is dus niet zo, dat als je iets niet ziet of ervaart, het er ook niet is. Net zomin dat je kunt zeggen, dat als je Mij niet ziet of ervaart, Ik er ook niet Ben. Ik Ben er altijd met een enorme ware onbaatzuchtige wijze liefde en Ik Ben jullie daarmee dienstbaar, zodat je tot het ware gelukzalige leven komt. Niemand uitgezonderd.

Maar dat ware gelukzalige leven is helemaal gevuld met ware onbaatzuchtige wijze liefde en dat zijn jullie nog niet. Toch, in tijd zal alles goed komen en zullen jullie in die liefde groeien tot die volmaaktheid, die een enorme gelukzaligheid geeft. Met dat in het vooruitzicht is je leven op aarde, al is het soms moeilijk, toch wel alleszins die moeite waard. Want dat is het wel, dat het jullie keus is om die ware onbaatzuchtige wijze liefde te leven en dat vol te houden, tot in de eeuwigheid. In alle nederigheid en met Mijn liefdevolle dienstbaarheid kan dat voor ieder mens eeuwig waarheid worden!

Hemels Brood 2653

Toch, al Ben Ik voor het materiële mensenoog niet materieel zichtbaar, voor het geestelijk oog ben Ik zichtbaar in alles, overal. Alleen is bij veel mensen het geestelijk oog gesloten of volkomen verblind. Bij velen is het ook helemaal niet getraind om te zien, omdat zij nauwelijks iets hebben met het geestelijke leven en voornamelijk in het materiële leven zijn opgegaan. Maar wie wil en zijn geestelijk oog ontwikkeld heeft, kan Mij zien, overal in alles. In de ware liefde die toch ook over de wereld gaat, in alles wat er op de wereld gebeurt, in het leven van dieren en planten en vooral ook in het leven van alle mensen.

Zien is een kunst in het geestelijk leven. Net als het materieel zien van mensen, als zij naar waarheid kijken, een kunst is om de materie in harmonie te zien met het geestelijke. Want ondanks alle afdwaling van liefde, is er toch een harmonie, een samenhang tussen het geestelijke leven en het materiële. Niets staat op zichzelf, ook het materiële niet. In alles is ook het geestelijke, de ruimte aanwezig. Voor de mens die ziet, wonderbaarlijk, door Mij het ware leven in alles.

Je leven is veel meer dan je ziet en beseft. Op aarde groei je naar meer zicht en besef van wat je leven is, je wezen, je Goddelijk zijn. Steeds meer groei je ernaar te zijn wie je bent, Mijn Evenbeeld, Mijn Liefde, Mijn Leven.

Hemels Brood 2654

Groeien gebeurt door leren, leren is oefenen, steeds opnieuw. Oefenen gaat gepaard met vallen en opstaan, steeds opnieuw opstaan en weer oefenen, tot je niet meer valt, tot je kunt blijven staan. Dan komen er weer nieuwe oefeningen en begint er een nieuw proces van vallen en opstaan, tot je ook daarmee kunt blijven staan. Zo gaat het door en telkens komt er weer iets nieuws om te leren, om te oefenen. Wees niet benauwd om te vallen en als je valt, sta weer op en wees niet bang het opnieuw te proberen, ook al gaat het nog zo vaak mis, zet door, sta steeds weer op en blijf oefenen. Want alleen door oefening leer je.

En zo komen er keer op keer situaties waarbij je kunt leren, alles wat nodig is om tot blijvend waar gelukzalig leven te komen. Vertrouw erop dat je het kunt, je kunt het leren, ook het allermoeilijkste kun je leren. Het duurt misschien wat langer en je zult misschien vaker vallen en opnieuw moeten beginnen en er zijn dan van die momenten waarop je het gevoel krijgt, ik leer het nooit. Maar je kunt het heus toch leren, ook al val je nog zo vaak, blijf oefenen, blijf vertrouwen, blijf geloven, blijf volhouden, hoelang het ook duurt, geeft niet op.

Alleen de aanhouder wint, wie opgeeft wint nooit. Je hoeft je niet te forceren, dat bedoel Ik niet, blijf in vrede en rust jezelf en oefen zonder opgeven, dan bereik je mettertijd zeker de kunst van waar leven, van ware liefde!

Hemels Brood 2655

Als iets mooier kan worden door te wachten met actie, dan wacht Ik. Als in tijd van groei door allerlei situaties Ik zie dat dat beter voor je is, dan wacht Ik. Maar als iets zijn moment van uiterste schoonheid heeft bereikt, van uiterste mogelijkheid, dan wacht Ik niet meer. Als Ik zie dat je tot de best mogelijke groei gekomen bent, dan wacht Ik niet meer. Als de vrucht rijp is moet hij gegeten worden. Als de vrucht nog niet rijp is, moet er gewacht worden tot de vrucht rijp is.

Maar bij jullie gebeurt het nogal eens, dat niet gewacht wordt, als wachten de beste situatie is. Of het gebeurt dat juist gewacht en gewacht wordt, als beter actie ondernomen wordt. En zo wordt er nogal wat niet op het juiste moment voor elkaar gebracht. Leer in je hart Mijn advies te vinden wanneer te wachten en wanneer juist direct tot actie over te gaan. Er is geen regel voor, alleen een aanvoelen. Voelt het goed en verloopt het soepel, dan is actie op zijn plaats. Voelt het niet goed, verloopt het niet soepel, wees dan alert en wacht. Wacht op Mijn advies.

Maar wanneer je in jezelf voelt, nu moet het zijn, wacht dan niet, ook al kun je het geheel niet helemaal overzien. Vertrouw dan op je hart, je innerlijke Raadgever die Ik Ben. Soms is Mijn raad wachten, soms is Mijn raad handelen! Aan jou is het Mij in je hart in ware liefde steeds juist te verstaan en te weten wanneer wel of niet te handelen. Dan komt het altijd helemaal goed!

Hemels Brood 2656

Hoe graag je ook zou willen, maar voor het hemelse kan Ik geen uitzondering maken. Ik kan niet zeggen, okay, je hebt het nog niet helemaal, je bent nog wel niet helemaal ware liefde, maar kom toch maar binnen. Want dan zou de hemel direct al geen hemel meer zijn. De ware bovenste paradijselijke hemel is alleen gevuld met de ware pure onbaatzuchtige helemaal totale liefde en daaruit voortkomende wijsheid. En alleen diegenen die daaraan voldoen, komen die hemel binnen. Iedereen mag daar binnen die die volkomen liefde in vrijheid van keus leeft.

Het is niet zo dat Ik diegenen die nog niet in die hemel zijn, minder lief heb, dat Mijn liefde afhankelijk is van jouw liefde. Want Mijn liefde is oneindig groot en altijd voor jou beschikbaar en altijd voor jou werkend. Of je dat ten diepste altijd voelt en beseft hangt wel met jouw doen en laten, met jou keuzes van leven samen. Maar er is nog niets verloren, alles is in grote liefde nog mogelijk. De weg die je gaat, buigt zich nog steeds richting ware liefde en wijsheid.

Jouw keuzes en Mijn liefde maken de richting, de bochten in de weg. Want in Mijn wijsheid ligt jouw vrijheid geborgen. Daarom is het ook niet altijd een rechte weg die je gaat, maar wel altijd in de juiste richting, omdat jij dat wilt in je vrijheid. De richting is waar gelukzalig leven in de opperste paradijselijke hemel, die volkomen gevuld is met liefde.

Hemels Brood 2657

Als je een fout maakt en je bemerkt dat en je verbetert wat je kunt, blijf dan niet steeds naar die fout kijken, blijf niet hangen in een gevoel van schuld daarover. Want je hebt nieuw inzicht gekregen, je hebt geleerd en je mag dan het geleerde in praktijk brengen, zonder dat het oude nog iets voorstelt. Juist wat je leeft, is wat belangrijk is, niet wat je geleefd hebt voor je tot verbeterde inzichten kwam. Juist die weg ga je, je leert van missers, je leert van misvattingen, waarvan je ontdekt dat het misvattingen zijn. En steeds kom je zo een stapje verder. Grote stappen worden verdeeld in kleine stappen als je de grote stap nog niet kunt maken en zo kun je met kleine stapjes die grote stappen toch ook maken.

Alles heeft zijn tijd gekregen en je hoeft je niet te forceren. De tijd dringt, toch hoef je je niet te forceren. Blijf liever in alle opzichten kalm, want Ik geef ieder genoeg tijd, Ik geef ieder precies de tijd die hij nodig heeft. En al lijkt de tijd tekort, geloof Mij, Ik geef niemand tekort tijd, in Mijn enorme liefde voor alle mensen geef Ik ieder genoeg tijd voor al wat door diegene bereikt kan worden. Ja, Ik laat ook ieder de vrije wil, de vrije keus en toch overzie Ik dan evengoed ook nog, hoeveel tijd er voor iedereen nodig is en die wordt jullie allen dan ook gegeven. Alles in ruime mate, zoals Mijn liefde jullie in ruime overlopende maat gegeven is. Tijd is bij Mij een ander begrip dan het bij jullie in materiële zin is. Bij jullie is het een klok, een raderwerk, bij Mij is het het hele universum, de hele Schepping, Mijn enorme liefde, alles.

Hemels Brood 2658

Er is een taal van het hart die door elk mens over de hele wereld te verstaan is. In elk mensenhart is dat Mijn taal die Ik spreek en ieder mens die in en met zijn hart leeft, verstaat Mij daar. Maar veel mensen leven uit hun verstand en daar wordt Mijn taal niet gesproken. Alles wat daar gesproken wordt, vraagt om een vertaling naar het hart. In het verstand zijn vele talen die over de wereld gesproken worden. En zo zijn er groepen mensen die dezelfde taal spreken en elkaar verstaan, maar er zijn ook groepen mensen die een andere taal spreken en elkaar niet verstaan. Zo gaan er veel verschillende talen over de wereld en daar zijn veel misverstanden uit voortgekomen.

Maar de taal van het hart, Mijn taal, is eenduidig, eenvoudig, voor iedereen te verstaan in het hart maar niet te verwisselen met de taal van het verstand welke niet eenduidig is en vaak heel gecompliceerd. Sommige mensen spreken met het hart en krijgen antwoord met het verstand. Dan gaan de gesprekken langs elkaar heen. Alleen het hart spreekt bij ieder mens dezelfde taal, maar lang niet ieder mens spreekt de taal van zijn hart, velen spreken de taal van het verstand waardoor velen elkaar ook niet verstaan en elkaar ook niet begrijpen. De taal van het hart is te vertalen naar de taal van het verstand, maar de taal van het verstand past in geen enkel opzicht op de taal van het hart.

Zodra de taal van het hart omgezet is naar de taal van het verstand is er een deel van de betekenis verloren gegaan, omdat de taal van het hart nooit helemaal door het verstand te vatten is. Daarom, blijf in alles zoveel mogelijk bij de taal van het hart, dan versta en begrijp je het meeste, in hemelse ware liefde.

Hemels Brood 2659

Ik leid alle mensen in alle opzichten. Als de mens in liefde is, leidt dit tot andere uitkomsten dan bij het tegenovergestelde van liefde, maar wat het ook is, hoe het ook is, de leiding over alles en iedereen is uiteindelijk Mijn leiding. In alle vrijheid van keus valt alles wat de mens doet en laat onder Mijn leiding. Hoe iets uitwerkt ligt aan Mijn ordening en zo kan de mens in vrijheid zijn keuzes van leven maken en toch ook onder Mijn leiding staan.

De mens kan in die vrijheid van keus afdwalen van liefde, het tegenovergestelde van liefde kiezen. In Mijn oneindige vrijheid Ben en Blijf Ik altijd ware onbaatzuchtige wijze liefde en daarin ligt dan ook Mijn leiding aan alle mensen. Van Mij uit gebeurt nooit iets dan vanuit die enorme ware liefde voor jullie allemaal. Dat wil niet zeggen dat het bij jullie altijd overkomt als vanuit liefde. Maar dat komt doordat er bij jullie nog geen volkomen zicht is, doordat er bij jullie nog geen volkomen ware onbaatzuchtige liefde in alles is.

Jullie vrijheid van keuze wordt nog vaak ingevuld voor eigenbelang, eigen genoegen. De vrijheid van liefde is bij jullie nog niet volkomen en daarmee is jullie zicht ook nog niet volkomen. Alles staat onder Mijn leiding en in grote liefde, in volle vrijheid, leid Ik jullie tot die volkomen liefde, tot het ware volkomen leven, tot de eeuwige gelukzaligheid in volle bewuste verbondenheid met elkaar, met Mij en met Mijn eeuwige oneindig grote wijze ware liefde.

Hemels Brood 2660

Het leven is vol onverwachte situaties. Toch, bij een goed opletten zonder eigenbelang, zijn veel situaties goed te overzien. Maar de mens heeft veel eigenbelang wat een werkelijk goed zicht vertroebelt. Dan ontstaan er situaties die de mens tot nadenken brengt. Laat hij dan zijn belang los, dan wordt het zicht helder en kan hij ook goed overzien wat hem het beste te doen staat. Vaak is er een mengeling van eigenbelang en belang van de ander. Dan wordt soms het eigenbelang niet zo bewust ervaren en wordt gedacht dat er geen eigenbelang is. De situatie die dan ontstaat verbaast de mens, want hij had geen idee van zijn inbreng. Wel moet hij nu iets oplossen wat voor hem onverwachts gecompliceerd is geworden.

Elke stap die je maakt is geheel naar vrije keus en daarin verwerkt zit alles wat je aan liefde en niet liefde, aan eigengewin of zorg voor de ander hebt. Kijk daarom steeds als een situatie anders loopt dan je verwacht, naar dat wat ten grondslag lag aan je keuzes, want daar kun je ook de oplossingen vinden voor elke situatie waarin je terechtgekomen bent. Als je het niet goed kunt zien, kom dan in je hart oprecht naar Mij toe en Ik help je dat alles in jezelf te zien. Aan jou is het te erkennen waar je bent afgedwaald van liefde en waar je naar eigenbelang gehandeld hebt.

Let op, want eigenbelang zit vaak verstopt en dan is het moeilijk voor je om het te zien. Achter datgene wat je graag wilt, is meestal veel verstopt. Als je oprecht wilt zien, dan help Ik je en toon je de obstakels waarachter veel verstopt is. Samen kunnen we het opruimen en goedmaken in ware liefde.

Hemels Brood 2661

Er is zoveel te vertellen over waar leven, over liefde, over de Schepping, over Mij, over de engelen, over de hemelen, over verre werelden, de sterren, de zonnen, zo ontzettend veel en het is maar een heel klein beetje daarvan wat Ik via geschriften vertel. Want er is zoveel blindheid, er is zo weinig wat de mens kan begrijpen van dat alles. Er is zoveel licht, maar de mens is blind voor zoveel. Dan kan Ik wel heel veel licht geven, maar wie kan het oppakken, in de blindheid wordt het licht niet gezien.

Eerst zal dan de blindheid opgelost moeten worden. Maar de mens in zijn vrijheid verkiest nog vaak juist datgene wat de blindheid doet aanhouden. Alleen liefde, ware onbaatzuchtige liefde heft blindheid op. Zo is er voortdurend Mijn liefde die haar werk doet en alle mensen helpt uit die enorme blindheid te komen. Maar dat gaat langzaam, om de mens ook in zijn vrijheid zelf tot ware liefde te laten groeien. Mijn liefde zou veel blindheid kunnen wegnemen, maar dat zou niet wijs zijn, want dan zou de mens geen eigen zelfstandig wezen meer zijn, maar in alles afhankelijk van Mijn liefde, terwijl hij in waar zelfstandig eigen zijn het ware leven zelf kan zijn, als hij zelf in vrijheid de juiste liefde kiest te leven. Dat heft dan zijn blindheid op en dan kan hij zien in de hele oneindigheid en kan Ik hem vertellen terwijl hij begrijpt en verstaat. Zo mag het zijn dat de mens zelf kiest en zelf tot zicht en waar leven komt!

Hemels Brood 2662

Voor ieder mens Ben Ik er om hem gerust te stellen in tijden van nood, in tijden dat het niet gemakkelijk gaat in het leven. Bij Mij is troost en bemoediging als het niet gaat zoals de mens zich had voorgesteld. En het komt nog al eens voor, dat het leven anders gaat dan de mens zich heeft voorgesteld. Dat er dingen gebeuren en situaties ontstaan, die niet voorzien waren. Dat kan angst oproepen, angst voor het onbekende waar om een oplossing gevraagd wordt, die de mens niet direct voorhanden heeft. Dat geeft het gevoel met lege handen te staan, niet te weten hoe nu verder.

In de zulke situaties ben Ik er voor iedereen. Maar niet iedereen is zich daarvan bewust. En zo kan het zijn dat mensen in hun angsten blijven hangen, in hun vertwijfeling geen uitweg meer zien. Kom bij Mij en laat Mij je bemoedigen en de weg wijzen. Want er is geen situatie waarvoor je geen oplossing zou kunnen vinden. Ik kan je altijd een goede en betrouwbaar raad geven, die je zeker helpt de oplossingen te vinden. Alleen, Mijn oplossingen zijn ware liefde en daarin vind je geen eigenbelang, daarin past ook geen eigenbelang. Laat daarom steeds in alles je eigenbelang los als je naar Mij komt voor advies en luister dan in je hart oprecht naar Mij, dan zal Ik je zeker de weg tonen om te gaan en de situatie die ontstaan is tot een voor ieder goede oplossing te brengen. Kom en vertrouw op Mij en Mijn ware liefde!

Hemels Brood 2663

Via liefde kun je alles bereiken. Toch gaan veel mensen niet via liefde, maar via macht, omdat ze denken macht nodig te hebben om iets te bereiken, of het nu voor henzelf is of voor iemand anders. Macht lijkt de betovering in alles te zijn, maar niets is minder waar. Met macht kun je alles onder controle houden, wordt gedacht. En voor een bepaalde tijd is dat deels wel zo. Macht is een vorm van dwingen en zo kunnen mensen elkaar dwingen. Maar dwang roept verzet op. En diegene die onder macht gebukt gaat en door macht gedwongen wordt, gaat zelf zoeken naar macht. En zodra hij die heeft, krijgt de onderdrukker met die macht als tegenkracht te maken. Wat een mens met macht bereikt, is een wereldse situatie die zodra de mens zijn leven beëindigd heeft in het vervolgende leven verdwenen is.

Want aards verkregen macht is weg, zodra de mens van de aarde weg is. Maar liefde blijft bestaan, evenals alles wat uit ware onbaatzuchtige liefde ontstaan is. Daarom is macht van geen waarde voor het ware leven, terwijl liefde het ware leven is. Hoe meer liefde de mens leeft, des te meer waar leven heeft hij, tot des te meer waar leven groeit hij, wat altijd blijft. De genotzucht van de mens verblindt hem voor de waarheid en zo lijkt macht een vereiste voor zijn leven, terwijl hij met ware liefde veel meer bereiken kan voor de eeuwigheid. Wat toch wel de voorkeur zou moeten hebben, als je weet dat het verblijf op aarde nog geen speldenprik is vergeleken met de eeuwigheid. Via liefde kun je alles bereiken. Laat de macht maar los en neem Mijn ware liefde aan!

Hemels Brood 2664

Komt tijd, komt raad. Alles komt op zijn tijd goed. Hemels goed. Maar het streven van de mens is nu nog meestal om het aards materieel goed te krijgen. De meeste zorgen van de mens zijn voor z’n eigen welzijn, voor z’n eigen genoegens. Kwam hij maar in zijn hart steeds oprecht bij Mij en wilde de mens zich maar voegen naar onbaatzuchtigheid en ware liefde. Dan zou er een heel andere samenleving op aarde ontstaan.

De mens is zich niet bewust van de omwegen die hij gaat, terwijl er veel kortere wegen naar waar gelukzalig leven zijn. Maak je daar toch geen zorgen om. Want alle onaangenaamheden die er nu daardoor zijn, worden gedragen door Mijn liefde, die boven alles en alle mensen verheven is en er voor zorgt dat niets van het ware leven voor alle mensen, verloren gaat. Wat er nu ook is, wat er nu ook gebeurt, het zal vergaan, als stof in de wind verwaaien en het ware leven in haar volle gelukzaligheid zal terugkomen bij de mens. Ook op aarde zal afdwalen van liefde plaats maken voor onbaatzuchtigheid en ware liefde, voor zorg voor elkaar, waardoor een gelukkige, vredige samenleving zal ontstaan. Werkelijk, die tijd komt.

Treur niet omdat die tijd er nog niet is, maar zij is in wording en je maakt nu deel uit van die wording in liefde. Alles is een weg voor iedereen, alles op de juiste tijd om het beste resultaat te verkrijgen. Niets is zonder waarde in Mijn liefde, ook al lijkt er nog zoveel verkeerd te gaan. Houd daarom juist nu ook vast aan je vertrouwen, je hoop, je geloof, je liefde, geef niets daarvan op. Want juist op het laatst is het meestal het moeilijkste, de krachten van doorzetten nemen af, de tijd lijkt te lang te duren, de moed zakt. Maar Ik zeg je, juist dan, kom bij Mij, laat niet los, houd vast aan Mij, aan vertrouwen op Mij, aan Mijn liefde die werkelijk alles voor altijd helemaal goed maakt!

Hemels Brood 2665

Positief, denk altijd positief. Geloof daarin, geloof in het positieve. Want het negatieve is niet van Mij en sterkt je niet maar neemt weg. Blijf daarom altijd, wat er ook gebeurt, positief vertrouwen op een goede afloop van welke gebeurtenis dan ook. Maar vul de afloop niet van tevoren zelf in. Laat elke invulling van hoe iets zou moeten gaan los, vul niets in, laat het gaan en neem geen besluiten vooraf.

Neem je besluiten op de momenten dat het nodig is en neem dan de besluiten zoals je ze in je hart naar waarheid oprecht en zuiver voelt. Als je daarin altijd eerlijk en naar waarheid handelt, hoef je je nergens zorgen over te maken. Mochten er situaties zijn die niet goed dreigen af te lopen, maar je bent zelf eerlijk en oprecht geweest, maak je dan geen zorgen, laat het negatieve niet binnen, blijf positief verwachten dat alles naar behoren goed komt en laat het gaan zoals het gaat, zonder zelf iets vooraf in te vullen. Mijn geest van liefde en waarheid werkt in alles. Je hoeft daar maar op te vertrouwen en in je hart in waarheid en positiviteit te blijven, vol vreugde en vertrouwen te blijven en je kunt de beste oplossing verwachten.

Mijn liefde gaat vele vele malen verder dan jij je zorgen kunt maken en dan jij door je zorgen te maken kunt verhelpen. Bij Mij is alles, Ik heb alles onder Mijn hoede, in Mijn liefde komt alles goed. Blijf vertrouwen, blijf positief, laat het aan Mij over dat wat scheef is in orde te maken voor alle betrokkenen.

Hemels Brood 2666

Het is niet zo, dat het kwaad goede mensen treft omdat zij toch ergens nog iets verkeerd doen, nog tekort schieten in het geven van liefde of nog iets moeten leren wat daarmee samenhangt. Het kwaad is er en treft de mens. Maar juist goede mensen brengen het kwaad op een goede manier aan het licht. Juist goede mensen nemen het op een goede manier op tegen het kwaad, zodat het zichtbaar wordt en opgeruimd kan worden. Het kwade en het kwade samen werkt meer kwaad uit. Maar op de weg van een goed weldenkend mens komt het kwaad in een heel ander daglicht te staan en door het goede in die mens wordt het kwaad juist naar het goede aangepast.

Daarom, denk niet als het kwaad goede mensen treft, zij zullen wel ergens nog iets niet goed doen of het zal wel nodig voor ze zijn. Niemand kan zien wat bij een ander nog niet naar volkomenheid is. Laat je daar danook niet mee in. Geef geen oordeel over iemand die kwaad geschiedt, maar steek de helpende hand uit in ware liefde en help diegene die te goeder trouw iets kwaads overkomt. Zo help je mee het kwaad tot bezinning te brengen, zo help je mee het in het licht van goed en waar te brengen.

Laat het oordelen aan Mij over, want daarvoor heb Ik alleen de volkomen zuivere ware belangeloze liefde in totale wijsheid. Help je medemens in liefde het kwade te weerstaan en tot bezinning te brengen. Laat het oordeel aan Mij over. In Mijn wijsheid uit oneindig grote liefde is alles gevat en wordt alle kwaad tot het goede voor alle mensen omgezet.