Hemels Brood 2450 t/m 2480

Hemels Brood 2450

Gewin, welk gewin wil je in je leven maken? Er is veel te winnen. Maar wat wil jij precies winnen? Zoek je ernaar geld te winnen, dan koop je misschien vaak een lot om de loterij te winnen. Of zoek je ernaar veel aanzien te winnen, dan gedraag je je zo veel mogelijk naar wat andere mensen waarderen. Of zoek je ernaar macht te winnen, dan kijk je naar de zwaktes van de mensen om je heen en buit die uit, zodat je macht over hen vergroot wordt.

Zo is het bij de meeste mensen. En vaak is het dan ook nog een combinatie. Vaak wil iemand niet alleen geld maar ook aanzien en macht. En daarvoor wordt veelvuldig afgeweken van ware liefde. Denk jij dat iemand met veel geld, veel macht en veel aanzien aan het eind van zijn leven veel gewonnen heeft? Ik zal je vertellen dat hij zo goed als niets gewonnen heeft. Want de enige ware winst die iemand in zijn leven op aarde kan maken, is het vergroten van zijn liefde, onbaatzuchtige liefde. En die winst kan hij alleen maken in nederigheid, dat is o.a. genoegen nemen met een mindere plaats, dan die van macht en roem.

Ja, want alleen belangeloze liefde brengt de geest tot waar gelukzalig leven en de enige winst die een mens eigenlijk kan maken, is zijn geest in nederigheid te brengen tot volkomen belangeloze liefde, dat is, te brengen tot volkomen waar leven. Elk ander winnen wat de mens nastreeft doet hem aan zijn werkelijke winst voorbijgaan. En de zogenaamde winst die hij maakt, is weg zodra zijn leven op aarde beëindigd is. Maar wie ware winst gemaakt heeft, die behoudt dat in eeuwigheid.

Hemels Brood 2451

Geef het goede een kans. Geef de mensen om je heen de kans om het goed te doen of goed met je te maken. Kom zoveel je kunt terug in liefde, laat geen afdwaling van liefde gaan, zonder het goed te maken, waar je dat kunt. Want alles zal terugkeren tot ware liefde, tot waar leven. En zo heeft alles zijn uitwerking naar wat de inzet is, liefde of geen liefde. Laat je je afdwaling van liefde bestaan, dan blijft het die werking hebben. Keer je er van terug naar liefde, dan herstelt zich de werking ook terug naar liefde. Ben je het niet zelf die afwijkt van liefde, laat je daar dan ook niet in meetrekken. Houd zelf steeds wel vast aan liefde, zodat de werking naar liefde blijft en jij niet ook in de werking van het tegenovergestelde van liefde terechtkomt.

Geen mens is al volmaakt, maar elk mens kan wel zijn best doen, van elk mens kan wel het streven zijn, in liefde te blijven. Ik ken je mogelijkheden, Ik ken je zwakten en Ik zie in je hart hoe je toch probeert zoveel mogelijk naar ware liefde te leven, ook als je tekort gedaan wordt en je nog niet sterk genoeg bent om voor 100 % aan ware liefde vast te houden. Ik zie dat je het probeert en in je hart zie Ik al je overwegingen. Ja, zo leer je en zo kom je verder. Houd vol, je bent op de goede weg, ook al lukt het je niet steeds. Je hart is goed, je wil is er, je streven is er. Van Mij krijg je de steun en de lering, zodat je eens helemaal kunt vasthouden aan ware liefde in alle situaties. Ga zo door, Ik heb je lief!

Hemels Brood 2452

Wil je je leven beteren, ga dan eens te rade in je hart. Wat leeft er precies in je hart? Welke dingen vind jij belangrijk en waar houd je graag aan vast? Wat heeft je ertoe gebracht je leven te willen beteren? Ik ken alle mensen, alle overwegingen die zij in hun hart maken. Ik ken jou, je hart en alle overwegingen die je maakt. Alles ken en weet Ik. Je kunt Mij op geen enkele manier bedriegen. Maar jezelf wel. Wil je daarmee doorgaan? Ik bedoel hiermee geen vooropgezet bedrog, om iets voor jezelf te bereiken. Ik bedoel hiermee of je wel in werkelijkheid al je overwegingen en de basis van je overwegingen ten diepste bekijkt en aanvaardt wat je ziet.

Want er zijn dingen bij die je niet fraai vindt van jezelf en daarom daar maar liever niet naar kijkt. Toch, zo nu en dan word je daar mee geconfronteerd. Is het daarom dat je jezelf  wilt beteren? Want dan zeg Ik je, dat is goed. Het is een eerste stap om te durven kijken, dieper te durven kijken en te durven aanvaarden, dat je in sommige opzichten nog niet bent zoals je in liefde zou willen zijn. Stop dat niet weg, verstop het niet voor jezelf, erken het dat je nog geen volmaakte liefde in alles al leeft. Als je er niet naar durft te kijken, hoe zal je het dan durven te verbeteren?

Kijk in je hart, laat Mij zien, weten, dat je je afdwalingen ziet en leert kennen hoe je werkelijk in je zelf bent. En kijk dan vooral ook naar je goede kanten, je ware liefde. Zie je, dan smelt al het afgedwaalde weg, in die liefde en bevrijdt je! Want liefde geneest!

Hemels Brood 2453

Het levensbesef van de mens Ben Ik, in de vrije wil van de mens geplaatst. Maar niet zomaar. Mijn zijn in de mens als levensbesef, levenskracht, staat in een zekere verhouding tot de Scheppingsordening en de groei tot zelfstandigheid, naar eigen waar leven van de mens. Alles is van Mij afgeleid in de mens aanwezig. En daarmee maakt de mens zijn vrije keuzen, geeft hij zijn reacties op gebeurtenissen in zijn leven. Zijn leven is zijn bewustzijn, zijn bewustheid te bestaan. Zijn leven is een deel van het totale eeuwige ware gelukzalige Goddelijk Leven. En zijn groei is de eenwording met dit eeuwige ware gelukzalige Goddelijke leven, uit eigen vrije keus.

Dit is allemaal ondergebracht in de materie, in het aardse leven. En de groei van de mens staat in verhouding tot de voeding die hij tot zich neemt. Zowel materieel gezien als geestelijk gezien. Niet zo te zien, dat als iemand materieel veel eet, hij dan ook geestelijk veel eet. Want er is een maatstaf voor alles en die hangt samen met het vermogen tot opnemen en verwerken,  het vermogen om zijn leven geestelijk te begrijpen. Dit vermogen hangt weer samen met het het eigen besef te zijn, in hoeverre hier al een waar besef van liefde gevormd is, van onbaatzuchtige liefde en in hoeverre daar in het dagelijks leven naar gehandeld wordt, of naar gestreefd wordt te handelen.

In alles Ben en blijf Ik ware onbaatzuchtige liefde en wijsheid, als basis, als enig waar leven, als kracht, energie, liefde, wijsheid, als Bron van eeuwig waar gelukzalig Goddelijk leven, waaruit jullie allen in vrijheid tot die eeuwige gelukzaligheid kunnen komen.

Hemels Brood 2454

Verborgen verlangens steken soms de kop op en maken de mens tot een hebberige leeuw die niet wijkt voor hij heeft wat hij wil. In die situatie gaat die mens niets uit de weg en is blind voor alles wat hij op zijn weg tegenkomt en het bereik van zijn verlangens verstoort. Verlangens kunnen de mens veranderen in een heel andere persoon met heel andere uitingen en daden dan gewoonlijk. Met die mens is het moeilijk onderhandelen. Beter is het om te wachten tot diegenen terug is in zijn oude zelf en de verlangens tot rust gekomen zijn. Dat geldt ook voor mensen die boos zijn of voor mensen die verdriet hebben. Ze zijn allemaal uit hun normale verhoudingen.

Iedereen maakt zo’n situatie wel eens mee, dat je vast komt te zitten in verlangen of vast komt te zitten in boosheid of vast komt te zitten in verdriet. Het gaat voorbij en het komt weer goed. Het zijn de schommelingen die ontstaan door afwijking van ware liefde. En iedereen wijkt zo nu en dan af van ware liefde, al wil iemand nog zo standvastig aan liefde vasthouden, bij al zijn handelen en al zijn denken en al zijn spreken. Het moeilijkste is het voor mensen, om dat van zichzelf in te zien en te accepteren, vooral moeilijk voor mensen van wie het verlangen juist zo groot is, om liefst al helemaal te voldoen aan die totale ware onbaatzuchtige liefde.

En juist ook die mensen komen elkaar tegen in hun afdwalingen. Wedijver niet met elkaar over ware liefde, neem ieder voor zich genoegen met de liefde die je hebt.

Hemels Brood 2455

Denk je vandaag nog net zo over alles als zoveel jaar geleden, nog net zo als toen je jong was? In de loop der jaren ben je over veel dingen anders gaan denken, heb je ervaringen opgedaan die je een ander zicht op de dingen om je heen hebben gegeven en je denken heeft zich langzaam maar zeker gewijzigd. Langzaam ben je, zonder het zo direct te beseffen, gegroeid aan inzichten en besef. Het lijkt allemaal zo normaal en hetzelfde, maar vergeleken bij jaren geleden kun je zien dat het toch ook anders is. Zo gaat geleidelijk aan ook je geestelijk besef, het groeit, het verandert. Niet zomaar, in één keer, maar geleidelijk aan, steeds meer door de ervaringen die je opdoet, door de keuzen die je maakt, door de gebeurtenissen in je leven, door de mensen om je heen, door Mij in je hart. Alles met elkaar maakt en vormt je, in jezelf ben jij die vorming en toch ook word je gevormd. Je groeit dag aan dag. En weet je, steeds helpt Mijn liefde je groei zodanig, dat je in waar leven groeit, dat je in ware liefde groeit.

Want voor iedereen zet Ik Mijn liefde in om de groei naar ware liefde voor iedereen mogelijk te maken. Alles tezamen, met Mijn enorme liefde als basis naar waar leven, ware liefde. Ieder op zijn eigen tempo, ieder op zijn eigen plaats, ieder op zijn eigen tijd en alles altijd met Mijn overgrote, oneindige, eeuwig gelukzaligmakende liefde.

Hemels Brood 2456

Niets is verloren, want van alles blijft een lering, de lering over wat het ware leven is. Misschien op dit moment niet zo duidelijk in het besef, maar toch is er altijd een lering uit elke situatie, uit elke gebeurtenis. Niets is voor altijd verloren. Voor de wereld kan iets verloren gaan, maar het heeft dan nooit werkelijk bestaan. Voor waar leven, ware liefde kan niets werkelijk verloren gaan. Elke ervaring die tot meer waar leven leidt, is een schat, een edelsteen van de mooiste soort. Onderschat de ervaringen die je opdoet in allerlei situaties niet.

Onderschat de moeilijkste situaties niet, als bron van lering tot waar leven. Juist die moeilijke situaties bieden heel veel lering tot waar leven, tot ware liefde. Ook al kun je op moeilijke momenten niet blijmoedig zijn, wees dan toch zo blijmoedig mogelijk in je hart, omdat juist ook die moeilijke situaties een zegen zijn in je lering, in je ervaringen, in je groei naar waar leven, ware liefde. Geef jezelf de vrijheid groei door te maken, ook al is het moeilijk. Raak niet vertwijfeld in je kunnen. Je bent lerend en je kunnen is in gelijke verhouding met je leren. Leer en je kunnen vergroot zich.

Dwing jezelf niet meer te kunnen dan je kunt, sta jezelf toe te leren en zo je kunnen te vergroten. Leren is geen schande, iets nog niet kunnen is geen schande. Accepteer je leren als wezenlijk onderdeel van je leven. Steeds opnieuw. En groei zo haast ongemerkt tot waar leven, tot ware liefde, tot ware gelukzaligheid!

Hemels Brood 2457

Wie eerlijk in zijn hart bij Mij komt, die laat Ik in zichzelf zien waar het bij hem goed zit en waar er nog een en ander verbeterd kan worden. Niet dat hij dat dan onmiddellijk moet verbeteren of dat hij Mij daardoor minder waard is. Maar wie wil, die kan zich daarin verbeteren wat Ik hem in zijn hart aangeef. Wie Mij in ernst en eerlijkheid daarom vraagt, die help Ik wat hij wil te verbeteren waar hij dat in zijn hart door Mij gezien heeft. Maar wie dat niet wil of niet denkt te kunnen, die is daar vrij in. Maar vraag Mij niet om dat wat Ik je in je hart ter verbetering heb laten zien, zomaar van je weg te nemen, zomaar voor je te verbeteren. Want het is aan ieder zelf om zich te verbeteren waar dat nog nodig is, om totale liefde en wijsheid in volle waarheid te worden.

Iedereen moet daar zelf iets aan doen, iedereen heeft daar zelf werk aan te doen. Ik kan het aanreiken, Ik kan er bij helpen, maar iedereen moet dan toch ook zijn eigen werk doen, zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Juist daardoor kan iedereen zichzelf zijn, een eigen van zichzelf bewust persoon zijn. Dat neem Ik in alle vrijheid van niemand over. Daarom mag je er zijn zoals je bent, je vrije keus maken. Maar als je vraagt of je keuzen wel altijd het ware leven dienen, je medemens ten goede komen en Ik laat je weten wat wel en wat niet, zou je dan niet dom zijn, als je aan Mijn antwoorden geen gehoor zou geven?

Het is dan alsof je vraagt waar de schat verborgen ligt, Ik vertel je waar je de schat kunt vinden en jij gaat er niet heen en je beklaagt je bij de mensen over je armoede. Kijk, dat is als je Mijn advies in de wind slaat.

Hemels Brood 2458

Als je in discussie raakt met iemand, probeer je dan in die ander te verplaatsen. Kijk eens vanuit welk standpunt de ander naar de situatie kijkt. Wat ziet de ander, wat ziet hij niet. Wat begrijpt hij van jou, wat begrijpt hij niet. Wees niet geïrriteerd maar verplaats je in de beweegredenen van de ander. Blijf altijd eerlijk en laat de ander rustig jouw standpunten zien. Doe dat zo, dat hij het ook kan zien. Ga er daarbij niet van uit, dat het vanzelfsprekend is dat hij kan zien wat jij kunt zien, dat hij begrijpen kan wat jij begrijpt, dat hij weet wat jij weet en sterker nog, dat jouw ervaringen ook zijn ervaringen zijn en dat jouw belang ook zijn belang is.

Want er zijn hoe dan ook altijd wel verschillen. Soms groot, soms klein. En al zijn ze nog zo klein, als je ze over het hoofd ziet of niet laat meewegen, kunnen ze de harmonie, of de mogelijkheid om tot overeenstemming te komen, ernstig verstoren. Laat dat liever niet gebeuren. Houd je hart en je gedachten open, wat het makkelijkste gaat als je in liefde blijft. Want al het andere, zoals irritatie, boosheid, ongenoegens, ongeduld, verwijten en noem maar op, zet je hart dicht en belemmert je zicht op de realiteit, je begrip en de mogelijkheid je te verplaatsen in die ander, in wat die ander beweegt. En dan wordt het veel moeilijker om tot een voor beide goede oplossing te komen.

Houd je hart in liefde open en je gedachten vrij van boosheid, ongenoegens, e.d. en je zicht blijft ruim en de oplossing nabij!

Hemels Brood 2459

Pas als de vrucht rijp is, kun je haar eten. Anders smaakt zij wrang, zuur en kun je er pijn in je buik van krijgen. Iedereen weet dat. Maar dit geldt ook voor de geestelijke groei van de mens. Bij de mens is ook een rijpingsproces gaande, een proces van begrijpen en inzien bij ieder mens voor zich. Want zoals niet alle fruit in één keer op dezelfde tijd rijp is, zo is dat ook bij de mens. Ook mensen zijn niet allemaal tegelijkertijd volgroeid, ook het begrip van de ene mens is eerder zover dan bij de andere mens. En zoals de zon het fruit beschijnt en het licht de rijping bevordert, zo is het bij de mens ook het licht, Mijn licht, wat de mens tot groei van begrijpen van het leven brengt. Maar het ene stuk fruit bevindt zich op een gunstigere plek ten aanzien van het licht, dan een ander stuk. Het vangt daardoor meer licht en is daardoor eerder rijp.

Ook dat is vergelijkbaar met de groei van mensen, de ene mens staat met zijn hart al dichter bij ware liefde dan de andere mens en kan daardoor meer van Mijn liefde al opnemen dan de andere mens, zodat hij ook meer groeit in ware liefde, dan die ander. Daarbij speelt voeding ook mee. De stroom van de voeding. Hoe is iemand opgevoed, heeft hij daarbij veel liefde gekregen en veel liefde geleerd gekregen of juist nauwelijks iets van liefde gemerkt. Heeft iemand over Mij geleerd gekregen of kent hij Mij niet, omdat over Mij gezwegen is of zelfs Mijn bestaan ontkend is?

Verbaas je niet over de verscheidenheid aan liefde, want niet alle fruit is op dezelfde tijd rijp, zo gaat ook de groei van de mens niet in alles bij iedereen gelijk, houd daar rekening mee!

Hemels Brood 2460

Het valse licht trekt mensen aan als motten en verschroeit hun vleugels in de hitte van dat licht. Mijn licht verschroeit niemand. In Mijn licht worden mensen opgenomen en worden mensen zelf licht. Maar dan moeten zij eerst wel Mijn licht verkiezen boven het valse verschroeiende licht. Dan moeten zij eerst wel het onderscheid leren maken tussen Mijn ware verhelderende licht en het valse verschroeiende licht. Dat gaat soms niet zonder schroeiplekken, zonder ervaringen op te doen en te merken dat het valse licht niets brengt, ook al lijkt dat zo.

Want dat is de aantrekkingskracht van het valse licht, het doet zich voor als het alles zaligmakende, terwijl het in werkelijkheid juist verstoort en mensen ongelukkig makend is. Maar mensen moeten dat eerst gaan inzien, dat alles wat de hemel op aarde belooft, het beste en leukste belooft, gemak belooft, niets werkelijk gaat waarmaken. Wie toegeeft aan die loze beloften, komt eerder in moeilijkheden, in onaangename situaties, dan dat het hem het begeerde geluk geeft, of het begeerde gemak, of de begeerde macht of rijkdom, enz.

Begeer liever niets. Want door niets te begeren scherm je je ogen af voor het valse licht. Door niets te begeren gaan je ogen open voor Mijn ware gelukzaligmakende licht en verliest het valse licht haar aantrekkingskracht. Want er is geen aantrekkingskracht mogelijk uit het valse licht, als er geen begeerte is. Dat is de sleutel tot het ware licht, tot Mijn ware licht voor alle mensen. Laat alle begeerte los en vind Mijn ware Licht in ware Liefde.

Hemels Brood 2461

Mijn schat is in een woord, in een gedachte, in een handeling, in een weten, in het zijn. Mijn schat is ware liefde in woord en daad. En ieder mens heeft die schat in zich verborgen. Wie is bereid om die schat te vinden? Want aan velen is al gezegd dat die schat er is, levendig in hen,. Maar heel, heel weinig mensen zoeken er naar. Je moet er iets voor doen en voor laten. En dat willen de meeste mensen niet.

Je moet er iets voor doen, dat is, kunnen vergeven, geduld kunnen hebben, begrip, aan waarheid kunnen vasthouden, eerlijk zijn, delen wat je hebt met je medemens, enz. Je moet er iets voor laten, dat is je roem, je streven naar macht, je streven naar rijkdom, je winstbejag, je leugens, enz. Het is dus nodig alles wat voor jezelf is te laten en wat voor anderen is te doen. Uit liefde voor Mij, je Schepper en uit liefde voor je medemens. Uit ware liefde. Dan haal je de schat in je naar voren en die schat is waar leven, ware gelukzaligheid, die er niet even is, maar altijd en nooit verstoord kan worden, als je in die totale liefde handelt voor Mij en je naaste.

Wie is je naaste? Ik toon je in je hart wie je naaste is, Ik geef je in je hart de nodige liefde voor die naaste, Ik geef je de kracht om door moeilijkheden heen in liefde je hulp te blijven geven. Ik wijs je de weg om voor Mij en je naaste te gaan. In je hart, in je gevoel, in waarheid, in vrijheid. Ik dicteer je niet wat je moet doen, Ik dicteer niet wat Ik wil dat je doet, want dan zou Ik je je vrijheid afnemen. Vergis je niet, je houdt altijd je vrije keus. Is je keus naar ware liefde te leven, voel dan steeds in je hart en volg je hart, volg het waarheidsgevoel in je hart. Maar zorg dat je elke begeerte, elk eigenbelang, elke eigen invulling hebt losgelaten. Want anders vermengt zich dat met Mijn advies, haast ongemerkt. Laat alles los, zodat je   helemaal vrij naar Mijn ware liefde kunt handelen.

Hemels Brood 2462

Met elke situatie kun je op verschillende manieren omgaan. Je hebt keus en je hebt vrijheid. Je hebt intelligentie, je hebt creativiteit, je hebt gevoel, intuïtie. Gebruik alles wat je hebt om tot de juiste keus te komen en vergeet daarbij vooral niet: de ware onbaatzuchtige liefde. Want ware onbaatzuchtige liefde opent de geest voor de hoogste wijsheid en met die hoogste wijsheid wordt je intelligentie, je creativiteit, je gevoel, je intuïtie naar het hoogste niveau gebracht, zodat je in vrijheid tot de beste keus kunt komen. Zo trek je Mij naar je toe en al het goede, ware, mooie, gelukkig makende. En hoe krachtiger je ware onbaatzuchtige liefde is, des te krachtiger trek je Mij naar je toe en des te krachtiger zul je de ware wijsheid, Mijn wijsheid, gaan ervaren en begrijpen.

Heb geduld met jezelf en oefen je steeds opnieuw in ware onbaatzuchtige liefde. Kom bij twijfel steeds in je hart naar Mij. Soms kan Ik je in je hart laten weten wat je twijfels wegneemt. Maar soms moet Ik je in situaties brengen om te gaan begrijpen, om te leren zien, om je twijfels weg te nemen. Heb dan vertrouwen, houd steeds vast aan vertrouwen, weet dat Ik je altijd help, maar vul niet in hoe je denkt dat die hulp zal zijn of zou moeten zijn. Heb daarin geen verwachtingen, niet in het hoe en wat en ook niet in het wanneer.

Want al jouw denken in hoe, wat en wanneer, vertroebelt je zicht en maakt Mijn hulp onduidelijk voor jou of zelfs onzichtbaar. Zodat je gaat denken dat Ik je helemaal niet help of geholpen heb. Ik zeg je, Ik help je altijd, vergeet dat nooit. Maar hoe, wat en wanneer, laat dat helemaal aan Mij over, dan komt alles goed en dat zul je dan ook zien!

Hemels Brood 2463

Iedereen is hier op aarde geplaatst met een eigen vrije keus en iedereen kan zelf ontdekken wat de beste vrije keus is. Ik kan wel steeds de boodschap geven: leef naar ware onbaatzuchtige liefde. Maar zo vaak Ik die ook aan de mensheid gegeven heb, zoveel te meer is Mijn boodschap niet aangenomen. Toch is het de bedoeling dat de mens uit eigen vrije wil voor ware liefde kiest in zijn vrijheid van bestaan.

Keer op keer kun je Mij vragen je te helpen, kracht te geven, te steunen en Ik zal er voor je zijn. Maar jij maakt de keuzen, die neem Ik niet van je over. Daarom zal Ik je nooit dicteren wat te doen in je leven. Ik kan je in je hart laten voelen, laten weten wat wel of geen liefde is, als je Mij daar om vraagt. Ik zal je helpen de beste richting voor je leven te vinden zonder je keus van je over te nemen. Ik laat je situaties overkomen, die je inzicht geven in jezelf, in je leven, in anderen en hun leven. Maar Ik neem je keus niet van je over, de groei naar ware liefde in alles is aan jou. Ik zet niet zomaar ineens een mooie bloem neer. Eerst groeit uit een klein zaadje de plant, die groeit tot er knoppen in komen, die groeien weer verder tot de knoppen tot bloei komen.

Zo is de mens bedoeld te groeien en zelf te ontdekken en zelf zijn keus te maken. Met Mijn hulp, in Mijn liefde. Op aarde. Zo is het. En diegene die zegt, dit moest ik van God doen en hij doet dat zonder zelf tot keus te zijn gekomen, omdat het hem gedicteerd is, Ik zeg je, zo is het niet. Het is een dwaling te denken dat Ik mensen als een slaaf opdrachten geef. Al ziet diegene het als zijn vrije keus om slaaf van Mij te zijn, en al denkt hij dat hij van Mij gezegd krijgt wat hij moet doen, zo is het niet. Doe naar ware liefde, zoals je hart in alle eerlijkheid en oprechtheid je ingeeft. Laat liefde je beweegreden zijn, voel Mijn liefde in je hart en weet dan wat naar ware liefde handelen is.

Hemels Brood 2464

Soms heb je het gevoel dat je nergens naar toe kunt met je emoties, met je gevoelens. Kom bij Mij, je bent altijd welkom bij Mij, je mag altijd naar Mij toekomen. Met al je emoties, je pijn, je verdriet. Van Mij krijg je geen oordeel. Ik kan je troosten, omarmen, je een tijdje dragen. Maar dan moet Ik je ook weer neerzetten. Want jij bent een vrij wezen en jouw vrijheid is heel belangrijk voor je zijn, voor de zelfstandigheid van je leven, in die eigen bewustheid van bestaan.

Ja, Ik ben er altijd voor je, je bent nooit werkelijk alleen, ook al voel je je van tijd tot tijd nog zo alleen, je bent met Mij, heel je leven ben Ik met jou. Wij zijn verbonden, eeuwig verbonden in ware liefde. Via die liefde gaat ons innige contact. Ook al merk je dat niet, ook al voel je dat niet, toch is het zo. Voel je je alleen, kom dan in je hart bij Mij, stel je hart open voor Mijn liefde en je zult getroost zijn. Maar dat wil niet zeggen dat dan ook direct de situatie goed en hersteld is. Want net als jij hebben alle betrokkenen de vrijheid, de vrije keus en een groei door te maken. Zo is elke situatie, hoe moeilijk ook, ook een situatie die groei tot dienst is.

Lukt het je niet, een situatie ten goede te keren, laat het gaan, zie het als groeiproces, als mogelijkheid tot lering. Lering voor alle betrokkenen. En dat is belangrijk. Belangrijker dan jou tevreden te stellen. Want als je in je hart bij Mij komt, kan Ik je daar rust en vrede geven, als jij de situatie kunt laten voor wat het is en kunt laten voor hoe het gaat. Vertrouw op Mij dat Ik nooit iemand iets werkelijk tekort doe. En mocht iemand in iets tekort gedaan worden, dan wordt hem dat steeds in grote liefde door Mij vergoed. In liefde vergoed.

Hemels Brood 2465

Kan iemand je in je hart de ware liefde laten voelen zoals Ik dat kan? Voel in je hart Mijn intense liefde en je weet dat Ik het Ben. Voel die alles doordringende liefde in jezelf en je voelt Mij. Je kunt dan met Mij spreken en in liefde horen wat Ik je antwoord. Altijd als je die warme ware liefde in jezelf voelt, voel je Mij en weet je dat Ik er Ben, in jou leef en voor jou zorg. Als je een moment van twijfel hebt, voel dan in jezelf, toon Mij je twijfel en Ik laat je Mijn liefde voelen, zodat je weer weet dat Ik er Ben en voor je zorg, zodat je weer weet dat Ik je altijd innig liefheb.

Maar voel je soms Mijn liefde niet, dan Ben Ik er toch, dan zorg Ik toch ook voor je, dan heb Ik je ook nog even innig lief. Dan is het belangrijk dat je je vertrouwen op Mij vasthoudt, in het donker ook vasthoudt. Juist in het donker is het ook zo belangrijk vast te houden aan dat weten, weten dat Ik je nooit verlaat, altijd evenveel van je hou en voor je zorg, ook als je in het donker, dat is, als je het moeilijk hebt en het innerlijk voelen van Mijn liefde belemmerd is, je de weg even niet meer ziet.

Houdt het vertrouwen vast dat Ik je in dat donker toch ook leid en nabij Ben. Jij mag het dan wel even niet meer zien, gebrek aan licht hebben, Ik zie het allemaal wel, Mijn licht blijft eeuwig schijnen, Mijn oog blijft eeuwig zien, Mijn liefde leidt je eeuwig op je pad, ook in het donker.

Hemels Brood 2466

Voor altijd. Dringt het tot je door, dat Ik je lief ben en heb voor altijd? Dat Ik voor altijd jullie zonden draag, dat Ik gekruisigd ben en opgestaan ben uit de dood, voor jullie heil en gelukzaligheid. Daarmee heb Ik jullie zonden vrij gemaakt van de dood, zodat jullie ondanks jullie zonden, jullie afdwalingen van liefde, leven! Eeuwig leven en eeuwig in de volle gelukzaligheid kunnen komen. Via Mij, via Mijn liefde kan iedereen in de volle gelukzaligheid komen. Vrij van elke afdwaling, in volle ware liefde.

De deur naar gelukzalig leven ben Ik. De mogelijkheid ben Ik. De kans, de steeds weerkerende kans, ben Ik. Open de deur, neem je mogelijkheden, neem je kans. Want dat is aan jou. Daar heb je op aarde tijd voor gekregen. Tijd die in verhouding staat tot je eigen vermogen tot groei en lering van ware liefde. Van Mij krijg je liefde, van Mij krijg je het leven. Jij hoeft het alleen maar aan te nemen en zelf naar ware liefde te handelen, daarvoor te kiezen.

Het is aan jou om daar de juiste nederigheid bij in acht te nemen. Want het ego doet de liefde tekort, maar de nederigheid geeft ruimte aan ware liefde. Ik Ben de weg ten leven, jij mag die weg gaan, Ik bied Mij aan jullie allemaal aan, niemand uitgezonderd. Maar aan jullie, aan jou is de keus om aan te nemen wat Ik jullie bied.

Laat het tot je doordringen dat Ik altijd helemaal ware liefde Ben, voor jou, voor jullie allemaal. Lukt het je nog niet ten volle Mijn ware liefde aan te nemen, Ik heb geduld. Heb jij dan ook geduld met allen om je heen die Mij nog niet zien, nog niet kennen en help hen waar je kunt en je dat uit Mij in je hart voelt, in liefde.

Hemels Brood 2467

Wil je zeker weten of Ik waarlijk besta, of Ik waarlijk Ben. Dat kun je alleen voelen in jezelf. Als je eerlijk voelt in jezelf en de vraag of Ik waarlijk besta in jezelf stelt en je voelt dan eerlijk en oprecht in jezelf, dan voel je het antwoord in je, dan weet je in jezelf dat Ik Ben.

Het kan over de wereld in miljoenen boeken geschreven staan dat Ik, je Schepper, God, besta, Ben. Maar dat is nog geen werkelijk bewijs. Honderden, miljoenen mensen kunnen je zeggen dat Ik besta, dat Ik Ben, maar het is nog geen bewijs. Er kunnen allerlei onverklaarbare dingen in je omgeving gebeuren, ook dat hoeft geen bewijs te zijn. Maar voel in je hart, oprecht, zonder eigen invulling, in de stilte van je denken, eerlijk, heel diep en je voelt de waarheid, je voelt de waarheid van Mijn Wezen, je voelt de waarheid van Mijn bestaan, je voelt de waarheid van Mijn Liefde, je voelt de waarheid van Leven, je voelt Mij!

Laat je door niemand iets anders wijsmaken dan je oprechte zuivere gevoel in je hart je vertelt. Want in dat oprecht zuivere gevoel, in je volle eerlijkheid van zien, horen, voelen, is de waarheid te vinden, de enige voor jou in je hart bewezen waarheid. Over Mij en jou, over leven en dood, over hemel en aarde, over goed en kwaad, over alles. Je gevoel, in oprechte eerlijkheid, zuiver als sneeuw, is je bewijs, geeft je bewijs. Geen aards bewijs is meer bewijs dan je eigen innerlijk gevoel in oprechte eerlijkheid, zonder eigen invulling. Je eigen innerlijke gevoel van Liefde.

Hemels Brood 2468

Toen Ik als Jezus Christus op aarde was, was er een totale samenhang in het menselijke en het Goddelijke. Voor de mens haast niet te bevatten. Want het Goddelijke is volmaakt in alles, maar jullie menselijkheid heeft een keuze die afdwaalt van liefde. De taak in Mijn mens zijn was nooit af te dwalen van ware liefde, van de volmaakte Goddelijkheid. Onder geen enkele omstandigheid af te dwalen van ware liefde, in alles. Dat was voor de menselijke kant een ware opgaaf, zoals dat op het aardse een opgaaf is.

Maar het is in de mens Jezus Christus gelukt om, zonder de Goddelijke krachten als zodanig te gebruiken in het aards menselijke, toch vast te houden aan ware liefde in alle zich voordoende situaties. Tot en met de kruisiging en de lichamelijke dood toe. Maar nooit is Mijn Goddelijkheid tot sterven gebracht. Want eeuwig leven blijft eeuwig en geen mensenhanden kunnen daaraan ooit iets veranderen, niets kan daaraan iets veranderen.

Jullie hebben met Mijn Menswording, Mijn kruisiging en Mijn opstanding uit de dood de weg open gekregen tot inlossing van al jullie afdwalingen van liefde. Zodat jullie allen vrij kunnen komen van die afdwalingen, zodat jullie allen in het Hemels Paradijs kunnen komen en in totale gelukzaligheid eeuwig kunnen leven. Hoe Ik dat precies volbracht heb, is niet aan jullie om onderling over te twisten. Neem Mijn offer aan, zonder eigen invullingen, want het is een groot wonder aan jullie allen, met de grootste liefde gegeven.

Hemels Brood 2469

Je hoeft Mij niet te smeken, Ik ben er voor je, eenvoudig en klaar. Wat verwacht je van Mij? Ik kan wel van alles voor je bewerken, maar dat wil niet zeggen dat dat het beste voor jou is. Het is niet zo, dat hetgeen jij het liefste wilt ook het beste voor jou is. En als Ik jou iets geef, dan wil Ik graag alleen het beste geven. Ik kan ook niet anders dan je het beste geven. Weet je, alleen Ik weet uiteindelijk precies wat het beste voor jou is en dat is niet altijd het leukste, wat jij het liefste hebt. Toch weet Ik, dat als je het zelf kon zien en weten, je Mij om het beste zou vragen.

Wat verwacht je van Mij? Dat Ik het beste aan je voorbij laat gaan en je laat verzanden in hetgeen jij op dat moment zo graag wilt? Of kun je het begrijpen dat Ik je in Mijn eeuwig ware liefde vasthoud en niet in ga op je smeken, juist om je veel narigheid te besparen? Narigheid die je nu niet kunt overzien, maar die Ik wel kan overzien.

Zeg liever bij alles wat je Mij vraagt, laat Uw wil geschieden en meen dat met je ganse hart. Dan kan Ik je echt geven wat het beste voor je is, voor jou en allen om je heen, voor jou en de hele Schepping. Dan zul je in blijdschap bemerken, dat er iets dat veel mooier is, veel fijner is te bedenken is, dan jij kunt bedenken. Want als Ik het beste aan jou mag geven, dan lijkt dat soms onprettig, omdat je eigen wensen niet uitkomen, maar als je dat kunt loslaten, dan zie je een nieuwe horizon, nieuwe mogelijkheden, nieuw geluk!

Hemels Brood 2470

Wat bepaalt de waarde van iets? Bij veel mensen wordt de waarde bepaald door de vraag. Wanneer er veel vraag naar iets is en er is weinig van, heeft het een hoge waarde. Deze waarde wordt uitgedrukt in geld, veel waarde kost veel geld. Maar heeft het ook werkelijk zo’n waarde? Wat iemand graag wil hebben, heeft voor die mens veel waarde. Maar heeft het werkelijk veel waarde? Als je nu eens die vormen van waardebepaling loslaat, is er dan nog een manier om werkelijk waarde te bepalen?

Kijk eens naar het doel van je leven. Het ware doel van je leven is te komen tot totale belangeloze liefde, uit eigen vrije keus, in een van jezelf bewust bestaan. Tenminste, dat zou het moeten zijn, dat is het bedoeld te zijn. Maar veel mensen hebben dat doel in eigen vrije keus losgelaten en zetten zich liever in voor, een vrij en ongedwongen gemakkelijk leven, met veel genoegens, geld en macht. De werkelijke levenswaarden vervagen daardoor meer en meer en de werelds materiële waarden komen er haast ongemerkt voor in de plaats. Welke waarden zijn in jouw leven voor jou van belang?

Kijk eens naar het doel van je leven, het doel voor jou, is dat geld, macht, genoegens of is dat waar leven, ware liefde? Want al naar gelang je doel, bepaal je de waarde en al naargelang je waarden, vorm je je leven. Wat is werkelijk van waarde voor jou? Geld en materiële rijkdom, genoegens of familie en vrienden, echte warme liefdevolle vrienden, vrede en gezamenlijkheid, geborgenheid, vertrouwen in elkaar? Maak je keuze wat jij eigenlijk belangrijk vindt, wat jouw waarden in het leven zijn. Bedenk daarbij ook eens, wat jouw waarden ook na dit aardse leven zijn.

Hemels Brood 2471

Leven! Het meest gelukzaligmakende is waarlijk leven! Waarlijk leven is vol ware liefde, geheel belangeloze liefde! Het voelt geweldig fijn als iemand je liefheeft en jou zijn liefde toont. Het voelt ook geweldig fijn als jezelf iemand lief hebt en diegenen je liefde kunt tonen. Als het wederzijdse liefde is, die je elkaar toont, dan voel je je innig gelukkig en blij! Ik gun je die blijdschap, dat geluk. En Ik kan je zeggen, als er niemand zou zijn die jou zijn liefde toont, dan ben Ik er altijd nog en Ik heb jou lief, innig lief.

Ik toon het je, maar je ziet het niet altijd. Ik laat het je merken, maar je merkt het niet altijd. Ik laat het je horen, maar je hoort het niet altijd. Ik laat het je voelen, maar je voelt het niet altijd. Toch ben Ik er altijd en toch heb Ik je altijd innig lief! Soms voel je Mijn liefde in jezelf, dan voel je geluk, blijdschap en dan voel Ik jouw liefde voor Mij. Want Ik weet dat je Mij diep in jezelf ook liefhebt, dat je ware liefde liefhebt en daarmee heb je Mij lief. Dat zijn de momenten waarop je het enige ware leven in je voelt en je diep gelukkig kunt voelen. Gelukkig ondanks alles wat er aan niet-liefde in de wereld gebeurt.

Dat klinkt misschien vreemd, gelukkig zijn terwijl er zoveel mis is in de wereld. Maar het ware leven is altijd en voelt altijd gelukkig, vol blijdschap. Dat staat helemaal los van wat op aarde zonder ware liefde gebeurt. Waar leven is waar geluk, is dat intense gevoel van blijdschap, van ware vreugde!

Hemels Brood 2472

Wat is het verschil tussen het aardse en het hemelse leven? Op aarde is de keus tussen het aardse en het hemelse leven. Het verschil is ware liefde. Wie in ware liefde leeft en de gelukzaligheid daarvan voelt, is in het hemels leven. Maar wie ware liefde nog afwisselt met het tegenovergestelde of alleen naar het tegenovergestelde handelt, leeft nog aards. De plaats aarde is tegelijkertijd de omstandigheid aarde. In die omstandigheid zijn, is op aarde zijn. De ruimte om de aarde wordt hemels genoemd. Maar ook hemel is een omstandigheid. In de ruimte is gewichtloosheid, waar geen afdwaling van liefde meer is, is geen druk, daar zweeft de geest in ware liefde, zonder enige zwaartekracht.

Het verschil is in de mens, van de mens. De sleutel ligt in het gedrag van de mens. Hoewel de mens denkt in lotsbestemming, toeval, wonderen, toch hangt alles wat op aarde gebeurt nauw samen met de keuzen van mensen, met het doel van de Schepping, met het doel van de mens, met alles in alles. Niets is werkelijk toeval, wonderen zijn gebeurtenissen waarvan de mens het hoe en wat niet kan zien, niet kan begrijpen, maar alle wonderen zijn hemels te verklaren, niet aards, zoals de mens ze probeert te verklaren. Het lot van de mens is Mijn Hand in zijn leven en het houdt ook wel degelijk verband met het hele wereldgebeuren, met alle mensen en alle keuzen die gemaakt worden.

Ieder deel van leven heeft een bestemming en daarop wordt de koers bepaalt. Als er teveel van de koers wordt afgeweken, komt er bijsturing. Soms plotseling, soms geleidelijk aan. Niet als een straf, maar als een bijsturing naar het juiste spoor. Soms voor het individu, maar vaker voor meerdere mensen tegelijk of voor het hele wereldgebeuren. De mens kijkt onderling heel verschillend naar alles wat er gebeurt. Maar Ik zeg je, waar je ook kijkt, hoe je ook kijkt, wat mensen er ook van denken of niet van denken, de kern van alles is altijd Mijn eeuwig ware liefde voor alle mensen!

Hemels Brood 2473

Zeggen is altijd makkelijker dan doen. Gemakkelijk zegt een mens van alles toe te zullen doen, maar wanneer het er op doen aankomt, komt er van het doen vaker niets terecht. Geloven is één ding, maar hetgeen je gelooft in praktijk brengen, is heel wat meer werk. Daarom is er nog al eens een verschil te zien tussen wat mensen zeggen te geloven en zeggen te zullen doen en hun manier van handelen. Maar dat is ingeburgerd en iedereen houdt er rekening mee. Het mag. In de wereld mag het. Maar hoe is dat met Mij? Wanneer wordt er werkelijk aan Mij gedacht?

Want zo is Mijn ordening niet. Het is niet naar Mijn ordening om het één te zeggen en het ander te doen. Om het één te geloven en naar iets anders te handelen. Want Mijn ordening is gebaseerd op waarheid en liefde die de grootste wijsheid in zich draagt. Met het afwijken van waarheid en liefde wordt afgeweken van die ordening. Misschien lijkt dat in jullie mensenogen niet zo erg, maar ten aanzien van het doel van jullie leven op aarde is het wel van wezenlijk belang hoe je leeft, hoe je handelt en op welke basis je je leven vorm geeft.

Want wat je gelooft wordt pas werkelijkheid, als je daar ook naar handelt. Want je leven krijgt vorm al naar gelang je handelen, niet naar gelang je geloof. Daarom is het belangrijk je handelen ook werkelijk in overeenstemming te brengen met je geloof. Ook je doen is handelen. Je zeggen geeft geen vorm, je doen geeft vorm.

Dat is in Mijn ordening, waarin de Schepping met jullie allemaal gezet is, vastgelegd. Let er daarom op, dat wat je zegt te doen en wat je zegt te geloven naar de waarheid in je hart is, ook de waarheid in je doen en laten, in je handelen is.

Hemels Brood 2474

Laat jouw hart altijd Mijn hart zijn. Te goeder trouw, eerlijk en oprecht, waar en zuiver in liefde, geduldig en vol vrede, zachtmoedig en behulpzaam. Maar wees tegelijkertijd op je hoede voor al het tegenovergestelde van ware liefde, wees op je hoede voor de profiterende mens, die je op het verkeerde pad kan brengen. Wees op je hoede voor onwaarheid en leugen, voor woekeraars en afpersers, voor dieven en plunderaars. Wees op je hoede voor alle mensen die hun hart niet gelijk met Mijn hart hebben en je proberen op hun spoor te krijgen, je hart uitdagen, je in verwarring proberen te brengen, je vrede proberen te verstoren. Ga daar met wijsheid uit liefde mee om.

De ware liefde geeft je de ware wijsheid voor elke situatie. En mocht je even niet op je hoede zijn en die afgedwaalde mens slaat toe, wanhoop niet, kom bij Mij, vind Mijn hart in jou terug en Ik zal je de weg wijzen, de juiste weg in omgang met de mens die je van je pad deed afdwalen. Of wanneer je zelf niet met jou hart Mijn hart bent gebleven, kom dan ook zodra je dat bemerkt en laat Mij je helpen weer terug te komen bij Mijn hart in jou. Laat Mij je helpen terug te komen van je afdwaling en Mijn hart in jou weer te voelen, zodat je met je eigen hart weer Mijn hart kunt zijn.

Maar alles in vrijheid, alles zonder dwang. Want ware liefde heeft alleen die ware alles overwinnende kracht als je er in ware vrijheid zelf voor kiest. Eerst dan geeft ware liefde je de hoogste wijsheid in alles, als het in vrijheid je eigen keus is, geheel zonder enig eigenbelang. Want Mijn hart is eeuwig ware oneindige liefde zonder enig eigenbelang.

Hemels Brood 2475

Alles weerkaatst licht. Alles op zijn eigen manier en naar zijn eigen vorm. Licht geeft zicht. Door licht kan de mens zien en gezien worden. Door het weerkaatsende licht. En zo heeft alles zijn uitstraling naar elkaar, al naargelang de weerspiegeling, de terugkaatsing van het licht. Voor het ware leven heeft het licht een groot belang. Het verheldert niet alleen materieel zicht, maar ook het geestelijk zicht. Zoals de uitdrukking zegt: “zijn licht er over laten schijnen”, wat aangeeft dat hij iets nader gaat beschouwen.

Wel of geen licht, veel of weinig licht, de hoek van inval van het licht maakt hoeveel de mens ergens van ziet, niet alleen materieel, maar ook geestelijk. Alles staat met elkaar in verband, de terugkaatsing van het licht op het materiële, evenals in het geestelijke. Het licht wat door mensen weerkaatst wordt en het licht wat door de materie weerkaatst wordt, evenals het geestelijk licht wat weerkaatst wordt in alles en door alles wat bestaat. Overal is licht nodig om waar te nemen, ook als iemand blind is, is licht nodig in zijn geest om hetgeen hij voelt met zijn handen in zijn geest als voorwerp te begrijpen. Zo grijpt alles in elkaar en steeds is er het licht om tot zicht en inzicht te komen. Daarmee hangt het samen, hoe licht wordt teruggekaatst. De vlakken van een diamant weerkaatsen het licht schitterend terug, terwijl het licht door een matte ruwe steen veel doffer wordt teruggekaatst.

Overal is verschil in weerkaatsing en overal doet dat zijn werk, laat het datgene zien wat daarbij hoort. En weet je, in al die hoeveelheid van verschillende lichtweerkaatsingen heb Ik de hand. Denk niet dat daar ook maar één weerkaatste lichtstaal is, die niet juist door Mij zo geordend is dat het de mens ten goede komt. Alle licht is in Mijn enorme liefde gevat en alle licht is Mijn licht. Zoals je vorm is, weerkaats je Mijn licht, weerkaats je Mijn liefde. In vrijheid vorm je jezelf en alle licht dat je weerkaatst, heeft met jou en Mijn liefde te maken. Het maakt je vorm duidelijk voor anderen en het blijft evengoed Mijn licht, Mijn liefde die je uitstraalt.

Mijn enorme liefde maakt dat alle licht welke door mensen of dieren of planten of steen of wat voor materiaal dan ook wordt teruggekaatst, aan iedereen duidelijkheid geeft over wat Mijn liefde voor jullie allemaal is en betekent en over hoe jullie zelf zijn, wel of niet in ware liefde. Want al Mijn licht geeft de waarheid, toont de waarheid en er is geen ander licht dan Mijn licht, Mijn liefde voor jullie allemaal. Wil je weten, wil je zien, wil je zijn, neem dan Mijn ware licht aan en kijk, voel en Ben!

Hemels Brood 2476

Gebrek aan liefde komt altijd op de ene of de andere manier tot uiting. Geen mens op aarde heeft niet te maken met gebrek aan liefde. Overal is er effect van gebrek aan liefde onder de mensen, ook al doe je het nog zo goed, één mens in volmaakte liefde maakt nog geen aarde vol volmaakte liefde. Hoeveel gebrek aan liefde er ook op aarde is, bij Mij is geen gebrek aan liefde. Wie bij Mij komt, kan Mijn ware eeuwige volmaakte liefde voelen en ervaren. Ondanks alle gebrek aan liefde bij mensen is er toch altijd overal Mijn liefde. Altijd. Mijn ware liefde is er altijd. Met Mijn liefde wordt alle gebrek aan liefde gedragen. Er is nergens gebrek aan liefde zonder dat Mijn liefde het gebrek aan liefde goed maakt. Voor iedereen goed maakt.

Mijn liefde maakt alle gebrek goed, maar neemt het gebrek niet weg. Zo blijft dus iedereen te maken hebben met gebrek aan liefde op aarde, maar daartegenover staat Mijn eeuwig ware liefde voor iedereen, zodat het gebrek aan liefde van mensen goed gemaakt wordt door Mijn hemelse liefde. Ben je gekwetst door de afdwalingen van ware liefde op aarde, laat je door Mijn liefde troosten en verwarmen, zodat je het gebrek aan liefde aan kunt, zodat je door de warmte van Mijn liefde de kou niet meer voelt van de menselijke afwezigheid van liefde.

Ontsteekt het vuur van je eigen vermogen tot het geven van liefde en wordt zo van binnenuit vurig warm in liefde voor waar leven, voor de mensen om je heen, ook al is bij hen nog gebrek aan liefde. Geef juist hen van Mijn liefde uit je hart, de Bron van alle ware liefde. Laat die warmte uit jou anderen verwarmen en hun kou verdrijven. Ik heb je lief, voel het in je hart, laat de warmte van Mijn liefde toe en straal het uit!

Hemels Brood 2477

Geef elkaar de hand, wees goedmoedig naar elkaar toe. Geef onvrede onder elkaar geen kans. Vertrouw er steeds op dat alles door Mij ten goede gekeerd wordt, hoe anders het er ook uitziet. Al datgene dat uit balans is, is tijdelijk uit balans en zal door Mij hersteld worden. Alleen de ware onbaatzuchtige liefde is blijvend en werkt het goede blijvend uit. Als je zelf niet genoeg liefde hebt, vertrouw dan op Mijn liefde, want Ik heb altijd meer dan genoeg liefde voor jullie allemaal, niemand uitgezonderd. Zo kan altijd alles in goede orde in liefde hersteld worden, wat door afdwaling van liefde uit balans gebracht is. Soms duurt dat wat langer, blijf dan toch vol vertrouwen en je zult zien, alles is een moment vergeleken bij Mijn eeuwige ware belangeloze liefde. En al die momenten gaan voorbij, maar Mijn liefde gaat nooit voorbij en blijft eeuwig haar werk doen voor jullie allemaal.

Geef elkaar de hand en vergeef elkaar elke afdwaling van liefde. Want dan eens hier, dan eens daar, dan eens bij deze, dan eens bij gene komt afdwaling van liefde voor. Hoe je ook je best doet, soms gaat het niet goed. Er is in de wereld zoveel verleiding, zoveel afdwaling aanwezig, dat het heel moeilijk is om helemaal in die ware belangeloze liefde te blijven in alles. Blijf evengoed je best doen, want eens zul je toch heus die eeuwig ware liefde in alles bereiken. Geef het niet op, blijf vasthoudend streven naar Mijn alles overwinnende ware liefde. Maar vergeef daarbij ook jezelf en je naaste als het niet altijd goed lukt. En weet dan, dat Ik jullie altijd nog draag in Mijn oneindige overgrote belangeloze ware gelukzaligmakende liefde!

Hemels Brood 2478

Wanneer Mijn stem je roept, kom dan. Laat alles achter en kom. Wanneer Mijn stem je roept, open je oren en hoor, open je ogen en zie, open je geest en besef dat Ik, je Schepper, je roep, dat Mijn ware liefde je roept. Niets op aarde is belangrijk als Mijn stem, Mijn liefde, je roept naar het hemelse paradijs, waar alles in liefde bereid is om jou op te nemen, om jou te dragen. Kom, als Mijn stem je roept en laat achter wat daar is. Want Mijn roep is voor jou en voor jou alleen, op dit moment.

Laat gaan wie geroepen is in liefde en weet dat alles goed is. Ik roep de Mijnen op ieders tijd. Laat gaan wie door Mij geroepen is en blijf in vertrouwen op Mij, blijf in vertrouwen op Mijn liefde. Want Ik heb jullie allen innig lief, niet deze meer dan de ander. Het is niet dat Ik de één roep in liefde en de ander achter laat zonder liefde. Allen hebben Mijn liefde altijd. Alles heeft zijn tijd en zijn plaats, iedereen hoort op zijn tijd Mijn roep en iedereen luistert op zijn tijd naar Mijn roep en komt. Want Mijn ware liefde is onweerstaanbaar, zuiver en puur, warm en vol van genade.

Gelukzalig degenen die Mijn roep horen en gelukzalig degenen die in ware liefde kunnen loslaten wat gebonden was. Mijn liefde is nooit weg, niet van de aarde, niet van de hel. Want aarde noch hel is bestand tegen Mijn liefde. Alles lost op in Mijn ware liefde. Daarom kom als je Mijn roep hoort, wees gezegend die achterblijft in Mijn liefde en laat je door Mijn ware liefde troosten. Want leven is eeuwig en Mijn liefde is eeuwig, eeuwig voor jou en allen die jou lief zijn, allen die je kent en allen die je niet kent. Weet dit voor altijd, Ik heb jou innig lief, wat er ook gebeurt, niets verandert dat, Ik heb jou innig lief.

Hemels Brood 2479

De mens wandelt op aarde in de genade van Mijn liefde. Zonder deze genade zou op aarde een ware hel de overhand nemen. In de genade van Mijn liefde blijft een zekere goedheid onder de mensen aanwezig. Juist zo dat er steeds een uitweg is uit de nare situaties die door gebrek aan liefde dan eens hier, dan eens daar ontstaan.

Steeds blijft de vrije wil van de mens en daarmee de gelegenheid tot afdwaling van al wat goed is, van al wat ware liefde is. Toch, in de goedheid van Mijn genade kan de mens steeds opnieuw tot de juiste inzichten komen en zijn afdwaling inzien en terugkomen van het pad dat nergens toe leidt, op het pad naar waar leven, dat tot de enige ware gelukzaligheid leidt. Jouw leven en ieders leven is gevat in Mijn liefdevolle genade en brengt je zegen, ondanks alle afdwalingen die er zijn.

Want Ik ben de goede ware Herder, die al zijn schapen hoedt en geen verloren laat gaan. Al Mijn schapen houd Ik bijeen in Mijn enorme oneindige liefde en bescherm hen tegen verscheurende dieren, die op prooi uit zijn. Maar eens zullen ook die verscheurende dieren door Mijn liefde tot Mijn schapen komen en bij Mijn kudde gevoegd worden, zodat geen gevaar meer is, geen verdriet, geen pijn en geen zorgen meer zijn. Dan kunnen allen in vrijheid, zonder gevaar, rondom Mij zijn en tot de verste uitersten zonder gevaar in ware liefde met elkaar zijn, met Mij in hun midden en met Mij in ieders hart. Zichtbaar, voelbaar, tastbaar. Eeuwig en altijd in grote gelukzaligheid.

Die tijd komt voor jou en voor allen want alle niet-liefde gaat voorbij, alle dood, alle ziekte, alle afdwaling gaan voorbij, maar Mijn eeuwig ware liefde gaat niet voorbij, blijft eeuwig gelukzalig makend voor jou en alle mensen!

Hemels Brood 2480

Zachtmoedigheid is een goede leidraad voor het leven. Verwar het niet met weekheid. Zachtmoedigheid is juist voor al diegenen die hun best doen, maar waar het niet direct lukt, zoals zij bedoelen. Zachtmoedigheid is goed voor de zieken, de zwakken, de noodlijdende. Maar voor de sterke is vasthoudendheid nodig, voor de afdwalende mens is een grens nodig, duidelijkheid, consequent vasthouden aan de juiste weg van ware liefde. Wie week is, laat zich verleiden afdwaling te vergoelijken, zelfs afdwaling te steunen, alsof het er niet toe doet. Maar zo is het niet. Alle afdwaling doet er wel degelijk toe en daarom is het nodig dat daar zicht op gegeven wordt.

Soms kan dat pijnlijk voor iemand zijn, als hem voorgehouden wordt wat zijn afdwaling is en hoe zijn afdwaling hem en anderen om hem heen, tekort doet. Het is zachtmoedigheid en liefde om iemand dat voor te houden, het is week om het iemand niet voor te houden en hem te laten gaan in zijn afdwaling. Wie oprecht tot de ware liefde wil komen en al zijn handelen op ware liefde wil afstemmen, die zal dankbaar zijn in zijn hart als hem zicht gegeven wordt op de afdwalingen die hij nog maakt. Maar wie goed wil doen, zonder zichzelf naar waarheid te zien, zal elke opmerking die zicht geeft op zijn afdwalingen als pijnlijk en storend ervaren.

Het goede is belangrijker dan de afdwaling. De wil tot het goede is belangrijker dan de afdwaling. En zo wordt het dan ook door Mijn liefde gedragen. Maar wie die sterke wil tot het goede heeft, die kan zonder pijn zijn afdwalingen onder ogen zien en leren, zodat ook alle afdwaling tot liefde kan terugkomen.