Hemels Brood 2264 t/m 2294

Hemels Brood 2264

Iedereen weet in zijn hart wel wat werkelijk waar is. Ten diepste weet iedereen dat in zijn hart. Maar niet iedereen hecht dezelfde waarde aan die diep gevoelde waarheid. Voor niet iedereen is die waarheid helder, bij veel mensen is die waarheid als in een mist ver weg en niet zo belangrijk. Of die echte waarheid komt hem niet zo goed uit. Voor veel mensen is de diep in het hart te voelen waarheid in onbruik geraakt. Daarvoor in de plaats is een eigen invulling van waarheid gekomen, of er wordt gewoon gebruik gemaakt van leugen en bedrog, meestal verpakt als waarheid.

Dat heeft natuurlijk zijn effect op het leven van de mens. Net zoals het eten van goede en minder goede voeding een effect heeft op het lichaam van de mens, zo heeft waarheid of geen waarheid effect op het geestelijk leven van mensen. En net zoals het eten van minder goed voedsel effect op het lichaam heeft en  bij de een eerder te merken is dan bij de ander, al gelang het minder goede voedsel door iemand te verdragen is, zo heeft de mate van waarheid of onwaarheid ook niet altijd direct een merkbaar effect. Daardoor denken veel mensen dat het niet uitmaakt wat ze eten en belangrijker nog, dat het niet uitmaakt als zij wel of niet waarheid spreken en naar handelen.

Maar het maakt wel uit, want de effecten zijn er wel degelijk, soms wat eerder, soms wat later te bemerken. Alleen, vaak ziet de mens de verbanden niet meer. Toch, als hij eerlijk, diep in zijn hart kijkt, kan hij alle waarheid en onwaarheid zien. En op elk moment kan de mens uit vrije wil ervoor kiezen om terug te keren naar die innerlijk geweten waarheid, om terug te keren naar het geweten. Wie terugkeert naar die innerlijke waarheid, keert terug naar het licht, terug naar het ware zicht en verheldert daarmee zijn leven.

Hemels Brood 2265

Waar vind je de sleutel voor al je problemen? Die kun je vinden in waarheid, in eerlijkheid, , in oprechtheid, in geduld, in verdraagzaamheid, in begrip, in een luisterend oor, in betrokkenheid, in waardering. In rust en in vrede. Maar vaak raakt de mens in paniek en kan niet in de rust en de vrede naar een probleem kijken. Vaak voelt de mens zich bedreigd en onmiddellijk gaan dan de mechanismen van verdediging in werking. Dan komt er boosheid, verwijt en wrok boven en worden keuzen daaruit gemaakt. Jammer, want juist die boosheid, die wrok, dat ongenoegen vertroebelt het zicht op een juiste oplossing en weg zijn alle goede sleutels. Minder goede sleutels komen ervoor in de plaats, zoals ongeduld, verwijt, onwaarheid, bedrog, eigenzinnigheid, drammerigheid, en zo nog wat meer in die strekking. Het lijkt dan of dat oplossingen geeft, maar uiteindelijk wordt het meest optimale niet bereikt.

Soms is het nodig om af te zien van een goed resultaat. Maar iemand die boos is, zal alles op alles zetten om het door hem gewenste resultaat te behalen, koste wat kost. En dan gaat het ook wat kosten. Hoeveel dat gaat kosten, weet men vaak vooruit niet, kan men door de boosheid ook niet zien. Achteraf is te zien wat het gekost heeft. En vaak zijn mensen daarmee dan ook weer niet tevreden, het heeft teveel gekost. Dat is niet meer ongedaan temaken. En eens te meer voelt diegene zich tekortgedaan, waardoor een zekere verbittering kan ontstaan. Die verbittering maakt het leven er niet prettiger op.

Heb jij last van verbittering? Laat het los, kom terug in vrede met jezelf, in vrede met allen om je heen en neem Mijn liefde aan, die zuivert en verheldert je zicht en brengt je terug in waarheid, terug in balans.

Hemels Brood 2266

Wil je waardering voor wat je doet? Respect van mensen om je heen? Beloning krijgen? Ben je daarmee goed af dan? Als je waardering wilt van anderen, een bevestiging dat je het goed gedaan hebt, dan ben je afhankelijk van mensen om je heen, dan bepaal je dus niet zelf of je iets goed gedaan hebt, maar dan laat je anderen bepalen of je iets goed gedaan hebt. Als je dat doet, ga je er vanuit dat anderen beter kunnen zien of iets goed is dan jij. Je doet jezelf daarmee tekort, je beperkt jezelf in vrijheid, vrijheid die Ik je gegeven heb. En in jezelf heb Ik je ook het vermogen gegeven om te kunnen zien wat goed en wat niet goed is. In jezelf kun je ook Mij ontmoeten als je twijfelt en in jezelf kun je met Mij contact hebben en alles vragen.

Of is het alleen maar omdat je voor je moeite iets terug wilt hebben van mensen? Jij doet iets voor hen, dan moet daar iets voor terugkomen. Wil je liever iets van mensen krijgen of misschien liever van Mij? Van mensen weet je nooit of ze zuiver en oprecht zijn, of ze niet ook iets voor zichzelf willen, of ze wel eerlijk zijn. Van Mij kun je dat wel weten. Je geeft nogal wat uit handen, als je waardering zoekt bij andere mensen en niet bij jezelf blijft of bij Mij komt. En je laat nogal wat liggen, als je beloning wilt, als je iets terug wilt van mensen om je heen en niet bij Mij komt, of genoegen neemt met wat Ik je kan geven.

Denk je dat je aan waardering van mensen meer hebt, dan van Mij, denk je dat mensen je meer kunnen geven dan Ik? En wat het belangrijkste is, waarom vertrouw je niet op jezelf, Ik heb je immers alles al gegeven wat je nodig hebt! Je hebt de beste mogelijkheden in jezelf, het juiste zicht op goed of niet goed, in jezelf, de beste waardering in jezelf, het beste vermogen in jezelf, ook beloning heb je in jezelf en wat nog zo belangrijk is, je hebt vrijheid, in jezelf! Geef dat niet allemaal weg, maar gebruik het, wees jezelf!

Hemels Brood 2267

De mens is het verstand, de intelligentie, gegeven om te begrijpen hoe het ware leven in elkaar zit en hoe het leven bedoeld is. Met zijn intelligentie kan de mens uit de materiële levenscyclus, het natuurlijk materiële verloop van alles wat op aarde leeft, zoals planten, bloemen, bomen, dieren en de mens, begrijpen wat waar leven is. Nooit is het verstand, de intelligentie bedoeld om daarmee zichzelf van alles toe te eigenen, om dat te gebruiken voor het verkrijgen van macht en van geld en ander materieel bezit, om zijn medemens te slim af te zijn, om winst te behalen op anderen, etc.

Toch gebruikt de mens de van Mij gekregen intelligentie vooral voor zichzelf in het wereldse leven, om zich in materieel opzicht te verrijken, voor eigen genoegens. En waar het hem voor gegeven is, daar gebruikt hij het nauwelijks of niet voor. Zodat nog maar heel weinig mensen iets van de Schepping waarin zij leven, waarvan zij onderdeel zijn, begrijpen, kennis hebben. In de vrijheid die de mens ook gegeven is, gebruikt hij zijn verstand, zijn intelligentie naar eigen goeddunken. En zo groeit de industrie, zo groeit de ontwikkeling van techniek en alles wat daar aan verwant is. Daarmee boekt de mens vooruitgang, maar het besef van waar leven blijft ver achter. Daarmee vindt de mens zichzelf al heel ver in ontwikkeling, maar hij verbaast zich over alle ongeregeldheden, alle ongeïnteresseerdheid, alle misdaad. Mensen nemen geen verantwoordelijkheid meer voor elkaar, volgen regels als robotten op en kijken niet meer naar de nadelige effecten. Zodat er steeds meer regelgeving bij komt, zonder dat het de mens werkelijk helpt en er alleen een grotere wanorde door ontstaan is.

Pas als de mens zijn verstand, zijn intelligentie in dienst stelt van ware liefde, gaat hij de juiste levensinzichten krijgen, de juiste verhoudingen zien en de materiële levensinstelling loslaten voor het ware geestelijke leven. Voor veel mensen zal dat een grote ommekeer zijn. En dat moment is gelijk Mijn terugkeer op aarde. Wie oren heeft, die hore. Wie zijn intelligentie in dienst heeft gesteld van liefde, die begrijpt wel heel goed, wat Ik hier bedoel.

Hemels Brood 2268

Kijk eens door je boosheid heen, als je boos bent. Als je de boosheid even opzij zet, wat zie je dan? Want dan pas kun je zien wat er werkelijk aan de hand is, wat er werkelijk niet klopt en dan pas kun je dat zodanig onder woorden brengen, dat het de ander bereikt. Of hij er dan iets mee wil doen, is aan diegene, is zijn vrije keus. Soms zal iemand je juist tegemoet komen als je rustig zegt wat er volgens jou niet goed is. Maar vaker zal dat niet gebeuren. Omdat de meeste mensen vastzitten aan datgene waar ze voordeel aan denken te hebben en dat laten zij niet gemakkelijk los.

Tenminste heb je, door rustig de juiste woorden te spreken, zonder boosheid, mensen toch iets voorgehouden wat hen ten goede kan komen. En nemen zij die woorden op dat moment niet aan, dan blijven zij toch altijd hun waarde houden en ooit zullen zij hun werk nog doen. Want waarheid in liefde naar voren gebracht, blijft zijn waarde houden en eens zal diegene die ware woorden nodig hebben. Hij zal ze dan herinneren en in gedachten koesteren als een lang verloren schat, die hij teruggevonden heeft.

Want de mens is vrij en die vrijheid laat Ik hem. Hij hoeft dus niet vandaag al alles van Mij te begrijpen en aan te nemen. Het mag ook morgen of overmorgen of volgend jaar. Natuurlijk blijft Mijn orde bestaan en zijn werking hebben, want ook daarin ligt Mijn liefde voor jullie allemaal en daarmee wordt ook steeds alle afdwaling van liefde opgevangen. Met Mijn liefde omarm Ik jullie elke dag, elk uur, elk moment. In jullie vrijheid, in Mijn ordening. Tot eeuwige liefde jullie deel is.

Hemels Brood 2269

Ieder mens heeft licht nodig om te kunnen zien. Niet alleen ogen, ook licht. Zien is mogelijk door de terugkaatsing van licht. Dus een voorwerp moet wel zodanig zijn, dat het licht weerkaatst. Licht is dus heel belangrijk. Licht is nodig om jezelf innerlijk te kunnen begrijpen. Je leeft. Maar zonder het ware licht in jezelf is je leven niet te begrijpen. Zonder dat je je daden onder ogen ziet, is je leven niet te begrijpen. Zonder dat je daden belicht worden, kun je niet zien of je daden juist zijn, hoe ze zijn en wat ze uitrichten. Vooral wat ze uitrichten.

Licht reikt oneindig ver. Maar doet er ook lang over om van ergens in het heelal naar een heel ver gelegen ander punt in het heelal te komen. Zo kan het ook lang duren, voordat er genoeg licht in jezelf aanwezig is, genoeg licht om terug gekaatst te worden door je opvattingen, je gedachten, je besef van leven. En juist dat is nodig, om waar leven in jezelf te kunnen gaan zien en begrijpen. Zoals dat bij jou is en tijd kost, zo is dat bij andere mensen ook. Er is licht nodig om tot inzicht te komen en vaak moet dat licht van heel ver komen, dus duurt het ook lang, voordat het het innerlijk van de mens bereikt.

Van hoever moet dat licht dan komen? Dat ligt er aan, hoever de mens van zijn oorspronkelijke wezenlijkheid,  van ware onbaatzuchtige liefde is afgedwaald, collectief is afgedwaald en individueel daaraan gehoor geeft. Ik ben het licht, het ware licht en voor sommigen kom Ik van ver, voor anderen ben Ik dichtbij, en bij sommigen verlicht Ik al veel in hun hart.

Hemels Brood 2270

Volle zalen, entertainment trekt volle zalen. Alles wat ter genoegen van de mens is, trekt volle zalen, trekt overdadige belangstelling. De mens is vooral gericht op genoegens en daarom is alles gericht op genoegens. Alles moet de mens tot genoegen dienen. Nergens hoeft de mens te dienen. Alles moet zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden. Voor elkaar iets over hebben, zonder geld, of zonder dat het als concurrentie gezien wordt, is haast niet mogelijk. Het meest komt dit voor genoegens voordeel zoekende tot uiting in de vele reclames. Overal is de boodschap: dit is het beste, het geeft het meeste plezier, genoegen, dit is goed voor jou! Beter dan al het andere.

En zo kiest de mens wat voor hem het beste lijkt te zijn. Maar hij kan al lang niet meer voor zichzelf naar waarheid toetsen of datgene werkelijk het beste voor hem is. Hij kan zelfs niet meer toetsen of hetgeen aangeboden wordt wel datgene is of doet, wat ervan gezegd wordt, dat het is of doet. En als hij er achter komt dat het helemaal niet voldoet, dat een beeld gegeven is dat niet klopt met de werkelijkheid, dan is het meestal gemakkelijker om dat te accepteren, dan er iets van te zeggen, want het kost veel moeite en tijd en veel geld, om degene die oneerlijk was over het gekochte product, ter  verantwoording te roepen. Dus laten de meeste mensen het erbij zitten en richten zich tot opnieuw datgene wat hen tot genoegen is. Zo leeg is het leven op aarde geworden. Ook voor jou?

Hemels Brood 2271

Grote stappen, snel thuis. Maar hoe groot kunnen jouw stappen zijn? Wie te snel wil, struikelt over zijn eigen benen. Soms kun je beter wat minder snel willen, wat minder snel gaan. Want onderweg doet zich van alles voor en daar is veel bij, waar je van kunt leren, waar je inzichten door kunt krijgen. Je bent onderweg, onderweg naar volmaaktheid in ware liefde, in waarheid van leven. En het liefst maakte je vandaag al helemaal geen fouten meer, het liefst was je vandaag al helemaal volmaakt. Ja, vandaag en gisteren en lang daarvoor, was je al volmaakt, ben je al volmaakt. Alleen, nu mag je het ook zelf worden. Uit je zelf, uit eigen vrije keus, als een zelfstandig zijn, wat je in wezen al bent.

Je bent op weg dat volmaakt te wezen zelf te leren zijn. Dat kun je niet met grote stappen eerder voor elkaar brengen. Alle stappen moeten gemaakt worden om onderweg niets te missen van wat nodig is, om je tot die ware volmaakte liefde te brengen, die je bent. En wel zodanig, dat ook alle mensen om je heen geholpen worden tot ware volmaakte liefde te komen. Want alle leven tezamen is Eén leven, Mijn leven. En alle liefde tezamen is Eén liefde, Mijn liefde. Jullie allemaal tezamen zijn Mij, Mijn leven, Mijn liefde. En jij zelf, jij bent ook Mij, Mijn leven, Mijn liefde. Grote stappen zijn niet nodig, alle stappen zijn nodig, jouw stappen, jou keuzen.

Hemels Brood 2272

Blijf alleen trouw aan het goede. Als je merkt dat je ergens trouw aan bent wat eigenlijk niet het goede blijkt te zijn, laat het los, je hoeft daar niet trouw aan te blijven. Als je bijvoorbeeld trouw bent aan iemand en je merkt dat diegene een fiets heeft gestolen. Blijf diegene dan niet zodanig trouw, dat hij die fiets kan behouden en niet bestraft wordt. Maar blijf trouw aan Mij en zie er op toe, dat diegene gaat inzien dat hij die fiets niet had mogen stelen, richt je er op hem tot het teruggeven van de fiets te brengen, of laat het aan de gevestigde orde over, als diegene blijft stelen.

Trouw is niet alles tolereren wat er gebeurt. Trouw is te vertrouwen zijn, eerlijk en oprecht het goede blijven nastreven. Trouw houdt op als iemand die je bedriegt, trouw houdt nooit op aan het goede liefdevolle, trouw houdt nooit op aan Mij en van Mij. In Mijn Wezen van volkomen onbaatzuchtige liefde ben Ik trouw aan jullie allemaal. Maar het is niet zo, dat Ik in Mijn trouw aan jullie alles wat er gebeurt maar goedkeur, goed kan keuren. Juist in Mijn trouw aan jullie, uit grote liefde voor jullie, zal het Mijn zorg zijn om jullie tot diezelfde grote onbaatzuchtige liefde te brengen, jullie wel steeds in vrijheid van wil, vrijheid van eigen keus latend. Daarmee ben Ik altijd trouw aan ware liefde. Wees jij ook altijd trouw aan ware liefde voor alle mensen, maar laat los wat geen ware liefde is. Wees trouw aan Mij, zoals Ik trouw ben aan jullie allemaal.

Hemels Brood 2273

Het is niet gemakkelijk naar jezelf te kijken en jezelf precies te zien. Als je met je natuurlijke ogen kijkt, kun je jezelf maar gedeeltelijk zien, in een spiegel kun je wat meer van jezelf zien, maar dat is dan altijd je spiegelbeeld. Ook met het geestelijk oog kun je jezelf niet helemaal zien, zoals je precies bent. Je zult ook dan via spiegels moeten kijken. Die spiegels zijn vaak de mensen om je heen. Maar ook zij kunnen jou nooit precies weergeven, omdat hun zicht verbonden is met het zicht op zichzelf, wat ook weer deels afhankelijk is van mensen om hen heen, want ook zij zien zichzelf niet helemaal precies.

Wil je toch zicht hebben, helemaal precies op jezelf, dan is er maar één manier, kom daarvoor bij Mij. Ik heb het totale zicht op alles en iedereen, op de hele Schepping, op alle leven en niet leven. Wie tot dat totale zicht wil komen, die kan daarvoor het beste bij Mij komen en Mij oprecht in zichzelf vragen hem het juiste zicht te geven. Wie dat werkelijk oprecht wil en van wie zijn ziel dat ook aankan, kan verstaan, diens zicht zal Ik zicht verruimen. Maar nooit verder dan voor zijn ziel goed is en voor zijn groei en vrije wil kan. Het ware zicht groeit met de groei in liefde, tot de totale liefde het totale zicht geeft.

Hemels Brood 2274

In het wereldse begrip liefde worden nog veel voorwaarden gesteld. Vaak zonder dat mensen dat doorhebben. De liefde tussen man en vrouw is vaak niet zonder wederzijdse verwachtingen en de liefde tussen mensen onderling houdt ook vaak op zodra er iets onaangenaams gebeurt. Dan ontstaat er  boosheid en vervalt even de liefde. Eigenlijk gaat het eerder om een zekere genegenheid voor elkaar, een zekere betrokkenheid, dan dat het in de buurt komt van ware onbaatzuchtige liefde. Iedereen heeft wel iets op zijn medemens aan te merken en datgene wat opgemerkt wordt, is vaak waar. Want er is nog niemand helemaal volmaakt in zijn leven, zodat hij al volkomen naar totale onbaatzuchtige liefde leeft.

Daardoor zullen mensen altijd wel iets van elkaar ervaren dat afwijkt van ware liefde en omgedraaid. Als beiden dat aanvaarden, accepteren van elkaar, ook al geeft het soms onprettige situaties, dan is er niets aan de hand. Maar als mensen elkaar verwijten gaan maken en elkaar op een autoritaire manier gaan corrigeren, dan ontstaat er weerstand, wrijving, waarbij mensen zelfs tot ernstige ruzies en gevechten kunnen komen. Wie is dan zo wijs en liefdevol om zich terug te trekken, te aanvaarden, te accepteren en geen verwijten meer te maken? Kom, wees elkaars broeder en zuster, begrijp dat nog niemand volmaakt is. Leer van elkaar en help elkaar. Blijft iemand hardnekkig, laat het dan los, totdat de tijd ook voor diegene rijp is, om meer van zichzelf te kunnen zien. Mijn liefde draagt in volmaaktheid alles.

Hemels Brood 2275

Of je midden in een situatie bent en er direct bij betrokken bent, of er niet midden in staat en je er niet bij betrokkenheid bent maakte een wezenlijk verschil. Ben je er midden in, dan overzie je vaak niet het geheel, sta je erbuiten, dan kun je vaak meer van het totaal zien. Als je er midden in bent, is het veel moeilijker om juiste inschattingen te maken en juiste beslissingen te nemen. Als je daarbij ook nog ergernis, boosheid of ongeduldig bent, dan wordt het nog moeilijker, omdat ergernis, boosheid, ongeduld en dergelijke altijd je zicht vertroebelen.

Daarom is het belangrijk om je evenwicht in rust te bewaren en de situatie los te laten, alsof het je niet aangaat. Dat geeft je de mogelijkheid om er als buitenstaander naar te kijken en maakt het eenvoudiger om het totaal te overzien en tot een oplossing te komen, rekening houdend met zoveel mogelijk aspecten, die je het best ziet, als je jezelf buiten de situatie weet te plaatsen, los weet te houden van ergernis, boosheid, ongeduld. Let er daarbij op, dat je niet vastloopt in vooroordelen. Bekijk elke situatie als een nieuwe situatie en als een kans om te leren of om te helpen.

Hemels Brood 2276

Het leven is geen moeten, maar willen. Overal waar je het gevoel hebt te moeten, heb je je vrije wil losgelaten. Bij Mij is geen moeten, bij Mij is geen dwang. En jouw willen is een vrij willen, vrij van dwang. Dwing jezelf niet tot van alles wat je denkt te moeten. Wil je het goed doen, dwing jezelf niet om het goed te doen, maar breng je wil in overeenstemming met Mijn wil van ware liefde. Ware liefde dwingt niet, eist niet, maar laat elke dwang los.

Er zijn mensen die jou misschien dwingen, die eisen stellen. Er zijn zelfs veel mensen die anderen dwingen en eisen stellen. Zij kennen de ware liefde niet. Het beste is het, om liefdevol met hen om te gaan. Maar alleen als je dat wilt, niet omdat je vindt dat dat moet, dwing jezelf niet tot liefde. Laat eerst alles wat je voor jezelf wilt los, als je je wil met Mijn wil in overeenstemming met Mijn wil wilt brengen. Mijn wil is nooit voor Mijzelf. Maar alweer, dwing jezelf niet los te laten, laat het eenvoudig los, omdat je het wilt loslaten, omdat je het kunt loslaten, omdat je weet, voelt, dat je het kunt loslaten.

Laat los uit vrije wil, doe alles zonder dwang, zonder eisen aan jezelf of aan anderen te stellen, doe wat je voelt dat je kunt, wat je voelt dat je wilt, wanneer je waarachtig Mijn liefde voelt in jezelf, wanneer je voelt dat jouw wil Mijn wil is. Dan is het geen dwang, niet eisend, dan is het willen, Mijn en jou willen, samengekomen in ware liefde, uit eigen vrije wil.

Hemels Brood 2277

Steeds opnieuw geef Ik aan mensen tekenen, signalen, op momenten dat ze twijfelen over de weg die zij kunnen gaan. Twijfelen, omdat er zoveel ruis is, waardoor zij niet meer durven te gaan, waar Ik hen, al van de jongs af aan, heen leid om te gaan. Op die momenten zal Ik Mijn engelen ter bemoediging sturen en om die mens te ondersteunen om zijn ware weg te kunnen gaan. Want de verleiding slaapt nooit en zal altijd proberen de mens van de ware weg af te leiden en hij zal niet schromen misbruik te maken van de goedheid van goede mensen. Juist  kan hij mensen in twijfel brengen, als zij angst hebben, die angst kan door hem benut worden.

Want juist dan kan hij ingrijpen, wanneer hij ziet dat mensen angst hebben. En hij ziet dat. Want het is hem voor een bepaalde tijd gegeven juist daar in te grijpen, wanneer de mens niet in ware wijze liefde blijft en wanneer de mens niet in ware liefde op Mij blijft vertrouwen. Maar Ik ben er altijd ook nog, en Ik heb het roer van alles altijd in handen, ondanks de mogelijkheden die de verleiding heeft. Want in liefde en de vrije wil heeft hij geen enkele macht en in liefde en vrijheid bemoedig Ik de mens die Mijn weg wil gaan en zoveel mogelijk wil doen, om Mijn liefde ook aan de naasten te tonen. Op elke weg die een mens kiest om in liefde te gaan, zegen en steun Ik hem, die stuur Ik Mijn engelen ter bemoediging!

Hemels Brood 2278

Ik laat jullie niet zomaar je fouten maken, je afdwalingen van liefde maken. Het is Mijn liefde die jullie toestaat in vrijheid af te dwalen van Mij en Mijn liefde. Want eigenlijk is elke afdwaling van liefde gericht tegen Mij, een afwijzing van Mij.

Als jij in je mens zijn wordt afgewezen, kwetst het je, doet het je innerlijk pijn, verdriet. Als iemand je bedriegt, je tekort doet, van je steelt, e.d. dan wordt je boos of verdrietig, het raakt je. Alles wat mensen op die manier elkaar aandoen, het bedriegen, het tekort doen, het stelen, etc., doen zij Mij aan. Mensen  doen Mij tekort, bedriegen Mij, stelen van Mij. Maar Ik laat Mij niet zomaar tekort doen, bedriegen, van Mij stelen. Ik laat dat in liefde toe, ook al raakt het Mij ook in Mijn hart.

Want jullie zijn Mijn hart. Maar Mijn hart kan alleen totaal jullie hart zijn, als jullie allemaal vrijwillig ware liefde aannemen en naar leven. Wat jou wordt aangedaan, wordt Mij aangedaan. Wat jij anderen aandoet, doe je Mij aan. Wat ieder elkaar aandoet en daarmee ook Mij aandoet, Mijn oneindige liefde draagt het. Als je wilt, dan laat Mijn oneindige liefde jou zien, hoe jij dat ook kunt dragen.

Hemels Brood 2279

Geen weg zonder hindernissen op deze aarde. Maar alle hindernissen zijn op te ruimen, te overkomen. Niet allemaal zo gemakkelijk. Maar wel mogelijk. Het is wel nodig te weten hoe, en vervolgens is de nodige inzet en doorzettingsvermogen van belang. Wie houdt dat vol? Wie het op zichzelf wil doen, moet ook zelf de kracht verzamelen. Maar wie het met Mij wil doen, die krijgt van Mij de nodige kracht en het nodige inzicht.

Toch laat Ik degene die het alleen denkt te moeten doen, omdat hij Mij niet kent, niet in Mij gelooft, niet alleen. Ook diegene help Ik. Zonder dat hij het beseft, ben Ik naast hem, bij hem, en wijs hem in hemzelf de weg. Op dat moment weet hij dat niet, maar eens komt het moment waarop hij beseft, dat hij steeds door Mij geholpen is, van Mij kracht en inzicht gekregen heeft op alle moeilijke momenten in zijn leven. Wat voor een Vader zou Ik zijn voor Mijn kinderen, als Ik ze niet zou helpen, alleen omdat ze het zelf willen doen, Mij niet kennen en Mijn aanwezigheid nog niet beseffen?

Wanneer Ik zie dat ergens hulp bij nodig is, dan help Ik, hoe dan ook. Niet steeds op de manier zoals de mens denkt en invult, en niet altijd zichtbaar voor die mens, op dat moment. Want niemand kan uit zichzelf kracht putten en inzicht verkrijgen. Alle kracht, alle inzicht, alles wat de mens nodig heeft, komt altijd van Mij, of hij dat beseft of niet. Ik geef Mijn liefde altijd aan jullie allemaal!

Hemels Brood 2280

Gedreven. De mens is gedreven tot daden. En zijn vrije keus geeft de richting aan. Die richting kan waar en goed zijn, of niet waar en niet goed. Dat is steeds de keus, waar en goed of niet waar en niet goed.

Gaat de gedrevenheid de ene of de andere kant uit, het ligt aan de keus van de mens. Zowel voor zijn persoonlijk individuele leven, als voor het gezamenlijke leven, in het klein en in het groot. En dan is er zoveel wat door elkaar beweegt, snel en gedreven of traag en  niet gedreven. Alles door elkaar, goed en waar, niet goed en niet waar.

Want van alles wat er te kiezen is, kiest de mens, dan eens dit en dan eens dat, en steeds kiest hij meer voor zichzelf, dan voor de ander. Er gebeurt zoveel, er is zoveel in het totale gebeuren te zien door de mens en nog leert hij traag, nog komt hij traag tot besef. En als hij al tot een zeker besef komt, dan nog laat hij niet los wat eigenlijk niet goed en niet waar is. Dan blijft zijn keus nog waar hij aan gewend is, waar hij mee vertrouwd is. Voor veel mensen is dat niet het ware leven, niet de onbaatzuchtige liefde, maar eigen gewin en zoeken naar genoegens. Zo moeilijk is het om wat niet goed is, niet eerlijk is, los te laten en van koers te veranderen, naar geluk,omdat het nog onbekend geluk is. En toch is dat het beste, het waren leven, dat is altijd goed en waar.

Hemels Brood 2281

Hoe ga je om met situaties waarbij je met iemand in conflict gekomen bent en die niet in zichzelf bij Mij komt voor een oplossing, maar eigen oplossingen bedenkt, die niet overeenkomen met datgene wat jij in je hart voelt als de beste oplossing, als advies van Mij? Het enige wat je kunt doen, is rustig en vriendelijk te zeggen wat jij in je voelt, dat het beste gedaan kan worden. Laat het vervolgens los.

Want ieder mens heeft de vrije keus en die keus kan het eigen idee zijn, of Mijn advies. Als Mijn advies niet tot de mens doordringt als het beste om te doen, om aan te nemen, dan is het niet goed om die mens te dwingen en de situatie te forceren. Met forceren beschadig je zeker de situatie. En een beschadiging vermeerdert eerder het probleem, dan dat het zich oplost, ook al dwing je met de beste oplossing, want onder dwang is het de beste oplossing niet meer.

Eigen inzicht is de enige weg. Dus het enige wat gedaan kan worden, is rustig en vriendelijk te proberen diegene tot inzicht te brengen. Daarbij zeg Ik je, houd er rekening mee, dat inzicht niet steeds direct verkregen wordt, ook al is het voor jou nog zo duidelijk en heb je nog zo’n duidelijke uitleg gegeven. Want de uitleg kan vaak door de blindheid van het eigen willen niet gezien en begrepen worden, zoals ze bedoeld is. Daarom kun je bij een conflict wat met een rustige en vriendelijke uitleg nog niet oplost, het beter tijd geven en in Mijn Handen leggen en Mij om liefde vragen, om het te verdragen.

Hemels Brood 2282

De mens is niet meer eenvoudig. Alles is complex geworden, ondoorzichtig. Mensen willen heel veel, steeds meer en steeds groter. Ieder mens heeft een eigen mening en wanneer een grote groep mensen het met elkaar eens moet worden op basis van eigen mening, is het dan ook heel moeilijk om al die verschillende meningen op eenzelfde lijn te krijgen. Met een kleinere groep mensen gaat dat al veel gemakkelijker.

Toch worden organisaties samengevoegd en daardoor worden zij groter en groter. Het besturen, het leiden van zo’n grote samengevoegde organisatie wordt daarmee steeds moeilijker en veel logger. Iedereen zoekt naar eenheid, maar kan dat in zichzelf niet vinden, want zijn streven is voor zichzelf en niet voor de ander. Ieders streven is voor zichzelf en niet voor de ander, niet voor elkaar. Daardoor wordt het duwen en trekken aan elkaar, om de ander tot andere inzichten te brengen, namelijk de eigen inzichten. Waar blijft de onderlinge verbinding dan nog, wat is de onderlinge verbinding nog?

Wanneer niet met het kleinste, het eenvoudigste, begonnen wordt, om dat goed te verzorgen en in harmonie in orde te brengen, hoe kan dan iets  groters tot stand komen? Altijd zal er gekrakeel zijn en weinig zinvol resultaat, wanneer het om het eigen ego gaat, wanneer het gezamenlijk belang niet is, eenvoudig liefde te zijn voor elkaar. Wanneer groot en meer zich verheft boven klein en eenvoudig. Blijf dan liever eenvoudig, groot in het klein zijn .

Hemels Brood 2283

Alle levens grijpen in elkaar en toch zijn ook alle levens eigen individuele levens. Een groot geheel en alles op zichzelf, ieder zelf. Voor de mens niet te overzien, voor Mij tot in het kleinste detail te overzien. Het zou, hoe complex en in elkaar grijpend, ook door de mens te overzien zijn, als hij zich tot ware belangeloze liefde  als keus van zijn leven zou keren en al het andere zou loslaten.

Want ware liefde opent het zicht tot in de oneindigheid. De hebberigheid van mensen blokkeert hun keuzen voor liefde en daarmee ook hun zicht op waar leven tot in de oneindigheid. Daardoor leven mensen in een beperkte wereld, vol verlangens en wensen, in kringetjes van streven naar van alles wat zij voor zichzelf willen bereiken en toch nooit helemaal naar tevredenheid bereiken. Want in het hebben van geld, roem, macht, gemak, genoegen, bevrediging, zit nooit het ware bezit van gelukzaligheid tot volle tevredenheid. Het is altijd een surrogaat en er blijft altijd een streven naar meer of er is altijd een streven om te behouden wat men heeft, want niemand wil dat hem iets afgenomen wordt of dat hij verliest wat hij heeft. Ware blijvende gelukzaligheid kan alleen standvastig, blijvend zijn, als helemaal niets meer voor zichzelf gewenst en nagestreefd wordt, als geleefd wordt naar ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 2284

Laat ergernis je zicht niet belemmeren en je liefde vertroebelen, want dat gebeurt, als je ergens ergernis over hebt. Het klare water wordt troebel en ondoorzichtig en het wordt heel moeilijk om aan het zuivere ware woord vast te houden. Wat er ook gebeurt, probeer niet in ergernis te vervallen, want het is als een gif dat snel werk doet en de onderlinge verhoudingen in disbalans brengt, met alle nadelige gevolgen van dien.

Er is veel waarover je je kunt ergeren, veel onwaarheid en verdraaiing. Het is allemaal een onderdeel van het aardse verblijf. Met ergernis verdwijnt dat niet. Het is er eenvoudig, het heeft een tijd gekregen en dat verander je niet met ergernis. Je kunt het wel veranderen met liefde, begrip, geduld. Zo heb Ik Mijn ordening ingesteld en ergernis brengt daar geen verandering in. Wil je op aarde meehelpen aan meer waarheid, meer harmonie, meer onderlinge betrokkenheid, zorg er dan eerst zoveel mogelijk voor om zelf in waarheid te blijven, zelf in ware liefde te blijven en laat ergernis ver van je.

Op deze aarde is daarvoor moed nodig, om in de juiste liefdevolle houding te blijven, wat er ook gebeurt. Om op Mij te blijven vertrouwen, wat er ook gebeurt. Ik weet dat en Ik ondersteun alle mensen die in zich de waarheid van Mijn Woord voelen, de waarheid van Mijn liefde voelen, en toch nog niet los kunnen komen van afdwaling van liefde en van tijd tot tijd nog ergernis en boosheid voelen, en het moeilijk vinden om dat los te laten, en alleen naar Mij te kijken, Mij te zien.

Hemels Brood 2285

Voor alles is een tijd en een plaats in Mijn ordening. Niet dat voor alles een specifiek tijd is vastgesteld in de vorm van dwang: dan moet dit of dat zo zijn. Vastgesteld is, dat er een moment is voor alles waarop het kan plaatsvinden. Er is voor alles ruimte en tijd opgenomen in het grote plan. En zo is ook de vrije keus van de mens opgenomen in het totale plan. Zie het zo: er is een tijd waarop een vrucht aan de boom rijp is, er is gelegenheid aan de vrucht gegeven rijp te worden. Maar er is geen dwang aan de vrucht gegeven precies dan rijp te zijn.

De verschillende aspecten die nodig zijn om de vrucht tot rijping te brengen, hebben ook hun tijd en plaats gekregen. Dat is de toevoer van voedingsstoffen, water, het licht, de temperatuur en dergelijke en elk van die factoren zullen de gelegenheid krijgen daar te zijn, waar ze nodig zijn. Alweer zonder dwang. Het water afhankelijk van de doorstroming door de boom, maar ook van de hoeveelheid die voorradig is en door de wortels van de boom bereikbaar is. De groei van de wortels heeft in vrijheid tijd en plaats gekregen en ook zonder dwang en zo gaat het door in de keten van leven die gezet is in Mijn plan, Mijn ordening.

Elk stukje, elk onderdeel van de Schepping heeft tijd en plaats gekregen in een ongedwongen samenhang die zijn oorsprong in vrijheid in Mij vindt. Daarom weet Ik van alles tijd en plaats en daarom weet Ik dat alles goed is. Ik ben volkomen liefde en wijsheid, waar Leven, goed en waar en zo is alles, alle leven goed en waar.

Hemels Brood 2286

De mens heeft het in zich om voor alles een verklaring te willen. Alles moet verklaard worden. Maar niet alle gegevens zijn daarvoor altijd aanwezig. Dat brengt mensen er toe te gaan zoeken en vaak vult hij daarbij zelf de ontbrekende gegevens in. Op die manier geeft hij ergens een verklaring aan, die helemaal lijkt te kloppen. En veel mensen nemen zo’n verklaring aan, die niet juist is. Na verloop van tijd wordt zichtbaar dat de eerder gestelde verklaring niet kan klopt en direct wordt er gezocht naar de juiste verklaring. Maar ook gebeurt het dat de nieuwe gegevens die bekend zijn geworden en aantonen dat een eerdere verklaring niet klopt, wordt genegeerd, verstopt, weggelaten voor de menigte.

Vooral dit laatste komt veel voor. Niemand wil gezichtsverlies lijden. En vaak voelt diegene wel, dat de verklaring die hij gegeven heeft, deels door de eigen ideeën sluitend gemaakt is. Dan moet hij dat toegeven en dat is nou net iets wat die mens, die aanzien heeft, heel moeilijk kan en meestal pas doet, als het echt niet meer anders kan. Op die manier zijn er zoveel verklaringen die niet juist zijn en in de samenleving toch aangenomen zijn als juist, omdat het merendeel van de mensen zelf geen wetenschappelijk onderzoek kunnen doen.

En toch, ieder mens kan in zichzelf nog steeds heel veel vinden wat goed en waar is. En iemand die Mij kent en naar Mijn liefde leeft, hoeft niet direct voor alles een verklaring. Die weet dat Ik over alles en iedereen waak en zorg dat alles goed gaat, of je nu wel of geen verklaring voor alles hebt. Die mens vertrouwt er op dat Ik op z’n tijd laat zien hoe het is en hij wacht tot hij van Mij de juiste verklaringen krijgt. Hij neemt Mijn liefde en wijsheid aan, zonder directe verklaring.

Hemels Brood 2287

De tegenkant van liefde zal altijd proberen je uit je evenwicht te brengen, je tot twijfel te brengen, tot opgeven te brengen, zodat hijzelf vrij spel krijgt en kan nemen wat hij wil, maar niet van hem is en hem dan ook in werkelijkheid niets brengt. Maar jij, wat doe jij, geef je op, laat je los of buig je voor de druk? Of zoek je andere mogelijkheden om door te gaan met het werk dat je uit liefde voelt te willen doen?

Wat als Ik zou opgeven, niet bij liefde zou blijven, geen standvastigheid had? Er zou geen waarlijk werkelijk leven zijn. Ik Ben waar werkelijk leven en jullie, jou heb Ik waar werkelijk leven gegeven. Leef het, neem het aan, het is Mijn liefde, alle leven is Mijn liefde, die in zich de ware wijsheid draagt. Wie dus Mijn liefde draagt, die draagt ook de ware wijsheid. Wees in liefde jezelf en laat iedereen daarvan zeggen wat hij wil, dat is zijn vrijheid. Begraaf jezelf niet, laat je zien zoals je bent, want je mag er zijn, in ware liefde mag je er zijn. Geen weg is helemaal vlak en zonder obstakels. Niets is zonder weerstand. Houd toch vast aan datgene, wat jij in liefde belangrijk vindt, want wat jij in liefde belangrijk vindt, vind Ik in liefde belangrijk. En waar jij het in die liefde moeilijk heb, ben Ik naast je, steun je, help je.

Maar de vrijheid die Ik anderen gegeven heb, laat Ik hen. Laat jij hen ook hun vrijheid, in de wetenschap dat Ik, jullie aller hemelse Vader, alles zie en weet, iedereen ken, en iedereen ook naar volle liefde het zijne geef. Vertrouw daar op, laat je niet tot twijfel brengen, wees zoals je bent, ook jij mag vrij je keuzen maken. En welke keus is beter, dan die uit liefde? Maar toets wel steeds opnieuw of je keuzen uit liefde zijn en lat los wat geen liefde blijkt te zijn. Kom bij Mij voor steun en inzicht, voor kracht en ware liefde, zodat twijfels geen vat op je hebben en je rustig jezelf kunt zijn.

Hemels Brood 2288

Gewoonten, wat zijn gewoonten? Kun je daar verandering in brengen of zit je er muurvast aan geketend, zodat er geen verandering mogelijk is? Soms is het moeilijk een gewoonte los te laten en te veranderen, het lijkt onmogelijk om te doen. Maar juist wat als een gewoonte vastgeroest is, is belangrijk om los te laten en kun je leren los te laten. Want alles waar je uit gewoonte aan vasthoudt, kan een belemmering zijn voor je groei. Groei is altijd verandering, zonder verandering geen groei. Kijk maar naar de bloemen en planten, als zij groeien veranderen zij altijd. Dat is het, groei is veranderen, steeds maar door.

Ja, zeg je, mag het goede dan niet behouden blijven? Jazeker, maar ook het goede kan bij jullie allen nog groeien en dus ook veranderen. Als iets zijn volmaaktheid bereikt heeft, hoeft het niet meer te groeien en dus ook niet meer te veranderen, het is volgroeid. Maar jullie zijn nog niet volmaakt, nog niet volgroeid. Jullie  eigen vrije keus van handelen, is nog niet volkomen naar ware liefde. En zolang is het nodig dat je bereid bent te groeien en dat is, te veranderen. Dat je niet star blijft vasthouden aan wat je gewend bent .

Want juist door het onbekende krijg je meer van alles wat je nodig hebt voor je groei. Blijf je bij het bekende, onderzoek je niet genoeg het onbekende, dan krijg je niet genoeg nieuwe impulsen tot groei. Sta niet stil, leef, groei, verander, laat je inspireren tot nieuwe dingen, tot vermeerdering van liefde in jezelf, voor Mij en alle mensen.

Hemels Brood 2289

Dingen ontstaan in je leven en komen in je leven voor. Deels door jezelf, deels door anderen. Maar opgeteld is het een geheel voor jou, waar jij mee te maken hebt. Het deel dat door anderen in je leven voorkomt, vraagt jou om daar mee om te gaan en zoals jij daar mee omgaat, zo maakt het deel uit van je leven, van jezelf. Het zijn jouw houding, jouw opvattingen, jouw ideeën waarmee je met dat alles omgaat en van daaruit vormt zich je leven.

Maar jouw leven staat niet op zichzelf, er is altijd een verbinding met alle andere mensen op aarde, en met Mij. In die verbinding met alle andere mensen en met Mij heb je wel een zekere eigenheid, een zekere zelfstandigheid en een eigen keuze vrijheid van handelen, van denken, van ideeën, van opvattingen, enz. Die vrijheid hebben alle mensen en in die vrijheid staan alle mensen met elkaar in verbinding. Alles heeft met elkaar te maken in één groot geheel. En alhoewel ieder de eigen vrije keus heeft, een eigen zelfbewust bestaan heeft, staat niemand los van het gezamenlijk geheel, kan ook niemand zich daarvan loszetten.

Want zonder die verbinding met elkaar, welke in werkelijkheid in Mij is, is er geen leven, geen eigen bewust zelfstandig bestaan, zonder Mij is er niets. Je kunt je niet loszetten van wat je op aarde overkomt. Je kunt wat er gebeurt oneerlijk en gemeen vinden, maar dan vergeet je, dat je onderdeel bent van dat geheel. Wil je dat begrijpen, kom daarvoor dan bij Mij in je hart, vraag het Mij en Ik zal je laten begrijpen, laten zien. Niet plotseling, maar geleidelijk, in liefde.

Hemels Brood 2290

Er is niets nieuws in het geheel van de Schepping. Maar voor de mens die afgedwaald is van het ware leven, is er veel buiten zijn bewustzijn, waar hij van tijd tot tijd opnieuw bewust van kan worden. Dingen die hij als nieuw voor hem ervaart, omdat ze niet in zijn aardse bewustzijn waren, door zijn manier van handelen, en dat van mensen door de eeuwen heen. Niets is werkelijk nieuw, al het door Mij geschapene is een geheel en volmaakt, maar wordt niet in dat geheel en die volmaaktheid door de mens geleefd in zijn mogelijkheid tot vrije keus.

In de eenheid van leven is alles al van den beginne af aan en tot in de eeuwigheid in ware liefde gevat. Maar mensen hebben zich niet bij alles aan die eenheid gehouden. Veel mensen gaan hun eigen weg, los van waarheid en liefde. Daardoor is veel onzichtbaar geworden voor mensen. Alles wat vervolgens weer zichtbaar wordt, is nieuw in de beleving van die mens. Maar van oorsprong is het altijd al geweest. Ik ben eeuwig van oorsprong en tot in de eeuwigheid het ware leven, altijd aanwezig, altijd volmaakt. Alles wat uit Mij is, is eeuwig en buiten Mij is niets. Daarom kan er in  werkelijkheid niets nieuws zijn, wel kan iets de mens als nieuw voorkomen. Maar alles is vooruit altijd al daar geweest en zal er altijd zijn. Alles wat niet is, is niet, is eeuwig niet.

Kom tot nieuw leven, kom opnieuw tot leven, kom van je keuzen die dood zijn tot keuzen die leven geven, vernieuw je leven!

Hemels Brood 2291

Maak de dingen niet mooier dan ze zijn. Overdrijf niet om aanzien te vermeerderen. Want op zeker moment wordt toch duidelijk, dat je overdreven heb en dan valt het aanzien terug, lager dan het was en je bouwt dat niet meer zo gemakkelijk op. Want wie eens overdrijft en daar op betrapt is, wordt gemakkelijk gezien als niet betrouwbaar en wanneer je vervolgens wel eerlijk je verhaal doet, wordt je niet geloofd.

Laat daarom liever geen van je handelwijzen, geen van je daden ter meerdere glorie van jezelf zijn, want op zeker moment gebeurt het, dat je er precies het tegenovergestelde mee bereikt, omdat je er de tegenkant van liefde kracht mee gegeven hebt, om het tegen je te gebruiken, en dat zal hij ook doen, juist als je het het minste verwacht en het je het slechtste uitkomt. En juist op een moment, dat je wel goed en eerlijk bent, word je zichtbaar gemaakt, wat je eerder niet in de juiste verhoudingen gedaan hebt, waardoor je, ook al ben je dan wel eerlijk, toch niet geloofd wordt. Dat gebeurt als je allang vergeten bent, dat je eens oneerlijk was. Daardoor begrijp je niet, waarom je  niet geloofd wordt, terwijl je eerlijk bent.

Ik zeg je, let op hoe je de dingen voorstelt, let op dat je niet handelt tot meerdere glorie van jezelf. Let op dat je de waarheid niet tot eigen verdienste verdraait, want de tegenkant slaapt nooit en overvalt je in je zwakheid op de meest onverwachte en ongewenste momenten. Dat is hem toegestaan, net zoals het jou toegestaan is om in vrijheid van keus af te wijken van ware liefde. Maar weet bij alles, dat ook Ik niet slaap, en altijd Mijn liefde voor jou aanwend, om je voor eeuwig tot waarheid en liefde te brengen.

Hemels Brood 2292

Voor elke dag een nieuwe verhaal, elke dag is een nieuwe dag, na elke dag komt een volgende dag. Elke dag nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe keuzen. Zie je die nieuwe mogelijkheden, zie je die nieuwe kansen, houd je je ogen helder, houd je het zicht vrij, zodat je alles om en in jezelf kunt zien, goed kunt waarnemen? Of zijn je ogen vertroebeld door allerlei eigenbelangen, is je hart vertroebeld door allerlei wensen en verlangens of zelfs door wrok, ongenoegen, boosheid, ongeduld e.d.?

Dat zou jammer zijn. Want je mist dan gemakkelijk je nieuwe kansen, je nieuwe mogelijkheden om tot waar en gelukzalig leven te komen. Om juist dat te hebben wat je eeuwig goed doet, door de dood heen brengt en dan nog goed doet, eeuwig goed doet, omdat het eeuwig is, er eeuwig voor jou is. Dat is Mijn eeuwig ware onbaatzuchtige liefde voor jou en voor alle mensen. Steeds een nieuwe dag, steeds nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden om die ware liefde te gaan zien, te gaan voelen, te gaan leren, te gaan zijn, te zijn. Eeuwig is Mijn ware onbaatzuchtige liefde er, beschikbaar voor jullie allemaal, in alles, in iedereen. De keus is aan jullie zelf, aan jou zelf, om die liefde, Mijn liefde, op te nemen in je vrije leven, je vrije keus van leven, in je doen en laten, en het oneindige geluk, de ware eeuwige gelukzaligheid ervan te voelen, in een eigen bewustheid van bestaan, blijvend te voelen.

Hemels Brood 2293

Vandaag is een dag zoals elke dag en toch is hij anders. De zon gaat op, het wordt licht, alles ontwaakt en neemt zijn dagtaak op, steeds zoals elke dag, en toch anders. Alles is hetzelfde en toch anders. Alles ziet er hetzelfde uit en toch anders. Alle dieren zien er hetzelfde uit, en toch verschillen zij, net zoals de planten, bomen, struiken, ze zien er elke dag hetzelfde uit en toch ook anders. De mens hij ziet er elke dag hetzelfde uit en toch ook anders. Alle dagen zijn gelijk en toch anders.

Kijk, zo is het in Mijn Schepping, in zeker opzicht gelijkend hetzelfde, elke dag en toch ook anders. De basis, altijd dezelfde, maar de uitwerking, steeds anders. De warmte van de zon, elke dag hetzelfde, maar het wordt niet elke dag even warm gevoeld. De plant, de bladeren, de bloemen, de bomen, elke dag dezelfde, maar in de seizoenen vallen de bladeren weg en de bloemen verwelken. Zo gaat het met alles op het aards natuurlijke, de basis is en blijft gelijk, maar de uitwerking verschilt.

De mens is van oorsprong mens en altijd gelijk. Maar wat hij doet, hoe hij leeft, wat hij zegt, enzovoorts, is verschillend. Is zijn vrijheid. Het leven is altijd gelijk, maar de invulling is verschillend. In de Schepping leef je als mens gelijk, maar in de uitvoering verschillend. Begrijp dat van elkaar, begrijp dat voor jezelf. Alles is gelijk en toch is alles verschillend. Juist dat maakt jou uniek!

Hemels Brood 2294

Wat je in je hart verstaat als van Mijn, mag je opschrijven als van Mij. Wie het leest kan in zijn hart voelen of het werkelijk van Mij komt. Elk hart heeft zijn verbinding met Mij, maar niet elk hart herkent Mij in zijn hart in die verbinding. Wanneer iemand dingen als van Mij opschrijft, maar ze zijn vermengd met eigen opvattingen, zullen ze door het reine hart niet opgenomen worden. Maar omgekeerd, wanneer iemand dingen als van Mij naar waarheid opschrijft, zullen ze door allerlei vertroebelingen niet altijd door iedereen in het hart herkend worden als van Mij. Daar kun je niets aan doen.

Als je uit de liefde in je hart datgene opschrijft, wat jij in je hart herkent als van Mij, mag jij er van uitgaan dat het van Mij is en mag je het als zodanig ook opschrijven. Want ieder heeft een eigen innerlijke verbinding met Mij en kan uit Mij waarheid en liefde putten. Wat jij uit Mij in je hart aan liefde put, mag je opschrijven. Dat geeft iedereen steun op hun weg over de aarde. Dat zullen er misschien niet veel zijn, want er gaat een schaduw over de aarde, een vertroebeling in het zicht van veel mensen. Maar het juiste licht kan bij sommigen de sluier van die vertroebeling optillen en hun hart verlichten. Voor anderen komt een andere tijd, een ander moment. Voor die kleine groep mensen nu, die met Mijn Woord gesteund zijn, is alles wat uit liefde geschreven of gezegd wordt, zeker de moeite waard en het heeft Mijn zegen.