Hemels Brood 2171 t/m 2201

Hemels Brood 2171

Ik ben niet deelbaar, Ik ben Eén en met Mij zijn jullie allemaal Eén, ondeelbaar. Begrijp dat goed, want hoewel jullie met velen zijn, is jullie getal toch niet deelbaar. En hoewel jullie deel van Mij zijn, zijn jullie toch juist ook daarin Eén met Mij, ondeelbaar. En deze ondeelbaarheid vraagt juist te delen met elkaar, om die eenheid, die jullie met Mij zijn in werkelijkheid van zijn, tot volle gelukzaligheid van iedereen te laten geworden.

Hoe individueel, ieder voor zich persoonlijk zich kan voelen, kan denken, toch zijn wij Eén, ondeelbaar Eén met elkaar, jullie en Ik zijn een en dezelfde. In eenheid met Mij heb Ik jullie in vrijheid persoonlijkheid gegeven zoals Mijn Persoonlijkheid Is. En toch is ieders persoonlijkheid, hoe verschillend ieders karakter ook mag zijn, ook weer gelijk aan Mijn Universele Persoonlijkheid, welke waarheid, volkomen onbaatzuchtige liefde en eeuwige wijsheid is. Ondeelbare Eenheid, die wij met elkaar zijn en die jullie gegeven is zelf te zijn, Zelf te Zijn, begrijp dat goed, zodat je beseft dat het eigen zijn een gezamenlijk zijn inhoudt en als zodanig plaats heeft in je leven. Niet als een ver van mijn bed show, maar in het nu.

Want nu ben je, nu leef je, nu en eeuwig ben je deel van het geheel, ben je deel van het ondeelbare. Wees dan uit vrije keus Eén met het ondeelbare ware Zijn, het ware leven, de ware liefde, de volkomen wijsheid, de totale gelukzaligheid.

Hemels Brood 2172

Voor wie leef je? Voor jezelf? Zou het niet beter zijn te leven voor Diegene door wie je leeft? Leef je anders eigenlijk wel? Dat zijn zo een paar vragen waarop je de antwoorden eens kunt zoeken in jezelf. Wat denk jij dat de juiste antwoorden zijn? Voel daarbij wat ten diepste leven is, wat het is om bewust te zijn van je bestaan, wat je nu bent, wat je nu beweegt, wat voor jou belangrijk is en wat niet. Of vind je het niet belangrijk om daar eens over na te denken, om dat eens in jezelf te onderzoeken?

Leven. Je ziet geboorte en overlijden en geen mens weet werkelijk waar het leven vandaan komt en waar het leven naartoe gaat, maar voor iedereen is wel duidelijk dat geen mens daar de hand in heeft. Geen mens heeft het leven doen ontstaan en geen mens stuurt het leven ergens heen na het overlijden. Want het leven Ben Ik, en Ik Ben Schepper van jullie mensen, Ik Ben als een Vader voor jullie allemaal. Liefde Ben Ik en wijsheid. En juist Ik heb jullie leven gegeven, eeuwig leven. Alleen niet eeuwig op deze aarde.

Weet je iets van waar leven? Je kunt het weten, want het leven is in je en daarmee samen kun je weten, voelen, beseffen. Ik Ben het leven en Ik Ben in je, je bent zelf door het leven wat Ik je geef. Je hebt vrijheid om dat leven wat Ik je geef naar eigen goeddunken in te vullen. Maar in die vrijheid zit alles, het goede wat gelukzalig maakt en het tegenovergestelde daarvan, wat gelukzaligheid belemmert. Bij het goede hoort waarheid, oprechtheid, liefde die onbaatzuchtig is en bij het tegenovergestelde hoort onwaarheid, leugen, bedrog, verleiding tot geen liefde. Dat geldt voor alles wat over de aarde gaat, waarin je een keuze maakt met het van Mij gekregen leven, vrij, zelf, leven.

Hemels Brood 2173

Voor de werkelijk wereldse, dove en blinde mens heeft het weinig nut boeken vol te schrijven over Mij, Mijn liefde voor de mens, over Mijn Evangelie van waar leven en over alles wat het ware leven is en inhoudt. Want zij horen niet en zien niet en lezen al helemaal niet. Maar voor de velen die zoeken in een menigte van mensen, waar haast geen waarheid, haast geen ware liefde te vinden is, heeft het wel nut. Zij worden erdoor geholpen in hun zoeken naar de waarheid, ware liefde, het ware leven Zij worden gesteundom vast te houden aan al het ware en liefdevolle wat zij gevonden hebben en daarvan niets verloren te laten gaan in het gedrang van het alledaagse, het gedrang van al die mensen die niet horen, niet zien en niet zoeken, anders dan naar een eigen welzijn, vaak ten koste van anderen om hen heen.

Want voor degenen die hun ogen en oren wel open hebben en nog wel kunnen begrijpen wat waar werkelijk leven is, die nog wel geïnteresseerd zijn Mij te kennen en met Mij om te gaan, is het moeilijk om met al die mensen om te gaan die het niet interesseert en liever een eigen weg gaan met liefst veel gemak en rijkdom. Aan hen maak Ik Mij daarom vaker in allerlei situaties en gebeurtenissen bekend. Aan hen maak Ik Mij ook door het geschreven woord bekend, aan hen maak Ik Mij ook in hun harten bekend en Ik laat hen zien wat de afdwaling van de wereld is en wat het ware leven is. Alles heeft nut voor hen. Maar ook voor de dove en blinde, want Ik kan hun doofheid wegnemen. Ik kan hun blindheid wegnemen. En zodra dit geen schade meer toebrengt aan hun ziel en ware levensproces, aan hun vrijheid, aan waar leven, zal Ik hun oren openen en hun blindheid wegnemen, zodat zij gaan horen en zien en kunnen lezen wat er over Mij en Mijn liefde geschreven staat. Daarom, schrijf getrouw op wat zelfs ook voor de dove en de blinde van nut is, zodra Ik hun doofheid en blindheid ophef. Want alles heeft zijn tijd en zijn plaats en eens zullen alle mensen tot ware liefde komen, tot ware gelukzaligheid gebracht worden.

Hemels Brood 2174

Luister zoveel mogelijk naar je hart. Wat geeft je hart je in? Is het iets heel anders dan je denken? Luister dan eerst naar je hart, want wat in het hart leeft, is werkelijk, is naar je talenten je ingegeven, is mogelijk als je er voor gaat. Maar wat je met je verstand bedenkt en wat niet overeenkomt met je hart blijft gebrekkig, gaat niet vloeiend en geeft geen voldoening. Maar wat je hart je ingeeft is passend, dat kun je bereiken, kun je aangaan met ondersteuning van je verstand,. Zie, in het zuivere hart is waarheid en op waarheid kun je bouwen. Maar in het verstand is een wil die met het hart geen rekening houdt, dat is dan geen waarheid, daarop kun je niet bouwen.

Daarom, doe niets waarmee je niet met je hart in overeenstemming bent, want het zal je geen vrede geven, maar onrust. Wie onrust in zich voelt, die bedenke zich of hij zijn handelen wel in overeenstemming gebracht heeft met zijn hart. Want een mens kan veel willen en met het verstand bedenken hoe hij dat allemaal kan waarmaken, maar als hij geen rekening houdt met wat in zijn hart opkomt, leeft, dan zal hij toch geen ware vrede vinden met hetgeen hij doet en bereikt. Zie daarom eerst in het hart, wat leeft daar, welke ingevingen zijn er in het hart, want daaraan gehoorzamen geeft de basis voor vrede in jezelf, vrede met jezelf en dat geeft dan ook vrede met iedereen om je heen.

Hemels Brood 2175

Het is de mens die in zijn vrijheid de keus maakt. En  de keus die hij maakt, heeft effect heeft op zijn leven. Maar niet alleen op zijn leven, op ieders leven hier op aarde. Alles wat je denkt, alles wat je doet, zegt, enzovoorts, heeft effect op jouw leven en dat van anderen, net zoals alles wat anderen denken, doen, zeggen, enzovoorts, effect heeft op hun leven en dat van iedereen. Zo is het opgebouwd en zo heeft iedereen met elkaar te maken. Ook met alles wat afdwaling van liefde is. Iedereen draagt iets van de ander mee wat geen liefde is, maar zo wordt ook voor iedereen door de anderen meegedragen wat geen liefde is. En hoewel er afschuw is over alles wat niet prettig is, over ziekte, honger, oorlog, dood, blijft het aanwezig voor iedereen, als resultaat van de afdwalingen van liefde, waarvoor in vrijheid gekozen is.

Deze afdwalingen van liefde, die door iedereen gedragen worden, zijn een schijnbare last voor jullie mensen, want in werkelijkheid draag Ik het. Voor jullie is het een onprettige ervaring. En het moet jullie ervaring zijn, hoe zou je anders vrij kunnen zijn. Hoe zou je anders besef van leven kunnen hebben, hoe zou je anders kunnen weten wat waar leven is en wat niet? Hoe zou je anders kunnen leren, kunnen groeien in zelfstandig waar zijn, als je het verschil niet met elkaar ervaart tussen waarlijk zijn, ware liefde en het tegenovergestelde? Want alle narigheid is niet anders dan het tegenovergestelde van liefde, wat tot uiting komt in ziekte, honger, oorlog, dood. Maar boven dat allemaal sta Ik, staat Mijn oneindig grote ware onbaatzuchtige liefde, die er voor jullie allemaal is, waartoe jullie allemaal kunnen komen, die in en om jullie allemaal is en voor iedereen zorgt, nu op deze aarde en straks, als je niet meer op deze aarde bent.

Hemels Brood 2176

Levensvreugde is vreugde met het leven, zonder iets speciaals aan materieel bezit. Het is een vreugde die uit het hart opwelt, zomaar, zonder dat er een specifieke aanleiding voor is. En het kan op elk willekeurig moment opwellen, of je nu thuis bent, onderweg, ergens op bezoek, in een winkel, of op je werk, het komt op en is er. Vreugde in je hart, blijdschap. Het is het contact met Mijn liefde in je hart, het is het contact met het ware leven, de waarheid van bestaan. Want de waarheid van bestaan, van waar leven, is vreugde, is blijdschap, geeft vreugde, geeft blijdschap. En het is er voor jou en voor iedereen, in je hart.

Maak je hart vrij, vrij van wat je ook maar bedrukt en laat die vreugde van leven toe, laat het opkomen, laat het opwellen in je hart, laat het je verwarmen en straal het uit, zodat het ook de harten van mensen om je heen verwarmt en bij hen ook de vreugde van waar leven prikkelt om in het hart op de wellen en er een gezamenlijke vreugde, een gezamenlijke blijdschap ontstaat die verder en verder uitstraalt over meer en meer mensen. Geef zo een levensvreugde aan elkaar door, die verblijdt waar droefheid is, die verblijdt waar ziekte is, die verblijdt waar mensen het moeilijk hebben, want bij alles wat op aarde doorgemaakt wordt, is blijdschap, is vreugde een helende kracht die droefenis wegneemt en gezondheid terugbrengt. Laat de vreugde in je hart opwellen, wees blij, blij te leven, want het is Mijn volmaakt leven, Mijn volmaakte liefde, aan jullie allemaal gegeven, aan jou gegeven, helend en zaligmakend gegeven!

Hemels Brood 2177

Wat is belangrijker, een goede naam of een goed hart? Het lijkt erop dat de meeste mensen meer belang hechten aan een goede naam, dan aan een goed hart. Hoe iemand zich voordoet, hoe hij overkomt, daar wordt eerder naar gekeken dan naar iemands hart, hoe het er voorstaat in zijn hart. Maar het is ook veel gemakkelijker om naar de goede naam te kijken, naar het uiterlijk, dat is duidelijker te zien, terwijl hoe het er in iemands hart uitziet, niet zo gemakkelijk te zien is. De buitenkant laat zich direct zien, de binnenkant niet. Maar zo is het ook makkelijk om aan de buitenkant iets zodanig te veranderen, dat het de werkelijkheid niet meer is, terwijl dat vaak niet opgemerkt wordt. En hoewel er vaak een verband gelegd wordt tussen wat aan de buitenkant zichtbaar is en wat aan de binnenkant in het hart moeilijk of niet zichtbaar is, wil het nog niet zeggen dat dat verband juist is.

Als iemand een goede naam heeft, een goed verzorgd uiterlijk heeft, vriendelijk en beleefd overkomt, wil dat toch nog niet waarborgen, dat diegene in zijn hart niet een schelm is, een leugenaar, een bedrieger. Want met al dat mooie uiterlijke vertoon kan hij heel goed zijn ware bedoelingen bedekken, onzichtbaar maken voor de buitenwacht, voor mensen om hem heen. En wie al vaker  erachter gekomen is, dat uiterlijk en goede naam geen waarborg zijn voor waarheid en werkelijke goedheid, die zou minstens wat meer voorzichtigheid betrachten en eerst het hart van iemand beter leren kennen.   Het is vreemd dat dat toch steeds opnieuw niet gebeurt en mensen keer op keer toch alleen op het uiterlijk afgaan. Ja, vaak zichzelf aan de buitenkant ook anders tonen, dan zij eigenlijk in hun hart zijn en willen zijn.

Kijk eens naar jezelf. Is je buitenkant in overeenstemming met je hart, met waarheid, oprechtheid? Ben je te vertrouwen in alles wat je doet en zegt? Wees aan de buitenkant net zo waar en oprecht, net zo eerlijk en te vertrouwen, als je in je hart bent. Breng steeds je uiterlijk in overeenstemming met het beste in je hart, dat brengt je het dichtst bij waar leven, bij ware liefde in alles wat je doet. En kijk bij anderen niet alleen naar de buitenkant, maar probeer hun hart te leren kennen en behandel dan, wat je ook vindt, iedereen naar waarheid en liefde, naar oprechtheid uit je hart.

Hemels Brood 2178

Waar is de liefde bij de mensen gebleven? Iedereen wil voor zichzelf alles hebben, maar voor een ander is er geen aandacht. Alles wordt ondernomen om voor zichzelf te zorgen, maar het lukt steeds minder. En iedereen verbaast zich, dat er zoveel onaangename regels en wetten gemaakt worden, dat er zo weinig aandacht voor elkaar is. Maar niemand bedenkt zich, dat dit bij hemzelf begint. Nee, eerst moet de ander hem helpen en liefhebben, hij heeft daar recht op!

Zo denkt iedereen en zo blijft ook iedereen naar de ander wijzen. Die doet het verkeerd, die laat hem zitten, die helpt hem niet, terwijl hij hulp zo hard nodig heeft. En dan raakt hij gestrest en depressief en wordt zijn situatie van kwaad tot erger. En oh, niemand heeft aandacht, niemand wil helpen en oh wat zijn de mensen slecht en egoïstisch. Maar wie helpt hij zelf, wie heeft hij ooit geholpen, uit liefde, zonder eigenbelang, zonder voorwaarden?

Kom mensen, laat je eigen wensen eens gaan en wees er eens voor de ander, wees er eens voor elkaar!

Hemels Brood 2179

In de vrijheid van de mens is de afdwaling van liefde geslopen. Bij zoveel mensen is dat gebeurd, zoveel mensen zijn verleid om de ware liefde los te laten en te kiezen voor het tegenovergestelde, alsof dat niets uitmaakt. Maar het maakt wel uit! Als je bijvoorbeeld twee tegengestelden met elkaar vergelijkt, bijvoorbeeld rechts en links, dan kun je zeggen, in het algemeen is rechts de aanduiding van een richting en links evenzo. Daar zit geen kwaad in. In die tegenstelling is eigenlijk geen verschil. Of je het nu over rechts of over links hebt als term om richting aan te duiden, dat maakt niets uit. Maar, als je door rechtsaf te gaan iemand kunt helpen, terwijl je door linksaf te gaan jezelf materieel kunt verrijken, dan maakt het wel degelijk verschil. Alleen, naar dat verschil wordt vaak voor het gemak maar niet gekeken.

En hoe komt dat? Door de verleiding. De verleiding komt en spiegelt de dingen zo voor, dat je er moeilijk weerstand aan kunt bieden. Het gevoel van welbehagen wordt zo intens opgeroepen door de verleiding, dat alle verstand wordt overstemd, overheerst door de behoefte om dat welbehagen tot waarheid te brengen. Als een enorm sterke magneet word je daarheen getrokken, waar het voor jou zo ontzettend prettig is, dat je het niet kunt weerstaan. En juist omdat het daar zo prettig zal zijn, meent iedereen daar ook recht op te hebben en meent iedereen dat het geëigend is die richting te gaan. Maar het tegendeel is waar en de medemens wordt vaak tekortgedaan, zonder dat dat gezien, bemerkt wordt.

Hemels Brood 2180

Voor wie of wat leef je? Leef je voor jezelf, voor geld en goed, voor macht, voor roem, voor anderen of leef je misschien voor Mij? Ik zou willen dat zoveel mogelijk mensen voor Mij zouden leven of de moeite zouden willen doen om voor elkaar en voor Mij te leven. Het gaat Mij daarbij niet om Mij, maar alleen om hen.

In Mijn grote liefde voor jullie allemaal ligt het besloten, dat jullie allemaal voor Mij leven, Mij leven, voor jullie eigen beste welzijn, voor jullie eigen diepste gelukzaligheid. Maar in waarheid en werkelijkheid leven de meeste mensen voor het grootste deel voor zichzelf, voor eigen welzijn, voor bezit van geld en goederen, macht en roem. En daarbij hebben velen nog niet eens het besef van wat ze eigenlijk doen, wat ze eigenlijk missen, welk een gelukzaligheid ze aan zichzelf voorbij laten gaan. Althans, voorlopig voorbij laten gaan.

Want Ik sta niet aan de kant en kijk toe, hoe zoveel mensen een richting opgaan die hen verder en verder van het ware gelukzalige leven afbrengt. Ik ben er en werk eraan dat alle mensen tot waar levensbesef komen, dat alle mensen tot waar leven komen, dat alle mensen tot het ware levensgeluk komen. Daaraan werk Ik, zonder de vrije wil te beperken, zonder iemand iets op te leggen. Daarom neem Ik ook niets weg van wat er op aarde gebeurt aan pijn en verdriet.

Maar Ik haal wel terug wat van Mij is. En alle liefde is van Mij en in die liefde haal Ik iedereen terug, terug naar liefde, terug naar waar leven, terug naar gelukzaligheid. Ik sta niet aan de kant toe te kijken, Ik haal jullie, die Mijn liefde zijn, allemaal terug en Ik geef jullie allemaal die ware gelukzaligheid van leven terug, in oneindigheid van waar leven. Hoe Ik dat doe, is het geheimenis van Mijn eeuwig ware onbaatzuchtige liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 2181

Heb je genoeg durf, genoeg lef, om je leven anders in te vullen dan de doorsnee mens doet? Heb je durf genoeg om helemaal anders te zijn, dan de doorsnee mens? En niet achter dezelfde materiële zaken aan te jagen, zoals de meeste mensen doen, niet naar erkenning te jagen, niet naar genoegens te jagen, maar dat allemaal juist los te laten en een andere richting te kiezen? Een richting die veel mensen niet begrijpen, waar niet veel waardering voor is in het grote wereldse geheel? Het wereldse geheel, waar de regels gebaseerd zijn op economische voorwaarden, groei in materieel opzicht, groei in aanzien, het beperken van vrijheden. Aan de ene kant zijn er regels ter voorkoming van misdaad nodig, maar aan de andere kant wordt de hebzucht van de mens aangewakkerd, zodat er toch opnieuw misdaad ontstaat.

Steeds wordt er gekeken naar geld en daardoor verdwijnt de behulpzaamheid aan elkaar zonder geldelijke verdienste, meer en meer. Nu moet alles voor geld gedaan worden om verkeerde concurrentie te voorkomen. Nu worden er goederen vernietigd om prijzen op peil te houden, nu worden er voedingsmiddelen, groenten, fruit, etc. vernietigd om de prijs hoog te houden. En steeds moet er meer winst gemaakt worden. Hoe meer winst, des te meer aanzien. En bij al dat weggooien, dat vernietigen wordt de arme nooddruftige mens, die het heel goed zou kunnen gebruiken, in de steek gelaten. En dat wordt gedacht juist te zijn.

Maar het is niet juist en ieder die daaraan deel heeft, zal tot inzicht moeten komen om het ware leven te kunnen aannemen. Verheug je op Mijn ware liefde, die de mens die weggooit en vernietigt wat goed is en goed had kunnen doen, redt van zijn dwaling en terugbrengt tot waar leven, tot het besef van waar zijn. Maar niet zonder dat die mens ook tot besef van zijn enorme afdwalingen komt, want niemand komt de hemelpoort door zonder het volkomen besef van zijn, zonder al zijn afdwalingen te erkennen, te beseffen en volkomen los te laten, volkomen zuiver te zijn, zonder enige afdwaling van wat de ware liefde is en voorstaat.

Hemels Brood 2182

Neem uw bed op en wandel. Dit zei Ik in Jezus Christus tegen de lamme. En hij stond op en liep. Ik zeg tegen jullie allemaal, neem je bed op en wandel. Want jullie mogen allemaal genezen, gezond worden van lichaam, maar vooral ook van geest. Alleen, niet iedereen verstaat Mij en niet iedereen begrijpt, dat deze uitspraak van Mij in haar betekenis niet letterlijk genomen moet worden. Neem je bed op, wil zeggen, de tijd is gekomen om te handelen en niet om te blijven rusten in aloude ideeën en opvattingen. Neem je taak, je verantwoordelijkheden in het leven op en handel naar waarheid en liefde. Wie dat doet, staat op en loopt. Dat is, gaat werkelijk op weg naar het hemelrijk, gaat werkelijk op weg naar het ware leven.

Veel mensen zijn verlamd in het wereldse bestaan en komen niet vooruit, blijven steeds op dezelfde plaats, dat is, blijven hangen in hun ideeën en opvattingen, zich nauwelijks bewust van waar leven. Het wereldse denken, de wereldse genoegens, hebben zo’n invloed op veel mensen, dat het hen verlamt en zij de weg naar het ware leven niet kunnen gaan. Maar Ik roep alle mensen en zeg hen, neem je bed op en wandel. Wie Mij begrijpt, die zal doen naar wat Ik hem zeg en zijn zegeningen zullen er veel zijn. Maar er zijn er niet veel die Mij horen en dan zijn er nog minder die naar Mij luisteren en nog minder die naar Mijn raad handelen. Want velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. Weinigen keren zich naar Mij en openen hun ogen en oren door afstand te doen van hun dwalingen en het ware leven aan te nemen, dat is, in nederigheid te erkennen dat zij uit zichzelf niets zijn, maar alles zijn uit Mijn liefde. Zij nemen hun bed op en wandelen, zij gaan handelen naar ware liefde.

Hemels Brood 2183

Je kunt Mij overal zoeken, je kunt Mij overal vinden, maar contact maken met Mij kun je vooral in je hart, in jezelf. Voor velen is het moeilijk te begrijpen, hoe dat in jezelf kan, hoe dat mogelijk is. Maar Ik ben in ieders hart en iedereen kan in zijn hart Mij vinden en contact met Mij hebben. Vraag Mij in jezelf en je krijgt antwoord.

Voor degenen die nog niet zo bedreven zijn in het Mij verstaan in hun hart, weet Ik andere wegen te bewandelen om hen Mijn Woord, Mijn antwoorden aan te reiken. Daarvoor weet Ik allerlei manieren, die hen helpen om de ware antwoorden te leren kennen. Soms zal dat via andere mensen zijn, soms door geschriften en soms ineens door een bepaald innerlijk besef, een innerlijk weten, begrijpen. Iedereen mag Mij in zichzelf aanspreken, over van alles wat hem bezighoudt. Laat wat je vraagt vooral oprecht zijn en vol van vertrouwen,  laat het in jezelf stil zijn en rustig voor zover dat mogelijk is. Maar kom met alles wat moeilijk voor je is bij Mij en vraag Mij je te helpen. Wie ten volle vertrouwt, die zal Ik helpen. Maar niet altijd op de manier die diegene zich bedenkt.

Daarom zeg Ik, wees stil, dat is, bedenk zelf niet hoe het zou moeten worden opgelost. Laat dat aan Mij over, zodat het beste voor iedereen werkelijk kan gebeuren, want elke wil van jou, moet Ik in vrijheid laten, elke invulling van jou, staat als het ware voor die van Mij en moet Ik in vrijheid laten. Mijn hulp kan alleen dan volkomen tot zijn recht komen, als jij er ten volle op vertrouwt en zelf geen invulling geeft aan wat je van Mij verwacht. Verwacht alleen Mijn hulp voor het allerbeste en laat het dan ook volkomen aan Mij over! Dan krijg je het beste resultaat!

Hemels Brood 2184

Sommige mensen denken dat zij er voor hun leven op aarde niet waren en dat zij er na hun leven op aarde ook niet meer zijn. Eigenlijk zijn er heel veel mensen die dat denken. Hoe komt het dat zij dat denken? Dit denken heeft te maken met het eigen besef te bestaan. Wat er voor hun komst op aarde geweest is, weten zij niet en wat er na hun verblijf zou kunnen zijn, weten zij ook niet. Dus, waar geen geheugen is van voor het leven op aarde, kan er ook geen leven geweest zijn, zo wordt door hen gedacht. En waar niets terugkomt tot leven na het leven op aarde, kan er dus ook niets meer zijn. Dat lijkt hen de meest logische verklaring.

Maar Ik zeg daarop, als je je van gebeurtenissen in het verleden niets meer herinnert, wil dat dan zeggen dat er geen verleden geweest is?  Je iets niet meer herinneren van wat er zoveel jaar geleden precies allemaal gebeurd is, bewijst helemaal niet, dat die jaren er niet geweest zijn, dat beseft iedereen wel. En daarbij, weet je altijd precies hoe de volgende dag zal zijn? Wat er morgen of volgende week precies staat te gebeuren? Het meeste weet de mens niet, maar hij weet wel dat er nog een morgen en een volgende week en verder nog iets gaat zijn. Het is niet zo dat er geen morgen is, omdat iemand niet weet wat er morgen gaat gebeuren. En zo zeg Ik, je was er voor je op aarde kwam en je bent er daarna nog steeds, je blijft bestaan, ook nadat je leven op aarde beëindigd is. Je weet je niets van voor je geboorte te herinneren, zoals je je aardse gebeurtenissen weet te herinneren, maar je was er wel. Omdat het voor je verborgen is in het aardse leven, is dat nog geen bewijs dat je er niet was.

En evenzo is het met de situatie na het leven op aarde. Je weet niet wat morgen precies gaat brengen, maar je weet dat er een morgen is op aarde, voor degenen die er leven. Zo kan Ik je zeggen, dat het geen bewijs is van geen vervolg, omdat je niet weet wat er na het leven op aarde gebeurt. Want er is wel een vervolg, alleen is dit nog onzichtbaar gehouden voor de op aarde levende mens. In de tijd dat je op aarde bent, gaat het om het leven op aarde, niet om wat er voor gebeurd is of erna gebeurt. En of je nu wel of niet weet wat er voor was of er na is, het levert geen bewijs dat het er niet is, omdat je het niet weet, niet ziet, niet beseft.

Dit is je leven nu, leef het naar beste weten, naar beste kunnen. Ik zeg je, het leven is in jezelf, geen verleden, geen toekomst, maar nu, altijd nu. Het leven is niet de gebeurtenis, de dag of de nacht, de herinnering of de voorspelling, het leven is, in jij bent het leven, jij zelf, nu in eeuwigheid, nu.

Hemels Brood 2185

Steeds opnieuw maken mensen dezelfde fouten, steeds zijn er dezelfde soort afdwalingen van liefde. En steeds opnieuw geef Ik mensen de gelegenheid om terug te komen van hun dwalingen en hun fouten te herstellen. Maar Ik zeg dat niet, Ik zeg niet tegen mensen, dit of dat heb je niet zo fraai gedaan, Ik geef je nu een kans om het te herstellen en goed te maken, want daarmee zou Ik ingrijpen in de vrijheid van de mens en Mij opdringen. Wat Ik wel doe, is steeds opnieuw de situaties zodanig tot een orde brengen, dat ongeveer hetzelfde steeds weer gebeurt en de mens de gelegenheid krijgt om zijn handelen bij te stellen. Maar vaker gebeurt dat keer op keer niet en ontstaat er dus opnieuw een vergelijkbare situatie.

Zo kan iemand een streven hebben waarmee hij anderen tekort doet. Om hem dit de laten inzien en tot wijziging van handelen te komen, zullen er in de gebeurtenissen die hem overkomen, steeds momenten van keuze zijn, die ook steeds op eenzelfde keuzemogelijkheid neerkomen als voorheen. Zodat diegene zijn keus naar liefde en waarheid kan gaan maken en zich van de verkeerde weg kan herstellen. Maar  even vaak als Ik die gelegenheid geef, wordt toch weer de verkeerde weg gekozen, omdat die mens er niet op gericht is, zich in liefde te verbeteren, maar zijn doel van hebben en willen blijft proberen te bereiken. Pas in een uiterste situatie gebeurt het dat iemand zijn hebberigheid loslaat en vrij gaat kijken, hoe zijn weg toch steeds zo blijft verlopen en hij er maar niet in slaagt, te krijgen wat hij wil hebben.

Wie uiteindelijk vrij en oprecht naar waarheid gaat zoeken, opent zijn ogen en oren en zal zekere inzichten gaan verwerven. Maar de meeste mensen gaan niet op die manier zoeken en blijven steeds opnieuw de doodlopende eigen weg volgen, worden ongeduldig en gaan eerder nog heftiger zoeken, hoe zij  wat ze willen hebben toch kunnen krijgen. Zij raken steeds verder weg van waarheid en liefde, zonder dat het tot hen doordringt. Daarom laat Ik die mens gaan in een zekere eigen vervulling, waarbij diegene op een milde wijze toch nog steeds kansen krijgt andere keuzen te maken dan die uit eigenbelang. Met iedereen heb Ik groot geduld. Maar stilstaan is geen optie, dus steeds opnieuw blijf Ik iedereen in alles kansen geven  om terug te komen tot waar leven, tot waarheid en tot liefde zonder voorwaarden, zonder eigenbelang.

Hemels Brood 2186

Wie de juiste vragen aan Mij stelt, krijgt daarop de juiste antwoorden. Maar voor het stellen van de juiste vragen moet je jezelf goed kennen, heel eerlijk zijn en goed doorzien waar je ook maar het kleinste beetje eigenbelang of blindheid over je ware handelen nog hebt. Want niemand is in zijn handelen al volmaakte liefde, liefde zonder enig eigenbelang, absoluut zonder voorwaarden. En dat op zich draag Ik voor jullie.

Maar voor jezelf is het wel belangrijk dat je inzicht verwerft in je handelen en in hoeverre je handelen wel of geen ware liefde is. Daarbij is het belangrijk, dat je bij jezelf tot erkenning komt van al je afdwalingen van ware liefde. Als je maar bekennen kunt dat je het nog niet goed kunt en als je oprecht bij Mij komt en Mij laat zien dat je het nog niet kunt, dan is het minder belangrijk dat je het nog niet in alles al helemaal 100 % goed doet. Je afdwalingen aan Mij bekennen is voor Mij belangrijk, om je te kunnen helpen en je vragen te kunnen beantwoorden.

Als je Mij vraagt, hoe komt het toch dat dit of dat mij steeds weer overkomt, terwijl je nog niet helemaal bereidheid bent om eerlijk al je afdwalingen onder ogen te zien, misschien gedeeltelijk, maar niet helemaal, dan kan Ik je geen volledig antwoord geven. Zou Ik dat wel doen, dan zou Ik je leerproces in zelfstandigheid en vrijheid van zijn verstoren en Ik zou je dingen opleggen, waardoor je vrijheid verloren zou gaan. Daardoor worden niet steeds al je vragen naar jouw tevredenheid beantwoord. Kijk daarvoor dan wat dieper en oprechter in jezelf. Als je Mij er helemaal oprecht naar vraagt, help Ik je bij het verkrijgen van de nodige inzichten en dan kan Ik mogelijk wel al je vragen beantwoorden.

Zie je, Ik kan alles, maar niet alles komt jou ten goede. Mijn liefde is terughoudend, om jou in vrijheid te laten groeien. Maar kom en vraag en doe dat in de grootste oprechtheid, dan kijken we samen eerst naar alles wat in jou nog opgeruimd kan worden, om de weg vrij te maken naar de juiste antwoorden, die Ik je dan in jou geef.

Hemels Brood 2187

Niets van wat geen liefde is, is blijvend. Het is allemaal tijdelijk. Maar ware liefde is blijvend en heeft een blijvende uitwerking. Zo is Mijn liefde in Mijn Schepping en zorgt ervoor dat het leven, het ware leven, blijvend is. Maak je daarom geen zorgen, dat je leven niet blijvend zou zijn, want alle leven is blijvend, is eeuwig. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen zijn leven al “levend” heeft ingevuld.

Uit Mij leeft iedereen, maar ook heeft ieder daar nog een eigen zelfstandig aandeel in. Velen hebben dit eigen zelfstandige aandeel nog niet begrepen en daardoor ook nog niet opgepakt. Zij zijn als het ware in een soort van slaap en een soort van onbewustheid van waarlijk zijn. Ieder mens krijgt op aarde de kans om uit die “slaap” te ontwaken en in een eigen bewustheid van waar leven te komen. Dit ontwaken gaat niet abrupt, van het ene op het andere moment, het gaat langzaam en in fasen. Soms kan het zijn dat iemand momenten van ontwaken heeft en dan vervolgens weer terug in “slaap” sukkelt.

Maar in die onbewustheid van waar leven gebeuren er wel allerlei dingen, ontstaan er allerlei gebeurtenissen, situaties, die het bewustzijn van waarlijk zijn steeds een beetje meer naar voren roepen. Dat is een persoonlijke individuele roep, maar ook een roep in een veel groter verband in het gehele samen zijn alsook door de eeuwen heen in de samenleving, in de verbindingen van de mensen onderling. Zo is er een soort van revolutie die over de aarde gaat en die ogenschijnlijk alleen met de verschillende stappen die de natuur gaat, te maken heeft. Maar in werkelijkheid laat het juist zien hoe het bewustwordingsproces zich door de eeuwen heen verruimt, zowel bij volkeren in het geheel, als bij de mens persoonlijk, individueel.

Want zou de mens niet persoonlijk individueel in dit proces van verruiming van bewustheid groeien, dan zouden niet hele volkeren zo’n evolutie kunnen doormaken. Want al ziet de mens in het grote geheel, door onderzoek en archeologie, de evolutielijn in de totale natuur, uiteindelijk is vanaf het begin de mens persoonlijk individueel de drijvende kracht in het geheel, de bewerkende kracht in alle veranderingen. Hem is het gegeven om tot goddelijk wezen uit te groeien en tot volkomen bewustheid van waar leven te komen. Om uit zichzelf, uit vrije keus, het van Mij gekregen ware leven, bewust zelf te leven.

Hemels Brood 2188

Er zijn veel mensen eenzaam. Sommigen hebben veel mensen om zich heen, maar zijn toch eenzaam. Anderen hebben niet veel mensen om zich heen en voelen daardoor hun eenzaamheid sterker. Wat kunnen zij aan die eenzaamheid doen, als bijna niemand naar hen omkijkt? Want de meeste mensen hebben het te druk met hun dagelijkse bezigheden. En degenen die gelegenheid hebben, nemen de moeite niet  om naar de eenzame medemens om te zien. En degene die om een verzorgende reden bij een eenzaam medemens thuiskomt, doet doorgaans alleen waarvoor hij is ingehuurd en vertrekt daarna zo snel mogelijk weer. Vooral ouderen en zieken hebben daardoor moeilijke tijden. Want eenzaamheid is geen prettig gevoel.

Waar komt die eenzaamheid vooral vandaan? Het heeft vooral te maken met de steeds groter wordende afwezigheid van belangeloze onvoorwaardelijke liefde, bij degene die geen aandacht aan eenzame medemensen geeft, misschien wel verstandsmatig zijn plicht doet, maar meer niet.   Maar ook de eenzame mens is vaak gebrekkig met het geven van liefde aan zijn medemensen.. De eenzame wil die liefde krijgen, fixeert zich er helemaal op dat anderen hem niet de aandacht geven waar hij niet zonder kan en zo vervalt iemand langzamerhand in eenzaamheid. Dat gaat gemakkelijk in een samenleving die steeds minder liefde voor elkaar heeft. Toch, wie toch liefde weet te geven, in plaats van te verwachten en erop te wachten, die zal in zichzelf geen eenzaamheid ervaren, maar vreugde en blijdschap!

Hemels Brood 2189

Door de eeuwen heen is Mijn geschreven Woord aan de mensen doorgegeven. Maar de taal van de verschillende volkeren is in die eeuwen veranderd ten opzichte van de taal waarin Mijn Woord eerder geschreven is. Vaak blijft het bijstellen van de geschreven taal achter bij de veranderingen die de taal ondergaan heeft. Daardoor wordt er veel op een gegeven moment niet meer juist begrepen. Toch houden mensen vast aan de al zolang geleden geschreven tekst, omdat het hen heilig is en ze het niet aandurven de teksten, Mijn opgeschreven Woord, in de vernieuwde taal te herschrijven. En als het wel gebeurt, dan is het eigenlijk al te lang in verouderde taal blijven staan, zodat bij de vernieuwing veel  niet goed omgezet wordt in de gebruikte taal en er op allerlei punten heel wat anders is komen te staan dan de oorspronkelijke betekenis. Zo is er in al die eeuwen het een en ander verloren gegaan aan werkelijke betekenis.

Daarom inspireer Ik in verschillende tijden steeds mensen om nieuw op te schrijven, wat ooit al eens geschreven is, maar door de eeuwen heen veel van de oorspronkelijke betekenis verloren heeft, of helemaal niet zo makkelijk meer te begrijpen is, door de gemiddelde mens. Ook zijn er betekenissen gegeven die mensen bedacht hebben en zo zijn er veel verdraaiingen in Mijn Woord geslopen. Soms goed bedoeld, soms naar eigen wensen verdraaid. Maar Ik blijf altijd ook nog Mijn Woord geven in ieder mensenhart. Daarom, voel in je hart of wat je leest of hoort werkelijk Mijn Woord is.

Hemels Brood 2190

Ga er maar vanuit dat niets helemaal is zoals je denkt dat het is. Want door de onvolmaaktheid van jullie doen en laten is er ook een onvolmaaktheid van besef van alles wat er is en niet is. Je kunt niet alles in volmaaktheid zien en weten, doorzien en kennen, als je zelf nog niet volkomen volmaakt bent, nog niet naar volkomen zuiver ware belangeloze liefde handelt, leeft. Je kunt wel denken, dat je zo ongeveer wel weet wat juist is en wat niet, maar daarin vergis je je.

Alleen Ik weet alles in de juiste hoedanigheid, alleen Ik heb die kennis, die volkomen waarheid in alles. En alleen via Mij kun jij in de waarheid van alles wat is en bestaat doordringen. En dan alleen met Mijn goedvinden. Alles wat Ik weet, ken, heb, zie, is ter beschikking van de mens gesteld en kan hij zelf bereiken, maar niet zodanig dat het ware eeuwige leven verstoord zou raken, nooit zodanig dat de ware onbaatzuchtige liefde verstoord zou raken.

Want het ware weten, het ware zijn, de totale kennis, het zuiver reine leven, is totaal beschermd in Mijn ware Leven, Mijn eeuwig ware bestaan. Het volmaakte in alles is in Mijn oneindige liefde en wijsheid verborgen voor de nog onvolmaakt levende mens. Tot hij de eeuwig durende volmaaktheid in waar leven, ware liefde en wijsheid bereikt heeft, blijft het volkomen zien, weten, kennen, e.d. verborgen. Zo is niets helemaal zoals je denkt dat het is en je weet ook niet van alles wat je wel juist weet en wat niet. Het heeft ook geen zin om daar naar te zoeken, want alleen in de zuivere onbaatzuchtige liefde is wat verborgen is te vinden.

Hemels Brood 2191

De meeste mensen zien onprettige situaties als een straf die zij moeten ondergaan en ze begrijpen daarbij vaak niet wat ze fout gedaan hebben om zo’n straf te krijgen. Of ze weten wel van alles te bedenken waarom ze straf hebben gekregen, maar zijn niet in staat om daaraan iets te veranderen.

In werkelijkheid geef Ik geen straf en is elke situatie die zich voordoet er een om van te leren, om te oefenen in vaardigheden, of om te dragen voor het welzijn van alle mensen.. Wanneer iemand veel afdwaalt van liefde, is er ook veel om te leren en te oefenen. Maar, als iemand vaak is afgedwaald, zal hij niet ineens alles te verwerken krijgen door lering en oefening, dat zou te veel voor hem zijn. Bij de één is daarbij meer mogelijk dan bij de ander, maar Ik beperk lering en oefening bij iedereen zodanig, dat het bij zijn vermogen past. Zo krijgt niemand in één  keer teveel te verwerken.

Toch zijn er mensen die de situaties waarin zij terechtkomen niet aankunnen en zij vervallen in een psychisch en lichamelijk onvermogen. Zij zijn dan voor een bepaalde tijd als een lering en oefening voor hun medemens, zodat er steeds een zekere wederzijdse lering en oefening is tussen mensen. En de diepste basis voor alle lering en alle oefening is ware onbaatzuchtige liefde. Waarmee degenen die in psychisch en lichamelijk onvermogen zijn vervallen, het beste geholpen zijn. Alle lering en alle oefening komt er altijd op neer, in de diepste nederigheid naar onbaatzuchtige liefde te leven en liefde te geven!

Hemels Brood 2192

Geen mens kan iets voor Mij volhouden, zonder dat Ik hem daarin steun, kracht geef om vol te houden. Alle levenskracht is uit Mij en stroomt door de mens, die er vrijelijk beschikking over heeft en mag kiezen wat hij met zijn van Mij gekregen levenskracht doet, maar het blijft evengoed, wat hij ook kiest, Mijn levenskracht die Ik hem gegeven heb. Die levenskracht heb Ik de mens gegeven tot zijn volkomen gelukzaligheid, maar jammer genoeg gebruikt hij deze niet steeds daarvoor. De meeste mensen gebruiken hun levenskracht naar eigen willen, voor eigen genoegen. En ja, in de vrijheid die Ik jullie allemaal gegeven heb, is dat dan ook volop mogelijk.

Maar Ik heb daarbij toch ook wel wat meer gegeven dan jullie als levenskracht gebruiken. Het is ook Mijn eeuwig onbaatzuchtige liefde en wijsheid die in deze levenskracht geborgen is en jullie allemaal daarbij ook gegeven is. En juist dat kan jullie oneindige gelukzaligheid brengen. Alleen, veel mensen kijken daaraan voorbij, gericht als zij zijn op eigen welzijn en de eigen invulling van een goed leven op aarde. Ik heb iedereen een zekere intelligentie gegeven, waarmee jullie kunnen begrijpen en tot inzicht kunnen komen van het Goddelijk volmaakte leven, dat jullie gegeven is. Maar de meeste mensen gebruiken die intelligentie om een gezapig goed leven te te bereiken op aarde. Zo blijft wat Ik bedoeld heb te geven, liggen. Pak het op, de ware bedoeling van leven, in liefde en wijsheid, in totale ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 2193

Net zoals je van verschillende kanten naar een voorwerp kunt kijken, waarbij er steeds een ander licht op valt en je ook steeds iets nieuws aan het voorwerp ontdekt, totdat je het door en door kent, zo kun je ook naar het leven kijken, naar alles wat er om je heen gebeurt. Je kunt er allerlei gedachten bij hebben, dat is dan van verschillende kanten ernaar kijken, en er kan steeds een ander licht zijn, dat zijn dan de inzichten die je kunt krijgen door de verschillende gedachten.

Maar net als met het licht dat op een voorwerp valt en het voorwerp slechts gedeeltelijk verlicht wordt, waardoor je delen of deeltjes niet ziet, niet opmerkt,zo is het ten aanzien van je leven, , dat je ook niet alles ten aanzien van het ware leven opmerkt. Zo kun je opvattingen hebben, inzichten, die niet helemaal juist zijn. En kijk je met die opvattingen naar een situatie, dan kun je belangrijke aspecten van de situatie missen en verkeerde conclusies trekken. Ook kunnen anderen je dingen zeggen, vanuit hun visie, hun opvattingen er een licht over laten gaan, wat jou helder lijkt, maar je net die details laat missen, die belangrijk zijn voor een juiste inschatting, een juist beeld van de werkelijkheid, van de waarheid.

Als je werkelijk een helder zicht wilt op gebeurtenissen, op je leven, op het leven, kom dan in jezelf bij Mij en laat Mij je innerlijk helemaal verlichten, laat Mij je vullen met Mijn zuivere liefde en laat Mijn liefde in jou je ware licht zijn waarin je alles heel helder en naar waarheid kunt zien en daar geen misvattingen meer over zijn, die het ware beeld vertroebelen. Want Mijn liefde is het zuivere eeuwig ware licht waarin iedereen tot het zuiver hemelse zicht van werkelijk leven kan komen.

Hemels Brood 2194

Nog maar heel weinig mensen beseffen dat het aardse leven niet bedoeld is, om carrière te maken en veel geld te verdienen. Dat het niet bedoeld is, om beroemd te worden of grote macht te verkrijgen over zoveel mogelijk mensen. Zelfs niet bedoeld is, om een goede werkkring met wat aanzien en een welvarend leven te leiden, gemakkelijk te leven en zoveel mogelijk ongemak te vermijden. Het is bedoeld om, in welke omstandigheid ook, te leren in alle opzichten in ware liefde en wijsheid te blijven en steeds er te zijn voor de medemens. Dienstbaar aan elkaar te zijn en niet te streven naar meer dan anderen en beter dan anderen.

De aarde is een plaats bij uitstek om je goddelijkheid te laten uitgroeien tot volle omvang. Maar zo weinigen zien de kansen die het aardse leven hen biedt en gebruiken de mogelijkheden die er zijn op de juiste manier, niet voor zichzelf, maar om anderen te helpen en te ondersteunen. Veel mensen zijn aan het eind van hun leven onwetend van het werkelijke levensverband dat er tussen hen en Mij is, onwetend van de ware liefde die in hun leven aanwezig was.

Want net zoals het de bedoeling is dat zij, in welke situatie dan ook, in ware liefde en wijsheid blijven, zo blijf Ik voor jullie allemaal, wat er ook gebeurt, in ware liefde en wijsheid, waarmee jullie allemaal uiteindelijk ook zelf in die ware liefde en wijsheid komen!

Hemels Brood 2195

Gehoorzaamheid. Kinderen worden opgevoed in gehoorzaamheid. Maar geen kind is in alles aan zijn opvoeders gehoorzaam. Hoe zou het dat kunnen. Want geen opvoeder is zelf al in zijn kindertijd in alles gehoorzaam geweest. Niemand heeft zelf al het volmaakte in ware leven bereikt. Dus is in de opvoeding ook niet alles al volmaakt. Er worden dan ook eisen gesteld aan kinderen en er zijn verwachtingen, die een kind niet in zijn waarde laten en dan wordt het voor het kind moeilijk om aan de opvoeder te gehoorzamen. Terwijl het kind wel wordt bijgebracht dat de opvoeder het voor het zeggen heeft en terwijl de opvoeder zich aan het kind presenteert als volmaakt.

Maar gaandeweg komt het opgroeiende kind er toch achter, dat die volwassenen, die hem onder allerlei regels stellen, helemaal niet zo perfect zijn, als ze zich voordoen. En wat in het kind leeft als eigen wil, is dan al op een verkeerde manier behandeld. Hoe zal een opgroeiend kind dan zijn ware basis van leven vinden? Hoe zal een kind dan leren, in zichzelf Mij te vinden, als zijn opvoeder nauwelijks iets weet van het ware leven, van oprechte liefde, als zijn opvoeding onvolkomen is in waarheid en liefde? Niemand is in zijn aardse opvoeding juist opgevoed. Daardoor wordt de afstand tot Mij groter, terwijl de mens zich daar niet van bewust is.

Maar Ik heb Mijn orde zo ingesteld, dat alles toch weer goed komt, dat Mijn liefde en waarheid toch het hart van alle mensen bereikt. Want als eens het kind volwassen is, dan kan het toch onderscheid voelen tussen waar en niet waar, tussen liefde en geen liefde. Omdat niet de mens de eigenlijke opvoeding doet, maar Ik, in grote liefde. De mens doet weliswaar de aards materiële opvoeding, die nogal ver afgedwaald is van waarheid en liefde, maar Ik doe eeuwig nog de hemelse opvoeding en zo kan toch ieder kind in zijn volwassenheid tot eeuwig leven in eeuwige liefde komen. Alle afdwalingen van waarheid en liefde hebben met de menselijke opvoeding te maken, maar Mijn opvoeding leidt uiteindelijk toch iedereen naar waarheid en liefde, naar het eeuwig gelukzalige leven!

Hemels Brood 2196

Het leven op aarde, zoals de mens zijn leven invult, is niet te vergelijken met Mijn Leven, met waar, eeuwig Leven. Want houd Ik Mij niet bezig met het verkrijgen van geld en goederen, Ik houd Mij niet bezig met het verkrijgen van macht of roem. Ik houd Mij niet bezig met “wat zal Ik vandaag doen”, of  “waar ga Ik vandaag heen”. Ik houd Mij niet bezig met sport of spel, met theater of film, met werk of vrije tijd. Daarmee houden mensen op aarde zich mee bezig, dat hebben mensen voor zichzelf zo bedacht. Probeer je eens voor te stellen, dat Ik me met dat allemaal zou bezighouden, het lukt je niet. Want Ik ben ware liefde en wijsheid, waar leven. Ik geef je de  kracht die jouw leven is. Jij vult je leven in en gebruikt de kracht die Ik Ben. Maar al houd Ik Mij met niets van al die zaken bezig, terwijl jullie rennen en vliegen, om toch nog hier of daar jezelf te verbeteren, heb Ik alles in Mijn Hand en laat Ik jullie vrij invulling geven aan je aardse leven. Maar of de dingen waar jullie voor kiezen altijd zo zinvol zijn, Ik zeg je, dat zijn ze niet.

Want het leven, het ware leven, is niet je huis, je auto, je kleren, je werk, je geld, je positie, je macht, je roem, je sport, je vertier, of wat van dat alles ook. Het ware leven is waarheid en liefde, onbaatzuchtige liefde. Maar dat staat onderaan bij veel mensen. Het moet iets kosten, het moet iets opleveren. Wel, uiteindelijk zul je zien, geld en goederen, macht en roem, het vergaat en levert je dus niets op van het ware leven. Bedenk je dat liefst nu en laat het los, laat het niet meer het belangrijkste in je leven zijn, als je tenminste tot het enig ware leven wilt komen en de eeuwige gelukzaligheid van ware liefde en wijsheid wilt bereiken. Gelukzaligheid die nooit ofte nimmer verloren gaat, die werkelijk eeuwig is, zoals Ik eeuwig Ben.

Hemels Brood 2197

Wat moet een mens op de aarde ondergaan, om toch in volmaakt Goddelijke liefde te komen? Hoe moeilijk is het, om in een omgeving waar veelal de ware Goddelijke liefde genegeerd wordt en met voeten getreden te leven? Niet makkelijk, maar je bent er niet alleen, want iedereen maakt de moeilijke verhoudingen die er op aarde zijn mee. Iedereen heeft op aarde te maken met de enorme afdwalingen van liefde die daar zijn.

Toch schijnt Mijn zon er en geeft warmte en licht. Toch schijnt Mijn zon en doet groeien, steeds opnieuw, steeds nieuw leven. Zo wordt op aarde steeds alles vernieuwd, zodat dood daar nooit werkelijk is, altijd blijft er het leven. Hoe dor en droog, doods en afgestorven een gebied misschien mag lijken, de mogelijkheid tot nieuw leven blijft er altijd aanwezig, nieuw leven is er altijd nog in aanleg aanwezig.

En zo is het bij alle mensen. Hoe droog en dor het in iemand ook is en hoever iemand ook afgedwaald is van waar leven, van ware liefde, er is in ieder mens toch altijd nog de kiem van liefde aanwezig. Die kiem kan door Mij altijd nog tot groei gebracht worden, groei van nieuw waar leven, ook bij de mens bij wie het onbegonnen werk lijkt te zijn. Ik zeg je, bij iedereen is die mogelijkheid altijd aanwezig, want Ik Ben aanwezig in ieder mens, Ik Ben aanwezig en Ik laat nooit af te Zijn, zodat ieder mens op zijn tijd zal Zijn, waarlijk levend zal Zijn, ware liefde zal Zijn.

Hemels Brood 2198

Soms kan Ik mensen Mijn liefde niet laten zien, omdat zij een weg gaan die blind maakt. Die blindheid kan Ik niet wegnemen, zonder hen in vrijheid te belemmeren. Daarom gaat Mijn liefde dan langs wegen die zij niet zien, niet kennen, zodat zij in vrijheid blijven en toch ook tot inzichten kunnen komen, waardoor zij in hun vrijheid andere keuzen gaan maken en langzaam maar zeker hun zicht weer terug krijgen. Als zij hun zicht weer terug hebben, kunnen zij ook zien langs welke wegen Mijn grote liefde voor hen is gegaan, terwijl dat eerst voor hen verborgen was. En juist dat begrijpen zij dan ook, dat het Mijn liefde is.

Maar er zijn veel mensen die lange wegen van afdwaling gaan en dan ook pas na lange tijd heel langzaam tot zicht komen. En dat moet ook langzaam gaan, want hoe langer iemand in het donker is, des te feller is het kleinste beetje licht. Dus kan daar maar heel langzaam en beetje bij beetje zicht gegeven worden. Voor die mens lijkt Mijn liefde heel lang heel ver weg. Maar de wegen die Mijn liefde gaat, komen toch uiteindelijk die mens helemaal ten goede en zijn weg komt dan ook, al is het na lange tijd, op Mijn ware weg van liefde en wijsheid uit. En dan is het feest, groot feest, want na veel omzwervingen is diegene dan thuisgekomen in ware onbaatzuchtige wijze liefde.

Hemels Brood 2199

De mens heeft heel wat voetstappen gezet op de aarde. De ene mens meer dan de andere. Maar over het algemeen maakt het niet zozeer uit of je veel of weinig voetstappen zet, het gaat er wel om welke voetstappen je zet en in welke richting je voetstappen gaan. Want je voetstappen zijn je daden, je daden op aarde, en daar gaat het wel om. Wat zijn je daden op aarde, waar zijn je daden op aarde op gericht, op veel voor jezelf, op winst en gemak voor jezelf of zijn je daden ook gericht op je medemens, op degenen die arm zijn, die weinig hebben, die niet veel kunnen, die in moeilijke omstandigheden verkeren, heb je ook aandacht voor hen, heb je liefde voor hen, heb je zorg voor hen?

Want degenen die arm zijn, minder hebben, minder kunnen, in moeilijke omstandigheden verkeren, zijn niet minder dan wie dan ook. Zij hebben niets gedaan waardoor zij er minder aan toe zijn, zij dienden Mij met al hun armoede, hun gebreken, hun moeilijkheden, ja, zij dienden Mij. Want hoe kan op deze aarde liefde geleerd worden, als nergens iemand is die liefde zo nodig heeft als die armen, die men het liefst niet helpt omdat het teveel kost? Moeilijkheden moet iedereen maar zelf oplossen. Nee, zo zou het niet moeten, ware liefde is nodig, juist van diegenen die wel alles hebben, wel alles kunnen, wel alles weten en talenten hebben om grootse dingen te doen. Want dat heb Ik hen gegeven, niet voor zichzelf, maar om tot lering te komen, tot liefde te komen. Ik heb armen en rijken op aarde geplaatst, zodat rijke mensen kunnen leren hun naaste behoeftige medemensen met hun overdaad te helpen en liefde te geven. Zodat mensen kunnen leren Mij dienstbaar te zijn. Welke voetstappen zet jij op deze aarde?

Hemels Brood 2200

En als iemand zegt: “ik zie de hemel open”, denken de meeste mensen aan het letterlijke van die tekst en kijken naar de lucht om te zien of de hemel werkelijk open is. Maar zij zien daar de hemel niet geopend en vinden degene die dat zegt maar raar en nemen zijn uitspraken niet serieus. Maar in werkelijkheid bedoelt diegene iets heel anders, wat niet letterlijk op die manier opgevat zou moeten worden. Wat hij zegt, is dat hij de mogelijkheden ziet die er zijn, om in de hemel, dat is in ware gelukzaligheid te komen. Hij bedoelt met “zien” inzicht, begrip, overzicht, niet iets letterlijks. Hij had ook kunnen zeggen: nu begrijp ik hoe een mens in de ware gelukzaligheid kan komen. Dan kan ook begrepen worden waarom de hemel in materiële zin niet “open” was.

Wie begrijpt, die ziet. Maar wie niet begrijpt, die ziet niet, ook niet letterlijk. Dus zou diegene die begrijpt, werkelijk de hemel letterlijk open zien, dan nog zou diegene die niet begrijpt, dat ook niet letterlijk kunnen zien. In het weergeven van Mijn Woord heb Ik veel verhuld gezegd, zodat er niets van de werkelijke waarde verloren kan gaan door degenen die het niet begrijpen, ook niet als Mijn Woord niet verhuld zou zijn. Dit onbegrip zou de ware boodschap tenietdoen. Terwijl nu alleen de verhulde boodschap genegeerd wordt en soms belachelijk gemaakt wordt. Maar daarmee wordt de ware betekenis geen schade toegebracht. En degenen die eraan toe zijn de ware betekenis in hun hart te vatten, die zullen door de verhulling heen zien, de hemel geopend zien!

Hemels Brood 2201

Het licht kiert overal tussendoor. Zelfs al denkt de mens dat hij het licht volkomen afgesloten heeft, met dikke muren zonder ramen, Ik zeg je, dan nog komt er licht door de ruimtes tussen de moleculen naar binnen, niet gezien door het menselijk oog, maar wel aanwezig. Op die manier komt Mijn licht in de verste uithoek van het hart van de meest afgedwaalde mens. En het wordt in het hart opgenomen, maar niet bemerkt, omdat het maar zo heel miniem is, zo miniem is het niet te vatten. En toch doet het zijn werk, toch lost het duisternis op. Alleen zo ontzettend langzaam, dat het over een hele lange periode van tijd niet opgemerkt wordt in het hart van die mens.

Maar er zijn ook harten die ruim open staan voor Mijn licht en daar wordt Mijn licht wel gezien en bemerkt. Uit die harten straalt het naar buiten door de wanden van het hart en beroert het de harten van andere mensen. Met harten bedoel Ik geen materiële harten, maar het eigen geestelijk gevoelscentrum, waar vanuit de levensdaden hun vorm krijgen. Al naargelang het aanwezige licht kan men zien en zal het handelen zuiverder afgestemd kunnen worden op liefde. Want licht is zicht, zicht op waar leven, zicht op ware liefde. Wie daarvan meer ziet, zal er ook meer naar handelen. Wie er meer naar handelt, zal meer en meer aan zicht en aan liefde winnen en zich steeds gelukkiger gaan voelen, blij met het ware leven, blij met ware liefde.