Hemels Brood 2047 t/m 2077

Hemels Brood 2047

Kijk naar de enorme mensenmassa, die over de aarde verspreid is, hoe velen zijn afgedwaald en vervallen in een eigen invulling van leven of gedwongen in een cultuur die afgedwaald is van waar leven, die gevangen zitten in algemene opvattingen die haaks staan op waarheid en waar leven, ware liefde. Hoeveel regelgeving is over de hele wereld nodig, om die enorme mensenmassa in bedwang te houden en denk je dat het de mens is, die dit alles stuurt en in zijn regelgeving vasthoudt?

Want dan vergis je je. Niets op deze aarde is buiten Mijn Hand, Mijn liefde, alles wordt nog altijd door Mij geleid en dat zal ook eeuwig zo zijn. Dan vraag je jezelf waarom Ik met Mijn Hand in alles het dan toch zover laat komen dat er nog maar zo weinig liefde over is onder de mensen en de afdwaling zover is. Mijn Hand leidt alles zodanig, dat ieder mens van zijn dwaling terug kan komen. Zou Mijn hand van liefde niet de uiteindelijke leiding hebben, dan zouden er al geen mensen meer in leven zijn, dan zou de mens verloren gaan in zijn afdwalingen.

Juist door Mijn Hand van liefde kunnen mensen verre afdwalingen maken en toch in leven blijven. Weliswaar een slapend leven, maar toch een leven. En op z’n tijd wordt iedereen gewekt uit dat slapende leven naar waar en volkomen leven, ware liefde. Juist zo kunnen mensen die afdwaling maken, die hen toont wat daarvan komt, als zij buiten de ware liefde gaan. Juist zo kunnen zij daarvan terug komen en gaan beseffen dat alleen ware liefde met de daaruit voortkomende wijsheid het ware gelukzaligmakende leven is voor iedereen.

Hemels Brood 2048

De tegenkracht van het ware leven lijkt op dit moment heel groot en groeiende. Maar die is in verhouding tot de kracht van waar leven, ware liefde, eigenlijk heel klein. Alleen laat Ik het de mens meer en meer zien, laat Ik het meer en meer in de openheid komen, zodat de mens gaat beseffen wat het tegengestelde van ware liefde teweeg kan brengen. Het zicht op deze tegenkracht is nu groter dan ooit, met alle nare gevolgen van dien. Maar de ware levenskracht is niet weg, is niet minder, is vele malen meer, is oneindig. Alleen is er bij de mens op dit moment maar heel, heel weinig of geen zicht op, geen of weinig besef van.

Voor de meeste mensen is het ook nog, wat je niet ziet is er niet, waar geen besef van is, is ook geen weet van. Zo is het nu gesteld en zo is er nu veel duisternis onder de werelds gerichte mensen. Op dit moment krijgt de mens veel te zien van die duisternis en alles wat daarmee samenhangt. Laat Ik hem voelen en meemaken wat afdwaling van ware liefde, van waar leven met zich meebrengt. Ondervinding als beste ervaringsleer om tot waar besef van leven te komen. Beter kent de mens goed wat het tegenovergestelde van waar leven, van ware liefde doet aan de mens. Beter ervaart hij dat op deze aarde, zodat hij voor eeuwig het ware leven gaat aannemen als hij van alle gevolgen van afdwaling genoeg heeft gehad en voor eeuwig niet meer wil afdwalen en zo eeuwig in liefde, in waar leven blijft. Dan is hij ook eeuwig in de grootste gelukzaligheid en kiest nooit meer anders.

Hemels Brood 2049

Waar leven is ware liefde, dat is het belangrijkste om te weten. Wie waarlijk wil leven zal zich tot liefde moeten bekeren, volkomen ware liefde. Vreemd is het, dat alle mensen graag willen leven en in leven willen blijven, maar dat zij niet tot ware liefde komen, steeds opnieuw ver afdwalen van ware liefde. Zo komt het dat er nog weinig of geen mensen zijn, die al waarlijk leven. De meeste mensen zijn levend-dood of wel in een soort van doodsslaap, waarbij het voor hen op het aardse lijkt of zij leven, alleen is dat nog helemaal geen waar leven, veelal is het nog steeds een situatie waarin hen van Mij de gelegenheid gegeven wordt tot waar leven te komen.

Wil je tot waar leven komen, neem dan toch Mijn aanwijzingen aan, laat dan toch eens eigen ideeën en invullingen van hoe je leven zou moeten zijn los, laat de zorg om eigen welzijn eens los, je eigen willen, en vertrouw eens helemaal op Mijn liefde als leiding voor je leven. Stem je handelen dan vanaf nu overeen met Mijn liefde, met waarheid, met oprechtheid en dwaal niet meer af. Luister dan vanaf nu naar Mijn aanwijzingen in je hart en streef alleen nog naar waarheid en liefde uit je hart, voor allen om je heen en voor Mij, je Schepper en Vader, die jou van eeuwigheid aan al innig liefheeft en je van eeuwigheid aan met ware eeuwige enorme liefde omringt. Je hoeft dat niet voor Mijn liefde te doen, Mijn liefde draagt je toch wel, maar voor jezelf geeft het een groot verschil of je meegaat in ware liefde, in Mijn liefde of niet.

Hemels Brood 2050

In de kern van de mens ligt de boodschap van Mijn liefde, in zijn hart ligt die kern. Het hart komt overeen met het gevoel, in het gevoel komt de liefde naar voren. Er wordt vaker gedacht, dat de hersenen het centrum vormen van het leven in het materiële lichaam, omdat deze het lichaam, de lichaamsfuncties aansturen. Ja, dat is in die zin wel een belangrijk gegeven, maar toch is het hart, het gevoel, het ware centrum van het leven, van de liefde.

De hersenen sturen wel aan, maar daarvoor luisteren zij naar de noden van het lichaam, naar de signalen van het lichaam die via de zenuwbanen naar de hersenen worden geleid. Deze zenuwbanen staan in verbinding met alle organen en alle ledematen, met alles in het hele lichaam, ook met het hart. En wat nog meer is, deze zenuwbanen staan in verbinding met het gevoel, dat in het hart zetelt en dat eigenlijk ook niet materieel is. Kijk, zo zijn de hersenen wel het verdeelcentrum, maar de opdrachten komen er via de zenuwen binnen en gaan er via de zenuwen weer uit, die dan overal in het lichaam hun boodschappen brengen en waardoor vooral in het lichaam het nodige gebeurt.

Maar nu, als er in het gevoel iets verandert, verandert dit ook in deze doorsturing. Als iemand bijvoorbeeld verdriet heeft, dan werkt dit door in de zenuwen, die pikken dat op en het komt daarmee in de hersenen, die het als signaal verwerken. Zie, de oorsprong van de werking van de hersenen is toch dan ook het gevoel. Ik zeg je, op die manier zijn de hersenen, het centrale zenuwstelsel, direct verbonden met het gevoel en daarmee het hele lichaam. De liefde zetelt in het gevoel en is de centrale kracht voor lichaam en ziel. De liefde houdt het lichaam gezond als daarnaar geleefd wordt en de liefde houdt de samenleving gezond, als daarnaar geleefd wordt. Zo zit het en wie naar liefde leeft, die leeft werkelijk, want waar leven is ware liefde in alles!

Hemels Brood 2051

In elk mens is veel liefde aanwezig, eigenlijk is in elk mens oneindig veel liefde aanwezig, want Ik ben in elk mens aanwezig en Ik ben oneindige liefde. Maar de mens heeft zich veelvuldig afgesloten voor die oneindige liefde, heeft de liefde voor zichzelf willen hebben, heeft de liefde voor anderen verminderd en verminderd en daarmee de deur tot deze ware levensenergie, de ware oneindige liefde, tot Mij, steeds verder dichtgedaan. Zou hij dat nu erkennen en inzien, bekennen dat hij vooral voor zichzelf wil hebben, wil vasthouden, wil vergaren, dan zou er alweer een opening naar Mijn liefde zijn, maar hij denkt dat het zo goed is, hij heeft zich dat toegeëigend als de juiste levensvorm, de juiste levensweg.

Zo trekt hij de deur steeds verder dicht en raakt hij steeds meer afgesloten van die oneindige liefde, die in elk mens nog steeds aanwezig is, verborgen achter die deur van eigenliefde, eigen willen, eigen zorg, eigen verlangen, enz. Hoe kan Ik die mens helpen, anders dan met gebeurtenissen, die die eigenliefde doorbreken, die de mens naar de waarheid in hemzelf brengen, die hem zijn misvattingen over het leven en zijn zelfzucht duidelijk maken? Want Ik kan hem zijn vrije wil, zijn vrije keus niet afnemen zonder hem zijn zelfbewustheid van bestaan te verstoren.

Zo zullen dus gebeurtenissen de mens moeten helpen terug te komen tot die oneindige liefde, die hij zeker in zich heeft en daarmee tot waar leven, de ware oneindige liefde, die de eeuwig ware levenskracht voor alle mensen is en hun eeuwig leven geeft, als zij die aannemen.

Hemels Brood 2052

Wat als het leven keihard is en geen genade kent, wat als geen liefde meer doordringt tot de mens en hij blijft hangen in eigenliefde en eigenwijsheid, wat als de gebeurtenissen hem verder doen wegzakken in verbittering en afkeer van wat goed is en vol liefde, die U bent?

Dan is er altijd nog tijd en hoewel Mijn liefde dan niet gevoeld wordt, niet beseft wordt, is zij er toch en doet toch haar werk. Want het gaat er niet om, dat bij de mens voorkomen wordt dat hij pijn en verdriet heeft over verlies van wereldse zaken, dat hij zijn gang kan gaan en nooit iets merkt van zijn afdwaling van liefde, omdat dat zielig voor hem zou zijn, het gaat erom, dat hij tot waar leven gebracht wordt, tot werkelijk leven komt en uit eigen vrije keus waarlijk gaat en blijft leven!

Daar gaat het om en daarom neem Ik niet zomaar pijn en verdriet weg, Ik geef er iets voor in de plaats, iets wat belangrijker is dan welke wereldse materiële zaken ook. Ik geef er toch hoe dan ook hemels inzicht voor in de plaats. En juist met dat hemels inzicht kan een mens stukje voor stukje dichter bij Mij komen en steeds een stapje dichter bij het volkomen ware, enig eeuwige leven komen.

Al zie je dat niet bij elke gebeurtenis, toch werkt het zo. Net zoals je de wijzers van de klok niet vooruit ziet gaan als je ernaar kijkt, of niet ziet dat haar groeit en toch groeit het, zo zie je ook niet steeds de mens door de gebeurtenissen groeien en zo lijken veel gebeurtenissen geen nut te hebben, alleen pijn te kosten. Maar Ik zeg je, één pijnlijke gebeurtenis levert de mens meer op dan een gezapig leventje zonder pijn of verdriet. Wees blij en verheug je, want je zult met Mij in het Paradijs zijn!

Hemels Brood 2053

Hoe komt een mens vooruit? Door zijn benen te gebruiken. Wie benen heeft, kan dus vooruit komen. Maar wie niet weet hoe zijn benen te gebruiken, die weet ook niet hoe vooruit te komen. Normaal gesproken weet iedereen na verloop van tijd zijn benen te gebruiken. Hoe komt het dan, dat er velen zijn, die toch niet vooruitkomen? Wellicht heeft dit met angst te maken, met onzekerheid over de weg die er te gaan is. Want dat is wel een feit, de meeste mensen willen een gemakkelijke weg en kijk, daar ligt een moeilijke weg voor hen. Ja, het is vreemd, maar nu juist diegenen, die bang zijn voor een moeilijke weg, zien voor zich alleen een moeilijke weg en uit angst voor die moeilijke weg, komen zij niet vooruit. Kijk, het is hun beeld wat zij zien, maar of dat de werkelijkheid is?

Geen weg is werkelijk moeilijk, maar een weg ziet er net zo moeilijk uit als iemand hem ziet. Zou die mens de moed op kunnen brengen, om die moeilijke weg te gaan, dan zou vreemd genoeg na een paar ferme stappen die weg al helemaal niet meer zo moeilijk eruitzien en diegene zou zich verbazen hoe die weg er verder opgaand  met meer moed, er steeds makkelijker gaat uitzien, steeds meer zoals het dus in werkelijkheid is. Maar ja, hoe krijg Ik iemand zover, over zijn angst heen te stappen en moedig te worden en de weg, waar hij bang voor is, gewoon te gaan? Een duw in de rug kan hem juist doen struikelen en zijn angst vergroten. Zou Ik dan zeggen, wie angst heeft moet maar in zijn angst blijven zitten tot hij misschien ooit eens de moed krijgt?

Nee, want dan zit hij wellicht tot in het oneindige nog in angst. Ik omring hem met liefde en alle zorg maar neem hem niets van zijn vrije keus weg en laat hem steeds opnieuw de gevolgen van zijn angsten bemerken, zodat hij op een gegeven moment genoeg moed verzamelt en de stap waagt. En weet je, als die mens in zijn hart bij Mij komt en Mij om de nodige moed vraagt en dan vervolgens helemaal op Mij vertrouwt, dan krijgt hij moed en ook ruim zicht en dan is die weg, die er zo moeilijk uitzag, helemaal niet moeilijk meer. Ik til die mens dan op en draag hem die hele zogenaamd moeilijke weg. Met liefde. Zie je, zo gaat dat.

Hemels Brood 2054

Contact met Mij, je Schepper, is altijd mogelijk, overal waar je bent. Je hoeft nooit op je beurt te wachten, want Ik Ben er altijd voor je, onmiddellijk. Dat kun je je misschien niet voorstellen, maar Ik ben er altijd onmiddellijk voor iedereen en op hetzelfde moment ben Ik zowel bij jou als bij alle andere mensen en spreek zowel met jou als met alle andere mensen. Zou dat niet zo zijn, hoe zou Ik dan Schepper kunnen zijn en sturing kunnen geven aan de hele Schepping? Ik Ben Alles, Ik ben in alles en alles is in Mij. Ik Ben dus ook altijd bij iedereen helemaal aanwezig, want Ik Ben alles en in iedereen en iedereen is in Mij.

De Schepping zou zijn beloop niet kunnen houden, als Ik even hier niet en daar wel zou zijn. Zodra Ik ergens weg zou zijn, zou daar ook direct alles weg zijn. Maar Ik Ben nooit weg. En Mijn liefde is nooit weg. Het kan zijn dat mensen Mij in zich niet beseffen, dat zij niet beseffen dat zij in Mij zijn en dat Ik alles Ben, het hele leven Ben. Maar al beseffen zij dat niet, Ik Ben er wel. En als de mens werkelijk in zichzelf zou zien, dan zou hij Mij in zich zien en beseffen. Maar de meeste mensen verkiezen zichzelf boven Mij, hun eigen willen en verlangen boven het ware leven.

Verbaas je daar niet over, want dat is door Mij toegestaan en wordt toch ook allemaal door Mij geleid, zodat alles wat de mens doet, hem toch uiteindelijk bij Mij brengt, bij ware liefde brengt, bij waar leven brengt en als een zelfstandig bestaan, Mij leeft, Mij in zich erkent en in Mij zijn eigen erkenning naar volle waarheid van leven vindt!

Hemels Brood 2055

Je bent zoals je bent en van daaruit mag je groeien, steeds verder groeien in ware liefde en wijsheid. Je hoeft niet ineens volmaakt te zijn en alles te kunnen, zoals jij denkt dat je het nu al zou moeten kunnen. Want je kunt, nu je nog niet volmaakt bent, ook nog helemaal niet overzien, wat dan precies volmaakt zijn is, wat precies volmaakte liefde en wijsheid is. Beter kun je daarom jezelf accepteren te zijn zoals je bent en op Mij vertrouwen dat je door Mij groeit zoals jij het beste groeit en weten dat je van Mij steeds de beste groeimiddelen krijgt. Die groeimiddelen zijn de gebeurtenissen die in je leven plaats vinden, die je uitdagen tot groei in jezelf, je uitdagen om oplossingen te zoeken en contact met Mij te onderhouden.

Hoe reageer jij op gebeurtenissen? Pak je ze op, sta je ervoor, ben je bereid te werken om vooruit te komen of verwacht je oplossingen van anderen, verwacht je dat Ik alles wel voor je regel en ga je moeilijke gebeurtenissen uit de weg, werk je liever niet, maar wil je alles op een presenteerblaadje krijgen? Je mag zijn zoals je bent en van daaruit groeien. Maar houd je groei niet tegen door op een stoel te blijven zitten en moeilijke werkzaamheden uit de weg te gaan. En verstoor je groei ook niet door jezelf te forceren en sneller vooruit te willen komen dan je gegeven is. Je hoeft niet in één keer volmaakt te zijn, maar het is ook niet de bedoeling dat je stil blijft staan.

Daarom zeg Ik, wees jezelf en neem de gebeurtenissen zoals ze komen, neem je verantwoordelijkheden, sta voor wie je bent en wat je kunt, werk en groei, je kunt het!

Hemels Brood 2056

Wat is de juiste houding in het leven, wanneer is het uit ware liefde en wanneer uit een zelfbedachte vorm van liefde, maar heeft het eigenlijk geen ware grond? Ware liefde heeft in elk geval geen voordelen voor jezelf in petto, terwijl het toch een weg naar de gelukzaligheid opent. Terwijl zelfbedachte vormen van liefde die weg niet openen en een onbevredigend gevoel achterlaten waarvan je denkt, wat klopt er niet? De moeilijkheid daarbij is, dat er bij deze zelf vormgegeven liefde vaak toch bepaalde verwachtingen zijn, verwachte resultaten, die dan uitblijven en dat begrijp je dan niet.

Liefde wordt niet altijd gewaardeerd, maar dat wil niet zeggen dat het geen liefde is. Alles wat gewaardeerd wordt, hoeft daarom nog geen liefde te zijn. Doe je iets voor iemand om hem gunstig te stemmen en hij waardeert dat, dan is het nog geen liefde, dat gunstig stemmen, en uit die waardering kun je geen bewijs halen dat met liefde zonder eigenbelang gehandeld is: gunstig stemmen heeft met eigenbelang te maken. Als iemand afwijzend reageert wil dat niet zeggen, dat niet met liefde gehandeld is, want veel mensen kunnen de waarheid niet horen en reageren er afwijzend op, zodat je kunt denken niet uit liefde gehandeld te hebben.

Welke houding past altijd? Welke situatie is gelijk aan de andere? Zoek niet naar de altijd juiste houding, wees zoals je bent, nog niet volmaakt, maar groeiend in besef van ware liefde, groeiend naar elke keer opnieuw besef van ware liefde, die de juiste houding geeft waar en wanneer nodig.

Hemels Brood 2057

Wie Mijn boodschap verstaat, doet er goed aan daarnaar te leven. Want het zal zijn leven over de meest optimale weg leiden. Niet dat het voor diegene dan direct de hemel op aarde is, want niemand is in één keer uit zijn eigen onvolmaakte keuzes tot volmaakte keuzes te brengen, zonder de vrije wil aan te tasten en de eigenheid van die mens te verstoren. Ieder gaat zijn weg op aarde naar een volmaakte liefde, volmaakt leven.

Hoe een ieder die weg gaat, is aan die mens zelf, door de keuzes die hij maakt en door wat hij met zijn keuzes bepaalt. Wie zelf wil bepalen, bepaalt zelf, met alle misvattingen die hij heeft gaat hij een weg, die van alles in zich heeft om hem zijn misvattingen onder ogen te brengen, om hem tot juiste inzichten van waar leven te brengen. Wie zijn weg wil bepalen aan de hand van wat anderen zeggen, gaat een wisselende weg waar het dan eens deze kant opgaat en dan eens een andere kant opgaat, ook daar zal de weg van alles in zich hebben om die mens tot waar levensbesef te brengen.

Wie Mij vraagt hem op zijn levensweg te begeleiden, zal in zichzelf in stilte naar Mij moeten luisteren en zal een weg krijgen, die hem steeds laat oefenen, in praktijk te brengen wat hij van Mij aangereikt heeft gekregen. Dus voor diegene wordt de weg niet makkelijker, maar wel duidelijker en met het besef waar de weg uiteindelijk toe leidt, terwijl de anderen die zelf bepalen of naar anderen luisteren, dit besef  niet zo hebben en nogal eens niet begrijpen wat hen waardoor overkomt. Dat is het verschil tussen met Mij gaan of zonder Mij gaan. Maar wie kiezen zonder Mij te gaan, ook bij hen ben Ik met Mijn overgrote liefde en ook voor hen werkt Mijn overgrote liefde, zodat ook zij tot Mijn enorme liefde gebracht worden, tot waar leven en uiteindelijk ook Mij zien en beseffen wat waar leven is.

Hemels Brood 2058

In de zachtmoedigheid wordt de mens het best aangesproken. Verwijten scheppen afstand en ongenoegen, zachtmoedigheid haalt mensen dichterbij en daardoor wordt het ook gemakkelijker die mens te bereiken. De mens die welwillend is, staat open, zijn oren staan open, zijn ogen staan open, zijn geest staat open en hij is bereid te horen, te zien en te begrijpen.

Dat is nodig om te kunnen handelen naar nieuwe inzichten, wie zich afsluit voor vernieuwing, maakt geen vorderingen. Met boosheid, ongeduld, verwijten, enz. sluiten mensen zich af. Zo ontstaat een vacuüm waarin niet tot elkaar te komen is. Blijf daarom steeds zoveel mogelijk in zachtmoedigheid, zodat het contact met elkaar openblijft. Vraag Mij je daarin altijd te ondersteunen, zodat je ook steeds in zachtmoedigheid kunt blijven. De waarheid is belangrijk, maar houd die waarheid geborgen in de zachtmoedigheid, zodat naar waarheid geluisterd kan worden en zodat de waarheid tot inzicht brengt. Voorkom daarmee, dat de mens zich afsluit voor waarheid en steeds verder wegzakt in verdraaiing, vertroebeling van de waarheid, tot zelfs onwaarheid en leugen. Want de meeste mensen is er veel aan gelegen hun onvolkomenheden te verbergen en te bedekken met verdraaiing, vertroebeling en zelfs met leugen en bedrog. Om niet de vernedering van de waarheid te hoeven voelen.

Maar wie voor zijn onvolkomenheden durft uit te komen, die zal ervaren dat de vermeende vernedering uitblijft en juist een vrij en opgelucht gevoel ervoor in de plaats komt. Daarom is het goed om mensen tot waarheid te brengen, maar boosheid, verwijten, afwijzing, enzovoorts, brengt niets en helpt de mens niet zijn onvolmaaktheid te erkennen en voor zijn afdwalingen uit te komen. Houd daarom steeds in waarheid vast aan zachtmoedigheid en geef daarmee ieder die dat wil, de kans tot waarheid te komen. Wie niet wil, laat die aan Mij over, want elk leven ligt in Mijn liefdevolle Vaderhand en zeker ook van diegenen, die de ware weg nog niet gevonden hebben of de waarheid nog niet aangenomen hebben. Zo komt het ook voor hen helemaal goed.

Hemels Brood 2059

Ja, Ik ken je en Ik weet precies wat je bezighoudt, wat je wel kunt en wat niet, wat voor jou belangrijk is en wat niet. Zoveel mogelijk kom Ik je op je weg op aarde tegemoet, zonder dat Ik je in je vrijheid van keus belemmer. Soms zet Ik wel eens obstakels op je weg, om je te helpen tot bepaalde inzichten te komen, die Ik je zonder je vrije wil te beïnvloeden niet op een andere manier kan geven. Want het is de bedoeling dat je de eigenheid die je hebt, behoudt en daarmee uitgroeit tot een eigenheid in ware liefde, wijsheid en waarheid. Het is niet de bedoeling dat ieder mens hetzelfde gaat zijn, dezelfde keuzes gaat maken.

Er is voor Mij in liefde geen verschil tussen de ene mens of de andere, alle mensen zijn Mij in die betekenis gelijk. Maar er zijn tussen de mensen qua eigenheid wel verschillen en die zijn er ook bedoeld te zijn. Verschillen van uiterlijk en verschillen van innerlijk. En die verschillen maken samen een geheel. Nu nog met de onvolmaaktheid die mensen hebben maar eens in volmaaktheid. Mensen zijn verschillend van elkaar, verschillend in talenten en mogelijkheden, verschillend in karakter en opvattingen, in voorkeuren en afkeuren maar in waarde zijn alle mensen gelijk. En die gelijke waarde blijft een gelijke waarde en de genoemde verschillen mogen ook verschillend blijven.

Al die nuances die mensen met elkaar maken, die ieder in en buiten zich heeft en al die nuances tezamen, maken één heel mooi geheel, waar ieder juist nog die eigenwaarde heeft, die even belangrijk is voor Mij van de een als van de ander. Verschillen tussen mensen maken voor Mij geen verschil in waarde van die mensen. Ook de verschillen in afdwaling doen dat niet. Jullie zijn Mij allen even lief en zo zijn alle mensen, hoe verschillend ook, voor Mij gelijk, juist ook in dat verschil!

Hemels Brood 2060

Kijk naar links, kijk naar rechts, waar je ook kijkt zie je afdwaling en verdwaalde mensen, die dan eens hier dan eens daar denken dat ze het gevonden hebben. Maar na kortere of langere tijd komen ze erachter dat het het niet is en zij zijn dan weer even dwalend als ervoor. Wie zoekt oprecht in zijn hart naar Mij en is bereid wat Ik hem aanraad aan te nemen en naar te leven? Ook als het niet gemakkelijk is, of juist als het niet gemakkelijk is?

De weg op aarde is niet steeds een van voordelen en gemak, van genoegens en pleziertjes. Het is er een van werken en vreugde om die werken, vreugde om het ware leven, vreugde uit ware liefde. Maar wie wil die weg gaan? Voor velen is die overwoekerd met allerlei eigenbelang en wensen, met allerlei genoegens en pleziertjes die het ook niet blijken te zijn, waarna die mens in een poel van desillusie terechtkomt en het gevoel heeft weg te zinken in een algemeen zich onwel voelen, ontevreden zijn met de situatie en alles om hem heen.

Ja, waar Ben Ik dan? O, Ik sta daar wel en wacht, soms kom Ik zichtbaar naar voren met Mijn licht en beschijn wat van de daden en opvattingen van die mens. Maar in plaats van zich te laten verlichten, schrikt die mens terug voor Mijn licht en trekt zich terug in de duisternis, waar zijn daden en opvattingen niet gezien worden en hij zichzelf ook niet onder ogen hoeft te komen. Mijn tijd is dan nog niet gekomen. Begrijp je? Ook jij hoeft dan niets te doen, niet te schijnen.

Hemels Brood 2061

Wat wil je peilen? Wil je peilen hoe ver de liefde gaat of wil je peilen hoe diep de afgrond is? De liefde is oneindig en de afgerond is net zo diep als de mens haar maakt. Want de liefde is Mijn liefde en de afgrond is door de mens ontstaan! Want de afgrond is tegengesteld aan liefde en dat is alles wat de mens tegengesteld aan liefde doet, dat creëert de afgrond, waar de mens in terecht kan komen.

Hoe diep is die of hoe diep kan die zijn? Zo diep als de mens hem laat zijn. Maar Ik vraag je dan, hoe diep gaat de mens mee in die afgrond? Waar komt die mens dan tot de ontdekking dat hij zo diep kan gaan als hij zichzelf toestaat? Houd je niet bezig met de afgrond, maar met liefde en wat je niet weet, laat dat gaan. Veel van wat op aarde is, is onmeetbaar, vooral omdat de mens zichzelf niet kent. Hoe kun je iets meten, als je de gebruikelijke maten, meeteenheden niet kent? Want waarin meet je dan? In centimeters of in jaren? In aantal of in grootte? In gewicht of in plaats?

Kijk, wat is dan wezenlijk van belang? Kijk niet naar wat je wel of niet kunt, wel of niet goed doet om tot waar leven te komen. Vertrouw erop dat als je ernaar streeft in liefde tot het enige ware gelukzalige leven te komen, alles zich ook zo zal ontwikkelen, dat je in werkelijkheid tot dat ware gelukzalige leven in volkomen liefde zult komen. Want dat is Mijn woord, ware liefde en jullie zijn Mijn leven, ware liefde.

Hemels Brood 2062

Welke kracht wil je inzetten, de afbrekende van boosheid en verwijten of de opbouwende van liefde? Ik zal je zeggen, dat degenen die in vrede en zachtmoedigheid blijven daarmee de kracht van opbouw voor zich in werking zetten en die kracht werkt dan vanzelf het goede uit. Terwijl degenen die door boosheid en verwijten de kracht van afbraak voor zich inzetten, zich geconfronteerd zien met een steeds moeilijker wordende situatie. De keuze is aan ieder voor zich.

Alleen zeg je, hoe weersta je dan die prikkel tot boosheid en ongenoegen die er is bij oneerlijkheid, bij leugen en bedrog, bij onvolmaaktheid. Kijk, dat is ook niet altijd zo gemakkelijk, maar dat heeft te maken met nederigheid. Niet dat die ander meer is of mag zijn, niet dat degene die onterecht behandeld wordt hoogmoedig is of was, niet dat degene het verdiend heeft onheus behandeld te worden, dat niet, het blijft een onvolkomenheid van de ander. Nederigheid is het dan, die ander zijn onvolkomenheid niet kwalijk te nemen, nederigheid is het dan, te weten dat je goed bent en blijft, ook al behandelt de ander je op een manier die het gevoel geeft niet goed te zijn, die je het gevoel geeft onvolmaakt te zijn, terwijl je volmaakt wilt zijn, terwijl je niets verkeerd hebt gedaan.

Als je niets verkeerd hebt gedaan, mag je elke aantijging naast je neerleggen en eenvoudig jezelf blijven, zoals je steeds al was. Laat je dan niet uit je eenvoudige zelf halen, geef die prikkel geen toegang, blijf eenvoudig jezelf, dat is de nederigheid die Ik bedoel. Laat diegene zijn, bespreek wat er nodig is in een sfeer van vriendschap, daarmee zet je de goede opbouwende kracht voor je aan het werk, met de beste resultaten.

Hemels Brood 2063

Ook als je Mij niet voelt, Mijn aanwezigheid niet ervaart en je je alleen voelt, zonder Mij in je als contact, zou je dan meer van ware liefde willen afdwalen? Als je Mij niet in je ervaart, geen contact met Mij hebt in jezelf, denk je dan, dat je Mij minder lief bent en dat het er dan ook niet meer op aankomt, wat je kiest in je handelen, of je wel of niet naar ware liefde streeft in je handelen? Zeker is dat nog van belang. En hoewel jij het contact misschien even niet ervaart, Ik ben nog steeds wel in contact met jou en Mijn liefde is er niets minder om geworden. Je kunt Mij altijd in je voelen, maar je bent je dat niet altijd bewust, dat wil niet zeggen dat Ik er niet ben of dat het allemaal niet uitmaakt wat je doet of zegt.

Liefde blijft toch nog altijd de basis van waar leven en groei in liefde tot volmaaktheid is dan nog steeds je doel van leven. Wees daarom ook zonder dat je Mij direct in je ervaart niet bang en blijf streven naar ware liefde, ook als het je moeilijk valt. En mocht je vertrouwen in Mijn wil soms wegzakken en je onzeker worden over wat Mijn wil van handelen in deze of gene zaak is, doe dan maar gewoon, zoals jij het denkt te kunnen en forceer je niet tot meer te kunnen dan je voelt te kunnen. Wil niet al volmaakt te zijn in datgene waarin je nog te groeien hebt. Maar weet ook dat je groei heus wel doorgaat, ook als je Mij even niet direct in je voelt en ook als je niet direct Mijn wil zo duidelijk voelt. Blijf dan toch jezelf en dat is dan goed, meer dan goed, omdat je Mij even mist in jezelf en toch jezelf blijft, is dat goed.

Hemels Brood 2064

Het zicht van de mens op het ware leven, het begrip van de mens van waar leven, is op dit moment over de hele wereld heel beperkt tot bijna niets. En toch denken velen dat zij zien en begrijpen. Maar wie niet weet wat er te zien en te begrijpen is, denkt dat wat hij ziet en begrijpt al alles is. Hij zoekt er niet naar verder te kijken en tot meer begrip te komen. Toch ben Ik steeds bezig alle mensen meer van het ware leven te tonen, hun ogen te openen en hen tot meer begrip van leven te brengen, zonder hen in de vrije keuze te belemmeren.

Maar de mens is hardnekkig in zijn hoogmoed het allemaal wel te zien en te weten en sluit zich af voor nieuw zicht, nieuwe inzichten, bang dat hij van zijn genoegens kwijtraakt of geen nieuwe genoegens meer toegevoegd krijgt. Want de meeste mensen is er veel aan gelegen zich allerlei gemak, geld en macht toe te eigenen. Vaak op allerlei manieren die niet veel meer te doen hebben met liefde en nogal eens met verdraaiing, bedrog en bedreigingen gepaard gaan. Die dan anderen tekort doet. Mensen die op zich niet op zo’n voordeel uit zijn, maar doordat zij tekort gedaan worden, zich ook verheffen en eenzelfde levenspatroon aannemen, ook voor zichzelf gaan zekerstellen, terughalen waar zij recht op hebben, op een manier die ook de liefde laat liggen en naar zichzelf toegerekend is. Helaas komen ook zij dan in blindheid voor waarheid terecht.

Zo is het nu gesteld. Maar als je dit weet, kom dan terug in ware liefde, laat je niet meeslepen door de wereld om je heen, kom terug bij Mij, in Mijn liefde, open je ogen, zie en begrijp!

Hemels Brood 2065

Alles wat je met een oprecht hart naar ware liefde probeert te doen maar je nog niet lukt neem Ik van je over alsof het je wel gelukt is. Wees daarom dan niet teleurgesteld in jezelf, maar vertrouw op Mij, dat Ik je help datgene te leren waarin je nu nog zwak bent. Niemand is nog volmaakt, sterker nog, er is een enorme afdwaling van liefde gaande onder de mensen en de gevolgen daarvan laten zich meer en meer zien, ook de verschillen worden meer en meer zichtbaar. Verschillen in goed en kwaad onder de mensen.

Het enige wat Ik iedereen steeds blijf zeggen is, wil je het goed doen, wil je het tegengestelde van liefde trotseren, groeien in liefde en waarheid, kom bij Mij. Blijf bij Mij komen en vertrouw op Mijn hulp, steeds opnieuw, Ik ben en blijf je Schepper en hemelse Vader en alle heil komt uit Mij, alle ware leven komt uit Mij. Alle ware onbaatzuchtige liefde en wijsheid in volkomen waarheid komt uit Mij, ben Ik en geef Ik aan jou en aan alle mensen. Ik ben de enige, de ware liefde, het ware leven en alleen door Mij is alle leven en kunnen alle mensen tot waar leven komen.

Kom, verzamel je in Mij, word één met Mij, vertrouw Mij en laat Mij toe in je hart, in je leven, je handelen, je denken en je voelen. Neem Mij aan in ware liefde en wijsheid en groei tot eenheid met Mij, tot ware liefde, tot waar leven.

Hemels Brood 2066

Geforceerd gaat niks. Je kunt soms nog zoveel willen ofwel nog zo sterk je wil met Mijn wil overeen willen brengen, maar geforceerd gaat dat niet en dan vraag je je af waarom dit of dat niet lukt en hoe het komt dat je maar niet op het juiste spoor komt, het contact niet levendig krijgt en je handelen niet naar tevredenheid. Ik zeg je, je probeert het te stellig, je forceert jezelf tot juist handelen, tot goed luisteren om tot overeenstemming met Mij te komen. Maar juist dat soort van inzet blokkeert het contact met Mij, blokkeert je inzichten, blokkeert je talenten. Je hoeft jezelf niet te forceren, want wat je nog niet kunt, kun je jezelf met het af te dwingen ook niet leren.

Dwang is niet uit Mij, forceren is een vorm van dwang, die niet uit Mij is. Hoe wil je dan met dwang Mij bereiken, met dwang jezelf tot Mij brengen? Laat los, wees jezelf in wat je kunt en wat je niet kunt, wees aardig voor je naaste, maar wees ook aardig voor jezelf. Dus forceer niets, als iets niet direct lukt, leg het in Mijn hand en wacht het rustig af tot het tijd is om door Mij geholpen te worden, verlies je vertrouwen niet als Ik niet direct antwoord geef of je direct tot een oplossing breng voor een situatie waar je Mijn hulp bij vraagt.

Je kunt Mij voor alles vragen maar nooit dwingen. Doe dat ook niet bij jezelf, wees vrij van dwang en forceer jezelf niet. En dan is Mijn hulp ook plots daar.

Hemels Brood 2067

Het kan op de aarde nog zo koud zijn, mensen kunnen nog zover afgedwaald zijn, er is altijd nog Mijn warmte, waar iedereen naartoe kan komen. Er is altijd nog Mijn warme liefde voor iedereen, die ieder zelf van Mij kan aannemen, hoever iemand ook is afgedwaald, voor Mij is het nooit te ver om diegene terug te halen, maar voor diegene kan het ijzig koud zijn, zover af te zijn van Mijn warme liefde. Iemand kan wel ver van Mijn warme liefde zijn afgedwaald, maar in werkelijkheid sta Ik nog steeds naast iedereen die afgedwaald is met Mijn warme liefde en zodra diegene wil en het roer van zijn leven omgooit, om naar Mijn warme liefde terug te komen, zodra ben Ik er ook al en omarm hem met warmte, waardoor zijn ijzig koud geworden hart smelt in ware liefde en verwarmt tot ware liefde.

Geen afdwaling kan zo ver van Mijn liefde af zijn en zo’n koude geven of Mijn warme liefde is onmiddellijk daar als de wil tot ware liefde daar is, want in werkelijkheid is er geen afstand maar een situatie, een situatie met veel of met weinig of geen liefde en hoe minder liefde er bij iemand is, des te verder weg lijkt het contact met Mij. Maar dit is meer de situatie dan een werkelijke afstand. Het is meer dat het zicht van diegene die van liefde is afgedwaald vertroebeld is geraakt en in diegene de noodzaak van liefde voor elkaar, als enige juiste omgangsvorm tot wederzijds geluk, niet meer ziet en aanneemt. Hoe minder iemand die noodzaak ziet, door eigenbelang, verdraaiing, bedrog, des te meer raakt zijn zicht op waar leven vertroebeld tot hij nauwelijks nog zicht, nauwelijks nog inzicht heeft.

Op die manier kan Ik naast diegene staan en niet gezien worden, niet gevoeld worden, terwijl het lijkt alsof Ik ver weg ben. Toch, als diegene wil, kan hij Mij zien, onmiddellijk zien en dan blijkt er helemaal geen afstand geweest te zijn, alleen een verkilling van het eigen hart, een vertroebeling van het zicht, van het inzicht tot ware liefde, ware liefde die Ik altijd ben en waarmee Ik altijd naast jullie sta en die Ik altijd in jullie geef, die jullie alleen hoeven aan te nemen, om je hart te laten verwarmen tot ware liefde, tot waar leven.

Hemels Brood 2068

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ieder mens gedraagt zich naar zijn aard en karakter en dat is voor ieder verschillend. In al het handelen van de mens speelt dus zijn aard en karakter mee. Iemand die niet gemakkelijk spreekt, omdat het zijn aard niet is, moet dus geen functie vervullen waar het nodig is dat veel gesproken wordt.

Maar wat gebeurt er bij de mensen? Die gaan bijvoorbeeld een functie met veel spreken gewichtig maken, veel belang hechten aan iemand die dat kan, zo iemand een belangrijke plaats met veel invloed in de samenleving geven. En wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen die geen sprekerstalent hebben, doen alsof ze dat wel hebben om maar die functie te krijgen, waar zij zoveel voordeel van zien in de samenleving. En gek genoeg krijgt dan diegene die functie ook. Maar spreken kan hij eigenlijk toch niet zo gemakkelijk, dus kun je wel nagaan wat er gebeurt. Het is diegenen die hem hebben aangesteld de eer te na om toe te geven, dat ze er een verkeerde keus mee gedaan hebben.

Nu heeft diegene door zijn functie macht gekregen en nu heeft hij een paar vriendjes, die het met de waarheid ook niet zo nauw nemen en ja, nu gaat hij om zich heen in allerlei functies die vriendjes aanstellen, ja zo gaat het op dit moment. Bijna nergens wordt meer juist naar talent en mogelijkheden gekeken en vaak is er een groot belang bij om een zekere functie te mogen vervullen.

Veel mensen hebben niet een functie naar kunnen en talenten, maar naar macht en aanzien wat ze willen hebben. Zo is het gesteld en zo is het ook een rommeltje geworden in de samenleving,  zo zijn er zoveel mensen die boven hun capaciteiten werk hebben en zo zijn er ook veel mensen die boven hun capaciteiten aan werk komen. Ja, hoe wil je dan dat het in de samenleving soepel verloopt. Maar weet je, zo gaat het vaak ook in de mens zelf, hij stelt zijn daden niet in overeenstemming met zijn vermogen tot inzicht van waarheid in hemzelf, maar met verdraaiingen, onwaarheid en dan moet dat verdoezeld worden, want het mag niet aan het licht komen hoe hij zich vanuit het innerlijk eigenlijk gedraagt. Maar Ik zeg je, al datgene wat de mens in het duister verborgen wil houden, zal juist in het licht geopenbaard worden en degene die niet zelf besluit zich om te keren en naar waarheid en liefde te gaan leven, die zal het tot schande en armoede leiden.

Niet omdat Ik dat wil, maar omdat hij zichzelf op die weg zet, door zijn bedrog en onwaarheid. Want Mijn licht komt hoe dan ook tot in de uiterste hoeken van de duisternis als ware liefde en wie uiteindelijk door Mijn liefde geraakt en gevuld wordt, die zal eerst de smaak van zijn afdwaling ernstig voelen, maar wie zich uit eigen keus eerder al omgekeerd heeft tot waarheid en liefde, die heeft zichzelf daarvan bevrijd en zal met grote vreugde Mij tegemoet zien, Mijn liefde, het ware leven.

Hemels Brood 2069

Alle mensen zouden er het beste aan doen te streven naar het ware, het ware leven, de ware liefde, de waarheid in hun handelen, de waarheid in hun denken, de waarheid in hun spreken. Maar al te vaak wijkt de mens af van wat waar is, omdat de waarheid hem niet geeft wat hij wil hebben, zo kan iemand zich anders voordoen om respect te krijgen, zo kan iemand zich anders voordoen om macht of geld of roem te krijgen of dat alles tezamen. Wat het moeilijke daarbij is, die mens verdraait zijn handelen en de waarheid zo, dat hij er zelf in gaat geloven. Hij moet er wel in geloven, want anders komt hij niet geloofwaardig over en op die manier sust hij ook zijn geweten door er zelf in te geloven.

Zo maakt hij zijn eigen waarheid en zo geloven ook veel mensen aan hun eigen waarheid en roepen met elkaar, er zijn meerdere waarheden, voor ieder mens is de waarheid weer anders, o ja, op die manier bij de mensen wel, maar bij Mij niet. Er kan maar één waarheid zijn, de waarheid die voor iedereen geldt. Mensen kunnen wel een verschillende smaak hebben, een verschillende belangstelling, voor de één kan dit belangrijk zijn, voor de ander iets heel anders, maar dat zijn daarom nog geen verschillende waarheden.

In alles is één waarheid en die waarheid gaat van Mij uit en is voor ieder mens gelijk en voor ieder mens in zijn hart en geweten gelegd. Geloof alleen die waarheid en vertrouw alleen die enige waarheid uit Mij, uit ware  liefde.

Hemels Brood 2070

Iets wat niet gebeurd is, lijkt nooit te zullen gebeuren, tot het plots wel gebeurt. En toch lijkt dan al hetgeen nooit gebeurd is maar zou kunnen gebeuren, ook niet te zullen gebeuren. Hetgeen niet gebeurt in een mensenleven, kan de mens zich ook moeilijk voorstellen dat het op een gegeven moment wel gebeurt. Toch is al veel van wat de mens zich niet kon voorstellen dat het hem gebeuren zou, gebeurd. Soms ten goede, soms tot zijn verdriet.

Zo kan de mens zich ook Mijn wederkomst op aarde moeilijk voorstellen. Het is al eeuwen geleden, dat Mijn wederkomst op aarde voorspeld is en het is nog steeds niet gebeurd, nog steeds is het kwaad zich aan het verspreiden en heeft veel macht in handen. Het is voor de mens niet voor te stellen dat waarheid zal worden, dat het kwaad overwonnen zal zijn en dat Ik terug zal keren op aarde, bij jullie mensen. Toch, net als alle andere gebeurtenissen die mensen niet verwachtten, er niet meer in geloofden dat het hen zou gebeuren, en toch gebeurde het op een zeker moment. Zo kom Ik terug, niet meer verwacht, niet meer geloofd, geheel op de achtergrond geraakt.

Maar wat door Mij eens gezegd is, zal ook zeker waarheid worden en de mens zal hoogst verbaasd zijn, maar Mijn belofte zal waarlijk vervuld worden. Het ongeloof van de mensen zal daar niets aan afdoen. Of Ik nog verwacht word of niet, Ik kom, op een zeker moment zal Ik er zijn!

Hemels Brood 2071

Voor de mens is het wereldse pas afgelopen als hij in de liefde kan blijven. Maar nu wordt door de mens niet meer geloofd dat dat mogelijk is. Er is zoveel verleiding en de kracht van de verleiding is zo groot, de mens kan er geen weerstand aan bieden en gelooft er niet meer in dit te kunnen. Daarom is het nu juist belangrijk er wel in te geloven. Er vast in te geloven dat het wel mogelijk is voor de mens in totale ware liefde te komen en te blijven. Het is wel mogelijk, Ik zeg je, het is wel mogelijk. Te meer de mens gelooft, des te meer zal werkelijkheid worden wat hij in oprechtheid naar waarheid gelooft en des te meer kunnen ook anderen geloven dat het mogelijk is totale ware liefde te zijn en te leven, waarlijk te leven.

Geloof het nu en blijf het geloven. Ieder mens kan ware liefde worden en zijn. Ieder mens is nu ware liefde, is waarheid. Leef dat en je leeft! Geef je mogelijkheden van gelukzalig mens zijn niet weg aan ongeloof, aan wereldse genoegens, die slechts van korte duur zijn en nooit ook maar in de buurt komen van ware gelukzaligheid. Het is alles surrogaat en heeft niets te maken met de ware gelukzaligheid van oprechte liefde en waarheid. Het lijkt te mooi om waar te kunnen zijn en daarom lijkt het voor velen niet werkelijk, niet haalbaar. Maar het is haalbaar, nu!

Geloof het en blijf het geloven, blijf het eeuwig geloven en je bent eeuwig waar, eeuwig ware liefde, in eeuwige gelukzaligheid. Geloof het nu, laat alle ongeloof los en geloof nu in ware gelukzaligheid voor iedereen in ware liefde! Geloof het!

Hemels Brood 2072

Er wordt op aarde veel kwaad beraamd. Kwaad om het goed te krijgen. Hoe is het toch mogelijk dat mensen denken het goed te  kunnen krijgen door kwaad? Want niet alleen kwaad willende mensen zetten leugen en bedrog in om het voor zichzelf goed te krijgen, ook goed willende mensen gebruiken regelmatig leugen en bedrog om tot een bepaald doel te komen, zelfs zij denken dat het loont om hier eens iets te verdraaien en daar eens iets weg te laten en nog iets anders niet naar waarheid te vermelden.

Hoe vaak moet nog gezegd worden, het loont niet, geen leugen of bedrog kan ooit lonen. Want het is tegengesteld aan liefde en alleen liefde heeft die kracht tot het goede, het ware gelukzalige. Alles wat geen liefde is, is het tegenovergestelde en bewerkt het tegenovergestelde, kan dan ook nooit lonend zijn. Wat triest dan dat er nog steeds, ook bij goed willende mensen, nog zoveel leed veroorzaakt wordt, door hun afdwaling van waarheid, hun verval in verdraaiing, bedrog van werkelijkheid, hun niet melden van zaken die toch wel van belang zijn om te melden. Ja, daarbij hoort ook datgene aan het licht brengen wat niet naar waarheid en liefde gebeurt, niet naar waarheid en liefde gezegd wordt. Aan het licht brengen, waar het kwade macht probeert te grijpen. Niet om het kwaad te bestrijden en niet uit boosheid, als wraak, maar om de liefde haar plaats terug te bezorgen, om de liefde te helpen, om kracht bij te zetten aan het goede.

Vaak laten mensen hun kans voorbijgaan, denken niet sterk genoeg te zijn om het kwade aan te pakken. Geloof Mij, wie in liefde het kwade wil aanpakken, niet om het af te straffen maar om in liefde goedheid terug te brengen, die zal Ik helpen en Mijn kracht van liefde gaat dat kwade ver te boven. Laat je niet door het kwaad bedriegen, denk toch niet dat het sterker is dan Mijn liefde. Neem Mijn liefde aan en je bent oneindig veel sterker dan welk kwaad ook, weet dat altijd heel zeker! Daarom, niemand hoeft voor het kwaad te wijken, als in liefde gebleven wordt, kan alle kwaad tenietgedaan worden. Maar soms heeft de mens het kwaad al langere tijd geaccepteerd en dan duurt het ook een langere tijd voordat uit liefde het goede weer op zijn plaats komt en het kwaad, de werking van het kwaad verdwenen is.

Wie het kwaad niet met liefde aanpakt, blijft de gevolgen van het kwaad ook zelf ervaren, ook al is diegene een goed willend mens, die zelf niet gauw kwaad doet. Ieder heeft het tot zijn taak, waar hij maar kan, in liefde het goede terug te brengen, waar het kwade probeert de overhand te  krijgen. En wie uit een oprecht hart naar liefde het goede wil herstellen, die zal daarvoor Mijn hemelse krachten krijgen en met succes het goede herstellen!

Hemels Brood 2073

Het zichtbare en het onzichtbare. Het zichtbare is door zijn zichtbaarheid bewezen te bestaan, het onzichtbare is men nog steeds mee bezig te bewijzen. Een gevoel is onzichtbaar, maar het is duidelijk dat het bestaat. Toch, als iemand het over zijn gevoel heeft, wil men daar een bewijs van. Zonder bewijs kom je met een gevoel niet verder, het moet zichtbaar gemaakt worden.

Zo willen veel mensen Mij ook zichtbaar hebben. Ik ben in het gevoel, maar dat is voor veel mensen geen bewijs van bestaan. Toch besta Ik en zou Ik niet bestaan, dan zou geen mens bestaan. Daarin ligt eigenlijk al het bewijs, alleen is dat niet zichtbaar en het innerlijk besef is daarom voor velen ook geen bewijs. Hoe is het toch mogelijk dat de mens weet van Mijn bestaan, dat ieder mens dat in zichzelf kan weten, kan beseffen, maar evengoed zoekt naar zichtbare bewijzen, terwijl hijzelf als evenbeeld van Mij, als deel van Mij, het bewijs is. Een mens kan zichzelf in zijn geheel zien in een spiegel. Die spiegel geeft hem bewijs. Mijn hele zijn wordt weerspiegeld in de mens, in de natuur, in alles wat leeft, groeit en bloeit. Is dat dan geen bewijs?

De mens heeft bij zichzelf van alles bedacht wat bewijs kan zijn om zeker te weten. Zeker weten is gekoppeld aan bewijs en innerlijk besef, innerlijk weten is geen bewijs. En juist heeft de mens zijn eigen bedachte bewijs nodig, omdat mensen elkaar bedriegen en beliegen, daardoor wil hij op zichtbare wijze bewijs hebben. Maar Ik lieg en bedrieg niet en zo is er ook voor Mij geen zichtbaar bewijs nodig. Maar de mens heeft Mij aan zich gelijkgesteld, alsof Ik ook zou liegen en bedriegen. Jammer, want zo mist de mens veel van Mijn liefde die er voor hem is, maar die hij niet aanneemt. Hem wordt een schat van waar gelukkig leven aangeboden, maar hij neemt het niet aan, wil eerst bewijzen zien dat het werkelijk het ware gelukzalige leven is wat Ik hem aanbied.

Ja, het is werkelijk in grote liefde het ware enige gelukzalige leven wat Ik jullie hier op aarde aanbied. En daarvan is geen ander bewijs, dan het innerlijk besef van waarheid, het innerlijk weten, de innerlijke vaste overtuiging die iedereen in zich kan voelen, maar wat in het materiële niet anders zichtbaar wordt dan zoals het al eeuwen is, maar door de afgedwaalde mens niet meer gezien wordt. En toch is het in jullie allen, Ik ben in jullie allen en Ik ben in alles. En jij weet het.

Hemels Brood 2074

Het belangrijkste voor de mens is dat hij bij zichzelf zijn hoogmoed gaat inzien, dat hij bij zichzelf herkent waar hij in hoogmoed vervalt, waar hij zich weert tegen nederig zijn, tegen autoriteit op een manier die verwijtend is. Aan een valse autoriteit hoeft een mens zich niets gelegen te laten liggen. Want een valse autoriteit is geen wil van liefde, maar een wil van eigenbelang. Niemand hoeft een wil van eigenbelang na te leven, tegen Mijn wil van liefde in. Altijd staat het naleven van Mijn wil van liefde boven elke menselijke wil van eigenbelang. Maar dat te herkennen en in nederigheid te blijven is voor mensen die nog vooral hun eigenbelang in de gaten houden heel moeilijk en tegelijkertijd ook heel belangrijk. Want wie zich uit in verwijten en boosheid tegen iemands wil, zich tegen een autoriteit verzet, zal bemerken dat hij van het één in het ander terechtkomt, zonder werkelijk rustgevend resultaat. Maar wie in plaats daarvan kiest voor Mijn wil van liefde, om liefde, om het goede aan de mens terug te brengen, die zal op zijn handelen zegen ervaren en innerlijke rust vinden over zijn handelen.

Maar daarvoor is innerlijk zicht nodig, innerlijk herkennen van waaruit de reactie op een valse autoriteit komt. En vervolgens het eigenbelang toegeven. en de boosheid over het eigenbelang van de anderen loslaten. Neem de nederigste plaats die de ander je toegedicht aan, daarmee neem je Mijn liefde aan en zul je door Mij geplaatst worden, door Mijn liefde geplaatst worden. Wie op die manier door Mijn liefde geplaatst is, zal tevreden zijn met zijn plaats en van daaruit veel kunnen betekenen in liefde voor zijn medemens en voor Mij.

Hemels Brood 2075

Zou je ooit een straat oversteken als je ziet dat er een vrachtwagen aankomt? Je zou weten wat er gebeurt als je oversteekt op zo’n moment en dat is niet wat je wilt, dus blijf je wachten tot de vrachtwagen voorbij is. Je handelt naar wat je ziet, weet en beseft en je handelt naar wat je goed lijkt in zo’n situatie. Je overziet de situatie en handelt ernaar. Daarbij is je eigen veiligheid een hoofdgegeven. Is het op zo’n moment dan ook geen eigenbelang om te blijven staan en niet over te steken? In dit geval is het, het nemen van de verantwoordelijkheid voor je leven wat je gekregen hebt en wat belangrijk genoeg is om te behouden.

Je verantwoordelijkheid nemen voor je leven is niet egoïstisch of naar eigenbelang. Je verantwoordelijkheid nemen is zorgen dat je leven zo optimaal mogelijk door kan gaan en je verantwoordelijkheid nemen is zorgen dat het leven van je medemens zo optimaal mogelijk door kan gaan. Zonder meer te willen dan nodig is, zonder iets te willen wat anderen tekort doet of in gevaar brengt. Zonder te nemen wat je niet toebehoort. Zonder iets te willen wat je meer maakt dan anderen, zoals macht en roem of zelfs geld. Maar ook als je dat alles niet hoeft, dan toch wel de verantwoordelijkheid nemen en durven leven, durven liefhebben, durven gekwetst te worden, durven afgenomen te worden, durven de minste plaats te krijgen, durven verantwoordelijkheid te nemen waar anderen je dat kwalijk nemen, maar het zicht niet hebben. Dat alles. Maar niet alleen, niet zonder Mij, niet zonder Mijn liefde, niet zonder Mijn steun, Mijn zegen, Mijn hand van ware liefde.

Hemels brood 2076

Aan allemaal: Ik hou van jullie allemaal, Ik heb je lief, jij die twijfelt aan jezelf, Ik heb ook jou innig lief. Voel maar in jezelf, voel Mijn liefde in jezelf, voor jou en voor alle mensen. Breng Mijn liefde naar buiten, straal het uit, twijfel niet aan ware liefde want Ik ben werkelijk in jou ware liefde en uit die liefde mag jij putten, oneindig veel putten. Mijn liefde is als een bron in je die oneindig veel liefde heeft en waar je dan ook oneindig uit kunt putten.

Wees niet angstig voor de wereld, voor alles wat in de wereld gebeurt, want wat er ook gebeurt, je kunt het aan, met Mijn liefde in jezelf kun je het aan, kun je ermee omgaan. Hoe moeilijk een situatie ook lijkt, je kunt het aan, met Mijn liefde is alles mogelijk, want bij Mij zijn alle dingen mogelijk. Put daarom steeds uit die bron van ware liefde in jezelf en zie en merk je kracht om om te gaan met het dagelijks leven en de moeilijkheden die zich daarin voordoen. Besef dat je de beste bron van hulp in jezelf hebt en maak daar gebruik van.

Dan hoef je niet moedeloos te zijn, dan kun je altijd vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien, hoe donker het er misschien op dat moment kan uitzien. Maar het komt goed, daar kun je op vertrouwen, als je uit de innerlijke bron van ware liefde blijft putten, als je met Mij blijft leven en Mijn liefde die er echt speciaal voor jou is, blijft aannemen. Ik heb je lief en Mijn liefde geef Ik, elke dag, elk uur, elke seconde, altijd. Vertrouw daarop en alles komt helemaal goed.

Hemels Brood 2077

Wat kan een mens in één keer overzien? Als hij snel om zich heen blikt kan hij een zekere hoeveelheid in zich opnemen en zien. De één wat meer dan de ander, maar nooit alles, als er veel te zien en te bemerken is. Dan moet een mens wel even stilstaan en de tijd nemen om alles wat daar is en gebeurt in zich op te nemen en bewust te zien en te onthouden. En dan nog is het niet mogelijk meer dan een bepaalde hoeveelheid te zien en op te nemen. Hoeveel dat is, kan bij de ene mens meer zijn dan bij de andere, maar bij allen is een grens van opnamemogelijkheid en onthouden.

Toch heeft de mens alles in zich, het hele heelal, de hele Schepping en zou hij dit alles ook kunnen bevatten, begrijpen. Dat hij dit niet kan, heeft te maken met zijn afdwalingen van liefde, daarmee heeft de mens zijn zicht en zijn vermogen tot besef verkleind. Maar als hij de tijd zou nemen, stil te staan bij zichzelf, de tijd zou nemen in zichzelf te kijken en om zich heen, als hij de rust zou nemen om te kijken, te horen, in zichzelf te voelen, dan zou hij al veel meer kunnen zien en bemerken, dan in het jachtige leven dat hij nu vooral leidt. Wie neemt er nog de tijd, de rust, om tot inkeer te komen, wie gunt zich de vrijheid van zijn voor een poosje? Wie laat eens even alle dagelijkse beslommeringen los, alle zorgen los en kijkt rustig, stil, in zichzelf en om zich heen?

Laat eens los en kijk eens rustig in jezelf en om je heen. Laat eens tot je doordringen, wat er eigenlijk in en om je heen gebeurt. Wat doet het met je, wat vind je ervan? Neem eens even de tijd en laat de betekenis van wat in en om je gebeurt tot je doordringen en kijk dan eens hoe je verder wilt. Kijk eens of je samengaan nog met Mij is, met liefde?