Hemels Brood 1954 t/m 1984

Hemels Brood 1954

Het licht dat Ik je geef, verheldert je geest, geeft inzicht van waar leven, waarheid van handelen en zuivere liefde. Ik Ben dat licht der wereld in Jezus Christus, maar de wereld wil die ware inzichten niet aannemen en gaat haar eigen gang, verblind in eigenbelang, heerszucht en grootheidswaan. En dat kan zij moeilijk opgeven.

Maar voor diegenen die willen zien, Ben Ik er en geef licht in hun hart, geef inzicht in henzelf, het eigen handelen en inzicht in het totaal van het handelen van mensen om hen heen. Als je Mij oprecht vraagt je innerlijk te verlichten, zodat je meer van het ware leven kunt begrijpen, zal Ik je verlichten, al naar gelang je oprecht je hart kunt zuiveren van al het wereldse. En wanneer het moeilijk voor je is om los te komen van het wereldse, omdat dat voortdurend een beroep op je doet en ook geen rekening met je houdt, zal Ik je helpen los te komen van de aantrekkingen en de belemmeringen van het wereldse. Het is daarvoor wel nodig dat je oprecht wilt loskomen van het wereldse, het oprecht meent om tot het ware leven te willen komen, oprecht meent dat je innerlijk verlicht wordt, dat is, tot inzicht komt over al wat Hemels is en al wat werelds is en afstand kunt doen van al wat werelds is.

Maar pas op, want degenen die zeggen verlicht te zijn, hebben toch nog niet die verlichting die Ik bedoel. Wie verlicht is in zichzelf hoeft dat niet te zeggen. Hoeft een lamp die licht geeft te zeggen, ik geef licht, om gezien te worden dat hij licht geeft? Wie de lamp ziet, ziet het licht als hij het licht kan zien. Wie werkelijk in zich verlicht is, ziet ook wie ook verlicht is, want het ware licht geeft inzicht in alles. Alleen degene die waar inzicht heeft in alles, herkent hetzelfde inzicht bij de ander. Wie geen inzicht nog heeft, nog niet innerlijk verlicht is, die ziet het  licht bij anderen niet, tenzij Ik hem daarbij help. Daarom heeft het dus geen zin dat iemand zich erop beroept verlicht te zijn. Ga je weg in liefde en eenvoud en Ik geef je innerlijke vrede en meer en meer inzicht, tot je volkomen verlicht bent, dat is, het volkomen inzicht hebt, welke samengaat met volkomen liefde in volkomen waarheid.

Hemels Brood 1955

Ik Ben elke dag bij je. In jezelf en in alles om je heen. Ik vergeet je nooit en Mijn liefde zorgt er ieder moment voor dat je niets ernstigs overkomt. Misschien zeg je wel eens, maar dit vind ik wel ernstig. Dan zeg Ik je dat het in Hemels opzicht je juist ten goede zal komen en het toch niet zo ernstig is als jij denkt. Want voor jou tellen nog hier en daar wereldse begrippen, maar voor Mij tellen alleen Hemelse begrippen en zo is Mijn liefde ook voor jou Hemels, je geestelijk helpend en ondersteunend, zodat je tot waar leven in eeuwigheid komt en eeuwige gelukzaligheid bereikt in een waar en eeuwig leven, van jezelf bewust en gelijk aan Mijn beeld en gelijkenis.

Maar ook voor datgene wat voor jou, werelds gezien, ernstig is, zal Ik je zoveel mogelijk behoeden, als dat kan zonder je vrijheid van keus te belemmeren. Want de vrijheid die je in keus hebt en de keuzen die je in vrijheid maakt zijn aan jou en daar kom Ik niet aan. Toch kan Ik evengoed nog heel veel voor je doen met Mijn enorme liefde, wanneer je jouw liefde in overeenstemming met Mij liefde hebt gebracht. En ook wanneer je dat nog niet hebt gedaan, door de zwakte van je menselijk zijn, zal Ik er met Mijn liefde voor zorgen dat alles toch goed komt, Hemels goed komt, voor iedereen persoonlijk goed komt. Want ieder mens die tot Mij komt gaat Mijn Woord horen, gaat Mijn Woord voelen in zijn hart.

Jij die dit leest, Ik heb je lief en Mijn liefde zorgt voor jou, al eeuwig en zal nog eeuwig voor je blijven zorgen. Want jij bent Mij heel veel waard. Jij bent Mij alles waard, jullie allemaal zijn Mij alles waard, jullie zijn Mijn leven!

Hemels Brood 1956

Wie wil niet de eeuwige zon in zijn leven, het eeuwige licht, de eeuwige warmte, de eeuwige liefde zonder voorbehoud? Dat is wat iedereen wel wil, maar hoe dat te verkrijgen is, weten de meesten niet. Toch is die zon, die liefde er voor iedereen en iedereen kan in die zon, die liefde leven. Alleen is het wel nodig dat wie dit wil, ook bereid is in nederigheid zijn weg over aarde te gaan en dwars door het wereldse te trekken, zonder daar iets van te nemen. Jammer genoeg zijn de verleidingen van het wereldse voor veel mensen te groot en kunnen zij die verleiding niet weerstaan. Zij nemen toch van het wereldse en handelen ook naar het wereldse, dat is, naar eigen wil en eigen belang, met het stellen van voorwaarden en eisen. Daardoor wordt hun weg over aarde vertroebelt. Toch zijn er gelukkig mensen, die al is er nog zoveel vertroebeling, door blijven zoeken naar het ware licht, blijven zoeken naar de ware liefde, blijven zoeken naar Mij. Zij zullen vinden wat zij zoeken.

Want Ik zal hen de afdwalingen, die door de verleiding van de wereld gebeurd zijn, niet aanrekenen. Want in de grond van hun hart zijn zij goed en ware het niet door de wereldse verleiding, dan zouden zij al lang in de zon, in Mijn eeuwige liefde geweest zijn. Maar zoals het gaat, moet het gaan, om alle mensen tot het ware licht te brengen, tot ware liefde te brengen in een zelfbewust bestaan op aarde, dwars door de wereldse verleiding. Maar dat valt weg, zodra de eeuwige ware liefde bereikt is.

Hemels Brood 1957

Wat mag gelezen worden als Mijn boodschap aan de mens? Wat mag aangenomen worden als Mijn liefde voor de mens? Alles wat in het hart op zijn plaats valt als boodschap van Mij, als Woord van Mij, als liefde van Mij, mag aangenomen worden als van Mij. Ook al valt het niet bij ieder mens in zijn hart al op zijn plaats, bij wie het in het gevoel van het hart als waarachtig van Mij, jullie Schepper, in Jezus Christus, komt, die weet en herkent Mijn boodschap, die weet en herkent Mijn liefde.

Niet alle mensen zien en herkennen op hetzelfde moment Mij. Iedereen heeft zijn tijd gekregen en de een is eerder zover om Mij te herkennen, dan de ander. Daarom heeft het geen zin om je onderling met elkaar te vergelijken. Geen twee mensen zijn hetzelfde, denken hetzelfde, voelen hetzelfde, weten hetzelfde. Daarom, wat bij de een in het hart op z’n plaats valt, hoeft nog niet bij de ander ook op z’n plaats te vallen. Dring elkaar daarom ook niets op van wat je voelt dat waar is. Want het kan zijn dat het de tijd voor de ander nog niet is en dat Mijn Woorden in zijn hart pas later op z’n plaats vallen.

Doe zoals je hart je ingeeft als waar, als goed, als ware liefde. En laat Mij de rest doen, het grote geheel sturen. Want er kan veel in je hart op z’n plaats vallen en je kunt al veel waar en goed doen in ware liefde. Maar het grote geheel wordt door Mij bestuurd. Laat het aan Mijn liefde over om je te beschermen voor de wereldse verleidingen. Luister naar Mij in je hart, dan komt het goed.

Hemels Brood 1958

Bij iedereen die dat wil kan het hart vollopen met Mijn liefde, overlopen van Mijn liefde, om te delen van Mijn liefde. Want Ik sta paraat om ieder mensenhart te vullen waar nodig en waar dit verlangt wordt. Maar veel mensen verlangen wel liefde van mensen om hen heen te krijgen, verlangen naar liefde behandeld te worden, maar verlangen geen liefde in eigen hart, verlangen geen liefde om te delen. Krijgen is wat zij verlangen.

Hoe graag Ik ook hun harten zou vullen, hun hart staat niet open en alle liefde die Ik toch geef, glijdt er als het ware langs weg, zonder iets te vullen. Maar al is hun hart gesloten, Mijn hart is niet gesloten en blijft ook hen geven. En elke straal liefde, al komt die niet in hun hart, bereikt toch de buitenkant van hun hart en verzacht het langzaam maar zeker, tot het zo verzacht is dat het op een klein kiertje open komt. Daar kan dan een klein straaltje van Mijn liefde toch naar binnen. Wat de opening langzaam groter maakt, tot uiteindelijk ook het gesloten hart opent en Mijn ware liefde kan ontvangen. Laat uit jouw hart Mijn liefde stralen, ook naar die mensen wiens hart nog gesloten is, zodat je meehelpt die harten te verzachten, tot ze ook helemaal open staan voor Mijn ware liefde.

Hemels Brood 1959

O mens, zou je maar begrijpen dat Ik, je Schepper, totale onvoorwaardelijke liefde Ben en dat jij naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen bent en daarmee dus ook diezelfde onvoorwaardelijke liefde van oorsprong bent. Maar je hebt op deze aarde vrijheid gekregen, vrijheid van keus en tevens het eigen bewustzijn van bestaan. Dat maakt dat het aan jou is om werkelijk tot Mijn beeld en gelijkenis te komen, tot de volle ware onvoorwaardelijke liefde. Aan jou en aan ieder mens voor zich.

Veel mensen hebben hun oorspronkelijke zijn losgelaten en daarmee de onvoorwaardelijke liefde. En hoewel iedereen kan zien wat dat voor gevolgen heeft, hoe dat uitwerkt, keert toch bijna niemand zich terug naar zijn oorspronkelijk zijn, de onvoorwaardelijke liefde. O, ja, er zijn er die streven naar liefde, oprecht in liefde zich willen uitdrukken en naar handelen. Maar het grootste struikelblok blijf het onvoorwaardelijke van ware liefde.

Altijd houdt de mens nog iets voor zich, altijd zijn er nog mitsen en maren. Altijd stelt de mens nog zekere voorwaarden. Altijd blijft hij zijn eigen voordeel nog wel ergens in zoeken. Zo moeilijk is dat voor de mens, om helemaal zonder enige voorwaarden, geheel belangeloos lief te hebben en naar die onvoorwaardelijke liefde te leven. Kijk om je heen, zijn niet vooral de voorwaarden de bindende factoren? En het zou onvoorwaardelijke liefde moeten zijn, om tot waar leven te komen.

Hemels Brood 1960

Wat is vertrouwen hebben in Mij? Dat is vertrouwen hebben in het goede in jezelf, in de ware liefde die je in jezelf voelt. Heb daar vertrouwen in en je hebt vertrouwen in Mij. Ik Ben het goede in alles, in alles Ben Ik het goede, Ik Ben de ware liefde in alles, in alles Ben Ik de ware liefde. En op Mij kun je bouwen, dat is, op al het goede, op alle ware liefde kun je bouwen. Ik Ben Eén in alles en alles is Eén in Mij. Eén is en Alles is.

Stel je vertrouwen in een persoon of stel je vertrouwen in de liefde in een persoon? Want kijk, een persoon kan zijn keus uit liefde maken, maar ook uit het tegenovergestelde van liefde. Maar liefde is altijd liefde en nooit het tegenovergestelde. Dus in liefde kun je altijd je vertrouwen stellen. Alleen hoe zit dat dan met personen die wisselen van keus en soms naar liefde en soms naar het tegenovergestelde van liefde handelen. Soms is dat te merken, maar vaak is het verborgen onder zogenaamde liefde.

De ene keer kunnen jouw ogen geestelijk zien dat het niet om liefde gaat, maar een andere keer ook niet, vanwege een zekere blindheid. Dan blijft alleen nog het vertrouwen in Mijn liefde over, Mijn liefde die in alles en iedereen altijd nog is en werkt, voor jou en voor alle mensen. Alles is genade, zodat iedereen die vrije keus kan maken en toch ook in Mijn liefde geborgen blijft. Want Ik heb jullie allen oneindig lief, zonder voorbehoud.

Hemels Brood 1961

Ergens ver weg in een stal had Ik Mijn plaats. Waar heb Ik nu bij jullie in het dagelijks leven Mijn plaats? Is dat ook niet ver weg? Bij de meeste mensen doe Ik, tussen de alledaagse beslommeringen door, nauwelijks mee ben Ik ver weg. Dat betekent niet dat jullie voor Mij ook ver weg zijn. Ik heb geen daagse beslommeringen, Ik heb jullie, de hele Schepping om voor te zorgen en dat is ook wat Ik doe, voor jullie allemaal zorgen, in ware liefde. Ik sta naast jullie, maar Ik word meestal niet gezien. Ik vang jullie op als het mis dreigt te gaan, maar Ik word meestal niet bemerkt. Zo gaan jullie op in al jullie bezigheden, jullie gedachten over van alles en nog wat, en maar weinig mensen nemen een moment van stilte zo nu en dan.

Juist zo’n moment van stilte kan je tot bezinning brengen, je een inzicht geven welke je anders niet gezien of bemerkt zou hebben. Juist op zo’n moment van stilte kun je Mij gewaar worden, in de gebeurtenissen om je heen, maar ook in jezelf. Want daar in jezelf ben Ik ook en sta paraat om je die juiste inzichten voor de beste oplossingen te geven. Stilte, een moment nemen waarop je jezelf de gelegenheid geeft om alles wat er gebeurt rustig te bekijken en ook eens even je gedachten los te laten over alles wat gebeurt en eens uit jezelf naar boven laten komen, wat er dan spontaan naar boven komt. En eens bezien of dat bruikbaar is.

Want in zo’n stilte kan Ik je datgene aanreiken, wat je het beste kunt gebruiken, wat je het meeste nodig hebt om tot een goed en waarachtig leven te komen. Als je dat wilt, neem dan van tijd tot tijd een pauze, stilte. En laat Mij in je werken om tot de beste oplossingen te komen en nieuwe inzichten te krijgen. Maar weet daarbij wel dat het geen wereldse oplossingen en inzichten zullen zijn, maar  Hemelse, gewijd aan Mij, aan ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 1962

Er is altijd iets onder de waterlijn aanwezig wat je niet ziet maar er wel bij hoort en waar je ook niet van weet hoeveel je niet ziet, hoeveel je niet weet. Net als een ijsberg die met een groot deel boven het water uitsteekt, maar een nog veel groter deel is onder de waterspiegel niet zichtbaar. Bij alles wat er gebeurt is er een zichtbaar deel, maar ook een onzichtbaar deel wat je niet kent en wat moeilijk te onderzoeken is. Je moet ervoor de diepte in, onder water gaan, of graven in de aarde.

Zo is het met gebeurtenissen met mensen en hun doen en laten. Deels zie je wat mensen doen, hoor je wat mensen zeggen, maar van wat bij hen de onderliggende gedachten zijn, weet je vaak niet meer dan een klein deel. Wat er allemaal meespeelt in het doen en laten van een mens, in alles wat hij zegt en wil of niet zegt en niet wil. Het is bij veel mensen niet allemaal zichtbaar, merkbaar. Daarbij speelt ook nog mee wat iemand in zijn leven allemaal heeft meegemaakt. Ik zeg je, er is heel veel wat onder de oppervlakte niet zichtbaar aanwezig is. Zelfs al doe je er onderzoek naar, dan kom je nog lang niet alles te weten. Bovendien, je kunt een paar ijsbergen onderzoeken, maar in een mensenleven nooit allemaal.

Er is zoveel voor het mensenoog en –oor verborgen op de aarde en ook in het heelal. De mens denkt iets te zijn, iets te weten, iets te kunnen, maar als je dit allemaal eens eerlijk tot je door laat dringen, wat weet en ziet en kan een mens dan eigenlijk? Dat is nog niet het topje van de ijsberg. Alles wat in de Schepping is, Ben Ik, ken Ik, weet Ik, alles. En Ik stel het de mens in liefde ter beschikking, in liefde. Wie het in liefde aanneemt en in diezelfde ware onbaatzuchtige liefde leeft, die wordt alles geopenbaard zoals het is, zoals Ik Ben en alles zal diegene zien, horen, weten en kunnen. Zonder enig onderzoek, maar door ware liefde.

Hemels Brood 1963

Nergens is het reeds volmaakt op aarde bij de mens. De mens is naar waar leven in wording, in groei. Met die groei ontwikkelt de mens zich al naar gelang zijn aard. Alle mensen zijn verschillend en toch groeien zij allemaal naar een volmaakte eenheid, volmaakt leven, volmaakte liefde. Ieder als een eigen individu en maar ook als deel van het geheel. Hoe mooi werkt alles in de natuur samen, gebaseerd op één Goddelijk Plan van waar Leven waarin ieder mens zijn plaats heeft. Waarin ieder mens de vrijheid gekregen heeft en zelf mag zijn, zelf zijn plaats in de ordening inneemt, op zijn eigen manier. Maar in zijn vrijheid gebruikt de mens zijn vrijheid nog niet zodanig dat het hem tot volmaaktheid brengt en daardoor duurt de groei nog voort, terwijl de natuur in volmaakte ordening op aarde de mens alle mogelijkheden biedt om tot volmaakt leven te komen.

In alles is het Mijn liefde die de ordening van het ware leven voor de mens in stand houdt en hem draagt over alle kloven en diepten, zodat geen mens verloren gaat in de tijd van zijn ontwikkeling naar volmaaktheid. Want de vrijheid die de mens heeft, is groot in waar leven, en dit ware leven Ben Ik. Zou die vrijheid niet gevat zijn in waar leven, dan zou de mens nooit de volmaaktheid van waar leven kunnen bereiken. Zo kan er geen andere situatie zijn die tot waar leven leidt, dan te zijn in waar leven en in vrijheid van keus. Maar, net zoals de mens terwijl hij in zijn lichaam verblijft, dit lichaam niet van daarbuiten kan aanschouwen, zo kan de mens het ware leven ook niet als van buiten aanschouwen, omdat hij er middenin is. Maar hij kan, zoals hij zijn lichaam als verblijfplaats op aarde aangenomen heeft en ervaren kan, ook het leven als ware liefde ervaren en aannemen. De groei en de levensontwikkeling van de mens kan hij niet van buiten het leven aanschouwen, maar alleen in het leven, totdat hij het ware leven volkomen is, dan is hij volmaakt, dan is hij volmaakt ware liefde.

Hemels Brood 1964

Als een kind geboren is, heeft het geen weet van wat er allemaal op aarde is en gebeurt. Het kan zich alleen nog uiten door eenvoudige gebaren en geluiden zoals huilen en wat later ook lachen. Na een tijdje leert het wel praten, maar nog weet het weinig van zijn omgeving, niet meer dan in zijn directe nabijheid is. Het begrip van wat er om hem heen gebeurt, komt pas veel later.

Dit is te vergelijken met de geestelijke groei van de mens ten aanzien van zijn bestaan op aarde en het ware leven uit Mij. Ook zijn besef en begrip over zijn bestaan, vooral in geestelijk opzicht, ontwikkelt hij pas over langere tijd. Alleen gaat dit niet bij iedereen op dezelfde tijd en wijze. De één kan honderd worden en nog nauwelijks enig begrip ontwikkeld hebben, terwijl een ander met dertig al heel veel begrijpt en beseft. Geen mens is gelijk en iedereen heeft  de vrijheid van keus zijn leven naar eigen goeddunken in te vullen. Daarbij is ook niet iedereen in dezelfde omgeving geboren, met hetzelfde karakter, met dezelfde talenten, met dezelfde opvoeding. Overal en bij iedereen is en gaat dat anders.

Zo krioelen mensen door elkaar, hier iets van elkaar nemend, daar iets aan elkaar gevend. Hier eens elkaar helpend, daar eens elkaar bevechtend. De wereld draait en het leven gaat schijnbaar willekeurig haar gang. Maar in het grote geheel zit wel degelijk Mijn ordening van liefde die alles bij Eén houdt, die het leven bewaart en de mens beschermt zodat hij zich niet kan verliezen uit het ware leven en toch in vrijheid kan zijn. Mijn handen reiken over de hele Schepping en dragen ieder mens persoonlijk in overgrote liefde voor die mens.

Hemels Brood 1965

Genade en vrede zij met jullie allen. Laat iedereen dat aannemen en zich bedenken dat niets zonder Mijn genade is en dat Mijn vrede eeuwig blijft. Houd ook zelf met elkaar die ware vrede in het hart en maak elkaar geen verwijten, want zo is het leven bedoeld te zijn: in vrede en in liefde met elkaar samenlevend.

Ook al doen mensen om je heen elkaar niet naar ware liefde en ook al blijven zij niet in de ware vrede van het hart, blijf zelf dan wel in liefde en neem zelf wel Mijn eeuwige vrede in genade aan, zodat de afdwalingen van mensen om je heen geen vat op jouw leven heeft. Ook al kun je misschien nog niet steeds helemaal in ware liefde en volle vrede zijn, laat het dan wel steeds opnieuw je intentie zijn en kom steeds opnieuw in je hart bij Mij om in vrede en liefde terug te komen. Want Ik weet welke krachten in de mens en op aarde woeden en de moeite die er nodig is om alle verleiding te weerstaan. Maar wie waarlijk wil leven in liefde en vrede die krijgt Mijn steun en bescherming, zodat hij ook werkelijk meer en meer tot leven in ware liefde en vrede komt en daarmee gelijk ook een zegen is voor alle mensen, voor heel de Schepping. Dat is Mijn genade aan jullie allemaal.

Hemels Brood 1966

Voor elke afgedwaalde mensenziel heb Ik mededogen. Hoeveel pijn en ongemak de gevolgen van afdwaling ook geven, het is geen door Mij opgelegde straf of een soort wraak. Juist heb Ik mededogen en geef Ik raad om de situatie voor die mens zo veel mogelijk te verzachten. Maar Ik kan de gevolgen niet opheffen,  omdat ze nodig zijn om de mens tot inzicht en tot inkeer te brengen. Want op die manier zijn al die gevolgen bedoeld en in Mijn ordening gezet. Ook al lijkt dat naar een zekere willekeur te gebeuren en vaak in mensenogen niet eerlijk, maar dan begrijpen zij nog niet wie Ik Ben en wat ware liefde is en kan. Dan begrijpen zij nog niet wat de bedoeling van de Schepping is en van heel het menselijk bestaan. Dan begrijpen zij Mijn ware onbaatzuchtige liefde nog niet en het ware leven wat Ik hen uit Mij gegeven heb.

Want Ik Ben het ware leven, de ware liefde, in volmaaktheid en in Mij is alleen het ware het juiste, de totale eerlijkheid en in Mij is geen enkele afwijking van liefde, op geen enkele manier ooit en Ik Ben eeuwig die Ik Ben. Zo kan uit Mij niets anders dan volmaakte liefde komen en zo zijn alle Schepselen uit Mij in hun oorsprong volmaakt in volkomen liefde. Maar in hun vrije keus die hen gelaten wordt, is de afdwaling van liefde geslopen met alle gevolgen van dien. Maar in werkelijkheid heeft Mijn Hand nog steeds alles in liefde gevat, zodat de oorspronkelijke volmaakte onbaatzuchtige liefde nog steeds overal is en eeuwig blijft. Al het andere, alle afdwaling, het gaat allemaal voorbij maar de ware liefde het ware leven blijft eeuwig de mens gegeven en dat kan hij dan ook zeker bereiken als hij daar in vrijheid voor kiest.

Hemels Brood 1967

Een zaadje van een eikenboom groeit alleen uit tot een eikenboom, omdat er in het zaadje alleen die gegevens zitten. Zo kan de mens alleen mens zijn zoals hem gegeven is mens te zijn. Maar in het zaadje ligt alleen de wil van de Schepper en in de mens is ook een eigen wil toegestaan, welke in een eigen denken, een eigen bewustzijn terug te vinden is. Tegelijkertijd is in die mens zijn Scheppers wil aanwezig of hij zou niet bestaan. En dat deel heeft de mens Mij in zich, zoals het eikenzaadje Mij in zich heeft en de gegevens die voor dat eikenzaadje nodig zijn om tot een eikenboom te kunnen uitgroeien.

Met Mij in zich kan de mens tot een volwaardig goddelijk wezen, naar Mijn beeld en gelijkenis uitgroeien. Alleen de voorwaarden daarvoor zijn niet alleen met Mijn wil verbonden, zoals bij het eikenzaadje het geval is,  maar ook met een eigen wil, dat is een eigen keus, die de groei naar volmaaktheid van zijn beïnvloedt. Tot het goede als de wil van de mens in overeenstemming is met Mijn wil, tot het tegenovergestelde van het goede, als de wil van de mens tegengesteld aan Mijn wil is. Als de wil van de mens met Mijn wil overeenstemt, dan bevordert dat de groei naar volmaaktheid, als dit niet het geval is, dan wordt die groei vertraagd.

Wanneer is de wil van de mens in overeenstemming met Mijn wil? Dat is op zich gezien heel eenvoudig, zodra de wil van de mens met ware liefde overeenstemt, is zij gelijk Mijn wil. Want Mijn wil is ware liefde, onbaatzuchtig en dienstbaar aan anderen. Zo is alles wat ware onbaatzuchtige liefde is, in wijsheid gedragen Mijn wil, en overeenstemmend met Mijn wil heeft het dan Mijn zegen.

Hemels Brood 1968

Houd je leven goed op koers. Dat doe je al als je intenties goed zijn, als je intenties zoveel mogelijk uit liefde voortkomen. Ook al is er veel verleiding om je heen en ook al wijk je wel eens af van ware liefde, als je in de basis maar de intentie hebt er niet voor jezelf te zijn, maar vooral voor je medemensen, voor de eenheid met alle mensen in ware liefde. Die eenheid in liefde Ben Ik en het is de bedoeling dat alle mensen daarin terugkomen. Je kunt daar aan meehelpen door zelf zoveel mogelijk naar die eenheid in liefde te handelen. Je hebt op aarde nog te maken met de zwaartekracht en dat heeft ook invloed op je handelen en omdat veel mensen om je heen nog niet of nauwelijks naar ware liefde handelen, kun je zelf ook nog niet in alles de volkomen liefde in totale onbaatzuchtigheid zijn.

Dat is geen excuus om je dan maar te laten gaan en zoals het uitkomt af te dwalen van ware liefde, want daarmee doe je jezelf te kort. Het betekent juist, dat het heel belangrijk is dat je zoveel mogelijk wel in die eenheid met Mij handelt, zodat de ware eenheid met alle mensen tot stand kan komen. Want als iedereen maar doet wat hem het beste uitkomt, dan kan er geen eenheid komen. Dus hoe meer mensen zo veel mogelijk uit ware onbaatzuchtige liefde leven, des te eerder komt die totale eenheid met Mij tot stand en is alle afdwaling van liefde met liefde overwonnen. Want dat is jullie gezamenlijk bedoelde levenswijze, volkomen liefde in eenheid met Mij. Alle afdwaling van liefde met elkaar overwinnen tot een eensgezinde gelukzaligheid.

Hemels Brood 1969

Het geheim van het leven. In ieder mens is het geheim van het leven versluierd aanwezig. In de kern van zijn Zijn. En bij ieder mens wordt deze sluier langzaam maar zeker opgelost zodat het hele ware leven zichtbaar wordt. Maar bij de een gaat dat sneller dan bij de ander en dat heeft te maken met de mate van liefde die iemand al in zich naar voren getrokken heeft en naar ware liefde leeft. Alles is te vinden in je hart als je op de juiste manier zoekt, als je op de juiste manier kijkt en op de juiste manier luistert, dat is, zonder naar eigen belang te streven.

In een wereld zoals die er nu aan toe gaat is dat heel moeilijk, dat weet Ik en daarom is er van Mijn kant ook een zekere hulp om tot waarheid van leven in liefde te komen, liefde die de invloed van de afdwaling van liefde in een bepaalde verhouding en in bepaalde opzichten wegneemt als dit de vrijheid van keus niet belemmert en de ziel ten goede komt. Ja ook dat is in het levensgeheim te vinden en zal geopenbaard worden als het er de tijd voor is. In elk geval hoef je geen angst te hebben voor het maken van fouten, als het je ernst is om naar ware onbaatzuchtige liefde te leven, diepe ernst. Want dat zie Ik in je hart en hoewel het je nog niet in alles lukt om naar liefde te handelen, ook omdat de wereld om je heen het je erg moeilijk kan maken, dan neem Ik je toch aan en reinig je van alles wat nog aan je kleeft en geen ware liefde nog is, zodat je uiteindelijk toch in Mijn ware onbaatzuchtige liefde tot werkelijk leven komt.

Hemels Brood 1970

Net zoals de spieren van je lichaam een zekere weerstand nodig hebben om op krachten te blijven, een zekere werkzaamheid om sterk te blijven, zo heeft de geest ook een voortdurende werkzaamheid nodig om niet het levensvermogen kwijt te raken. Daarom zijn er steeds opnieuw allerlei prikkels die de mens tot werkzaamheid uitdagen. Deze prikkels zijn voor de mens niet altijd aangenaam, maar zij bewijzen de mens wel diensten. Net zoals bepaalde werkzaamheden de spieren trainen, zo trainen gebeurtenissen de geest, de groei van de ziel in de geest. Want er zal altijd een zekere krachtsinspanning geleverd moeten worden om kracht te behouden.

Er is voor ieder mens een zekere verhouding tussen de spierwerking en de opgebouwde kracht. Boven de grens van die verhouding kun je beter niet uitgaan, want dan verlies je eerder kracht dan dat je die op peil houdt of opbouwt. Datzelfde geldt geestelijk, als je teveel hooi op je vork neemt overdoe je je krachten en bouw je niet op maar breek je af. Maar als je helemaal geen hooi op je vork neemt, oefen je niet en verlies je ook aan kracht, die je dan later maar moeilijk weer opbouwt, omdat je dan ook de grens in de verhouding tussen inspanning en opbouw verlaagd hebt. Zo werkt het geestelijk evengoed. De uitdaging is groei en wie de uitdaging van het leven in de juiste verhoudingen aanneemt, groeit in kracht van leven. En de kracht van leven is ware liefde. Daarom is elke uitdaging een uitdaging om naar liefde te leven en daarmee vermeerdert het aangaan van de uitdagingen naar liefde te leven ook juist die liefde. Wie die uitdaging in liefde laat liggen, vermindert zijn kracht van liefde.

Neem de uitdagingen van het leven aan als opbouwende kracht van leven, van liefde. Maar ga je krachten die je hebt niet te boven. Houd je leven in balans, dat is, ga niet stil zitten, maar overdoe het ook niet. Net zoals je kunt voelen wanneer de spieren overbelast raken, zo kun je dat ook ten aanzien van je geest voelen. Houd de maat aan die jij in jezelf voelt en je zult aan kracht winnen, aan ware liefde winnen. Ga die maat niet te boven, stel jezelf geen hogere eisen, zodat je niet aan kracht verliest. Blijf in de juiste verhouding en alles komt goed.

Hemels Brood 1971

Het hele aardse bestaan is de mens gegeven opdat hij zich vrijelijk tot het goddelijke wezen, wat hij in oorsprong is, kan ontwikkelen als een van zichzelf bewust levend wezen. Het hele aardse bestaan is dan ook alles wat de mens doet, zegt, naar handelt en alles wat er aan mogelijkheden en onmogelijkheden voor de mens is. Deels is de aarde door Mij ingericht en deels door de mens, maar dan is dat meer een wijziging van Mijn inrichting dan dat het zijn inrichting is.

Want in oorsprong is de aarde door Mij zo ingericht dat de mens er vloeiend zijn ontwikkeling kan maken, naar het volkomen Goddelijke in een zelfbewust eigen bestaan. Maar de mens is al snel afgeweken van de door Mij gegeven inrichting en heeft een en ander naar eigen goeddunken gewijzigd. Zodoende is het nu ook een deel van zijn inrichting. Maar wel met gevolgen. Toch, ook daarin heb Ik voorzien toen Ik de aarde inrichtte en deze aan de mens schonk. Ook daar heb Ik van te voren rekening mee gehouden.

Ja, zijn eigen wijze van handelen heeft voor de mens wel onaangename gevolgen ,. Maar het doel van zijn bestaan is zodanig vastgelegd in Mijn orde, dat de mens met zijn eigenwijsheid daar niets aan kan veranderen. Hij mist voorlopig zijn goddelijk welzijn, maar Ik blijf eeuwig nog God en Schepper en liefdevolle Vader voor jullie allemaal, zodat al jullie eigen wijsheid toch eens gelijk wordt aan Mijn uit ware liefde al eeuwig juiste wijsheid en jullie de ware levensgelukzaligheid bereiken.   

Hemels Brood 1972

Alle kracht is van Mij, alle ware levenskracht. Alle ware liefdeskracht. Net als de mens kan Ik vrij Mijn keuzen maken. Maar aangezien Ik totale ware wijze onbaatzuchtige liefde Ben, zullen al Mijn keuzen zonder uitzondering ook uit die ware liefde gemaakt zijn en worden. Alleen de mens houdt zich niet aan ware wijze onbaatzuchtige liefde in zijn vrijheid van keus. Maar er is ook altijd nog dit verschil dat de kracht van waar leven niet uit de mens, maar uit Mij is. En zo gezien is die levenskracht altijd met ware wijze onbaatzuchtige liefde verbonden.

Wat de mens in zijn vrijheid ook kiest, al is het totaal het tegenovergestelde van ware wijze onbaatzuchtige liefde, het heeft geen vat op de ware levenskracht van Mij, het heeft alleen gevolgen voor zijn aardse bestaan. Het vertraagt zijn groei naar volmaakte Goddelijke gelukzaligheid. En eigenlijk zou de mens dit ondertussen toch al lang moeten beseffen. Maar, de mens is wel ver gevorderd ten aanzien van allerlei handige elektronische snufjes voor eigen gemak en welzijn, naar aardse maatstaven gezien, terwijl het werkelijke welzijn van geestelijk leven door hem niet gezien wordt. De intelligentie heeft de mens dus wel, maar het juiste gebruik heeft hij nog niet.

Toch, Mijn liefde stuurt in ware kracht nog steeds Mijn Schepping en hoewel de mens vrijheid van keus heeft, heb Ik ook vrijheid van keus en Ik ben het ware leven, wat de mens zich hier op aarde kan verwerven. Het is uit Mijn liefde voor alle mensen, dat Ik de orde in Mijn Schepping zo heb ingesteld, dat de vrijheid van de mens, hem uiteindelijk toch tot waar leven zal brengen.

Hemels Brood 1973

Voor het doel waarvoor de aarde geschapen is, is zij volmaakt. Zij is ervoor geschapen de mens te dragen om tot waar leven te komen en dat is wat zij nog steeds doet. Ook al leeft de mens zich uit en houdt hij zich niet aan een leefwijze die hem tot dat enige ware leven kan brengen. Ook al heeft de mens veel op die aarde naar eigen genoegen en voordeel veranderd, wat in werkelijkheid geen veranderingen zijn die hem ten goede komen voor het ware leven, en al kijkt de mens daar niet of nauwelijks naar, de aarde blijft evengoed nog altijd de mens dragen om tot waarlijk leven te komen.

Al is de aarde inmiddels door de mens nog zo gehavend en veranderd, zij blijft altijd nog de volmaakte bodem voor de mens in Mijn ordening. Want al is de aarde kaalgevreten, dan nog dient zij het doel van haar bestaan aan de mens. Is de aarde overstroomt, dan nog dient ze het doel van haar bestaan. Je kunt niets bedenken of het leidt toch de mens naar zijn goddelijk ware leven. De aarde is door Mij zo ingericht, dat zij door de mens gebruikt kan worden en toch haar taak behoudt en kan volbrengen, welke is: de mens te dragen tot waar leven. En zo is de aarde de natuurlijk materiële basis waarop de mens leeft, maar ook zijn geestelijke basis waarop de mens leeft.

Zoals de mens met de natuurlijke aarde omgaat, zo gaat hij ook met de geestelijke aarde om. De geestelijke aarde die de mens als basis gegeven is om hem tot Goddelijk waar leven te dragen. Die basis is ware liefde en zie wat de mens er mee doet, hetzelfde als hij met de aarde doet, hij put het uit, veronachtzaamd het, verwoest het, cultiveert het, ordent het naar zijn genoegen, neemt in bezit, enzovoort. Zie daar de mens en zijn handelen.

En toch blijft alles zodanig dat de mens op deze aarde zoals hij zelf wil tot waar Goddelijk leven komt . Want de vrijheid van zijn is hem gegeven en daarin bepaalt de mens zelf zijn vooruitgang en mate van groei. Maar groei maakt hij, tot eens het ware Goddelijk gelukzalig leven hem ten deel valt.

Hemels Brood 1974

Zomaar een moment, ergens in de tijd. En waarom zou dat geen bijzonder moment zijn? Elk moment in de tijd is bijzonder. Elk moment in de tijd heeft leven in zich, nieuw leven! En elk nieuw leven is groots in zijn oneindigheid. Want elk nieuw leven is blijk van oneindigheid in begin en eind, terwijl er geen begin en geen eind is, er is eeuwigheid, eeuwig leven is, was en blijft. Zo is elk moment een moment van leven, wat eeuwig is. Elk moment laat die eeuwigheid opnieuw zien en zo is elke geboorte van nieuw leven weer een moment waarop het eeuwige leven, Mij, jullie Schepper in ware liefde voor al Mijn schepselen laat zien.

Mijn liefde is groot, zoals elke geboorte van een mens op aarde de grootsheid van Mijn liefde laat zien. Alles ademt, alles leeft, alles is Mijn liefde en vermeerdert Mijn liefde. Zo is elke geboorte Mijn geboorte die het eeuwige leven zichtbaar maakt, die Mijn eeuwige liefde zichtbaar maakt. De geboorte laat de verbinding zien tussen het geestelijk eeuwig ware en eeuwig durende leven van ware liefde en de spiegeling daarvan in de natuurlijk materiële Schepping, waardoor al het geestelijke voor de mens tastbaar, zichtbaar wordt. Zodat hij kan zien en geloven dat er Eén Schepper is van leven, waar leven, ware liefde in alle eeuwigheid.

En die liefde is er voor alle mensen, zonder enig voorbehoud. Die liefde uit zich vooral ook in het kleine wonderbaarlijke kind, dat geboren wordt en leeft, maar altijd al leefde en eeuwig leven zal. Want het is Mijn liefde en Mijn leven aan jullie allemaal gegeven, aan jou gegeven. Zie daarmee het wonder van ware liefde, aanvaard Mijn eeuwige liefde tot waar leven, nu en eeuwig, amen.

Hemels Brood 1975

Wat geloven mensen in hun hart? Over het algemeen geloven mensen allerlei verschillende verhalen, verschillende dingen. Over het algemeen denken en geloven mensen ook verschillend over Mij. Maar bij ieder mens lig in het zuiver reine deel van het hart de zuivere waarheid over Mij, over waar leven.

Alleen is het voor ieder mens verschillend of hij in die zuiverheid van zijn hart al kan komen. Want de meeste mensen hebben nog een soort sluier voor dat reine, zuivere deel van hun hart. Die sluier, die gevormd wordt door afwijking van ware liefde, belemmert een juist zicht op waarheid over Mij en werkelijk leven. Omdat iedereen anders is en andere afdwalingen van liefde heeft, is het zicht in zichzelf ook verschillend aan anderen. Maar in de reine zuivere kern van het hart is voor alle mensen wel degelijk dezelfde waarheid over Mij en waar leven aanwezig.

Door de sluiers die het zicht belemmeren, geloven mensen nog alleen verschillend. Maar alle sluiers zullen weggenomen worden en dan zullen alle mensen dezelfde waarheid over Mij en waar leven zien. Maar dit zal niet eerdere gebeuren dan wanneer het daar de tijd voor is. Want ook zonder sluier zou de mens nog niet kunnen zien als zijn geestelijk oog er niet voor ontwikkeld zou zijn. En bij veel mensen is hun geestelijk oog nog niet genoeg ontwikkeld.

Hemels Brood 1976

Deeg voor brood moet eerst rijzen om een luchtig brood van te kunnen bakken. Geen bakker zal het deeg voor zijn tijd nemen en elke goede bakker weet precies wanneer het deeg zover gerezen is, dat het geschikt is om gebakken te worden. Zo is het ook met de mens. Als niet eerst een basis van begrip bij de mens aanwezig is, een zekere rijpheid van besef ontstaan is, dan kan de mens het Goddelijke van het leven niet verstaan en dan kan het hem wel aangereikt worden, maar het zal zeker niet door die mens begrepen worden.

Daarom heeft het geen zin om zomaar iedereen het Hemelse Woord te geven. Daarom is het van belang het juiste moment af te wachten. Dat juiste moment om te kunnen begrijpen zie Ik, weet Ik, ken Ik. Ik zie wanneer Mijn Woord aan een mens gegeven kan worden en wanneer nog niet. En Ik zal je laten weten wanneer en aan wie je Mijn  Woord het beste kunt doorgeven. In je hart geef Ik je daar het teken voor en je zult het dan ook zien, weten. Elk eerder gegeven Woord zal niet aanslaan, niet gekend worden, dus kun je je die moeite sparen. Maar niet alleen kun je je die moeite sparen, het is ook beter om niets te geven, als iemand er nog niet aan toe is, want doe je dat wel, dan kan dat afweer oproepen bij die mens en deze afkeer kan heel lang doorwerken. Zelfs zolang, dat die mens door die afkeer er langer over doet om tot rijpheid voor het verstaan van Mijn Woord te komen. Dus geef Mijn Woord niet te vroeg door en niet zonder dat iemand er om vraagt of Ik je daarvoor  Mijn teken in je hart geef. Soms is het beter om Mijn Woord nog niet door te geven. Dan kan het later voor die mens een des te grotere zegen zijn.

Hemels Brood 1977

Waar komt je heil vandaan? Alle Heil komt van Mij, je Hemelse Vader, je Schepper en vriend. Ja, Vader en vriend. Want Ik Ben altijd in liefde en alle Heil komt van Mij. Zodat je leven het ware eeuwige leven ten volle wordt. Zodat je ten volle de totale onbaatzuchtige liefde, die je van oorsprong bent, ook in het huidige zelfbewuste bestaan opneemt en volmaakt wordt in je zelfstandige zijn, uit je eigen zelfstandige vrije keus.

Waarvandaan verwacht je je Heil te zien komen? Want wie niet in de juiste richting kijkt, ziet zijn ware Heil niet komen, loopt er misschien juist vanaf in plaats van er naar toe. Kijk in de juiste richting. Dat is, kijk naar waarheid, kijk naar waarachtigheid, naar eenvoud, bescheidenheid, naar geduld, goedmoedigheid, kijk naar rechtvaardigheid en vergevingsgezindheid. Kijk naar acceptatie en betrokkenheid, oordeel niet en veroordeel niet, geef vrijheid en ruimte aan anderen, zodat je blik helder blijft en er geen waas voor je ogen komt die je het zicht belemmert en je blind maakt voor het komende Heil.

Zorg daarvoor, zodat je niet in een zekere blindheid voorbij gaat aan het Heil wat voor jou bestemd is, nu en voor eeuwig voor jou bestemd is. Laat je niet meetrekken in de stroom van de wereld, die probeert om je weg te trekken van het Heil dat voor jou bestemd is. Het zal je bereiken, in rust en eenvoud, in liefde en trouw, in waarheid en vergeving, in geduld en vertrouwen. Nu en altijd is het ware Heil uit Mij voor jou en iedereen aanwezig. Neem het aan tot zegen van je ware leven uit Mij!

Hemels Brood 1978

Voor jou en alle mensen die Mijn weg van deemoed en ware liefde gaan, ontsluier Ik langzaam Mijn grote levensgeheim. Jullie geef Ik meer en meer inzicht in het ware leven uit Mij en begrip over dingen die gebeuren. Zonder dit inzicht en dit begrip gaat hetgeen allemaal op aarde gebeurt je verstand te boven. Daarom begrijpen de meeste mensen ook niet wat er allemaal in hun leven en dat van anderen om hen heen, gebeurt. En omdat zij het niet begrijpen, gaan zij naar methoden zoeken zoals kaartleggen en waarzeggerij, om toch maar zeker te zijn van wat hen overkomt of nog kan overkomen.

Maar ook een waarzegger heeft geen macht over de gebeurtenissen voor die mens. Toch heeft die mens de neiging een zekere macht aan waarzegging te geven en de waarzegger op een verhoging te plaatsen. Terwijl de meeste waarzegging voornamelijk op een aantal trucs berust en heel geraffineerd is. Wie zijn leven en wat er in zijn leven en eromheen in de hand wil houden, tegen diegene zeg Ik, leg het in Mijn Hand en daarmee ligt het in je eigen hand. Want Mijn Hand is jouw hand als je daar vrijwillig voor kiest en je er vrijwillig met de volle overtuiging van je hart aan overgeeft. Mijn Hand is de liefde waaruit Ik jou het beste in je leven breng, als je wilt en er vrij voor kiest.

Hemels Brood 1979

Voor het bepalen van de juiste richting gebruiken mensen een kompas of een apparaat wat signalen opvangt en op die manier de gewenste richting aanwijst, elektronisch in een schermpje zichtbaar maakt. Hoe bepaal je geestelijk de juiste richting? Het beste doe je dat met je innerlijk van Mij gekregen kompas, je intuïtie, je gevoel. Als je daarmee je richting bepaalt, kom je een goed eind in de goede richting.

Maar er zijn ook veel mensen die de richting met hun verstand bepalen, vanuit de gedachte: ‘welke richting levert mij het meeste voordeel op’. En zij zullen dan tezamen met hun innerlijk kompas wel daar uitkomen, waar ze voor zichzelf willen uitkomen. Maar dat is te vergelijken met piraten die een schip willen overmeesteren en een kompas gebruiken om de juiste richting te vinden. Dat kompas doet dienst voor iets wat niet bepaald vol liefde is. En op die manier kan een mens zijn van Mij gekregen innerlijk kompas ook gebruiken voor iets dat bepaald geen liefde is. En toch werkt dat kompas. Kijk dat is de situatie, de keus van richting is aan de mens. Wil hij naar het noorden, dan kan hij dat met zijn kompas vinden. Ook geestelijk. Wil iemand veel roem en eer, dan kan hij dat ook vinden. Maar of het in alle werkelijkheid de juiste weg is, is daarbij de vraag.

Voor Mij is alleen liefde de juiste weg naar volmaakt geluk en eeuwig welzijn. Maar dat is iets voor ieder mens om zelf in vrijheid te ontdekken en voor te kiezen. En om dat in jezelf te kunnen vinden, ware liefde en waar leven wat waar geluk en ware wijsheid brengt, heb Ik in elk mens een vermogen gelegd, wat hem haarzuiver kan vertellen of hij op de weg van ware liefde gaat, richting volkomen waar leven, richting volmaakt geluk en eeuwig welzijn, of juist in de tegenovergestelde richting.

Maar dit haar zuivere vermogen,wat een zuiver gevoel in het hart is, gebruiken de meeste mensen niet of nauwelijks, daarvoor in de plaats gebruiken zij voor zichzelf liever het verstand en beredeneren het zodanig naar zich toe, zoals zij het willen hebben. Desondanks blijft in iedereen dat vermogen aanwezig, om in alle waarheid, wijsheid en liefde de juiste weg te vinden, richting ware, volmaakte gelukzaligheid, in een eeuwig blijvend welzijn.

Hemels Brood 1980

Soms zijn er geen woorden nodig. Dan is het genoeg dat je Mij in je voelt, Mijn liefde in je voelt en je die dankbaarheid voelt voor Mijn liefde en weet dat alles goed is en goed komt. Hoe ver de wereld in allerlei opzichten ook afgedwaald is van ware liefde, Mijn liefde zorgt toch voor alle mensen en zo wordt alles wat van ware liefde is afgedwaald hersteld tot ware liefde. Maar wel in een verhouding die vrijheid laat aan de mens en hem in die vrijheid helpt terug te keren tot waar leven, ware liefde en ware wijsheid. Zo komt alles goed. En zo kun je erop vertrouwen dat alles goed komt. Zo kun je stil zijn in jezelf en alleen voelen dat het allemaal goed is en goed komt.

Ja, dat voelen kan zonder woorden zijn in jezelf, in ware stilte, in de zachtheid van het gevoel waarlijk geliefd te worden door Mij. Dan mag je je ook door die liefde van Mij laten leiden, zonder woorden, laten leiden. Want die gevoelens van liefde reiken veel verder dan woorden in jullie mensentaal kunnen doen. Dat besef wat je dan hebt van Mijn liefde voor jou en voor alle mensen reikt verder en dieper dan woorden kunnen doen. Want in die liefde zit alles verborgen wat niet te omschrijven is met de aardse taal en alleen te vatten is in het hart, zonder woorden!

Hemels Brood 1981

Ik Ben je Schepper en je liefdevolle Hemelse Vader en Ik zal je nooit loslaten, nooit verlaten, nooit in de steek laten. Mijn liefde zal je altijd ondersteunen, ook al bemerk je dat niet, ook al voel je dat niet, ook al lijkt het soms dat Ik je alleen gelaten heb, er niet voor je was, er niet voor je Ben, Ik Ben er toch altijd, direct bij je, in je en om je heen. Ik zie alles en weet alles van je, tot in het kleinste detail en ook al is niet al je handelen naar ware liefde, Mijn liefde blijft toch altijd nog even sterk aanwezig en Mijn hulp ook.

Ja, je bent mens en je doet je best om naar ware liefde te handelen, maar dat lukt je niet steeds helemaal zoals jij dat zou willen, zoals jij het denkt te moeten kunnen en niet kunt. Als je dan commentaar krijgt van mensen om je heen, raak je vertwijfeld, misschien doe je het ook wel helemaal verkeerd, maar hoe moet het dan, hoe kun je dan mensen om je heen te vriend houden? Ik zeg je, dat heeft niets te maken met of jij wel naar ware liefde gehandeld hebt. Jij maakt je afdwalingen en zij maken hun afdwalingen net zo goed of misschien nog meer.

Hoe mensen ook handelen, Mijn liefde blijft toch eeuwig de leiding hebben over hemel en aarde, over alles wat er gebeurt. Mijn liefde, niets anders dan Mijn liefde. Ook al zie jij dat niet. Want dat is geen bewijs, of je het wel of niet ziet. Het ware leven is het bewijs. En het ware leven is liefde. Zonder bewijs.

Hemels Brood 1982

Hoe het heelal in elkaar zit, is niet zo van belang als het handelen van mensen. Of en waarom er planten en dieren zijn en te weten waarvoor zij bestaan op aarde is niet zo van belang als het handelen van mensen. De mens heeft met zijn mogelijkheden van denken en voelen, van praten en kunnen kiezen, van bewust zijn, een centrale plaats in het geheel, waarbij zijn handelen verstrekkende gevolgen heeft op het aardse bestaan.

Daarom, niets is zo belangrijk als het handelen van de mens. En daarbij gaat het om handelen naar ware liefde en handelen naar het tegenovergestelde van ware liefde. Hoe handelt de mens? Want, hoewel er een eenheid is in de mens tezamen met elkaar en met Mij, omdat alles als zodanig met Mij verbonden is en in Mij verbonden is, is de mens ook individueel zelfstandig levend, met zijn eigen vrije keus, zijn eigen vrije verantwoordelijkheid. Maar nu juist door die onderlinge verbondenheid heeft die eigen vrije verantwoordelijkheid ook een verantwoordelijkheid voor elkaar, voor die samenhang in Mij, de totale eenheid van Zijn. Want in die verbondenheid werkt elke persoonlijke individuele keus van handelen door. Waarbij handelen naar liefde de hele samenleving ten goede komt en handelen naar het tegenovergestelde van liefde de hele samenleving nadelig is. In het eigen individuele handelen, ligt een verbinding met het gezamenlijk Zijn. En zo ligt er een verbinding met de hele Schepping, het hele heelal.

Belangrijk om te weten daarbij is, dat alles zijn basis heeft in Mijn liefde en haar wijsheid, welke keus van handelen de mens ook maakt en hoe belangrijk het handelen van de mens ook is in het grote geheel, het grote geheel blijft eeuwig en altijd Mijn ware liefde en haar wijsheid, Mijn waar en zuiver Leven.

Hemels Brood 1983

Als je je verbaast over hoeveel mensen Mijn Woord in de geschriften niet herkennen, niet belangrijk vinden, opzij leggen, dan kan Ik je zeggen, dat heeft met hun inslag te maken, met hetgeen zij willen zijn of willen hebben. Dat heeft met hun opvattingen die niet naar liefde zijn te maken, hun misvattingen over waar leven en over Mij. Dat heeft met de dingen waar zij naar verlangen te maken. Hun interesse is werelds of esoterisch en daarin past een groot deel van Mijn geschreven Woord niet, daarmee komt een deel van Mijn geschreven Woord niet overeen.

Voor sommigen is het een soort van sensatie wat andere geschriften van zogeheten meesters of goeroes beweren. Het geeft hen een gevoel van macht over materie, die los staat van het ware geestelijke leven, maar hen fascineert. Het is een macht als een fata morgana, maar het fascineert. Het doet zich voor als bovennatuurlijk en dan lijkt het waar en juist. Maar het is een parallel, die niet gelijk is aan Mijn ware levenskracht. Het is op zich geen zonde, want vaak wordt het aangewend om het goede en juiste te doen, ofwel, vaak is het een motivatie om het goede te doen. Daarom laat Ik het en geef het een zekere ruimte, want het is een weg die uiteindelijk ook tot inzicht kan brengen. In een wereld waar zoveel gruwel is, is het een milde afdwaling die in Mijn liefde gevat toch uiteindelijk tot waar leven, ware liefde kan brengen.

Hemels Brood 1984

Bemoediging, bemoedig elkaar als je ziet dat de ander het moeilijk heeft. Moeilijk heeft om vol te houden aan liefde, aan vrede, aan vergeving, aan geduld, aan waarheid. Bemoedig elkaar als je ziet dat de ander vervalt in afwijking van ware liefde omdat het hem moeilijk wordt gemaakt of omdat er zoveel gruwel op de aarde gebeurt, zoveel leugen en bedrog heerst, waar eigenlijk liefde zou moeten heersen. Bemoedig diegenen die zien hoeveel afwijking er is van ware liefde en hoeveel schade dat doet aan het leven van mensen, hoe dat mensen tekort doet en waardoor mensen vertwijfeld raken. Bemoedig hen allemaal om vast te houden en te blijven geloven, te blijven vertrouwen op Mijn ware liefde voor iedereen, die er altijd is en blijft en zegen brengt, waar verdrukking is en vrij maakt, wie gevangen is.

Ook al is dit vaak niet te zien met jullie materiële ogen, Ik Ben er en Mijn liefde blijft jullie altijd steunen, helpen en houdt jullie allemaal in leven, in waar leven. Blijf elkaar bemoedigen om vol te houden, in vreugde te blijven over Mij, over Mijn liefde voor jullie allemaal, over het ware leven waar jullie allemaal deel van uitmaken. Want de wereld kan ten onder gaan, wat heel onaangenaam kan zijn, maar Mijn liefde, het ware leven, blijft eeuwig bestaan en is ook eeuwig jullie ware bestaan.