Hemels Brood 1830 t/m 1860

Hemels brood 1830

Verschil, alles heeft een verschil. Al lijkt iets nog zo precies hetzelfde, het heeft verschil. Toch, dat verschil is niet altijd te zien, maar dan toch wel te weten. Want als iets opgebouwd is uit moleculen, dan kunnen nooit de moleculen van het ene voorwerp ook de moleculen van het andere gelijk uitziende voorwerp zijn. En daar is dan al het verschil. Verschillen zijn er dus eigenlijk in alles en iedereen.

De bouwstenen kunnen wel identiek aan elkaar zijn, maar dan nog zijn ze elk een bouwsteen met een eigen bestaan. En daar heb je dan alweer precies het verschil. Zo kunnen twee voorwerpen er helemaal hetzelfde uitzien, hetzelfde werken, ze kunnen nooit tegelijk op precies dezelfde plaats liggen. Daar is dan alweer het verschil. En zo zijn geen twee mensen in Mijn Schepping gelijk. Nog zelfs niet de meest identieke eeneiige tweeling. Want zij zijn toch ieder voor zich een apart eigen bestaan. Maar hoe kan dan toch ieder tezamen één met Mij zijn? Dat is voor jullie mensen dan ook niet vast te stellen, maar Ik Ben alles en alles is Mij.

Daarmee is alles één en toch onderling verschillend, ieder een eigen zijn maar tezamen één Zijn, omdat Ik alles Ben. Elke molecuul Ben Ik. Als Ik elke molecuul, elk kleinste deeltje van alles Zelf Ben, dan kun je misschien toch een beetje begrijpen hoe daarom alles één is. Terwijl zelfs in alles verschil zit kan het dus toch één zijn. Dat is wat liefde vermag, maar wat mensen moeilijk kunnen begrijpen en toch waar is en van groot belang voor het ware zijn van alle leven.

Hemels brood 1831

Het volle vertrouwen. Jammer genoeg krijg Ik niet steeds je volle vertrouwen. Je vraagt me iets en vult dan gelijk eigenlijk zelf al in, bang dat het anders toch niet goed komt, bang dat je Mij niet hoort, niet verstaat en dan toch niet weet hoe verder. Dat is jammer, want zodra jij een invulling gegeven hebt en die tot uitvoering brengt, heb je het eigenlijk van Mij overgenomen en ja, dan moet Ik wel loslaten om niet de vrijheid van eigen keus in de weg te staan.

Zou je even geduld hebben en het volste vertrouwen, dan zou je van Mij precies dat krijgen wat nodig is voor de allerbeste oplossing. Even geduld, niet omdat Ik traag ben, maar omdat Ik vaak de juiste omstandigheden meeneem in de oplossing en dat kan net even langer duren, waar ik dan jouw geduld bij nodig heb.

Kijk, de hele wereld, de hele Schepping bedoel Ik, ligt in Mijn Hand, maar in die schepping ben jij een vrij mens met een vrije keus en die vrije keus laat Ik jou in alle situaties. En zodoende heb Ik dus jouw keus om het volste vertrouwen in Mij te hebben nodig, anders zou Ik je je vrije keus afnemen en daarmee je vrij mens zijn. Voor Mij heeft het geen belang of je Mij ten volle vertrouwt, maar voor jou wel, want alleen met het volle vertrouwen, kan Ik je een beste oplossing geven.

Hemels brood 1832

In deze wereld staan goed en kwaad tegenover elkaar en daar heeft iedereen mee te maken, of je wilt of niet. Wie het kwaad verafschuwt, kan er toch niet omheen. En het helpt hem niet, het te verafschuwen. In ieder mens is een strijd gelegd om het kwaad te overwinnen en in ieder mens zijn ook de mogelijkheden gegeven om het kwaad te overwinnen. Maar bij de meeste mensen zijn alle mogelijkheden overwoekerd door het kwaad en en zij zullen zich daar eerst bewust van moeten worden om hun mogelijkheden weer vrij ter beschikking te krijgen. Ja, er is veel blindheid en duisternis, ook bij goedwillende mensen. Het zal ook voor hen nog een korte tijd zijn, dat blindheid en duisternis hun blik vertroebelen. Maar al ben je blind en al is je blik vertroebeld, omdat je deel uitmaakt van  de hele blinde mensheid, toch blijf je deel van Mijn liefde en Mijn liefde wekt iedereen op uit die dood, die blind is en de mens verduistert.

Treur daarom niet, want de zon gaat toch elke dag op en de dag komt dat iedereen gewekt is tot ware liefde, de dag komt dat alle blindheid verdwenen is en alles zonder schaduw verlicht wordt, dat iedereen verlicht en tot volkomen liefde weergekeerd is.

Hemels brood 1833

Is er verschil tussen iets willens en wetens verkeerd doen en dat niet willen toegeven en iets zonder het te beseffen verkeerd doen en niet kunnen zien dat dat verkeerd is? Jazeker is daar een verschil, want in de eerste situatie roept iemand de volle werking van het verkeerde over zich af en zal daar zijn lering uit moeten halen, en in de tweede situatie zal eerst een inzicht nodig zijn waarna het kan zijn dat iemand berouw heeft en dan zal niet de volle werking over hem komen, want berouw heeft een helende werking daarop.

Maar er is van Mijn kant nooit enige sprake van wraak om afdwaling van liefde. Het is slechts het brengen van inzicht, wat daarna gebeurt. Elke situatie is een gevolg van de menselijke keus en tegelijk een mogelijkheid om tot het ware inzicht te komen en van daaruit te handelen. Maar dat wil nog niet zeggen, dat mensen die in heel pijnlijke situaties komen, ook de grootste afdwaling gemaakt hebben en daar zo’n diepe pijn voor nodig hebben. Hier op aarde is het ook zo, dat de één een lijdensweg gaat voor anderen, zoals Ik in Jezus Christus voor allen die lijdensweg ben gegaan, onschuldig aan al het ten laste gelegde. Dat is de zwaarte van deze aarde, welke alleen verlicht kan worden met ware liefde. En zoveel als mogelijk is, zonder iemand de vrije wil af te nemen, zal Mijn liefde dat allemaal ook verlichten en wegnemen.

Hemels brood 1834

Duidelijk, hoe weet je dan, dat wat je in je hart voelt duidelijk van Mij komt? En hoe weet je van dat wat er allemaal gebeurt, wat daarvan van Mij komt? Hoe kun je vergissing voorkomen? Wees gerust, want zo hoef je niet te leven, steeds zoekend of iets duidelijk van Mij komt of niet. Dan ben je alleen nog maar bezig om te overdenken, is dit nu wel of niet van Hem. En Ik kan je zeggen, je kunt dat ware onderscheid nog niet maken, want het ware onderscheid kan alleen diegene maken, die volmaakt is in liefde. Daarom, laat dat in jezelf zoeken, of je Mij nou wel of niet duidelijk herkent, maar los en leef zoveel mogelijk naar wat jij weet van waarheid en liefde, leef zoveel mogelijk naar wat jij in je hart voelt als waarheid en liefde en streef zoveel mogelijk te leven naar wat jij in je hart voelt dat goed is.

Er zal in je handelen vast nog wel afwijking van liefde zijn, maar je mag op Mij vertrouwen, dat ik je langs die wegen laat gaan waar je steeds meer tot inzicht komt en steeds meer tot waarheid en liefde op de juiste manier komt. Als Ik in je hart zie dat je dat wilt, dan kun je ervan op aan dat je Mijn leiding ook daadwerkelijk krijgt. En wil je in je hart met Mij spreken, zoek dan niet naar Mijn antwoord. Het komt eenvoudig, heel eenvoudig in je hart en neem dat wat goed voelt maar gerust aan als Mijn antwoord aan jou. Ook al ben je nog niet volmaakt, Ik Ben toch in je hart aanwezig!

Hemels brood 1835

Als een mens op aarde geen fouten mocht maken, dan zou er geen mens meer zijn. Hoe zou je kunnen leren als je geen fouten mocht maken? Er zou geen oefening mogelijk zijn. Dat is juist de lering, veel te oefenen en het daardoor steeds beter te kunnen. Als je geen fouten mocht maken, zou je niets meer kunnen doen, uit angst dat een fout je de kop zou kosten, uit angst voor de gevolgen. Ja, er zijn gevolgen op je daden, maar niet omdat je geen fouten mag maken, juist om je tot lering te brengen. Want wat heeft het voor zin die fouten te blijven maken, zonder te leren dat je zonder die fouten beter af bent. Want uiteindelijk ben je bedoeld om volmaakt te worden in liefde, in totale barmhartigheid.

Alle fouten die gemaakt worden, hebben betrekking op het niet handelen naar ware liefde, naar totale barmhartigheid, welke in zich bergt de wijsheid, het geduld, de ordening, de ijver, de waarheid, de liefde. Die tezamen in de juiste verhouding, dat is het ware leven. Maar je hoeft dat niet ineens te zijn, je mag op aarde tot volmaaktheid komen.

Wel is het zo dat hoe meer iemand zijn lering niet opneemt, koppig blijft vasthouden aan zijn afdwalingen van liefde, de lering die hij nodig heeft niet altijd zo aangenaam kan blijven. Dat wil niet zeggen dat een moeilijke leerweg een teken is van veel afdwaling. Want de één kan meer verdragen, dan de ander en die is het gegeven ook meer te moeten dragen. Niet omdat diegene meer fouten maakt, eerder omdat diegene juist al meer in liefde kan blijven en daarmee anderen helpt om tot de juiste lering te komen.

Fouten mag je maken, maar het zou dom zijn als je ze niet tot lering zou gebruiken. Je zou er jezelf mee tekortdoen in je proces naar volmaaktheid, volmaakte gelukzaligheid.

Hemels brood 1836

Wat moet je van jezelf, waaraan moet jij volgens jou zelf voldoen? Laat je je iets opleggen door anderen, wat is voor jou een maatstaf waarnaar je handelt? Denk daar eens over na. Dan kan het zijn dat je ontdekt dat je veel meer naar anderen luistert en naar wat zij zeggen en vinden en daarnaar handelt, dan dat je in het algemeen van jezelf bewust bent, en veel minder naar je eigen innerlijke Stem, dan zou kunnen en beter voor je zou zijn.

Door heel veel mensen wordt meer vanuit het verstand gehandeld dan vanuit het innerlijk vermogen Mijn stem in het hart te horen en te volgen. En daardoor worden velen die eigenlijk wel meer naar hun innerlijke Stem zouden willen luisteren, in verwarring gebracht en meegezogen in het handelen vanuit het verstandelijke denken, in plaats van uit het gevoelsdenken in het hart, in plaats van naar Mijn Stem in het hart te luisteren. Daarbij komt nog eens een groot aantal regels, gegeven vanuit het verstandelijke denken met een basis die vooral voortkomt uit allerlei belangen van mensen die macht hebben en die macht willen behouden, want het levert ze allerlei voordeel op.

Kijk, het heeft geen zin om hen te beschimpen en af te wijzen, zij hebben nu eenmaal, voorlopig, die positie. Maar je hoeft hen ook niet in alles te volgen. Je hoeft wat geen juiste weg is niet te volgen, alsof het de juiste weg is. Wanneer je door overheidsregels en situaties gedwongen wordt een weg te gaan die niet juist is, mag je die voor jezelf aanmerken als niet juist. Maar ga je die gedwongen, dan wordt het door Mij gewijzigd tot een juiste weg, die dan toch leidt tot ware liefde.

Hemels brood 1837

De minder mooie dingen, situaties, gebeurtenissen in het leven kunnen toch tot de mooiste en gelukkigste momenten leiden, kunnen uitwerken tot een ware schat voor de ziel en een geestelijke groei bewerkstelligen die op geen andere wijze bereikt zou kunnen worden. Wat het meest onaangename is, kan het grootste geluk voor de ziel brengen, ook al wordt dat op het moment van de onaangename situatie niet beseft, niet gezien. Het is als een steen die aan de buitenkant ruw en afstotend is om te zien, maar binnenin is het een schitterend kristal. Of zoals een steen die er ruw en lelijk uitziet maar, nadat hij gepolijst is, komt er een glanzend mooie tekening in de steen te zien en is het een mooie steen om te zien. Zo’n steen kan door de natuur gepolijst worden, door schuring met zand en water. Maar ook mensenhanden kunnen met instrumenten een steen polijsten. Dat kun je vergelijken met gebeurtenissen die de mens polijsten en binnenin kunnen processen zich afspelen, die mensen tot waar en gelukzalig leven brengen.

Maar steeds is er werking nodig, van binnenuit en van buitenaf. Sommige processen alleen van binnenuit, maar er zijn ook processen van buitenaf nodig. Een steen kan zowel vanbinnen als vanbuiten door allerlei werkingen heel mooi worden. Ook een mens kan door allerlei werkingen vanbinnen en vanbuiten heel mooi worden!

Hemels Brood 1838

Als je zoekt naar Mijn liefde zul je die ook vinden, als je oprecht bent. Hoeveel afdwaling er ook is, Mijn liefde is er toch steeds als een bescherming om je heen. Deze bescherming gaat niet tegen je vrijheid in. Maar wanneer je door onvermogen hulp behoeft, is Mijn liefde er die je terugleidt naar je vermogen. Wanneer je door afdwaling van liefde in onvermogen vervallen bent en je je daarvan bewust geworden bent, kun je Mij vragen je terug te brengen en je kunt erop vertrouwen dat Mijn liefde je op het juiste pad terugbrengt.

Alleen is dat niet altijd onmiddellijk. En ook niet altijd op de door jou verwachte manieren. Want daarbij heb Ik de vrijheid om naar Mijn goeddunken te handelen. Maar je kunt ervan op aan dat het waarlijk goed komt, zelfs zonder jouw vragen, want Ik zie in je hart hoe het er met je voor staat en alles voegt zich uiteindelijk naar Mijn ordening in een vredevolle harmonie, welke voor iedereen tot een alomvattende gelukzaligheid leidt.

Houd moed, welke zin heeft het te wanhopen? Hoe kun je enig doel bereiken als je opgeeft? In alles ligt een einde, maar laat dat einde niet het opgeven zijn, maar het bereiken van je doel, van het enig juiste doel: het ware leven, ware liefde.

Hemels Brood 1839

Het goede is er voor iedereen. En niemand hoeft het te verdienen. Toch neemt niet iedereen het goede aan. Er is daarom veel zwakte bij de mens en veel genade nodig. Ik ben een lankmoedig God en Vader, Schepper van alle leven en Ik laat niets gaan van wat aan Mijn Schepping toebehoort. Mijn Schepping is de totale, belangeloze barmhartige liefde, die elke meedogenloosheid uitsluit en zo zal Mijn Schepping ook altijd blijven. En buiten Mijn Schepping, buiten Mijn leven, is niets, is geen leven. Het is aan iedereen om dat zelf te ontdekken en in zichzelf tot waarheid te komen en naar die waarheid te leven. Uit de dood opgestaan, te leven, ieder naar zijn eigen individuele zijn en allen tezamen één met elkaar in Mij.

De goedheid van Mijn barmhartigheid draagt zorg voor alle mensen, alle schepselen, in alles. Niets zal verloren gaan en eenieder zal waarlijk leven en tot de volle gelukzaligheid weerkeren die is, was en blijft. De overwinning is door Mij behaald, in Jezus Christus volbracht en daarin is nu het totale leven, de eeuwige gelukzaligheid voor de mens, behouden gebleven en voor eeuwig beschikbaar.

Hemels Brood 1840

Ik word niet geloofd, door veel mensen word Ik niet geloofd als Schepper, Vader, als God. Mensen geloven vooral niet dat Ik hen in liefde draag, dat Ik er voor hen ben, dat Ik hen kan en wil helpen en dat zij Mijn steun hebben. Dit niet kunnen geloven zit in hen zelf, heeft te maken met een niet geloven in zichzelf, in het vermogen vinden in zichzelf.

Door afdwalingen van liefde, en dat gebeurt veel meer dan gedacht en gezien wordt, vallen er als het ware leemtes in het ware leven, in de vloeiende liefdesstroom van mensen onderling, die er zonder afdwaling  niet zouden zijn. Die leemtes worden als het ware gevuld met gebeurtenissen, die niet zo aangenaam zijn, of niet gewenst. Niet dat de ene mens, die veel narigheid meemaakt, een grotere afdwaling heeft van liefde dan iemand anders die bijna geen narigheid meemaakt. Want de uitwerking van alles wat geen liefde is, treft de mensheid als geheel en treft dus ook de goedwillende, goed levende mens. Maar, juist door situaties die niet of moeilijk tot oplossing gebracht worden, is de mens geneigd te denken dat wat hij zelf niet kan en niet ziet, Ik dat ook niet kan en niet zie. En daaruit voort komt een ongeloof in Mij.

Maar daarbij wordt vergeten dat het de mens is die afdwaalt en daarmee zich buiten het gelukzalige leven plaatst en niet zijn Schepper. Toch, zonder aan de vrijheid van de mens te komen, blijf Ik Mijn liefde geven en blijf Ik iedereen helpen en steunen, tot alle mensen geholpen zijn tot waar leven, tot ware liefde te komen, in volle gelukzaligheid van een zelfbewust bestaan.

Hemels Brood 1841

Voel je Mij, dan voel je vrijheid, werkelijke vrijheid, waar je ook bent, wat je ook doet. Voel je Mij, dan voel je vrede, werkelijke vrede, waar je ook bent, wat je ook doet. En zo is het waar je ook bent, wat je ook doet, ook als je Mij voelt, dan voel je geduld, ijver, verdraagzaamheid, vergeving en vooral liefde. In Mij voel je dat alles en je kunt Mij in jou zelf voelen als je wilt en als je je op Mij innerlijk afstemt. Want er is veel meer mogelijk op deze wereld, deze aarde, dan het natuurlijk materieel zichtbare.

Alleen is dat niet zichtbaar zoals het materiële zichtbaar is. Toch is het voor het materiële oog onzichtbare, niet onvindbaar en wie oprecht zoekt, zal vinden wat hij zoekt. Maar wie niet oprecht zoekt en uitgaat van zijn eigen willen, eigen verlangens, eisen vaak ook, zal aan het grote maar onzichtbare steeds voorbij gaan alsof het er niet is. Want voor diegene is het niet-materieel zichtbare er niet, het bestaat voor diegene niet en zo wordt door diegene geen rekening met het onzichtbare gehouden. Maar wie ondertussen toch iets gewaar is geworden van al dat onzichtbaar aanwezige, Mijn aanwezigheid, zou die er niet verstandig aan doen oprecht verder te zoeken naar meer en meer? Want er is meer, veel meer. Ben je tot ontdekkingen gekomen, dan raad Ik je aan oprecht verder te zoeken, want er is meer, nog veel meer.

Hemels Brood 1842

Met alles om je heen, met alle mensen om je heen, ben je bedoeld te leven, naar waarheid en liefde te leven. Tussen die mensen zullen er zijn die je aardig vindt en die jou aardig vinden, maar er zullen er ook zijn die je niet aardig vindt en die jou ook niet aardig vinden. Een scala van typen mensen en karakters, moeilijk of makkelijk en alles ertussenin.

Het is aan jou daarmee om te gaan. Til aan het moeilijke niet te zwaar, het moeilijke is er, overal op de aarde. Dat het ook om jou heen is, is niet anders en heeft te maken met ieders vrije wil. Dat het om jou heen ook voorkomt tussen al die mensen om jou heen, wil niet zeggen dat jij daar een verantwoordelijkheid hebt om die mens tot betere, zuivere daden en zuiver denken te brengen.

Je mag in vrijheid zijn en waar je in liefde kunt, ben je welkom om op Mijn levensakker mee te helpen. Maar je hoeft je niet te overvragen. Op Mijn levensakker is geen slavernij, maar gaat alles naar waarheid en naar eigen vermogen. Op Mijn levensakker is plaats voor alle talenten, groot of klein. Maar let op, er is geen vraag naar mensen die zichzelf te boven willen gaan en dan instorten omdat zij te veel van zich vergen. Rust op zijn tijd is geen luiheid, maar ook een levensbehoefte net als eten en drinken.

Hemels Brood 1843

Alles wat een mens heeft, is hem door Mij gegeven. Niets heeft hij uit zichzelf, of kan hij uit zichzelf. En toch is hij een eigen zelfstandig bestaan, wat hij is doordat hij een eigen keus heeft. Zo heeft de mens de keus wat hij met al wat hij van Mij gekregen heeft, doet, hoe hij met alles wat hij van Mij gekregen heeft, omgaat. En die keus maakt hem tot een eigen zelfbewustheid van zijn. Met die keus kan de mens vormgeven aan zijn leven, met alles wat Ik hem gegeven heb. Daarmee kan hij zich al wat hem gegeven is, eigen maken.

Maar hoe eigen hij het zichzelf ook maakt, het blijft hem oorspronkelijk wel eerst gegeven. Daarom is het heel belangrijk dat ieder mens zich dat voor ogen houdt en niet gaat denken dat hij zelf een en ander heeft voortgebracht. Want het is allemaal uit Mijn Goddelijkheid en aan hem gegeven tot waarlijk leven. Wie de waarde van wat hem gegeven is inziet, zal er met eerbied mee omgaan en dan zal het hem heel veel brengen. Maar wie er de grote waarde niet van inziet, zal er nonchalant mee omgaan en dan mist diegene veel van het goede dat het hem kan brengen.

Wie denkt het allemaal uit eigen kracht te kunnen, die komt vroeg of laat geheel bedrogen uit. Maar wat gegeven is, blijft gegeven en zo kan iedereen toch tot het besef komen welke waarde het door Mij gegeven leven heeft en hoe het beste om te gaan met alles wat eenieder in zijn leven op aarde gegeven is. Want wat jullie gegeven is, is waarlijk leven, ware liefde in totale volmaaktheid die, zodra de mens zich uit eigen keus daarnaar voegt, de totale gelukzaligheid geeft.

Hemels Brood 1844

Wat mensenhanden maken, heeft een tijdlang succes. Maar nooit blijvend. Zo gaat het er in de wereld golvend aan toe, soms beter, soms slechter. En alles verandert en goede dingen, evenals slechte dingen verdwijnen na verloop van tijd. Maar het ware leven blijft eeuwig, de waarheid blijft eeuwig. Mijn liefde blijft eeuwig. En in die eeuwigheid kunnen alle mensen opgenomen zijn, zullen allen ook opgenomen worden, in ware liefde, in waar leven. Want de ware levensaard is liefde, belangeloze wijze liefde, die eeuwig is en blijft. En iedereen kan opgenomen worden in die liefde, iedereen kan die liefde zijn, in vrijheid van keus. Want in de vrijheid van keus ligt de mogelijkheid om tot waar leven te komen in een zelfbewust eeuwig bestaan, vol gelukzaligheid.

Maar waar blijven jullie toch? Waarom talmen jullie zo? Zie je de mogelijkheden die er zijn en je tot volkomen gelukzaligheid brengen niet? Kom, ontwaak uit je verdwazing  door het streven naar eigen geluk, macht, roem, geld en bezit. Laat het toch los en vind de weg naar eeuwig leven, eeuwig geluk, in een zelfbewust bestaan. Laat toch die tijdelijke wereldse genoegens los, keer je om, laat je macht, je roem, je bezit, je zorg los. Kijk het aan en zie de voorbijgaande aard der dingen die je nastreeft. Open je ogen, open je oren en hoor wat werkelijk leven is en wat werkelijke gelukzaligheid brengt, niet tijdelijk, maar eeuwig.

Hemels Brood 1845

Iedereen die oprecht in zichzelf voelt, kijkt, die voelt Mij, ziet Mij. Maar veel mensen hebben het zo druk met zichzelf dat zij Mij niet meer voelen en niet meer zien. Daardoor komt het dat zij in het geheel niet meer vertrouwd met Mij zijn. Veel mensen zijn van Mij vervreemd en daarmee ook van hun eigenlijke zijn. Om dan toch nog wat van hun zijn te begrijpen, geven zij invullingen aan hun vragen, die zij zelf met anderen bedenken op een manier die voor hen aannemelijk is. Maar niet naar waarheid. Toch zijn zij zich daar niet zo van bewust en daarmee is het dan ook niet als bedrog bedoeld.

Vele zogenaamde leraren, zieners, paranormaal begaafden, hebben zich zo in hun rol ingeleefd dat zij er ook zelf als een waarheid in geloven. En dat maakt het nu juist ook moeilijker om doorzien te worden door de zoekende mens die zelf ook niet goed meer weet hoe en wat het ware leven eigenlijk is. Die ook van Mij vervreemd op zoek is en daar denkt een juiste invulling te hebben gevonden.

De mensen zijn vaak van Mij vervreemd, maar Mij is niemand vreemd. Alle mensen staan Mij even na en ik heb iedereen inning lief. Met Mijn liefde ben Ik er voor alle mensen en begeleid Ik toch alle mensen om in ware vrijheid tot de juiste inzichten en de juiste keuzen te komen en zo het ware leven te vinden, de ware liefde!

Hemels Brood 1846

Wie Mij werkelijk wil kennen, werkelijk wil leven, die zeg Ik: kom bij Mij in je hart, in de stilte van je hart en spreek met Mij zoals je met Mij wilt spreken. Ik zal daar naar je luisteren. Ook zal Ik je daar antwoorden, in je hart zal Ik je antwoorden en je zult weten wat Mijn antwoord is. Maar het is aan jou om Mijn antwoord wel of niet aan te nemen, het is aan jou om wel of niet naar Mijn antwoord te leven. Je bent een vrij denkend mens en daarmee heb je ook de vrije keus. Je moet dus niets.

Maar juist daarin ligt de verleiding op de loer, juist in die vrijheid van keus. Want niet alleen Mijn antwoord is daarbinnen in je, ook de tegenkracht van Mijn antwoord is daar en je vrije keus is daar. En wie niet heel goed oplet, die mist welke van de twee Mijn antwoord is en verwisselt gemakkelijk de tegenkracht voor Mijn antwoord, omdat die beter lijkt te passen. Ja, beter uitkomt ten aanzien van de eigen wensen en verlangens. Want dat belooft de verleiding: te geven wat gewenst en verlangd wordt en daardoor lijken het antwoorden van Mij te zijn.

Alleen in een gemoed dat vrij is van wensen en verlangens, vrij van willen, in een stil gemoed wat het eigen ik aangaat, alleen daarin kun je Mij, als je wilt, horen en verstaan.

Hemels Brood 1847

Praten en praten. Veel gepraat en weinig daden. Zo is de tegenwoordige situatie onder de mensen. Er wordt dan gesproken over hoe te leven, maar als het erop aankomt, wordt er naar eigen verlangen gehandeld. Ik vraag niet naar veel praten en hoe er over Mij gesproken wordt. Ik vraag naar het hart en kijk hoe het er in het hart uitziet. Hoeveel liefde is er in het hart en hoeveel leeft iemand naar de liefde in zijn hart. Daar gaat het bij Mij om. Want wie naar liefde leeft, leeft naar Mij en kent Mij, ook al kent hij Mij niet. Maar wie niet naar liefde leeft en zegt Mij te kennen, die kent Mij niet en maakt zichzelf tot leugenaar.

En zo zijn er velen die Mij zeggen te kennen, die bij elkaar komen en vroom over Mij spreken en daarmee denken Mij te kennen. Maar in hun daden verwijzen zij niet naar Mij en toch denken zij door hun vrome gesprekken Mij tot genoegen te zijn. Maar zij begrijpen er niets van. Leggen Mijn leer op een strenge dogmatische manier uit, leggen zichzelf en anderen allerlei verplichtingen op, waar zij dan vooral bij de ander streng op controleren en de hand aan houden.

Maar dat alles is niet Mijn liefde en in hun hart tref Ik ook weinig van Mijn liefde aan. Laat die mens gaan en leef naar de liefde uit je eigen hart, want daar is de zuivere waarheid en liefde voor jou te vinden.

Hemels Brood 1848

In de eenvoud ligt het wonder van de liefde, in de nederigheid de opening naar al het hemelse, naar de ware levensinzichten. Niets van wat in het wereldse waarde heeft, heeft enige waarde voor het ware leven. Wie tot het ware leven wil komen, heeft het nodig om er goed van doordrongen te zijn, dat er in werkelijk leven geen bezit is, zoals er in het wereldse bezit is, dat er geen eisen en geen verwijten zijn, zoals die er in het wereldse zijn. Het ware leven is ook zonder zelfbeklag, zonder ongeduld, zonder boosheid en zonder plat vermaak.

De werelds ingestelde mens zal nu zeggen, dan is dat leven maar saai en onaantrekkelijk. Want zijn blik is niet op het leven gericht, maar op een zekere dood die eruitziet als een waar genot. Alleen, wie heeft dat genot dan al werkelijk bereikt? Want het blijft bij een steeds weer najagen van genoegens en plezier, van macht en lust. En nooit heeft die werelds gerichte mens  die ware blijvende gelukzaligheid al bereikt.

En Ik zeg je, via die weg, de weg van eigenliefde en vergaren, brengt ook niemand het tot waar blijvend geluk, tot waar leven. En juist het ware leven heeft de volle gelukzaligheid in zich, tot welke iedereen kan komen door zich naar ware liefde te keren en al het bezit los te laten. Niet door geforceerd alles weg te geven, maar door dat innerlijk willen hebben, willen bezitten, willen zeker stellen, dat innerlijk willen vasthouden aan controle, aan macht, aan genoegens los te laten. Want daaruit komt al het tegenovergestelde van liefde voort en dat komt als een muur te staan tussen de mens en het ware gelukzalige leven. En door die muur ziet de mens die ware gelukzaligheid van het leven niet, die er waarlijk is.

Hemels Brood 1849

Elke dag ben Ik bij je, elke dag ben Ik bij jullie allemaal, ook al besef je dat misschien niet steeds, toch ben Ik er, is Mijn liefde er, heb je Mijn leven in je en om je heen. Alleen dat is je levend bewustzijn, dat je Mij in je en om je heen hebt zoals iedereen Mij in zich en om zich heen heeft. Werkelijk, geen mens leeft zonder Mijn kracht van leven, maar lang niet iedereen is zich dat bewust, of is bereid dat te beamen. Want de zelfstandigheid die Ik jullie gegeven heb, geeft jullie de mogelijkheid jezelf te voelen als een eigen zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat dit eigen zijn er is uit een eigen kracht. En daar ontstaat dan meestal het misverstand dat het eigen zijn ook een eigen kracht is, uit eigen kracht is. Maar wie eerlijk is en eerlijk bij zichzelf kijkt en voelt, die weet wel dat het eigen zijn niet voortkomt uit een eigen ontwikkelde kracht, maar uit een gegeven kracht, zoals het eigen bewustzijn ook jullie gegeven is en niet uit jezelf ontstaan is.

Jullie zijn allemaal ontstaan uit Mij en vervolgens uit hetgeen uit Mij ontstaan is. En uit Mij ontstaat het leven, want alleen Ik ben het leven, volkomen en eeuwig. Eindeloos leven, oneindig groot in een oneindige ruimte waar oneindig veel plaats is. En buiten Mij is niets, er is geen buiten Mij, er is niets buiten Mij. Wees stil in jezelf en voel het ware leven, daarmee voel je Mij, eenvoudig en heel dichtbij je, volmaakt, perfect op een gelukzaligmakende wijze, geheel bereikbaar, zonder afstand van hoger zijn of meer zijn. Want in de zuiverheid van je hart, in de reinheid van je zijn, ben je gelijk aan Mij, Ben je Mij.

Hemels Brood 1850

De gewone dingen zijn goed voor Mij. Ik ben wel alles, het ware totale leven, volmaakte liefde. Ik ben oneindig leven in alles, Ik ben alles. Maar dit alles staat ten dienste van de mens, want de mens is in Mijn leven geplaatst. Mijn leven zijn jullie en daarmee zijn wij nauw met elkaar verbonden. Alleen het wereldse verbergt het, verbergt als het ware die verbinding. Maar niet van Mijn kant, want Ik zie dwars door dat wereldse heen, Ik zie door de dikste muren, alles wat de mens zelf niet ziet. En al zien veel mensen door al het wereldse Mij het meest als een verheven God die ongenaakbaar heerst over het leven, bestraft waar afgeweken wordt van Zijn wil, dat wil nog niet zeggen dat Ik dat in werkelijkheid ben.

Ja, Ik ben Heilig. En het is goed Mijn heiligheid te gedenken. Heiligheid te zien als volkomen zuiverheid, zuiver volmaakt. Evengoed ben Ik als een Vader voor al Mijn schepselen, evengoed sta Ik naast jullie allemaal, help en behoed jullie, want Ik weet wat er in het wereldse gaande is, Ik weet van elke afdwaling van liefde, die er op aarde gaande is. En Ik ken jullie moeite daarmee om te gaan. Ik zie ook jullie goede wil en jullie hart, dat zoekt in ware liefde te komen en voor Mij en je naaste in waarheid te leven.

Ik ben er. En jullie krijgen allemaal Mijn liefdevolle steun. Voor ieder verschillend naar zijn aard en vermogen. Ik heb met jullie allemaal geduld, je bent op weg en elke weg is Mijn weg op elke weg ben Ik aanwezig, je in liefde steunend. Heb daarom met elkaar vertrouwen, houd daarom met elkaar goede moed, want ware liefde overwint. Wees op je weg door Mij gezegend in ware liefde.

Hemels Brood 1851

Eens komt het uur van de waarheid. Dan kan niemand het meer ontkennen. Dan kan niemand het meer verbergen. Dan is er geen ontkomen aan. Waar nu nog de een dit kan beweren, zonder dat het in het nu nog onzichtbare bewezen kan worden, en de ander dat, dan zal de waarheid in alles zichtbaar zijn voor alle ogen, de materiële en de geestelijke. En de waarheid zal dan uitgesproken worden voor alle oren, de materiële en de geestelijke.

Maar wie nu wil zien, wie nu al de waarheid wil zien, die zal waarlijk zien, nu al. En wie nu de waarheid wil horen, die zal haar horen, nu al. En dit zal het bewijs zijn dat het geestelijk oog de waarheid ziet en het geestelijk oor de waarheid hoort, dat een grote vreugde in het hart gevoeld wordt, een ongekende blijdschap!

Maar eens zullen alle ogen zien en alle oren horen wat waarlijk is. En velen zullen de gelukzaligheid bereiken, maar er zullen ook velen zijn die eerst een grote schrik doormaken, omdat zij zich ver van liefde ophielden. Voor hen zal de waarheid als een mokerslag komen en hun schrik zal groot zijn. Maar Ik ben een barmhartige Vader die hen in deze schrik nabij zal zijn en op Mijn liefde zal Ik iedereen dragen en zij zullen de schrik te boven komen en ook hun hart zal verblijd worden en ook zij zullen de opperste gelukzaligheid van ware liefde voelen, het ware leven leren kennen, zodat iedereen in vrijheid in ware liefde komt, het ware leven.

Hemels Brood 1852

Al het goede en lieve wordt overschaduwd door het tegenovergestelde van liefde. Het staat tussen het licht van de zon en het goede in, zodat het goede zijn glans verliest. Maar zodra de schaduw voorbij is, heeft het goede zijn glans weer terug. Want wat goed is, blijft goed. Alleen de schaduw kan de voeding van het licht aan het goede belemmeren en daardoor kan het goede afgeremd worden, in zijn groei belemmerd worden. Ja, zo’n belemmering kan het tegenovergestelde van liefde teweegbrengen. Maar van dit tegenovergestelde van liefde gaat uit zichzelf niets uit, het werkt alleen als een schild tussen het licht van de zon die liefde straalt en het goede dat door het licht van de zon van liefde tot ontwikkeling komt.

Als zo’n schaduw lang blijft hangen, kan er wel schade aan de groei van liefde toegebracht worden, die nadien hersteld kan worden. Tenzij de schaduw er te lang blijft hangen en alle kiem tot het goede te lang niet door de liefde van de zon beschenen is. Dan sterft zij af en de grond wordt rauw en ongeschikt voor groei. Toch, als de zon haar liefde op die grond ooit weer kan laten schijnen, dan zal die grond weer vruchtbaar worden en zal blijken dat in het volle licht van de liefde van de zon, het goede weer tot leven wordt gewekt en  dan kan liefde zich in volheid nieuw ontwikkelen.

Eens komt de dag dat de liefdezon door geen enkele schaduw meer belemmerd wordt en haar licht, haar liefde blijvend kan geven. Dan kan het goede zich ononderbroken ontwikkelen, blijvend voor alle mensen.

Hemels Brood 1853

Je mag altijd bij Mij zijn. Onder alle omstandigheden mag je bij Mij zijn. Maar je ziet niet altijd die mogelijkheid om bij Mij te kunnen zijn. Soms ben je er blind voor, door afdwaling, door van alles wat om je heen gebeurt, door misvattingen, enzovoorts. Dan is het niet dat Ik je buitensluit, dat Ik je afwijs of even niet dicht bij Me wil hebben. Het ligt niet aan Mij dat je Mij even niet dichtbij je kunt voelen. Alles wat je in de weg staat om dicht bij Mij te zijn, heeft met jou te maken, bij Mij mag je altijd zijn.

Als je dan het gevoel hebt niet dicht bij Mij te zijn, denk dan niet dat Ik dit zo gewild heb. Als er dingen gebeuren die niet aangenaam zijn, denk dan niet dat Ik dat zo gewild heb. Want Ik heb jullie mensen vrijheid gegeven. En de keus die je maakt in die vrijheid, daarmee bepaal jij hoe je leven gaat. De vrijheid die iemand anders heeft, daarmee bepaalt hij hoe zijn leven gaat. En daar waar alle leven met elkaar verbonden is, zullen de keuzen die de mensen maken ook een invloed op elkaar hebben. Kijk, dat is dan niet zomaar een invloed. Want door Mij worden toch alle dingen geleid en alles wat er gebeurt en invloed op elkaar heeft, is door Mij zo in ordening gezet, dat er geen werkelijke schade door kan ontstaan.

De gevolgen van afdwaling van liefde heb Ik dus niet gewild, maar maakt de mens zelf. Alleen zorg Ik ervoor dat die gevolgen toch nut hebben voor iedereen. Zeg daarom niet, de Heer heeft het zo gewild. Maar weet dat Ik jullie allen in liefde draag en goedmaak wat van liefde afgedwaalde keuzen zijn. En wanneer een keus ten koste van anderen gaat, zullen diegenen door Mij gecompenseerd worden. Niet met geld en goederen of met macht en roem, maar met liefde en hemelse wijsheid. En daarmee kun je tot de juiste keuzen komen, die je in liefde houden en bescherming geven tegen keuzen van mensen om je heen, die niets met ware liefde te maken hebben, en kun je Mij ook weer dicht bij je voelen. Kom, vergeef je naaste voor al zijn van liefde afdwalende gedrag en voel Mij naast je, in je!

Hemels Brood 1854

Alles op deze aarde heeft zijn plaats en zijn tijd en is door Mij geordend. Daarin hebben de mensen hun vrije keus. Deze keus past wel of niet in Mijn ordening. Alles wat liefde is, past in Mijn ordening, alles wat geen liefde is, past daar niet in. Maar Mijn ordening is juist zodanig, dat zij wat geen liefde is wijzigt  en tot liefde brengt en als zodanig ook de uitwerking van liefde krijgt. Niet zonder leerproces voor diegene die met zijn gedrag is afgeweken van liefde, want ook dat is gevat in Mijn voor de liefde ingestelde orde. Het meest belangrijke is ware liefde, het is de basis voor alles, het is het ware leven. En in dit leven is daarom alles zo ingericht, dat het de mens vrijlaat in zijn keuzen en toch ook de weg wijst naar het totale ware leven.

Hoe dat kan, blijft eerst een geheim. Maar hoe meer de mens tot ware liefde komt, des te meer gaat hij dit geheim leren kennen en tot waar inzicht van leven komen. Daarbij leert hij dan ook de hemel en alle hemelse waarden kennen. Dat is voor iedereen in alles aanwezig, want Ik ben in alle mensen en in alles aanwezig en daarbij is de mens onderdeel van Mij en in Mij aanwezig. Ook dat is nog niet zichtbaar voor de mens. Maar wie tot liefde gebracht is, zal ook dat ten volle gaan zien en begrijpen.

Hemels Brood 1855

Het kwaad wil niet overwonnen worden. Maar het is al overwonnen. Dat wil het eenvoudig niet erkennen. Maar ware liefde heeft al het tegenovergestelde al overwonnen. Niets van het kwade is blijvend, maar liefde is blijvend. Niets van het kwade geeft waar leven, maar liefde is waar leven. Het kwade is reeds in alles overwonnen door liefde, want alles wat is, is liefde, al het andere is niet. Maar de gevallen geest drijft nog rond in zijn afdwaling, niet ziende, niet horende, blind in zichzelf en doof. Terwijl de liefde hem omringt en de warmte van het licht rondom hem is, blijft hij in zichzelf koud en ongenaakbaar zonder waar leven, zich verzettend, maar waartegen?

Zich verzettend, slechts tegen zichzelf. Want liefde heeft geen verzet en tegen liefde is er geen verzet, liefde is. Overal en alles. Want ook de gevallen geest is in zijn ware zijn liefde en tot die liefde kan en mag hij ook terugkomen. Hoe groot zijn verzet ook is, hij houdt zichzelf daarmee in tegenstelling tot ware liefde, niet beseffend dat niets verzet kan zijn tegen liefde, iets alleen verzet kan zijn tegen zichzelf, de omgekeerde waarheid, het omgekeerde zijn, wat geen waarheid is en geen zijn is. Want het ware zijn is liefde en zo is ook zijn zijn liefde, zoals elk zijn liefde is. Daarin ligt de kern van alle bestaan en alle zijn, ware liefde. Maar in de eigenheid ligt de keus, de vrijheid van keus om in dat ware zijn als eigenheid te zijn. En daar ligt dan ook de keus om als eigenheid niet te zijn. Maar het ware bestaan is met die keus toch niet weg, want liefde is nooit weg, leven is nooit weg. Waar leven is, is eeuwig liefde.

Hemels Brood 1856

Voor geweldenaren is er geen plaats in het hemelse. Zij zullen eerst de zachtmoedigheid moeten leren, want al het hemelse is volkomen zachtmoedig. Dat wil niet zeggen dat op aarde Mijn Stem alleen zachtmoedig is. Want wie zich afwendt van zachtmoedigheid, is meestal niet teruggebracht met zachtmoedigheid. In het hemelse is alleen zachtmoedigheid en zo is daar ook niets anders dan zachtmoedigheid nodig voor elkaar. Daar hoeft niemand teruggebracht te worden in deemoed, in waarheid, in geduld, in barmhartigheid.

Maar op aarde is dat voor heel veel mensen wel nodig. In het hemelse is nooit een strakke hand of strengheid nodig, maar op aarde wel. Zeg daarom niet dat Mijn Stem alleen zachtmoedigheid kan zijn. Want Ik heb vele wegen waarlangs Ik degenen die afgedwaald zijn, terugleid en dan kan Mijn Stem wel eens heel anders klinken. Ja, donder en bliksem kan Ik op iemands pad brengen, als dat nodig is. Want voor alles is het doel iedereen tot zachtmoedige liefde te brengen en voor de een kan dat met zachtmoedigheid, maar voor degene die hardnekkig vasthoudt aan afdwaling van liefde kan een straffe hand nog het beste redmiddel zijn.

Hemels Brood 1857

Zoek steeds opnieuw naar de weg van ware liefde om te gaan. Op deze aarde zijn veel verschillende wegen en Ik maak ze allemaal tot wegen van liefde. Maar het beste is het, als je uit eigen vrije keus de weg van liefde gaat. Want hoewel Ik alle wegen tot liefde maak, houdt elke keus toch zijn gevolgen, als die keus een afdwaling van liefde is. Op deze aarde is er veel verleiding tot het tegenovergestelde van liefde, waardoor veel onrecht en liefdeloosheid gebeurt. Als je merkt in zo’n afdwaling te zijn gekomen, zoek dan steeds weer naar de weg van ware liefde in je hart en volg die op.

Elke afdwaling wordt door Mij in liefde gedragen, maar de gevolgen neem Ik niet weg zonder dat die gevoeld zijn als afdwaling. Dat is niet altijd direct, want een verhard en ver afgedwaald hart bemerkt niet gemakkelijk Mijn liefde en bemerkt niet gemakkelijk de gevolgen van zijn eigen keuzen en afdwalingen. Maar Ik zie welke harten dicht zitten en moeilijk kunnen voelen wat ware liefde is, welke harten moeilijk te bereiken zijn voor liefde en welke wel open staan voor Mijn liefde, ondanks hun afdwalingen.

Er zijn veel mensen die regelmatig toegeven aan de verleiding die er op aarde veelvuldig is. Maar  in hun harten zijn zij ook steeds weer bereid om opnieuw te zoeken naar ware liefde en los te laten wat hen verleidde. Daar werkt Mijn liefde dan meer en meer tot genezing van de ziel, zodat er geen gehoor meer gegeven wordt aan verleiding. Blijf steeds terugkomen bij liefde en alles komt goed.

Hemels Brood 1858

Ook alles wat nog niet in liefde gebeurt, uit liefde gebeurt, heeft een plaats op aarde en daar zullen jullie mee om moeten gaan. Ook in jullie is er nog niet altijd liefde, hoe je dat ook nastreeft. En ook daarvoor is plaats. Maar er is ook een tijd waarop dat ten einde komt. Want alleen ware barmhartige, wijze belangeloze liefde in vrijheid van Zijn, is eeuwig en is vrij voor iedereen aanwezig, in en om je heen. Zolang niet alles liefde is, kun je toch wel je aan liefde vasthouden in moeilijke situaties, ook al komen die voort uit het tegenovergestelde van liefde.

Het kwaad is aanwezig en daartegenover ook liefde. Ga in ware liefde om met het kwaad, maar het kwaad hoeft zeker niet vertroeteld te worden. Het zou daardoor volhardend kunnen worden en moeilijker af te staan. Daarom mag het hart van iemand die van liefde afwijkende keuzen maakt, toegeroepen worden, daarom is het nodig om iemand op zijn van liefde afwijkende gedrag te wijzen. Maar verlies daarbij nooit de liefde uit het oog. En dat doe je het beste door steeds opnieuw contact te zoeken met Mij in je hart, in je binnenste, je innerlijk denken en voelen.

Verdraagzaamheid is goed, maar niet op een manier die het kwade beloont of tegemoetkomt, alsof het geen kwaad zou zijn. Want de tegenkant is er op uit om je de liefde voor te houden alsof je daaraan voldaan hebt en zo kom je niet werkelijk tot liefde. Maar de hemel blijft alleen te bereiken in pure liefde en daarom is het liefde is om het kwaad uit te roeien, maar alleen vanuit Mij, alleen vanuit Mij in jezelf, en alleen om de ander te helpen hetzelfde te doen, te leven vanuit Mij in zijn hart. Zodat de gelukzaligheid van het hemelse bereikt kan worden. Elk kwaad, elke afdwaling van wat waar en goed is, belemmert de komst in het hemelse, de grootste gelukzaligheid waar Ik iedereen gun te zijn en waar Mijn Koninkrijk voor ieder mens een aanvang neemt om te Zijn.

Hemels Brood 1859

Hoe zeker kun je van jezelf zijn? Alleen wie zichzelf helemaal kent, kan zeker van zichzelf zijn. Maar wie zichzelf helemaal kent, moet in zichzelf volkomen waarheid zijn. En wie volkomen waarheid is, moet ook totale ware liefde zijn, zonder enige afdwaling in welk opzicht dan ook. Want elk beetje afdwaling van ware liefde maakt blind en deze blindheid staat het zien van waarheid in de weg, dus ook het zicht op jezelf. Daarom kan niemand zeker zijn van zichzelf tot hij volkomen ware liefde is en leeft. Daarom is het belangrijk ernaar te streven ware liefde te leven, ware liefde te zijn. Daarom is het belangrijk  bij waarheid te blijven en zo veel mogelijk waarheid te zijn.

Wie zich bewust is van waarheid, zal daar niet van afwijken, want alle afwijking van waarheid is afwijking van ware liefde. Want ware liefde kent geen leugen en geen bedrog. Zij is zachtmoedig en wijs, neemt alles in liefde aan, verdraagt alles, dus ook wat afwijkt van liefde, maar wijkt zelf niet af van wat zij is, liefde.

Groei in liefde en accepteer de onzekerheid als een deel van de afdwaling van liefde die nog bij iedereen plaatsvindt in zijn menselijk werelds leven. Naar gelang je groei naar liefde, groei je in zekerheid. In Mij is de volkomen liefde, de volkomen waarheid, het volkomen leven, de totale zekerheid.

Hemels Brood 1860

Voor elk probleem is er een oplossing. Maar het vinden van de oplossing is niet altijd even gemakkelijk. Daarvoor heb je een open hart nodig met het vaste vertrouwen in Mij. En Ik heb dat ook nodig, om je de juiste oplossing te kunnen geven. Want wie zich niet openstelt en op Mij vertrouwt, maar zelf op zoek gaat, wanhopig wordt en geen vertrouwen in Mij heeft, die sluit de doorstroming naar een juist besef uit Mij af en Mijn oplossingen bereiken hem niet in zijn bewustzijn. Diegene heeft door zijn aandacht voor het probleem en in zijn wanhoop, zijn bewustzijn van Mij dichtgezet. Daardoor kan hij Mij niet in zich waarnemen en krijgt hij het idee dat Ik er niet voor hem ben en er dus van Mij geen oplossing, geen hulp te verwachten is. En daarmee sluit hij zijn bewustzijn van Mij nog meer af.

Omdat iedereen van Mij de vrijheid van keus heeft gekregen, kan Ik niet ingrijpen, niet direct. Met een omweg en op de achtergrond  help Ik toch. Maar het meeste en het beste kan Ik doen als iemand voor Mij openstaat, in Mij gelooft, op Mij vertrouwt en een goede oplossing verwacht. Soms kan dat wel even duren, want een probleem kan er ook zijn om iemand iets duidelijk te maken of als oefening en dat moet dan eerst voltooid zijn. Wanhoop dus niet, zet je hart open en het komt in orde!