Hemels Brood 1551 t/m 1581

Hemels Brood 1551

Wat wil je veranderd zien? De totale wereld in één keer in volkomen liefde? Alle mensen in volkomen liefde? Het kan, als zij allemaal willen, want zij hebben allemaal de vrije wil, maar zij gebruiken die het meest voor zichzelf. Vanuit die zelfgerichte houding ontstaat het verloop van hun leven, maar binnen Mijn ordening geplaatst, zal dat altijd het leren van de ware liefde zijn.

Alleen, de mens is hardleers en gebruikt veel tijd en omwegen, voordat hij ook maar het kleinste stapje vooruit maakt in zijn leerproces. Het is jullie wereld, wat jullie in je vrijheid van zijn met elkaar zelf maken. Die vrijheid neem Ik niet weg, want daarmee zou Ik jullie bewustheid van bestaan wegnemen. Jullie maken met elkaar de wereld, of je het ermee eens bent of niet, ook al zou je het anders willen zien, de waarheid laat zich niet veranderen en wat je ziet gebeuren, ontstaat uit de keuzen die mensen maken, dat is waarheid, dat kan niet anders in de vrijheid van zijn.

Veel mensen hebben in hun vrijheid van zijn, in hun bewustheid van bestaan, keuzen gemaakt die niet volkomen belangeloze liefde zijn en dat stuurt het leven, ook de totale samenhang van jullie allen. Want het ware leven is: elkaar liefhebben zonder eigenbelang en als dit niet naar waarheid geleefd wordt, heeft dat zijn weerslag op allen, ook op degenen die al veel naar het handelen uit liefde streven.

Het ware zachtmoedige leven is jullie allemaal gegeven, maar ook de vrijheid om het jezelf bewust te zijn als een zelfstandig wezen. Neem zoveel je kunt de liefde aan, handel zoveel mogelijk naar liefde. Meer kun je niet doen. Accepteer in liefde wat er ook gebeurt, Ik draag alles hoe dan ook in Mijn grote liefde, jou en alle mensen.

Hemels Brood 1552

Ga je weg. Er zijn zoveel mensen die slapen, dat wil zeggen, ze hebben geen of nauwelijks besef van waarheid van leven, hun bewustzijn is in een soort slaap gezakt. Sommigen kun je meehelpen wakker te worden, maar ga om de meesten gewoon heen, laat hen voorlopig maar in hun slaap. Stoor je niet aan hun slaap, zij hebben die nog nodig, het zuivere ware kunnen zij in hun opvattingen van leven nog niet aan, het zou hen volkomen terneerdrukken. In deze slaap blijft de scherpe tegenstelling die er anders zou zijn, tussen hun manier van leven, hun tekortkoming aan liefde, en Mijn ware belangeloze liefde, verhuld, zodat zij zich geen pijn  doen aan het scherpe verschil. Geleidelijk aan wek Ik hen en komt hun levensbesef tot meer handelen naar liefde boven.

Verwacht niet dat zij slapende alles begrijpen en met jou kunnen meegaan. Verwacht niet dat zij slapende Mij herkennen. Verwacht niets van hen, maar alles van Mij. Ik ben wakker en Mijn liefde is altijd en eeuwig voor jullie allen aanwezig, voor wie slaapt, net zo goed als voor wie begint te ontwaken. Voor de slapenden is het beter dat zij langzaam ontwaken en niet plotseling uit hun slaap gerukt worden, waarbij zij dan, ernstig verschrikt, niets van de situatie begrijpen en weer terug in slaap vallen of verschrikt en verdwaasd blijven rondhangen, niet te bereiken, omdat zij in het geheel verward geraakt zijn en niet bij zinnen te brengen.

Vervolg je weg, laat slapen wie slaapt en bekommer je niet om hen, bekommer je om de levenden, die niet slapen en moeite met hun weg hebben. Ik geef je hen op je pad en in jezelf zul je van Mij voelen hen te helpen, Mijn liefde te geven en tot rust, vrede en waarheid te brengen. Want in die rust en vrede, in ware liefde, kunnen voorzichtig, met Mij samen, de slapenden gewekt worden. Zo bereid Ik met jullie de opwekking van allen die slapen, allen die levenloos terneer liggen en uiteindelijk zullen allen in liefde werkelijk leven!

Hemels Brood 1553

Alles is afgestemd op waarheid en liefde. En dat is dan ook het enige wat de mens hoeft te doen om in eenheid met zijn Schepper te komen, zich afstemmen op waarheid en liefde en daarnaar te leven. Hoe doe je dat, in een wereld waar zoveel onwaarheid is, verpakt in de zogenaamde waarheid en waar zoveel niet-liefde is, haat en wraak en deze elkaar overtroeven en/of onderdrukken. Hoe houd je vast aan liefde, in zo’n doolhof van ongemakken, met zoveel eigenzin, eigenbelang, eigenliefde?

Waar een wil is, is een weg. Waar de wil op gericht is, daar gaat de weg heen. Is de wil eigengericht, dan is de weg een die gezamenlijk opgaat met alle andere eigengerichte wegen. Daarvan zijn er veel, daardoor hebben mensen het idee, met die velen de goede kant op te gaan. Is de wil op liefde gericht en op waarheid, dan wordt het een heel andere weg, die enerzijds door de woestijn gaat, waar weinig of geen mensen mee gaan, waar je je heel eenzaam kunt voelen, terwijl de weg ook smal is, door de wirwar van wegen van mensen die eigengericht zijn en weinig ruimte overlaten voor de weg naar ware liefde en waarheid. Tussen al die wirwar van eigengerichte wegen is de smalle weg gericht op liefde en waarheid, een moeilijk begaanbare weg.

Wie de weg van ware liefde en van waarheid echt wil gaan en ook volhoudt te gaan, die raakt op zeker moment uit de verdrukking, uit de woestijn en zijn weg gaat dan door een wonderschone natuur, begeleid door een stralende zon en hij ontmoet er medeweggebruikers met hetzelfde doel, op dezelfde weg en zij zijn samen blij op weg. En steeds ben Ik daar ook bij, met Mijn liefde en erbarmen, Mijn zachtheid en mildheid. En zo leidt die weg van waarheid en liefde, voor wie die werkelijk wil gaan, tot de ware innerlijke vrede en tot hemelse gelukzaligheid!

Hemels Brood 1554

Voor geld doen mensen veel. Veel wat hen uiteindelijk niets brengt of zelfs alleen schade brengt, maar ze beseffen het niet. Alles wat zij doen voor geld, is hebberigheid en het verlangen naar macht. Maar waar werkelijke rijkdom is, daar belanden zij niet. Verkijk je niet op geld en macht, want dat lijkt allemaal mooi en makkelijk, maar voor je het weet, zit je vast in dezelfde hebberigheid en zoek je naar meer…

Bij Mij kun je heel veel krijgen, bij Mij krijg je heel veel, elke dag, steeds opnieuw, maar het is geen geld of macht, het is liefde wat je van Mij krijgt. Met die liefde kun je leven, waarlijk leven. Door die liefde leef je, krijg je wat je nodig hebt, zonder mankeren, elke dag weer. Ja, zelfs geld, als dat nodig is. Maar laat je verlangen niet uitgaan naar geld, want daar ligt gevaar. Het gevaar dat je Mij loslaat, Mijn liefde loslaat, niet in alles op Mij vertrouwt, dat Ik voor je zorg, voor jullie zorg en alles geef wat op zijn tijd nodig is. En krijg je verlangens, te willen hebben, dan blokkeer je de stroom van Mijn hemelse hulp. Laat los, laat helemaal los, ook al lijkt er iets mis te gaan.

Denk je dat Ik niet voor jullie kan zorgen? Denk je dat Ik niet weet wat je op deze aarde, waar Ik je gezet heb, ook materieel gezien, nodig hebt? Je hoeft je geen zorgen te maken. Stop de stroom van Mijn hulp om je het beste te geven niet met het zoeken naar de dingen, die je van Mij kunt krijgen. Want het zoeken op die manier gaat van de heidenen uit, maar jij, vertrouw jij in alles op Mij.

Hemels Brood 1555

De meeste goeroes zeggen: houd je gedachten zuiver, houd je gedachten positief. Ik zeg: houd je hart zuiver, bewaar in je hart ware liefde. Want wat in het hart leeft, dat heeft zijn uitwerking op je leven en vertaalt zich in je gedachten en in je handelen. Als je het voor elkaar krijgt om in je gedachten niets negatiefs te denken over iemand, door je gedachten in jezelf stil te zetten, te beheersen, maar in je hart is onderliggend toch geen liefde voor diegene, dan werkt datgene wat in je hart is uit. Je denkt dan misschien zuiver te zijn, omdat je geen negatieve gedachten over iemand hebt, maar dat is nog niet zo, want je hebt in jezelf, in je hart, nog wel negatieve gevoelens verstopt aanwezig.

Je sluit de samenhang tussen je verstand en je hart af voor het bewustzijn, terwijl die wel degelijk met elkaar samenhangen en niet op die manier te verbreken zijn. Niet je werkelijke gedachten zijn belangrijk, maar hoe het in je hart, in je gevoel voor iemand ervoor staat. Dat kun je je maar beter bewust zijn, dan kun je er eventueel verbetering in aanbrengen. Maar als je het wegstopt, door je gedachten los te koppelen, stil te zetten om ze positief te houden en je bent je van de inhoud van je hart niet bewust, terwijl dat wel invloed op je leven blijft hebben, dan kun je weleens heel bedrogen uitkomen. Door wie ben je dan bedrogen?

Door jezelf of door diegene die je aanraadde je gedachten zuiver positief te houden, maar er niet bij vertelde, dat dit in je hart begint. In je hart is het veel moeilijker om in liefde te blijven, dan in je gedachten, als je ze stil zet en loskoppelt van je hart. Zoek steeds de waarheid, maar sluit bij dat zoeken toch nooit je hart en koppel bij dat zoeken nooit je denken, je verstand, los van je voelen, van je hart. Laat de kern altijd de kern van je hart zijn en probeer eerst te herkennen wat er in je hart leeft, of dat waarheid en liefde is of eigengewin, wraak en boosheid. Dan heb je de vrijheid te kiezen.

Kies je voor waarheid en liefde zonder eigenbelang, dan zeg Ik je, als je graag volkomen gelukkig wilt worden, dan is dat de enige juiste keuze: waarheid en liefde! Je hoeft dan geen moeite meer te doen, om je gedachten positief en zuiver te houden – als je hart positief en zuiver is, worden je gedachten dat ook! Maar andersom maakt het je blind voor de ware situatie in je hart en dat helpt je van de wal in de sloot. Je verstand zal je op die manier niet helpen om je hart tot waarheid en liefde te brengen, wat de enig ware weg tot volle gelukzaligheid is.

Wat wel goed is, is je bewust te worden van elke negatieve en onzuivere gedachte, want dat zijn aanwijzingen over hoe het met je hart gesteld is. Kijk dan in je hart rond, wat zijn je ware gevoelens, zijn dat geen gevoelens van liefde, belangeloze liefde en is daar geen waarheid, reinig dan je hart van liefdeloosheid en onwaarheid. Als dat moeilijk is, kun je altijd bij Mij komen, laat Mij je helpen om samen tot waarheid en ware liefde te komen, tot waarheid en zuiverheid.

Hemels Brood 1556

Ieder mens kan Mij herkennen in zijn hart. Maar niet iedereen neemt de moeite Mij in zijn hart te zien. In beslag genomen door allerlei bezigheden van het dagelijkse leven, gaan velen niet meer naar hun hart, gaan velen niet meer naar de kerk. Ja, want je hart is de eigenlijke kerk, waar Ik in de Bijbel over spreek. Mensen hebben wel stenen gebouwen neergezet, waar zij met elkaar samenkomen en zij noemen dat de kerk, maar de werkelijke kerk is je hart.

Toch, dit samenkomen in een gebouw wat kerk genoemd wordt, is op zichzelf gezien goed, zolang het een samenkomst is in Mijn Naam, want waar twee of meer in Mijn Naam tezamen komen, Ben Ik in hun midden. Daar ben Ik dan ook in hun midden. Maar veel kerken leggen mensen regels op en geven een uitleg aan de heilige schrift, die niet door Mij zo bedoeld is. Dat neemt de kracht van de samenkomst weg of vermindert die. De terugloop van mensen die de kerk in een gebouw bezoeken, weerspiegelt ook de terugloop van mensen, die in hun hart bij Mij komen. Dat is voor iedereen toch wel heel jammer.

Evengoed is het belangrijk dat mensen naar een stenen gebouw als kerk gaan, waar afwijkende opvattingen dan wat werkelijk bedoeld is met het evangelie worden verspreid, maar ze horen daar toch ook over Mij vertellen en worden er ook aan Mij herinnerd. Nu zoveel mensen niet meer naar een gebouw als kerk gaan, wordt de afdwaling groter en mensen in hun hart bereiken wordt moeilijker en moeilijker. Toch blijf Ik alle mensen trouw tot in eeuwigheid. Ik laat niet varen de werken die Mijn Hand, tot eeuwige gelukzaligheid van alle mensen,  is begonnen!

Hemels Brood 1557

Kom in Mijn armen, steeds opnieuw roep Ik jullie toe, kom in Mijn armen. Maar het wordt door jullie niet begrepen, jullie zien Mijn armen niet. Mijn armen zijn liefde, belangeloze liefde in volle waarheid en in Mijn armen komen, is dan ook in de belangeloze liefde komen. Dat betekent: handelen naar belangeloze liefde. Ja, dat is in Mijn armen komen, handelen naar belangeloze liefde.

Want daarmee zet je alles in liefde-werking en daarmee heb je bescherming tegen alles wat geen ware belangeloze liefde is. Wie niet vrijwillig in Mijn armen komt, en je weet nu wat Ik daarmee bedoel, die blijft vrij rondlopen, onbeschermd tegen allerlei gevaar, wat voortkomt uit leugen en bedrog, uit zelfgenoegzaamheid, uit hebberigheid, boosheid, ongeduld, enzovoort. Ik heb Mijn armen wijd gespreid, dat wil zeggen: waar je ook bent, hoe je ook bent, je mag in Mijn armen komen, je mag Mijn liefde aannemen, je mag naar Mijn liefde gaan handelen en zodra je naar liefde handelt, is het hemelrijk dat daarbij hoort, de rijkdom die daarbij hoort, voor jou, voor iedereen die maar wil en naar liefde handelt.

Ik maak geen uitzondering, zo ruim zijn Mijn armen van liefde. Maar Ik dwing niemand. Ik roep allen, Ik leg aan alle mensen uit, wat waar leven is, maar Ik laat ieder de eigen vrije keus zich wel of niet tot ware liefde te wenden. In de Bijbel staat uitgebreid aangegeven, wat er zoal gebeurt met diegenen, die zich niet aan liefde houden. Hier vertel Ik wat je kunt hebben als je je wel aan de liefde houdt: het eeuwig ware gelukzalige leven!

Hemels Brood 1558

Een nieuwe manier van kijken, van beseffen, dat is wat mensen nodig hebben. Zolang niet de hele waarheid duidelijk is voor alle mensen, zolang kan hen nog van alles wijsgemaakt worden. En doordat de mens nog veelal op zichzelf gericht is, voor zichzelf wil vergaren, niet afstaat aan anderen, wat hij zelf wil hebben, wat hij zelf denkt nodig te hebben, zolang is er ook nog blindheid voor de waarheid.

In de blindheid door afdwaling van ware liefde, kan de mens veel onwaarheid voorgehouden worden, alsof het waarheid is. Dat wordt in blindheid niet gezien, omdat mensen allerlei leugens zo in elkaar passen, dat het lijkt dat het waar is. Maar hoe zal iemand die niet goed ziet, de dunne waarheid tussen onwaarheid zien? Hoe zal iemand wiens besef beperkt is, beseffen wat er werkelijk allemaal speelt? Hoe zal iemand die zelf geen waarheid aanhoudt voor zichzelf en tegenover anderen, de waarheid zien en willen aannemen, naar willen handelen? Bij heel veel mensen is nog zoveel eigenbelang, zonder dat zij zich daarvan bewust zijn, zonder dat zij zich bewust zijn niet waarlijk te leven, dat zij er ook niet eens naar streven. Aangezien liefde gebaseerd is op waarheid, is ook ware liefde nog lang niet werkelijk tot de mens doorgedrongen om in alles naar te handelen.

Pas als er een nieuwe manier van kijken, een nieuw besef komt bij mensen, dan komt er ook verandering in het handelen en het besef van het belang van ware liefde voor elkaar. Blijf in waarheid en zoveel mogelijk in liefde en werk mee aan nieuw inzicht voor alle mensen, zicht op waarheid en liefde, op waar leven!

Hemels Brood 1559

Angst, veel mensen handelen vanuit angst. Angst om iets niet te krijgen, angst om ergens niet voor in aanmerking te komen, angst om tekortgedaan te worden, angst om zelf tekort te schieten, iemand tekort te doen. En daar maken weer anderen gebruik van, om iets van iemand gedaan te krijgen. Zij speuren naar zwakke plekken, waar iemand gemakkelijk angst kan krijgen en chanteren diegene dan op zijn angst. Zij doen dat ook nog zo, dat het nauwelijks opvalt.

Het begint bijvoorbeeld al bij reclame, wil je de beste? Dan moet je deze nemen. En wil iemand de beste hebben, en wie wil dat tegenwoordig niet, dan moet je die dus wel nemen, want je zou anders eens een minder goede koop kunnen doen. Uit angst wordt dan dat artikel wat als beste wordt aangeprezen, gekocht. Maar of dat het beste ook werkelijk is, is nog maar de vraag. Ja, angst is zo verweven in alle dagelijkse situaties, zoveel handelen is gebaseerd op een vorm van angst: als ik het zo niet doe, dan kan dat of dat misgaan, dus moet het wel zo. De angst dat het anders misgaat, bepaalt vaak de keuze, tot in het kleinste.

Laat de angst liever los, wees vol van vertrouwen, dat het altijd goedkomt, altijd goed is. Probeer te handelen naar liefde voor allen om je heen en laat dan gebeuren wat gebeurt. Want Ik, je Hemelse Vader, ben er altijd en geleid je altijd. Ook als het allemaal wat moeilijker gaat, ben Ik er toch nog steeds bij en help je in liefde verder op je levensweg, tot volkomen wording, tot volmaaktheid in liefde!

Hemels Brood 1560

Waar is de ware schoonheid? De meeste mensen zijn er blind voor. Ze zien alleen wat zij zelf willen en wat ze willen zien. En daar worden ze niet zo gemakkelijk vanaf gebracht. Zij zien snel en gemakkelijk waar er iets te halen is, ze weten direct wat hen voordeel kan brengen en wat niet, zij zien in ingewikkelde situaties al snel wat zij moeten doen om hun bezit veilig te stellen en zijn blind voor wat dat bij anderen teweeg brengt, hoe zij daarbij anderen tekortdoen of het hen moeilijk maken.

Ja, dat zie Ik allemaal. En Ik ben daar niet boos om, want in werkelijkheid laat Ik niemand tekortkomen of iets aangedaan worden, Ik geef er ook geen straf voor. Maar Ik zie ook, dat die blinde mens ook niet beseft, wat hij zichzelf aandoet, hoe hij zichzelf tekortdoet en hoe weinig waar leven hij eigenlijk heeft. Daar wil Ik helpen. Wie iemand liefheeft, die wil graag aan degene die hij liefheeft, het beste geven en staat van zichzelf af, wat nodig is om degene die hij liefheeft, gelukkig te maken. Ik heb jullie allen intens lief en Ik zie jullie allen het liefst volkomen gelukkig. Daarom doe Ikvoor alle mensen, wat iedereen gelukkig maakt. Maar, dat is voor de één iets anders dan voor de ander.

Iedereen heeft een eigen weg te gaan en op die weg ben Ik aanwezig, om ieder persoonlijk te helpen uit zijn blindheid te komen, waar besef van leven te krijgen, liefde te gaan ervaren voor anderen en volkomen gelukzalig te worden. Daarvoor is het nodig af te staan. Afstaan voelt voor de meeste mensen niet prettig, maar het geeft wel grote vooruitgang, als het iemand uit eigen vrije keus lukt. Kijk, met allerlei gebeurtenissen die inzicht geven en verheldering brengen, de ogen openen, help Ik iedereen op zijn weg.

Wie eens het licht heeft gezien, dat is, in de geest gaat begrijpen wat waarlijk leven is en welk een gelukzaligheid het ware leven in zich draagt, die zal zich meer en meer erop toeleggen te groeien in liefde en Mijn levenslessen in allerlei gebeurtenissen in nederigheid te dragen en hij zal begrijpen, dat het nooit straf is, maar Mijn daadwerkelijke steun, om tot waar en gelukzalig liefdevol leven te komen, nu en voor altijd.

Hemels Brood 1561

Van welke boom wil je vruchten plukken? Van de boom waar de vruchten er het lekkerst uitzien? Maar als je ze nog nooit geproefd hebt, hoe weet je dan hoe ze smaken? Soms van horen zeggen. Maar als je het niet gehoord hebt en zelf moet kiezen? Dan kiezen de meeste mensen toch voor de vruchten, die er het smakelijkst en mooist uitzien. Maar als zij er dan in happen, kan het goed zijn, dat de vrucht een wrange zure smaak heeft.

Zo kan dat ook gaan met allerlei gebeurtenissen in je leven. Je denkt, als ik het zo of zo doe, komt dit het mooiste en het beste uit, dan pluk ik de beste vruchten van mijn handelen. Maar als er een en ander niet op de manier gebeurt zoals je dacht, komt het resultaat anders uit dan je bedoelde. Dan blijken de vruchten, ofwel de gevolgen van je daden, toch niet zo voordelig te zijn als je wel gedacht hebt.

Neem reclame, die wordt voor allerlei artikelen gemaakt. Je zoekt via reclame het beste product uit. Maar in gebruik valt het enorm tegen. Dat komt omdat er aan het product een nadeel zit, wat in de reclame niet genoemd of getoond is. De vrucht, je aankoop, is niet zo smakelijk als je dacht. Kijk dan ook eens naar de motivatie, wat was de motivatie achter de reclame? Was dat die ten gunste van de klant, zodat hij iets goeds kan kopen, of ten gunste van de verkoper, om veel geld verdienen? Wat zijn meestal de motivaties die je zelf hebt, is dat het beste voor jezelf krijgen?

Ik zeg je, op alle dingen die niet uit liefde gebeuren, rust uiteindelijk geen zegen. Maar wel lering, wat soms pijnlijk kan zijn. Van welke boom wil je voortaan plukken? Van liefde, dat is, uit liefde?

Hemels Brood 1562

Uit elk zaadje kan een plant of een boom groeien, net hoe het zaadje geaard is, net van welke plant of boom het komt. Zo is elk mens geaard, heeft een karakter en naargelang dit karakter groeit die mens uit, ieder een uniek wezen, maar met een zekere gelijke oorsprong. En zoals het ene zaadje, van dezelfde oorsprong als een ander zaadje, mooier kan uitgroeien dan het andere zaadje, als de omstandigheden van de grond waarin ze gezaaid zijn verschillend is, zo kan ook de ene mens mooier, anders uitgroeien dan een ander.

Voor elk zaadje geldt dat zijn groei tot volwassenheid direct te maken heeft met de grond waarin het terecht is gekomen, de voeding en de hoeveelheid water wat daar beschikbaar is. Zo is het ook met de mens. In welke grond is hij terechtgekomen, dat is, in welke omstandigheden, gezinssituatie, met welke opvattingen, met hoeveel en met welke voeding, met hoeveel water, is hij terechtgekomen. Dat is, wat zijn de ideeën die hem over het leven zijn voorgehouden of zijn weggelaten? Al naargelang zal die mens groeien en bloeien of verschrompelen en klein blijven.

Maar Ik weet en zie alles, en waar geen voeding is, kan Ik er toch voor zorgen, waar de grond arm en droog is, kan Ik voor voeding en vocht zorgen. De plant kan niet van zijn plaats komen, maar jij mens wel! Kom en laaf je aan Mijn Bron, die Bron is voeding en water, is liefde voor iedereen, welk karakter ook!

Hemels Brood 1563

Ik wil geen mens verloren laten gaan. Daar is de Schepping dan ook voor bedoeld, om geen mens verloren te laten gaan, daarom heb Ik Mijn ordening in de Schepping gelegd, om geen mens verloren te laten gaan. Maar in Mijn Schepping heb Ik de mens vrijheid gegeven, want daarin ligt het besef van leven en van daaruit groeit het leven. Vrijheid. Een klein woord met een ver strekkende betekenis, met enorm ver strekkende mogelijkheden.

Mogelijkheden die de mens tot grote zelfbewuste gelukzaligheid kan brengen. Maar die vrijheid kan de mens ook tot grote diepte brengen, narigheid geven. En die narigheid heeft zich verspreid over de aarde. Niet omdat Ik dat zo wil, maar omdat de mens zijn vrijheid misbruikt heeft voor eigengewin en daarmee heeft hij mogelijkheden om tot ware gelukzaligheid te komen, laten liggen. Toch geldt Mijn ordening nog voor iedereen, een ordening die voor iedereen gelukzaligheid kan brengen.

Een ordening geeft een richting aan, aan degene die erin leeft en dat is wat velen in hun vrijheid niet beseffen, niet aannemen en waar ze niet naar handelen. In Mijn ordening ben Ik de basis van de Schepping van mens en dier, planten en de hele oneindigheid, ware liefde, zonder enig eigenbelang. Daar is de ordening op gebaseerd, zodat ieder mens tot volle gelukzaligheid kan komen. Niemand kan een ander dwingen tot liefde. Maar Ik zeg je, wees zelf volkomen liefde en je werkt mee aan de volkomen liefde voor anderen, je werkt mee aan de volle gelukzaligheid voor alle mensen.

Hemels Brood 1564

Een jong kind kan niet zonder begeleiding, of het loopt gevaar, risico om onder een auto te komen, van een trap te vallen, enz. Alle mensen zijn, geestelijk gezien, als jonge kinderen. Zij hebben van liefde en geestelijk leven nog nauwelijks besef. Daarom kunnen zij het beste aan Mijn Hand gaan. In hun vrije keus hebben mensen massaal Mijn Hand losgelaten, denkend dat het niet nodig is om die vast te houden. Maar net als een kind niet overziet wat er dan allemaal kan gebeuren, overzien mensen dat ook niet. En wat er dan gebeurt, verbaast jullie en ontrieft jullie.

Grijp Mijn Hand in moeilijke tijden en laat Mijn Hand niet los als de tijden beter geworden zijn. Want het vasthouden van Mijn Hand is als het vasthouden aan een reddingslijn voor wie in zee gevallen is of dreigt in zee te vallen. Maar ook bij mooi weer, als het goed gaat, zal men zich het beste aan de reddingslijn vastklikken, want plots kan een storm opsteken of een grote vis de boot doen omslaan. Ja, houd daarom steeds Mijn Hand vast, zodat je liefde en kracht krijgt als je rust plotseling verstoord wordt. Want in jullie vrijheid is de verleiding om te kiezen voor het tegenovergestelde van liefde nog steeds aanwezig en dit kan als een storm wild tekeer gaan en liefde tenietdoen. Maar wie Mijn Hand blijft vasthouden, wie in liefde blijft geloven, die zal niet door het tegenovergestelde van liefde ten onder gaan, maar altijd overwinnen.

Hemels Brood 1565

Voor jezelf, wat wil je zoal voor jezelf? Ga dat eens eerlijk en oprecht na. Wat wil je voor jezelf bij alles wat je meemaakt, alles wat er gebeurt. Kijk vervolgens eens, wat je voor anderen overhebt, wat ben je bereid om voor anderen te doen of te laten, zonder er zelf iets voor te willen hebben of zonder wat je hebt voor jezelf veilig te stellen. Als je eerlijk bent, dan slaat de balans nog steeds door naar jezelf vóór anderen, in plaats van anderen vóór jezelf. Ja, Ik weet hoe moeilijk het is in deze samenleving, waar, bij zo goed als iedereen, de balans doorslaat naar zichzelf vóór anderen.

Weet je waarom het zo moeilijk is om in een situatie, waar iedereen het normaal vindt om eerst voor zichzelf of grotendeels eerst voor zichzelf te kiezen, om te draaien in eerst voor de ander en daarna voor jezelf? Omdat de meeste mensen zich van hun Schepper, van Mij, niet bewust zijn, niets willen weten en denken, dat zij alleen op hun medemensen zijn aangewezen, die ook eerst voor zichzelf zorgen.

Maar het eigenlijke heil komt niet van je medemensen, maar van Mij, je Schepper. En wie op Mij vertrouwt voor alle heil en hulp, voor zegen op liefde, die kan zijn verwachtingen bijstellen. De balans kan bij diegene omslaan naar eerst de ander en dan hijzelf. Want voor hem zorg Ik en dat weet hij dan. Ja, Ik zorg voor alle mensen. Maar wie daar niet op vertrouwt, zelf het stuur in handen neemt, de zorg voor zichzelf vóór de zorg voor anderen stelt, die neemt als het ware Mijn zorg weg en zet er zijn eigen zorg voor in de plaats. Dat is zijn keus in vrijheid. Maar niet zo wijs.

In ware liefde ligt wijsheid. Want juist liefde geeft Mij gelegenheid alle rijkdom te geven die geen mens geven kan, behalve Ik. Dus wie heeft meer wijsheid, dan degene die zonder eigenbelang liefheeft? Want hem is gegeven, al Mijn kracht, al Mijn macht, al Mijn rijkdom, kortom het eeuwige ware gelukzalige leven, Mijn Leven.

Hemels Brood 1566

Voor alle mensen is er één Schepper en Ik ben jullie Schepper, Ik Ben. Ik ben in jullie allemaal aanwezig, Ik ben jullie leven, jullie waarlijke leven. Maar in jullie ben Ik niet het eigen verlangen, de eigen wil, de zucht naar roem en macht, de hebberigheid, de jaloezie, de boosheid, het ongeduld. Dat alles kan wel Mijn aanwezigheid vertroebelen, het zicht op Mijn aanwezigheid vertroebelen. In die vertroebeling kan een mens gemakkelijk denken, dat hij een opperwezen is, door zichzelf leeft en handelt en in het geheel geen besef van Mij hebben, zoals Ik werkelijk ben. Maar steeds opnieuw zal Ik Mij roeren en zullen er dingen gebeuren die een zeker besef van leven naar voren halen. Waar Ik Mij roer, roer Ik Mij in liefde, met liefde, nooit zonder liefde.

Maar de weg van ware liefde is door de afgedwaalde mens moeilijk te zien als weg van liefde. Als iemand bijvoorbeeld uit liefde een kind wil behoeden voor een gevaar en hij legt het kind beperkingen op ter voorkoming daarvan, dan zal het kind, dat iets heel anders wil, dit als onaangenaam ervaren en niet als liefde zien. Zo gaat het met de weg die Ik de mens bied ook vaak, wat Ik uit liefde zo of zo laat gaan, kan de verdwaalde mens niet als liefde zien, omdat hij een andere richting in gedachten had voor zichzelf. Dat die richting hem verder van liefde en waar leven zou afbrengen, ziet hij niet en ook Mijn liefde ziet hij niet. Degene die ernaar zoekt in liefde te leven, opent daarmee zijn ogen in zijn innerlijk en herkent Mijn liefde voor hem in zijn leven, ook in de moeilijkheden die hem zijn gegeven. Hij voelt in zich Mijn aanwezigheid, Mijn liefde, ook al is hij nog niet volmaakt.

Hemels Brood 1567

Het gevoel en het verstand. Veel mensen begrijpen nog niet hoe de samenwerking tussen gevoel en verstand kan zijn. Zij voelen het één en denken iets anders. Dat denken is vaak verbonden met hun willen, zij willen iets anders en met hun denken vullen zij in hoe zij wat ze willen voor elkaar kunnen krijgen, alhoewel het gevoel iets anders zegt.

Het voelen kan verward worden door emoties. Dan gaan de emoties zich met het denken vermengen. Dit brengt die mens verder van het oorspronkelijk zuivere gevoel, dat zonder eigenbelang de verbinding met Mij is. Maar wie is zich daarvan bewust? En wie gaat niet dat gevoel met zijn verstand beredeneren? Want wat op zo’n moment gebeurt en wat er gevoeld wordt, is vaak tegengesteld aan elkaar en dan kiezen de meeste mensen ervoor te doen wat het verstand zegt, in plaats van het zuivere belangeloze gevoel te volgen.

Dit heeft allemaal te maken met gebrek aan vertrouwen op Mij, vertrouwen op Mijn ingevingen aan de mens in zijn hart en het kunnen loslaten van wat je wilt, wat je denkt te moeten, wat je denkt dat anderen van je verwachten, wat je verstandelijk geleerd gekregen hebt en daardoor meer verstand dan gevoel is. Daarbij heeft het ook te maken met het loslaten van de angst om het niet goed te doen, geen overzicht meer te hebben.

Het gevoel, het zuivere belangeloze gevoel, geeft de waarheid aan in jezelf. Pas dat samen met liefde in je leven toe en vertrouw erop dat je daarmee Mij toelaat in je leven en alles goedkomt.

Hemels Brood 1568

Het besef van vrijheid, vrij te zijn, is het belangrijkste om jezelf als wezen bewust te kunnen zijn. Niemand kan zich van zichzelf bewust zijn, zijn leven bewust zijn, als hij niet in vrijheid geboren is, in goddelijke vrijheid als mens op aarde. Maar vrijheid brengt het kunnen kiezen met zich mee en in die vrijheid te kunnen kiezen, zijn mensen met elkaar samengebracht. In die samenhang heeft ieder mens ook te maken met de vrijheid van ieder ander mens. Als er alleen vrijheid zou zijn, zouden mensen elkaar ten dode kunnen bestrijden zonder daar enig beletsel in te ervaren. Maar waar zou dat eindigen? Daarom is de vrijheid van de mens in een bepaalde ordening gezet. Een ordening die te maken heeft met alles wat belangeloze liefde is en het tegenovergestelde daarvan, dat is, alles wat geen belangeloze liefde is. Dat is in het kort samengevat het aardse gegeven, het vrije bestaan op aarde waardoor de mens zich van zichzelf bewust is.

Daarbij heeft het aardse zijn en het zelfbewuste bestaan van mensen een bedoeling. Namelijk de bedoeling om alle mensen tot goddelijkheid in een van zichzelf bewust bestaan te brengen, waarbij ieder mens de volkomen gelukzaligheid van leven in een zelfbewust bestaan van volkomen belangeloze liefde kan bereiken. De vrije keus en de ware onbaatzuchtige liefde is de weg die ieder mens tot die gelukzaligheid kan brengen, niemand uitgezonderd. De vrije keus voor het tegenovergestelde van ware belangeloze liefde is een rem, een hindernis, maar moet er zijn, om de vrije keus te waarborgen.

Maar Ik laat niemand zonder Mijn liefde, die eeuwig volkomen belangeloos is en al Mijn schapen optilt uit de macht van het tegenovergestelde van ware belangeloze liefde en hen allen thuisbrengt in het ware leven, de ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 1569

Als je luistert naar het tjilpen en kwetteren van de vogels, weet je dan wat zij zeggen, welke taal zij spreken? Het is hun eigen taal. Elke vogel tjilpt op zijn eigen wijze, zoals hij geschapen is. En Ik, de hemelse Vader, versta hen allemaal. Want Ik ben het, die hen hun taal gegeven heeft, Ik ben het, die aan elk wezen zijn taal gegeven heeft, zodat ieder naar zijn aard en wezen zich kan uiten, kan tonen wat in hem aanwezig is. Maar ook, zodat wezens onderling met elkaar in contact kunnen komen, kunnen communiceren en met elkaar kunnen uitwisselen wat hen bezighoudt.

Er zijn verschillende talen en niet iedereen spreekt dezelfde taal. Ja, er zijn verschillende mensen en niet alle mensen denken en willen hetzelfde. Al die onderlinge verschillen worden niet altijd van elkaar begrepen, verstaan. Maar, een andere taal kun je leren en zo kun je een ander mens leren begrijpen. Als je bemerkt dat iemand een andere taal spreekt, die je nog niet kent, dan kun je elkaar moeilijk verstaan, daardoor kunnen er allerlei misverstanden ontstaan. Als je allebei dezelfde taal spreekt, maar anders bent opgevoed, andere karakters hebt, andere opvattingen hebt, dan kan het zijn, dat je elkaar toch niet begrijpt, toch niet verstaat.

Stoot elkaar daarom niet af, probeer elkaar te leren verstaan en accepteer de verschillen die er zijn, laat die ander in zijn waarde. Als mensen dat wederzijds in liefde doen en het anders zijn van elkaar accepteren, dan groeit er een betere wereld, waarin verdraagzaamheid in liefde begrip geeft voor elkaar!

Hemels Brood 1570

Alles is in de natuur zichtbaar geworden, de hele schepping toont zich in de natuur. Maar het gaat niet om het materiële, het gaat om het ware leven. Als je bijvoorbeeld een plant ziet, zie je dan het leven? Zie je de kracht die de plant overeind houdt, in leven brengt?

Er blijft altijd iets achter de schermen, niet zichtbaar voor het natuurlijke oog. Maar wel waar te nemen voor de geest, wel waar te nemen voor de mens in dat deel, wat ook bij de mens niet zichtbaar is: zijn besef, zijn bewustheid van leven. Hoe zou je dat zichtbaar willen maken, dat  wat niet in het materiële te zien is?

Want voor het materiële oog is alleen het materiële zichtbaar en met dat zichtbaar materiële kan de mens het onzichtbare, het ware leven in zich gaan begrijpen. Maar met het materiële is ook hebberigheid verbonden. De mens geeft het materiële een heel andere waarde dan het heeft. Daarin toont zich de afdwaling van de mens van ware liefde, in eigenliefde. De materie is voor hem belangrijker dan zijn geestelijk leven. Uit het zichtbare haalt de mens zijn bewijs van bestaan, valt dit zichtbare weg, dan valt zijn bewijs van bestaan weg.

Maar het natuurlijk materieel zichtbare toont alleen de scheppingsverhoudingen en is op zichzelf niet het ware leven. Het kan derhalve ook niet het bewijs van waar leven zijn. Jijzelf, jouw bestaan, je bewustheid van bestaan, je wezen, je zijn bewijst je bestaan. Zelfs zonder enige materie ben je, besta je. En zo Ben Ik, Besta Ik, Leef Ik en leef jij, eeuwig en altijd.

Hemels Brood 1571

Zekerheid van leven, ieder mens heeft zekerheid van leven. Maar niet ieder mens is zich daarvan bewust, want de meeste mensen verbinden het leven aan deze aarde en hun zekerheid van leven hangt samen met hun verblijf op aarde. Aangezien het verblijf op aarde voor bepaalde tijd is en er geen zicht op vervolg daarna is, verbinden de meeste mensen het leven aan eindigheid, terwijl het ware leven oneindig is.

Ik Ben het ware leven en Ik Ben oneindig. Zo is jullie leven, het ware leven, oneindig. En zo kun je zeker zijn van leven. Maar of je je dat bewust bent, dat ligt aan de keuzes van leven die je maakt. Waarop ben je gericht? Op het aardse verblijf, op alle geneugten die het aardse verblijf kan hebben, of op het eeuwig voortdurende ware leven, welke de ware onbaatzuchtige liefde is? Nergens is waar leven zonder Mijn ware onbaatzuchtige liefde, nergens is leven zonder Mij, of de mens dat nu wel of niet aanneemt en gelooft.

Elk mens heeft de zekerheid van leven, is zich in zekere mate van zijn bestaan bewust, van leven bewust. En wie zich van het ware leven bewust is, die is zich van Mij bewust, of hij dat nu wel of niet aanneemt en gelooft. Zo ben Ik waarlijk en waarachtig en blijf eeuwig volmaakte zuivere liefde, waarin alle mensen gevat zijn, gedragen worden. En dat is het besef van ware liefde, de zekerheid van bestaan, de zekerheid van leven, de zekerheid dat Ik Ben.

Hemels Brood 1572

Genade zij met u van God onze Vader en Vrede. Want tevredenheid bevordert de onderlinge liefde en saamhorigheid. Laat  het streven naar roem en macht los, laat het streven naar de beste te zijn los, laat het streven naar bezit los. Laat dat alles los en oefen je in geduld, verdraagzaamheid, vrede, tevredenheid, zorgzaamheid op een gezonde, niet dwingende manier. Laat ieder het zijne en beijver elkaar niet in het ook willen hebben wat de ander heeft. Wil je ook zijn tekorten, zijn ziekten, zijn problemen?

Alles staat in een verhouding die uiteindelijk voor ieder persoonlijk en voor allen tezamen goed is. Laat vrede in je hart zijn, vrede met elke situatie. Dat wil niet zeggen, dat elke situatie vol liefde is, dat elke situatie eerlijk en waar is, dat er geen ongerechtigheid is, maar bevecht dat niet, laat over alle gruwel  geen boosheid rijzen, maar neem Mijn liefde aan, leef die liefde uit Mij, die ware belangeloze liefde die heelt, die doet voorbijgaan, die wegneemt, die onwaarheid omzet in waarheid, die toont wat terecht en onterecht is, waar en niet waar. Blijf steeds vredelievend in je hart en laat liefde stromen.

Dat wil niet zeggen dat krom recht is, maar zonder liefde wordt krom niet recht, eerder nog krommer. Met en door liefde kan iemand, die een kromme, afwijkende weg zonder liefde gaat,  op de rechte weg van ware liefde komen. Wordt kwaad met kwaad bestreden, dan zijn beiden al gauw op de van liefde afwijkende weg en moeilijk daarop terug te brengen.

Breng alles wat geen liefde is voor Mijn aangezicht, dat is, toon het Mij in je hart en vertrouw op Mijn liefde voor alle mensen. Mijn liefde, die werkelijk alles goed maakt, vanuit vrede, geduld, en op zijn tijd, dat is, op de juiste tijd.

Hemels Brood 1573

Voor ieder mens is er de juiste weg om te gaan. Maar ook heeft iedereen de keus die niet te gaan en voor een andere weg te kiezen. Jammer genoeg denken diegenen die een andere weg kiezen, dat zij toch hetzelfde moeten krijgen als de eigenlijk juiste weg hen zou geven. Als dat niet zo is, zijn zij verbaasd en boos. Zij herkennen de weg die zij gaan niet als niet juist, elke weg moet voor hen goed zijn. Toch, er is maar één juiste weg en alle andere wegen zijn dwaalwegen.

De enige juiste weg is die van waarheid en liefde, alles wat anders is dan ware liefde en waarheid, is een dwaalweg en leidt tot niets. Hoe herken je dan of de weg die je gaat, een dwaalweg is? Kijk eerst bij jezelf of je steeds in waarheid en ware liefde bent, is dat zo, dan ga je de juiste weg. Maar wie bij zichzelf niet kan herkennen en niet kan erkennen af te wijken van waarheid, al is het nog zo weinig, en af te wijken van liefde, al is het nog zo weinig, die herkent en erkent ook niet een dwaalweg te gaan. Dan zeg Ik, als je werkelijk wilt weten welke weg je gaat, kijk dan eerst oprecht in jezelf, vraag Mij om jou je innerlijk te tonen en te laten herkennen of je wel of niet in waarheid en liefde bent. Als je dat oprecht vraagt, dan open Ik je ogen en laat je zien welke weg je gaat. Ga je niet de juiste weg maar een dwaalweg, dan heb je de gelegenheid om terug te komen van je dwaalweg en alsnog te kiezen voor de juiste weg van waarheid en liefde, ware belangeloze liefde.

Hemels Brood 1574

Niets is volmaakt en toch heeft de Hemelse Vader alles volmaakt geschapen. Niets is volmaakt en toch is het volmaakt, omdat Ik volmaakt ben en alles ben Ik. Maar niemand is Mij die Mij niet kent, herkent, erkent, terwijl Ik toch iedereen ben en alle mensen Mij zijn.

Alle leven ben Ik, er is geen leven zonder Mij en toch leven mensen  zonder Mij. Dat zij niet leven maar dood wachten, beseffen zij niet. Ik leef en allen met Mij. Maar het  tegenovergestelde van leven, het tegenovergestelde van liefde, waart hier op deze aarde evengoed rond en heeft een zekere macht, een zekere verschijningsvorm. Zo wordt het licht hier scherper zichtbaar, als tegenover de schaduw. Maar het volkomen ware leven, het ware licht, kent geen schaduw, daar is geen schaduw, omdat daar niets tegengesteld aan het licht, aan het ware leven, de liefde, is.

Op deze aarde ondergaat de mens een schaduw, het tegenovergestelde van leven, het tegenovergestelde van liefde en het is hem tot lering, tot loutering, tot groei van waar besef, tot opstanding uit de duisternis, de schaduw, uit de dood in het leven, het licht, de liefde, Mijn liefde, Mijn Zijn, Mijn ware Zijn.

Hemels Brood 1575

Stel elkaar niet afhankelijk van je goede wil. Laat niet de ander afhankelijk zijn van je goede wil, want dat is jezelf verhogend en jezelf boven de ander stellend. Laat het goede over aan de ander en wees bereid zijn inzichten te accepteren en vanuit die inzichten met diegene om te gaan. Als diegene meer liefde al heeft, straalt dit op jou uit. Heb je zelf al meer liefde, dan straalt dit op de ander uit. Maar laat nooit de ander afhankelijk zijn van jouw beslissingen, wel of niet ten goede, want dit is het hebben van macht. Dit veroorzaakt een ongelijkwaardigheid tussen jullie, terwijl iedereen gelijk is. Ik zeg hiermee niet, dat je bijvoorbeeld mee moet gaan in de leugens van een leugenaar, of dat het wel of niet uitkomen van de leugen, van jouw goedheid afhankelijk gesteld wordt.

Volg Mijn aanwijzingen in je hart en handel daarnaar. Kijk niet naar eigen voordeel, maar laat Mijn liefde toe in je hart en laat je daar door Mij raden wat te doen in elke situatie. Soms kunnen de dingen niet direct opgelost worden op de tijd en manier die jij zou willen, die jou het beste lijken. Vaak is het moeilijk je eigen invullingen los te laten en het onderscheid te voelen tussen wat je zelf denkt en wilt en wat je van Mij uit wordt aangeraden. Emoties over het gebeurde, aangeleerde gedachten en opvattingen kunnen het helder voelen, het helder inzien van wat Ik je in je hart aangeef, vertroebelen of zelfs onzichtbaar maken. Maar altijd is in je hart toch ook datgene wat Ik je aanraad. En wanneer je even tijd neemt, rust neemt, stil wordt en oprecht daarnaar zoekt, zul je in jezelf ook vinden wat Ik je aanraad. Je vindt het in ware liefde.

Hemels Brood 1576

Het gaat om het nu. Steeds opnieuw om het nu. Hoe leef en handel je nu, hoeveel liefde heb je nu voor je medemensen, hoeveel onrecht kun je nu verdragen zonder uit de liefde te raken, hoeveel geduld kun je nu voor iemand opbrengen, hoe barmhartig, begripvol, eerlijk en oprecht ben je nu.

Van alles wat je eerder zonder ware liefde hebt gedaan, is het belangrijk nu, dat je tot inzicht bent gekomen, dat je spijt hebt gekregen, dat je nu niet meer zo handelt. Op de vraag of je uit een eerder leven ongerechtig handelen meegenomen hebt naar dit leven, zeg Ik: je leeft nu naar wat nu je opvattingen, je misvattingen zijn, je besef is, nu. Hoe ziet nu je hart eruit? Is het vol eigengewin, zelfgerichte zorg, afgunst, boosheid, of is het klaar en helder in je hart van liefde, oprechtheid en waarheid? Daar gaat het Mij, je Schepper en liefdevolle Vader om. En daar waar je in je hart nog afdwaling van liefde hebt en nog niet het volle besef van die afdwaling hebt, daar help Ik je, met allerlei gebeurtenissen, met van alles wat mensen om je heen van zich laten zien, met allerlei van wat je leest of hoort of niet en wat anderen om je heen meemaken.

Ja, dan help Ik je met Mijn liefde tot nederigheid, waaruit de juiste liefde bij jou kan ontstaan en je hart gevuld raakt met zuivere ware reine liefde. Niet het verleden telt voor Mij, maar het nu – opvattingen die niet de liefde dragen en uit het verleden komen, kun je nu wijzigen, niet in het verleden, ook al zijn ze in het verleden ontstaan. Het nu van vandaag is het verleden van morgen. Het verleden kun je morgen niet meer veranderen. Zorg dan liever dat het nu morgen niet als verleden anders had moeten zijn. Zorg in het nu dat ware liefde je motivatie van alle handelen wordt, zodat je morgen het verleden niet hoeft te betreuren. Besteed het nu van morgen niet aan het treuren over het nu van vandaag, maar zorg morgen dat het nu van morgen de juiste liefde in zich heeft.

Als je in het verleden iets niet geleerd hebt in liefde te doen, dan blijft dat van tijd tot tijd in het nu terugkomen, zodat je de gelegenheid krijgt het in het nu wel te leren. Steeds in het nu, want het verleden is niet meer te wijzigen, maar in het nu kun je wijzigen wat je wilt en kunt. Wat je kunt, want niet alles wat je wilt wijzigen, kun je al wijzigen, je zult aan de lering die ermee gepaard gaat, voldaan moeten hebben. Zo kom je van nu tot nu, van moment tot moment, steeds een beetje dichter bij ware belangeloze liefde, bij totale gelukzaligheid.

Hemels Brood 1577

Gelukkig is de mens, die in zachtmoedigheid kan blijven en zijn medemensen geen verwijten maakt, als zij niet vasthouden aan ware liefde of als er misverstanden zijn. In zachtmoedigheid ligt liefde, in verwijt ligt het tegenovergestelde van liefde. Liefde heelt, het tegenovergestelde beschadigt.

Ook al heeft iemand de beste bedoelingen, dat wil niet zeggen, dat hij daarbij de juiste graad van zachtmoedigheid kent en heeft. Hoe vaak hebben “beste bedoelingen”, toch niet het beoogde doel tot stand gebracht? Hoe vaak wordt er niet gezegd bij een onenigheid, dat er de beste bedoelingen waren? Dat blijkt toch niet altijd genoeg waarborg te zijn, om altijd met elkaar in vrede en harmonie te blijven. Ware liefde, barmhartigheid, is de enige weg die iedereen zal bevallen, die geen schade aan de verhoudingen toebrengt. Ook de beste bedoelingen kunnen gepaard gaan met ongeduld, verwijten, boosheid, ongenoegen, enz., waardoor de liefde niet werkelijk tot haar recht komt.

Nergens op aarde is het al perfect, nog geen mens houdt zich volkomen aan belangeloze liefde, maar de meeste mensen eisen wel van hun medemensen belangeloze liefde. Het is belangrijk, dat iedereen ondanks de onvolmaaktheid van de ander, de ander niets verwijt en dat iedereen in onvolmaaktheid elkaar accepteert en met de onvolmaaktheid omgaat, de liefde nastrevend, tot volmaaktheid in liefde voor iedereen.

Hemels Brood 1578

Ik ben bij ieder mens en Ik wil elke mens helpen om zijn weg op aarde in liefde en waarheid te gaan. Maar ieder mens heeft van Mij ook de vrijheid gekregen. Daarom laat Ik het aan de mens zelf over, of hij Mijn hulp, Mijn liefde, wil aannemen. Ik sta klaar met hemelse hulptroepen en Ik kan je zeggen, dat zij op een teken van Mij, in korte tijd veel kunnen bewerkstelligen.

Alleen, dat is onzichtbaar voor de mens en gebeurt alleen, als de mens er uit zichzelf voor kiest, zonder berekening, zonder dat hij de omvang van wat hij ervoor krijgt, kan zien. Daarom blijft Mijn rijk voor de natuurlijke ogen, voor het natuurlijke denken, verborgen tot het geestelijke in de mens wordt aangesproken en het geestelijke oog zich enigszins opent. Maar dat gebeurt pas, als de mens bereid is zijn eigen willen in natuurlijke zin, los te laten en zonder zelf in te vullen wat Mijn hulp moet zijn, Mijn hulp vraagt of vanuit liefde, zonder eigenbelang, gaat handelen.

Want er zijn mensen, die niet bepaald in Mijn bestaan geloven, maar wel zonder eigenbelang uit liefde handelen. Voor hen ligt de weg naar Mijn hemelen open en daar aangekomen, zullen zij Mij ontmoeten en Mij zeker herkennen als hun Schepper en goede Zorgdrager. Ook degenen die niet naar liefde handelen, zullen eens Mij herkennen, maar dat zal dan wel anders voor hen aanvoelen. Want de eersten zullen puur geluk ervaren, de tweeden eerst schuld en nederigheid. Toch, ook zij zullen nog in liefde en waarheid hun keuzes gaan maken en het hemelse geluk gaan ervaren.

Hemels Brood 1579

De wil voor eigen genoegen vertroebelt steeds opnieuw de ware liefde, vertroebelt steeds opnieuw Mijn liefde. De mens is nog te zwak om zijn eigenliefde opzij te zetten en naar ware belangeloze liefde te leven. Wanneer hij erop gewezen wordt, nog geen ware liefde te leven, is hij nukkig en afwerend, niet of nauwelijks bereid om zijn afdwaling toe te geven en zo hij het al onder ogen ziet, is er altijd nog het verweer, dat hij nog niet volmaakt kan zijn, nog mens is met tekortkomingen, die hij niet bij machte is te veranderen.

Hoewel hij niet bij machte is om al volmaakt in liefde te zijn, is het toch de bedoeling dat hij tot volmaaktheid in liefde komt. Maar het verblijf op aarde wordt meestal gezien als een eenmalig leven, wat voor zichzelf geleefd moet worden, wat naar eigen behoefte zo optimaal mogelijk geleefd moet worden. En nu juist die instelling staat de groei tot ware liefde in de weg. Ook juist daarmee in verband staan de vele gebeurtenissen die plaatsvinden.

Niemand is op aarde voor zichzelf, om voor zichzelf een aangenaam verblijf te hebben. Alle mensen zijn er voor elkaar, om tot een ware samenleving in belangeloze liefde te komen. Neem dat ter harte en je verblijf op aarde zal goed zijn, in belangeloze liefde ligt het ware geluk.

Hemels Brood 1580

Velen vallen in de verleiding van eigen zorg en vergeten wat hier eigenlijk gevraagd wordt. Het lijkt allemaal om het even hoe zij handelen, als het maar niet crimineel is of tegen de gevestigde wetgeving, tegen de gevestigde orde.

Maar die wetgeving, die orde, is alleen gericht op de algemene omgang met elkaar en uit menselijke overwegingen samengesteld, waarbij maar gedeeltelijk de oorspronkelijke wet, die Ik in de tien geboden aan de mens gegeven heb, is aangehouden. Bovendien zegt die wet niets over het innerlijk van de mens, dat wil zeggen, dat daarbij op uiterlijk handelen gelet wordt en niet op de innerlijke situatie van het hart.

Maar voor Mijn hemelen is de situatie van het hart wel degelijk op voorgrond van belang en van daaruit ook het handelen. Hoeveel liefde, belangeloze liefde, is er in het hart aanwezig, daar gaat het bij Mij om. Een hart dat slinks probeert langs de wet te komen en zichzelf te verrijken met aardse goederen en macht, doet misschien wel niets in strijd met de gevestigde wet, maar is voor Mijn hemelen nog lang niet gerijpt.

Hemels Brood 1581

Zuiver wit staat voor volkomen rein, rein van hart wil zeggen, in volkomen belangeloze liefde, zonder enig denken aan zichzelf, zonder iets voor zichzelf te willen. Maar het kleinste deeltje niet wit, niet zuiver, stoort al het geheel. En zelfs het kleinste spatje onreinheid maakt het al niet meer de hemel.

Want wit is rein en zuiver en dat is nodig om in de hemel te kunnen komen en blijven, volkomen reinheid, zonder enige afwijking, niet het kleinste spatje, want zelfs het allerkleinste spatje onreinheid belemmert de doorgang naar de hemel, die te allen tijde volkomen ware zuivere liefde is. Daarin zal nooit enige verandering komen.

Daarom kunnen alleen de harten van mensen veranderen en dat is dan ook de enige manier om de hemel te bereiken. De hemel blijft de ware belangeloze zuivere liefde, wat nooit verandert. Alleen het zuivere reine hart, gevuld met ware belangeloze liefde, gaat daar binnen en kan daar blijven. Voor degene die de hemel wil binnengaan, zal het nodig zijn, dat hij zijn hart reinigt tot een zuiver hart en het vult met ware belangeloze liefde, wat  voor jullie mensen moeilijk  is. Maar bij Mij zijn alle dingen mogelijk. Kom bij Mij, oprecht en vol goede moed en laat Mij je hart reinigen en vullen met zuivere ware liefde, tot je volkomen zuiver de hemel kunt binnengaan en er kunt blijven.