Hemels Brood 1520 t/m 1550

Hemels Brood 1520

Als er iets goeds, iets fijns gebeurt in je leven ben je gemakkelijk dankbaar. Als er iets gebeurt wat niet zo fijn is, of zelfs onprettig, dan is het al veel moeilijker om nog steeds dankbaar te zijn, dankbaar te blijven. Sommigen zien dat wat niet aangenaam is als een straf en willen die straf afwenden, door spijt te betuigen voor hetgeen zij dan misdaan hebben, waardoor zij de straf gekregen hebben.

Maar, Ik geef geen straf. Ik heb wel een ordening ingesteld. En die ordening is geheel gebaseerd op liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in het goede, het prettige. Wie het pad van liefde verlaat, die begeeft zich in het niet zo prettige of zelfs ronduit onaangename. Want alles voortkomend uit liefde, geeft genoegen en alles voortkomend uit het tegenovergestelde van liefde, geeft ook het tegenovergestelde van wat liefde geeft, dus ongenoegen. Nu is het bij jullie gebruikelijk elkaar excuses aan te bieden als je het de ander onaangenaam gemaakt hebt. Je zegt sorry, vergeef mij en zo maak je het met elkaar weer goed.

Zo zijn er ook genoeg mensen, die voor een afdwaling van liefde tegen Mij sorry zeggen, zodat de onprettige situatie van hen door Mij wordt weggenomen. Maar zo zit het niet helemaal. Want de afdwaling van liefde is een vrije keus van de mens. En alhoewel hij daarmee zijn Schepper, Mij, niet naar juiste waarde behandelt, is het voor Mij niet van  belang om sorry tegen te zeggen. Het belang ligt geheel bij die mens, die afgedwaald is van liefde, om zo snel mogelijk terug te komen in liefde. Niet om al het onaangename te beëindigen, maar uit oprecht inzicht over waar leven. Dus heeft het weinig zin om tegen Mij sorry te zeggen, om de onaangename situatie te stoppen. Die stopt niet zomaar, maar heeft te maken met de handelwijze van die mens.

Elke handelwijze heeft een verband met wel of geen liefde en dat heeft dan weer een effect op je leven – prettig of onprettig. Kom je in onprettig terecht, wees dan ook dankbaar dat Ik Mijn ordening zo heb ingesteld, dat je door het onprettige lering kunt trekken en bij jezelf kunt ervaren of je al wel of nog niet in de juiste levensrichting gaat. Mocht je nog niet in de juiste levensrichting gaan, mocht je in onprettige tijden terechtgekomen zijn, het is zeker geen straf. Het is Mijn Hand die jou vastpakt en meeneemt over een moeilijke weg, dat wel, maar het is dan de enige weg die jouw ziel naar ware gelukzaligheid brengt. Of het is een weg die helpt iemand anders maar ware gelukzaligheid te brengen, waardoor ook jij daar komt.

Want dat is in alles altijd nog Mijn doel met jullie allen: dat jullie uiteindelijk allemaal het Ene ware leven, de volkomen gelukzaligheid voor eeuwig bereiken!

Hemels Brood 1521

Mijn liefde is zacht, maar het tegenovergestelde van Mijn liefde is hard. Terwijl het zich maar al te graag voordoet als zacht en zoveel mogelijk Mijn liefde voorstelt als hard. Zo komt de mens terecht in een omgekeerde wereld, waar Mijn liefde hard lijkt en al het andere zacht voor de mens is.

Zo denkt de mens dat macht zacht is voor hem, het maakt het hem immers gemakkelijk. Zo denkt de mens dat weelde, rijkdom, zacht voor hem is, het is hem immers tot genoegen. Zo denkt de mens dat leugen en bedrog zacht is voor hem, het lost immers zijn problemen op? En al die momenten dat hij het niet gemakkelijk heeft, al die momenten dat hij verdriet heeft, al die momenten dat hij tekort gedaan wordt door zijn medemensen, ja, dat komt van Mij denkt hij, dat is van die zogenaamde liefde, die hij eigenlijk helemaal geen liefde vindt.

En die mens, die het graag goed doet, geen macht verlangt, geen roem en geen geld of materieel gewin, hoe komt het dan dat het diegene vaak nog slechter vergaat als die rijke die volop macht heeft? Is dat dan geen liefdeloosheid van de Schepper? Heb Ik dan die arme mens uitgebuit of is het die mens met die enorme wereldse macht? Heb Ik dan die mens zijn geld afgenomen of is het die mens met een enorme bankrekening. Zo kan Ik nog wel meer noemen, wat mensen in hun vrijheid hun medemens aandoen. Want vrijheid is het hier voor iedereen. En daardoor lijden mensen, omdat anderen niet in die ware liefde willen blijven.

Waar ligt dan Mijn liefde? Mijn liefde uit zich in alles door hoe dan ook alles om te zetten in liefde en lering tot liefde. Zo hoeft geen mens verloren te gaan. Wanhoop niet als de wereld op zijn kop staat, als de nood hoog is, want Ik laat je niet in de steek, Ik laat ieder de vrijheid, maar niemand laat Ik verloren gaan. Alles wat iemand onschuldig wordt aangedaan, wordt hem veelvuldig vergoed, Hemels vergoed, tot eeuwige gelukzaligheid vergoed.

Hemels Brood 1522

Zoals jij Mij ziet, zoals jij een beeld van Mij hebt, zo kan Ik tot je komen, zo pak je Mij op uit alles wat Ik ben. Heb je een beeld van Mij als een strenge God, dan zul je alles waar je Mij herkent met strengheid vermengen, de strengheid die ergens is, zie je dan ook als van Mij. Maar Ik ben niet streng hoe zal zich dat dan verhouden?

Ieder mens ziet Mij naar eigen vermogen. Ieder mens heeft een beeld van Mij, wat nog niet in haar volle waarheid kan zijn, omdat geen mens nog in die volle waarheid is. Toch laat Ik regelmatig mensen meer zien, meer begrijpen, zodat er ook steeds een werkelijk deel van Mij getoond wordt. Want hoewel Ik alles Ben, in alles Ben en jullie in Mij zijn, Ik in jullie Ben, toch kunnen jullie dat nog niet naar volle waarheid bevatten.

Alleen ware liefde kan de volle waarheid, de werkelijkheid bevatten. Daarom is het streven naar volkomen liefde van groot belang voor werkelijk leven. Tot je in de volle werkelijkheid kunt staan, zal het beeld wat je van Mij hebt vermengd zijn met het beperkte zicht dat je hebt. En dat geldt voor alle mensen. Alleen van tijd tot tijd verhelder Ik de blik dan eens van deze, dan eens van die mens en laat meer van Mijzelf in beeld komen. Toch, altijd speelt het onvermogen van die mens mee, ziet hij Mij als een strenge God, dan zal dat toch altijd ook meespelen, als hij uit Mijn inspiratie spreekt.

In de eigen stilte van je hart kun je dan altijd nog zelf met Mij spreken en zelf naar Mij luisteren. Daar kun je dan zo zuiver mogelijk naar Mij luisteren. En wil je daarvan aan je medemensen doorgeven, laat hen dan de volle vrijheid het wel of niet aan te nemen, zodat ieder vrij blijft en te zijner tijd zelf kan ontdekken waar zijn beeld van Mij nog niet de volle werkelijkheid is.

Hemels Brood 1523

Het licht schijnt overal. Ik ben overal en overal kun je Mijn licht zien. Tenminste, als je niet blind bent of je ogen dicht hebt. Wie zijn ogen dicht heeft, kan door zijn oogleden altijd nog een beetje van Mijn licht zien, maar wie blind is, ziet helemaal niets. Ja, zo is het, wie niet wil geloven, omdat het hem niet uitkomt, die heeft zijn ogen gesloten, maar er sijpelt toch in zijn leven wel iets door van Mijn bestaan en de wijze waarop het leven bedoeld is. Maar wie helemaal voor zichzelf kiest en geen acht slaat op waarheid, niets op heeft met anderen en puur voor zichzelf er is, die is blind in begrip en besef van waar leven en bemerkt niets van Mijn liefde.

Gelukkig ben Ik niet blind en gelukkig voor die mensen blijft Mijn liefde dan toch ook voor hen en blijft Mijn licht overal schijnen, ook op de blinde. En hoewel diegenen Mijn licht niet zien, kunnen zij wel de warmte van Mijn licht voelen. Begeven zij zich in de schaduw, dat is waar Mijn licht minder is, dan voelen zij het verschil. Maar er zijn er die zo onwetend zijn, dat zij de schaduw en zelfs de nacht prettiger vinden dan de eerlijke schijn van Mijn licht. De ware liefde van Mijn licht.

Maar jij, die graag in Mijn licht bent, verdubbel met liefde Mijn licht, neem Mijn licht aan en straal het uit voor al je medemensen. Wees Mijn licht en wees opgenomen in Mijn licht tot volkomen zaligheid voor alle mensen, nu en altijd.

Hemels Brood 1524

Gemengd. Veel mensen zijn gemengd in hun gedachten over Mij. Deels geloven zij dat er meer moet zijn en deels gaan zij hun eigen gang ,alsof zij zichzelf het leven geven en ook zelf alles in de hand hebben. Maar zodra er dingen gebeuren, die zij niet onder controle kunnen krijgen, blijft er van hun zelfverzekerdheid niet veel over. Dan komt toch het deel wat wel in meer gelooft dan alleen in zichzelf naar boven. En zij gaan er over nadenken hoe toch het leven in elkaar zit. Wat de oorsprong is en wat de zin van het leven is. Het leven is. Zoals Ik Ben.

Maar de wijze waarop de meeste mensen zich gedragen, komt niet of nauwelijks nog overeen met het ware leven. Daarom is het op deze aarde eerst van belang, dat de mens zich zijn gedrag bewust wordt en zich de afdwaling van waar leven bewust wordt. Want dat is hier wel de bedoeling, dat de mens tot dit enige ware leven komt in een zelfbewustheid van waar leven. Zo is dan het verloop voor de mens bedoeld: hij komt voort uit waar leven en gaat naar waar leven. Het tussenliggende verloop is het zich bewust worden van waar leven en vrijelijk kiezen voor waar leven. Voor dat tussenliggende, de groei naar een zelfstandig waar leven uit eigen vrije keus, is dit traject op aarde de mens gegeven. Zou de mens dat begrijpen, dan zou hij al niet meer zo gemakkelijk in afdwaling van leven terechtkomen.

Op allerlei manieren heb Ik de mens gelegenheid gegeven om zich bewust te worden van zijn gedrag ten opzichte van waar leven. Dat zijn de moeilijke momenten, waarop de mens geroepen wordt, maar niet luistert. En vervolgens te maken krijgt met zijn eigen gebrek aan zicht, zijn beperkingen van leven. Dat zijn momenten waarop Ik hem nabij ben zonder zijn vrije wil te beperken en toch Mijn aanwezigheid aan hem duidelijk te maken. De ene mens opent dan gemakkelijker zijn hart, dan de andere mens. Elk mens krijgt zijn tijd en zijn mogelijkheden en elk mens krijgt hoe dan ook Mijn liefdevolle begeleiding. Maar allen zijn verschillend en zo begrijpt de ene mens eerder dan de andere mens dat het leven niet “zomaar” doen wat je wilt is, maar dat het ware leven heilig is en dat die heiligheid voor iedereen geldt, door iedereen gerespecteerd zou moeten worden.

Het leven Is. En het belang van dit leven is, handelen naar waarheid en liefde uit vrije keus, niet uit plicht of verstandelijke overwegingen, maar uit diep besef van waarheid en liefde. Zoek die weg en ga die weg, dan vind je alles wat je nodig hebt voor het ware leven, dan vind je Mij in liefde in je hart.

Hemels Brood 1525

Hoe geweldig mooi zou het op aarde kunnen zijn als mensen in ware liefde met elkaar zouden leven, is je gedachte. Ik zeg je, het zou er hemels aan toe kunnen gaan en een hemelse omgeving kunnen zijn. Maar de mens heeft meer en vaker gekozen voor het tegenovergestelde, kiest ook vaker voor het verstand, de rede, dan voor het gevoel, de intuïtie, voor belangeloosheid. En zo bloeit niet het hemelse, maar het wereldse. Zo wordt niet het hemelse maar het wereldse steeds meer en meer ontwikkeld, wat te zien is in alle technische vernuft. Want steeds meer apparaten worden ontdekt, elektronisch is steeds meer mogelijk en dat geeft steeds meer bereik. Maar de drijfveer die daar achter zit is: hebben, meer, nog meer, macht, nog meer macht, roem, nog meer roem, meer bereiken, nog meer bereiken en beter zijn in wat je doet, wat je hebben kunt, wat je bereiken kunt, dan anderen.

Onderling is een enorme wedloop gaande de beste te zijn, de eerste te zijn, het meeste te produceren, het meeste te verkopen, enzovoorts. Altijd uit op winst en vergroting van winst. Zo gedreven is de mens daarop, dat van ware liefde geen of nauwelijks besef meer is. Het rennen, meer willen, meer moeten, enzovoorts is zo gewoon geworden, zo vanzelfsprekend dat ware liefde geen plaats meer heeft in al die industrie en vooruitgang.

Maar zo is het niet bedoeld voor de mens. Zo kan het dan ook niet door blijven gaan. Zo zal het dan ook niet door blijven gaan. Mijn liefde is jullie allen gegeven en Mijn liefde zal jullie mensen tot bezinning brengen. Zodat de weg die jullie ingeslagen zijn ombuigt naar de weg tot waar leven, de weg naar ware liefde, de weg van ware liefde.

Hemels Brood 1526

Open de ogen en open de oren van je hart. Laat Mijn liefde binnenstromen en besef het ware leven, de ware liefde. Niets is, behalve het ware leven, waarin de ware liefde is. Geen mens kan leven zonder liefde. Niet materieel gezien en niet geestelijk gezien. Juist door Mijn liefde leven jullie allen. Wat er ook gezegd wordt door de geleerden, wetenschappers, onderzoekers van het materiële  ontstaan en verloop van de aarde en de mensheid daarop. Het zou er allemaal niet zijn als niet door Mijn liefde die Ik aan elke levende cel gegeven heb en nog geef.

Zo is alles samengesteld dat het elkaar steunt in liefde, op welke wijze dan ook. Niets staat op zichzelf en toch kan de mens zich als een zelfstandig wezen op deze aarde begeven, zichzelf bewust en met een vrije keuze van handelen. Of beter gezegd, een vrije intentie van handelen, want elk mens kan in zichzelf zijn eigen gedachten vormen, zijn eigen beweegredenen vormen. Hij kan zelf kiezen of hij eerlijk gaat zijn of oneerlijk, of hij geduldig gaat zijn of ongeduldig.

Hij heeft daarbij te maken met een zekere mate van verleiding. Verleiding om voor zichzelf het beste te kiezen, het gemakkelijkste, het mooiste, enz. tegenover zorg te hebben voor zijn medemens, zonder zelf het beste te krijgen, zonder zelf het mooiste te hebben, het gemakkelijkst te leven. En daarbij heeft hij het vermogen gekregen om het ware leven te beseffen, te leren kennen en aan te nemen, dwars tegenover het tegenovergestelde van waar leven. Hij heeft al de vrijheid van keuze. Maar hij heeft niet de macht van leven, tenzij hij uit volle vrijheid en zonder eigenbelang voor ware liefde kiest. Hoe vaak de mens ook verdwaalt, in al het tegenovergestelde van liefde, om wat voor reden ook, hij kan toch steeds opnieuw terugkomen in ware liefde, in het besef van ware liefde en in het besef van waar leven.

Want steeds opnieuw geef Ik de mens de kans om in nederigheid te bekennen, dat zijn keus toch niet voor waar leven was en dat hij voor eigen bestwil gekozen heeft. Als hij dan tot oprecht inzicht komt, heeft hij alweer zijn eigen afdwaling overwonnen en zodra hij dan ook daadwerkelijk zijn keuzes van handelen laat voortkomen uit liefde, gaat hij alweer de ware levensweg naar totale gelukzaligheid, volkomen gedragen door Mijn liefde.

Want daar ligt de omslag: in vrijheid alles te kunnen, alles te mogen, alles te vermogen en toch dat alles af te staan voor anderen, uit liefde. Ja wie daar uit vrije wil zonder eigenbelang toe kan komen, die leeft waarlijk en zal ook waarlijk de volle gelukzaligheid van het ware leven proeven. Die vraagt niets voor zichzelf, nog in de grootste nood niet en blijft toch in de ware volle liefde en van daaruit ook in liefde handelen.

Dus denk niet dat je leven voorbij is, als je in de meest pijnlijke noodsituatie komt, het is eerder de mogelijkheid om in waar leven te komen en vrij (los) van alle nood toch voor liefde te kiezen en toch vanuit liefde te handelen naar allen om je heen. Zalig in de hemelen wie zo’n beproeving reeds op aarde kan doorstaan.

Hemels Brood 1527

In goede en minder goede tijden zijn op aarde echtgenoten aan elkaar verbonden. In goede en minder goede tijden ben Ik met jullie allen verbonden. En juist in de minder goede tijden ben Ik er, ondersteun en help. Maar alles zonder de vrije keus van de mens te belemmeren of te beïnvloeden. Daarin houd Ik Mij terug. Dat wil niet zeggen dat een mens niet bij Mij kan komen voor raad, voor advies, maar de keus die hij vervolgens maakt, zal geheel uit eigen vrijheid van inzicht moeten ontstaan. Zo zal Ik dan tegen niemand zeggen: doe het zo en hem opdracht geven zo te handelen. Mijn opdracht aan de mens ligt er al: wie in waar leven wil komen, die kiest in alles voor ware belangeloze liefde.

Ik kan op verzoek van de mens wel duidelijk maken wanneer iets wel of juist geen belangeloze liefde is en daarbij kan Ik ook nog laten zien waarin de afdwaling van belangeloze liefde ligt en hoe dit gewijzigd kan worden. Maar, als dan diegene zegt, goed dan handel ik zoals u zegt dat ware liefde is, omdat Ik het zo gezegd heb of duidelijk gemaakt heb maar niet omdat diegene dat geheel en al als eigen overtuiging voelt en naar handelt, dan heeft dat nog steeds geen waar leven waarde. Het handelen naar ware belangeloze liefde uit eigen ware overtuiging van het hart, zonder twijfel en  in vrijheid tot stand gekomen, geeft de waarde aan het handelen.

Daarom ben Ik heel voorzichtig met het geven van advies, liever laat Ik één en ander gebeuren, waardoor de mens zelf tot waar inzicht en overtuiging komt. Heeft hij daar hulp bij nodig, zoekt hij oprecht naar antwoorden, wees ervan overtuigd, dat Ik hem daarbij . Maar dan wel zo, dat het begrip van ware liefde in zijn eigen hart groeit en tot juiste ware wasdom komt. Wie dat oprecht wil en aanvaardt dat zoiets niet van vandaag op morgen uitgegroeid kan zijn en volhoudt in zijn oprechtheid naar ware liefde te willen groeien, die heeft, ondanks zijn af en toe vallen, niets te vrezen en kan overtuigd zijn van Mijn armen om hem heen, nu en altijd, zolang zijn oprechtheid daarin blijft en hij zijn vertrouwen vasthoudt.

Vrees niet voor misstappen, want Ik laat die soms gebeuren, opdat een groter inzicht in het hart komt, wat vele malen meer waarde voor die mens heeft, dan wanneer Ik zeg: doe het maar zo en hij doet het. Begrijp je? Vertrouw op Mijn aanwezigheid en blijf oprecht in je zoeken naar ware liefde te leven en alles komt helemaal goed. Daar mag je op vertrouwen. Mijn zegen heb je in ware liefde.

Hemels Brood 1528

Waar komt Mijn stem vandaan? Uit de verte, van over de horizon? Of van naast je, heel dicht bij? Dat ligt er aan, waar jij je bevindt. En dan bedoel Ik niet, waar jij je materieel bevindt. Want waar je je ook op aarde bevindt, je kunt Mijn stem altijd in jezelf waarnemen. Maar waar ben je in jezelf. Ben je in liefde, oprecht, zonder zucht naar roem of macht, zonder verlangens naar bezit en rijkdom, geduldig, eerlijk, trouw aan Mijn liefde, dan komt Mijn stem van heel dicht bij omdat je dan heel dicht bij Mij staat. Ben je ongeduldig, verwijtend, op zoek naar roem en macht, hebberig, bezitterig, boos, oneerlijk, dan komt Mijn stem van veel verder weg omdat je dan veel verder van Mij vandaan bent.

Hoe dichter je bij Mij bent in je doen en laten, des te duidelijker zul je Mijn stem in jezelf waarnemen en ook des te gemakkelijk door zul je er naar kunnen luisteren en handelen. Hoe verder je van Mij verwijderd bent in je doen en laten, des te vager zul je Mijn stem in jezelf horen en des te meer zul je twijfelen of het Mijn stem wel is. Des te moeilijker zul je er dan ook naar kunnen luisteren en al helemaal moeilijk is het dan ernaar te handelen. Wil je Mijn stem duidelijk en van dichtbij in jezelf kunnen horen, kunnen verstaan wat Ik zeg, wees dan oprecht stil in jezelf, laat je eigen mening, ideeën, wensen eens even los, alsof die niet bestaan, stel je neutraal op, vul niet zelf in waar je van Mij wilt horen en luister aandachtig in je hart. Wie zo eerlijk en oprecht Mijn stem wil horen, die zal haar ook in zich waarlijk vernemen! Klaar en duidelijk!

Hemels Brood 1529

Alles wat je doet, uit eigener beweging, uit liefde heeft eeuwigheids-waarde, draagt bij aan het ware leven. Want al het ware leven is liefde, niets anders dan liefde die belangeloos is. Waar je gaat of staat, wat je doet of zegt, als het uit liefde voortkomt, komt het uit Mij voort, maar dat zal dan wel zijn uit eigen vrije keus en niet opgelegd, omdat het zo moet zijn.

Welke waarde heeft het voor jou, als iemand genegenheid voor jou veinst, doet alsof jij de meest belangrijke persoon voor hem bent, tot je er achter komt, dat hij je helemaal niet zo belangrijk vindt, maar van je wil profiteren, van je geld of je hulp. Zou je dat dan waardevol vinden? Zo vind Ik het dus ook niet waardevol als mensen zeggen Mij lief te hebben en doen alsof ze voor Mijn liefde kiezen, zodat ze een goed en prettig leven hebben, maar in werkelijkheid komt het niet uit een vrij belangeloos hart, maar uit een berekenend verstand of een domme volgzaamheid, omdat men het zo geleerd heeft gekregen.

Misschien heb je niet altijd door of iemand oprecht is of doet alsof en misschien zie jij het verschil niet zo of iemand aardig is, omdat hij dat gewend is of omdat hij dat werkelijk uit zijn hart is, maar Ik zie dat altijd wel. Het is als de ruimte die er is voor een bepaald puzzelstukje. Het juiste puzzelstukje valt op zijn plaats, elk ander blijft oneffen liggen en van bovenaf lijkt het misschien te passen maar in werkelijkheid past het niet.

Zo valt ware liefde altijd goed op zijn plaats, maar geveinsde liefde lijkt te passen maar uiteindelijk kom je er toch achter dat het niet past en dus ook niet de ware werking zal geven. Leg je toe op ware liefde en laat al het andere los. Maar lukt dat niet, wees dan zoals je bent en veins geen liefde, maar wees in waarheid zoals je bent en Mijn liefde maakt alles goed!

Hemels Brood 1530

Zwakte, wat is zwakte. Iets niet kunnen, is dat zwakte? Tegenover zwak staat sterk tegenover macht staat machteloos. Wordt niet vaak zwak gezien als machteloos? En dat is wat de mens niet wil zijn, machteloos. Dat is dus wat de mens niet wil zijn, zwak. Maar juist de zwakken hebben een plaats in Mijn hemel, gemakkelijker dan de sterke. Want de sterke heeft macht. En zo is Mijn hemel niet opgebouwd, niet diegene die  macht heeft, is gemakkelijk toegelaten. Wie geen macht heeft en dat in nederigheid draagt, is veel eerder toegelaten.

In Mijn hemelen is geen strijd maar liefde en zonder liefde komt niemand daar. Daar is niet de sterke, de overheersende macht, maar de nederige zwakke, die niet naar macht streeft, maar naar liefde. Wat is je zwakte? De afwezigheid van macht? Je machteloosheid? Geen macht ter wereld kan het zwakke sterken, want het zou zelf zijn macht verliezen. Verwacht dan ook geen hulp van de machtigen, veeleer van de zwakke, die niets te verliezen heeft.

Maar dan eerst wordt de zwakke sterk als hij niet ernaar streeft sterk te worden, maar ernaar streeft zijn zwakte te erkennen, te aanvaarden en in die zwakte zijn naaste helpt, steunt en goed doet. Zwakte is geen schande, het is dicht bij waar leven zijn, het is een kans om rijk aan liefde te worden, om makkelijker in het hemelrijk te komen.

Hemels Brood 1531

Groei, alles is gericht op groei. De planten, de dieren, de mens. Steeds verder gaat hun groei en steeds blijft de groei doorgaan. Bij allen heeft de groei direct te maken met licht, met voeding, met water. En hoe meer licht, hoe meer goede voeding en zuiver water aanwezig is, des te beter gaat de groei.

Maar, over de aarde verspreidt gaat het geknoei van mensen met licht, met voeding, met water. Zo is er een lichtzee die kunstmatig is en niet zuiver is en zo is er voeding wat allerlei vervuilde stoffen in zich heeft en zo is er brak en onzuiver water, wat door plant, mens en dier opgenomen wordt en groei verstoort, ziekten geeft.

Vooral de geestelijke groei heeft onder al deze afdwalingen van de mens te lijden. Want het ware licht, de ware inzichten, worden veelvuldig met menselijke vormen van foutieve inzichten vermengd, de voeding, de daden die de mens verricht, zijn vaak verre van naar liefde en het water komt allang niet meer uit één zuivere Bron, dat wil zeggen, de enige waarheid van leven is allang niet meer bij iedereen bekend en uit de waarheid wordt nauwelijks meer geput. Ieder mens bedenkt veelal zijn eigen waarheid, zodat het hem het beste past.

Zo staan de zaken er nu voor. En als je tot dat besef komt, dan is het niet gemakkelijk om tot zuiver licht, zuivere voeding en zuiver water te komen. Maar in jezelf Ben Ik het zuivere licht, de zuivere voeding en de enige ware Bron voor zuiver water. Vergeet dat nooit en kom in jezelf voor dat zuivere licht, het juiste inzicht, voor de ware voeding, het ware handelen en voor zuiver water, dat is het ware leven, de waarheid van zijn. Dan kun je ieder om je heen zijn weg laten gaan en in jezelf de juiste groei vinden, de juiste voeding, water, licht. Dan hoef je de ander niet bij te sturen, te kritiseren, de wijze waarop je leeft, als die uit Mij is, uit de bron in je hart, help je daarmee ook je medemensen de Bron in hun eigen hart te vinden en de weg naar de eeuwige juiste groei te vinden.

Zo hoeft niemand bekritiseert te worden. Zo kun je allen in vrede samenleven. Tot jullie aller groei voltooid is in volkomen leven, in volkomen gelukzaligheid.

Hemels Brood 1532

Hoe komt er strijd, met welke redenen strijden mensen met elkaar? Kijk eens goed naar oorlogen, wat willen de mensen bereiken? Gaat het niet altijd om macht, om de alleen heerschappij, om het voor het zeggen te hebben, om anderen te onderdrukken in hun vrijheid? Strijd is elkaar vrijheid ontnemen: “jij moet doen wat ik wil, wat ik je zeg”.

In strijd is dan ook geen liefde ten grondslag gelegen. En toch voeren mensen regelmatig strijd. Ik heb het hier niet over het verweer wat iemand mag voeren, als hem onrecht aangedaan wordt. Je mag het zeggen, als je onrecht aangedaan wordt, maar verval niet in strijd, om de macht over anderen aan je te trekken. Hoe komt strijd onder gelovigen? Elkaar afwijzen roept strijd op. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn in opvattingen. Want er zijn nog onderling verschillende opvattingen. Sommigen zijn al naar waarheid, andere nog niet. Ieder mens heeft nog misvattingen door blindheid, door afdwalingen. Het is niet de bedoeling dat onderling strijd ontstaat.

In vrijheid kan iedereen zijn opvattingen hebben en daaronder zijn dan ook nog misvattingen. Leg niemand iets op, laat ieder vrij, vertrouw er op dat op zijn tijd ieder wel tot gelijke inzichten komt en wees zolang eensgezind in vrijheid en liefde voor elkaar, ook al heeft niet iedereen nog dezelfde juiste opvattingen.

Wie geloof heeft in Mij, vertrouwen heeft in Mij, die is op de goede weg, ook al heeft hij nog misvattingen over Mij of over het ware leven. Ik heb Mijn wegen om diegenen tot juiste inzichten te brengen, daarvoor heb Ik geen strenge mensenhand nodig. Blijf met elkaar in vrede en voer geen onderlinge strijd, laat de ware opvattingen maar uit Mij komen, laat de leiding aan Mij en leg je toe op vrede in liefde.

Hemels Brood 1533

Vader, als Uw Zijn er niet was, dan zouden we er met zijn allen niet zijn. Door Uw Zijn, zijn wij. Dank u Vader.

Het Zijn is het leven, het ware leven. De basis van leven is Zijn. Ik Ben is Mijn bestaan en daarin hebben jullie je bestaan. Op die basis vormt zich met jullie vrije wil een grond van bestaan. En bij wie dat bestaan met de vrije wil een keuze van liefde is, die heeft een rijke grond van leven, waar veel op kan groeien en veel vrucht uit voort kan komen. Ik leg dan in die grond zo nu en dan nieuw zaad, dat wil zeggen, nieuwe ideeën die tot nieuwe inzichten kunnen leiden, waar dan weer volop vrucht uit kan groeien.

Maar bij diegenen die in de vrije keuze van bestaan voor zichzelf kiezen, met weinig liefde, daar blijft hun grond van bestaan arm en daar zal dan ook weinig groeien en bloeien en weinig vrucht uit voortkomen. En het zaad wat Ik ook daarin wel leg, kan niet uitgroeien. De ideeën die Ik aanreik, worden niet opgepakt, het nut voor zichzelf wordt niet gezien en brengt dan ook geen vernieuwde levensinzichten.

Ik kan bij die mens de grond van zijn bestaan los woelen van zijn eigen vrije keus, maar dat zal eerder verwarring geven dan een verbeterde grond. Want daar waar grond arm is aan groeistof zal het na omwoeling nog net zo arm zijn. Alleen het toevoegen van mest heeft daar dan zin. En dat gebeurt dan ook, waar mogelijk en zonder de vrije wil van de mens te beperken wordt de grond bemest, dat is, komen er gebeurtenissen op iemands pad, in zijn leven, die misschien minder prettig zijn, maar hem wel ertoe brengen zijn levenskeuzes opnieuw te gaan bekijken en dan kan het zijn dat hij zijn keuzes meer naar liefde gaat maken, waardoor zijn grond van bestaan al rijker geworden is en meer groei en vrucht gaat voortbrengen. Zo werk Ik op jullie akkers en zo zet Ik jullie allen te werk op de grote levensakkers van jezelf en elkaar. Tot er nergens meer arme gronden zijn, tot er geen arme mensen meer zijn, tot allen in Mijn Zijn volkomen Zijn.

Hemels Brood 1534

Niet alles is de mens zich bewust. Daarmee bedoel Ik, dat de mens zichzelf, zijn bestaan en zijn doen en laten wel bewust is. Maar de samenhang van zijn doen en laten in het totale geheel van de Schepping kan hij zich door zijn afdwalingen van volkomen liefde nog niet geheel bewust zijn. Het is als een baby, die ook niet direct alles weet en overziet.

De mens is bedoeld om uit zichzelf, uit vrije keus, in ware liefde te leven. Zou hij ineens alle tegenstellingen van liefde zich bewust zijn, hij zou het niet kunnen verwerken in zijn onvolmaaktheid. Het is als een apparaat dat werkt op brandstof of elektriciteit, als je er teveel van geeft, ontploft het toestel. Zo zijn mensen zeker geen machines, juist niet, maar toch kan Ik hen niet meer geven, dan zij als vermogen hebben. En dit vermogen hangt nauw samen met hun mate van liefhebben en onbaatzuchtigheid.

Als iemand voor de daarvoor geschikte tijd, dat is, voordat hij zover is dat hij zichzelf kan zien en begrijpen, voordat hij zover is dat zich nieuwe inzichten van begrip gevormd hebben, een bewustheid over zijn daden in verhouding tot wat ware liefde is, zou krijgen, dan zou hij zo schrikken, zich zo onmachtig gaan voelen lief te hebben, zich zo schamen en onaangenaam gaan voelen, dat hij het leven zou verliezen.

Daarom, alles op zijn tijd, niets forceren, maar ook niet onnodig afdwalen van liefde als iemand al wel in enige mate besef van waar leven heeft.

Ieder mens heeft tijd gekregen om tot een eigen bewustzijn in ware liefde te komen. Maar datgene wat je reeds beseft, waar je overzicht en inzicht van waar leven hebt gekregen, neem dat op in je handelen en dwaal daar zo min mogelijk vanaf zodat je volop profijt hebt van de rijkdom die je daarmee al hebt!

Hemels Brood 1535

Haast je altijd als het om goed doen gaat. Wacht je honderdmaal als het om het tegenovergestelde van goed doen gaat en doe dan toch nog goed. Doe altijd goed. Uit jezelf, uit vrije keus, voor Mij, voor je naaste. Haast je goed te doen. Haast je. Al het andere kan wachten, maar goed doen, doe dat onmiddellijk, aarzel zoveel je wilt maar aarzel niet goed te doen. Want dat alleen is waar leven, zonder voorbehoud, uit vrije keus, uit liefde, goed te doen aan allen om je heen.

En mocht je dan soms niet meer weten of je op de goede weg bent, of dit goed is of dat, aarzel ook dan niet en kom in jezelf bij Mij, vraag het Mij. En Ik zal het je in jezelf laten zien, inzien. Ik laat je dan in jezelf beseffen wat wel en geen liefde is, wat wel of wat niet goed is. Maar je vrije wil laat Ik bestaan dus dan kun je altijd nog vrij kiezen of je het één of het ander wilt doen. Van Mij krijg je dan alleen het besef, het inzicht in wat goed, liefdevol is en wat niet.

Ik kies niet voor je, geef je geen opdracht het zus of zo te doen, je bent daarin vrij te kiezen, want alleen in vrijheid van keuze vervul je het ware leven. Kies je voor tucht in vrijheid om niet te ver af te dwalen van liefde, dan ben je zeker op de goede weg, maar met je keuze voor ware liefde maak je het ware leven voor jezelf pas echt waar!

Hemels Brood 1536

Zoveel dingen gebeuren. En voor de één is dit belangrijk, voor de ander dat. Wat maakt dat de één dit en de ander dat belangrijk vindt? Alle mensen zijn verschillend en zo zijn ook de gebeurtenissen verschillend, de manier van omgaan met situaties verschillend van wat iemand wel of niet mooi vind is verschillend.

Toch is er één universeel leven, één universele liefde. Maar dit leven, deze liefde is naar ieder mens verschillend uitgewaaierd en daardoor ook verschillend vormgegeven. Vergelijk het met het lichaam, alle mensen hebben dezelfde lichaamsonderdelen, armen, benen, romp, hoofd, organen, cellen, enz. Ook het gezicht is bij iedereen opgebouwd uit mond, neus, oren, ogen, in een zelfde verdeling en op dezelfde plaats. Niet heeft de één zijn ogen op de kin, de ander op zijn voorhoofd, enz. En toch zijn al die gezichten verschillend. Sommigen lijken wat meer op elkaar dan anderen, maar geen is helemaal gelijk, zelfs niet van een tweeling of meerling die identiek heten te zijn.

Zo is het ware leven, de ware liefde een overal gelijk begrip, maar het heeft evengoed verschillende vormen van handelen. En nu is er nog zoveel afwijkends van liefde, dat er over ‘t algemeen nog niet gesproken kan worden van waar zicht op liefde. Al die verschillen hebben dan ook te maken met alle afdwalingen van ware liefde en dat komt ook allemaal tot uiting in de vormen zoals jullie mensen die zien. Letterlijk zien en in jezelf geestelijk begrijpen. Als alles in een volmaaktheid gebracht wordt, als alle mensen in volkomen liefde in vrijheid leven, ziet dan ook alles er hetzelfde uit, zijn dan alle gezichten identiek geworden? Nee, want in liefde blijft ook altijd vrijheid bestaan. En die vrijheid blijft dan ook verschillend, zodat ook de mens aan elkaar gelijk en toch ook verschillend is.

Maar de schoonheid van de mens en de omgeving waar hij zich bevindt, zal ontelbaar maal groter, mooier zijn. En de gelukzaligheid is niet te vergelijken met de situatie van de mens nu, waar hij denkt reeds wat geluk gevonden te hebben. In deze aardse situatie is dat heel wat, maar hemels gezien, in geen vergelijk. Maar deze aarde zal voorbijgaan en een nieuwe zal zich ontwikkelen, met een hemelse hoedanigheid waar gelukzaligheid zal zijn voor alle mensen.

Hemels Brood 1537

Voor het dagelijks leven zijn vele invullingen te geven die allen passen in de gang van zaken. Als die gang van zaken gegrond is in omgang met elkaar in liefde, dan zijn die invullingen meestal wel in dezelfde lijn en hoeft niet bij elke handeling zo heel bewust Mijn aanwezigheid in alles en in elke handeling bewust gehouden te worden. Dit ook omdat de dingen die je jezelf dwingt goed te doen tot verkramping van handelen kan leiden en de vrijheid wegneemt. Dan is het beter om misschien niet helemaal in de lijn van liefde te zijn met de dagelijkse bezigheden, maar wel vrij om Mij niet constant heel bewust aanwezig te hebben.

Ik ben graag in je bewustzijn aanwezig, ook in de dagelijkse dingen die je doet, maar niet op een overdreven manier waarbij het of een dwepen wordt of een jezelf opleggen wordt om het maar vooral goed te doen, om maar vooral niets verkeerd te doen, om maar vooral niet in de verstrikkingen van de tegenkant te komen. Kijk, op zo’n manier is het Mij bewust aanwezig houden geen garantie voor afdwaling van liefde, voor voorkoming van acties van de tegenkant van liefde en geen garantie dat die acties van de tegenkant je niet zullen raken.

Want om te beginnen ligt dat aan de vrij gekozen mate van liefhebben van anderen en nederigheid daarbij van jezelf, oprechte juiste nederigheid. En daarnaast wordt de tegenkant altijd nog een zekere mate van invloed op het leven van de mensen toegelaten, om te zien in hoeverre zij die kunnen weerstaan en in ware liefde blijven, bovendien om te oefenen in ware liefde te blijven bij alle omstandigheden. Er is dus niet zoiets als door juist handelen, Mij in jezelf paraat houden, met een volkomen glad verloop van leven, zonder afdwaling en zonder niet te weerstane aanvallen van de tegenkant van liefde. Er kan toch iets gebeuren.

Wie waarlijk leeft naar onbaatzuchtige liefde, zal dit alles aanvaarden en in liefde blijven voor Mij en zijn naaste en zich niet van zijn stuk laten brengen, dat is, niet in verwarring raken. Zoek Mij zoveel je wilt, niet om van alles te voorkomen, een betere mens te worden, bescherming voor het boze, maar vooral en eigenlijk alleen om te groeien in nederigheid en belangeloze liefde voor Mij en alle mensen. Want daarin ligt de hemel en de volle gelukzaligheid.

Hemels Brood 1538

Dieren hebben een instinct, zij weten precies wanneer zij iets moeten doen om te overleven. Maar, zij zijn zich niet bewust van het hoe en waarom, zij doen eenvoudig wat hen door dit instinct wordt ingegeven. Bij de mens ligt dat behoorlijk wat anders. Ook de mens heeft een innerlijke berichtgeving, maar anders dan bij dieren, is de mens zich daarvan bewust en kan hij kiezen of hij naar zijn innerlijke ingevingen luistert en handelt of niet. Het instinct van de dieren laat geen ruimte voor overdenking. Heb je weleens een poes gezien die zijn prooi gaat bespringen? Dat gaat heel soepel en natuurlijk of zie je de poes dan eerst gaan zitten en overdenken wat te doen? Dan zou zijn prooi allang weg zijn.

Maar de mens heeft tijd en gelegenheid gekregen zijn daden te overdenken, innerlijk te beseffen wat te doen of te laten. Daardoor is de mens zichzelf bewust van leven. Maar daardoor kan de mens ook gemakkelijk afdwalen van waar leven. Want het bewustzijn van leven brengt de keuze met zich mee. En in die keuze ligt ook de dood verscholen. De dood wat strikt genomen niet het ophouden van het natuurlijke lichaam, maar meer het niet leven van liefde, naar liefde is.

Mijn liefde geeft via het instinct van de dieren hun leven vorm. Maar jullie mensen kunnen met Mijn liefde je leven zelf vorm geven. Of je dat doet of niet doet, is een keuze van jezelf. Het is ook de keuze van je naaste. En wat je kiest, maakt je leven, wat je naaste kiest maakt zijn leven. Maar jouw leven en zijn leven zijn verbonden en zo heeft elke keuze voor of tegen liefde effekt op elkaars leven. En zo heeft ieder mens dus een invloed op het geheel. Wil je het geheel goed hebben? Lever dan je deel er aan, wacht niet tot anderen hun deel leveren, lever zelf je deel, onafhankelijk van wat anderen doen of laten. Dan wordt jouw leven misschien niet zonder problemen, want de invloed van anderen op je leven neem je daarmee niet geheel weg, maar dan blijf je zelf wel in leven en hebt zo deel aan het totaal, het geheel, waar leven, zonder dood.

Want er is werkelijk geen dood waar ware totale belangeloze liefde is. En het is jullie mensen gegeven bewust die ware belangeloze liefde te leven, niet zoals bij dieren vanuit een instinct, maar jullie is de liefde gegeven om te leven als zelfbewust op aarde geboren mens. Laat dat niet gaan, pak het op en leef!

Hemels Brood 1539

In de rug, de meeste aanvallen komen in de rug, dat is waar je het niet ziet aankomen en daardoor het zwakst bent. Wees er dan juist op verdacht, dat je daar het zwakst bent, waar je niet goed kunt overzien hoe de situatie ligt. Dat hangt ook nauw samen met de invulling die je aan je leven geeft. Want de keuzes die je maakt kunnen je zicht verhelderen en verruimen of juist vertroebelen en beperken. En juist van zo’n vertroebeling, van zo’n beperking, maakt de mogelijke vijand gebruik.

Wie is dan die vijand? Dat is iedereen die ten koste van jouw welzijn zichzelf wil verbeteren, die van jou neemt om zelf niets te hoeven doen, om zelf meer te krijgen, gemakkelijker te leven. Maar, dat zijn ook je eigen begeerten, je eigen verlangens om voor jezelf te vergaren, voor jezelf je leven te vergemakkelijken. En kijk uit, want op zo’n moment word je als het ware zelf de vijand van je naaste en zoek jij de zwakke kanten van je naaste, vaak verblind voor de werkelijkheid van je daden door die begeerte voor jezelf. Wat is de beste bescherming voor je zwakke plekken, daar waar je niet goed kunt zien, achter je rug en daar waar je ook niets verwacht?

Wees altijd op je hoede, weet dat je zwakke plekken hebt en daar, juist daar aangepakt kunt worden. Breng situaties die zo ontstaan in je hart bij Mij, vraag Mij je te helpen om te gaan met situaties die je in je zwakte niet goed weet aan te pakken. Laat het willen voor jezelf los en zoek naar wat het beste is voor je medemensen, om voor hen te doen. Dat hoeft niet het ingaan op hun eisen te zijn. Het gaat er meer om, dat je in je hart, dat is van ganser harte, hen het allerbeste gunt. Maar vul dat “allerbeste” niet in, laat dat dan aan Mij om voor hen in te vullen en je zult in jezelf wel gaan voelen en beseffen hoe het beste met je naaste om te gaan, ook als diegene in zekere zin je vijand is omdat hij je aanvalt in de rug, onverwachts, zichzelf verrijkend ten koste van jouw welzijn.

Trek niet onmiddellijk ten strijde om dat wat van jou wordt afgenomen of om de onrechtvaardigheid die  jou is aangedaan, recht te zetten, terug te nemen, wat je afgenomen is. Breng het liever bij Mij zoals Ik je zojuist heb uitgelegd en blijf in liefde of kom terug in liefde. Want dat is altijd de juiste weg naar alle herstel: ware liefde.

Hemels Brood 1540

Weet onder alle omstandigheden dat Ik jullie lief heb, innig lief heb en dat niets Mijn liefde voor jullie kan wegnemen. Hoe onaangenaam een situatie ook is, Ik heb jullie evengoed lief. Hoever iemand zelf van liefde is afgedwaald, Ik blijf hem liefhebben, innig liefhebben. Vanuit Mijn liefde voor jullie doe Ik er alles aan om jullie te helpen zelf in liefde te komen en te blijven.

De wegen die Ik jullie laat bewandelen lijken in jullie ogen niet altijd de beste, omdat ze niet altijd zonder problemen gaan. Neem van Mij aan dat ook daarin Mijn liefde ligt, juist daarin. Wat voor een liefde zou dat zijn, als Ik jullie niet zou behoeden voor afdwaling van liefde? En juist dat is het wat zo veelvuldig voorkomt. Juist ook zoveel mensen zien Mij niet, willen Mij niet, willen voor zichzelf vergaren en zichzelf hoger stellen dan hun medemensen. Dat is een afdwalen van ware liefde die voor hen geen goed brengt, maar zij beseffen dat niet. En zou Ik ze daarin laten, dan zouden zij kouder en harder worden en ver van de werkelijke gelukzaligheid uitkomen.

Maar iemand ergens van wegtrekken, waar hij naar verlangt te zijn of te doen, dat vindt diegene niet prettig, zo worden veel van Mijn liefde daden door de mens niet gezien als liefde, niet begrepen als liefde. Toch trek Ik diegene met Mijn liefde weg van zijn afdwalen. En dat veroorzaakt dan nog al eens pijn. Maar daar laat Ik diegene liever mee leven, dan dat Ik niets doe en diegene een dood tegemoet gaat die verre van gelukzalig is. Zo laat Ik in Mijn liefde niemand verloren gaan. Ook al doet dat nog al eens pijn, dan nog blijft Mijn innige liefde helpen diegene tot ware liefde en volle gelukzaligheid te brengen.

Hemels Brood 1541

Je bent mens van vlees en bloed, jullie zijn mens van vlees en bloed. Dat wil zeggen, jullie zijn nog niet geheel in de Geest, in het volkomen leven. Bij jullie zijn belemmeringen in vlees en bloed, dat is in afdwalen van liefde. Geen van jullie heeft al het volkomen vermogen geheel belangeloos lief te hebben, zoals Ik jullie geheel belangeloos ten diepste lief heb. Dat is de Geest waarin jullie het leven gekregen hebben, in het vlees, wat door jullie overwonnen moet worden. Dat is alle neiging tot eigenliefde en alle handelen naar eigen voordeel, in welk opzicht dan ook.

Maar de verlossing van jullie uit het vlees en bloed is door Mij al voorbereid door Mijn komst op aarde als Jezus Christus, in Hem heb Ik het volkomen ware leven gelegd en daarmee aan jullie allen. In Hem is alles wat geen liefde is overwonnen en daarmee is ook de overwinning van alle vlees en bloed aan jullie. Daarom kun je in alle opzichten vertrouwen op een volkomen leven na dit leven, welk nu nog verbonden is aan vlees en bloed, dat is aan mogelijke afdwaling van liefde in denken en handelen. Wie zijn lichaam offert, dat is zijn denken en handelen opgeeft, uit vrije keus, uit liefde voor Mij en zijn naaste, die bevrijdt zich op aarde al van zijn vlees en bloed en wordt op deze aarde al in Geest geheel waarlijk leven.

Maar de kracht van vlees en bloed, de neiging tot afdwaling van ware liefde, is hier zo groot dat er maar weinigen zijn, die op deze aarde tot verlossing van vlees en bloed komen. Heb daarover geen treurnis want voor alles is een tijd en voor alles heb Ik, jullie liefdevolle Hemelse Vader, gezorgd. Zodat jullie allen vroeg of laat volkomen opgenomen zullen zijn in Mijn Geest van liefde en verlost zijn van vlees en bloed, van afdwaling en zonde. Blijf daar dan altijd weer en steeds opnieuw op vertrouwen, tot steun om hier verder te gaan en te werken aan waar leven, ware liefde voor en door alle mensen. Houd moed en houd vol!

Hemels Brood 1542

Strek je hand uit, opdat Ik haar vul, vul met goede daden. Als je je hand gesloten houdt, hoe kan Ik er dan iets in leggen, hoe kan Ik je dan iets geven? Veel kan Ik voor je doen, maar er zal een interactie moeten zijn om je te bereiken, in je bewustzijn te geraken.

Want jullie zijn vrije wezens, met een eigen bewustzijn, zodat jezelf keuzes hebt die Ik niet van je overneem. Zou Ik alles voor je bewerken, zodat het allemaal vlekkeloos zou verlopen en je geen narigheid, geen afdwalen zou hoeven mee te maken, dan zou Ik je die vrijheid moeten nemen en dan zou je ook geen vrij zelfbewust wezen meer zijn. Daarom, Ik kan je veel geven, maar niet zonder dat jij er je hand voor open doet, niet zonder dat jij wat Ik je te geven heb, aanneemt.

Dat aannemen begint met te verwachten dat Ik je ga geven. Als iemand in je omgeving je iets aanreikt, dan strek je je hand uit en neemt het aan. Maar je zult je arm niet uitstrekken en je hand niet openen als je van iemand niet verwacht dat hij je iets te geven heeft. Ik zeg je, Ik heb je veel te geven, maar jij moet daar wel je hand voor strekken en openen, jij moet het wel verwachten en aannemen. Ja, sterker, jij mag in je hart Mij vragen voor alles wat je nodig hebt en daar dan je hand voor strekken en openen. Daarmee bedoel Ik niet je natuurlijke hand, maar Ik bedoel je geestelijke hand, die klaarstaat anderen te helpen, in liefde te handelen. De hulp die je daarbij nodig hebt, alles wat je daarbij nodig hebt, geef Ik je. Strek je hand en open je hand, zodat Ik je hand vul met alleen liefdevol handelen.

Hemels Brood 1543

Laat elke nieuwe dag er één vol liefde zijn. Weet dat elke nieuwe dag een dag vol van Mijn liefde is. Ook al is Mijn liefde niet voor iedereen duidelijk op de voorgrond, zij is er heel zeker wel, voor iedereen, altijd. Laat je niet wegtrekken van het besef van Mijn liefde door gebeurtenissen die niet uit liefde ontstaan zijn. Laat je niet wegtrekken van het besef van Mijn liefde door hebberigheid, ongeduld, eigengewin, wraak, jaloezie. Want al dat staat een waar besef van Mijn liefde in de weg en dan lijkt Mijn liefde niet veel voor te stellen, afwezig te zijn, niet te helpen. Terwijl Mijn liefde juist heel veel voorstelt, sterker nog, Mijn liefde is het enige ware leven, de volle gelukzaligheid van bestaan en voor iedereen die werkelijk wil ook te bereiken in alle oprechtheid en nederigheid. 

Op deze aarde zijn veel onaangename gebeurtenissen, maar dat laat niet zien hoe weinig Mijn liefde doet, het laat zien hoe weinig liefde de mensen onderling hebben, het laat zien hoeveel afdwaling van liefde er bij de mens is. En dat alles vangt Mijn liefde op. Zou dat niet zo zijn, dan zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Zoals er in natuurlijke zin aan allerlei voorwaarden voldaan moet zijn voor de mens om er te kunnen bestaan, zo is er één grondvoorwaarde voor de mens om werkelijk te kunnen leven en dat is liefde, onbaatzuchtige liefde.

 Ik weet dat velen werkelijk naar liefde leven streven en Ik heb hen zeker in Mijn gedachtenis, maar velen doen dat niet of nauwelijks en dat heeft nu eenmaal ook een effect op het totale samenzijn op aarde, wat zich toont in oorlogen, wreedheden, natuurrampen, hongersnood, enz. Maar zou Ik  dat alles niet  in Mijn liefde dragen, dan zou er geen mogelijkheid van leven zijn, net zo min als zonder de natuurlijke voorwaarden, door Mij ingesteld, een leven op de natuurlijke aarde niet mogelijk zou zijn.

Wie dit alles kan aanvaarden en streeft naar ware liefde, ook al is hij nog niet volmaakt, die zal zeker opgenomen zijn in het hemelse paradijs.

Hemels Brood 1544

Als een blad aan de boom kan een mens zich omdraaien. Van goed, naar niet goed. Van geven, naar nemen, van geduld, naar ongeduld, van aardig, vriendelijk, naar onvriendelijk. Zo gaat dat bij Mij niet. Ik blijf altijd dezelfde onveranderlijke liefdevolle Vader die voor jullie allen zorgt. Maar Mijn zorg is wel voor iedereen verschillend, aangepast aan wat voor ieder mens persoonlijk nodig is, belangrijk is. Geen twee mensen zijn helemaal gelijk en zo is Mijn zorg ook voor die twee mensen niet helemaal gelijk.

Nu zijn er mensen die zich afvragen, hoezo krijgt diegene veel en die ander weinig of niets. Dat is toch oneerlijk van de hemelse Vader. Maar Ik zeg je, dat Ik nergens ooit oneerlijk ben. Dat Ik verschillende zorg geef, niet om de één voor te trekken op de ander, maar juist om iedereen uiteindelijk tot dezelfde eeuwige gelukzaligheid te brengen. Ik overzie alles, ieders zijn, ieders wezen, ieders beweegredenen, ieders doen en laten, kortom er is niets dat Ik niet weet of ken in de hele Schepping en van alle mensen. Zo zie Ik ook wat voor iemand de beste levensweg is om te gaan, om uiteindelijk in volkomen gelukzaligheid te komen.

Alleen wat Mijn reden van hulp en steun is, Mijn verlangen om jullie allen volkomen gelukzalig te zien en zoals Ik weet hoe die volkomen gelukzaligheid te bereiken is, daar hebben jullie hele andere ideeën over, verlangens die precies omgedraaid zijn, juist niet tot die volkomen gelukzaligheid leiden. Het is voor jullie ook belangrijk, dat je in alle vrijheid zelf kunt kiezen. Daarom  zal Mijn leiding altijd zo zijn, dat het jullie vrijheid van keuze niet wegneemt. En mede daardoor ziet het leven van de één er dan ook heel anders uit dan van de ander. Maar je kunt er op vertrouwen, dat alles wat Ik jullie geef, Mijn liefde is, die voor jullie allen gelijk is, alleen niet voor allen gelijk uitwerkt. Zo is Mijn eeuwig ware liefde.

Hemels Brood 1545

Genade aan zoveel mensen als er op aarde zijn. Want zoveel mensen wandelen op aarde en gaan wegen die niet de ware zijn terwijl zij die wel als waar zien. Hun blik is vertroebeld door het stof in hun denken. Hun denken is vertroebeld door eigengewin, eigenbelang, hoogmoed, zelfbevrediging, enz. Wat zij willen is van belang, hoe zij leven is waarlijk juist, vinden zijzelf. En allen vergissen zich in meer of mindere mate, want waar leven is zuivere onbaatzuchtige liefde jegens elkaar. Zelfs degenen die dat beseffen en daar oprecht naar streven, zijn nog niet die volkomen onbaatzuchtige liefde en hun blik is dan ook nog hier of daar vertroebeld.

Maar in Mijn genade leeft toch iedereen alsof het allemaal goed is, niet dat het allemaal al goed is, maar goed zal het wel allemaal worden, voor alle mensen, ieder op zijn tijd en ieder op zijn manier. In Mijn genade worden jullie allen gedragen en behoed voor de volkomen dood, die totaal verstard en koud is. Maar de warmte van Mijn liefde voorkomt deze totale kou en volkomen verstarring.

Vrees niet, verheug je, want Ik Ben er altijd en laat je niet los. Ik houd je vast in liefde, verwarm je en maak je blik helder zodat je kunt groeien in liefde en uiteindelijk tot waarlijk zalig leven komt.

Hemels Brood 1546

Alles heeft zijn tijd en zijn plaats, zoals Ik al vaker gezegd heb. Geen mens kan aan Mijn ordening iets veranderen. Maar zijn gedrag, zijn omgaan met dingen, zijn inzichten, besef, weten, kan hij wel veranderen. Alles gepast in Mijn totale ordening. En alles op zijn tijd en de bestemde plaats. Wie iets wil overslaan, doet zichzelf tekort. Wie tien muntstukken wil en bij het tellen 5, 6 en 7 overslaat heeft uiteindelijk geen tien maar zeven muntstukken. Zo kun je dus nergens iets overslaan, wat je overslaat verminder je op jezelf. Een weg die vijftig kilometer lang is, kun je niet bekorten tot tien kilometer, de afstand van A naar B blijft vijftig kilometer. Hooguit kun je de weg sneller gaan. En zo kan ieder mens, zonder iets over te slaan, wel eerder op zijn uiteindelijke bestemming komen.

Wie zijn tempo wil verhogen, zal wel eerst moeten weten hoe hij zijn tempo kan verhogen. Hij gaat daar naar zoeken. Om zich heen kijken, hoe anderen hun tempo verhogen. In het natuurlijke worden er allerlei voertuigen gebouwd, de één nog sneller dan de ander. Maar de geestelijke wegen worden daartegenover steeds heel heel heel langzaam begaan. En hoe sneller mensen in het natuurlijke vooruit komen in hun auto’s en vliegtuigen, des te langzamer gaan zij op hun geestelijke weg, omdat de snelheid in het natuurlijke veelal te maken heeft met vermeerdering van have en goed, macht en roem, erkenning en vervulling van allerlei verlangens. En meer en meer raakt op de achtergrond wat de geestelijke weg sneller doet gaan, namelijk: de ware onbaatzuchtige liefde. Welke weg wil jij sneller gaan? Die van het natuurlijke leven of de geestelijke weg?

Hemels Brood 1547

Voor het gemak, veel mensen doen de dingen voor hun gemak en als dat gemak verstoord wordt, kunnen ze niet meer tevreden zijn. Alles moet zonder problemen verlopen, gemakkelijk. Maar het leven op aarde is niet bedoeld om er naar gemak te streven.

Is het dan bedoeld om ongemakkelijk te zijn? Zodat mensen zich ongelukkig voelen? Zeker niet. Alle mensen kunnen er gezamenlijk gelukkig zijn. Maar dan moeten zij wel gezamenlijk hetzelfde nastreven. En dat is niet ieder voor zich het eigen geluk nastreven, dat is allen tezamen het geluk van de ander nastreven. Maar ja, de mentaliteit is: ik zie niemand mijn geluk nastreven, dus moet ik het dan zelf wel doen? En dat vindt dan iedereen zo, met het gevolg dat ieder met begrip voor elkaar het eigen geluk wordt nagestreefd.

Dat gaat soms of vaker ten koste van elkaars geluk en dan komen mensen in opstand, zij willen niet gehinderd worden in het nastreven van hun geluk. Dan gaan mensen elkaar er op aanspreken dat je lief voor elkaar moet zijn, maar het belang is ook dan het eigenbelang. En maar heel langzaam en heel weinig dringt het tot de mens door, dat hijzelf moet veranderen van voor zichzelf verzamelen naar voor een ander verzamelen, zonder er iets voor terug te verwachten. Vooral dat laatste, zonder iets er voor terug te verwachten, dat is heel moeilijk om ook oprecht zo te leven. De angst om tekort te komen zit er diep in bij de mensen.

Toch, alleen belangeloze liefde naar elkaar bewerkstelligt een volkomen gelukzalig leven voor iedereen, ook al mogelijk nu, op deze aarde. Maar, voor velen nog ver weg, door hun streven naar gelukzaligheid voor zichzelf.

Hemels Brood 1548

Nergens is volmaaktheid, terwijl overal volmaaktheid is. Alles is door Mij in volkomen volmaaktheid gezet, maar ook is de mogelijkheid gegeven af te dwalen van die volmaaktheid, niet te voldoen aan die volmaaktheid. En zo kiezen de mensen steeds opnieuw ervoor van de oorspronkelijke volmaaktheid, waarin Ik hen geschapen heb, af te wijken. Wat zijn daarbij hun beweegredenen? Alles het tegenovergestelde van wat het in volmaaktheid zou kunnen zijn: belangeloze liefde.

In het dagelijks leven lijkt het niet van belang om zo precies naar ware liefde te leven. De verschillende bezigheden van de mens lijken zonder zo precies om te zien naar ware liefde toch wel te lukken. Maar de onderliggende beweegredenen van handelen, waarvan men zich in de dagelijkse bezigheden niet zo bewust is, of zich niet zo bewust maakt, hebben toch hun verschillende werking. En wel zo, dat op zeker moment een situatie ontstaat waarbij men wel gedwongen is eens naar zijn beweegredenen te kijken en onder ogen te zien dat het wellicht beter was geweest om wat meer naar ware liefde om te zien. Zo wordt ieder mens hier op aarde in vrijheid van keuze gelaten en daarnaast ook door Mij zo begeleid dat hij zijn keuze in verhouding tot waarlijk leven, ware liefde gaat zien en gaat begrijpen wat wel en wat niet bijdraagt aan het ware leven en daarbij gaat zien en begrijpen wat waar leven is en wat niet. Ook daarbij gaat voelen waar het ware geluk ligt en waar het tegenovergestelde. Zo leert ieder mens stap voor stap zichzelf kennen, het ware leven en zijn vermogen om naar liefde waarlijk te leven.

Hemels Brood 1549

Vanwege de afdwalingen en van alles wat niet uit ware liefde voortkomt zijn de mensen van Mij vervreemd. Of Ik nu wel of niet in natuurlijke vorm voor hen zichtbaar ben, zij zijn van Mij vervreemd. Maar dat niet alleen, zij zijn ook van zichzelf vervreemd en weten ook niet meer wat hun eigenlijke zijn is, weten niet meer dat hun eigenlijke zijn uit Mij is, dat hun eigenlijke zijn Mijn Zijn is, ofwel, zijn zoals Ik Ben.

Wat de mensen ook voorgehouden wordt over de Schepping, over Mij, zij zijn veelal te druk bezig met hun eigen willen, hun eigen wensen en verlangens. Zij worden daarmee zo in beslag genomen dat er geen aandacht is voor Mij, geen bewustzijn voor Mij, geen besef voor waar leven. En zo is er ook geen enkele neiging om te zoeken naar waar leven. Toch, uit een zekere sensatiezucht worden wel dingen onderzocht die niet direct menselijk natuurlijk verklaard kunnen worden. Uit een zekere wens om uit de tendens van het eentonige leven te geraken, uit de misère van allerlei onprettige gebeurtenissen te geraken, wordt gezocht in het para-normale en daar worden toverijachtige verklaringen gedaan, constructies bedacht die interessant genoemd kunnen worden en toch niet de aparte buitengewone situatie verklaren. Ik laat hen, want ook dat kan hen uiteindelijk toch helpen verder te kijken dan hun eigen willen en verlangens. Ook dat kan hen helpen los te komen en het ware leven te gaan ontdekken. Alles is geordend naar ware liefde en in die ordening zal de mens ook uiteindelijk de ware liefde vinden.

In die ordening ben jij geplaatst, net als alle mensen. In die ordening zullen alle mensen de ware liefde gaan vinden. Ook jij want ook jij bent Mijn liefde waard, net als alle mensen Mijn liefde waard zijn. Al is hun afdwaling nu nog groot, eens zullen alle mensen het ware besef van leven hebben, eens zul jij het besef van waar leven hebben en naar dit ware leven handelen, volkomen vrij en gelukzalig.

Hemels Brood 1550

Je kunt nog zo je best doen Mijn liefde te leven, in alle oprechtheid en overgave, er blijven altijd mensen om je heen die dat niet doen, niet nodig vinden, niet in Mijn bestaan geloven en hun eigen willen nastreven zonder zich met Mij in verbinding te stellen. Daardoor zal hetgeen je vanuit je hart voelt omdat je je met Mij in verbinding hebt gesteld, niet passen in het samenlevingsritueel.

Daar waar mensen hun hart met Mij in verbinding brengen, zal een zekere mate van eenheid, overeenkomst van handelen zijn. Nog niet in zijn geheel zo vloeiend en totaal, omdat degene met de beste intenties zelfs nog afdwalingen van liefde heeft, maar toch zal daar veel overeenkomst zijn. Toch zal het ook altijd conflicteren met de omgeving. Waar twee of meer in Mijn naam tezamen zijn ben Ik in hun midden en de harmonie van Mijn liefde is er wezenlijk aanwezig en stuurt het geheel. Maar zelfs zo’n samenzijn steekt af tegen het geheel van de samenleving waar niet de samenhang met Mij gezocht is.

Zo zul je altijd merken, dat er in het geheel, in de samenleving, discrepanties zijn, grote en minder grote tegenstellingen die je niet kunt wegnemen, hoe sterk je ook Mijn liefde leeft, uit oprechtheid nastreeft en uitdraagt. Ook Ik zal dat niet zomaar wegnemen, omdat de mens zijn vrije keus heeft en Ik die aan de mens laat, zoals jij die ook aan de mens beter kunt laten. Dat wil niet zeggen, dat Mijn liefde niet zodanig voor allen werkt, dat uiteindelijk voor allen het ware besef komt van ware liefde en ook het ware kiezen voor handelen naar liefde. Jouw liefde helpt daaraan mee, doordat het een vermeerdering is van Mijn liefde voor jullie allen!