Hemels Brood 1489 t/m 1519

Hemels Brood 1489

Mijn wil is jouw wil als jouw wil uit liefde is. Alles wat uit liefde is, is uit Mij en is door Mij gezegend. Daarover hoeft geen twijfel te bestaan en daarover hoef je dan ook niet bezorgd te zijn of dat wel of niet goed komt. Alles komt goed en dat wat uit liefde gebeurt is al goed. Laat je zorgen hoe dan ook maar los, want door het maken van zorgen, wordt niets of niemand beter.

Liefde is het wat voor de verbetering van deze wereld nodig is en liefde geef Ik deze wereld volop. Maar het aannemen van Mijn liefde gebeurt nog lang niet door alle mensen en dat wordt dan ook zichtbaar in allerlei gebeurtenissen. Die gebeurtenissen kun je niet met bezorgdheid veranderen. Maar met liefde kun je wel veel verhelpen. Neem daarvoor Mijn liefde aan en laat je bezorgdheid los. Vertrouw op Mijn liefde en vertrouw er op dat alles goed komt, hoe moeilijk de situatie ook is.

Je mag Mij altijd in jezelf vragen, wat je wel of niet kunt en mag doen of zou moeten laten. Je mag Mij altijd vragen hoe Ik ermee bezig ben, wat je van een situatie mag verwachten of wat je van iemand mag verwachten of wat je van Mij mag verwachten. Zodat je inzicht krijgt en kunt begrijpen waarmee het gebeurde in verband staat en hoe lang dat kan gaan duren. In jezelf kun je van Mij de antwoorden krijgen die je nodig hebt in je leven.

Hemels Brood 1490

Laat geen dag voorbijgaan zonder dat je in jezelf bij Mij bent gekomen. Laat geen dag voorbijgaan zonder dat je in jezelf gekeken hebt of je op de goede weg bent. Laat geen dag voorbijgaan zonder dat je in jezelf gekeken hebt wat je afdwalingen van liefde nog zijn. Laat geen dag voorbijgaan zonder daden van liefde. Laat elke dag een dag met Mij zijn, een dag met volop liefde voor iedereen.

Neem je vrijheid, laat je vrijheid niet verloren gaan. Maar weet dat alleen ware liefde de ware vrijheid geeft. Bekommer je niet om de afdwalingen van liefde van anderen, laat je daardoor niet van je eigen pad van liefde brengen. Daar waar je uit liefde de ander tot inzicht kunt brengen, is dat goed, maar dwing niemand en neem geen aanstoot aan de afdwalingen van anderen, oordeel niet. Je neemt het waar, je ziet afdwalingen bij anderen en je ziet als het goed is, ook je eigen afdwalingen. Zie dan eerst je eigen afdwalingen aan te pakken, je kunt er Mijn hulp bij krijgen. Elke dag opnieuw kun je verder komen, kun je dichter bij totale ware liefde komen, dichter bij Mij komen.

Laat geen dag voorbij gaan, zonder dichter bij Mij te komen. Want elke dag is er één van het leven dat Ik je gegeven heb om tot de volledige gelukzaligheid van ware liefde te komen. Laat dan geen dag gaan zonder je rijkdom in Mij te vergroten en tot die volle gelukzaligheid in ware liefde te komen!

Hemels Brood 1491

Het belangrijkste is Mij in elkaar te zoeken, Mij in elkaar te zien en met elkaar in Mij te zijn, dat is in Mijn liefde te zijn. Waar mensen eerst Mij zoeken met elkaar, daar kan eenheid zijn in saamhorigheid. Want wie in Mijn naam samenkomt, die zal Ik niet de één deze kant uitwijzen en de ander een heel andere kant. Een werkelijk samen zijn in Mijn naam zal dan ook altijd in een zekere harmonie zijn. Ook al is nog niet iedereen in staat ware liefde zonder eigenbelang te leven.

Ieder van jullie heeft zijn afdwaling, ieder van jullie heeft zijn misvattingen. Dat is voor Mij geen reden om jullie niet in eenheid met Mij te laten samenkomen. Als Ik Mijn afwegingen zou maken naar een ieders afdwalingen van liefde, wie zou Ik dan ooit nog in Mijn armen kunnen sluiten? Ik heb jullie allen lief en Ik sluit jullie allen in Mijn armen, ongeacht jullie mate van liefde. Doen jullie dan ook zo met elkaar. Sluit elkaar in Mijn armen en laat Mijn armen jullie armen zijn, voor elkaar en ieder ander. Heb elkander net zo lief als Ik jullie liefheb, voor zover dat in jullie vermogen ligt. Want jullie zijn nog niet volmaakt, maar Mijn liefde is volmaakt en Mijn liefde omringt jullie allen. Vergeet dat nooit.

Van Mijn liefde leven jullie, niet van of door elkaar. Wel met elkaar. Laat dan het met elkaar leven Mijn liefde zijn in jullie harten, waar Ik ben. Waar jullie Mij altijd kunnen ontmoeten en raad kunnen vragen en Mijn liefde voor jullie allen kunnen aannemen als van jezelf, maar voor elkaar!

Hemels Brood 1492

Voor al het leven zorg Ik, voor alle liefde zorg Ik. Het enige wat jullie hoeven te doen is in nederigheid Mijn zorg, Mijn liefde aannemen, aanvaarden. Dat klinkt toch helemaal niet zo moeilijk zou Ik zeggen.

Toch, maar heel weinig mensen zijn bereid om Mijn zorg en Mijn liefde aan te nemen. En dat is te begrijpen, als je weet dat de meeste mensen al niet kunnen aannemen dat Ik besta, in hen besta. De meeste mensen kunnen door hun besef van bestaan, hun vrije ik-zijn besef, niet aannemen dat zij daarbij een deel van Mij zijn en dit vrije ik-zijn besef niet betekent dat zij uit zichzelf bestaan. In dit vrije ik-zijn besef gaan zij er vanuit, dat zij zelf hun leven bewerkstelligen, weliswaar door een natuurlijk gerangschikt gegeven, maar dat is een samenloop van omstandigheden die hen tot leven gebracht heeft, een natuurlijke kosmische kracht.

Toch, Ik Ben. En door Mij zijn alle mensen in vrijheid in leven. Daarbij geldt voor ieder mens, dat hij pas werkelijk vrij leeft als hij in vrijheid en eigen keus voor ware liefde, ware belangeloze liefde kiest en vrijelijk erkent, dat Ik die ware liefde Ben en dat Ik het ware leven Ben, waardoor ieder mens leeft. Juist om die mens tot dat ware leven te brengen, terwijl diezelfde mens is afgedwaald van ware liefde, laat Ik uit liefde allerlei gebeurtenissen plaatsvinden die niet altijd even leuk zijn. En die mens die afgedwaald is, zegt dan, een liefdevolle God, Schepper, die laat zulke dingen niet gebeuren. Want de meeste mensen denken dat liefde is, alles krijgen wat je hebben wilt. En daarbij willen ze dan alles hebben wat niets met ware liefde te maken heeft, maar met egoïsme en eigen verlangen. Dat is dan juist het tegenovergestelde van liefde.

Mijn ware liefde leidt de mens naar een gelukzalig bestaan in vrijheid, in liefde. Daar laat Ik dan gebeurtenissen voor ontstaan die niet altijd prettig zijn, maar wel goed doen uiteindelijk. Zo zorg Ik voor al het leven, voor alle liefde. Zolang tot alle mensen in nederigheid Mijn liefde, Mijn zorg aannemen, blijf Ik toch zorgen en hun liefhebben. En eeuwig daarna ook, zodat allen met Mij in het paradijs kunnen zijn en blijven.

Hemels Brood 1493

De moeilijkste momenten zijn vaak ook juist de momenten om van te leren. Maar zijn ook vaak de momenten waarop je je door anderen tekort gedaan voelt en waarop je je door Mij tekort gedaan voelt. Dan voel je je machteloos ten aanzien van jezelf en machteloos ten aanzien van die ander, die jou tekort doet en er ontstaat een weerstand bij je tegen die persoon of personen, zelfs een weerstand tegenover Mij. Je probeert de situatie te wijzigen, maar daar heb je ook die ander bij nodig, die moet zijn mening herzien en al je kracht zet je in, om die ander zijn mening te laten herzien. Maar het lukt je niet.

Ieder mens heeft de vrijheid van keuze en diegene kiest voor die houding, voor die opvattingen, voor die omgangsvormen. Daar is hij vrij in. Dat wil niet zeggen dat dat naar Mijn liefde is. Maar net zoals jij vrijheid hebt en nog wel eens afdwaalt van liefde, zo dwaalt ook die ander af van liefde. Misschien wel meer en vaker dan jij, maar die vrijheid heeft hij. Denk nu niet, dat jij die vrijheid kunt hervormen, dat jij die mens kunt bijdraaien, tot verbeterd inzicht kunt brengen, want dat kun je niet en dat wordt ook niet van jou verwacht. Ja, nu denk je, maar dan blijft die ander mij verkeerd zien, verkeerd met mij omgaan, enzovoorts. Dat klopt.

Maar het gaat er niet meer om hoe diegene met jou omgaat, het gaat er voor jou om, hoe ga jij ermee om dat iemand niet juist, niet liefdevol met jou omgaat. Kun je dat laten, de minste zijn en vergeven? Bij jezelf blijven, weten dat jezelf goed bent en dat er niets mis met jou is? Kun je accepteren dat die ander dat nog niet kan wat je graag zou willen dat hij wel kan, maar meer voor jou, om zelf weer juist gezien te worden en van de nare situatie af te zijn, dan uit hulp, uit liefde voor die ander. Daar wordt dan nederigheid van je gevraagd. Daar wordt van je gevraagd alleen naar jezelf te kijken en bij jezelf tot stand te brengen dat je niet de ander hoeft te veranderen, maar bij jezelf in het reine mag blijven. Volg Mij dan, Ik werd verguisd, vernederd, terwijl Ik werkelijk alleen liefde ben en niemand iets tekort deed. Verval  niet in weerstand tegen het tegenovergestelde van liefde. Kom bij Mij, kijk naar jezelf, aanvaard jezelf, aanvaard Mijn liefde, die werkelijk is en je dagelijks begeleidt, ook in die moeilijke momenten, waarin je van de mens uit misschien tekort gedaan wordt, niet gezien wordt wat waarheid is, wat ware liefde is, ook in die situaties leidt Mijn liefde je. Als je wilt, kun je dat voelen, bewust meemaken en blij zijn!

 Hemels Brood  nummer 1494 is als nummer overgeslagen, wel geschreven, maar genoemd nummer 1495.

 Hemels Brood 1495

Mijn liefde is als zalf op elke wonde en heelt elke wond. Maar dan vooral de geestelijke wonden, de ziel. Want menselijk gezien, in natuurlijke zin, hebben jullie veel zalfjes die op natuurlijk gebied wel hun werk doen. Maar ook geestelijk gezien is genezing van allerlei wonden nodig. Je denkt misschien dat dat wel meevalt, maar Ik zeg je, dat er eigenlijk eerst innerlijk veel te genezen is wat mensen van zichzelf niet zo zien.

Alle verschillende opvattingen over wat en hoe te leven, hoe met elkaar om te gaan, zijn vaak misvormd en niet naar de werkelijkheid. Toch denkt ieder mens dat hij het weet en juiste opvattingen heeft. Daar wil Ik die mens dan ook graag genezen, zodat hij in de werkelijkheid van het ware leven terechtkomt, zijn opvattingen ook ware levensopvattingen worden en zijn handelen naar waar leven gericht wordt.

De natuurlijke zalf prikkelt tot heling en soms voelt de mens dat wel eens als onaangenaam. Zo ook met Mijn liefde die als zalf voor de gewonde ziel haar prikkelt en niet altijd tot haar genoegen is. Maar, gaat het bij elke heling om het genoegen of om de heling? En zo is men toch wel bereid om een pijnlijke zalf te accepteren als daarmee een ware heling bereikt kan worden. Waarom dan Mijn prikkelende zalf niet accepteren, terwijl het de beste heling van het heelal brengt? Omdat de mensen Mijn liefde nog niet begrijpen zoals zij is. Omdat veel mensen een misvatting hebben over wat ware liefde is.

Mensen denken dat ware liefde alleen tot genoegen is en alles wat geen genoegen geeft, kan dus geen liefde zijn. Maar Ik zeg je, zoals een pijnlijke operatie kan helen zo kan Mijn helende liefde pijn doen. Begrijp je?

Hemels Brood 1496

Hebzucht, veel mensen zijn zich niet bewust van hun hebzucht. Het hoeft niet te zijn dat zij alles willen, maar hetgeen zij willen, blijft obsederend in hun gedachten aanwezig en alles draait erom datgene te krijgen waar zij hun zinnen op gezet hebben. Alles moet daarvoor wijken, voor dat ene belangrijke wat zij moeten hebben. Dat kan iets materieels zijn, maar het kan ook om macht gedaan of om erkenning of om bewondering. Ook kan het om wraak gaan, iemand op zijn nummer zetten, iemand terug pakken, ook dat kan onderbewuste hebberigheid zijn.

Wees op je hoede dat een verborgen vorm van hebberigheid je niet in haar macht krijgt. Want in zulke situaties lijkt het of alles geoorloofd is. Ja, in de vrije keus en zonder liefde, ware liefde, lijkt het dat alles geoorloofd is. Maar alles wat een mens doet of zegt, zijn overtuiging in het leven, werkt iets uit en zal tot gelukzaligheid brengen of het tegenovergestelde ervan. Als je dan weet dat alleen ware liefde tot de volle gelukzaligheid brengt, dan is het toch wel gemakkelijk om te begrijpen, dat al het andere tot het tegenovergestelde leidt.

Hebberigheid besluipt je en als je niet vast in je schoenen staat, neemt het je een tijdje mee, tot je je gaat verbazen over allerlei situaties, tot je eens dieper bij jezelf gaat kijken en bereid bent om je hebberigheid toe te geven en tot je bereid bent om je hebberigheid los te laten. Bekijk jezelf van tijd tot tijd kritisch. Geef de afdwaling van liefde toe, herken je hebberigheid in dit of dat. En voorkom een weg die niet gemakkelijk is. Houd weer vast aan liefde en alles komt goed.

Hemels Brood 1497

Lief mens, zie je beperkingen. Die niet samenhangen met Mij, maar met jezelf en je mens zijn en de lering die je op aarde doormaakt. Je weg is die van liefde maar daaraan zijn vele zijwegen. En steeds opnieuw moet dan je weg als het ware opnieuw geijkt worden richting ware liefde. Dat zijn de begrenzingen voor ieder mens, de beperkingen. Want alleen ware liefde opent de hemel, opent het oneindige onbegrensde.

Zie dat je nog niet in totale onbaatzuchtige liefde bent en zodoende dus nog met beperkingen, begrenzingen te maken hebt. Erken dat en houd er rekening mee, dan zul je je minder snel teleurgesteld voelen als iets niet zo verloopt als jij wel graag gewild had en zoals jij gedacht hebt dat zou kunnen. Niets is voor Mij onmogelijk. Maar alles wat Ik zegen is liefde en wordt liefde. Want Ik ben alleen liefde, onbegrensd, oneindig.

 Daar ligt de opening naar waar oneindig leven, in de ware belangeloze liefde. Voor mensen op deze aarde lijkt dat haast onbereikbaar. Maar Ik ben en blijf de grond van jullie aller bestaan, jullie wezen. Zo hebben jullie niets te vrezen, wat je ook meemaakt, het uiteindelijk bereik zal ware liefde zijn. Eens zul je dat ten volle begrijpen.

Nu vraag Ik je vertrouwen, je oprechte erkenning, je inzet om tot waar leven te komen. Nu, terwijl je Mij niet ziet, alleen voelen kunt in je hart. Maar dan ten volle Mij ziende in alle heerlijkheid en gelukzaligheid!

Hemels Brood 1498

De waarheid ligt in het midden, wordt gezegd. Liefde is waarheid en waar liefde is, is waarheid, wat is daarbij dan het midden? Ga af op je gevoel van liefde en mocht dat geen waarheid zijn, wat is dan nog liefde? Zulke vragen zijn geen levende bewijzen van Mij. Hoe is iemand opgevoed, met welke ideeën is iemand groot gebracht, dat alles speelt mee in zijn groei naar ware liefde en ook in herkenning van ware liefde. Er zijn duizenden mensen die Mijn ware liefde niet herkennen, die in hun leven Mijn hand van liefde nie zient. Voor velen duurt het heel lang, aards gezien, voor zij Mijn liefde herkennen en wie hen goed doet in Mijn naam wordt dan ook niet in liefde herkent, vaak zelfs met overtuiging afgewezen. Treur daarom niet, laat je hart niet dichtslibben door afwijzing en teleurstellingen. Mijn liefde laat zich niet vangen in verstandelijke discussies.

Mijn liefde wordt gevoeld in het hart of afgewezen met het verstand. Mijn liefde wordt gegeven met het hart of geveinsd met het verstand. En velen zien het verschil niet, ook bij zichzelf niet en herkennen dan ook het ware hart niet. Wees bereid dat te aanvaarden in vertrouwen op Mij, op Mijn ware liefde voor alle mensen. Want alleen Ik breng de zegen van het begrijpen, maar dan wel op het juiste moment, op Mijn tijd en wijze.

Hemels Brood 1499

Geef ons heden ons dagelijks brood. Ik geef jullie dagelijks te eten, Ik geef jullie dagelijks de juiste voeding. Maar dat is geestelijk. En net zoals er in het natuurlijk materiële leven veel gegeten wordt wat niets meer met natuurlijk zuivere voeding te maken heeft, net zo wordt het geestelijke ook niet meer gevoed met het van Mij aangereikte juiste geestelijk voedsel. Mensen luisteren liever naar allerlei onzin, wat hen goed uitkomt, dan dat zij naar Mijn zachte stem in zichzelf luisteren. Want dat is Mijn geestelijk voedsel, Mijn waarheid, Mijn ware stem, Mijn woorden, Mijn aanraden in het hart.

Maar veel mensen hebben een zekere sensatie nodig om zich in hun leven mee te vermaken. Door sensatie leven zij op. Maar zij leven niet op in liefde, maar in vermaak. De meeste mensen willen vermaak. Denk nu niet dat dus alle vermaak verboden is. Want dan zou er geen gelukzaligheids-gevoel kunnen zijn. Maar de intentie van de mens is wel belangrijk en de liefde staat boven alles. En juist die liefde kan het juiste vermaak geven en de juiste gelukzaligheid. Dat is de juiste voeding voor je ziel, de juiste geestelijke voeding.

Ik blijf het jullie onvermoeibaar voorhouden. Ik blijf jullie voeden, aan jullie de keus om Mijn voedsel aan te nemen. Jammer dat velen het ware voedsel niet meer herkennen. Net als het natuurlijk juiste voedsel ook geen plaats meer heeft in de belangstelling van de mens, zo heeft het ware juiste geestelijke voedsel ook bijna geen plaats in de belangstelling van de mens. Laat jij je dan voeden natuurlijk juist en geestelijk door Mijn woord van waarheid en liefde.

Hemels Brood 1500

Waar ligt jouw eer? Waar ligt de eer voor een mens, voor ieder mens? Jouw eer is je mens zijn, dat is voor ieder mens zijn eer: mens te zijn. Mens te zijn naar Mijn evenbeeld. Maar waarin wil een mens geëerd zijn, geëerd worden? Niet bepaald in zijn mens zijn maar in zijn daden, in zijn bezit. Dat is een eer voor iets wat eigenlijk geen ware levensinhoud heeft. Hoeveel zin heeft het om geëerd te worden voor iets wat geen inhoud heeft, geen draagkracht van waarlijk leven heeft, niets geeft?

Heeft het enig nut om een steen te eren? Hij komt uit zichzelf niet van zijn plaats, geeft niets, kan niets, doet niets, brengt niets, welke eer komt de steen dan toe? Welk mens kan meer dan een steen, als Ik het hem niet geef, toesta? Als Ik hem niet het leven geef, zijn mogelijkheden van bestaan? Ik zeg dan, geen mens kan meer dan een steen of nog minder zelfs, als Ik hem daartoe niet het vermogen geef. Ja, al wat de mens is of kan, hij kan het alleen door Mij, doordat Ik hem het leven met al haar mogelijkheden en onmogelijkheden gegeven hebben, toegestaan heb. Niets heeft hij van zelf.

Waar ligt jouw eer? Jouw eer en de eer van de ieder mens ligt in Mij die jou het leven geeft, die jou liefde geeft, voor jou zorgt. In Mij word je geëerd, als levend evenbeeld van Mij, als mens. Zoals jullie allen geëerd zijn in Mij, door Mij. Wie  zal zichzelf eren en wat voor zin heeft dat. Maar Ik zeg dan, jullie zijn allen geëerd door Mij in liefde voor wat jullie zijn: mens, als evenbeeld van Mij, daarin ben je geëerd, daarin zijn jullie allen geëerd, in Mij, in liefde.

Hemels Brood 1501

Alle wegen leiden naar Mij. Maar niet alle wegen gaan rechtstreeks en niet alle wegen zijn zo gemakkelijk begaanbaar. Iedereen is vrij zijn weg te kiezen, Ik veroordeel niemand naar de weg die hij kiest. Ik kies niet, hij kiest die zelf. Maar met de weg die iemand kiest, kiest hij ook gebeurtenissen. Niet dat hij die van tevoren altijd kan overzien. Dat ligt aan zijn instelling, aan zijn zicht. En zijn zicht heeft dan weer te maken met zijn mate van liefde, met zijn erkenning van waar leven, van Mij.

Jij kiest je weg. Maar uit welke gronden kies je je weg. Uit hebberigheid, uit ongeduld, of met zorg en begrip voor andere mensen? Dat is al een groot verschil. En zo zijn er enorme verschillen tussen gronden waarop de ene mens en de andere mens kiest. Daarom zijn er ook zoveel verschillende wegen en daarom maken mensen ook zoveel verschillende dingen mee. Maar hoe dan ook, elke weg leidt naar Mij, leidt uiteindelijk naar ware liefde.

En wat nog meer is, je kunt nog zo’n dwaalweg gekozen hebben, hij is daardoor dan wel langer dan de recht toe recht aan wegen, maar op elke weg ben Ik ook, dus ook op de dwaalwegen, de omwegen. Ik ben bij je, alle dagen, welke weg je ook gaat, Mijn liefde is er ook voor jou!

Hemels Brood 1502

Waar haal jij je kracht vandaan? Geeft het je kracht om beter te zijn dan anderen? Geeft het je kracht om meer te weten dan anderen? Dat lijkt misschien wel zo, omdat het je ego streelt. Maar in werkelijkheid is het niets als een vals gevoel van eigenwaarde waaruit je kracht put. Zodra je niet meer beter bent dan die ander of ook niet meer kennis hebt dan anderen is het met je gevoel van eigenwaarde gedaan en weg is dan ook je kracht.

Zou het dan niet beter zijn om voor je levenskracht bij Mij te komen? Ik ben de enige Bron met oneindige levenskracht voor iedereen. En jij kunt daar vrijelijk uit putten. Het enige is, je moet wel weten waar je Mij, die Bron van eeuwig leven, eeuwige kracht, kunt vinden. Die Bron, Mij, vind je niet in de streling van je ego, door meer te zijn of meer te weten dan anderen, of door meer te hebben, meer te bezitten. Die Bron van ware levenskracht, die eeuwige levenskracht geeft aan ieder mens, vind je in jezelf daar waar je oprecht en eerlijk bent, zorg hebt voor anderen, jezelf opzij kunt zetten voor het welzijn van anderen, geduldig bent met de traagheid van anderen, vergeeft wat mensen je misschien tekort doen, vriendelijk blijft waar mensen misschien onvriendelijk tegen jou zijn.

 Ja, daarin ligt Mijn Bron die ware liefde is en de enige ware levenskracht, die oneindige levenskracht in eeuwigheid geeft. Daar kun je eindeloos kracht putten voor een eeuwig gelukzalig leven, daar in jezelf!

Hemels Brood 1503

Wiens daden zijn al zo goed, zo onberispelijk liefde dat anderen er een voorbeeld aan kunnen nemen? Ja, er zijn er waar het al aardig goed lukt, maar ook bij hen is er nog afdwaling in hun hart, wat niet direct zichtbaar wordt voor de mens. En degenen die heilig verklaard zijn, waren niet zo onberispelijk als de mens op hen projecteert. Eigenlijk vanuit zijn eigen armoede.

Waar zal de mens dan  zijn voorbeeld halen? Als Ik hem niet innerlijk leid zou het wel heel moeilijk worden. En omdat veel mensen niet naar Mijn innerlijke leiding omzien, heb Ik Mijn boodschap van liefde laten opschrijven. Maar taal en begrip wijzigt zich met de menselijke groei door de eeuwen heen en deze boodschap van liefde heeft zich niet in alles goed laten meenemen in de begripswijzigingen door de eeuwen heen. Daarom inspireer Ik van tijd tot tijd mensen, om dat wat zij begrijpen van Mijn boodschap van liefde, op te schrijven, in hun hart geleid door Mij, in hun begrip geleid door Mij, maar in hun daden vrij gelaten een eigen keus te maken, zodat ook zij Mijn liefde in eigen daden om kunnen zetten en zelfstandig hun leven met Mij en Mijn liefde in overeenstemming kunnen brengen.

Want bij iedereen is de vrije keus van handelen belangrijk om tot vrij en zelfbewust waar leven in ware liefde te kunnen komen. Daarom kan iemand wellicht Mijn boodschap helder en juist opschrijven, zonder het zelf al volkomen waar in handelen om te zetten. Kijk hen daar niet te streng op aan, want al hebben zij vanuit hun innerlijk meestal meer besef en meer begrip van het ware leven, van ware liefde, toch is het voor hen niet makkelijker daar voor te kiezen, ook hen is de verleiding niet weggenomen en ook zij zullen de aardse onaangenaamheden door de afdwalingen van liefde moeten ondergaan en ook zij zullen daarbij momenten van twijfel, van ongeduld, van verontwaardiging hebben en daarmee afdwalingen van ware liefde, met de gevolgen.

Zoals ieder hebben ook zij hun plaats en tijd van Mij gekregen. Door Mij ook ingezet om Mijn boodschap door te geven, zowel mondeling als schriftelijk. Ik ben het die hen inspireert. Vergeet dat niet en zoals Ik jullie allen niet naar jullie zonden doe, maar eerder verder help naar het licht, naar ware liefde, zo mogen jullie ook elkaar in liefde ondersteunen en wijs daarom Mijn ware boodschap van liefde niet af als die niet steeds in iemands handelen zichtbaar wordt. Ik geef jullie vrijheid, geef zo dan ook elkaar vrijheid!

Hemels Brood 1504

Nergens is nog een zuivere verbinding vanuit de mens met Mij. Alle contact met Mij is in de zuiverheid door Mij. Maar als het alleen van de mens uit bekeken zou worden, dan zou er geen werkelijk contact haast meer zijn. Door Mijn liefde voor jullie allen worden regelmatig harten voor Mij geopend zodat de verbinding met Mij blijft bestaan. En alhoewel er een groep mensen is die hun hart regelmatig naar Mij keren, in oprechtheid en met de beste wil om goed te doen, zou toch niet één hart bestand zijn tegen de verleiding, als Ik het niet met Mijn liefde steunde.

Ja, ook jouw hart steun Ik met Mijn liefde en ook jouw hart open Ik van tijd tot tijd, zodat je in oprechtheid contact met Mij kunt hebben. Dat is ook Mijn liefde voor jou, voor jullie. Zo kan dan ook niemand zich er op beroemen een beter mens te zijn dan iemand anders want alles is van oorsprong uit Mij en alles wat goed en liefdevol is, is van oorsprong uit Mij. In zijn vrije keus kan de mens afdwalen van die ware liefde uit Mij en hij staat in deze aardse situatie ook onder de verleiding dat te doen. Alleen de erkenning van zijn onvermogen brengt hem tot vermogen, brengt hem tot liefde en met die liefde kan hij de verleiding weerstaan.

Zo bescherm Ik met Mijn liefde de mens voor een te grote afdwaling, tot hij in zichzelf kan erkennen dat niet hij zichzelf het leven geeft of uit zichzelf leven kan nemen, maar dat Ik het Ben die hem leven geeft, die zijn leven is. Zodra hij dat ten volle beseft en erkent, is hijzelf ook die volle ware belangeloze liefde die Ik Ben.

Hemels Brood 1505

Zoals je bent, ben je. En daarmee is het de bedoeling dat je tot ware liefde komt. Niet jezelf veranderen, maar je liefde meer en meer vergroten. Je belangeloze liefde naar je medemensen. Dat is een proces van groei naar waar leven. Misschien niet altijd zo’n gemakkelijk proces, want er is veel verleiding te weerstaan. Vanuit je zijn, vanuit de mens die je bent, die je van Mij uit bent. Verander dat niet, het zal je niet lukken zonder groei in liefde. Want alleen ware liefde zuivert die je bent helemaal uit tot je oorspronkelijk zuivere zijn uit Mij.

Hoe goed je het ook bedoelt jezelf aan te pakken, hier of daar te veranderen, jezelf te verbeteren. Je hebt vast wel gemerkt, dat je daar zo goed als geen vooruitgang in boekt. En je er over verbaasd, misschien zelfs geërgerd. Weet dan dat het er niet om gaat dat je verandert wie je bent, maar dat het er om gaat te groeien in ware belangeloze liefde. Juist daar waar je misschien iemand verwijten maakt, of juist daar waar je ongeduldig bent, of daar waar je boos geworden bent, verontwaardigd, hatelijk of iets dergelijks. Niet het vechten tegen je ongeduld helpt dan, maar diegenen die je ongeduldig maakt meer en meer liefhebben, dat doet je ongeduld wegsmelten. Doe zo ook met verwijten, boosheid, verontwaardiging, haat, enzovoorts. Dat is de sleutel tot groei naar waar leven, naar een volwaardig zijn zoals je bent: ware belangeloze liefde.

Hemels Brood 1506

Verblijd je met alles wat op je weg komt, want niets is zonder Mij. Waar je gaat of staat, wat je doet of laat, niets daarvan is zonder Mij. Waar je afwijkt van liefde, ben Ik er om je te helpen terug te komen op het pad van liefde, om je tot inzicht te brengen van waar leven. Waar anderen je tekort doen, bedriegen, je woorden verdraaien, je niet geloven terwijl je de waarheid spreekt, ook daar ben Ik om je bij te staan hen te verdragen, hen te vergeven en geduldig te zijn.

Maar Ik ben ook bij hen, om hen te helpen, om hen tot inzicht te brengen. Ik ben overal aanwezig, uit liefde en met liefde. Overal ben Ik liefde. Overal bied Ik jullie Mijn zorg. Toch wordt hij door lang niet iedereen opgemerkt omdat Ik vaak net daar sta waar niet gekeken wordt, daar sta waar Ik niet verwacht wordt, daar sta waar mensen niet geloven dat Ik daar kan staan. Maar, Ik ben er steeds bij, bij jou, bij hem, bij haar, bij jullie allen! Kijk eens over je schouder, of wel, kijk eens daar waar je Me niet verwacht, waar je denkt dat Ik niet zal zijn. Open je gemoed, sta eens even stil en voel. Voel dan dat Ik er ben. Neem Mijn aanwezigheid in je op en kom tot ware innerlijke vrede.

Want Ik ben ook vrede, totale vrede. Vrede die door liefde wordt meegebracht. Kom tot rust in jezelf, kom tot Mij in jezelf, kom tot vrede en laat Mij je geest verhelderen, zodat je waarheid gaat zien en leugen onderkent. Blijf dan bij die vrede, laat het waarnemen van de leugen of welke afdwaling van liefde, die vrede niet verstoren. Want Ik ben met je, Ik ben altijd met jou, met jullie allen. Verblijd je met Mij in ware liefde, totale vrede.

Hemels Brood 1507

Verborgen talenten. Ieder mens heeft nog verborgen talenten in zich die hij zich niet bewust is geworden. Je kunt de talenten die nog in je verborgen zijn, ontwikkelen. Zet je angsten voor het leven opzij, want het zijn angsten die je belemmeren te voelen wat er allemaal in je aanwezig is. Zeg nu niet, ik heb geen angsten. Want je hebt misschien geen duidelijke angsten voor iets in je omgeving of voor iets wat je zou kunnen overkomen, maar je hebt er wel voor verandering. Je denkt, verandering is niet nodig en je denkt dat dat geen angst is. Maar in werkelijkheid wil je niet afwijken van dat wat je gewend bent, je wilt niet naar het onbekende, waar je niet weet wat je te wachten staat: angst voor het onbekende. En daarmee belemmer je jezelf je verborgen talenten aan het licht te brengen.

Soms zijn veranderingen goed zonder dat je het mes op de keel gezet wordt en gedwongen wordt door de situatie. Want natuurlijk kan Ik situaties laten ontstaan die je toch tot verandering brengen. En eigenlijk is dat de enige manier tot nog toe om je tot verandering te brengen. Ik zal dat niet dwingen, je vrije wil, je vrije keus is Mij te belangrijk. Het beste is het uit vrije keus tot verdere ontwikkeling te komen, door veranderingen aan te nemen, je angsten voor het onbekende, voor het veranderen los te laten en nieuwe en verborgen talenten een kans te geven. Het zou je veel goed en geestelijke groei kunnen brengen.

Laat oude gewoonten eens los, sta eens stil en laat nieuwe gedachten in je opkomen. Haal je anker op en durf eens verder te varen. Neem Mij aan boord en vaar eens verder op de golven van het leven. Vertrouw erop dat Ik je niet laat vergaan maar veilig breng in een nieuwe haven waar je voor anker kunt gaan en nieuwe talenten kunt ontwikkelen, een nieuwe horizon kunt verkennen, met nieuwe ervaringen en groei voor je geestelijk zijn, voor je ziel. Je liefde is groot, laat je angst voor vernieuwing, voor verandering je niet belemmeren die liefde tot volle wasdom te komen. Vertrouw op Mij en laat je verborgen talenten aan het licht komen, in Mijn licht komen!

Hemels Brood 1508

Veel mensen denken een oplossing te vinden voor hun problemen in oneerlijkheid, verdraaiing van woorden, valse voorstelling van zaken, verzwijgen wat eigenlijk gezegd moest worden. Vaak ontstaat dan op een andere manier een verwant probleem. En pas na langere tijd gaat die mens inzien dat met leugen en bedrog niet werkelijk tot een oplossing te komen is.

Dan is het moeilijk om alle leugen en bedrog te erkennen en om te zetten in waarheid. Dat vraagt een sterke mate van nederigheid en incasseringsvermogen. Want daar zal niet door iedereen zo vriendelijk op gereageerd worden. Maar wie werkelijk wil verbeteren in zijn handelen, van die zie Ik dat in zijn hart en dan help Ik hem op het rechte pad te komen. Maar er zijn ook veel mensen die uit hebzucht en eigenbelang vervallen in leugen en bedrog. En niet zo vlug tot inzicht te brengen zijn. Ook hen heb Ik lief maar hun handelen is niet naar Mijn hart. Ik zie in hun hart de overwegingen die zij maken en laat hen gaan in hun armoede, die door hun hebzucht en eigenbelang alleen nog groter wordt.

De gebeurtenissen die zij uiteindelijk daarmee oproepen, zal hen op de lange duur toch tot gedachten brengen en dan zal er ook bij hen een licht opgaan. Mijn licht van liefde en waarheid. Ook hen zal Ik bijstaan zodra Ik in hun harten verandering zie naar meer waarheid en liefde en minder hebzucht en eigenbelang. Want Ik ben een barmhartige liefdevolle Vader, die de eerdere afdwaling van liefde niet aanrekent, zodra voor de waarheid en liefde gekozen is!

Hemels Brood 1509

Ik kan alles en Ik doe alles, maar jij ziet niet alles. En eigenlijk niemand van jullie ziet alles. Je weet ook wel dat je niet alles ziet, nog lang niet alles al begrijpt, maar wat daarbij komt is, dat je dan ook niet weet wat je van dat alles nog niet ziet, nog niet begrijpt. En dat maakt dat mensen denken dat ze ook zonder alles te zien en zonder alles te begrijpen, volwaardig leven zijn. Terwijl dat niet zo is. En daardoor gaan mensen niet zoeken naar alles te zien en alles te begrijpen. Het is voor hen niet nodig of het is voor hen niet weggelegd. Iedereen heeft de vrije keus van leven van Mij gekregen en iedereen mag dan ook zelf kiezen welke weg hij wil gaan. Maar vaak is die keuze dan gemaakt op misvatting, gemaakt uit gebrek aan zicht, gebrek aan inzicht en dat is dan merkbaar aan de gevolgen.

Wie denkt al in het totale leven te zijn aangekomen en het huidige zijn, zijn huidig bestaan als een eindsituatie van leven ziet, die blijft in de cirkel van niet alles zien en niet alles begrijpen ronddraaien. Kijk eens hoe wijd het heelal zich uitstrekt, er komt geen einde aan, buiten ieders bereik strekt zich de oneindigheid uit. En Ik zeg je, die oneindigheid is ook jouw leven. Ook jouw leven reikt tot die oneindigheid en ook jouw leven is meer, veel meer dan jij er nu van ziet en begrijpt, veel meer. Voor veel mensen is dat een te onzekere factor om aan te nemen en zij blijven liever in de beschutting van hun denken, hun verstand. Maar deze Schepping, dit leven wat Ik in jullie gelegd heb, gaat veel verder dan je verstand, veel verder dan je met je verstand kunt bevatten in het zicht en begrip wat je nu hebt.

Wil je meer ervaren van alles wat er nog meer is en je inzicht en je begrip verruimen? Houdt dan niet zo stijf vast aan je verstandelijk vermogen, aan je opvattingen en overtuigingen. Wees dan bereid om over de horizon van begrip aan verstand heen te kijken en stel je eens open voor nieuw, voor anders … dan je gewend bent.

Hemels Brood 1510

Hoe kun je zekerheid in je hart vinden als je je verstandelijk denken voor je hart zet, voor de ingevingen van je hart die van Mij komen? Hoe kun je zeker weten dat de ingevingen in je hart van Mij komen? Als je het niet met je verstand mag beredeneren, hoe dan onderscheid te maken? Alles wat je ingegeven is en geen eigenbelang voorstaat, maar belangeloos handelen voor de naaste, mag je zien als ingeving van Mij.

Maar er is in jou ook een zuiver voelen, een zuiver weten wat je kunt aanspreken om te toetsen of hetgeen je in je hart krijgt ingegeven ook werkelijk van Mij is. Dat kun je alleen gebruiken als je zelf stil bent, als je je eigen mening kunt loslaten, als je je verstandelijk beredeneren eens even niet gebruikt, maar gewoon eens even stil bent in jezelf en dan rustig voelt wat er in je hart leeft. Dan kun je gaan ervaren wat met je eigen willen te maken heeft en wat zuiver uit Mij je wordt aangereikt.

Ik zeg niet dat dat zo gemakkelijk is. Want het eigen verlangen naar zelf willen, zelf hebben, zelf doen voor eigen welzijn is heel sterk aanwezig op deze aarde. Dus het vraagt wel enige inspanning om tot die ware stilte, die ware rust in jezelf te komen. Heb je dat er voor over? Dan ben je al een eind op weg Mij in jezelf te verstaan en te weten, te voelen wat wel en wat niet Mijn ingeving in je hart is.

Hemels Brood 1511

Het is een waan. Het onvolmaakte is een waan. In werkelijkheid is alles totaal, is alles volmaakt. Maar de mens is gedeeltelijk in die waan van onvolmaaktheid beland. Door de afdwaling van onbaatzuchtige liefde in zijn vrije keus. Hier op deze aarde is de mogelijkheid om waan en werkelijkheid van elkaar te onderscheiden en tot werkelijkheid, tot waar leven te komen. Ja, daarmee gepaard gaat pijn en onprettige situaties. Maar juist dat kan de waan tot bewustheid brengen. Hoe zou de mens zich anders zijn waanleven bewust worden en een keus voor werkelijk leven maken in zijn vrijheid?

Er moet ergens een onderscheid zijn van keuze, een tastbaar, een voelbaar onderscheid. Hoe moeilijk is het al hier op deze aarde, waar materie de waan van het tegenovergestelde van liefde in beeld brengt, tastbaar in beeld brengt voor jullie mensen, om dat wat niet tastbaar, niet aanwijsbaar zichtbaar aantoonbaar is, zoals de gedachten, de geestelijke vermogens en dergelijke te begrijpen, te beseffen. Stel dat alles die onzichtbaarheid zou hebben, wie zou ooit tot het ware onderscheid kunnen komen?

Deze weg op aarde is er speciaal voor jullie mensen, om tot vrije wezens in volkomen waar gelukzalig leven te komen, bevrijd van elke waan die jullie zelf door je afdwaling van liefde hebben opgeroepen.

Hemels Brood 1512

Zo vaak word Ik als een strenge God, die veelvuldig straft, neergezet. En mensen durven niet bij Mij te komen, vanwege zonden die zij begaan hebben. Vanwege tekortkomingen en onvolmaaktheid in hun handelen. Maar Ik ben een barmhartige God en een Vader die zijn schepselen, jullie mensen, liefheeft. Ik heb graag dat jullie bij Mij komen. Want juist als jullie bij Mij komen, met Mij willen spreken in jezelf, juist dan kan Ik jullie ook aanreiken en laten zien wie Ik werkelijk ben en hoe Ik jullie werkelijk liefheb. Stel jij bent iemand die veel mensen helpt, die voor je naasten veel overheeft en altijd eerlijk is, nooit steelt of bedriegt. En stel je hoort van je buurman dat hij aan iedereen vertelt dat je een grote egoïst bent, die liegt en bedriegt. Maar dat is niet zo, hoe voelt dat? En stel je wilt dan daarvoor weleens met die buurman spreken, maar hij ontwijkt je en je krijgt hem niet te spreken. Hij gaat maar door van alles over je te vertellen wat niet waar is. En, mensen gaan hem geloven, zij komen niet bij jou en spreken er niet met jou over, nee ze geloven die mens en gaan jou ook mijden. Zie, dat doen jullie dan met Mij, als je gelooft wat mensen over Mij zeggen, zonder bij Mij te komen en Mij te vragen of dat waar is of Ik werkelijk zo ben.

Kom dan toch allemaal bij Mij en geef Mij de gelegenheid met je te spreken, je uit te leggen, je innerlijk te verlichten en je Mijn ware Zijn te tonen. Dan zul je bemerken dat Ik geen strenge bestraffende God ben, maar een liefhebbende barmhartige Vader voor alle mensen.

Hemels Brood 1513

Hemelvaartsdag. De dag waarop de Geest volledig één wordt met de mens, waardoor de mens zijn eigen geestelijk Zijn van leven in zichzelf en in Mij kan vinden – de brug die geslagen is tussen mens en Schepper door Jezus Christus, waarin Ik Mij verenigd heb met de mens. Waarmee de kloof tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde overbrugd is en ieder die dat wil terug kan komen van zijn afdwaling in liefde.

Zoals de verloren zoon terug mocht komen in het rijk van zijn vader, zo mag de mens terugkomen in de liefde van zijn Schepper en de weelde van de liefde weer genieten, ondanks de jaren van afwezigheid in het tegenovergestelde van liefde. De poort staat open, wijd open voor hen die willen, die willen terugkomen, arm en berooid, zonder geld of macht, zonder iets zijn zij toch welkom om Mijn liefde aan te nemen en in de weelde van Mijn liefde te leven. Maar wie Mijn liefde niet aan wil nemen, niet door de wijd geopende poort naar Mijn rijk wil komen, is vrij om in zijn armoede te blijven en zonder resultaat te blijven zoeken naar geld en macht.

De poort is waarheid en nederigheid. En iedereen die bereid is in waarheid en nederigheid te leven, kan heel gemakkelijk door de poort. Maar wie niet zonder macht en aardse rijkdom wil zijn, voor die is de poort eng en krap en het gelukt hem niet erdoor te komen. Kom en maak wijd de poort van Mijn rijk, maak wijd de poort van Mijn hart, wees moedig, wees waarheid, wees nederig en kom binnen! Kom thuis!

Hemels Brood 1514

Goed en slecht, het wisselt zich bij de mens af. Bij de ene mens meer dan bij de andere mens. Maar de ene mens heeft ook andere talenten gekregen dan de andere mens. En geen twee situaties zijn gelijk. Wel lijken situaties op elkaar. Maar zo ook datgene wat tot slecht en datgene wat tot goed leidt. Want het ene komt voort uit handelen naar eigenliefde en het andere komt voort uit naastenliefde. Dat is wel bij iedereen hetzelfde: of iemand handelt uit liefde of iemand handelt uit eigenliefde en of iemand heeft geduld, is vergevingsgezind, verdraagzaam enz. of iemand is ongeduldig, niet vergevingsgezind, onverdraagzaam, enz.

Dat wisselt van mens tot mens en van situatie tot situatie. Het herhaalt zich dan ook steeds weer en dat zijn de overeenkomsten in het leven, maar de manier van handelen van de mens is per persoon en per situatie toch verschillend, zodat er ook al die verschillen zijn. Goed en slecht. Soms slaat de balans over naar goed en soms slaat de balans door naar slecht. Het is aan jullie om ermee om te gaan, om het goede uit te breiden en daarmee het slechte te verminderen. Maar het lijkt erop dat steeds dezelfden het goede bezig zijn uit te breiden en er tegen aan lopen dat anderen juist het slechte uitbreiden. Dan lijkt er geen vooruitgang in het goede te kunnen ontstaan.

Heb dan, juist dan vertrouwen, een heel sterk vertrouwen in Mij, Mijn liefde, want Mijn liefde staat boven alles wat geen liefde is, ver daarboven en kan heel veel bewerkstelligen, door jullie die vol van vertrouwen zijn. Houd daarom zeker vol op Mij te vertrouwen en in het verborgene groeit liefde tot het alle niet-liefde overwonnen heeft!

Hemels Brood 1515

Alleen ware liefde geeft helderheid van geest en een zuiver weten, een zuiver voelen. Door alles wat geen ware liefde is wordt de geest vertroebeld. Maar de mensen zijn ondertussen zo gewend aan die vertroebeling, dat zij zich verbeelden dat hun geest helder is. Niet alleen door deze gewenning denken de mensen een heldere geest te hebben, ook willen zij veelal niet toegeven dat zij afgedwaald zijn van ware liefde en liever hun eigen gang gaan.

Het bekennen van fouten, vergissingen, misvattingen, enzovoorts vinden veel mensen niet prettig. Het tonen van je zwakte is een bloot geven aan de vijand, die dan juist weleens op die zwakte kan toeslaan. Wat de mens zich niet realiseert, is dat juist dat niet erkennen van gemaakte fouten en het niet erkennen van misvattingen, van afdwaling van liefde, een opening geeft, de vijand macht geeft over de mens. Elke afdwaling van liefde is macht aan de vijand geven over jezelf. Als Ik dat niet in een zekere bescherming zou hebben gezet, dan zou het er voor heel veel mensen een heel stuk minder prettig uitzien. Maar Ik heb Mijn ordening  zo ingericht, dat al het tegenovergestelde van liefde alleen een uitwerking heeft ten gunste van het leerproces van de mens naar volkomen liefde en niet naar vernietiging van de mens.

 In welke onaangename situatie de mens dan ook terecht komt, het kan nooit die mens in werkelijkheid schaden, het zal hem altijd iets brengen waar hij, gezien het ware leven, iets aan heeft. Niet werelds in materieel opzicht, maar geestelijk, in zijn groei naar ware liefde, waar leven. Zo zorg Ik te allen tijde voor alle mensen. En laat niemand in zijn vrijheid ten ondergaan, maar Ik breng allen veilig thuis in de ware eeuwige liefde.

Hemels Brood 1516

Ik laat jullie niet als wezen achter, heb Ik als Jezus Christus tegen Mijn leerlingen gezegd. En dat geldt voor jullie nu ook nog steeds. Wie Mijn leerling wil zijn, die kome, voor die ben Ik er en ook al ben Ik niet zichtbaar maar net als de overleden mensen buiten jullie tastbaarheid, Ik laat ook jullie niet als wezen achter. Ook jullie kunnen innerlijk contact met Mij hebben en ook jullie zal Ik in je hart Mijn aanwezigheid in alles laten ervaren. Ik ben er ook voor jullie in de geest en leid jullie over je levensweg naar ware liefde. Ik laat jullie niet als wezen achter, in je hart ben Ik als liefdevolle Vader en Moeder aanwezig en je kunt dan ook altijd op Mij vertrouwen. Maar kijk in jezelf ook steeds goed naar je beweegredenen van waaruit je handelt of handelde. Is dat uit begeerte, willen hebben of is het uit liefde, uit mededogen met je naaste? Is het naar jezelf toetrekkend of aan de ander gevend.

Want daar zit het scharnier van de deur open of dicht, open geeft zicht op Mij in je hart, dicht geeft geen zicht op Mij. Open geeft een gehoor aan Mijn stem, dicht geeft alleen het gehoor van de eigen stem of van het tegenovergestelde van Mij. Daarbij kun je jezelf dan bedriegen, door te denken dat je Mij in je wel verneemt, wel hoort, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Soms lijkt je hart oprecht omdat je je afdwalingen ver weggeduwd hebt, in het donker waar je liefst niet kijkt. Vraag Mij dan je hart geheel te verlichten, zodat je toch in jezelf ook ziet wat daar is en niet zou moeten zijn, omdat het geen ware liefde is.

Zo kan Ik je altijd helpen, je bent geen wees. Maar jij moet het Mij wel vragen, oprecht willen, oprecht je hart willen reinigen. Dan zal Ik je ook helpen, maar laat het hoe en wat en de tijd waarop dan ook met een open en oprecht hart aan Mij over!

Hemels Brood 1517

Houd altijd goede moed, wat er ook gebeurt. Kom steeds in je hart bij Mij als je het moeilijk valt om goede moed te houden. Laat Mij je voeden, je steunen, vertrouw Mij. Je kunt op jezelf niets voorkomen, daar heb je toch altijd Mijn hulp, Mijn steun bij nodig. De kracht van waarlijk leven komt uit Mij en Ik ben de bron voor al het leven, uit Mij kun je putten. Die bron, die Ik ben, heeft ieder mens in zich en iedereen kan in zichzelf uit die bron putten. Bij die bron ben Ik ook Zelf aanwezig en zo kun je daar ook altijd nog met Mij spreken.

Doe dat, in je hart, leg Mij je zorgen voor en Ik zal je in je hart leggen wat het beste is om te doen of niet te doen. Maar, neem dan niet zelf het heft in handen of laat dan niet anderen je weg bepalen. Houd je dan aan Mijn advies en vul niets zelf in of laat je niet door anderen zeggen wat te doen, tenzij het overeenkomt met hetgeen Ik je in je hart laat weten. In sommige situaties is het moeilijk, alles lijkt verkeerd te gaan, dingen gebeuren die niet zo fraai zijn. Dan wil je ingrijpen en het goedmaken, op jouw manier. Maar wacht, luister eerst in je hart naar Mij, hoe moeilijk het ook is om te laten gebeuren wat gebeurt en op Mij te vertrouwen dat het goed komt, vooral als het er helemaal niet goed uitziet.

Toch, Ik ben degene die alles in Zijn hand heeft en Ik ben ook daar waar jij het moeilijk vindt. Juist daar ben Ik ook, voor jou en alle betrokkenen. Wees gerust, vertrouw op Mij. Werkelijk Ik ben er voor jou, voor hen en iedereen!

Hemels Brood 1518

Wit is het teken van rijnheid, van zuiverheid. In wit licht is dan ook helemaal niets wat onrein, onzuiver is of het is geen wit. Ik ben het witte licht en daarin gevat zijn alle kleuren die uitstralen naar de mens om al het onreine om te zetten naar het zuivere witte licht, wat ondoordringbaar is voor de mens. Maar tot dit licht kan de mens wel komen en het kan de mens verlichten in zijn innerlijk en zuiveren van alle onreinheid. Wil je dat?

Want je bent vrij, je hebt de vrije keus. En die vrije keus is het aan jou om wel of geen wit licht in je toe te laten. Alle kleuren licht zijn er en je kunt daarvan krijgen, maar het witte licht is het volkomen zuivere, ware, volkomen leven. Ik ben dat volkomen ware zuivere en Ik ben in Jezus Christus als het ware licht onder de mensen gekomen. En Ik kom nogmaals in Jezus Christus als het ware licht onder jullie mensen. Maar niet iedereen zal Mij zo direct herkennen. Want Ik ben niet als een verheerlijkt mens geboren en zo kom Ik nu ook niet weer. Zo ben Ik dan alleen nog daar waar Ik gezien kan worden in geest van liefde en waarheid.

Zoek Mij daarom niet buiten jezelf. Zoek Mij  niet waar mensen zeggen dat Ik ben. Zoek Mij in het geheel niet op die menselijke manier, maar trek Mij toch naar je toe, door in liefde te handelen, voor je naaste. Dat is de enige ware weg naar een helder zicht op Mij: naar ware liefde handelen zonder eigenbelang steeds er zijn voor de arme mens, die nog geen besef heeft van ware liefde en daarom ook nog niet naar ware liefde kan handelen. Help die mens, accepteer die mens, want geen van jullie is al volmaakte liefde en zo heb Ik toch jullie allen lief en wordt je geslepen, door Mijn zuivere witte licht, Mijn waarheid en volkomen liefde.

Hemels Brood 1519

Voor de mensen die niet in Mijn bestaan geloven, is het leven een lege huls, waar zij toevallig in terecht zijn gekomen. En op momenten waarop zij het moeilijk hebben, kunnen zij nergens werkelijk terecht. Want de mensen waarnaar zij zich wenden, kunnen uiteindelijk ook geen oplossing bieden en zo staan zij op zeker moment er geheel alleen voor. Het vreemde is dan dat zij, hoewel zij zeggen niet in Mijn bestaan te geloven, toch uitspraken doen als: als ik zo iets moet meemaken dan kan er geen God zijn of het moet een hele onaardige God zijn, want een liefdevolle God laat zoiets niet gebeuren. Dus is er geen God of althans, ik wil er niets mee te maken hebben. Dus, praat me niet van een God, en zeker niet van een liefdevolle God en Vader.  Al hun verbittering over de onaangename situatie waarin zij terecht zijn gekomen wijten zij dan aan een voor hen niet bestaande God.

Als jij ook niet tevreden bent over Mij, kom dan eens in je hart naar Mij toe en spreek je eens helemaal tegen Mij uit. Laat Mij maar horen wat je allemaal tegen Mij hebt, “als Ik al besta”. Alles mag je tegen Mij zeggen, je mag Me verwijten maken, boos zijn, enz. Maar dan vervolgens vraag Ik je wel, luister daarna dan in je hart ook eens naar Mij. Wees dan eens stil in jezelf en luister dan ook eens naar Mij. Geef Mij de gelegenheid tegen jou terug te spreken in alle oprechtheid in je hart. Luister dan ook eens naar Mij. En kijk dan nog eens in jezelf of Ik niet besta en of Ik geen liefdevolle God en Vader ben.