Hemels Brood 1272 t/m 1302

Hemels Brood 1272

De enige ware levenselixier is liefde. Mensen zoeken naar langer te leven, ziekte te overwinnen, maar ze zien niet wat het belangrijkste voor hun leven is, zij zijn zo in beslag genomen met levensverbetering voor zichzelf, dat zij de werkelijkheid die zo eenvoudig is, over het hoofd zien.

En zo gaan zij voorbij aan datgene wat waarlijk leven geeft en waarlijk heelt. Alleen, wel naar anderen toe en niet naar de zichzelf toe. Daar zit nu net de kneep. En daar zit nu net dan ook de moeilijkheid, want haast niemand heeft het geduld en het vertrouwen dat de ander hem naar liefde juist zal behandelen. Er is zoveel afdwaling in eigenliefde dat er welhaast niemand meer gelooft door de ander naar liefde behandeld te zullen worden. En dus moet hij wel naar eigenbelang handelen, om te krijgen wat hij hebben wil en waarvan hij vindt dat hij recht op heeft.

Iedereen bedient zichzelf uit het geheel, dus is het logisch en kan niet anders dan dat hij ook zichzelf bedient. Zo blijft het eigenbelang en de eigenliefde gehandhaafd. En alleen iemand die kan accepteren dat hij wat hij zelf wil en nodig denkt te hebben, niet krijgt van zijn medemensen maar daartegenover zich inzet de ander toch goed te doen, bevindt zich op de weg van liefde.

Zomaar op die weg, zonder hulp, zonder vertrouwen, houdt niemand vol. Want zeker in deze tijd, waar zoveel mensen hun eigen gang gaan, is dat heel moeilijk. Maar wie die weg met Mij wil gaan, op Mijn liefde vertrouwt en Mijn liefde als de enig ware liefde aanneemt, die vindt ook Mijn kracht, die vindt ook de mogelijkheid om die weg te gaan die ware liefde is, waar leven is en ware heling geeft. Voor zijn naaste en voor hem zelf.

Hemels Brood 1273

De moeilijkheid met jullie mensen is dat je Mij vanuit een menselijk begrip bekijkt en niet kunt overzien hoe Ik ver daarboven uit ga. En als Ik dan zeg, er bovenuit, dan wordt dat weer ook vanuit menselijk perspectief gezien in de betekenis van boven jullie staan als een autoriteit die beveelt. Maar die manier van er bovenuit bedoel Ik niet. Ik bedoel dat Ik geen beperkingen heb door een materieel lichaam, door afdwaling van liefde, door eigenbelang gericht handelen of wat dan ook.

De mens is wel een beperkt wezen, voorzover het zijn levensinzichten, zijn handelsmogelijkheden, zijn besef van geestelijk bestaan betreft. Vanuit die beperktheid kan een mens zich moeilijk Mijn Wezen voorstellen. En toch heeft hij Mijn wezen ook in zich en toch ook kan hij uitgroeien tot een wezen gelijk aan Mij, alhoewel niet Mij. Laat jezelf vrij van enige voorstelling over Mij want Mijn ware Zijn gaat veel verder, gaat oneindig veel verder dan jij je nu op enig manier kunt voorstellen. En elke voorstelling die je maakt zal begrensd zijn waardoor je ook je besef van Mij begrensd. Laat daarom je beeld van Mij open en vul niets in. Laat Mij groter zijn dan jouw voorstelling nu ooit zou kunnen zijn en je houdt de mogelijkheid meer te gaan zien van Mij dan je in je eigen beperkte voorstellingsvermogen zou kunnen.

Alles wat jij openlaat en aan Mij overlaat, kan Ik voor je invullen en geloof Mij, Mijn invulling gaat veel verder dan jij maar in de verste verte voor elkaar zou kunnen brengen. Zo kan Ik je vele malen meer in voorstelling brengen dan jij uit jezelf kunt. Bij mensen is alles begrensd door een zeker onvermogen in liefde, bij Mij is niets begrensd en Ik heb het volle vermogen waardoor Mij alles mogelijk is. Maar jij hebt de vrije keus en als je liever zelf een voorstelling maakt, is Mij dat ook goed.

 Ik kan je alleen een veel ruimer zicht geven als je dat zelf wilt en het aan Mij overlaat, Ik beloof je, dan zul je wel een veel ruimer zicht krijgen. Ik kan je ogen, je oren, je besef over de drempel van het menselijk beperkte denken en voelen tillen, waardoor de oneindigheid zich voor je ontsluit en je enigszins Mijn omvang kunt gaan zien. Alhoewel Ik je nog zeker niet te ver zicht kan geven om de groei van je ziel in dit huidige leven van je op aarde niet te belemmeren. Alles in verhouding tot wat voor jou en alle mensen het beste is.

Hemels Brood 1274

Kleine kinderen laat Ik graag bij Mij komen. Kleine kinderen zijn onbevangen, willen nog graag van alles leren, zijn nieuwsgierig op een aangename manier, omdat ze willen begrijpen wat het leven eigenlijk voorstelt. Zo wil Ik graag dat mensen bij Mij komen, als kinderen. Dat wil zeggen, als mens die wil weten wat het eigenlijke leven is, die onbevangen openstaat voor Mij, zoals een kind onbevangen is, zich niet bewust van het kwaad van eigenliefde.

Als je niet zoals een kind, zonder oordeel, zonder eigen invulling, onbevangen, open voor het goede bij Mij komt, dan is het moeilijk om Mij te verstaan. Want iemand die al zijn eigen invulling heeft, zijn eigen oordeel over de wereld, zijn eigen wensen en verlangens en voor zichzelf al van alles bepaald heeft, die zal misschien Mij aanhoren, maar veel van Mijn lering, Mijn woord, naast zich neer leggen en zijn eigen gang gaan. Terwijl een waarlijk onbevangen kind aanneemt wat je hem in liefde en waarheid zegt, omdat het nog in zichzelf de zuiverheid van het innerlijk voelen van liefde en waarheid heeft.

 Bezondig je dan niet aan kinderen want dat is niet zomaar goed te maken. Dat wil zeggen, verstoor de basis van de mens niet, de basis van het besef van de mens in liefde en waarheid niet, want dat is een verstoring van de eigen basis en brengt veel vernieling met zich mee. Niet voor niets staat geschreven laat de kinderen tot Mij komen. Dat zijn alle mensen die in hun hart onbevangen Mijn woord van waarheid en liefde willen horen en naar willen handelen, alle mensen die zonder eigenbelang liefde willen leven!

Hemels Brood 1275

Elk hart wat zich oprecht naar Mij richt, zal de vreugde van Mijn liefde in zich ervaren, zal de warmte van Mijn liefde in zich voelen stromen, in zijn hart voelen dat Ik hem lief heb en met al Mijn zorgen omring. Niet dat Ik dan onmiddellijk zijn situatie verander, want wat voor de groei van zijn ziel van belang is, neem Ik beter niet zomaar weg, dat zou geen ware liefde zijn, maar wel voelt hij Mijn steun, Mijn kracht en zijn vertrouwen in Mij zal gesterkt worden zodat hij wat er  ook gebeurt, toch op Mij vertrouwen kan en zijn situatie kan doorstaan, wat hem zeker groei voor zijn ziel oplevert. Elk hart wat zich oprecht naar Mij richt, zal ontlast worden, gerustgesteld worden, getroost en gesterkt worden. Zodat de zegen van Mijn liefde tot hem doordringt, in zijn bewustzijn doordringt.

Want bij nog veel mensen is de zegen van Mijn liefde niet tot in het bewustzijn doorgedrongen. Zij kunnen nog niet in alles Mijn liefde zien. Toch, in alles is Mijn liefde, alles krijgt leiding vanuit Mijn liefde. Alhoewel niet alles liefde is bij de mensen onder elkaar, zet Ik toch dat alles wat van mensen geen liefde onder elkaar is, om in liefde zodat geen schade aan de Schepping en geen schade aan jullie mensen gebracht kan worden.

Kom oprecht in je hart naar Mij en je zult in je hart Mijn liefde ervaren, bewust de warmte en vreugde van Mijn liefde voelen voor jou en voor alle mensen. Ik help je graag, Ik steun je graag, Ik geef je graag de kracht om alle situaties in je leven aan te kunnen. Kom eenvoudigweg in je hart naar Mij toe, Ik neem het alles niet weg, want dan zou Ik je lering wegnemen, maar Ik kan je wel alle nodige kracht geven, als je wilt!

Hemels Brood 1276

Kijk uit voor valkuilen. Die daar zijn waar je ze niet verwacht. Daardoor ben je er niet op voorbereid en doet het struikelen of vallen meer pijn. Je kunt hier niet op alles voorbereid zijn, je weet eenvoudigweg niet alles. En het is ook niet de bedoeling krampachtig te gaan leven, bedacht op alleen hobbels en kuilen. Maar mocht er dan onverwacht een kuil zich voordoen, schrik niet, blijf kalm, blijf vertrouwen. Want Ik ben en blijf altijd naast je, dus je mag ook op Mij blijven vertrouwen.

Kijk, het kan zijn dat het lijkt dat iemand het goed met je voorheeft en je gaat op zijn aanbod tot iets in, denkend dat je diegene kunt vertrouwen. Maar dan blijkt dat je toch niet goed af bent en diegene wel. Je bent bedrogen. Daar komt dan de valkuil. Want wat is de meest voorkomende reactie van iemand die zich bedrogen weet? Boosheid, verwijt, beschuldigingen en vaak zelfs wraak, roddel en zo meer. Doe je dan daaraan mee, dan ben je in de valkuil gevallen en zul je daar weer uit moeten klimmen. Vaak zijn de gevolgen pas veel later merkbaar. Je verwondert je dan dat je iets onprettigs op je pad krijgt maar herinnert je je reactie op het bedrog niet meer zo direct.

Kijk, als je in een dergelijke reactie vervalt dan geeft dat de tegenkracht van Mijn kracht van liefde gelegenheid iets onprettigs voor je te bewerkstelligen. En dat hoeft niet direct te gebeuren. Dus veel later kun je in een onaangename situatie belanden, waarvan je je afvraagt, hoe komt dat? Welke situatie er ook ontstaat, het zal toch ook altijd iets goeds brengen voor de groei van je ziel. Het zal je altijd gegeven zijn tot vergroting van inzicht in je eigen handelen en besef van het verschil tussen wel en geen liefde. Je groei kan zijn dat je de volgende valkuil wel bemerkt, alhoewel dat een heel andere kan zijn, het kan zijn dat je dan niet met boosheid, verwijten, wraak of dergelijke reageert, maar met liefde, met geduld voor de afdwaling van de ander, met zorg voor zijn welzijn, ondanks hetgeen je ten onrechte is aangedaan

Wat is dan de valkuil? Dat is het moment waarop een gebeurtenis vraagt om een reactie en die reactie in de meeste situaties geen liefde is omdat de neiging met boosheid te reageren sterker blijkt. Maak je liefde sterker en overwin zulke valkuilen. Ze zijn waar je ze niet verwacht en daardoor ben jij je minder bewust van je neiging om niet naar liefde te reageren op situaties die je onheus zijn, je onterecht tekort doen. Laat liefde hier een leidraad zijn en laat Mij je daarbij helpen!

Waar zit dan het onverwachte? Waar je een situatie hebt waarin je je prettig voelt en daar lijkt het dan op dat je die door de handelswijze van die andere persoon, gaat verliezen. Je wilt behouden wat je hebt. Je verwacht niet dat het je afgenomen gaat worden en dan lijkt het er op dat het je wel wordt afgenomen. Dan komt de neiging te willen behouden wat je hebt en het niet te verliezen —> de valkuil ontstaat en —> je reageert naar de sterkste neiging: boos, verwijten, wraak enzovoorts. Maar de kern waardoor je valt is: Voor jezelf willen behouden wat je als aangenaam ervaart. En hoe onterecht het ook is dat de ander je dit afneemt —> verval toch liever niet in boosheid en dergelijke. Maar blijf toch liever in liefde en aanvaard Mijn steun, Mijn hulp. Zie je, dan komt het dus allemaal goed. Voor jou en ook of juist ook voor die ander!

Hemels Brood 1277

Je vraagt je af hoe het komt dat mensen niet beseffen dat Ik hen het leven geef, niet beseffen of niet willen aannemen dat Ik hun Schepper ben, dat Ik Schepper ben van hemel en aarde en alles wat er is. Jij hebt een besef in jezelf hierover en vraagt je af hoe het komt dat zij dat kennelijk niet hebben. Maar Ik zeg je, ook zij hebben in zichzelf de mogelijkheid tot dit besef, tot het weten zonder bewijs. Maar hun beeld van wie Ik dan, als Ik zou bestaan, zou zijn, is zo afwijkend van hoe Ik werkelijk ben, dat dit niet past op dat innerlijke stukje waarheid wat zij wel degelijk in zich hebben.

Door blindheid voor de waarheid, die zij dus zeker wel in zich hebben, maar niet aan toe komen, blijven zij alleen gericht op het beeld wat zij van Mij hebben opgedaan tijdens hun verblijf op aarde, wat niet met de werkelijkheid overeenstemt en wat dan ook niet past in hun toch wel logisch denkvermogen. Nu beseffen zij dus wel dat het beeld wat zij van Mij hebben niet waar kan zijn, maar niet wat dan wel waar is. En daar het beeld wat zij van Mij hebben, terecht gezien, niet waar kan zijn, besta Ik dus ook niet voor hen. Er is bij hen geen denken aan dat Ik op welke andere gronden wel zou kunnen bestaan, hun blindheid voor waarheid weerhoudt hen op die waarheid zicht te krijgen.

Deze blindheid komt voort uit een zekere hoogmoed, die ontstaat in de zelfbewustheid van bestaan, wat tot gevolg kan hebben, dat die mens ervan overtuigd raakt, zelf te kunnen bestaan zonder enige God die hem leven geeft. Deze blindheid wil niet zeggen dat deze mens niet in liefde, of een zekere mate van liefde met zijn medemens zal omgaan. Maar het besef van waar zijn liefde, zijn levenstaak komt, is verborgen in hem, door de eigen waan van het bewustzijn van bestaan.

Zonder schade te brengen aan de vrijheid van deze mens is het niet zo gemakkelijk hem tot het ware besef, tot de ware inzichten te brengen. Te meer omdat vaak de redenatie in het verstand gevoerd wordt en niet in het hart. Daar is dan ook veel geduld en veel liefde nodig, die eerst door die mens als een normaal gegeven beschouwd wordt: daar heeft hij recht op, hij geeft immers zelf ook liefde? Maar die liefde is altijd nog vermengd met het behouden van eigen goed, eigen welzijn of het vermeerderen van eigen goed en eigen welzijn.

Slechts weinigen zijn ondanks hun ongeloof zover dat zij belangeloos liefde willen en kunnen geven. Laat hen vrij zoals Ik hen vrij laat. Ik ken hun wegen en ook hen leid Ik en ook voor hen zorg Ik. Ook zij hebben woning bij Mij, al beseffen zij dat nu nog niet. Maar ook voor hen komt die tijd, zij zijn door Mij niet vergeten.

Hemels Brood 1278

Zie er op toe dat je niet uit wraak handelt, niet uit jaloezie. Want al dergelijk handelen is handelen naar het tegenovergestelde van liefde en bewerkstelligt het tegenovergestelde van liefde. Hoewel Ik het met Mijn liefde zodanig omzet dat het je ziel toch goed doet, ook voor degenen waartegen je wraak of jaloezie gericht was, zal het je toch ook iets brengen wat je onaangenaam is. Niet als straf, maar de lering die daardoor ontstaat voor je ziel, om je tot inzicht te brengen, tot inkeer, is niet prettig voor wat je eigenlijk voor jezelf wilt. Niet omdat Ik je een straf wil bezorgen, maar omdat je zelf ergens aan hangt, wat niet in ware liefde zijn plaats heeft. En alleen ware liefde kan gelukzaligheid brengen, net zoveel en net zo sterk als de liefde is waaruit gehandeld wordt.

Alles wat dus geen liefde is en dat is wraak of jaloezie, kan alleen het tegenovergestelde van liefde geven en dat is dus dan het tegenovergestelde van gelukzaligheid. Als je niet zelf bewust zou kunnen ervaren wat voortkomt uit het tegenovergestelde van liefde, zou je niet tot vrije keuze kunnen komen, niet vrij kunnen leven, niet het verschil kunnen gaan beseffen tussen wel en geen liefde. Tenminste niet het verschil tussen je eigen handelen uit wel of geen liefde. Want gemakkelijk is het te voelen wanneer iemand anders jouw niet naar liefde behandelt. Maar moeilijker is het te herkennen en te erkennen dat jezelf ook nog niet uit liefde handelt, als je niet eerst het onderscheid zou kennen en het verschil van de gevolgen zou ervaren. Zo heeft alles zijn plaats en zo heeft alles een goede orde om te zijn zoals het is zonder dat het als straf bedoeld is, maar juist is het zo geordend om je verder te helpen tot besef van ware liefde en je tot vrije keus te brengen om naar liefde te gaan handelen.

Hemels Brood 1279

Waar ter wereld je ook bent, er is altijd de keus tussen handelen naar liefde of naar het tegenovergestelde van liefde. Waar je ter wereld ook bent, er is altijd de verleiding om datgene te doen wat naar eigenliefde, naar eigenbelang is. En waar ook ter wereld je bent, je keuze van handelen is je mate van leven, waar leven.

Elke dag is je gegeven om je eigen keus te kunnen maken en in alle omstandigheden te overleven. Want je bent niet alleen in de wereld, veel mensen leven tezamen en vormen ook tezamen het geheel aan omstandigheden. Hoe moeilijk die omstandigheden ook kunnen zijn, toch is er altijd een weg om daar doorheen te komen. Er zijn zelfs meerdere wegen, elk afhankelijk van de mate van liefde die iemand kan opbrengen. Elk afhankelijk van de mate van inzicht in het leven wat iemand heeft.

Hoe groeit het inzicht van mensen, hoe groeit liefde, hoe groeit waar leven? Net zoals in het dagelijks natuurlijke leven planten, dieren en mensen, lucht, water en voedsel nodig hebben, zo heeft de mens voor zijn groei naar inzicht, liefde, waarlijk leven ook voedsel, water, lucht nodig en dat krijgt hij dan ook. Van Mij krijgt hij dat. Zowel in natuurlijk materiële zin voor het natuurlijke lichaam als in geestelijke zin voor zijn groei naar inzicht, liefde, waar leven. Alleen, de mens is niet alleen, zoals de planten of de dieren, een opnamevat, een automaat die werkt zodra je daar iets instopt, een mens is een zelfstandig functionerend wezen met een eigen denkvermogen, een eigengevoel, een eigen besef van bestaan, een eigen keuzevermogen. Dat heeft noch een plant, noch een dier. Alleen de mens. En kijk, daarmee kan hij afdwalen van al wat Goddelijk is en van al wat hem Goddelijk gegeven is. Maar, ook dat kan hij zich dan beseffen, bewust zijn of worden. En, zo’n afdwaling van zijn oorspronkelijk volkomen volmaakte zijn, is niet prettig om te beseffen.

Beter beseft hij het en heeft daarmee de kans om terug te keren naar het ware wel prettige leven van ware liefde dan eeuwig te dwalen in het tegenovergestelde daarvan. Want daarmee zou hij zijn levensbesef verliezen en alleen nog leven als plant of dier. En juist is het de mens gegeven zelfstandig, bewust van het eigen bestaan te leven. Zie, daarom kun je maar beter de pijn van het besef verdragen en daarna streven het ware leven te leren kennen, zonder afdwaling.

Heb je soms het idee dat het te moeilijk is allemaal om waar te maken, weet dan dat Ik het Ben die het waar maakt en dat jij het bent die Ik heb uitgekozen om dat te zijn wat je bent en worden kan. Accepteer jezelf en vertrouw op Mij, je Schepper, Ik zorg voor jou en alle mensen zonder uitzondering en jij en alle mensen voed Ik, geef Ik voeding, water en lucht zodat je kunt worden, kunt zijn, kunt leven, eeuwig kunt leven, eeuwig gelukkig kunt zijn.

Hemels Brood 1280

Tegenwind maakt sterk. De spieren gebruiken, op je benen staan, maakt sterk. Op een ander leunen is gemakkelijk, maar zwakt af. Ook in geestelijk opzicht is het beter om tegenwind te krijgen, om zelf de problemen die er soms zijn te proberen op te lossen. Om niet te steunen op anderen waar je het zelf kunt. En denk niet te snel dat je het zelf niet kunt. Op momenten dat je het werkelijk niet zelf kunt ,geef Ik je hulp door mensen om je heen, die hulp komt dan als vanzelf. Komt die hulp niet, wees er dan van overtuigd dat je het zelf kunt, zelf, dat is ook met Mijn hulp in jou. Want daar in jou ben Ik altijd aanwezig om je met raad en daad bij te staan. Je hoeft het dus niet alleen te doen, maar wel zelf zoveel je kunt.

Geef het niet te snel op, want inspanning loont, al is dat misschien niet onmiddellijk. En, mocht het dan even echt niet meer gaan, mocht er dan ook geen hulp voorradig zijn, neem dan je rust. Want na inspanning is altijd een periode met rust nodig. Een periode van rust om op krachten te komen. En juist dan bouwt zich een sterkere kracht op. Juist na die tegenwind in rust gaat het lichaam zich sterker maken. Als je dus die rust overslaat, dan put je je lichaam uit. En dat is ook geestelijk zo. Neem ook geestelijk je rust. Want ook daar werkt het zo, dat in rust juist de versterking plaats vindt. Maar dan wel de rust na inspanning. Want de inspanning die geleverd wordt is het signaal voor het lichaam en zo ook voor de geest om zich in de volgende periode van rust sterker te maken voor een nieuwe inspanning.

Zo wisselen inspanning en rust elkaar af waardoor het lichaam / de geest op krachten blijft of sterker wordt. Zonder inspanning gaat kracht verloren, met teveel inspanning kom je niet aangroei van kracht toe  en put je jezelf uit. Zowel lichamelijk als geestelijk. Daarom, zoek de juist de balans tussen inspanning en rust. Laat beide een deel van je leven zijn, geef niet de voorkeur aan het één of het ander, want beide zijn nodig voor een krachtig bestaan. Laat daarom niet gaan want je kunt hebben en steun niet op anderen, maar verricht je eigen werk. En daar waar iets werkelijk je krachten te boven gaat en jij je wel aan je rust en inspannings ritueel houdt, krijg je hulp van Mij, door andere mensen om je heen of rechtstreeks van Mij. Doe wat je kunt, wees niet lui, maar eis ook niet teveel van jezelf. En lukt het allemaal niet meer zo goed, blijft de nodige hulp uit, weet dan dat het moment van rust gekomen is en geef je dan over aan die rust, geef je dan over aan Mij.

Hemels Brood 1281

Ik kan hier of elders nog zoveel uitleg geven over Mijn leer van liefde, uitleg geven over het ware leven wat Ik Ben en wat jullie uit Mij zijn. Wie niet horen wil, wie niet geloven kan, die zijn eigen weg wil gaan, die luistert niet, gaat zijn eigen weg en laat Mij voor dood achter. Maar Ik ben niet dood, Ik ben het ware leven en uit Mij komt al het ware leven voort. Niemand leeft, dan door Mij en zo zal een ieder toch bij Mij moeten komen en zijn eigen weg moeten loslaten om tot waarlijk leven te komen. Welke weg je ook gaat en er zijn er velen, als die niet met Mij gaan, komt daar vroeg of laat een moment waarop de weg onbegaanbaar wordt. Wie niet terug wil keren op zijn zelf gekozen weg, kan alleen nog bij de pakken neerzitten. En Ik laat hem zitten. Niet omdat Ik niet wil helpen, maar opgedrongen hulp heeft geen zin, laat die persoon niet vrij.

Zo zijn er velen die strompelend en vallend hun weg gaan, zonder Mij en niet beseffen waardoor zij hun weg zo moeilijk gaan. Zij geloven soms toch wel in Mij en Mijn hulp, Mijn liefde, maar kiezen er toch voor hun weg zonder Mij te gaan, is het dan niet hun eigen verantwoordelijkheid te gaan waar zij gaan? Ik zeg, het is het ieders eigen verantwoordelijkheid welke weg iemand kiest en het is ieders eigen verantwoordelijkheid of hij dan kiest zijn weg met of zonder Mij te gaan. Ik kan en ga Mijzelf niet opdringen en Ik laat zeker ook steeds iedereen vrij in zijn eigen keuze. Voor ieders bestwil, voor het ware bewustzijn van leven. Dus, niet uit straf laat Ik iemand op zijn weg vastlopen, maar uit liefde, om hem tot inzicht te brengen en omdat Ik hem het ware besef van leven gun, daarom laat Ik hem de vrije keus en grijp ongevraagd niet in. Maar één woord oprecht, uit het hart en Mijn hulp is onmiddellijk daar!

Hemels Brood 1282

Meer kun je niet doen dan je openstellen voor Mijn liefde en in nederigheid zoveel mogelijk naar Mijn liefde te leven. Meer kun je niet doen, dan je wil richten naar Mijn wil en je handelen daarmee in overeenstemming te brengen. Ik weet dat dat niet altijd zo eenvoudig is. In rustige tijden, waar alles zijn gangetje gaat, lijkt het wel eenvoudig te zijn, als de zee glad is, de lucht blauw zonder een wolkje en de zon schijnt warm en helder, dan lijkt dat voor eeuwig.

Maar als er dan wat moeilijkheden komen, de zee wordt onrustig, wolken worden door de wind voor de zon gedreven, de warmte en het licht vallen weg, dan blijkt die eerste eeuwige situatie plaats te maken voor een andere eeuwige situatie, dan lijkt het of de onrustige zee, de wolken en het verdwijnen van de zon voor eeuwig is. Maar nee, dan komt toch de zon weer terug en de zee kalmeert, de wind verdwijnt. De moeilijke tijden zijn weer voorbij, maar wanneer komen ze terug? Nu is er niet meer het idee dat dit voor eeuwig is. Want zo’n verstoring kan dus vaker gebeuren. En een zekere terughoudendheid komt in de plaats voor onbevangenheid. De achterdocht dat wat mooi is niet mooi blijft.

Ja, dat zijn de aardse lessen, die gegeven zijn tot groei van de ziel. Tot groei van de ziel naar een waar en gelukzalige leven. Met een rustige zee, een strak blauwe lucht en een stralend warme zon, dat alles voor eeuwig! Ja, voor eeuwig, want de aarde en wat daar op is gaat voorbij, het leven op aarde gaat voorbij, maar, het ware leven, Mijn ware liefde, gaat niet voorbij, gaat nooit voorbij, het ware leven, Mijn ware liefde, blijft eeuwig. En jij zult in die eeuwigheid leven, liefhebben en geliefd zijn. Zoals nu al door Mij en dan door allen, door allen die leven in de volle vreugde van het ware leven, Mijn ware liefde!

Hemels Brood 1283

Zullen we vandaag eens kijken naar jouw wil? Kun jij je wil al overeen brengen met Mijn wil? Want dat is eigenlijk wel de bedoeling. Maar dan wel uit vrije keus. Dus niet omdat Ik het je vraag, uit plicht. Het heeft alleen zin om je wil met Mijn wil overeen te brengen als je het helemaal zelf wilt, als je het daar helemaal zelf mee eens bent.

Maar, om jouw wil in overeenstemming te brengen met Mijn wil, is het niet alleen nodig dat je dat helemaal uit eigen vrije keus doet, maar is het ook nog eens nodig dat je weet wat Mijn wil is. In de grond genomen kan Ik hier heel kort zeggen wat Mijn wil is. Mijn wil is liefde, alleen liefde, in alles liefde, volkomen naar liefde handelen. Zonder enig eigenbelang. Vooral zonder eigenbelang.

Dat is makkelijk gezegd. Maar dan komen er situaties waarbij je je afvraagt, moet ik nu zo of zo handelen, is dit de liefde die Hij bedoelt of juist niet? En dan is het je ineens niet meer zo duidelijk wat Mijn wil eigenlijk is, wat nu eigenlijk ware belangeloze liefde is. Je wilt het goed doen maar kent even de richting niet meer. Ja, en dan is het niet genoeg om te weten, dan is het belangrijk om ook te voelen. Om ook in jezelf Mij te ervaren en je in jezelf met Mij in verbinding te zetten. Je weet toch dat dat kan?! Ja, in jezelf kun je Mij ontmoeten. In jezelf kun je Mij voelen en in jezelf kun je zacht Mijn leven ervaren waaruit je dan gedachten kunt ervaren waarvan je wel beseft dat Ik die in jou leg. Dat Ik daarmee met jou in verbinding ben. Kijk daar dan maar eens naar.

 Kun je van die gedachten ook inzien, in je hart voelen dat het liefde is, dan mag je die gedachten aannemen als van Mij en zo je kunt en wilt naar handelen. Dan heb je je wil in liefde met Mijn wil in overeenstemming gebracht.

Hemels Brood 1284

In het hol van de leeuw. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Het is normaalgesproken, gevaarlijk in het hol van een leeuw. Maar, wie met Mij gaat en op Mij vertrouwt kan in het hol van de leeuw verblijven zonder door de leeuw aangevallen te worden. Wie met Mij is, hoeft geen gevaar te verwachten. Kan zich vrijelijk in het hol van de leeuw bevinden. Wat is dat, het zich bevinden in het hol van de leeuw, geestelijk gezien. Wat is dan het gevaar waar je niet bang voor hoeft te zijn?

Je bent in het hol van de leeuw als je in een situatie bent waar je uitgedaagd wordt van het pad der liefde af te wijken, als je in de grootst mogelijke verleiding gebracht wordt toe te geven aan eigenliefde, eigen belang. Want dat is de leeuw die woest naar voren kan springen, je neiging tot eigenbelang, je neiging tot eigenliefde. En het hol is de situatie waar iemand je ernstig tekort doet, zodat je geprikkeld wordt tot boosheid, tot verontwaardiging, daar springt de leeuw woest naar voren. Maar, wie met Mij gaat, zich steeds met zijn wil en liefde op Mijn wil en liefde richt, zoveel hij kan, die beteugelt daarmee de leeuw en kan de situatie verdragen, zonder in verweer te komen, omdat dat niet nodig is.

Ga met Mij, zodat de leeuw je niet verscheurt, je niet innerlijk verscheurt en je achter laat in grote vertwijfeling. Geef de leeuw geen kans, laat Mijn liefde je leiden, zodat je zelfs in het hol van de leeuw niet aangevallen kunt worden. En zie, dan wordt de leeuw een lam, een mak schaap, zonder enig gevaar. Dat verandert de situatie en in jezelf blijft alleen liefde, alle eigenbelang heeft dan afgedaan. Ga met Mij, ga met liefde en niets of niemand kan je deren, alles is goed!

Hemels Brood 1285

Alles wordt gezuiverd, door Mijn liefde, dag en nacht. Alles wordt gezuiverd totdat alleen nog liefde overblijft voor iedereen, door iedereen. Niemand uitgezonderd. Dus niet de één wel en de ander niet. Maar, dit zuiveren door Mijn liefde, is niet van het ene op het andere moment gedaan. Want, hoewel Mijn liefde wel voor de zuivering zorgt, is het niet zo dat de mens zelf er niets voor hoeft te doen. Ieder mens heeft een vrije wil en met die vrije wil kan hij Mijn zuivering aannemen of laten.

Zo kunnen situaties ter zuivering door Mijn liefde ontstaan. Diegene die in zo’n situatie terecht komt, die niet altijd zo aangenaam is, kan boos geworden en zich verzetten of iemand kan de situatie accepteren en aannemen als uit Mijn Hand gegeven of uit Mijn Hand geleid en het als een prikkel ervaren om bij zichzelf nog eens goed te kijken naar mogelijke misvattingen.

Maar niet elke situatie die ontstaat en onprettig is, wil zeggen dat iemand zijn misvattingen daarmee moet gaan vinden. Het kan ook een oefening zijn, om datgene wat iemand van Mijn liefde begrepen heeft in de praktijk te brengen en zich daarmee meer eigen te maken, dat stukje liefde in werkelijkheid in de daad om te zetten. Want juist dan maak je het je eigen, als je de liefde uit het hart weet om te zetten in de daad en dan beklijft die liefde ook in je ziel. Dan ben je toch ook weer een beetje meer gezuiverd!

Hemels Brood 1286

Soms kun je ‘t niet zo precies meer geloven. Niet zo precies meer begrijpen. Dan komen er twijfels aan wat je gelooft en wat je meemaakt en bij andere mensen ziet. Het is de verwarring uit jezelf, er komt dan boven wat in jezelf nog niet uitgezuiverd is, wat nog naar jezelf gericht is, naar eigenbelang of naar angst iets te verliezen wat je dierbaar is. Ik kan je wel zeggen dat angst je niet helpt en Ik kan je wel zeggen, laat die eigengerichtheid los, maar dat weet je eigenlijk zelf ook wel, het lukt je alleen op dat moment niet. Waar ben Ik dan, om je te helpen en je op te richten, om je kracht te geven je volkomen aan Mij toe te vertrouwen en je angst los te laten.

Ik sta naast je, maar je ziet Mij even niet. En voor je eigen bestwil laat Ik dat even zo. Voor je bestwil laat Ik je van tijd tot tijd voelen dat er nog eigengerichtheid is, dat je nog niet in alles vrij van angst bent, dat je nog niet in alles op Mij vertrouwt. Het is nodig dat je dat voelt, ziet van jezelf. Ja, Ik weet dat je je angst wilt loslaten, je vertrouwen op Mij wilt stellen, dat je dat ook probeert, maar dat het toch niet in alle opzichten lukt.

Kijk, daarmee gaat dan langzaam dat menselijke stukje hoogmoed zich verkleinen en groeit de zo nodige deemoed, nederigheid. Dat is nodig voor je ziel, niet dat Ik je angst wegneem, je vertrouwen vergroot, je sterk in liefde, maar dat je verder groeit in nederigheid. Want hoe groter je nederigheid, des te groter is je vermogen tot liefde, belangeloze liefde, des te groter wordt je vermogen Mij lief te hebben, Mij te vertrouwen en daarmee neemt dan ook je eigengerichtheid af en de angst om te verliezen, waar je beter niet aan vast houdt.

Hemels Brood 1287

De hele Schepping is volmaakt. Zelfs het meest onvolmaakte is er volmaakt in gepast. En zo kan er nergens iets of iemand zonder Mijn liefde zijn. En daarmee is ook het onvolmaakte volmaakt in Mijn liefde, daar Mijn liefde volmaakt is en volmaakt maakt. Zo hoef je je nergens enige zorg om te maken, want elke afdwaling van liefde heeft in die volmaaktheid zijn plaats en alhoewel het pijn en verdriet geeft, geeft het uiteindelijk toch ook volmaakte liefde, Mijn volmaakte liefde, die geheel belangeloos jullie allen ter beschikking staat.

 Al neem je Mijn liefde nog niet tenvolle aan, je leven wordt toch wel tenvolle door Mijn liefde gedragen. Zo is niets buiten Mijn liefde geplaatst maar er is wel onderscheid aangebracht tussen het handelen naar liefde en wat dat teweegbrengt en het niet handelen naar liefde en wat dat teweegbrengt. Alles wat of door het ene of door het andere handelen teweeggebracht wordt, vormt het leven op aarde, het gezamenlijke leven op aarde en het individuele leven op aarde. Zo is er niet alleen een aarde, maar ook een hemel. Zo is er op aarde nog veel pijn en verdriet, samenhangend met al het handelen van de mensen en met liefdeloosheid. Zo is er in de hemel de volkomen vrede en harmonie, ook samenhangend met het handelen van de mensen, maar dan uit liefde.

Wie zich op de aarde bevindt kan beide ervaren: de pijn van liefdeloosheid en het geluk van de liefde. Wie zich in de hemel bevindt, bevindt zich in de ware liefde en het daarmee gepaard gaande geluk. Het daar zijn of komen is Mijn genade en deze kan door Mij aan iedereen gegeven worden. Want  hemel en aarde zijn Mijn zaken, zijn deel van Mijn Schepping en het geheel is door Mij ingericht ten dienste aan jullie mensen en met de grootste liefde voor jullie is dit gebeurd.

Denk daarom niet, dat je ooit ergens iets tekort komt of zult komen, want overal is altijd Mijn liefde, die optimaal voor jullie allen zorgt en de best mogelijke situatie voor jullie allen bewerkstelligt. Daarin heeft jullie vrije wil een plaats, daarin heeft jullie vrije keus van handelen een plaats. Daarin heb jij plaats, nu en eeuwig.

Hemels Brood 1288

Geboren. Je bent geboren op deze aarde. Eigenlijk ben je ontwaakt uit je zijn van vóór deze aarde, op deze aarde. En je ontwaken duurt nog voort. Vanuit het niets weten, maar zijn, ben je terechtgekomen in het weten en zijn. Dit weten groeit naarmate je langer op aarde bent. Maar het is niet alleen weten, het is ook beseffen. Weten wat er is en beseffen dat je bestaat. Dan is het ook niet alleen weten en beseffen maar ook een zekere mate van kennis, kennis hoe dingen functioneren. Dan komt er begrip, begrip voor de onderlinge verhoudingen tussen dat wat er is. Dat alles maakt deel uit van je ontwaken. Maar je ontwaken is niet in één keer gebeurd, na de bevalling uit het moederlichaam.

Je ontwaken gaat door, het is steeds dat meer weten, dat meer besef, dat vergroten van kennis, dat verkrijgen van meer begrip. Het is je groei in ervaring. Steeds een beetje meer ervaring in het leven. Want dat is het eigenlijke ontwaken, dat levensbesef, dat weten dat je bestaat en dat meer en meer beseffen wat leven is en hoe je werkelijk leeft. Het eigenlijke ontwaken is steeds een beetje meer besef van werkelijk leven. Dat gaat door en door, tot je het enige ware leven volkomen begrijpt en volkomen leeft. Dan ben je pas werkelijk geboren, dan ben jij pas werkelijk ontwaakt, dan leef je pas helemaal.

Nu leef je, maar deels nog in jezelf, je eigen “wereld”, je eigen belang, maar dan leef je in dienstbaarheid, in ieders belang, in gezamenlijk zijn en toch zelf, van het eigen bestaan bewust. Dan ben je werkelijk geboren, niet alleen uit de materie, maar ook uit de geest Gods, uit de maagd Maria, waar in alle zuiverheid de ware liefde bedoeld is, de reine liefde!

Hemels Brood 1289

Waar is de stilte, de rust, de harmonie? Over de aarde gonst de onrust, de onvrede en geen harmonie. Waar is Mijn liefde? Zij is verborgen in de harten van hen die Mij liefhebben. Maar deze liefde wordt nauwelijks zichtbaar in de golven van geweld en eigengewin die over de aarde gaan. Dan eens hier dan eens daar steekt grote onrust de kop op als een alles verslindend monster met vele koppen en tentakels. Want het eigengewin viert hoogtij, in zo goed als alles over de wereld verspreid. En daar waar de mens nog in betrekkelijke rust en goedaardigheid wil leven, wordt het hem wel erg moeilijk gemaakt door oneerlijkheid en allerlei bedrog. Ja, hoe moet diegene die wel eerlijk en goedmoedig wil blijven zich dan nog redden, waar van een ieder verwacht wordt dat hij naar eigenbelang handelt, waar eigengewin het handelsmerk is voor het leven en egoïsme niet als zodanig herkend wordt?

Zo is de verleiding heel groot en zo is het niet alleen de verleiding voor jezelf te kiezen die het de goedmoedige mens moeilijk maakt, maar ook de druk om naar de wil van de ander toe te geven en het de ander naar de zin te maken. Want dat wordt dan gepropageerd als ware naastenliefde. En wie dan daar niet aan wil meewerken wordt als egoïst terzijde geschoven. Dan ontstaat een schuldgevoel welk niets met ware liefde te maken heeft. Maar wel een druk zet op iemand om toe te geven aan de grillen en nukken van de medemens alsof dat de ware naastenliefde is. Zo wordt de rijke mens, materieel gezien rijker en de arme mens armer. En wie zal hen bij brengen wat werkelijk leven is, wat ware liefde is?

Ik  Zelf zal dat doen, Ik Zelf zal hen in alle liefde het ware leven tonen en op het ware levenspad brengen, waar alles helder en duidelijk is en geen twijfel meer mogelijk is over wat wel of geen egoïsme is, wat wel of geen naastenliefde is, wat wel of geen waar leven is. Ikzelf zal hen leren in alle zuiverheid. De goedmoedige zal Ik steunen in zijn goedmoedigheid en diegene die zich bezighoudt met eigengewin zal Ik leren wat hij eigenlijk doet en hem inzicht geven zodat ook hij zachtmoedig wordt en zijn eigengewin laat staan. Ja, Ikzelf zal voor iedereen zorgen en de Schepping zal volkomen liefde worden, zoals Ikzelf bedoeld heb.

Hemels Brood 1290

Laat de zon van waarheid je hart verlichten en zie of het er allemaal waar is. Zie of je jezelf geen fabeltjes voorhoudt. Zie of je wel naar waarheid leeft. Want daar waar je maar iets van waarheid afwijkt, zet zich dat om in gebeurtenissen in je leven. Stel je voor dat je een rechte weg gaat maar aan het begin ga je iets scheef, hoe verder je gaat in deze scheefheid, des te verder raak je verwijderd van de weg en des te moeilijker is het de weg weer terug te vinden. Zo gaat dat met het invullen van je leven ook. Hoe meer je van waarheid al in het begin van je handelen afwijkt, des te verder van waarheid kom je uiteindelijk uit. En als je nu weer even die rechte weg neemt, stel dat je daarvan afgedwaald bent omdat je aan het begin niet recht gebleven bent, dan kan het zijn dat je op moeilijk begaanbaar terrein terecht komt. Daarbij kan het dan gebeuren, dat je vergeten bent, dat je van de weg bent afgedwaald en dan denkt dat het de ware weg is, een moeilijke.

Ja, zo kan het hier in het leven gaan, dat je vergeten bent dat je van waarheid eens bent afgeweken, of dat je het afwijken van waarheid niet zo’n belangrijke afdwaling vindt en dan denkt, dat de moeilijkheden die je meemaakt bij je levensloop horen.

Luister, kijk goed naar waarheid, onderzoek je hart goed op onwaarheid, want het maakt in je levensloop wel degelijk uit wat je doet en waar je voor kiest. Blijf zoveel je kunt in waarheid of kom zo snel je kunt terug in waarheid. Dat is het beste voor je levensweg, dan ga je de rechte weg zonder afdwaling.

Hemels Brood 1291

Stil, in jezelf luisteren naar Mijn woord van liefde, is toch nog een bijzonderheid, terwijl het gewoon zou kunnen zijn, voor iedereen een dagelijkse gewoonte zou kunnen zijn. Jammergenoeg zijn er meer mensen die niet stil in zichzelf naar Mijn woord van liefde luisteren, dan wel. Maar waar luisteren zij dan wel naar? Naar hun eigen willen, hun eigenbelang. Zij maken hun eigen invulling van leven en in de vrijheid die iedereen op aarde heeft, kan dat ook.

 Ik dring Mij aan hen niet op en voor sommigen zal het wel aards lang duren voordat zij in de gaten krijgen wat zij missen aan Mijn woord en voordat zij beseffen waartoe zij op aarde zijn geroepen. In hun steeds weerkerende eigenbelang wat vermengd is met aandacht voor de naaste, denken zij een waarlijk leven al te hebben en te weten hoe alles functioneert en wat alles betekent. Maar het is merendeels fantasie, gepast in hun opvattingen van leven, waardoor het voor hen waarheid lijkt. Is er één waarheid? Volgens hen zijn er meerdere waarheden. O ja, een deur kan voor de één geel zijn en voor de ander rood, terwijl hij in werkelijkheid groen is.

 Ik Ben de waarheid en er is maar één waarheid. Maar er zijn wel verschillende wegen die naar het besef van Mij als enige waarheid leiden, naar het besef van liefde en wijsheid in volle waarheid.

Hemels Brood 1292

Je eigen wil loslaten is wel heel moeilijk. Het geeft je het gevoel je levensstuur los te laten en als het ware stuurloos rond te dobberen op de grote oceaan. Maar Ik vraag je niet zomaar je eigen wil los te laten, Ik vraag je om je wil in overeenstemming te brengen met Mijn wil. En, vaker heb Ik dat al gezegd, Mijn wil is alleen liefde, liefde en zuivere waarheid voor iedereen, geheel belangeloos.

Je eigen denken loslaten, niets invullen, het voelt alsof jezelf niet meer mag bestaan, maar Ik vraag je niet je eigen zijn los te laten, op te geven, Ik vraag je naar Mij eens te luisteren, zonder je eigen mening ervoor te zetten, zonder je eigen gedachten ervoor te zetten. Ik vraag je naar Mij eens te luisteren en eerlijk te overwegen of dat wat Ik je dan aanreik, misschien voor jou ook het beste is.

Je vertrouwen volkomen op Mij stellen. Dat voelt als lopen in de woestijn zonder water en er maar gewoon op vertrouwen dat achter de volgende zandheuvel een oase komt, maar die komt niet. Komt die dan achter de volgende? Zo is vertrouwen onzeker en dat maakt angstig. Het is nooit Mijn bedoeling je angstig te maken, integendeel. Graag laat Ik je zien dat Ik te vertrouwen ben. Maar op Mij vertrouwen is niet de woestijn ingaan zonder water en maar op Mij vertrouwen dat wel water zal komen.

Kijk, wat jezelf weet dat nodig is, en dat is in dit geval het meenemen van water, moet je wel doen. Daar kan je  niet zo maar zeggen, ik vertrouw wel dat ik van Hem water krijg als ik het nodig heb. Zo niet. Maar mocht je in de woestijn je water, zonder dat je er iets aan kunt doen, verliezen en je weet niet meer hoe je dan verder moet, ja  vertrouw dan op Mij en werkelijk dan help Ik je, als je naar Mij luistert en je overgeeft aan Mijn zorg. Begrijp je?!

Hemels Brood 1293

Hoe groot de chaos op aarde ook is, door de afdwaling van zoveel mensen in eigenbelang, eigenliefde, toch is het in zijn gehele samenhang nog steeds volmaakt. Deze volmaaktheid is niet alles wat geen liefde is, maar is de samenhang en de ordening die het heeft en die zodanig door Mij is ingesteld dat toch evengoed in die chaos niets en niemand verloren gaat. Zo is deze chaos voor jullie een chaos, maar voor Mij totaal te overzien en in een heel geordend verband gezet welk niet uit elkaar kan vallen en tot waarheid en volkomen liefde zal leiden, zonder dat het bij iemand de vrije wil belemmert.

Voor jullie mensen ziet al het gebeuren op aarde er meer en meer uit als chaos, disorde. Maar voor Mij is er geen sprake van chaos of disorde. Wel zie Ik veel liefdeloosheid en veel eigenbelang, veel haat en nijd. In vrijheid keren veel mensen zich tegen Mij, wat in werkelijkheid een keren tegen zichzelf is. Maar dat alles heb Ik opgenomen in het grote plan en zo ingedeeld, dat deze afdwaling van zoveel mensen uiteindelijk ook die gebeurtenissen oproept, waarin mensen de waarheid gaan leren zien en ware liefde gaan leren kennen. En vervolgens bij zichzelf ook onderscheid gaan ervaren in wel of geen liefde geven en wel of geen liefde krijgen.Het laat ook mensen meer en meer het belang van hun keuze van handelen naar liefde zien en  zij gaan daardoor vrijwillig kiezen voor waarheid en liefde in hun handelen.

Hoewel er dus nu in menselijk opzicht onder mensen van chaos gesproken kan worden, is er in werkelijkheid bij Mij geen chaos. En wie zich keert naar waarheid en liefde, die zal ook gaan zien dat deze aarde, deze chaos een grote volmaaktheid in zich heeft.

Hemels Brood 1294

Opgeven. Geef nooit op wat je zeker weet dat goed is. Maar als je bemerkt dat iets niet goed is, geeft het op, onmiddellijk. Laat het los, onmiddellijk. Maar, dat waarvan je weet dat het goed is, goed doet of goed kan doen, hoe moedeloos je soms ook bent, om het tot een goed einde te brengen, geef niet op, houd vol! Want wat goed is, goed doet, goed kan doen, zal met de nodige inspanning en doorzetten ook goed komen! Daar mag je volhouden in vertrouwen op Mij!

Maar, waar je bemerkt dat iets eigenlijk zo goed niet is, zo goed niet doet, meer iets weg krijgt van eigenbelang, vergaren van roem, macht, geld, wees daar op je hoede en laat dat liever gaan, laat dat liever onmiddellijk gaan. En wees voorzichtig, want er zijn normen en waarden bij mensen die zeggen dat je van een slap karakter getuigt als je te snel iets opgeeft, als je niet volhoudt waar je aan begonnen bent.

Maar Ik zeg je, laat dat wat eigenlijk niet werkelijk goed is, snel los, houdt er snel mee op, dat is beter dan er om de goedkeuring van anderen mee door te gaan. Wat weten zij ervan? Maar dat wat je goed denkt te doen aan anderen, met liefde, zonder eigenbelang, niet uit plicht, maar uit het hart, houd dat vast, zet door, geef dat niet op. Al zeggen anderen misschien dat juist op te geven, zien zij het als iets onmogelijks. Vertrouw dan op Mij en het zal je gelukken het tot een goed geheel te brengen.

Voel in je hart, kom bij Mij, laat Mij je tonen of het werkelijk zin heeft vast te houden en door te gaan of los te laten en op te geven. Zie, wat Mijn hand begon, zal eeuwig niet opgegeven worden. Maar Mijn hand is ware pure liefde, eeuwig goed voor alle mensen. Laat jouw hand dan Mijn hand zijn en je hoeft nooit op te geven, het is dan altijd goed. Maar geef onmiddellijk op als je bemerkt dat jouw hand niet Mijn hand is!

Hemels Brood 1295

De jongste dag. De mens wordt niet ouder maar jonger. Groeit naar de jongste dag. De dag waarop allen volkomen liefde zijn en blijven. Dat is de jongste dag, de eeuwige dag, waar eeuwig licht, eeuwig begrip is. Het leven kent daar geen tijd en zonder tijd is alles één leeftijd, zonder tijd is alles jong. Afdwaling van liefde is tijd en maakt oud. Of dacht je dat tijd van leven oud maakt of aftakeling van materie? Of denk je dat wijsheid oud is? Oud is dat wat afdwaalt van ware liefde maar dat wat dichter bij ware liefde komt heelt en verjongt. O, en zo zoeken er zoveel wereldse mensen naar de eeuwige schoonheid van de jeugd, naar een mogelijkheid om te verjongen en zij zoeken het daar waar het juist helemaal niet is. En zo denken zij dat het helemaal niet bestaat, dat verjongen niet mogelijk is. Maar Ik zeg je dat het wel mogelijk is. Alleen niet in het wereldse en niet uit eigenbelang, om er zelf beter van te worden.

Niet wie het in het wereldse bewust voor zichzelf zoeken, zullen het vinden, maar diegenen die er niet op uit zijn, die juist niet voor zichzelf jeugdigheid, verjonging zoeken, maar zich bezighouden te groeien in liefde, in dienstbaarheid voor het welzijn van anderen, zij zullen zonder het direct te beseffen geheel verjongen, helen en verjongen. Zij zijn op weg naar de jongste dag, waar liefde in hen volkomen is en geen afdwaling van liefde meer is. Die dag is er voor iedereen. Maar ieder zal die dag op een ander moment bereiken en van verschillende kanten zullen mensen toestromen, op de jongste dag, waar ieder die er komt in totale liefde heelt en verjongt. Waar geen tijd is.

Hemels Brood 1296

Soms heb je misschien het gevoel, wat heeft het ook allemaal voor zin. Je doet het je best en toch lukt het niet allemaal. Wat je ook probeert, sommige dingen, sommige mensen veranderen niet. Toch, het heeft altijd zin om te streven naar het goede, het juiste, naar liefde voor anderen, wat de situatie ook is. Je verliest misschien hier en daar eens je geduld, of je verdraagzaamheid, of je bent eens niet belangeloos maar hebberig, op jezelf gericht of mokkend, omdat iets wat je graag wilt niet lukt, ja dat alles kan zijn, maar dat is dan nog geen reden om op zeker moment niet meer naar het goede, het juiste, naar liefde voor anderen te streven.

Omdat je even van de ware weg afwijkt, wil dat toch niet zeggen dat je er niet meer op terug kunt of mag komen. Hoe vaak je ook misstapt, ongeduldig wordt, voor jezelf verzamelt en niet om anderen denkt, even zo vaak en zelfs nog vaker, mag je weer terugkomen op de juiste weg en mag je weer op Mijn liefde vertrouwen. Hoe vaak je ook misstapt en niet aan Mijn liefde denkt, niet aan liefde voor anderen denkt, je houdt altijd evengoed Mijn liefde en Mijn armen zijn om je heen.

Zodra je wilt, draag Ik je terug naar de ware weg, de ware liefde, belangeloos. Geef het niet op, geef het nooit op. Het heeft altijd zin om door te gaan, ook al heb je even geen geduld, geen liefde voor anderen, ook al wil je het allemaal even alleen voor jezelf, zonder aan het welzijn van anderen te denken, dan nog zeg Ik, geeft het niet op, want het heeft altijd zin om weer terug te komen op de ware weg van liefde, belangeloze liefde. Hoelang en hoe vaak je ook afdwaalt in eigenliefde, er blijft altijd een weg terug naar ware liefde voor anderen open en je kunt altijd daar weer naar toe komen.

 Zoveel geduld heb Ik, zoveel verdraagzaamheid heb Ik, zoveel liefde heb Ik, dat Ik het je geenszins kwalijk neem als je eens even afdwaalt. Ik zoek je op, sluit je in Mijn armen en draag je terug in Mijn liefde. Waar je ook bent, als je wilt, dan heeft alles zin.

Hemels Brood 1297

Wat iemand met een oprecht hart Mij vraagt, dat krijgt hij. Maar, wat is er nog meer in datzelfde hart? Welke wensen leven er nog en hebben ook zijn effect op het leven van diegene? Want alles zal liefde moeten zijn in het hart, wil dat wat oprecht gevraagd is niet verdrongen worden door nog delen eigenliefde, die het hart vertroebelen en de zuivere werking van liefde tegengaan. Ja, alles wat verder nog in het hart leeft en geen ware liefde is, zal dan nog opgeruimd moeten worden om tot volkomenheid te kunnen komen.

Is dat je liefste wens, tot volmaaktheid in liefde te komen? Is dat je liefste wens, je wil in alles volkomen met Mijn wil van liefde overeenstemmen? Is dat je liefste wens, in alles, wat er ook gebeurt, op Mij vertrouwen en geduldig blijven, tot ook bij anderen Mijn liefde is doorgedrongen? Kijk als dat alles je liefste wens is en je daarom Mij oprecht vraagt in je hart, dan zal Ik je zeker geven waar je om vraagt. Maar dan is het nodig dat je ook elke andere wens of elk ander verlangen, wat niet zuiver en vol liefde voor anderen is, verdwijnt. Daar zal Ik je dan ook bij helpen. Maar zo ineens dat wegnemen zou niet overeenkomen met je vrijheid, Ik zou er je vrijheid mee wegnemen.

Dus blijf standvastig in je verlangen in volmaakte liefde te willen komen, blijf standvastig in je verlangen om je wil in alles overeen te brengen met Mijn wil van liefde en blijf standvastig in je verlangen in alles, wat er ook gebeurt, op Mij te blijven vertrouwen. Dan krijg je dat alles ook werkelijk. Maar daarvoor zal eerst je hart nog verder gezuiverd worden. Laat dat toe en alles zal goed komen.

Hemels Brood 1298

Van alle hemellichamen is de aarde Mijn hart. Maar wat zijn dan alle andere hemellichamen, zijn zij ook iets waard? Ja, zeker zijn zij ook iets waard, zij zijn heel veel waard zelfs. Hoewel het hart het belangrijkste orgaan van leven is omdat het alle levenskracht rondpompt en daarzonder geen leven mogelijk is in natuurlijke zin gezien, waarbij dat in geestelijke zin de liefde is, want liefde is leven, het leven, als er geen andere organen zouden zijn, waartoe diende dan het hart nog?

Kijk en zo dient het hart alle organen wat ook zo met ware liefde is, zij dient alle andere mensen. Maar zijn die mensen dan minder onder elkaar omdat zij liefde nodig hebben om te kunnen leven? Ja, kijk en zo krijgen alle mensen en alle hemellichamen Mijn liefde, Mijn leven. Vanuit Mijn hart. Zo vormen jullie Mijn hart. Maar Mijn hart zoals jullie het vormen is ziek, ernstig ziek en daar leiden alle andere organen onder, alle andere hemellichamen. Waar maar wezens zijn werken zij zo hard ze kunnen om het hart wat jullie vormen te helpen en op te vangen wat hier op aarde geen liefde is. Ja, Ikzelf ben daar en overal om waar te maken wat Mijn hart ten volle wil zijn, maar het wacht en er wordt in de hele Schepping op gewacht tot het mensdom tot ware liefde komt.

Alles hangt daarvan af, van een gezond hart, volop gevuld met ware liefde. Zowel in de kosmos, geestelijk, natuurlijk en letterlijk individueel. Want Mijn hart is jouw hart, zodra je de liefde op pakt en leeft, zodra je Mij ten volle erkent en aanneemt als je Schepper en Bron van alle liefde, Bron van alle leven. Ja, jouw keuze voor liefde en de keuze van al je medemensen voor liefde is bepalend voor het ware leven op aarde, maar ook in het totale heelal, zoals een gezond hart voor het hele lichaam belangrijk is. Jouw keuze, jouw erkenning van Mijn liefde, jouw erkenning er alleen te zijn door Mij, door Mijn liefde is nodig om doorstroming van liefde te krijgen door de hele kosmos.

Mijn hart is gereed, maar jullie hart moet wat doen, jullie hart moet zich gaan openen voor Mij en Mijn liefde, want daarmee zet je de sluizen eerst waarlijk open naar de gehele Schepping. Nu richt Ik de aarde nog op, maar als de liefde waarlijk stroomt zijn jullie het die via je hart Mijn hart openen, in een totaliteit die nooit gekend is. Die de hele Schepping tot verheerlijking en tot grote gelukzaligheid brengt.

Daarom, lief mens, zie om naar de liefde in je hart, zie om naar Mijn liefde, neem die in alle vrijheid aan en leef dan ware gelukzaligmakende liefde in dienstbaarheid aan Mij en je naaste, je medemensen, je medeschepselen.

Hemels Brood 1299

Treur niet om de zonden die je eens begaan hebt maar waarover je berouw getoond hebt, oprecht berouw. Want in alles geldt wat je nu bent en niet wat je ooit was. Hoe je nu leeft, handelt, voelt, denkt, daar gaat het om, dat vormt je leven, je weg op aarde. Kijk in je hart en zie wat er nu in leeft. Is daar liefde, veel liefde of weinig liefde, is daar veel eigenbelang of kun je eigenbelang gemakkelijk loslaten. Heb je angsten voor vanalles en nog wat of kun je op Mij vertrouwen en je angsten loslaten? Kijk in je hart en wees eerlijk in wat je aantreft. Als het er daar goed uitziet, als er daar veel liefde is en weinig eigenbelang, weinig trots,  weinig angst, veel demoed, veel vertrouwen, dan staat je hart ver open voor Mij, voor Mijn liefde en dan hoef je geen zorgen te maken, anders dan in liefde te blijven en je hart open te houden voor Mij.

Maar mocht je er nog zaken aantreffen die op trots, op hoogmoed duiden of die werelds verlangend zijn, uit eigen belang voortkomen, breng dat alles dan bij Mij, geeft het Mij, berouw het oprecht en laat Mij het voor je oplossen in Mijn alles oplossende liefde, zodat het je geen schade meer kan brengen. Dan kun je in vreugde leven, zonder je belast te voelen door de dingen die je niet naar Mijn liefde, maar naar eigenliefde deed. Want alleen het nu telt. Hoe leef je nu, wat is nu je overtuiging en heb je berouw getoond, oprecht berouw in je hart, aan Mij, je Vader en Schepper.

Want oprecht berouw in nederigheid aan Mij getoond zet Mijn liefde voor het wegnemen van welke zonde ook in werking en zo blijft alleen je goede reine hart over, waaruit je in vreugde Mijn liefde voor je medemensen kunt putten. Ik ben bij je dag en nacht, overal. Ik kijk alleen naar nu, niet naar het verleden. En mocht je nog iets ontdekken wat niet in overeenstemming met het ware leven is, met Mijn wil van liefde, toon Mij je oprechte berouw en Mijn liefde neemt het mee en het telt niet meer! Kom, leef in liefde en vertrouw op Mij, je Hemelse Vader en Schepper.

Hemels Brood 1300

Schud het stof van je kleding waar je niet welkom bent. Schud het stof van je voeten en ga hen voorbij naar een volgende plaats, als je niet welkom bent. Want je hoeft Mijn leer van liefde niemand op te dringen. Iedereen is vrij om Mijn leer aan te nemen en naar te leven of niet. Maar daar waar je in Mijn Naam niet welkom bent, ga daar weer weg, blijf daar niet, verdoe er je tijd niet. Maar ook nog eens, klop het stof van je kleren en van je schoenen. Dat wil zeggen, luister niet naar hetgeen mensen daar zeggen, luister niet naar hun opvattingen, neem niets van hun handelswijze over, maar blijf bij je eigen eerdere overtuigingen uit je hart naar Mijn leer van liefde. Laat daar geen twijfel over komen, blijf bij Mij. Ga ook niet in discussie met hen waar je niet welkom bent, want hun afkeer zul je niet wegnemen in een discussie. Zij zullen je eerder als wolven verslinden, wat niet nodig is, je kunt verder trekken en hen laten voor wat ze zijn.

Neem niets van hen aan, want in alles kan het gif van hun afwijzing van Mijn liefde zich bevinden en dit zou dodelijk kunnen worden als Ikzelf je daarvoor niet zou behoeden. Zo zeg Ik dan, waar mensen tegen je zijn, het niet eens kunnen zijn met de leer van liefde die jij in je hart van Mij voelt, ga daar weg, dat is, ga met hen niet in discussie, maar neem van hen ook niets aan, dat is, neem van hen ook geen mening over. Blijf als altijd Mij in je hart ontmoeten en blijf als altijd Mij in je hart om raad vragen. En Ik zal je die geven, is het niet rechtstreeks in je hart, dan zul je Mijn raad herkennen in je hart uit de mond van iemand in je naaste omgeving. Maar zoek het niet waar je niet welkom bent, waar mensen niet van Mijn liefde overtuigd zijn. En vang niets aan met hen die dat niet willen, laat hen vrij en blijf zelf vrij. Vrij bij Mij.

Hemels Brood 1301

Opwoelend water, wordt troebel en moeilijk te doorzien. Als er veel dingen gebeuren en je laat je daardoor van de wijs brengen, wordt het allemaal ondoorzichtelijk en weet je niet meer wat wel en niet te doen. Dan is er tijd nodig om de dingen tot rust te brengen, het water wat dan een tijdje staat, wordt weer helder doordat alle droes naar beneden zinkt en zich op de bodem legt. Zo is het goed om niet in zaken te blijven roeren, laat ook iets tot rust komen en al snel komt er duidelijkheid en wordt de situatie inzichtelijk.

Laat je niet onrustig maken of in paniek brengen want daarmee verlies je aan inzicht en helder denken. Iets wat in moeilijke situaties je juist hard nodig hebt. Evenals het volle vertrouwen op Mij. Want je weet toch dat Ik altijd in de buurt ben, dat Ik je nooit alleen laat. Je hoeft Mij maar te vragen, oprecht en zonder eigenbelang en Ik sta voor je klaar, Ik help waar Ik kan, zonder de vrije wil van jou of anderen te belemmeren. En als je dan, na Mij gevraagd te hebben, volledig op Mij vertrouwt, dan zul je ook zien dat het allemaal goed komt. Hemels goed komt. Voor jou en voor alle betrokkenen. Want net zoals een steen die je in het water gooit kringen maakt die zich verwijden, zo maakt Mijn hulp aan jou kringen van hulp aan mensen om jou heen. En zie, zo wordt veel meer geholpen dan jij alleen. Vertrouw en zie.

Hemels Brood 1302

Je vraagt je af wat je het beste kunt doen. Wat Mijn wil is en wat niet. Veel mensen vragen zich van tijd tot tijd af wat ze beter wel en wat ze beter niet kunnen doen. En sommigen van hen vragen zich daarbij af wat Ik zou willen of niet zou willen. Maar zij zijn Mij nog niet zo dicht genaderd om ook werkelijk Mijn wil in zich te verstaan. Kijk, eenvoudig gezegd is Mijn wil het doen van ware belangeloze liefde. Maar vaak is een situatie gecompliceerd en is de mens zelf een mengeling van liefde en niet-liefde. Vaak spelen er allerlei emoties die afwisselend positief en negatief zijn en dan is het soms heel moeilijk om te onderscheiden wat nu wel in alle nederigheid de juiste liefde is en wat niet.

Ga om te beginnen altijd naar je hart en kijk welke belangen daar spelen. Probeer daar onderscheid te maken door Mij te vragen jou te laten zien wat je belangen zijn en welke liefde je wel of niet hebt. Neem daar in rust wat tijd voor. Forceer jezelf niet. Kijk in je hart wat jou het beste lijkt, het beste voelt. Zie of dat ook met eigenbelang te maken heeft. Zie of je los kunt laten wat met eigenbelang te maken heeft. Vraagt een situatie een snelle handeling, handel dan naar wat je voelt in je hart. Want je directe verbinding met Mij is, als je je die bewust bent, in je hart. Daar uit Ik Mij, daar voel je Mijn liefde, daar besef je Mijn aanwezigheid. Met veel verstand kun je veel beredeneren. Maar geloof Mij, Mij kun je niet beredeneren, Mijn liefde kun je niet beredeneren. Mij kun je voelen, in je hart.

Daar in je hart kun je voelen wat Ik je aanraad om te doen. Maar dat is een aanraden, niet een verplichting. Je blijft vrij om je eigen keuze te maken, je eigen oplossing te geven, naar eigen wil te handelen. Maar wil je tot een inzicht komen, gebaseerd op Mijn liefde, kijk dan in je hart, verwacht Mij dan in je hart, dat is in je gevoel. En, is je gevoel moeilijk te bereiken? Doe daar dan wat aan, laat je hart toe, open je hart, laat je gevoel stromen, wees niet bang voor gevoelens, ook al verwarren ze je misschien in het begin. Dan heb je veel met het verstand geredeneerd maar het gevoel, dat wat in het hart als beste naar voren komt, is vaak niet te beredeneren en nog minder direct te bewijzen.

Maar als je je oefent in het leven naar wat je voelt in je hart, zul je toch uiteindelijk wel tot de conclusie komen, dat je handelen goed was, niet beter had kunnen zijn. En dat is dan Mijn antwoord, wil je naar Mijn wil van liefde leven en weet je even de weg niet meer, kijk in je hart, bezie je gevoelens en vraag Mij je aan te tonen wat wel en wat niet belangeloze liefde is. En dan vervolgens staat het je helemaal vrij je keuze van handelen zelf te bepalen, al dan niet naar Mijn advies luisterend.