Hemels Brood 1086 t/m 1116

Hemels Brood 1086

Alle mensen wachten, de hele natuur wacht, alles wacht op het grote moment. Niemand weet wanneer, alles wacht. Maar het moment komt, het moment dat alles en iedereen Mijn liefde in haar volheid gaat ervaren en haar licht gaat zien. Het moment komt, dat alles en iedereen in volle vrijheid totaal verlicht wordt en Mijn wederkomst daar is. Ik kom op de wolken, d.w.z., Ik kom in liefde, in ware liefde. Zomaar, op het juiste moment. En alleen de Vader, Schepper van het Al weet wat het juiste moment is. En zo is het wachten op het juiste moment. Maar het komt, het juiste moment komt, het licht, de ware liefde, het komt, waarlijk het komt!

Al draait de wereld nu alsof er niets aan de hand is, alsof alles zo blijven kan, alsof het zonder liefde ook wel gaat, alsof er geen hulp voor behoeftigen ooit gaat komen en de samenleving steeds meer uit elkaar valt in eigenliefde, toch het komt, het moment van ware liefde, het moment van Mijn terugkeer, het komt! Waarlijk het komt!

En nu al is hier en daar zichtbaar wat staat te gebeuren, voor een oplettend oog is hier en daar Mijn liefde te zien die Mijn komst voorbereidt. Maar Mijn komst zal eerst zijn in de harten van de mensen en die komst in die harten tezamen brengt het juiste moment voor Mijn totale komst voor iedereen en alles. Ja, heus, Ik kom, open je hart, blijf vertrouwen, want Ik kom, op het juiste moment en toch nog onverwacht, kom Ik voor alle mensen!

Hemels Brood 1087

Het is op deze aarde niet de bedoeling veel geld te verzamelen. En het is op deze aarde ook zo ingericht dat iedereen kan ontdekken dat dat niet de bedoeling is. Ook is het hier op aarde zo ingericht dat iedereen kan ontdekken, wat wel de bedoeling is. Alleen, wie gaat nog op ontdekkingstocht in zichzelf? Want daar is het enige ware, de enige ware bedoeling voor iedereen te vinden, in jezelf.

Veel mensen zoeken wel, maar niet in zichzelf. Het meeste zoeken gebeurt buiten de mens, is een zoeken naar wat het beste past bij hetgeen een mens wil voor zijn welzijn. Het zoeken is meer een met elkaar vergelijken van uiterlijke aangelegenheden, van kijken naar wat anderen doen en vinden. En de grote lijn is daar dan steeds bij, het materiële welzijn, het veel geld verzamelen of proberen veel geld te verzamelen. Wat velen evengoed niet lukt.

Maar hoe is het gesteld met ieders innerlijk, hoe is het met jouw innerlijk gesteld? Ben je rustig en tevreden of is er steeds wel iets nieuws wat je nastreeft en niet te pakken krijgt of is er steeds wel iets anders wat je ïrriteerd of ergert? Wat zijn jouw normen en waarden en waar heb je die op afgestemd? Op eigen willen, eigen behoeften of kijk je ook naar het welzijn van anderen? En kun je gemakkelijk tot liefde komen, uit je hart, ook voor die mens die niet zo aardig voor jou is? Onderzoek jij je hart weleens op waarheid en liefde, kom je in je hart wel vaker bij Mij?

Ik nodig je uit om je hart te onderzoeken en daar te ontdekken wat hier op aarde de bedoeling is en hoe je naar waarheid en liefde kunt komen. Onderzoek je hart en ontdek hoe je Mij daar kunt ontmoeten, zodat er altijd iemand bij je is die je kan en wil ondersteunen in je leven hier op aarde. Die je door alle moeilijkheden die op je pad komen heen loodst, in waarheid en liefde. Kom in je hart en ontdek wat hier waarlijk de bedoeling is.

Hemels Brood 1088

Geen mens ontvangt Mijn woord zonder geruis, geruis van eigen denken en eigen invulling. Wel kan Ik zorgen, dat diegene die Mijn woord opschrijft, ondanks dit geruis  toch datgene op schrijft, wat de kern zo dicht mogelijk benadert, zonder de vrijheid van de schrijvende mens te belemmeren. Maar bij alles wat in Mijn Naam geschreven wordt als Mijn woord, blijft de mens zelf verantwoordelijk omdat in zijn hart te toetsen op waarheid en liefde.

Evenzogoed is er ook geen mens die dat al in alle zuiverheid in zijn hart kan toetsen en de volledige waarheid en liefde al heeft, zodat hij alles doorziet en kan beoordelen naar volkomen waarheid en liefde. Want bij elk mens is een zekere blindheid door afdwaling van liefde en zo zal elk mens zich moeten realiseren dat hij niet het vermogen nog heeft om te bepalen of iets wel of niet helemaal zuiver is. Zolang geen mens werkelijk zuiver is, zullen jullie het moeten doen met dat wat Ik jullie allen toch nog geef in Mijn barmhartigheid voor jullie allen.

Wie zeker wil zijn van hetgeen in Mijn naam is opgeschreven, die kritiseert niet, maar komt in zijn hart bij Mij met datgene waar hij zijn twijfels over heeft. En Ik zal diegene, die oprecht Mij in zijn hart daarom vraagt, ook helderheid geven, zijn blindheid door afdwaling van liefde opheffen, zodat hij kan zien wat Mijn woord betekent. Maar kritiseer niemand die oprecht en vol ijver  Mijn woord schrijft, ook al is niet alles geheel zuiver, toch is het Mijn woord en voor ieder die wil te begrijpen.

Hemels Brood 1089

Je kunt de golvingen van al het wereldse, al wat de mensen in hun eigenliefde bewerken, niet steeds volgen. Je hoeft het allemaal ook niet te begrijpen, laat het los en blijf zoveel je kunt bij je hart, bij de liefde in je hart. Het gaat er niet om te begrijpen hoe het komt dat mensen handelen zoals ze handelen, dat mensen elkaar tekort doen, dat mensen Mijn liefde niet zien, niet aannemen, enzovoorts. Het gaat er ook niet om dat je alle afdwaling van liefde begrijpt en bestrijdt. Dat is voor jou toch hoe dan ook een onbegonnen werk. Laat dat daarom liever aan Mij over. En waar nodig zal Ik je in alle vrijheid van eigen keus wel duidelijk maken waar Ik je hulp, je bereidheid tot hulp, nodig heb. Maar vooreerst heb Ik je nodig te zijn zoals je bent en te doen wat je naar het vermogen van je hart kunt. Want je hart is de plaats waar je de juiste richtlijnen voor het ware leven kunt vinden. En wie oprecht het ware leven zoekt, zal in zijn hart ook de juiste richting vinden. Ook zonder te begrijpen hoe dat werkt, zonder te begrijpen hoe Ik dat in je hart leg en zonder te begrijpen hoe dat waarheid kan worden wat je in je hart voelt, waar je je in je hart toe gedreven voelt.

Laat het verstandelijk denken, het wikken en wegen los en laat je hart de aanrader voor je handelen zijn, als het geen eigengewin inhoudt, geen eigen welzijn voorstaat. Wie op de oprechte wijze, zonder eigenbelang, zijn hart raadpleegt zal nooit verkeerd uitkomen. Maar probeer het toch niet met het verstand allemaal te begrijpen, want alleen het hart begrijpt en brengt orde in chaos. Het zuivere hart gevuld met liefde vraagt niet waarom of waarheen, het beseft welke richting het beste is, zonder het direkt met het verstand te begrijpen. Laat het hart gaan in liefde en je gaat de juiste weg, wat er om je heen ook gebeurt.

Hemels Brood 1090

In hun ijver gaan sommige mensen wel eens veel te ver. Zij willen dan mensen helpen, maar wachten niet op Mij en doen het op een zelf bedachte manier. Goed bedoeld, maar toch in werkelijkheid niet zo goed als bedoeld. Het eigen invullen van de mens is gebrekkig, is even gebrekkig als zijn liefde. Maar dit wordt door hem niet gezien en denkend uit liefde te handelen, bewerkstelligt hij toch niet Mijn wil en verbaast zich dat hetgeen hij verwacht niet gebeurt. Hij verwacht zegen op zijn handelen, maar deze blijft uit en vervolgens gaat die mens twijfelen aan zijn geloof in Mij, of dat allemaal wel waar is, Mijn liefde en Mijn zegen.

Ja, het is allemaal waar, maar het is en blijft toch nodig dat de mens zich voor zijn handelen eerst met Mij in verbinding stelt en zijn handelen eerst met Mijn liefde overeen brengt en in zijn hart eerst op Mijn impuls van ware liefde wacht, alvorens van wal te steken en zijn wens om iemand te helpen tot uitvoering te brengen.

Want er zijn veel mensen die hulp nodig hebben, maar niet altijd is die hulp de juiste, die de mens zich bedenkt. Ook komt het voor dat mensen zich hulpbehoevend voordoen om gemakkelijk aan hun behoeften te komen, zonder al teveel inspanning en dat wordt vaak niet bemerkt, door de mens die te graag helpt. Ja, het is heel fijn als je je medemens wilt helpen, maar kom toch even in je hart bij Mij om te weten welke hulp daar juist is en of hulp wel juist is. Dan weet je zeker dat je hulp ook door Mij gezegend is.

Hemels Brood 1091

Waar is nog oprechte trouw zonder voorbehoud? Je kunt dan zeggen, maar waar is dan ook nog volkomen eerlijkheid. En als er zo weinig eerlijkheid nog is, hoe kun je dan vertrouwen? Ik begrijp dat dat werelds gezien zo is en dat het moeilijk is om dan elkaar te vertrouwen. Maar, Ik vraag je niet om je medemensen te vertrouwen, Ik vraag je om Mij te vertrouwen. Ik zeg hier niet dat je medemensen altijd eerlijk zijn en de waarheid spreken, Ik zeg je dat Ik eerlijk ben en dat Ik altijd waarheid spreek. En dat is iets wat Ik bij veel mensen verwisseld, verward zie. Daar is de overtuiging dat vertrouwen op Mij moeilijk gaat, want mensen zijn niet eerlijk, mensen spreken geen waarheid en mensen zijn toch een weerspiegeling van de Schepper, naar Zijn beeld gemaakt.

Ja, naar Mijn beeld gemaakt. Maar daarbij heeft ieder mens de vrijheid gekregen om wel of niet aan dat ware beeld te voldoen. En veel wordt er door mensen niet aan dat beeld voldaan. Naar Mijn beeld wil dan ook zeggen, dat Ik de mens met een bedoeling geschapen heb, overeenkomstig met Mijn idee. Maar als de mens dan afwijkt van hetgeen hij oorspronkelijk bedoeld is te zijn, dan wil dat nog niet zeggen dat Ik afwijk van Mijn oorspronkelijke zijn. Kortom, als iemand een vaas maakt precies zoals er al één is en die gemaakte vaas valt kapot, dan wil dat toch niet zeggen dat de vaas waarnaar de kapotte vaas als evenbeeld gemaakt is, ook kapot is. De mens kan van zijn oorspronkelijke zijn afgedwaald zijn en niet te vertrouwen. Maar Ik ben en blijf eeuwig dezelfde in volle waarheid en volle liefde en Ik ben werkelijk wel te vertrouwen!

Hemels Brood 1092

In de loop der jaren zijn er zoveel misvattingen bij de mensen ontstaan. Eén van die misvattingen is dat die misvattingen komen omdat Ik de mens niet genoeg duidelijk gemaakt zou hebben hoe het leven bedoeld is en wie Ik ben en waar Ik ben. Maar dat heb Ik vaker wel gedaan en dat doe Ik nog steeds. Ook ben Ik voor ieder mens te vinden en ieder mens kan Mij bereiken.

Het ligt dan ook niet aan Mij, deze misvattingen. Het is de mens, die zelf niet luistert, niet luistert in zichzelf naar zijn ware zijn. Het is de mens zelf, die afdwaalt van liefde en daardoor blind wordt voor waarheid, voor Mij. Het is de mens zelf die ervoor kiest zich alleen of voornamelijk met eigen welzijn bezig te houden en daardoor Mij de weg afsnijdt hem te helpen, zichtbaar te helpen en het is de mens zelf die ervoor kiest te geloven wat hij wil geloven en te negeren wat hem niet uitkomt, omdat hij anders bij zichzelf moet erkennen, wat hij eigenlijk beter niet zou kunnen doen. Maar, als hij daar allemaal gehoor aan zou geven en zijn misvattingen zou gaan aanpakken, dan is hij bang met lege handen te komen en veel van zijn aardse voordelen te verliezen. Daaraan vasthoudend blijft hij in misvattingen hangen en het werkelijke leven, dat wat werkelijk eeuwigdurende waarde heeft, gaat aan hem voorbij, omdat hij niet kan afstaan, wat hem tot gemak dient.

Maar eens is dat gemak afgelopen en komt toch de dag van erkenning, tot schande toe. Dat is dan een dag om je op te verheugen, want het is dan tevens de dag waarop de liefde bij deze mens weer terugkomt en deze mens tot het ware leven komt. En dan blijkt dat geen enkel aards gemak voor een miljoenste kan tippen aan het ware leven en het geluk wat dat geeft.

Hemels Brood 1093

Ik heb iedereen lief zoals hij is. Mijn liefde voor jullie mensen is nooit weg en houdt nooit op. Wat je ook doet of denkt, Ik heb je lief tot in alle eeuwigheid. Besef dat toch goed. Maar, dat wil nog niet zeggen dat jij al altijd uit eigen vrije keus liefde bent, naar liefde handelt, wat eigenlijk wel de bedoeling is. Sommige mensen begrijpen dat al beter dan andere mensen en zo komt het dat er heel verschillend gehandeld wordt en heel verschillend gereageerd wordt. Geen mens is precies hetzelfde, ook al lijken jullie op elkaar, er zijn altijd verschillen. Jullie zijn met elkaar het geheel en dit geheel ben ik. Zo heb je allemaal verschillende cellen en dat geheel aan cellen ben jij. In jouw structuur ben Ik aanwezig maar jij hebt een vrijheid gekregen om zelf te bepalen.

Die vrijheid heb je gekregen in een lichaam wat zo opgebouwd is, dat je in leven blijft, ook al handel je volkomen tegen het leven. Kijk ,op dat stukje leven, wat waarlijk leven is, heb je geen vat, dat is aan Mij, anders zou je al heel snel niet meer zijn. Maar al het latere is aan jou om in vrijheid te bepalen. Het is misschien een beetje te vergelijken met het bakken van een ei. Dat doe je in een pan. Op het ei kun je invloed uitoefenen, je kunt het hard of zacht bakken, geklutst of heel enz. maar de pan blijft zo die is. Zo is je leven, er zijn basis-gegevens, dat zijn de voorwaarden waardoor jij jezelf bewust kunt zijn en kunt leven, en er zijn veranderende gegevens die jou gegeven zijn om te bepalen hoe je daarmee omgaat, naar liefde of zonder liefde, ware liefde.

De basisgegevens liggen in Mijn hand. En toch, ook daar heb je een zekere invloed op. Want Ik bestuur ze wel, maar alleen zo dat wat er ook gebeurt, dit jou ten goede komt, je ziel ten goede komt. Dat houd Ik in Mijn hand. En al het andere daar ben je vrij in. Wat je ook doet en besluit, als het uit liefde gebeurt, beïnvloed je Mijn Hand je tot zegen te zijn. Als het niet uit liefde gebeurt, beïnvloed je Mijn Hand je deze niet-liefde duidelijk te maken, zodat je kunt terugkomen van je doen en laten en in liefde kunt wijzigen.

Wat je ook tekortgedaan wordt, waar iemand je ook met zijn eigenliefde tekort doet, bedriegt, ongemakkelijk maakt, daar is dan toch Mijn hand om het je te vergoeden, hemels te vergoeden. Zo is Mijn liefde en Mijn liefde laat nooit los, blijft je eeuwig goed doen en draagt je steeds, door dit nu nog aardse, maar op zeker moment hemelse leven. Blijf dan maar steeds op Mijn liefde vertrouwen, want Mijn liefde is overal en niets ontgaat Mijn liefde zodat het altijd eeuwig goed komt. Voor jou en voor alle mensen.

Hemels Brood 1094

Veel van wat in de Bijbel staat is op te vatten als dreiging, veel wordt opgevat als dreiging, terwijl het niet als dreiging bedoeld is. De Bijbel is Mijn woord en bedoeld om de mens duidelijk te maken waartoe hij op aarde gekomen is. Veel staat er in de vorm van vergelijkingen, wat aan de ene kant is om de mens te helpen verstaan en aan de andere kant verborgen houdt wat voor de mens nog niet te verstaan is en hem alleen schade zou brengen als het onversluierd gegeven zou zijn. Want het is de bedoeling dat de mens in vrijheid tot de ware levensvormen van liefde komt, uit eigen vormend begrip. De Bijbel is hem gegeven om hem daarbij te helpen.

Maar, helaas wordt hetgeen daarin staat, verdraaid opgevat en nogal eens een verkeerde uitleg aan gegeven. Het dreigende: “als jij niet doet wat Ik zeg, zal het je slecht, heel slecht vergaan” is niet op die manier bedoeld om de mens in angst te doen verstijven en ook niet als effect bedoeld, zodat de mens bij zichzelf gaat denken: ik ben niet in staat aan Zijn voorwaarden te voldoen, dus  zal het mij wel heel slecht gaan, wat ik ook doe, ik blijf toch een afvallige. Nee, zo is het niet bedoeld.

Wie de Bijbel juist leest, zal daaruit leren wat het ware leven is en wat het ware leven niet is. Dat liefde het ware leven is en de ware gelukzaligheid brengt en wat geen liefde is, niet het ware leven brengt en het tegenovergestelde van gelukzaligheid brengt. Daarbij is het de mens gegeven om hier uit vrije wil tot het ware leven te komen, zelf, met behulp van Mijn liefde. En zo bezien is elk woord in de Bijbel waar, als het niet door mensen verdraaid is en verkeerd opgevat of uitgelegd is.

Hoe kun je dan weten of dat wat opgeschreven is als zijnde Mijn woord, waar is? Daarvoor heb je een in jezelf ingebouwd vermogen van Mij gekregen, wat samenhangt met je geweten en je vrije besef van liefde. In alle eerlijkheid en oprechtheid kun je daarmee toetsen in jezelf wat waar is en wat niet en ook kun je daarmee Mijn woord in jezelf horen en begrijpen. De keus is vervolgens aan jou om het al dan niet aan te nemen en naar te handelen.

Zo kun je dan gaan begrijpen hoe liefde groei brengt naar waarlijk leven en niet-liefde de groei naar waarlijk leven belemmert. Dan kun je het als een bedreiging opvatten als er gezegd wordt, wie niet naar liefde leeft, zal het slecht vergaan. Wat er werkelijk staat is: met liefde groei je naar gelukzalig waarlijk leven, terwijl wanneer je liefdeloos handelt je jezelf verwijderd van het ware leven en gelukzaligheid. Het is dan dus niet een dreiging, maar simpelweg een uitleg hoe je tot waar leven in gelukzaligheid kunt komen en hoe je er van verwijderd raakt.

Maar, er staat ook dat wie afdwaalt en van ware liefde verwijderd raakt, altijd nog in Mijn liefde geborgen blijft en door Mij geholpen zal worden om toch in het ware leven tot gelukzaligheid terug te komen. Dat dat niet altijd zonder onaangename gebeurtenissen gaat, kun je dan wel begrijpen. Maar dreiging is niet van Mij, heb daarom dan geen angst. Ik ben en blijf er altijd en zal je altijd helpen, tot eeuwig ware liefde voor eeuwig je leven is.

Hemels Brood 1095

Vrijwilligheid. Vrijwillig uit liefde handelen. Dat is de juiste basis. Dat brengt  de meeste zegen. Ten diepste vrijwilligheid om niet zelf te krijgen, maar te geven wat je met liefde kunt geven. Zo zie Ik het het liefst, vrijwillig helpen. Is het werkelijk vrijwillig geven wat mensen doen of is er toch vaak nog het nodige eigenbelang, sturing om er ook zelf wat uit te halen. Echte vrijwilligheid heeft haar fundament in nederigheid, geen enkel eigenbelang. Voor ware liefde is dat de enige juiste basis, nederigheid waaruit volkomen vrijwillige liefde ten dienste aan de naaste gegeven wordt, in samenwerking met Mij. Vrijwillige samenwerking met Mij is Mijn liefde overbrengen op je naaste zonder eigen gedachten, zonder eigen sturing, zonder bepaling, zonder voorwaarden, tot zegen van de naaste.

Hoe vrijwillig leef jij? Hoeveel tracht jezelf te sturen, zelf te bepalen, hoeveel vul je liefst zelf in? Hoeveel vragen heb je nog en hoeveel antwoorden heb je nog nodig? Hoe kun je je eigen willen volgen, als je nog zoveel niet precies weet, nog zoveel antwoorden niet hebt, hoe kun je dan zo zeker zijn zelf je weg te kunnen bepalen of zelfs de weg van anderen te bepalen? Hiermee wil Ik je niet onzeker maken, je door de war brengen. Ik wil je tot dieper inzicht brengen over jezelf, over Mij, over het ware leven. Soms moet je wel eens aan de boom schudden om de rijpe vruchten eraf te laten vallen.

Kijk eens dieper in jezelf en je vindt daar zeker de antwoorden die je tot verder inzicht zullen brengen over jezelf, over het ware leven en hoe vrijwillig je al dan niet al leeft. Wees zeker van jezelf waar je werkelijk inzicht hebt, maar laat los waar je nog te leren hebt en geef je vrijwillig in Mijn armen. Dan gaat je weg zoals voor jou het beste is en je levensinzicht zal zich steeds opnieuw verruimen !

Hemels Brood 1096

Elke dag verwonder ik mij over de nieuwe dag en het stukje dat ik mag opschrijven. Eerst lijkt het leeg in mij, alsof er niets meer te schrijven is. En dan bent U er en de tekst schrijven gaat helemaal als vanzelfsprekend. En steeds opnieuw is het een ware liefdevolle tekst waar U mijn gemoed mee vult en mijn hart vreugde mee brengt. Dat het veel mensen dezelfde vreugde mag geven. Dank U voor alles wat U in mijn hart legt en wat ik dan mag opschrijven. Dat het anderen in hun hart mag raken en hun leven mag verrijken. Vader, ik dank u.

Wie wil, die kome tot Mij en Ik zal hem laven. Ik zal hem voeden met Mijn brood en te drinken geven van het zuiverste water. Wie wil die komt en Ik geef hem Mijn woord, Mijn liefde, Mijn waarheid. En het zal hem tot waar leven brengen. Want wie bij Mij komt en Mij vraagt die zal van Mij krijgen, een overlopende maat zal hem gegeven worden, in zijn hart zal liefde opbloeien, gevoed door Mij en Mijn zuiverste water spoelt alle onzuiverheid uit het hart weg, zodat alleen waarheid en liefde daar nog is, zachtmoedigheid. Kom, wie bedroefd is en laat je door Mij troosten, hoor Mijn woord, voel Mijn liefde en wees gesterkt tot leven, waarlijk leven.

Want Ik ben je Schepper en Ik heb je waarlijk lief. Ik ben de Schepper van alle leven en dat is en blijft eeuwig Mijn liefde. Kom daarom bij Mij, als enige leven gevend, als enige zuiver liefde, als enige zuiver waarheid. En Ik ben in jouw aanwezig, Ik ben in allen aanwezig. Groot of klein, dik of dun, aardig of niet aardig, wel of geen liefde levend, Ik ben er, hoe dan ook. Voor jou, in jou, met jou, voor allen, in allen, met allen, hoe dan ook. Kom, Ik ben je Schepper, Ik heb je lief!

Hemels Brood 1097

Mijn woord lezen is contact hebben met Mij, als je Mijn woord in je hart ook herkend als Mijn woord. Dan is het nog een kleine stap om direct met Mij in contact te komen. Want daar waar je, wat je als Mijn woord leest, in je hart ook herkend als Mijn woord, daar heb je in je hart al Mij gevonden en daar kun je ook Mij nader ontmoeten. Maar, pas op dat je woorden die je leest en niet Mijn woorden zijn, niet verwart met Mijn woorden omdat ze overeenkomen met wat je hart begeert. Want wat je in je hart voor jezelf begeert, staat voor het besef van Mijn liefde. En zo kun je dan gemakkelijk iemand geloven, die zegt Mijn woord te brengen en je gelooft hem, omdat het met de begeerte in je hart overeenkomt maar in werkelijkheid is het niet Mijn woord en is het ook niet de herkenning van Mijn woord in je hart, maar de bevestiging van eigen begeerte.

Wees dan heel voorzichtig, want wat je dan denkt te herkennen als Mijn woord, maar het is Mijn woord niet, is de verleiding om naar je eigen genoegen te leven alsof dat ook zo bedoeld is. Je bent vrij en daar huist dan ook die verleiding om naar eigen genoegen, eigen idee, naar eigen welzijn te handelen. Velen komen onder die verleiding en verschuilen zich achter wat zij zeggen dat Mijn woord is, maar dat is het niet. Velen nemen de verdraaiing van Mijn woord gretig aan om ook zichzelf achter te verschuilen. Wees op je hoede voor de valse leermeesters die het liefst een ieder tot dezelfde afdwalingen verleiden als van hen zelf, zodat hun levenswandel verborgen blijft.

Maar voor Mij blijft niets verborgen en Ik weet het allemaal toch wel. Je bent vrij je eigen levenswandel te kiezen, maar dat wil niet zeggen dat je vrije keus je het beste leven brengt. Geloof hen niet die zeggen dat dat wel zo is. Want alleen ware oprechte liefde voor de naaste brengt een ieder het beste leven. En alleen dat woord, wat volkomen belangeloze liefde predikt, Mijn liefde, alleen dat woord komt overeen met Mijn Woord en dat is voelbaar in het zonder eigenbelang liefhebbende hart.

Hemels Brood 1098

Dit is als het speelkwartier. Ik laat jullie vrij. Maar, zo nu en dan roep Ik je en vraag Ik je Mijn wil te doen. Dan krijg je een oefening en Ik geef je daarmee de gelegenheid verder te groeien in waarlijk geestelijk leven. Soms roep Ik je en je hoort Mij en komt en verstaat Mij. Maar ook komt het voor, dat Ik je roep en dat je niet komt, niet hoort, omdat je geheel in beslag genomen bent door je eigen willen en wensen. Je bent vrij en als Ik je roep, hoef je niet te komen. Maar, als Ik je roep doe je er wel goed aan te komen, want Mijn roep houdt altijd vooruitgang in, voor je ziel naar waarheid en liefde.

Wat is dan precies Mijn roep en wanneer roep Ik je dan? Mijn roep zijn de momenten waarop anderen hulp nodig hebben en jij de gelegenheid hebt om hulp uit liefde te geven. Mijn roep zijn de momenten waarop anderen jou tekort doen en jij ze kunt vergeven. Mijn roep zijn de momenten waarop jij eigenlijk heel graag iets voor jezelf wilt, maar het kunt afstaan om een ander voor te laten gaan. En wanneer komt Mijn roep? Soms vaak en soms minder vaak, maar nooit kun je weten wanneer. En het is aan jou om de situaties te herkennen als Mijn roep aan jou en het is dan ook aan jou om aan Mijn roep gehoor te geven.

Levert het je dan wat op, als je aan Mijn roep gehoor geeft? Alleen als je uit ware liefde gehoor geeft aan Mijn roep, doet het je groeien in waarlijk leven. Geeft het je meer en meer inzicht in het ware leven en krijg je training in het ware leven, als een zelfstandig wezen, in je opnemen en doorgeven. Het brengt je dan steeds dichter bij ware gelukzaligheid. Je bent vrij en je kunt Mijn roep laten. Maar Ik raad je aan toch naar Mijn roep te komen en Mijn roep te beantwoorden met welwillendheid en liefde en het zal je zeker verder doen groeien in ware liefde en waar leven tot volle gelukzaligheid.

Hemels Brood 1099

Grenzen, zijn er grenzen aan Mijn Rijk? Nee, Mijn Rijk is eeuwig en kent geen grenzen. Maar voor de mens zijn er grenzen gesteld in zijn huidige leven. Grenzen die hij kan overschrijden, als hij dat wil. Die grenzen zijn er dan ook niet om hem tegen te houden maar om hem te leren. Want een grens is niet beperkt, een grens is een waarschuwing. Bij een grens houdt niet de wereld op maar over de grens begint nieuw land. En bij de ene grens staat een man met een geweer terwijl bij een andere grens het hek wijd openstaat. Zo kun je de ene grens gemakkelijker over, terwijl je de andere niet kunt passeren. Een grens lijkt een stop. Maar in werkelijkheid is het een overgang van het één naar het ander. Zo zijn de grenzen, die de mens gesteld zijn, te zien als overgang van het een naar het ander. Zo is ook voor de mens de ene grens haast niet te overschrijden, terwijl de andere nauwelijks opgemerkt wordt.

Maar ja, er zijn grenzen gesteld en de grens voor Mijn Rijk is liefde. Zonder liefde is er geen binnenkomen in Mijn Rijk. Vooraleer de mens volkomen liefde leeft, volkomen liefde is, doet, naar handelt, komt hij Mijn Rijk niet binnen. Die grens is zo streng bewaakt dat ook waarlijk niemand er zonder liefde binnen kan komen. In de hemel kun je zijn, reeds op aarde, want daar zijn verschillende meningen, verschillende sferen van liefde en daar kan de mens verder groeien. Maar in Mijn eeuwige Rijk is alleen liefde en kom je pas, als jezelf ook helemaal volkomen liefde bent.

Hemels Brood 1100

In alle redelijkheid. Ik zal niemand iets vragen of opleggen dan in alle redelijkheid. Mijn juk is zacht Mijn last is licht en niemand zal Ik ooit maar het kleinste tekort doen. Alles is Mijn liefde en alles is in Mijn ordening geplaatst zodat het ook eeuwig in Mijn liefde blijft. Het geluk is er voor iedereen, niemand uitgezonderd. Voor iedereen, dat betekent ook voor jou, ook voor de mensen om je heen, voor de kinderen, voor jongvolwassenen, voor ouderen, voor alle mensen, voor al wat leeft en al wat leeft ademt Mijn liefde. Je zult nooit van Mijn liefde tekort komen want Ik heb het alles zo ingericht dat niemand tekort komt. Wie zal jou anders voeden met liefde dan Ik, je Schepper en volkomen liefde voor eeuwig.

Je bent hier op aarde, je leeft. Maar net als zovelen heb je nog niet het volle besef wat dit leven eigenlijk is. Je leeft, maar net als zovelen met jou heb je nog niet het besef dat dit leven een enorme liefde inhoudt. En net als zovelen met jou, leef je daarom wel, maar de vrijheid die je hebt, belemmert je nog het zicht op het ware leven wat je leidt. Ja, in alles is Mijn liefde, alles is Mijn liefde, maar ook zijn alle mensen vrij, vrij om te leven zoals zij dat zelf verkiezen. En zo kun je kiezen voor leven naar je eigen wensen en verlangens, je eigen ideeën en zorg en daarmee meer of minder naar eigenliefde, of je kunt ervoor kiezen je leven overeen te brengen met Mijn liefde, de ware liefde, waaruit jij leeft en dat is volkomen belangeloze liefde.

Maar belangeloze liefde is in jullie samenleving moeilijk om te doen. Het wordt ten eerste niet voor wijs gehouden, alles van jezelf los te laten voor de ander is niet wijs en ten tweede wordt het ook voor onmogelijk gehouden, wie kan zichzelf volkomen wegcijferen in deze samenleving? Je wordt dan volkomen overlopen, misbruikt, bedrogen, enzovoorts. Nee, zo kun je in deze samenleving niet leven.

Dat klopt. Want het is niet alleen jezelf wegcijferen, het is de ander liefhebben en vanuit dat liefhebben handelen. Want in dat liefhebben komt de wijsheid naar voren en raadt je de beste weg aan. In dat liefhebben maak je contact met Mij en de beste raad komt dan van Mij. Met dat liefhebben, heb je jezelf overeen gebracht met Mijn liefde en vandaaruit leef je dan Mijn liefde. Dan denk je vanzelf niet meer aan je eigenbelang, want jouw ware liefde heeft de overhand. En daarom is het niet jezelf wegcijferen, maar de ander waarlijk liefhebben en dat is heel iets anders. Ware liefde bevrijdt je van elke dwaalweg, zonder enige moeite! In welke situatie ook, als je tot ware liefde kunt komen, ben je onmiddellijk bevrijd van alle misvatting en eigenliefde en leef je in Mijn liefde met alle wijsheid die daarmee samengaat. Zie je dat Ik niets onredelijks van je vraag? Ik bied je alleen volkomen ware vrijheid: liefde, ware liefde, waar geluk.

Hemels Brood 1101

Het verlangen om in de hemel te komen is voor veel mensen groot. Maar als ze horen wat ze ervoor moeten doen, dan slinkt dat verlangen nog al eens tot weinig of niets. Het is voor hen onmogelijk om alle eigen genoegens op te geven, wat blijft er dan nog over? Wat voor leven is dat dan? Als alle genoegens weg zijn, dan is er toch niets meer aan. En in zo’n hemel wil niemand zijn, dus dan vergaat hen de lust om in de hemel te komen.

Ja, zie daar, daar is dan een volkomen verkeerde voorstelling van zaken, een volkomen verkeerde voorstelling van de hemel ook. Want hemel is geen plaats zo precies, maar eerder een toestand van zijn. En dan gaat het erom, wat je genoegens zijn , zijn die genoegens alleen voor jezelf of kun je er ook genoegen aan beleven als je iets voor een ander doet, uit liefde? Als je inderdaad alleen genoegens voor jezelf wilt en dat alleen belangrijk voor je is, ja dan sta je met lege handen als je die zou opgeven en dan blijft er ook niets over. Maar als je daarvoor in de plaats uit liefde anderen zou kunnen helpen en daarmee anderen een genoegen zou kunnen doen, zonder aan jezelf, je eigen genoegens te denken, dan krijg je wel degelijk iets ervoor terug en dan sta je zeker niet met lege handen. De blijdschap die je dan voelt voor diegenen die je uit liefde een genoegen hebt gedaan, is het eerste stukje hemel waar je je dan in bevindt.

Daarom zou het verlangen dan ook niet moeten zijn in de hemel te mogen komen, maar het verlangen zou moeten zijn, uit liefde je naaste te helpen en je eigen genoegen zou daardoor dan ook niet meer terzake doen. Dan zou je het juiste verlangen hebben wat dan ook in vervulling kan gaan!

Hemels Brood 1102

Waarlijk, het is hier op aarde liefde of geen liefde. En de mens heeft er tussen te kiezen. Maar voor dat kiezen heeft hij inzichten nodig, onderscheid wat wel en geen liefde is. Want in de aanwezigheid van geen liefde zit ook de verleiding om geen liefde te doen of aan te nemen. Zit ook het eigenbelang, de drang om alleen dat te doen wat jezelf ten goede komt, zonder aan anderen te denken. Zo kan ieder mens afdwalen in eigenliefde, uit volkomen eigenbelang, ten koste van ware liefde voor de medemens. Wie in dit eigenbelang vervalt, vervalt ook in een zekere blindheid en verbeeldt zich dat hij het allemaal zeker goed doet.

Zo kan het zijn dat iemand anders opmerkt dat hij niet in liefde met zijn medemensen omgaat en wil hem dat duidelijk maken. Maar hoe ga je dan te werk, hoe breng je dan diegene die afgedwaald is tot inzicht. Hij is namelijk blind voor al het ware wat hem aangereikt wordt. En degene die hem van zijn verkeerde handelen af wil brengen, raakt al gauw geïrriteerd en boos, zodat ook diegene niet meer in liefde handelt en evenzo een zekere blindheid oploopt. Zo kan een behoorlijke ruzie ontstaan.

Soms kan dat een ontlading van beide kanten betekenen. Daarna kan, als beiden dat willen, rustig gesproken worden. Waar het wederzijds respect aanwezig is, kan de uitwisseling op basis van een zekere liefde (in dit geval respect) een goede oplossing brengen, waarbij de eerste tot een zeker inzicht kan komen en  in zijn handelen meer rekening gaat houden met zijn naaste. Terwijl de ander aan zijn reactie kan overzien dat boosheid meer fout dan goed doet.

Zien waar een ander het pad van de liefde verlaat, is makkelijker dan het de ander duidelijk maken dat hij van liefde is afgeweken. Hem ertoe bewegen terug te keren naar het pad van de liefde is nog moeilijker. In zijn vrijheid is hij onderhevig aan de verleiding zijn weg naar eigenbelang te gaan. Kiest hij daarvoor, dan is de blindheid die daarmee ontstaat niet zomaar doorbroken. Daar is liefde en veel geduld nodig en zeker geen ergernis of boosheid. Daar is begrip voor de blindheid nodig en de wens om de ander te helpen voor zijn bestwil terug te komen op het pad van de liefde als ook om degenen die slachtoffer zijn geworden van zijn afdwalen in eigenbelang, te helpen.

En kijk, wie dat wil zal dat niet bereiken uit eigenbelang welke dan is, dat hij boos en geïrriteerd raakt. Maar zal dit alleen met Mij kunnen bereiken, omdat Ik hem al het nodige kan geven, waarmee diegene tot inzicht gebracht kan worden. Maar dan nog is het mogelijk dat het moment van inzicht voor diegene nog niet aangebroken is en hij in zijn vrijheid nog niet los kan / wil komen van de verleiding tot eigenbelang.

Dan laat het gaan, want Ik laat het gaan. En de slachtoffers van zijn afdwaling krijgen van Mij vergoed, hemels vergoed. Zodat zij al met al geen schade lopen, geen werkelijke schade aan hun ziel of aan het eeuwige leven. Dat kan Ik garanderen. Daar mag je dan ook op vertrouwen.

Zichtbaar of niet zichtbaar, wees ervan overtuigd dat elk slachtoffer van niet-liefde, van liefdeloosheid, door Mij beschermd is en geen werkelijke schade zal leiden, integendeel, diegenen krijgen van Mij in een overlopende maat alles vergoed wat hen tekort is gedaan. Op de daarvoor meest geschikte tijd.

Hemels Brood 1103

Waar een wil is, is een weg. Maar welke weg ga je om jouw wil te bereiken? Is het niet de weg van eigenliefde als je koste wat het kost wat jij wilt ook waar wilt hebben? Veel mensen hebben een sterke wil voor wat zij willen. Nu kan het wel zijn dat jij wat je wilt bereiken een goed doel vindt, niet voor jezelf, maar als beste voor anderen. Maar hoe vul je dat in, met eigen bedenksels? Ieder mens is vrij, vrij in zijn eigen willen, vrij zijn de keuzes die hij maakt. Maar die de vrijheid brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee die dan ook gedragen moet worden. Geen daad is zonder gevolgen, zonder vervolg. Alles is actie en reactie. Overzie jij op al je acties ook alle reacties en kun je daarvan de verantwoording dragen?

Ieder mens is vrij en ieder mens heeft dan ook zijn eigen acties en reacties en toch werkt alles met elkaar samen. De verbinding in dat alles ligt bij Mij, ligt in Mijn liefde. En juist die verbinding in Mijn liefde maakt dat welke weg ook gekozen wordt, hoe die ook naar eigen willen en eigenbelang is of eigen willen in goede bedoelingen, zij toch altijd bij Mij uitkomt. Maar wat iemand op zijn weg aantreft heeft dan wel te maken met de keuzes van handelen die iemand maakt. Want de weg die iemand gaat, kan vol zegen zijn, maar kan ook vol kuilen en deuken zijn. Die zal diegene wel aankunnen, maar vaak niet zonder moeite. Daar waar je kiest voor liefde, voor Mijn wil, zul je zegen op je weg vinden en dat kan dan ook een moeilijke gebeurtenis zijn waardoor je tot dieper inzicht komt, zeker dat is ook Mijn zegen aan jou. Daar waar je kiest voor je eigen wil, al dan niet goed bedoeld en afdwaalt van ware liefde, daar is Mijn genade die je in liefde opneemt tot je weer in vrijheid voor liefde kiest. Zo is je leven behoed en geborgen in Mijn Hand, voor eeuwig.

Hemels Brood 1104

Liefde gaat vóór alles! Maar helaas is dat bij de meeste mensen de liefde voor zichzelf. Terwijl het zou moeten zijn de liefde voor de naaste. En dan ook nog liefde voor de vijand, voor degene die een ander tekort doet. Want weet je, wie zijn vijand liefheeft, maakt hem of tot vriend of minstens tot dienaar. Want liefde heft vijandschap op. Jammergenoeg is het de mens nog niet gelukt om op een dergelijke manier zijn vijanden of zijn vermeende vijanden te overwinnen. En Ik zeg je, het is de enige manier om je vijanden te overwinnen, door hen lief te hebben. Niets anders is zo krachtig en kan zo iets groots teweegbrengen als liefde. Zelfs grote mogendheden die met elkaar in strijd gewikkeld zijn, als een van beide partijen zich volkomen tot liefde zou wenden, de oorlog zou voorbij zijn! Maar wie gelooft dat en wie is daartoe in staat?

De verontwaardiging over vermeend kwaad van de ander is vaak onmiddellijk al zo groot dat wraak genomen moet worden, koste wat het kost. En wat heeft dan de tegenpartij meestal op zijn geweten? Dat het iets heeft wat de andere partij wil hebben, of dat het iets doet wat de andere partij niet goed vindt. Kortom, vaak heeft het te maken met eigenbelang. En tegen-eigenbelang. Dat wil zeggen, waar twee in strijd met elkaar komen gaat het vaak om wederzijds eigenbelang en elkaar de wil opleggen. Jammer dat dit niet gezien wordt door de wereldse grootheden. Maar evengoed zal tot hen doordringen dat gevechten niets dan vernietiging met zich meebrengen en stukje bij beetje zullen zij toch leren.

Maar ook de individuele mens onderling zal beetje bij beetje leren dat wraak en boosheid vernietigt en ook op individueel gebied zal de mens langzaam inzien dat wraak en boosheid niet loont. Dan zal het toch nog wel even duren voordat de mens tot liefde kan komen, het enige ware middel om tot harmonie en vrede te komen. Maar hoewel veel mensen Mij vergeten zijn en niet meer in Mijn aanwezigheid denken of geloven, Ik ben er toch en blijf helpen iedereen tot liefde te brengen en zo de rust en vrede te herstellen.

Hemels Brood 1105

Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Kom, wordt wakker uit alle misverstanden, kom tot inzicht, waar inzicht en verlaat het pad van de dood, het pad van eigen genoegens en eigen zin en kies voor de weg ten leven, waar uit Christus aan ieder die die weg gaat, inzicht gegeven wordt tot waar leven in ware liefde, belangeloze liefde voor elkaar.

Laat die weg voor jou  zijn als door een geurend landschap met de helende warmte van de zon, de zacht ruisende rivier om je van fris is helder water te voorzien, met het ritselende geluid van de bladeren die je aan schaduw helpen voor te felle zon, waarbij de lucht helder blauw is en het gras mals en groen is en de bloemen een nooit vertoonde kleurenpracht hebben. Ja, zo kan het zijn, als je gehoor geeft aan de roep in jezelf om de liefde voor anderen te volgen, om Christus te volgen, om Mij te volgen. En alle wereldse genoegens kunt laten voor wat het is, leeg en van geen werkelijke waarde voor het ware leven.

Al het werelds materiële, je kunt het niet meenemen als je overgaat naar het leven buiten je huidige natuurlijke lichaam. Ook roem en macht kun je niet meenemen. Wat wel met je meegaat is je instelling, je overtuigingen, je gezindheid, de basis waarop je je leven invulling geeft. Als je nu egoïstisch bent, neem je dat mee. Maar als je nu liefdevol bent, neem je dat mee. Kijk daarom goed wat je mee wilt nemen en wat je mee kunt nemen. En bedenk je waar je je dan hier op aarde mee bezig wilt houden. Met wat je niet mee kunt nemen en dus ook geen belang heeft voor het ware leven of met dat wat je wel mee kunt nemen en van groot belang is voor het ware leven. De keuze is aan jou!

Hemels Brood 1106

Waarheid in liefde is de enige weg tot leven en Mijn woord geeft aan wat waarheid en liefde is, Mijn woord is waarheid en liefde. Maar voor sommige mensen is Mijn woord verborgen, of eigenlijk, door hun afdwaling van liefde, zijn zij blind voor waarheid en liefde geworden en verstaan daarom Mijn woord niet meer. Juist degenen die geneigd zijn om naar waarheid en liefde te leven, juist zij herkennen en verstaan Mijn woord. Zij zien en horen helder en duidelijk.

Vanwaar dan dit verschil, kon het niet beter zo zijn dat juist zij, die van liefde afdwalen, door het horen en verstaan van Mijn woord, tot waarheid en liefde teruggebracht worden? Kijk, en dat is nou juist niet mogelijk, want zij die afdwalen hebben juist hun keuze gemaakt om niet naar Mijn woord van waarheid en liefde te luisteren en hebben daarmee ook zelf de keuze gemaakt om Mij niet meer te verstaan. Dit is de vrijheid die ieder mens heeft. En ook de betekenis van Mijn woorden dringt niet meer tot hen door. Zij kunnen het woord wel verdraaien, maar de betekenis nooit veranderen en zo blijft voor hen verborgen, wat voor allen zo belangrijk is om te kennen. Blijft Mijn woord door hun afdwaling dan eeuwig voor hen verborgen?

 Nee, want Mijn woord is voor iedereen. Ook voor die afgedwaald zijn van liefde, blijft Mijn woord toegankelijk, zodra zij zich keren naar liefde. Maar, ook in die tijd dat zij kiezen voor afdwaling van liefde, blijft Mijn liefde voor hen wel gelijk en zal alles doen om hen te helpen en terug te brengen tot liefde. Niemand uitgezonderd. Maar ook niemand tegen zijn wil, tegen zijn vrijheid. Vrijheid is dan ook tijd. Zo heeft alles zijn tijd.

Maar eens zal toch iedereen in het licht komen van Mijn liefde en gaan inzien dat het enige ware leven liefde in waarheid is. Dan zal duidelijk worden dat Ik alleen liefde Ben. Voor alle mensen.

Hemels Brood 1107

Ik weet van alle mensen wat hun willen en verlangens zijn. Ik weet wat zij kiezen en waarom. Ik ken ieder mens persoonlijk en niets is bij Mij verborgen. Elke gedachte, elke daad, zij zijn Mij bekend. Laat niemand daarom denken dat hij zijn gang kan gaan zonder dat het Mij bekend is, laat niemand denken dat er ook maar iets gebeurt wat Ik niet zou weten. Ook al lijkt het zo, omdat je Mij niet ziet, omdat je Mij niet bemerkt. Want veel wordt door Mij toegelaten om de vrijheid van de mens. Want deze vrijheid is voor iedereen ingesteld, zodat een ieder zichzelf bewust kan zijn.

Het is jammer, maar vele mensen denken nu dat vrijheid betekent dat zij geen rekening met anderen hoeven te houden, dat zij gerust van allerlei oneerlijke zaken mogen doen, zelfs onaangename dingen anderen aan mogen doen. Maar dat is niet de bedoeling en hoewel Ik in de gegeven vrijheid wel veel toelaat is Mijn Schepping, waar ieder mens deel van uit maakt, ook zo ingericht dat gevoeld gaat worden wat vrijheid werkelijk is en wat de gevolgen van elke handeling met zich meebrengt. Want vrijheid is dan wel vrij kiezen maar vrijheid wil niet zeggen dat wat gekozen wordt zonder gevolgen is.

Dat is wel heel eenvoudig aan te tonen hoe dat werkt. Als je naar buiten wilt kies je er voor, wel of geen jas aan te doen. Als het koud is en je kiest er voor geen jas aan te doen, zijn de gevolgen dat je het koud kunt krijgen. Je keuze is vrij, maar de gevolgen zijn er ook. Zo kun je ook iets kiezen waarbij je denkt dat het iets tot gevolg heeft wat je voordeel oplevert. Bijvoorbeeld je kunt een lot kopen in de loterij. Want dat zou je voordeel kunnen opleveren. Maar dat hoeft nog niet zo te zijn. Zie je, zo zijn je keuzes legio in alle vrijheid te nemen, maar allen toch met gevolgen.

En die gevolgen zijn zodanig dat ze eenieder precies vertellen wat waarlijk leven is en wat niet. En zo kan niemand zeggen, ik wist toch niet wat wel en geen waarlijk leven is en ik wist toch niet wat te kiezen. Want dat is dan niet waar. Uit elke daad komt een lering voort en wie wil kan al heel snel het ware leven in ware vrijheid leren kennen en daarmee in ware vrijheid van leven komen. Maar wie niet direct wil leren, waar hij in vrijheid voor kan kiezen, die zal dan ook de gevolgen dragen. Niet omdat Ik dat wil, maar omdat hij daarvoor kiest.

Hemels Brood 1108

Opoffering, wat is de juiste opoffering . Want je kunt heel veel opofferen en toch daarmee niets bereiken in Mijn hemels rijk. Ware opoffering gebeurt uit liefde. Veel opoffering die Ik bij mensen zie is berekend of uit het verstand en niet uit het hart. Of uit plichtsbetrachting, omdat het zo hoort. Maar de ware opoffering is eigenlijk geen opoffering maar liefde en voelt dan ook niet als een opoffering.

Ware liefde voor de mensen om je heen, is ware liefde voor Mij. Als je dan iets laat, wat je voor jezelf had gewild, om voor iemand die het nodig heeft, goed te doen, omdat je die mens in liefde wilt helpen, dan kan Ik je zeggen dat het in waarheid niet als een offer zal voelen. Wat  je dan terug ontvangt, vergoedt veel meer dan hetgeen je gelaten hebt, waarbij je al heel blij bent, dat je geholpen hebt en dan nog eens zo blij zult zijn, als je ziet wat het je gebracht heeft!

Maar, vergis je nu niet, dat je met opoffering jezelf veel kunt brengen, want niets is minder waar! Juist de liefde is het wat je veel brengt, maar dan alleen als het ware liefde is, belangeloze liefde is. En dat is nu net het moeilijkste, want al heel snel denken mensen dat zij in belangeloze liefde iets doen en helpen en verwachten dan van alles en nog wat terwijl niets daarvan waar wordt. Kijk, door te verwachten is het al geen liefde zonder enig belang. Verwacht daarom nooit iets. Het mag zelfs geen milligram in je gedachten zijn.

Kijk, het is liefde op zich zelf, wat veel zegen brengt. Maar doe nooit liefde om de zegen ervan te ontvangen of breng nooit offers, om de zegen die dat zou moeten brengen want alle zegen is afgemeten naar ware belangeloze liefde. Onzuivere liefde, dat is liefde waarbij ook verwachtingen zijn, ofwel waar ook eigenbelang bij is, brengt geen zegen. Zo hoef je dus nooit liefde te veinzen, want al bedrieg je daar je medemens misschien ten voordele van jezelf mee, Mij bedrieg je niet, omdat Ik je bedoelingen altijd zie en Mijn ordening eeuwig dezelfde blijft, waardoor het je in werkelijkheid niets oplevert, tenzij het ware liefde is wat je beweegt!

Hemels Brood 1109

Tranen kunnen een teken van berouw zijn, maar de meeste tranen komen uit zelfmedelijden, omdat iets niet verkregen wordt wat men wel heel graag wil en ook vindt dat men recht opheeft. Maar waar heeft iemand recht op? Op ware liefde heeft iedereen recht, maar niemand is in staat om naar dat recht te leven. Hoe kun je op je recht staan als jezelf niet het nodige daarvoor weet te geven aan de ander die er net zo goed recht op heeft? En dan zijn de tranen, omdat iemand zijn recht aan liefde niet krijgt, er steeds eerder dan de tranen omdat iemand berouw heeft dat hij niet steeds zelf liefde gegeven heeft aan zijn naaste, die daar recht op heeft.

Daarom zeg Ik, laat het recht op liefde hebben maar los, want Ik zorg voor liefde voor alle mensen, dus iedereen krijgt als zodanig al de liefde waar hij “recht” op heeft. En dan zet Ik recht tussen aanhalings-tekens, want wie bepaalt eigenlijk waar iemand recht op heeft? In elk land zijn weer andere maatstaven en waar je in het ene land recht op hebt, heb je in het andere land geen recht op. Maar bij Mij is zo’n verschil niet en voor Mij geldt zo’n verschil ook niet. Zou Ik rekening moeten houden met wat de mens onderling bepaalt waar iemand wel of geen recht op heeft, dan zou het al gauw een enorme chaos zijn in Mijn rijk. En zo zie je dat het op aarde, waar de mens zijn vrijheid gekregen heeft, veel chaos geeft, wat in Mijn rijk zeker niet het geval is.

Was het niet zo, dat Mijn liefde ook in de wereld gekomen is, dat Ik als Jezus Christus niet in de wereld gekomen was, dan was de chaos oneindig geweest. Nu is zij dat niet, en zonder van recht of geen recht te spreken, is Mijn liefde daar voor iedereen. Dus droog je tranen en vraag niet de liefde van mensen, maar neem Mijn liefde aan en leef!

Hemels Brood 1110

Er is maar één manier om je van hoogmoed te laten reinigen en dat is je door Mijn reine water te laten zuiveren. Door Mij je binnenste te laten zuiveren met Mijn klare woord en liefde. Want alleen Ik kan jou volkomen doorzien. Ook daar waar jij denkt al zuiver te zijn, kan Ik je toch nog onzuiverheden tonen. Kom dan steeds opnieuw in jezelf bij Mij en sluit je aan bij Mijn liefde. Laat je door Mij gewillig tonen waar nog hoogmoed verweven is met je persoonlijk denken en laat het aan Mij over om dat bij jou aan te pakken, zodat je overal vrij wordt van welke hoogmoed dan ook.

Want al zou je nog zo graag volkomen liefde zijn, in alle nederigheid en alle hoogmoed willen afleggen tot de diepste nederigheid, zonder Mij zou je dat niet lukken. Maar weet dan ook dat als je werkelijk wilt en Mij vraagt, Ik je ook werkelijk zal zuiveren van alle hoogmoed en je ook werkelijk zal brengen in ware belangeloze liefde, verlost van al het boze, al het tegenovergestelde van liefde. Alleen, deze ware zuivering tot volkomen reinheid gaat dan naar Mijn wil en naar Mijn tijd. En Ik zeg je daarbij dat het dan ook nederigheid is om je onvermogen tot volkomen liefde te dragen zolang Ik het je te dragen geef.

Neem jezelf aan zoals je bent en toon Mij in je hart dat je uit liefde voor Mij en uit liefde voor je naaste alle hoogmoed, al het tegenovergestelde van liefde wilt afleggen. Dan zal Ik zolang je nog niet volkomen liefde bent, omdat het je tijd nog niet is, je toch ook in dit gebrek aan liefde zegenen en het jou en allen om je heen tot zegen laten zijn.

Neem Mijn liefde aan, draag wat je te dragen hebt voor Mij en je naaste en wees tot zegen voor alle mensen!

Hemels Brood 1111

Het intuïtieve gevoel is de plaats waar geen eigenbelang heerst waardoor daar dan ook het ware zuivere gevoeld wordt. Maar bij veel mensen komt dan toch onmiddellijk het verstandelijke beredeneren, waar wel eigenbelang bij kan komen, zodat het zuiver intuïtieve gevoel vermengd wordt en niet zuiver meer is. Bij dieren kan dat niet gebeuren, omdat zij een dergelijk beredenerend denkvermogen niet hebben. Zo is dit bij dieren het instinct en mensen vergelijken dan de dieren weleens met het volkomene. Maar hoewel de dieren dus een zuiver aanvoelend vermogen hebben, hebben zij niet een beredenerend denkvermogen waardoor zij ook niet een keuze-mogelijkheid hebben en daardoor ook niet zichzelf bewust kunnen zijn.

En dat is nu net het belangrijkste meer wat de mens gegeven is, het eigen bewuste zijn wat zo kan zijn, door zijn vrije keuzemogelijkheden, wat weer zo kan zijn door zijn beredenerings mogelijkheden, door zijn denkvermogen. En wanneer de mens dit denkvermogen juist gebruikt, dat is om er vrij mee te kiezen voor het ware leven, voor de zuivere intuïtieve gevoelens, voor liefde, dan heeft hij daarmee alles en zal hij nooit te maken krijgen met de gevolgen van het tegenovergestelde van liefde. Helaas is er nog geen mens die dit al zodanig doorziet dat hij zijn keuzen al volkomen juist maakt, hij blijft toch altijd hier of daar nog in eigengerichtheid vervallen waardoor nog heel veel gebeurt wat nog niet volmaakte liefde is. Dat zal pas veranderen als de mens zijn keuzes van leven verandert.

Kijk, niet de aanpassing van regels of wereldse wetgeving brengt de mens in het juiste gareel, op het juiste spoor, zijn eigen vrije keus voor liefde brengt hem op het juiste spoor, zo verandert de wereld, zodra de mens zijn keuze patroon verandert.

Hemels Brood 1112

Alles, de hele wereld, ligt in de palm van Mijn hand. Dat alles ligt in Mijn liefde. Alles wordt bestuurd vanuit Mijn liefde. Daarom, heb geen zorg, je kunt op Mij vertrouwen, want Ik heb alles, iedereen in de palm van Mijn hand en Mijn zorg om iedereen is groot, is eindeloos, is volmaakt.

Ik ben Alpha en Omega, begin en einde. Dat wil zeggen, eeuwig alles. Niemand hoeft te twijfelen aan zijn bestaan,  niemand hoeft te twijfelen aan het ware leven, de ware liefde, want eeuwig zal liefde alles dragen, alles verdragen en alles goedmaken voor iedereen.

Je kunt je zorgen maken. Maak je jezelf zorgen, wat helpt het je, wat helpt het de ander? En terwijl jij je zorgen maakt, om dit of om dat, heb Ik toch alles in de palm van Mijn Hand en heb Ik allang reeds alles in orde gebracht, zodat het allemaal goed komt. Ook al zie je Mijn zorg niet direct, al bemerk je Mijn liefde niet direct, ook al lijk Ik ver weg onbereikbaar, Ik ben hier toch in je directe omgeving, in je innerlijke zijn en Mijn liefde is altijd werkzaam voor jou en voor allen. Je rust in de palm van Mijn hand, je bent door Mijn liefde omgeven. Je hele leven lang al ben je door Mijn liefde omgeven en word je door Mijn liefde gedragen. In alles.

Kun je het niet zien, kun je het niet bemerken, zoek niet, laat Mij naar je toekomen, keer je niet heen en weer, want je keert je steeds net van Mij af, blijf in vertrouwen, blijf Mij verwachten en laat alles los wat je benauwt en je zult Mij bemerken, Mij gewaarworden, Mij zien in alles als liefde. Wat er ook gebeurt, Ik heb je in de palm van Mijn Hand en Ik laat je nooit werkelijk los, laat Mij dan ook niet los, maar houdt vast aan alles wat waar is, wat jij weet dat waar is. Laat al het zorgen aan Mij over, het komt allemaal goed, heel goed.

Hemels Brood 1113

Oordeel niet, opdat jezelf niet geoordeeld wordt. Kijk niet naar wat een ander verkeerd doet. En geef daar geen mening over. Want niemand doet het al helemaal goed, ook jij nog niet en Ik heb daarmee geduld. Maar wie zich bemoeit met iemand op een veroordelende manier, die zal zijn eigen afdwaling extra gaan voelen. Opdat hij zijn hoogmoed onder ogen gaat zien, hoogmoed in het oordelen van zijn naaste over zijn afdwalingen. Want het is niet de bedoeling elkaar te beschuldigen en te veroordelen naar afdwaling, het is de bedoeling elkaar te helpen en te ondersteunen om terug te komen in liefde.

Het enige juiste motief om je met de afdwaling van de ander te bemoeien, is om hem  voor zijn welzijn zijn afdwaling te doen beseffen. Het motief kan nooit zijn omdat je er last van hebt, van zijn afdwaling en hem dat wilt duidelijk maken voor eigen welzijn. Wel mag je diegene voorhouden dat hij het de ander moeilijk maakt met zijn afgedwaling. Maar geen boosheid of ongenoegen, alleen uit liefde.

Dat is voor de meeste mensen nog heel moeilijk, want zij willen compensatie voor het ongemak wat iemand hen met zijn afdwaling bezorgt. Toch, op het moment dat je uit boosheid en ongenoegen reageert op afdwaling, stel je jezelf boven de ander en dat is een vorm van hoogmoed wat de tegenkracht in werking zet. Wees op je hoede en laat je niet verleiden tot boosheid en ongenoegen. Want wie desondanks, de ander in liefde tegemoet blijft komen, krijgt alle ongemak meer dan genoeg ge-compenseerd door Mijn liefde en heeft niets te klagen. Dat vraagt om het afstaan van de reactie uit eigenbelang naar reactie uit liefde voor het welzijn van de ander.

Hemels Brood 1114

Wat is de ware levenshouding? Sommige (of meerdere) mensen gunnen zich de juiste levenshouding niet. Als het voor hun gezondheid bijvoorbeeld beter is dat zij geen koffie drinken, dan gunnen zij zich het niet dat kopje koffie te laten staan, omdat zij het zo graag hebben. Zij hebben graag iets waarvan zij weten dat het niet goed voor hen is. Hoe is het toch mogelijk, dat een mens iets wil, wat hij weet dat niet goed voor hem is en terwijl zijn dagelijks leven er vol mee is! Iets willen wat hem eigenlijk helemaal geen goed doet. Zo vergaat het de mens ook ten aanzien van zijn ware leven. Het ware leven, wat hem heel goed zou doen, laat hij gaan om zijn leven te vullen met dat wat hem kort genot brengt maar in waarheid helemaal geen goed doet.

Hoewel hij dat hier en daar al wel beaamt, brengt de mens toch geen werkelijke veranderingen aan in zijn leven. Hij blijft, bij wijze van spreken, dat kopje koffie drinken. Of als hij al het kopje koffie laat staan, dan verzint hij iets anders, wat hem eigenlijk ook geen goed doet, maar de koffie vervangt, zodat het lijkt dat hij beter voor zichzelf zorgt. Maar in werkelijkheid heeft hij het ene voor het andere verwisseld en veel verbetering brengt dat dan toch niet.

Hoe ga je nu werkelijk iets veranderen? Kijk naar je intentie, daar kun je voor jezelf iets aan doen. Is het voor je eigen genot, uit genotsgewenning, probeer dat dan eens los te laten. Kijk eens naar waar je jezelf eigenlijk werkelijk goed mee zou doen. Wil je niet jezelf werkelijk goed doen? Want wie zich zelf al niet werkelijk goed doet, hoe zal die zijn naaste ooit werkelijk goed doen? Denk daar eens over na en zie eens of je je keuzes kunt veranderen of je je levenshouding kunt veranderen.

Hemels Brood 1115

Zacht is Mijn juk. Maar dat willen de mensen niet geloven, want zij vinden wat zij te dragen krijgen zwaar. Wat zij daarbij vergeten is dat het niet Mijn juk is wat zij dragen, maar het juk wat zij zelf op zich nemen, door niet te doen wat Ik hen adviseer.  Wat dan allemaal gebeurt is niet van Mij en heeft ook niets met Mijn juk te maken. Mijn last is licht. En valt een last je zwaar, bedenk dan dat het niet Mijn last is en kijk dan bij jezelf waar die last vandaan komt. Soms heeft het te maken met dat wat je denkt op je schouders te moeten nemen.

Dan heeft het te maken met een veel te ver doorgevoerd plichtsgevoel wat niets meer te maken heeft met ware liefde en wat Ik uit ware liefde van je verwacht.

Maar er zijn ook eigen belastingen die te maken hebben met iets wat je per se wilt hebben, macht, roem of erkenning, of gemak. Dan zul je iets moeten afstaan om je last lichter te maken. Soms letterlijk, soms geestelijk. Maar daarbij is moed, overtuiging en vastberadenheid nodig. Diegenen die al langere tijd onder zware lasten gebukt gaan, hebben al haast de kracht niet meer om iets van hun last af te leggen, dat lijkt hen zo goed als niet mogelijk. Zij verwijten Mij dat hun last zo zwaar is.

Maar Mijn juk is licht, Mijn last is zacht en al het zware is niet van Mij, komt van elders. Kijk om je heen, overal wordt zwaar gedragen en gekreund onder de te zware last. Terwijl van Mij niemand een zware last te dragen krijgt en zeker nooit te zwaar voor iemands kunnen. En dan ook altijd is het een zinvolle last, die iets leert, iets geeft aan de ziel en aan allen om je heen. Vind je je last te zwaar? Kom bij Mij en laten we samen kijken hoe het komt dat je zo’n zware last torst. Laten we samen kijken hoe je die zware last lichter kunt maken, zo licht als Mijn last is. Die is zeker draagbaar!

Hemels Brood 1116

Gezondheid is een veel gewenst goed. Er wordt vaak gezegd: “als je maar gezond bent”. Waarmee dan ook bedoeld wordt, er kan je van alles overkomen, maar als je gezond bent, is dat allemaal niet zo erg. Desondanks zijn toch wel veel mensen helemaal niet met hun gezondheid bezig, maar doen zij van alles wat schade brengt aan hun gezondheid. En wanneer dan een ziekte toeslaat, zijn zij volkomen verbaasd dat hen dat treft. Maar vervolgens zijn zij nog niet bereid om datgene te doen of te laten wat de gezondheid terug op peil kan brengen.

Zo is het ook met de ziel. Geestelijk gezien verwaarloost de mens zich schromelijk. Wat hij wil hebben en wil doen, gaat vóór alles, vóór gezondheid en vóór  geestelijke groei naar een volkomen leven, naar volmaaktheid. Ja, er wordt wel naar volmaaktheid gestreefd, maar dat is volmaaktheid in aardse rijkdom, in macht, in aanzien. Maar een waarlijke volmaaktheid van zijn, kent men eigenlijk niet eens en wordt niet of nauwelijks nagestreefd.

Wat is voor jou belangrijk? Wil je gezond zijn, volmaakt worden in waarheid en liefde of ben je meer uit op werelds genoegen, op je eigen zin, je eigen genoegen? En heb je er iets voor over, wil je je er voor inzetten je gezondheid in orde te brengen, je ware leven in orde te brengen, je geestelijke groei te bevorderen of vind je dat te moeilijk en kies je voor je eigen genoegens? In alle vrijheid gekozen, maar vervolgens gevangen in je keuze als het niet waarheid en liefde is. De gemakkelijkste weg is niet de beste weg. Wat kies jij?