Hemels Brood 1024 t/m 1054

Hemels Brood 1024

Je ziet Mij wel niet met het natuurlijke oog, maar Ik ben er wel. En diep in jezelf weet je maar al tegoed dat Ik er ben. Maar er is zoveel wereldse afdwaling om je heen waar je moeilijk van loskomt, dat je aan Mijn bestaan twijfelt. Eigenlijk twijfel je niet zozeer aan Mijn bestaan als wel aan het nut van Mijn aanwezigheid. Wat voor verschil maakt het eigenlijk. Ik kan dan wel bestaan en je kunt dat ook wel in jezelf beseffen, maar wat brengt dat jou nu eigenlijk precies. Veel kan het in jouw beleving nu even niet zijn, want er is zoveel waarvan je ziet dat het geen liefde in zich draagt, dat het alleen een verzameling eigenbelang zonder naastenliefde om je heen geworden is. Overal wordt bezuinigd en wel het meest op liefde. Het lijkt dan dat Mijn liefde er ook gewoon niet meer is.

Ja, en daar vergis je je, want Mijn liefde is er altijd en eeuwig nog wel degelijk. Alleen wat meer aan jouw oog onttrokken, dat is aan jouw opmerkingsmogelijkheid onttrokken. En dat heeft eigenlijk met jou te maken, met jouw wijze van kijken. Heel begrijpelijk, maar wat je doet, is heel sterk en haast alleen maar kijken naar alles wat geen of weinig liefde heeft en dat is momenteel zoveel dat je daar doorheen niet meer gelooft dat er nog werkelijke liefde bestaat. Steeds opnieuw zie je alleen al die afdwalingen van liefde en dat overheerst je beleving van wat er wel of niet is. Maar je vergist je, want Mijn enorme liefde is vele malen sterker in alles aanwezig en werkt heel sterk door op alles en iedereen. Alleen even wat minder zichtbaar. Nu staat als het ware de maan even voor de zon, terwijl de zon toch vele malen groter is dan de maan, is de zon dan even bijna niet te zien. Maar algauw komt de zon weer achter de maan vandaan en kun je haar weer helemaal zien.

Zoals de zon even achter de maan kan zijn, hoewel zij vele malen groter is dan de maan en dit dus, alleen door de plaatsing van de maan, eigenlijk gezichtsbedrog  is, zo is Mijn liefde ook nooit weg alleen laat Ik de wereldse onzin en afdwaling dan even voor de liefde, voor Mijn liefde, zichtbaar zijn. Zo maakt het meer bewust

Dat wil zeggen, dat daarmee het verschil van liefde en geen liefde dieper doordringt, zodat, wanneer de zon weer tevoorschijn komt, haar warme licht eens te meer gewaardeerd wordt. Ja, zo zul je dan al gauw Mijn liefde weer voelen en eens te meer waarderen! Wat jouw ziel en dat van velen eens te meer ten goede zal komen op je weg naar volmaakte liefde in eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 1025

Elke dag ben Ik bij je, in liefde. Op liefde kun je vertrouwen, op Mij kun je vertrouwen. Wat je ook doet, Ik laat je niet in de steek, Ik ga met je mee, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Wat wil dat zeggen, tot aan de voleinding en ben Ik daarna niet meer bij je dan? Oh, ja wel, zeker wel. De voleinding der wereld is het moment waarop alle niet-liefde, alle eigenbelang liefde, eigenliefde is opgelost in ware pure belangeloze liefde. Dan ben Ik niet meer bij jou, dan ben jij bij Mij, dan zijn wij samen één, dan zijn allen met Mij met jou samen één.

Dat lijkt nu ver weg, net zoals alles wat op het moment ongemakkelijk is, eeuwig lijkt te duren en het moment dat het ongemak gaat ophouden, heel ver weg lijkt. Maar zover is het niet meer en zoals alles wat werelds gezien al afgelopen is, zo zal al het wereldse eens werkelijk beëindigd worden. Maar liefde zal nooit eindigen en alles wat uit ware liefde voortkomt, zal nooit eindigen.

Jullie zijn Mijn ware liefde, daar komt nooit een eind aan. Al het wereldse, wat nu nog het zicht op die eeuwig ware liefde vertroebelt, weg neemt, zal optrekken zoals de mist na verloop van tijd optrekt en de ware liefde zal helder zichtbaar worden met het besef dat deze ware liefde er altijd al was en eeuwig zal zijn.

Dan breekt de grootste vreugde door in alle mensenharten. De grootste vreugde, de blijdschap die achter het wereldse al eeuwigheden verborgen ligt en evengoed voor alle mensen al eeuwig beschikbaar is. Kom, eet, drink allen van Mijn liefde, vol vreugde en blijdschap en laat het zichtbaar voor je worden, dat liefde eeuwig is en blijft en het enige ware leven is en blijft.

Hemels Brood 1026

Vragen staat vrij en je mag Mij ook altijd alles vragen. Ik ben er zelfs blij mee als je Mij vraagt. Want Ik zie bij jou toch wel je vragen. Maar Ik zie dan ook dat je die vragen niet aan Mij stelt, maar aan anderen of zelf over nadenkt en uitzoekt wat de antwoorden zouden kunnen zijn. Zouden kunnen zijn. Ja, want wat je van mensen als antwoorden krijgt, daarvan kun je niet steeds zeker zijn dat ze waar zijn. Ik zie dan ook nog al eens, dat de antwoorden die mensen geven, niet de ware levensantwoorden zijn, maar wel vaak worden uitgelegd en omkleed met argumenten, zodat ze lijken waar te zijn. En dan neem je die antwoorden voor waar aan, terwijl ze met de waarheid niet of nauwelijks overeenkomen. Omdat het wel de juiste antwoorden lijken te zijn, ga je dan niet verder zoeken en kom je al helemaal niet meer bij Mij.

Weet je, Ik zou het fijn vinden als je met al je vragen toch ook nog bij Mij komt, als je in je hart, waar Ik je ontmoeten kan, toch ook nog even komt, zodat Ik je helpen kan om waarheid van onwaarheid te onderscheiden. Zodat Ik je kan behoeden voor verwarring. Verwarring die na het aannemen van onjuiste antwoorden na verloop van tijd gaat komen, omdat het leven z’n verloop heeft naar waarheid en daar bots je dan toch vroeg of laat tegen aan. Dan kloppen die antwoorden die je voor juist gehouden hebt niet meer, maar het duurt altijd even voor je op het idee komt, dat je onrust daaraan zou kunnen liggen. En in die tussentijd slaat de verwarring toe.

Dan kom je hoop Ik toch nog bij Mij, zodat Ik je uit je verwarring kan helpen. Maar je kunt wel begrijpen dat Ik voor jou bestwil je liever al eerder ontmoet in je hart, zodat je al eerder het onderscheid kunt krijgen tussen wat wel en geen juiste antwoorden zijn op je levensvragen. En als je wilt en als het mogelijk is, kun je misschien die mens, die niet de juiste antwoorden gegeven heeft, helpen om ook tot inzicht van de juiste antwoorden te komen door ook hem te laten weten dat hij in zijn hart bij Mij kan komen om de juiste antwoorden te vernemen, of als hij de juiste antwoorden heeft een bevestiging te krijgen en daarmee zekerheid te hebben voor mensen die het anders beweren maar toch ook geen juist antwoord hebben.

Of je op je vragen door jezelf of door anderen wel of geen juist antwoord hebt gekregen, kun je eigenlijk maar op één manier zeker weten: door Mij in je hart te vragen en zonder enige eigen invulling naar Mijn antwoord in je hart te luisteren. En mocht het voor jou moeilijk zijn Mij in je hart zo te vernemen, dan kun je altijd nog in jezelf tegen Mij zeggen: Vader is dit het juiste antwoord? En het gevoel in je hart van bevestiging of het gevoel van: nee, dit klopt niet, zul je dan echt wel heel duidelijk kunnen bemerken als je dit oprecht wilt en je er naar richt dit te bemerken. Wees niet bang, kom bij Mij, Ik ben alleen liefde, altijd liefde, waaruit dan de juiste wijsheid een ieder geboden wordt.

Hemels Brood 1027

Of jij wel goed genoeg bent voor Mij, goed genoeg bent in je leven wat Ik je gegeven heb. Dat vraag je je af. Als je daarmee bedoeld of je al volmaakt bent, zoals je hemelse Vader volmaakt is en zoals je bedoeld bent volmaakt te zijn, dan zeg Ik je: ja en nee. Ja, Ik heb je volmaakt gemaakt, ja je hebt alles in je om ook daadwerkelijk volmaakt te zijn, maar of je geheel vrijwillig al in alles de eigen keus hebt gemaakt die volmaaktheid al te leven en ook leeft, nee, dat is nog niet zo. Zou je daarom voor Mij niet goed genoeg zijn? Voor wat? Voor Mij ben je in alle eeuwigheid goed genoeg voor Mijn liefde, want dat is het toch waar je bang voor bent, dat je door nog niet in alles volmaakt te zijn mogelijk Mijn liefde verliest?!

Dat zal eeuwig niet zo zijn. Mijn liefde voor jou is niet afhankelijk van jouw al dan niet volmaakt leven. Maar jouw eigen leven vult zich wel meer of minder met liefde naar gelang je wel of niet voor het leven van liefde kiest. En Mijn liefde gaat dan zelfs zover dat het jouw mogelijke gebrek aan liefde opvult, volkomen maakt, ook al besef je dat niet in alles. Maar meer en meer groeiend in liefde zul je dat ook meer en meer wel gaan beseffen.

Je hoeft niet bang te zijn om  niet goed genoeg te zijn voor Mijn liefde. Zie er naar om, zelf liefde te leven en je zult meer en meer Mijn liefde in eeuwigheid zien, voor jou en alle mensen. Laat je beweegredenen om naar het geven van liefde te streven niet de angsten zijn om Mijn liefde te verliezen. Laat je beweegredenen komen uit inzicht, levensinzicht en overtuiging dat alleen liefde het ware leven uitmaakt en de ware wijsheid biedt. Zo hoef je je nooit zorgen te maken over Mijn liefde, die staat voor eeuwig, voor alle mensen en ook voor jou!

Hemels Brood 1028

Trouw, trouw aan Mij. Ben je in alles trouw aan Mij, blijf je in alles trouw aan Mij? Dan moet je eerst wel weten wat trouw aan Mij zijn, is. Dan moet je eerst wel weten of je aan Mij trouw wilt zijn en dan is er nog de vraag of je trouw aan Mij kunt zijn. Trouw aan Mij is trouw zijn aan liefde en de wijsheid uit Mijn liefde. Als je tot het inzicht gekomen bent dat het ware leven bestaat uit ware liefde, wil je daar waarschijnlijk ook wel trouw aan zijn. Maar vaker zal blijken dat je in de praktijk eerder trouw aan jezelf bent dan aan Mij, aan liefde. Zo is het dan moeilijk om trouw aan Mij te zijn en zo kun je zeggen dat het eigenlijk niet werkelijk lukt om trouw aan Mij te zijn.

Nog niet lukt. Want je wilt het wel en je probeert het ook. En dat zie Ik en Ik omarm je, Ik verheug Mij op jou, op jouw trouw aan Mij. Want dat proberen van jou is voor Mij al trouw aan Mij. Of het je nu waarlijk lukt of niet maar het verheugt Mijn hart te zien hoe je oprecht probeert Mij, liefde, trouw te zijn. O, kom in Mijn armen want het verheugt Mij dat je moeite doet in het licht te komen, dat je werkelijk moeite doet om licht te zijn, dat je gedachten naar Mij uitgaan en dat je voor Mij, voor liefde worstelt in jezelf met jezelf. Dat je het steeds opnieuw probeert om jezelf te overwinnen om dichter bij Mij te komen, ja, het verheugt Mij dat je moeite doet om ongeduld om te zetten in geduld, verontwaardiging om te zetten in acceptatie, jaloezie om te zetten in nederigheid!

 Ja, en al lukt het je nog niet, je bent de vreugde van Mijn hart, want je probeert het tenminste en je geeft het niet op! Ja, je bent daarmee al trouw aan Mij en ja, Ik heb je lief, innig lief en zal je ondersteunen, zodat je eens de overwinning voor eeuwig behaalt!

Hemels Brood 1029

Als Ik je al je missers zou zeggen, alles wat niet naar Mijn liefde is, niet volgens Mijn ordening is, zou zeggen, je zou zo schrikken en zo moedeloos worden, dat je apathisch helemaal niets meer zou kunnen. Het zou je helemaal geen goed doen, het zou je volkomen lam leggen. Daarom doe Ik dat dan ook niet. Maar het zou ook geen liefde van Mij zijn als Ik je toch niet hier of daar zou aangeven waar je dan toch geen liefde leeft, waar je buiten Mijn ordening gaat. Want daardoor kun je groeien en beetje bij beetje meer liefde worden, zoals dat bedoeld is. Niets in één keer en niets onmiddellijk. Alles heeft zijn tijd en zo heeft ook voor jou alles zijn tijd. Maar, ook de mensen om jou heen zeg Ik lang niet alles van wat er nog buiten Mijn ordening van liefde valt. Ook hen laat Ik alleen stukje bij beetje iets zien van hun afdwaling. Ook hen geef Ik tijd en ruimte om te groeien en zich beetje bij beetje te realiseren waar zij nog geen liefde leven.

En dat is eigenlijk wat jullie met elkaar in verdraagzaamheid ook zouden moeten doen. Alleen, jammer genoeg zien jullie van elkaar al gauw foutjes en missers en jullie laten het niet, elkaar daarop aan te spreken. Als het voorzichtig gebeurt en, om de ander te helpen op het pad van liefde, dan doet het goed aan de ander, zolang je hem de ruimte laat om op zijn tijd tot inzicht te komen. Want het is niet de bedoeling dat jullie elkaar verwijten gaan maken en gaan beleren, omdat je zelf last hebt van de afdwaling van de ander. Jullie hebben allen nog je afdwaling en zolang Ik die met liefdevolle ogen en verdraagzaamheid bezie, zolang wordt dat ook aan jullie gevraagd, van jullie verwacht. En Mijn liefde en verdraagzaamheid is eeuwig, laat dan jullie liefde en verdraagzaamheid even eeuwig zijn en neem elkaar zoals het is, in liefde en verdraagzaamheid, in groei naar volkomen liefde.

Hemels Brood 1030

Voor niets gaat de zon op en zij schijnt haar gouden stralen voor iedereen. Dat wil zeggen, dat iedereen in haar licht alles naar waarheid kan zien. Toch wil dat niet zeggen, dat iedereen naar waarheid ook alles al ziet. Hoewel de zon haar stralen over de aarde spreidt, gebeurt er veel dat zogezegd het daglicht niet verdragen kan.

Kijk, Mijn hemels licht, dat is de uitleg over het ware leven, welke in ieder mensenhart te vinden is, maar ook als Mijn Evangelie is opgetekend in de Bijbel en daarnaast nog door allerlei geschriften wordt aangereikt, is er voor iedereen. Iedereen kan Mijn woord vernemen, is het niet rechtstreeks in zijn hart, dan kan hij daar wel over lezen of horen en zeker ieder mens kan in zijn hart de waarheid ervan herkennen, omdat Ik in ieder hart het vermogen gelegd heb om Mijn woord naar waarheid te herkennen. Ja, en hoewel de zon voor allen schijnt, wordt haar licht niet door allen in juiste levensvormen aangenomen. Dat kun je zien aan de daden van liefdeloosheid, die tegelijk ook laten zien, dat Mijn woord van liefde niet wordt aangenomen en niet naar geleefd wordt.

Toch blijft de zon schijnen, toch blijft Mijn licht schijnen, op de aarde en vanuit de hemel, voor iedereen, altijd. En steeds weer geeft het de mens gelegenheid werkelijk te gaan zien, tot werkelijk levensinzicht te komen. De één vandaag, een ander morgen. Ieder op zijn tijd. Maar jullie staan allen altijd al in het volle licht, Mijn licht van liefde!

Hemels Brood 1031

Kijk in de diepte van je hart, wat vind je daar? Waar gaat je ware liefde naar uit? Doe je daar wat mee? Want waar je ware liefde in je hart naar uitgaat, daar heb je ook de nodige talenten voor en daar gaat ook Mijn zegen naar uit, zodra je er iets meedoet. Misschien zeg je nu, ik heb al wel eens in de diepte van mijn hart gekeken, maar de omstandigheden zijn er steeds niet naar geweest om dat wat diep in mijn hart leeft, in het dagelijkse tot uitdrukking te brengen, ik zag geen mogelijkheden.

Ja, het is niet altijd gemakkelijk om die liefde die diep in je hart verborgen ligt tot uitdrukking te brengen. Maar als jij je niet laat verslaan door uiterlijke omstandigheden, als jij in het vertrouwen kunt blijven dat alles door Mij mogelijk kan worden, als jij je liefde die je in je hart voor iets voelt in Mijn hand weet te leggen en waakzaam blijft voor de mogelijkheden die zich tussen de onmogelijkheden voordoen, dan zal je diepe liefde toch uit kunnen groeien tot werkelijkheid en dan zal Ik je ook helpen, om dat wat in je als mogelijkheid verborgen ligt, tot stand te brengen, in het licht te brengen en tot zegen te laten uitgroeien voor de mensen en de Schepping.

Alles wat ware liefde is, dus wat belangeloos is, niet voor eigen behoefte of eigengewin, wordt door Mij gezegend. Al datgene wat ware liefde is, staat rechtstreeks met Mij in verbinding, is deel van Mijn liefdevuur. Alhoewel het soms maar een klein vonkje is, diep in je hart verstopt en geen kracht lijkt te hebben, geen mogelijkheid lijkt te krijgen om uit te groeien tot een groot zegenend vuur van liefde, toch, dit kleine vonkje kan aanwakkeren tot een waarlijk groot vuur met veel zegen, voor veel mensen. Geef het vonkje voeding en zuurstof en vertrouw op Mij, geloof in haar mogelijkheden en laat het uitgroeien tot een waar vuur van liefde, het zal je lukken!

Hemels Brood 1032

Vanuit nederigheid ben Ik baas over alles. Vanuit nederigheid heb Ik macht over alles. Dat is iets wat bij jullie nauwelijks denkbaar is. Ik word dan ook veelvuldig door mensen gezien als een God en Vader die van bovenaf, vanuit de hoogte, alles en iedereen bestuurt. Voor de meeste mensen ben Ik hoog en onbereikbaar verheven boven alles. En zo is het streven van de mensen naar hoogte en macht. Maar draai dat nu eens om, zie nu eens dat dit streven naar macht, dit streven naar groot en hoog nooit bij Mij uitkomt, nooit bij de werkelijke macht uitkomt. Er is maar één weg, één sleutel tot macht over je leven en dat is nederigheid. Ik heb alle macht maar die heb Ik niet om dat Ik op macht uit ben, Ik ben daar juist niet op uit, Ik verblijf in nederigheid, in dienstbaarheid, in liefde en juist dat is dan Mijn macht, Mijn totale macht. Wil je in die macht delen? Wil je die macht ook over jouw leven? Dan is er ook voor jou maar die ene weg, die ene sleutel: nederigheid, dienstbaarheid, belangeloze liefde.

Maar dan, let op, Ik dwing Mijzelf nergens tot die nederigheid, Ik dwing Mijzelf nergens tot dienstbaarheid, Ik dwing Mijzelf al helemaal niet tot belangeloze liefde, Ik ben nederigheid, dienstbaarheid, belangeloze liefde. En zo is er bij Mij al helemaal nooit ook maar enig streven naar macht en dus ook geen nederigheid om macht te hebben of dienstbaarheid om macht te hebben of belangeloze liefde om de totale macht te hebben. Ik ben eenvoudig wat Ik ben zonder streven naar iets in de hoogte, iets verhevens, overheersing. En zo kan ieder mens nederig zijn, dienstbaar zijn, belangeloze liefde zijn, zo kan ieder mens gewoon Zijn. Vanuit nederigheid met Mij macht hebben over het eigen leven.

Hemels Brood 1033

Ondanks het feit dat Ik niet opgenomen wordt in de harten van de mensen, ben Ik er toch altijd met Mijn liefde om hen te helpen. Ik omarm hen allen toch met de warmte van Mijn liefde en Ik verwijt niemand zijn afdwaling in het tegengestelde van liefde. Wel zie Ik dat mensen onderling elkaar verwijten maken en afwijzen, met alle gevolgen van dien. Als het zou kunnen, zou Ik zeggen, Mijn Engelen maken overuren om al dat misnoegen door verwijten weer in orde te brengen. Maar bij Mij, bij Mijn Engelen, is geen sprake van overuren, elke seconde is die ene seconde en daar kunnen er niet ineens twee van zijn. Daarmee wil Ik zeggen, als je twee uur hebt om ergens aan te besteden, dan kun je die twee uur niet dubbel besteden, je kunt niet én twee uur winkelen én twee uur in bad liggen. Dus, daar zul je keuzes moeten maken.

Kijk, daar waar Ik Mijn Engelen inzet voor hulp, welke dan ook altijd Mijn liefde is, daar wordt die hulp slechts in 1 tijdseenheid gegeven, die jij dan bepaalt, alhoewel je dat jezelf niet bewust bent. Maar op het moment dat jezelf in liefde kunt blijven, door Mij gesteund, help je mee aan het in orde brengen van de afdwaling in het tegenovergestelde van liefde en je hebt de hulp van Mijn Engelen vrijgegeven voor anderen waarmee je de tijd eigenlijk voor anderen vrijmaakt.

Zo vermeerder je dan eigenlijk tijd voor anderen. Niet dat Mijn hulp ook door Engelen gegeven niet bij meerdere mensen tegelijk gebeurt, maar bij hun hulp in liefde komt dan jou hulp in liefde en daarmee vermeerdert zich liefde, die tijdloos is. Maar tijd ligt niet bij de Engelen, zij ligt bij de mens en is hem gegeven om tot ware liefde te komen uit eigen vrije wil, wat er ook gebeurt.

Hemels Brood 1034

Als je teleurgesteld bent, door je omgeving of door iemand in je omgeving, als je teleurgesteld bent door iemand waarvan je dit niet verwachtte, dan is het misschien moeilijk om in vertrouwen te blijven naar anderen, dan is het misschien moeilijk om in vertrouwen te blijven naar Mij. Ook al kun je begrijpen dat niet iedereen je zal teleurstellen, maar als het eens meerdere malen gebeurt en ook bij mensen, of juist bij mensen waar je het niet van verwachtte, dan loopt je vertrouwen in mensen een deuk op, maar ook het vertrouwen in Mij loopt waarschijnlijk een deuk op. Had Ik dit niet voor je kunnen voorkomen of had Ik je niet kunnen waarschuwen, je kunnen behoeden voor die onaangename teleurstelling?

Daar zit dan bij jou een misverstand. Alle mensen hebben van Mij een zekere vrijheid gekregen, een eigen zijn, waar zij zich bewust van kunnen zijn, door de mogelijkheid van keuze. En iedereen, ook jij, kiest dan eens wel en dan eens niet voor liefde, ware liefde. Maar het uiteindelijke doel is, dat alle mensen volkomen liefde worden, in een eigen bewust bestaan. En wat jouw verwachtingen ook zijn of wat jij ook graag zou willen hoe de dingen het prettigst zouden moeten verlopen, Ik wijzig het doel van jullie bestaan niet en alles wat er gebeurt, staat in het teken van het doel van jullie bestaan, staat ten dienste aan het doel van jullie bestaan hier op aarde. Werkelijk alles. Het staat niet ten dienste van jou, om het jou tot gemak te dienen.

Mocht het eens niet lopen of zijn zoals jij had gedacht of gewild, jij bent niet de enige hier op aarde. Er zijn heel veel meer mensen en het gaat om hen allemaal. En mocht het anders lopen dan je verwachtte, kijk dan naar jezelf, je miste het juiste inzicht, maar niet Mijn liefde, Mijn liefde mis je nooit!

Hemels Brood 1035

Ook al ben je niet zoals je denkt dat je zou moeten zijn, Ik heb je lief. En natuurlijk blijft het de bedoeling dat je Mij en je naaste liefhebt als jezelf, belangeloos liefhebt. Toch is het niet zo, dat Ik Mijn liefde voor jou terug trek, elke keer dat je in het tegenovergestelde van belangeloze liefde vervalt. Bij Mij is dat niet zoals bij jullie veelvuldig gebeurt, dat je iemand kwalijk neemt als hij je iets misdoet, je iets voorliegt, je iets afneemt. Weet je, op zulke momenten is het dat je in het tegenovergestelde van belangeloze liefde vervalt. En dat gebeurt bij Mij nooit, omdat Ik niet anders ben en kan zijn dan de ware zuivere belangeloze liefde.

Waar jij ook ooit afdwaalt, Ik dwaal nooit af en daarbij zal Ik je altijd helpen van je afdwaling terug te komen, door inzicht, door kennis, door eigen keus. Ik zal je niet dwingen, maar je je afdwaling voorhouden en je inzicht geven in je handelen, zodat je vrijwillig van je afdwaling kunt terugkomen. Maar vul niet zelf in hoe je denkt dat je zou moeten zijn en forceer jezelf niet zo te worden als je denkt dat je zou moeten zijn, om Mijn liefde te behouden. Want Mijn liefde heb je eeuwig en altijd. Het kan zijn dat je te leren hebt, het kan zijn dat je afdwalingen hebt, maar nooit zal Ik  je dat verwijten en nooit zal Ik je dwingen anders te worden.

Wees jezelf. En vanuit jezelf, je liefde en je afdwaling van liefde zal Ik je hoe dan ook helpen in volledige liefde te komen. Als je wilt. Want dat is wel van belang, dat je wilt komen tot belangeloze liefde. Als je wilt, dan kun je de rest aan Mij overlaten en dan hoef je je niet te forceren naar een beeld dat jij hebt van wat je eigenlijk moet zijn. Laat Mij je dan helpen die ware liefde te worden en forceer jezelf niet. Jouw wil en Mijn liefde brengen je dan daar waar je werkelijk wezen moet: in de totale liefde!

Hemels Brood 1036

Alle mensen zijn oorspronkelijk samen één met Mij en het ware leven is éénheid met Mij. Dat samen één zijn is in het leven van alledag heel belangrijk, maar hoe kun je met die ander samen één zijn als je het niet met hem eens bent hoe hij leeft en handelt? Dan wordt het wel heel moeilijk. Toch ben je met iedereen verbonden en allen zijn met Mij verbonden en zo met elkaar verbonden vormen wij een eenheid. Deze eenheid wordt alleen door de meesten van jullie niet gezien en niet geleefd. Dat is te vergelijken met je lichaam, dat is één geheel, toch kan er hier of daar iets mis zijn, ergens kan een ontsteking zijn, ergens kan een botbreuk zijn. Dan is het geheel hier of daar verstoord, maar nog steeds is het deel wat ontstoken of gebroken is, een deel van het lichaam, wat weliswaar afwijkt, maar er nog steeds bijhoort.

Nu hoeft de ene arm, die niet ontstoken is niet te ontsteken zoals de andere arm om tot de bedoelde eenheid te komen. Evenzo hoeft de ene mens ook niet, om met elkaar samen de bedoelde eenheid te vormen ,de mening van de ander, die volkomen zonder liefde is, over te nemen, om aan het samen één zijn te voldoen. Het is voldoende om de éénheid met Mij te zoeken en aan de eenheid met Mij te voldoen, dat is al moeilijk genoeg. Het is aan ieders eigen verantwoordelijkheid om over te gaan tot het samen één zijn uit eigen keus, eigen proces van genezing.

De ontstoken arm is bedoeld te genezen, om weer de gezonde eenheid te vormen, om in eenheid te komen hoeft de gezonde arm niet te ontsteken. Dat wil zeggen, dat de eenheid niet door de mens bepaald wordt, niet door de afwijking bepaald wordt, maar door Mij, door liefde. Dat wil zeggen dat je je naar Mij kunt richten om aan die eenheid te gaan voldoen, naar waarheid en liefde, je hoeft niet te buigen voor je medemens, die buiten de liefde om, de eenheid verstoort, door zijn liefdeloosheid.

Kort gezegd: het is niet de bedoeling eenheid vast te houden door mee te gaan in de liefdeloosheid, het bewaren van de eenheid ligt juist in het vasthouden aan liefde en waarheid. En de eenheid komt terug, zodra je daar aan vasthoudt en dat geldt voor iedereen.

Hemels Brood 1037

Wie in de stilte van zijn hart bij Mij komt, zal Mij daar kunnen vernemen. Want in het hart heb Ik plaats gemaakt voor jou en Mij om elkaar te ontmoeten. In het hart, dat is in het centrum, dat is in liefde. Want Ik wil graag met jullie zijn, met jou zijn en Ik geef jullie graag gelegenheid met Mij te zijn en met Mij te spreken. Zo ben Ik in ieders hart, dat is in het eigen bewuste zijn, om ieder de gelegenheid te geven Mij te ontmoeten en Mij te spreken. Hoewel die mogelijkheid er voor iedereen is, lukt het nog niet iedereen om Mij in zichzelf ook werkelijk te horen, te verstaan. Dat komt niet omdat Ik er voor de één wel ben en voor de ander niet, want Ik ben daar altijd voor iedereen. Dat heeft meer te maken met inzicht en groei, met leren, met oefenen. En zoals het met natuurlijke vaardigheden zo is, dat de één iets makkelijker leert dan de ander, zo kan de één Mij ook makkelijker verstaan dan de ander.

Ieder heeft zijn tijd en zijn plaats op aarde gekregen en daarmee hangt ook samen dat ieder naar eigen lering en talenten Mij kan vernemen in zijn hart. Alles zodanig passend in de totale Schepping en het gezamenlijke zijn, dat het elkaar en de totale liefde-wording dient. Als je denkt: ik kan U in mijzelf niet vinden, ik kan U in mijzelf niet horen, niet verstaan, waar bent U dan? Lief mens, Ik ben echt daar in jezelf aanwezig, zoek Mij niet te moeilijk, niet te ver, Ik ben eenvoudig het oprechte deel van je hart, wat je in alle eerlijkheid, waarheid en liefde aangeeft, daar ben Ik, dat is Mijn stem!

Hemels Brood 1038

Elk mens krijgt van Mij steeds opnieuw alle kans om tot ware liefde te komen. Maar zonder medewerking kan Ik geen verbetering in iemand teweegbrengen omdat ieder van Mij de vrije wil gekregen heeft. Maar dat wil niet zeggen, dat Ik geen zorg heb besteed aan de boosheid die iemand in zijn vrijheid van keus een ander kan aandoen. Al is hier op aarde nog zo’n boosheid zichtbaar, nooit staat zij boven Mijn liefde. Verlies daarom je vertrouwen niet. Tot op het kleinste deeltje zorg Ik voor Mijn Schepping en niemand zal zijn weg, die hij zelfgekozen heeft ontgaan. En daar waar de weg ernstig afwijkt van Mijn liefde, is toch ook altijd nog Mijn zorg en Mijn liefde aanwezig. Daar waak Ik toch altijd over al wat Mijn is, over al wat Mijn liefde is en heeft.

Ook al lijkt boosheid Mijn liefde verdreven te hebben, ook al lijkt Mijn liefde het meest gruwelijke niet te zien, houd dan toch vertrouwen en geloof Me, Ik zie en weet en Ik zorg! Maar alles zoals Ik zie dat het kan, zoals Ik zie dat het het beste is en daar ligt veel ook aan jullie, aan alle mensen zelf. Het is hier een oord om te leren, om te oefenen en een oord waar gevoeld moet worden, wat wel en wat niet goed is, om de vrijheid te kennen, om het eigen bewustzijn te hebben. Om de liefde te leren kennen in eigen bewuste keuze, om Mij in alle volheid van liefde te leren kennen, als jezelf. Hoe ook alles gaat, weet dat Ik niemand verlaat en weet dat Mijn zorg voor allen is, wat er ook gebeurt. Blijft dan ook zoveel je kunt in liefde, want er ook gebeurt.

Hemels Brood 1039

Mijn toelating van gebeurtenissen is niet zomaar, willekeurig. Maar voor de mens is Mijn totale liefdevolle wijze plan niet in zijn geheel te overzien en daarom ook niet het verband tussen de kleinere gebeurtenissen en het grote geheel. Daardoor vraagt de mens zich vaak af welke zin een gebeurtenis heeft. Soms kan Ik dan die mens daar wel wat van laten zien en begrijpen, soms kan de mens zijn eigen directe betrokkenheid door de keuzes die hij maakt of gemaakt heeft ook inzien, maar vaker gebeurt het, dat hij het inzicht niet kan krijgen en daardoor met allerlei vragen blijft zitten. Als Ik dan niet duidelijk kan maken hoe de verschillende verbanden liggen, niet aan de mens kan uitleggen hoe de verschillende gebeurtenissen verband houden met elkaar en met het grote geheel, dan dreigt die mens moedeloos te worden en de vreugde over al Mijn ware liefde en wijsheid te verliezen, evenals het vertrouwen in Mijn hulp en goedheid.

Ik zal nooit iemand dwingen om bij Mij te komen en toch over deze dingen met Mij te spreken, maar Ik raad wel iedereen aan, om in zijn twijfels over hoe het nu eigenlijk komt dat dit en dat gebeurt, met Mij te komen spreken. Want dan kan Ik wel uitleggen dat nog niet alles door de mens te begrijpen is maar dat dat niet wil zeggen dat wat er gebeurt of gebeurd is, zomaar willekeurig gebeurt of gebeurde. Alles heeft zin en alles is zo in Mijn Schepping geplaatst, dat het hoe dan ook de totale liefde dient. Zelfs de meest gruwelijke gebeurtenissen, alhoewel die niet goed zijn en door Mij ook niet goed bevonden worden.

Toelating van Mij wil niet zeggen dat Ik het goed vind, dat gruwelijke zaken goed zijn. Maar Ik laat die ook niet zomaar toe en in het totaal wordt met alle niet-liefde op Mijn wijze afgerekend. Zodat het voor iedereen in de totale Schepping helemaal goed komt!

Hemels Brood 1040

Het is geen kunst om de missers van anderen te zien, om misvattingen van anderen te bemerken. Veel moeilijker is het om je eigen missers te zien, om je eigen misvattingen te bemerken en dan is het nog moeilijker om die missers, die misvattingen te erkennen. En mocht je dan zover zijn, dat je van je eigen missers er een aantal inziet en een aantal van je misvattingen bemerkt, ze toegeeft en  bereid bent te leren, dan nog is het zien van de missers en misvattingen van anderen en hen die voorhouden niet een juiste weg als je die ander met zijn missers en misvattingen wilt helpen.

De neiging om gedrag te corrigeren bij anderen is heel sterk aanwezig bij veel mensen. Maar de beweegredenen zijn vaak het eigen welbevinden. Het is ongemakkelijk dat die ander misvattingen heeft en missers maakt. Daardoor worden de missers, de misvattingen ook zo gemakkelijk bij de ander gezien, door het ongemak wat zij geven. Maar de vraag is dan toch nog, is het wel werkelijk een misser, een misvatting wat je ziet of is het de eigen wil die niet krijgt wat ze denkt nodig te hebben, die niet krijgt waar ze denkt recht op te hebben? Al is het waarschijnlijk een misser, een misvatting, dan nog is het niet de kunst die te bemerken en daar opmerkingen over te maken, of zelfs eisen aan te stellen, maar dan is het de kunst er zo mee om te gaan, dat die ander haast uit zichzelf tot inzicht komt, tot erkenning komt, tot bereidheid komt om zijn missers en misvattingen toe te geven en te willen leren tot juist inzicht te komen en naar de juiste inzichten te gaan leven, uit eigen keus.

En zie, dat is wat Ik bewerkstellig. Want voor Mij is het allemaal zichtbaar, al jullie missers en al jullie misvattingen. Ik neem ze jullie niet kwalijk, Ik houd ze je niet onder je neus, Ik help jullie achter de schermen zo, dat een ieder uit zichzelf tot juiste inzichten kan komen en in vrijheid kan bemerken wat zijn missers zijn en dan vrij kan kiezen zijn leven te beteren.

Hemels Brood 1041

Opruimen. Van tijd tot tijd slaat ieder mens wel eens aan het opruimen. Dan heeft hij van alles om zich heen verzameld wat eigenlijk nergens toedient, zoveel spullen liggen door elkaar, dat hij zijn weg er niet meer in vindt. Zo is het van tijd tot tijd ook innerlijk en dan is het ook daar tijd om te ruimen.

Allerlei ideeën en gedachten verwarren de geest en het is moeilijk om de juiste levenslijn nog te vinden. Dan wordt het tijd om eens goed innerlijk te kijken, welke ideeën, welk besef is bruikbaar, waar, zinvol om aan vast te houden en welke ideeën, welk besef is leeg, zinloos, is zonder werkelijkheidswaarde. Dan wordt het tijd om dat wat eigenlijk geen waarheid in zich draagt, geen zinvolle bijdrage aan het ware leven geeft, los te laten en op te ruimen. En dat wat waar en getrouw is aan liefde, aan het ware leven, zo te ordenen dat het overzichtelijk is en niet meer verstoord wordt door gedachtengangen en ideeën die verwarring scheppen en niets bijdragen aan de ware levensvreugde.

Ja, voor iedereen is het goed om regelmatig in zichzelf te kijken uit welke ideeën en opvattingen hij zijn leven vorm geeft. En voor iedereen is het goed regelmatig te peilen in hoeverre zijn gedachtengangen de ware betekenis van het leven in zich dragen. Alles wat dan ontdekt wordt dat niet op liefde gebaseerd is, kan  het beste losgelaten worden, zodat de geest helder en vol levensvertrouwen kan blijven en liefde blijvend kan groeien tot een volkomen gelukzalig leven voor iedereen.

Hemels Brood 1042

Als een koning werd Ik verwacht, als een arm kindje kwam Ik. Dat Ik een koning in het leven zou worden werd toen verwacht, als een arme drommel stierf Ik aan het kruis. En toch kwam Ik als Koning, was en ben Ik Koning en ook stierf Ik als Koning. Alleen, wie begrijpt hier het Koning zijn? Kijk, Ik was en ben nooit bedoeld een koning, op de manier die mensen bedacht hebben, te zijn. Mijn Koningschap is nooit een van macht hebben door onderdrukking, macht hebben door anderen aan Mij eer af te dwingen, macht hebben door anderen die macht af te nemen, met strijd, oorlog, geweld.

Nee, Mijn Koningschap is totaal dienstbaar zijn, in alle nederigheid en zo kwam Ik als arm naakt kind ter wereld. Mijn Koningschap was dienstbaar zijn door de verschillen tussen liefde en niet-liefde zichtbaar te maken en duidelijk te maken aan de mensen wat eigenlijk het ware leven is. Zo leefde Ik dienstbaar aan de mens en zo stierf Ik aan het kruis, als één die geen enkele waarde heeft, terwijl Ik juist door in die nederigheid dat te accepteren van degenen die door Mij het leven hebben gekregen en door Mij het leven mogen behouden, de grootste waarde heb en daarin dus alweer Koning ben.

Ja, want Mijn Koningschap is niet van de aarde maar van de hemel, is het Koningschap van liefde, wat wil zeggen, dat Mijn liefde alles omvat, alles bestuurt, alles in zijn macht heeft, in de macht van liefde. Nee, Ik ben geen aardse koning, nooit geweest ook en Ik heb nooit ook maar enige intentie gehad een aardse koning te zijn.

Wat kan een aardse koning? Welke waarde heeft een aardse koning voor de eeuwigheid, voor de totale Schepping? Kan hij alles wat op aarde groeit en bloeit het leven geven en dat alles in leven houden? Kan hij alles in de grote oneindigheid besturen naar oneindige liefde? Kan hij ook maar 1 cel met zijn kennis besturen zoals Ik dat doe, kan hij 1 grassprietje laten ontstaan en laten groeien? Daarin alleen al is het verschil te zien tussen het aardse koningschap en het hemelse Koningschap. Door Mij zijn alle dingen mogelijk, daar ligt Mijn Koninkrijk, in liefde. Nooit is die liefde weg, tot na Mijn sterven aan het kruis is Mijn liefde, de enige ware liefde nog steeds aanwezig voor alle mensen.

Hemels Brood 1043

Geweld, het lost niets op. Forceren, het helpt je niet. Alles heeft zijn tijd en zijn plaats om tot volle wasdom te komen. Geen bloem bloeit eerder dan haar tijd, geen zaad is eerder rijp dan zijn tijd. Niets houdt eerder op te bestaan dan op de juiste tijd. Dwang helpt de tijd niet verkorten. Niets kan zijn weg gaan zonder Mijn levensadem, niets kan zijn weg gaan, zonder Mij. En toch gaan zovelen hun weg zonder Mij. Maar niet in werkelijkheid zonder Mij, want Ik ben eeuwig daar, eeuwig met ieder mens. Doch dat beseft haast geen mens. Slechts een kleine groep mensen heeft in zich wel dat besef, heeft wel het besef van Mijn eeuwige aanwezigheid overal en bij iedereen en in alles. En toch ook zij kunnen nog niet volledig Mij in zich beseffen, omdat ook zij nog niet volledig in ware liefde zijn teruggekeerd.

Alles heeft zijn tijd en zijn plaats en alles werkt met elkaar samen, zodat eens alles en iedereen toch weer die totale ware liefde is, Mijn eeuwige totale liefde is. Maar dan in de volle vrijheid van een eigen zelfstandig bewust bestaan. Dat is de ware volheid van de Schepping, dat ieder zelf ervoor kiest liefde te leven. En daar waar het er juist op aankomt dat in vrijheid gekozen wordt tot het leven van liefde, daar is nooit dwang op zijn plaats, daar heeft forceren geen enkel nut omdat het de vrijheid belemmert. En juist vrijheid van keuze geeft het eigen bewustzijn, maakt ieder mens uniek. Geen twee zijn gelijk en toch is alles één, één in liefde.

Hemels Brood 1044

Veelvuldig, er wordt veelvuldig gezondigd. Dat is, er wordt veelvuldig afgeweken van liefde, belangeloze liefde. En hoewel Ik het niemand kwalijk neem, is het niet zonder gevolgen. Het kan ook niet zonder gevolgen zijn. Het ware leven is liefde, wie dan afwijkt van ware liefde, die wijkt af van het ware leven en komt in het niet-ware leven terecht, wat anders gezegd de dood is.

Maar zo definitief als dood in het aardse natuurlijke leven is, zo definitief is hij in werkelijkheid niet. Dood is daar de mogelijkheid om “niet te leven” om geen liefde te leven. Het zal dan toch duidelijk moeten zijn voor allen die beseffen dat het leven in werkelijkheid liefde is, belangeloze oprechte liefde, dat leven zonder die belangeloze oprechte liefde, geheel anders moet aanvoelen, heel anders ervaren moet worden. Liefde brengt gelukzaligheid teweeg, eerst al bij degene die belangeloos liefheeft en belangeloos uit liefde handelt, maar dan toch ook bij degene die de liefde van anderen ontvangt. Tenzij de ontvanger die ware liefde voor zichzelf houdt en zelf niet naar belangeloze liefde handelt, want daarmee verspeelt hij de bij liefde horende gelukzaligheid en wat hij ervaart is het volkomen tegenovergestelde.

Kijk, zo veelvuldig er gezondigd wordt, zo veelvuldig er van ware liefde wordt afgeweken, zo veelvuldig ben Ik er om de mens niet weg te laten zakken in het volkomen tegenovergestelde van liefde. Mijn liefde houdt dan toch nog alle harten zacht, de menselijke materie zacht, want in haar dodelijke afdwaling van liefde, zou de mens anders al weer geheel verstenen. De dood hoeft niet te zijn, ieder mens leeft eeuwig en slechts zolang in de dood als hij daar zelf voor kiest. En dan nog is zijn dood geen ware dood, omdat Ik met Mijn sterven aan het kruis alle dood overwonnen heb, zodat ook iedereen die dood, het gebrek aan liefde, kan overwinnen en tot eeuwig leven, eeuwige liefde kan komen.

 

Hemels Brood 1045

Genadig ben Ik als Vader voor jullie allemaal. Want iedereen wijkt nog in grote of minder grote mate af van ware liefde. En hoewel er toch mensen zijn die al goed beseffen dat alleen liefde de ware levensbasis is en het handelen pas goed is als het op en vanuit liefde gebaseerd is, toch wordt dan veel nog niet zo gedaan als ware liefde vraagt. En vaak wordt veel goeds uitgesteld tot een later tijdstip om dat er “nu even geen tijd, geen gelegenheid” voor is. Dan is het maar goed dat Ik nu wel tijd heb en dat bij Mij alle gelegenheid tot liefde is, anders zou het er voor de mens niet best uit zien. Evengoed heeft dan het uitstel van handelen naar liefde een effect op het leven van die mens. Want het blijft op zo’n moment wel wat het is: handelen met gebrek aan liefde. Hoe vaak gebeurt het niet dat een situatie vraagt om aandacht, dat een mens vraagt om aandacht, maar er is zoveel te doen, het werk slorpt ook zoveel tijd op en dan wordt er gedacht, als ik niet meer naar het werk hoef ga ik daar wel eens mee bezig, dan ga ik wel eens bidden, dan ga ik wel eens zien wat ik kan doen voor anderen, nu maar even nog niet. Maar dit leven is er juist voor om nu te leven en niet straks. Om nu te leren wat liefde is, niet straks. Straks heb je nodig wat je nu niet leert omdat je het uitstelt.

Want de levensweg op aarde is leren leven, leren liefhebben. En door dit leren liefhebben kan hier dan een levenlang liefde groeien. Wie dat uitstelt naar straks, stelt dus zijn groei in liefde uit, stelt dus het ware leven uit. En wat heb je dan straks opgebouwd? Leef nu, stel niet uit, groei nu in liefde, neem nu het leven, het ware leven aan, zodat je straks genoeg liefde hebt om verder te gaan, verder te leven.

Hemels Brood 1046

Genezing van alle kwalen, dat zouden alle mensen wel willen. En het liefst zou Ik hen dat ook geven. Maar, dat zou dan nog geen genezing voor de ziel betekenen en dat is belangrijker voor het ware leven, dan genezing van lichamelijke kwalen. Daar waar de ziel er mee geholpen is of daar waar de ziel er geen schade van ondervindt, zal Ik helpen de kwalen te genezen. Maar de genezing van de ziel, het vrij worden van allerlei misvattingen en onwaarheden, van liefdeloosheid en eigengewin, is vele malen belangrijker, dan de genezing van de lichamelijke kwalen.

Wie er naar streeft in de ziel te genezen, één te worden met Mijn Geest, Mijn liefde, die zal de genezing van zijn ziel ervaren en daarbij ook de genezing van zijn lichaam, als dat in de levensbetekenis van het natuurlijke zijn ook kan. Want het verlies van een been in de tijd dat de ziel nog niet de totale eenheid, de volkomen eenheid met Mijn geest, Mijn liefde heeft, wordt niet ineens aangevuld  zodat degene dan zijn verwijderde been weer terug heeft, gezond en wel. Het natuurlijke blijft het natuurlijke en blijft in die verhouding van mogelijkheden of onmogelijkheden. Maar na het afleggen van het natuurlijke lichaam ontstaat daarin dan toch een andere situatie. Want daar waar volmaaktheid van leven is, daar is dan ook alles volmaakt, volmaakte liefde en waarheid, volmaakt zonder enig gemis. Daar is dan ook een ongekende gelukzaligheid, die ook in het natuurlijke zijn gevoeld kan worden, als de mens dichter en dichter komt bij zijn ware liefdevolle bestaan, zoals hij bedoeld is te zijn.

Wees dan niet teleurgesteld, als de lichamelijke kwalen, na intens gebed toch, door Mij niet weggenomen worden. Het zal je dan toch tot zegen gegeven zijn of gelaten worden! En de groei van de ziel in liefde heeft de lichamelijke volmaaktheid in natuurlijke zin niet nodig. Zou iemand waarvan een been weggenomen is om een voortgaande natuurlijke ziekte te stoppen, eerst dat been moeten terugkrijgen om de volheid van Mijn woord, van Mijn evangelie te kunnen gaan begrijpen? Of om te kunnen leren volledig liefde te leven? Zeker niet. Het verlies van zijn been kan hem tot zegen zijn of het zal hem in geestelijke zin vergoed worden, maar hij hoeft niet eerst te zorgen dat zijn been terug komt, hij hoeft ook niet te bidden om zijn been terug te krijgen, hij zal het niet terugkrijgen. Maar wat hij krijgt zal in verhouding staan tot de liefde in zijn hart voor zijn medemens. En zo zal dat voor iedereen zijn, met of zonder been, met of zonder ziekte. Bid dan voor ware liefde en zet je in voor ware liefde en eeuwige gelukzaligheid zal je deel zijn nu of op de juiste tijd.

Voor steun en genezing mag iedereen bidden en waar mogelijk, zonder de ziel in haar groei te belemmeren of tekort te doen, zal genezing ook steeds gegeven worden. Maar weet dat het hart, de liefde die in het hart aanwezig is, zonder eigenbelang voor anderen, het aller-belangrijkste is voor een waarlijk gelukzalig leven in alle eeuwigheid.

Hemels Brood 1047

Bij de meeste mensen schort het nog aan geduld. Geduld met zichzelf, geduld met anderen. Ongeduld met jezelf geeft je een gevoel van het nooit goed te doen en het ook niet te kunnen leren. Hoe kun je het toch leren? Met geduld! Geduld begint bij accepteren. Jezelf accepteren, anderen accepteren, simpel weg accepteren wat er gebeurt. Eerst niet verder denken dan accepteren, accepteren als iets je niet lukt, accepteren als je iets niet krijgt, accepteren als je niet mag mee doen, accepteren als je onprettig behandeld wordt, accepteren en nog eens accepteren. En dan, vanuit dit accepteren, zien hoe je in liefde een situatie kunt verhelpen, hoe je met liefde iets wat je niet kunt toch leert of een andere oplossing voor vindt, hoe je met liefde iemand duidelijk kunt maken dat hij je onprettig behandelt, enz.

Want waar je niet eerst de situatie accepteert en dat staat gelijk aan de minste kunnen zijn, daar kun je ook niet tot liefde als basis van je handelen komen en daar gaat dan ongeduld je leven regeren, ook al wilde je dat eigenlijk niet. Ook kan dan verontwaardiging over hetgeen de situatie veroorzaakt heeft de kop opsteken en dan is het even heel moeilijk om terug te komen in de rust en vrede van liefde. Hoe sterker de storm des te meer schade en des te moeilijker terug te komen naar de situatie van voor de storm, des te meer is er op te ruimen. Maar als het stormt, laat die dan maar uitrazen, zorg vooraf, als het mogelijk is, dat je goed stevig op je benen staat, dat de “storm” geen vat krijgt op je hele leven, doch beperkt blijft voor dat moment waarop je even iets niet kon begrijpen, even iets niet kon accepteren, even je geduld verloren hebt en even verontwaardigd werd of verdrietig of boos.

Als dat dan voorbij is, blijft de schade beperkt en heb je snel weer het oude evenwicht bereikt. En dan zie je, het loopt niet zo’n vaart, als liefde weer terug is in je hart dan vloeit daar ook vergeving uit, voor jezelf, voor de ander en de harmonie voor jezelf keert terug en zo ook voor de ander. Hebt elkaar lief zoals Ik jullie onvoorwaardelijk liefheb.

Hemels Brood 1048

Genoeg is genoeg. Wanneer de maat vol is, kan er niets meer bij. Voor alles is een maat en daar gaat niets bij of af. Ik heb voor alles precies de maat bepaald en niets gaat boven die maat uit en niets kan onder die maat blijven. En de maat die Ik bepaald heb, is de enige juiste maat. Niets meer en niets minder, precies dat is juist en precies dat brengt vooruitgang om tot het volkomen leven te komen of precies dat is nodig om belemmeringen die vooruitgang tegenhouden weg te nemen. Niets is zonder zin, niets is zonder betekenis. Overal is Mijn liefde werkzaam, hoe onaangenaam een situatie ook is. Maar het vertrouwen van de mens laat nogal eens te wensen over, wat Ik niemand kwalijk neem, maar wel oorzaak is van onbegrip bij de mensen.

Ik ben geen wraakzuchtige God en Vader, Ik ben eeuwig alleen liefde en help eeuwig alleen alle mensen ook liefde te zijn, terug te komen in eeuwige liefde, wat een ieders oorsprong is. Pijn en verdriet, zij zullen eens niet meer zijn en eigenlijk zijn zij nu al niet werkelijk maar slechts ten doel aan de liefde toegelaten in een fictie die als een werkelijkheid ervaren wordt, ervaren moet worden om eens het volkomen ware leven als een zelfstandig wezen in volle gelukzaligheid te kunnen behouden.

Alles heeft zijn tijd en zijn plaats, maar ook alles heeft zijn maat. En wanneer de maat vol is, is de tijd rijp voor de juiste verandering. Alles is door Mij zo geordend dat het eeuwig niet anders dan goed kan komen, ook al lijkt dat nu vaak helemaal niet goed te komen. En waarom dat alles zo is zal voorlopig nog aan Mij zijn. Op zijn tijd zal het aan die het gegeven is helemaal duidelijk zijn.

Hemels Brood 1049

In elk mens vindt die worsteling plaats die gaat tussen Mij en de mens, tussen liefde die volkomen is en het tegenovergestelde daarvan. Maar hoe je zo nu en dan in jezelf ook worstelt, nooit zal Ik je daarin ten onder laten gaan. Altijd zal Mijn liefde sterker blijken te zijn dan welke worsteling in jezelf ook. Ik heb je lief, Ik heb jullie allen lief en die liefde heeft iedereen in zich, kan iedereen in zich voelen. Maar zolang nog tegen die liefde, die volkomen liefde, in gehandeld wordt, zolang is er als het ware geen zicht op die innerlijke liefde van Mij. Want dat van liefde afwijkende handelen staat dan vóór de ware liefde en belemmert het doorvoelen van Mijn liefde, van Mij in jezelf. Evengoed ben Ik er wel en evengoed is Mijn liefde voor jou beschikbaar, in alles en in je hele wezen.

Wat er ook gebeurt, niets daarvan geef Ik werkelijk uit handen, alles en iedereen is altijd en eeuwig in Mijn liefdevolle handen geborgen, hoe dan ook. En al vindt er in een mens nog zo’n worsteling plaats tussen het handelen naar liefde zonder eigenbelang of het handelen naar eigenbelang of gedeeltelijk eigenbelang, de worsteling op zichzelf is geen afdwaling, is niet verkeerd, het geeft juist aan dat je er iets voor over hebt om bij Mij te komen, om bij Mijn liefde te komen.

Zou je de worsteling tegen de verleiding om af te dwalen niet aangaan, dan zou dat zijn als het opgeven van Mijn liefde en kiezen voor de afdwaling . En mocht je na een innerlijke worsteling het opgeven en toch aan de verleiding toegeven, dan weet Ik dat je het niet zomaar opgegeven hebt, maar dat je krachten niet toereikend waren. Na elke worsteling worden je krachten dan toch iets vergroot, zodat je kracht opdoet voor een volgende worsteling en zonder dat je het zo direct merkt, groeien je krachten tot je overwinnen kunt en de ware liefde in jezelf kunt vasthouden in een eigen zelfbewust bestaan vol liefde, Mijn liefde.

Hemels Brood 1050

Elkaar liefhebben, door dik en dun. Zoals Ik jullie liefheb zonder voorbehoud. Zolang alles koek en ei is, zolang alles voor beide kanten naar wens verloopt, is dat goed te doen en is het elkaar liefhebben eigenlijk geen probleem. Maar zodra er van alles gebeurt wat niet aangenaam is, wat ongemak geeft, wat niet eerlijk is, wat benadeelt, beledigt en noem het maar op, zodra zoiets gebeurt, is het niet zo gemakkelijk meer en wordt het elkaar liefhebben al snel vergeten en  wordt het heel terecht gevonden om boos te zijn, verwijten te maken of zelfs wraak te nemen.

Nu zeg Ik niet dat leugen of iemand benadelen goed is, het blijft wat het is en dat is niet goed, geen liefde. Maar het is ook niet bedoeld om daar dan iets gelijks tegenover te stellen, om zelf ook maar geen liefde meer te geven. Het is de bedoeling om, wat er ook gebeurt, in liefde te blijven. Ja, dat is voor jullie mensen gemakkelijk gezegd maar haast niet te doen. Bij welke leugen, bedrog, benadeling, belediging dan ook, het lijkt een mechanisme, een tweede natuur haast, maar je reageert erop, zonder het direct door te hebben, zonder rem , in woede, verontwaardiging, nijd, verwijten en soms ook met een vorm van wraak. Juist datgene wat niet de bedoeling is, is niet te stoppen en zo je al wilt, het is nauwelijks of niet te onderdrukken.

Daar hebben we dan ook een heel belangrijk onderdeel van het leerproces hier op aarde: nederigheid! Dat is dan ook de belangrijkste oefening en deze begint al eerder in de meest kleine dingen, maar ook in het eigen willen. Wie zich oefent in het loslaten van de gebeurtenissen, wie van Mij leert te verwachten en weet hoe hij het stuur van zijn leven aan Mij  kan overlaten uit nederigheid, die zal gemakkelijker leren een ander lief te hebben, ook als diegene afdwaalt in niet-liefde en jou daarbij op één of andere manier benadeelt.

Want wie zelf in liefde blijft beseft meer en meer dat geen mens het goede voor hem in het leven bepaalt, maar dat Ik dat bepaal. En hij beseft daarbij dan ook dat geen menselijke afdwaling in niet-liefde ook maar iets van wat Ik bepaald heb van hem kan worden afgenomen en dat ook nooit een mens met zijn van liefde afwalende handelen, ook maar het kleinste beetje van Mijn liefde kan verminderen, voor wie dan ook. Wie dat helemaal kan inzien, komt werkelijk los van elke negatieve, niet liefdevolle reactie op afdwaling van liefde van zijn medemens en kan in liefde blijven, vertrouwend op Mijn enorme liefde, wat er ook gebeurt.

Hemels Brood 1051

Sommige mensen groeien eerder en sneller dan anderen. Net als de planten groeien door het licht en de warmte van de zon zo groeien ook mensen door het licht en de warmte van de zon. Maar zoals Ik weleens eerder heb uitgelegd, is het natuurlijk materiële de spiegel van het geestelijke eigenlijke leven, waar zichtbaar wordt voor de mens wat het geestelijke leven precies is en doet. De keuze van de mens wordt daarin zichtbaar. Dat heeft verschillende niveaus en ook daar is groei mogelijk. Waar in het natuurlijke de groei mogelijk gemaakt wordt door het licht en de warmte van de zon, daar is vergelijkbaar in het geestelijke ook de zon, maar dan geestelijk gezien, die de groei mogelijk maakt. En zoals de ene plant gunstiger ten opzichte van de zon geplaatst is dan de andere, zo kan de ene plant daardoor ook sneller en verder uitgroeien dan de andere.

Maar nu heeft een plant ook water nodig en zuurstof. Dus zo eenvoudig is het allemaal niet. En alweer is het natuurlijke de spiegel van het geestelijke waar ook water nodig is maar dan in geestelijke opzicht. En dan gaat een plant die meer water krijgt weer gemakkelijker groeien dan één die minder water krijgt. Zo ook bij de mens. De mens die dicht bij de bron van Mijn liefde is, dat is dan het licht en de warmte, groeit sneller. Maar ook hij heeft daarbij water nodig en dat is het woord, Mijn Evangelie, welk hij dan moet verstaan en in zich opnemen als waar en zijn groei is dan het daar naar handelen. Maar zoals de ene plant al heel goed kan groeien doordat hij goed in de zon staat en genoeg water krijgt, zo kan de andere plant veel minder goed groeien omdat hij veel minder zon krijgt en nauwelijks water, zo is dat ook met mensen, de ene mens bemerkt al veel meer van Mijn liefde en neemt al veel meer op van Mijn woord en handelt daar al veel meer naar, dan een ander. En hoe komt dat?

Hoe komt het dat de ene plant gunstiger staat dan de andere? Het zaad is daar gevallen waar het neer komt en dat geldt ook voor de mens. Het zaad komt in zijn hart en valt daar waar het neer komt. In een verhard hart groeit het zaad niet uit, groeit de liefde niet uit. En zo is daar dan minder groei mogelijk. En waarom de ene plaats minder is dan de andere is aan Mij als Schepper voorbehouden te weten, maar is voor alle mensen dienstbaar, zodat uiteindelijk overal de zon evenveel licht en warmte geeft en alle planten evengoed groeien. Net zo gaan dan alle mensen Mijn liefde volledig ervaren, Mijn woord horen en verstaan en naar Mijn liefde handelen. Dan is het overal even licht en warm, overal is dan genoeg water en alles wat  nodig is, voor groei,  voor een volwaardig zijn, van alle mensen.

Hemels Brood 1052

De enige kracht van waaruit en waarmee de mens en al het geschapene leeft, is Mijn liefde. Hoewel de levenskracht van de mens door velen gezien of benoemd wordt als kosmische kracht, alsof de levenskracht uit een kosmisch gebeuren te voorschijn geroepen is, is het dat niet, maar het is totaal en alleen Mijn kracht van liefde. En juist de dwaling van de mens in het tegenovergestelde van liefde is er oorzaak van, dat de kracht waaruit en waardoor de mens en al het geschapene leeft, niet direct gezien wordt, niet direct gevoeld wordt, als Mijn enorme liefde voor alles en iedereen.

Toch, niets en niemand leeft zonder de kracht van Mijn liefde, niets en niemand is zonder Mijn liefde. Deze liefde draagt alles, draagt ieder mens, draagt al het leven in de hele oneindigheid. Zo zijn er mensen die denken te weten hoe het met de kosmische kracht gesteld is, maar zij weten nog niet eens dat het puur Mijn liefde is die hen laat zijn zoals ze zijn, die laat bestaan zoals er bestaat, zoals alles bestaat, zoals alle mensen bestaan. Zij zien de te gebruiken energie uit planten en dieren, uit vruchten en zaden als een verdeling van de kosmische energie, maar het is nog steeds Mijn liefde die zich geeft aan alles wat geschapen is door Mij. Mijn liefde die zich zonder eigenbelang geeft aan al het door Mij geschapene. Liefde is alle levenskracht en door liefde te leven vervolmaakt een ieder zich in zichzelf, als een waarlijk goddelijk schepsel uit Mijn liefde, door Mijn liefde, met Mijn liefde.

Zolang men Mijn liefde nog ziet als kosmisch en alle krachten als afgeleide van het kosmische,  zijn zij blind voor Mij en Mijn werken en blijven in een kringetje ronddraaien, tot zij tot besef komen van Mijn bestaan en Mijn liefde daadwerkelijk gaan ervaren als de enige ware levenskracht voor alles en iedereen.

Hemels Brood 1053

Waar je verlangen ook naar uitgaat, alleen dat wat waarlijk liefde is heeft zin. Alleen datgene wat uit liefde voortkomt, door liefde ingegeven is, heeft zin. Al het andere is de mens toegestaan om in vrijheid tot waar leven te kunnen komen, maar heeft voor het ware leven als zodanig geen zin. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Welke is dan eigenlijk de sabbatdag werkelijk. Want nog velen hebben op de zondag vrij van werk en school en dat wordt dan ook door velen gezien als de sabbatdag, de dag dat Ik de Schepping voleindigd heb en rust nam. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Wat wil dat dan zeggen, dat gij die heiligt? Daar zijn al twee belangrijke aspecten die men eerst moet kennen wil men kunnen uitvoeren wat er staat. En op dit moment hebben de meeste mensen geen weet van een sabbatdag en al evenmin van wat heiligen is.

De sabbatdag is de rust die je steeds weer in jezelf moet nemen, de rust om tot inzicht in jezelf te kunnen keren, om tot jezelf te komen, om dat wat gebeurd is, wat je bewerkstelligd hebt, te laten bezinken, zijn vastheid te laten krijgen, zijn uitwerking te laten hebben. En heilig, dat wil zeggen, verstoor het niet, neem het niet weg wat je goed gedaan hebt, door twijfel, door onrust, door zonde te doen, door van liefde af te dwalen. Want niets kan zijn groei volbrengen als het halverwege wordt uitgerukt, niets kan zijn groei volbrengen als het niet een tijd van rust krijgt. Als niet geduld gegeven wordt tot de vrucht rijp is, zal zij niet smaken.

En zo is het met het leven, als daar niet rust in jezelf is van tijd tot tijd, een overdenking kan plaatsvinden over hetgeen je gedaan hebt en hetgeen er gebeurd is, dan kan wat je wilde bereiken zijn bereik niet krijgen, het wordt dan door steeds nieuwe ideeën en gebeurtenissen voortijdig afgebroken, zonder dat het uiteindelijk bedoelde resultaat bereikt is.

Heilig de rust, laat niets je rust verstoren en blijf in volle waarheid om tot heldere inzichten te kunnen komen voor het beste resultaat. Heilig de sabbat, respecteer je rust. 

Hemels Brood 1054

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat geen mens het eeuwige licht te zien krijgt dan in volle liefde voor Mij en zijn naaste. Maar ook zeg Ik jullie daarbij, dat het voor iedereen mogelijk gemaakt is in het eeuwige licht te komen en het eeuwige licht te zien, want door Jezus Christus is het de mens gegeven in de volle liefde voor Mij en zijn medemens te komen en te blijven. Maar als niet voldaan is aan de volkomen liefde zal het eeuwige licht niet in haar volheid zichtbaar worden.

En juist in de afdwaling van liefde ligt de duisternis, die des te ondoordringbaarder wordt naargelang de afdwaling van liefde. Maar het zou niet zijn, zonder Mijn liefde, want juist Mijn liefde, die in alles en overal is, voorkomt een eeuwige afdwaling en juist Mijn liefde brengt elke afdwaling terug op de juiste weg, gelijk een herder die alle schapen bij de kudde houdt en elk schaap wat afdwaalt met grote liefde terugbrengt bij de kudde, omdat hij weet dat een afgedwaald schaap alleen zijn weg  terug naar de kudde niet vindt, zo heeft de Vader die Ik ben zorg voor al zijn Schepselen en zo zorg Ik voor jullie allen, Mijn Schepselen. En hoewel allen voorbestemd zijn tot de volle ware liefde te komen, hebben jullie allen wel een weg te gaan, want geen van jullie komt Mijn hemelrijk binnen als hij niet de eeuwig totale liefde in de grootste nederigheid is.

Die weg is een weg van vrije keuze. En steeds opnieuw zal Mijn liefde laten gebeuren wat nodig is om je tot inzichten te brengen die er uiteindelijk toe zullen leiden, dat je vrij en ongedwongen uit jezelf zult kiezen voor totale liefde en vrij en ongedwongen, uit eigen keuze, alle niet-liefde zult loslaten. En dan is het moment daar, dat je met Mij in het hemels paradijs zult zijn, uit vrije keus, door Mijn liefde geholpen. Dan is het moment gekomen, dat je het eeuwige licht mag aanschouwen en alle heerlijkheden die daarmee samenhangen. Dan is het moment gekomen, dat je de volle gelukzaligheid die geen mens zich maar kan voorstellen mag ervaren en in die gelukzaligheid mag blijven.

Maar nu ben je op weg, net als iedereen. De één komt wat eerder tot bepaalde inzichten dan de ander, maar door Mijn liefde geleid zullen eens alle mensen tot inzicht komen en volkomen vrij volle liefde worden, leven! Uiteindelijk zal dan allen de eeuwige gelukzaligheid ten deel vallen.