Hemels Brood 1 t/m 31

Hemels Brood 1

Alle mensen zijn kinderen van Mij waarvoor Ik Mijn diepe liefde beschikbaar houd. De keus is aan de mens om zich voor Mij te openen. Alle liefde stroomt uit Mij, door ieder mens die zich naar Mij wendt in zijn doen en laten. Ik ben de kracht van je leven. Ik ondersteun je te allen tijde, of je je dat bewust bent of niet, dat maakt niet uit, Ik ben die Ik ben in alle eeuwigheid voor ieder mens, dus ook voor jou.

Hemels Brood 2

Alles wat Ik je vraag is de liefde te doen. Niets anders. Geen moeilijke toestanden, de liefde, meer niet. Schuldgevoelens zijn niet nodig, de liefde, meer is er niet.

De grootste vreugde zit hem daarin, de liefde te leven, elke dag. Mijn zegen te ontvangen voor alles wat je doet, door steeds van Mijn liefde te geven en Mijn liefde te ontvangen. Dit is het ademen, liefde geven, liefde ontvangen – in – uit – ademen. Meer niet. Daardoor leef je.

Als je kunt zien dat alles Mijn liefde is, wordt elke dag een vreugde! Dan voel je dat Ik altijd al elke dag zegen met Mijn liefde.

Hemels Brood 3

Om je heen gonst de drukte van de wereld. Blijf bij Mij in alles wat er gebeurt. Blijf in Mijn vrede in je hart. Laat gebeuren wat gebeurt, het is alles Mijn liefde, Mijn trouw aan jullie allen. Niets gebeurt zonder Mijn medeweten, alles is vooraf bezien en geplaatst om jullie allen ten beste te leiden.

Wordt het je bang te moede, denk aan Mij, je Hemelse Vader die in alles en allen is. Geen haar wordt je gekrenkt, alles heeft zijn tijd en zijn plaats in eeuwigheid. Jullie zullen allen opgenomen zijn in Mijn liefde, in Mijn Hemelen, waar geen angst, geen schuld, geen verdriet is. Houd moed, Ik ben met jullie!

Hemels Brood 4

Ga op weg naar het land dat Ik je wijzen zal, geldt voor jullie allen. Het leven is je weg, het land je situatie, die voor jou bestemd is van oudsher. Zoals Ik de Israëlieten heb geleid, zo leid Ik al Mijn kinderen naar de geborgenheid van Mijn liefde. Jouw nood is Mij bekend, Ik zorg voor je op Mijn wijze en Mijn tijd. Ga je weg en Ik ga met je. Wees niet bevreesd maar stel je open voor Mijn ingeving, voor Mijn liefde. Want heus, Ik ben met je.

Hemels Brood 5

Volg Mij in je dagelijks leven betekent: Mijn liefde doen. Zonder aarzelen, spontaan. Medegevoel met je naaste is meer waard dan goud en zilver. Want goud en zilver vergaan, maar jouw liefde voor de naaste doet heel veel in Mijn hemelen voor alle schepselen. Wie kan het Al overzien? Het Al waar alles en iedereen zijn plaats heeft, zijn rust kan vinden. Want de wereld is daar niet. Goud of zilver is daar niet. Verdriet, onmacht is daar niet. En jij kunt daar zijn, nu.

Laat de zorg over de dagelijkse dingen aan Mij over en bekommer je er alleen om de liefde te doen, waar je maar kunt. En lukt het je niet die liefde die nodig is te voelen, kom dan in je hart naar Mij, vraag in alle oprechtheid Mij om die liefde en het wordt je zeker gegeven. Vertrouw geheel op Mij in alles wat je nodig hebt en het wordt je gegeven, Hemels gegeven, niet werelds.

Hemels Brood 6

Mijn liefde is jullie genade. Deze genade kun je niet verdienen, die krijg je. Want Mijn liefde is belangeloos. Hoe zou Mijn liefde belangeloos kunnen zijn als je haar moest verdienen! Dat is Mijn genade, dat je Mijn liefde vrij hebt, dat ieder mens Mijn liefde vrij krijgt, zoals de zon gratis schijnt voor alle mensen.

Maar zoals de wolken af en toe de zon aan het gezicht onttrekken, zo zijn er situaties bij de mens die het zicht op Mijn genade, Mijn liefde, benemen. Maar nooit is Mijn liefde weg. Zij is er voor eeuwig – voor eeuwig!

Weet dan in elke situatie waar getwijfeld wordt aan Mijn eeuwige liefde dat, net zoals de zon achter de wolken is, Mijn liefde er toch is. En deze, Mijn liefde, vergaat niet, nimmer vergaat zij. Daarom, ieder mag vertrouwen, ieder mag verwachten dat Mijn liefde jullie altijd draagt, in elke situatie, vertrouw op Mijn liefde. Houd de deur open voor Mijn liefde.

Hemels Brood 7

De verleiding is jullie mensen op aarde gegeven om je sterker te maken in het besef van goed en kwaad. Om je de kans te geven vrij te kiezen. Te kiezen voor jezelf, voor eigenliefde, voor het wereldse of voor Mij, jullie Schepper, voor naastenliefde, voor het Hemelse.

Aan jou is die keus. Pas als je die keus gemaakt hebt, treedt in werking wat met jouw keus samengaat. Dat is bij het wereldse alles wat het wereldse aangaat. Kies je voor het Hemelse, de liefde voor de naaste, de dienstbaarheid aan je naaste, welke gelijk ook dienstbaarheid aan Mij is, dan werkt alles wat het Hemelse aangaat.

Dat is jouw vrije keus. Mijn vrije keus is het jou te helpen in liefde. Jou te helpen naar de liefde. Omdat alleen de liefde in de vorm van barmhartigheid jou en je medemens gelukzaligheid bereidt. Mijn Hemelen staan voor je open. De keus is in alle vrijheid aan jullie. De verleiding laat je het verschil bemerken tussen hemel en hel. Maar wat je ook kiest, Ik verwijt het je nooit, Mijn liefde geef Ik je eeuwig.

Hemels Brood 8

Maak het leven niet moeilijker dan het is. Gun jezelf de tijd om te groeien en Mijn liefde te begrijpen en aan te nemen. Wees niet hard voor jezelf. Laat los wat je niet kunt. Het hoeft niet. Alles mag, niets hoeft.  Elke dag is vervuld met Mijn liefde. Als je je daarheen keert voel je de rust en eenvoud van de dag.

Laat je niet meetrekken in wereldse begrippen en meningen. Zo hoort het of zo hoort het. Niet de dwang, maar de vrijheid is Hemels. Niet uw wil, maar Mijn wil geschiede. Mijn wil is liefde, vrijheid, geduld, zachtmoedigheid, eenvoud. Leg jezelf niets op. Houd moed want alles komt goed. Vertrouw en houd dat vertrouwen vast. Dat is belangrijk. Je eigen daden kun je loslaten, zij worden door Mij in liefde opgelost. Je hebt ze immers niet zo bedoeld?! Kijk voor je, niet achter je. Die achterom kijkt struikelt steeds opnieuw.

Neem NU Mijn liefde aan en je bent verlost van al je kwelling over je daden. Ik draag toch je schuld, die daarmee niet meer is. Ik heb je lief.

Hemels Brood 9

Steun elkaar in liefde. Berisp elkaar niet. Geen van jullie is zo rein, ziet zo helder, dat je de ander kunt berispen. Daarom is liefde het enige wat helpt, wat rein maakt, wat verheldert. Voor die liefde kun je altijd bij Mij komen, je Hemelse Vader.

Geef elkaar de hand, omarm elkaar en daarmee geef je Mij de hand, daarmee omarm je Mij. Niets maakt Mij gelukkiger dan kinderen van Mij die elkaar omarmen, die elkaar liefhebben, wat hun daden ook zijn.  Want elke daad krijgt van Mij een plaats in de oneindigheid ten goede aan iedereen! En wie kent die plaats, wie kent die ordening? Ik, jullie Hemelse Vader, ken jullie allen met alles wat jullie nog te groeien hebt en Ik omarm jullie allen van ganser harte!

Omarm dan zo ook elkaar, hoe dan ook en je omarmt Mij, je Hemelse Vader. Dan maak je Mij gelukkig.

Hemels Brood 10

Stilte. Soms lijkt het of Ik afwezig ben. Maar Ik ben nooit afwezig, Ik ben er altijd. Soms ben je Mij niet bewust, of vaker, als je druk bent met allerlei dingen. Als het de normale dagelijkse dingen zijn, ben je Mij spoedig weer bewust. Als het wereldse dingen zijn, kan het wat langer duren voor je je van het wereldse hebt losgemaakt en Mij in jezelf weer bewust kunt worden. Want wereldse zaken en je Mij bewust zijn, gaan niet samen.

Toch ben Ik er en help je evenzogoed. En zodra jij je weer naar Mij keert, word je Mij ook weer bewust. Soms blijf Ik wat onvindbaar, om je werkelijk los te laten komen van de wereldse zaken waar je in verwikkeld was. Zodat je verlangen naar Mij dieper gewekt wordt en je besef van het onbelangrijke van het wereldse duidelijker wordt. Want hoe meer je het verschil ziet tussen wereldse en hemelse zaken, des te beter zal je in staat zijn het wereldse los te laten.

In het diepe verlangen naar Mij opent zich de Hemel. Mijn zegen heb je, zet die dan ook in werking, neem Mijn liefde aan.

Hemels Brood 11

Denk aan Mij bij alles wat je doet. Laat Mij je leiden, je weg zijn. Zoek steeds opnieuw Mij in je innerlijk en alles zal vloeiend verlopen. Geen weerstanden zal je tegenkomen als je steeds innerlijk naar Mij luistert. Blijf rustig en in vrede bij alles wat zich voordoet. Het is alles voorzien. Niets gebeurt zomaar, niets gebeurt zonder Mij.

Alle mensen, alle dieren, alle dingen, ze zijn van Mij, ze gaan van Mij uit. Begrijp dat op de juiste manier, het is niet Mijn bezit, Ik ben het. Overal ben Ik. Mijn liefde doorstraalt alles en iedereen. Of je dat voelt of niet voelt. Waar je ook gaat of staat, Ik ben er, steeds samen met jou, maar ook samen met de ander. In jou treft de ander Mij, in de ander tref jij Mij. Begrijp dat op de juiste manier. Ik bezit je niet, Ik bezit de ander niet.

De mens is vrij in Mij, uit Mij. Toch ben Ik die mens en die mens is Mij. Want Ik ben alles en alles is Mij. Besef dit en voel de vreugde van dit in volle vrijheid Samen Zijn!

Hemels Brood 12

Zie de bloemen op het veld. Zoals zij door Mij, de hemelse Vader, verzorgd worden, word jij, worden jullie, ook door Mij verzorgd. Soms knakt een bloem door de wind. Maar door het water wat via de wortels wordt opgezogen, komt de steel weer recht.

Zuigen jullie dan ook Mijn water uit de grond, dat is Mijn liefde-woord in je hart. Geef de moed nooit op, ook niet bij zwaar weer. Klapperen de zeilen van je bootje door de heftige wind, laat je niet bang maken, vertrouw op Mij. Angst verwart, liefde heelt. Nooit gaat de wind zo te keer dat geen herstel mogelijk is. Gaat het scheepje op harde wind niet eens zo snel?

Zo snel kan in moeilijke tijden de geestelijke groei van een mens gaan. En de mens die zich in de storm aan Mij overgeeft voelt zich gedragen door de kracht van de wind en niet beangstigd door die wind. Het blijft Mijn arm om jou heen!

Hemels Brood 13

In alles is reeds voorzien. Hoe zou een bloem, een dier, de mens, ook maar een seconde kunnen leven als Ik niet in alles reeds lang tevoren had voorzien? Toch ben je daarin vrij je keus te maken. Maar die keuze heeft dan te maken met de keuze voor of tegen Mijn liefde. Je hebt alle vrijheid om Mijn liefde in je op te nemen of te laten. Maar als je weet dat liefde het werkelijke leven is, wat is dan je keuze?

Is het niet een wonder dat je vrijheid hebt en toch leeft! Leeft binnen dat alles wat Ik al van eeuwigheid her heb voorzien en voor jullie allen voorbereid heb. Die verbinding die daar ligt is Mijn geheim. Jij hoeft alleen die liefde aan te nemen, in alle vrijheid.

En als je dat in zijn volheid en volkomenheid standvastig doet, openen zich langzaam alle deuren naar dit grote geheim wat dan voor jou geen geheim blijft. Maar alleen de pure liefde bereidt je de toegang tot Mijn Hemelen.

Hemels Brood 14

Als je genoeg hebt van het wereldse gestommel, kom dan bij Mij in het diepst van je hart. In het diepst van je hart ben Ik met Mijn Hemelse schatten. En dat zijn heel andere schatten dan die van de wereld. De wereldse schatten zijn macht en aanzien, naijver en winstbejag in geldelijk opzicht, strijd om de beste te zijn en het beste te bezitten.

Mijn Hemelse schatten zijn precies het tegenovergestelde, niet macht maar dienen, niet bezitten maar geven. Eigenlijk is het heel makkelijk om achter de Hemelse schatten te komen: kijk naar wat het wereldse drijft, neem het tegenovergestelde en je hebt de Hemelse schatten.

Zo gezegd lijkt het heel gemakkelijk, maar Ik weet dat het voor de mens niet zo gemakkelijk is om zijn roer om te gooien, om zijn eigen behoeften los te laten. Toch is dat nodig om aan Mijn Hemelse schatten te komen.

Als je je oprecht en met ijver wilt inzetten voor de Hemelse schatten, zal je ook zeker Mijn steun krijgen en zal het je lichter en lichter worden.

Hemels Brood 15

Nu. Nu kun je Mij vinden in je hart. Nu kun je Mijn liefde delen met allen om je heen. Maak een begin nu. Nu is belangrijk, niet gisteren of lang geleden. Wat geweest is, is geweest. Wat nu is, daar gaat het om. Alleen het nu kun je direct beïnvloeden. Niet wat geweest is. En wat nog niet is, is nog niet. Daarom leef nu zoals het bedoeld is, naar Mijn liefde. Het verleden is vergaan en de toekomst richt zich naar hetgeen je nu uit liefde leeft en handelt. Kun je begrijpen dat Ik, Mijn liefde, eeuwig nu is?! Van elk moment het nu. Niet gisteren, niet morgen, maar eeuwig het nu. Als Ik dus het nu in je hart ben, ben Ik altijd in je hart. Voel maar, kom maar.

Bevrijd je van het verleden door nu te zijn, door nu te handelen naar wat je nu weet, nu voelt, nu kan. Niet naar wat je zou moeten kunnen of hoe je had moeten handelen. Je bent een vrij mens, nu. Maar dat is geestelijk gezien, niet werelds. Laat je het wereldse los, ben je vrij! Nu! De liefde bevrijdt je van het wereldse. Nu.

Hemels Brood 16

Veiligheid. Waar kan een mens werkelijk veilig zijn. Bij Mij. Maar wat is dan die veiligheid? Die veiligheid is waarheid, oprechtheid, geduld, liefde, barmhartigheid, eenvoud. Als je je als mens door die dingen omringd weet, kun je je veilig voelen.

Leugen, bedrog, opgejaagd worden, ingewikkelde moeilijk begrijpbaar gemaakte situaties, ongeduld, het geeft alles een gevoel van onveiligheid. Deze onveiligheid is overal in het wereldse, als de “normaalste zaak van de wereld”. Ja, de normaalste zaak van de wereld, maar niet van Mijn Hemelen. In tegendeel, juist omdat het als een normale zaak wordt gezien, leugen, bedrog, e.d. is het zo moeilijk om je ervan los te maken, om tot inzicht te komen, om te beseffen waar je gevoel van onveiligheid, van angst vandaan komt.

Als je inziet dat je niet naar waarheid, naar liefde leeft, dan weet je ook waar je gevoel van onveiligheid, van angst vandaan komt. Neem dat aan als een feit, veroordeel jezelf of de ander niet. Doe vanaf dat moment zelf de liefde in waarheid en je bent weer veilig in Mijn armen.

Hemels Brood 17

Verrassing. Het leven heeft verschillende verrassingen. Positieve en negatieve. Verrassingen omdat jij het totaal (nog) niet overziet. Hoe meer je van Mijn liefde, van jouw weg op aarde gaat begrijpen, hoe minder (onaangename) verrassingen, omdat je gaat zien hoe Mijn ordening van liefde je leven leidt. Toch blijft de verrassing van Mijn liefde je van tijd tot tijd verwonderen. Omdat Mijn liefde los staat van al het wereldse zal het zich voordoen ook op momenten dat je het niet verwacht en het zal je innerlijk verwarmen. Dat is Mijn genade aan de mens, die Ik hem van tijd tot tijd laat voelen, naar gelang Mijn wil. Daar kan de mens geen invloed op uitoefenen, dat is een geschenk, een gave, een genade. Heel je zijn is liefde van Mij, is genade. Heel je wezen is van Mij, maar Ik laat je vrij, dat is genade.

Maar als je in die vrijheid uit liefde naar Mij komt, je Hemelse Vader en naar Mijn liefde handelt, dan eerst zul je de grootste verrassing ervaren die in Mijn liefde, in Mijn Hemelse liefde, verborgen ligt. Welk een vreugde zal dat geven! Als je die ontdekt!

Hemels Brood 18

Komst. Wat betekent dit, de komst van Jezus Christus, de komst van Jezus Christus in de wereld. Jezus Christus is de waarheid, de waarheid door liefde. Zijn komst is de komst van waarheid door liefde. Zodat de ogen, de geestelijke ogen van de wereldse mens langzaam opengaan voor Mijn Hemelse gaven. Zodat het verschil tussen werelds, aards welzijn en het Hemels welzijn duidelijk wordt bij de mens.

De komst van Christus is de genade van God aan de mens. Zijn komst maakt het de mens mogelijk om zich los te maken van wereldse zaken. Jezus Christus is waarheid, is liefde, die de mens in zijn hart kan aannemen. Als de mens die waarheid, die reine liefde in zijn hart aanneemt, is de komst van Jezus in zijn hart een feit.

Met de komst van Jezus Christus verandert de wereld langzaam maar zeker in waarheid en liefde. Voor iedereen. Ook voor jou en voor jou! Want geen mens laat God onberoerd in Zijn hart. Daarom heb Ik voor alle mensen Mijn Zoon Jezus Christus naar de wereld gezonden. Zie, Hij komt! Hij komt die waarheid en liefde is voor jullie allemaal!

Hemels Brood 19

Alles. Alles, tot in het kleinste detail, heeft z´n betekenis in Mijn schepping. Er is niet een mug of een olifant zonder dat het tot in het kleinste detail een voorgezien doel heeft, een voorgezien doel dient. Niets is hier zomaar voor eigen vermaak. Wel om jullie allen intens  gelukkig te maken, in Mij, jullie Hemelse Vader en Schepper.

Het wereldse, aardse, materiële, heeft een veranderend vermogen, een veranderend karakter. Maar Mijn liefde is onveranderlijk eeuwig dezelfde, tot in detail en omvat alles. Het veranderlijke verdwijnt vroeg of laat, maar Mijn liefde verdwijnt nooit! Is en blijft eeuwig bestaan. Zoals jij ook eeuwig blijft bestaan. Niet aards, werelds, materieel gezien, maar geestelijk gezien. Jouw zijn is Mijn zijn, is liefde. Jouw werkelijke zijn is liefde. Als je je vrijwillig er aan overgeeft om die liefde te zijn, d.w.z. uit vrije wil naar de liefde handelt, zul je meer en meer begrijpen wat Ik bedoel, zul je meer en meer inzicht krijgen in het werkelijke geestelijke leven en haar enorme strekking in het alles.

Werkelijk alles en alles heeft Mijn aandacht, Mijn liefdevolle aandacht. Werkelijk alles wordt door Mij geleid naar een volkomen gelukzalig leven in totale liefde met elkaar en met Mij. Ook jij wordt door Mij zo geleid, Ik laat niemand gaan, allen zijn Mij even dierbaar. En in dat grote alles ben ook jij Mij dierbaar.

Hemels Brood 20

Verzachtende omstandigheden. Wat je ook doet, Ik zie altijd de verzachtende omstandigheden. Want Ik weet hoe moeilijk het kan zijn om op aarde te leven, om midden in het wereldse te staan en naar Mijn woord te willen leven, naar Mijn liefde te willen handelen en het lukt maar moeilijk. Omdat er zoveel dingen om je heen gebeuren die een beroep op je doen, die je verwarren, die je meetrekken. En steeds weer achteraf bemerk je, ik had het zo niet moeten doen of zo niet moeten zeggen.

Dat is deel van de weg die je op aarde gaat, deel van je leven op aarde. Wordt er niet gezegd: van je fouten kun je leren? Of: van je fouten leer je nog het meest. Maar het zijn niet je “fouten” als zodanig waar je van leert, het is je inzicht in je doen en laten waar je van leert. Je besef van wat de consequenties zijn van je handelen. Je leert als je kijkt naar je handelen en kijkt naar de gevolgen van je handelen.

Met welke intentie, met welke strekking doe je iets? Is je intentie jezelf dienend of je naaste? Dat inzicht, dat besef, dat is je leren. Groei is beseffen, tot inzicht komen. Fout is eigenlijk alleen als je tot inzicht bent gekomen en je er moedwillig niet naar handelt. Maar dan nog ben je vrij om dat te doen.

Hemels Brood 21

Genade. Wie kan jou genade geven? Wat is eigenlijk genade? Genade is verlossing. Verlossing van de gevolgen van je daden. Genade is de verlossing van de gevolgen van jullie daden nog voor je ze gedaan hebt. Hoe kan dat? Dat kan omdat Ik alles voorheen weet, je al van begin af ken en doorzien heb. Mijn genade is meer dan je kunt overzien. Genade is Mijn gebed aan jullie, je zekerheid van bestaan, je rust, Mijn vrede.

Genade is de zoete liefde die alles en alles goed maakt, die recht maakt wat eens krom was, die oplicht na de nacht. Die het besef is van geloof in Mij, vertrouwen in Mij, die het besef is van Mijn liefde voor jullie allen, in alles. Zie jezelf in Mijn genade. Op de juiste manier gezien verdeemoedigt jou dat. En in die verdeemoediging ben je het snelst en het dichtst bij Mij.

Breng Mijn genade onder de mensen zonder het ze op te dringen, door zelf je naaste genadig te zijn, door liefdevolle vergeving. Daarmee verlos je je naaste van zijn vergissing en werk je mee aan Mijn grote genade voor iedereen. Mijn genade is met jullie allen.

Hemels Brood 22

Ook mens. God is ook Mens door Jezus Christus. In Jezus Christus openbaar Ik Mij aan jullie mensen. In Jezus Christus toon Ik jullie de weg, de enige weg naar totale gelukzaligheid. De weg tot sterven van het eigen ego en opstanding van de Geest, Mijn Geest in jullie.

In Jezus Christus toon Ik je de volkomen liefde, de liefde zonder eigenbelang. Die liefde ben Ik in Jezus Christus. Ben Ik in Jezus Christus zo in jou, dan heb je de weg gevonden. Die weg is toch niet gemakkelijk. Die weg gaan, temidden van mensen die die weg niet gaan, die je afwijzen als je die weg wilt gaan, die het je extra moeilijk maken, vraagt grote inzet.

Maar die inzet is het waard. De liefde is het waard. Alleen de liefde kan bewerken dat de meest afhoudende mens uiteindelijk toch ook voor die weg kiest, vrijwillig voor die weg kiest. Laat daarom de liefde niet los, houd haar vast. Laat eerder het wereldse los en blijf op de weg die Ik in Jezus Christus je getoond heb, hoe moeilijk ook. Ik weet het, Ik ben ook mens, in Jezus Christus.

Hemels Brood 23

Gebed. Voor de meeste mensen is gebed: vragen. Mij vragen om van alles en nog wat. Het meest ware gebed is handelen uit liefde voor de naaste. Niet dat je Mij niets mag vragen. In je hart mag je Mij alles vragen. In de stilte van je hart mag je Mij alles voorleggen en met Mij bespreken. Dat is zeker ook bidden. Wat je in deemoed oprecht en in liefde vraagt, wordt je ook gegeven, voor zover het niet buiten Mijn ordening van liefde valt.

Maar het hoogste gebed, het meest waardevolle bidden, is je handelen in overeenstemming brengen met Mijn liefde. Daarvoor is het nodig dat je zelf stil wordt, zodat je Mijn liefde in jezelf kunt verstaan en weet hoe te handelen, voelt hoe te handelen uit de liefde die dan in je hart stroomt. Gebed is dan eigenlijk stil zijn in jezelf, voelen, luisteren in jezelf en dan doen. Want het doen van de liefde is de eigenlijke aard van het leven, is de eigenlijke aard van het dagelijks gebed: stilte, luisteren, voelen, doen.

Hemels Brood 24

Overdag en ´s nachts. Wat is het verschil. Overdag is het licht en ´s nachts is het donker. Maar wat geeft dit geestelijk aan. Geestelijk gezien is het dag wanneer de mens Mijn liefde begrijpt, haar aanneemt en daar naar handelt. Het inzicht wat hij daarmee verkrijgt maakt veel in hemzelf duidelijk over het leven uit Mij. Wat is dan de nacht? Nacht is het wanneer de mens naar zijn eigen inzicht, zijn eigen egogerichte verstandelijk denken handelt, zichzelf in het middelpunt plaatst. Daarmee verblindt hij zich voor de liefde uit Mij en in zichzelf vindt hij het zicht op het ware leven niet meer of moeilijk.

In de mens liggen de mogelijkheden als dag en nacht besloten. Elkaar afwisselend. Dit is tot heil voor de mens zo gemaakt. Maar zodra de mens in zichzelf, uit eigen vrije keus, de nacht overwint, kondigt zich de dag aan. En deze dag gaat nooit voorbij, blijft eeuwig bestaan. Dat is als de mens vrij kiest voor de liefde en daar bij blijft. De dag is het licht, is het inzicht door liefde. Ik ben het licht. Het inzicht tot leven krijg je van Mij. Neem het aan en het wordt licht, eeuwig licht. Door Mij wordt de nacht verdreven. Voor eeuwig.

Hemels Brood 25

De bron in jezelf ben Ik. Uit die bron kun je het zuiverste water putten. Het zuiverste water is de zuivere waarheid. Ik ben de waarheid. Als je je aan de waarheid houdt, houd je je aan Mij vast. Ik ben de bron in jezelf, maar ook de rots, de rots van waarheid waarop alles gegrondvest is. De liefde is die waarheid. De waarheid kent ieder mens. Niet iedereen ziet het belang om vast te houden aan de waarheid. Soms wordt de waarheid losgelaten voor eigenbelang. Dat is niet Mijn wil, Mijn liefde. Ook wordt de waarheid losgelaten door misvattingen, zodat verwarring ontstaat. Het is niet Mijn wil, Mijn liefde.

Maar hoe dan ook, oordeel en veroordeel niet. Want alles heeft zijn tijd en zijn plaats. En ieder mens heeft de vrijheid om zelf tot inzicht te komen, tot de waarheid in liefde te komen. Blijf dan zelf in de liefde-waarheid zoveel je kunt. Word niet boos of verdrietig als onwaarheid, leugen de liefde-waarheid verstoort. Alles heeft zijn tijd en zijn plaats. Ik weet het, Ik zie het. Ik help je er doorheen als onwaarheid zich voordoet. Maar laat de ander vrij en blijf zelf vrij, in liefde-waarheid.

Hemels Brood 26

Klein is groot en groot is klein. Hoe zal je dat uitleggen. In de wereld is het groot als je veel geld hebt, als je veel macht hebt over andere mensen. Als je een belangrijke positie hebt in de lijn van beslissingen mogen nemen, bijvoorbeeld bij een bedrijf of in de politiek. In de Hemel is dat klein, dat belangrijk zijn, of belangrijk denken te zijn, of belangrijk willen zijn. Wat is dan klein maar groot. In de wereld is het klein als je geen geld hebt, als je geen positie hebt waarin je beslissingen over grote bedragen of veel mensen mag nemen. In de wereld is het klein als je je over het welzijn van een mens apart bekommert, want je moet het grote geheel blijven zien. In de wereld is het klein als je niet naar roem of macht streeft, maar opkomt voor die verdrukt worden. In de wereld is het klein als veel geld, macht of roem geen indruk op je maakt, als je het laat voor wat het is, niet interessant.

En nou net alles wat klein is in het wereldse, onaanzienlijk in het wereldse, nou net dát is groot in Mijn hemelen. In het wereldse wordt eigenbelang niet meer herkend als eigenbelang. In het grote geheel is alles gezamenlijk eigenbelang. In Mijn hemelen heeft zo´n gezamenlijk eigenbelang geen aanzien. In Mijn hemelen heeft juist alles zonder eigenbelang aanzien. Maar dit aanzien is niet zoals in de wereld. Dit aanzien is deemoed, liefde, waarheid, barmhartigheid, zachtmoedig-heid.

Dat is het verschil tussen klein en groot. In het wereldse telt alleen groot, in het hemelse telt alleen klein.

Hemels Brood 27

Op de berg kwam Ik met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Dat wil zeggen, kwam zijn liefde-wil geheel met Mijn liefde-wil overeen. De berg is het hoogste punt wat de mens in liefde-wil en wijsheid bereiken kan. En Mozes was daar. Daarom kon hij met Mij van aangezicht tot aangezicht zijn.

Steeds als de mens overeenstemt met Mijn liefde-wil kan hij daar zijn zoals Mozes. De groei naar dit punt is de beklimming van de berg. Het beklimmen van de berg neemt tijd. Het gaat dan weer eens gemakkelijker, dan weer eens moeilijker. Maar wie met wilskracht en overtuiging blijft klimmen, blijft ook stijgen.

Elk punt op de berg heeft een uitzicht. Hoe hoger je komt des te verder kun je zien, bij helder weer. Dat wil zeggen, hoe meer liefde je in je daden ontwikkelt vanuit je hart, vanuit Mij in jou, des te meer zul je ook zien, des te meer zul je tot geestelijk inzicht komen. En hoe meer je dan dat geestelijk inzicht in je liefde-handelen opneemt, des te verder zul je dan kunnen kijken, des te helderder wordt het weer dan.

 Je kunt niet van het ene op het andere moment op de top zijn. Zuivere liefde voor Mij en je naaste vergemakkelijkt je tocht en brengt je sneller naar de top, naar volkomen eenheid met Mij, met Mijn liefde-wil. Maar weet je, Ik loop de hele weg naast je!

Hemels Brood 28

Gezond verstand. Wat kun je daaronder verstaan. In ieder geval niet het pure hersen- of hoofddenkenverstand.  Gezond verstand is eerder het denken uit het hart, het aanvoelen hoe iets in elkaar zit of hoe iets zou moeten. Als de mens zijn gezonde verstand gebruikt dan baseert hij zijn handelen op het denken met het hart. Natuurlijk spelen de hersenen daar een rol bij. Maar niet de hoofdrol. Het belangrijkste in gezond denken is dat het uitgangspunt het hart is, de liefde en niet het hoofd, de redenering.

Gezond verstand, totale liefde, is de liefde en wijsheid samen! Is de liefde én het vermogen van de hersenen – de wijsheid, hiermee wordt niet het verstandelijk denken bedoeld. Wijsheid omvat heel veel, maar de liefde omvat alles, daarom is de liefde de vervulling van de wet. Als de liefde zijn totale zuiverheid bereikt heeft, vormt het samen met de wijsheid een volkomen zijn waar geen wet meer nodig is omdat het zijn op zich dan volmaakt is, gezond verstand vervolmaakt, liefde en wijsheid vervolmaakt. Jij bent Mijn liefde en wijsheid tezamen.

Hemels Brood 29

Tot Heil van de mensen ben Ik in Jezus Christus op aarde gekomen. Heb Ik de mensen geleerd. Ben Ik gekruisigd, gestorven en OPGESTAAN! Om de mens te tonen dat Ik leef, dat ik leef in de Geest, niet in het lichaam. Het lichaam is de mens op aarde gegeven om vrij die keus te maken te leven uit Mijn Geest, die in ieder mens aanwezig is of de keus te maken om uit eigen ego te leven. Mijn Geest is die van liefde en waarheid, van barmhartigheid. Het ego is gericht op zichzelf, op eigenbelang. Door Mijn kruisiging en opstanding geef Ik ieder mens de gelegenheid dit ook met zijn eigen ego te doen en dan Mijn Geest als van hemzelf in zich te laten opstaan.

De Geest is het leven, niet het lichaam, niet het materiële. De Geest, Mijn Geest, wekt tot leven. Na het afsterven van het lichaam blijft de Geest, die leeft.

Mijn opstanding is jullie opstanding. Mijn opstanding is jullie begrip van leven, van het doen van de liefde in al zijn zuiverheid en waarheid. Zonder Mijn opstanding in jullie blijf je in het materiële als het ware in de dood. Maar Mijn opstanding in jullie wekt jullie tot leven! Dat is in waarheid Mijn opstanding. Mijn opstanding is in jullie. Zonder dat zouden jullie niet leven.

Mijn opstanding wekt jou tot leven, wekt jou tot liefde, Mijn liefde.

Hemels Brood 30

Fris en helder is de morgen als de zon haar eerste stralen over het land spreidt. Alles ontwaakt, alles lijkt nieuw. Na de nacht is het licht een verademing. Een vreugde, net zoals Mijn liefde vreugde brengt. Zeker als zij ervaren wordt in of na een moeilijke periode die niet tot oplossing leek te komen. Alles heeft zijn tijd en zijn plaats en alle moeilijkheden zullen op zijn tijd door de warme stralen van Mijn liefde-zon helder beschenen worden en in Mijn warme liefde-stralen  opgelost worden.

Dan is de nacht voorbij, de morgen breekt aan. Maar ook in de nacht schijnt Mijn licht, Mijn liefde, door de maan die Mijn liefde-stralen naar de aarde doorkaatst.

Dit is alles in de mens gelegd, dag en nacht zijn in de mens gelegd, zodat de mens die vrij kan beleven, dag en nacht. Maar de mens heeft in zich ook het vermogen om de eeuwige dag te bereiken en de nacht te laten oplossen in die eeuwige dag.

Ik ben die eeuwige dag, Mijn liefde in jou is de eeuwige dag die de nacht verdrijft. Als je in Mijn liefde blijft, heeft de nacht geen vat meer, blijft het eeuwig dag, eeuwig Mijn liefde.

Hemels Brood 31

Geven is leven. Alles wat Ik doe is geven, leven geven, liefde geven. Geven is het hoogste goed, uit liefde geven. Niet om je heen kijken of het zo of zo beter is, eenvoudigweg uit liefde geven. Want geven uit het hart is werkelijk leven.

Als iedereen zo zou geven zou ook iedereen alles ontvangen. Nu komt het geven nog voornamelijk uit Mij. Maar als de mens zelf gaat geven zoals Ik hem geef, dan wordt Mijn geven jullie geven. Dan wordt Mijn geven verveelvoudigd! Stel je dat eens voor!

Maar dat geven, dat verveelvoudigd geven, kan alleen bereikt worden als ieder mens op zichzelf, uit eigen vrije wil en uit liefde, besluit te gaan geven. Dus als jij uit liefde besluit te gaan geven, werk je mee aan de verveelvoudiging van Mijn geven, Mijn liefde. En dat heeft, kun je begrijpen, zijn uitwerking naar alle mensen toe, in de hele schepping. Door jou kunnen anderen ontvangen. Weet je, alleen door het liefdevol uit vrije wil geven, kunnen anderen ontvangen, gaan ook zij geven. Zo werkt dan je liefde door voor iedereen, ook voor jezelf. Is dat niet mooi?!